گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

هدف، طراحي و ساخت يك جبران كننده ايستاي توان راكتيو از نوع منبع ولتاژي و بصورت چند سطحي بوده‌است،  يك اينورتر سه سطحي از نوع اينورترهاي متوالي با توان نامي +۳KVAR  طراحي و ساخته شده‌است، و يك روش كنترلي بر اساس كنترل اختلاف فاز با استفاده از مدولاسيون برنامه‌ريزي و بهينه شده اجرا شده‌است.
مدارات پروژه شامل برد راه‌انداز كليدهاي الكترونيك قدرت، بردهاي اندازه‌گيري ولتاژ و جريانهاي فيدبك، برد پردازشگر اصلي، برد حفاظت از خازنها  بوده‌است.
از پيشرفته‌ترين كنترل كننده‌هاي توان راكتيو كه در دو دهة اخير به مدد پيشرفت ساخت ادوات نيمه‌هاديهاي قدرت با توان بالا ارائه شده‌اند جبران كننده‌هاي ايستاي توان راكتيو ( SVC ) مي‌باشند. اين جبران كننده‌ها در مقايسه با جبران كننده‌هاي ديگر مزايايي مانند قابليت انعطاف بيشتر و سرعت پاسخ بالاتر دارند، يكي از آخرين انواع SVC نوع اينورتري آن معروف به STATCOM مي‌باشد كه نسبت به انواع قبلي مزايايي مانند استفاده از حداقل عناصر ذخيره كننده انرژي، فضاي كمتر مورد نياز و سرعت پاسخ بالاتر دارد، در اين جبران كننده‌ها از مبدلهاي DC/AC استفاده مي‌شود كه در حالت كلي مي‌توانند چند سطحي باشند. اينورترهاي چند سطحي نسبت به اينورترهاي متداول قابليت كار در توانها و ولتاژهاي بالاتري دارند و همچنين در فركانس كليدزني مشابه ميزات آلودگي كمتري به لحاظ هارمونيكي ايجاد مي‌كنند.
از آنجا كه براي نمونه آزمايشگاهي طراحي، ساخت و تست يك سيستم تك فاز راحتتر است، جبران كننده مورد نظر بصورت تكفاز در نظر گرفته شد ولي در طراحي همواره سعي شد تا ملاحظاتي در نظر گرفته شود كه سيستم قابل گسترش به سه‌فاز هم باشد و يا اينكه بتوان براي هر فاز يك جبران كننده مستقل در نظر گرفت.طراحي براساس دو اينورتر متوالي انجام شده كه يك اينورتر پنج سطحي تكفاز را تشكيل مي‌دهد.
در طراحي سعي شده كه همه متغيرهاي لازم بصورت نرم‌افزاري وجود داشته باشند تا انواع روشهاي مدولاسيون و كنترل قابل پياده سازي باشند و در انتها دو روش مدولاسيون و كنترل اجرا  شده‌است.

۲- تقسيم بندي
يك جبرانساز ايستاي سنكرون با كنترل ميكروپروسسوري را مي‌توان بصورت شكل ۱) تقسيم بندي نمود. هدف از تقسيم بندي مستقل سازي وظايف هر يك از بخشها و ريز كردن پروژه به بخشهاي كوچكتر است. در اينجا به توصيف مختصري از شرح وظايف هر يك از اين بخشها مي‌پردازيم. 
 شكل۱) بلوك دياگرام جبران كننده طراحي شده

۲-۱-  حفاظت  ورودي
وظيفه اين بخش حفاظت كل سيستم شامل جبران كننده و بار در مقابل خطاهاي اضافه ولتاژ يا اضافه جريان است. از آنجا كه اين سيستم در حال تست بوده و به دفعات زياد آزمايش مي‌شود در مقابل وقوع خطا مستعد بوده و حفاظت در مقابل انواع خطاها از جمله اضافه ولتاژ و اضافه جريان بعلت خطاهاي سيستم و ناپايداري آن لازم به نظر مي‌رسد. اين قسمت شامل چهار نوع حفاظت زير مي‌باشد.
–          حفاظت اضافه جريان كم و بلند مدت
–          حفاظت اضافه جريان زياد و لحظه‌اي
–          حفاظت اضافه ولتاژ كم و بلند مدت
–          حفاظت اضافه ولتاژ زياد و لحظه‌اي

۲-۲- فيلتر ورودي
وظيفه اين بخش فيلتركردن جريان كل سيستم شامل جبران كننده و بار است تادرحد ممكن درشبكه برق شهري هارمونيكهاي كمتري تزريق گردد، وجود اين بخش از آن جهت لازم به نظر مي‌رسيد كه بدليل موقعيتهاي مختلف و زياد در تست، تأثير كاركرد سيستم بر شبكه بخصوص مصرف كننده‌هاي نزديك را كاهش دهيم، اين بخش از يك فيلتر LC تشكيل شده است.
 
شكل ۲) فيلتر ورودي

۲-۳- بخش ترانسهاي جريان و ولتاژ
اين بخش از دو عدد ترانسفورماتور جريان و ولتاژ تشكيل شده است تا از جريان و ولتاژ مجموعه بار و جبران كننده اندازه گيري نمايند. ترانسفورماتور ولتاژ جهت تهيه سيگنالي متناسب و ايزوله از ولتاژ ورودي استفاده مي‌شود، نسبت تغييرات ولتاژ صفر تا ۲۵۰ ولت اوليه به صفر تا ۱۰ ولت ثانويه مي‌باشد.
ترانسفورماتور جريان جهت تهيه سيگنالي متناسب و ايزوله از مجموع جريان بار و  جبران كننده استفاده مي‌شود. نسبت تغييرات صفر تا ۱۰۰ آمپرجريان اوليه به تغييرات صفر تا ۲۵۰ ميلي آمپر ثانويه است. اين ترانسفورماتور در حالتهاي خطا و گذرا نبايد به اشباع يا ناحيه غير خطي نزديك گردد و به اين منظور دامنه كاركرد آن بزرگتر در نظر گرفته شده‌است.

۲-۴- بخش اتصال بار
اين بخش جهت اتصال بار امكاناتي را فراهم مي‌نمايد و بطور ساده مي‌تواند فقط شامل ترمينالهايي باشد، اين بخش به اين علت در نظر گرفته شده است تا موقعيت اتصال بار به سيستم مشخص باشد. در اين بخش امكانات ديگري نظير كليد، فيوز و محافظتهاي ديگر مي‌توان در نظر گرفت.

۲-۵- بخش راكتانس
اين بخش شامل يك سلف است كه راكتانس اصلي جبران كننده ايستاي توان راكتيو به منظور فيلتر سازي ولتاژ خروجي اينورتر مي‌باشد. مقدار سلف از رابطه اصلي جبران كننده توان راكتيو و مشخصات مورد نياز بدست آمده است و به صورت زير طراحي شده است:
(۱)
كه  α زاويه آتش پالسهاي اينورتر است ،اگر Vs برابر ۲۲۰ ولت باشد و توان راكتيو +۳KVAR تا –۳KVAR  بخواهيم داشته باشيم آنگاه :
(۲)   L=10mH
(۳)                                         IMAX=14A

۲-۶- كليدهاي اصلي
اين بخش شامل كليدهاي اصلي اينورتر از نوع IGBT مي‌باشد كه به صورت آرايش تمام پل و تك فاز بسته شده‌اند. همچنين مدارهاي اسنابري، ديودهاي موازي- معكوس، خازنهاي طرف DC در اين بخش هستند.
آرايش اين بخش بصورت دو اينورتر متوالي تك فاز  تمام پل است كه يك اينورتر تك فاز پنج سطحي را تشكيل مي‌دهند. كليدها از نوع IGBT همراه با ديودهاي موازي- معكوس هستند كه با توجه به نيازهاي طراحي  و المان بصرفه موجود در بازار ايران، المان SKM75GD123 از محصولات شركت SEMIKRON انتخاب شده است.
مدار اسنابر : با توجه به پيشنهاد سازندة كليدها و اينكه از نوع IGBT هستند، يك مدار اسنابر خازني ساده براي كليدها كفايت مي‌كند، كه با توجه به اين پيشنهاد از خازنهاي از نوع MKP با سلف بسيار كم در  نزديكترين نقطه به كليدها با اندازه  100nF تا  200nF  استفاده شده است.
مدار محافظت اتصال كوتاه: اين بخش شامل يك فيوز  و يك مدار تشخيص اضافه جريان است كه در صورت عبور جريان بيش از حد از خازن با اصال كوتاه نمودن مدار باعث سوختن فيوز مي‌شود. 
محافظت در لحظه راه‌اندازي: چنانچه اينورتر را بصورت شكل ۳) در نظر بگيريم در لحظه‌اي كه ولتاژ خازن پائين بوده و مدار به برق شهر متصل مي‌گردد مسيري از طريق ديودهاي موازي- معكوس براي شارژ اوليه خازن وجود دارد كه جريان اين شارژ اوليه مي‌تواند تا چندين برابر جريان نامي كليدها و ديودها باشد و حتي به خازنها نيز صدمه بزند ، براي جلوگيري از اين موضوع همواره مقاومتي با اين خازن سري بوده و در صورتي كه ولتاژ آن از حدي بيشتر شود توسط رله اي اين مقاومت اتصال كوتاه مي‌گردد.
 
شكل۳) اينورتر و مدار محافظت راه‌اندازي

–          محاسبه اندازه خازن: اندازه خازن با توجه به مقدار تضاريس قابل تحمل براي بخش مدولاسيون و كنترل كننده بصورت زير محاسبه مي‌شود:
(۴)
         
كه در طراحي مورد نظر مقدار ولتاژ خازنها را ۳۱۰ ولت و مقدار تضاريس آنها را ۴۰+  ولت در نظر گرفته شده‌است.

۲-۷- بخش فيدبك
اين بخش فيدبكهاي لازم را براي پردازشگر اصلي تهيه مي‌نمايد، فيدبكهاي لازم براي سيستم شامل اندازه ولتاژ خازنهاي طرف DC در اينورترها، اندازه و فاز جريان و ولتاژ سيستم مي‌باشند. اين سيگنالها قبل از رسيدن به پردازشگر اصلي و مبدل آنالوگ به ديجيتال بايد ايزوله و مهيا شده باشند كه در اين بخش انجام مي‌گيرد. اين بخش از دو  برد تشكيل شده است، يك برد اندازه‌گيري ولتاژ و جريان ورودي سيستم و برد دوم اندازه‌گيري ولتاژ خازنهاي طرف DC و مدار راه‌انداز رله حفاظت اين خازنها.

۲-۷-۱-  برد اندازه‌گيري I و V
اين برد سيگنالهايي متناسب با ولتاژ و جريان سيستم متشكل از بار و جبران كننده را از ترانسهاي جريان و ولتاژ دريافت مي‌نمايد و در انتها اين سيگنالها را مطابق بلوك‌ دياگرام شكل۴) براي مبدل آنالوگ به ديجيتال مربوطه در برد پردازشگر آماده مي‌سازد، همچنين سيگنالي هم فاز با فاز ولتاژ شبكه و فركانس ۱۶ برابر آن نيز تهيه نموده و به پردازشگر مي‌دهد، لازم به ذكر است كه تمام وروديهاي اين برد توسط ترانسفورماتورها از بخش قدرت و برق شهر ايزوله شده‌اند و نيازي به ايزولاتور در اين برد نيست.

 شكل ۴) بلوك دياگرام برد اندازه‌گيري جريان و ولتاژ

 مدار قفل فاز و سنكرون كننده: اين بخش شامل دو بلوك بصورت شكل ۵) مي‌باشدكه جهت تحقق مدار آشكار ساز عبور از صفر از يك تقويت كننده با گين مثبت و مشخصه هيستريزيس  استفاده شده است. در بخش مدار قفل فاز از تراشه LM565 با مدار پيشنهادي سازنده استفاده شده است، در مسير فيدبك آن از يك شمارنده چهار بيتي استفاده شده كه به اين وسيله يك ضرب كننده فركانس ايجاد شده است، از خروجي اين بخش براي سنكرون كردن سيستم با شبكه برق شهري استفاده شده است.

 
شكل ۵) بلوك دياگرام مدار قفل فاز

 
شكل ۶) مدار قفل فاز و ضرب كننده فركانس

۲-۷-۲- ‌ برد اندازه‌گيري ولتاژ خازنهاي اينورترها و حفاظت آنها
وظيفه اين مدارات اندازه‌گيري  ولتاژ خازنهاي طرف DC اينورترها است، از آنجا كه بسته به نوع كليد زني، تلفات مدار و مقدار توان حقيقي جابجا شده ولتاژ طرف اتصال  DC تغيير مي‌كند و امكان افت يا افزايش ولتاژ آن از حد تعيين شده وجود دارد اين بخش ولتاژ خازنها را اندازه گيري نموده و بعد از ايزوله كردن براي مبدل آنالوگ به ديجيتال در بخش پردازشگر اصلي آماده مي‌نمايد.
وظيفه ديگر اين برد تحريك رله اي است كه مقاومت سري با خازن هاي مذكور را اتصال كوتاه مي‌كند، بدليل محدود كردن جريان راه‌اندازي اوليه ( وقتي كه ولتاژ خازنها پائين است ) مقاومتي بصورت عادي با خازن سري است  و چنانچه ولتاژ خازن از حدي بيشتر شد اين مدار رله‌اي را تحريك نموده و مقامت مذكور را اتصال كوتاه مي‌كند. بلوك دياگرام اين بخش بصورت شكل زير است.
 
شكل ۷) بلوك دياگرام برد اندازه‌گير ولتاژ خازنها

۲-۸- منبع تغذيه
اين بخش وظيفه تهيه تغذيه‌هاي لازم براي بخشهاي ديگر را بعهده دارد، بخشهايي كه از اين بخش تغذيه مي‌شوند عبارتند از: بخش  پردازشگر اصلي، بخش فيدبك و بخش راه‌انداز كليدها.
اين بخش تغذيه‌هاي ۵+ ، ۱۲+  و۱۲- ولت را براي اين بخشها تهيه مي‌نمايد كه از يكديگر ايزوله نمي‌باشند و زمين يكساني دارند، در مراحل آزمايشگاهي مي‌توان از منابع تغذيه موجود بجاي اين بخش استفاده نمود.
۲-۹- راه‌انداز كليدها
وظيفه اين بخش راه‌اندازي گيتهاي كليدها مي‌باشد، توسط پردازشگر اصلي زمان خاموش/روشن شدن كليدها به اين بخش اعلام مي‌گردد و اين بخش اين فرمانها را ايزوله نموده و به گيتها اعمال مي‌نمايد، وظيفه ديگر اين بخش حفاظت از كليدها در مقابل خطاهاي احتمالي و فيدبك دادن به پردازشگر اصلي در موقع وقوع خطا است.
اين برد به منظور راه‌اندازي، كنترل و حفاظت چهار كليد الكترونيكي قدرتي از نوع IGBT طراحي شده است كه بصورت دو كليد در يك ساق قرار گرفته‌اند، اين برد دو وظيفه ايزولاسيون سيگنالهاي فرمان و محافظت كليدها را در برابر عدم كاركرد صحيح و ايجاد زمان مرده بين فرمان دو كليد را دارا مي‌باشد. بلوك دياگرام اين بخش بصورت شكل۸) مي‌باشد:

 شكل ۸) بلوك دياگرام راه‌انداز كليدها

از آنجا كه همواره در مدارات اينورتري در هر فاز دو كليد وجود دارد كه در يك ساق قرار مي‌گيرند و شرايطي بر نحوه كليدزني و عملكرد آنها وجود دارد اين برد به منظور برقراري اين شرط بصورت ذيل طراحي شده است:
۱-       ايجاد زمان مرده بين روشن شدن متوالي كليدهاي يك ساق.
۲-       جلوگيري و ممانعت از هر گونه امكان روشن شدن همزمان دو كليد.
۳-       اعمال سيگنال فرمان گيت و فرمانهاي كنترلي بصورت ايزوله.
۴-       حفاظت از كليدها.

۲-۹-۱- جلوگيري از همزماني روشن شدن و ايجاد زمان مرده
براي ايجاد زمان مرده زمانهاي روشن شدن و خاموش شدن كليدها را در نظر بگيريم به زمان td  نياز است تا در آن زمان هر دو كليد خاموش باشند، كه مطابق شكل زمان مورد نظر توسط مدارات RC و معكوس كننده‌ها ايجاد شده است، مقدار RC و سطح آستانه ورودي معكوس كننده، زمان td را تعيين مي‌نمايند.
مطابق شكل ۹) در اين بخش، از دو گيت معكوس كننده در وروديها استفاده شده است تا با استفاده از ويژگي اشميت تريگر ورودي آنها استفاده شود و اگر نويزي روي وروديها باشد حذف شوند، و از يك گيت معكوس كننده و يك انتخابگر استفاده شده است تا چنانچه برد بخواهد همواره سيگنال دو كليد بصورت معكوس يكديگر باشند اين امكان وجود داشته باشد.
 
شكل ۹) مدار بخش جلوگيري از همزماني روشن شدن دو كليد و ايجاد زمان مرده
از گيت AND و يك معكوس كننده نيز براي ايجاد سيگنالهاي EXT-ENABLE و  Power-good استفاده شده‌است، چنانچه هر دو اين سيگنالها يك باشند اين بخش بدرستي عمل خواهد نمود، لازم به ذكر است كه تركيب مدار فوق از هرگونه همزماني روشن بودن دو كليد جلوگيري مي‌كند و روشن شدن هر كليد مشروط به خاموش بودن كليد ديگر و آنهم بعد از سپري شدن زمان  td  از خاموش شدن آن است.

۲-۹-۲- اعمال فرمانهاي كنترلي و فيدبكهاي ايزوله
در اين بخش براي هر يك از كليدها، از يك مدار مجتمع HPL-316J استفاده شده است، اين مدار مجتمع سيگنال فرمان ورودي را بصورت ايزوله و تقويت شده به كليد اعمال مي‌نمايد، تقويت سيگنال از اين جهت لازم به نظر مي‌رسد كه اولاً دامنه ولتاژ اعمالي به گيت-اميتر كليدها بايد حدود ۱۵ تا ۱۸ ولت باشد و مهمتر آنكه بدليل وجود خازن نسبتاً بزرگ ديده شده از طرف گيت-اميتر سيگنال فرمان گيت-اميتر بايد قابليت شارژ سريع اوليه اين خازن را داشته باشد تا كليد سريع و با تلفات روشن شدن كم روشن گردد.
 
شكل ۱۰) مدار اعمال فرمانهاي كنترلي و فيدبكهاي ايزوله

از اين مدار مجتمع در وضعيت معكوس و  خاموشي/بازنشاني عمومي مطابق مدار پيشنهادي در داده‌هاي سازنده استفاده شده است، در اين حالت فرمان ورودي به پايه معكوس ( پايه دوم) متصل شده است و وضعيت غير فعال به معني روشن بودن كليد است و سيگنال خطاي همه كليدها بصورت OR  سيمي به يكديگر متصل ش
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف، طراحي و ساخت يك جبران كننده ايستاي توان راكتيو از نوع منبع ولتاژي و بصورت چند سطحي بوده‌است،  يك اينورتر سه سطحي از نوع اينورترهاي متوالي با توان نامي +۳KVAR  طراحي و ساخته شده‌است، و يك روش كنترلي بر اساس كنترل اختلاف فاز با استفاده از مدولاسيون برنامه‌ريزي و بهينه شده اجرا شده‌است.
مدارات پروژه شامل برد راه‌انداز كليدهاي الكترونيك قدرت، بردهاي اندازه‌گيري ولتاژ و جريانهاي فيدبك، برد پردازشگر اصلي، برد حفاظت از خازنها  بوده‌است.

۱-    مقدمه
از پيشرفته‌ترين كنترل كننده‌هاي توان راكتيو كه در دو دهة اخير به مدد پيشرفت ساخت ادوات نيمه‌هاديهاي قدرت با توان بالا ارائه شده‌اند جبران كننده‌هاي ايستاي توان راكتيو ( SVC ) مي‌باشند. اين جبران كننده‌ها در مقايسه با جبران كننده‌هاي ديگر مزايايي مانند قابليت انعطاف بيشتر و سرعت پاسخ بالاتر دارند، يكي از آخرين انواع SVC نوع اينورتري آن معروف به STATCOM مي‌باشد كه نسبت به انواع قبلي مزايايي مانند استفاده از حداقل عناصر ذخيره كننده انرژي، فضاي كمتر مورد نياز و سرعت پاسخ بالاتر دارد، در اين جبران كننده‌ها از مبدلهاي DC/AC استفاده مي‌شود كه در حالت كلي مي‌توانند چند سطحي باشند. اينورترهاي چند سطحي نسبت به اينورترهاي متداول قابليت كار در توانها و ولتاژهاي بالاتري دارند و همچنين در فركانس كليدزني مشابه ميزات آلودگي كمتري به لحاظ هارمونيكي ايجاد مي‌كنند.
از آنجا كه براي نمونه آزمايشگاهي طراحي، ساخت و تست يك سيستم تك فاز راحتتر است، جبران كننده مورد نظر بصورت تكفاز در نظر گرفته شد ولي در طراحي همواره سعي شد تا ملاحظاتي در نظر گرفته شود كه سيستم قابل گسترش به سه‌فاز هم باشد و يا اينكه بتوان براي هر فاز يك جبران كننده مستقل در نظر گرفت.طراحي براساس دو اينورتر متوالي انجام شده كه يك اينورتر پنج سطحي تكفاز را تشكيل مي‌دهد.
در طراحي سعي شده كه همه متغيرهاي لازم بصورت نرم‌افزاري وجود داشته باشند تا انواع روشهاي مدولاسيون و كنترل قابل پياده سازي باشند و در انتها دو روش مدولاسيون و كنترل اجرا  شده‌است.

۲- تقسيم بندي
يك جبرانساز ايستاي سنكرون با كنترل ميكروپروسسوري را مي‌توان بصورت شكل ۱) تقسيم بندي نمود. هدف از تقسيم بندي مستقل سازي وظايف هر يك از بخشها و ريز كردن پروژه به بخشهاي كوچكتر است. در اينجا به توصيف مختصري از شرح وظايف هر يك از اين بخشها مي‌پردازيم. 
 شكل۱) بلوك دياگرام جبران كننده طراحي شده

۲-۱-  حفاظت  ورودي
وظيفه اين بخش حفاظت كل سيستم شامل جبران كننده و بار در مقابل خطاهاي اضافه ولتاژ يا اضافه جريان است. از آنجا كه اين سيستم در حال تست بوده و به دفعات زياد آزمايش مي‌شود در مقابل وقوع خطا مستعد بوده و حفاظت در مقابل انواع خطاها از جمله اضافه ولتاژ و اضافه جريان بعلت خطاهاي سيستم و ناپايداري آن لازم به نظر مي‌رسد. اين قسمت شامل چهار نوع حفاظت زير مي‌باشد.
–          حفاظت اضافه جريان كم و بلند مدت
–          حفاظت اضافه جريان زياد و لحظه‌اي
–          حفاظت اضافه ولتاژ كم و بلند مدت
–          حفاظت اضافه ولتاژ زياد و لحظه‌اي

۲-۲- فيلتر ورودي
وظيفه اين بخش فيلتركردن جريان كل سيستم شامل جبران كننده و بار است تادرحد ممكن درشبكه برق شهري هارمونيكهاي كمتري تزريق گردد، وجود اين بخش از آن جهت لازم به نظر مي‌رسيد كه بدليل موقعيتهاي مختلف و زياد در تست، تأثير كاركرد سيستم بر شبكه بخصوص مصرف كننده‌هاي نزديك را كاهش دهيم، اين بخش از يك فيلتر LC تشكيل شده است.
 
شكل ۲) فيلتر ورودي

۲-۳- بخش ترانسهاي جريان و ولتاژ
اين بخش از دو عدد ترانسفورماتور جريان و ولتاژ تشكيل شده است تا از جريان و ولتاژ مجموعه بار و جبران كننده اندازه گيري نمايند. ترانسفورماتور ولتاژ جهت تهيه سيگنالي متناسب و ايزوله از ولتاژ ورودي استفاده مي‌شود، نسبت تغييرات ولتاژ صفر تا ۲۵۰ ولت اوليه به صفر تا ۱۰ ولت ثانويه مي‌باشد.
ترانسفورماتور جريان جهت تهيه سيگنالي متناسب و ايزوله از مجموع جريان بار و  جبران كننده استفاده مي‌شود. نسبت تغييرات صفر تا ۱۰۰ آمپرجريان اوليه به تغييرات صفر تا ۲۵۰ ميلي آمپر ثانويه است. اين ترانسفورماتور در حالتهاي خطا و گذرا نبايد به اشباع يا ناحيه غير خطي نزديك گردد و به اين منظور دامنه كاركرد آن بزرگتر در نظر گرفته شده‌است.

۲-۴- بخش اتصال بار
اين بخش جهت اتصال بار امكاناتي را فراهم مي‌نمايد و بطور ساده مي‌تواند فقط شامل ترمينالهايي باشد، اين بخش به اين علت در نظر گرفته شده است تا موقعيت اتصال بار به سيستم مشخص باشد. در اين بخش امكانات ديگري نظير كليد، فيوز و محافظتهاي ديگر مي‌توان در نظر گرفت.

۲-۵- بخش راكتانس
اين بخش شامل يك سلف است كه راكتانس اصلي جبران كننده ايستاي توان راكتيو به منظور فيلتر سازي ولتاژ خروجي اينورتر مي‌باشد. مقدار سلف از رابطه اصلي جبران كننده توان راكتيو و مشخصات مورد نياز بدست آمده است و به صورت زير طراحي شده است:
(۱)
كه  α زاويه آتش پالسهاي اينورتر است ،اگر Vs برابر ۲۲۰ ولت باشد و توان راكتيو +۳KVAR تا –۳KVAR  بخواهيم داشته باشيم آنگاه :
(۲)   L=10mH
(۳)                                         IMAX=14A

۲-۶- كليدهاي اصلي
اين بخش شامل كليدهاي اصلي اينورتر از نوع IGBT مي‌باشد كه به صورت آرايش تمام پل و تك فاز بسته شده‌اند. همچنين مدارهاي اسنابري، ديودهاي موازي- معكوس، خازنهاي طرف DC در اين بخش هستند.
آرايش اين بخش بصورت دو اينورتر متوالي تك فاز  تمام پل است كه يك اينورتر تك فاز پنج سطحي را تشكيل مي‌دهند. كليدها از نوع IGBT همراه با ديودهاي موازي- معكوس هستند كه با توجه به نيازهاي طراحي  و المان بصرفه موجود در بازار ايران، المان SKM75GD123 از محصولات شركت SEMIKRON انتخاب شده است.
مدار اسنابر : با توجه به پيشنهاد سازندة كليدها و اينكه از نوع IGBT هستند، يك مدار اسنابر خازني ساده براي كليدها كفايت مي‌كند، كه با توجه به اين پيشنهاد از خازنهاي از نوع MKP با سلف بسيار كم در  نزديكترين نقطه به كليدها با اندازه  100nF تا  200nF  استفاده شده است.
مدار محافظت اتصال كوتاه: اين بخش شامل يك فيوز  و يك مدار تشخيص اضافه جريان است كه در صورت عبور جريان بيش از حد از خازن با اصال كوتاه نمودن مدار باعث سوختن فيوز مي‌شود. 
محافظت در لحظه راه‌اندازي: چنانچه اينورتر را بصورت شكل ۳) در نظر بگيريم در لحظه‌اي كه ولتاژ خازن پائين بوده و مدار به برق شهر متصل مي‌گردد مسيري از طريق ديودهاي موازي- معكوس براي شارژ اوليه خازن وجود دارد كه جريان اين شارژ اوليه مي‌تواند تا چندين برابر جريان نامي كليدها و ديودها باشد و حتي به خازنها نيز صدمه بزند ، براي جلوگيري از اين موضوع همواره مقاومتي با اين خازن سري بوده و در صورتي كه ولتاژ آن از حدي بيشتر شود توسط رله اي اين مقاومت اتصال كوتاه مي‌گردد.
 
شكل۳) اينورتر و مدار محافظت راه‌اندازي

–          محاسبه اندازه خازن: اندازه خازن با توجه به مقدار تضاريس قابل تحمل براي بخش مدولاسيون و كنترل كننده بصورت زير محاسبه مي‌شود:
(۴)
         
كه در طراحي مورد نظر مقدار ولتاژ خازنها را ۳۱۰ ولت و مقدار تضاريس آنها را ۴۰+  ولت در نظر گرفته شده‌است.

۲-۷- بخش فيدبك
اين بخش فيدبكهاي لازم را براي پردازشگر اصلي تهيه مي‌نمايد، فيدبكهاي لازم براي سيستم شامل اندازه ولتاژ خازنهاي طرف DC در اينورترها، اندازه و فاز جريان و ولتاژ سيستم مي‌باشند. اين سيگنالها قبل از رسيدن به پردازشگر اصلي و مبدل آنالوگ به ديجيتال بايد ايزوله و مهيا شده باشند كه در اين بخش انجام مي‌گيرد. اين بخش از دو  برد تشكيل شده است، يك برد اندازه‌گيري ولتاژ و جريان ورودي سيستم و برد دوم اندازه‌گيري ولتاژ خازنهاي طرف DC و مدار راه‌انداز رله حفاظت اين خازنها.

۲-۷-۱-  برد اندازه‌گيري I و V
اين برد سيگنالهايي متناسب با ولتاژ و جريان سيستم متشكل از بار و جبران كننده را از ترانسهاي جريان و ولتاژ دريافت مي‌نمايد و در انتها اين سيگنالها را مطابق بلوك‌ دياگرام شكل۴) براي مبدل آنالوگ به ديجيتال مربوطه در برد پردازشگر آماده مي‌سازد، همچنين سيگنالي هم فاز با فاز ولتاژ شبكه و فركانس ۱۶ برابر آن نيز تهيه نموده و به پردازشگر مي‌دهد، لازم به ذكر است كه تمام وروديهاي اين برد توسط ترانسفورماتورها از بخش قدرت و برق شهر ايزوله شده‌اند و نيازي به ايزولاتور در اين برد نيست.

 شكل ۴) بلوك دياگرام برد اندازه‌گيري جريان و ولتاژ

 مدار قفل فاز و سنكرون كننده: اين بخش شامل دو بلوك بصورت شكل ۵) مي‌باشدكه جهت تحقق مدار آشكار ساز عبور از صفر از يك تقويت كننده با گين مثبت و مشخصه هيستريزيس  استفاده شده است. در بخش مدار قفل فاز از تراشه LM565 با مدار پيشنهادي سازنده استفاده شده است، در مسير فيدبك آن از يك شمارنده چهار بيتي استفاده شده كه به اين وسيله يك ضرب كننده فركانس ايجاد شده است، از خروجي اين بخش براي سنكرون كردن سيستم با شبكه برق شهري استفاده شده است.

 
شكل ۵) بلوك دياگرام مدار قفل فاز

 
شكل ۶) مدار قفل فاز و ضرب كننده فركانس

۲-۷-۲- ‌ برد اندازه‌گيري ولتاژ خازنهاي اينورترها و حفاظت آنها
وظيفه اين مدارات اندازه‌گيري  ولتاژ خازنهاي طرف DC اينورترها است، از آنجا كه بسته به نوع كليد زني، تلفات مدار و مقدار توان حقيقي جابجا شده ولتاژ طرف اتصال  DC تغيير مي‌كند و امكان افت يا افزايش ولتاژ آن از حد تعيين شده وجود دارد اين بخش ولتاژ خازنها را اندازه گيري نموده و بعد از ايزوله كردن براي مبدل آنالوگ به ديجيتال در بخش پردازشگر اصلي آماده مي‌نمايد.
وظيفه ديگر اين برد تحريك رله اي است كه مقاومت سري با خازن هاي مذكور را اتصال كوتاه مي‌كند، بدليل محدود كردن جريان راه‌اندازي اوليه ( وقتي كه ولتاژ خازنها پائين است ) مقاومتي بصورت عادي با خازن سري است  و چنانچه ولتاژ خازن از حدي بيشتر شد اين مدار رله‌اي را تحريك نموده و مقامت مذكور را اتصال كوتاه مي‌كند. بلوك دياگرام اين بخش بصورت شكل زير است.
 
شكل ۷) بلوك دياگرام برد اندازه‌گير ولتاژ خازنها

۲-۸- منبع تغذيه
اين بخش وظيفه تهيه تغذيه‌هاي لازم براي بخشهاي ديگر را بعهده دارد، بخشهايي كه از اين بخش تغذيه مي‌شوند عبارتند از: بخش  پردازشگر اصلي، بخش فيدبك و بخش راه‌انداز كليدها.
اين بخش تغذيه‌هاي ۵+ ، ۱۲+  و۱۲- ولت را براي اين بخشها تهيه مي‌نمايد كه از يكديگر ايزوله نمي‌باشند و زمين يكساني دارند، در مراحل آزمايشگاهي مي‌توان از منابع تغذيه موجود بجاي اين بخش استفاده نمود.
۲-۹- راه‌انداز كليدها
وظيفه اين بخش راه‌اندازي گيتهاي كليدها مي‌باشد، توسط پردازشگر اصلي زمان خاموش/روشن شدن كليدها به اين بخش اعلام مي‌گردد و اين بخش اين فرمانها را ايزوله نموده و به گيتها اعمال مي‌نمايد، وظيفه ديگر اين بخش حفاظت از كليدها در مقابل خطاهاي احتمالي و فيدبك دادن به پردازشگر اصلي در موقع وقوع خطا است.
اين برد به منظور راه‌اندازي، كنترل و حفاظت چهار كليد الكترونيكي قدرتي از نوع IGBT طراحي شده است كه بصورت دو كليد در يك ساق قرار گرفته‌اند، اين برد دو وظيفه ايزولاسيون سيگنالهاي فرمان و محافظت كليدها را در برابر عدم كاركرد صحيح و ايجاد زمان مرده بين فرمان دو كليد را دارا مي‌باشد. بلوك دياگرام اين بخش بصورت شكل۸) مي‌باشد:

 شكل ۸) بلوك دياگرام راه‌انداز كليدها

از آنجا كه همواره در مدارات اينورتري در هر فاز دو كليد وجود دارد كه در يك ساق قرار مي‌گيرند و شرايطي بر نحوه كليدزني و عملكرد آنها وجود دارد اين برد به منظور برقراري اين شرط بصورت ذيل طراحي شده است:
۱-       ايجاد زمان مرده بين روشن شدن متوالي كليدهاي يك ساق.
۲-       جلوگيري و ممانعت از هر گونه امكان روشن شدن همزمان دو كليد.
۳-       اعمال سيگنال فرمان گيت و فرمانهاي كنترلي بصورت ايزوله.
۴-       حفاظت از كليدها.

۲-۹-۱- جلوگيري از همزماني روشن شدن و ايجاد زمان مرده
براي ايجاد زمان مرده زمانهاي روشن شدن و خاموش شدن كليدها را در نظر بگيريم به زمان td  نياز است تا در آن زمان هر دو كليد خاموش باشند، كه مطابق شكل زمان مورد نظر توسط مدارات RC و معكوس كننده‌ها ايجاد شده است، مقدار RC و سطح آستانه ورودي معكوس كننده، زمان td را تعيين مي‌نمايند.
مطابق شكل ۹) در اين بخش، از دو گيت معكوس كننده در وروديها استفاده شده است تا با استفاده از ويژگي اشميت تريگر ورودي آنها استفاده شود و اگر نويزي روي وروديها باشد حذف شوند، و از يك گيت معكوس كننده و يك انتخابگر استفاده شده است تا چنانچه برد بخواهد همواره سيگنال دو كليد بصورت معكوس يكديگر باشند اين امكان وجود داشته باشد.
 
شكل ۹) مدار بخش جلوگيري از همزماني روشن شدن دو كليد و ايجاد زمان مرده
از گيت AND و يك معكوس كننده نيز براي ايجاد سيگنالهاي EXT-ENABLE و  Power-good استفاده شده‌است، چنانچه هر دو اين سيگنالها يك باشند اين بخش بدرستي عمل خواهد نمود، لازم به ذكر است كه تركيب مدار فوق از هرگونه همزماني روشن بودن دو كليد جلوگيري مي‌كند و روشن شدن هر كليد مشروط به خاموش بودن كليد ديگر و آنهم بعد از سپري شدن زمان  td  از خاموش شدن آن است.

۲-۹-۲- اعمال فرمانهاي كنترلي و فيدبكهاي ايزوله
در اين بخش براي هر يك از كليدها، از يك مدار مجتمع HPL-316J استفاده شده است، اين مدار مجتمع سيگنال فرمان ورودي را بصورت ايزوله و تقويت شده به كليد اعمال مي‌نمايد، تقويت سيگنال از اين جهت لازم به نظر مي‌رسد كه اولاً دامنه ولتاژ اعمالي به گيت-اميتر كليدها بايد حدود ۱۵ تا ۱۸ ولت باشد و مهمتر آنكه بدليل وجود خازن نسبتاً بزرگ ديده شده از طرف گيت-اميتر سيگنال فرمان گيت-اميتر بايد قابليت شارژ سريع اوليه اين خازن را داشته باشد تا كليد سريع و با تلفات روشن شدن كم روشن گردد.
 
شكل ۱۰) مدار اعمال فرمانهاي كنترلي و فيدبكهاي ايزوله

از اين مدار مجتمع در وضعيت معكوس و  خاموشي/بازنشاني عمومي مطابق مدار پيشنهادي در داده‌هاي سازنده استفاده شده است، در اين حالت فرمان ورودي به پايه معكوس ( پايه دوم) متصل شده است و وضعيت غير فعال به معني روشن بودن كليد است و سيگنال خطاي همه كليدها بصورت OR  سيمي به يكديگر متصل شده‌اند و به ورودي مستقيم (پايه يك) اين مدار مجتمع متصل شده‌اند، همچنين پايه RESET همه مدار مجتمع ها به يكديگر متصل شده‌اند.
با اين آرايش چنانچه مدار مجتمع يكي از كليدها خطايي اعلام نمايد باعث غير فعال شدن عملكرد همه كليدها مي‌شود و تا يك سيگنال RESET اعمال نگردد وضعيت سيستم در همين مرحله خواهد ماند.

۲-۱۰- پردازشگر اصلي
وظيفه اين بخش پردازش اطلاعات دريافتي از فيدبكهاي گرفته شده و تهيه فرمانهاي لازم براي گيتهاي كليدها مي‌باشد تا توان راكتيو بار را طبق الگوريتم كنترلي ارائه شده جبران نمايد، در اين بخش از يك پردازنده ۸۰۱۹۶ استفاده شده است و از امكان ارتباط و برنامه پذيري از طريق يك كامپيوتر شخصي نيز برخوردار است، به اين صورت كه يك برنامه ثابت در حافظه فقط خواندني قرار مي‌گيرد و بعد از RESET  شدن برد منتظر دريافت برنامه‌اي از طريق پورت سريال با استاندارد RS232 مي گردد و پس از دريافت كامل برنامه اجرا و پردازش پردازنده را در اختيار برنامه دريافتي قرار مي‌دهد، اين عمل باعث سهولت وتسريع تستهاي مختلف نرم‌افزاري مي‌گردد.
بطور خلاصه وظايف پردازنده را مي‌توان بصورت محاسبات لازم جهت موارد زير نام برد:
الف) اجراي الگورتم كنترل و جبران توان راكتيو مطابق يكي از روشهاي پيشنهادي.
ب) كنترل و تصحيح ولتاژ خازنهاي طرف DC .
ج) فرمان دادن به گيت كليدها مطابق روش مدولاسيون.
د) لحاظ نمودن استفاده يكسان از كليدها و اينورترها.
ه) حفاظتها و اعلام آلارمهاي لازم.
و) نمونه برداري و تبديل سيگنالهاي آنالوگ به ديجيتال. 
با توجه به كلاك ۱۶MHz براي پردازنده، در هر سيكل برق شهر حدود ۸۰,۰۰۰ دستورالعمل را مي‌توان اجرا نمايد، با ملاحظات در نظر گرفته شده براي بخش كنترل و مدولاسيون پردازنده مي‌تواند تا ۱۴ نمونه برداري در هر سيكل از وروديها براي محاسبات اندازه‌گيري و اعمال ۳۲ سيگنال گيت به كليدها در هر سيكل ( فركانس كليدني ۱۶۰۰Hz ) را داشته باشد. براي اطمينان از توانايي پردازنده ۱۲ نمونه برداري از هر چهار كانال ورودي در هر سيكل و فركانس كليدزني ۱۴۰۰Hz  برگزيده شده است

۲-۱۱-باس‌وسيگنالينگ‌بردهاي‌الكترونيكي
به منظور ماژولار بودن و سهولت طراحي و تست سخت افزار از يك باس اختصاصي استفاده شده است. اين باس از دو بخش تشكيل شده است، بخش اول كه سيگنالهاي قدرتي هر برد را هدايت مي‌كند و بخش دوم كه سيگنالهاي ديجيتال را بين بردها هدايت مي‌كند.

۳- طراحي سيستم مدولاسيون
بخش مدولاسيون، زاويه  α را از كنترل كننده گرفته و فرامين مناسبي به كليدهاي اينورترهاي A و  Bاعمال مي‌نمايد، همانطور كه در تشريح نحوه كنترل خواهد آمد، در اين طراحي توان راكتيو با كنترل زاويه α كنترل مي‌شود، كه زاويه α مقدار اختلاف زاويه ولتاژ برق شهر و اينورتر است. طراحي بقيه اجزاء سيستم بگونه‌اي صورت گرفته است كه تمام اطلاعات لازم براي كنترل كننده و مدولاتور بصورت نرم‌افزاري موجود هستند از اين رو امكان اجراي الگوريتمهاي مختلف مدولاسيون بصورت نرم‌افزاري وجود دارد. در اين بخش ابتدا آرايشهاي مختلف كليدزني را كه در اين جبران كننده پنج سطحي وجود دارند بيان خواهند شد و سپس روشهاي مدولاسيون پيشنهادي ارائه خواهند شد.
۳-۱- آرايشهاي مختلف كليدزني: آرايش اينورتر پنج سطحي طراحي شده بصورت تركيب متوالي دو اينورتر سه سطحي تمام پل مي‌باشد كه به اينورترهاي A  و B ناميده مي‌شوند، با اين تركيب چند حالت كليدزني وجود خواهد داشت كه الگوريتم كنترل كننده و مدولاسيون از اين حالتها استفاده مي‌نمايد.
۳-۲- سطح ولتاژ مورد نظر در خروجي اينورتر: بر اساس اينكه چه سطح ولتاژي از ولتاژهاي ۲V، V، صفر، -Vو –۲V يكي از اين پنج حالت انتخاب مي‌گردد.
۳-۳- جهت جريان جبران كننده و ولتاژ خازنها: از آنجا كه سيستم در فركانس پنجاه هرتز و بصورت AC كار مي‌كند منظور از جهت جريان جبران كننده مثبت يا منفي بودن آن در هر لحظه مي‌باشد، جريان جبران كننده در يك جهت باعث افزايش ولتاژ خازنها شده و در جهت ديگر باعث كاهش ولتاژ آنها خواهد شد و اگر جبران كننده بدون تلفات كار كند و جريان آن عمود بر ولتاژش مي‌باشد(اختلاف فاز ۹۰ درجه بين ولتاژ وجريان ) همواره در انتهاي يك سيكل ولتاژ خازن ثابت خواهد ماند و تغييري نمي‌كند اما بدليل وجود تلفات و تغييرات مقدار توان راكتيو جذب يا تزريقي توسط جبران كننده همواره لازم است كه ولتاژ خازنها تغيير كنند كه اين عمل با ايجاد شيفت فاز كوچكي انجام مي‌گردد، حال مقدار شيفت فاز و جهت جريان جبران كننده بايد به نحوي صورت گيرد كه اين عمل به افزايش يا كاهش ولتاژ خازن خواسته شده منجر شود. 
۳-۴- استفاده يكسان از كليدها و اينورترها:از آنجا كه دو اينورتر بصورت يكسان و مشابه طراحي شده‌اند، لازم است بصورت يكسان از آنها استفاده شود بخش مدولاسيون مي‌تواند با استفاده مناسب از روشهاي مختلف و حالتهاي انتخابي از كليدها و اينورترها بصورت يكسان استفاده نمايد.
۳-۵- كاهش تعداد كليدزنيها: اين نكته را مي‌توان اين چنين بيان كرد كه بعد از اتمام يك حالت كليدزني براي ايجاد حالت بعدي يك تعداد از كليدهاي روشن بايد خاموش شوند و يك تعداد از كليدهاي خاموش بايد روشن گردند و يك تعداد نيز در وضعيت قبلي خود بمانند، حال در اين بين حالتهاي مختلفي وجود دارند كه بخش مدولاسيون مي‌تواند حالتي را انتخاب نمايد كه كمترين تغيير وضعيت كليدها را در پي داشته باشد، اين عمل كليه مزاياي كاهش تعداد كليدزني نظير تلفات كمتر و افزايش طول عمر قطعات را در پي خواهد داشت.
۳-۶-  بدست آوردن الگوي مدولاسيون
در اينجا الگوريتم مدولاسيون برنامه ريزي شده استفاده مي‌شود، در اين‌ روش زواياي كليدزني و سطوح ولتاژ آنها در يك چهارم دوره كليد زني تعيين مي‌شوند و براي بقيه دوره بصورت  متقارن تكرار مي‌گردند. با توجه به مشخصات سيستم و ملاحظات طراحي، هفت زاويه كليد زني بصورت α۱ تا α۷ مناسب به نظر  مي‌رسد در ابتدا بايد الگوي PWM مذكور را بدست آورد و پس از آن براي بدست آوردن هفت زاويه، هفت درجه آزادي خواهيم داشت كه بايد به نحو مناسب از آنها استفاده نمود، در تدارك اين شرطها روشهاي متفاوتي پيشنهاد مي ‌شوند كه در بخش بعدي بيان خواهند شد. براي بدست آوردن اين الگو و زواياي تقريبي از چهار روش مدولاسيون استفاده ‌شد. اين روشها بر اساس شكل موج سينوسي و مثلثي مي‌باشند كه براي اينورترهاي چند سطحي توسعه يافته‌اند، براي يك اينورتر M سطحي M-1 موج حامل نياز دارند، براي بدست آوردن اين الگو روشهاي فوق شبيه سازي شدند و الگويي مطابق شكل۱۱) بدست آمد
 
شكل ۱۱) الگوي مدولاسيون بدست آمده
۳-۷-  بدست آوردن زواياي كليدزني
همانطور كه بيان شد براي بدست آوردن زواياي  كليدزني هفت درجه آزادي داريم روشهاي مختلف بصورتهاي مختلف از اين موضوع استفاده مي‌كنند اما در اين ميان شرايطي نيز بصورت ذاتي بر اين زاويا بايد رعايت شوند كه عبارتند از: 
الف) توالي زوايا بصورت زير (۵)
 
ب)رعايت حداقل اختلاف زواياي متوالي كه به دليل محدوديتهاي ذاتي مدارات اعمال زواياي كليدزني با اختلاف كمتر از يك حد امكان پذير نمي‌باشد، اين حداقل اختلاف حدود دو تا سه درجه است.
(۶)       
ج) در اغلب روشها شرط انديس مدولاسيون نيز بايد رعايت گردد تا دامنه مؤلفه اصلي ولتاژ در مقدار تعيين شده تضمين گردد.
در تهيه بقيه شروط اغلب از دو روش حذف هارمونيكهاي خاص و روش مينيمم كردن طيف هارمونيكها براي ولتاژ/ جريان استفاده مي شود كه قبل از بررسي اين دو روش بايد بر اساس الگوي بدست آمده تبديل فوريه شكل موج را محاسبه نمود. با توصيفات گذشته در مورد الگوي كليدزني كه داراي تقارن نيم موج است، مؤلفه‌هاي كسينوسي تبديل فوريه آن صفر بوده و مؤلفه‌هاي سينوسي زوج آن نيز بدليل تقارن نيم موج صفر است، در نتيجه تبديل فوريه شكل موج ولتاژ خروجي اينورتر بصورت زير بدست مي‌آيد:
(۷)n هاي فرد            
كه مؤلفه اصلي ولتاژ  V1 و مؤلفه هارمونيك nام ولتاژ Vn مي‌باشد و با فرض R<<LW< SPAN> مي‌توان نوشت. مؤلفه اصلي جريان I1 برابر:
(۸)
و مؤلفه‌هاي هارمونيك nام جريان، In برابر:
(۹)  
است. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه اگر سيستم بصورت سه فاز كار مي‌كرد هارمونيكهاي مضرب سه وجود نداشتند و اين هارمونيكها نيز از محاسبات حذف مي‌شدند. حال دو روش محاسبه زواياي α۱  تا α۷ را بررسي مي‌كنيم.
الف- مينيمم كردن طيف هارمونيكها: در اين روش طبق تعريف THDV و THDI بصورت زير داريم:
(۱۰)                                       
(۱۱)                                       

طبق استانداردها THDI  بايد كمتر از ۵% و THDV بايد كمتر از ۱۰% باشد.در نهايت اين روش به مينمم كردن اين دو پارامتر تبديل مي‌شود كه يك مسئله غير خطي بهينه‌سازي است.
ب- حذف هارمونيكهاي خاص: در اين روش هارمونيكهاي خاصي را حذف مي‌كنند و از آنجا كه هارمونيهاي پائين تر مؤلفه‌هاي بزرگتري دارند اغلب شرايط بر اساس مينيمم كردن يا حذف هارمونيكهاي پائين صورت مي‌گيرد، كه در اينجا هارمونيكهاي سوم، پنجم، هفتم و … وجود دارند كه به تعداد درجات آزادي سيستم اين هارمونيكها در نظر گرفته مي‌شوند. در نهايت اين روش به حل معادلات غير خطي زير منجر مي‌شود:
(۱۲)  
(۱۳)      

۴-  طراحي سيستم كنترل حلقه بسته
بخش كنترل كننده بر اساس وضعيت فعلي سيستم و وروديهاي دريافتي، فراميني صادر مي كند تا سيستم با حفظ پايداري به اهداف تعيين شده براي جبران سازي نزديك گردد. جهت طراحي بخش كنترل كننده لازم است تابع تبديل اينورتر را داشته باشيم و سپس بر اساس نحوه كنترل و مشخصات تابع تبديل يك كنترل كننده مناسب طراحي شود براي اين منظور از تعريف توان لحظه‌اي در مختصات d ,q بهره مي‌گيريم. 
حال به بررسي معادلات جبران كننده مي‌پردازيم، شكل۱۲) يك جبران كننده ايستاي توان راكتيو منبع ولتاژي را با خازن طرف DC نشان مي‌دهد در اين شكل Ls سلفهاي سري براي اتصال اينورتر به خطوط مي‌باشند كه شامل اندوكتانس نشتي ترانسفورماتورها نيز هستند، مقاومت موازي خازن جهت مدلسازي  تلفات اينورتر در نظر گرفته شده‌است و مقاومتهاي سري سلفها نيز براي مدلسازي تلفات سلفها و ترانسفورماتور در نظر گرفته شده‌اند، مطابق اين شكل مي توان معادلات طرف AC را بصورت زير نوشت كه p=d/dt است،
(۱۴)
 
 
شكل ۱۲) مدار معادل جبران كننده ايستاي توان راكتيو

با استفاده از تعريف تبديلات در مختصات چرخان ‍dq معادله زير نتيجه مي شود كه dω=dθ/dt است:
(۱۵) (۱۶)  
(۱۷)  
K فاكتوري است كه رابطه اندازه ولتاژ طرف DC اينورتر را به اندازه ولتاژ AC اينورتر تعيين مي‌كند و α زاويه‌اي است كه بردار ولتاژ اينورتر با بردار ولتاژ خط دارد.
حال به يكي از نكات اساسي درطراحي كنترل كننده براي جبران كننده رسيديم و‌ آن اين است كه اين جبران كننده‌ها بر اساس نحوه كنترل به دو دسته تقسيم مي شوند كه در نوع اول متغيرهاي K  و α هر دو توسط كنترل كننده كنترل مي شود، در نوع دوم فاكتور K ثابت مي‌باشد و كنترل كننده فقط α را كنترل مي‌كند كه در ادامه به جزئيات بيشتر اين دو نوع مي‌پردازيم.
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه برق بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میشود .شبکه وسیع انرزی الکتریکی با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ وکوچک صنعتی ومسکونی را تغذیه مینماید.
انرزی الکتریکی در قیاس با سایر انرزی ها از محاسن ویزه ای برخوردار است شامل:
۱- محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع آن وجود ندارد.
۲- انتقال آن برای فواصل زیاد به آسانی انجام پذیر میباشد.
۳- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای بازده زیاد میباشد.
۴- تبدیل آن به سایر انرزی ها به آسانی ممکن است.
سیستم انرزی الکتریکی  در حالت کلی شامل ۳ جزء زیر میباشد:

۱- مركز توليد نيرو
۲- خطوط انتقال نيرو
۳- شبكه هاي توزيع نيرو
انرژی الکتریکی در نیروگاه در رنج ۲۰ کیلو ولت تولید میشود .از آنجا که نیروگاه هابه دلائل ایمنی و اقتصادی وبا توجه به نوعشان ( آبی- بخاری- گازی- دیزلی ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده میباشد برای رساندن انرزی تولید شده به مصرف 
کننده ها از خطوط انتقال نیرو استفاده می شود. به دلیل طویل بودن خطوط انتقال تلفات انرزی زیاد میباشد .
برای کم کردن تلفات-  سطح ولتاز انرزی تولید شده در نیروگاه را از طریق ترانسفورماتورقدرت افزایش داده به رنج ۴۰۰ کیلو ولت میرسانند. این ولتاز برای انتقال مناسب می باشد.
خطوط انتقال نیرو انرزی الکتریکی را از نیروگاه با ولتاز ۴۰۰کیلو ولت به پست۶۳/۴۰۰ کیلو ولت منتقل می کنند. در این پست ولتاز ۴۰۰ کیلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ ۶۳ کیلو ولت کاهش می یابد. انرزی الکتریکی با ولتاز ۶۳ کیلو ولت توسط خطوط انتقال نیرو به پستهای ۲۰/۶۳ کیلو ولت منتقل می شود. در این پست نیز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از ۶۳ کیلو ولت به ۲۰ کیلو ولت کاهش می یابد.انرزی الکتریکی با ولتاز ۲۰کیلو ولت به پست های توزیع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهای توزیع به ولتاز ۳۸۰ ولت کاهش می یابد.
رنج های استاندارد شده ی ولتاز در ایران عبارتند از: 

  الف-  40ولت-۱۲۰ولت                           ( فشار ضعیف)  
  ب-  33کیلوولت-۲۰کیلوولت-۱۱کیلوولت     (فشار متوسط )
  ج-  132کیلوولت-۶۳کیلوولت                   (  فوق توزیع )  
  د- ۴۰۰کیلوولت-۲۳۰کیلوولت                  (  فشارقوی   )
به طوریکه برای تغذیه الکتریکی مصرف کننده ها معمولا ازجریان متناوب سه فاز و فشارضعیف ۳۸۰ولت و۲۲۰ ولتی استفاده میشود و برای تغذیه پست های فشار ضعیف ازفشار  متوسط ۲۰ کیلو ولتی و برای تغذیه پست های فشار متوسط از ۶۳  کیلوولت استفاده میشود.
از فشار قوی نیز جهت ارتباط نیروگاه ها استفاده می شود.در هر شهر یا هر مجتمع بزرگ صنعتی باید حداقل یک شبکه فشار قوی جهت تغذیه شبکه توزیع ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.
یک شبکه توزیع باید برق مورد نیاز مصرف کننده ها را تامین کند. به عبارت دیگر شرکت توزیع نیروی برق موظف است در طول شبانه روز میزان قدرتی که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختیارش قرار دهد. پس باید در انتخاب میزان قدرت ونوع شبکه دقت زیادی شود.
همچنین یک شبکه توزیع باید طوری باشد که در مواقع خرابی یک قسمت از شبکه وقفه ای در تغذیه مصرف کننده ها ایجاد نشود و عیب یابی شبکه باید سریع انجام شود .  
در صورتی که موارد فوق رعایت نشود اشکالات زیادی از قبیل: افت ولتاز های زیاد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روی ترانسفورماتور ها به وجود می آورد که منجربه خا موشی های 
طولانی مدت در سطوح وسیع می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده میتوان به اهمیت  نقش شبکه توزیع پی برد که آخرین و مهمترین وظیفه یعنی تغذیه مصرف کننده ها را بر عهده دارد.
اینجانب محمدامین مشیری دانشجوی رشته کاردانی قدرت با گرایش توزیع  دوره کارآموزی خود را در شرکت الوان مهرافاق که همکار شرکت توزیع برق جنوب شرق تهران است گذرانده و از نزدیک با فعالیت این شرکت در زمینه توزیع برق آشنا شدم. حال در پایان دوره کارآموزی – عملکرد خود در این دوره را درقالب گزارش کارآموزی ارائه می کنم.
شبکه توزیع:
شبکه توزیع الکتریکی عبارتست از یک سیم کشی که جریان برق را به چند ین مصرف کننده میرساند .
یک شبکه توزیع باید از حداکثر  درجه اطمینان مصرف – درجه اطمینان حفاظتی خوب- قابلیت عیب یابی سریع- ضریب بهره بالا برخوردار باشد.
شبکه های توزیع انواع مختلفی دارند:
۱- شبکه باز ( شعاعی )- برای مصارف خانگی و روشنائی در نواحی شهر ها و روستاها
۲- شبکه از دو سو تغذیه شونده – برای بالا برد ن ضریب اطمینان
۳- شبکه حلقه ای – برای تغذیه نقاط با تراکم زیاد (تغذیه پست های ترانسفورماتور )هادی هایی که در یک شبکه توزیع به کار می روند عموما از مس ( با ضریب هدایت بالا )
         وآلمینیوم ( با وزن سبک ) میباشند .
توزیع انرزی الکتریکی به ۲ شیوه صورت میگیرد:
۱- سیم های هوایی با متعلقات مربوطه
۲- کابل های زمینی با متعلقات مربوطه
انتخاب شیوه توزیع با توجه به مسیر شبکه- ولتاز شبکه – تراکم جمعیت – عامل اقتصادی وزیبایی محیط صورت میگیرد.
شبکه توزیع هوایی:
یک شبکه توزیع هوایی باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱- قدرت مورد نیاز را انتقال دهد.
۲- دچار افت ولتاز زیادی نشود.
۳- لوازم شبکه بخصوص مقره ها متناسب با ولتاز شبکه باشند.
۴- فاصله بین هادی های هر فاز متناسب با ولتاز شبکه باشد .
۵- فاصله بین سیم ها طوری باشد که در اثر وزش باد و بروز یخبندان روی آن مقدارش از حد مجاز  کمتر نشود.
۶- فاصله بین دو پایه متوالی ( اسپن ) آن قدر زیاد نشود که شکم ( فلش ) از حد مجازش تجاوز کند.
۷- محاسبه و حفظ حدود تعین شده شکم سیم.
۸- رعایت فاصله ازاد سیم ها.
۹- رعایت حریم مجاز ( حریم درجه یک و حریم درجه دو ).
لوازم و وسائل وتجهیزات شبکه های توزیع هوایی :
الف- سیم هوایی و متعلقات مربوط به آن 
ب – لوازم حفاظتی شبکه 
ج – پست های توزیع .
    سیم های هوایی و متعلقات آن:
الف- هادی هایی که در یک شبکه توزیع هوایی سیم های تابیده شده از جنس مس 
ب – آلمینیوم آلیازی ویا آلمینیوم مغز فولادی هستند که بصورت بدون روکش یا روکش دار به کار می روند.
هادی  های روکش دار برای کاهش اتصالات و خاموشی های ناشی از برخورد سیم های به یکدیگر و یا عوامل خارجی بکار برده می شوند. 
تکنیک هادی روکش دار برای بالا برد ن ضریب اطمینان وایمنی خطوط هوایی شبکه های توزیع بکار برده می شود. این هادی ها با پوشش عایقی همچنین میتوانند برای مقاصد دیگری از جمله
الف- حفظ محیط زیست 
ب – پیشگیری از مرگ پرندگان 
ج – جلوگیری از قطع درختان و شاخه زنی آنها ونیز افزایش ایمنی خطوط 
د– کاهش خطرات سالیانه برق گرفتگی وهمچنین جلوگیری از دزدی آسان برق در سیمهای لخت هوایی 
ه – بکار برده شوند. 
همچنین با توجه به ماهیت کابلی این نوع هادی ها – جایگزین نمودن آنها می تواند مبنایی جهت تجدید نظر در قوانین واستاندارد های حریم خطوط هوایی اعمال تخفیف در فواصل گردد.   
اخیرا برای مقاصد مشابه از کابلهای خود نگه دار           (Aerial Bounded Cables)                             
در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط استفاده میشود.کابل های خود نگه دارمشتمل بر پنج کابل است که به هم پیچیده شده به صورت یک کابل درآمده اند. سه کابل آن که دارای سطح مقطع بزرگتری میباشند مربوط به فازهای R-S-T میباشند. کابلی که سطح مقطع کوچکتری دارد مربوط به فاز شب میباشد. کابل مربوط به سیم نول با نوار سفید رنگی مشخص شده است.
استفاده از کابل های خود نگه دار علیرغم مزایایی که دارد بخاطر وزن سنگین آنها و نیاز به آرایش های خاص در سر تیر- یراق آلات خاص و پیچیده آنها و نیز مشکلات اجرایی- به موارد خاص محدود می گردد.
با توجه به مطالب گفته شده استفاده از هادی های روکش داردر شبکه های موجود با استفاده از کراس آرم ها و یراق آلات فعلی شبکه های توزیع ایران مناسب تر میباشد.
متعلقات سیم های هوایی در یک شبکه توزیع هوایی عبارتند از:
۱- پایه ها : در سه نوع
الف- چوبی 
ب – بتنی 
ج – فولادی در ارتفاع های مختلف
پایه چوبی برای فشار ضعیف وفشار متوسط تا اسپن ۱۰۰ متر- پایه بتنی برای کشش های (۱۲۰۰ – ۲۰۰) کیلو گرم در ارتفاع های (۱۴-۷) متر- پایه فولادی از لحاظ ارتفاع محدود نمیباشد.
۲- کراس آرم ها: در انواع 
 الف- چوبی و فولادی ب 
 ب– در شکل های افقی 
 ج- جانبی(پرچمی)
 ه – جناقی 
۳- مقره ها:
الف- از جنس چینی یا شیشه 
ب – در انواع سوزنی 
ج– آویزی(بشقابی)
ه – چرخی
لوازم حفاظتی شبکه توزیع:

۴- رله ها و کلید های حفاظتی:
(انواع رله ها – کلید های خشک (هوایی)- کلیدهای روغنی)
۵- فیوز ها:
(اتوماتیک تند کار و کند کار- فشنگی- کتابی – کت اوت فیوز)
۶- برق گیرها:
(برق گیر با مقاومت غیر خطی – برق گیر دفعی )
۷-شاخکهای جرقه گیر:
 (درقسمت بالا و پائین بوشینگ های ترانسفورماتورهای توزیع)
کلید های فشار قوی بر دو نوع کلید های خشک و کلید های روغنی میباشند.
کلید های خشک :
الف- سکسیونر قابل قطع زیر بار
ب – سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار
کلید های روغنی : 
الف- دیزنکتور(کلید قدرت)
ب – رکلوزر(کلید وصل مجدد
رکلوزر(Recloser):

رکلوزر برای قطع و وصل اتوماتیک مدارهای جریان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالی قطع می کند و بلا فاصله مجدد وصل میکند ودر صورت رفع نشدن اتصالی دوباره مدار را قطع می کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام می دهد و بعد از آن در صورتیکه اتصالی هنوز برطرف نشده بود بطور دائمی مداررا قطع می کند. 
معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدی میباشد. 
عمل قطع و وصل اولی هر کدام دو سیکل طول می کشد و طی این مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالی در انشعابی که توسط فیوز کت اوت حفاظت می شود مانع از سوختن فیوز کت اوت شود.
 در صورتیکه اتصالی برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدی که هر کدام پنج سیکل طول میکشد به کت اوت فیوز این فرصت داده می شود که بسوزدو انشعاب معیوب را جدا نماید.
از رکلوزر در قسمت هایی از شبکه توزیع اتصالی های موقتی بوجود می آید استفاده می شود اتصالی های موقتی بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بین هاد یهای 
برق دار و زمین – زدن رعد وبرق – بوجود می آید.
مزیت رکلوزر بر فیوز اینست که رکلوزر می تواند اتصالی موقتی را از اتصالی دائمی تشخیص دهد و به آن این فرصت را دهد که برطرف شود یا توسط فیوز یا سکشنالایزر ازشبکه جدا گردد.
پست های توزیع:
هر پست توزیع حداقل از یک ترانسفورماتور توزیع ورودی فشارقوی(۲۰ کیلو ولتی) و تابلوی خروجی فشار ضعیف(۳۸۰ ولتی) تشکیل شده است.
ورودی فشار قوی تشکیل شده از یک سکسیونر قابل قطع زیر بارو سه فیوز فشار قوی- قدرت قوی HH .
تابلوی خروجی فشار ضعیف(۳۸۰ ولتی) یک سری وسایل اندازه گیری(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل های جریان – کنتور) و ۳۰ عدد فیوز فشار ضعیف برای قدرت زیاد NH   تا رنج KVA 630 تابلوی خروجی فشار ضعیف یک تابلو در پست های بزرگ و در بعضی موارد در پستهای KVA 630 وKVA 400 دارای دو تابلو می باشد.
تابلوی توزیع اولیه شامل تقسیمات اصلی فشار ضعیف موسوم به خط NHV میباشد.
تابلوی توزیع ثانویه شامل تقسیمات فرعی فشار ضعیف موسوم به خط UV  میباشد.
تجهیزات خط NHV :
۱- شینه(به عنوان هادی خط)
۲- قسمت ورودی(تغذیه):
الف- شامل کلید قدرت 
ب – وسائل اندازه گیر
ج – خازنها
تجهیزات خط UV :
۱- قسمت ورودی(تغذیه):
الف- شامل کلید قدرت 
ب – ولت متر
ج- آمپرمتر
۲- قسمت خروجی: دارای انشعابات متعدد برای مصارف روشنائی و موتوری پست های توزیع را میتوان در فضاهای بسته وباز ایجاد نمود.
البته بهترین وضعیت آنست که ترانسفورماتورهای توزیع در اتاقی مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.
در یک پست توزیع هوایی ترانسفورماتور توزیع بر روی دو پایه بتنی یکی بطول ۹ متر و دیگری بطول ۱۲ متر نصب می شود.
خدمات:
پس از مشخص شدن مراحل كارآموزي و واحدهايي كه در برنامه پيشبيني شده وميبايست با آنها آشنايي پيدا نمائيم وآشنايي مختصر با حوزه ستادي شركت و امور كاركنان به اتاق كارشناس طبقه بندي مشاغل راهنمايي شديم كه در اين قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزايا و موارد متعلقه آشنا شديم كه در اين ارتباط نحوه بيمه اي كه شركت ارائه مينمايد مورد تبادل نظر قرار گرفت كه عنوان گرديد حق بيمه پرداختي بخش به تامين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي واز كارافتادگي وبخشي جهت درمان به شركت بيمه دنا مسترد ميگردد كه در اين راستا مزايا  و معايب  بيمه درمان كه توسط شركت بيمه دنا ارائه ميگردد مورد بررسي قرار گرفت.
در اين ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و دريافت شماره هشت رقمي بيمه عنوان گرديد همچنين مراحل تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم من جمله گواهي عدم سو ،پيشينه كيفري كه ميبايست از نيروي انتضامي اخذ گرديده ، همچنين گواهي سلامت و معافيت پزشكي كه از طريق پزشك معتمد صورت مي گيرد ، قيد گرديد.
پس از توجيه موارد فوق الذكر موارد موثر در طبقه بندي مشاغل و احيانا سابقه كار خارخ از شركت و دسته بندي سوابق كار خارج از شركت به دسته هاي : 
الف- مشاغل يكسان 
 ب- مشاغل مشابه 
 ج- مشاغل مرتبط عنوان گرديد كه نحوه امتياز بندي و امتياز ات شخصي پيش بيني شده در طرح طبقه بندي مشاغل موجود در شركت متذكر گرديد كه نهايتا با ارائه فرمهاي مربوط به طبقه بندي جلسه پايان يافت.
امور مالي شركت:
در اين روز با مراجعه به امور مالي شركت و ابراز مشكل كمبود جا نهايتا جلسه مربوط به امور مالي در اتاق معاونت فني شركت تشكيل گرديد كه جلسه با حضور رئيس دايره حسابداري شركت رسميت يافت كه اطلاعات جامع و كافي در ارتباط با اسناد موجود در قسمت مالي و نحوه تنظيم اين اسناد مشروحا توضيح داده شد
 كه در اين ارتباط مراحل تنظيم اسناد به شرح زير ميباشد :
۱- جمع آوري اطلاعات و اسناد :
 اعمم از فاكتورها و رسيدهاو…..
۲- طبقه بندي اطلاعات و تفكيك اسناد بند يك:
 هزينه اياب و ذهاب – هزينه غذا- حق جذب ……
۳- ثبت اطلاعات طبقه بندي شده در زمان مناسب:
 انباشته شدن بيش از ده روز اسناد و و ثبت آنها پس از بيست روز خلاف قانون بوده و قابل پيگرد ميباشد كه لزوما تاريخ اسناد و تاريخ  ثبت نبايد اختلاف فاحشي داشته باشد. 
۴- نگهداري اطلاعات : 
از حيث ارجا به مراجع ذيصلاح اعمم از ديوان محاسبات –حسابرسان قوه قضائيه و سهامداران و ثبت آنها بصورت مكانيزه (كامپيوتر) يا دستي (دفاتر) حائز اهميت ميباشد.
كنترل هزينه ها با تهيه تراز صورت ميگيرد كه اين تراز از روي دفاتر مربوط صورت مي گيرد كه دفاتر موجود اعمم از :
الف- دفاتر كل : مثلا پرداخت وام به كليه پرسنل و مبلغ كلي وام كه از روي دفاتر    معين تهيه و تنظيم مي گردد.   
ب- دفاتر معين : تفكيك وامها و هزينه ها مپلا تفكيك وام مسكن از وام ازدواج كه           
     ريز نمودن اطلاعات دفاتر كل ميباشد.
ج- دفاتر تفضيلي : مثلا چند فقره وام ازدواج و چند نفره وام مسكن كه ريز نمودن  
    اطلاعات دفاتر معين مي باشد.
ترازشركت:
الف- تراز كل : مبلغ كل مانده 
ب- تراز معين : شركتهاي طرف معامله ج-تراز تفضيلي :ريز حساب هر شركت 
ثبت اسناد در دفترروزنامه صورت مي گيرد كه توسط اداره ثبت شركتها پلمپ گرديده  كه اگر دفاتر روزنامه معهور به مهر اداره ثبت شركت ها نبوده و يا پلمپ آن مخدوش يا ورق دفتر روزنامه مخدوش گردد. 
اعمال فوق الذكر منجر به جريمه خواهد شد كه در صورتي كه صفحات دفتر پاره گردد ويا خط خوردگي زياد و خرابي پلمپ منجر به علي راس شدن ومردود شدن دفتر از طرف وزارت دارائي مي گردد.
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

چندین سال از از اختراع اولین لامپ به دست تماس ادیسون می گذرد در این مدت که از عمر لامپ می گذرد این اختراع بشری سیر تکاملی یافته است و دچار تحول گشته است امروزه فقط نور لامپ مورد توجه کارخانجات سازنده لامپ نیست بلکه بیشتر سعی می کنند تا علاوه بر نور لامپ به موارد مانند عمر لامپ مصرف کم انرژی ، تولید کمتر حرارت ، سازگاری با محیط زیست و… توجه کنند در مطالب زیر مروری خلاصه وار به چند نوع لامپ داریم 
لامپهای رشته ای همان لامپهایی هستند که دهها سال قبل مورد استفاده قرار می گرفت و اولین نسل لامپهای مصرفی مردم بود . نور لامپهای رشته ای گرم و یکنواخت است و شباهت زیادی به نور طبیعی دارد . به دست آوردن میزان نور متفاوت به تغییر ولتاژ برق امکان پذیر بود . حباب لامپهای رشته ای در اندازه و شکلهای متفاوت تولید می شود . حبابهای سفید رنگ علاوه بر ملایم کردن نور ، در زمان مطالعه مانع ناراحتی چشم می شود ، و حبابهای رنگین در مورد متنوعی از جشنها و نور پردازی حیاط گرفته تا استفاده از تاریکخانه چاپ عکس و چراغ خواب مورد استفاده قرار می گیرد .
از آنجایی که رشته نازک درون لامپ بخصوص در انواع کم نورتر آن بسادگی گسیخته می شود ، لامپهای رشته ای ضد لرزش انتخاب مناسبتری برای مکانهایی است که لامپ در معرض تکان می باشد .
از مضرات استفاده از لامپهای رشته ای می توان به مصرف بالای برق ، تولید گرمای زیاد ، و عمر کوتاه آن اشاره کرد .
لامپ فلورسنت 
نور لامپهای فلورسنت به اندازه لامپهای رشته ای خالص نیست اما نور حقیقی محسوب میشود . 
لامپهای فلورسنت مزیتهای بیشتری نسبت به لامپهای رشته ای دارند عمر طولانی تر مصرف کمتر برق تولید کردن گرمای کمتری اما از نظر قیمت از لامپهای رشته ای قیمت بالا تری دارند . عمر طولانی این لامپها باعث گردیده تا علت خوبی برای نصب کردن در مکانهایی باشد که دسترسی به آنها مشکل باشد .
این لامپها علاوه بر اشکال استوانه ای و حلقه ای به شکل لامپهای پیچی نیز ساخته شده اند که استفاده آنها را در هر شرایطی امکان پذیر می کند .
لامپ هالوژن 
این لامپها از تازه ترین انواع لامپ است و با نور سفید و مواج خود رنگهای موجود در اتاق را تقویت می کند . در حال حاضر قیمت این لامپها به نسبت زمان تولید در اوایل دهه نود بسیار کمتر شده است و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد 
این لامپها طوری طراحی شده اند که عمر طولانی تری داشته باشند . اما وجود متغیر هایی چون چربی دست  ( هنگام بستن لامپ ) و چربیهای معلق موجود در هوا و ذرات گرد و غبار ممکن است عمر آنها را به طور در خور توجهی کاهش دهد .
برای طولانی کردن عمر لامپهای هالوژن ، هنگام خارج کردن لامپ نو از بسته و نصب آن از دستکش استفاده کنید و از لمس آنها با دست خوداری کنید .در ضمن در هنگام تمیز کردن لامپ سعی کنید از گردگیر هایی با جنس پر استفاده کنید و نگامی این عمل را انجام میدهید که لامپ خاموش و کاملا سرد شده باشد .
  لامپ زینان 
لامپ زینان برای نور پردازی مناسب است زیرا دارای نوری سفید و خالص می باشد در واقع نوعی از لامپهای هالوژن است اما کمتر داغ می شود و انرژی کمتری مصرف می کند . 
موارد مصرفی لامپهای زینان بیشتر در چراغ اتومبیل و نورفکنها است این نوع لامپها با حجم کم بازدهی نور زیادی دارند در سالهای اخیر شر کتهای سازنده اتومبیل از این نوع لامپ در تولید چراغ های جلو خودرو استفاده می کنند
  
 
لامپهای لوله ای 
لامپهای لوله ای به شکل شمعهای بلند است و برای نور پردازی تابلو و همچنین روشن کردن ورقهای نت موسیقی نوازندگان به کار می رود .
  لامپهای شمعی 
این لامپها با شکل ساده شده شعله شمع ساخته می شود و معمولا از نوع التهابی است و به سبب شکل خاص در چلچراغها و زیر پوششهای کوچک و روی پایه های فانتزی به کار میرود . لامپهای شمعی در دو شکل کلی سفید و شفاف تولید می شود و بدون پوشش یا آباژور هم به کار می رود .
لامپهای انعکاس یا جیوه ای 
این لامپها با داشتن لایه ای از جیوه در یک طرف ، برای استفاده در چراغهای سقفی دیواری مناسب است و در جهت خاصی نور افشانی می کند . از لامپهای جیوه ای بیشتر برای نور پردازی در آتولیه های عکاسی استفاده می کنند جیوه روی لامپ این امکان را به نور پردازان می دهد که نور را هدایت شده به محل مورد نظر بتابانند .
  لامپهای کریپتون
لامپ کریپتون از لامپهای معمولی بسیار پر نور تر است و معمولا در فلش دوربینهای عکاسی استفاده می شود . نور سفید این لامپ ها به عکاسان کمک فراوانی می کند.
 
لامپ هالوژن
لامپ هالوژن (( Halogen Lamp از انواع لامپ هاي روشنايي محسوب مي شود.لامپ هاي معمولي و متداول از يك فيلامان تنگستنتعبيه شده در داخل و يك محفظه شيشه اي (حباب )كه خالي از  هر گونه گاز و يا پر شده با يكي از گازهاي بي اثر و يا مخلوطي از گازها مانند نيتروژن ، آرگون و كريپتون مي باشد تشكيل يافته است.هنگامي كه انرژي الكتريكي در فيلامان جريان پيدا مي كند فيلامان به اندازه كافي (بالاي ۲۰۰۰ درجه سانتيگراد) گرم شده و بدين طريق توليد روشنايي مي كند ويا به عبارت ديگر فيلامان گداخته شده و توليد نور مي كند. تنگستن موجود در فيلامان هنگام عبور جريان الكتريكي در اثر حرارت ايجاد شده به حالت بخار درآمده و روي قسمت داخلي حباب متراكم و به تدريج لكه ي سياهي را بر روي آن ايجاد مي كند كه اين فرايند سياه شدن تا زماني كه لامپ را از حيز انتفاع خارج گرداند ادامه مي يابد. برا يحل اين مشكل و ايجاد يك سري مزيت هاي ديگر لامپ هاي هالوژن با اندكي تغيير در ساختار معمولي توليد گرديد.در اين نوع لامپ ها برا ي ساخت حباب از كوارتز مذاب استفاده مي شود و داخل آن با همان گازهاي بي اثر كه در لامپ هاي معمولي به كار مي رود پر مي گردد با اين تفاوت كه با مقدار كمي گاز هالوژن كه معمولا كم تر از يك درصد ماده هالوژنه برم مي باشد تركيب مي شود . اين ماده هالوژنه كه معمولا كم تر از يك درصد ماده هالوژنه با تنگستن وارد واكنش شده توليد تنگستن هاليد مي نمايد كه در هنگام برخورد با فيلامان به علت حرارت فوق العاده زياد فيلامان باعث تجزيه هاليد شده و بار ديگر تنگستن ازاد مي گردد واين فرايند كه به سيكل تنگستن-هالوژن مرسوم است باعث ايجاد نور و روشنايي در اين نوع لامپ ها مي گردد.
براي عملكرد مناسب و منظم اين سيكل بايد سطح حباب خيلي داغ گردد يعني بايد همواره حرارتي بالاي ۲۵۰ درجه سانتيگراد داشته باشد زيرا كمبود حرارت باعث عدم امكان پذيري تبخير هالوژن و يا كمبود هالوژن تبخير شده براي تركيب با تنگستن مي گردد لذا براي اجتناب از ايجاد اين معضل لازم است كه حباب هاي اين نوع از لامپ ها  كوچك تر از لامپ هاي معمولي و از جنس كوارتز مذاب و يا يك شيشه با مقاومت حرارتي بالا مانند آلومينيسيليكات ساخته شود.اين كوچك شدن حباب نيز به نوبه خود باعث امكان پذيري افزايش ضخامت حباب و هم چنين تزريق گاز با فشار بيش تر از حد معمول مي گردد. به علاوه كوچك بودن اندازه حباب اين امكان را ايجاد مي نمايد كه در اغلب موارد بتوان از گازهاي ارزان تري مانند كريپتون يا زنون در مقايسه با گاز آرگون استفاده كرد كه به علت فرسايش كم تر ماده توسط آن گازها عمر لامپ نيز افزايش مي يابد.
حباب لامپ هاي هالوژن كه سفيدتر و شفاف تر از حباب لامپ هاي معمولي مي باشد انرژي كم تري را در مقايسه با آن ها مصرف مي نمايد(با توجه به مقدار وات مساوي) به علاوه عمر لامپ هاي هالوژن (۴-۲ هزار ساعت ) به مراتب بيش تر از عمر مفيدلامپ هاي معمولي (۱۵۰۰-۷۵۰ ساعت ) بوده هر چند كه از قيمت بيش تري برخوردار مي باشد. بيش ترين لامپ هاي هالوژن توليدي در محدوده ي مصرف انرژي ۲۰۰۰-۲۰ واتي توليد مي گردد كه البته نوع ولتاژ پايين آن در محدوده ي ۱۵-۴ وات توليد مي شود.
لامپ های هالوژن به منظور روشنایی بیشتر در خودروها و منازل استفاده می شود. این لامپ ها مانند سایر لامپ های روشنایی با استفاده از یك رشته تنگستن در محیط پرشده از گاز تولید نور می كنند. مهمترین تفاوت های لامپ های هالوژن با سایر لامپ ها این است كه در لامپ های هالوژن، یكی از عناصر هالوژن(ید، برم و…) را به صورت بخار وارد لامپ میكنند ( علاوه برگازهای معمول درون لامپ ها، از بخار هالوژن نیز استفاده می شود) كه البته حرارت و فشار گاز درون لامپ های هالوژن از دیگر لامپ ها به مراتب بیشتر است. فشار بالای گاز درون لامپ هالوژن فرآیند تبخیر تنگستن را به تاخیر انداخته و باعث می شود تنگستن در درجه حرارت بالا فعالیت كند. چنین فرآیندی منجر به بالا رفتن كارایی لامپ میشود. برای ایجاد مقاومت و مقابله با این فشار و حرارت بالا، حباب از كوارتز مذاب یا شیشه سخت مقاوم در برابر حرارت ساخته می شود. اما اگر قرار است از این نوع لامپ استفاده كنید، نكات ایمنی زیر را حتما به خاطر بسپارید. به دلیل اینكه گاز در لامپ هالوژن با فشار بالا پر می شود، هنگام نصب این لامپ ها حتما از عینك استفاده شود، چرا كه امكان شكستن و پخش تكه های شیشه به اطراف وجود دارد. برای جلوگیری از باردار شدن لامپ توصیه می شود به هیچ وجه به شیشه لامپ هالوژن، حتی در حالت خاموش، دست نزده و در صورت تماس قبل از اتصال با پنبه آغشته به الكل پاك شود. تنها لامپ های دارای نشان معتبر (از نمایندگی رسمی) خریداری شود. حتما به بدنه استیل لامپ هالوژن خودرو و اتصالات جوشی آن توجه شود و از مصرف لامپ های غیر استاندارد جدا پرهیز شود، چرا كه دارای اشعه UV بوده و برای سلامتی زیان آور هستند.
 
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

یک مقاله ۳ صفحه ای درباره ساختار مقاومت , ولتاژ و جریان به زبان انگلیسی به همراه ترجمه

در زیر ترجمه پاراگراف اول را میبینید :

The damper of the electrical domain is the resistor. What makes
something a resistor is that it establishes a relationship between voltage
and current — not, for instance, between voltage and charge, which we
will see is what a capacitor does

تعدیل کننده دامنه الکتریکی، مقاومت است. چیزی ک باعث میشود مقاومت الکتریکی ساخته شود این است که یک رابطه بین جریان و ولتاژ ایجاد کند یا بجای آن یک رابطه بین ولتاژ و بار مانند همان کاری ک یک خازن انجام میدهد.

 فایل های محصول :

۱ – فایل pdf : مقاله ای ۳ صفحه ای با موضوع ساختار مقاومت , ولتاژ و جریان به زبان انگلیسی

۲ – فایل word که ترجمه مقاله بالا می باشد.

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات با عنوان تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند X با بهره ۳۰DB رو برای عزیزان دانشجوی رشته برق گرایش مخابرات قرار دادیم .

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند X با بهره ۳۰DB,پایان نامه کارشناسی ارشد برق,پروژه کارشناسی ارشد رشته برق,دانلود رایگان پروژه کارشناسی ارشد برق,دانلود رایگان پایان نامه word رشته برق,دانلود پایان نامه و پروژه pdf و word کارشناسی ارشد برق,خرید و فروش و انجام پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد برق,دانلود پروژه پایان نامه مهندسی ارشد رشته برق گرایش مخابرات,پروژه و پایان نامه ارشد برق گرایش مخابرات,دانلود تحقیق و مقاله کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ,دانلود پایان نامه درباره تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند X با بهره ۳۰DB,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات,دانلود پروژه و پایان نامه آماده دانشجویی رشته برق مخابرات


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند X با بهره ۳۰DB رو برای عزیزان دانشجوی رشته برق گرایش مخابرات قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت پی دی اف PDF هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۴ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته برق – گرایش مخابرات
عنوان پایان نامه: تحليل و طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح در فركانس باند X با بهره ۳۰DB
فهرست مطالب
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول:كليات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱ هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵ -۱
-۲ پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. ۵ -۱
-۳ روش كار و تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. ۶ -۱
فصل دوم: آنتن ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
-۱ تعريف آنتن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸ -۲
-۲ پارامتر هاي آنتن……………………………………………………………………………………………………………… ۸ -۲
-۱ بهره آنتن………………………………………………………………………………………………………………… ۸ -۲ -۲
-۲ داير كتيويته آنتن ………………………………………………………………………………………………….. ۹ -۲ -۲
-۳ سطح موثر دريافت …………………………………………………………………………………………………. ۹ -۲ -۲
-۴ تطبيق آنتن…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰ -۲ -۲
-۵ پهناي باند……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۲ -۲
-۶ پترن آنتن……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱ -۲ -۲
-۶-۲ الف- پهناي شعاع اصلي…………………………………………………………………………… ۱۲ -۲
و
-۶ ب – ارتفاع پره هاي كناري……………………………………………………………………….. ۱۲ -۲ -۲
-۷-۲ امپدانس آنتن ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳ -۲
-۸-۲ پلاريزاسيون …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵ -۲
-۳ آنتنهاي آرايه اي……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹ -۲
-۱ آرايه هاي خطي……………………………………………………………………………………………… ۱۹ -۳ -۲
-۱ الف-آرايه هاي دو عنصري متشكل از منابع نقطه اي يكسانگرد ……….. ۲۱ -۳ -۲
عنصري با فاصله گذاري و دامنه يكنواخت………………….. ۲۳ N -1 ب- آرايه هاي -۳ -۲
-۲ آرايه خطي پهلو آتش…………………………………………………………………………………….. ۲۷ -۳ -۲
-۳ آرايه خطي سر آتش………………………………………………………………………………………. ۳۰ -۳ -۲
-۴ پويش تابه اصلي آرايه……………………………………………………………………………………. ۳۲ -۳ -۲
-۵ سمتگرائي آرايه خطي…………………………………………………………………………………… ۳۵ -۳ -۲
-۵ الف- سمتگرائي آرايه پهلو آتش……………………………………………………………… ۳۵ -۳ -۲
-۵ ب- سمتگرائي آرايه سر آتش…………………………………………………………………. ۳۷ -۳ -۲
-۶ آرايه هاي مسطح………………………………………………………………………………………….. ۳۹ -۳ -۲
-۶ الف- ضريب آرايه…………………………………………………………………………………….. ۴۰ -۳ -۲
-۶ ب- سمتگرائي آرايه هاي مسطح…………………………………………………………….. ۴۱ -۳ -۲
-۴ پرتو سازي به روش ديجيتالي………………………………………………………………………………………. ۴۵ -۲
ز
فصل سوم:معرفي آنتنهاي ميكرواستريپ………………………………………………………………………………….. ۴۹
-۱ تاريخچه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰ -۳
-۲ تعريف آنتن ميكرواستريپ……………………………………………………………………………………………… ۵۰ -۳
-۳ مكانيسم تشعشع در آنتنهاي ميكرواستريپ…………………………………………………………………. ۵۳ -۳
-۴ انواع آنتنهاي ميكرواستريپ…………………………………………………………………………………………. ۵۵ -۳
-۱ آنتنهاي پچ ميكرواستريپ……………………………………………………………………………… ۵۵ -۴ -۳
-۲ آنتنهاي دايپل ميكرواستريپ…………………………………………………………………………. ۵۶ -۴ -۳
-۳ آنتنهاي شياردار چاپي……………………………………………………………………………………. ۵۶ -۴ -۳
-۴ آنتنهاي ميكرواستريپ موج رونده…………………………………………………………………. ۵۶ -۴ -۳
-۵ مدلها و تكنيكهاي تغذيه……………………………………………………………………………………………….. ۵۹ -۳
-۱ تغذيه كواكسيال……………………………………………………………………………………………… ۶۰ -۵ -۳
-۲ تغذيه هاي ميكرواستريپ…………………………………………………………………………….. ۶۳ -۵ -۳
-۲ الف- تغذيه با خطوط ميكرواستريپ………………………………………………………. ۶۴ -۵ -۳
-۲ ب- تغذيه با تزويج مجاورتي………………………………………………………………….. ۶۶ -۵ -۳
-۲ پ- خط تغذيه ميكرواستريپ با تزويج روزنه اي…………………………………… ۶۷ -۵ -۳
-۶ مزايا و معايب آنتنهاي ميكرواستريپ……………………………………………………………………………. ۷۰ -۳
-۷ بعضي از كاربردهاي آنتنهاي ميكرواستريپ………………………………………………………………… ۷۲ -۳
ح
-۸ پچ مستطيلي…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳ -۳
-۱ مدلهاي رياضي پچ هاي ميكرواستريپ مستطيلي…………………………………………. ۷۳ -۸ -۳
-۲ مدل خط انتقال……………………………………………………………………………………………… ۷۴ -۸ -۳
-۳ پارامترهاي خط……………………………………………………………………………………………… ۷۶ -۸ -۳
-۴ محاسبه ادميتانس خودي……………………………………………………………………………… ۷۷ -۸ -۳
-۵ ادميتانس متقابل…………………………………………………………………………………………… ۷۸ -۸ -۳
-۹ محاسن و معايب مدل خط انتقال………………………………………………………………………………… ۸۰ -۳
-۱۰ بررسي پارامترهاي مختلف پچ مستطيلي …………………………………………………………………. ۸۱ -۳
ثير پهناي آنتن…………………………………………………………………………………………… ۸۱ . -۱ ت -۱۰ -۳
ثير ضخامت زير لايه…………………………………………………………………………………. ۸۲ . -۲ ت -۱۰ -۳
ثير ضريب دي الكتريك و تانژانت تلفات زير لايه…………………………………….. ۸۲ . -۳ ت -۱۰ -۳
ثير زمين محدود در آنتن ميكرواستريپ…………………………………………………. ۸۳ . -۴ ت -۱۰ -۳
-۱۱ فرايند طراحي آنتن پچ مستطيلي……………………………………………………………………………… ۸۳ -۳
۸۶……………………………………………..۳۰dB فصل چهارم: طراحي آنتن آرايه فازي صفحه اي با بهره
-۱ طراحي المانهاي آنتن……………………………………………………………………………………………………. ۸۶ -۴
-۱ طراحي آنتن در حالت المانهاي ايزوتروپ…………………………………………………………… ۸۷ -۱ -۴
۸۷……………………..X -2 طراحي آنتن در حالت المانهاي ميكرواستريپ در فركانس باند -۱ -۴
-۲ طراحي آنتن آرايه فازي…………………………………………………………………………………………………. ۸۹ -۴
ط
-۳ طراحي سخت افزار گيرنده……………………………………………………………………………………………. ۸۹ -۴
-۴ پردازش سيگنال دريافتي از آنتن………………………………………………………………………………….. ۹۷ -۴
-۵ آشكارسازي هدف…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱ -۴
فصل پنجم:نتايج . پيشنهادات……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
پيوست………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
خذ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰ . منابع و م
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
ي
فهرست اشكال
۱-نمونه ساده اي از يك پترن تشعشعي…………………………………………………………………………. ۱۱ -۲
-۲ نمونه هايي ازپترنهاي تشعشعي…………………………………………………………………………………….. ۱۳ -۲
-۳ پلاريزاسيون آنتن…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵ -۲
-۴ مكان هندسي ميدان الكتريكي يك موج با پلاريزاسيون بيضوي…………………………………. ۱۶ -۲
۲۲……………………………………………………………Z -5 شكل هندسي آرايه دو عنصر در امتداد محور -۲
-۶ پترن حاصل از يك آنتن آرايه اي………………………………………………………………………………….. ۲۳ -۲
۲۴…………………………………………………….Z عنصر در امتداد محور N -7 شكل هندسي شامل يك -۲
-۸ ضريب آرايه خطي عنصري…………………………………………………………………………………………… ۲۵ -۲
-۹ ضريب آرايه خطي و مختصات خطي …………………………………………………………………………… ۲۷ -۲
-۱۰ پترن سه بعدي براي آرائه پهلو آتش و سرآتش…………………………………………………………. ۲۹ -۲
-۱۱ پترن دو بعدي آرائه ده عنصري با دامنه يكنواخت در حالت پهلو آتش……………………. ۳۰ -۲
-۱۲ پترن آرايه ده عنصري در حالت سر آتش………………………………………………………………….. ۳۱ -۲
-۱۳ پترن دو بعدي آرايه ده عنصري يكنواخت در حالت سر آتش……………………………….. ۳۲ -۲
-۱۴ پويش پترن آرايه ده عنصري با دامنه يكنواخت………………………………………………………. ۳۴ -۲
-۱۵ شكل هندسي آرايه خطي و مسطح…………………………………………………………………………… ۴۱ -۲
۵ عنصري……………………………………………………………… ۴۳ × -۱۶ پترن سه بعدي آرايه مسطح ۵ -۲
-۱۷ ساختار آنتن هوشمند فازي……………………………………………………………………………………….. ۴۶ -۲
-۱ شكل كلي آنتن ميكرو استريپ…………………………………………………………………………………… ۵۱ -۳
-۲ مدل پج تحريك شده…………………………………………………………………………………………………… ۵۳ -۳
-۳ اشكال مختلف پچ ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵ -۳
-۴ آنتن دايپل با تغذيه مجاورتي …………………………………………………………………………………….. ۵۷ -۳
-۵ ساختار كلي آنتن هاي موج سيار……………………………………………………………………………….. ۵۸ -۳
-۶ تغذيه پروپ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳ -۳
-۷ مدل خط انتقال براي تغذيه كواكسيال……………………………………………………………………… ۶۴ -۳
-۸ تغيه از لبه و مدل خط انتقال معادل آن……………………………………………………………………. ۶۵ -۳
-۹ نمايش ميدان مغناطيسي در مرز پچ …………………………………………………………………………. ۶۵ -۳
-۱۰ تغذيه از لبه و سه مدل توزيع جريان در آنها………………………………………………………………. ۶۶ -۳
ك
-۱۱ تغذيه مجاورتي و مد ل خط انتقال آن………………………………………………………………………… ۶۷ -۳
-۱۲ تغذيه تزويج روزنه اي و مدل خط انتقال آن …………………………………………………………….. ۶۹ -۳
-۱۳ مدل خط انتقال ساده………………………………………………………………………………………………….. ۷۴ -۳
۸۶…………………………………………..X -1 سخت افزار آنتن آرايه اي ۱۲۱ عنصري در فركانس باند -۴
۸۹………………FEKO 11 عنصري شبيه سازي شده با نرم افزار × -۲ نمايش آنتن آرايه اي ۱۱ -۴
درجه……………. ۹۱ .o = o,. o = 3 o 11 عنصري با زاويه اسكن × -۳ پترن حاصل از آرايه ۱۱ -۴
۱۱ عنصري با فرض ماكزيمم پترن در جهت × -۴ ) تغيير فاز لازم براي هر عنصر انتن آرايه اي ۱۱ -۴
o
o o 92………………………………………………………………………………………………………………………………………….. = o,. = 3 o
11 عنصري در چند نقطه……. ۹۳ × -۵ نماي دوبعدي در مختصات قطبي از حركت پرتوي آنتن آرايه اي ۱۱ -۴
۱۱ عنصري در چند نقطه حركت………………… ۹۴ × ۶ نماي دوبعدي از حركت پرتوي آنتن آرايه اي ۱۱ -۶ -۴
۹۵………………………………….o = o,. o = o 30 در زاويه dB 11 عنصري با بهره × -۷ آنتن آرايه اي ۱۱ -۴
۹۶………………………..o = oo ,. o = 2 oo 30 در زاويه db 11 عنصري با بهره × -۸ پترن آنتن آرايه اي ۱۱ -۴
۹۶………..o = 3oo ,. o = 1oo 30 طراحي شده در زاويه dB 11 عنصري با بهره × -۹ پترن آنتن آرايه اي ۱۱ -۴
۹۷……………….o = oo ,. o = .15o 30 در زاويه dB 11 عنصري با بهره × -۱۰ پترن آنتن آرايه اي ۱۱ -۴
۱۱ عنصري بافرض × -۱۱ : تغبير فازهاي اعمال به سيگنال دريافتي از عناصر آنتن ۱۱ -۴
۲
.
. = و ۲ X
.
. = 101…………………………………………………………………………………………………………. Y
-12 حركت هدف به سمت رادار به صورت تصادفي………………………………………………………… ۱۰۳ -۴
۱۲ – توسط رادار…………………………………………………….. ۱۰۴ – -۱۳ آشكار سازي هدف در شكل ۴ -۴
-۱۴ حركت هدف به سمت رادار به صورت تصادفي……………………………………………………….. ۱۰۴ -۴
۱۴ – توسط رادار………………………………………………………….. ۱۰۵ – -۱۵ كار سازي هدف در شكل ۴ -۴
-۱۶ حركت هدف به سمت رادار به صورت تصادفي……………………………………………………….. ۱۰۶ -۴
۱۶ – توسط رادار………………………………………………………… ۱۰۷ – -۱۷ كار سازي هدف در شكل ۴ -۴
ل
فهرست جداول
-۱ مشخصات مهم سه نوع آنتن ميكرو استريپ……………………………………………………………….. ۵۹ -۳
-۲ مقايسه مشخصات روشهاي مختلف تغذيه آنتنهاي ميكرواستريپ………………………………. ۷۰ -۳
۱
چكيده:
سيستم آنتن هوشمند شامل تكنيكهاي گسترده اي است كه موجب تقويت سيگنال دريافتي،
تضعيف همة سيگنالهاي تداخلي و افزايش ظرفيت به طور عمده مي شود. در اين مقاله به
طراحي آنتن هوشمند آرايه فازي مي پردازيم. آرايه هاي فازي بيش از يك قرن است كه در
دسترس مي باشند. آنها مجموعه اي از آنتن ها مي باشند كه فاز نسبي سيگنال هايي كه آنها
را تغذيه مي كند با هم اختلاف دارند، در نتيجه الگوي پرتو افشاني موثر اين آرايه در جهات
خاص هدايت شده و در جهات غير دلخواه وتوقف مي شود. اين حقيقت كه امواج راديويي از
درون ابرها و اغلب موادي كه مانع سيستم هاي ارتباطي نوري مي شوند، عبور مي كند كه
منجر به اين شد كه مهندسين از آرايه هاي فازي در رادارها استفاده كنند.
رادارهاي آرايه فازي در طيف وسيعي از جمله :
– رادارهاي هواشناسي
– نصب بر روي جنگنده ها
– ناوها
– رادارهاي رهگيري موشكهاي بالستيكي
كاربرد دارند.
بنابراين يك مدل پايه براي طراحي شيفت دهنده هاي فاز المانهاي آرايه و همچنين شكل
دهي مناسب پرتو براي آنتن و الگوريتم هاي وفقي كه در حال حاضر براي پردازش آرايه به كار
مي روند را طراحي مي كنيم.
۲
مقدمه:
اخيراً آنتنهاي هوشمند براي افزايش كارايي سيستمهاي راديويي بي سيم بسيار مورد توجه قرار
گرفته اند. اين سيستمهاي آنتن شامل تكنيكهاي گسترده اي است كه موجب تقويت سيگنال
دريافتي، تضعيف همة سيگنالهاي تداخلي و افزايش ظرفيت به صورت عمده مي شود.
يك آنتن هوشمند متشكل از آراية آنتن است كه با پردازش سيگنال در حوزه زمان و مكان
همراه مي شود. به عبارت ديگر، چنين سيستمي مي تواند به صورت اتوماتيك جهت الگوي
تشعشعي را در پاسخ به محيط سيگنال تغيير دهد. اين مسئله به طرز شگفت انگيزي مشخصه
سيستم بي سيم را بهبود مي بخشد. در اين پايان نامه بر آنتنهاي هوشمند از نوع آرايه هاي
فازي وفقي متمركز مي شويم. آنتنهاي آرايه تطبيقي در حال حاضر پيشرفته ترين سيستم
آنتن هوشمند محسوب مي شوند با استفاده از الگوريتم پردازش سيگنال جديد، اين آنتنها پرتو
خود را در هر لحظه، با توجه به موقعيت سيگنال مورد نظر و سيگنال تداخلي، به گونه اي
تنظيم مي كنند كه عملكرد سيستم بهينه بماند. نحوة شكل گيري پرتو همواره به گونه ايست
كه كاربرها با گلبرگ اصلي و تداخل ها با صفرهاي نمونه دنبال مي شوند بدين ترتيب، دريافت
سيگنال حداكثر بوده و تداخل هان به حداقل مي رسند.
به عنوان مثال رادارهاي آرايه فازي از جديدترين و پيشرفته ترين نوع رادارهاي نظامي و
با رادارهاي متداول نسل phase array صنعتي مي باشد. اساسي ترين تفاوت رادارهاي
Beam گذشته نحوة اسكن پترن تشعشعي مي باشد. در اين نوع رادارها با استفاده از بخش
امكان اسكن پترن تشعشعي در هر جهت به صورت الكترونيكي به وجود مي آيد. former
به يك روند پردازش اتلاق مي Digital Beam Forming يا Beam forming اصطلاح
۳
شود كه سيگنالهاي آنتن را دريافت و با پردازش بر نمونه برداريهاي انجام شده از امواج
الكترومغناطيسي در هر المان آرايه اي يك دسته از بيم ها را كه در فضا به صورت متفاوت
جهت دار شده اند پراكنده مي كند. در اجراي اين پروژه فاز مطالعاتي بر اساس شبيه سازي
الگوريتم وقتي جهت چرخش بيم بانسبت سيگنال به نويز ثابت مي باشد و در نهايت به صورت
روشهاي پيشنهادي رياضي و محاسباتي جهت طراحي و اجراء ارائه مي باشد.


راهنمای خرید فایل از سایت :
برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

فن آوري تلفن: گاهي از سيستم عمومي تلفن بعنوان هشتمين مورد از عجايب جهان ياد مي كنند. شبكه اي متشكل از پيچيده ترين كامپيوترهاي متصل به يكديگر را تجسم كنيد، كه فقط در عرض چند ثانيه مي توانند ارتباط بين دو نفر را در هر نقطه از جهان برقرار كند. شبكه هاي تلفن امروزي نه تنها مي تواند ارتباط صوتي را با كيفيت خوب برقرار كند بلكه در انتقال ديتا نيز خيلي موثر است بطوركه امروزه در سيستم هاي انتقال اداره اي بعنوان ديتا از طريق فيبر نوري تشكيل شده است.

: اداره نصب و راه اندازي وظيفه نصب سيستم هاي مخابراتي از جمله نصب كليه ي سيستم هاي مورد نياز در مراكز تلفن بين شهري و در مورد ارتباطات سيار وظيفه نصب آنتن هاي BTS و تقويت كننده هاي موبايل را برعهده دارد.

اداره ي خدمات مهندسي در مورد پشتيباني و نگهداري از سيستم هاي نصب شده را بر عهده دارد.

معاونت توسعه و مهندسي در مورد افزايش ظرفيت شبكه و برطرف كردن مشكلاتي که در كيفيت مخابرات اثرگذار مي باشد و بطور كلي تحقيق و پژوهش در مورد بروز كردن شبكه هاي مخابراتي فعاليت دارد.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع تیریستور یا یکسو کننده قابل کنترل p-n-p-n ویژه ی مهندسی برق که شامل ۲۹ صفحه میباشد بشرح زیر است:

توضیحات :

نوع فایل : Word

تيريستور يك وسيله نيمه هادی چهار لايه سه اتصالی با سه خروجی است و از لايه های نوع p و n سيليكونی كه به طور متناوب قرار گرفته اند ساخته شده اند. ناحيه p انتهايی آند، ناحيه n انتهای كاتد و ناحيه p داخلی دريچه يا گيت است.

فهرست مطالب :

۱-۱-تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل p-n-p-n )
(الف) مدلهای دیودی تیریستور
(ب)مدل دو ترانزیستوری تیریستور
۱-۲-مشخصات تیریستور
۱-۲-۱-بایاس معکوس تیریستور (کاتد نسبت به آند مثبت)
۱-۳-۲-تیریستور بایاس مستقیم و مسدود (آند نسبت به کاتد مثبت)
۱-۲-۳-تیریستور بایاس مستقیم و هدایت
(الف) روشن کردن توسط نور
(ب) روشن کردن توسط علائم الکتریکی اعمال شده به دریچه
(پ) روشن کردن با ولتاژ شکست
(ت) روشن کردن
۱-۲-۴-خاموش شدن تیریستور
الف) جابجایی طبیعی
ب)خاموش یا بایاس معکوس
(الف) خود جابه جایی توسط مدار تشدید
(ب) خاموش کردن تیریستور توسط مدار تشدید کمکی
(پ)خاموش کردن تیریستور توسط خازن موازی
(ت)خاموش کردن تیریستور توسط خازن سری
(پ) خاموشی دریچه
۱-۲-۵-زمان خاموشی تیریستور
۱-۲-۶-مدارهای محافظ گیت
۱-۲-۷-حفاظت در برابر
۱-۲-۸-حفاظت در برابر
۱-۳-مشخصات تیریستور BT151
2-1-بلوک دیاگرام کلی مدار
۲-۲-تفاوتهای مدار عملی با مدار شبیه سازی شده
۲-۳-تحلیل و شبیه سازی مدار توسط شبیه ساز Circuitmaker
2-3-1-طبقه ترانس کاهنده
۲-۳-۲-طبقه آشکارساز عبور از صفر
۲-۳-۳-طبقه تولید RAMP
2-3-4-طبقه Zero-span
2-3-5-طبقه مقایسه گر ( ) و مشتق گیر
۲-۳-۶-طبقه تقویب جریان و ایزولاسیون
۲-۴-مدار عملی ساخته شده همراه با نرم افزار
۲-۴-۱-طبقه D/A
2-4-2-نرم افزار میکرو

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود رایگان تحقیق پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود رایگان مقاله پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان-دانلود پایان نامه پست ۲۰/۶۳/۲۳۰كيلو ولت تاكستان

این فایل در ۲۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:


اصول طراحي پستهاي فشار قوي 
براي طراحي پستهاي فشار قوي در ابتدا بايد نسبت به وظايف يك پست آگاهي كافي داشته باشيم. اين وظايف عبارتند از :
حفاظت خطوط انتقال
كنترل تبادل انرژي
تامين پايداري حالت ماندگار و حالت گذرا
كنترل بار،حفظ هم زماني۱ سيستم ونگهداري فركانس سيستم در محدوده مورد نظر
كنترل ولتاژ و كاهش توان راكتيو جاري بوسيله جبرانسازهاي توان راكتيو
تامين اطمينان در برق رساني با كليدزني و تغيير مسير انتقال توان و تغذيه از چند جهت
انتقال اطلاعات از طريق خطوط نيرو به منظور نظارت۲
تعيين مقداري انرژي انتقال يافته از طريق خطوط
تحليل خطا و تعيين علت آن
تامين توزيع بار اقتصادي[۵]
بعد از آشنايي با وظايف يك پست ، به مسئله لزوم نصب پست در يك منطقه مي پردازيم. نكاتي كه در تعيين لزوم نصب پست مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از:
پس از اينكه لزوم نصب يك پست با توجه به معيارهاي مذكور بررسي و تصويب شد مراحل زير را براي طراحي پست به ترتيب دنبال مي نماييم.
تعيين محل پست: مساله تعيين محل پست در فصل چهارم اين پروژه به صورت كامل بحث شده است.
تعيين ظرفيت ترانسفورماتور قدرت: معيارهاي زيادي در انتخاب آن دخيل مي باشند كه در بخش انتخاب تجهيزات پست مطرح شده است. اصولا” براي انتخاب ترانسفورماتور قدرت بايد اطلاعات كافي در مورد بار مصرفي منطقه ومشخص كردن پيك بار ونيز پيش بيني پيك متوسطه بار در طول يكسال با توجه به برنامه ده ساله بدست آيد.
انتخاب تجهيزات پست با توجه به فاكتورهاي مهم فني – اقتصادي : شامل طراحي باس بارها انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ و جريان، كليدهاي قدرت،مقره ها،سيستم زمين، سيستم حفاظت از صاعقه و … مي باشد.[۱۳]
طراحي سازه ها: در طراحي  اين سازه ها بايد مقاوم سازي در برابر تنش هاي زير مورد توجه قرار گيرد:
۱- نيروهاي الكتروديناميك تحت شرايط اتصال كوتاه
۲- تنشهاي حرارتي تحت شرايط اتصال كوتاه
۳- نوسانات مكانيكي كه ناشي از فركانس سيستم قدرت مي باشد
۴- تنشهاي مكانيكي ناشي ازباد، يخ ،زمين لرزه
۵- تنشهاي محيطي مثل تغييرات دمايي و …[۵]
تعيين آرايش فيزيكي پست: كه در واقع شكل قرارگيري تجهيزات را بيان مي نمايد. در اين مرحله به عواملي از قبيل فواصل تجهيزات در پست شامل: فاصله عايقي، فاصله اطمينان و مساله توسعه پست توجه مي نماييم.[۶]
تهيه نقشه هاي اوليه پست شامل:
۱- تهيه دياگرامهاي تك خطي تقريبي پست با توجه به نيازهاي ذكر شده.
۲- تهيه نماهاي تقريبي افقي و قائم تجهيزات فشار قوي پست و طرح تقريبي سازه ها.
۳- تعيين محل تقريبي تجهيزات پست با توجه به نماهاي تهيه شده مذكور.
۴- تهيه نقشه هاي سه بعدي از پست در صورت لزوم
تعيين حفاظت ها: اين بخش بطور مفصل در فصل ششم مطرح مي گردد.[۱۳]


۲-۲-انواع طراحيها
درطراحي پستها معيارها و عوامل بسيار زيادي از جمله سرمايه گذاري اوليه، قابليت اطمينان، تعميرات و نگهداري و … بايد مورد توجه قرار گيرند اما گاهي ممكن است در طراحي يك پست بعضي جنبه ها به دلايلي اهميت بيشتري بيابندوبه تبع آن معيار اصلي طراحي قرار گيرند. بطور مثال در طراحي پستهاي بسيار مهم، معيار قابليت اطمينان ارزش ويژه اي پيدا مي كند زيرا اگر اين پستها بر اثر خطاهاي اتفاقي از شبكه خارج شوند پايداري كل شبكه به خطر مي افتد. بنابراين در اين پستها با تدابيري كه انديشيده مي شود از قبيل افزودن بر لايه هاي حفاظتي ، دوبل كردن سيستم حفاظتي، افزايش ظرفيت رزرو تجهيزات و … قابليت اطمينان پست را بالا مي برند.
در پستهاي كوچك كه مناطق كمي را تحت  پوشش قرار مي دهند وقطعي هاي موقت نيز براي مصرف كننده ها قابل تحمل است معياري كه اهميت زيادي مي يابد جنبه اقتصادي است. با توجه به زياد بودن تعداد اين پستهاي كوچك در شبكه قدرت، صرفه جويي در سرمايه گذاري اوليه در طراحي اين پست ها مي تواند از نظر اقتصادي بسيار مطلوب باشد. ضمن اينكه سادگي پست هم    مي تواند در كاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري تاثير گذار باشد.
در طراحي بهينه يك پست همه عوامل ومعيارهاي طراحي پست مورد توجه قرار مي گيرند و پس از تعيين اهميت هر كدام از عاملها و معيارها،طراحي پست با توجه به همه عوامل دخيل در بهينگي پست صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه براي رسيدن به طراحي بهينه، استانداردها مي توانند كمك شاياني بكنند. استانداردها با بررسي و مطالعه جنبه هاي مختلف در هر مساله بهترين حالت را براي شرايط مختلف تشخيص داده و به استفاده كنندگان پيشنهاد مي دهند.
براي تعيين بهينگي طراحي يك پست معيارهايي وجود دارد كه در زير به بررسي آنها مي پردازيم.
۳-۲-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست
موضوعاتي كه در بررسي بهينگي پست مطرح مي شوند عبارتنداز :[۹]
ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
ارتباط بهينگي و موقعيت پست
ارتباط بهينگي و مسايل زيست محيطي
ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست
ارتباط بهينگي و نيروي انساني
ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري
ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه
ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري
ارتباط بهينگي و هزينه هاي ناشي از قطعيتها
ارتباط بهينگي و ايمني
ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست
اكنون به چگونگي به كارگيري اين معيارها در طراحي پست ها مي پردازيم.
۱-۳-۲-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
برخي از مواردي كه در بهره برداري از يك پست مي توانند معياري براي بهينگي پست باشند عبارتند از:
قابليت اطمينان پست: تجهيزات پست بايد در طول عمر خود داراي كمترين خرابي و قطعي باشند كه به آرايش شينه بندي ، كيفيت تجهيزات (نرخ خرابي ، مدت رفع عيب، نرخ تعميرات ، مدت تعميرات).سادگي تجهيزات ، وجود لوازم يدكي و تجهيزات اضافي آماده به كار ، عدم وجود خرابي مشترك (يك خرابي باعث خرابي دستگاههاي ديگر نگردد)بستگي دارد.
انعطاف پذيري در شرايط مختلف كاري: كه شامل انجام مانورها و با تقسيم كردن شينه ها در مواقع اظطراري است كه به آرايش شينه بندي ، تعداد فيدرهاي ورودي و خروجي ، جانمايي فيدرها و تجهيزات ، دوبل بودن تجهيزات فشار قوي و ضعيف، سيستم كنترل پست ، كليد قدرت و سكسيونرهاي تقسيم شينه بستگي دارد.
پايداري پست وشبكه: كه شامل عدم خروج تعداد زيادي از مدارات و تجهيزات و يا در صورت خروج ، كوتاه بودن مدت اين خروج باشد كه به تعداد كليد قدرت براي خارج كردن وسيله معيوب، سيستم حفاظت و كنترل و وصل مجدد (انتخاب كنندگي، پوشش و هماهنگي)، آرايش شينه بندي ، جانمايي قيدرها و تجهيزات زمان عملكرد حفاظت و كليدهاي قدرت بستگي دارد.
تحمل شرايط متغير و در حال توسعه سيستم: كه شامل تحمل تغييرات ناشي از افزايش بار و افزايش ظرفيت نيروگاهها مي باشد كه به جريان نامي تجهيزات و شينه ها ،جريان قابل تحمل اتصال كوتاه پست، وضعيت نوترال پست، آرايش شينه بندي ، جانمايي تجهيزات وسطوح عايقي تجهيزات بستگي دارد.
هماهنگي با توجه بقيه تجهيزات سيستم برق رساني: كه شامل هماهنگي لازم با بقيه پستها از نظر پايداري و حفاظت و كنترل مي باشد و به حفاظت و پايداري،نوع حفاظت خطوط انتقال، نوع حفاظت خطاي كليدهاي قدرت ، سيستم مخابرات، زمان عملكرد رله هاي حفاظتي و كليدهاي قدرت بستگي دارد.
 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بررسی عملکرد STATCOM در پایداری سیستم قدرت-دانلود رایگان تحقیق  بررسی عملکرد STATCOM در پایداری سیستم قدرت-خرید اینترنتی تحقیق  بررسی عملکرد STATCOM در پایداری سیستم قدرت-دانلود رایگان مقاله  بررسی عملکرد STATCOM در پایداری سیستم قدرت
این فایل در ۱۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

    با بزرگ شدن شبكه قدرت و به دنبال آن پيچيده تر شدن سيستم مسائل انتقال توان  وپايداري آن مطرح شد.پايداري سيستم قدرت به توانايي ماشين‌هاي سنكرون آن در گذر از يك نقطه كار حالت مانا متعاقب يك اغتشاش ، به يك نقطه كار حالت ماناي ديگر بدون از دست دادن سنكرونيسم  اشاره مي‌كند
   پايداري حالت مانا به تغييرات آرام و تدريجي در نقاط كار مربوط است. مطالعات پايداري حالت مانا كه اغلب توسط برنامه كامپيوتري پخش بار  صورت مي‌گيرد به ما اطمينان مي‌بخشد كه زواياي فاز خطوط انتقال خيلي زياد نيستند و ولتاژ باس‌ها به مقادير نامي نزديك‌اند وژنراتورها ، خطوط انتقال ، ترانسفورماتورها و تجهيزات ديگر داراي اضافه بار نمي‌باشند.
    پايداري گذرا  به اغتشاشات عمده مانند از دست رفتن توليد ، عمليات كليد زني خط ، عيوب وتغيير ناگهاني در بار مربوط است . پس از ايجاد يك اغتشاش ، فركانس ماشين سنكرون ،  اغتشاشات گذرايي را نسبت به فركانس سنكرون (۶۰ هرتز) تجربه مي‌كند و زاويه توان ماشين تغيير مي‌نمايد . هدف از مطالعه پايداري گذرا اين است كه بفهميم ماشين ها به يك زاويه توان حالت ماناي جديد باز خواهند گشت يا نه . تغيير در سيلان توان وولتاژ باس ها نيز مورد نظر است .
     الگرد يك مقايسه زيبا بين برنامه پايداري گذراي سيستم قدرت و سيستم مكانيكي انجام داده است . همانطوري كه در شكل-۱-۱ نشان داده شده است تعدادي جرم كه نشانگر ژنراتورهاي يك سيستم قدرت مي باشد ، از يك شبكه شامل رشته‌هاي كشسان كه به منزله خطوط انتقال انرژي الكتريكي هستند ، آويزان شده است(متناظر با حالتي كه هر خط انتقال در كمتر از حد پايداري ايستاي خود بهره برداري مي‌شود ). در اين لحظه فرض كنيد كه يكي از رشته ها به ناگهان بريده شود   ( متناظر با خروج ناگهاني يك خط الكتريكي از مدار ) اين امر منجر به نوسانات گذرا و هم بستر تمامي جرمها خواهد شد ودر ضمن نيروهاي كششي رشته ها نيز دچار نوسان خواهند شد . سيستم نهايتاً به يك نقطه كار جديد با يك مجموعه جديد از نيروهاي وارد بر رشته ها مي‌رسد و يا اين كه رشته‌هاي ديگري پاره شده و نتيجه حاصله يك شبكه ضعيف تر وپيامد آن فروپاشي  سيستم است . يعني ، براي يك اغتشاش ، سيستم يا به صورت گذرا پايدار و يا ناپايدار است .

    در سيستم‌هاي قدرت بزرگ امروزي با ماشين‌هاي سنكرون زياد كه از طريق شبكه‌هاي پيچيده انتقال به هم متصل‌اند ، مطالعات پايداري گذرا به بهترين شكل توسط كامپيوترها صورت مي‌گيرد . براي يك اغتشاش مشخص  برنامه متناوباً به صورت گام به گام معادلات جبري پخش بار را كه نمايشگر يك شبكه غير خطي و معادلات ديفرانسيل غير خطي را كه نشانگر ماشين‌هاي سنكرون است ، حل  مي‌كند .
     محاسبات ، قبل از وقوع اغتشاش ، به هنگام اغتشاش وپس از رفع اغتشاش انجام  مي‌شود . خروجي برنامه شامل زاويه توان وفركانس ماشين‌هاي سنكرون ، ولتاژ باس‌ها وسيلان‌هاي توان برحسب زمان است .در اكثر حالات ، پايداري گذرا متعاقب يك اغتشاش ، در خلال اولين نوسان زواياي توان ماشين تعيين مي‌شود . در خلال اولين نوساني كه به طور نمونه حدود يك ثانيه طول مي‌كشد ، توان مكانيكي ورودی و ولتاژ داخلي ژنراتور ثابت فرض مي‌شود . پايداري ديناميكي پريود طولاني‌تري( به طور نمونه چندين ثانيه ) را در بر   مي‌گيرد . بنابراين ، شبكه خطوط انتقال ، ترانسفورماتورها و بارهاي امپدانسي اساساً در حالت مانا هستند و ولتاژها ، جريان‌ها و توان‌ها را مي‌توان از معادلات جبري پخش بار به دست  آورد .
 
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بي شك رويكرد صنعتي از جمله فرگردهايي است كه به ناچار غافله ي توسعه مي بايد از آن عبور كند. واضح است در گذر از آن مرحله، حفظ صنايع موجود و دستيابي به سطحي از توانمندي صنعتي كه بتواند اهداف توسعه را محقق سازد امري الزامي است و اين امر قابل دستيابي نيست مگر به كمك نيروي انساني ماهر و آموزش ديده كه تحت نظم مشخصي و بر اساس يك استاندارد بين المللي مهارت يافته باشد.
مسائلي كه امروز براي بشر مطرح است هرگز در گذشته مطرح نبوده است. بشر هرگز تجربه زيستي در محيط پر تغير را نداشته است. بنابراين امروز صحبت از آموزش براي بقا مي شود و بايد بياموزيم در جهان متغير امروز چگونه خودمان را حفظ كنيم و به كمك نيروهاي خلاق خود براي مشكلات روزافزون راه حل هاي مناسبي بيابيم.
براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي موارد ايمني زير را به خاطر مي سپاريم
۱- هيچ گاه با دستان خيس يا مرطوب به وسايل برقي كليدها و پريزها دست نزنيد.
۲- به قسمت فلزي لامپها دست نزنيد. در هنگام نصب سرپيچ سعي كنيم سيم فاز را به ته سرپيچ وصل  كنيد.
۳- سيمهاي حامل جريان كه به وسايل برقي مانند: سماور، اتو، پنكه، هويه و … وصل هستند هر چند وقت يكبار بازرسي نموده و دقت كنيد كه اين سيمها لخت نشده باشند.
۴- در موقع تعمير وسايل برقي جريان برق را قطع كنيد.
۵- اگر مي خواهيد  براي نجات فرد برق گرفته اي اقدام كنيد هيچگاه به قسمتهاي لخت بدن او دست نزنيد زيرا در اين صورت شما نيز دچار برق گرفتگي خواهيد شد.
۶- سيم هاي معمولي برق را نبايد بدون عبور دادن از لوله مخصوص در داخل ديوار قرار داد زيرا بزودي اين سيمها پوسيده شده و خطر اتصالي و برق گرفتگي بوجود خواهد آمد.
۷- در موقع وصل وسايل الكتريكي كهنه و زنگ زده به برق و تعمير آنها نهايت دقت را كرده و حتي الامكان از آنها استفاده نكنيد.
۸- در موقع استحمام از دست زدن به وسايل برقي و سيم هاي برق خودداري كنيد و تا جايي كه امكان دارد در حمام ها از نصب پريز و استفاده از وسايل برقي خودداري كنيد.
۹- وقتي جريان كارگاهي را قطع مي كنيد براي وصل مجدد برق اطمينان حاصل كنيد كه كسي در حال كار يا تعمير دستگاههاي مربوطه به جريان آن قسمت نيست. همچنين در اين موارد كه براي انجام تعميرات برق منزل يا كارگاهي را قطع كرده ايد.
۱۰- به تصور اينكه برق فشار ضعيف يعني ۲۲۰ ولت خطرناك نيست نبايد در قسمت هايي كه با اين برق كار مي كنيد بدون قطع جريان برق كار كرد.

مقاومت بدن انسان در مقابل جريان برق:
بدن انسان مانند اجسام هادي جريان برق را از خود عبور مي دهد و با توجه به اينكه در چه وضعي قرار گرفته باشد جرياني كم يا زياد از بدن عبور مي كند. مقاومت بدن از دو قسمت تشكيل شده است:
۱- مقاومت داخلي: منظور مقاومت اعضاي زيرپوست مي باشد. اين مقاومت در حدود ۱۳۰۰ تا ۳۰۰ اهم بسته به افراد مختلف تغير مي كند.
۲- مقاومت خارجي: همان مقاومت پوست بدن مي باشد كه تا چه حد پوست بدن با سيم حامل جريان برق در تماس باشد. اين مقاومكت تغيير مي كند. همچنين مقاومت خارجي بدن در محل هايي كه پوست داراي ضخامت بيشتري است مانند كف پاها بيشتر و در جاهايي كه پوست نازكتر است مانند لاله گوش مقاومت حداقل مي باشد. خشك بودن و يا مرطوب بودن پوست نيز در مقاومت خارجي بسيار مؤثر است. چنانچه گفتيم هرچه سطح تماس پوست با سيم برق بيشتر باشد شدت برق گرفتگي نيز بيشتر است مثلاً اگر شخصي نك انگشت او سيم حامل جريان را لمس نماييد كمتر از شخصي است كه به سيم حامل جريان با كف دستش تماس پيدا كرده آسيب مي بينيد و دچار شك الكتريكي مي شود ضعيفتري مي شود. همچنين سعي كنيد هميشه با دست راست با برق كار كنيد زيرا دست چپ به قلب نزديكتر است، احتمال خطر برق گرفتگي نيز بيشتر است. مثلاً اگر شخصي نوك انگشت او سيم حامل جريان را لمس نمايد كمتر از شخصي كه سيم جريان با كف دستش تماس پيدا كرده آسيب مي بيند و دچار شوك الكتريكي ضعيفتري مي شود. همچنين سعي كنيد هميشه با دست راست با برق كار كنيد زيرا دست چپ به قلب نزديكتر است، احتمال خطر برق گرفتگي و صدمه ديدن قلب در لمس برق با دست چپ بيشتر است.
اگر مي خواهيد براي نجات فرد برق گرفته اي اقدام كنيد موارد زير را به خاطر بسپاريد:
۱- هنگام برق گرفتگي قبل از هر اقدامي جريان برق را قطع كنيد و شخص برق گرفته را بوسيله چوب يا ميله اي عايق از محل اتصال برق جدا سازيد.
۲- چنانكه تنفس فرد برق گرفته قطع شده باشد به او تنفس مصنوعي بدهيد و ضمن ادامه تنفس مصنوعي مصدوم را به پزشك برسانيد.
۳- ممكن است بر اثر عبور برق از بدن شخص مصدوم فرد دچار سوختگي شده باشد. در اين گونه موارد وقت را براي التيام و درمان سوختگي تلف نكنيد.
 
انواع اندازه گيري:
تعريف متر: واحد مقرر قانوني اندازه گيري طول متر مي باشد و در اغلب كشورها از آن استفاده مي شود يك متر تقريباً   محيط كره زمين مي باشد. امروزه متر را بر حسب طول موج اشعه نارنجي متمايل به قرمز كه از كريپون ساطع مي گردد مي سنجند كه معادل طول موجي برابر ۷۳/۱۶۵۰۷۳۶ مي باشد.
متر به بخشهاي زير تقسيم مي شود:
۱- دسي متر dm: برابر با ۱/۰ متر است يعني اگر يك متر را به ۱۰ بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر با دسي متر است.
۲- سانتي متر cm: برابر ۰۱/۰ متر است يعني اگر يك متر را به صد بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر با يك سانتي متر خواهد بود.
۳- ميلي متر mm: برابر ۰۰۱/۰ متر است يعني اگر متر را به ۱۰۰۰ بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر يك ميلي متر خواهد بود.
۴- ميكرون m: برابر ۰۰۰۰۰۱/۰ متر است يعني اگر يك متر را به يك ميليون بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر يك ميكرون خواهد بود.
واحدهاي بزرگتر از متر
۱- كيلوكتر KM: برابر هزار متر مي باشد. توجه داشته باشيد كه پيشوند كيلو به معناي هزار مي باشد.
۲- مگامتر MM: برابر يك ميليون متر مي باشد يعني اگر پيشوند مگا قبل از واحدي نوشته شود به معناي يك ميليون برابر آن واحد مي باشد.
 
«وسايل و ابزار لازم در اندازه گيري و اندازه گيري اجسام مختلف»
۱- خط كش: از خط كش براي ترسيم خطوط راست و خط كشي روي اجسام استفاده مي شود. خط كشها در سه نوع:
۱- خط كش سه پهلو. ۲- خط كش موجي. ۳- خط كش تخت.
۲- متر: براي اندازه گيري طول از متر استفاده مي شود داراي انواع فلزي تاشو، پارچه اي، نواري و پايه دار مي باشد.
۳- چكش: ابزاري است كه براي ضربه زدن از آن استفاده مي شود. چكشها به طور كلي از دو قسمت سر و دسته تشگيل شده اند. دسته چكش ها از چوب يا پلاستيك فشرده مي باشد. سر چكشها در دو نوع فلزي و پلاستيكي ساخته مي شود. جنس چكشهاي فلزي از فولاد ابزار كم كربن آبديده مي باشد. چكشهاي فلزي در وزنهاي ۲۵۰ گرم تا يك كيلو ساخته مي شود. كاربرد آنها در صنايع فلزكاري و جوشكاري مي باشد
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۵۹فرمت ورد با قابلیت ویرایش متن
اگر CT  نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند  
      مبانی PD  نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است  
      در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند  برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

      تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می كند .توضیحات بیشتر در ادامه مطلب

مقدمه

     برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

      تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می كند .

      درنتیجه CT  های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

      بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

فهرست مطالب                                                                                                          صفحه

فصل اول  – مقدمه …………………………..۴

فصل دوم – CT  های نوری …………………………………………………………………………………..۷

۱-۲ مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………۸

۲- ۲ انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..۹

۳-۲ تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..۱۰

۴- ۲دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………۱۱

۵-۲ معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………۱۱

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..۱۲

۱-۳ مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………۱۳

۲-۳ عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..۱۵

۳- ۳ اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………۱۶

۴-۳ نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….۱۷

۵-۳ تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..۲۲

۶-۳ عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..۲۳

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..۲۵

۱-۴ طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴ ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………۲۷

۳-۴ آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..۳۳

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………۳۸

۱-۵ مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۵ پروژه های فعال ……………..………………………………………………………………………  40

۳-۵ مقایسه خروجی های CT  اندازه گیر و CT  حفاظتی ……………………………………………… ۴۷

۴-۵ تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. ۵۰

۵-۵ از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. ۵۳

۶-۵ تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… ۵۵

۷-۵ عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………۵۷

۸-۵ قابلیت اطمینان   ………………………………………………………………………………………۶۰


عتیقه زیرخاکی گنج