گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب -خرید اینترنتی پایان نامه  پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب -پایان نامه  پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب 

این فایل در ۱۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت ، طول مدت ، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

 

یکی از دشمنان سرسخت بشر خشکسالی است که از روزگاران قدیم وی را مورد تهدید قرار می داده است . خشکسالی موضوع بسیاری از کتب و نوشته در زمینه های مختلف بوده است . داستان حضرت یوسف(ع) در مصر در ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد  احتمالا اولین و تنها مدرک مستند از وقوع خشکسالی شدید و پیش بینی آن و نیز ارائه مدلی جهت تعدیل اثرات آن
می باشد . داستان مذکور در قران کریم در سوره مبارکه یوسف ۴۳ تا ۴۹ آمده است بعلاوه وجود مراسم ویژه همچون نواختن طبلها و هیاهو در میان قبایل اولیه آفریقا ، آمریکا ، آسیا در مواقع عدم نزول بارش های جوی تاییدی براین مدعا می باشد . در کتیبه بیستون که از دوران هخامنشی برجای مانده است ، داریوش اول از اهورامزدا می خواهد ایران زمین را از دروغ ، خشکسالی و دشمن محفوظ نگاه دارد .بطور کلی اطلاعات  مربوط  به خشکسالی متنوع است بطوری که برخی به خشکسالی آب و هوایی ، گروهی به نوع هیدورلوژیکی آن و بخشی دیگر به خشکسالی کشاورزی و در نهایت به خشکسالی  اقتصادی معطوف گردیده است .

پالمر (۱۹۶۵) جز اولین کسانی است که بطور علمی و با استفاده ازقوانین فیزیکی و ریاضی خشکسالی را مورد بررسی قرار داده است . وی با انتشار گزارشی تحت عنوان خشکسالی هواشناسی روش خود را که متکی بر داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی بود ارائه نمود .

سازمان هواشناسی جهانی (۱۹۸۵) نیز در گزارشی تحت عنوان جنبه هیدرولوژیک خشکسالی ضمن بررسی عوامل جوی موثر ، تاثیر و تاثرات خشکسالی را از لحاظ هیدرولوژیکی بطور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داده است . درایران تحقیقات  مربوط به خشکسالی سابقه اندکی داردو بصورت پراکنده در کتابها و مدارک ذکر شده ولی بصورت کاربردی و منسجم سابقه اندکی دارد . ولی در سال های اخیر تلاشهایی بصورت تدوین مقاله و پایان نامه در خصوص بررسی آماری و فیزیکی خشکسالی انجام گرفته که در این خصوص به چند مورد از تحقیقات انجام شده اشاره می شود : فرج زاده (۱۳۷۴)با استفاده از داده های ماهانه ، فصلی و سالیانه بارش های جوی ۳۱ ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در سطح کشور (ایران ) ، خشکسالی ها ی کشوررا مورد مطالعه و بررسی قرار داده . و به این نتیجه رسید که مناطق جنوبی کشور در برابر خشکسالی از ظرفیت زیاد برخوردار بوده و مناطق شمالی کشور در سواحل جنوبی دریای خزر از ظرفیت کم تا متوسط برخوردار است . و معتقد است که هرقدر از عرض های جنوبی به  طرف عرض های شمالی پیش رویم ، فراوانی ، شدت و دوره تداوم آن فزونی می گیرد .  علی اکبر صفدری و همکاران (۱۳۸۲) با استفاده از شاخص بارش استاندارد ((SPI بعنوان شاخص منتخب ، جهت بررسی خشکسالی ها در ۲۹ ایستگاه واقع در داخل و خارج حوضه کارون با طول دوره آماری مشترک ۲۸ ساله (۱۹۷۲-۱۹۹۹) در سه مقیاس زمانی ۳، ۱۲، ۶، ماهه استفاده کردند . و به این  نتیجه رسیدند که بخش های شمالی وجنوب شرقی حوضه کارون دارای فراوانی خشکسالی بیشتر در همه مقیاس های زمانی مورد مطالعه در مقایسه با سایر نواحی می باشد . حسنعلی حسنی و همکاران (۱۳۷۹) با استفاده از آمارش بارش ۳۰ ساله زنجان و با استفاده از شاخص های درصد از بارش و شاخص توزیع استاندارد به مطالعه خشکسالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شاخص درصد از بارش در حین سادگی ، شاخص مطلوب و مطمنن بوده و خشکسالی را از نظرکیفی بسیار منطقی توصیف می نمایدکمتر نوشته شده است . (نوری ، ۱۳۸۰)

 

۲-۲ تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات  

تعاریف زیادی از دیدگا ه های گوناگون برای خشکسالی ذکر شده که ما به مهمترین آنها اشاره می کنیم .خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره ای بلند مدت به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش آب های جاری شود و بدین طریق فعالیت های  انسانی و حیات

طبیعی گیاهی وحیوانی را برهم بزند(باری و چورلی[۱]، ۱۹۹۶)

–  خشکسالی عبارت است از کاهش رطوبت مستمر و غیر طبیعی . (پالمر[۲]،۱۹۶۵)

– خشکسالی حالتی است که در آن رطوبت خاک برای محصول ناکافی باشد (وان باول و ورلیندن۳[۳] ،۱۹۵۶)

– خشکسالی موقعی اتفاق می افتد که بارندگی سالانه ۷۵ درصد نرمال سالانه یا بارندگی ماهانه ۶۰ درصد نرمال ماهانه باشد . (با تز[۴] ، ۱- خشکسالی یعنی مقدار بارندگی کمتر از ۸۵ درصد نرمال ( هویت[۵] ،۱۹۳۶)

– خشکسالی زمانی اتفاق می افتد که سه ماه متوالی یا بیشتر که مقدار بارندگی کمتر از ۵۰ درصد نرمال باشد . (بالدوینوایزمن[۶]،۱۹۴۱)

– خشکسالی موقعی است که مقدار بارندگی واقعی نصف نرمال یا کمتر باشد (رامدس[۷] ، ۱۹۵۰)

– خشکسالی دوره ای ازماه یا سال با ریزش باران کم که موجب افزایش دمای منطقه ، از بین رفتن

پوشش گیاهی و تلف شدن احشام می شود (راسل[۸] ، ۱۸۹۶)

– خشکسالی دوره ای است با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان یا کمی آب به علت عدم تعادل هیدرولوژیک روبه روست (هاچسکی[۹]،۱۹۵۹)

– خشکسالی دارای دو مفهوم اقلیمی و هیدرولوژیکی است ، خشکسالی اقلیمی سال یا دوره ای که مقدار بارندگی آن کمتر ازمقدار نرمال است و خشکسالی هیدرولوژی ، سال یا دوره ای که طی آن رواناب[۱۰] به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از مقدار متوسط است (روچ[۱۱] ،۱۹۹۱)

– خشکسالی پدیده ای است که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نفاط مختلف جهان به وقوع می  پیوندد و چنانچه کشاورزی پایدار نتواند در برابراین پدیده مقاومت کند قحطی بوجود می آید (آرمز[۱۲]، ۱۹۹۰)

– خشکسالی یک فصل ، یک سال یا چند سال با بارندگی کمتر از متوسط آماری نسبت به بارندگی چند ساله آن منطقه را گویند .  (شیندر[۱۳] ، ۱۹۹۴)

– خشکسالی ، یک رویداد یا واقعه اقلیمی است که خصوصیات آن بستگی به مدت استمرار ، شدت و وسعت منطقه تحت تاثیر و تسلط آن دارد که می تواند کوتاه مدت و کمتر زیان بخش و یا طولانی مدت ، شدید و کشنده باشد (گیت[۱۴]، ۱۹۸۹)

– خشکسالی ، سالی است که مقدار بارش نازل شده به کمتر از ۲۰ درصد معمول برسد . علاوه بر آن کاهش بارش بین ۲۰ تا ۵۹ درصد معمول باشد ، بعنوان کمبود یا ناکارآمد بودن بارندگی و هنگامی که کاهش بیش از ۶۰ درصد میانگین باشد حکایت از ناکافی بون آن دارد  (اداره هواشناسی هندوستان )

– خشکسالی یعنی کاهش عمده بارش که با کاهش موثر در تولید محصول همراه است (روسنبرگ[۱۵] ،۱۹۷۹)

سازمان هواشناسی جهانی[۱۶] (WMO ) متغیرهای مورد استفاده در تعریف خشکسالی را بر حسب اولویت به صورت زیر بیان کرده است :

۱-بارش [۱۷]

۲- بارش و میانگین درجه حرارت[۱۸]

۳- رطوبت خاک و متغیرهای میزان محصول

۴-شاخص های آب و هوایی و بر آوردهای تبخیر و تعرق[۱۹]

۵- تعاریف و اظهارات کلی • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استان بوشهر در جنوب غربي ايران در فاصله  27 درجه و ۱۴ دقيقه تا ۳۰ درجه و ۱۶ دقيقه عرض  جغرافيائي  و در فاصله  50 درجه و ۶ دقيقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقيقه طول شرقي  از نصف النهار گرينويچ در جنوب ايران واقع گرديده است. اين استان از شمال به استان خوزستان و قسمتي از استان كهگيلويه و بوير احمد از جنوب به خليج فارس و قسمتي از استان  هرمزگان و از شرق به استان  فارس  و از مغرب به خليج فارس محدود مي گردد و داراي ۶۲۵ كيلومتر مرز آبي مي باشد 
 مساحت استان بوشهر حدود ۲۳۱۶۷ كيلومتر مربع است كه حدود ۵/۱ درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده است و از نظر وسعت هفدهمين استان كشور محسوب مي گردد .
داراي۹ شهرستان به نامهاي : بوشهر (مركز استان )، تنگستان ، دشتستان ، دشتي ، دير ، ديلم ، كنگان  گناوه و جم ميباشد و داراي ۱۹بخش و ۴۰ دهستان  مي باشد
 مركز اين استان، شهرستان بوشهر است كه با مساحت ۵/۹۸۴ كيلومتر مربع، در مدار ۵۰ درجه و ۵۱ دقيقه ي طو ل جغرافيايي شرقي و ۲۸ درجه و ۵۹ دقيقه‌ي عرض جغرافيايي شمالي واقع است. 
شهر بوشهر نيز در مدار ۲۹ درجه و ۲۰ دقيقه‌ي عرض شمالي و ۵۰ درجه و ۵۵ دقيقه‌ي طول شرقي در منتهي‌اليه شبه جزيره‌اي صدفي مرجاني به طول ۸ تا۱۰ كيلومتر و به عرض ۲ تا ۳ كيلومتر به شكل مثلثي مختلف‌الاضلاع در دل خليج فارس قرار دارد. 
فاصله‌ي بوشهر تا شيراز ۲۷۰، تا تهران ۱۱۱۶ و تا اهواز حدود ۵۰۰ كيلومتر و تا نزديك‌ترين شهرستان استان، يعني دشتستان ۷۰ كيلومتر است.
 مركز اين استان، شهرستان بوشهر است كه با مساحت ۵/۹۸۴ كيلومتر مربع، در مدار ۵۰ درجه و ۵۱ دقيقه ي طو ل جغرافيايي شرقي و ۲۸ درجه و ۵۹ دقيقه‌ي عرض جغرافيايي شمالي واقع است. 
شهر بوشهر نيز در مدار ۲۹ درجه و ۲۰ دقيقه‌ي عرض شمالي و ۵۰ درجه و ۵۵ دقيقه‌ي طول شرقي در منتهي‌اليه شبه جزيره‌اي صدفي مرجاني به طول ۸ تا۱۰ كيلومتر و به عرض ۲ تا ۳ كيلومتر به شكل مثلثي مختلف‌الاضلاع در دل خليج فارس قرار دارد. 
فاصله‌ي بوشهر تا شيراز ۲۷۰، تا تهران ۱۱۱۶ و تا اهواز حدود ۵۰۰ كيلومتر و تا نزديك‌ترين شهرستان استان، يعني دشتستان ۷۰ كيلومتر است.
جغرافياي تاريخي استان


بندر بوشهر در انتهاي شمالي يك جزيره در حاشيه خليج فارس قرار دارد.سرچشمه نام شهر ناشناخته است.نام ابوشهر كه در منابع عصر قاجار آمده،آن گونه كه كوتاه شده بخت اردشير به معناي اردشير عرضه نمودهاند،هرچند محتمل است ،ولي از سوي  هيچ كدام از مدارك موجود پذيرفته نمي شود.اين شهر بندري يكي از مراكز مهم و قديمي  تمدن و فرهنگ ايران زمين به شمار مي رود و روزگاري در پيوند با شهر مزامبريا(mezambria)شناخته مي شد كه يونانيان از زمان اردوكشي نثارخوس(NEARCHUS) با آن آشنايي داشته اند.با تكيه بر تحقيقات انجام شده در سال ۱۹۱۳م/۱۳۳۲ ه.ق از طرف هيات باستان شناسي فرانسوي، سنگ بناي تمدن در بوشهر به زمان ايلامي ها بر مي گردد.بر اساس كاوش هاي ((پزارد))فرانسوي،در جنوب محله امام زاده بوشهر معبد بزرگ خداي ايلامي ((ان شوشيناك)) قرار داشته است.در آن زمان اين نقطه را ليان (LAIN) مي ناميدند.
بوشهر در زمان ايلامي ها يكي از مراكز مهم فرهنگي ـتجاري به شمار مي رفته و شهر تاريخي ليان (LYAN)پل ارتباطي ايلاميان با نواحي اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا بوده است.در دوران ماد و هخامنشي تمدن بوشهر به حيات خود ادامه داد،در دوران حكمراني هخامنشيان پادشاهان اين سلسله قدرتمند كاخ ها و بناهاي با شكوهي در اين منطقه از كشور بنا نمودند كه از جمله مي توان به كاخ هخامنشي بردك سياه در ۱۲ كيلومتري شمال برازجان،كاخ كورش در جنوب غرب برازجان  و كاخ تل مر وگوردختر در منطقه پشت پير اشاره كرد.
در زمان سلوكيان و ساسانيان بوشهر همچنان مورد توجه و عنايت ويژه اي بوده و در اين دو دوره تاريخي نيز ((ريواردشير)) و يا همان گونه كه در كارنامه اردشير بابكان آمده((بخت اردشير))به عنوان يك بندر مهم تجاري و فرهنگي مورد توجه بوده است.ساسانيان در ((ريوارد شير))كه بعدها ((ريشهر))نام گرفت،قلعه مستحكمي بنا كردند كه داراي برج و باروهاي بلندي بوده و از يك طرف مشرف به دريا و سه طرف آن داراي خندق هاي  عظيمي بوده كه هنگام حمله احتمالي دشمن و يا هر گونه خطري مالامال آب دريا مي شده است.هم اكنون ويرانه هاي قلعه ريشهر در منطقه ريشهر كنوني در فاصله ۱۰ كيلومتري جنوب بوشهر قرار دارد و نقب هاي آن نيز در منطقه تل پي تل(TOL PAY TOL) قابل مشاهده است.
با سقوط سلسله ساساني به دست اعراب مسلمان ،تمدن و فرهنگ وريشهر نيز رو به اضمحلال گذاشت.بنا به نقل محمد ابن جرير طبري  و بلاذري شهر بوشهر قديم(ريواد شير) در فاصله سالهاي ۱۹ تا ۲۲ هجري قمري به دست ((عثمان ابن ابي العاص) فتح شد.بنا به نوشته طبري در تاريخ ((الرسل و الملوك)) فتح راشهر (ريشهر)به اندازه اي اهميت داشت،كه جمعي از مورخان اسلامي  آن را با فتح قادسيه مقايسه كرده اند.بلاذري در فتوح البلدان جمله اي نقل مي كند كه عمق گستردگي و غناي مادي اين شهر را بيان مي نمايد. وي مي نويسد:(در اين جنگ در دشواري و كثرت نعمتي كه به دست مسلمين افتاد،همانند جنگ قادسيه بود.)
از احوال ريشهر از سقوط اين شهر به دست مسلمين تا زمان نادر شاه افشار به سال ۱۷۳۴م/۱۱۴۷ ه.ق اطلاعاات اندكي در دست است.اقدامات نادر و سياست دريايي او براي مبارزه با عثماني ها و گسترش قلمرو دريايي خود در خليج فارس سبب گرديد تا اين شهر بندري بار ديگر مورد توجه خاصي قرار گيرد. نادر آن جا را به عنوان پايگاه ناوگان دريايي خود در خليج فارس برگزيد و نامش را به ((بندرنادريه))تغيير داد.نادرشاه با به كار گماردن تاجر انگليسي به نام ((جان التون JHAN ELTON) بوشهر را به صورت يك مركز مهم كشتي سازي و پادگان نظامي درآورد.بنا به گزارش هلندي ها ،در زمان نادر ناوگاني با هشت تا ده هزار مرد در بوشهر مستقر بوده است.همچنين چند كارخانه كشتي سازي در اين شهر احداث گرديد.
با مرگ نادر در سال ۱۷۴۷م/۱۱۶۰ ه.ق سپاه دريايي اوبين حاكم بوشهر و بندرعباس تقسيم شد، شيخ ناصرخان آل مذكور كه در دوران نادر يكي از دريا سالاران وي بود،پس از مرگ نادرشاه كشتيها و ناوگان مستقر در بوشهر را متصرف شد و حكومت مقتدرانه خاندان آل مذكور كه قريب يكصد سال بر بوشهر حكمراني كردند،بنيان نهاد.بوشهر در زمان خاندان آل مذكور رو به عمران و آباداني گذاشت و روابط تجاري گسترده اي با هلندي ها برقرار كرد. در دوره زمامداري كريم خان زند ،بوشهر و تاريخ آن وارد مرحله تازه اي شد.در سال ۱۷۶۳م/۱۱۷۷ ه.ق انگليسي ها با حمايت شيخ نصر خان آل مذكور قرار داد معروفي با كريم خان زند منقعد كردند كه اين قرارداد زمينه ساز حضور استعماري انگليسي ها در جنوب ايران و خليج فارس بود.بوشهر،در دوره كريم خان، بندر بازرگاني اصلي ايران بود.
در دوران قاجار يه به صورت بندر مهم تجاري ـ فرهنگي و سياسي درآمد.بوشهر در دوره قاجار معتبرترين بندر تجاري ايران بود كه اكثر دول خارجي مانند انكليس ، روسيه ، آلمان ، ايتاليا ، فرانسه ، هلند ، نروژ و عثماني در اين شهر دفتر نمايندگي سياسي و تجاري داشتند و دروازه جنوبي ايران براي تبادل افكار سياسي و مناسبات فرهنگي بود.به نوشته دائره المعارف  ايرانيكا،در آغاز سده نوزدهم ميلادي پس از سده نوزدهم ميلادي پس از نا آرامي هايي كه نماينگر پيدايش خاندان قاجار بود،سالانه نزديك به صد كشتي  انگليسي  و عربي از هند و مسقط براي بازرگاني رو به سوي اين بندر مي گذاشتند و با خود پارچه، ادويه جات ،فيل،چاي،برنج،شكرو… از اروپا،هند وچين مي آوردند.
گذشته از استقرار يك گروه محافظ هميشگي براي انگليسي هاي مقيم ،اهميت بازرگاني بوشهر براي آنها سبب گرديد تا سه نوبت مورد هجوم بريتانيا قرار گيرد. پس از تسخير اين شهر در سال ۱۸۵۶م/۱۲۷۳ه.ق انگليسي ها در سال ۱۹۰۹م/۱۳۲۷ ه.ق به هنگام ناآرامي هايي كه به دنبال مشروطه خواهي ايرانيان آغاز شده بود اقدام به پياده كردن نيروي نظامي در اين منطقه نموده و گمرگ و كليه مناطق حساس را تصرف كردند.در سال ۱۹۱۵م/۱۳۳۳ ه.ق نيز در زمان جنگ جهاني اول و به دنبال قيام شهيد رئيس علي دلواري عليه منافع  انگليسي ها در جنوب ايران، انگليسي ها در جنوب ايران، انگليسي ها نيروي تقويتي به بوشهر اعزام كرده و شهر بوشهر را در ۲۶ رمضان سال ۱۳۳۳ اشغال نمودند.در آن هنگام يك راه آهن كم عرض ۳۷ مايلي براي پيوند دادن بوشهر به برازجان واقع در راه شيراز ساخته شد،هم چنين در همان زمان كارخانه اي براي ساخت تجهيزات راه آهن در بوشهر احداث گرديد. اما انگليسي ها با تخليه شهر در مارس ۱۹۱۹م/۱۳۳۸ ه.ق نقطه پاياني بر اين تلاش هاي اشغالگرايانه خود نهادند.
پس از پايان جنگ جهاني اول و ظهور رضاشاه پهلوي بوشهر همچنان كانون پرتشنج وقايع باقي مانده و خوانين بسياري عليه حاكميت رضاشاه سر به طغيان برداشتند.بوشهر در دوره حاكميت رضا شاه با كشيده شدن راه آهن سراسري و انتقال حجم عمده داد و ستدهاي تجاري از ايران به بصره ،رو به افول گذاشت و پس از جنگ جهاني دوم،جايگاه خود به عنوان ستاد فرماندهي انگليسيهاي مقيم در حوزه خليج فارس از دست داد و در سال ۱۹۵۲م ساختمان كنسولگري انگليس در آن جا تعطيل شد.سرانجام اين شهر بندري كه روزگاري مركز عمده تجارت ايران بود و از شهرهاي بسيار آباد ايران محسوب مي شد و همچون نگيني بر پيشاني خليج فارس مي درخشيد،عظمت و شكوه ديرين خود را از دست داده و نظاره گر روزي شد كه دوباره آن موقعيت پيشين را تجربه نمايد
جغرافیای طبیعی استان 
 قلمرو خشكي استان بوشهر از دو بخش  جلگه اي  و كوهستاني تشكيل گرديده ،قسمت  جلكه اي استان كه ادامه جلگه خوزستان مي باشد در امتداد خليج فارس قرار گرفته و از شمال  و شمال غربي (ناحيه ديلم) به سوي جنوب و جنوب شرقي امتداد يافته است .اين مناطق پست در اطراف بوشهر و شمال تنگه هرمز وسعت بيشتري پيدا مي كند و در امتداد جنوب شرقي استان جلگه بسيار باريك و كم وسعت مي شود .قسمت كوهستاني استان از دو رشته كوه عمده تشكيل شده كه به موازات هم سرتاسر استان را طي نموده  و ناحيه پست كرانه هاي خليج فارس را از قسمت هاي داخلي ايران جدا مي سازند.
رشته كوه اصلي از ناحيه ماهور  ميلاني در استان قارس شروع شده ،از شمال شرقي برازجان و شمال غربي اهرم  و خورموج گذشته و در امتداد خود به سمت جنوب شرقي به ارتفاعات ليتو در فارس منتهي مي گردد.
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درايران فرهنگ شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي در حال گسترش ا ست و كم‌كم باور مسئولين در درك نياز حركت به سمت و سوي شهرهاي الكترونيكي در حال شكل گيري است. شايد در سال ۱۳۷۹ كه براي اولين بار بحث شهرهاي الكترونيكي مطرح و متاقب آن همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي با جضور بيش از ۱۵۰۰ نفر از مسئولين و متخصصين ارشد كشور در حوزه‌هاي مختلف برگزار شد موضوع براي كشورمان خنده دار و باور نكردني بود و يا حداقل باور نداشتيم كه فقط ۵ سال بعد بايد راهكار برون رفت از چالشهاي شهر بزرگي مانند تهران را در ايجاد شهر الكترونيك جستجو كنيم. بايد در هزاره سوم و شروع قرن ۲۱ تسليم پديدههاي حاصل تغييرات فناوريي جديد باشيم و شهر الكترونيك را به عنوان يك نياز و ضرورت هزاره سوم بپذيريم
شهر الكترونيك يك اختراع و يا يك پيشنهاد نوآورانه نيست بلكه واقعيتي است كه بر اساس نياز جاي خود را باز مي‌كند. اگر امروز چشم خود را بر نياز ببنديم فردا بايد با پرداخت هزينه بيشتر قدم در اجراي آن بگذاريم.
  کلید واژگان: شهر الکترونیک –  فناوری اطلاعات –  ارتباطات

 
مقدمه
از حدود پنج قرن قبل، در نیمه سده دهم هجری، که شاه طهماسب اول صفوی (۹۸۴ – ۹۳۰ هجری قمری) حصاری به دور تهران کشید و حدود و ثغورش را نیز به دقت معلوم کرد، و عملاً تهران به عنوان یک شهر مطرح شد، اولویت های شهروندی متناسب با توسعه علمی و امکانات زمان متفاوت بوده است. 
در آن زمان هم تعیین مرز یک موضوع مهم بود، و هم دیوار کشیدن به دور شهر یک نیاز ضروری تلقی می شد. امروز در جهان، بحث جامعه اطلاعاتی و دهکده جهانی مطرح است، یعنی مرزها در حال حذف شدن و دیوارها در حال برداشت هستند. همواره تغییر وجود داشته و هر چه تمدن بشری سمت و سوی علمی بیشتری پیدا می کند سرعت تغییرات در جامعه بشری نیز بیشتر می شود. 
در صد سال گذشته تهران تغییرات اساسی را به خود دیده و همواره رو به تغییر است. تا دو دهه قبل تقریباً تمام تغییرات فیزیکی بوده اند، اما از ده سال قبل که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور خود را با توسعه تلفن و رایانه و بعدها اینترنت به نمایش گذاشت بخشی از تغییرات شکل نرم افزاری پیدا کرده است. امروز یکی از دغدغه های اصلی شهرداری تهران مکانیزه کردن ارتباط خود با شهروندان است و به دنبال شهر الکترونیکی است. 
انسان در طول حیات خود بر روی کره زمین چند دوره مختلف را تجربه کرده است. زمانی که نخستین جوامع بشری شکل گرفت، مهمترین کار انسان ها شکار بود. دوره شکار اولین دوره ای بود که انسان ها تجربه کردند. فناوری در این دوران در خدمت تولید ابزارهای شکار بود. به مرور با افزایش اکتشافات بشری، انسان توانایی کشاورزی را کسب کرد. 
جوامع شهری در کنار رودخانه های بزرگ شکل گرفتند. نخستین شهرها و تمدن های بشری در عصر کشاورزی و در کنار رودخانه های بزرگ پدید آمدند. در این دوران زمین و نیروی انسانی به عنوان عامل قدرت محسوب می شد. با توسعه مسیرهای ارتباطی، گسترش سفرهای دریایی و ارتباط بین ملل مختلف، انسان ها با دوره ای جدید از حیات بشری روبه رو شدند. این دوران جدید، عصر تجارت بود. استفاده از مسیرهای آبی و خاکی برای عرضه محصولات و تولیدات و تهیه مایحتاج از مشخصات عمده عصر تجارت است. در دوران تجارت شهرهای بزرگی در مسیر راه های ارتباطی و در کنار رودخانه ها و دریاها به وجود آمدند. با فرا رسیدن عصر صنعت و همزمان با شکل گیری انقلاب های صنعتی در غرب، اختراعات بشری یکی پس از دیگری شکل گرفتند. نظریه های آدام اسمیت در اقتصاد و تیلور در مدیریت به شکل گیری مراکز صنعتی جدید با رویکرد تولید انبوه کمک کرد. 
در حاشیه شهرها، مراکز صنعتی بزرگی پدید آمد. بسیاری از نیروهای کار از مزارع به سوی کارخانجات سرازیر شدند. ظهور عصر صنعتی تاثیر عمده ای بر توسعه شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین بر جای نهاد. 
دوران صنعتی نیز پس از چند صد سال سیطره بر زندگی بشر جای خود را به عصر اطلاعاتی داد. عصری که در آخرین دهه های قرن بیستم شکل گرفت و مظاهر نوین آن زندگی بشر را رنگ و رویی جدید بخشیده است. به زودی عصر مجازی سه بعدی که ادامه توسعه عصر فناوری اطلاعات است فرا می رسد، و بشر با موج جدیدی از تحول و تغییر مواجه خواهد شد، باید منتظر فرا رسیدن آن پدیده پیچیده نیز باشیم. 

 
تعریف شهر الکترونیک 
شهر الكترونيك عبارت از شهري است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس های دولتي و سازمان هاي بخش خصوصي بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام مي‌شود. شهر الكترونيك ما را از دنياي يك بعدي كه شهرهاي سنتي و امروزي ما هستند، به دنياي دو بعدي مي‌برد كه دستاورد فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات دنياي اينترنتي مي‌باشند. توجه كنيم كه فناوري‌ها همچنان به سرعت توسعه مي‌يابند و بزودي دنياي سه بعدي را عرضه مي‌كنند كه در آن‌صورت، ما شاهد شهرهاي مجازي سه بعدي خواهيم بود كه حتي تصور آن برايمان سخت است.  ” ارائه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته، به شیوه ای باثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیک نام دارد. شهر الکترونیک یک شهر بیست و چهار ساعته است و امور شهری در تمام شبانه روز در جریان است. شهروندان می توانند از طریق اینترنت، هر زمان و در هر مکان به اطلاعات و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی و غیره دسترسی پیدا کنند. 
در شهر الکترونیک پلیس همیشه در دسترس است شهروندان می توانند ناامنی های بوجود آمده را گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه از طریق وب سایت های پلیس افراد نکات ایمنی را برای مواقع ضروری می آموزند. در مواقع آتش سوزی نیز امکان دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی در حداقل زمان ممکن وجود دارد . بنابراین وقتی اکثر کارهای روزمره را بتوان از طریق اینترنت و در منزل انجام داد زندگی بسیار راحت تر خواهد شد. از آنجا که زمان تلف شده برای انجام کارهای روزمره در این حالت تا حد زیادی کاهش می یابد، می توان از این زمان به نحو بهتری استفاده کنید. از آنجا که رفت و آمدهای شهری در شهر الکترونیک به حداقل می رسد تأثیرات مخرب وسایل نقلیه بر محیط زیست نیز کاهش می یابد و محیطی زیباتر و طبیعی تر برای زندگی شهروندان به وجود خواهد آمد.

 
شهر الکترونیکی
توسعه شهرهای الکترونیکی در جهان با سرعت به پیش می رود و فرصت های بسیاری را برای محیط های زندگی، کار و تفریح مردم به وجود آورده است. شهرهای الکترونیکی در یک جامعه اطلاعاتی بستری را فراهم می کند تا مردم وارد هزاره سوم شده و تجربیات جدیدی را در زندگی آغاز کنند. اگرچه تجربه زیادی در این زمینه وجود ندارد و آینده این نوع زندگی هنوز کاملاً مشخص نیست، اما باید پذیرفت که نسل جوان آن را باور داشته و با ابزار جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات مسیر جدیدی را طی خواهد کرد. ضریب نفوذ اینترنت در تهران بیشتر از سایر شهرهای ایران است و مزیت به کارگیری این پدیده در این کلانشهر بیشتر است، بنابراین مناسب است هر چه زودتر پیاده سازی شهر الکترونیک تهران آغاز شود.
شهر الکترونیکی بر اساس اصول و مبانی پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است و به عنوان یکی از کاربردهای این فناوری در حال توسعه است. نزدیک به دو دهه است که واژه فناوری اطلاعات یا فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند جای خود را در جهان باز کرده است و گفته می شود که تا سال ۲۰۱۰ میلادی کاربردهای این فناوری نزدیک به ۸۵درصد از امور روزمره جوامع را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. سرعت تاثیرگذاری و گسترش این پدیده در زندگی بشر هزاره سوم بسیار زیاد است به طوری که از هم اکنون تغییر اساسی در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده می شود، و می رود تا بنیان های سنتی اداره جوامع را دچار تغییر و تحول اساسی کند و سیستم جدیدی از مدیریت را معرفی کند.
میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن در جهان به اندازه ای زیاد بوده است که سران کشورهای جهان را به گونه ای متاثر ساخته تا با برگزاری دو اجلاس مهم در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ میلادی در ژنو و تونس پایه های اصول جامعه اطلاعاتی را شکل دهند و با تهیه برنامه اصول و برنامه عمل برای جامعه اطلاعاتی جهانی خود را برای تغییرات بیشتر آماده کنند.
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۲۰۹
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
در این تحقیق كه در قالب پایان نامه به نگارش درامده است  سعی شده از اطلاعات و مدارجی كه درج می‌شود به بهترین حالت ممكن استفاده شود تا در صورت امكان یك منبع اطلاعاتی به عنوان مفید در دسترس خوانندگان قرار گیرد در این مجموعه علاوه بر جغرافیای طبیعی به ویژگی‌های انسانی و تاریخی این منطقه اشاره گردیده است و علاوه بر آن اشاره‌ای به رویدادهای تاریخی شده است .

مقدمه

در قرآن كریم تاكید فراوانی به سیر و سیاحت و اندیشه در سرنوشت اقوام و ملل شده و این امر انگیزه‌ای بسیار قوی است تا در احوال و سرگذشت اقوام و امم مختلف درزمینه‌های گوناگون از جمله تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و غیره كوشا باشیم. اگر كمی به گذشته برگردیم و سابقه و قدمت و اقتدار تمدن و فرهنگ اسلامی را مد نظر بیاوریم متوجه این نكته می‌شویم كه ارمغان جاودانه‌ای كه اسلام به همراه مواهب دیگر برای بشریت آورد و برای همیشه او را مدیون مراحم عمیق خویش قرار داد، همان فرهنگ و تمدن انسان فراگیری است كه هنوز انسانیت از ثمرات آن بهره‌مند است. كارنامه اسلام در قرن‌های درخشان آن، كارنامة فرهنگ انسانی است. این نكته كه اسلام در طی قرن‌های دراز موجد یك فرهنگ پیشرو بوده است چیزی است كه از تاریخ فرهنگ انسانی به درستی بر می‌آید و به قول برخی از محققین «دنیای اسلام به قدر كافی افتخارات راستین دارد كه نیاز به گزاف و دعوی نداشته باشد.»

با نگرشی بر جریانات حاكم بر جهان علم و سیاست، متوجه می‌شویم مدتی طولانی است كه مبارزه‌ای تمام عیار از سوی غربی‌ها علیه مشرق زمین خصوصاً ممالك اسلامی در جریان است و هر لحظه بر التهاب شعله‌های این نبرد و تهاجم فرهنگی و سیاسی افزوده می‌شود. 

به نظر نگارنده یكی از راههای مبارزه صحیح و اصولی با این تهاجمات، مسلح شدن به سلاح علم و ایمان است. اگر ما مسلمانان مختصری از تاریخچة تمدن و فرهنگ عظیم و با شكوه اسلامی را بدانیم و با نقاط ضعف و قوت آن آشناشویم و بكوشیم افتخارات عظیم علمی گذشته ایران و اسلام را حتی‌الامكان زنده نماییم، خود بهترین حربه برای مبارزه با این شبیخون فرهنگی و سیاسی خواهد بود و به نظر می‌رسد «حداقل تحقیق و تفحص در احوال امم گذشته در كشورها و بلاد اسلامی می‌توان آن حس حقارت نفس را كه هجوم تجاوز گرانه فرهنگ غربی در بعضی بیخبران ما برانگیخته، بكاهد.» ما در گذشته توانسته‌ایم و هم اكنون نیز می‌توانیم در عرصه علم و دانش و تمدن و فرهنگ (به مانند قرون اولیه اسلامی) بدرخشیم، هر چند كه این امر مستلزم پیمودن راهی بس مشكل و طولانی است اما رسیدن به آن محال نمی‌باشد.

با توجه به این موضوع، بررسی مسائل تاریخی خصوصاً جغرافیای تاریخی كشورمان حداقل ما را با گذشتة شكوهمند آن در بستر زمان آشنا می‌كند و بدین ترتیب از نقاط ضعف و قوت آن مطلع می‌شویم و چون علم جغرافیای تاریخی در برگیرندة ابعاد مختلف و زمینه‌های متنوع علمی (وضعیت طبیعی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، آثار تاریخی و …) است، در این جهت سودمندتر خواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

بیان مسئله

وضعیت طبیعی گناباد

طول و عرض جغرافیایی

جغرافیای سیاسی گناباد

گناباد در آخرین تقسیمات منطقه ای

وضعیت آب و هوا

موقعیت، وسعت، حدود و فواصل

پوشش گیاهی

انواع پوشش گیاهی در گناباد

کوههــا

رودهــا

راهــها

زلـزلـه

فصل دوم

جمعیت و ترکیبات آن

جمعیت و پراکندگی

۲- قومیت

۳- ازدواج و تشکیل خانواده

۴- معیشــت

فصل سوم

جمعیت و ترکیبات آن

جمعیت و پراکندگی

۲- قومیت

۳- ازدواج و تشکیل خانواده

۴- معیشــت

وضعیت كشاورزی در گناباد 

منابع آب در گناباد

الف ـ آبهای سطحی

ب ـ آبهای زیرزمینی

ج ـ سدهای خاکی

د ـ چشمه و چاه

توابع

الف کاخک

بیدخت

بجستان

بخش ۲ – ترکیب اجتماعی

طبقات اجتماعی

۱- کارمندان

۲- کشاورزان

۳- کارگران

۴- دامداران

۵- صنعتگران

الف سرامیک سازی و سفالگری

ب قالیبافی

ج سایر صنایع دستی

د معادن

معادن در حال استخراج و آماده بهره برداری

بخش ۳ – تاریخچه قنات

فصل چهارم

جمعیت و ترکیبات آن

جمعیت و پراکندگی

۲- قومیت

۳- ازدواج و تشکیل خانواده

۴- معیشــت

وضعیت كشاورزی در گناباد 

منابع آب در گناباد

الف ـ آبهای سطحی

ب ـ آبهای زیرزمینی

ج ـ سدهای خاکی

د ـ چشمه و چاه

توابع

الف کاخک

بیدخت

بجستان

بخش ۲ – ترکیب اجتماعی

طبقات اجتماعی

۱- کارمندان

۲- کشاورزان

۳- کارگران

۴- دامداران

۵- صنعتگران

الف سرامیک سازی و سفالگری

ب قالیبافی

ج سایر صنایع دستی

د معادن

معادن در حال استخراج و آماده بهره برداری

بخش ۳ – تاریخچه قنات

آثار تاریخی گناباد

آثار تاریخی قبل از اسلام

۱- قلعه فرود

۲- قلعة شاه نشین

۳- قلعة دختر شوراب گناباد

۵- مقبره جغتین گیسور([۱])

۶- خرابه های شهر غور

الف – امامزاده ها

۱- مزار امامزاده سلطان محمد عابد(ع) در کاخک گناباد

تاریخچة مقبره

ب مساجد

    1- مسجد جامع گناباد (مسجد جامع قصبه)

سابقة تاریخی مسجد جامع

۲-  مسجد جامع کاخک

۳- مسجد جامع بجستان

ج زیارتگاهها

۱- مقبرة آصف برخیا([۲])

۲- قدمگاه حضرت علی(ع) دارالشفاء دلویی([۳])

د ابنیه و آثار تاریخی

– کاروانسراها:


[۱] – Goqtayne gaysur

[۲] – asef barxiya

[۳] – darossafae – deluyi

فصل پنجم

جمعیت و ترکیبات آن

جمعیت و پراکندگی

۲- قومیت

۳- ازدواج و تشکیل خانواده

۴- معیشــت

وضعیت كشاورزی در گناباد

منابع آب در گناباد

الف ـ آبهای سطحی

ب ـ آبهای زیرزمینی

ج ـ سدهای خاکی

د ـ چشمه و چاه

توابع

الف کاخک

بیدخت

بجستان

بخش ۲ – ترکیب اجتماعی

طبقات اجتماعی

۱- کارمندان

۲- کشاورزان

۳- کارگران

۴- دامداران

۵- صنعتگران

الف سرامیک سازی و سفالگری

ب قالیبافی

ج سایر صنایع دستی

د معادن

معادن در حال استخراج و آماده بهره برداری

بخش ۳ – تاریخچه قنات

آثار تاریخی گناباد

آثار تاریخی قبل از اسلام

۱- قلعه فرود

۲- قلعة شاه نشین

۳- قلعة دختر شوراب گناباد

۵- مقبره جغتین گیسور([۱])

۶- خرابه های شهر غور

الف – امامزاده ها

۱- مزار امامزاده سلطان محمد عابد(ع) در کاخک گناباد

تاریخچة مقبره

ب مساجد

    1- مسجد جامع گناباد (مسجد جامع قصبه)

سابقة تاریخی مسجد جامع

۲-  مسجد جامع کاخک

۳- مسجد جامع بجستان

ج زیارتگاهها

۱- مقبرة آصف برخیا([۲])

۲- قدمگاه حضرت علی(ع) دارالشفاء دلویی([۳])

د ابنیه و آثار تاریخی

– کاروانسراها:

فرهنگ عامّه در گناباد

آداب و رسوم محلّی

الف) ازدواج و عروسی

ب) تولد نوزاد

ج) مراسم عزاداری و سوگواری

ج محّرم در گناباد

ه اعیاد و جشنها

و- بازیهای محلّی

    لباس مردان

    لباس زنان:

عقاید و باورهای مردمی

گویش و لهجة مردم گناباد

اشعار عامیانه

ضرب المثلها

ب – اسماعیلیه و گناباد

نتیجه گیری

منابع


[۱] – Goqtayne gaysur

[۲] – asef barxiya

[۳] – darossafae – deluyi

 • بازدید : 70 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۰۴
فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش
در اواخر قرن هفدهم كشور ایران وسیعتر از ایران امروز بود زیرا به جای ۶۸۲۰۰۰ میل مربع ، یك میلیون میل مربع مساحت داشت در جنوب شرقی گرجستان، ایالت وسیع آذربایجان قرار داشت كه وسعت آن در آن روزگار از امروز بیشتر بود . تبريز مركز آذربايجان و مقر بيگلربيگي يا استاندار بود. از شهرهاي پرجمعيت ديگر آذربايجان بايد ايروان ، گنجه و اردبيل را نام برد.

وضعیت اراضی كشاورزی ایران و آذربایجان

اراضی ایران بطور كلی یعنی اراضی جلگه و دشت ایران به استثناء گیلان و مازندران خشك و شنی بوده و خاك سرخ رنگی دارد و در غالب این دشتها فقط بوته و خار می‌روید ولی اراضی واقع در دره‌ها و دامنه كوه‌ها كه غالب دهات و آبادیهای ایران در آن واقع است سرسبز و حاصل‌خیزند در این نقاط با استفاده از آب چشمه‌های دامنه‌های كوه‌ها/ اراضی كشاورزی و باغات را آبیاری می‌كنند زیرا میزان بارندگی در ایران كم است و به امید آب باران نمی‌توان زراعت كرد. زمین‌های زراعتی را ایرانی‌ها بطور خاصی «كردبندی» نموده و در شیارهای آنها شبها آب می‌اندازند تا در آفتاب روز بعد كاملاً مستعد برای رشد و نمو گیاهان شود و برای شخم زدن اراضی كشاورزی معمولاً از گاوآهن استفاده می‌نمایند و در زمین‌های كشاورزی بیشتر برنج و گندم و جو می‌كارند و قسمتی از آنها را هم به كشت ارزن ، عدس ، نخود و لوبیا اختصاص می‌دهند و كشت كنجد در ایران معمول بوده و از دانه‌های آن روغن می‌گیرند كه به آن “شیربخت” می‌گویند و در پختن غذاها بكار می‌برند و دهاتی‌ها گاهی آن را مخلوط با دانه‌های دیگر بود داده و می‌خورند و پنبه در همة ایالات ایران كشت می‌شود

فهرست مطالب

جغرافیای تاریخی آذربایجان در دوره صفویه

تقسیمات كشور ایران :

حكومت سیاسی در ایران :

مشاغل و كارهای ایرانی‌ها:

تعیین حدود ایران :

آب و هوا

كشاورزی و زراعت:

زراعت نزد روستائیان آسیا:

زراعت

تاریخ كشاورزی

كشاورزی در ازمنة ماقبل تاریخ :

كشاورزی در عهد باستان :

محصولات باغستانها و میوه‌های رایج در ایران :

آبیاری و كشاورزی

شیوه‌های آبیاری در ایران :

آبیاری بوسیلة قنات :

آبیاری بوسیلة نهركشی :

بندها و سدها:

مالكیت و نظارت بر شبكه‌های آبیاری:

زنجان

مرند

صوفیان

سیه چشمه

روستای كلخوران:

وصف بین راه قزوین تا ساوه:

وصف كارِری از شهر سلطانیه

وصف تاورنیه از مابین راه اردبیل تا قزوین :

وصف كارِری از كاروانسرای پامچی و شهر صوفیان:

وصف راه مرند تا دهكده كرین یاكذا:

مرند در دوران صفویه :

مرند در دوران صفویه:

كاروانسرای پیام :

كاروان‌سری خواجه نظر:

كركه یا كرگج

مزارعه

شرط‌های مزارعه:

احكام مزارعه:

علوج و مزارعه :

خراج و مزارعه:

مساقات

مزارعه و مؤاكره :

نظام اكاره یا نظام برزگری :

 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پاکستان در جنوب شرقی ایران و در همسایگی کشور های افغانستان ، چین ، هندوستان و دریای عمان قراردارد. مساحت کشور پاکستان در حدود ۸۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع ( در حد نصف ایران ) است و جمعیتی در حدود ۱۰۰ میلیون نفر دارد . مردم پاکستان از نژاد سفید هستند و به زبان اردو صحبت می کنند. ۹۷%  مردم  این کشورمسلمان و بقیه پیرو آئین های هندوئیسم و مسیحی هستند.
اسلام آباد مرکز کشور پاکستان و شهر های کراچی، لاهور و پیشاور از شهر های مهم این کشور هستند. اقتصاد پاکستان بیشتر مبتنی بر کشاورزی سنتی است.
سابقه تاریخی 
با توجه به قدمت فرش بافی در شبه جزیره هند ، تاریخ آن استقلال پاکستان ( سال ۱۹۴۷) با تاریخ   فرش بافی هند مشترک است.
تولید فرش در مقیاس انبوه در پاکستان به منظوره هخای صادراتی به نیمه اول قرن بیستم بر می گردد.دراین زمان فرش بافان که اکثراً مسلمان بوده اند به پاکستان مهاجرت کرده اند و در سال های بعد آن و تا به امروز موجب رونق فرش بافی شدند.
– توزیع جغرافیایی فرش بافی
از مراکز متعدد فرش بافی پاکستان اطلاعات دقیق در دست نیست ، ولی برخی از نشریات مراکز فرش بافی پاکستان را به ۵۴ منطقه ایالتي تقسیم کرده اند.  75% کل فرش های تولید شده پاکستانی در ایالت پنجاب در شمالغرب کشور تولید می شود و بیشتر مراکز تولید منطقه مثلثی شکل بین « لاهور» ،« لیالپور» و « مولتان» قرارگرفته است. 
دیگر مراکز تولید فرش در اطراف پیشاور و ایالت سند قرار دارند. قبایل کوچ نشین هم در پاکستان فرش بافی می کنند ولی تولیدات آنها جزیی است از مناظقی که فرش های شبه ایرانی تولید می کنند می توان « شیخ پور» ، « فیض آباد» ، «گجران والا» ،«مولتان»، « مظفر گاز»و « دره غازی خان » و از مناطقی که فرش های نوع بخارا ، را تولید می کنند و می توان از « لاهور »، «سیالکوت»،« بهاروالپور»و « فیصل آباد» نام برد.
– مواد اولیه 
۱-  پشم : کشور پاکستان از نظر کمی  کمبودی در زمینه پشم ندارد .طبق امارهای دولتی ، تولید پشم خام در سال ۱۹۸۱ دراین کشور در حدود ۴۶ هزار تن بوده است .در سال مذکور این کشور حدود ۶ هزار تن صادرات و حدود ۴ هزار تن واردات پشم داشته است. این امر نشانگر این است که پاکستان از نظر پشم مرغوب کمبودی دارد. ایراداتی که بعضی از واردکنندگان خارجی به تغییر رنگ فرش های پشمی پاکستانی در نتیجه تعرق زیاد پشم آن و به کیفیت خامه های بکار رفته در آن می گیرند موید همین مسئله است. اغلب  تولید کنندگان پاکستانی برای این که به فرش حالت نرم تر و پر جلاتری بدهند از پرز های مخلوط با پشم وارداتی استفاده می کنند. در بازارهای خارجی یکی از روش های تبلیغاتی پاکستان اعلام فراوانی و مرغوبیت پشم پاکستانی و صادرات آن به کشور های تولید کننده فرش به خصوص ایران است و از این مسئله به عنوان دلیلی بر اصالت و مرغوبیت بیشتر فرش پاکستان نسبت به فرش ایران استفاده می کنند.
۲-  پنبه : پاکستان یکی از صادر کنندگان پنبه در جهان است .این کشور در سال ۱۹۸۰ حدود ۴۳۲ هزار تن پنبه و نخ های پنبه ای صادر کرده است. تار و پود نخی فرش بافی در پاکستان از منابع عظیم داخلی تامین می گردد.
۳-  ابریشم : تولید فرش های ابریشمی پاکستان بسیار ناچیز است و این کشور نخ ابریشمی مورد نیاز خود را وارد می کند.
– واحد های تولیدی 
واحد های تولیدی فرش در پاکستان عمدتاً در خانه های روستائیان و بافندگان شهر های کوچک قراردارد .بیش از ۸۰% از چنین واحدهای کوچک و غیر رسمی حاصل می شود .واحدهای تولیدی خانگی روستایی به صورت غیر رسمی در مناطق مختلف پراکنده و کلاً در اختیار بخش خصوصی قراردارند. پس از جدایی پاکستان از هند کارگاه های فرشبافی متشکل و بزرگی در این کشور برپا گردید . ولی از آنجا که سرمایه گذاران در این زمینه قادر و مایل به رعایت قوانین کار و خواسته های فرش بافان نبودند. بسیاری از این واحد ها تعطیل گردیدند و دوباره بسیاری از فرش بافان را در خانه های خود ادامه دادند.
به علت تعداد و پراکندگی واحد های تولیدی ، در پاکستان آمار دقیقی از تعداد فرشبافان و تعداد دار قالی موجود نیست ولی تخمین هایی تعداد فرش بافان و کارگران صنایع جنبی آن را حدود یک میلیون نفر و تعداد دار را حدود ۳۰۰ هزار نشان می دهند. اکثر فرشبافان  در مناطق روستایی هستند و فرشبافی برای ایشان کاری نیمه وقت و جنبی محسوب می گردد . ازنظر توزیع جنسی درصد فرش بافان مرد و زن مشخص نیست ولی از آنجا که تعداد مراکز آموزش فرش بافی برای مردان در این کشور بیش از زنان است، از این رو میتوان گفت اکثر فرش بافان این کشور مرد هستند . اشتغال به کار فرش بافی زنان پاکستانی در برخی از مناطق پاکستان در وقت های اضافی ونقش آنها در ایجاد در آمدهای مکمل خانوارها موجب گردیده موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان علی الخصوص در مناطق روستایی بهبود یافت .
بطور کلی  صنایع کوچک در پاکستان بخش عمده ای از صنعت این کشور را تشکیل دهند. این صنایع که اکثرا کارگربر هستند هم در روستا و هم در شهر های بزرگ و کوچک پراکنده اند و کلاً در بخش خصوصی قرارداشته و بیش از ۷۰ % نیروی کار صنعتی کشور را بخود جلب کرده اند. البته دولت پاکستان نیز از طریق نهاد هایی احتیاجات اولیه این صنایع را برطرف کرده و تشویق ها و دستورالعمل های لازم برای توسعه آنها را به کار می بندد. پاکستان از اعتبارات وامهای خارجی نیز در بسط این صنایع استفاده می کند.
شرکت سهامی صنایع کوچک (The small Industries Corporation) ابزار دست دولت در بسط صنایع کوچک است. این شرکت توجهی خاص به ترویج صنایع دستی دارد که قالیبافی نیز جزء آن است . این شرکت در سال ۸۳-۱۹۸۲ ( ژوئیه تا مارس) در زمینه قالیبافی در استان های مختلف پاکستان دارای فعالیت های زیر بوده است:
در پنجاب که عمده ترین مرکز تولید قالی می باشد. ۶۵ مرکز آموزش همراه با ترویج قالی بافی زیر نظر شرکت بکار مشغول بوده و حدود ۱۳۷۶ نفر را آموزش داده اند. در سال ۸۲-۱۹۸۱ تعداد این مراکز در پنجاب ۸۳ واحد بوده که ۱۱ مرکز آن منحصرا ً به آموزش زنان قالیباف اختصاص داشت.یک مرکز طراحی در لاهور نیز سعی در آموزش  طرحهای ابتکاری به کارآموزان دارد. در استان های سر حدی شمالغربی ۱۷ مرکز آموزش همراه با ترویج قالیبافی ، بخصوص در پیشاور ، وجود دارد. مراکز فوق به حدود ۳۴۰ پسر آموزش می دادند. برای آموزش اشتغال آوران افغانی نیز ۱۴ مرکز قالیبافی توسط شرکت کوچک در این استان بوجود آمده است. این مراکز هم حدود ۳۴۰ نفر را آموزش می دهند. و به برخی از کارفرمایان بخش خصوصی خدمات مالی ومشورتی عرضه می کنند. کارخانجات پشم ریسی این استان احتیاجات مربوط به خامه قالی را تامین می کنند. شرکت صنایع کوچک در بلوچستان در حال حاضر ۳۷ مرکز آموزش همراه با ترویج قالیبافی را اداره می کند. که در آن ۱۰۴۱ نفر دوره می بینند ( ظرفیت آموزشی این مراکز تا ۱۶۵۷ نفر قابل افزایش است) این شرکت در کویته(Quetta) یک آموزشگاه تربیت معلمین قالیباف را نیز اداره می کند که در آن ۵۰ معلم زن قالیباف علاوه بر معلمین مرد آموزش می بینند . مرکز ریسندگی پشم در تهیه خامه پشمی در بلوچستان تمام احتیاجات قالیبافی این منطقه را جوابگوست.
در استان سند نیز برنامه های مختلف آموزشی بخصوص با ترویج صنایع دستی و ازآن جمله قالیبافی اجرا می شود.  
طبق اطلاعات بالا تعداد مراکزآ موزش قالیبافی در پاکستان در سال ۸۳-۱۹۸۲ حداقل ۱۳۴ مرکز و تعداد کار آموزان ۳۱۴۷ نفر می باشد. تولید قالی این مراکز نیز در همین سال حدود ۷۱۰۰ متر مربع بوده است که اگز آنرا به حساب تولید بخش دولتی بگذاریم تنها ۴/۰% کل تولیدات را در سال ۸۳-۸۲ تشکیل می دهد.
هر مرکز آموزشی معمولاً دارای ۲۰ دار قالی است وظرفیت تعلیم سالانه ۳۰ نفر را دارا است . دوره های کارآموزی برخی با مزد و بقیه بی مزد می باشند .کار آموزان معمولاً از نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله انتخاب می باشند. تا دارای ظرافت و چابکی لازم انگشتان برای بافت باشند . در کشور پاکستان همانند دیگر کشور ها قوانین رسمی و مدونی در مورد شرایط کار و حداقل دستمزد ها وجود دارد ولی تاکیدی بر اجرای آنها نیست زیرا اولا اکثر کارگاه های فرش بافی در خانه ها و خارج از شمول قانون هستند و ثانیاً تاکید وسختگیری در اجرای قوانین کار بعنوان عامل  فزایند هزینه و در نتیجه تعطیل کننده کارگاه های متمرکز در پاکستان تجربه شده است.
در شرایط فعلی امکان تحمیل هر نوع مزد و شرایط کاری به فرش بافان به خصوص کودکان و نوجوانان که قسمت عمده نیروی کار این صنعت را تشکیل می دهند وجود ندارد. عدم پرداخت مزد یکسان در مقابل کاربرابر به کودکان معمول است و پیش خرید کردن سالانه کار فرش بافان و یا اجاره کودکان فرش باف نیز وجود دارد.
در کشور پاکستان در سال های اخیر دستمزد فرش بافان همانند سطح کلی دستمزد ها رو به افزایش است .سهم عوامل مختلف در هزینه کل تولید فرش در این کشور تقریبا به شرح زیر می باشد:
ساختار
شیوه گره در فرش های پاکستانی تقریبا منحصراً فارسی باف نامتقارن می باشد ، زیرا تعداد فرش بافان ترکی باف و در نتیجه محصول آنها بسیار محدود است. فرش های بافته شده در پاکستان معمولاً ریز بافت هستند زیرا مردم پاکستانی در بافتن دستبافت شده در پاکستان معمولا ریز بافت هستند زیرا پاکستانی در بافتن  دست بافت های ظریف دارای مهارت خوبی می باشند . ظریف و ریز ابفت بودن فرش های پاکستانی یکی از علل رونق فرش های پاکستانی می باشد.
رجشمار متداول در فرش های پاکستانی بر حسب نوع متفاوت است بطوری که معمولاً فرش های نوع ایرانی ۳۶ تا ۶۰ رجی و فرش های ترکمنی ۳۷ تا ۴۸ رجی می باشند.
ابعاد فرش های تولید شده در پاکستان عمدتاً بر اساس سفارشات خارجی است ولی برخی از ابعاد که به طور سنتی به صورت معمول در آمده به شرح زیر می باشد
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۶۶
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
هدف این تحقیق  مطالعه و تحلیل «فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی» قزاقستان می باشد که با تدوین «کدهای ژئوپولیتیکی» ان به این نتیجه می رسیم که «تنگناهای جغرافیایی» به خصوص عدم دسترسی به آب های آزاد و «تنگناهای جمعیتی» شامل ترکیب ناموزون و نامتجانس جمعیت و تراکم  زیاد جمعیت پایین مشکلات ژئوپولیتیکی زیادی برای کشور قزاقستان ایجاد نموده است.

چکیده

قزاقستان از جمله چهارده جمهوری شوروی سابق است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «جمهوری قزاقستان» اعلام استقلال نمود. این کشور در بخش شمالی آسیایی مرکزی قرار گرفته و با حدود ۱۶ میلیون نفر جمعیت، وسعتی بیش از ۰۰۰/۷۰۰/۲ هزار کیلومتر مربع دارد.

در این پژوهش به مطالعه و تحلیل «فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی» قزاقستان پرداخته و با تدوین «کدهای ژئوپولیتیکی» این کشور به این نتیجه رسیده ایم که «تنگناهای جغرافیایی» به خصوص عدم دسترسی به آب های آزاد و «تنگناهای جمعیتی» شامل ترکیب ناموزون و نامتجانس جمعیت و تراکم جمعیت پایین مشکلات ژئوپولیتیکی زیادی برای این کشور ایجاد نموده است. این کشور علیرغم فرصت های ژئوپولیتیکی خوبی که در اختیار دارد (ذخایر عظیم نفت و گاز، منابع طبیعی متنوع و وسعت سرزمین) به دلیل تنگناهای جغرافیایی و جمعیتی که با آنها روبرو است
نمی تواند به جایگاه یک قدرت جهانی دسترسی یابد.

اهداف این پژوهش عبارتند از: ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و قزاقستان، شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان، یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری این کشور با ایران.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار بهره گیری از منابع مکتوب شامل کتب مرجع، مجلات تخصصی و سایت های اینترنتی می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات و مبانی نظری

بخش اول : کلیات

۱-۱) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲) سوالات اصلی………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳) فرضیه ها………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۴) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۶ ) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۴

۱-۷ ) روش کار تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴

۵) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴

بخش دوم : مبانی نظری

۱-۲-۱) مفهوم ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۲-) کدهای ژئوپولیتیکی…………………………………………………………………………….           11

۱-۲-۳) مفهوم تهدید و فرصت…………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۲-۴) بحران های قومی (تبیین نظری)……………………………………………………………….           14

۱-۲-۵) آسیای مرکزی، نام و موقعیت………………………………………………………………….           16

 

 

فصل دوم : جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و دریای خزر

۲-۱) موقعیت آسیایی مرکزی ……………………………………………………………………………           19

۲-۲) روابط خارجی……………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳)نقش آسیای مرکزی در امنیت جدید خاورمیانه…………………………………………………           35

۲-۴) نگاهى به منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه خزر…………………………………………… ۳۸

۲-۵) سازمان های منطقه ای……………………………………………………………………………….           40

۲-۶)دریای خزر……………………………………………………………………………………………..           50

۲-۷)  رژیم حقوقی در یای خزر…………………………………………………………………………           59

 

فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی قزاقستان

۳-۱) موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان……………………………………………………………… ۶۸

۳-۲) اقلیم…………………………………………………………………………………………………….           70

۳-۳) منابع آب……………………………………………………………………………………………….           71

۳-۴) دریاچه آرال…………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۵) مشکلات زیست محیطی دریاچه آرال…………………………………………………………..           75

۳-۶)عوارض طبیعی…………………………………………………………………………………………           78

۳-۷) بنادر مهم………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۸) شهرهای مهم………………………………………………………………………………………….           79

۳-۹) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه………………………………………………………………… ۸۳

۳-۱۰) اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………….           84

۳-۱۱) تولیدات کشاورزی…………………………………………………………………………………           87

۳-۱۲) انرژی………………………………………………………………………………………………….           89

۳-۱۳)پیشینیه تاریخی……………………………………………………………………………………….           92

۳-۱۴) جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………           99

۳-۱۵) ادیان و مذاهب……………………………………………………………………………………..           107

۳-۱۶) اوضاع اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۱۷) تلویزیون در جامعه قزاقستان…………………………………………………………………….           126

 

فصل چهارم : ژئوپولیتیک قزاقستان

۴-۱) چكیده ای از جغرافیای قزاقستان…………………………………………………………………           128

۴-۲)موقعیت ژئوپولیتکی قزاقستان………………………………………………………………………           130

۴-۳) کدهای ژئوپولیتیکی و تاثیر آن بر روابط کشورها…………………………………………….. ۱۳۲

۴-۴) کدهای ژئوپولیتیک منفی یا تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان……………………………….. ۱۳۳

۴-۴-۲) تنگناهای جغرافیایی……………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۴-۲) تنگناهای جمعیتی…………………………………………………………………………………           138

۴-۴-۳) مشکلات اقلیمی…………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۴-۵) کدهای ژئوپولیتیک مثبت یا فرصت های ژئوپولیتیکی………………………………………..           145

۴-۵-۱) موقعیت جغرافیایی و ارتباطی………………………………………………………………….           145

۴-۶-۲) منابع طبیعی متنوع و فراوان……………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۶-۳)تولید وسیع غلات…………………………………………………………………………………           151

۴-۶-۴) وسعت سرزمین و عمق استراتژیک………………………………………………………….. ۱۵۳

۴-۶-۵) انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه……………………………………………………………..           154

۴-۶-۶)در اختیار داشتن میراث استراتژیک شوروی سابق………………………………………….           155

۴-۶-۷) نرخ با سوادی بالا………………………………………………………………………………… ۱۵۷

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………..           159

۵-۲) آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………           161

۵-۳)پیشنهادات………………………………………………………………………………………………           164

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق غارهای کشور-خرید اینترنتی تحقیق غارهای کشور-دانلود رایگان مقاله غارهای کشور-دانلود فایل تحقیق غارهای کشور-تحقیق غارهای کشور
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در باره کلیه غارهای مهم کشور که در هر استان حداقل یک غار وجود داردمطالب جامعی جمع آوری شده است وبرای کسانی که به ایرانگردی علاقه دارند ومی خواهند غارهای کشور را بشناسند وبه آنجا سفر کنند بسیار مناسب ومفید است


بر دامنه کوه بیستون و برفراز سر تندیس هرکول ، غاری دیده می شود که به « غار شکارچیان» معروف است. این را در سال ۱۹۴۹ م. پروفسور کارلتون کون باستان شناس امریکایی و متخصص رشته پیش از تاریخ در دانشگاه فیلادلفیا بررسی کرد. به عقیده وی این غار در دوره های مختلف از جمله دوره جمع آوری غذا، دوره کشاورزی، دوره تئولیتیک و دوره های تاریخی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. غار شکارچیان بیستون، غار کوچکی است که بیش از شش نفر نمی تواند به راحتی در آن جای گیرد. بدون تردید شکارچیان می توانستند برای مدتی طولانی به راحتی در این غار زندگی کنند. اینگونه بنظر می رسد که این غار پیش از اینکه پناهگاه باشد، مخفی گاه برای زندگانی شکارچیان بوده است؛ زیرا موقعیت مکانی غار به گونه ای است که تا به آن نزدیک نشوی دیده نمی شود. پروفسور کارلتون کوه معتقد است جلگه بیستون در گذشته دور پرآب تر و حاصلخیز تر بوده و به همین دلیل چراگاه وسیعی برای حیوانات محسوب می شد. اقوامی که در این جلگه وسیع به شکار می پرداختند، از غار بیستون چون پناهگاهی استفاده می کردند. پروفسور کارلتون کون ضمن کاوش در این غار تا عمق ۶۵۰ سانتی متری پایین رفت و دوره های زیر را در آن تشخیص داد؛ که این غار به دوران « پلیئستونسن» جدید متعلق است و در دوره جمع آوری غذا قابل سکونت بود. در قدیمیترین طبقه این غار ( طبقه اول از روی خاک بکر) مقدار زیادی ابزار سنگی به دست آمد که از عهد « لوآلوای جدید» یا « اوریتیک قدیم» بود. بعضی از این ابزار بسیار ظریف بود و رنگ دلپذیر و شکل پسندیده ای داشت. این لایه را می توان قدیمی ترین آثار فرهنگی و هنری انسان نئاندرتال در ایران دانست.

غار مرتاریک

این غار در حدفاصل دامنه و دیواره ای مرتفع واقع شده و مشرف بر یک سکوی طبیعی است. دهانه غار در ارتفاع سه متری دیواره واقع شده است. بخشی از این دیواره در حدفاصل دهانه غار و سکوی سنگی بر اثر بالا و پایین رفتن های متوالی ساییده ای دیده می شود که جهت صعود به غار استفاده می شده است. غار ۲۵ متر عمق و حدود ۸۰ متر مربع مساحت دارد و به صورت دالانی عمیق و کم عرض است که در انتها به محوطه نسبتاً بازتری ختم می شود. سقف غار از ابتدا تا انتهای دالان بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر می رسد. دهانه غار به سمت جنوب شرقی است و به همین دلیل طی روز تا عمق چند متری در معرض روشنایی و گرمای آفتاب قرار می گیرد. محور اصلی غار در عمق چند متری با زاویه تقریباً ۹۰ درجه به سمت راست منحرف می شود

غار مردودر

غار مردود در مرتفع ترین غار با بقایای دیرینه سنگی در بیستون است. این غار ۲۰ متر عمق و حدود ۱۷۰ متر مربع مساحت دارد. ارتفاع سقف غار بین ۱ تا ۳ متر است. غار مردودر دو دهانه دارد؛ دهانه اصلی در جهت جنوب- جنوب غربی مشرف بر دره ای پر شیب و کم عرض است که به پرتگاهی منتهی می شود. دهانه دیگر ار در جهت شرقی- جنوب شرقی مشرف بر کوره راهی است که به غارهای مرآفتاب و مر تاریک منتهی می شود. دهانه شرقی غار بر اثر ریزش دیواره در اعصار گذشته به وجود آمده است که لایه ای از سنگریزه به ضخامت ۳ تا ۵ سانتی متر کف غار را پوشانده است

غار مرخر

مرخر در اصطلاح ادبی به معنای غاری است که فضای ورودی آن گرد است و به غلط غار خر نامیده می شود. در سال ۱۹۶۵ پروفسور فیلیپ اسمیت در بررسی و شناسایی محوطه های ما قبل تاریخ غرب ایران می نویسد: « در نزدیکی روستای بیستون غار عمیقی به طول ۲۷ متر قرار دارد که قدمت بقایای باستانی آن حداقل به دوره پارینه سنگی میانی موستری تا عصر حاضر می رسد. این غار مقابل رودخانه گاماسیاب بر دامنه کوه بیستون واقع شده است. در حفاری های انجام شده ، مجموعه ای از کارافزارهای سنگی و استخوانی بقایای جانوری، ذغال و … به دست آمد که استقرارهای پارینه سنگی جدید را در زاگرس مشخص می کند

آثار اندکی از جمله سفال از دوره ساسانی و بقایای جدیدتر بدست آمده است و این آثار خبر از یک دوره زمانی ۳۵ هزار ساله تا دوره پارینه سنگی در این غار می دهد ..

غار مرآفتاو

این غار در نزدیکی غار مر تاریک واقع شده ، ۲۶ متر عمق دارد و دهانه آن به سمت شمال شرقی است. دهانه غار حدود شش متر ارتفاع دارد و به تدریج از ارتفاع آن کاسته می شود تا جایی در انتهای آن به دو متر می رسد. دالان اصلی حدود ۱۶۰ متر مربع مساحت دارد و در بیشتر قسمت های آن کف سنگی غار دیده می شود. یک پشته استالاگمیتی در انتهای غار دیده می شود که دالان اصلی را از بخش انتهایی جدا می کند. دو دهلیز کم عرض در پایین این پشته وجود دارد که تنها راه های بخش انتهایی غار است؛ بخش انتهایی حدود ۱۸ متر عمق و حدود ۶۰ متر مربع مساحت دارد و ارتفاع سقف آن کمتر از یک متر است

………………………………………………………………………………………………………….. 

تپه نادری

در مجموعه تاریخی بیستون تپه نادری به فاصله ۳۲ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه قرار دارد و اولین اثر ( از سمت شرق) در این مجموعه بزرگ به شمار آید . درازای این تپه ۱۲۰۰ متر و پهنای آن ۳۰۰ متر است. متاسفانه در جهت گشترش روستای نادر آباد، بخشی از تپه مسکونی شده است. با توجه به تکه سفال های نخودی و سیاه رنگ ، قدمت این تپه به هزارخ دوم و سوم پیش از میلا می رسد. در بررسی این تپه پنج هزار ساله بقایایی از قلعه ای که در دوره نادرشاه احداث شده است، دیده می شود که سبب وجه تسمیه آن نیز گشته است. از قلعه تنها بقایای باورهای آن که از خشت است به چشم می خورد و در سطح خاک پیزی عیان نیست و مستلزم پژوهش است. آثار به دست آمده در این تپه با آثار تپه گیان نهاوند مقایسه می شود. همچنین جاده آسفالته همدان- کرمانشاه تپه را به دو قسمت کرده است

صفه مادی

از دوره ماد در زیر کتیبه و حجاری داریوش، آثار بنایی قدیمی به جمای مانده که پژوهشگران آن را به دوران ماد نسبت می دهند و معتقدند این مکانی برای انجام امور مذهبی ساخته شده است. این بنا صفه ای سنگی به بلندی ۱٫۵ تا ۱۰ متر است. این صفه از سطح زمین به زحمت دیده می شود . هیاًت حفاری ایران و آلمان که در فاصله سالهای ۱۳۴۶- ۱۳۴۲ ش. ناحیه بیستون را حفاری کرد، در سال ۱۳۴۶ ش. ضمن حفاری، به یک راهرو به اتاق مستطیل شکلی به طول ۶٫۵ و قطر ۱٫۵ متر مسدود می کند. مصالح اصلی بنا، سنگ های کوچک و بزرگ بی تراش است. در این صفه و پیرامون آن ضمن کاوش مقداری سفال به دست آمده است که به نیمه اول هزاره اول پیش از میلاد تعلق دارد. این سفال ها با سفال های تپه گودی کنگاور و تپه نوشیجان همدان قابل مقایسه است

دیوار قدیمی

هیات مشترک ایران و آلمان ضمن کاوش در سال ۱۳۴۵ ش در جهت شرقی مجسمه هرکول، در دامنه کوه بیستون. به قسمت هایی از دیواری قدیمی برخورد که احتمالاً همزمان با صفه ای است که در زیر کتیبه و حجاری داریوش قرار دارد. این دیوار با سنگ های ریز و درشت خشکه چین شده است. شاید بقایای قلعه یا بنایی باشد. سفالینه هایی که از این محل ضمن خاکبرداری به دست آمده ، قابل مقایسه با سفال های تپه گودین کنگاور و نوشیجان در همدان است.


……………………………………………………………………………………………….

کتیبه داریوش

در ۳۰ کیلومتری شرق کرمانشاه و در ارتفاع صد متری، بر روی صخره ای کتیبه داریوش دیده می شود. چشمه بیستون محل اطراق کاروان ها در دوران های مختلف بوده است ؛ به همین دلیل بسیاری کتیبه داریوش را دیده اند و شرحی از آن در سفرنامه ها یا خاطراتشان نوشته اند. از قدیم ترین آثار درباره این نوشته، گفته های دیو دور سس سیسیلی است که در قرن اول پیش از میلاد ، این حجاری را به الهه سمیرامیس و صد نیزه داری که اطرافش را گرفته اند نسبت داده و گفته است: به دستور سمیرامیس در زیر نقش برجسته نوشته ای با حروف سریانی نقل کرده اند. دیودور با تکیه بر نوشته کتزیاس چین آورده است که : صخره مکان مقدسی بوده و به زئوس خدای بزرگ ایرانیان تعلق داشته است.


ایزیدور خاراکسی جغرافی نویس باستان، درباره راه کاروان رویی که از شرق بابل تا مرزهای خاوری امپراطوری روم کشیده شده، شرحی نوشته و در آن بیستون را با پتانا در ناحیه کامبادنا نامیده است و می نویسد: در باپتانا نوشته و تصویری از سمیرامیس است . با وجود اختلاف نام بیستون با باپتانا که ایزیدور از آن یاد کرده ، در یکی بودن آنها کمتر می توان تردید داشت؛ چون در این کتیبه داریوش از ناحیه کامپاندا در سرزمین ماد نام برده است . ابن حوفل آن را نقش مکتبخانه ای میداند که معلم تسمه ای برای تنبیه شاگردانش تسمه ای در دست دارد . گاردان جهانگرد فرانسوی در سال ۱۷۹۴ این نقش را پیکره دوازده حواری مسیح دانست و تصویر فروهر را به مسیح نسبت داد

پورتر در سال ۱۸۱۸ حدس زد که این نقش ها پیکره شلم نصر و دوسردار و ده سبط ( قبیله ) اسرائیل است که به اسارت افتاده اند.

خطر صعود از کوه مانع از آن می شد که کسی به کتیبه نزدیک شود. پورتر تا نیمه راه صعود کرد و طرحی از پیکره ها کشید. او درباره خطر بالا رفتن از کوه می گوید: هیچ زمانی بدون بیم مرگ از آنجا نمی توان بالا رفت. بالاخره در سال ۱۸۳۵ اولین کسی که این صخره را در نوردید، راولینسون انگلیسی بود که از ستون اول متن فارسی باستان نسخه برداری کرد. او افسر انگلیسی مامور تربیت سربازان شاهی در ایران بود ولی به علت اختلافی که بین دولت ایران و انگلیس پیش آمده بود، راولینسون مجبور شد ایران را ترک کند. اما در سال ۱۸۴۴ بعد از شرکت در جنگ افغانها ( جنگ افغانستان) مجدد به ایران آمد و بقیه متن فارسی باستان را رونویسی کرد و از ترجمه ایلامی آن که سکایی، مادی و شوشی جدید نیز خوانده شده نسخه برداری کرد. مطالعات وی در سال ۱۸۵۷ مورد توجه انجمن آسیایی پادشاهی لندن واقع گردید و به این ترتیب راز کتیبه بیستون گشوده شد. کار راولینسون سبب شد تا این کتیبه مورد توجه پژوهشگران زیادی از جمله پروفسور ویلیام جکسن از دانشگاه کلمبیا قرار گیرد که در سال ۱۹۰۳ از آن دین کرد و مطالعاتی بر روی کتیبه انجام داد که بیشتر تصحیح کار راولینسون بود. در سال ۱۹۰۴ اولین عکس ها توسط لینگ و تامپسون برای موزه بریتانیا گرفته شد و مطالعات مفصل تری درادامه کار راولینسون انجام شد. سپس در سال ۱۹۱۹-۱۹۴۸ ژرژکامرون کتیبه را مجدداً به طور کامل مورد مطالعه قرار داد. کامرون راه کوچکی را که سابقاً برای رسیدن به نقوش و کتیبه ها در سنگ تراشیده بودند، پیدا کرد و کتیبه دیگری را که در طرف راست آن واقع شده است برای اولین بار نسخه برداری کرد و معلوم شد ادامه کتیبه عیلامی است. ضمناً کامرون یک قالب تهیه کرد که هم اکنون در دانشگاه میشگان نگهداری می شود نتیجه مطالعات این دانشمند در خصوص کتیبه بیستون این بود که دارای سه نوع خط فارسی باستان ، ایلامی نو، بابلی نو یا اکدی است و پس از رمز گشایی فارسی باستان فهمیده شد که تصاویر به داریوش ، دو سردارش و ده شورشگر که در اوایل سلطنت او قیام کرده بودند، تعلق دارد و شرح سرکوب این یاغیان وجود دارد

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نوشهر-خرید اینترنتی تحقیق نوشهر-دانلود رایگان مقاله نوشهر-دانلود فایل تحقیق نوشهر-تحقیق نوشهر-مقاله نوشهر
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر  است:

اگر معناي عام وكلي نوشهرها يا شهرهاي جديد همانا ساختن شهري از اساس وبر پايه نقشه اي آگاهانه واز پيش طراحي شده آن هم در زميني ناساخته وبدون سابقه سكونت باشد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل به توضیحات بیشتر می پردازیم. 

بعد فاصله از مادر شهر معمولا نه اجازه استقلال كامل را به اين شهرها مي دهد ونه آنها را به طور كامل وابسته مادر شهر مي سازد . بدين ترتيب شهرهاي جديد فعلي موجوداتي بلاتكليف اند كه اين بلاتكليفي را به ساكنان شان هم سرايت داده اند درصد اندكي از اين ساكنان خودرا آنقدر متعلق به محل سكونت شان مي دانند كه فعاليت معيشتي خود را به آن وابسته سازند اينان هم اساسا اقشار كم درآمدي هستند كه به محض اندكي ارتقا در شرايط اقتصادي شان بي ترديد رها كردن اين مسكن موقت را درپس ذهن دارند وبه همين خاطر به شهر جديد به چشم سكوي پرتابي براي خانه دار شدن يا تشكيل زندگي ونظاير آن مي نگرند حتي امكاناتي همچون خيابان هاي عريض ، تاسيسات وخدمات شهري ، فضاهاي سبز ونظاير اينها نيز آنقدر تصنعي به نظر مي رسند كه نمي توانند براي مدتي هر چند كوتاه اين ساكنان آماده فرار را فريب دهند چنين امكاناتي عمدتا به صورت  فرمايشي به شهرهاي جديد تزريق شده اند واساسا از ابتدا امتزاج انواع فعاليت هاي عمده انساني در حيات اين شهرها مدنظر نبوده است دراين شرايط ، خواه وناخواه مراجعه به شهرهاي جديد محدود به ساكنان شان ، آن هم از سر اجبار ، مي گردد از اين روست كه اين شهرها تبديل به بن بست هاي اجتماعي فاقد پويايي وسرزندگي لازم براي زندگي سالم مي شوند درهر حال شهروندي را كه با زندگي روزمره ومشكلات آن دراين شهرها دست به گريبان است ، نمي توان با چنين رنگ ولعاب هايي ازواقعيت دور نگاه داشت .

چنين شهروندي خود را متعلق به اين فضا نمي داند وهيچ گونه حس مكاني به آن ندارد ، چرا كه پيوندي با آنها در خود احساس نمي كند شباهت اعجاب آور تمامي اين شهرهاي جديد به يكديگر نيز بي مكاني آنها راتشديد وتكثير مي كندشهرهاي جديد ما به جاي آرمانشهر ، ناكجا آبادهايي هستند كه مفهوم مكان به تعبيري كه درنباله نوشتار حاضر مطرح مي گردد به هيچ وجه برازنده آنها نيست . فقدان حس مكان چه بسا تنها يكي از مشكلات عديده اين شهرها باشد ، اما مسلماً مشكلي است كه هر چند به بيان اكثر ساكنان اين شهرها نمي آيد ليكن تمامي آنها را به شدت مي آزارد واحساس بي ريشگي وبي هويتي را درآنها مزمن مي سازد تبعات رواني اين احساس در روابط انسان ها با يكديگر وبا محيط زندگي شان وبي قيدي نهفته دراين زمينه به وضوح محسوس است واگر چاره اي براي آن انديشيده نشود ، شهرهاي جديد ازمركز ناموفق شهري امروز تبديل به كانون مصائب شهري فردا مي گردند .

به هر صورت براي آنكه دستيابي به حس مكان از حد شعار فراتر رود ، به پايگاه نظري مستحكمي نياز است كه ضمن تبيين مفهوم مكان بالحاظ داشتن جميع وجوه آن بتواند معيارهاي لازم  را براي ارزيابي مكان بودگي دريك محل نيز ارائه دهد وازاين مجرا زمينه را براي تدوين راهكارهاي لازم به منظور حل معضل بي مكاني فراهم آورد درغير اين صورت هر اقدامي ، به جاي درمان جنبه مسكن پيدا مي كند .

چارچوب نظري

در حالي كه فضا به مثابه گسترده اي باز وحتي تاحدودي انتزاعي مدنظر قرار مي گيرد ،مكان وجهي از فضاست كه به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده است وداراي بار معنايي وارزشي است ( مدني پور ، ۳۲- ۱۳۷۹) اهميت واقعي مكان رامي توان در كنش هاي افراد وگروه هاي كه در برابر نيروهاي خارجي از مكان خود دفاع مي كنندويا دچار بيماري دوري از وطن ويا حسرت ونوستالژي نسبت به مكان هاي خاص مي شوند ، فهميد درواقع انسان بودن به معناي زيستن در دنيايي سرشار از مكان هاي با اهميت است .

انسان بودن به معناي بهره مند شدن از مكان وشناخت نسبت به اين بهره مندي است به تعبير مارتين هايدگر ، مكان جنبه عميق و پيچيده تجربه انسان از دنياست ( افروغ ۱ -۵۰ ، ۱۳۷۷) رابطه ميان انسان ومكان دو طرفه است زيرا كنش وخواست انساني معني را به فضا مترتب مي سازد وفضاي خالي را به مكاني تجربه شده تبديل مي كند وبه همين ترتيب مكان مي تواند برانسان تاثير متقابل بگذارد ، چرا كه به واسطه معنايش  به ارزش ها وكنش هاي انسان سمت وسو مي دهد ( Walmsley . 1988 .64) به همين خاطر هويت مكان بخشي از هويت شخصي است هويت مكان دراثرتجربه مستقيم محيط فيزيكي رشدمي يابد بنابراين بازتابي از وجوه اجتماعي وفرهنگي مكان است ودرعين حال در غناي شخصيت فردي نقش محوري دارد ۵۹ Walmsley . 1988) .

چرا كه بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي اورا مي سازد ، مكاني است كه خود را با آن مي شناسد وبه ديگران مي شناساند نيزهنگامي كه راجع به خود فكر مي كند خود را متصل به آن مكان مي داند و آن مكان را بخشي از خود بر مي شمارد.

در حالي كه فضا به مثابه گسترده اي باز وحتي تا حدودي انتزاعي مدنظر قرار مي گيرد ، مكان وجهي از فضاست كه به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده است وداراي بار معنايي وارزشي است ( مدني پور ، ۳۲ ، ۱۳۷۹) اهميت واقعي مكان را مي توان در كنش هاي افراد وگروه هايي كه در برابر نيروهاي خارجي از امكان خوددفاع مي كنندويا دچار بيماري دوري از وطن ويا حسرت ونوستالژي نسبت به مكان هاي خاص مي شوند ، فهميد در واقع انسان بودن به معناي زيستن دردنيايي سرشار از مكان هاي با اهميت است .

انسان بودن به معناي بهره مند شدن از مكان وشناخت نسبت به اين بهره مندي است به تعبير مارتين هايدگر ، مكان جنبه عميق و پيچيده تجربه انسان ازدنياست ( افروغ ۱- ۵۰ ۱۳۷۷) رابطه ميان انسان ومكان دوطرفه است زيرا كنش وخواست انساني معني را به فضا مترتب مي سازد وفضاي خالي را به مكاني تجربه شده تبديل مي كند وبه همين ترتيب مكان مي تواند برانسان تاثير متقابل بگذارد ، چرا كه به واسطه معنايش به ارزش ها وكنش هاي انسان سمت وسو مي دهد .۶۴ Walmsley . 1988 به همين خاطر هويت مكان بخشي از هويت شخصي است هويت مكان در اثر تجربه مستقيم محيط فيزيكي  رشدمي يابد بنابراين بازتابي از وجوه اجتماعي وفرهنگي مكان است ودر عين حال در غناي شخصيت فردي نقش محوري دارد Walmsley . 1988. 59 .

چراكه بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي او را مي سازد ، مكاني است كه خود را با آن مي شناسد وبه ديگران مي شناساند نيز هنگامي كه راجع ، به خود فكر مي كند خودرامتصل به آن مكان مي داند و آن مكان را بخشي از خود بر مي شمارد به علاوه ميان فرد و آن مكان رابطه اي عميق وجوددارد عميق تر از صرف بودن وتجربه كردن آن مكان ( رضا زاده ، ۵، ۱۳۸۰) به همين دليل شهرنشيناني كه مكان سكونت خودراترك مي كنند بخشي از حس تعلق خودرا ازدست مي دهند زيرا حس مكان آنها خدشه دار شده است حتي براي فعال ترين قشر جامعه نيز ضرورت تحرك سبب نمي شود كه اهميت وابستگي به يك محل مشخص رنگ ببازد .

براي بسياري از مردم لذت نهفته در تحرك هيچ گاه نمي تواند جاي ارضاي نياز انسان به تعلق به يك مكان خاص را بگيرد Walmsley . 1988. 63 به همين سبب است كه ازنظر استفان دانيلز تقليل دادن مكان به يك جا وانسان به يك موجود اقتصادي منطقي مونث يامذكر باعث مي شود كه بسياري از ابعاد پر اهميت ارتباط ميان انسان ها  ومكان هاناديد ه گرفته شود (Holloway , 2001,64) براي هر كس پيوند و آگاهي عميق نسبت به مكان هايي كه در آن تولد يافته ورشد كرده ياهم اكنون در حال زندگي وتردد است وجود دارد اين پيوندمنبع اصلي هويت وامنيت فردي وجمعي است به نظر گابريل مارسل ، فرد جداي از مكان خود نيست ، واو همان مكان است واگنر معتقد است كه زمان ومكان ، انسان وعمل هويتي تفكيك ناشدني را مي سازند بنابراين معنا وعمل عناصري درهم تنبيده اند كه درفهم هويت مكان بايددرنظر گرفته شوند در مجموع هويت مكان به نحوي به عناصر سه گانه محيط فيزيكي كالبد فعاليت ومعنا بر مي گردد سه عنصر مذكور رانمي توان به يكديگر تقليل داد ،واينها به گونه اي تفكيك ناپذير درفهم ما ازمكان هاي مختلف به هم پيوند خورده اند سيماي فيزيكي ، فعاليت ها ومعناي مواد خام هويت مكان اند وديالتيك بين آنهاروابط ساختاري اين هويت است ( افروغ ۳- ۲۵ ۱۳۷۷) اين سه عنصر همان مولفه هاي مدل حس ومكان جان پانتر هستند اين مدل را مي توان روايت فرعي مدل ديويد كانتر محسوب كرد درمدل اخير ، كه به مدل مكان شهرت دارد ، محيط شهري به منزله مكاني متشكل از سه بعددرهم تنيده كالبد ، فعاليت وتصورات است ( گلكار ، ۵۳ ، ۱۳۸۰)

 • بازدید : 193 views
 • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و جغرافیا ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ,دانلود پروژه و پایان نامه ادبیات و جغرافی درباره ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ادبیات علوم انسانی و جغرافیا,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته علوم انسانی ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و جغرافیا,ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و جغرافیا ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)  رو برای عزیزان دانشجوی رشته علوم انسانی و جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۸۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۸ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود و حجم فایل نیز ۱۵ مگابایت میباشد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده ادبيات و علوم انساني ( گروه جغرافيا )
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عنوان پایان نامه :  ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه ۶ منطقه ۱۲ تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .


فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق       
1-1بیان مسأله…………………………………………………………………..
۱-۲اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………..
۱-۳اهداف تحقیق…………………………………………………………………
۱-۴سوالات تحقیق……………………………………………………………….
۱-۵فرضیات تحقیق………………………………………………………………
۱-۶پیشینه  تحقیق…………………………………………………………………
۱-۷مراحل و روش انجام تحقیق……………………………………………….
۱-۸محدوده مکانی تحقیق            
1-9مشکلات وتنگناهای  نحقيق         
تحقیق………………………………………………..
فصل دوم:اصول و مبانی نظری تحقیق         
مقدمه    
تعاریف مفاهیم
۲-۱ارزیابی………………………………………………………………………..
۲-۲تعریف آموزش در مدارس…………………………………………………..
۲-۳واحد آموزشی  ……………………………………………………………….
2-4دوره متوسطه عمومی…………………………………………………………
۲-۵تراکم دانش آموزان……………………………………………………………
۲-۶ سرانه………………………………………………………………………….
۲-۷ وضعیت……………………………………………………………………….
۲-۸ مفهوم شهر……………………………………………………………………
۲-۹ سازگاری……………………………………………………………………..
    2-9-1 اجتناب از آلودگیها……………………………………………………….
      2-9-1-1 آلودگی هوا………………………………………………………..
     2-9-1-2 آلودگی صوتی………………………………………………………
 2-9-1-3 آلودگی بصری………………………………………………………..
۲-۹-۱-۴ سایر آلودگیهای محیطی    …………………………………………….
2-9-2 کابریهای سازگار با کاربری آموزشی
۲-۹-۲-۱ کاربری مسکونی……………………………………………………
۲-۹-۲-۲ پارکها و فضای سبز شهری……………………………………….
۲-۹-۲-۳ کاربری فرهنگی…………………………………………………..
۲-۹-۲-۴ کاربری ورزشی……………………………………………………
۲-۹-۲-۵ کاربری مذهبی…………………………………………………….
       2-9-3 کاربریهای مشروط یا نیمه سازگار با کاربری آموزشی
               2-9-3-1 کاربری بهداشتی ودرمانی………………………………………..
               2-9-3-2 کاربری آتش نشانی……………………………………………….
               2-9-3-3 کاربری مهد کودک و پاکینگهای عمومی………………………..
               2-9-3-4 کاربری ارتباطی………………………………………………….
     2-9-4 کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی…………………………………..
     2-10-1 تقسیمات کالبدی اصلی کلانشهر تهران…………………………………….
    2-10-2 توزیع عملکردهای مختلف در سطح ناحیه در طرح جامع ……………….
         2-10-2-1 کاربری تجاری……………………………………………………….
         2-10-2-2 کاربری آموزشی…………………………………………………….
        2-10-2-3 کاربری فرهنگی………………………………………………………
        2-10-2-4 کاربری خدمات پذیرایی و جهانگردی……………………………….
       2-10-2-5 کاربری خدمات درمانی……………………………………………….
        2-10-2-6 کاربری ورزشی………………………………………………………
       2-10-2-7 کاربری اداری…………………………………………………………
       2-10-2-8 کاربری فضای سبز…………………………………………………..
        2-10-2-9 کاربری صنعتی و کارگاههای صنعتی تولیدی…………………….
      2-10-2-10 کاربری خدماتی………………………………………………………
     2-10-2-11  کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری………………………………
      2-10-2-12 کاربری حمل و نقل انبارها…………………………………………
           2-10-2-13  کاربری خدمات اجتماعی……………………………………………..
           2-10-2-14 کاربری تفریحی………………………………………………………….
۲-۱۱ -۱ مطلوبیت………………………………………………………………………………..
۲-۱۱-۱-۱ شرایط محیطی و اقلیمی………………………………………………………………
۲-۱۱-۱-۲ شعاع دسترسی ها……………………………………………………………………..
۲-۱۱-۱-۳ شبکه دسترسی ها……………………………………………………………………..
۲-۱۱-۱-۴ دسترسی پیاده …………………………………………………………………………
۲-۱۱-۱-۵ دسترسی سواره ………………………………………………………………………
        2-11-5-1 مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..
         2-11-5-2مقطع راهنمایی……………………………………………………………….
         2-11-5-3 مقطع دبیرستان………………………………………………………………
۲-۱۱-۲ تجهیزات و تأسیسات شهری…………………………………………………………..
۲-۱۲ ظرفیت……………………………………………………………………………………
۲-۱۳ وابستگی…………………………………………………………………………………..
مبانی نظری نظریه ها و طرحهای توسعه شهر
۲-۱۴ نظریه سیستمی……………………………………………………………………………..
۲-۱۵ طرح کلرنس اشتاین ………………………………………………………………………
۲-۱۶ طرح رادبرن ……………………………………………………………………………..
۲-۱۷ مدلهای رایج مکان یابی کاربریها…………………………………………………………
۲-۱۷-۱ مدل تاکسونومی عددی…………………………………………………………………
۲-۱۷-۲ مدل شاخصهای وزنی………………………………………………………………..
۲-۱۷-۳ مدل جاذبه………………………………………………………………………………
۲-۱۷-۴ مدل دسترسی……………………………………………………………………………
   2-18-1 تاریخچه مکانیابی……………………………………………………………………
  2-18-2  سطوح مختلف مکان یابی ………………………………………………………….
  2-18-3 طبقه بندی تصمیمات مکانی………………………………………………………….
۲-۱۸-۴ نگرشهای موجود در نظریه های مکان یابی…………………………………………..
۲-۱۸-۵ نقدی بر نظریات مکان یابی………………………………………………….
۲-۱۸-۶ بررسی معیارهای مکان یابی مدارس از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی
 شهری…………………………………………………………………………………..
۲-۱۸-۷ ضوابط و معیارهای فضاهای آموزشی در کشورهای پرو و لهستان…………
۲-۱۹-۱ فرایند تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS……………………………
2-19-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی………………………………………….
۲-۱۹-۳ قابلیتهای GIS…………………………………………………………………
2-19-4 مؤلفه های GIS……………………………………………………………….
2-19-5 دلایل استفاده از GIS…………………………………………………………
2-19-6 کاربردها و توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………
۲-۱۹-۷ کاربردهای عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………..
۲-۱۹-۸ کاربرد   GIS  در جغرافیا و تحلیل مکانی(فضایی)…………………………
فصل سوم:بررسی موقعیت جغرافیایی ،طبیعی و انسانی
۳-۱موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران……………………………………
۳-۲ زمین شناسی شهر تهران…………………………………………………….
۳-۳ شیب اراضی تهران………………………………………………………….
۳-۴ اقلیم شهر تهران………………………………………………………………
۳-۵ آب و هوای تهران ………………………………………………………….
۳-۵-۱ باد ………………………………………………………………………..
۳-۵-۲ بارندگی………………………………………………………………….
۳-۵-۳ دما………………………………………………………………………
۳-۶ تقسیمات سیاسی و اداری شهر تهران……………………………………
۳-۷ ویژگیهای جمعیتی شهر تهران…………………………………………….
۳-۷-۱ ساختار جنسی جمعیت شهر تهران……………………………………..
۳-۷-۲ ساختار سنی جمعیت شهر تهران……………………………………….
۳-۷-۳ سواد و آموزش شهر تهران…………………………………………….
۳-۸ تاریخچه شهر تهران……………………………………………………….
۳-۹ وسعت و موقعیت ناحیه ۶ منطقه ۱۲ شهر تهران……………………………………
۳-۱۰ ظرفیت پذیری جمعیت ساکن ناحیه ۶منطقه۱۲ شهر تهران………………………
۳-۱۰-۱ ترکیب سنی و جنسی ناحیه ۶ منطقه ۱۲………………………………………..
۳-۱۰-۲ بررسی وضعیت سواد ناحیه ۶ منطقه ۱۲………………………………………
۳-۱۱ سابقه تاریخی ناحیه ۶ منطقه ۱۲………………………………………………….
۳-۱۱-۱ اماکن تاریخی ناحیه۶ منطقه۱۲………………………………………………..
۳-۱۲ وضعیت اقتصادی شهر تهران…………………………………………………..
۳-۱۲-۱ سنجش توسعه یافتگی کامل…………………………………………………..
۳-۱۳ وضع موجود شهر تهران…………………………………………………………

۳-۱۴ وضع موجود ناحیه ۶ منطقه۱۲ شهر تهران…………………………………….
۳-۱۴-۱ مکانهای مذهبی ناحیه ۶منطقه۱۲……………………………………………
۳-۱۴-۲ مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه۶ منطقه۱۲ ………………………………
۳-۱۴-۳ مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه۶ منطقه۱۲ ……………………………
۳-۱۴-۴ مراکز خدماتی-رفاهی و حمایتی – باز پروری ناحیه۶ منطقه۱۲……………
۳-۱۴-۵مراکز سیاسی-اداری ناحیه۶ منطقه۱۲ …………………………………………
۳-۱۴-۶ مراکز سوخت رسانی(پمپ بنزین) آتش نشانی و مراکز نظامی انتظامی ناحیه
۶ منطقه۱۲ ………………………………………………………………………………..
۳-۱۴-۷ مراکز صنعتی و تجاری ناحیه۶ منطقه۱۲ ……………………………………
۳-۱۴-۷مراکز آموزشی ناحیه ۶ منطقه۱۲ ……………………………………………….
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل وضع موجود وپراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه ۶منطقه۱۲
۴-۱ وضع موجود مدارس در منطقه۱۲ شهر تهران…………………………………….
    4-2 معیار ظرفیت……………………………………………………………………
       4-2-1 سرانه زیر بنا……………………………………………………………..
       4-2-2 سرانه فضای باز………………………………………………………….
       4-2-3 فضاهای مسقف…………………………………………………………..
   4-2-3-1 فضاهای تدریس………………………………………………………….
   4-2-3-2 فضاهای پرورشی………………………………………………………….
   4-2-3-3 فضاهای اداری…………………………………………………………….
   4-2-3-4 سایر فضاهای مسقف……………………………………………………..
۴-۲-۴ تعداد نوبت یا شیفتهای استفاده از مکانهای آموزشی…………………………………..
۴-۲-۵ نوع مالکیت مدارس…………………………………………………………………….
۴-۲-۶ نوع سازه مدارس………………………………………………………………………..
۴-۲-۷عمر ساختمان مدارس……………………………………………………………………
  4-3 معیار سازگاری………………………………………………………………………….
      4-3-1 همجواری با مکانهای ناسازگار…………………………………………………..
     4-3-1-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲ وفعالیت صنایع……………..
     4-3-1-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲و اماکن تجاری………………..
    4-3-1-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲وجایگاههای سوخت رسانی
(پمپ بنزین)………………………………………………………………………………………..
۴-۳-۲ همجواری با مکانهای نیمه سازگار یا مشروط…………………………………………..
   4-3-2-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به مراکز بهداشتی ودرمانی……
 4-3-2-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به مراکز آتش نشانی…………….
 4-3-2-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به مراکز نظامی-انتظامی………..
۴-۳-۳ همجواری با مکانهای سازگار…………………………………………………………………..
۴-۳-۳-۱ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای مسکونی……………..
۴-۳-۳-۲ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای فضای سبز…………….
۴-۳-۳-۳ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای فرهنگی……………….
۴-۳-۳-۴ موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه۶ منطقه۱۲نسبت به کابریهای مذهبی………………….
فصل پنجم :آزمون فرضیات، نتایج و ارائه پیشنهادات
۵-۱ آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………….
۵-۲ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………
۵-۳ آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………
۵-۴آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………

فهرست جداول
۲-۱ تقسیمات کالبدی اصلی تهران…………………………………………………………………………
۲-۲ تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS …………………………………………………………
2-3 طبقه بندی توابع تجزیه و تحلیل GIS………………………………………………………………
3-1 شیب اراضی تهران…………………………………………………………………………………
۳-۲ میزان جمعیت ، مساحت و تراکم نسبی جمعیت در هکتار در مقاطع زمانی مختلف………………..
۳-۳ جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران…………………………………………………………
۳-۴ قناتهای ناحیه ۶ منطقه ۱۲ تهران……………………………………………………………………..
۳-۵ مقایسه تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه ۱۲در فاصله سالهای ۱۳۷۵-۸۵ ………………..
۳-۶ جمعیت بالای ۱۰ سال غیر فعال از نظر اقتصادی در ناحیه ۶ تهران۱۳۸۵………………………
۳-۷ جمعیت با سواد و بی سواد ناحیه ۶ تهران ۱۳۸۵ ………………………………………………….
۳-۸ جمعیت بالای ۱۰ سال از نظر اقتصادی در ناحیه ۶ تهران ۱۳۸۵ ………………………………..
۳-۹ اماکن تاریخی ناحیه۶ منطقه۱۲ ……………………………………………………………………..
۳-۱۰ توسعه یافتگی مناطق شهر تهران…………………………………………………………………..
۴-۱ آموزشگاه – کلاس – دانش آموزان منطقه۱۲ ……………………………………………………….
۴-۲ آموزشگاه- کلاس –دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه۱۲ …………………………………………
۴-۳ سرانه زیر بنای مدارس ………………………………………………………………………………
۴-۴ سرانه فضاهای باز…………………………………………………………………………………….
۴-۵ تراکم دانش آموز در کلاس……………………………………………………………………………
۴-۶ فضاهای پرورشی ……………………………………………………………………………………
۴-۷ نوع مالکیت مدارس ………………………………………………………………………………….
۴-۸ نوع سازه مدارس …………………………………………………………………………………….
۴-۹ عمر ساختمان مدارس………………………………………………………………………………..
۴-۱۰ ضریب دهی وضعیت مالکیت مدارس …………………………………………………………….
۴-۱۱ ضریب دهی نوع سازه ساختمان مدارس……………………………………………………………
۴-۱۲ ضریب دهی عمر مفید ساختمان مدارس…………………………………………………………..
۴-۱۳ ضریب دهی معیار ظرفیت مدارس ……………………………………………………………….
۴-۱۴ ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(صنعتی)……………………………….
۴-۱۵ ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(تجاری)………………………………
۴-۱۶ ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(پمپ بنزین)…………………………..
۴-۱۷ ضریب دهی کاربریهای نیمه سازگار یا مشروط با کاربری آموزشی…………………………..
۴-۱۸ ضریب دهی کاربریهای سازگار با کاربری آموزشی……………………………………………
۴-۱۹ ضریب دهی کاربریهای سازگار ، نیمه سازگار ، ناسازگار ……………………………………
۴-۲۰ ماتریس سازگاری………………………………………………………………………………….

فهرست نمودارها
نمودار ۳-۱ جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران……………………………………………..
نمودار ۳-۲ تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه۱۲ …………………………………………….
نمودار ۳-۳ بررسی وضعیت سواد ناحیه۶ منطقه۱۲ ………………………………………………..
نمودار ۴-۱ مدارس منطقه۱۲………………………………………………………………………….
نمودار۴-۲ تعداد کلاسهای منطقه۱۲………………………………………………………………….
نمودار ۴-۳ تعداد دانش آموزان منطقه۱۲……………………………………………………………
نمودار۴-۴ تراکم دانش آموزان در کلاس …………………………………………………………….
نمودار ۴-۵ فضاهای پرورشی ………………………………………………………………………..
نمودار ۴-۶ نوع مالکیت مدارس ……………………………………………………………………..
نمودار ۴-۷ نوع سازه مدارس ………………………………………………………………………..
نمودار ۴-۸ عمر ساختمان مدارس…………………………………………………………………….
نمودار ۴-۹ معیار ظرفیت …………………………………………………………………………..
فهرست عکسها
۴-۱ دبیرستان حضرت فاطمه سازه آجری عمر بنا ۷۰ سال………………………………………………..
۴-۲ دبیرستان استاد مطهری سازه فلزی عمر بنا ۱۹ سال………………………………………………….
۴-۳ دبیرستان علوی اسلامی سازه فلزی عمر بنا ۹۸ سال…………………………………………………
۴-۴ دبیرستان آل یاسین سازه آجری عمر بنا ۵۵ سال ……………………………………………………
۴-۵ دبیرستان اتحاد سازه فلزی عمر بنا ۹۰ سال………………………………………………………….
۴-۶ دبیرستان شهید سروندی سازه آجری عمر بنا ۴۸ سال………………………………………………
۴-۷ دبیرستان تهذیب سازه آجری عمر بنا ۴۰ سال ………………………………………………………
۴-۸دبیرستان سوده همدانی سازه آجری عمر بنا ۲۵سال ………………………………………………….
۴-۹دبیرستان مالک اشتر سازه آجری عمر بنا ۳۶سال ……………………………………………………
۴-۱۰ دبیرستان شهدا سازه آجری عمر بنا ۴۰ سال ………………………………………………………..

مقدمه:
امروزه همه علما اعم از اقتصاد دانان ،برنامه ریزان و حتی سیاست مداران در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند ، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن و در این راستا کشورهای جهان سوم رمز اصلی توسعه ملی را گسترش کمی و سریع فرصتهای آموزشی بالاتر باشد سریعتر به توسعه خواهند رسید ولی تجربه نشان داده است که این طرز تفکر به تنهایی نه چندان موفق نمی باشد و به تدریج در بسیاری از کشورهای در حال این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست و توجه حرف به دانش به بهبود کارایی دانش آموزان نمی انجامد بلکه این توسعه توام کیفی و کمی آموزش است که نتیجه بخش می باشد.
در بسیاری از کشورها در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین مصرف کننده در آمد های عمومی است . کشورهای فقیر سرمایه گذاری های عظیمی در آموزش کردهاند ولی کمتر به بهره برداری لازم رسیده اند چرا که در قلمرو مدیریت آموزشی مسائل و مشکلات مادی وجود دارد که حلشان مشکل است.آنچه مسئله اصلی نظام آموزشی در هرکشور هدفهای گسترده آن است که سازمان ملل در تنظیم حقوق بشر آموزش را یکی از حقوق اساسی هر انسان دانسته و دوم این که ضرورت گزینش و پرورش متخصصان ورزیده در علوم مختلف برای کمک به توسعه کشور در همه سطوح می باشد.کشورمان نیز از مسائل فوق مستثنی نمی باشد . در ایران باستان تربیت و تعلیم خصوصی در میان طبقات ممتاز معمول بود و پس از گسترش دین مبین اسلام در ایران تأکید بر از میان بردن حالت انحصاری آموزشی باعث دسترسی همه طبقات جامعه به آن گردید . در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در ماده ۳ قانون اساسی تصویب شد که تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است و در ادامه در طول سالیان خود عامه مردم نیز به ضرورت آموزشی پی بردند به طوری که  امروزه کمتر کسی از ورود فرزند خود به مدرسه جلوگیری می کند ولی متأسفانه در ایران نیزمثل بسیاری از کشورهای جهان سوم کیفیت فدای کمیت گردیده است.
برای این که یک نظام آموزشی به اهدافی که مد نظر دارد برسد باید یک سری برنامه ریزی دقیق سیستماتیک در همه سطوح اعم از آموزش نیروی انسانی تأمین منابع عالی وجود داشته باشد. ولی آنچه در این تحقیق به طور اختصاصی مد نظر می باشد کوشش بر این است که با مطالعه و بررسی ضوابط برخی کشورها و خصوص نظام آموزشی کشورمان با در نظر گرفتن داشتن نیازهای واقعی جامعه و مقدورات اقتصادی راه حل مناسبی که منجر به ایجاد فضاهای مطلوب آموزشی با عملکرد مناسب می باشدیافته شود تا این نیاز مبرم جامعه را پاسخگو باشد دراین راه با مطالعه موردی فضاهای آموزشی دوره متوسطه ناحیه ۶ منطقه ۱۲ سعی شده کمبودها و نیازهای فضاهای آموزشی این ناحیه را با توجه به ضوابط ومعیارها و استانداردها ی معرفی شده بیان نموده و با توجه به امکانات در محدودیتها پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه شود 

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بلایای طبیعی
Shaffer چهار دلیل برای انقراض گونه ها بیان می کند:
۱٫ وقایع اتفاقی در زیستگاه
۲٫ وقایع اتفاقی در دینامیزم جمعیت
۳٫ بلایای طبیعی
۴٫ احتمالات ژنتیکی
بلایای طبیعی از طریق اثراتی که بر محیط زیست می گذارند، در بیشتر موارد به علت تخریب زیستگاه گونه ها و به علت عدم سازگاری گونه های زنده مانده با محیط تخریب شده و تغییر یافته ی جدید باعث از بین رفتن گونه و حتی انقراض گونه ها می شوند.
طوفان ها، گردبادها، سیل ها و … و در کل اقلیم و آب و هوا اثرات غیر مستقیم زیادی روی مرگ و میر یا جمعیت حیات وحش و گونه ها دارند؛ به عنوان مثال روی غذا، آب یا انگل ها یا جمعیت شکارچیان اثر می گذارند. بلایای طبیعی به طور مستقیم می تواند یک عامل مرگ و میر باشد. طوفان ناگهانی می تواند تمام پرندگان مهاجر را از بین ببرد، یا سرمای ناگهانی می تواند باعث نبودی بسیاری از جمعیت های حیات وحش شود. البته اثرات معمول آب و هوا پیش از آنکه اثرات مخرب داشته باشد می تواند باعث از بین بردن مازاد جمعیت شود. به عنوان مثال قرقاول در تراکم متوسط می تواند مکان های آشیانه سازی مناسبی را پیدا کند، اگر جمعیت بیش از اندازه زیاد شود، بعضی از قرقاول ها مکان های مناسب آشیانه سازی را پیدا نکرده و در فضای آزاد و مکان های آسیب پذیر جایی که حتی آب و هوای نرمال باعث نابودی تخم ها می گردد، آشیانه سازی می کنند…
 
مقدمه
محیط زیست شامل محیط انسانی و محیط طبیعی است. بررسی اثر بلایای طبیعی بر روی محیط انسانی بطور گسترده و توسط کشورهای مختلف، بالاخص کشورهای بلاخیز مانند ژاپن، چین، امریکا و … صورت گرفته است. متأسفانه بررسی آثار این بلایا بر روی محیط طبیعی به خاطر اهمیت کمتر آن نسبت به محیط انسانی به طور گسترده و کامل صورت نگرفته است.
در این مقاله ضمن معرفی بعضی از بلایای طبیعی به بررسی آثار این بلایا روی محیط طبیعی پرداخته می شود. بلایای طبیعی در اغلب موارد به خاطر تغییراتی که در محیط به وجود می آورند، باعث از بین رفتن شرایط مناسب محیط زندگی گونه های گیاهی و به تبع آن گونه های جانوری منطقه می شوند، حتی در بعضی مواقع در صورت عدم سازگاری گونه ها با شرایط جدید، باعث انقراض گونه ها می شوند.
طوفان ها، گردبادها، مواد مذاب آتشفشان ها، خاکسترهای ناشی از فعالیت های آتشفشان ها، از بین رفتن پوشش گیاهی در اثر بیابان زایی، خشکسالی، از بین رفتن خاک مناسب بر اثر طوفان، سیل، یخزدگی، آتش سوزی حاصل از گرمای شدید، خشکسالی، رعد و برق و … و در کل اقلیم و آب و هوا از جنبه های مختلف اثرات غیر مستقیم زیادی بر روی گونه های گیاهی، جمعیت حیات وحش و … در یک منطقه می باشند. هم چنین این عوامل می توانند بصورت مستقیم یک عامل مرگ و میر یا افزایش جمعیت در یک منطقه باشند؛ یک طوفان ناگهانی می تواند بیشتر پرندگان مهاجر را از بین ببرد.
بلایای طبیعی می توانند با از بین بردن رقبای یک گونه یا مساعدتر کردن شرایط باعث رشد و پراکنش جمعیت گونه دیگر شوند.
 
هر یک از عناصر جوی به تنهایی می توانند بلایای مهمی مانند افزایش دما و گرما زدگی، سرعت های زیاد باد و وقوع طوفان، بارش های تندری و وقوع تگرگ، یخبندان و سرمازدگی و … را ایجاد کنند. اما بیشترین خسارت جانبی و مالی بر اثر پدیده های جوی ترکیبی و خطرات ثانویه ی ناشی از آن ها می باشد، مانند طوفان، رعد و برق و خشکسالی ها، سیل، آتش سوزی و …
رویداد های جوی بیشترین خسارت جانبی را در کشورهای کمتر توسعه یافته و بیشترین خسارت مالی را در کشورهای بیشتر توسعه یافته ایجاد می کنند. در سال های اخیر نگرانی دانشمندان در مورد تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت های بی رویه ی بشر در طبیعت و افزایش آلودگی های جوی بیشتر شده است. افزایش دمای سطح زمین که از نیمه دوم قرن اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است، معلول عواملی چون افزایش فعالیت های صنعتی و تولید روز افزون گازهای گلخانه ای است.
برخی از بلایای طبیعی از جمله زمین لرزه، نشست و فروزش زمین، در نقاط جغرافیایی خاص اتفاق می افتند. در صورتی که انواع دیگر مثل گسیختگی دامنه ای یا جریان سیل ممکن است در هر جایی که شرایط آماده باشد، به وقوع بپیوندد، از فعالیت برخی از آن ها می توان جلوگیری کرد، ولی وقوع برخی دیگر اجتناب ناپذیر است.
تمام حوادث و بلایای زمین شناسی، که معمولاً به صورت طبیعی اتفاق می افتند، ممکن است بر اثر دخالت انسان نیز ایجاد شوند. در مواردی بزرگی و تواتر رخداد این خطر های القایی به مراتب بیشتر از حالت طبیعی آن هاست. آثار بلایای طبیعی بر محیط زیست معمولاً با شذت های متفاوت یکی است.
تغییر و تخریب محیط و در اکثر مواقع از بین رفتن اکوسیستم ها و جمعیت های موجودات؛ یا به صورت مستقیم یا با از بین رفتن زیستگاه، منابع غذایی، سرپناه و … .
 
مهمترین بلایای طبیعی عبارتند از:

سیل
سیل ها نتیجه جریان ناگهانی آب سطحی حاصا از بارش مخصوصاً رگبارند. در مواردی نیز تخریب سدهای طبیعی ایجاد شده و اثر زمین لغزه ها در جلو مسیر آب، یا هجوم آب به ساحل که ناشی از مد بیش از اندازه است، می تواند سیل های بزرگی را ایجاد نماید. در خلال یا پس از یک بارندگی شدید، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و در نتیجه آب از بستر عادی خود سرریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را در بر می گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفت های آن شاید بتوان با درجه ای از تقریب، احتمال وقوع و بزرگی سیل های آتی منطقه را مشخص کرد. نواحی ساحلی و دره ی رودها در اقلیم های خشک مستعد ترین نقاط برای ایجاد سیل هستند. وقوع یک سیل، رابطه مستقیم با شرایط توپوگرافی و اقلیمی دارد. البته امروزه به دلیل دخالت های بی رویه ی انسان در بسیاری نقاط که قبلا سیل نمی آمده، طغیان های بزرگی مشاهده می شود. فعالیت بشر به چند صورت احتمال وقوع سیل را افزایش می دهد. از آن جمله می توان به ساختمان سازی در دشت سیلابی رود که مستلزم اشغال بخش هایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود می شود، اشاره کرد. به این ترتیب محدوده ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می رود گسترده تر می گردد.
شهرسازی ها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می شود. حجم زیاد آب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود می آورد که با برجای گذاشتن آن ها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می یابد. موارد پیش معمولاً تأثیر تدریجی دارند، ولی سیل های ناگهاین و فاجعه آمیز اغلب بر اثر تخریب سدها و بند ها، ایجاد می شوند.
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)-دانملود رایگان پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)-خرید اینترنتی پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)-پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده است:
 دقت در وضعيت جديد ژئوپليتيک قفقاز جنوبی نشان می دهد که بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسيدن جمهوری های منطقه قفقاز،وضعيت راهبردی و جغرافيای سياسی ايران در منطقه اهميت زيادی پيدا کرده است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دیم.

فروپاشی اتحاد شوروی وتشکيل کشورهای جديد نياز مبرم به مطالعات و آشنايی با کشور های تازه استقلال يافته در آغاز فروپاشي احساس مي شد.اهميت استراتژيکی و ژئوپليتيکی منطقه قفقاز ،کمبود اطلاعات تخصصی و ضعف آگاهی عمومی نسبت به اين کشورها که سال های طولانی زير شديدترين نظارت های سانسوری،کمونيستي قرار داشتند و وجود اقوام و فرهنگ های مختلف در اين مناطق همراه با منافع غني وظرفيت های اقتصادی بالا که زمانی پشت پرده آهنين قرار داشتند و مشترکات فرهنگی،تاريخی،دينی،به همراه پيوند های عميقی که بين ايران و کشورها در طول تاريخ برقرار بوده ،مبنای بسيار مهمی برای مطالعه وتحقيق در مورد اين کشورها می باشد.همچنين درک اين موضوع که بازيابی هويت ملی و فرهنگی مردمان قفقاز و رشد وتوسعه اقتصادی اجتماعی آنها صلح و ثبات را در منطقه وسيعی از جهان فراهم ساخت،اهميت تحقيق وپژوهش را بيش از پيش آشکار می سازد و راهنمای خوبی برای ما در کشف واقعيت های ژئوپليتيکی منطقه و ارائه گزارش هرچند مختصر و ناقص خواهد بود.

۱-۳  انگيزه های تحقيق

پيدايش حوزه های جديد ژئوپليتيکی پس از تحولات نظام بين الملل وتغييرات حاصل شده در جغرافيای سياسی منطقه قفقاز سبب بروز بحران ها ومشکلات عديده ای در منطقه شد که در نهايت موجب بروز چالش ها و تاثيرات سياسی،اقتصادی و اجتماعی آنها بر وضعيت ژئوپليتيکی جديد ايران شد.تهديد های منافع ملی به لحاظ هم مرز بودن اين منطقه با ايران و لزوم شناخت منافع ملی از يک طرف و عدم آگاهيهای کافی مردم از منطقه و ريشه های بحران ها و حوادث و معاهدات تاريخی که باعث گسستگی قلمرو کنونی قفقاز جنوبی(گرجستان،ارمنستان،آذربايجان) از پيکره اصلی ايران زمين شده و همچنين انگيزه و علاقه شخصی نگارنده به گرجستان با توجه به اهميتش به عنوان کشوری تاثير گذار در منطقه،محرک و انگيزه اصلی موضوع بود.

۱-۴  اهداف تحقيق

  – آشنايی با حوزه های جديد ژئوپليتيکی و ژئواکونوميکی در منطقه بعد از فروپاشی شوروی

   – بررسی و تحليل مشکلات و بحران های موجود در کشور های منطقه وتاثيرگذاری آنها بر ايران و به چالش کشاندن منافع ملی کشور ( ايران)

 -ريشه يابی علل تاريخی بحران های منطقه قفقاز جنوبی به خصوص کشور گرجستان و تاثيرات امنيتی و اقتصادی و سياسی آن بر منطقه و ايران

۱-۵   پيشينه تحقيق:

بي شك يكي از مهم ترين انگيزه هاي محقق در انتخاب اين موضوع،عدم ارائه پژوهش جامع و روشن در اين زمينه بوده است.محقق بر اين عقيده است كه عليرغم انجام پژوهش ها و تحقيقاتي در زمينه هاي امنيت ملي ايران و قفقاز جنوبي تا كنون هيچ كدام از آنها به صورت مستقل به بررسي ژئوپليتيك گرجستان و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نپرداخته اند براي روشن شدن پيشينه تحقيق به ذكر چند نمونه از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه اكتفا مي كنيم

دكتر بهرام امير احمديان در كتاب خود تحت عنوان ((جغرافياي كامل قفقاز))به بحث در اين رابطه پرداخته است.ايشان در اين كتاب جغرافياي سه جمهوري(گرجستان،ارمنستان، آذربايجان)را به طور كامل مورد بررسي قرار داده اند.دكتر محمد حسين افشردي از ديگر محققاني است كه در كتاب خود تحت عنوان ((ژئوپليتيك قفقاز و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران))به بحث در اين رابطه پرداخته است.ايشان دراين كتاب ضمن پرداختن به مفهوم ژئوپليتيك وموقعيت استراتژيكي منطقه قفقازجنوبي ووضعيت نظامي،امنيتي،فرهنگي،ارتباطي و سياسي كشورهاي آن منطقه و روابط و مناسبات اين كشورها به جمهوري اسلامي ايران  را مورد بررسي قرار داده است.

پژوهش هاي متعدد ديگري نيز در اين زمينه انجام شده است كه از جمله كتاب(( امنيت در قفقاز جنوبي )) آقاي احمد كاظمي و……………

۱-۶         سؤالات تحقيق:

۱-آيا حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقازجنوبي منافع ملی ما را تهديد می کند و چه تهديداتي قدرت ملی ايران در منطقه از بين خواهد برد؟

۲- علايق و اهداف اصلی ژئوپليتيکی ايران در منطقه کدامند ؟

۱-۷  فرضيات تحقيق:

-حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقازجنوبي منافع ملی ما را تهديد می کند

– علايق و اهداف اصلی ژئوپليتيکی ايران در منطقه علاوه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی مسائل سياسی و امنيتی است.

۱-۸  تعريف مفاهيم:

ژئوپليتيك:

-از مطالعه متون ژئوپليتيك مي توان چنين استنباط نمود كه ژئوپليتيك، روش و ابزاري در خدمت سياست خارجي براي شناخت و تحليل دقيق تر تحولات جاري و آينده است و مفاهيم متفاوتي را در عرصه هاي گوناگون، همچون كسب قدرت، تأثير عوامل جغرافيايي بر سياست و استراتژي ژئوپليتيك اينك بيش از گذشته به عنوان عاملي براي واقع گرايانه ساختن سياست خارجي كشورها مورد توجه قرار گرفته است. (واعظي:۱۳۸۷، ۲۶ ـ ۲۵)

-ژئوپليتيك علمي است كه تاثير عوامل جغرافيايي را بر سياست داخلي و خارجي حكومت ها و روابط بين الملل بررسي ميكند،آنچه مسلم است عوامل جغرافيايي در اداره امور داخلي (سياست داخلي) و سياست خارجي روابط بين الملل نقش تعيين كننده اي دارد(عزتي:۱۳۷۱، ۱)

دكتر حافظ نيا، تعريف ژئوپليتيك را در قالب يك مفهوم بيان مي كند كه در آن سه عنصر اصلي يعني جغرافيا، قدرت و سياست داراي خصلت ذاتي مي باشند. «ژئوپليتيك عبارتست از: ‌علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و كنشهاي ناشي از تركيب آنها با همديگر»(حافظ نيا؛ ۱۳۸۵ :۳۷).


عتیقه زیرخاکی گنج