گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
فایل پایان نامه ی كنترل سرعت موتورهاي القايي (AC) شامل ۱۲۰ صفحه می باشد.اساس موتور القایی: در موتور الکتریکی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در قسمت گردندۀ ماشین صورت می گیرد. در موتورهای DC و یکنوع موتورAc ، قدرت الکتریکی توسط کلکتور و جاروبکها مستقیماً به رتور داده می شود. با توجه به اینکه، این نوع ماشینها را می توان موتورهای هدایتی (Conduction motor) می نامند. در معمولیترین نوع موتورA.C قدرت الکتریکی مستقیماً به رتور هدایت نمی شود و رتور قدرت رابطور القایی درست مانند ثانویۀ ترانسفور ماتور دریافت می کند. به این دلیل این نوع موتورها به نام موتورهای القایی معروفند. ضمن تجزیه و تحلیل موتورها، آشکار می شود که مفید خواهد بود اگر موتور القایی مانند یک ترانستور ماتور با ثانویۀ گردان تصور شود. بدین ترتیب که یک سیم پیچی ساکن به منبع A.c وصل است و سیم پیچی دیگر به طریقی است که می تواند به راحتی بچرخد و انرژی خود را ضمن چرخش، توسط القاء مانند ترانسفور ماتور دریافت کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول :
اساس كارموتورهاي القايي ۱
مزايا ومعايب ۵
ساختارموتورهاي القايي ۶
لغزش وسرعت روتور ۹
ميدانهاي گردان ۱۰
كاربردموتورهاي القايي ۱۸
فصل دوم :
روشهاي كنترل سرعت موتورهاي القايي ۲۳
تنظيم سرعت موتور به وسيله تغيير دادن عدده قطبها ۲۳
تنظيم سرعت گردش موتور به وسيله تغيير فركانس ۳۰
تنظيم دورموتور به وسيله تغيير مقاومت اهمي مدارروتور ۳۱
پيوست موتورهاي آسنكرون به صورت آبشاري يا كاسكاد ۳۴
معايب كاسكاد دومتورآسنكرون ۳۷
نكات تكميلي درتنظيم دور موتورهاي القايي ۳۸
تنظيم دورموتورهاي القايي باتغيير فركانس تغذيه ۴۶
اتصال آبشاري موتورهاي القايي ۵۲
تنظيم سرعت موتورآسنكرون به وسيله مبدلهاي فركانس يا اينورترها ۶۰
فصل سوم :
كنترل سرعت به روش كنترل ميدان باالگوريتم پيش رفته ۶۹
۱- مقدمه ۶۹
۲- مدل موتورالقايي ۷۲
۳- الگوريتم كنترلي كمترين زمان ۷۴
۴- كنترل باكمترين تلفات ۸۱
۵- كنترل دركمترين زمان باكمترين تلفات ۸۳
۶- نتايج شبيه سازي ۸۳
۷- نتيجه گيري ۸۸
فصل چهارم
نمونه آزمايشگاهي كنترل سرعت موتورالقايي توسط كنترلر فازي ۸۹
۱- مقدمه ۸۹
۲- شبيه سازي كنترل سرعت حلقه توسط كنترلر فازي ۹۱
۳- نتايج شبيه سازي ۹۵
۴- پياده سازي آزمايشگاهي ۹۵
۵- نتايج آزمايشگاهي ۹۷
نتيجه گيري ۱۰۰

 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق  محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد  را دراختیار شما قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۷۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت ماسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
    عنوان                                                          صفحه 
فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران  
۱-۱  انواع نيروگاه هاي توليد برق                                                           2
۱-۲ عرضه و تقاضاي انرژي برق                                                             6
۱-۳ توليد نيروگاه هاي ايران                                                                11 
فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي ) 
 2-1 نيروگاه هاي بخاري                                                                     18
۲-۱-۱ مقدمه                                                                                   18
۲-۱-۲ سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري                                              20
۲-۱-۳ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن                                                   24
۲-۲ نيروگاه گازي                                                                             31 
۲-۲-۱ مقدمه                                                                                  31
۲-۲-۲ سيكل قدرت گازي                                                               32
۲-۲-۳ تجهيزات نيروگاه گازي                                                          36
۲-۳ نيروگاه سيكل تركيبي                                                               42
۲-۳-۱ مقدمه                                                                               42
۲-۳-۲ نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب                                    46
فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق 
۳-۱ مقدمه                                                                                  53
۳-۲ سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي                                       54
۳-۳  انتخاب ولتاژ مصرف داخلي                                                        55
۳-۴  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه                                                       57
۳-۴-۱ تغذيه از شين اصلي نيروگاه                                                     57
۳-۴-۲ تغذيه از پايانه ژنراتور                                                             59
۳-۴-۳ تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها                                64
۳-۵ تغذيه برق اضطراري                                                                 65 
۳-۶ تغذيه شين DC                                                                      67
۳-۷ سيستم برق اضطراري                                                             68
۳-۸ شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه             69 
۳-۹ بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه                            70
۳-۹-۱ انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها                                      70 
۳-۹-۲ دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت                             71
۳-۹-۳ بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي                           73
۳-۱۰ انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد                          76
فصل چهارم  : ترانسفورماتورهاي قدرت 
۴-۱ مقدمه                                                                                86
۴-۲ دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور                                         87
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت                                      88
۴-۴ تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت                                      90
۴-۵ مشخصات پلاك ترانسفورماتورها                                                105 
۴-۶ خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه                                       112
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها  
۵-۱ كابل هاي نيروگاهي                                                               119
۵-۱-۱ كابل هاي فشار ضعيف و متوسط                                            119
۵-۱-۲ كابل هاي فشار قوي                                                           120
۵-۲ سطح مقطع كابل ها                                                               121
۵-۳ اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند         122
۵-۴ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV                                 125
۵-۵ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV                                                   
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد 
۶-۱ مقدمه                                                                                   
۶-۲ مساله پخش بار                                                                          
۶-۳ برنامه كامپيوتري پخش بار                                                                 
۶-۴ اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد    
منابع ماخذ                        
چکیده:

در ميان پركار برد ترين و مهمترين نيروگاههاي متداول در جهان و ايران ، مي توان از نيروگاههاي حرارتي نام برد . اين نوع نيروگاهها ، مبدل هايي هسنتد كه انرژي نهفته در سوخت هاي جامد ، مايع ، گازي و يا سوخت هاي هسته اي را به انرژي برق تبديل مي كند . 
نيروگاههاي حرارتي ، طيف وسيعي از نيروگاهها را در برمي گيرند كه از آن جمله مي توان به نيروگاههاي بخاري ، گازي ، چرخه تركيبي ، ديزلي و هسته اي اشاره نمود . نوع بسيار متداول نيروگاههاي حرارتي ، نيروگاههاي بخاري مي باشد . در اين نوع نيروگاه با مشتمعل شدن سوخت هاي فسيلي ، آب سيكل ، تبديل به بخار مي شود .سپس انرژي بخاري توليدي ، سبب چرخش توربين و در نهايت ، توليد انرژي برق مي گردد . تفاوت اساسي نيروگاههاي گازي با بخاري در آن است كه سيال سيكل توربين گازي ، هواي محيط مي باشد . اما نيروگاههاي سيكل تركيبي , متشكل از واحدهاي گازي و بخاري مي باشند كه در آنها به منظور افزايش بازده كل حرارتي و بازيافت بخشي از انرژي باقي مانده در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي ، اين گازها را به يك ديگ بخار بازياب هدايت مي كنند . بخار حاصل از اين طريق ، توربين بخاري را به گردش در مي آورد . از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي توان به نيروگاههاي هسته اي ( اورانيم غني شده ، پلوتونيم و … ) بخار با انرژي نهفته بسيار زيادي توليد مي شود . با استفاده از انرژي بخار توليد شده ، توربين بخاري به چرخش در مي آيد و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
در نيروگاههاي برق آبي ، عامل و سيال واسطه ، جريان آب يا انرژي پتانسيل آب پشت سدها و آب بند ها است . نيروگاههاي جريان رودخانه اي و نيروگاههاي برق آبي از اين نوع نيرگاهها هستند . از انرژي موجود در جريان آب رودخانه ها  مي توان در چرخاندن پرهاي يك توربين آبي براي توليد انرژي مكانيكي ( و پس از آن توليد الكتريكي توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنين با ايجاد سدها و ذخيره سازي آب رودخانه در پشت اين سدها مي توان مي توان از انرژي پتانسيل نهفته درآب پشت سد ( براي به چرخش در آوردن توربين ها ) نيز استفاده نمود .
در حال حاضر نيروگاههاي حرارتي ، بيشترين سهم را در توليد و تامين انرژي برق مورد نياز صنعت را بر عهده دارند . البته كشورهايي وجود دارند كه سهم توليد انرژي نيروگاهاي برق آبي آنها قابل توجه و يا حتي بيشتر از توليد نيروگاههاي حرارتي است كه در اين ميان  ، مي توان از كشورهاي نروژ ، پرتغال ، سوئيس ، اتريش ، آلباني ، كانادا ، برزيل و برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي جنوبي نام برد 
علاوه به نيروگاههاي بخاري ، هسته اي ،گازي ، سيكل تركيبي . آبي كه كاربرد بيشتري دارند ، مي توان  انواع زير را نام برد :
۱- نيروگاههاي ديزلي : 
در اين نوع نيروگاهها، نيروي محركه ژنراتور يك موتور درو نسوز ديزلي است . امروزه از نيروگاه ديزلي به عنوان يك نيروگاه پايه ، كمتر استفاده مي شود و بيشتر براي مواقع اضطراري و احتمالا براي حداكثر شبكه استفاده مي گردد در حاليكه در مناطقي از ايران كه به شبكه سراسري وصل نيستند ، از نيروگاههاي ديزلي هم كه قدرت توليدي آنها معمولا تا ۵۰۰۰ كيلو وات مي باشد ، استفاده مي شود.
۲- نيروگاه تلمبه ذخيره اي :  
در بعضي از مناطق كه شرايط جغرافيايي مناسبي وجود داشته باشد ، از مبادله آب بين دو منبع در سطوح مختلف ، مي توان انرژي مورد نياز را براي چرخاندن توربين ها ايجاد نمود . در اين نوع نيروگاهها ، آب از منبع در سطح پائين ( كه مي تواند يك درياچه باشد ) توسط پمپ هايي در ساعاتي از روز كه مصرف انرژي الكتريكي پائين است به منبع بالايي فرستاده مي شود . سپس در مواقعي كه به انرژي الكتريكي نياز است ، از منبع بالايي آب را توسط لوله هايي به روي پره هاي يك توربين آبي هدايت مي كنند و بدين ترتيب انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
۳- نيروگاه خورشيدي : 
يكي از آرزوهاي بزرگ بشر ، كاربرد انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع لايزال براي مصارف بزرگ بوده است . اشكال بزرگ در كاربرد انرژي خورشيدين متمركز نبودن ، تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار انرژي ، و پائين بودن شدت تشعشع مي باشد . به خاطر دانسيته پائين انرژي ، سطح لازم براي كسب انرژي قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا براي انرژي خورشيدي ، يك منبع ذخيره انرژي كسب شده مورد نياز است . همچنين به دليل متمركز نبودن انرژي خورشيدي ، احتياج به تجهيزاتي براي متمركز ساختن آن مي باشد . 
انرژي خورشيدي را مي توان در موارد زير مورد استفاده قرار داد . تامين انرژي هايي كم مثل گرمايش و سرمايش ساختمان ، پختن غذا ، گرم كردن آب ، استرليزه كردن وسايل بهداشتي خشك كردن محصولات كشاورزي ، شيرين كردن آب ، توليد سوخت هاي شيميايي ، احتراق مواد آلي ، توليد گاز هيدروژن ، توليد الكتريسيته به روش فتووليتك ( باطري خورشيدي ) ، توليد بخار آب براي به چرخش در آوردن يك توربين بخار و توليد الكتريسيته و موارد ديگر .
۴- نيروگاه بادي : 
بادهاي محلي و موسمي ، حامل مقدار زيادي انرژي مي باشند كه مقدار آن بستگي به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با يك جسم ، بيشتر باشد. انرژي بيشتري را ميتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراين ، كسب انرژي قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نيز وابسته است . استفاده از انرژي باد براي مصارف محدود و محلي مناسب است ، ولي به دلايل محدود بودن مقدار اين انرژي ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبي بودن آن و نيز محلي بودن ، نمي توان از انرژي باد به عنوان يك منبع توليد عمده انرژي براي آينده ياد نمود . امروزه در مناطقي كه يك متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربين هاي بادي ، انرژي الكتريكي توليد مي شود . همچنين با توليد باد مصنوعي از طريق تابش خورشيدي بر روي سطح گسترده سياه رنگ و متمركز كردن باد ايجاد شده بر روي پره هاي توربين بادي نيز انرژي الكتريكي قابل ملاحظه اي توليد مي شود . 

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک با عنوان طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS رو برای عزیزان دانشجوی رشته برق گرایش الکترونیک قرار دادیم .

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS,پایان نامه کارشناسی ارشد برق,پروژه کارشناسی ارشد رشته برق,دانلود رایگان پروژه کارشناسی ارشد برق,دانلود رایگان پایان نامه word رشته برق,دانلود پایان نامه و پروژه pdf و word کارشناسی ارشد برق,خرید و فروش و انجام پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد برق,دانلود پروژه پایان نامه مهندسی ارشد رشته برق گرایش الکترونیک,پروژه و پایان نامه ارشد برق گرایش مخابرات,دانلود تحقیق و مقاله کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات ,دانلود پایان نامه درباره طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک,دانلود پروژه و پایان نامه آماده دانشجویی رشته برق الکترونیک


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS رو برای عزیزان دانشجوی رشته برق گرایش الکترونیک قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۱۸ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت پی دی اف PDF هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۴ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : برای خرید این پروژه و پایان نامه با فرمت تمام متنی word و قابل ویرایش با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید .

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته برق – گرایش الکترونیک
عنوان پایان نامه: طراحي و تحليل يك مخلوط كننده ي متعادل در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۴ ………………………………………………………………………. (UWB) 1. فصل اول: سيستم هاي فراپهن باند
۵ …………………………………………………………………………………….. . UWB 1-1 تاريخچه تكنولوژي فراپهن باند
۸ …………………………………………………………………………………………………………………………… UWB 2-1 مفهوم
۳-۱ تعريف سيستم فراپهن باند . …………………………………………………………………………………………………………. ۹
۹ ………………………………………………………………………………………… UWB 4-1 مزاياي تكنولوژي فراپهن باند
۱-۴-۱ توانايي اشتراك طيف تواني . …………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۴-۱ ظرفيت بالاي كانال . …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
پايين . ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰ SNR 3-4-1 توانايي كار با
۴-۴-۱ احتمال تشخيص و آشكارسازي كم ………………………………………………………………………………….. ۱۰
۵-۴-۱ مقاومت در برابر مسدود شدن …………………………………………………………………………………………… ۱۱
۶-۴-۱ كارايي بالا در كانال هاي چند مسيره ………………………………………………………………………………… ۱۱
۱۲ ……………………………………………………………………………….. UWB 5-1 چالشهاي تكنولوژي فراپهن باند
۱-۵-۱ انحراف شكل پالس ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۵-۱ تخمين كانال . ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۳-۵-۱ تطبيق فركانس بالا . …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۴-۵-۱ تداخل دستيابي چندگانه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱۳ ……………………………………………………………… IEEE در مقايسه با ساير استانداردهاي UWB 6-1
و طيف گسترده . ………………………………………………………………………………………… ۱۵ UWB 7-1 تفاوت بين
۱۵ …………………………………………………………………….. (DSSS) 1-7-1 رشته ي پيوسته ي طيف گسترده
۱۵ ……………………………………………………………………….. . (FHSS) 2-7-1 جهش فركانسي طيف گسترده
و طيف گسترده . ……………………………………………………………… ۱۵ UWB 3-7-1 تفاوت هاي اساسي بين
۸-۱ روش هاي پياده سازي سيستم فراپهن باند . ………………………………………………………………………………. ۱۶
۱۶ ……………………………………. . (Code Division Multiple Access) CDMA 1-8-1 سيستم
۱۸ ………. (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM 2-8-1 سيستم
۱۹ ………………………………………………….MIXER 2. فصل دوم: مخلوطكننده هاي فركانسي
۱-۲ تاريخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۲ انواع ميكسر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
ز
۱-۲-۲ ميكسرهاي غير فعال . ………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۲-۲ ميكسر گيلبرت . ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۳-۲ كاربرد ميكسر . …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۴-۲ عملكرد ميكسر . ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۱-۴-۲ ميكسر به عنوان يك ضرب كننده . ……………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۴-۲ عملكرد ميكسر به كمك يك سوئيچ . ………………………………………………………………………………… ۳۰
۳٫ فصل سوم: بررسي ميكسرهاي توزيع شده ي فراپهن باند …………………………………………………… ۳۲
۱-۳ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۳ مدارات توزيع شده . ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۳ بررسي عملكرد سيگنال بزرگ ميكسر گيلبرت به عنوان يك عنصر غير خطي . ………………………… ۳۵
۴-۳ ميكسر سلول گيلبرت توزيع شده . ……………………………………………………………………………………………. ۳۹
۱-۴-۳ بهره ي تبديل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۴-۳ تكنيك تزريق جريان . ………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۴-۳ تكنيك پيكينگ سلفي . ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۵-۳ مروري بر چند ساختار ميكسر پهن باند ارايه شده . …………………………………………………………………… ۴۴
۴۴ …………………………………………………………………………………………………….. . [۱۸] ۱-۵-۳ ساختار ميكسر ۱
۴۵ …………………………………………………………………………………………………….. . [۱۲] ۲-۵-۳ ساختار ميكسر ۲
۴۵ …………………………………………………………………………………………………….. . [۱۹] ۳-۵-۳ ساختار ميكسر ۳
۴۶ …………………………………………………………………………………………………….. . [۲۰] ۴-۵-۳ ساختار ميكسر ۴
۴۷ …………………………………………………………………………………………………….. . [۲۱] ۵-۵-۳ ساختار ميكسر ۵
۴۸ …………………………………………………………………………………………………….. . [۲۲] ۶-۵-۳ ساختار ميكسر ۶
۴۹ …………………………………………………………………………………………………….. . [۲۳] ۷-۵-۳ ساختار ميكسر ۷
۸-۵-۳ مقايسه ساختار هاي متفاوت ميكسرهاي فراپهن باند ………………………………………………………. ۵۱
۴٫ فصل چهارم: تحليل اعوجاج و نويز در ميكسر فراپهن باند …………………………………………………. ۵۲
۱-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۴ ميكسر يك عنصر غير خطي . ……………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۴ مدل غير خطي گيرنده …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۴ اثرات اعوجاج در سيستم هاي فراپهن باند ………………………………………………………………………………… ۵۴
۱-۴-۴ توليد هارمونيك . ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۴-۴ فشردگي بهره . …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۴-۴ اينترمدولاسيون . ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۴-۴-۴ اينترمدولاسيون مرتبه ي دوم ……………………………………………………………………………………………. ۵۶
ح
۵-۴-۴ اينترمدولاسيون مرتبه ي سوم …………………………………………………………………………………………… ۵۷
۶-۴-۴ اعوجاج در سيستم هاي متوالي . …………………………………………………………………………………………. ۵۹
۷-۴-۴ مشخصات خطي گيرنده ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۵-۴ بررسي نويز ميكسر به عنوان يك عنصر غير خطي …………………………………………………………………… ۶۰
۱-۵-۴ پردازش نويز متغير با زمان ……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۶۱ ………………………………………………………………………………….. . (RF 2-5-4 نويز طبقه ي راه انداز (طبقه ي
۶۲ ………………………………………………………………………………….. . (LO 3-5-4 نويز طبقه ي سوئيچ (طبقه ي
۶۳ ……………………………………………………………………………………………………………….. . IF 4-5-4 نويز طبقه ي
۵٫ فصل پنجم: مدار پيشنهادي، طراحي مخلوط كننده ي فركانسي فراپهن باند توزيع شده ………. ۶۴
۱-۵ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۵ مدل المان هاي مورد استفاده . …………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۶۷ ………………………………………………………………………… . ADS 3-5 تحليل گرهاي استفاده شده در نرم افزار
۶۸ ………………………………………………………………….. . HARMONIC BALANCE 1-3-5 تحليل گر
۶۸ ………………………………………………………………………………………………………………. LSSP 2-3-5 تحليل گر
۴-۵ طراحي ميكسر توزيع شده با سلولهاي ميكسر تك بالانس …………………………………………………….. ۶۹
۱-۴-۵ طراحي ميكسر . …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۲-۴-۵ باياس مدار . ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۴-۵ پارامترهاي قابل تغيير و طراحي ……………………………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۴-۵ تحليل و شبيهسازي ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۵-۵ طراحي ميكسر توزيع شده با سلولهاي ميكسر سلول گيلبرت . ……………………………………………….. ۷۴
۱-۵-۵ طراحي ميكسر . …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۲-۵-۵ باياس مدار . ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۵-۵ تحليل و شبيهسازي ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۶-۵ طراحي ميكسر توزيع شده با سلولهاي ميكسر گيلبرت و با استفاده از تكنيك پيكينگ سلفي.. ۷۸
۱-۶-۵ تكنيك پيكينگ سلفي . ……………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۲-۶-۵ باياس مدار . ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳-۶-۵ طراحي ميكسر توزيع شده ي نهايي . ………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۶-۵ مقادير المانهاي مدار ميكسر پس از طراحي …………………………………………………………………… ۸۴
۵-۶-۵ تحليل و شبيه سازي . ………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۷-۵ نتيجه گيري و مقايسه ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۶٫ فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………………………………………………………………. ۹۲
۱-۶ نتيجهگيري . …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
ط
۲-۶ پيشنهادات . ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۷٫ فصل هفتم: منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………. ۹۵
منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
چكيده انگليسي: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
ي
فهرست جدول ها:
عنوان شماره صفحه
۱۴ ………………………………………………………… [۲] IEEE در مقايسه با ساير استانداردهاي UWB 1 قابليت – جدول ۱
۱ مقايسهي ساختارهاي مختلف ميكسرهاي فراپهن باند ……………………………………………………………………. ۵۱ – جدول ۳
۱ مقادير سلفهاي مدار نهايي …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵ – جدول ۵
۲ عرض ترانزيستورهاي مدار نهايي . …………………………………………………………………………………………………….. ۸۵ – جدول ۵
ترانزيستورهاي ميكسر توزيع شده نهايي ………………………………………………….. ۸۵ DC 3 مقادير پارامترهاي – جدول ۵
۴ مقدار نشت پورت هاي مختلف ميكسر پيشنهادي در يكديگر بعد از مدل سازي اثر عدم تطبي ق ابعاد – جدول ۵
ترانزيستورها، روي ولتاژ آستانه . ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۵ مقايسه ي سه ساختار به دست آمده طول طراحي . ………………………………………………………………………….. ۹۰ – جدول ۵
۶ مشخصات مدار ميكسر توزيع شده ي پيشنهادي . …………………………………………………………………………….. ۹۰ – جدول ۵
۷ مقايسه ميكسر طراحي شده در اين پايان نامه با كارهاي انجام شده ي قبلي . …………………………………. ۹۱ – جدول ۵
ك
فهرست شك لها:
عنوان شماره صفحه
۱ تاريخچه ي تكنولوژي فراپهن باند …………………………………………………………………………………………………………. ۶ – شكل ۱
۷ ………………………………………………………….. [ بر حسب فركانس [ ۳ UWB 2 طرح ماسك توان براي سيستم – شكل ۱
فركانس . ……………………………………………………………………. ۸ (b) زمان و (a) 3 سيگنال باند باريك در حوزه ي – شكل ۱
كم . ………………………………………………………………………………………………………….. ۸ Duty Cycle 4 يك پالس با – شكل ۱
فركانس ………………………………………………………………………….. ۹ (b) زمان و (a) در حوزه هاي UWB 5 پالس – شكل ۱
۱۰ …. . RF 6 همزيستي سيگنال هاي فراپهن باند با سيگنال هاي باند باريك و باند پهن در طيف فركانسي – شكل ۱
اثر پديده ي چند مسيره بر سيگنال هاي باند باري ك (b) پديده ي چند مسيره در انتقال بي سيم (a) 7- شكل ۱
اثر پديده ي چند مسيره بر سيگنال هاي باند فرا پهن . ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ (c)
باند باريك . ………………………………….. ۱۳ (b) و UWB (a) 8 رفتار حوزه هاي زمان و فركانس سيگنال هاي – شكل ۱
به همراه سيستم هاي تداخلي داخل و خارج باند ……………………………………….. ۱۴ UWB 9 طيف فركانسي – شكل ۱
فراپهن باند در حوزه هاي زمان و فركانس . . ۱۶ (c) طيف گسترده و (b) ، باند باريك (a) 10 سيگنال هاي – شكل ۱
۱۶ ………………………………………………………………………………………………………………. . TDMA 11 روش دسترسي – شكل ۱
۱۷ ……………………………………………………………………………………… [۵] DS-CDMA 12 عمليات كد كردن در – شكل ۱
۱۷ ……………………………………………………………… DS-CDMA 13 نحوه ي استفاده از پهناي باند در سيستم – شكل ۱
۱۸ …………………………………………………………………………………… MB-OFDM 14 گروه بندي طيف فركانسي – شكل ۱
۱۸ ………………………………………………………………………………………………. [۷] MB-OFDM 15 طيف فركانسي – شكل ۱
۱ ساختار گيرنده سوپر هترودين . ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰ – شكل ۲
۲ ميكسر به عنوان يك عنصر سه دهانه ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱ – شكل ۲
۲۲ ……………………………………………………………………………………..CMOS 3 ميكسر غيرفعال با تعادل دوگانه با – شكل ۲
۴ ميكسر گيلبرت ساده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴ – شكل ۲
۵ ميكسر گيلبرت با تعادل دوگانه . ………………………………………………………………………………………………………… ۲۵ – شكل ۲
۶ منحني بهره ي سوئيچ ميكسر گيلبرت با تعادل دوگانه . …………………………………………………………………….. ۲۶ – شكل ۲
۲۷ …………………………………………………………. . DC 7 ميكسر گيلبرت با تعادل دوگانه با تكنيك ربودن جريان – شكل ۲
۲۹ ……………………………………………………………………………………………… [ ۸ ميكسر به عنوان يك ضرب كننده [ ۳ – شكل ۲
۹ ميكسر با ساختار تكي . ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱ – شكل ۲
۱۰ ميكسر با ساختار متوازن تكي …………………………………………………………………………………………………………. ۳۱ – شكل ۲
۳۳ [ مصنوعي[ ۱۱ LC مدارات (b) موجبر هم محور واقعي (a) 1 بلوك دياگرام مدار تركيبي توزيع شده – شكل ۳
۲ مدل خطوط انتقال مصنوعي . …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴ – شكل ۳
۳ شماي نحوهي قرار گيري سلولهاي مدار توزيع شده بين دو خط انتقال . ………………………………………… ۳۵ – شكل ۳
۳۶ ………………………………………………………………………………………………………………… . CMOS 4 ميكسر گيلبرت – شكل ۳
با تعادل تكي …………………………………………………………………………………………. ۳۶ CMOS 5 يك ميكسر فعال – شكل ۳
ل
۳۸ …………………………………………………………………………………………………………… p1(t) و p0(t) 6 شكل موج هاي – شكل ۳
۷ مدار معادل خط انتقال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰ – شكل ۳
۸ شماتيك مدار ميكسر گيلبرت با تكنيك تزريق جريان …………………………………………………………………….. ۴۱ – شكل ۳
۹ شماتيك مدار ميكسر گيلبرت با طبقه ي ترارسانايي مكمل . ……………………………………………………………… ۴۱ – شكل ۳
ميكسر با تكنيك پيكينگ سلفي سري . ………… ۴۳ (b) ميكسر متداول (a) 10 مدل مدار ساده شده براي – شكل ۳
شبكه ي پس يو اضافه شده بر اي ايزوله كردن (b) مدل سيگنال كوچك يك تقويت كننده (a) 11- شكل ۳
پياده سازي اين شبكه با سلف ………………………………………………………………………………………………………. ۴۳ (c) خازن هاي پارازيتي
۴۴ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲ مدار ميكسر ساختار ۱ – شكل ۳
۴۵ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳ مدار ميكسر ساختار ۲ – شكل ۳
۴۶ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴ مدار ميكسر ساختار ۳ – شكل ۳
۴۷ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵ مدار ميكسر ساختار ۴ – شكل ۳
۴۷ ……………………………………………………………………………… RF براي سيگنال ورودي UWB 16 مدار تطبيق – شكل ۳
۴۸ ………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۷ مدار ميكسر ساختار ۵ – شكل ۳
۴۹ ……………………………………………………………………………………………………………………. . ۱۸ مدار ميكسر ساختار ۶ – شكل ۳
۵۰ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹ مدار ميكسر ساختار ۷ – شكل ۳
۵۳ …………………… [ به همراه سيستم هاي تداخلي داخل و خارج باند [ ۷ MB-OFDM 1 طيف فركانسي – شكل ۴
سيستم خطي متغير با زمان . ……… ۵۴ (c) سيستم غير خطي متغير با زمان (b) مدار سوئيچ ساده (a) 2- شكل ۴
۳ طيف خروجي سيستم غيرخطي با درجه ي دو و سه ………………………………………………………………………… ۵۴ – شكل ۴
۵۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………… . ۱dB 4 نقطه تراكم – شكل ۴
۵۶ ………………………………………… ۵ مولفه هاي اينترمدولاسيون در خروجي يك سيستم غيرخطي درجه ي ۲ – شكل ۴
۵۷ …………………………………………………… [ ۶ نحوه ي تداخل اينترمدولاسيون مرتبه ي ۲ با سيگنال مطلوب [ ۷ – شكل ۴
۷ مولفه هاي اينترمدولاسيون در خروجي يك سيستم با خاصيت غيرخطي مرتبه ي سوم…………………… ۵۸ – شكل ۴
۵۸ ………………………………………………………………. . [ ۸ تداخل اينترمدولاسيون مرتبه ي ۳ با سيگنال مطلوب [ ۷ – شكل ۴
نقطه تقاطع مرتبه ي سوم ورودي و خروج ي به (b) دامنه ي نقطه تقاطع مرتبه ي سوم ورودي (a) 9- شكل ۴
۵۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………. . [۵] (IIP3,OIP صورت لگاريتمي ( ۳
۶۱ …………………………………………………………………………………………………. CMOS 10 ميكسر فعال تك بالانس – شكل ۴
۶۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………. . p1(t) 11 شكل موج – شكل ۴
خط انتقال ) LC پياده سازي با مدارات (b) خطوط انتقال واقعي (a) 1 بلوك دياگرام مدار توزيع شده – شكل ۵
مصنوعي) . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۶۶ ………………………………………………………………………………………………………………… . TSMC 2 مدل ترانزيستور – شكل ۵
۶۶ ……………………………………………………………… [۲۶] RF nMOS 3 مدل مدار معادل براي يك ترانزيستور – شكل ۵
۶۷ …………………………………………………………………………………………………………………………. . TSMC 4 مدل سلف – شكل ۵
سلف در تراشه . …………………………………………………………………………………………………………. ۶۷ Layout 5 نماي – شكل ۵
۶۷ ……………………………………………………………………………………………….. [ ۶ مدار معادل يك سلف استاندارد [ ۲۶ – شكل ۵
م
۶۸ …………………………………………………… . ADS در نرم افزار HARMONIC BALANCE 7 تحليل گر – شكل ۵
۶۸ ……………………………………………………………………………………………….. ADS در نرم افزار LSSP 8 تحليل گر – شكل ۵
۹ ساختار ميكسر توزيع شده ي تك بالانس …………………………………………………………………………………………. ۶۹ – شكل ۵
۷۰ ……………………………………………………… ADS 10 شماتيك ميكسر توزيع شده ي تك بالانس در نرم افزار – شكل ۵
۷۰ ………………………………………………………………………………………………………………… . RF 11 مدار باياس طبقه ي – شكل ۵
۷۱ ……………………………………………………………………………….. LO 12 مدار باياس گيت ترانزيستورهاي طبقه ي – شكل ۵
۷۱ ………………………………………………………………………………. . LO 13 مدار باياس درين ترانزيستورهاي طبقه ي – شكل ۵
۷۲ …………………………………………………………. . IIP براي محاسبه ي ۳ ADS 14 روابط به كار رفته در نرم افزار – شكل ۵
۱۵ نمودار عدد نويز ميكسر طراحي شده با سلول تك بالانس . …………………………………………………………….. ۷۲ – شكل ۵
ميكسر طراحي شده با سلول تك بالانس ………………………………………………………………….. ۷۳ IIP 16 نمودار ۳ – شكل ۵
ميكسر طراحي شده با سلول تك بالانس . …………………………………………………………………. ۷۳ IIP 17 نمودار ۲ – شكل ۵
۱۸ نمودار بهره ي تبديل ميكسر طراحي شده با سلول تك بالانس ……………………………………………………… ۷۳ – شكل ۵
۱۹ نمودار ضريب انعكاس ورودي ميكسر طراحي شده با سلول تك بالانس . ……………………………………….. ۷۴ – شكل ۵
۲۰ نمودار ضريب انعكاس خروجي ميكسر طراحي شده با سلول تك بالانس………………………………………. ۷۴ – شكل ۵
۲۱ ساختار ميكسر توزيع شده ي گيلبرت ……………………………………………………………………………………………. ۷۵ – شكل ۵
۷۵ …………………………………………………………… . ADS 22 شماتيك ميكسر توزيع شده ي گيلبرت در نرم افزار – شكل ۵
۲۳ نمودار بهره ي تبديل ميكسر طراحي شده با سلول گيلبرت . …………………………………………………………… ۷۶ – شكل ۵
۲۴ نمودار ضريب انعكاس ورودي ميكسر طراحي شده با سلول گيلبرت . …………………………………………….. ۷۷ – شكل ۵
۲۵ نمودار ضريب انعكاس خروجي ميكسر طراحي شده با سلول گيلبرت . …………………………………………… ۷۷ – شكل ۵
۲۶ نمودار عدد نويز ميكسر طراحي شده با سلول گيلبرت …………………………………………………………………… ۷۷ – شكل ۵
ميكسر طراحي شده با سلول گيلبرت ……………………………………………………………………….. ۷۸ IIP 27 نمودار ۳ – شكل ۵
۲۸ ساختار ميكسر توزيع شده ي گيلبرت با تكنيك پيكينگ سلفي . ……………………………………………………. ۷۹ – شكل ۵
۷۹ …………………….. ADS 29 ساختار ميكسر توزيع شده ي گيلبرت با تكنيك پيكينگ سلفي در نرم افزار – شكل ۵
۸۰ ………………………………………………………………………………. . LO 30 مدار باياس درين ترانزيستورهاي طبقه ي – شكل ۵
۳۱ نمودار جريان مصرفي ميكسر بر حسب تغييرات عرض ترانزيستورها …………………………………………….. ۸۱ – شكل ۵
۸۲ ………… ۱۰ GHz 32 نمودار تطبيق ورودي ميكسر بر حسب تغييرات عرض ترانزيستورها در فركانس – شكل ۵
۳۳ نمودار بهره ي تبديل ميكسر بر حسب تغييرات عرض ترانزيستورها . ………………………………………………. ۸۲ – شكل ۵
ميكسر بر حسب تغييرات عرض ترانزيستورها …………………………………………………………… ۸۳ IIP 34 نمودار ۳ – شكل ۵
۳۵ نمودار بهره ي تبديل ميكسر بر حسب تغييرات سلف هاي پيكينگ در سه فركانس ………………………. ۸۳ – شكل ۵
۳۶ بهره ي تبديل ميكسر بر حسب فركانس و مقادير مختلف سلف هاي پيكينگ . ……………………………….. ۸۴ – شكل ۵
ميكسر بر حسب تغييرات سلف هاي پيكينگ در سه فركانس . ………………………………….. ۸۴ IIP 37 نمودار ۳ – شكل ۵
۳۸ نمودارضرايب انعكاس ورودي و خروجي ميكسر توزيع شده ي پيشنهادي . …………………………………….. ۸۶ – شكل ۵
۳۹ نمودار بهره ميكسر طراحي شده با دو سلول گيلبرت و با تكنيك پيكينگ سلفي . ………………………… ۸۶ – شكل ۵
۸۷ ……………………………………………………………………………………………………… RF در LO 40 نمودار نشت پورت – شكل ۵
ن
۸۷ ……………………………………………………………………………………………………….. IF در LO 41 نمودار نشت پورت – شكل ۵
۸۷ ……………………………………………………………………………………………………… LO در RF 42 نمودار نشت پورت – شكل ۵
۸۸ ………………………………………………………………………………………………………… IF در RF 43 نمودار نشت پورت – شكل ۵
۴۴ عدد نويز ميكسر طراحي شده با دو سلول گيلبرت و با تكنيك پيكينگ سلفي …………………………….. ۸۸ – شكل ۵
ميكسر طراح ي شده ب ا دو سلول گيلبرت و ب ا تكني ك (IIP 45 نقطه تقاطع مرتبه سوم ورودي ( ۳ – شكل ۵
پيكينگ سلفي . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
ميكسر طراح ي شده ب ا دو سلول گيلبرت و ب ا تكني ك (IIP 46 نقطه تقاطع مرتبه دوم ورودي ( ۲ – شكل ۵
پيكينگ سلفي . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
ميكسر طراحي شده با دو سلول گيلبرت و با تكنيك پيكينگ سلفي ………………………. ۹۰ P1dB 47 نمودار – شكل ۵
س
فهرست رابط ه ها:
عنوان شماره صفحه
۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱- رابطه ي ۱
۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲- رابطه ي ۱
۱۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳- رابطه ي ۱
۱۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴- رابطه ي ۱
۱۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵- رابطه ي ۱
۲۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱- رابطه ي ۲
۲۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲- رابطه ي ۲
۲۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳- رابطه ي ۲
۲۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴- رابطه ي ۲
۲۳ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵- رابطه ي ۲
۲۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۶- رابطه ي ۲
۲۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷- رابطه ي ۲
۲۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸- رابطه ي ۲
۲۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹- رابطه ي ۲
۲۷ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۰- رابطه ي ۲
۲۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۱- رابطه ي ۲
۲۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۲- رابطه ي ۲
۲۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۳- رابطه ي ۲
۲۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۴- رابطه ي ۲
۳۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱- رابطه ي ۳
۳۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۶- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸- رابطه ي ۳
۳۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹- رابطه ي ۳
۳۷ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۰- رابطه ي ۳
۳۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۱- رابطه ي ۳
ع
۳۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۲- رابطه ي ۳
۳۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۳- رابطه ي ۳
۳۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۴- رابطه ي ۳
۳۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۵- رابطه ي ۳
۳۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۶- رابطه ي ۳
۴۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۷- رابطه ي ۳
۴۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۸- رابطه ي ۳
۴۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۹- رابطه ي ۳
۴۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۰- رابطه ي ۳
۴۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۱- رابطه ي ۳
۴۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۲- رابطه ي ۳
۴۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۳- رابطه ي ۳
۴۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۴- رابطه ي ۳
۴۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۵- رابطه ي ۳
۴۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۶- رابطه ي ۳
۴۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۷- رابطه ي ۳
۴۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۸- رابطه ي ۳
۵۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱- رابطه ي ۴
۵۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲- رابطه ي ۴
۵۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳- رابطه ي ۴
۵۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴- رابطه ي ۴
۵۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵- رابطه ي ۴
۵۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۶- رابطه ي ۴
۵۷ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷- رابطه ي ۴
۵۸ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸- رابطه ي ۴
۵۹ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹- رابطه ي ۴
۵۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۰- رابطه ي ۴
۶۰ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۱- رابطه ي ۴
۶۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۲- رابطه ي ۴
۶۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۳- رابطه ي ۴
۶۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۴- رابطه ي ۴
۶۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۵- رابطه ي ۴
۶۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۶- رابطه ي ۴
۶۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۷- رابطه ي ۴
ف
۶۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۸- رابطه ي ۴
۶۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۱۹- رابطه ي ۴
۶۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۰- رابطه ي ۴
۶۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۱- رابطه ي ۴
۶۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۲- رابطه ي ۴
۶۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۳- رابطه ي ۴
۶۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۴- رابطه ي ۴
۶۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۵- رابطه ي ۴
۶۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . ۲۶- رابطه ي ۴
۶۹ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱- رابطه ي ۵
۸۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲- رابطه ي ۵
۸۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳- رابطه ي ۵
۸۵ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴- رابطه ي ۵
۸۶ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵- رابطه ي ۵
۱
چكيده:
رشد سريع تكنولوژي و پيشرفت موفق تجاري مخابرات بي سيم روي زندگي روزمره ي ما تاثير
قابل توجهي گذاشته است. امروزه به كار بردن ميكسرهاي فركانس بالا در سيستم هاي ارتباطاتي بي سيم،
داراي اهميت خاصي مي باشد. ميكسرها يكي از اجزاي اساسي گيرنده در مخابرات بي سيم محس وب
مي شوند. اجراي ميكسرهاي پايين آورنده ۱ در گيرنده ها به لحاظ وجود نويز و تضعيف در سيگنال دريافتي
از اهميت بيشتري برخوردار است.
هدف اصلي اين پايان نامه، تحليل و طراحي ميكسر براي كاربرد در باند فركانسي فراپهن
مي باشد. ابتدا عملكرد يك ميكسر توزيع شده بررسي شده، CMOS و با استفاده از تكنولوژي (UWB)
،۳dB سپس مدار ميكسر پيشنهادي توزيع شده، ارايه مي گردد. ميكسر پيشنهادي داراي بهره ي تبديل
۷، پهناي بان د ۳ تا ۱۰ گيگاهرتز و توان مصرفي ۵۲ ميلي وات dB 5/5 ، عدد نويز dBm برابر IIP3
با منبع CMOS 0/18.m مي باشد. ميكسر فراپهن باند توزيع شده ي پيشنهادي با استفاده از تكنولوژي
۱ ولت طراحي شده است. / تغذيه ۸
۱
down conversion
2
مقدمه:
رشد سريع تكنولوژي و گذار از مخابرات آنالوگ به ديجيتال، ترقي سيستم هاي راديويي به نسل
مشتريان را قادر مي سازد به Bluetooth و Wi-Fi سوم و چهارم و جانشيني سيستم هاي سيمي با
براي اولين بار UWB گستره ي عظيمي از اطلاعات از هرجا و هر زمان دسترسي داشته باشند. مخابرات
۳٫۱ را براي ~۱۰٫۶GHz رنج فركانسي FCC1 ، در دهه ي ۱۹۶۰ معرفي شد و در سال ۲۰۰۲
-۴۱٫۳ محدود كرد، بدين معنا كه سيستم هاي dBm معرفي و توان انتقال آ نرا به UWB كاربردهاي
روي فراهم كردن: توان كم، قيمت كم و عملكرد باند وسيع در مساحت كوتاه تمركز كردند . در UWB
بسيار متفاوت و مشكل است. UWB مقايسه با كاربردهاي باند باريك طراحي المان ها در سيستم هاي
ميكسرها هستند كه بر اي تبادل اطلاعات بين UWB يكي از بلوك هاي مهم در گيرنده هاي
نقش كليدي دارند. اهميت عملكرد ميكسر به عنوان يك مبدل UWB تعداد زيادي كانال مشابه
( فركانس، در تامين فركانس هاي كاري مناسب با پايداري و نويز مطلوب است . ميكسر مي بايستي : ۱
را از LNA بهره ي تبديل بالا، كه اثرات نويز در طبقات بعدي را كاهش دهد ، ۲) عددنويز كوچك، كه
داشتن يك بهر هي بالا راحت كند و ۳) خطي بودن بالا، كه رنج ديناميك گيرنده را بهبود بخشد و سطوح
اينترمدولاسيون ۲ را كاهش دهد. هر كارايي بايستي توسط مصالحه در طراحي ميكسر به دست آيد. ميكسر
UWB سلول گيلبرت با برخي تغييرات در ساختار آن نتايج قابل قبولي براي كاربرد در سيستم هاي
به دست مي دهد.
دستيابي همزمان به بهره ي تبديل و خطي بودن بالا كه افزايش يكي باعث كاهش ديگري
مي گردد يكي از چالش هاي طراحي ميكسر مي باشد، در كارهايي كه تا كنون انجام شده تمركز روي
دستيابي يكي از اين دو بوده به طور يكه يا ميكسري غير فعال با خطي بودن قابل قبول و يا ميكسري
فعال با خطي بودن كم ارائه شده است. تطبيق امپدانس در كل رنج فركانسي ۷ گيگا هرتزي و همچنين
عدد نويز پايين از ديگر پارامترهاي مهم طراحي ميكسر مي باشد.
اهداف پايان نامه ..
در اين پايان نامه با بررسي ميكسرهاي فراپهن باند و مقايسه ي آن ها از نظر ساختار، بهره ي مدار،
عدد نويز، تطبيق در ورودي و خروجي و خطي بودن، ساختار مناسب براي يك ميكسر فرا پهن باند
بررسي گشته است. UWB پيشنهاد شده و از لحاظ كاركرد در سيستم هاي
۱
Federal Communications Commission
2
inter-modulation
3
بر خلاف كارهايي كه تا كنون در اين زمينه صورت گرفته كه بر بهبود يكي از پارامترهاي بهره ي
تبديل يا خطي بودن ميكسر تاكيد شده، در اينجا سعي شده است تا ضمن دستيابي به هر دو اين
پوشش داده شود. UWB پارامترها در اندازه هاي قابل قبول براي گيرنده ها، كل پهناي باند سيستم هاي
بر اين اساس در فصل اول سيستم هاي فراپهن باند بطور كامل معرفي و بررسي مي گردد ، در
فصل دوم به بررسي انواع ميكسر، نحوه ي عملكرد و كاربرد آن ها پرداخته شده ، در فصل سوم ساختار
ميكسرهاي توزيع شده، مشخصات و تكني كهاي بهبود كارايي آن ها و در فصل چهارم اعوجاج و نويز در
ميكسر بررسي گرديده اند. در فصل پنجم ساختار ميكسر فراپهن باند طراحي شده به طور مفصل شرح
داده شده است. در فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهادات و فصل هفتم نيز منابع و مأخذ مورد استفاده به
تفكيك درج شده اند.
۴
(UWB) 1. فصل اول: سيستم هاي فراپهن باند


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پ

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

II. توصیف عملكرد مدار رگولاتور
بررسي و مقايسه يك مدار رگولاتور با توان تلفا تي با يك رگولاتور خطي :
رگولاتور خطي :
          رگولاتوري با ۳ خروجي نظير LM317 در اصطلاح رگولاتور خطي يا رگولاتور سري ناميده ميشود .
 براي چنين رگولاتوري , جريان الكتريكي ورودي با جريان خروجي تقريبا برابرند. با توجه به اين موضوع تفاوت ما بين توان ورودي كه حاصلضرب ولتاژ ورودي در جريان ورودي است و توان خروجي كه حاصلضرب ولتاژ خروجي در جريان خروجي است , در رگولاتور به عنوان حرارت مصرف مي گردد .
نموداري كه در زير مشاهده ميكنيد  نرخ خروجي و تلفات آن را در وضعيتي كه ولتاژ ورودي ۱۲ ولت ميباشد نمايش ميدهد . در اين حالت ولتاژ خروجي ۵ ولت , جريان خروجي ۰٫۲۵ آمپر ,۰٫۵ آمپر و ۱ آمپر ميباشد تقربا ۵۸ درصد توان ورودي بصورت حرارت در سيستم مصرف ميگردد كه ما را ملزم به بستنheatsink  بزرگي روي رگولاتور ميكند
رگولاتور سوئيچينگ :
             يك رگولاتور سوئيچينگ توان ورودي را به صورت پالس هايي در خروجي توليد ميكند كه به اين  عمل ,  عمليات                          سويتچينگ ميگويند.عرض اين پالس ها با تواني كه در خروجي نياز داريم تغيير ميكند .زمانيكه در خروجي توان كمي نياز است عرض پالس ها باريك هستند و زمانيكه در خروجي به توان بالايي نياز داريم پالس ها عريضتر ميشوند .در حقيقت مدار در حال تشخيص توان خروجي نيست .بلكه زمان  پالس ها را براي ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجي كنترل ميكند.
 رگولاتور سوئيچينگ تواني را كه نميتواند در خروجي ظاهر كند را به صورت گرما  مصرف نميكند برخلاف يك رگولاتور خطي كه مشاهده كرديم .    بنابراين ديگر نيازي به يك heatsink بزرگ وجود ندارد .
اگر بخواهيم يك مثال خاص بزنيم , با عبور جريان ۱ آمپري در ولتاژ ۱۲ ولت راندمان ما ۷۷ درصد خواهد شد كه تنها ۵/۱
وات توسط رگولاتور مصرف ميگردد.
از آنجا كه توان ورودي وقتي كه ما محاسبه نموديم۶ وات است تنها ۱ وات در رگولاتور تلف ميگردد.در اين صورت راندمان ما ۸۳ درصد ميشود.در حالي كه رگولاتور خطي در همين شرايط ۷ وات را مصرف ميكند 
نمودار بالا ترکیب ساختمان داخلی LM2575-5.0.  را نمایش میدهد .این ترکیب دارای یک مدار نوسان ساز برای سوئیچینگ ۵۲ کیلو هرتز میباشد. برای ایجاد یک ولتاژ مرجع برای ثابت نگه داشتن ولتاژ , از ولتاژ ۲۳/۱ ولت استفاده کرده ایم.این ولتاژ 
عرض پالس ها را با توجه به ولتاژ مرجع و ولتاژ خروجی  کنترل می کند. و در کنار همه اینها مدار تشخیص حرارت و محدود کننده جریان خروجی و غیره در آن وجود دارند. در صورتی که به پنجمین پین آن ولتاژ ۵+ بدهیم خروجی ما به حالت standby (حالتی که خروجی متوقف میشود) میرود. در این صورت جریان ورودی ما به ۵۰ میکرو آمپر و ما کمترین توان مصرفی را خواهیم داشت.
مدار فیلتر کننده ریپل :
 برای یک رگولاتور سوئیچینگ وجود یک فیلتر کننده ریپل در سمت خروجی واجب می باشد.از آنجا که مدار در فرکانس بالا سوئیچ می کند, ما باید مشخصات سلف و دیود و خازن را در نظر بگیریم.ما در شکل های زیر نحوه کار فیلتر را بازگو کرده ایم :
۱٫ وقتی که ترانزیستور رگولاتور روشن می شود , جریان در سلف و خازن و بار خروجی جاری میگردد. انرژی 
الکتریکی در سلف و خازن ذخیره میگرد
وقتی که ترانزیستور رگولاتور خاموش می شود , جریان همچنان تمایل دارد در بار خروجی جریان داشته باشد بنابراین از طریق انرژی ای که در سلف و خازن ذخیره شده است در بار جریان می یابد. این جریان که ناشی از انرژی ذخیره شده در این دو است از طریق دیود مدار جریان مییابد. توجه کنید که LM2575 دارای فرکانس ۵۲ کیلو هرتزی می باشد. به همین خاطر ما از یک دیود شاتکی و یا دیودی با زمان بازیافت کم در مدارمان استفاده کردیم.چنین دیودی که در مدارات سوئیچینگ استفاده می شود به دیود  آزاد رو معروف است.
.  در صورتی که یک ولتاژ معکوس در وضعیتی به مدار وارد شود,که جریانی در جهت مستقیم از میان                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دیود میگذرد , در یک آن جریان عبور می کند. در این لحظه, عملیات یکسو سازی انجام نمی شود و
این شبیه سیم مسی است.زمانیکه آن بصورت یک دیود عمل می کند, (یعنی اجازه عبور جریان درجهت معکوس را نمیدهد),از این لحظه زمان بازیافت معکوس شروع می شود.وقتی که عملیات با فرکانس بالا انجام می شود این مشخصات اهمیت ویژه ای دارد.وقتی که دیود در وضعیت روشن است,(یعنی وضعیتی که جریان سلف بصورت مستقیم در دیود جاری است) و زمانیکه ترانزیستور از وضعیت خاموش به روشن بودن تغییر وضعیت میدهد , انرژی از ترانزیستور به زمین منتقل میگردد .نه اینکه از مدارخروجی عبورکند.
ولتاژی که در بار خروجی ایجاد میگردد در نمودار 
روبرو نمایش داده شده است.در این نمودار ما ریپل
 را از اندازه واقعی بیشتر نمایش داده ایم.وقتی که 
ما آن را اندازه گیری میکردیم, تقریبا ۷۰ میلی ولت 
بود (یعنی تقریبا ۴/۱ درصد ).
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

PLL يا همان حلقه قفل فاز به طور اساسي به فرکانس سيستم کنترل حلقه محصور کننده گفته مي شود که اين تابعي بر اساس حساسيت اختلاف فاز که بين سيگنال ورودي و سيگنال خروجي نوسان گر کنترل شده است .هدف اساسي PLL قفل کردن يا سنکرون کردن زاويه ي لحظه اي (براي مثال فاز و فرکانس ) يک خروجي VCO  به زاويه لحظه اي يک سيگنال ميان گذر بيروني که ممکن است نوعي مدولاسيون CW داشته باشد ؛ ايت .PLL بايد مقايسه فاز را انجام دهد .PLL  در مدارهاي مجتمع از چندين ساختار مشخص که داراي يک بلوگ دياگرام مفيد و خيلي جالب هستند ؛ تشکيل شده است 
محدوديت هاي شکست ديود تحت تاْثير تغيير مقدار باياس معکوس ، عرض ناحيه تهي را تغيير داده  و بنابراين ظرفيت موًثري که توسط ديود به وجود مي آيد ، تغيير خواهد کرد ؛ که اين تغييرات ،تغيير فرکانس رزنانس مدارا سيلاتور را منجر خواهد شد . اما اين چه کمکي به ما مي کند  ؟ مهم تر از همه ، VCO ؛ ناپايدار است . هر گونه تغيير جزئي در اختلاف پتانسيل در مدار باعث شيفت فرکانس خواهد شد . و اگر روشي وجود داشت که ما مي توانستيم مصالحه اي بين VCO و پايداري اسيلاتور کريستال برقرار کنيم ما مي توانستيم يک سيستم ايجاد کننده فرکانس ايده ال داشته باشيم . اگر يک آشکار کننده فاز از طريق خروجي يک VCO  و اسيلاتور کريستال تغذيه مي شد ؛ چه اتفاق مي افتاد ؟ آشکار کننده فاز چيست ؟ به شکل ۴ نگاه کنيد .
يک آشکار کننده فاز شبيه به يک متمايز کننده با آشکار کننده ي نسبي مورد استفاده دردي مدولاسيون فرکانس مي باشد و يا آن مي تواند يک وسيله ديجيتالي شبيه يک کيثت انحصاري «OR » باشد . اگر دو سيگنال به آشکار ساز فاز داده شوند ،که از لحاظ فاز و فرکانس يکسان باشد در اين صورت آشکار ساز هيچ خروجي نخواهد داشت . با وجود اين ، اگر اين سيگنال ها از لحاظ فرکانس و فاز يکسان نبا شد ،اين اختلاف به يک سيگنال خروجي  dc تبديل مي شود . اختلاف فاز يا فرکانس در ميان دوسيگنال بزرگتر باشد ؛ولتاژ خروجي بزرگتر خواهد بود . به شکل شماره ۴ نگاه کنيد . خروجي هاي vco و اسيلاتور کريستال با يک آشکار ساز فاز ترکيب شده اند و هر گونه اختلافي به يک خروجي ولتاژ dc منتهي خواهد شد . فرض کنيم که اين ولتاژ dc به يک اسيلاتور کنترلي ولتاژي فيربک شده است . به طريق که آن خروجي vco را به فرکانس اسيلاتور کريستال مي راند . سرانجام vco بر روي فرکانس اسيلاتور کريستال قفل خواهد شد . اين پديده به اصطلاح حلقه قفل فاز خوانده مي شود تنها قسمتي از خروجي vco  لازم است که به آشکار ساز فاز فرستاده شود . وباقي مانده آن مي تواند به عنوان خروجي قابل استفاده باشد . فرض کنيد که فرکانس کريستال ما IOMHZ  باشد ولي ما بخواهيم که VCO برروي ۲OMHZ  عمل کند البته آشکار ساز فاز که اختلاف فرکانس را آشکار خواهد کرد وvco راتا iomhz پايين خواهد کشيد . چه مي شد اگر ما مي توانستيم آشکار ساز فاز را مجبور کنيم به اين تفکر که vco واقعا ٌ يک عمل کننده بر روي iomhz  باشد . زماني که حقيقتاٌبر روي۲omhz  عمل مي کند به شکل ۵ نگاه کنيد . فرض کنيم به طور مثال درشکل ۴ مايک مقسم چهار تايي به جاي دوتايي استفاده مي کرديم . که دراين صورت درحالت قفل  Vco هنوز در فرکانس ۴omhz به پايداري فرکانس مرجع کريستال مي رسيد . نوسان سازي هايي وجود دارد که در يک رنج وسعيي از فرکانس ها عمل مي کنند . اسيلاتورهاي فرکانس متغيير vfo  باعث تغيير فرکانس به وسيله تغيير دادن يکي از مدارهاي تعيين شده فرکانس مي شوند . 
موَ لفه هاي Pll 
آشکار ساز فاز :اجازه بدهيد نگاهي به اساس آشکار ساز و فاز بياندازيم .در حقيقت دو نوع آشکار ساز فاز داريم . نوع يک و نوع دو نوع يک آشکار ساز فاز ؛ طوري طراحي شده است که با سيگنال آنالوگ يا سيگنال موج مربعي ديجيتالي عمل مي کند و نوع دو آشکار سا زفاز به وسيله سيگنال گذر اديجيتال (لبه ها ) کار مي کند . ساده‌ترين آشکار ساز فاز نوع يک ؛ يک گيت انحصاري or است شکل شماره   را ببينيد . بوسيله يک فيلتر پايين کذر ،نموداري از ولتاژ خروجي در برابر اختلاف فاز نسبت به ورودي موج مربعي با دوره زماني ۵۰%  نشان داده شده است . نوع  يک‌،آشکار ساز فاز ،به ولتاژ خروجي در مقابل مشخصات فاز شبيه است . اگر چه مدارات  دروني واقعا ٌ يک «مالتي پلير چهار گوشه » هستند و همچنين يک «ميکرتعادل کننده » ناميده مي شوند . امروزه مهندسان به صورت ثابت درطراحي مدارهاي pll رقابت مي کنند . زيرا سطح نويز فاز وخصوصيات بنيادي سيکنال هاي نويز ،بويژه درطراحي شبکه هاي راديويي و بي سيمي مهم هستند در طراحي امروزه ترکيب کننده ها ،در سرعت سؤچينگ pll  هايي که داراي پارامتر هاي بحراني هستند و بويژه براي شبکه هاي مدرن از جمله wlans وwedma  و تکنولوژي بلوتوس مورد استفاده قرار مي گيرد . براي سرعت سؤچنگ حلقه سيگنال احتياج به رقابت  درطراحي pll احساس مي شود . سرعت به طور عمده تا بمي از پنهاي باند حلقه است . اما در بيشتر مواردپنهاي باند حلقه نمي تواند به دليل محدوديت هاي نويز فاز بيش از اندازه گسترش يابد . نوع دوم آشکار ساز فاز تنها حساس به زمان وابسته به لبه ي سيگنال و ورودي VCO است که در شکل شماره ۶ نشان داده شده است . مدار مقايسه گر فاز بزرگتر از پالسهاي خروجي پيش فاز و پس فاز که اينها وابسته به خروجي VCO منتقل شده هستند که به ترتيب بعد يا پس از انتقال سيگنال مرجع اتفاق مي افتد . پنهاي اين پالس ها با زمان بين لبه هاي مربوطه برابر است . مدار خروجي به تر تيب جريان پاسخ دهيد را در طول پالسها سينک يا سورس مي کند . با اين حال مدار با ز است . و ميانگين ولتاژ خروجي در مقابل اختلاف فاز بزرگتر است ؛شبيه آنچه درشکل ۷ نشان داده شده است . اين به طور کامل به دور ه زماني سيگنال ورودي وابسته است . بدون شباهنگ به موقعيت مقايسه گر فاز نوع يک که اخيراٌبحث شد . به عبارت  بهتر خصوصيات اين آشکار ساز فاز در حقيقت اين است که تمام پالس هاي خروجي وقتي دوسيگنال قفل مي کنند ،ناپديد مي شوند .اين معني مي دهد که دراشکار ساز نوع اول هيچ ريپلي درخروج موجود نيست تا در حلقه مدولاسيون با فاز دوره اي توليد شود . هميشه ،اختلاف زيادي بين دو نوع آشکار ساز هاي فاز وجود دارد آشکار ساز نوع اول هميشه در خروج ،موج توليد مي کند که با يد به وسيله فيلتر حلقه ،فيلتر شود . بنابر اين در يک pll با آشکار ساز نوع اول ،فيلتر حلقه مانند فيلتر پايين گذر عمل مي کند تاسيگنال خروجي منطقي در حالت اوج را صاف کند . اما هميشه ريپلي باقي خواهد ماند . و اين نتيجه نوسا نهاي فاز دوره اي در يک حلقه است . در مدارهايي که حلقه هاي قفل فاز براي ضرب يا ترکيب فرکانس استفاده 
مي شود ؛ «کنار باند مدولاسيون فاز » با سيگنال خروجي جمع مي شود . آشکار ساز فاز نوع دو تنها زماني پالسهاي خروجي توليد مي کند که خطا ي فاز بين سيگنال منبع وvco وجود داشته باشد . چون خروجي آشکار ساز فاز شبيه مدار باز است . که خازن فيلتر حلقه به عنوان  قطعه ي ذخيره ولتاژ عمل کرده و ولتاژ ي که از فرکانس ‌‌‌‌vco مستقيماٌداده مي شود را نگه مي دارد. اگر سيگنال مرجع دور از فرکانس حرکت کند ، آشکار ساز فاز يک رديف پالس هاي کوتاه توليد مي کند ؛و خازن با ولتاژ جديد براي گذاشتن vco قبلي در داخل قفل شارژ (يا دشارژ )مي شود . دومين صورت pll به طور اساسي در طراحي ها تکنولوژي ترکيب کننده هاي بکار مي رود بيشتر pll به طور اختصاصي براي ترکيب کننده هايي که سه و چهار حلقه معمول دارند طراحي مي شوند . که از يک ترمينولوژي مختلف استفاده شده و بيشتر داراي فاز وبهره حلقه باز هستند lm567  يک تراشه عمومي پرکاربرد حلقه قفل فاز است که شامل ،پايداري بالا ،اسيلاتور کنترل شده ي ولتاژ خطي بالاvco دي مدولاسيون fm اعوجاج کم و دوبرابر کننده بالايس آشکار ساز فاز با يک حاصل خوب است . اين تراشه داراي ۸  پايه مي باشد که پايه ۱ آن به وسيله خازن   به زمين وصل مي‌شود که به عنوان فيلتر خروجي عمل مي کند .مقدار اين خازن بايد تقريباٌ دوبرابر خازن  پايه شماره ۲ است و دررنج ميکروفاراد قرار دارد . با استفاده از پايه يک مطالعه مي توان حساسيت مدار را کنترل کر د اگر بخواهيم حساسيت مدار  را  افزايش دهيم بايد پايه يک را از طرفي با يک مقاومت به تغذيه وصل کنيم و از طرف ديگر با خازن   به زمين  ؛که مقاومت ‌r و خازن    به صورت سري قرار مي گيرند . اما اگر بخواهيم حساسيت مدار را کاهش دهيم پايه يک را با مقاومت r  و خازن     به صورت موازي به زمين وصل مي کنيم . پايه شماره ۲ که يک فيلتر پايين گذراست با خازن   به زمين وصل مي شود . همچنين با استفاده از اين پايه مي توان سرعت عملکرد تراشه را کنترل کرد به اين صورت که هر چه مقدار   مينيمم شود ، سرعت عملکرد ماکزيمم مي شود ومقدار خازن  با مقدار سرعت نسبي معکوس دار د. 
پايه شماره ۳ ، ورودي  تراشه است . اين پايه درحقيقت فاز يا فرکانس را که قرار است  با فاز يا فرکانس اسيلا تور داخلي تراشه ،vco مقايسه شود ودر يک فاز يا فرکانس برابر قفل کند ؛ را وارد تراشه مي کند . بهتر است قبل از ورود ي  پايه ۳ ، يک خازن در حدود نانو فاراد استفاده شود . پايه شماره ۴پايه تغذيه يا vcc است . اين پايه تنها پايه تغذيه مدار مي باشد ودر مدار تغذيه منفي نداريم . مقدار تغذيه اين تراشه بين ۵ ولت تا ۱۲ ولت مي باشد وبهترين ولتاژ مورد استفاده ۹ است . پايه شماره ۵ وپايه شماره ۶ يک مقاومت يک مقاومت    وصل مي شود واز طرف ديگر پايه ۶به وسيله خازن  زمين مي شود. وخازن   ومقاومت   زوجي را تشکيل  مي دهند که با شارژ و دشارژ شدن خازن   توسط مقاومت   ،يک اسلاتور کنترل شده ولتاژ vco به وجود مي آيد . در حقيقت اين دوالمان مقدار  فرکانس vco را نيز مشخص مي کنند . فرکانس داخلي از فرمول زير به دست مي آيد .
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
فایل Word پایان نامه ی محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد  شامل ۱۷۰ صفحه می باشد. با توجه به نقش حياتي انرژي الكتريسيته در ساختار زير بنايي صنعت و اقتصاد كشور ، لزوم توجه به نيروگاه هاي برقي به عنوان منبع اصلي توليد انرژي الكتريسيته اهميت بسياري پيدا مي كند . توان توليدي اين نيروگاه ها از طريق شبكه سراسري به شهرها و مراكز صنعتي ، كشاورزي ، تجاري و … منتقل مي شود تا چرخه اقتصادي كشور به حركت در آيد . در واقع بدون وجود نيروگاه ها ، سخن گفتن از مقوله اي به نام صنعت برق بيهوده است . در زمينه نصب راه اندازي ، بهره برداري ، نگهداري و تعميرات نيروگاه ها ، مهندسان مختلفي وجود دارند كه از مهمترين آنها مي توان به مهندسان برق و مكانيك اشاره نمود . با توجه به اينكه مهندسين برق شاغل در نيروگاه ها بايد از تمام قسمتهاي آنها ، اعم از تجهيزات الكتريكي و مكانيكي اطلاعات كافي داشته باشند ، بر آن شديم كه با انجام اين پروژه برخي از تجهيزات مهم و شبكه داخلي نيروگاه ها را ( سيكل تركيبي ) مورد ارزيابي قرار داده و به نحوي پخش بار شبكه داخلي نيروگاه را نيز انجام دهيم . لذا در ابتدا نگاهي گذرا به وضعيت برق در ايران داشتيم و در فصل دوم نيز نگاهي به نيروگاه هاي بخاري و گازي ( سيكل تركيبي ) داشتيم و در فصل سوم به سيستم شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي اشاره نموديم و در فصل چهارم ترانسفورماتورهاي قدرت نيروگاهي را مورد ارزيابي قرار داديم . مهمترين كارمان در فصل پنجم و ششم بوده كه در اين دو فصل نگاهي عميق به شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد داشتيم و در آن سطح مقطع كابل هاي مورد استفاده و همچنين پخش بار اين شبكه داخلي را توسط نرم افزار انجام داده ايم . 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران
۱-۱ انواع نيروگاه هاي توليد برق ۲
۱-۲ عرضه و تقاضاي انرژي برق ۶
۱-۳ توليد نيروگاه هاي ايران ۱۱
فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي )
۲-۱ نيروگاه هاي بخاري ۱۸
۲-۱-۱ مقدمه ۱۸
۲-۱-۲ سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري ۲۰
۲-۱-۳ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن ۲۴
۲-۲ نيروگاه گازي ۳۱
۲-۲-۱ مقدمه ۳۱
۲-۲-۲ سيكل قدرت گازي ۳۲
۲-۲-۳ تجهيزات نيروگاه گازي ۳۶
۲-۳ نيروگاه سيكل تركيبي ۴۲
۲-۳-۱ مقدمه ۴۲
۲-۳-۲ نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب ۴۶
فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق
۳-۱ مقدمه ۵۳
۳-۲ سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي ۵۴
۳-۳ انتخاب ولتاژ مصرف داخلي ۵۵
۳-۴ تغذيه مصرف داخلي نيروگاه ۵۷
۳-۴-۱ تغذيه از شين اصلي نيروگاه ۵۷
۳-۴-۲ تغذيه از پايانه ژنراتور ۵۹
۳-۴-۳ تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها ۶۴
۳-۵ تغذيه برق اضطراري ۶۵
۳-۶ تغذيه شين DC 67
3-7 سيستم برق اضطراري ۶۸
۳-۸ شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه ۶۹
۳-۹ بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه ۷۰
۳-۹-۱ انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها ۷۰
۳-۹-۲ دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت ۷۱
۳-۹-۳ بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي ۷۳
۳-۱۰ انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد ۷۶
فصل چهارم : ترانسفورماتورهاي قدرت
۴-۱ مقدمه ۸۶
۴-۲ دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور ۸۷
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت ۸۸
۴-۴ تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت ۹۰
۴-۵ مشخصات پلاك ترانسفورماتورها ۱۰۵
۴-۶ خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه ۱۱۲
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها
۵-۱ كابل هاي نيروگاهي ۱۱۹
۵-۱-۱ كابل هاي فشار ضعيف و متوسط ۱۱۹
۵-۱-۲ كابل هاي فشار قوي ۱۲۰
۵-۲ سطح مقطع كابل ها ۱۲۱
۵-۳ اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند ۱۲۲
۵-۴ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV 125
5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
۶-۱ مقدمه
۶-۲ مساله پخش بار
۶-۳ برنامه كامپيوتري پخش بار
۶-۴ اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
منابع ماخذ                        

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
فایل Word پایان نامه ی مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود شامل ۱۰۰ صفحه می باشد. امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.
Nowadays achieving higher speeds and better quality of service are the main subjects of networking. Many attempts are made in this way which have led to introducing various technologies, protocols and traffic engineering methods. In this thesis, after studying the above-mentioned parameters, IETF’s new technology called MPLS will be introduced. Then several different switch architectures are examined and the components of an MPLS switch are selected. Finally after a quick look at design and simulation methods and their available softwares, SMPL is chosen as simulation tool and then switch components are simulated and the results are studied. Also a new scheduling algorithm for crossbar switch fabrics named “The Optimized Prioritized iSLIP” is introduced which has much better performance than its previous versions. 
a

فهرست
فصل اول: کيفيت سرويس و فنآوری هاي شبكه ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- كيفيت سرويس در اينترنت ۱
۱-۲-۱- پروتكل رزور منابع در اينترنت ۳
۱-۲-۲- سرويس هاي متمایز ۴
۱-۲-۳- مهندسي ترافيك ۶
۱-۲-۴- سوئيچنگ برحسب چندين پروتكل ۹
۱-۳- مجتمع سازي IP و ATM 9
1-3-1- مسيريابي در IP 12
1-3-2- سوئيچينگ ۱۳
۱-۳-۳- تركيب مسيريابي و سوئيچينگ ۱۴
۱-۳-۴- MPLS 20
فصل دوم: فنآوریMPLS 23
2-1- مقدمه ۲۳
۲-۲- اساس كار MPLS 24
2-2-1- پشته برچسب ۲۶
۲-۲-۲- جابجايي برچسب ۲۷
۲-۲-۳- مسير سوئيچ برچسب (LSR) 27
2-2-4- كنترل LSP 29
2-2-5- مجتمع سازي ترافيك ۳۰
۲-۲-۶- انتخاب مسير ۳۰
۲-۲-۷- زمان زندگي (TTL) 31
2-2-8- استفاده از سوئيچ هاي ATM به عنوان LSR 32
2-2-9- ادغام برچسب ۳۲
۲-۲-۱۰- تونل ۳۳
۲-۳- پروتكل هاي توزيع برچسب در MPLS 34
فصل سوم: ساختار سوئيچ هاي شبكه ۳۵
۳-۱- مقدمه ۳۵
۳-۲- ساختار كلي سوئيچ هاي شبكه ۳۵
۳-۳- كارت خط ۴۰
۳-۴- فابريك سوئيچ ۴۲
۳-۴-۱- فابريك سوئيچ با واسطه مشترك ۴۳
۳-۴-۲ فابريك سوئيچ با حافظه مشترك ۴۴
۳-۴-۳- فابريك سوئيچ متقاطع ۴۵
فصل چهارم: مدلسازي و شبيه‌سازي يك سوئيچ MPLS 50
4-1- مقدمه ۵۰
۴-۲- روشهاي طراحي سيستمهاي تك منظوره ۵۰
۴-۳- مراحل طراحي سيستمهاي تك منظوره ۵۲
۴-۳-۱- مشخصه سيستم ۵۳
۴-۳-۲- تاييد صحت ۵۳
۴-۳-۳- سنتز ۵۴
۴-۴ – زبانهاي شبيه سازي ۵۴
۴-۵- زبان شبيه سازي SMPL 56
4-5-1- آماده سازي اوليه مدل ۵۸
۴-۵-۲ تعريف و كنترل وسيله ۵۸
۴-۵-۳ – زمانبندي و ايجاد رخدادها ۶۰
۴-۶- مدلهاي ترافيكي ۶۱
۴-۶-۱- ترافيك برنولي يكنواخت ۶۲
۴-۶-۲- ترافيك زنجيره اي ۶۲
۴-۶-۳- ترافيك آماري ۶۳
۴-۷- مدلسازی كارت خط در ورودي ۶۴
۴-۸- مدلسازی فابريك سوئيچ ۶۶
۴-۸-۱- الگوريتم iSLIP 66
4-8-2- الگوريتم iSLIP اولويت دار ۷۱
۴-۸-۳- الگوريتم iSLIP اولويت دار بهينه ۷۶
۴-۹- مدلسازی كارت خط در خروجي ۷۹
۴-۹-۱ – الگوريتم WRR 80
4-9-2- الگوريتم DWRR 81
4-10- شبيه سازي كل سوئيچ ۸۲
۴-۱۱- كنترل جريان ۹۰
فصل پنجم: نتيجه گيری و پيشنهادات ۹۳
۵-۱- مقدمه ۹۳
۵-۲- نتيجه گيری ۹۳
۵-۳- پيشنهادات ۹۴
مراجع 

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
در اين مقاله ،مسئله اختصاص كانال پويا (DCA) در شبكه سلولي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. ما نتايجي را درباره آن ترسيم مي كنيم كه بهبود عملكرد سيستم بوسيله DCA اينست كه DCA ، كاركرد و كارآمدي خط اصلي را افزايش مي دهد، اما روش ساده و مفيد را براي محاسبه حد پايين احتمال بلوكه شدن مكالمه DCA توسعه مي دهد، با استفاده از اين روش ،مي توانيم عملكرد اختصاص كانال ثابت (FCA) را با هر نوع طرحهاي DCA به سادگي و بهتر ، مورد مقايسه قرار دهيم. ما همچنين عملكرد DCA را در موارد مختلف مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد. 
با پيشرفت فناوري ارتباطي ،ارتباط پرسنل بسرعت رشد مي كند و شبكه هاي ارتباط جهاني نيز تحت تحقيقات فعالي قرار مي گيرند. در آينده ، سيستم هاي ارتباط جهاني ،ثابت متحرك مي تواند با همديگر در هر زماني و جايي و در هر شرايطي ارتباط برقرار نمايد،آنها مي توانند اطلاعات را بوسيله اين نسل از سيستم هاي جديد ارتباط پرسنل، مبادله نمايند.  سيستم هاي متحرك ترن MTS ،اغلب براي پوشش حوزه پرتردد مثل شهرهاي بزرگ به كار مي روند ، جائيكه ساختارهاي سلولي كوچك و بزرگ نيز اغلب به كار گرفته مي شوند. خصوصاً در ساختماني بزرگ ، ساختار ميكروسلولي سه بعدي اغلب به كار خواهند رفت كارايي استفاده از منابع فركانس (كانال در پوشش معيني، با نسبت استفاده مجدد از كانال د رسلولهاي معين، مشخص مي شود. اين مقاله به بررسي طرح اختصاص منابع كانال راديويي در شبكه هاي سلول متحرك (موبايل ) زميني ، مي پردازد. در اينجا،بطور كلي به منابع كانال راديويي براي CDMA,TDMA,FDMA بدون ملاحظه خواص هر يك از كانال هاي فيزيكي خواهيم پرداخت.  طرحهاي اختصاص كانال ،نقش مهمي را در سيستم هاي ارتباطي موبايل براي ايجاد ثابت و پايداري وكارآمدي شبكه ايفا مي كنند. هدف روش اختصاص كانال پويا DCA ارائه و ايجاد امكان استفاده از شبكه هاي موبايل در شرايط منابع محدود كانال و بار تردد خاص شبكه مي باشد. با استفاده از DCA ، كارايي كانال و كيفيت خدمات مي تواند بهبود يابد. DCA نيز مي تواند توانايي سازگاري براي تغييرات ناگهاني بار تردد را ارائه دهد. در سيستم موبايل سلولي منابع كانال محدود باند محدود راديويي است كه به سيستم موبايل اختصاص دارد. در شبكه هاي مورد بحث در تحقيقات باند راديويي به چند كانال تقسيم مي شود. اين كانالها به تصديق كنندگان آن برطبق تقاضاي مكالمه شان اختصاص مي يابد . 
 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کاردانی رشته مهندسی برق با عنوان  طراحي وساخت مدار محافظ وسايل برقي  را دراختیار شما عزیزان قرار داد ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۹۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان :                                                                                                                     صفحه

فصل ۱ : قطعات مدار
۱-۱ : ديود ۱N4007 2
۲-۱ : ترانزیستور BC547 5
۳-۱ : آپ امپ LM324 13
۴-۱ رگولاتور ولتاژ LM7812 30
فصل ۲ : کارکرد مدار
۱-۱ : نحوه عملکرد مدار ۴۲
۱-۱-۲ : تحلیل عملی مدار ۴۲
۲-۱-۲ : نحوه عملکرد پل دیودی ۴۴
۲-۲ : تحلیل تئوری مدار ۴۵
 فصل سوم :پيوست ها 
۱-۳ : اطلاعات كاتالوگي ديود ۱N4007 49
۲-۳: اطلاعات كاتالوگي ترانزيستور BC 547 51
۳-۳ : اطلاعات كاتالوگي  آپ امپ LM 324 55
۴-۳: اطلاعات كاتالوگي رگلاتور ولتاژ LM7812 67
فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول ۱-۱-۱  : ماكزيمم مقادير مجاز ۳                                   
جدول ۲-۱-۱ : مشخصات الکتریکی ۴
جدول ۳ -۱- ۱ : ابعاد قطعه ۴
جدول ۱-۲-۱ : مقادير ماكزيمم مطلق ۵
جدول ۲-۲-۱ : مشسخصات الكتريكي ۶
جدول ۳-۲-۱ : پارامترهای h به ازای چند IC مختلف ۸
جدول ۴-۲-۱ : پارامترهای h در  ،  ،   9
جدول ۱-۳-۱ : رمزهای دستور ۱۵
جدول ۲-۳-۱ مقادیر ماکزیمم مطلق ۱۵
جدول ۳-۳-۱ : خواص الکتریکی ۱۶
جدول ۱-۴-۱ : ویژگی های الکتریکی
فهرست اشكال 

عنوان                                                                                                                      صفحه

شكل مدار محافظ وسايل برقي ۴۱
شکل ۱-۱-۱ : شکل فیزیکی قطعه ۲
شکل ۲-۱-۱ : ابعاد قطعه ۴
شکل ۱-۲-۱ : شکل فیزیکی قطعه ۵
شکل ۲-۲-۱ اندازه گیری لرزش نویز ۶
شکل ۳-۲-۱ : مشخصات عمومی در   8
شکل ۱-۳-۲-۱ : بهره جریان DC نسبت به جریان کلکتور ۸
شکل ۲-۳-۲-۱ : VBE و VCE نسبت به جریان کلکتور ۹
شکل ۴-۲-۱ : مشخصات عمومی (  مگر این که مورد خاصی باشد ) ۹
شکل ۱- ۴-۲-۱ : مشخصات خروجی امیتر مشترک ۹
شکل ۲- ۴-۲-۱ : تولید بهره جریان باند وسیع نسبت به جریان کلکتور ۱۰
شکل ۳- ۴-۲-۱ : جریان قطع کلکتور نسبت به دمای محیط ۱۰
شکل ۴- ۴-۲-۱ : پارامترهای h نسبت به جریان کلکتور ۱۱
شکل ۵- ۴-۲-۱ : ولتاژ نویز معادل در بیس نسبت به جریان کلکتور ۱۱
شکل ۶- ۴-۲-۱ : الگوی نویز باند پهن نسبت به جریان کلکتور ۱۲
شکل ۱-۳-۱ : انواع مختلف این آی سی بر حسب فشردگی اتصالات ۱۳
شکل ۲-۳-۱ : اتصالات پین ( نمای بالایی ) ۱۴
شکل ۳-۳-۱ : نمودار شماتیک از ۴/۱ آی سی ۱۵
شکل ۴-۳-۱ : جریان بایاس ورودی در برابر دمای محیط ۱۸
شکل ۵-۳-۱ : محدود کننده جریان ۱۹
شکل ۶-۳-۱ : دامنه ولتاژ ورودی ۱۹
شکل ۷-۳-۱ : جریان تغذیه ۱۹
شکل ۸-۳-۱ : حاصلضرب بهره در پهنای باند ۲۰
شکل ۹-۳-۱ : نسبت پس زنی مد مشترک ۲۰
شکل ۱۰-۳-۱ : پاسخ فرکانسی حلقه باز ۲۰
شکل ۱۱-۳-۱ : پاسخ فرکانسی سیگنال بزرگ ۲۱
شکل ۱۲-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو ۲۱
شکل ۱۳-۳-۱ : ویژگی های خروجی ( خوردن جریان ) ۲۱
شکل ۱۴-۳-۱ : پاسخ پالسی ولتاز پیرو ۲۲
شکل ۱۵- ۳-۱ : ویژگی های خروجی ( جریان دهی ) ۲۲
شکل ۱۶-۳-۱ : جریان ورودی ۲۲
شکل ۱۷-۳-۱ : بهره ولتاژ ۲۳
شکل ۱۸-۳-۱ : منبع تتغذیه و نسبت پس زنی مد مشترک ۲۳
شکل ۱۹-۳-۱ : بهره ولتاژ سیگنال بزرگ ۲۳
شکل ۲۰-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع ۲۴
شکل ۱-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر وارونگر جفتی AC 24
شکل ۲-۲۰-۳-۱ : آمپلی فایر غیر وارونگر جفتی AC 24
شکل ۲۱-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع ۲۵
شکل ۱-۲۱-۳-۱ : بهره DC غیر وارونگر ۲۵
شکل ۲-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر جمع DC 25
شکل ۳-۲۱-۳-۱ : آمپلی فایر ابزاری DC امپدانسی با تنظیم بهره ورودی بالا ۲۶
شکل ۴-۲۱-۳-۱ : آشکار ساز قله با رانش پایین ۲۶
شکل ۲۲-۳-۱ : کاربرد آمپلی فایرهای متقارن برای کاهش جریان ورودی ( مفهوم کلی ) ۲۶
شکل ۲۳-۳-۱ : کاربردهای معمول تک منبع ۲۷
شکل ۱-۲۳-۳-۱ : فیلتر میان گذرنده فعال کننده ۲۷
شکل ۲-۲۳-۳-۱ : آمپلی فایر DC امپدانسی با ورودی بالا ۲۷
شکل ۲۴-۳-۱ : فاز و بهره ولتاژ در برابر فرکانس ۲۸
شکل ۲۵-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته دور دهی ، ۱۴ پین پلاستیکی ) ۲۸
شکل ۲۶-۳-۱ : داده¬های مکانیکی بسته(میکرو پکیج ۱۴پینی پلاستیکی با عملکرد تدریجی) ۲۸
شکل ۲۷-۳-۱ : داده های مکانیکی بسته (بسته فشرده کوچک نازک ۱۴ پینی ) ۲۹
شکل ۱-۴-۱ : نمودارهای اتصال ۳۱
شکل ۱-۱-۴-۱ : بسته پلاستیکی ۳۱
شکل ۲-۱-۴-۱ : بسته استوانه ای فلزی آلومینیومی ۳۱
شکل ۲-۴-۱ : نمای شماتیک ۳۱
شکل ۳-۴-۱ : ویژکی های معمول عملکردی ۳۴
شکل ۱-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو ۳۴
شکل ۲-۳-۴-۱ : بیشینه متوسط اتلاف نیرو ۳۴
شکل ۳-۳-۴-۱ : ولتاژ خروجی ( بهنجار شده به ازای  ) 35
شکل ۴-۳-۴-۱ : جریان قله خروجی ۳۵
شکل ۵-۳-۴-۱ : پس زنی موجک ۳۶
شکل ۶-۳-۴-۱ : پس زنی موجک ۳۶
شکل ۷-۳-۴-۱ : امپدانس خروجی ۳۶
شکل ۸-۳-۴-۱ : ولتاژ رهایی ۳۷
شکل ۹-۳-۴-۱ : ویژگی های رهایی ۳۷
شکل ۱۰ -۳-۴-۱ : جریان خاموشی ۳۷
شکل ۱۱-۳-۴-۱ : جریان خاموشی ۳۸
شکل ۴-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود ۳۹
شکل ۵-۴-۱ : ابعاد فیزیکی : اینچ ( میلیمتر ) مگر این که واحد دیگری ذکر شود ۳۹ 

چکیده:
اين پروژه مربوط به ساخت و بررسي مدار محافظ وسايل برقي مي باشد كه يك مدار كاملا الكترونيكي مي باشد و براي محافظت از وسايل برقي اعم از يخجال ، تلويزيون ، كامپيوتر و … به كار مي رود.
اهميت اين دستگاه در اين است كه اگر اين دستگاه را سر راه برق شهر و وسيله برقي قرار ندهيم بر اثر نوسانات برق شهر ممكن است دستگاه آسيب ببيند .
اين مدار از آپ امپ ، آي سي رگولاتور ولتاژ ، ترانس ، ترانزيستور ، ديود ومقاومت هاي الكتريكي تشكيل شده است .
مراحل ساخت اين پروژه شامل تعيين كردن نقشه مدار مورد نظر ، پياده سازي روي كيت الكتريكي، نصب قطعات و نصب بر روي يك وسيله الكتريكي مي باشد .
مقدمه
دستگاه محافظ وسايل برقي دستگاهي است كه علاوه بر ساده بودن از نظر مداري و اين كه فاقد مدارات ميكرو و نرم افزاري مي باشد ولي هم اكنون در ادارات و منازل جايگاه مهمي در مورد جلوگيري از سوختن و عدم آسيب ديدگي لوازم برقي بر عهده دارد . 
اين دستگاه وسايل برقي را از نوسانات برق شهر حفظ مي كند يعني اگر ولتاژ برق شهر به زير ۱۸۰ ولت يا بالاي ۲۴۰ ولت برسد ، اين دستگاه از طريق قطعات و در نهايت رله ، برق تغذيه وسيله برقي را قطع خواهد كرد و مانع از سوختن و يا آسيب ديدگي دستگاه مي شود . براي قطع و وصل شدن رله و در نهايت وسيله برقي ، يك حد مشخص ولتاژ در مدار مورد نياز است تا به رله اعمال شود . اين حدود ولتاژ توسط يك آپ امپ به شماره LM124 تعيين مي شود كه در ادامه به بررسي اين مطلب مي پردازيم .. همچنين در ابتداي مدار يك ترانس كاهنده قرار دارد كه برق ۲۲۰ ولت شهر را به ۱۲ ولت كاهش مي دهد و از اين ولتاژ در مدار استفاده مي شود و زماني كه ۲۲۰ ولت اعمالي به مدار كاهش يا افزايش بيش از حد پيدا كرد ، مدار محافظ ، وسيله برقي را خاموش خواهد كرد .
اين مدار در چند نوع مختلف در بازار طراحي و ساخته شده است كه ما در اين جا به بررسي نوع خاصي از اين وسيله مي پردازيم .
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نرم افزار پروتل علاوه بر قابليت ترسم شماتيك و PCP مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي قابليت ديگري نيز دارد شبيه سازي- تحليل و آناليز مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي را مي توان جزء مهم ترين وظايف نرم افزار پروتل نام برد جهت استفاده از بخش شبيه ساز نرم افزار پروتل بايد فقط از المان هاي موجود در كتاب خانه ي پي اس يا يس ( PS PI CE) يا كتابخانه ي شبيه سازي سي موليش (Sim) استفاده نمود.
نرم افزار پروتل قابليت ذخيره سازي اطلاعات به دو شيوه ي متفاوت را دارد نخست به صورت بانك هاي اطلاعاتي و ديگري به صورت فايل هاي منفرد ويندوز جهت ترسم مدارد مورد نظر براي آناليز و شبيه سازي در كادر New Doument كه از منوي فايل و انتخاب گزينه ي New در اين منو ايجاد شده است آيكن Schentic Docemnt را انتخاب مي نماييم. بعد از ورود به صفحه ي كادري شماتيك كليد كتاب خانه هاي موجود را بسته و فقط كتابخانه ي Sim بايد فعال باشد.
براي حذف و كتاب خانه هاي باز در قسمت Brows she دكمه Add/ Remov را بايد انتخاب كرد.
جهت جذف كتاب خانه ها بعد از انتخاب آنها در قسمت پايين كادر chang lirary دكمه ي Remow در انتهاي اين كادر انتخاب مي شود و هم چنين براي انتخاب خانه ي شبيه سازي از دكمه ي Add در انتهاي كادر فوق استفاده مي شود. فايل هاي كتاب خانه¬ي شبيه سازي عبارتند از splce. Dd, simdd.b .
بعد از گشودن كتاب خانه آلمان هاي مورد نظر در مجموعه هاي كوچك تر بوده كه داراي پسوند Lib مي باشند كه با انتخاب مناسب آن مي توان المان هاي مورد نظر را به صفحه ي شماتيك منتقل كرد.
در صفحه ي كادري شماتيك پروتل با المان هاي موجود در كتاب خانه Sim اقدام به ترسيم مدار الكتريكي مورد نظر مي نماييم در اين ميان در نظر گرفتن چند نكته مهم است.
۱- ارتباط الكتريكي المان ها در آرايش مداري بايد با صحت و دقت و در قسمت shem به يكديگر متصل گردد.
۲- همه ي المان ها علاوه بر اينكه داراي نام هستند بايد مقادير الكتريكي آنها مشخص گردد.
۳- شبكه ي الكتريكي مورد نظر بايد داراي اتصال زمين (grand) باشد.
۴- نقاطي از شبكه كه تحليل و آناليز آنها ضروري مي باشد بايد بر چسب گذاري گردد به عبارتي با انتخاب Net هاي مناسب اين كار صورت مي گيرد و بعداً از كامل نمودن شبكه ي مورد نظر از منوي simalat آخرين گزينه ي مربوط يعني setup را انتخاب مي نماييم كه منجر به باز شدن كادر آناليز پروتل مي گردد.
تمايلي قابليت هاي آناليز مدارهاي الكتريكي در كادر Ahalyse setua خلاصه شده است كه عبارت اند.
۱- تحلي DC مدار ۲- تحليل دماي مدار ۳- تابع انتقال
۴- مونت كارلو ۵- تحليل فوربه و حالت گذرا
۶-تحليل سيگنال كوچك مدار ۷- تحليل نويز
۸- تحليل پارامتري شبكه ها ۹- تعيين نقطه ي كادر DC مدار
جهت شروع تحليل در سربرگ جنرال از كادر Ahaly ses se شبيه سازي هاي مورد نظر را انتخاب مي كنيم.
بعد از انتخاب نوع آناليز sig nal مورد نظر بايد در قسمت سيگنال هاي فعال اضافه گردد. لذا ليست سيگنال هاي موجود سيگنال مورد نظر را انتخاب نموده و آن را به ليست سيگنال فعال اضافه مي نماييم هم چنين بايد جهت نمايش ورويت نتايج شبيه سازي گزينه ي show active sign انتخاب شده باشد و در انتها براي شروع تحليل سازي گزينه ي Ran Analgs در انتهاي كادر را انتخاب مي گردد.
( بررسي شكل موج هاي شبيه سازي شده در پروتل)
جهت رويت سيگنال به صورت تكي بايد گزينه ي singicoll انتخاب گردد.
گزينه ي ديگري نيز وجود دارد به نام All cells كه جهت نمايش همه ي شكل موج هاي آنيز شده توسط پروتل استفاده مي گردد. جهت اعمال تغييرات مقياس بندي ها در بخش scaling در سمت چپ مانيتور استفاده مي گردد هم چنين براي محاسباتي از قبيل تفاضل دو سيگنال، بررسي max  , min – مقدار دو سيگنال – متوسط و مقدار موثر سيگنال و هم چنين فركانسي سيگنال مورد نظر استفاده مي گردد.
ترسيم مدارهاي الكترونيكي و الكتريكي در OrcaD جهت ترسيم فايل هاي شماتيك در OrcaD از فايل اجرايي capture استفاده مي شود. بعد از گشو شده شدن پنجره ي Or- ce گزينه ي New را انتخاب كرده و از آنجا دومين گزينه را انتخاب مي كنيم و از آنجا گزينه ي Dizagn را انتخاب مي كنند- بعد از انتخاب سيد مناسب جهت ذخيره سازي پنجره جديديي گشوه مي شود كه ترسيم ها در آن صورت مي گيرد. جهت ذخيره سازي ترسيم هاي صورت گرفته گزينه Save را انتخاب مي كنيم. جهت انتخاب المان ها و انتقال آنها به صفحه ي نمايش از دومين آيكن جعبه ابزار به عنوان place pavt استفاده مي شود كه با انتخاب آن كادر placu باز مي شود كه از اين كادر مي توان كتاب خانه هاي مورد نياز و آنهايي كه مورد نياز نمي باشد را حذف نمود و همچنين جستجوي المان ها در اين كار امكان پذير است جهت اضافه كردن كتاب خانه ي از سومين كليد كتابي Add Librarg استفاده مي شود. بعد از انتخاب كتاب خانه ي مورد نظر مجموعه اين كتاب خانه ها در قسمت پايين سمت چپ اين كادر ( Placepart) ظاهر مي شود. نحوه جستجو در صورتي كه بخواهيم الماتي را در كتابخانه ي OrcaD جستجو كنيم بايد در كادر PlacePart گزينه ي Part serch… را انتخاب كنيم. در كادر جديداً گشوده كه به همين نام مي باشد نام المان را در قسمت بالايي نوشته در قسمت Part name و گزينه ي Begin search را كليد كرده كماكان گذي Ok تغيير فعال بوده تا زماني كه جهت تغيير حالت المان در مدار ترسيمي مي توان بر روي آن كليك كرده تا كادر خط چنين مربوطه تعيين گردد سپس بار است كليد كردن بر روي آلمان مربوطه منوي عمودي باز مي شود كه مي توان المان را به صورت عمودي يا افقي قرينه كرد و يا آن را چرخاند و يا خواص ويژگي ها آن  را 
 
 • بازدید : 81 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اگه بخوایم در مورد تاریخچه SCR بگیم اینطور میشه گفت که:

ترانزیستور قابل تحریک PNPN بود که تریستور یا همون یکسو کننده کنترل شونده سیلیکونی SCR  نام گرفت.
از زمانی که  اولین تریستور ازنوع یکسو کننده کنترل شونده سیلیکونی در اواخر سال ۱۹۵۷ اختراع شد تا زمان حاضر،پیشرفت های زیادی در الکترونیک قدرت رخ داده است.
تا سال۱۹۷۰ تریستورهای معمولی منحصرا برای کنترل توان در کاربردهای صنعتی بکار میرفتند.
از سال ۱۹۷۰ به بعد  انواع مختلفی از عناصر نیمه هادی قدرت ساخته شد و به بازار آمد.

میشه به پنج طبقه تقسیم کرد:
۱-دیودهای قدرت 
۲-تریستورها 
 3-ترانزیستورهای پیوند دوقطبی قدرتBJT ها  
۴-MOSFET های قدرت  
 5-ترانزیستورهای دوقطبی باگیت عایق شدهIGBT , و ترانزیستورهای با القای استاتیکی SIT
تریستورها را میتوان به ۸ طبقه تقسیم کرد:

الف) تریستورها با کموتاسیون اجباری
ب) تریستور با کموتاسیون خط
ج) تریستور خاموش شونده از طریق گیت GTO
د) تریستورهای هدایت معکوسRCT
ه) تریستور با  القای استاتیک SITH
و) تریستورهای کمک گیرنده از گیت برای خاموشیGATT
ز) یکسو کننده های کنترل شونده سیلیکونی فعال شونده با نور LASCR
ح) تریستورهای کنترل شونده(MOS ( MCT 

تریستور سه سر دارد:
آند ، ماتد  و  گیت.
وقتی جریان کوچکی از سر گیت به کاتد برود به شرط آنکه پتانسیل آند از کاتد بیشتر باشد تریستور هدایت میکند.
هنگامی که تریستور در حال هدایت کردن است مدار گیت کنترلی ندارد و تریستور به هدایت کردن ادامه میدهد.
زمانی که تریستور در حال هدایت است افت ولتاژ مستقیم روی آن مقدار کمی بین ۵٫ تا ۲ ولت دارد.
برای خاموش کردن تریستور میتوان ولتاژ آند را مساوی یا کوچکتر از کاتد کرد. تریستور ها با کموتاسیون خط بخاطر شکل طبیعی سینوسی ولتاژ ورودی خودشان خاموش میشوند
و تریستورها با کموتاسیون اجباری توسط یک مدار اضافی که مدار کموتاسیون نام دارد خاموش میشوند.
به وسیله این مدار شخص می تواند مکالمات انجام شده در یک اتاق را از راه دور شنود کند. مدار دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد. سیگنالهای صوتی توسط یک میکروفن خازنی دریافت شده و پس از تبدیل به سیگنالهای الکتریکی به اندازه مناسب تقویت می گردد. صدای تقویت شده از طریق یک بلندگو قابل شنود می باشد. این مدار اساساً دارای دو تقویت کننده است. یکی از آنها پیش تقویت کننده (pre amp) میکروفن است و دیگری یک تقویت کننده قدرت کوچک است. طبقه پیش تقویت کننده دارای ضریب تقویت بالایی میباد. برای طبقه قدرت نیز از تراشه LM386  استفاده شده است. این تراشه می تواند با ولتاژهایی بین ۶ تا ۱۲ ولت به خوبی کار کند. برای اتصال میکروفن به مدار از یک تکه کابل نواری دو سیمه شیلددار استفاده نمایید. این کابل بهتر است تا حد امکان کوتاه باشد وگرنه در مدار نویز شدیدی ایجاد می گردد.برای تغذیه می توانید از یک منبع ساده ۹ ولت استفاده کنید.
پس از ساخت مدار و بررسی درستی همه اتصالات ، بلنگو را توسط دو رشته سیم معمولی در فاصله چند متری از مدار قرار داده و مدار را آزمایش نمایید.
این مدار جهت کنترل موتورهای دی سی ( DC Motors ) در روبات ها و همچنین دستگاههای مکانیکی کوچک کاربرد دارد. این مدار علاوه بر خاموش و روشن کردن موتور می تواند جهت گردش آن را نیز کنترل نماید. مدار دارای دو کلید شستی ( فشاری) است که این کلید ها باید از نوع Normally open  انتخاب شوند. با فشار هر یک از کلید ها موتور در یک جهت چرخش خواهد نمود. در صورتی که به جای کلید های S1 , S2  از مدارات حسگر مانند مدارات حساس به نور یا مادون قرمز استفاده نمایید ، این مدار می تواند بخش از یک ربات هوشمند مانند ربات بولینگر یا ربات آتش نشان و یا مسیریاب باشد. در صورتی که جریان عبوری از مدار زیاد باشد ترانزیستور گرم خواهند شد که بهتر است برای آنها از حرارت گیر مناسب استفاده نمایید. به زودی مدارات کاملتری از این نوع با قابلیت تغییر سرعت موتور نیز در سایت قرار خواهد گرفت.

مقاله ویژه این  هفته به تشریح مدار و نحوه ساخت یک دماسنج ( ترمومتر ) دیجیتال مربوط می شود. این مدار دارای کاربرد و جذابیتهای فراوان می باشد و قابلیت ارائه به عنوان پروژه دانشجویی و یا در در کنار مجموعه ای از وسایل دیگر با کمی چاشنی ابتکار می تواند طرحی جهت ارائه به جشنواره خوارزمی باشد.این مدار با دقت قابل قبولی دمای محیط را بر روی نمایشگر کریستال مایع ( در صورت تمایل می توانید از نمایشگر ال ای دی استفاده نمایید ) نشان می دهد. برای سنسور حسگر حرارت این مدار می توانید از آی سی S8100 استفاده نمایید که قابلیت اندازه گیری دماهایی بین -۴۰ تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد را دارد. همچنین می توانید از دیود ۱S1588 استفاده نمایید که در این صورت مدار شما قابلیت اندازه گیری دما از -۲۰ تا +۱۵۰ درجه سانتیگراد را دارا خواهد بود
 • بازدید : 92 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معمول ترين موتور تک فاز موتور سنکرون قطب چاکدار است، که اغلب در دستگاه هايي بکار مي رود که گشتاور پايين نياز دارند، نظير پنکه هاي برقي، اجاق هاي ماکروويو و ديگر لوازم خانگي کوچک. 
نوع ديگر موتور AC تک فاز موتور القايي است، که اغلب در لوازم بزرگ نظير ماشين لباسشويي و خشک کن لباس بکار مي رود. عموماً اين موتورها مي توانند گشتاور راه اندازي بزرگتري را با استفاده از يک سيم پيچ راه انداز به همراه يک خازن راه انداز و يک کليد گريز از مرکز، ايجاد کنند. 
موتورهاي AC سه فاز 
براي کاربردهاي نيازمند به توان بالاتر، از موتورهاي القايي سه فاز AC (يا چند فاز) استفاده مي شود. اين موتورها از اختلاف فاز موجود بين فازهاي تغذيه چند فاز الکتريکي براي ايجاد يک ميدان الکترومغناطيسي دوار درونشان، استفاده مي کنند. اغلب، روتور شامل تعدادي هادي هاي مسي است که در فولاد قرار داده شده اند. از طريق القاي الکترومغناطيسي ميدان مغناطيسي دوار در اين هادي ها القاي جريان مي کند، که در نتيجه منجر به ايجاد يک ميدان مغناطيسي متعادل کننده شده و موجب مي شود که موتور در جهت گردش ميدان به حرکت در آيد. اين نوع از موتور با نام موتور القايي معروف است. براي اينکه اين موتور به حرکت درآيد بايستي همواره موتور با سرعتي کمتر از فرکانس منبع تغذيه اعمالي به موتور، بچرخد چرا که در غير اين صورت ميدان متعادل کنندهاي در روتور ايجاد نخواهد شد. استفاده از اين نوع موتور در کاربردهاي ترکشن نظير لوکوموتيوها، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزايش است. به سيم پيچ هاي روتور جريان ميدان جدايي اعمال مي شود تا يک ميدان مغناطيسي پيوسته ايجاد شود، که در موتور سنکرون وجود دارد، موتور به صورت همزمان با ميدان مغناطيسي دوار ناشي از برق AC سه فاز، به گردش در مي آيد. موتورهاي سنکرون را مي توانيم به عنوان مولد جريان هم بکار برد. 
سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذيه بستگي دارد و مقدار لغزش، يا اختلاف در سرعت چرخش بين روتور و ميدان استاتور، گشتاور توليدي موتور را تعيين مي کند. تغيير سرعت در اين نوع از موتورها را ميتوان با داشتن دسته سيم پيچ ها يا قطب هايي در موتور که با روشن و خاموش کردنشان سرعت ميدان دوار مغناطيسي تغيير مي کند، ممکن ساخت. به هر حال با پيشرفت الکترونيک قدرت مي توانيم با تغيير دادن فرکانس منبع تغذيه، کنترل يکنواخت تري بر روي سرعت موتورها داشته باشيم. 
 
موتورهاي القايي AC عمومي ترين موتورهايي هستند که در سامانه هاي کنترل حرکت صنعتي و همچنين خانگي استفاده مي شوند.طراحي ساده و مستحکم , قيمت ارزان , هزينه نگه داري پايين و اتصال آسان و کامل به يک منبع نيروي AC امتيازات اصلي موتورهاي القايي AC هستند.انواع متنوعي از موتورهاي القايي AC در بازار موجود است.موتورهاي مختلف براي کارهاي مختلفي مناسب اند.با اينکه طراحي موتورهاي القايي AC آسانتر از موتورهاي DC است , ولي کنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهاي القايي AC نيازمند درکي عميقتر در طراحي و مشخصات در اين نوع موتورهاست…

________________________________________
اساس موتورهاي القايي AC
 
مقدمه:
موتورهاي القايي AC عمومي ترين موتورهايي هستند كه در سامانه هاي كنترل حركت صنعتي و همچنين خانگي استفاده مي شوند.طراحي ساده و مستحكم , قيمت ارزان , هزينه نگه داري پايين و اتصال آسان و كامل به يك منبع نيروي AC امتيازات اصلي موتورهاي القايي AC هستند.انواع متنوعي از موتورهاي القايي AC در بازار موجود است.موتورهاي مختلف براي كارهاي مختلفي مناسب اند.با اينكه طراحي موتورهاي القايي AC آسانتر از موتورهاي DC است , ولي كنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهاي القايي AC نيازمند دركي عميقتر در طراحي و مشخصات در اين نوع موتورهاست.
اين نكته در اساس انواع مختلف , مشخصات آنها , انتخاب شرايط براي كاربريهاي مختلف و روشهاي كنترل مركزي يك موتورهاي القايي AC را مورد بحث قرار مي دهد.
اصل ساخت اوليه و كاربري
مانند بيشتر موتورها , يك موتورهاي القايي AC يك قسمت ثابت بيروني به نام استاتور و يك روتور كه در درون آن مي چرخد دارند , كه ميان آندو يك فاصله دقيق كارشناسي شده وجود دارد.به طور مجازي همه موتورهاي الكتريكي از ميدان مغناطيسي دوار براي گرداندن روتورشان استفاده مي كنند.يك موتور سه فاز القايي AC تنها نوعي است كه در آن ميدان مغناطيسي دوار به طور طبيعي بوسيله استاتور به خاطر طبيعت تغذيه گر آن توليد مي شود.در حالي كه موتورهاي DC به وسيله اي الكتريكي يا مكانيكي براي توليد اين ميدان دوار نياز دارند.يك موتور القايي AC تك فاز نيازمند يك وسيله الكتريكي خارجي براي توليد اين ميدان مغناطيسي چرخشي است.
در درون هر موتور دو سري آهنرباي مغناطيسي تعبيه شده است.در يك موتور القايي AC يك سري از مغناطيس شونده ها به خاطراينكه تغذيه AC به پيچه هاي استاتور متصل است در استاتور تعبيه شده اند.بخاطر طبيعت متناوب تغذيه ولتاژ AC بر اساس قانون لنز نيرويي الكترومغناطيسي به روتور وارد مي شود (درست شبيه ولتاژي كه در ثانويه ترانسفورماتور القا مي شود).بنابر اين سري ديگر از مغناطيس شونده ها خاصيت مغناطيسي پيدا مي كنند.-نام موتور القايي از اينجاست-.تعامل ميان اين مگنت ها انرژي چرخيدن يا تورك (گشتاور) را فراهم  مي آورد.در نتيجه موتور در جهت گشتاو بوجود آمده چرخش مي كند.
استاتور
استاتور از چندين قطعه باريك آلومنيوم يا آهن سبك ساخته شده است.اين قطعات بصورت يك سيلندر تو خالي به هم منگنه و محكم شده اند(هسته استاتور) با شيارهايي كه در شكا يك نشان داده شده اند.سيم پيچهايي از سيم روكش دار در اين شيارها جاسازي شده اند.هر گروه پيچه با هسته اي كه آن را فرا گرفته يك آهنرباي مغناطيسي (با دو پل) را براي كار كردن با تغذيه AC شكل مي دهد.تعداد قطبهاي يك موتور القايي AC به اتصال دروني پيچه هاي استاتوربستگي دارد.پيچه هاي استاتور مستقيما به منبع انرژي متصل اند.آنها به صورتي متصل اند كه با برقراري تغذيه AC يك ميدان مغناطيسي چرخنده توليد مي شود.
 

روتور
روتور از چندين قطعه مجزاي باريك فولادي كه ميانشان ميله هايي از مس يا آلومنيوم تعبيه شده ساخته شده است.در رايج ترين نوع روتور (روتور قفس سنجابي) اين ميله ها در انتهاي خود به صورت الكتريكي و مكانيكي بوسيله حلقه هايي به هم متصل شده اند.تقريبا ۹۰ درصد از موتورهاي القايي داراي روتور قفس سنجابي مي باشند و اين به خاطر آن است كه اين نوع روتور ساختي مستحكم و ساده دارد.اين روتور از هسته اي چند تكه استوانه اي با محوري كه شكافهاي موازي براي جادادن رساناها درون آن دارد تشكيل شده است.هر شكاف يك ميله مسي يا آلومنيومي يا آلياژي را شامل مي شود.در اين ميله ها به طور دائمي بوسيله حلقه هاي انتهايي آنها همچنان كه در شكل دو مشاهده مي شود مدار كوتاه برقرار است.چون اين نوع مونتاژ درست شبيه قفس سنجاب است , اين نام براي آن انتخاب شده است.ميله اي روتور دقيقا با محور موازي نيستند.در عوض به دو دليل مهم قدري اريب نصب مي شوند.
دليل اول آنكه موتور با كاهش صوت مغناطيسي بدون صدا كاركرده و براي آنكه از هارمونيكها در شكافها كاسته شود.
دليل دوم آن است كه گرايش روتور به هنگ كردن كمتر شود.دندانه هاي روتور به خاطر جذب مغناطيسي مستقيم (محض) تلاش مي كنند كه در مقابل دندانه هاي استاتور باقي بمانند.اين اتفاق هنگامي مي افتد كه تعداد دندانه هاي روتور و استاتور برابر باشند.
روتور بوسيله مهار هايي در دو انتها روي محور نصب شده ; يك انتهاي محور در حالت طبيعي براي انتقال نيرو بلندتر از طرف ديگر گرفته مي شود.ممكن است بعضي موتورها محوري فرعي در طرف ديگر(غير گردنده – غير منتقل كننده نيرو) براي اتصال دستگاههاي حسگر حالت(وضعيت) و سرعت داشته باشند.بين استاتور و روتور شكافي هوايي موجود است.بعلت القا انرژي از استاتور به روتور منتقل مي شود.تورك توليد شده به روتور نيرو داده و سپس براي چرخيدن به آن نيرو مي كند.صرف نظر از روتور استفاده شده قواعد كلي براي دوران يكي است.
 

سرعت يك موتور القايي
ميدان مغناطيسي اي كه در استاتور توليد ميشود با سرعت سنكرون مي چرخد.(Ns)
 
در روتور ميدان مغناطيسي توليد مي شود زيرا به طور طبيعي ولتاژ متناوب است.
براي كاهش سرعت نسبي نسبت به (شار)استاتور , روتور چرخش را در همان جهتي كه شار استاتور دارد آغاز مي كند و تلاش مي كند تا به سرعت چرخش فلاكس نايل شود.با اينحال روتور هرگز موفق نمي شود كه به سرعت ميدان استاتور برسد.روتور از سرعت ميدان استاتور كندتر مي گردد.اين سرعت Base speed نام دارد.(Nb)
تفاوتها ميان Ns و Nb Slip نام دارد.اسليپ مقادير مختلف فشار(مكانيكي) بستگي دارد.هر افزايشي در فشار موجب كندتر كار كردن روتور و افزايش اسليپ مي شود.برعكس كاهش فشار سبب سرعت گرفتن روتور و كاهش اسليپ مي شود.اسليپ بوسيله درصد نشان داده شده و با فرمول زير مشخص مي شود.
 
انواع موتورهاي القايي
عموما دسته بندي موتورهاي القاي براساس تعداد پيچه هاي استاتور است كه عبارتند از:
موتورهاي القايي تك فاز
موتورهاي القايي سه فاز
موتورهاي القايي تك فاز
احتمالا بيشتر از كل انواع موتورها از موتورهاي القايي AC تك فاز استفاده مي شود.منطقي است كه بايد موتورهاي داراي كمترين گراني و هزينه نگه داري بيشتر استفاده شود. موتور القايي AC تك فاز بهترين مصداق اين توصيف است.آن طور كه از نام آن برميايد اين نوع از موتور تنها يك پيچه (پيچه اصلي) دارد و با يك منبع تغذيه تك فاز كار مي كند.در تمام موتورهاي القايي تك فاز روتور از نوع قفس سنجابي است.
موتور القايي تك فاز خود راه انداز نيست.هنگامي كه موتور به يك تغذيه تك فاز متصل است پيچه اصلي داراي جرياني متناوب مي شود.اين جريان متناوب ميدان مغناطيسي اي ضرباني توليد مي كند.بسبب القا روتور تحريك مي شود.چون ميدان مغناطيسي اصلي ضرباني است توركي كه براي چرخش موتور لازم است بوجود نمي آيد و سبب ارتعاش روتور و نه چرخش آن مي شود.از اين رو موتور القايي تك فاز به دستگاه آغاز گري نياز داردكه مي تواندضربات آغازي را براي چرخش موتور توليد كند.
دستگاه آغاز گر موتورهاي القايي تك فاز اساسا پيچه اي اضافي در استاتور است (پيچه كمكي) كه در شكل سه نشان داده شده است.پيچه استارت مي تواند داراي خازنهاي سري ويا سوئيچ گريز از مركز باشد.هنگامي كه ولتاژ تغذيه برقرار است جريان در پيچه اصلي بسبب مقاومت پيچه اصلي ولتاژتغذيه را افت ميدهد (ولتاژ به جريان تبديل مي شود).در همين حين جريان در پيچه استارت بسته به مقاومت دستگاه استارت به افزايش ولتاژ تغذيه تبديل مي شود.فعل و انفعال ميان ميدانهاي مغناطيسي كه پيچه اصلي و دستگاه استارت مي سازند ميدان برايندي ميسازند كه در جهتي گردش مي كند.موتور گردش را در جهت اين ميدان برايند آغاز ميكند.
هنگامي كه موتور به ۷۵ درصد دور مجاز خود مي رسد يك سوئيچ گريز از مركز پيچه استارت را از مدار خارج مي كند.از اين لحظه به بعد موتور تك فاز مي تواند تورك كافي را براي ادامه كاركرد خود نگه دارد.
بجز انواع خاص داراي Capacitor start / capacitor run عموماهمه موتورهاي تك فاز فقط براي كاربري هاي بالاي ۳/۴ hp استفاده مي شوند.
بسته به انواع تكنيكهاي استارت موتورهاي القايي تك فاز AC در دسته بندي اي وسيع آن گونه كه در شكل زير توصيف شده قرار دارند.


 
موتور القايي AC فاز شكسته
موتور فاز شكسته همچنين به عنوان Induction start/Induction run (استارت القايي/كاركرد القايي)هم شناخته مي شود كه دو پيچه دارد.پيچه استارت از سيم نازكتر و تعداد دور كمتر نسبت به پيچه اصلي براي بوجود آوردن مقاومت بيشتر ساخته شده است.همچنين ميدان پيچه استارت در زاويه اي غير از آنچه كه پيچه اصلي دارد قرار مي گيرد كه سبب آغاز چرخش موتور مي شود.پيچه اصلي كه از سيم ضخيم تري ساخته شده است موتور را هميشه درحالت چرخش باقي نگه مي دارد.
 


تورك آغازين كم است مثلا ۱۰۰ تا ۱۷۵ درصد تورك ارزيابي شده.موتور براي استارت جرياني زياد طلب مي كند.تقريبا ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد جريان ارزيابي شده.تورك بيشينه توليد شده نيز در محدوده ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد از تورك براوردشده مي باشد.(براي مشاهده منحني سرعت – گشتاور به شكل ۹نگاه كنيد).
كاربريهاي خوب براي موتورهاي فاز شكسته شامل سمباده (آسياب) هاي كوچك , دمنده ها و فنهاي كوچك و ديگر دستگاههايي با نياز به تورك آغازين كم با و نياز به قدرت ۱/۲۰ تا ۱/۳ اسب بخار مي باشد.از استفاده از اين موتورها در كاربريهايي كه به دوره هاي خاموش و روشن و گشتاور زياد نيازدارند خود داري نماييد.
ماشين‌هاي جريان متناوب
تئوري ميدان چرخان – وجه اشتراك ماشين‌هاي سنكرون و آسنكرون – توليد ميدان مغناطيسي با توزيع سينوسي – ساختمان انواع ماشين‌هاي القايي سه‌فاز – عملكرد ماشين القايي در بي‌باري و بارداري – مفهوم لغزش – نمودار گشتاورـ سرعت و تشريح نواحي سه‌گانه ترمزي، موتوري و ژنراتوري ماشين القايي – توان فاصله هوايي – استخراج مدار معادل دقيق و تعيين پارامترهاي آن با آزمايش سه‌گانه – محاسبه عملكرد موتور القايي سه‌فاز – تغييرات مشخصه گشتاور و سرعت با شكل شيار روتور – كلاس طراحي و كد راه‌اندازي و راه‌اندازي – روش‌هاي كنترل سرعت از طرف روتور و از طرف استاتور – آشنايي با نحوه عمل و گشتاور راه‌اندازي موتور آسنكرون تك‌فاز – آشنايي با اصول كار ماشين‌هاي سنكرون – گشتاور و مفهوم زاويه بار در ماشين سنكرون
۱-۳) تعاريف :
۱-۱-۳) هارمونيك : هارمونيك مؤلفه سينوسي يك موج يا مقدار متناوبي است كه فركانس آن مضرب صحيحي از فركانس موج اصلي مي‎باشد . 
۲-۱-۳) هارمونيكهاي مشخصه : هارمونيك هائي مي‎باشند كه تجهيزات توليد كننده هارمونيك به خصوص يكسو كننده ها در طول كار عادي خود توليد مي نمايند . 
۳-۱-۳)هارمونيك هاي غير مشخصه : هارمونيكهائي مي‎باشند كه تجهيزات توليد كننده هارمونيك به خصوص يكسو كننده ها در طول كار عادي خود توليد نمي نمايند ولي ممكن است در اثر عدم تقارن يا تعادل سيستم برق و يا به علت اشكالات يكسو كننده ها ايجاد گردند . 
۴-۱-۳) مرتبه يا نوع هارمونيك : مرتبه يا نوع هارمونيك ، حاصل تقسيم فركانس هارمونيك بر فركانس موج اصلي است . 
۵-۱-۳) محل تغذيه يا نقطه اتصال مشترك : نقطه اتصال مشترك ، شينه اي از شبكه عمومي شركت برق است كه از نظر الكتريكي نزديكترين نقطه به مصرف كننده جديد يا مورد مطالعه مي‎باشد . از اين شينه بارهاي ساير مصرف كننده هاي نيز تغذيه شده و يا ممكن است بعداً از آن تغذيه گردند . 
۶-۱-۳) اعوجاج هارمونيكي : اعوجاج هارمونيكي ، انحراف يك شكل موج يا مقدار تناوبي نسبت به شكل سينوسي به علت اضافه شدن يك يا چند هارمونيك به موج اصلي سينوسي مي‎باشد . 
۷-۱-۳) اعوجاج تكي جريان : اعوجاج تكي جريان ، مقدار مؤثر يك جريان هارمونيكي از مرتبه مشخص مي‎باشد كه بصورت درصدي از مقدار مؤثر موج اصلي جريان سينوسي بيان مي‎شود . 
۸-۱-۳) اعوجاج تكي ولتاژ : اعوجاج تكي ولتاژ ،‌ مقدار مؤثر يك ولتاژ هارمونيكي از مرتبه مشخص مي‎باشد كه بصورت درصدي از مقدار مؤثر موج اصلي ولتاژ سينوسي بيان مي‎شود . 
۹-۱-۳) اعوجاج كلي جريان : اعوجاج كلي جريان ، مقدار مؤثر كليه جريانهاي هارمونيكي است كه بصورت درصدي از مقدار مؤثر موج اصلي جريان سينوسي بيان شده و از رابطه زير محاسبه مي گرد

عتیقه زیرخاکی گنج