گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران-خرید اینترنتی پایان نامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران-دانلود رایگان مقاله تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران-پایان نمامه تحلیلی بر مفهوم ژئو اکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
این فایل در ۱۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
انتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار در حوزه های مختلف جغرافیایی می باشد

 ضرورت درک و شناخت مناسبات نظام جهانی بمنظور تامین منافع و امنیت ملی تبدیل به گفتمان غالب صاحبنظران و فعالان عرصه ی علم و دانش و سیاست در قرن حاضر شده است و در این میان استفاده از ژئواستراتژیهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی و پیدایش ژئواکونومی در جهان معاصر و تاثیر و تاثر متقابل این پدیده بر روی منافع و امنیت ملی کشور ایران بعنوان یک کشور ویژه و ممتاز در عرصه ی ژئوپولیتیک و منابع انرژِی و به تبع آن ژئواکونومیک جهان ضرورتی انکار ناپذیر دارد بر این اساس ابتدا باید درک و شناخت و تحلیل علمی از علم ژئواکونومی بدست داده و سپس نقش و نوع استفاده از آن مورد بحث و تدقیق وافر قرار گیرد تا در تصمیم گیریهای منطقه ای و کلان جهانی و نظام بین الملل و مرز بندهای پنهان و آشکار و تصمیم سازی های این عرصه ی جدید حضور و نقش کشور ایران نه تنها نادیده انگاشته نشود بلکه با حضور فعالانه ضامن بقا و تامین منافع و امنیت کشور ایران شود.

۳-۱ روش تحقیق:

روش تحقیق در این رساله بصورت توصیفی تحلیلی می باشد در این مدل کارکردی ابتدا چگونگی شکل گیری پدیده ها و روابط میان متغیر های اجزاء موضوع تحقیق و توصیف و تعریف جامع و مانع آنها مورد توجه قرار گرفته و سپس در یک فرآیند کلی روابط متقابل پدیده ها و تاثیر و تاثر آنها مورد بررسی قرار می گیرد لذا روش و چهارچوب عمده توصیفی و تحلیلی می باشد . البته فقدان و کمبود منابع برای گردآوری اطلاعات در چگونگی عملیاتی شدن این روش موثر اما سعی شده است با استفاده از فصلنامه ها و ماهنامه ها و رجوع به مقالات موجود در نشریه ها و سایت های مختلف این ضعف پوشانده شود.

۴-۱ فرضیات تحقیق:

بنظر می رسد تامین امنیت ملی در دراز مدت بدون توجه به راهبرد ژئواکونومی دشوار است.

بنظر می رسد در قرن بیست و یکم اهداف ژئواکونومی و راهبرد های آن جایگزین اهداف ژئواستراتژیک نظامی شده است.

بنظر می رسد در عصر ژئواکونومی کشور ایران می تواند اهمیت و اثر بخشی خود را با توجه به توانهای بالقوه و پتانسیل بالای خود تداوم بخشد.

۵-۱ سئوالات تحقیق :

چه ارتباطی بین ژئواکونومی و تامین منافع و امنیت ملی کشور ها وجود دارد ؟

آیا پس از دوران جنگ سرد و پایان نظام دو قطبی دوران ژئواکونومی و توجه مسائل اقتصادی برای مقاصد سیاسی و نظامی آغاز شده است؟

آیا کشور ایران مانند ادوار گذشته سیاسی و تاریخی و نظامی در دوران ژئواکونومی می تواند جایگاه خود را حفظ کرده یا بهبود و ارتقاء بخشد؟

۶-۱ ساختار تحقیق :

در این قسمت سعی شده است که با تبیین ژئواکونومی د رعصر حاضر به شناخت محدودیتها و تواناییها و تهدیدها و فرصت های عصر حاضر پرداخته شود و نقش موثر و کارآمد آن در عرصه بین الملل روشن شود و پس از ارتباط بین ژئواکونومی و امنیت و منافع ملی کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد و در این میان آشکار شود آیا ایران در این دوره نیز مانند ادوار گذشته می تواند نقش آفرین بوده و با شناخت دقیق قواعد بازی بعنوان یک بازیگر مهم در این عرصه ظاهر شده و ضمن تامین و تضمین منافع حداکثری خود امنیت ملی پایدار خود را نیز تحقق بخشد و بعنوان یک بازیگر هوشنمد در این عرصه ظاهر شود و …

در فصل اول ابتدا کلیات تحقیق یعنی مقدمه و هدف از تحقیق و حوزه موضوعی تحقیق بیان شده و سپس مسئله یا موضوعی که استنتاج آن مطلوب و مورد نظر است گفته شده و در قسمت بعدی روش تحقیق یعنی شیوه گردآوری و جستجوی اطلاعات در این راستا اشاره شده و پس از فرضیات تحقیق که این رساله در پی اثبات علمی آنهاست آورده شده است. در بخش بعدی با طرح سؤالات تحقیق فرضیات قبلی مورد نقد قرار گرفته و به چالش کشیده شده اند در قسمت ساختار تحقیق توضیح و نمایه یا شمای کلی و اجمالی ساختار و محتوای فصول پایان نامه ذکر شده و به منابع کلی بدون مشخصات دقیق آنها اشاره شده است.

 در فصل دوم یعنی ادبیات حوزه موضوع تحقیق اطلاعات و داده هایی در مورد کشور ایران در جغرافیای انسانی و طبیعی از قبیل ترکیب قومی و جمعیتی و ساختمان سنی و جنسی و آب و هوا و مرز و موقعیت نسبی و خصوصی و … که شناخت هر چه بیشتر ا زحوزه مورد تحقیق را بدست دهد ارائه شده است.

در فصل سوم : یافته های تحقیق ارائه شده است. ابتدا تعاریف واژگان کلیدی بحث و متغیرهای تحقیق بیان شده و سپس ارتباط و تعامل بین دو متغیر اصلی یعنی ژئواکونومی و امنیت ملی ایران مورد بحث قرار گرفته است. امنیت و مفهوم آن و ژئواکونومی و واژه شناسی و تعریف آن و بررسی تطور یا دگرگونی واژگانی مانند ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک و پیدایش ژئواکونومی بررسی شده و سپس قابلیتها و برتریهای ژئواکونومیکی ایران بیان شده و بعد از نمای کلی از تعاملات بین المللی بر اساس ژئواکونومی و تاثیر انرژِی در این دوره و زیر بنای ژئو اکونومیکی برخی از بحرانهای جهان معاصر و پس از آن ارتباط و تعامل ژئواکونومی با امنیت ملی کشور ایران مورد بحث قرار گرفته و به تناوب آن حوزه کارکردی و حوزه نفوذ وسیع ژئواکونومی در دنیای پر تنش کنونی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جمعيت، خصوصيات و ويژگي‌هاي آن-خرید اینترنتی تحقیق جمعيت، خصوصيات و ويژگي‌هاي آن-دانلود رایگان مقاله جمعيت، خصوصيات و ويژگي‌هاي آن-تحقیق جمعيت، خصوصيات و ويژگي‌هاي آن

این فایل در ۱۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تا حدود سال ۱۹۵۰ علي‌رغم توجه زياد به مطالعات جمعيتي، بيشتر از ديدگاه جمعيت‌شناسي و نه جغرافياي جمعيت‌ بدان پرداخته مي‌شد و از مطالعه جغرافياي جمعيت‌ به صورت امروزي آن خبري نبود.  تا اين كه در سال ۱۹۵۱ «پير ژرژ» با انتشار كتاب «مقدمه‌اي بر مطالعه جغرافياي جمعيت‌ دنيا»  و متعاقب آن «تراورثا» با انتشار مقاله‌اي با عنوان «بحثي در جغرافياي جمعيت‌» در نشريه انجمن جغرافيدانان آمريكا  باب مباحثه و مطالعه جغرافياي جمعيت‌ را با مفهومي تازه گشودند. شايد براي اولين بار در دنياي انگليسي زبان «تراورثا» با مطرح كردن جمعيت‌ به عنوان نقطة عطفي كه ديگر عناصر و پديده‌هاي جغرافيايي از طريق آن قابل بررسي و مطالعه مي‌باشد، جغرافياي جمعيت‌ را به عنوان رشته‌اي از شاخه‌هاي جغرافياي انساني مطرح و موضوعات آن را تقريباً مشخص و چهارچوبي اوليه براي مطالعات جغرافياي جمعيت‌ ارائه كرد. در همان زمان تحت تأثير «پير ژرژ» در دنياي فرانسوي زبان بيشتر جغرافيدانان نظريه نسبتاً وسيعي را در باره قلمرو مطالعات جغرافياي جمعيت‌ برگزيدند. امري كه به دليل نوپا بودن رشتة علمي، عدم وجود تعريف صريح و روشن از آن، مشخص نبودن قلمرو مطالعاتي، اثر زمينه‌هاي فكري و فلسفي دانشمندان در تعبير و تفسير از جغرافياي جمعيت‌، فزوني تحقيق و بررسي در مورد جمعيت‌ به لحاظ گسترش آمار و ارقام و در پي آن مشخص شدن ارتباط مستقيم و پيچيده بافت و ساخت جمعيت با تمام شرايط زندگي انساني و همزمان بودن آن با رشد فزاينده جمعيت و به ويژه بعد از دهه ۱۹۶۰ ، و بالاخره پذيرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافيايي ؛ اجتناب‌ناپذير مي‌نمود به طوري كه «پير ژرژ» (۱۹۵۱) عنوان مي‌كند، مطالعه جمعيت مربوط به توزيع فضايي گروههاي انساني تحت تأثير نظامهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، آهنگ مهاجرتها، جنبه‌هاي دموگرافيكي، كليت‌هاي سياسي و روابط موجود بين گروههاي انساني مي‌گردد. بعدها براي تحديد حدود مشخص آن يادآور مي‌شود كه مطالعات جغرافياي انساني بايد در ۵ رشتة اصلي تعقيب گردد كه يكي از آنها جغرافياي جمعيت‌ است.  اين ديدگاه از جغرافياي جمعيت‌ در نظر «تروارثا» كه برنامه كار منظم‌تري را ارائه مي‌كند به صورت افراطي ظاهر مي‌گردد. از نظر وي تعداد، تراكم و ويژگيهاي جمعيت، پاية اساسي جغرافيا را تشكيل مي‌دهد و نيز بايد جنبه‌هاي مردم‌شناسي فيزيكي، فرهنگي، بهداشتي، مرحلة تحولات جمعيتي و به ويژه جغرافياي تاريخي جمعيت را به عوامل فوق‌الذكر اضافه نمود كه به تعبير «نوون» جغرافيدان فرانسوي،اصول ياد شده بسيار متعدد و برنامه‌كار، بسيار جاه‌طلبانه است. البته مسأله به اين جا ختم نمي‌شود، بلكه نظريات افراطي‌تري نيز مطرح مي‌شود. «هوسون» (۱۹۶۰) توزيع جمعيت را به عنوان سنگ زيرين جغرافيا در نظر مي‌گيرد و بدين ترتيب عملاً جغرافياي جمعيت‌ را نه تنها با جغرافياي انساني، كه با كليّت جغرافيا همانند مي‌انگارد. اين تعبير از جغرافياي جمعيت‌ عملاً در نظر «ويلسون» (۱۹۶۸) كه از جغرافيدانان معتقد به محدود كردن قلمرو جغرافياي جمعيت است، به كاري مدافكن تعبير و تفسير مي‌گردد.  براي «پيرگورو» (۱۹۷۲) كه از زمره جغرافيداناني است كه نظريات جالبي در جغرافياي انساني و مسائل مورد بحث آن دارد، تراكم جمعيت و عوامل مترتب بر آن يك محور اساسي در جغرافياي انساني است و بقية مسايل جمعيتي را در رابطه با تراكم جمعيت‌ از قبيل چگونگي توزيع، گذشته جمعيت‌، جمعيت‌ شهري و روستايي، فرم و اشكال تراكم و تمركز جمعيت، مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهد.   بعكس «گورو» جغرافيدان ديگر فرانسوي به نام «پي‌يه» (۱۹۷۲) معتقد است كه بسياري از موضوعات مورد بررسي جغرافياي انساني ، مي‌تواند در محدوده بررسي جمعيت قرار گيرد. افراطي‌تر از آن «برك» (۱۹۸۱) چنين اظهار مي‌دارد: «به وسيله جغرافياي جمعيت‌ مي‌توان تمامي روحيات اجتماعي را بررسي كرد به شرطي كه آنها قابل شمارش، محدود و مشخص (قابل تحديد محل) باشند.  به عبارت ديگر جغرافياي جمعيت‌ تمام جغرافياي انساني را دربرمي‌گيرد. 
از جغرافيدانان ايراني كه آثار منتشر شده‌اي در اين زمينه دارند مي‌توان دكتر يدالله فريد، مسعود مهدوي و … را نام برد. با اين كه دكتر فريد بيشتر تحت تأثير مكتب جغرافياي فرانسه و به ويژه «پير ژرژ» مي‌باشد، اما توجهي خاص نسبت به مسايل جمعيتي و روابط متقابل بين پديده‌هاي جمعيتي و ير جمعيتي با تأكيد بر الگوي توزيع فضايي آنها، از خود نشان داده است. اين امر ديدگاه وي را به ديدگاههاي جغرافيدانان اروپايي غيرفرانسوي نزديك كرده است. 
بدينسان از لابه‌لاي عقايد و نظريات دانشمندان مختلف، مشخص مي‌گردد كه گستره و قلمرو جغرافياي جمعيت‌ بسيار وسيع است. اين گسترش موضوع، بعضي از دانشمندان را واداشته است تا دامنة پژوهش را محدود سازند. از اين ميان «ويلبر زيلنسكي» نه به دلايل نظري، بلكه به دلايل علمي معتقد است كه بايد تنها خصايصي را كه موضوع گردآوري اطلاعات در پيشرفته‌ترين كشورهاست مورد توجه قرار داد كه عبارتند از : 
۱٫ خصوصيات زيستي : جنس ، سن ، امراض ، علل مرگ و مير و احتمالاً نژاد؛ 
۲٫ خصوصيات اجتماعي: تركيب خانواده، وضع ازدواج ، محل سكونت، آموزش، فعاليت، مذهب، قوم، مليت …؛
۳٫ خصوصيات ديناميكي: باروري، مرگ و ير ، رشد، مهاجرت.
نظرية «زيلنسكي» مورد تأييد بسياري از جغرافيدانان به ويژه «كلارك» (۱۹۷۲) قرار گرفته كه اين امر، از مباحث اصلي كتاب وي شامل : الگوهاي توزيع و تراكم جمعيت، الگوهاي تركيب جمعيت، جمعيت‌هاي شهري و روستايي، باروري، مرگ و مير، مهاجرتها، رشد جمعيت‌، جمعيت‌ و منابع و … مي‌باشد. «جونز» (۱۹۸۱) و «وودز» (۱۹۸۲) در جغرافيدان انگليسي، به طور آشكار سعي در محدود كردن قلمرو جغرافياي جمعيت‌ به يك هسته مركزي يعني ساخت و ديناميك جمعيت، مهاجرت و ويژگيهاي جمعيتي دارند. 
در دهه‌هاي اخير برخورد سيستمي با مسائل جمعيتي مورد توجه جغرافيدانان دنيا قرار گرفته است كه ريشه در برگشت مطالعات علوم اجتماعي از تجربه‌گرايي (Empirisme) به كار سيستماتيك از سال ۱۹۴۰ به بعد در امريكا و به ويژه بررسيهاي جمعيتي دهة ۱۹۶۰ «وات» (۱۹۶۰) دارد. نگرش سيستمي نمايانگر روابط متقابل عناصر تشكيل‌دهنده درون و برون سيستم بوده و ناظر بر تغييرات كيفي و كمي سيستمها تحت تأثير دگرگوني عناصر تشكيل‌دهنده درون و برون سيستم بوده و ناظر بر تغييرات كيفي و كمي سيستمها تحت تأثير دگرگوني عناصر تشكيل دهنده آنها مي‌باشد. بدين صورت هر كدام از پديده‌هاي مورد مطالعه جغرافياي جمعيت‌ در عين حالي كه در درون خود داراي سيستمي مشخص مي‌باشد با ديگر پديده‌هاي غير جمعيتي ، چون پديده‌هاي طبيعي، اقتصادي، سياسي و … كه خود از سيستمهاي ديگري تبعيت مي‌كند، پيوند خورده و تحليلهاي جمعيتي عمق و اصالت بيشتري پيدا مي‌كنند. از طرفداران اين گروه مي‌توان به نظريات «و. زيلنسكي» ، «جان آي كلارك، ۱۹۷۲» «چارلز گيبسون ۱۹۸۰»، «جيمز نيومن» و «گوردون متزك» اشاره كرد. بر اين اساس مسائل مورد بحث در جغرافياي جمعيت‌ علي‌رغم گسترش ابعاد آن متمركز در بررسي جمعيت مكانها در ارتباط با منابع طبيعي، اكولوژي جمعيتي ، جمعيت‌ و كيفيت محيط طبيعي، رفاه اجتماعي، برنامه‌ريزي جمعيتي و سازمان‌دهي آينده، تحليل سياستهاي جمعيتي در نواحي مختلف جغرافيايي و بالاخره تحليل روابط متقابل آنها نه به صورت خطي بلكه به صورت زنجيره‌اي مي‌گردد. 
«استفان وايت» (۱۹۸۲) استاد دانشگاه ايالتي كانزاس، در معرفي و نقد كتاب «جمعيت» تأليف «متزك» و «نيومن» چنين مي‌نويسد  : هدف و مقصود نهايي اين كتاب، نتيجه‌گيري از روابط متقابل واقعيات، تئوريها، مسائل و مشكلات و خط مشي‌هايي است كه از طريق آن ما مي‌توانيم اثرات جمعيت را در سطح كره زمين بهتر درك كنيم ـ كتاب شامل مباحثي از قبيل مفهوم جغرافياي جمعيت‌ ، منابع، توزيع، رشد، باروري، مرگ و مير، مهاجرت، منابع طبيعي، سياست، برنامه‌ريزي و خط‌مشي و … مي‌باشد. با اين كه كتاب به حدّ كافي داراي آمارهاي توصيفي است اما روشن است كه مؤلفان سعي در اين دارند كه خواننده را بيشتر به تفكر وادارند تا حفظ واقعيات، … كوتاه سخن اين كه دانشجويان به تفكر عميق در مورد پديده‌ها تشويق و ترغيب شوند تا اين كه آنها را به صورت يك ايده مشخص شده از قبل بپذيرند
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جغرافیای فلسطین-خرید یانترنتی تحقیق جغرافیای فلسطین-دانلود رایگان مقاه جغرافیای فلسطین-تحقیق جغرافیای فلسطین

این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

این فایل در ۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ايران كشوري است پهناور با آب و هواي بسيار متنوع داراي انواع پوشش گياهي البته با كميت هاي مختلف كشوري است كه داراي دو رشته كوه عظيم البرز و زاگرس مي باشد و همين نوع از طبيعت باعث بسياري از تفاوت هاي آب و هوايي و تنوع آن در نقاط مختلف كشور پهناور ايران مي شود.

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از توان بادی تبدیل انرژی باد به نوعی مفید از انرژی مانند انرژی الکتریکی است که این کار به وسیله توربین‌های بادی صورت می‌گیرد. در آسیاب‌های بادی از انرژی باد مستقیماً برای خرد کردن دانه‌ها و یا پمپ کردن آب استفاده می‌شود. در انتهای سال ۲۰۰۶ میزان ظرفیت تولیدی برق بادی در سراسر جهان برابر ۷۳٫۹ گیگاوات بود. گرچه این میزان چیزی در حدود یک درصد از کل انرژی الکتریکی تولیدی در جهان محسوب می‌شد اما در طول بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ تقریباً چهار برابر شده است. در این میان کشورهای دانمارک با ۲۰ درصد، اسپانیا با ۹ درصد و آلمان با ۷ درصد از نظر درصد تولید برق بادی از کل تولید انرژی الکتریکی در جایگاه‌های نخست قرار دارند.
انرژی باد
منشا باد یک موضوع پیچیده است. از آنجاییکه زمین بطور نامساوی به وسیله نور خورشید گرم می‌شود بنابراین در قطب‌ها انرژی گرمایی کمتری نسبت به مناطق استوایی وجود دارد همچنین درخشکی‌ها تغییرات دما با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد و بنابراین خشکی‌ها زمین نسبت به دریاها زودتر گرم و زودتر سرد می‌شوند. این تفاوت دمای جهانی موجب به وجود آمدن یک سیستم جهانی تبادل حرارتی خواهد شد که از سطح زمین تا هوا کره، که مانند یک سقف مصنوعی عمل می‌کند، ادامه دارد. بیشتر انرژی که در حرکت باد وجود دارد را می‌توان در سطوح بالای جو پیدا کرد جایی که سرعت مداوم باد به بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و سرانجام باد انرژی خود را در اثر اصطکاک با سطح زمین و جو از دست می‌دهد.
یک برآورد کلی اینگونه می‌گوید که ۷۲ تراوات (TW) انرژی باد بر روی زمین وجود دارد که پتانسیل تبدیل به انرژی الکتریکی را دارد و این مقدار قابل ترقی نیز هست.
[ویرایش] توان پتانسیل توربین
انرژی موجود در باد را می‌توان با عبور آن از داخل پره‌های و سپس انتقال گشتاور پره‌ها به روتور یک ژنراتور استخراج کرد. در این حالت میزان توان تبدیلی با تراکم باد, مساحت ناحیه جاروب شده توسط پره و مکعب سرعت باد بستگی دارد. به این ترتیب میزان توان قابل تبدیل در باد را می‌توان به این ترتیب به دست آورد:
 
که در این فرمول P توان تبدیلی به وات، α ضریب بهره‌وری (که به طراحی توربین وابسته است)، ρ تراکم باد بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب، r شعاع پره‌های توربین برحسب متر و v سرعت باد برحسب متر بر ثانیه است.
زمانی که توربین انرژی باد را می‌گیرد سرعت باد کم خواهد شد که این خود باعث جدا شدن باد می‌شود. آلبرت بتز (Albert Betz) فیزیکدان آلمانی در ۱۹۱۹ اثبات کرد که یک توربین حداکثر می‌تواند ۵۹ درصد از انرژی بادی را که در مسیر آن می‌وزد را استخراج کند و به این ترتیب α در معادله بالا هرگز بیشتر از ۰٫۵۹ نخواهد شد.
از ترکیب این قانون با معادله بالا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت:
 
 
نمودار میزان و پیشبینی استفاده از برق بادی در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰
حجم هوایی که از منطقه جاروب شده توسط پره‌ها عبور می‌کند به میزان سرعت باد و چگالی هوا وابسته است. برای مثال در روزی سرد با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد (۵۹ درجه فارنهایت) در سطح دریا، چگالی هوا برابر ۱٫۲۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب است. در این حالت عبور بادی با سرعت ۸ متر بر ثانیه در روتوری به شعاع ۱۰۰ متر تقریباً موجب عبور ۷۷٬۰۰۰ کیلوگرم باد در منطقه جاروب شده توسط پره‌ها خواهد شد. 
انرژی جنبشی حجم مشخصی هوا به مجذور سرعت آن وابسته است و از آنجایی که حجم هوای عبور از توربین به صورت خطی با سرعت رابطه دارد، میزان توان قابل دسترسی در یک توربین با مکعب سرعت نسبت مستقیم دارد. مجموع توان در مثال بالا در توربینی با شعاع جاروب ۱۰۰ متر برابر ۲٫۵ مگاوات است که بر طبق قانون بتز بیشترین میزان انرژی استخراج شده از آن تقریباً برابر ۱٫۵ مگاوات خواهد بود. 
[ویرایش] توزیع سرعت باد
میزان باد دائما تغییر می‌کند میزان متوسط مشخص شده برای یک منطقه خاص صرفاً نمی‌تواند میزان تولید توریبن بادی نصب شده در آن منطقه را مشخص کند. برای مشخص کردن فراوانی سرعت باد در یک منطقه معمولاً از یک ضریب توزیع در اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به منطقه استفاده می‌کنند. مناطق مختلف دارای مشخصه توزیع سرعت متفاوتی هستند. مدل رایلی (Rayleigh model) به طور دقیقی میزان ضریب توزیع سرعت در بسیاری مناطق را منعکس می‌کند.
از آنجاییکه بیشتر توان تولیدی در سرعت بالای باد تولید می‌شود, بیشتر انرژی تولیدی در بازه‌های زمانی کوتاه تولید می‌شود. بر طبق الگوی لی رنچ نیمی از انرژی تولیدی تنها در ۱۵٪ از زمان کارکرد توربین تولید می‌شود و در نتیجه نیروگاه‌های بادی مانند نیروگاه‌های سوختی دارای تولید انرژی پایداری نیستند. تاسیساتی که از برق بادی استفاده می‌کنند باید از ژنراتورهای پشتیبانی برای مدتی که تولید انرژی در توربین بادی پایین است استفاده کنند.
[ویرایش] ضریب ظرفیت
تا زمانی که سرعت باد ثابت نباشد تولید سالیانه انرژی الکتریکی توسط نیروگاه بادی هرگز برابر حاصل ضرب توان تولیدی نامی در مجموع ساعت کار آن در یک سال نخواهد شد. نسبت میزان توان حقیقی تولید شده توسط نیروگاه و ماکزیمم ظرفیت تولیدی نیروگاه را ضریب ظرفیت می‌نامند. یک نیروگاه بادی نصب شده در یک محل مناسب در ساحل ضریب ظرفیتی سالیانه‌ای در حدود ۳۵٪ دارد. برعکس نیروگاه‌های سوختی ضریب ظرفیت در یک نیروگاه بادی به شدت به خصوصیات ذاتی باد وابسته است. ضریب ظرفیت در انواع دیگر نیروگاه‌ها معمولا به بهای سوخت و زمان مورد نیاز برای انجام عملیات تعمیر بستگی دارد. از آنجایی که نیروگاه‌های هسته‌ای دارای هزینه سوخت نسبتاً پایینی هستند بنابراین محدویت‌های مربوط به تامین سوخت این نیروگاه‌ها نسبتاً پایین است که این خود ضریب ظرفیت این نیروگاه‌ها را به حدود ۹۰٪ می‌رساند. نیروگاه‌هایی که از توربین‌های گاز طبیعی برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند به علت پر هزینه بودن تامین سوخت معمولاً تنها در زمان اوج مصرف به تولید می‌پردازند. به همین دلیل ضریب ظرفیت این توربین‌ها پایین بوده و معمولا بین ۵-۲۵٪ می‌باشد
 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استان کرمانشاه با وسعت ۲۵۰۳۸ کیلومتر مربع در محدوده طول شرقی حداقل ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه و حداکثر ۴۸ درجه و۰۷ دقیقه و عرض شمالی حداقل ۳۳ درجه و ۴۰ دقیقه و حداکثر ۳۵ درجه و ۱۸ دقیقه واقع شده است.
این استان از لحاظ تقسیمات کشوری به ۱۴ شهرستان و ۲۹ بخش، ۲۸ شهر و ۸۵ دهستان تقسیم شده است.
ارتفاع متوسط آن از سطح دریا آزاد در حدود ۱۲۰۰ متر است
رشته کوه های ایران جزئی از جبال آلپ- هیمالیا است یک سلسله از این کوهها که زاگرس نامیده می شود از غرب و جنوب ایران عبور کرده و بالاخره به طرف شمال پاکستان ادامه می یابد.
استان کرمانشاه در مسیر شمالی- جنوبی زاگرس و بر روی یال غربی آن قرار گرفته است سلسله جبال زاگرس در این منطقه نه به شکل دیواره ای ممتد بین دشت تاریخی بین النهرین و اراضی داخلی فلات ایران، بلکه به صورت مرتفع کوهستانی در بینابین آنها شکل گرفته است و به همین علت عمده ترین گذرگاه های زاگرس در این استان قرار دارند. استان کرمانشاه از لحاظ شکل ظاهری زمین از دو قسمت تشکیل می شود قسمت اول منطقه ای است کوهستانی و مرتفع با ارتفاعات طاقدیسی و دشتهای ناودیسی که عمده ارتفاعات استان را شامل می گردد و قسمت دوم فضایی است مرکب از کوه های فرسایش یافته و اراضی نسبتا مسطح واقع بین این کوه ها که قصر شیرین، نفت شهر و سومار را شامل می گردد.
سلسله ارتفاعات مهم و معروف استان عبارتند از:
ارتفاعات پاوه: اهم از ارتفاعات شهرستان پاوه که در واقع کوهستانی ترین منطقه استان قلمداد می شود مشتمل است بر :
سلسله کوه های شاهو:  که از جنوب شرقی روانسر آغاز و به صورت دیواره ای به هم پیوسته تا پاوه و از آنجا تا نوسود در جهت شمال غربی امتداد یافته و در واقع مرز طبیعی استان کرمانشاه با استان کردستان را تشکیل می دهد بلندترین قله این کوهستان ۳۲۴۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
کوه های بمو: که در منطقه از گله به موازات خط مرزی ایران و عراق امتداد یافته و بلندترین ارتفاع آن در داخل ایران به ۱۷۰۰ متر از سطح دریا بالغ می گردد.
۱-۲-۱- ارتفاعات حوالی شهر کرمانشاه:
کوه سفید: از جنوب شهر کرمانشاه در جهت جنوب غربی ادامه یافته و مرز دهستان های قره سو و  سرفیروزه آباد را تشکیل می دهد این کوه ها پس از رسیدن به رودخانه سیمره در استان لرستان امتداد می یابد، بلندترین قله این کوهستان در استان کرمانشاه ۲۸۰۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
کوههای پرو، بیستون و ورمنجه: این مجموعه کوهستانی در جهت شرق و شمال شهر کرمانشاه گسترش یافته است. در جهت شرق ابتدا ارتفاعات پرو که بلندترین قله آن ۳۳۸۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. بعد از آن به کوه تاریخی بیستون می رسیم که از معروفیت فراوانی در ادبیات فارسی برخوردار است بلندترین قله آن دیواره ای عظیم است که آثار تاریخی مهمی را نیز در خود جای داده است و ۲۸۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. کوههای تاق بستان در شمال شهر کرمانشاه با ارتفاع ۲۴۴۰ متر از سطح دریا در زمره این مجموعه محسوب می  شوند شاخه شمالی این ارتفاعات تا فاصله ۵۰ کیلومتری شهر کرمانشاه در مسیر جاده کرمانشاه- سنندج ادامه می یابد. پناهگاه حیات وحش ورمنجه در این کوهستان قرار دارد.
۱-۲-۲- ارتفاعات حد فاصل مناطق گرمسیری و سردسیری:
کوه نوا: این کوه از اطراف کرند به موازات راه اصلی کرمانشاه – قصر شیرین امتداد داشته و درگردنه پاتاق به ارتفاعات دالاهو می پیوندد، مرتفع ترین قله این کوه ۲۴۴۲ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
۱-۲-۳- کوههای دالاهو:
از منطقه پاطاق در جهت شمال به طرف ریجاب امتداد یافته و بلندترین قله آن ۲۲۵۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ارتفاع قله دالاهو که به علت جاذبه های طبیعی آن مشهور است به ۱۶۵۸ متر از سطح دریا می رسد.
کوههای قلاجه: این رشته کوهها که گردنه قلاجه را به وجود آورده است در حد فاصل استان کرمانشاه با استان ایلام می باشد، بلندترین قله این کوه بالغ بر۲۳۵۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
۱-۲-۴- ارتفاعات کوتاه و فرسایش یافته مناطق گرمسیری:
کوههای بازی دراز: به ارتفاع ۱۱۵۲ متر از سطح دریا در جنوب غربی شهر سرپل ذهاب قرار دارد.
کوه چرمیان: به ارتفاع ۱۰۳۰ متر از سطح دریا در جنوب شهر گیلانغرب واقع شده است.
ارتفاعات حد فاصل صحنه، کنگاور و سنقر:
کوه امروله و کوه نخودچال: در شمال گردنه بید سرخ واقع شده اند که ارتفاع از سطح دریای آنها به ترتیب ۲۹۸۷ و ۳۳۲۲ متر می باشد.
کوه دالاخانی: در شمال دهستان خدا بنده لو و جنوب شرقی شهرستان سنقر واقع است و ۳۳۲۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
کوه هجر: در شرق صحنه و شمال جاده کرمانشاه- صحنه واقع شده است که ارتفاع بلندترین آن به ۲۵۵۳ متر از سطح دریا می رسد.
در مورد سایر دشتهای کوچکتر می توان از تلاندشت، در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه، دشت بیونیج در شمال کرند، دشت دیره در جنوب سرپل ذهاب، دشت گیلانغرب، دشت سرقلعه در شمال غربی سرپل ذهاب، دشت هرسین، دشت سومار و دشت حر در غرب جوانرود نام برد. دشتهای کنگاورف صحنه، بیستون، کرمانشاه، ماهیدشت، سنجابی و اسلام آباد غرب از اراضی آبرفتی در وسط و اراضی دامنه ای در اطراف تشکیل شده اند. سایر دشتها را می توان در زمره دشتهای دامنه ای محسوب نمود.
۱-۴- اقلیم و ویژگی های اقلیمی استان کرمانشاه 
اقلیم : ( آب و هوا)
استان کرمانشاه در معرض جبهه های مرطوب مدیترانه ای قرار داشته، برخورد این جبهه ها با ارتفاعات زاگرس موجب ریزش برف و باران می گردد.
متوسط بارندگی در مناطق مختلف استان بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر در نوسان است و به طور کلی متوسط میزان بارندگی در سطح استان را حدود ۵۰۰ میلی متر می توان در نظر گرفت. 
 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استان خوزستان يكي از مهم ترين استان هاي كشور به شمار مي رود مساحتي بالغ بر ۶۴۶۶۴ كيلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربي به استان ايلام و از طرف شرق و جنوب شرقي به استان هاي چهار محال بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و از سمت جنوب به خليج فارس و از غرب به كشور عراق محدود مي گردد.
خوزستان اين سرزمين حاصلخيز ، صاف و هواي به علت وجود منابع عظيم بويژه نفت در جنوب شرق ان نيز به علت دارا بودن منبع سطحي مرغوب و وجود بنادر مهم دريايي كشور در ان از موقعيت خاصي برخوردار است . 
با توجه به اينكه در حدود ۵۰۰۰ حلقه چاه نفتي در اين استان وجود دارد و به علت حاصل خيز بودن بعضي از قسمت هاي زمين كشاورزي اين استان بويژه در كشت ني شكر ، در تامين اقتصاد كشور اهميت خاصي دارد و دفاع از اين استان هم از اهميت كمي برخوردار نمي باشد . 
وجود رودخانه هيا كارون و كرخه از جمله رودهاي پر آب اين استان محسوب شده كه هم براي عبور و مرور كشتي هاي بازرگاني و هم براي تامين اب كشاورزي زمين هاي اطراف انها مي باشد .  
با وجود عوارض حساس يا كليد زمين   منطقه يا نقاط جغرافيايي است كه تصرف و يا كنترل انها امكانات قابل ملاحظه اي را براي طرفين متخاصم فراهم مي كند . 
بنابراين عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل هاي نصب شده بر روي رودخانه هاي منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراكز حياتي و اقتصادي و نظامي ، گذرگاههاي عبور اجباري نظر تنگ جزاير ف و ارتفاعات حساس مرزي مسلط بر معابر بر وصولي و محورهاي نفوذي و ارتباطي منطقه نبرد .  
 
اهميت پژوهش
همان طور گفته شد . اين استان به دليل چاه هاي نفتي و زمين هاي مرغوب كشاورزي داراي اهميت خاصي مي باشد وچود بگودال هاي هدر العظيم يكي از مهمترين موانع براي يدلفند از اين منطقه را دارا مي باشد
 با توجه به اينكه اين گودال هاي سر تا سر پوشيده از ني مي باشد كه ديد و تير را از هر سوء محدود مي كند و با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم دانشگاه افسري مهد پرورش افسران لايق ، شايسته و با ايمان است براي اعزام اين افسران به مناطق مرزي براي جلوگيري از وارد امدن كوچكترين ضربه به اين اب و خاك ميهن جمهوري اسلامي ايران 

پژوهش حاضر داراي دو اهميت است . 
الف – اهميت نظري : 
كمك مي كند كه محقق بتواند فرضيه ي قابل قبولي ارائه نمايد

ب – اهميت علمي : 
مي تواند راه كارهاي عملي براي حل مشكلات ارائه نمايد . 


هدف پژوهش:
هدف اصلي از پژوهش حاضر تهيه پاسخ مناسب براي اين پرسش است كه ايا بين خوزستان و منابع اقتصادي ايران رابطه ي وجود دارد يا نه 

سوال هاي پژوهش
الف – سوال هاي اصلي پژوهش
آيا بين خوزستان و منابع اقتصادي ايارن رابطه اي وجود دارد يا نه 

ب- سئوال هاي فرعي پژوهش
۱- هر ساله چه ميزان نفت از اين استان صادر مي شود
۲- علت اعزام راهيان نور به اين استان چيست ؟

فرضيه هاي پژوهش
الف – فرضيه اصلي پژوهش
بين افت ايران و استان خوزستان رابطه وجود دارد 

ب – فرضيه هاي فرعي پژوهش
هر ساله چه تعداد نفر به اين استان جهت بازديد مناطق جنگي اعزام مي شوند.
تعاريف نظري مفاهيم
۱- منابع اقتصادي : 
به كليه مكان هاي كه در تامين اقتصاد كشور صادر كردن محصولات و … اطلاع مي شود.

۲- استان خوزستان : 
يكي از استان هاي كشور بوده كه در جنوب غربي وجود دارد كه با كشور عراق همسايه مي باشد 

تعاريف عملياتي مفاهيم
۱- منابع اقتصادي : 
در پژوهش حاضر منابع اقتصادي با تعداد چاه هاي نفتي بدست خواهد امد

۲- استان خوزستان :
در پژوهش حاضر ويژگي هاي استان خوزستان بوسيله يك پرسش نامه اي ۲۰ سوالي بدست خواهد امد . 


پيشينه ي مطالعاتي
الف – كتب
۱- جغرافياي نظامي ايران ، گروه اموزشي ادبيات و علوم انساني دانشگاه افسري امام علي (ع) ،‌تهران ۱۳۷۸
۲- جغرافياي اقتصادي و سياسي ايران ، مشيري ، سيد رحيم و عزتي ، عزت الله ، چاپ اول ، دانشكده افسري ، تهران ۱۳۶۱

ب – مقالات
آب و هواي ايران ، جزوه درسي ، عليجاني ، بهلول ، انتشارات پيام نور ، تهران، بي تا 

ج- رساله 
رتيه هاي عدم تفاهم ايران و عراق و پيامد ان ، رساله كارشناس ارشد سنائي فر ، يونس ، دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ، بي تا

د – اينترنت 
www. Geography.com 

مطالعه ي پژوهشي
در هر پژوهش پژوهش گر از مطالعات مختلفي استفاده مي كند مانند همبستگي، پيمايشي ، تاريخي ، تجربي ، خفيفي ، شبه تجربي و …اما مطالعه كه بيشترين همخواني را با موضوع تحقيق ها دارد به عنوان مطالعه پژوهشي خوب ذكر مي كند بدين ترتيب در پژوهش حاضر مطالعه از نوع همبستگي است . زيرا بدون انكه متغير مستقل را دست كاري كنيم مي خواهيم رابطه ي آن را با متغير وابسته بسنجيم.

جامعه اماري
جامعه آماري حار را همه ي سياست مداران نضام جمهوري اسلامي تشكيل مي دهد 

حجم نمونه
حجم نمونه با توجه به فرمول تعيين حجم نمونه و نوع مطالعه ي پژوهش حجم نمونه پژوهش حاضر را كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده بدست امده است ۴۰۰۰ نفر تشكيل مي دهد . ابزار سنجش
ابزار سنجش پژوهش حاضر را يك پرسشنامه ۲۰ سوالي محقق ساخته تشكيل مي دهد كه پيوستار ان پنج گزينه اي مي باشد 

شواهد مربوط به اعتياد ابزار سنجش
اعتياد يعني اگر يك آزمودني را دوبار با يك ابزار سنجش مشابه مورد سنجش قرار دهيم ، نتيجه ي ان تا چه حد دقيق ، مشابه و پيش بيني پذير است 
اعتياد هر ابزار سنجشي از روش هاي مختلفي مانند دو نيمه كردن ، اجراي مجدد ، آلفاي كرونباخ و … بدست مي ايد ( حافظ نيا ۱۳۸۳)
در پژوهش حاضر اعتياد ابزار سنجش پژوهش حاضر بوسيله ي آلفاي كرونباخ محاسبه خواهد شد . 

شواهد مربوط به روايي ابزار سنجش
روايي يعني ايا واقعا ابزار سنجش خصيصه مورد نظر را ي سنجد يا نه روايي هر ابزار سنجش از روش هاي مختلفي مانند روايي صوري ، روايي محتوا ، روايي ملاك و … بدست مي ايد ( حافظ نيا ، ۱۳۸۳)
در پژوهش حاضر روايي ابزار سنجش بوسيله روايي صوري بدست خواهد امد . 
روش هاي گرد اوري اطلاعات
داده هاي پژوهشي حاضر چنانچه قبلا سر اشاره شد بوسيله پرسشنامه بيست سوالي بدست خواهد امد
براي اين منظور محقق كه گروه نمونه اي كه تصادفي انتخاب شده بود مراجعه و پرسش نامه هاي مذكور بر روي انها اجرا خواهد شد . براي اخذ نتيجه ي بهتر ابتدا توضيحاتي راجع به اهميت پژوهشي و نحوه ي پاسخ گويي به سوالات داده شد . پس بصورت دستي پرسشنامه ها شمارش گرديد . 

روش هاي تحليل داده
در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از امار توصيفي از ازمون اماري موسوم به همبستگي نيز استفاده خواهد شد . اين ازمون جواب پرسش هاي پژوهش را تبيين خواهد نمود . 
 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بادنماي قرار گرفته در محوطه هواشناسي به طول ۱۰ متر قرار داشت جهت و سرعت باد را مشخص مي كرد. اين بادنما داراي يك اندي كاتور«بادنماي الكتريكي در دفتر مركزي محوطه بود كه يكي سرعت باد و ديگري جهت باد را نشان مي داد كه واحد سرعت باد نشان داده شده برحسب متر بر ثانيه بود. كه به واحدهاي ديگري مثل نات كه دو برابر متر بر ثانيه يا كيلومتر بر ساعت هم قرائت مي شود.

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق دریاچه مازندران-خرید اینترنتی پاورپوینت دریاچه مازندران-دانلود رایگان پاورپوینت دریاچه مازندران-پاورپوینت دریاچه مازندران-
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد است:
این  فایل در باره دریاچه مازندران است وبه کسانی که به جغرافی علاقه دارند ودوست دارند که بیشتر با دریای مازندران آشنا شوند واطلاعاتی بدست بیاورند این فایل که به صورت کامل وخلاصه تهیه شده می تواند به آنها کمک کند.

رسوبات بستر

به دلیل ناهمگنی ریخت بستر، گسترش رسوبهای وارده، ناهماهنگ است. سالانه رودهای وارده، به ویژه ولگا حدود ۹۰ میلیون تن رسوب را وارد دریاچه می‌کنند که در آنها، سیلت از همه بیشتر است و همراه با دیگر انواع (ماسه، رس کربناتی دانه ریز) ستبرای قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. ستبرای رسوبات نرم بستر دریای خزر را از ۴۰ متر در نقاط شمالی و مرکزی تا حدود ۱۲۰۰ متر در بخش جنوبی برآورد کرده‌اند. 

گل افشان ها و گیفون های خزر:

در بخش جنوبی دریای خزر به ویژه در جمهوری آذربایجان و ترکمنستان محدوده آبی شمال غربی بندرانزلی و در شمال بندر ترکمن (منطقه داشلی برون و قزل تپه) به ویژه از دیدگاههای نشانه های مثبت وجود نفت و گاز، در خور توجه‌اند. آن گل فشان ها حدود ۷۰ درصد گل فشانهای دنیا را تشکیل می‌دهند و. ابزاری خوب در پی‌جویی های نفتی به شمار می‌آیند. در هر حال، باید گفت که به دلیل فورانهای ناخواسته هنگام حفاری، می‌توانند مخاطره آمیز باشند. 

دمای آب

دما در تابستان تقریبا در همه جا برابر است. ولی در زمستان، بخش شمالی دریای خزر (دست کم چهار ماه) دمای زیر صفر دارد و یخبندان است در صورتیکه در جنوب آن، هیچگاه یخبندان نمی‌شود و متوسط دما ۵۰۹+ درجه سانتیگراد است. 

۱-ماهی آزاد : نام فرنگی آن سومون یا سامن و گاهی سالمون تلفظ می شود . مرغوب ترین ، عالی ترین ماهی جهان است . دوكی شكل و كشیده است . فلس ریز دارد با پوشش نقره ای روشن ، خال سیاه روی آن دیده می شود . رنگ پوست آن سفید یا به رنگ نارنجی است . خاویار ماهی آزاد درشت و نارنجی مایل به قرمز بلوری است . فیله ماهی آزاد را معمولاً دودی می كنند وبه رنگ عقیقی نیمه بلوری می شود و ورقه های نازك آن را با نان سفید و كره به صورت اردور مصرف می كنند .

۲-ماهی سفید : دوكی شكل است با فلس نقره ای روشن و سربی تیره و دم دو فاق با گوشتی سفید و لطیف ، جنس نر آن كشیده تر است و روی سر آن خال های درشت و سفید دارد . گوشت نر آن بیشتر است و این ماهی در دو نوع است : دریایی و پرورشی كه نوع دریایی آن مرغوب تر است . ماهی سفید را می توان سرخ نمود یا روی آتش كباب كرد و همینطور بخار پز یا به صورت دودی نیز مصرف نمود .

۳-اردك ماهی : در مازندران سوپ نامیده می شود . از رودخانه به دریا می آید . فلس ریز به رنگ خاكستری زیتونی دارد . زیر شكم مایل به زرد است . پوزه كشیده و دهان بزرگ و دندانهای قوی دارد . اردك ماهی را می توان سرخ كرد یا روی آتش كباب كرد و به صورت كبابی یا بخار پز نیز مصرف كنند .

۵-سوف : بعد از ماهی سفید شمال , پرخریدارترین ماهی است . این ماهی كشیده و دوكی شكل است . پوزه باریك فلس ریز نقره ای دارد و تقریباً بی خار است جزء ماهی های مرغوب به شمار می رود گوشت آن سفید و نرم است .

۶-سیم : سیم, ماهی رودخانه است كه خود را به دریا می رساند . كتابی شكل است با فلس متوسط نقره ای درخشان . گوشت چرب با خارهای ریز فراوان دارد . سیم را معمولاً نمك سود می كنند

۷-كپور: كپور به زبان فرنگی كارپ نوعی ماهی مرداب است و از آب های ساحلی دریای خزر و مرداب های كنار آن دریا به دست می آید ماهی كپور اغلب به علت حركت در گل و لای كف رودخانه یا مرداب و تغذیه ازگیاهان چنین محیطی بوی گل ولای می دهد . برای از بین بردن آن كافی است كه ماهی را مدتی در مخلوط سركه و آن قرار داد . ماهی كپور ، دوكی شكل و پهن است و رنگ آن طلایی مایل به قهوه ای با فلس های درشت است . كپور به واسطه تغذیه مرداب ، گاهی ممكن است طعم نا خوشایندی داشته باشد . برای از بین بردن طعم ناخوشایند پس ازتمیز كردن كپور ، آنرا نیم ساعت در آب سرد با ۶ قاشق سركه بخوابانید .

۸-كفال: دوكی شكل است با پوزه تیزنقره ای رنگ بافلس درشت . گوشت آن سفید و سفت است كفال را روس ها وارد دریای خزر كرده اند . كفال را مردم شمال دودی و شور می كنند ویا به صورت سرخ شده یا كباب با نارنج و لیمو  مصرف می كنند .

۹-كلمه : ماهی كوچكی است . فلس این ماهی شبیه فلس كپور و رنگ آن تیره است معمولاً به صورت سرخ شده یا كباب مصرف می كنند .

۱۰-كولی : ماهی كوچكی است با فلس ریز نقره ای . انواع اصلی آن عبارتند از : كاس كولی كه گرده آن به رنگ كبود پر طاووسی است . سیاه كولی گرده آن سیاه وفلس سربی تیره رنگ دارد . شاه كولی رنگ نقره ای تنه پهن دارد معمولاً به صورت سرخ كرده یا كباب مصرف می كنند .

۱۱-قزل آلا: در آبهای شمالی و برخی ازرودخانه های داخلی پیدا می شود . نسبتاً كوچك است با پوست خال دار كه البته قزل آلا با خال قرمز بسیار مرغوب تر است نوع رنگین كمان ماهی قزل آلا پرورش داده می شود و این ماهی را معمولاً سرخ می كنند .

۱۲-شك ماهی یا هرنیگ : جزء ماهی های سرگردان اقیانوسها و دریاها منجمله دریای خزر به حساب می آید . كلمه هرنیگ از نظرلغوی بمعنی لشكر و سپاه است . وجه تشبیه آن این است كه شك ماهیها بصورت گله ای در سطح وسیعی حركت می كنند و به علت وفور آن ارزانقیمت می باشد . فلس  این ماهی به سهولت از بدن جدا می شود . در اروپا قیمت درتمام فصول صید می شود . و بهترین نوع آن شك ماهیشور از اواسط تابستان تا پایان فصل پائیز صید می شود . در شمال ایران اكثراً به نام روسی آن سیلوتكا مشهور می باشد .

۱۳-كیلكا: از خانواده شك ماهیان یا هرنیگها می باشد . صید محدود دارد . به صورت كنسرو یا دودی و یا منجمد به بازار میآید . در شوروی از قسمت آبهای جنوبی دریای خزر صید فراوان دارد .

۱۴-نوعهای دیگرماهی مانند فیل ماهی و ماش … در دریای خزر یافت می شود.


ریخت شناسی

بخش شمالی خزر، شیب بسیار ملایم دارد. دو بخش میانی و جنوبی، با یک برجستگی زیر آبی به نام برجستگی سرت در حد فاصل دماغه باکو و خلیج قره بغاز (ترکمنستان) با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی از یکدیگر جدا میَ‌شوند این برجستگی، ادامه کوههای قفقاز است و ژرفای آب روی آن از ۲۰۰ متر، تجاوز نمی‌کند. این برجستگی، مانع جریان آب، در سطح دریاچه نیست. 

حجم آب

بیش از دو سوم حجم آب دریای خزر در بخش جنوبی است. نزدیک به یک سوم از آب در بخش مرکزی و فقط حدود ۰٫۱ درصد به بخش شمالی تعلق دارد • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق جنگلهای هیرکانی خزری-خرید اینترنتی تحقیق جنگلهای هیرکانی خزری-دانلود رایگان مقاله جنگلهای هیرکانی خزری-تحقیق جنگلهای هیرکانی خزری
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
جنگل پوشش گياهي است كه درختان عناصر اصلي آن را تشكيل مي دهند و از نظر فرم ظاهري وضعيت باطني به تيپهاي مختلف تقسيم ميشود بطوريكه شرايط اكولوژيكي خاصي از نظر فون و فلور و عوامل اقيليمي و خاك بر آنها حكمفرماست. 
جنگل در ايران با پشنيه اي ديرينه در برگرفته از سنت ايران باستان ريشه در آئين، ملي،مذهبي،و باورها واعتقادات در ديني دارد.بطوريكه پيرها(درختان كهنسال) تاحال در جنگل هاي ايران هنوز هم مورد ستايش قرار مي گيرد. وجود آثار و ابنه هاي تاريخي،استفاده از چوپ آلات در ابنيه ها به قدمت تاريخي جنگل در ايران بر مي گردد و يا وجود باغات معروف و وجود درختان كهنسال  در مكانهاي مختلف واقع در مناطق رويشي جنگلهاي ايران مؤيد وجود جنگلهاي سر سبز در كشور بوده كه مقايسه آن با نواحي مجاور بيانگر عمق تخريب و فاجعه اي است كه در زمانهاي گذشته به مملكت ما وارد ساخته ، همه اين موارد ما را بر آن مي دارد تا امروزه با گسترش.صنعت،جمعيت و توسعه شهر نشيني در فكر توسعه پايدار و احياء جنگلهاي ايران زمين باشيم. و يا اگر بخواهيم به تاريخچه بيشتري از جنگل در ايران دست يابيم بايد به سفر نامه هاي مكتوب بزرگان و انديشمندان مراجعه نمايم بطوريكه ناصر خسرو در سفر نامه خود مي نويسيد وقتي از مغان خواستيم حركت كنيم وارد يك جنگل سر سبز و انبوه شديم و آنطرف خلخال و شمال كشور از جنگل خارج شديم و وجود درختان گهن در اين مناطق و يا اسمهاي محلي از جمله قره آغاج،سرواغاجي، و يا…  موئد جنگل ايران مي باشد. جنگل و مرتع سرمايه عظيمي است براي كشورها بخصوص كشور ما كه نياز به توسعه دارد و بدون توجه به منابع سرمايه اي عظيم تجديد شونده از جمله جنگل و مرتع به توسعه پايدار دست نخواهيم يافت و نبايد از اين موضوع و خطرات احتمالي كه بي توجهي و كم توجهي به قضيه دنبال دارد به سادگي گذشت ،لازم است بجاي توسعه بخشهاي موازي در كشور، و… به فكر راه اندازي مجدد وزارت منابع طبيعي و محيط زيست باشم لازم است ما در اينجا يادي از باني علوم منابع طبيعي درايران مرحوم دكتر كريم ساعي ببريم كه در سال ۱۳۱۷ تشكيلات اداره جنگل ها در ايران، توسط وي پايه گذاري شده و در جهت رسيدن به اهداف توسعه و حفاظت از جنگل هامي خواست نهالستاهاي در مناطق مختلف از جمله دشت نظير،چالوس،ولي آباد، وعلمده، احداث نمايد كه به دليل اشغال ايران توسط متفقين، اين امر متوقف گرديد.
جنگلها در ايران به ۵ منطقه با شرايط اقليمي متفاوت تقسيم بندي مي شود كه عبارتند از: 
۱- جنگلهاي منطقه هيركاني(خزري) 
نوار سبز شمال کشور را همه می شناسند. جنگلهاي شمال ايران که گاه با نام جنگل های باستانی هم از آنها یاد می شود با مساحت در حدود يك مليون و هشتصد  و چهل و هشت هزار هكتار در حاشیه جنوبی دریای خزر و در امتداد دامنه هاي شمالي رشته كوه البرز از استارا درغرب تا گليداغي در شرق قرار گرفته است . البته در گذشته سرتاسر جلگه هاي  شمال ( حدفاصل درياي خزر تا البرز ) را  نيز شامل مي شده است . تخریب انسانی از  دو حاشیه فوقانی و پایینی جنگل در دهه های اخیر کاهش قابل توجه سطح این جنگلها را در پی داشته است.
از لحاظ تقسيم بندي جهاني اين جنگلها جزء جنگلهاي پهن برگ خزان كننده با اقليم نيمه مديترانه اي مرطوب هستند. ميانگين بارندگي ساليانه از ۶۰۰ ميليمتر در شرق ( گرگان ) تا  دو هزار میلیمتر در غرب جنگلها ( بندر انزلی ) در نوسان است . اصلی ترین درختان این جنگلها پهن برگ هستند. تعداد اندکی از درختان سوزنی برگ نیز در این جنگلها یافت می شوند. بلوط-شمشادستان، بلوط-ممرزستان و انجیلی- ممرزستان ، راشستان و لور و صدالبته جوامع دیگری نیز بصورت فرعی  مانند افرا، ازاد، توسکا و ارس تشکیل دهنده این یادگار باستانی و طبیعی جهان آفرینش در شمال کشور هستند.
انجیلی ؛ یادگاری از دوران سوم زمینشناسی 
درخت انجیلی با نام علمی Parrotia Persica از خانواده انجیلیها و از گیاهان بومی ایران است . خاستگاه آن جنگلهای هیرکانی شمال ایران و بازمانده دوران سوم زمینشناسی است . پاروت زیستشناسی آلمانی برای نخستین بار این گیاه را در دامنه کوه آرارات شناسایی کرد و به نام او نیز نامیده شد . رشد تنه و شاخههای آن نسبتاً کند است و نهایتاً به ۱۵ متر میرسد . این درخت در زمان بلوغ به صورت گنبدی موزون در میآید و گاهی قطر تاج آن به ۸ متر میرسد. شاخهها در جریان رشد افقی به صورت شبکهای پیچ در پیچ و حیرتانگیز و بسیار زیبا در می آیند . بهترین خاک برای رشد این گیاه ، محیطهای مرطوب و معتدل و در خاکهای غنی اسیدی است . درخت انجیلی در برابر آفات ، بیماری ، خشکسالی ، باد ، آلودگی و تنشهای شهری بسیار مقاوم است . درخت انجیلی در فصل پاییز به رنگین کمانی از رنگهای صورتی ، قرمز ، نارنجی ، زرد و سبز در میآید و زیبایی خیره کنندهای می یابد . در زمستان نیز در هم تنیدگی شاخهها و خالهای خاکستری ، سبز ، سفید و قهوهای که بر روی پوست عریان درخت ظاهر میشوند جلوه دیگری به آن میدهد . در اوایل اسفند درخت انجیلی به شکوفه مینشیند . این شکوفههای بدون گلبرگ قرمز رنگ هستند و در زمستان خبر از بهار میآورند در حالی که در بازارهای اروپا و آمریکا برای زیبایی محیط سبز از این درخت استفاده میکنند و برای هر نهال کوچک انجیلی بیش از ۵۰ یورو میپردازند ، معابر عمومی در ایران و حتی خیابانهای شهرهای شمالی ، با نخل و اکالیپتوس تزیین میشوند ! 
قائم مقام سازمان جنگل ها تثبيت کربن جو را يکي از مهم ترين کارکردهاي جنگل ها دانست و تاکيد کرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده جنگل هاي ايران ۳۸۱ ميليون تن کربن جو را در خود ذخيره کرده اند.
به گزارش ايسنا، دکتر شمس الله شريعت نژاد، معاون مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگل ها با تاکيد بر اين که در اجراي طرح هاي جنگلداري پيام اول حفاظت است، افزود: مساحت کل جنگل هاي جهان بر اساس آخرين گزارش فائو، ۳ ميليارد و ۴۵۴ ميليون هکتار و متوسط سرانه جنگل هاي جهان ۰/۶۲ هکتار است. 
وي با اشاره به اين که سرانه جنگل در ۶۴ کشور که ۲ ميليارد نفر جمعيت دارند، حدود يکهزار مترمربع است، افزود: ۱۰ کشور جهان شامل روسيه، استراليا، برزيل، کنگو، کانادا، اندونزي، آمريکا، پرو، هند و چين، ۷۵ درصد کل جنگل هاي جهان را در اختيار دارند. 
قائم مقام سازمان جنگل ها با تاکيد بر اين که روند جنگل زدايي در دنيا از ۱۹۹۲ ميلادي که کنفرانس ريو برگزار شد، رو به کاهش است، افزود: از ۱۴ ميليون هکتار جنگل قطع شده در جهان ۷/۳ ميليون هکتار حذف و ۶/۷ احيا مي شود که از اين ميزان ۳۶ درصد جنگل هاي اوليه هستند و مابقي جنگل هاي دست خورده هستند. 
وي تصريح کرد: سطح جنگل کاري در جهان ۱۴۰ ميليون هکتار است يعني ۳/۸ درصد جنگلهاي جهان جنگل کاري است. 
قائم مقام سازمان جنگلها به تنوع گونه اي در جنگل هاي جهان اشاره کرد و گفت: تنوع گونه اي در مناطق حاره اي و گرمسيري از ۷ هزار و ۷۸۰ گونه در جنگل هاي آمازون برزيل تا ۳ گونه در ايسلند متغير است. 
وي افزود: بر اساس تعريف فائو يعني مناطقي که حداقل تاج پوشش ۱۰درصد به بالا باشد و توده جنگلي کمتر از نيم هکتار و درختان و درختچه ها کمتر از ۵ متر نباشد مساحت جنگل هاي ايران ۱۱ ميليون و ۷۴ هزار و ۵۵۴ هکتار است اما بر اساس تعريف سازمان جنگل ها که حداقل تاج پوشش ۵ درصد به بالا درنظر گرفته شده است، وسعت جنگل هاي کشورمان حدود ۱۴ ميليون هکتار است. 
قائم مقام سازمان جنگل ها با تاکيد بر اين که در قانون آمده واگذاري جنگل مطلقا ممنوع است، افزود: سرانه جنگل در ايران ۱۶۰۰ متر براي هر نفر است اين در حالي است که سرانه جنگل در عربستان صفر درصد است. 
وي افزايش جمعيت را عامل افزايش تخريب منابع طبيعي عنوان کرد و گفت: جمعيت جهان تا سال۱۹۵۰ ميلادي ۲/۵ ميليارد نفر بود که اين رقم از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ميلادي با ۲/۵ برابر افزايش به ۶ ميليارد نفر رسيد. اين در حاليست که جمعيت ۱۷ ميليوني ايران تا سال ۱۹۵۰، با رشدي ۴/۵ برابري تا سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۶۹ ميليون نفر رسيد. 
قائم مقام سازمان جنگلها با اشاره به اين که جنگلهاي ايران بجز لکه هاي بسيار بسيار کم جنگلهاي جلگه اي در گيلان داراي مالکيت دولتي است، خاطرنشان کرد: جنگلهاي توليدي ايران حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار هکتار است و مابقي جنگل ها در کشور کاربري حفاظتي و حفظ آب و خاک، تفريحي و تفرجي و گردشگري دارند. 
 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد-خرید اینترنتی تحقیق سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد-دانلود رایگان مقاله سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد-تحقیق سازماندهي و طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد
این فایل در ۱۶۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

افزايش امكانات مادي ، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار داده است 
اوقات فراغت 
اوقات فراعت دلپذيرترين اوقات آدمي است . بخشي از عمر او كه از آن خود اوست . ساعاتي فارغ از كار روزانه و رنج ايام كه مصرف آن چيزي مي كند كه خود مي خواهد ، خود بر مي گزيند و اگر عاملي بيرون از او دخالت نكند ، به رضا  و رغبت دل مي گذراند . اين لحظات براي عالمان دقايق تعمق ، براي هنرمندان زمان پديد آوردن و براي بي فكران و بي هنران ملال آورترين اوقات است . از اينروست كه اين اوقات براي عده اي بارور و شوق انگيز و براي عده اي مفسده انگيزترين اوقات است . زمان عظيمي كه يك سوي آن بارو كردن عمر و زندگي  و سوي  ديگر آن ضايع شدن و هدر رفتن لحظه هاي شيرين و زود گذر است . اوقات فراغت نزديكترين پيوند را با زندگي معنوي و فرهنگ دارد . اوقاتي كه به ميل و اختيار در راه آموختن ، آفريدن ، ساختن ، پژوهش ، تربيت ، مشاركتهاي داوطلبانه اجتماعي ، خدمات رايگان انساني ، گسترش افقهاي فكري و در بسياري از عرصه هاي ديگر زندگي صرف مي شود ، تبعاً ارتباط آن با حيات معنوي و فرهنگي جامع تنگاتنگ است . ( عمران ، ؟ ۱ ، ۳ ) 
تفريح مجموعة اشتغالاتي است كه فرد كاملاً با رضايت خاطر براي استراحت يا كسب انرژي ، توسعة آگاهانه يا فراگيري غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه ، بعد از رهايي از الزامات شغلي ، خانوادگي و اجتماعي به آن مي پردازد ، اوقات فراغت مدت زماني است كه كار شخصي به عهده انسان نبوده و فرد در آن به فعاليتهاي دلخواه خود مي پردازد كه اين موجب پرورش  استعداد ، شكوفايي شخصيت و برآوردن نيازهاي جسمي و روحي و اجتماعي مي گردد . ( شهابي ، ۱۳۶۶ ، ۷ ، ۸ ) 
فراغت مدت زماني است كه فرد به استراحت براي رفع خستگي ، به تفريح براي رفع كسالت و دلتنگي و به فعاليتهاي انتخابي براي رشد و توسعه ظرفيتهاي جسم و روح خود مي پردازد . ( اردلان ، ؟ ، ۳۸ ) 
فراغت زمان فروخته نشده اي كه متعلق به فرد است ، زمانيكه فرد به ميل خود از آن استفاده مي كند ؛ فراغت نوعي رهايي از وظايف اجتماعي است . 
فراغت فضاي توسعه انساني است و به انساني كردن كار منتهي خواهد شد . ( ماركس ) 

نظريات مرتبط با فراغت 
به طور كلي در رابطه با پيدايش فراغت و گرايش انسان به آن سه نظريه عنوان مي شود : 
اولين نظريه مباني تفريح را مذهب مي داند . « دوركيم » و « جين هاريس » را مي توان از طرفداران اين نظريه نام برد . بطور كلي اين نظريه حاكي از اين است كه تفريح بصورت نمايش و رقص و آواز ، از مذهب سرچشمه گرفته و نوعي رفتار اجتماعي است كه در ايجاد وحدت ميان اعضاي يك گروه و يا قبيله نقش بزرگي را ايفا مي كند . 
دومين نظريه ، نظريه غريزي بازي و تفريح است . از طرفداران اين نظريه مي توان « جيمز بالدوين « …. ويليام مك دوگان » و « كارل گروس » را نام برد . گروس در كتاب « بازي و بشر » معتقد است كه بازي انسان مانند بازي حيوانات از يك نياز فطري سرچشمه مي گيرد و وظيفة اصلي بازي در سنين كودكي آماده سازي طفل براي بزرگسالي است . 
و بالاخره سومين نظريه ، نظريه مبني بر استراحت و كسب لذت است . « اسپنسر » در اين خصوص علتي گرايش انسان به تفريح را رها شدن از نيروهاي اضافي مي داند . 
« مورتين لازواروس » روانشناس آلماني ، عامل تفريح را نياز بشر به استراحت و جبران خستگي بيان مي كند . لازم به ذكر است كه افرادي مثل  « گروس » در مورد پيدايش تفريح و بازي نظري بنيامين دارند ، يعني ضمن قبول نظريه مربوط به غريزي بودن تفريح ، فرضيه استراحت و رهايي از مسئوليت ها و كسب لذت را نيز قبول دارند . ( حميد و نتايج ، ۱۳۸۰ ) 

اهداف گذران فراغت 
اوقات آزاد هر شخص متعلق به خود اوست و خود مي داند كه چگونه از آنها و در چه كارهايي استفاده كند . آنچه ميان اين اوقات مشترك است ، همين آزادي فرد در رسيدن به امور دلخواه است و بالتبع نتيجة آن راحتي خيال و امنيت ، استراحت و آرامش ، تنوع و دوري از تكرار ، خلاقيت و در مجموع فرصتي براي روح تشنة انسان است براي تفكر مجدد با نگاهي محيط بر وجود خود . 
هر چه زندگي شهري ريشه دارتر باشد ، مشكلات ناشي از آن بيشتر و عميق تر است . چنانچه كشورهاي اروپايي و آمريكايي ، با اين بحران از سالها قبل مواجه بوده اند و هم اكنون تفريح و آسايش شهروندان از اركان اساسي برنامه ريزيهاي  كلان آنها بشمار مي رود . 
حال اگر به انسان به ديده موجودي بنگريم كه نبايد زير چرخ دنده هاي تمدن خرد شود ، بايد به تمايلات و خواسته هاي روحي و جسمي او در زماني كه فارغ از وظايف معيشتي و زيستي خود مي باشد ، اجازه بروز داد . در حقيقت همتي كه فرد در زندگي مصروف مي دارد بايد در اين ساعت شكوفا شود ، تفكر با ارزش او در اين زمان صورت پذيرد و بتواند به امور دلخواه خود بپردازد . 
تفريح و وقت آزاد كه ديروز امكانات يك طبقه ويژه بودند ، امروز بصورت حق همگاني درآمده است . مفهوم تفريح در اجتماعي تغييرات زيادي يافته است . تحليل وقت آزاد با همة پيچيدگيش ما را وادار مي كند آن را در زمينه هاي زير بررسي كنيم : 
زمان وقت آزاد 
نوع فعاليت 
روش تفريح 
در وراء اين سه حالت تفريح ، سه پديده مشترك و هم معني وجود دارند : تفريح ، آزادي و حق انتخاب . 
انسان آگاهانه يا ناآگاهانه انتخاب مي كند و وقت هاي آزاد خود را طوري معين مي كند تا براي اعصابش كه در اثر فعاليتهاي اجباري زندگي روزانه ، كار ازدحام و خستگي ناشي از فشردگي بي حد محيط زندگي شهري آرامش دهنده بوده و باعث تعادل فيزيكي ـ رواني گردد . جفر دومازيه (  jaffre Damazedier ) سه عامل اصلي وقت آزاد را مشخص مي كند : 
رفع خستگي : با استراحت 
سرگرمي : با تغيير 
انبساط خاطر : با تفريح 
۱ ـ رفع خستگي : در وقت آزاد براي رهايي از خستگي شامل : استراحت ، سكوت ، بيكاري ، مشغوليات بدون هدف معين و اعمال بدون اجبار عيني . 
۲ ـ سرگرمي : براي رهايي از دلتنگي براي دوري از محل كار شامل : رفتن به مسافرت ، تغيير محيط ، جستجو و يا حتي تصورات ذهني . 
۳ ـ انبساط خاطر : براي رهايي از خستگي فكري و يكنواختي روزانه و در نتيجه پرورش جسم و روان و شكوفايي شخصيت و فرهنگ انساني . ( كانديليس ، ؟ ) 

ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي 
اوقات فراغت را مي توان زماني دانست كه فرد در آن به فعاليتها و اشتغالاتي مي پردازد كه به ميل خود به منظور استراحت ، تفريح ، سرگرمي ، افزايش معلومات و يا توسعه مهارتها برگزيده است . 
امروزه فراغت به  عنوان اصلي كه جاي مشخصي در اوقات شهروندان پيدا كرده داراي اهميت زيادي است و داراي ويژگيهاي ذيل مي باشد : 
رها بودن از وظايف رسمي 
هدف جهت مادي نداشتن 
نشاط و شادماني 
پاسخگويي به نيازهاي فردي ( سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران ، …. ۱۶ ) 
چهار ويژگي اصلي فراغت از نظر دو مازيه عبارتند از : 
رهايي از وظيفه 
جهت نگرفتن 
سرگرم كردن 
تأثير شخصيت ( دومازيه ، ۱۳۵۲ ، ۱۲ )‌
مقاصد فراغت را مي توان به هفت دسته تقسم نمود : 
۱ ـ استراحت و تجديد قوا 
۲ ـ بازي و تفريح 
۳ ـ كسب اطلاع و تكميل معلومات شخصي 
۴ ـ پرورش و شكوفايي شخصيت 
۵ ـ نشست و برخاست با همگنان 
۶ ـ كار خلاق و ايجاد آثار 
۷ ـ طلب رهايي از ماديات زندگي و گريز از توهم 
اوقات فراغت به گفته آلتان (Altan) داراي كاركردهاي مثبت زير است : 
تأمين سلامت روحي و جسمي افراد و جامعه 
شناخت محيط و طبيعت و كسب تجربه هاي آموزشي 
توسعه هنرهاي زيبا 
بالا بردن ظرفيت كاري افراد ، پس از يك دوره استراحت و تمديد اعصاب 
توسعه روابط ميان جوامع ( حسين زاده ، ميكائيلي ، ۱۳۷۹ ) 

كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد 
كار دلخواه يعني فعاليتي كه انسان با ميل شخصي و فارغ از وظايف شغلي ، تعهدات خانوادگي و نيازهاي شخصي اوليه مثل : خواب ، خوراك و حمام و بطور كلي هر كاري كه با آزاداي دروني و ميل قلبي و باطني انجام مي دهد . اين فعاليت سطوح مختلف دارد و از آفرينشهاي علمي و هنري تا كارهاي ضد اجتماعي را در بر مي گيرد : اوج آن فعاليت دانشمند ، هنرمند ، نويسنده و يا فيلسوفي است  كه بنا بر نياز دورني اش به تحقيق و آفرينش دست مي زند . پس از آن فعاليتهايي مثل كتاب خواندن ، رفتن به سينما ، تماشاي فوتبال و يا بازي كردن قرار مي گيرد و در پايين اين طيف ، فراغت منفي و ناسالم است مانند تبهكاري اجتماعي ، اعتياد ، بزهكاري و  تشكيل باندها و گروههاي ضد اجتماعي . 
فراغت ناب : آفرينش و خلاقيت هنري و فكري و جستجوگري . 
تفريح : استراحت ، نشاط و تجديد قوا 
سرگرمي : رفع ملال و گذران وقت 
فراغت منفي : پديد هاي ضد اجتماعي و بزهكاري 
از آنجا كه گذران فراغت در فضا اتفاق مي افتد ( خصوصاً فراغت پويا ) با برنامه ريزي فضايي ارتباطي نزديك دارد . هر نوع فعاليت فراغتي مانند تماشاي تلويزيون در خانه ، رفتن به پارك ، قدم زدن ، دوچرخه سواري و بازديد آثار تاريخي به فضا مربوط مي شود . بنابراين يكي از معيارهاي طبقه بندي فراغت ، سلسله مراتب فضايي آن است . فراغت از نظر مكاني به سه بخش عمده تقسيم مي شود : 
گذران فراغت در محيط خانه 
گذران فراغت در محيط شهر و روستا 
گذران فراغت در عرصه كشور و بين المللي 
گذران فراغت در خانه يا جنبه فردي دارد . مثل شنيدن موسيقي ، تماشاي تلويزيون ، مطالعه و استراحت ؛ يا جنبه گروهي ، مانند ديدار و گفتگو با دوستان ، بازيهاي خانوادگي ، مطالعه دسته جمعي و كار توليد جمعي . در عرصه دوم يعني محيط شهر ، گذران فراغت يا در فضاي بسته اتفاق مي افتد كه براي فعاليت شخصي در نظر گرفته شده اند . مثل سينما ، تئاتر ، نمايشگاه ، موزه ، سالنهاي ورزشي ، كتابخانه و فرهنگ سرا كه بيشتر متناسب با فعاليت غيرفعال است ، يا در فضاهاي باز كه بيشتر با فراغت فعال سر و كار دارد مثل رفتن به پارك ، قدم زدن ، دوچرخه سواري ، ورزش در مكانهاي باز ، بازديد از فضاهاي شهري ، حضور در هفته بازارها و غيره . سرانجام فضاهاي گذران فراغت ، عرصه بيرون شهر را در بر مي گيرد و با مفهوم ديگري به نام گردشگري يا توريسم ( داخلي و خارجي ) ارتباط مي يابد . ( مهدي زاده ، ۱۳۷۹ ) 
فراغت و تفريح در دين 
« هيچوقت فارغ و بيكار منشين ، وقت خود را ضايع مساز ، وقت غنيمت است . تا وقت و فرصت باقي است آن را تلف ننموده و تكامل در تو وجود نداشته باشد ، همين كه از كار فارغ شدي به كار ديگري مشغول شو و در كارهاي ميل و رغبت و توكل تو به خداوند تعالي باشد . »  
پيامبر اكرم ( ص ) همواره در جهت رشد استعداد ها و پرورش جسم و روح تشويق مي نمودند : 
« تفريح كنيد ، بازي كنيد ، زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتي ديده شود . » 
ايشان فرموده اند : « بهترين سرگرمي مؤمن شناست و به فرزندان خود نيز شنا و تيراندازي بياموزيد . » همچنين هشدار داده اند كه قدر نعمتهاي صحت و فراغت را بدانند و در آنها كفران روا مدارند تا مغبون نگردند . از طرفي آن حضرت عنايت داشتند كه برخي كارهاي فراغت كه هرزگي و ابتذال را به دنبال داشته باشند نه تنها موجب اسراف و تبذير در نعمتها و كفران آن مي گردد ، بلكه فرد را به انحرافات و بزهكاريها سوق داده باعث ايجاد مشكلات اجتماعي مي گردد ؛ به علاوه عدم توجه به امور تربيتي و اجتماعي و سهل انگاري در چگونگي گذران اوقات فراغت مردم بويژه جوانان و نوجوانان و محرومين و معلولين ، به تحليل تدريجي و استهلاك توان و استعداد آنها و صرف انرژي در راههاي ناصواب منجر مي شود كه در صورت وجود مشكلات بيولوژيكي ، فردي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ممكن است به بروز معلوليتهاي ثانويه ، ايجاد بي تفاويتها ، يأس  ، مرگ زودرس ، ناسازگاريها ، انحرافات و بزهكاري گردد . ( شهابي ، ۱۳۶۶ ، ۱ تا ۳ ) 

ابعاد اقتصادي گذران فراغت 
يك تلقي اشتباه فراغت را موضوعي تفنني و هزينه بر مي داند بايد اصلاح شود . امروزه در تمام دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه فراغت يكي از نيازهاي اساسي و اوليه زيستي است .  تمام فعاليتهاي اقتصادي از نياز شروع مي شود و نياز به كالا ، اساس توليد ، توزيع و مصرف است : 
بنابراين مردم اگر براي رفع نيازهاي خود ، كالايي متناسب ببينند به راحتي حاضرند هزينه اش را بپردازند . ايجاد تسهيلات فراغتي را نبايد صرفاً سرمايه گذاري بخش عمومي بدون برگشت دانست . اولاً در اينجا برگشت سرمايه منفعتي اجتماعي است و به رشد روحي و افزايش توان ملي كمك مي كند ؛ ثانياً مي تواند منشأ اشتغال  و توليد باشد و درآمد ايجاد كند . از طرف ديگر تجربه جهاني نشانگر اين است كه برنامه ريزي گذران فراغت حتماً نياز به سرمايه گذاريهاي كلان و عيب ندارد ، آگاهي اوقات با كارهاي ساده و با استفاده ساده و با استفاده از فضاهاي مرده و تأسيسات و تجهيزات فرسوده نيز مي توان فضاهاي فراغتي مطلوب ايجاد كرد . فضاهاي قديمي و فرسوده شهر مي توانند از چند نظر جذاب باشند : 
يادآور تاريخ و هويت آن مكان هستند . 
با بازسازي مختصر مي توانند فضاي شهري را از نظر بصري زيبا  كنند . ( مهدي زاده ، ۱۳۷۹ ) 

تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت 
« زيباترين چيزي كه مي توان تجربه كرد ، چيزي است مرموز ، چنين چيزي سر چشمه هنر راستين و علم است . كسي كه با چنين احساسي ناآشناست ، كسي كه نمي تواند دمي فارغ از خويشتن به عالمي مرموز خيره شود ، كسي است كه در وجود خود چيزي بيش از يك مرده ندارد و چشم بينايي و بسته است . » ( آلبرت انيشتين ، ؟ ) 
بازي براي كودكان و نوجوانان يعني ابراز شوق از اينكه در وقت دلخواه و در مكان دلخواه كشفياتي انجام دهند . بازي در حد اعلاي خود نوعي پژوهش است . تمدن جديد در بازي طبيعي كودكان است برده است . آنچه براي كودكان در حول و حوش منزلشان جاذبه داشت از ميان رفته است و بيشتر مخفيگاههاي مرموز كه بازي را براي كودكن فريبنده مي ساخت جارو شده اند . 
غالباً فراموش مي كنند كه در جهان خشن و مدرن امروزي ، بازيهاي قايم باشك و ديدن چيزهاي زيبا ، همانقدر براي كودكان در حال رشد لازم است كه هوا و غذا . 
دكتر فنينگ ( fanning )  در مطالعه اي كه دربارة خانواده هاي آپارتمان نشين آلمان در سال ۱۹۶۷ انجام داده ، ثابت كرد كه تعداد بيماران رواني و ناراحتيهاي ريوي در بين آنها سه برابر خانواده هايي است كه در خانه هاي حياط دار زندگي مي كنند و هر چه ارتفاع آپارتمان بيشتر باشد ، بيداد بيماري رواني بيشتر خواهد بود . حال در ميان كودكان زير ۱۰ سال ميزان بيماري رقم بزرگتري را نشان مي دهد كه حاكي از تأثير مخرب تر بر روي اطفال است . خلاصه اينكه اگر از خردسالان فرصت بازي ، مخاطره جويي و دوستيابي در فضاي آزاد سلب شود ، رشد عواطف متوقف خواهد شد و اين يعني عمارتي كه از بن خراب شده است . ( هودسن ، ۱۳۴۷ )‌
در جامعه شهري امروز كه زندگي اكثر خانواده ها در توده هاي جمعي و مسكوني ( آپارتمانها و برجها ) مي باشد ، اثرات نامطلوب روحي و جسمي روي  تمام افراد خانواده مشهود است و اين تأثيرات مخرب روي كودكان ، خانمهاي خانه دار و سالخوردگان بيشتر است . بيشترين تأثير روي خردسالان و كودكان است كه شخصيتشان چون روحي سفيد در حال شكل گيري است و نياز به تحرك و جنب و جوش و بازي و ارتباط با همسالان ، حضور در طبيعت و كنجكاوي و جستجو دارند تا ذهنشان پرورش يافته ، شخصيتشان شكوفا گردد و به رشد جسماني آنها كمك شود . بنابراين يكي از مؤثرترين راه حلها براي زندگي متراكم در آپارتمانها و برجها ، برنامه ريزي تفريح ، بازي و سرگرمي آنها در مقاطع مختلف زماني است ؛ يعني تخصيص فضاهاي امن و در كنترل والدين در دل طبيعت و با تنوع و گونه گوني تا اين نياز كودكان برآورده شود . 
تقسيم بندي وقت آزاد 
اوقات فر اغت را مي توان از چند نظر بررسي كرد : 
از نظر زماني : مي تواند شامل بخشي از روز ، پس از پايان كار و اشتغال روزانه ، بخشي از روزهاي هفته ، تعطيلات آخر هفته ، بخشي از تعطيلات موردي و مناسبتهاي پراكنده در روزهاي سال ، بخشي از تعطيلات ساليانه بصورت چند هفته پيوسته يا ناپيوسته . 
از نظر مكاني : در محيط خصوصي خانه ، خارج از خانه و در فضاهاي بسته ( كلوپها ، سينماها ، پاركها و زمينهاي بازي . 
مسائل اجتماعي ـ اقتصادي : با توجه به وضعيت فعاليت ( فعال ، غير فعال ، شاغل ، غير شاغل ، خانه دار ، محصل و …. ) و با توجه به گروههاي عمده شغلي ، سطح سواد و شرايط جنسي و سني . 
چگونگي فعاليت : گذران فراغت فعال ( ورزشي ، مذهبي ، هنري ـ آموزشي ، تفريحي ، راهنمايي و گردش ) و گذران فراغت غير فعال ( مطالعه ، سرگرميهاي سمعي ـ بصري ، هنرها و سرگرميهاي خانگي ) . ( سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران ، ۱۶ تا ۱۹ ) 
فراغت از نظر سني : هدف همه انسانها از زيستن رسيدن به كيفيت و دلخواه خود از زندگي يا سعادت است كه با فراغت تعريف مي شود . همه انسانها با اين موضوع درگير هستند و به همين دليل نيازهاي فراغتي بسيار متنوع است . از كودك خردسال تا سالخوردگان همگي احتياج دارند وقتشان را بصورت دلخواه و معنادار بگذرانند . كودكان ، زمان و مردان در سنين مختلف نيازهاي فراغتي ويژه اي دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود و عدم ارضاي آنها مترادف با احساس نگون بختي است . 
    نيازهاي فراغتي تناوب زماني دارند : 
نيازهاي روزمره و كوتاه مدت ، مانند پياده روي ، ديد و بازديد و غيره . 
نيازهاي ميان مدت ، مانند كوه نوردي و پيك نيك هفتگي در فضاها و تجهيزات گسترده تري مي طلبد . 
نيازهاي بلند مدت ، مانند سفرهاي چند روزه ، سير و سياحت و گردشگري كه به برنامه ريزي اقتصادي ـ اجتماعي نيازمند است . ( جوادزاده ، ۱۳۷۹ ) 

نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي 
صنعت از طريق تقليل تدريجي ساعات كار ، افزايش درآمد ، فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم و القاء نظام نويني از زندگي به انسانها ( نظام ماشيني ) ابعاد جديدي به فراغت بخشيده است . ابعاد مزبور در زمينه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و خانوادگي تجلي مي يابد . 

عتیقه زیرخاکی گنج