گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 217 views
 • بدون نظر
يکی از اصلی ترين اھداف زبان برقراری ارتباط جھت انتقال اطلاعات عواطف و احساسات می باشد . در راستای نيل به
اين ھدف رويکرد به تعامل ھای گفتاری در حيطه ارتباطات اجتماعی از اھميتی ويژه برخوردار است . اھميت اين حوزه
از کاربرد زبان که به شکلی غير مستقيم با مولفه ھای جامعه شناسی زبان در ارتباط است با گسترش صنعت جھانگردی
بيش از گذشته نمايان شده است.
در اين کتاب الگوھای متونی که به شکل شفاھی در محاورات روزمره قابل مشاھده ھستند معرفی شده است . فراگيری اين
متون نه صرفا به عنوان ساختار ثابت بلکه به عنوان الگوی نمونه برای ساخت متن ھای شفاھی مشابه توصيه می شود ….
در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ ناچیز به بقیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.

امیدواریم از مطالب ارائه شده نهایت استفاده را ببرید و با خرید و دانلود این فایل بسیار ارزشمند علاوه بر دستیابی به مطالب مفید از ما حمایت

 نمایید  تا بتوانیم محصولات درخور شایسته دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

 • بازدید : 188 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۲۴۵
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش
هدف از این پژوهش را می توان در چند مسئله بیان نمود به طوری که نه تنها اطلاعاتی از زبان ادبیات عرب بر ما آشکار سازد بلکه بتوان اطلاعاتی در زمینه ادبیات عرب در این دوره و شناختن بازه زمانی آن و همچنین تحولات این دوره را برای ما آشکار سازد همچنین باید گفت انگیزه بیشتر من جهت انتخاب موضوع فوق ارتباط کاری و نوعی حس کنجکاوی بررسی وضعیت ادبیات عرب در آن زمان برایم به وجود آمده بود

۱-۱ بیان مسئله

بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه که در آن با توجه به بازه زمانی بین سالهای ۹۱۰هـ..ق الی ۱۲۱۰هـ..ق و با توجه به فارسی زبان بودن ایرانیان و و شاید حس کنجکاوی در مورد چگونگی و ضعیف ادبیات عرب در ایران در دوره اوج گیری شیعه و تقابل به وجود آمده با تسنن و چگونگی تسری و داخل شدن ادبیات عرب در ایران آن زمان مرا برآن واداشت تا این بررسی و سیر تحولی ادبیات عرب در این دوره را بررسی کنم و آشنایی بیشتر با این سیر تحولاتی را بیان نمایم.

۱-۲ هدف های تحقیق

به طور اجمال می توان هدف از تحقیق فوق را در چند مسئله بیان نمود به طوری که نه تنها اطلاعاتی از زبان ادبیات عرب بر ما آشکار سازد بلکه بتوان اطلاعاتی در زمینه ادبیات عرب در این دوره و شناختن بازه زمانی آن و همچنین تحولات این دوره را برای ما نمایان سازد که به اجمال به بیان اهداف مورد نظر به صورت فهرست وار می پردازم.

۱- تاریخ ادبیات عرب از گذشته تا دوره فوق .۲- واژه های مورد نیاز در ادبیات عرب.۳- بررسی دوران صفویه و افشاریه و زندیه شامل سلاطین و وضعیت دوران فوق.۴- علما و دانشمندان و نویسندگان و آثار علمی آنها که به نگارش در آمده و اطلاعات آن را در دسترس ما می باشد.

۴- نمونه ای از ادبیات شعری در این دوره.۵- تحلیل ادبی تعدادی از ابیات از نظر فنون شعری از دیدگاه غزل ،‌قصیده ، ملمع و…

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

۱-۳ باید اذعان نمود از آن جهت موضوع فوق اهمیت دارد که کمتر شخصی این زمان را مورد تحلیل قرار داده و در این زمان ادبیات عرب به نوعی دارای نقصان و افول قرار شده است چرا که از طرفی سلاطین به نوعی مخالفت خود را با ترویج ادبیات عرب اظهار داشته و از طرفی شاهان ایرانی زنده نگاه داشتن ادبیات فارسی را در فکر خود پرورش می دادند و انگیزه بیشتر من جهت انتخاب موضوع فوق ارتباط کاری و نوعی حس کنجکاوی بررسی وضعیت ادبیات عرب در آن زمان برایم به وجود آمده بود لذا بر آن شدم که موضوع را تحلیل نمایم.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات طرح

۱-۱ بیان مسئله

۱-۲ هدف های تحقیق

سوالات فرضیه تحقیق

فصل دوم

مقدمه

۲-۱ تاریخ

۲-۲-۱ تعریف ادب و ادبیات

۲-۲-۲ اقسام ادب

۲-۲-۳ عناصر ادب

۲-۲-۴ خط و کتابت عربی

۲-۲-۵ متون ادبی

۲-۲-۶ فنون ادبی شعر

۲-۲-۷  انواع شعر

۲-۲-۱۲ فنون ادبی نثر

۲-۲-۱۳ انواع قصص

                   2-4          تاریخ صفویه

.ارزش تاریخی دوره صفوی

دولت صفوی بنیادگذار دولتی واحد با مذهبی واحد

           ساختار حکومتی دولت صفوی

ساختار قضایی

 ساختار اجرایی

 ساختار نظامی و لشکری

پادشاهان صفوی

 دانشوران روزگار صفوی

مثلث دین، سیاست و آموزش عالی در دوران های تاریخی ایران

                                                    دوران صفویه

افـشاریه

زندیه

 علمای قرن دهــم

علمای قرن یازدهم

علمای قرن دوازدهم

مدرسه مریم بیگم صفوی

مدارس دوره صفویه 

شیخ بهایی

زندگی

 استادان

 آثار و تالیفات

 شخصیت ادبی

 زندگی سیاسی شیخ بهایی

شیخ حر عاملی

شاعر اهل بیت  

میرداماد

ملاصدرای شیرازی

غیاث الدین شیرازی

کمال الدین اردبیلی

  مهمترین اساتید وشاگردان علامه مجلسی

الف_ ملا محمد تقی مجلسی مشهور به مجلسی اول:

ب – ملا محمد صالح مازندرانی:

ج – ملا محسن فیض کاشانی:

د- سید علی خان شیرازی:

استادان دیگر:

مجلس درس و حوزه علمی علامه مجلسی:

مهمترین شاگردان علامه مجلسی:

الف _ سید نعمت الله جزایری:

ب – میر محمد صالح خاتون آبادی:

ج _ حاج محمد اردبیلی:

د _ میرزا عبدالله افندی تبریزی اصفهانی مولف ریاض العلما:

شاگردان دیگر:

                   فیض کاشانی

شاگردان معروف فیض

آقا جمال الدین محمد خوانساری

در حوزة تدریس :

شاگردان :

تألیفات :

ستارة آسمان ادب فارسی :

سید صدر

                              فتح الله كاشانی

میوه‏هاى معرفت

محمد نراقی

                                              میرزای قمی                              

الاسترابادی

دانشمندان الریاضیات والفلک

معرفى اجمالى كتاب:

مقدس اردبیلی، شیخ عبدالله تستری، شیخ بهائی.

مؤلف:

شیخ سلیمان ماحوزی  بحرانی(م۱۱۲۱ق )                        

۲-۳۵ فاضل هندی

۲-۳۵-۲ تالیفات

علامه مجلسی

فصل سوم

مقدمه

 فهرست کتب خطی مجلس شورای اسلامی ، ج ۷ ، ص ۱۷۳

کشکول شیخ بهایی

کتاب ثمرة الفواد  ملا اسماعیل خواجویی

قصیده

شعر :

                     فصل فی وصف نسائها

حر عاملی – ابیاتی در حدیث قدسی

۵ – ۳ شیخ بهائی

چکامه های از شیخ حرفوشی

ستایش از شیخ محمد جواد کاظمی :

فهرست منابع

 • بازدید : 197 views
 • بدون نظر

برای برطرف  نمودن نقایص و ضعفها در هر امری ابتدا باید بررسی های لازم صورت گرفته و پس از تحقیقات و نظر سنجی  علل و عوامل آن را شناسایی کرد سپس با یک برنامه ریزی دقیق و سنجیده اقدام به تعدیل و رفع آن نمود . بنابراین  عوامل افت تحصیلی شناسایی شده در در س عربی در این |ژوهش گردآوری شده است و چالش ها و مشکلات  آن بررسی شده و راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شده است .

تعداد صفحات : ۳۸  فرمت فایل : ورد

مقدمه

 برای برطرف  کردن ضعف و نقص در هر امری ابتدا باید   با تحقیق و بررسی و نظر سنجی های لازم ، علل وعوامل آن را به خوبی شناسایی کرد  و سپس با برنامه ریزی دقیق و سنجیده به کاهش و برطرف ساختن آن  اقدام نمود. لذا عوامل افت شناسایی شده در درس عربی  با عناوین مشخص به شرح زیر می آید :

  کتاب  ها ی عربی موجود  یکی از مهمترین و بزرگترین عامل  بی رغبتی و افت تحصیلی دانش آموزان در این درس   می باشد که نواقص و کاستی  های  آن به شرح زیر  تقدیم می شود :  

به روز نبودن مطالب کتاب  های عربی  و عدم تناسب  وهماهنگی و همخوانی محتوای آموزشی کتاب عربی  با سلایق و نیازهای علمی ، عاطفی و رفتاری  دانش آموزان  .

حجم زیاد و خسته کننده مطالب و محتوای کتب درس عربی .

تاکیدبیش ازحد به قواعد و ارائه آن  به صورت خسته کننده و با توضیحات زائد و طولانی  ، باعث شد  که دانش آموزان رغبت و علاقه کافی برای یادگیری این درس ند اشته باشند . به همین دلیل این نیاز احساس می شود که در تألیف کتابهای عربی دوره متوسطه تغییرات کلی و اساسی اعمال شود تا مطالب به صورت جذاب و مفید به دانش آموزان ارائه گردد .

جذابیت و تنوع مطالب موجود در کتاب بسیار کم و  ناچیز است . مثلاً در هیج جای كتابهای درسی عربی   ، یك مطلب ورزشی دیده نمی شود. اغلب مطالب كتابهای درسی عربی ، آیات قرآنی و احادیث و ادعیه می باشد كه باعث یكنواختی مطالب درس عربی شده است. درست است كه هدف از  آموزش زبان عربی فهم قرآن و حدیث است اما می توان در لابلای داستانهای متنوع و جذاب و یا در ضمن عنوان كردن یك لطیفه  و حكایت پند آموز خیلی از لغات و اصطلاحات متون دینی را آموزش داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه                                                                                         2

دانش آموز                                                                                    3

معلّم                                                                                           4

 امکانات آموزشی                                                                          6

آزمون  ها و ارزشیابی ها :                                                              7

جامعه و برنامه ریزان و مسؤولین                                                       8

راه کارهای عملیاتی برای بهبود وضیعت  درس عربی  و جلوگیری از افت :۱۱

تألیف کتاب و برنامه ریزی درسی                                                      13

گروه آموزشی ، دبیرخانه عربی کشور  وکلاس  ضمن خدمت  :              16

 مدرسه و امکانات آموزشی                                                            19

 ارزشیابی ها :                                                                            20

راهکارها ی دیگر :                                                                        22

شیوه نوین تدریس در درس عربی                                                   23

راههای بررسی معلمان                                                                27

خصوصیات معلم عربی                                                                 27

چالش ها و موانع آموزش زبان عربی در مدارس ایران                          30

راهكارهای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش‌آموزان نسبت به درس عربی    33

نتیجه‌‌ گیری                                                                                36

منابع                                                                                        38

 • بازدید : 199 views
 • بدون نظر

بخشی از پایان نامه

[الحديقه الأولي معني النحو في الاصل وحدة اصطلاحأ]

الحديقة الاولي: فيما اردت تقديمه.

ص: غرّة: النحو علم بقوانين الفاظ العَرب، من حيث الاعراب و البناء و فائدته حفظ اللسان عن الخطأ في المقال، و موضوعه: الكلمة و الكلام.

فالكلمة: لفظ موضوع مفرد: و هي اسم و فعل و حرف.

والكلام: لفظ مفيد بالسناد، و لايتأتّي الاّ في اسمين، او فعل و اسم.

المعلوم علي الوجه الأكمل، ينبغي له أن يتصوّرَ أوّلاً حقيقةَ ذلك العلم بحدّه ليحصلَ له الإحاطةُ الوحدة التي باعتبارها جُعلت المسائلُ الكثيرةُ علماً واحداً، فيمامِن فواتِ ما يَعينه والاشتغالُ بما لايعينه، و إن يعرف فائدتَه و غايتَه ليصون سعيَه عن العبث و إنْ يعرفْ موضوعَه الذّي به يُعَدّ ليكون علي زيادة بصيرة في طلبه.

فبيّنَ ذلك كلّه مقدّماً له فقال: غُرةً أي هذه غرّة، بضمٌ الغين المعجمة و تشديد الراءِ المهملةِ، و هي بياضٌ في جبهة الفرسِ فوقَ الدرهمِ، والغرّةُ من الشهر ليلةُ استهلالِ القمر. و في الصحاح، غرّةُ كلِّ شيءٍ أولُه و أكرمُه. فعلي النفسيرين الأوّلينِ يكون فيه استعارة مطلقة النحو. قال ابوالفتح بن جنّي في الخصائص: هو في الأصل مصدرٌ شايعٌ، أي نحوتُ نحواً، كقصدتُ قصداً، ثُمَّ خصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم. كما أنَّ الفقهَ في الاُصل مصدرُ فقهتُ الشيءَ أي عرفتُه، ثُمَّ خَصّ به علمَ الشريعةِ من التحليل و التحريم وذكر له نظائر في قصر ما كان شايعاً في جنسه علي أحدّ انواعه.

قال: و قد استعملته العرب شرفاً، أنْشَدَ أبوالحسن۱:[من الرجز]

۷- يَحْدُوبها كُلُّ فتًي هَيَّاتِ     و هُنَّ نحوَ البيتِ عامدات۲

انتهي.

قبل و إنّما سُمّي هذا العلمَ به لأنّ أميرَ المُومنينَ(ع) لمّا أمْلَي أصُولَه عَلَي

أَبي الأَسود- كما تَقَدَّمَ- قال له: انْحُ هذا النحوَ يا أبا الأَسود، فَسُمّي به تبرّكاً بلفظه۳ الشريف، و اصطلاحاً علمٌ و هو كالجنس يدخلُ فيه جميعُ العلومِ علي تفاوت معانيها.

«بقوانين ألفاظ العرب»: القوانينُ جمعُ قانونٍ، و هو في الأَصل لفظٌ يوناني أو سريانيٌ موضوعٌ لمسطر۴ الكتابة، و في الاصطلاح قضيّة كليّة يتعرّفُ منها أحكامُ جزئياتِ موضوعِها كقولنا: كلُّ فاعلٍ يجبُ رفعُه، و كلُّ مفعولٍ يجبُ نصبُه۵، و كلُّ مضافٍ إليه يجبُ جرُّه.


۱ علي بن مؤمن ابوالحسن بن عصفور، حامل لواء العربية في زمانه يالأ روس، صنّف الممتع في التصريف، شرح الجزولية، تلائة شروح علي الجمل و مات سنة ۶۶۹، بغية الوعاه، ۲/۲۱۰٫

۲ لم يسمّ قاتله، اللغة.

يحدوبها: أي ايل الحجيج أي يزجرها للمشي. هَيّات: فعّال بمعني الصباح من هيّت به إذا صاح به، و هر مجرور لأنه صفة. عامدات اي قاصدات

۳ في«ح» تبركا بذكره بلفظه الشريف.

۴ في«س» لمصدر.

۵ سقطت هذه الجملة في پس.

 • بازدید : 200 views
 • بدون نظر

خرید دانلود فایل تحقیق پایان نامه فنون تدریس لغات زبان انگلیسی /  تعداد صفحات ۴۲

ارزانتر از همه جا آماده ارائه به دانشجویان و علاقمندان گروه هدف

چکیده / معلمين باتجربه زبان انگليسي به عنوان زبان دوم خيلي خوب مي دانند كه لغت تا چه اندازه اهميت دارد. آنها مي دانند كه محصلين بايد هزاران لغت را كه گويشوران ونويسندگان انگليسي به كار مي برند بياموزند. خوشبختانه، نياز به لغت نكته ايست كه هم معلمين و هم محصلين برآن متفق القول اند. البته طي ساليان متمادي در برنامه هاي خاص آماده سازي معلمين زبان توجه چنداني به روشهاي ياري دادن محصلين درخصوص آموختن لغت نشده است.  درواقع بعضي ها بر اين باور بودند كه يادگيري زبان فقط از طريق يادگيري لغت امكان دارد. زبان آموزان اغلب اعتقاد داشتند كه تنها نياز آنها تعداد زيادي لغت است و خيال مي كردند كه مي توانند زبان را با يادگيري اين تعداد لغات انگليسي به همراه معاني آنها درزبان خود فراگيرند. بدون شك اين اعتقاد درستي نبود، زيرا علاوه برآنكه شخص بايد لغات انگليسي و معاني آنها را بداند. بايد بداند كه لغات درجملات انگيسي چگونه با هم عمل مي‌كنند و اين يكي از دلايل تأكيد بردستور زبان دربرنامه هاي آماده سازي معلمين درچند دهه اخير بوده است. درخلال اين سالها درخصوص كشفيات جديد در مورد راههاي ياري رساندن به محصلين براي يادگيري كلمات صحبت چنداني به ميان نيامده است….

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع Textual reduction in translated dialogue in film versus literary fiction که شامل ۲۸ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل :فرمت قابل ویرایش Word

Abstract

By exploring the correlation between textual reduction and length of utterance as well as surveying what grammatical elements are omitted to cause textual reduction, this paper seeks to establish what mechanisms are at play in the translation of dialogue in film vs. fiction. The need for economy of translation found in subtitling might suggest that textual reduction is more widespread in subtitles than in translated fiction.

On the basis of two small-size corpora, it is shown that the longer the utterance the greater the possibility for reductions in both modes of translation. However, and perhaps not surprisingly, there is less textual reduction in translated dialogue in fiction overall.

Moreover, translated fiction seems to allow longer utterances than subtitles before reduction takes place. With regard to the elements that are omitted, similar patterns can be found, although subtitles show a clearer tendency for interpersonal elements to be omitted

 • بازدید : 178 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده که به دليل سرکشی نفس بشرپديدآمده اند ديروز صدای شمشيرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که يا تعليم نديده اند يا تعليم آنها همراه با تهذيب نفس نبوده پس هيچ گاه نبايد نقش و جايگاه ارزشمند معلم را ناديده گرفت . معلم امانتی خطير و پرارزش را دراختيار دارد و بايد امانتدار باشد اوچه درتربيت فرزندان درمحيط خانه وچه رهبری سياسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وبايد برای معلم شرايطی فراهم باشد تا به اين وظيفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کريم نيز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقايسه کرده است 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات بیشتری می دهیم
بيان مسئله :
با عنايت به اينکه يکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصيلی است وجامعة ما هم دراين رهگذر سالانة ميلياردها ريال از سرماية کشور را از دست می دهد و با توجه به اينکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته دراين امر دخالت بسياری دارد وهمچنين دراين راستا نقش معلم در پيشگيری ازاين افت ، حياتی است و با عنايت به اينکه کسب علوم وفنون جديد درساية بهره گيری از روشهای نوين آموزشی امکان پذيراست و معلم درجهت دستيابی به اين هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نيازها وعوامل ايجادکنندة انگيزه های وی می تواند در اثر بخشی فرايند تدريس نوين باعث پويايي و رشد نظام يادگيری وکارايي نظام آموزش و پرورش شود و همچنين باتوجه به ارتباط بين انگيزة معلمان با عملکرد دانش آموزان و اينکه معلم با انگيزه دانش آموز با انگيزه بارمی آورد اين سئوال مطرح است که راهکارها و عوامل ايجادکنندة انگيزة معلمان چيست ؟ به نقل از رضوی ۱۳۷۳ : « باتوجه به اينکه بررسی های مختلف نشان می دهدکه فردی که نسبت به شغل خود انگيزة کافی را ندارد و از آن احساس رضايت نمی کند ، همواره تا آخرين روزهای زندگی شغلی خود ، هم خود رنج می برد و هم ديگران ؛ به ويژه اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » .
باتوجه به اين زمينه ها برآن شديم تا راهکارهای ايجاد انگيزة معلمان را برای استفاده از 
روشهای نوين آموزشی مورد مطالعه قراردهيم ودراين ميان به سئوالاتی از اين قبيل که : آيا بين نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟ 
آيا بين ميزان تحصيلات ، عوامل سازمانی و محيطی ( روابط انسانی با مديروکارکنان و وجود امکانات ) ، عوامل مادی ومعنوی شغل ، سن ، جنس وسابقه کار وراهکارهای ايجاد و افزايش انگيزه درمعلمان رابطه معنی داری وجود دارد ؟ پاسخ دهيم . 
اهميت و ضرورت تحقيق :
اثربخشی آموزش تاحدود زيادی به اثربخشی معلمان مربوط است . درواقع بدون تأييد و تصديق معلمان ، حتی بهترين و غنی ترين مواد آموزشی نيز درقفسه های بايگانی به غبار فراموشی سپرده می شود . بنابراين جهت اصلاح وپيشرفت اساسی درکيفيت آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است فرايند آموزش وچگونگی اثربخشی معلمان را در کلاس های درس مورد بررسی و مطالعه قراردهيم  ودراين ميان توجه به عوامل انگيزشی معلمان می تواند در اولويت های اين بررسی قرارگيرد . 
معلم ازيک سو بايد محتوا و روش های دانش زمان خود را به نسل جوان منتقل سازد و آنان را آمادة کشف انديشه های نوکند و ازسوی ديگر رشد جسمی ، شناختی و عاطفی آموزندگان را به گونه ای رهبری کندکه استقلال فکری ، مسئوليت اجتماعی ، قدرت ابتکار ، آزاد انديشی و دهها صفت ديگررا به صورت پايدار دردانش آموزان به وجود آورند . چنين امری بدون داشتن انگيزه های شغلی يکی از اهداف بسيار مهم و تعيين کنندة افزايش انگيزة معلمان درفرايند تدريس وکارايي نظام آموزش و پرورش می تواند باشد . ( اندرسون  ، ۱۳۷۷ ، ترجمة امينی ، ص ۵ ) 
به علاوه با عنايت به اينکه يکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصيلی است و جامعة ما هم دراين رهگذر سالانه ميلياردها ريال از سرماية کشور و ميلياردها ساعت از عمرمفيد قشرجوان که می بايست درمسير زندگی و قطع وابستگی از 
کشورهای خارجی مصرف گردد ، به هدرمی رود . دراين راستا نقش معلم درپيشگيری از اين افت ، حياتی است . لذا شناخت معلم وکشف نيازها وعوامل ايجادکنندة انگيزة وی می تواند در اثربخشی فرايند تدريس نوين ، مؤثر باشد . از سوی ديگر اگربخواهند در کشوری پايه های توسعة اقتصادی و اجتماعی را بسازند و درجهت توسعة آن برنامه ريزی نمايند . قبل از هراقدامی زمينة چنين برنامه ای را درآموزش وپرورش آن کشور ايجاد می کنند چراکه پيشرفت کشور به وجود نظام آموزش وپرورش پويا و درسطح عالی بستگی دارد از اين روست که تمام جوامع به معلمان مجرب و باذوق و با انگيزه نياز دارند تا بتوانند جوانان مملکت را درقالب سيستم آموزشی نوين تربيت نمايند وآنها را درجهت پيشبرد اهداف جامعه آماده سازند . ( نريمانی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲ ) 
باتوجه به اينکه وظيفة معلمين درفرآيند آموزش ، تنها انتقال واقعيت های علمی نيست و معلمان بايد موقعيت مطلوب يادگيری را فراهم کنند و چگونه انديشيدن وچگونه آموختن را به شاگرد بياموزند و با توجه به اينکه با سازماندهی درست محيط آموزش وتعيين روشن هدف های آموزشی زمينه ی مناسب تجارب و فعاليت های آموزشی فراهم می آيدکه اين موجب می شود يادگيری خود به خود صورت گيرد . 
معلم اگربا اصول و مبانی هدف های آموزش وپرورش ، ويژگی های شاگردان و نياز آنان روشها و فنون تدريس و ساير مهارت های آموزشی آشنايي نداشته باشدهرگز قادر نخواهد بود زمينة شکوفايي استعداد شاگردانش را فراهم کند . (رافقی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۹)
دراين صورت ايجاد انگيزه در معلمان با ايجاد امکانات و منابع کافی و تهيه کتب مناسب با روشهای نوين تدريس و تشويق معلمان و ارزيابی از کارآنان براساس استفاده از روش های نوين آموزشی و دادن امکان به معلمين که بتوانند تجربيات عينی و عملی در زمينه ی تدريس خود پيدا نمايند ضروری می نمايد . 
اهداف تحقيق :
– بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوين آموزشی
– بررسی تغيير درمنابع (کتاب های ) درسی و تأثيرآن در افزايش انگيزه معلمان 
– بررسی تشکيل کلاس های آموزشی ضمن خدمت و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان 
– بررسی امکان ادامه تحصيل برای معلمان و افزايش انگيزه در آنها 
– بررسی وجود امکانات بيشتر درمدرسه و تأثيرآن در افزايش انگيزة معلمان 
– بررسی دايرکردن کارگاه های آموزشی و تحقيقی و تأثيرآن در افزايش انگيزة معلمان
– بررسی داشتن روابط انسانی با مديران و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان 
– بررسی شناخت روشهای نوين آموزشی ازطريق جزوه وکتاب و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان
سئوالات تحقيق :
باتوجه به نرخ افت تحصيلی که ازگذشته تاکنون به دلايل مختلف از جمله استفاده از روشهای سنتی و غيرمؤثر وجود داشته است و با توجه به اهميت يافتن روشهای نوين آموزشی و تأثيرفزايندة آنها در يادگيری دانش آموزان و همچنين باتوجه به اهميت نقش حياتی انگيزة معلمان در امر فرايند تدريس نوين و تأثير اين عوامل در رشد و پويايي نظام آموزش وپرورش درپژوهش حاضردرصدد هستيم که برای راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی به سئوالات زير پاسخ دهيم : 
۱- آيا بين نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟ 
۲- آيا بين ميزان تحصيلات و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
۳- آيا بين عوامل سازمانی و محيطی ( روابط انسانی با مديروکارکنان ووجود امکانات) و راهکارهای ايجاد و افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟ 
۴- آيا بين عوامل مادی ومعنوی شغل وراهکارهای ايجاد وافزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
۵- آيا بين سن و راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين 
آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟ 
۶- آيا بين جنس و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟ 
۷- آيا بين سابقه کار و راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟ 
فرضيه های تحقيق :
۱- بين نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد . 
۲- بين ميزان تحصيلات و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد . 
۳- بين عوامل سازمانی ومحيطی( روابط انسانی بامديروکارکنان ووجودامکانات)و راهکارهای ايجادوافزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده ازروشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد . 
۴- بين عوامل مادی ومعنوی شغل و راهکارهای ايجاد و افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .
۵- بين سن و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد . 
۶- بين جنس و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد . 
۷- بين سابقه کار و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد . 

تعاريف عملياتی : 
راهکار : 
ازنظرمحقق راهکار پيشنهاداتی است که برای بهبود و پيشبرد ( انجام کاری به مسئولان امر داده می شود ) . 
انگيزه : 
ازنظرمحقق عاملی درونی می باشدکه رفتار واعمال فرد را درجهت معينی هدايت می کند و دراو شوق و اشتياق برای انجام کاری را بوجود می آورد و دراثربوجود آمدن اين انگيزه فردکوششی را از ميان سايرکوشش هايش برای انجام کار مورد نظرانتخاب می کند . 
روش های نوين : 
ازنظرمحقق روشهای جديدی هستندکه جايگزين روشهای سنتی گذشته مانند : سخنرانی محض و بدون انعطاف می باشند و اين روشهای نوين تأثير بسياری دريادگيری دانش آموزان دارند . 
 • بازدید : 203 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی با موضوع تعیین معنای مورد نظر لغات که شامل ۱۶۴ صفحه میباشد به شرح زیر است:

نوع فایل : فرمت متن باز PDF

جهت مشاهده ی چکیده و فهرست این پایان نامه روی گزینه ی زیر کلیک نمایید:


عتیقه زیرخاکی گنج