گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر

این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

واژه انگلیسی Geometry ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است.بنابراین هندسه اندازه گیری زمین است. مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.
هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا می‌گرفت. 
این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین می‌برد و لازم می‌شد دوباره هر کس زمین خود را اندازه‌گیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامت‌گذاری زمین‌ها با کمک پایه‌ها و طناب‌ها اختراع کردند. آنها پایه‌‌ای را در نقطه‌ای مناسب در زمین فرو می‌کردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب می‌شد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص می‌ساخت به یکدیگر متصل می‌‌شدند.با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان سازی‌ می‌گشت. 
با برآمدن یونانیان اطلاعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت.در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود. اما در سال ۶۰۰ قبل از میلاد مسیح ، یک آموزگار یونانی به نام تالس، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت کرد. 
تالس دلایل ثبوت برخی از فرضیه‌ها را کشف کرد و آغازگر هندسة تشریحی بود. اما دانشمندی به نام اقلیدس که در اسکندریه زندگی‌ می‌کرد ، هندسه را به صورت یک علم بیان نمود. 
وی حدود سال ۳۰۰ قبل از میلاد مسیح ، تمام نتایج هندسی را که تا به حال شناخته بود ، گرد آورد و آنها را به طور منظم ، در یک مجموعة ۱۳ جلدی قرار داد. این کتابها که اصول هندسه نام داشتند ، به مدت ۲ هزار سال در سراسر دنیا برای مطالعه هندسه به کار می رفتند. 
براساس این قوانین ، هندسه اقلیدسی تکامل یافت. هر چه زمان می گذشت ، شاخه های دیگری از هندسه توسط ریاضیدانان مختلف ، توسعه می یافت. 
امروزه در بررسی علم هندسه انواع مختلف این علم را نظیر هندسة تحلیلی و مثلثات، هندسه غیر اقلیدسی و هندسه فضایی مطالعه می کنیم. 
خدمت بزرگی که یونانیان در پیشرفت ریاضیات انجام دادند این بود که آنان احکام ریاضی را به جای تجربه بر استدلال منطقی استوار کردند.قبل از اقلیدس، فیثاغورث( ۵۷۲-۵۰۰ ق.م ) و زنون ( ۴۹۰ ق.م. ) نیز به پیشرفت علم ریاضی خدمت بسیار کرده بودند. 
در قرن دوم قبل از میلاد ریاضیدانی به نام هیپارک، مثلثات را اختراع کرد. وی نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.به این معنی که دایره را به ۳۶۰ درجه و درجه را به ۶۰ دقیقه و دقیقه را به ۶۰ قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی براساس شعاع دایره به دست آورد که وترهای بعضی قوس‌ها را به دست می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است. 
بعد از آن دانشمندان هندی موجب پیشرفت علم ریاضی شدند. در قرن پنجم میلادی آپاستامبا، در قرن ششم ، آریاب هاتا ، در قرن هفتم ،براهماگوپتا و در قرن نهم ،بهاسکارا در پیشرفت علم ریاضی بسیار مؤثر بودند.
هندسه تصويري :
فرض کنید دو صفحه  و  در فضا داریم که لزوماً موازی یکدیگر نیستند. در این صورت، برای به دست آوردن تصویر مرکزی  به روی  از مرکز مفروض  که در  یا  واقع نیست، می‌توان تصویر هر نقطه  از  را نقطه‌ای چون  از  تعریف کرد که  و  روی یک خط راست گذرنده از  قرار داشته باشند. 

همچنین می‌توان تصویر موازی را به این طریق به دست آورد که خطهای تصویر کننده را موازی در نظر بگیریم. همین‌طور تصویر یک خط  در واقع صفحه  به روی خط دیگری چون  در  هم به صورت تصویر مرکزی از یک نقطه  ، و هم به صورت تصویر موازی تعریف می‌شود. تبدیل یک شکل به شکل دیگر از طریق تصویر موازی یا مرکزی و یا به وسیله رشته‌ای متناهی از این تصویر کردنها، تبدیل تصویری نامیده می‌شود. 

هندسه تصویری صفحه یا خط عبارت از مجموعه آن گزاره‌های هندسی است که بر اثر تبدیلهای تصویری دلخواه شکلها تغییری در صدق آنها پدید نمی‌آید. در مقابل، هندسه متری به مجموعه‌ای از گزاره‌ها، راجعه به اندازه‌های شکلها، اطلاق می‌شود که فقط تحت حرکتهای صلب شکلها صادق می‌مانند. 
 
……………………..تصور کردن از یک نقطه…………………………………………………………….تصویرگری موازی 


به بعضی از ویژگیهای تصویری فوراً می‌توان پی‌برد. تصویر هر نقطه، یک نقطه است. به علاوه، تصویر هر خط راست، یک خط راست است زیرا اگر خط  واقع در  به روی صفحه  تصویر شود، تقاطع  با صفحه گذرنده از  و  ، خط راست  خواهد بود. اگر نقطه  و خط راست  ملازم هم باشند. آنگاه پس از هر عمل تصویر، نقطه متناظر  و خط متناظر  نیز ملازم هم خواهند بود. پس ملازمت یک نقطه و یک خط تحت گروه تصویری ناورداست. این واقعیت، پیامدهای ساده ولی مهمی دارد. اگر سه یا تعداد بیشتری نقطه همخط باشند، یعنی ملازم با یک خط راست باشند، تصویرهای آنها نیز همخط خواهند بود. همچنین اگر سه یا تعداد بیشتری خط راست همرس باشند یعنی ملازم با یک نقطه باشند، تصویرهای آنها نیز خطهای راست همرسی خواهند بود. در حالی که این ویژگیهای ساده – ملازمت،‌همخطی‌، و همرسی – ویژگیهای تصویری (یعنی ویژگیهای ناوردا تحت عمل تصویر) هستند، اندازه‌های طول و زاویه، و نسبتهای چنین اندازه‌هایی، عموماً بر اثر تصویر کردن تغییر می‌کنند. مثلثهای متساوی‌الساقین یا متساوی‌الاضلاع را می‌توان به مثلثهای مختلف‌الاضلاع تصویر کرد. پس اگر چه «مثلث» مفهومی متعلق به هندسه تصویری است، «مثلث متساوی‌الاضلاع» چنین نیست و فقط به هندسه متری تعلق دارد.
برسي و اثبات پنجمين اصل موضوع هندسه اقليدسي
 
همانطور كه ميدانيم در هندسه اقليدسي يكسري از مفاهيم اوليه نظير خط و نقطه تعريف شده بود و پنج اصل موضوع آنرا به عنوان بديهيات پذيرفته بودند و ساير قضايا را با استفاده از اين اصول استنتاج مي‌كردند . اما اصل پنجم چندان بديهي به‌نظر نمي‌رسيد . بنابر اصل پنجم اقليدس از يك نقطه خارج از يك خط ، يك خط و تنها يك خط مي‌توان موازي با خط مفروض رسم كرد . برخي از رياضيدانان مدعي بودند كه اين اصل را مي‌توان به‌عنوان يك قضيه ثابت كرد . در اين راه بسياري از رياضيدانان تلاش زيادي كردند ، ولي نتيجه‌اي نگرفتند . 
 
اشكالات وارد بر هندسه اقليدسي :
لازم به توضيح است كه تمامي اصول و مفاهيم هندسه اقليدسي تنها شامل نظريات خود اقليدس نمي‌شود بلكه اكثرا مجموعه‌اي جمع آوري شده از هندسه مصري‌ها و بابلي‌ها توسط اقليدس است . هندسه اقليدسي بر اساس پنج اصل موضوعه زير شكل گرفته و طبقه بندي شده است :
اصل اول – از هر نقطه مي‌توان خط مستقيمي به هر نقطه ديگري كشيد يا اينكه كوتاه‌ترين فاصله مابين دو نقطه يك پاره خط مستقيم است .
اصل دوم – هر پاره خط مستقيم را مي‌توان روي همان خط به‌طور نامحدود امتداد داد .
اصل سوم – مي‌توان دايره‌اي به هر نقطه دلخواه به عنوان مركز آن و با شعاعي مساوي هر پاره خط رسم كرد .
اصل چهارم – همه زواياي قائمه با هم مساوي هستند .
اصل پنجم – از يك نقطه خارج يك خط ، يك و تنها يك خط مي‌توان موازي با خط مفروض رسم كرد .
طبق تعاريف فعلي ” اصل پنجم اقليدس كه ايجاز ساير اصول را نداشت ، به هيچ وجه واجد صفت بديهي نبود . در واقع اين اصل بيشتر به يك قضيه شباهت داشت تا به يك اصل . بنابراين طبيعي بود كه لزوم واقعي آن به عنوان يك اصل مورد سوال قرار گيرد . زيرا چنين تصور مي‌شد كه شايد بتوان آن را به‌عنوان يك قضيه ، و نه يك اصل از ساير اصول استخراج كرد ، يا حداقل به‌جاي آن مي‌توان معادل قابل قبول‌تري قرار داد . در طول تاريخ بسياري از رياضيدانان از جمله خيام ، خواجه نصيرالدين توسي ، جان واليس ، لژاندر ، فور كوش بويوئي و … تلاش كردند تا اصل پنجم اقليدس را با استفاده از ساير اصول نتيجه بگيرند و آن را به عنوان يك قضيه اثبات كنند ، اما تمام اين تلاش‌ها بي‌نتيجه بود و در اثبات دچار خطا مي‌شدند و يا به نوعي همين اصل را در اثبات خود بكار مي‌بردند . سرانجام دالامبر اين وضع را افتضاح هندسه ناميد .”
اما موضوع بسيار مهم اين است كه اشيا در دنياي فيزيكي با هندسه اقليدسي سازگارند و هندسه‌هاي نااقليدسي زير مجموعه‌اي از هندسه اقليدسي محسوب ميشوند به طور مثال يك مكعب را در نظر بگيريد كه در فضاي اقليدسي ، از نظر هندسي كاملا اقليدسي است و اگر كره محيط يا محاط آن را رسم كنيم داخل سطح كره با هندسه هذلولي و خارج سطح كره با هندسه بيضوي برسي و مطالعه ميشود و اينك براي اثبات اصل پنجم هندسه اقليدسي چه كاري ميتوان انجام داد . در اين مبحث به استناد اصول و مفاهيم تعريف شده در حيطه هندسه اقليدسي سعي در ارايه راهكاري براي اثبات اين اصل مي‌كنيم .
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یکی از معمول ترین سئوالهائی که مطرح می شود این است که: چه کسی صفر را کشف کرد؟ البته برای جواب دادن به این سئوال بدنبال این نیستیم که بگوئیم شخص خاصی صفر را ابداع و دیگران از آن زمان به بعد از آن استفاده می کردند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم
البته یونانیان هم خود را از اولین کسانی می دانند کهدرجای خالی ,صفر استفاده می کردند اما یونانیان دستگاه اعداد (جدول ارزش مکانی اعداد) مثل بابلیان نداشتند. اساساً دستاوردهای یونانیان در زمینه ریاضی بر مبنای هندسه بوده و به عبارت دیگر نیازی نبوده است که ریاضی دانان یونانی از اعداد نام ببرند زیر آنها اعداد را بعنوان طول خط مورد استفاده قرار می دادند. 
البتهبعضى ازریاضی دانان یونانی ثبت اطلاعات نجومی را بر عهده داشتند. در این قسمت به اولین کاربرد علامتی اشاره می کنیم که امروزه آن را به این دلیل که ستاره شناسان یونانی برای اولین بار علامت ۰ را برای آن اتخاذ کردند، عدد صفر می نامیم. تعداد معدودی از ستاره شناسان این علامت را بکار بردند و قبل از اینکه سرانجام عدد صفر جای خود را بدست آورد، دیگر مورد استفاده قرار نگرفت و سپس در ریاضیات هند ظاهر شد. 
هندیان کسانی بودند که پیشرفت چشمگیری در اعداد و جدول ارزش مکانی اعداد ایجاد کردند هندیان نیز از صفر برای نشان دادن جای خالی در جدول استفاده می کردند. 
اکنون اولین حضور صفر را به عنوان یک عدد مورد بررسی قرار می دهیم اولین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد این است که صفر به هیچ وجه نشان دهنده یک عدد بطور معمول نمی باشد. از زمانهای پیش اعداد به مجموعه ای از اشیاء نسبت داده می شدند و در حقیقت با گذشت زمان مفهوم صفر و اعداد منفی که از ویژگیهای مجموعه اشیاء نتیجه نمی شدند، ممکن شد. هنگامیکه فردی تلاش می کند تا صفر و اعداد منفی را بعنوان عدد در نظر بگیرید با این مشکل مواجه می شود که این عدد چگونه در عملیات محاسباتی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم عمل می کند. ریاضی دانان هندی سعی بر آن داشتند تا به این سئوالها پاسخ دهندو در این زمینه نیز تا حدودى موفق بوده اند . 
این نکته نیز قابل ذکر است که تمدن مایاها که در آمریکای مرکزی زندگی می کردند نیز از دستگاه اعداد استفاده می کردند و برای نشان دادن جای خالی صفر را بکار می برند. 
بعدها نظریات ریاضی دانان هندی علاوه بر غرب، به ریاضی دانان اسلامی و عربی نیز انتقال یافت. فیبوناچی، مهمترین رابط بین دستگاه اعداد هندی و عربی و ریاضیات اروپا می باشد.
رياضيات چيست؟ 
آيا ميتوان اين علم را در چند جمله معرفي كرد ؟ بدون شك معرفي علوم پايه بخصوص علم رياضي كه ما در همه علوم است، كار بسيار دشواري است. زيرا اين علم از يك سو ذهني و تجريدي و از سوي ديگر عملي ميباشد و در نتيجه يك تعريف بايد كلي باشد تا بتواند تمام ابعاد دانش رياضي را در بر بگيرد .براي مثال « آندروگليسون» رياضي دان آمريكايي در معرفي اين علم مي گويد:
«رياضيات علم نظم است و موضوع آن يافتن ، توصيف و درك نظمي است كه در وضعيتهاي ظاهراََ پيچيده نهفته است و ابزارهاي اصولي اين علم ، مفاههيمي هستند كه ما را قادر ميسازند تا اين نظم را توصيف كنيم.»
دكتر ديبايي استاد رياضي دانشگاه تربيت معلم تهران نيز در معرفي اين علم ميگويد: 
« علم رياضي، قانونمند كردن تجربيات طبييعي است كه در گياهان و بقيه مخلوقات مشاهده ميكنيم.علم رياضيات اين تجربيات را دسته بندي وقانونمند كرده وهمچنين توسعه ميدهد.»
رياضيات علم نظم است و موضوع آن يافتن، توصيف و درک نظمي است که در وضعيت‌هاي ظاهرا پيچيده‌ نهفته است و ابزارهاي اصولي اين علم ، مفاهيمي هستند که ما را قادر مي‌سازند تا اين نظم را توصيف کنيم» . 
دکتر ديبايي استاد رياضي دانشگاه تربيت معلم تهران نيز در معرفي اين علم مي‌گويد: 
«علم رياضي، قانونمند کردن تجربيات طبيعي است که در گياهان و بقيه مخلوقات مشاهده مي‌کنيم . علوم رياضيات اين تجربيات را دسته‌بندي و قانونمند کرده و همچنين توسعه مي‌دهند.» 
دکتر رياضي استاد رياضي نيز در معرفي اين علم مي‌گويد: «رياضيات علم مدل‌دهي به ساير علوم است. يعني زبان مشترک نظريات علمي ساير علوم ، علم رياضي مي‌باشد و امروزه اگر علمي را نتوان به زبان رياضي بيان کرد، علم نمي‌باشد.»

رياضيات بر خلاف تصور بعضي از افراد يکسري فرمول و قواعد نيست که هميشه و در همه‌جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه رياضيات درست فهميدن صورت مساله و درست فکر کردن براي رسيدن به جواب است و براي به دست آوردن اين توانايي ، دانشجو بايد صبر و پشتکار لازم را داشته باشد تا بتواند حتي به مدت چندين ساعت در مورد يک مساله رياضي فکر کرده و در نهايت با ابتکار و خلاقيت آن را حل کند.
معرفي گرايش هاي رياضي:
رياضيات هنري است باستاني واز همان آغاز از جمله ذهني ترين و در عين حال علمي ترين تلاشهاي آدمي بوده است. يعني از همان ۱۸۰۰سال پيش از ميلاد كه بابليها در زمينه خواص تجريدي اعداد به پژوهش پرداختند، رياضيات در كنار جنبه هاي ادراكي نظري ،به صورت ابزار كه هر روز براي مساحي زمين، دريانوردي وساختن بناهاي بزرگ مورد نياز بود،به كار ميرفت.
امروزه نيز به همين منوال است وشايد به همين دليل ما در رشته رياضي با دو گزايش رياضي محض وكاربردي روبهرو هستيم.اما آيا ميتوان اين دو گرايش را به طور كامل از يكديگر مجزا كرد؟آيا ميتوان گفت كه رياضي محض تنها يك فعاليت ذهني است وهيچ كاربردي ندارد و در كنار آن رياضي كاربردي، كاربرد رياضيات را در علوم وفنون مختلف بررسي ميكند وآيا طبق نظر «هارولدهاردي» رياضيدان بزرگ انگليسي، تنها بايد به خاطر زيبايي رياضيات ( رياضيات محض ) به آن پرداخت واين علم هيچ ارزش علمي ندارد ؟
بايد گفت كه امروزه چنين ديدگاهي قابل قبول نيست بلكه به اعتقاد رياضيدانها حتي ذهني ترين حوزه هاي رياضيات مثل هندسه، نظريه اعداد ومنطق نيز اهميت علمي بسياري دارد وبه همين دليل نببايد رياضيات را به دو گرايش محض وكاربردي تقسيم كرد. 
ويژگي ها و توانمندي هاي لازم براي موفقيت در رشته رياضي:

رياضيدان، كاشف متهور ناشناخته ها است. عاشقي است كه با شوري فراوان پا در وادي ناشناخته ها ميگذارد وبا تلاشي تحسين بر انگيز وبه كمك ابزا رهايي كه در اختيار دارد ، تاريكيهاي راه را روشن كرده وراه را براي ديگران هموار ميسازد.به همين دليل يك رياضيدان قبل از هر چيز بايد جرات قدم گذاري در وادي ناشناخته ها را داشته باشد. همچنبن بايد با صبرو حوصله زياد وابتكار وخلاقيت مسائل وقضاياي دانش رياضي راحل كند.چرا رياضيات مي خوانيم؟
چرا بايد رياضيات بخوانيم؟راجر بيكن، فيلسوف انگليسي در سال ۱۲۶۷ ميلادي پاسخ اين سوال را اين چنين داده است: «كسي كه اين كار را نكند نمي تواند چيزي از بقيه علوم و هر آن چه در اين جهان هست بفهمد . . . چيزي كه بدتر است اين است كه كساني كه رياضيات نمي دانند به جهالت خودشان پي نمي برند و در نتيجه در پي چاره جويي برنمي آيند.» مي توانم همين جا سخن را پايان دهم اما ممكن است بعضي ها فكر كنند كه شايد خيلي چيزها در هفت قرن گذشته تغيير كرده باشد.
شاهدي تازه مي آورم، پال ديراك از خالقان مكانيك كوانتومي، معتقد است كه وقتي تئوري فيزيكي اي را پايه ريزي مي كنيد نبايد به هيچ شهود فيزيكي اعتماد كنيد. پس به چه چيزي اعتماد كنيد؟ به گفته اين فيزيكدان مشهور، فقط به برنامه اي متكي بر رياضيات ولو اين كه در نگاه اول ربطي به فيزيك نداشته باشد.در حقيقت، در فيزيك تمامي ايده هاي صرفا فيزيكي رايج در ابتداي اين قرن كنار گذاشته اند در حالي كه الگوهاي رياضي اي كه به زرادخانه هاي فيزيكدان ها راه يافته اند به تدريج معناي فيزيكي يافته اند. در اين جاست كه قابل اعتماد بودن رياضيات به روشني رخ مي نماياند. بنابراين الگو سازي رياضي روشي پربار براي شناخت در علوم طبيعي است .
موريس كلاين مي نويسد: يوناني هاي قديم واقعيت هاي دنياي اطراف خود را با علم رياضيات منطبق مي ديدند و حقيقت نمايي طرح كيهان را در رياضيات مي يافتند. آن ها بين قانون هاي طبيعت و قانون هاي رياضي شباهت هايي را احساس مي كردند كه اكنون يكي از پايه هاي اساسي علوم را تشكيل مي دهد. بعدها يوناني ها در شناخت طبيعت پيشتر رفتند و اعتقاد استواري پيدا كردند كه جهان بر اساس قانون هاي رياضي طراحي شده و دستگاه كنترل شده اي است، از قانون هايي پيروي مي كند و براي بشر قابل درك است.
دست آخر اين كه رياضيات موسيقي ذهن است پس بايد آن را نواخت
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

براساس برآوردهاي مرکز آمار ايران ، جمعيت کشور بهار امسال به ۶۷ ميليون نفر رسيد. به گزارش تازه هاي آمار که از سوي مرکز آمار ايران انتشار يافت ، جمعيت کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱٫۴۷ درصد رشد داشت.
براساس اين برآورد، جمعيت کشور در بهار امسال به تفکيک مناطق شهري و روستايي به ترتيب بيش از ۴۴ميليون و ۷۷۱هزار نفر و ۲۲ميليون و ۷۰۵هزار نفر بود ، به عبارت ديگر ۶۶٫۴ درصد جمعيت کشور را افراد شهرنشين و ۳۳٫۶ درصد را جمعيت روستايي تشکيل داد. همچنين امسال برآورد جمعيت کشور به تفکيک استان ها نشان مي دهد 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
جاي شگفتي است که با وجود همه تلاشها و مبارزات صورت گرفته عليه مصرف مواد مخدر، رئيس اداره پيشگيري و درمان سوئ مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس نتايج يک پژوهش، آمار معتادان کشور به ۳ ميليون و ۷۰۰هزار نفر رسيده است. 
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندي پيش اعلام کرد: سالانه حدود ۶۶۰۰ ميليارد ريال صرف مبارزه با مواد مخدر مي شود و کشفيات اين مواد طي سال ۸۲ به ۲۲۰ تن رسيده است که از اين ميزان ۱۸ تن هروئين و مرفين بوده که در مقايسه با سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
شانزده درصد دانش آموزان دختر تجربه سيگار کشيدن دارند
ايسنا، ۱۹ فروردين ۸۲: نتايج يك پژوهش نشان داد: حدود ‌٦/٢٥ درصد دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه منطقه ‌١٧ تهران تجربه سيگار كشيدن دارند. به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پژوهشگران مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران در پژوهشي كه به “بررسي ميزان استعمال دخانيات در نوجوانان مقطع راهنمايي و متوسطه و تعيين برخي عوامل موثر بر آن در منطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي (منطقه ‌١٧ تهران)” پرداخته‌اند، مي‌افزايد: پسران دانش‌آموز مقطع متوسطه و افرادي كه داراي پدر بيكار، ‌دوستان سيگاري و سابقه استعمال سيگار در خانواده بوده و آگاهي كمتر از مضرات سيگار دارند، استعمال سيگار در آنها بيشتر است. همچنين، با افزايش پايه تحصيلي دانش‌آموزان، ميزان استعمال سيگار افزايش مي‌يابد. دكتر حسين فخرزاده، دكتر باقر لاريجاني، دكتر آذين ميرصدرايي پژوهشگران مركز تحقيقات غدد و متابوليسم در يك مطالعه مقطعي، ‌٦٠٠ دانش آموز ‌١٨ مدرسه دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمايي و متوسطه منطقه ‌١٧ تهران را در سال ‌٨٢ از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايح حاصل از اين مطالعه، ‌٧/٢١ درصد دانش اموزان تجربه سيگار كشيدن داشتند و متوسط سني كه دانش آموزان براي اولين بار سيگار كشيده بودند حدود ‌١٣ سال بود. همچنين ‌١٨ درصد از دانش‌آموزان مقطع راهنمايي، ‌٦/٢٥ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه، ‌٥/٢٧ درصد از دانش آموزان پسر و ‌٢/١٦ درصد از دانش آموزان دختر تجربه سيگار كشيدن داشتند. اين نتايج مي‌افزايد: داشتن احساس خوشايند از سيگار كشيدن، احساس شخصيت بوسيله كشيدن سيگار و استعمال قليان در دانش آموزان سيگاري به طور معناداري بيشتر از بقيه بود. در بخشي از اين پژوهش آمده است:‌با توجه به اينكه سيگار به راحتي در دسترس عموم افراد جامعه قرار دارد و منع اجتماعي آن نيز نسبت به مواد مخدر كمتر است به همين علت، افراد به ويژه جوانان بسيار آسان به استعمال دخانيات روي مي‌آورند .استعمال دخانيات از سنين نوجواني باعث بروز پيامدهاي جسمي و رواني جبران ناپذيري در فرد خواهد شد. محققان، توجه به استعمال سيگار در دانش آموزان دختر و پسر را ضروري عنوان كرده و خاطر نشان كرده‌اند: ارايه الگوي اجتماعي و اخلاقي مناسب براي دانش آموزان مي تواند دركنترل استعمال دخانيات موثر باشد.
آخرين آمار ايدز در ايران
ايسنا، ۱۸ اسفند ۸۲:
بر اساس آخرين آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شمار آلودهشدگان به عفونت HIV (بدون علامت) و ايدز در ايران به ٦ هزار و ٣٣٧ مورد رسيد.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، از اين تعداد، ٢/٩٥ درصد را مردان و ٨/٤ درصد را زنان تشكيل ميدهند.
همچنين، آخرين آمار آلودگي به عفونت HIV ( بدون علامت) در كشور حاكي از آلودگي ٦٠٣٠ مرد ( ٢/٩٥ درصد ) و ٣٠٧ زن (٨/٤ درصد) است. 
بر اساس اين آمار، ١٩٤ نفر ( ١/٩١ درصد) از مبتلايان به ايدز را مردان و ١٩ نفر (٩/٨ درصد) را زنان تشكيل ميدهند.
ايدز در كشور، طبق آخرين آمار اعلام شده تا كنون، جان ٧٣٦ نفر را گرفته است كه از ميان اين قربانيان، ٧٠٧ نفر (١/٩٦ درصد) را مردان و ٢٩ نفر ( ٩/٣ درصد) را زنان تشكيل ميدهند.
به گزارش ايسنا، افراد ٢٥ تا ٣٤ سال با ١٧٨٨ مورد (٢/٤١ درصد) ابتلا، شايعترين گروه سني (در زمان بروز) ابتلا به HIV و ايدز در كشور را تشكيل ميدهند كه از ميان ١٧٠٥ (٧/٤١ درصد ) نفر مرد و ٨٣ (٧/٣٣ درصد) زن هستند.
اعتياد تزريقي، تماس جنسي، خون و فرآوردههاي خوني و انتقال از طريق مادر به كودك، به ترتيب مهمترين علل آلودگي به HIV و ايدز در ايران به شمار ميروند كه از اين ميان ٣٨٢١ مرد (٥/٩٩ درصد) و ٢٠ (٥/٠ درصد) زن به دليل اعتياد تزريقي، ٢٨١ مرد (١/٦٣ درصد) و ١٦٤ زن (٩/٣٦ درصد ) از طريق تماس جنسي، ١٨٨ مرد (٥/٩٣ درصد) و ١٣ زن (٥/٦ درصد) از راه خون و فرآوردههاي خوني و ١١ مرد ( ٧/٤٠ درصد) و ١٦ زن (٣/٥٩ درصد ) از مادر به كودك به اين بيماري مبتلا شدهاند.
گفتني است علت ابتلاي ١٨٢٣ (١٧٢٩ مرد و ٩٤ زن) به ويروس HIV و ايدز از ميان اين آمار نامشخص است. 
به گزارش ايسنا، نتايج آمار فوق حاكيست گروه سني ٣٠ تا ٣٩ سال با ٢٥٦ مورد (٤/٣٩ درصد) بيشترين متوفيات ابتلا به آلودگي به ويروس HIV و ايدز را به خود اختصاص دادهاند، كه از اين ميان ٢٤٥ نفر را مردان و ١١ نفر را زنان تشكيل ميدهند.
طبق اين آمار، معتادان تزريقي با تعداد ٤٤٧ نفر (٤٤٤ مرد و ٣ زن ) بيشترين آمار فوت بر اثر ابتلا به ايدز را به خود اختصاص دادهاند.
۷۳درصد زنان بيش از يك باربا خشونت خياباني مواجه مي شوند 
جامعه اماري تحقيق ۱۱۰۰ نفر زن بالاي ۱۵ سال بود که ۹۸۲ پرسشنامه به درستي پر شده است .زنان ۱۵ تا ۳۰ سال بيشترين طيف مخاطب تحقيق بوده اند. ۵/۴۸درصد پاسخ گويان مجرد بوده اند. ۵/۶۷درصد در بيرون از خانه فعاليت داشته اندو به طور
مستمردر بيرون از خانه حضور پيدا مي کردند و۳۳درصد در مرکز شهر تردد داشته اند.
۷۳ درصد از پاسخ گويان بيشتر از يک بار با خشونت مواجه شده اند.۳۰ درصد با فرد خاصي برخورد کرده اند. ۳۵درصد سکوت کرده اند و ۳۵ در صد از محيط دور شده اند. با اين همه ۴۷ درصد موافق گزارش موضوع به پليس بوده اند.
هر بيست دقيقه، يک سانحه
ايران دارای يکی از بالاترين آمارها سوانح رانندگی در جهان است. بر اساس آمارها تنها در سال گذشته (ميلادی) ۲۱۰۰۰ نفر در اثر سوانح رانندگی جان خود را در ايران از دست دادند. رانندگی بد، وسايل نقليه فرسوده و جاده های خراب از عمده ترين دلايل تصادفات رانندگی در کشور است. وزير راه و ترابری در سال گذشته اعلام کرد که به دليل نامناسب بودن وضعيت جاده ها در ايران، در هر بيست دقيقه يک سانحه منجر به فوت روی می دهد. اين در حالی است که در سال پيش از آن در هر ۲۴ دقيقه يک حادثه روی می داد. احمد خرم، وزير راه گفته بود که علائم هشدار دهنده و غيرمهندسی بودن تقاطع ها باعث حوادث رانندگی است. در همين حال طبق آمارهای ارائه شده هر سال ۱۰ درصد به آمار کشته شدگان تصادفات اضافه می شود.
هاي زنان مشهدي ناخواسته است سي و پنج درصد بارداري
نتايج پژوهش انجام شده در دانشكده علوم پيراپزشكي مشهد نشان داد: ۳۵ درصد بارداري‌ها در بخش‌هاي زايمان بيمارستان‌هاي علوم پزشكي مشهد ناخواسته هستند و زنان زير ۲۰ سال بيشتر در معرض شيوع بارداري ناخواسته قرار دارند.
به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، نتايج اين بررسي كه بر روي ۷۸۰ نفر از زنان مراجعه كننده به بخشهاي زايمان صورت گرفته بود حاكي از آن بود كه با افزايش تحصيلات شيوع بارداري ناخواسته كاهش مي‌يابد.
يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد: ۷۰ درصد از بارداري‌هاي ناخواسته درحين استفاده از روش‌هاي پيشگيري رخ داده است و ۶۳ درصد زناني كه بارداري ناخواسته داشته اند، خدمات تنظيم خانواده را از مراكز بهداشت دولتي دريافت مي‌كردند. 
فاطمه شاد لو مشهدي استاد راهنماي اين گروه پژوهشي و مدرس دانشكده علوم پيرا پزشكي و بهداشت مشهد در اين مورد به ايسنا گفت: نتايج اين پژوهش لزوم آموزش دقيق تر در مورد نحوه استفاده از خدمات پيشگيري از بارداري را مي‌رساند لذا در مراكز بهداشتي خدمات بايد به صورت غير فعال ارائه شوند.
مدرس دانشكده علوم پيرا پزشكي و بهداشت مشهد در خاتمه گفت: نتايج اينگونه پژوهشها مي‌تواند به مسئولان بهداشتي جهت برنامه ريزي دقيق تر كمك كند و توجه مديران مراكز بهداشتي را به لزوم نظارت بيشتر بر كيفيت ارائه خدمات تنظيم خانواده جلب نمايد.
مراکز فحشا
يك كارشناس آسيب های اجتماعي، آمار مراكز فحشا ( روسپی خانه ها ) در سطح شهر تهران را ۸ هزار باند اعلام كرد. 
معينی ، كارشناس آسيب های اجتماعي، در همايش بررسی آسيب های اجتماعي، گفت: (( طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زير ۲۰ سال رسيد.)) وی افزود: (( در حال حاضر كف اين سن تا ۱۳ سالگی پايين آمده است يعنی در ميان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش يافته است.)) به گزارش خبرگزاری كار ايران ( ايلنا ) اين كارشناس مسائل اجتماعی در ادامه تصريح كرد: (( بين ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل رديابی هستند.)) وی همچنين خاطرنشان ساخت: ((بسياری از دانش آموزان دبيرستانی اين معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذيرند.)) در همين حال عضو كميته كشوری مبارزه با ايدز  در ايران نيز اعلام كرد كه علاوه بر تغيير الگوی انتقال ايدز، تعداد زنان مبتلای مراجعه كننده به مراكز درمانی در اين كشور افزايش يافته است. 
به گزارش خبرگزاری ايسنا وی خاطر نشان كرد كه در حال حاضر تماس های جنسی خارج از چارچوب خانواده و قبل از ازدواج به دليل كمبود آگاهی در جوانان بروز می كند و به اين ترتيب افزايش تعداد زنان مبتلا به ايدز با ازدياد تعداد كودكان متولد شده همراه بوده است.
 انجامد     لاق ميدبيست و پنج درصد ازدواجها در تهران به ط
خبرگزاري دانشجويان ايران، ۴ آبان ۸۲:
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: تهران در بين شهرهاي ديگر كمترين نرخ خودكشي و بيشترين نرخ طلاق را به خود اختصاص داده است؛ بطوي كه ‌٢٠ الي ‌٢٥ درصد (يك پنجم) ازدواجها در تهران به طلاق مي‌انجامد.
دكتر علم‌الهدايي در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به «افزايش سن ازدواج»، «كاهش سن طلاق و ازدواج» و «رشد نرخ طلاق» در جامعه ، طلاق را منشاء بروز آسيب‌هاي اجتماعي فراوان دانست و گفت: طبق آمار موجود، ميانگين رشد طلاق در سال ‌٨١، ‌٦/١٤ درصد بوده است كه ‌٣٠ درصد از طلاقها در دو سال اول زندگي مشترك اتفاق مي‌افتد.
دكتر علم‌الهدايي نخستين قربانيان طلاق را زنان و سپس فرزندان طلاق عنوان كرد و افزود: حدود ‌٨٠ تا ‌٨٥ درصد متقاضيان طلاق زنان هستند و زنان خانه‌دار نسبت به زنان شاغل بيشتر در معرض آسيبهاي ناشي از طلاق و شوكهاي عصبي، رواني و عاطفي قرار دارند
 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاهي ممكن است جامعه ها يكدست و همگن نباشند و از طبقات مختلف تشكيل  شده باشند.  يعني جامعه را مي‌توان به چند جزو تقسيم كرد،‌ به طور  كه افراد داخل  هر بخش،‌ بسيار به هم نزديك باشند ولي اين بخشها با  هم تفاوت بسيار دارند.
هر يك از اين بخشها را يك «طبقه»  مي‌نامند. براي مثال در مطالعه وضع  درآمد خانوارها،‌ با چنين شرايطي روبه رو هستيم . كه در بعضي از خانوارها يك دست و همگن نيستند و  براي بعضي آنها ممكن است درآمد  حدود پانصدهزار ريال در ماه خيلي دور از انتظار باشد و حال ممكن است درآمد بعضي افراد به راحتي از پنج ميليون ريال تجاوز كند.  با اين شرايط،‌ممكن است جامعه را به طبقات با درآمد كم، ‌درآمد متوسط و درآمد  بالا تقسيم كنيم.  در اين شرايط  از هر طبقه،‌ يك نممونه انتخاب مي‌كنيم. با روي هم ريختن اين نمونه ها يك نمونه مورد نظر  از جامعه  به دست مي‌آيد. شكل زير گوياي اين وضعيت است:
نمونه گيري خوشه اي
در اين قبيل نمونه گيري با جامعه اي رو به رو هستيم كه مي‌توانيم آن را به واحدهاي مركب  تقسيم كنيم. به قسمي كه واحدها در مقايسه با يكديگر ،‌ داراي سازمان يكسان هستند. ولي ممكن است داخل هر واحد افراد  متفاوت باشند. هر يك از اين واحدها را يك «خوشه» مي‌ناميم. براي مثال مي‌خواهيم در بارة‌ افرادي كه در صنعت رنگرزي فعاليت مي‌كنند مطالعه كنيم در اين جا مي‌توان مجموعه اين افراد را به اجزاي كوچكتر  تقسيم كرد.  هر جزء  مي‌تواند شامل افرادي باشد كه در يك كارخانه رنگسازي كار مي‌كنند. بنابراين هر كارخانه به عنوان يكي از آن واحدها در نظر گرفته شده است.
به طور معمول كارخانه هايي در شرايط برابر  از لحاظ دستمزد افراد شبيه هم هستند ولي در هر كارخانه اي افراد بنا بر مسئوليتهاي محوله  داراي درآمدهاي متفاوتي مي‌باشند. در اين شرايط چند خوشه را (كه لازم نيست تعداد  آنها زياد باشد) انتخاب  و سپس خوشه هاي انتخاب شده را سرشماري مي‌كنيم.
در اين فصل مي‌خواهيم اطلاعات را حتيدر يك مقدار كمي خلاصه كنيم.  اگر به نمودارهايي كه در فصل  قبل رسم شده است توجه كنيد،‌ ملاحظه خواهيد  كرد كه داده‌ها،  در اطراف  مقداري مي‌خواهيم آن مقداري را كه اين داده ها اطراف آن تجمع كرده‌اند، ‌تمركز يافته‌اند و قسمت مياني  داده ها و قسمت مياني  داده ها فراواني بيشتري نسبت به قسمت  كناري دارد بيابيم، اين مقدارها كه مشخص كننده مركز داده ها هستند،‌ «پارامترهاي مركزي» يا  «شاخص هاي مركزي» ناميده مي‌شوند. اهم آنچه به عنوان شاخصهاي  مركزي معرفي شده اند،‌عبارتند از:
ميانگين
ميانه
مد

ميانه
ميانه، كميتي است كه داده ها را نصف مي‌كند. به عبارت ديگر،‌ تعداد داده هايي كه از ميانه  بيشترند،‌ برابر تعداد داده‌هايي است كه از ميانه كمترند.  براي محاسبه ميانه داده‌ها، ‌ابتدا آنها را مرتب مي‌كنيم و داده اي كه در وسط قرار مي‌گيرد،‌ميانه است. اگر تعداد داده ها  زوج باشد،  دو داده در وسط قرار مي‌گيرند كه در اين صورت، ‌ميانگين اين دو داده را برابر ميانه  تعريف مي‌كنند. معمولا ميانه داده‌ها   x، … ،x   را با نماد X (بخوانيد X تيلدا) نشان مي‌دهند.
حال پس از بررسي موارد و نمونه هاي مربوط به آمار و نيز توضيح آمار  و چگونگي آمارگيري، ما در اينجا به بررسي آماري درصد طلاق و نيز زنان و مرداني را كه در اين امر شركت  داشته اند مي‌پردازيم تا بلكه هم مثالي زده باشيم و نيز آماري هر چند كلي ولي دقيق براي نشان دادن وضعيت طلاق  در كشور به دست آورده باشيم.
 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده ودر موارد زیر است:

با توجه به نقش مهاجرت(Emigration) به عنوان عاملي مؤثر در جهت افزايش يا كاهش جمعيت هر كشور ,هدف پروژه ي فوق ارتباط بين ميزان سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت مي باشد.
در اين پروژه كه جامعه ي آماري ۱۱۲ نفر از افراد با سنين مختلف مي باشد,
نوع متغير كمي است و روش جمع آوري داده ها از طريق داده هاي از پيش تهيه شده است
در ادامه بر ای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی می دهیم
مردم به علل گوناگون مانند : تفريح, استراحت, بيماري, … ممكن است به شهرها و كشورهاي ديگر مهاجرت(Emigration) كنند . مهاجرت اگر براي تفريح و گردش باشد به فصول سال بستگي دارد.داده هاي جمع آوري شده سنين مختلفي را در بر دارد ؛ اما تحقيقات و بررسي آماري فوق نشان مي دهد بيشترين درصد مهاجرت در سنين ۲۸-۱۴سالگي اتفاق مي افتد.اميد است كه بررسي آماري فوق توانسته باشد با استفاده از محاسبات و انواع نمودار ها اين واقعيت را به خوبي منكعس سازد.
با تشكر از دبير گرامي جناب آقاي مدّرس غروي كه راهنما و مشوق ما در برداشتن اين گام بوده اند
آمارهای مهاجرت به افرادی اشاره می‌کند که از یک کشور به کشور دیگری، برای مثال، مهاجران نسل اول، مهاجرت کرده‌اند. در موارد غیر رسمی، اصطلاحاتی مانند، «مهاجر»، یا «خارجی» اغلب برای نشان دادن ویژگیهای نژادی و قومی اقلیتهای مهاجر، بدون توجه به محل تولد یا شهروندی آنها استفاده می‌شود.

برطبق «گزارش منشیگری عمومی سازمان مهاجرت بین‌المللی و توسعه» بیشتر مهاجران بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته دارای درآمد بالا یعنی در حدود ۹۱ میلیون در سال ۲۰۰۵ می‌باشند. کشورهایی که درآمد کم یا کمتر از حد متوسط را دارند، دارای ۵۱ میلیون مهاجر بین‌المللی می‌باشند. تعداد کل مهاجران بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا در بیشترین حد آن، یعنی ۳۹ میلیون نفر است. بالاترین درصد مهاجران در نیروی کار و کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس محاسبه شده که ۹۰٪ در امارات متحده عربی، ۸۶٪ در قطر، ۸۲٪ در کویت، که این جریان مهاجرت فقط از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نمی‌باشد: در حدود یک سوم مهاجران بین‌المللی از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. در اروپا، فقط لوکزامبورگ این میزان را با ۴۵٪ نیروی کار خارجی دارد. در کشور سویس، ۲۲٪ از نیروی کار از خارجیان تشکیل می‌شود، اما در کشورهای دیگر اروپایی، کمتر از ۱۰٪ خارجی هستند (کلمه خارجی معادل کلمه مهاجر نیست). در ۴۱ کشور، بیش از یک پنجم جمعیت از مهاجران خارجی تشکیل شده‌است.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شهر مقدس مشهد به دليل وجود بارگاه امام رضا (ع) و وجود بيش از ۱۵۰۰ بناي تاريخي و فرهنگي و مذهبي و چشم‌اندازها و موهبتهاي طبيعي مورد توجه گردشگران داخلي و زائران بسياي قرار گرفته است. به اين دليل مسئولين كوشيده‌اند تا امكانات رفاهي مناسبي را براي شهروندان و زائران و گردشكران فراهم آورند؛
در مبحث ديگر ابتدا به تعاريفي كه درباره اوقات فراغت از سوي سازمانها و نهادهاي رسمي اعلام شده مي‌پردازيم در تعريف مركز آمار ايران اوقات فراغت عبارت است از ساعاتي كه بدون اجبار صرف اموري مي‌شود كه فرد شاغل به دور از انگيزه‌هاي اقتصادي يا وظايف خانوادگي و به منظور ايجاد سرگرمي و فراهم‌ آوردن امكانات رشد فكري و جسمي به آن‌ها تمايل دارد در تعريف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده زمان فراغت به زماني اطلاق مي‌شود 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
اوقات فراغت شهروندان مشهدي و مقايسه آن با متوسط كشوري
بطور متوسط جمعيت بيش از ۶ سال در ايران در روزهاي هفته بجز تعطيلات ۶/۴ ساعت وقت فراغت دارند كه اين ميزان در روزهاي تعطيل به ۲/۶ ساعت مي‌رسد. در شهر مشهد و ساير كلانشهرها اين ارقام براي روزهاي هفته و ايام تعطيل كمتر است. در جداول ۱-۱ سهم جمعيت بيش از ۶ سال در سه گروه زماني اوقات فراغت كمتر از ۳ ساعت بين ۳ تا ۶ ساعت و بيشتر از ۶ ساعت به تفكيك روزهاي تعطيل و ايام هفته ارائه شده است.
فعاليتهاي اوقات فراغت در خارج از منزل در شهر مشهد
فعاليتهاي اوقات فراغت از منزل در شهر مشهد به فعاليتهاي رسمي و غير رسمي تقسيم مي‌شوند. فعاليتهاي رسمي مانند رفتن به مراكز فرهنگي و تفريحي (مانند سينما، تئاتر، پارك‌هاي تفريحي، نمايشگاهها، گالريها، ورزشگاهها، موزه‌ها، مراكز بازي)، فعاليتهاي مذهبي (رفتن به مجلس و مراسم مذهبي در مراكز عمومي)، فعاليتهاي اجتماعي و مدني (شركت در فعاليتهاي بسيج، انجمن‌ها، صندوق قرض الحسنه، اتحاديه‌ها،…)، گردش و پياده‌روي (قدم زدن در خيابان، پارك، ديدن مغازه و فضاي‌تفريحي)، طبيعت‌گردي و فعاليتهاي هنري (عكاسي، خطاطي، نقاشي، كلكسيون، نواختن موسيقي…) كه از نظر عرف جامعه پذيرفته هستند.
نسبت جمعيت سينمارو در نقاط شهري كشور۱/۲۴ درصد است كه در شهر مشهد ۴/۲۹ درصد و در ساير كلانشهرها حدود ۳۰ درصد است. مقايسه كلي رفتار اوغات فراغت در مراكز فرهنگي و تفريحي شهروندان مشهدي مشخص مي‌شود كه اين الگوي رفتاري در بيشتر موارد مانند رفتن به پارك‌هاي تفريحي، پارك بازي، سينما، نمايشگاه بسيار شبيه به ساير كلانشهرهاست. البته در فعاليتي ماند رفتن به تئاتر سرانه نسبت به كل جمعيت شاهد بسيار پايين است(نزديك به صفر) و يا قدم زدن و ديدن مغازه‌ها سهم كمتري از ساير كلانشهرها به خود اختصاص مي‌دهد. گفتني است در مصاحبه‌هاي انجام شده مشخص مي‌شود كه جوانان دختر و پسر تمايل به قدم‌زدن و مغازه ديدن دارند، اما فضاي مناسب كه ازدحام و شلوغي را بخصوص با حضور زورا نداشته باشد پيدا نمي‌كنند. مهمترين موارد ذكر‌شده به شرح زير است. 
– بررسي الگوي جمعيتي گذران اوقات فراغت تفريحي- فرهنگي خارج از منزل شهروندان مشهدي
عمده‌ترين شاخصهاي جمعيتي مورد اهميت در اين مطالعه ساختار سني و فعاليتهاي جمعيتي (بصورت فردي و گروهي) است بيشترين سهم اوقات فراغت تفريحي‌فرهنگي در خارج منزل به گروههاي سني ۱۲ تا ۴۰ سال اختصاص دارد و كمترين به گروههاي بالاتر از ۶۴ سال است. گروه ۱۹ تا ۲۵ سال به نسبت دو گروه سني ۱۸، ۱۲ و ۴۰، ۲۶ سال سهم كمتري از فعاليتهاي فراغتي خارج از منزل دارد. مصاحبه‌ها نشان داده كه سهم عمده از اين گروه سني در حال تحصيل آمادگي براي كنكور و تغيير رويه زندگي هستند. ميانگين سني گروهي كه براي اوقات فراغت تفريحي از منزل خارج مي‌شوند ۲۵ سال و سهم زنان از كل جمعيت مذكور ۴۸ درصد در شهر مشهد است. حدود ۵۶ درصد از اين افراد مجرد و يا به دليل مختلف بدون همسر هستند
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دانش آموزان سال دوم دبيرستان  به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و ۱۵ دانش آموز به طور تصادفي از بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان اين مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
جمع آوري داده ها به روش تهيه پرسش نامه انجام شد. در اين نظر خواهي، اسامي خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با راحتي خيال پاسخ هاي خود را بدهند. اگر جمع آوري اطلاعات به وسيله مصاحبه انجام مي شد، ممكن بود دانش آموزان پاسخ هاي درست ندهند و نيز زمان بيشتري مورد نياز بود.
در پرسش نامه تهيه شده، از طول مدت زمان و چگونگي استفاده دانش آموزان از كامپيوتر سؤال شد و اين كه چند ساعت در روز درس مي خوانند و سؤال هايي از اين قبيل. يك نسخه از اين پرسش نامه، ضميمه ي اين تحقيق شده است.
 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد.بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :
قش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .۱     نقش ریاضیات در تربیت فکر .۲  نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه  .3  نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی

آموزش تکنیکهای لازم برای مدلسازی ریاضی و مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدلهاآموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی آشنایی با نقش ریاضیات در صنعت ، تکنولوژی ، کشاورزی ، و علوم انسانی و اجتماعی 

نقش ریاضیات در تربیت فکر  .22-1  : پرورش قوه تفکر ریاضی ( اندیشه ، استدلال ، تخمین و استنتاج )۲-۲ : پرورش دقت (نظری و عملی )و عادت به نظم فکری و پرورش  قوه نقد و انتقاد .۲-۳ : پرورش قوه ارائه دقیق یک فکر  ( شفاهی و کتبی )
۲-۴ : پرورش اعتماد  به  نفس  در بکار  بردن دانسته های  ریاضی  برای  حل  مسائل . (شک در علم جایز نیست . اینکه “من این مسأ له را حل کرده ام ولی نمی دانم درست است یا خیر ”  یا حل نکردن آن چندان فرقی نمی کند  ).2-5 : پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی ۲-۶ : پرورش قوه تصمیم و تجرید 
نقش ریاضیات در تامین آینده افراد ۳-۱ : آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات  بعدی ۳-۲ : آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار ۴-  نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه ۴-۱ : آشنایی مقدماتی با تاریخ ریاضیات و شناخت شناسی . ۴-۲ : آشنایی مقدماتی با زیبا شناختی ریاضیات 
برای آشنایی دانش جویان نمو نه ای از تدوین اهداف عینی را که برای وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است درج می کنیم قسمتی از ریز ماد ریاضی کاربردی ۱- دانش آموز مفاهیم مجموعه عضویت و جزئیت را بداند و با نمادهای آن آشنا شود . مجموعه های عددی    Q   –   Z   –    N   معرفی می شوند
– دانش آموز اعمال بر مجمو عه ها ( اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل ، ضرب ، دکارتی ) را بداند . ۳- قوانین دمورگان را بداند .۴- بتواند با نمایش دیاگرام ون اعمال بر مجموعه ها را نمایش دهد .۵- مفاهیم مجموعه های متناهی و نا متناهی و کراندار را بداند 
را بتواند درک کند ( در صورت امکان استدلال آنها را بداند ).۷- مفاهیم رابطه  ، رابطه ترتیبی و رابطه هم ارزی زا بداند .و ریز مواد آنالیزی ترکیبی که بخشی از ریاضیات کاربردی است  .اصول شمارشی ( اصل جمع و اصل ضرب ) را بداند .مفاهیم جایگشت و ترتیب را بداند و با نماد آنها و خواص آنها آشنا شود 


 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

توزیع نرمال ابتدا در سال ۱۷۳۳ در مقاله‌ای توسط آبراهام دموار معرفی شد. این مقاله در دومین ویرایش از «قانون اساسی شانس‌هاً در قسمت» تخمین قطعی توزیع‌های دوجمله‌ای برای n‌های بزرگ» در سال ۱۷۳۸ مجددا به چاپ رسید.این نتایج در کتاب «تئوری تحلیلی احتمالات» در سال ۱۸۱۲ توسط لاپلاس توسعه یافت. از این رو امروزه به عنوان تئوری دموار-لاپلاس خوانده می‌شود.

لاپلاس از توزیع نرمال برای محاسبه خطای آزمایش‌ها استفاده می‌کرد.کاربرد واقعا مفید این توزیع در سال ۱۸۰۹ اشکار شد وقتی که ریاضیدان مشهور آلمانی انرا به عنوان بخش سازنده و مکمل روش خود براسی پیشگویی مکان موجودات نجومی بکاربرد.از ان تاریخ به بعد این توزیع را توزیع گوسی می‌نامند.
در نیمه دوم قرن ۱۹ اغلب آماردانان بر این باور شدند که بسیاری از دادها دارای هیستوگرام‌هایی هستند که ساختار زنگی شکل گوسی دارند.در واقع این اعتقاد پدید آمد که هر مجموعه داده‌ای که طبیعی یا نرمال باشد توزیع ان چنین شکلی دارد.به عنوان یک نتیجه ُ به پیروی از کارل ژیرسون ُآماردانان انگلیسیُ اکثرا منحنی گوسی را به طور ساده منحنی نرمال نامیدند.

منحنی توزیع

تابع چگالی‌ی احتمال این توزیع تصادفی تک‌مدی است و مکان قلهٔ آن در نقطهٔ میانگین آن قرار دارد. هم‌چنین میانه و میانگین این توزیع یک‌سان است. چگالی‌ی احتمال این توزیع به سرعت نمایی با دورشدن از میانگین آن تضعیف می‌شود.
منحنی توزیع
منحنی رفتار این تابع تا حد زیادی شبیه به زنگ های کلیسا می باشد و به همین دلیل به آن Bell Shaped هم گفته میشود. با وجود اینکه ممکن است ارتفاع و نحوه انحنای انواع مختلف این منحنی یکسان نباشد اما همه آنها یک ویژگی یکسان دارند و آن مساحت واحد می باشد. 
ارتفاع این منحنی با مقادیر میانگین () و انحراف معیار() ارتباط دارد. با وجود فرمول نسبتا” پیچیده و دخیل بودن پارامترهای ثابتی چون عدد (p) یا عدد (e) در این فرمول، می توان از آن برای مدل کردن رفتار میزان IQ، قد یا وزن انسان، پراکندگی ستارگان در فضا و … استفاده کرد. 
سطح زیر منحنی نرمال برای مقادیر متفاوت
مقدار میانگین و واریانس

این منحنی دارای خواص بسیار جالبی است از آن جمله که نسبت به محور عمودی متقارن می باشد، نیمی از مساحت زیر منحنی بالای مقدار متوسط و نیمه دیگر در پایین مقدار متوسط قرار دارد و اینکه هرچه از طرفین به مرکز مختصات نزدیک می شویم احتمال وقوع بیشتر می شود. 

سطح زیر منحنی نرمال برای مقادیر متفاوت مقدار میانگین و واریانس فراگیری این رفتار آنقدر زیاد است که دانشمندان اغلب برای مدل کردن متغیرهای تصادفی که با رفتار آنها آشنایی ندارند، از این تابع استفاده می کنند. بعنوان یک مثال در یک امتحان درسی نمرات دانش آموزان اغلب اطراف میانگین بیشتر می باشد و هر چه به سمت نمرات بالا یا پایین پیش برویم تعداد افرادی که این نمرات را گرفته اند کمتر می شود. این رفتار را بسهولت می توان با یک توزیع نرمال مدل کرد. 
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

دانلود تاریخچه ی علم آمار به همراه تعاریف متنی بخش های مختلف آماری که شامل ۱۷ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

فرمت فایل : Doc

فهرست محتوا

مختصري از تاريخچه علم آمار

كليت آمار و رياضي

معاني كه مي توان از آمار برداشت كرد

آمار Statistics

روش آمار و رياضي :

 از واژه آمار ۳ معني مي توان برداشت کرد :

اطلاعات عددي : 

تئوري اعداد :  

روشهاي آماري :  

آماده سازي زمينه تحقيق و طرح آزمايش

آمار توصیفی

روشهای آمار توصیفی

تشکیل جدول توزیع فراوانی

ترسیم نمودار

محاسبه شاخصهای مرکزی

محاسبه شاخصهای پراکندگی

محاسبه همبستگی

محاسبه همبستگی برای تحقیقات پارامتری :

محاسبه همبستگی برای تحقیقات ناپارامتری :

رگراسیون و پیش بینی

تحلیل داده‌های ماتریس کواریانس

جامعه آماري

نمونه

متغير

متغير گسسته

متغير پيوسته

طبقه بندی اطلاعات

 پردازش داه ها

تجزیه و تحلیل داده ها

*ویژه ی ارایه و کنفرانس

*جهت ارتقا سطح علمی علاقه مندان


عتیقه زیرخاکی گنج