گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 69 views
 • بدون نظر

معدنها یکی از بزرگترین و ارزشمندترین خلقتهای خداوند است که انسانها از ان استفاده بسیا زیادی میکنند ودر زندگی روزمره هم از تولیدات معدنها استفاده زیادی میکنند .کانی کرومیت یکی از استخراجات معدنها است که در این پایان نامه به ان میپردازیم.

در خدمت شما هستیم با ارائه پایان نامه رشته معدن –بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ که با فرمت pdf فارسی ودر قالب 171 صفحه میباشد

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ديگ هاي سنگي و سازندگان آن -خرید اینترنتی تحقیق ديگ هاي سنگي و سازندگان آن -دانلود رایگان مقاله ديگ هاي سنگي و سازندگان آن -تحقیق ديگ هاي سنگي و سازندگان آن 

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 61 views
 • بدون نظر

این فایل در ۷۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این پروژه در ارتباط با بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن می باشد در ابتدا به بررسی اجزای انفجار و پارامترهای آن پرداخته شده است سپس انواع تئوریهای انفجار به همراه معرفی انواع مواد منفجره آورده شده است. 
در قسمت آخر پروژه بهینه سازی انفجار در دو معدن سنگ آهن چغارت و گل گهر مورد ارزیابی قرار گرفته است
در ادامه برای اشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبPDFوبه صورت زیر تهیه شده است:

در این تحقیق با در نظر گرفتن پارامترها وشرایط ژئومکانیکی موثر در پایداری تونل ها تلاش شده است تا بر اساس روش های مد نظر قرار گرفته پایداری آنها مورد ارزیابی وتحلیل قرار گیرد ودرصورتی که نیاز به سیستم نگهداری خاصی باشد طرح لازم جهت فراهم آمدن شرایط ایمنی واقتصادی ارائ شود به عبارت بهتر تجزیه وتحلیل رفتار سازه ای دیواره ها وسقف تونل در شرایط مذکور جزء اهداف اولیه این رح بوده است بدین منظور طی تحقیقات صحرایی وآزمایشگاهی رفتار سنگهای منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته وسپس با استفاده از روش های تحلیلی چگونگی توزیع تنش ها ومیزان جا به جایی ها در اطراف فضاهای زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته اند 
ساخت یک تونل موجب تغییرات تنش در زمین می شود که خود سبب به وجود آمدن کرنش و جابه جایی هایی در اطراف تونل خواهد شد . در صورت طراحی نامناسب در حفر تونل و سیستم نگهداری تنش به میزانی می رسد که از مقاومت سنگ بیشتر شده و موجب جابه جایی های زیاد می گردد که نتیجه آن خرابی کامل تونل است . ریسک خرابی تونل در ارتباط با فاصله از سینه کار بوده و بحرانی ترین وضعیت حفاری بخش تاج تونل می باشد . از این رو اهمیت پایداری بخش تاج در طراحی فوق العاده مهم است . هم چنین گسترش ناحیه پلاستیک علاوه بر خصوصیات ژئومکانیکی به شکل و نحوه اجرای حفاری نیز بستگی دارد . لذا انتخاب مناسب شکل و نحوه اجرای گام حفاری می تواند نقش بسزایی در کاهش این پدیده در زمان حفاری داشته باشد . در مطالعات اولیه نحوه اجرای حفاری تونل روش اتریشی انتخاب می شود که مبتنی بر حفاری مرحله تاج و کف تونل می باشد بنابراین در این تحقیق سعی بر این است که به روش عددی و با استفاده از نرم افزار FLAT3D روش NATM  مدل شده و تقدم و تاخر فازهای حفاری زمان بستن کف تونل و تاثیرات آن برروی سیستم نگهداری در روش مذکور بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد . برهمین اساس اگر پیشروی در قسمت تاج نسبت به کف تونل زیاد باشد مقدار حداکثر جابه جایی ها در ابتدای تونل افزایش می یابد ولی در صورتیکه فاصله بین جبهه کار حفاری در تاج و کف تونل کم باشد و حفاری به طور همزمان در این دو قسمت صورت گیرد . کف تونل به موقع بسته شده و جابه جایی های مربوط به سقف دیواره و کف تونل و هم چنین نیروی برشی و گشتاور خمشی مربوط به سیستم نگهداری به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

ونل‌زنی در شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پیچیده مخصوصاً در نواحی شهری اغلب اجتناب‌ناپذیر است. آنالیز پایداری و تعیین میزان نشست سطحی زمین در پروژ‌ۀ واقعی تونل‌زنی سپری اهمیت خاصی دارند. هدف از این تحقیق تعیین فشاری است که از ریزش جبهۀ تونل یک تونل سطحی حفر شده به‌وسیله TBM متعادل کننندۀ فشار زمین (EPB) جلوگیری می‌کند. در این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر فشار جبهۀ کار بر رفتار تونل، از روش‌های تحلیلی و مدل­سازی عددی سه بعدی با نرم‌افزار ABAQUS استفاده شده است تا میزان فشار مؤثر بر رفتار جبهۀ تونل تخمین زده شود.  پارامتر مذکور با استفاده از داده­های مربوط به خط ۲ متروی کرج محاسبه شده است. روش تحلیلی استفاده شده در این تحقیق عبارت است از: روش لکا- دورمیو (مرز بالایی) که بر پایۀ آنالیز حدی تنش استوار است و بر اساس مکانیسم شکست چند بلوکی انتقالی انجام شده است. هم‌چنین در مدل‌سازی عددیِ از مدل رفتاری موهر-کولمب استفاده شده، سپس نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی و مدل‌سازی عددی مقایسه شده است. برطبق یافته‌های حاصل از این تحقیق، فشار به‌دست آمده از روش تحلیلی لکا- دورمیو، حداقل فشاری است که می‌توان بر جبهۀ تونل اعمال کرد.  هم‌چنین تحلیل نشان می‌دهد که با اعمال فشار به‌دست آمده از روش تحلیلی، جبهۀ تونل متروی کرج به احتمال زیاد پایدار می‌ماند و اجرای روش‌های پیش تحکیمی در این مقطع تونل لازم و ضروری به‌نظر نمی‌رسد
 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

این فایل در قالبpdfوبه صورت زیر تهیه شده:

در عملیات آتشباری هدف اصلی خردایش مناسب سنگ وجلوگیری از بروز پدیده های نامطلوب وناخواسته ناشی از انفجار شامل لرزش زمین انفجارهوا پرتاب سنگ وعقب زدگی می باشد برای رسیدن به یک عملیات آتشباری مطلوب ضروری است که عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر این پدیده مورد مطالعه قرار گیرند به طور کلی عوامل تاثیرگذار بر عملیات آتشباری را میتوان به دوگروه عمده پارامترهای قابل کنترل وپارامترهای غیر قابل کنترل تقسیم نمود با توجه به تعدد پارامترهای موثر در طراحی الگوی آتشباری روشهای تجربی موجود از کارایی خوبی برخوردار نمی باشند درادامه مطلب برای آشنایی بیشتر شا توضیحات مفصلی می دهیم
معدنکاری ، استخراج و جمع آوری مواد اولیه معدنی به طور اقتصادی و تحویل این مواد مصف کننده یا بخش صنعت است. اساس معدنکاری بر مبنای حفاری بنا شده و اطلاع از پارامترهای مربوط به حفاری برای هر معدنکار و متخصص مربوطه، ضروری است . عمدتا حفاری در معادن سنگ کارخانه های تولید سیمان به منظور حفر چالهای انفجاری صورت می گیرد تا به کمک انفجار بتوان سنگها را در اندازه ابعاد مورد نیاز کارخانه خرد کرده ، تولید معدن و عمر ماشین آلات معدنی را افزایش داده و در نتیجه هزینه های سرویس و نگهداری انها را کم کرد. در اینمقاله پارامترهای چالزنی و آتشباری در معادن سنگ آهک سیمان تهران شمال، سیمان ابیک و سیمان مازندران با یکدیگر و با مقادیر به دست آمده از روابط تئوری و تجربی، مقایسه و مقادیر بهینه انهامعرفی شده اند. با استفاده از نتایج این مقایسه و مشاهدات صورت گرفته درمحل معدن، معایب و مشکلات موجود معرفی شده است. در نهایت مشخص شده که معادن سنگ آهک سیمان تهران و سیمان مازندران دارای الگوی منظمتر و موثرتری نسبت به معادن سنگ آهک سیمان آبیک و سیمان شمال می باشند.

  
چکیده:
در عملیات آتشباری ، هدف اصلی خردایش مناسب و جلوگیری از بروز پدیده های نامطلوب و
ناخواسته ناشی از انفجار شامل لرزش زمین ، انفجار هوا ، پرتاب سنگ و عقب زدگی میباشد .
برای رسیدن به یک عملیات آتشباری مطلوب ، ضروری است که عوامل و پارامتر های تاثیر گذار
براین پدیده مورد مطالعه قرار گیرند . به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر عملیات آتشباری را می
توان به دو گروه عمده پارامتر های قابل کنترل و پارامتر های غیر قابل کنترل تقسیم نمود . با
توجه به تعدد پارامتر های موثر در طراحی الگوی آتشباری ، روش های تجربی موجود از کارائی
خوبی برخوردار نمی باشند . علاوه برآن تاکنون رابطه ای به منظور ارائه الگویی مناسب برای
عملیات آتشباری در جهت داشتن خردایش مناسب و کاهش عقب زدگی ارائه نشده است . در
چنین شرایطی می توان از روش های هوش مصنوعی به طور موثری استفاده نمود .
در این پایان نامه سعی شده تا پارامتر های قابل کنترل در عملیات آتشباری در معادن آهک سیمان
تهران شامل ضخامت بار سنگ ، فاصله ردیفی چالها ، طول چال ها ، ضخامت گل گذاری ، خرج
ویژه و حفاری ویژه به گونه ای طراحی گردند تا میزان عقب زدگی به حداقل خود رسیده و خردایش
نیز در حد مطلوب باشد . برای بررسی خردایش ۳ فاکتور D20,D50,D80 به وسیله نرم افزار
GoldSizeبرای تعداد ۵۰ مرحله آتشباری تعیین گردید . در این راستا مدل های مختلفی با استفاده از
روش های شبکه عصبی ، سیستم استنتاج عصبی – فازی و شبکه عصبی – ژنتیک جهت پیش بینی عقب
زدگی و خردایش توسعه داده شد و از بین آنها بهترین مدل انتخاب گردید . همچنین در این مرحله نتایج
بدست آمده از هوش مصنوعی با روش های اماری مقایسه شد . از بین مدل های بدست امده ،مدل عصبی
– ژنتیک با کمترین خطا و بهترین دقت مناسب ترین مدل برای پیش بینی تعیین گردید . در مرحله بعد به
منظور بهنیه سازی پارامتر های ورودی مدل مذکور الگوریتم ژنتیک به کار گرفته شد و بدین ترتیب الگوی
بهینه آتشباری ارائه شد . بر مبنای این مدل ضخامت بار سنگ ۳/۵ متر ، فاصله ردیفی چال ها ۳ متر ، ارتفاع
چال ها ۱۴ متر ، ضخامت گل گذاری ۲ متر ، خرج ویژه ۱۴ کیلوگرم بر متر مکعب و حفاری ویژه ۰٫۲ متر بر متر
مکعب پیشنهاد گردید.

 • بازدید : 62 views
 • بدون نظر
این فایل در قالبpdf وبه صورت زیر تهیه شده است:

در معادن روباز خردایش سنگ معمولا با عملیات آتشباری صورت می‌پذیرد. خردایش مناسب سنگ می‌تواند بطور موثری باعث کاهش هزینه‌های کلی معدن شود. برای طراحی علمیات آتشباری و رسیدن به خردایش مطلوب، پارامترهای متعددی مانند خصوصیات توده سنگ، نوع ماده منفجره و سایر پارامترهای آتشباری باید در نظر گرفته شود. در معدن سنگ نمک سرخه عمليات آتشبارى بدون در نظر گرفتن عوامل فوق صورت مى‌گيرد، که نتيجه آن توليد سنگ هاى درشت مى‌باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن برخى از پارامترهای فوق، یک الگوی آتشباری با هدف کاهش سنگ‌های درشت ارائه شده است.بر اين اساس، دو نوع الگوى آتشبارى براى قسمت‌هاى مختلف مناسب تشخيص داده شد؛ در بخش شمال غربى معدن که سنگ درزه دار مى‌باشد قطر چال کمتر (شبکه متراکمتر) و در ساير بخش‌ها قطر چال بيشتر (شبکه با تراکم کمتر). بر اساس مطالعات انجام شده، سنگ نمک دارا ى رفتار الاستو پلاستيک بوده و اين خصيصه بايد بعنوان مهمترين فاکتور در طراحى الگوى آتشبارى در نظر گرفته شود.
پارامترهای موثر در طراحی انفجار به دو دسته تقسیم می شوند:

پارامترهای قابل کنترل: که عبارتند از ارتفاع پله، ضخامت بار سنگ، فاصله ردیفی چال‌ها، قطر چال، طول انسداد چال و … .

پارامترهای غیر قابل کنترل: که عبارتند از وضعیت قرارگیری لایه ها، وضعیت ناپیوستگی ‌ها (گسل ها و درزه ها)، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ، توپوگرافی و زمین شناسی منطقه [۱و۲].

تاکنون روابط متعددی برای طراحی الگوی آتشباری توسعه داده شده است. از آنجاکه در بیشتر این روابط، خصوصیات مکانیک‌سنگی لحاظ نشده‌اند، در این تحقیق از چهار رابطه لانگ‌فورس، اش۱، اش ۲ و کونیا که نسبتاً خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ را دربر دارند، برای طراحی الگوی آتشباری معدن نمک سرخه استفاده شده است. برای پیش بینی خردایش حاصل از انفجارنیز روابطی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش لارسن، کازرام و داگاما اشاره نمود [۱و۲و۳]. از میان روش‌های فوق روش کازرام بدلیل در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و سادگی آن، مناسب بوده و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده در مورد وضعیت درزه ها، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ، یک الگوی آتشباری مناسب طراحی شده است
مطالعه موردی

معدن نمک سرخه در فاصله ۲۴ کیلومتری جنوب غربی شهر سمنان، ۹ کیلومتری شهرستان سرخه و در مجاورت روستای نظامین واقع شده است. راه‌های دسترسی به معدن از طریق جاده اصلی سمنان – گرمسار بوده و از نظر موقعیت در ۲۴ کیلومتری جنوب غربی سمنان واقع شده و با طی فاصله ۴ کیلومتر به طرف روستای نظامین به این معدن می رسد. مختصات جغرافیایی معدن عبارت است از :
سنگ نمک استخراجی این معدن به کارخانه کربنات سدیم سرخه واقع در سه کیلومتری معدن فرستاده میشود . استخراج ماهیانه این معدن ۳۵۰۰۰ تن می باشد که در سال بالغ بر ۴۰۰۰۰۰ تن سنگ نمک از این معدن استخراج می شود . ابعاد سنگ ورودی به سنگ شکن کارخانه، حداکثر ۵۰ سانتی‌متر می باشد . میزان ذخیره قطعی ۱۲ میلیون تن و عمر معدن ۲۵ سال می باشد. شیب نهایی معدن در پایان عمر آن ۴۵ درجه بوده که متشکل از ۱۴ پله ۵ متری می‌باشد. عیار مجاز سنگ‌های ورودی به کارخانه نیز دارای سولفات  (  )  کمتر از ۷/۱ ٪ می باشد [۴].
متدولوژی (روش کار)

متدولوژی از سه مرحله تشکیل شده است. در ابتدا پارامترهای ژئومکانیکی و فیزیکی تعیین می‌شود. سپس مطالعات درزه‌داری صورت گرفته و در نهایت الگوی آشباری طراحی می‌گردد.

۲-۱– پارامترهای ژئو مکانیکی و فیزیکی

جهت تعیین مقاومت فشاری و کششی سنگ بکر، از چهار نمونه کلوخه ای که از ترازهای ۱۱۸۰، ۱۱۹۰، ۱۱۹۵ و ۱۲۰۰ متر تهیه شده بود، استفاده گردید. نتایج آزمایش بار نقطه ای و سایر پارامترهای مکانیک سنگی در جدول (۱) آمده است. همچنین نمودار مقاومت فشاری و نمودار مقاومت کششی بترتیب در شکل‌های (۱) و (۲) آورده شده‌اند. در ارتباط با خصوصیات فیزیکی، با استفاده از نمونه های موجود، تخلخل و وزن مخصوص سنگ بطور دقیق مشخص گردید که نتایج آن در جدول (۲) آمده است.


 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کیفیت آتشباری – از نظر افزایش راندمان و ایمنی و کاهش هزینه – بوسیله خواص توده سنگ، خواص مواد منفجره و بطور کلی الگوی آتشباری کنترل میشود. الگوهای اولیه آتشباری که حاصل فرمولهای تجربی و متداول هستند، معمولاً از نظر کیفی بهینه نمیباشند؛ بنابراین مرسوم است که همزمان با اجرای چندین مرحله آتشباری، نتایج الگوی اولیه بررسی و سپس با روش سعی و خطا، الگویی بهینه ارائه شود طی این بررسی، ابتدا پنج الگوی انفجاری با مقادیر خرج گذاری و هندسه چالزنی متفاوت طراحی شده است. سپس با اجرای گام به گام عملیات آتشکاری بعد از هر مرحل انفجار، ضمن بررسی و ثبت پارامترهای مهم (سالم بودن دیوار نهایی، میزان پرتاب، میزان تولید بلدرهای بزرگ، میزان خردایش و …) الگوی انفجار، بهینه سازی شده است و با استفاده از نرم افزار Gold size و آنالیز تصویری نتایج حاصل از آتشکاری میزان صحت الگو های طراحی شده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از پنج مرحله انفجار، الگوی حفاری – آتشکاری بهینه بدست آمده است.
تعیین الگوی بهینه آتشباری در تونلسازی از اهمیت به سزایی برخوردار است عدم به کار گیری الگوی مناسب از نظر فنی و اقتصادی هزینه های اضافی به ویژه تحمیل می نماید . در پروزه حاضر اضافه حفاری ، خرج ویژه بالا ، حفاری ویژه بالا و درصد پیشروی کم عمده ترین مشکلات پیش رو در حفر تونل به دلیل به کار گیری الگوی مناسبیپ چالزنی بوده است . روش های تجربی به دلیل عدم لحاظ نمودن همزمان پارامتر های موثر دارای کارایی پایین در زمینه طراحی الگوی آتشباری می باشند . در این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مدلی جهت بهینه سازی الگوی آتشباری براساس داده های واقعی توسعه داده شده است . هم چنین جهت اطمینان بیشتر اطلاعات مورد بررسی توسط شبکه عصبی را به وسیله نرم افزار spssنیز آنالیز نموده که در نهایت با توجه به همبستگی  بیشتر شبکه عصبی و کمتر بودن خطای نسبی آن شبکه عصبی جهت تعیین الگوی بهینه آتشبازی انتخاب شده است . امید است که نتایج حاصل از این پروژه های مشابه مورد استفاده قرار گرفته و گامی مثبت در جهت بهبود شرایط فنی و اقتصادی برداشته شود.  
بدین منظور ابتدا قابلیت آتشباری واحدهای سنگی مورد نظر از طریق شاخص قابلیت آتشباری بررسی شده و سپس باتوجه به کلاس شاخص قابلیت آتشباری، روش حفاری موجود و نهایتاً شیوه طراحی الگوی آتشباری با استفاده از تئوری انتقال انرژی؛ الگویی اولیه جهت آتشباری طراحی گردید. در ادامه با تحلیل نتایج آتشباری مقاطع مشابه پیشین و روابط موجود بین پارامترهای آتشباری و خصوصیات ژئومکانیکی، خرج ویژه بهینه در ارتباط با پارامترهای زمین شناسی مهندسی به دست آمد. در پایان برمبنای خرج ویژه بهینه به دست آمده، پارامترهای زمین شناسی مهندسی واحدهای زمین شناسی پیش رو و تجربیات کیفی؛ الگویی بهینه جهت آتشباری مسیر باقیمانده تونل امامزاده هاشم پیشنهاد گردیده است.

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده:

منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزي نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ اسفوردي قرار دارد و بر اساس تقسیم بندي زون هاي ساختاري در زون ایران مرکزي واقع شده است. قدیمی ترین سنگ هاي موجود در منطقه مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین (سازند ساغند) می باشد که توده هاي گرانیتی ناریگان با سن پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ هاي منطقه آهک هاي کرتاسه است. گرانیت ناریگان یک سنگ آلکالن با بافت پورفیري می باشد. سنگ هاي منطقه شامل سه گروه گرانیت ناریگان، ریولیت (کوارتز پورفیري)، و ولکانیک هاي اسیدي می باشد. در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ هاي اطراف این توده به ویژه در جنوب غرب منطقه که در اثر گسل خوردگی شدیدا خًرد شده اند، تحت تاثیر متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند. یک سري دایک هاي بازیک نیز در داخل سنگ هاي گرانیتی و ریولیتی در منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هاي گرانیتی و ریولیتی را در منطقه قطع می نمایند، پسسن جوانتري نسبت به سنگ هاي منطقه دارند. در این تحقیق سعی بر این بوده است تا با استفاده از اطلاعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیک(مغناطیس سنجی و رادیومتري) و سنجش از دور (تصاویر لندست و آستر) و داده هاي لیتوژئوشیمیایی، وجود آنومالی و کانی سازي عناصر پرتوزا در آنومالی ۲ ناریگان مشخصشود. براي این منظور ابتدا مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي انجام گرفت.
از پردازش تصاویر ماهواره اي مناطق مشخص گردید. ETM+ دگرسانی و مستعد کانی سازي با استفاده از ترکیب هاي رنگی در تصاویر آستر و از اطلاعات ژئوفیزیک و تفسیر داده هاي رادیومتري نقاط با پرتوزایی بالا تعیین شدند، همچنین با استفاده از داده هاي مگنتومتري نحوه قرار گیري توده نفوذي در عمق مشخص شد. جهت بررسی هاي ژئوشیمیایی از منطقه مورد مطالعه حدود ۸۰ نمونه بصورت لیتوژئوشیمیایی برداشت شد. براي نرمال سازي داده هاي ژئوشیمیایی از روش هاي آماري تک متغییره و چند متغییره استفاده شد که روش تک متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شامل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیل آنالیز خوشه اي بود. پس از نرمال سازي داده ها نقاط داراي بی هنجاري ژئوشیمیایی براي عناصر مختلف ۶۲ و توریم فاقد پتانسیل می باشد. چنین نتیجه گرفته شد که میزان عناصر پرتوزا در واحدهاي پیروکلاستی که در جنوب محدوده گسترش بیشتري دارند، داراي اهمیت بیشتر به لحاظ ادامه اکتشافات براي عنصر اورانیوم می باشد. 

وش های شناسایی و اکتشافی سنجش از دور، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، روش هایی هستند که نسبت
به روش های حفاری بسیار ارزانتر و کم هزینه تر می باشند، بنابراین انجام این روش ها قبل از حفاری، در
بسیاری موارد باعث کاهش ریسک های سرمایه گذاری و هزینه عملیات اکتشافی می شـود. بررسـی هـای
سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یک پارچه و محدوده های طول موجی مختلـف، از بهتـرین روش هـا
در پی جویی کانسارها است. با استفاده از این داده ها می توان خطواره ها، شکستگی ها و نیز دگرسانی ها
را تعیین کرد . البته با توجه به خصوصیت این روش بایستی ویژگی هـای مـرتبط بـا حـض ،ور کانـسارها در
سطح زمین رخنمون داشته باشد.
روش های ژئوفیزیکی نیز یکی از روش های مفید در اکتشاف کانسارها است که می تـوان آنهـا را در
زمین، دریا یا هوا انجام داد . در مناطقی که وسعت زیادی دارند غالبا از روش هوابرد استفاده می شود، زیرا
این روش خیلی سریع و با دقت بیشتر انجام می گیرد و مهمتر اینکه هزینه پروژه را تا حد امکـان کـاهش
می دهد. از داده های ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد در تعیـین منـاطق دارای اورانیـوم
استفاده می شود. به این صورت که داده های رادیومتری بـا اسـتفاده از تشعـشعات مـرتبط بـا اورانیـوم و
عناصر پرتوزای همراه آن مناطق بی هنجاری را تعیین می کنند و یا در کانسارهایی که آهن و اورانیوم، بـا
هم، هم پوشانی دارند، می توان از داده های مغناطیس سنجی استفاده کرد.یکـی از اسـتفاده هـای عمـده
ژئوفیزیک، بهینه سازی شبکه حفاری های اکتشافی است که بدین ترتیب مـی توانـد نقـش ارزنـده ای در
کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد .
روش های ژئوشیمی اکتشافی نیز یکی از روش هـای مفیـد در اکتـشاف کانـسارها اسـت. هـدف از
ژئوشیمی اکتشافی، شناسایی نهشته های جدید فلزی و غیر فلزی و ذخایر نفـت و گـاز طبیعـی اسـت . در
تمامی موارد فوق، اصول عملیات اکتشافی بر مبنای یافتن تمرکزهایی از یک یا چند عنصر یا کـانی هـای
معدنی با غلظتی بالاتر از مقدار زمینه است، بنحوی که بتوان آن را ناهنجاری نامید . از نقطـه نظـر علمـی،
تعیین مکان واقعی نهشته های کم عیار فوق العاده مشکل است بویژه اگـر توسـط قـشر سـطحی پوشـیده
شده باشد، که در چنین مواردی استفاده از ژئوشیمی اکتشافی مفید واقع می شود. روش هـای ژئوشـیمی
روش های مستقیمی هستند که در آنها برای کشف ناهنجاری های حاصل از فراوانـی یـک عنـصر معـین،
خود آن عنصر و یا عنصری که بصورت ردیاب در ارتباط با آن است اندازه گیری و بررسی مـی شـود . روش
های ژئوشیمی شامل رسم نقشه آنومالی ژئوشـیمیایی و تعیـین منـاطق پتانـسیل دار و همچنـین شـامل
عملیت کنترل آنومالی ها می باشد که در نهایت پس از کنترل آنومالی ها مناطق امید بخش جهـت ادامـه
مراحل اکتشافی معرفی می شوند.

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده است:

انسار آهن آنومالی شمالی بافق در حدود ۱۰ کیلومتری شمال معدن آهن چغارت در شهرستان بافق قرار
۳۳۳ ۲ ،(EFG(طبق رده بندی سازمان ملل یا ۱ دارد. ذخیره این کانسار حدود ۳۲۷ میلیون تن در کاتاگوری
C1 (طبق رده بندی روسی) تخمین زده شده است. با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه بافق و
ماگماتیسم منطقه و همچنین وضعیت معادن فعال در منطقه از نظر عناصر و کانیهای ارزشمند همراه،
وجود برخی از این عناصر و کانیها در این کانسار پیشبینی شده است.
از سویی، کانسارهای آهن ماگمایی از نظر وجود عناصری مانند تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی،
اهمیت روزافزونی یافته اند. در این نوع کانسارها ثابت شده است که میزان تیتانیوم، وانادیوم (دارای
وابستگی ژیوشیمیایی با آهن) و عناصر نادر خاکی(دارای وابستگی ژیوشیمیایی با فسفر) قابل توجه می
باشد و امروزه استخراج این عناصر از این کانسارها در حال گسترش است[۱]. عنصر تیتانیوم همانند عنصر
آهن در طول انجماد ماگما در فاصله زیادی قابلیت جداشدن را دارد، بنابراین با گونه های بسیاری از
سنگهای آذرین همراه می باشد[۱]. مهمترین کانیهای تیتانیوم دار روتیل، بروکیت، آناتاز TiO2 و ایلمنیت
FeTiO3 می باشند
تیتانیوم پلاسری در آبرفتهای رودخانه ای، ماسه های ساحلی و ماسه های سیاه
تیتانیوم دار وجود دارد. کانسارهای ماگمایی (تیتانومنیتیت) تیتانیوم همراه با منیتیت و هماتیت هستند و
بیشتر با سنگهای آذرین مافیک و اولترامافیک لایه ای ((گابرو- پیروکسنیت- نوریت)) و آنورتوزیت همراه
می باشند[۲،۱]. با توجه حجم استخراج شده بسیار بالای تیتانیوم از کانسارهای پرعیار پلاسری و
تیتانومنیتیت، عیار حد تیتانیوم کاهش یافته است[۴]. میزان تولید ایلمنیت و روتیل در دنیا در سال
۱۹۹۴ بالغ بر ۳/۹۴ میلیون تن و در سال ۱۹۹۵ به ۴/۲ میلیون تن و در سال ۱۹۹۶ به ۴/۳۷ میلیون تن
افزایش یافته و روندی صعودی دارد[۵،۶]. تولید تیتانیوم در دهه نود رو به افزایش گذاشته است و یکی از
دلایل آن افزایش مصرف TiO2 در صنایع بخش پلاستیک می باشد[۸ ،۷]. در اواخر سال ۲۰۰۴ ظرفیت
تولید ایلمنیت و روتیل به بیش از ۵ میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود که تولید و همچنین
۱٫ Inferred Mineral Resource
۲ Economic- Feasibility Study- Geology 
ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق
٣
تقاضا در چند سال آینده افزایش یابد. دلایل این امر رشد تقاضای TiO2 در جهان به خصوص در شرق
آسیا و همچنین فلز تیتانیوم در بخشهای نظامی و هوایی می باشند[۸ ،۷]. قیمت هر پوند روتیل از ۱/۰۱
دلار در سال ۱۹۹۹ به ۰/۹ دلار در سال ۲۰۰۳ رسیده است که در سه ماه آخر سال ۲۰۰۴ به ۰/۹۵ دلار
رسیده است[۸ ،۷]. همچنین قیمت ایلمنیت در سه ماه آخر سال ۲۰۰۴ با کمی کاهش در مقایسه با اول
سال به طور متوسط ۸۱ دلار به ازای هر تن متریک (۱۰۰۰ کیلوگرم) رسیده است[۷]. در حال حاضر ۲۳
پروژه بزرگ برای اکتشاف و استخراج تیتانیوم در سراسر دنیا در حال انجام می باشند که مراحل پایانی
خود را پشت سر می گذارند[۸]. قیمت وارداتی کنسانتره فلز تیتانیوم برای مصرف در صنایع تولید فولاد
در سه ماه آخر سال ۲۰۰۴ به طور متوسط ۶/۴ دلار به ازای هر پوند رسیده است که نسبت به اول این
سال افزایش یافته است[۷]. میزان فلز تولیدی به بیش از ۶۰۰۰۰ تن می رسد که ارزشی بیش از ۲۰۰
میلیون دلار را دارا می باشد[۵]. این فلز در ساخت فولادهای آلیاژی مورد استفاده در هواپیماها، سفینه
های فضایی، موشکها، موتور هواپیما، ادوات رزمی و توربینهای گاز و همچنین اکسید تیتانیوم در صنایع
۳ رنگ سازی، کاغذسازی و پلاستیک به عنوان رنگدانه کاربرد دارد[۵،۶]. کلارک

امروزه در کانسارهای فلزی به خصوص در کانسارهای آهن ماگمایی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی
روزافزون یافته است، به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود.
تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر می باشند. کانسارهای
آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که این عناصر ارزشمند در آنها یافت می شوند. کانسار آهن آنومالی شمالی
واقع در ۱۱ کیلومتری شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله این کانسارها می باشد، که در دهه های گذشته بر روی آن
کارهایی در حد پی جویی صورت گرفته است. در این پایان نامه که همزمان با انجام عملیات اکتشاف تفضیلی بر روی این
کانسار صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این کانسار بر اثر تکتونیک به سه توده شرقی، مرکزی و غربی بخش شده
است. پس از جمع آوری اطلاعات قبلی و جدید و فرآوری آنها با استفاده از نرم افزارهای مناسب و با ترسیم نمودارهای
آماری و مدلهای مناسب وضعیت توزیع عیار تیتانیوم در هر سه توده و توزیع عیار وانادیوم در توده های مرکزی و غربی مورد
بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها نشانگر میزان بسیار کم وانادیوم و در حقیقت عدم وجود پتانسیل وانادیوم در توده
شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی و همچنین عدم وجود پتانسیل عناصر نادر خاکی در این کانسار می باشد. 


 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاربرد مواد معدني در صنايع بويژه بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريع پيدا كرده است.امروزه تعداد زيادي از انواع گوناگون سنگ و كاني و تركيبت آنها در صنايع به كار برده مي شودكه بين آنها ذغال سنگ جايگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حيات بسياري از صنايع در گرو اين ماده معدني است.
در كشور ما كه اقتصادي وابسته به نفت داشته و دارد،بيشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنايع ديگر معدني رشد چنداني ننموده ويا به طور ناقص از اين صنايع بهره برداري گرديده است.
ناحيه‌پروده با وسعتي در حدود ۱۲۰۰ كيلومتر مربع در ۷۵ كيلومتري جنوب شهرستان طبس در محدوده عرض جغرافيايي َ۵۰  ْ ۳۲ تا َ ۰۵ ْ ۳۳و طول جغرافيايي َ ۴۵ ْ ۵۶ تا َ۱۵ ْ۵۷ قرار گرفته است . شكل هاي ۱-۱ و ۱-۲ موقعيت جغرافيايي پروده را نشان مي دهد .
ارتفاع متوسط ناحية‌زغالدار پروژه از سطح دريا ۸۵۰ متر مي باشد كه مرتفع ترين نقطة آن در غرب ۱۰۴۷+ متر و پست ترين آن در شرق۷۳۰+ متر قرار گرفته است . ناحية پروده جزء مناطق كويري با آب و هواي خشك و قاره‌اي محسوب مي شود كه نوسانات درجه حرارت شبانه روزي و ماهيانة آن زياد است .
حداكثر درجه حرارت شهر طبس در تابستان به ۴۵+ درجه ودر زمستان حداقل درجه حرارت به ۵- درجه مي رسد . اغلب ماههاي سال خشك و يا كم باران بوده و معمولاً‌در فصل زمستان و اوايل بهار باران نسبتاً كم مي بارد . درمنطقه مورد مطالعة رودخانه هاي داراي جريان دائمي نداريم و رودخانه‌هاي متعدد فصلي كه معمولاً جريان آب در آنها به هنگام بارندگي بصورت سيلاب مي باشد. ناحية زغالدار پروده عاري از پوشش گياهي بوده و تنها بوته هاي خار بصورت پراكنده به چشم مي خورد .


۱-۲- تاريخچه مطالعات 
 بررسي مناطق زغالدار طبس براي اولين بار در سال ۱۳۴۷ توسط اكيپ اعزامي از واحد كرمان آغاز شد .
به دنبال آن در سال ۱۳۴۹ كارشناسان روسي شركت ذوب آهن ايران به منظور تعيين كيفيت ، از لايه هاي زغالي ناحية نايبند نمونه برداري كردند .سپس در سالهاي ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به منظور مطالعات جامعتر گروه هايي از كارشناسان روسي و ايراني به مناطق زغالدار اعزام گرديدند و در ارتباط با زغالخيزي  رسوبات ترياس ، ژرواسيك و كيفيت لايه‌اي زغالي مطالعاتي را انجام دادند .
بر اساس مطالعات ياد شده حدود گسترش رسوبات زغالدار ايران (‌مترياليس  ژرواسيك) در حوضة زغالدار طبس مشخص گرديد و وجود زغالهاي كك شو در نواحي شرق حوضچه (پروده – نايبند ) و زغالهاي حرارتي در ناحية غربي ( مزينو) مورد توجه قرار گرفت .
۱-۳-تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس
 حوضة طبس بلوكي است نوري شكل كه بين گسلهاي نايبند –کلمردنائين واقع شده است . مشخصات اجمالي اين گسلها عبارتند از :

۱-۳-۱- گسل نايبند :
گسل نايبند با امتداد شمالي جنوبي از شرق حوضه عبور ميكند. اين گسل ۵۰۰ كيلومتر طول داشته و از نوع راستگرد مي باشد . شيب گسل بطرف شرق بوده و با عملكردي از نوع معکوس بلوك غرب را بالا برده است .
گسل نائيني به موازات گسل کلمردو با عملكردي عكس آن قرار گرفته است .
در حد فاصل گسلهاي اصلي نايبند و در جهتي تقريباً عمود بر آنها گسلهائي وجود دارند كه معمولاًدر نزديكي گسلهاي اصلي به طرف جنوب چرخشي مي نمايند .
اين گسلها از شمال به طرف جنوب عبارتند از : گسل پرورده (‌رستم )، گسل زنوغان ، گسل توري چاي و گسل قدير ، شيب تمامي اين گسلها به طرف جنوب بوده و به صورت رورانده عمل كرده اند .
سه ناحيه زغالي مجزا در حوضة‌طبس وجود دارند كه عبارتند از مزينو، نايبند و پروده
 
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد سنگ های قیمتی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱-دورنماى الماس
۲- تولید الماس
۳- خواص عقیق سیاه
۴- خواص عقیق سبز
۵- فیروزه
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

شاید به زودى تصور متداول درباره الماسها به کلى دگرگون شود. الماسهایى که بخاطر زیبایى ، کمیاب بودن و زمان طولانى تولیدشان ارزش فوق العاده‌اى داشتند، امروزه در آزمایشگاه و در مدت زمانى حدود یک ساعت بوجود مى‌آیند. اینکه این دگرگونى چه تأثیرى در صنعت جواهرسازى یا قیمت الماسهاى طبیعى در بازار خواهد داشت هنوز در پرده‌اى از ابهام است. اما درباره نقش این الماسهاى آزمایشگاهى در تکنولوژى ، شایعه‌هایى برخاسته از مجامع علمى به گوش مى‌رسد.

بیشتر از هشتاد درصد از الماسهاى معدنى طبیعى به مصارف صنعتى از قبیل ابزارهاى برش یا مواد ساینده براى تراشکارى و پرداخت دیگر سنگهاى قیمتى ، فلزات ، گرانیت و شیشه مى‌رسند. استفاده از الماس به عنوان نیم رسانا نیز نیازمند شرایط ویژه‌اى مثل بالاترین درجه خلوص ، بهترین بلورینگى و تعیین اتمها به لحاظ الکتریکى فعال براى ایجاد گذرگاه الکتریکى در وسیله مورد نظر است.

اما تمامى الماسهاى طبیعى بخاطر نقصها ، ناخالصیها و ساختار ضعیفشان براى مصارف الکترونیکى نامناسبند. حتى با اینکه الماسهاى مصنوعى و طبیعى داراى کیفیت جواهرى بسیار ارزشمند هستند، اما ممکن است بخاطر رگه‌هاى ناچیز ناخالصیها براى استفاده به عنوان نیم رسانا مناسب نباشند. در واقع تنها خالصترین این سنگها در کاربردهاى الکترونیکى پرقدرت از سلفونها گرفته تا کامپیوترهاى شخصى و خطوط ارتباطاتى قابل استفاده‌اند


عتیقه زیرخاکی گنج