گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل تحقیق سیتوپلاسم رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

این فایل ورد در ۷ صفحه قابل ویرایش برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
که برخی از عناوین آن شامل موارد زیر است :
۱- میتوکندری
۲- کلروپلاست
۳- شبکه اندوپلاسمی
و برخی موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

یوکاریوت‌ها تعداد زیادی اندام دارند که هر کدام از آنها وظیفه خاصی را بر عهده دارد. به جز هسته، هر چه که در فضای سلولی قرار دارد، سیتوپلاسم نامیده می‌شود. پس تمام اندامهای دیگر سلول مانند میتوکندری، شبکه اندروپلاسمی و … در این بخش قرار دارند. به بخشی از سیتوپلاسم که خارج از اندام هاست، “سیتوزول” می‌گویند. سیتوزول بزرگترین بخش درون سلول است و حدود ۵۴% حجم سلول را در بر می‌گیرد. سیتوزول حاوی هزاران آنزیم است که برای کاتالیز کردن گلوکز، بیوسنتز، قندها، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه به کار می‌روند. در سیتوزول مولکولها شکسته می‌شوند تا اندامها بتوانند از آن استفاده کنند. برای مثال، قبل از شروع تنفس، گلوکز در سیتوزول شکسته می‌شود و سپس به میتوکندری می‌رود.
در سیتوزول یک ساختار اسکلتی به نام ” اسکلت سلولی” هم وجود دارد. این اسکلت به سلول شکل می‌دهد و بسیاری از واکنش های شیمیایی سیتوپلاسم را سازمان دهی می‌کند. علاوه بر این، اسکلت سلولی به حرکت سلول نیز کمک می‌کند.

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

این فایل توضیحات کامل درباره ی آب

تأثیر محلول در آب در تأسیسات صنعتی .آب مقطر. عوامل مداخله کننده اثرات زیانبخش ۰ناخالصیهای آب در صنعت ۰ برخی خواص آب مقطر. آب در زندگی .آب معدنی.ترکیب آب معدنی.آب در زندگی .مصرف آشکار و نهان آب در زندگی روزانه. آب سخت. آلودگی آبها .گردش طبیعی آب. آب شیرین. آلودگی آبهای زیرزمینی .کیفیت آب و هوا .آلودگی بیولوژیکی آب .تعریف آلودگی آب وعوامل آلوده کننده آبهای سطحی وعناصر آلوده کننده ی آب=

آرسنیک (As) کادمیم (Cd)آلومینیوم (Al) سلنیوم (Se) جیوه (Hg) کلرورها و سولفاتها کلسیم و منیزیم (Ca و Mg) سیانور (CN) تعیین اسیدیته آب و….که در۶۰ برگه فشرده شده است دارامی باشد

توضیحات ابن فایل به صورت زیراست=

کیفیت آب

مقصود از کیفیت آب مقدار املاح محلول ، مواد آلی ، ذرات کانی و همچنین دما ، رنگ ، بو ، مزه و دیگر مشخصات شیمیایی و باکتریولوژیکی و فیزیکی آب است. آبهای زیرزمینی ، بنا به شرایط مختلف ، به مقدار کم یا زیاد املاح محلول دارند و اصولا در طبیعت نمی‌توان نمونه‌ای از آب زیرزمینی یافت که مطلقا فاقد مواد محلول باشد. مقدار نوع نمکهای محلول در آبهای زیرزمینی بستگی به سه عامل : جنس خاکها ، سرعت حرکت و منشا آب زیرزمینی‌ داردو….

ترکیبات=                                                                                               آب معدنی

در آب معدنی ترکیباتی مانند نمکهای ید و ترکیبات آرسنیک و ترکیبات گوگرددار و مواد رادیواکتیو و نظیر آنها وجود دارد که در آب معمولی نیست. از آنجائیکه ترکیبات قشر زمین در نقاط مختلف ، متفاوت می‌باشد، مسلم است که ترکیبات آبهای معدنی هم فرق می‌کند. مثلا در یک آب معدنی مقدار کلرور سدیم زیادتر و در آب معدنی دیگر مقدار آهک زیادتر است و…

 

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حشره‌اي است كه در حالت بلوغ نيم كروي و به رنگ قرمز براق مي‌باشد. اندازه آن در حدود يك ماش يا كمي بزرگتر است. اين حشره روي عده زيادي از درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار ديده مي‌شود. درخت به براي اين آفت ميزبان بسيار مناسبي است. اين حشره نيز با مكيدن شيره گياهي باعث ضعف شديد درختان ميزبان مي‌گردد. از طرف ديگر ترشح عسلك دارد كه باعث تجمع گرد و خاك در سطح تنه و سرشاخه و برگ درختان ميزبان مي‌گردد و در نتيجه باعث كاهش فعاليت‌هاي فيزيولوژيك درخت به خصوص كربن‌گيري و تنفس مي‌گردد.
اين حشره زمستان را به صورت پوره سن دو به سر مي‌برد. اين پوره پس از مدتي تغذيه در بهار تبديل به حشره كامل ماده مي‌شود و در اين حالت به مرور بدن حشره ماده از سطح زيرين چروكيده شده و جلد شاخي حشره تبديل به محفظه تخم مي‌شود. اواخر خرداد ماه حشرات ماده شروع به تخمگذاري مي‌كنند. اين تخمها در اواسط تيرماه باز مي‌شوند و پوره‌ها از زير جلد ماده خارج شده و در سطح برگها، ميوه‌ها و سرشاخه‌ها پراكنده مي‌شوند و اغلب توسط باد به اطراف پراكنده مي‌گردند. اين حشره در سال فقط يك نسل دارد.
کنترل:
به علت وجود عوامل كنترل كننده طبيعي مبارزه شيميايي توصيه نمي‌شود. در صورت بالا بودن تراكم جمعيت آفت مي‌توان سرشاخه‌هاي آلوده را قطعو معدوم نمود.
زنبورهاي پارازيتوئيد 
Hymenoptera: Encyrtidae
Blastothrix brittanica
Habrolepis tergrigorianae
Hymenoptera: Aphelinidae
Archenomus bicolor
کنترل شيميايي:. مبارزه شيميايي بايد زماني باشد كه شپشك در مرحله Crawler باشد و ۷۵% پوره‌هاي از زير سپر خارج شده باشند.
۱٫ آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و ۲در هزار
۲٫ اتيون EC47% و ۱٫۵ درهزار
۳٫ اتريمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار

۴٫ کلرپيريفوس(دورسبان) EC40.8% و ۱٫۵- ۱ درهزار
۵٫ روغن امولسيون شونده O 80% و ۵/. درصد 
مبارزه زمستانه: اين مبارزه اغلب در مورد گونه‌هايي عمل مي‌شود كه حشره به صورت پوره و يا حشره كامل مي‌باشد. اين روش در مورد شپشكهاي زير خانواده Lecaninae كه داراي بدن بدون محافظ مي‌باشند خيلي مؤثر است (مانند شپشك نخودي). سم‌پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشي (سموم روغني Volk) پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بيداري درختان انجام مي‌شود (روغن‌هاي زمستانه داراي هيدروكربن اشباع كمتري هستند
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پرتوتابي پيازها، ريزوم ها، قلمه گياه، پيوندها و قسمتهاي ديگر گياه يا تمام گياهان داراي جوانه با رأسهاي چند سلولي که از تعدادي از لايه هاي سلولي نسبتاً مستقل تشکيل شده است، بطور خودکار به سمت تشکيل شمير راهنمايي مي كند. پرتوتابي جوانه هاي شميرهاي مري کلينال در بخش کوچک توليد مي کنند. و شانس بهبود جهشهاي القا شده از اينها نسبتا پائين هستند. اين مانع اصلي در اصلاح بطريق جهش است، بويژه در گونه هايي که از نظر رشد شناسي مرحله جوان جوانه زني که پرتوتابي شده باشد وجود ندارد.
يک روش مهم براي اصلاحگردهاي گياهان تجاري تکنيک جوانه نابجا است که وادار به استفاده از جوانه هاي نابجا مي کند مثل تجزيه برگها، سرانجام ممکن است تنها از يک سلول منشا بگيرند و اغلب از منشا اپيدر مي باشند.
جوانه هاي ناي بطور اختصاصي بوسيله سلولهاي قسمت پائين برگچه از يک انتهاي برشي تشکيل مي شوند. آنچنانکه در ساير گياهان نيز اينچنين يافت شده مانند دندروفيت.
– در آزمايشات با سنيت پائولن و گونه هاي ديگر، انتهاي ۵ ميليمتر برگچه هميشه بعد از تکميل پرتوتابي و قبل از کاشت قطع مي شد.
در اين حالت سلولهاي اپيدرمي بالاتر از برگچه قرار داشتند که قبلا تحريک به تقسيم نشده اند، براي تقسيم فعال مي شدند. در نتيجه، همه سلولهاي اپيدرمي تحت تيمار پرتوتابي در حالت استمرامت و بدون تقسيم در فاز توسعه يعني G1 يا G2 سيکل سلولي ميتوز قرار گرفتند.
يک پديده مهم اين حقيقت است که اکثريت فشار جهشهاي نايي ايجاد مي شود در سنيت پائوين ، آشيمنز، استرپتوکارپوس، کالانچو بگوين و ساير گونه ها که قوي و غير شمريک بودند مشاهده شدند.
عموماً درصد کمي از جهشها ممکن است شيمريک باشند. اين مي تواند بوسيله جهشهاي خود بخودي يا بوسيله ناپايداري ژنتيکي در طول جوانه زني نايي در راس بيان شود.
برخي از شيمرهاکه در آزمايشات بارز اين جوانه هاي نايي استفاده شدند، بطور مناسب توليد نمي شوند.
مثلا گل پين بنفشه آفريقايي بوسيله لينبرگ و دراکنبورد (۱۹۸۵) استفاده شد. شيمرهاي ديگر اگرچه توانستند ازدياد يابند مثل کشت گياهچه والنيا که بوسيله ايردوم توصيف شد.
خيلي از گياهان بوسيله انواع مختلف تشکيل گياهچه هاي نايي روي برگها مي توانند زياد شوند. (۱۹۶۸) Broertjes بيش از ۳۵۰ تا از اين سمونه ها را ليست کردند که متعلق به خانواده هاي مختلف گياهان هستند که در نوشتجات ثبت مي شوند. گونه هاي متعلق به خانواده هاي گياهان مختلف اگرچه خيلي ها ليست شده اند شامل تعدادي از گونه هاي از خانواده هاي گياهان که از نظر اقتصادي اهميت دارند. مانند گرامينه ها يعني غلات و خانواده سولاتاسه مانند گوجه و سيب زميني.
Broertijes و Leffering از نظر فيزيولوژيکي برگهاي مسن را مقايسه کردند، برگهاي کاملاً رشد کرده و برگهاي جوان کالانچو. اگرچه همه برگها بسهولت ريشه کردند، برگهاي جوان گياهچه هاي نايي توليد کردند در انتهاي برگچه که زودتر از برگهاي مسن و بيشتر از آنها بود. در کريسانتموم بيشتر جوانه ها تشکيل شده روي گالوسها يا قسمتهاي بالايي ريشه ها يا در انتهاي برگچه در روشني تر از تاريکي.
در استرپتوکارپوس، اگرچه گياهان مسن بيشتر توليد شدند اما گياهچه هاي کوچکتر در مقايسه با برگهاي جوان (براون ۱۹۷۱) داشتند. برگهاي کالانچو بندرت گياهچه ها را توليد کردند موقعي که برگچه بريده شد.
اندازه برگ نيز مانند قسمتي از برگ يک فاکتور مهم براي تعدادي از جوانه هاي نابجاي تشکيل يافته در تک لپه ايها، است.
در اورنيتوگالوم برگهاي تقريباً ۲۰ سانتي متري از نظر طول با برگهاي بالا مقايسه شدند. انتهاي برگ و قطعات مياني برگ که همه تقريبا ۱۰ سانتي متر طول داشتند. همه برگها دو مرتبه مانند تعدادي از جوانه هاي نايي از هر يک از قطعات برگ توليد شدند.
قسمتهاي پاياني کمترين تعداد جوانه هاي کوچک توليد کرد اما آنها بزرگتر توليد کردند.

تشکيل جوانه نابجاروي پيازها:
در ليليوم جهشهاي قوي را بوسيله پرتوتابي پياز مي توان بدست آورد. بعد از اندازه گيري پيازها يا حتي بهتر از آن براي اندازه گيري بعد از پرتوتابي پيازها.
از آنجائيکه افزايش کلوني جهشهاي انتخاب شده بويژه در طول سالهاي اخير کند است، آن تقريباً ۵ سال زمان مي برد قبل از اينکه گياهان به حد کافي در دسترس باشند و آزمايش کافي جهشها انجام شود براي قضاوت در بهره برداري تجاري از جهش.
پيازچه هاي نايي از بعضي ديگر از گياهان پيازي بدست مي آيند، يک روش نشتي افزايش رويشي براي براي مثال سنبل مي باشد. نتايج مقدماتي با آماريليز نشان مي دهد که ظاهراً جهشهاي قوي روي قطعات متعادل پيازهاي پرتوتابي شده توليد مي شوند اما يک درصد معين نيز از شميرها مشاهده نشدند.

اهميت اصلاح بطريه جهش:
يک اثبات متقاعد کننده از ارزش تکنيک جوانه نايي براي اصلاح بطريقه جهش در گياهان تزئيني افزايش يافته به طريق روش در استرپتوکارپوس يافت شده است.
نصف برگهاي پرتوتاب يا تيمار شده بوسيله کلي بين بطور آشکار يک درصد زيادي از جهشها يا پلي پلوئيد را به ترتيب توليد کردند. تقريبا ۹۵% جهشهاي ناني بعد از پرتوتابي با دوز مطلوب  کم توليد شدند بودند. بعد از تيمار نصف برگها براي تشخيص بار با  کلشي بين بالاي ۳۰% از گياهچه ها تتراپلوئيدهاي سيتوشميري بودند. در کل ۸۷۵ جهش بدست آورده شد، پنج تا بطور تجاري در مدت سه سال فروخته شد در شروع آزمايش، نتايج مشابهي در آشي متر يافت شد.
اگرچه جهشهاي کمتري از استرتپوکارپوس توليد شدند، پرتوتابي برگها پائول آرنولد اشعه x، با دوز ۳۰Gy يک تعداد از جهشهاي قوي توليد شدند. کمي بيشتر از سه سال از پرتوتابي، چندين  بطور تجاري بهره برداري شد. مثلا اسپرينگ تايم و ارلي آرنولد، هر دو که با گل تقريبا سه هفته زودتر از پائول آرنولد و ساير جهشها بودند.
صدها جهش قوي در سيب زميني شيرين بوسيله پرتوتابي از برگها توليد شده است. چندين تا از آنها با  به ضخامت مختلف نسبت داده شدند. مانند مواد خشک و ظرفيت پروتئين رنگ ميوه و پوست (B، کاروتن) از ريشه هاي غده ها، نوع گياه و عملکرد.
در گلوين نيز صدها جهش قوي بوسيله پرتوتابي برگهاي تجريد شده از تعداد کمي هيبريدهاي تريپگوئيد بدست آمد.
پيروميا نيز مي تواند براحتي از برگهاي تجزيه شده افزايش يابد. (Brulfert,Bigo 1968).
برگهاي تجزيه شده چندين غشاء از خانواده ليليوم مانند هيانتيوس، موسکاري، و اسکيلا بسهولت پيازچه هاي نايي توليد مي کنند. اگر حتي گل دهي در دز مطلوب اشعه x، فرکانس جهش در اين گونه ها خيلي کم است، همانند يک نتيجه از هيروزيگوسيتي محدود آنها.
در ليليوم صدها جهش قوي بعد از پرتوتابي پيازها فوراً بعد از اندازه گيري بدست آمده است، يا بعد از پرتوبابي پيازها دقيقا قبل از اندازه گيري. چندين جهش احتمالي کاتتراپلوئيدها براي تستهاي بيشتر ازدياد يافته اند.
تکنيک جوانه نايي در يک آزمايش در نيکوتياناآلاتا به کار رفت. جهشهاي قوي بدست آمدند، دوباره بعد از پرتوتابي برگهاي تجزيه شده، با استفاده از اين روش جهش فردي از کلونهاي خود سازگاري بدست آورده شدند، که بوسيلۀ برخي از زمينه هاي ژنتيکي همانند موجودي گياه نامگذاري شدند و در نتيجه از اثرات اينبرودينگ جدا بودند.

جوانه هاي نابجا منشأ گرفته از پيش از يک سلول:
جوانه هاي روي ساقه اغلب بطور داخلي از بيشتر از يک سلول توسعه مي يابند، احتمالاً از يک تعداد برش داده شده.
در کرسيانتموم جوانه ها از دو يا بيشتر سلولها منشأ گرفته بودند که ممکن است از لايه هاي راس بدست آيند. در يوين ستيا بخشهاي کمر بزرگتر وحتي کامل جهش يافته بوسيله تشکيل جوانه نابجا بدست آمدند بعد از انتقال از انتهاي جوانه مانند جوانه هاي جانبي روي گياهان پرتوتابي شده. 
قسمتهاي برگ و بطور واضح جهشهاي قوي سيب زميني از راههاي گوناگون مي تواند بدست آيد. فروردا (۱۹۶۵) قطعات تک چشم را پرتوتابي کرد و در ميان جهشهاي بدست آمده، نسبتاً درصد زيادي (۳۰%) به نظر رسيد پايدار باشند. چشم هاي خواب رفته يا غده ها بطور مستقيم بعد از برداشت پرتوتابي شدند، قطعات غده¬اي دو چشم و خيلي کوچک، غده¬هاي بهنگام برداشت شدند (۳-۵mm) به ترتيب به تدريج کاهش شيمري نشان دادند.
بهترين راه شناخته شده براي بدست آوردن جهشهاي قوي (غير شميري) در اين ويوو است قسمتهاي کوتاه دو چشمي يک الي ۲ ساعت قبل از پرتوتابي. براي بکار بردن دوز نسبتا بالا و سرعت هاي دوز و براي استفاده از جوانه هاي نايي که سه ماه بعد از اين پرتوتابي است، هيچ جوانه در حال توسعه زودتر دور انداخته نمي شود.
استفاده از کالوس، عموماً ممکن است يک روش با ارزش ديگري براي کاهش شميري باشد.
برگهاي کرسيانتموم مي تواند براحتي ريشه دار شود. آنها کالوس توليد مي کنند در انتهاي برگچه يا در قسمت بالايي ريشه ها که يک يا کمر جوانه هاي نابي گاهاً تشکيل مي شوند. اکثر اين جهش هاي بدست آمده در کريانتهوم شميرها بودند اگرچه تعدادي (تقريبا ۲۰%) به طور و اضح جهشهاي قوي بودند که آنها هم واضح بودند.
يک وضعيت شبيه به تشکيل جوانه نابجا در ساقه ها، ريشه ها و کالوس پيدا مي شود. موقعي که مرسيستم هاي جوانه موجود پرتوتابي مي شوند در دو مرحله رشد خيلي جوانه در حال توسعه. در اين حالت شميري نيز مي تواند محدود شود يا بعضي مواقع حتي اجتناب شود.
لحظه مطلوب براي پرتوتابي غده هاي گل کوکب فوراً بعد از کاشت مي باشد، موقعي که جوانه هاي قابل رويت وجود ندارند. از آنجائيکه بعد از مرحله زمستان گياهاني غده ها چندين مرحله جواني دهي را مي گذرانند. 
پرتوتابي غده هاي تازه کشت شده حاصل مي کند شميرها نيز که آشکار جهشهاي قوي بطور خشن ۵۰% از هر کدام است. جهشهاي قوي بيشماري بطور واضح تجاري شده اند و در اندازه هاي نسبتا بزرگ رشد يافته اند. هيچ نشاني از شميري ديده نشد، اثبات شد غير مستقيم که آنها بايد قوي مي شدند.
در زنبق و سوسن بهترين زمان پرتوتابي فوراً بعد از بالا آمدن است، موقعي که نقطه رشد در جوانترين مرحله ممکن توسعه است.

توليد پلي پلوئيدهاي قوي:
چه چيزي در مورد سلولهاي جهش يافته گفته شد و نيز بکار رفت و سلولهاي پلوئيدي يقيناً گسترش يافت، در نتيجه، براي مثال در تيمار کلشي سين از رأس يک چند سلولي.
رشد آهسته عموماً سلولهاي پلي پلوئيد اغلب رقابت را با رشد سريع از دست مي دهند با سلولهاي اصلي.
تيمار کلشي سين در ترکيب با تکنيک جوانه نايي که بتازگي برگهاي تجزيه شده استفاده شدند، در يک درصد خيلي بالا از پلي پلوئيدها شميري قوي و بدون سلولي نتيجه شد.

تکنيکهاي اين وتيرو:
تکنيکهاي اين وتيرو باززايي جوانه ها و پيازچه هاي ضدعفوني شده، کاموسها سلولها و پرتوپلاستيها روي يک واسط مصنوعي را شامل مي شود. تکنيک اين ويترو مفيد واقع شده با کاربرد تجربي در تعدادي از گياهان و با سرعت بالا و تکثير رويش آزاد.
روش اين وتيرو توليد جهشهاي قوي را شامل مي شود، کاربرد موتاژنهاي شيميايي براي توليد اتوديپلوئيدها و اتوتتراپلوئيدها از هاپلوئيدها و ديپلوئيدها به ترتيب شامل مي شوند، همه بطور خودکار يا بوسيله مهار کلشي معين.
از نقطه نظر اصلاحگرهاي جهشي باززايي اين و نيروي جوانه هاي نابي روي ارگانهاي گياه يا قسمتهاي گياه که خيلي مفيد بنظر مي رسد.
اکس پلنت ها انتظار مي رود از يک يا تنها سلولهاي شناسايي ژنتيکي منشأ گرفته باشند. آنها ممکن است روي قرمز برگ توسعه يابند، برگهاي کوچک و رگبرگهاي اپيدرمي، اما دمبرگها، ساقه گل، اندازه پيازچه و کاپيتولا نيز ثابت شده که قادرند جوانه هاي نابي را در يک دامنه اي از گياهان زراعي توليد کنند.
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معدن روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي,دانلود پروژه و پایان نامه رایگان رشته کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف,دانلود تحقیق و مقاله رشته مهندسی معدن,پایان نامه و پروژه آماده روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي,خرید و دانلود فایل پایان نامه درباره رشته معدن گرایش اکتشاف با عنوان روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي,دانلود رایگان پروپوزال و پاورپوینت ورد word رشته مهندسی معدن,پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشد مهندسی معدن به صورت آماده و قابل ویرایش,سفارش انجام و نگارش انواع پروژه و مقاله و پایان نامه رشته مهندسی معدن مقطع کارشناسی
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معدن روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي رو برای عزیزان دانشجوی رشته مهندسی معدن قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .


این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود و حجم فایل نیز ۵ مگابایت میباشد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
رشته مهندسی معدن
عنوان پایان نامه : روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری از
تکنیکهای عددی پیشرفته
خلاصه :
علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته ، خاکریزه ها خسارات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب ، تعیین ریسک آن ، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند.
این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند ، می پردازد . سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده ، می پردازد . همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است .
قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد . بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند .
مدلسازی عددی وقتی که به درستی بکار رود ، میتواند بطور مشخص در فرایند طراحی با تهیه کردن بینش های کلیدی به مسایل پایداری پتانسیل و مکانیزمهای شکست ، استفاده گردد . در عین حال تاکید می کنیم که مدلسازی عددی یک ابزار است نه جایگزین برای قضاوت بحرانی است . همینطور ، مدلسازی عددی وقتی توسط یک کاربر با تجربه و کنجکاو بکار رود بسیار موثر خواهد بود .

  1 .  معرفي
تحلیل پایداری شیب سنگ بطور معمول به سمت و سوی طراحی بنیادی و ایمن شیبهای حفر شده ( مانند حفاری گودال باز ، برشهای جاده ای و غیره ) و با شرایط تعادلی شیبهای طبیعی جهت داده می شود . تکنیک تحلیل انتخابی به هر دو ، شرایط سایت و حالت ریزش بالقوه با ملاحظات دقیقی که به قدرتهای متغیر ، ضعفها و محدودیتهایی که در هر روشی وجود دارد ، بستگی دارد .
بطور کل ، موضوعات ابتدایی آنالیز پایداری شیب صخره عبارتند از :
•    تعیین شرایط پایداری شیب صخره ؛
•    بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه ؛
•    تعیین حساسیت آسیب پذیری شیبها به مکانیزمهای تریگرینگ متفاوت ؛
•    آزمایش و مقایسه حمایتهای متفاوت و گزینه های مستحکم کردن ،
•    طراحی شیبهای حفر شده بهینه از نقطه نظرهای ایمنی ، معتبر بودن و اقتصادی ؛
مطالعات بررسی سایت باید شامل هرگونه مطالعات پایداری و شامل المانهای زمین شناسی و نقشه برداری ناپیوسته برای تهیه داده های ورودی لازم برای آنالیز پایداری باشد . مجموعه داده ها بصورت ایده آل شامل توصیف جرم سنگ و نمونه برداری مواد سنگ برای آنالیز آزمایشگاهی ( یعنی قدرت و رفتار متشکله ) ، مشاهدات میدانی و اندازه گیری های درجا باشد . نمایش فضایی درجا و تغییرات موقتی در فشارهای تخلخل ، نابجایی های شیب ، فشارها و تغییر شکل جرم زیر سطحی سنگ ، داده های ارزشمندی را برای ارزشگذاری آنالیز پایداری تهیه می کند .
برای مدیریت مناسب اینطور بررسی ها و آنالیز و ارزشگذار مواقع خطرساز بالقوه که به سنگهای ناپایدار مربوط می شود ، درک فرایندها و مکانیزم های ناپایداری ضروری می باشد . حرکتهای خاکریز بعنوان های ریزش ، واژگون شدن ، ریختن ، پراکنده شدن یا جریان یافتن تلقی می شود و در برخی موارد شامل ترکیبات مختلفی از مدهای شکست متعدد ( ارجاع شود به خاکریزهای کامپوزیتی ) ، می شود . این مکانیزم ها اغلب پیچیده اند و در عمق عمل می کنند و بررسی ها و  توصیف عوامل تشکیل دهنده را دچار مشکل می کنند . همانطوری که شک و تردید در مورد تکنیک تحلیل بکار گرفته شده و اینکه چه داده ورودی ای لازم است ، بالا می رود ؛ این در مرحله تحلیل مشکل ایجاد می کند .
امروزه محدوده وسیعی از ابزارهای آنالیز پایداری شیب برای هر دو نوع سنگ و مخلوط سنگ و خاک وجود دارد . این ابزارها محدوده شان از شیب نامحدود ساده و تکنیکهای تعادلی در ریزش تا کدهای المان محدود دوتایی است . به یاد داشته باشیم که تنها ۲۵ سال از وقتی که بیشترین محاسبات پایداری شیب بصورت گرافیکی یا با استفاده از ماشین حساب دستی انجام می شد ، بجز یک استثنای آنالیز پیشرفته که شامل روشهای جستجوی سطح بحرانی که در یک پردازشگر مرکزی و یا کارتهای فورترن اجرا می شد . سیل عظیمی از برنامه های آنالیز استحکام با نرم افزار کوچکی که بصورت تجاری در دسترس است ، در خانه انجام می شد . امروزه هر مهندس زمین شناس با یک کامپیوتر شخصی می تواند ، آنالیز عددی نسبتا پیچیده شیب سنگ را بر عهده بگیرد .
امروزه از آنجایی که افق وسیعی از کاربردهای دسترس عددی روشن شده ، درک تغییر استحکام و محدودیت های هر یک از این روشها برای شاغلین ضروری است . برای مثال ، روشهای تعادلی محدود هنوز جزء معمول ترین راه حلهای سازگار در مهندسی شیب صخره باقی مانده ، ولو اینکه بیشتر سرازیری ها شامل تغییر شکل داخلی و شکافهایی که شباهت کمی دارند با فرضیات بلوک صلب دو بعدی که برای آنالیز تعادلی محدود معکوس لازم است ، می شوند .
مکانیزم های راه اندازی یا شروع ممکن است ، شامل حرکتهای اسلایدینگ که به عنوان یک مسأله تعادلی محدود می تواند تحلیل شود ، باشد ولی بعد از آن وارفتگی ، تغییر شکل تصاعدی و شکستگی وسیع داخلی جرم صخره بوجود خواهد آمد . فاکتورهایی که باعث ریزش احتمالی می شوند معمولا پیچیده اند و بسادگی در تحلیل استاتیک ساده وارد نمی شوند . در ادامه توضیحات بالا ، آنالیز تعادلی محدود ممکن است وابستگی شدیدی به ریزش ساده بلوک در طول ناپیوستگی ها داشته باشد . در نتیجه در جایی کارآیی دارد ، که برای ماکزیمم کردن فواید هر دوی آنها ، تکنیکهای تعادلی محدود باید در عطف مدلسازی عددی بکار رود .
در این مفاهیم ، شاغلین امروز باید از خود پشتکار نشان دهند و ثابت کنند که از هر دو ابزار ارایه شده در دسترس و از همه مهمتر ، از ابزارهای درست استفاده کنند . چن ( ۲۰۰۰ ) در مشاهدات خود روی استفاده از تمام تکنیکهای تحلیل در پایداری شیب مربوطه در طراحی یا تحلیل معکوس تاکید کرده است .
 ” در روزگار قدیم ، ریزش شیب بعنوان قضابلا بشمار می رفت . امروزه ، حقوقدانان همیشه می توانند کسی را برای تقصیر کار شمردن یا کسی را برای پرداخت خسارت ، مخصوصا در هنگامی که خرابی شامل تلفات جانی یا مالی باشند ، پیدا کنند .”
طراحی شیب با استفاده از تنها آنالیز تعادلی محدود ، احتمالا ناکافی خواهد بود ؛ اگر شیب با مکانیزم های پیچیده ریزش کند ( بعنوان مثال ، لغزشهای تصاعدی ، تغییر شکل داخلی و شکافهای شکننده ، آبدار شدن لایه های ضعیفتر خاک و غیره ) . بعلاوه در حین تحلیل و طراحی مهندسی شیب ، بیشترین استفاده مربوط به مفاهیم ارزیابی مخاطرات و ریسکهاست . تخمین و برآورد خطرپذیری باید شامل هر دوی پیامد ریزش شیب و خطرات یا احتمال ریزش باشد . هر دو نیاز به درک مکانیزم ریزش دارند ، برای اینکه احتمالات موقتی و سه بعدی بتوانند در نظر گرفته شوند .
در قسمتهای بعدی ، به دوره تکنیکهای آنالیز پایداری شیب با تمرکز بر توسعه روشهای مدلسازی عددی می پردازیم . بعد از این قسمتها یک بازنگری روی روشهای قراردادی تحلیل پایداری برای مشخص کردن توسعه اخیر در تعادل محدود بر پایه برنامه های کامپیوتر که برای افزایش تجسم مسایل پایداری شیب طراحی شده اند ، انجام خواهیم داد .

فهرست قسمت اول
     تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… ۱
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول
۱ . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………۳
فصل دوم
۲ . روشهاي قراردادي تحليل شيب سنگ…………………………………………………………….. ۶
۱ – ۲ .  مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۶
۲ – ۲ . آناليز سينماتيك………………………………………………………………………………….. ۶
۳ – ۲ . آناليز تعادل محدود……………………………………………………………………………… ۷
۱ – ۳ – ۲ . تحليل انتقالي……………………………………………………………………….. ۸
۲ – ۳ – ۲ . تحليل واژگوني…………………………………………………………………….. ۹
۳ –  3 – ۲ . تحليل چرخشي………………………………………………………………….۱۱
 4 – ۲ . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….۱۶
فصل سوم
۳ . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………۱۹
۱ – ۳ . روش پیوسته………………………………………………………………………………………۲۰
۲ – ۳ . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………۲۳
۱ – ۲ – ۳ . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….۲۴
۲ – ۲ – ۳ . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….۳۲
۳ – ۲ – ۳ . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….۳۳
۳ – ۳ . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..۳۶
فصل چهارم
۴ . توسعه و كاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………۳۷
فصل پنجم
۵ . پيشرفتهاي آينده………………………………………………………………………………………….۴۲
قسمت دوم
شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….۴۴
خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
فصل اول
۱ . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱ – ۱ . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….۴۶
۲- ۱ . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….۴۶
۳ – ۱ .  روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….۴۶
۱ – ۳ – ۱ .  نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….۴۷
 2 – ۳ – ۱ .  رادار……………………………………………………………………………….۴۷
۳ – ۳ – ۱ .  لیزر………………………………………………………………………………….۴۸
۴ – ۳- ۱ . عکس برداری……………………………………………………………………..۴۸
۴ – ۱ .  انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..۴۹
۵ – ۱ . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….۴۹
۶ – ۱ .  شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….۵۰
فصل دوم
۲ . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………۵۱
۱ – ۲ . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..۵۱
۲ – ۲ .  پارامترهای رادار………………………………………………………………………….۵۱
۳ – ۲ .  راه اندازی رادار……………………………………………………………………………۵۳
۴ – ۲ .  بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………۵۳
فصل سوم
۳ . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………۵۶
۱ – ۳ . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….۵۶
۱ – ۱ – ۳ . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………۵۶
۲ – ۱ – ۳ . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….۵۷
۳ – ۱- ۳ – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….۵۸
۴ – ۱ – ۳ . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….۵۸
۲ – ۳ .  روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….۵۹
۱ – ۲ – ۳ .  لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه
                      برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..۵۹
۲ – ۲ – ۳ .  حذف زواید (بزرگنمایی) برای
                      پایین آوردن سطوح لبة فرعی………………………………۵۹
۳ – ۲ – ۳ . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….۶۰
۳ – ۳ .  تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………۶۱
۱ – ۳ – ۳ .  انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….۶۱
۲ – ۳ – ۳ .  پیوستگی فازی……………………………………………………………..۶۲
۳ – ۳ – ۳ .  اختلاف فاز……………………………………………………………………۶۴
۴ – ۳ – ۳ . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..۶۵
۵ – ۳ – ۳ . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..۶۵
۶ – ۳ – ۳ . حذف جهش‌های  در مقایر فاز…………………………………….۶۶
۷ – ۳ – ۳ .  محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….۶۶
 4 – ۳ .  نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….۶۸
۵ -۳ .  نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۷۰
فصل چهارم
۴ . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………۷۱
۱ – ۴ .  پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….۷۱
 2 – ۴ .  اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….۷۳
۱ – ۲ – ۴ .  جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….۷۳
۲ – ۲ – ۴ .  انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..۷۳
 3 – ۲ – ۴ .  تغییر در پهنای باند بالای حذف
                      خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….۷۶
۳ – ۴٫  نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….۷۶
۱ – ۳ – ۴ .  خطاهای شیفت کوچک………………………………………….۷۷
۲ – ۳ – ۴ .  خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………۷۷
 4 – ۴ . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..۷۸
فصل پنجم
۵ . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..۷۹
۱- ۵ . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………۷۹
۱ – ۱ – ۵ . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..۷۹
۲ – ۱ – ۵ .  مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….۷۹
۲ – ۵ .  نتایج شبیه سازی  انتقال جرم …………………………………………….۸۱
۱ – ۲ – ۵ . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..۸۲
۲ – ۲ – ۵ . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….۸۲
۳ – ۵ . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..۸۴
فصل ششم
۶ . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..۸۵
۱ – ۶ .  تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………۸۵
۲ – ۶ . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………۸۶
۳ – ۶ . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..۸۷
۱ – ۳ – ۶ . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..۸۷
۲ – ۳ – ۶ . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….۸۷
 3 – ۳ – ۶ . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………۸۷
۴ – ۶  . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….۹۱
۱ – ۴ – ۶ .  مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….۹۱
۲ – ۴ – ۶ .  شیفت میانگین کل سلول …………………………………..۹۱
۳ – ۴ – ۶ . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….۹۲
 4 – ۴ – ۶ . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………۹۳
 5 – ۶ . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………۹۴
۱ – ۵ – ۶ . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………۹۵
۲ – ۵ – ۶ – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………۹۵
۶ – ۶ . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..۹۶
۱ – ۶ – ۶  . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..۹۷
۲ – ۶ – ۶ .  مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………۹۸
۳ – ۶ – ۶ .  تغییر در روش برای کاهش
                        عدم ارتباط موقتی ………………………………….۹۸
فصل هفتم
۷ . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….۱۰۰
۱ – ۷ .  اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….۱۰۰
۲ – ۷ .  شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………۱۰۱
۳ – ۷ .  شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….۱۰۱
۱ – ۳ – ۷ .  تغییر در دما ………………………………………………….۱۰۲
۲ – ۳ – ۷ – تغییر در فشار………………………………………………..۱۰۲
 3 – ۳ – ۷ .  تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….۱۰۴
۴ – ۷ .  تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….۱۰۶
۵ – ۷ .  الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..۱۰۷
۶ – ۷ .  نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….۱۰۷
۷ – ۷ . نتیجه گیری …………………………………………………………………۱۰۸
فصل هشتم
۸ . نتایج………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۱ – ۸ . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..۱۱۰
۲ – ۸ . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..۱۱۲
 3 – ۸ . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………۱۱۲
۴ – ۸ .  روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….۱۱۳
منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..۱۱۵

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی درباره بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره  (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان,دانلود پروژه و پایان نامه رایگان رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق و مقاله رشته زیست شناسی,پایان نامه و پروژه آماده بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره  (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان,خرید و دانلود فایل پایان نامه درباره رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی ارشد,دانلود رایگان پروپوزال و پاورپوینت ورد word رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی,پایان نامه و پروژه ارشد زیست شناسی به صورت آماده و قابل ویرایش,سفارش انجام و نگارش انواع پروژه و مقاله و پایان نامه رشته زیست شناسی مقطع کارشناسی ارشد,خرید و دانلود پروژه و پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی,بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره  (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره  (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان رو برای عزیزان دانشجوی رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۷۳ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۹ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .


این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود و حجم فایل نیز ۶۰ مگابایت میباشد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرگان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گروه زیست شناسی
رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی
عنوان پایان نامه : بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره  (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

چکيده:
گياه تاتوره با نام علمی Datura stramoniumL.  متعلق به تیرهSolanaceae  ، گیاهي علفی یکساله بومی استان گلستان ، که اغلب به صورت خودرو در خاکهايی با بافت متوسط تا خيلی سنگين ، غير شور ، pH خنثی و درصد کربن بالا رويش دارند . رشد رويشی گیاه از فروردین هر سال آغاز  و تقريباً تا اواخر تیر ماه ادامه دارد، فاز زایشی از اوايل مردادماه آغاز وعملا شکوفایی گلها از مرداد ماه تا اواخر آن ادامه دارد. تشکیل میوه، رسیدن میوه و پراکنش دانه‌ها در نیمه دوم شهریور ماه مشاهده می‌شود. نتايج اتنوبوتانیکی در اين تحقيق نشان داد که علیرغم عدم مصرف خوراکی این گیاه به علت سمیت ترکیبات شیمیایی اکثرا در استعمال خارجی از مرهم برگ ، ساقه و پودر دانه‌ها در موارد مارگزیدگی، درمان رماتیسم،سیاتیک،رفع گرفتگی عضلات، رفع التهابات پوستی،جوش،کورک،دمل و همچنین درمان عفونت های پوستی مورداستفاده قرار می‌گیرد. بعضا از دوده حاصل از سوزاندن برگ و ساقه‌ به همراه دانه اسفند به عنوان آرام بخش اعصاب ، رفع تشنج و ضدعفونی محیط خانه استفاده می شود.شناسايي مقايسه كمي و كيفي اندامهاي مختلف گياه در مراحل مختلف رشد به روش HPLC نشان داد نتايج نشان داد که کمیت و کیفیت آلکالوئیدها در اندامهای مختلف و مراحل متفاوت از رشد گیاه متغیر است.بیشترین میزان آلکالوئیدهای تروپانی در دانه، ریشه و غنچه ها در فاز زایشی مشاهده شده است و آتروپین آلکالوئید غالب در مرحله زایشی است.آناليز تركيبات شمييايي و معدني تاتوره نشان داد که برگ نسبت به دانه از پروتئین بیشتری برخوردار است و دانه از درصد بالاتری ازانرژی، چربی و الیاف خام نسبت به برگ برخوردار می‌باشد. بررسی فلزات سنگین مانند منگنز، روی و مس و آهن در برگ و دانه نشان داد که میزان فلزات سنگین در برگ  بیشتر از دانه می‌باشد.نتایج آنالیز روغن دانه های تاتوره نشان داد که میزان روغن دانه ها(۱۷٫۵در صد) و مهمترین اسیدهای چرب غیراشباع آن شامل اسید اولئیک (۲۴ درصد) و لینولئیک اسید (۵۸٫۵درصد) و اسیدهای چرب اشباع اسید پالمیتیک (۱۳٫۳ درصد)، اسید استئاریک (۲٫۶ درصد) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که اسیدهای چرب غیراشباع درصد بالایی از اسیدهای چرب دانه را تشکیل می‌دهند .
کلمات کلیدی: تاتوره ،Datura stramonium L.،اتنوبوتانی،  نیازهای اکولوژیک ،ترکیبات شیمیایی، آلکالوئید، اسیدهای چرب، استان گلستان

پيشگفتار:                        
در قرن اخير اکثر دانشمندان به اثرات زیان بار استفاده از داروهای شيميايی و سنتيک صنايع مختلف داروسازی، پزشکی- بهداشتی و آرايشی پی برده اند. تحقيقات فراوان در اين زمينه نشان داد که اکثر بيماريهای متنوع و انواع سرطانها ناشی از مصرف بي رويه آن داروهاست آنچنانکه رويکرد جهانی امروز به سمت توليد داروهايی است با منشأ طبيعی و گياهی که نه تنها در ريشه کن کردن و درمان بيماری مؤثر باشد بلکه حداقل فاقد اثرات جانبی و خطرناک باشد. با اينحال هنوز هم عامه مردم تصور چندان روشنی از مفهوم گياهان دارويی ندارند.
رستنی‌ها به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند. بين رستنی‌ها و شرايط اکولوژيک حاکم بر محيط ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بطور کلی گياهان در شرایط متفاوت اکولوژیک و تغيير ناگهانی عوامل محيطی بويژه رطوبت، حرارت و ارتفاع و همچنین مراحل مختلف رشد از نظر توليد متابوليتهای ثانوی متفاوت عمل می کنند . تنش های محیطی، گياه را به عکس العمل وا می‌دارد و باعث توليد ماده مؤثره به حد مطلوب می‌شود.
در اين رابطه بايد الگوهای اکولوژیک و سنت های بومی را به خوبی شناسايی، از آن نسخه برداری و بر اساس اطلاعات بدست آمده ، گياه دارويی را تحت آن شرايط طبیعی پرورش دهيم. در اين وضعيت  برخی از متابوليتهای داروئی ممکن است آن چنان افزايش يابند که ارزش اقتصادی فوق العاده ای پيدا نمايند.  استفاده مستقيم از گياهان دارويی و از طبيعت، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه  نيست، بعضا برای استخراج از چند ميلی گرم ماده موثره داروئی بايد همه رويشگاههای طبيعی را درو کنيم. در اينجا دو نکته مهم مطرح می‌شود:
طبيعت محل استخراج مستقیم دارو نيست بلکه بيشتر به عنوان  مطالعه ،رديابی، شناسايی، مدل و الگوبرداری برای استفاده اصولی از آن است که بايد به عنوان منبع عظيم ژنها و ذخاير بيوشيميايی تحت مراقبت قرار گيرند.
در کشوری که شرایط منحصر به فرد اقلیمی و اکولوژیکی بستر تولید و توسعه داروهای گیاهی را از منبع غنی گیاهی فراهم می کند ، انجام مطالعات بنیادی و پایه ای اکولوژیکی ، فیتوشیمیایی و اتنوبوتانیکی و از همه مهمتر  کشت و پرورش گياهان داروئی و صنعتی بايد در سرلوحه کار و مورد عنايت و حمایت جدی قرار گيرد.
مخصوصااستان گلستان که در زمينه طب سنتي گذشته پرافتخاري دارد و هنوز هم حدود ۶۰ دصد از مردم بومی و محلی آن منطقه از گیاهان دارویی در طب سنتی بهره می برند ،جهت احياء و بازگرداندن  اين فرهنگ کهن لازم است توجه جدي به مطالعات بنيادی در زمينه گياهان دارويی  به عمل آيد.  اولين‌ اقدام‌ در اين‌ زمينه، شناسايي‌ گونه های دارویی و رويشگاهها، بررسي نيازهاي اكولوژيك،  شناسایی مواد موثره شیمیایی و عملکرد دارویی آن و سپس كشت‌ و اهلي‌ كردن‌ آنها مدنظر می باشد.  بر اساس نتايج تحقيقات به عمل آمده ،استان گلستان داراي ۴۰۹  گونه گياه داروئي متعلق به ۹۵ تيره گياهي مي‌باشد كه ۱۵۶ گونه آن در اراضي جنگلي، ۹۸ گونه در اراضي مرتعي،  47 گونه در اراضي زراعي،  حاشيه جاده ها،  اماكن شهري و روستايي و همچنين ۱۰۸ گونه بصورت مشترك در اين اراضي و به فرم های رويشي مختلف درختی،  درختچه ای و بوته ای،  چندساله علفي ، يكساله و دوساله رویش و پراکنش دارند. استان گلستان به دلیل تنوع آب و هوايی و شرايط مناسب  اکولوژیک جهت کشت و پرورش گونه های معطر، تولید ترکيبات طبيعی و دارویی نه تنها در تامین نياز داخلی بلکه می‌توانند جايگاه مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشند.
لذا با توجه به اهميت موارد فوق در اين تحقيق ضمن انجام مطالعات فنولوژيکی، اکولوژيکی و اتنوبوتانی به بررسی و مقایسه کميت و کيفيت مواد مؤثره گياه بومی تاتوره
 Datura stramonium L. در رويشگاه طبيعی آن در در منطقه ناهارخوران واقه در جنوب استان گلستان پرداختيم.

اهداف پژوهش:

۱٫شناسایی گونه تاتوره و گونه های همراه آن در منطقه مورد مطالعه
۲٫ بررسي مرفولوژيک،  نيازهاي اكولوژيك واتنوبوتانی جنس تاتوره (Datura stramoniumL.)
3.بررسی فنولوژی این گونه
۴٫ بررسي کمی و کيفی ترکيبات موثره و مقایسه آن در اندامهای مختلف گیاه در یکی از رويشگاههای طبیعی آن در  استان گلستان.

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

متابولیسم شامل همه واکنشهای شیمیایی است که کار دستگاههای موجود زنده را برقرار میدارند؛ متابولیسم را به طور کلی سه فرایند فرعی یعنی تغذیه، تنفس سلولی و ترکیب تشکیل میدهد.
تغذیه
تغذیه به معنای فراهم ساختن مواد خام لازم برای بقای حیات است. همه موجودات زنده وابستگی مداوم به این مواد خام دارند، زیرا تداوم زندگی با مصرف شدن بدون انقطاع دو کمیت اساسی، یعنی انرژی و ماده همراه است. موجود زنده از این نظر به یک موتور مکانیکی یا در واقع به هر سیستم عمل کننده دیگر همانند است. انرژی برای مصارفی چون: نیرو بخشیدن به این سیستم برای برقرار داشتن کار اجزا و ادامه فعالیت آن ـ مختصر آنکه، برای استمرار کنش آن ـ مورد نیاز است
گروه دیگر جانداران که هتروتروفها را تشکیل میدهند، نمی توانند غذای آلی مورد نیاز خود را از مواد اولیه بسازند و از این رو ناگریز باید به منابع غذای آلی از پیش آماده شده وابسته باشند، هتروتروفها عبارتند از: جانوران، قارچها، اکثر باکتریها و به طور کلی همه جاندارانی که الزاماً باید از غذای آلی موجود در پیکر جانداران دیگر، اعم از زنده یا مرده، استفاده کنند. عمل خوردن در جانوران، یکی از روشهای معروف دستیابی به غذای آلی از پیش آماده شده است. 
بنابراین، جانداران اتوتروف می توانند در محیط زیست کاملاً فیزیکی به زندگی ادامه دهند، حال آنکه هتروتروفها که قادر به ساختن غذای آلی مورد نیاز خود نیستند، برای زنده ماندن، علاوه بر محیط زیست فیزیکی به جانداران محیط نیز نیاز دارند. 
تنفس سلولی
همه غذاها ترکیباتی شیمیایی هستند و به این جهت انرژی شیمیایی دارند. تمام موجودات زنده به انرژی شیمیایی که از غذا حاصل میشود وابسته اند. در پیکر جاندار، بعضی از انواع غذاها طی یک سلسله واکنش شیمیایی انرژی زا تجزیه میشوند و انرژی حاصل از این واکنشها به مصرف ادامه فعالیتهای حیاتی میرسد. سیستمهای زنده از این جهت شباهتی اساسی به ماشینهای معمولی دارند.
مثلاً در یک موتور بنزینی یا در موتور بخار، سوخت بوسیله عمل سوختن تجزیه میشود و از این فرایند، انرژیی آزاد میشود که موتور را به کار می اندازد. مواد غذایی نیز در ماشین «زنده» به گونه سوخت عمل میکنند. واقع امر این است که غذای آلی و سوخت موتور به یک دسته از مواد شیمیایی تعلق دارند. از این گذشته، غذای آلی به طریقی که در واقع نوعی سوختن است، تجزیه میشود و سپس انرژیی که از این تجزیه حاصل می آید، «ماشین» زنده را بکار می اندازد. فرایند دستیابی به انرژی از راه تجزیه مواد غذایی در موجود زنده را تنفس سلولی می نامند. تنفس دومین فعالیت عمده ماده زنده است: یعنی منبع اصلی نیرویی است که همه فرایندهای حیاتی ـ مثل تغذیه و حتی تنفس ـ را برقرار میدارد. برای اینکه تغذیه و تنفس ادامه یابند، فراهم بودن انرژی حاصل از تنفس ضرورت دارد. 
سنتز
غذا را به صورت ماده ساختمانی نیز به کار میرود. پیکر موجود زنده باید از اجزای تشکیل دهنده غذا ساخته شده، به وسیله آنها سالم نگه داشته شود. بنابراین، مواد شیمیایی سازنده ماده زنده ـ مثلاً ماده سازنده پوست بدن یا قلب ـ در اصل همانند مواد شیمیایی سازنده غذاها هستند. اینکه گفته میشود، « پیکر شما از آنچه می خورید ساخته شده است » واقعیت دارد. عکس این گفته نیز درست است. از آنجا که مواد غذایی و اجزای سازنده پیکر موجودات زنده در اساس همانندند و غذا سوخت سلول است، موجود زنده می تواند مواد پیکر خود را به عنوان سوخت مصرف کند. کسانی که به هنگام پرهیز غذایی خوراک خود را محدود میسازند، مقداری از ماده سازنده بدنشان در تنفس سلولی به عنوان سوخت به مصرف میرسد؛ که حاصل آن کم شدن وزن آنان است. طبیعت ماده زنده این است که همواره خود را تجزیه کند و به مصرف برساند. ماشین زنده نمی تواند میان سوخت خارجی و اجزای ساختمانی درونی فرق بگذارد، زیرا هر دو در اساس یکی هستند. بنابراین، موجودات زنده ساختمانی ناپایدار دارند؛ اما به یاری ماده غذایی با این ناپایداری مقابله میکنند. و این اجزای نو، جانشین اجزای فرسایش یافته میشوند. ماده زنده بدین گونه لحظه به لحظه تغییر میکند. از آنجا که تخریب و انهدام ماده زنده و ساخته شدن مجدد آن به موازات یکدیگر انجام می گیرد، ماده سازنده آن همواره « استخلاف » می شود؛ بدین معنی که، الگوی ساختمانی ماده زنده بدون تغییر می ماند، در حالی که تقریباً هر ذره سازنده آن دیر یا زود به وسیله ذره ای دیگر جانشین می شود. از این گذشته، اگر وارد شدن مواد ساختمانی نو در ماده زنده سریعتر از فرسایش مواد قبلی انجام گیرد، جاندار رشد می کند. رشد، نتیجه آشکار بکار رفتن ماده غذایی در ساختمان ماده زنده است. به مجموع فرایندهایی که طی آنها ماده غذایی به اجزای نو تبدیل می شود سنتز (ترکیب) گویند. ترکیب سومین کنش اصلی همه موجودات زنده است. ترکیب مانند سایر کنشهای حیات به انرژی نیاز دارد و تنفس باید این انرژی را فراهم آورد. 
ساختمان دقیق سلول 
سطح سلول
هر سلولی را غشایی پلاسمایی احاطه میکند که غالباً ضخامت آن از ۱ ۰/ ۰ میکرومتر کمتر است و غشای پلاسمایی در همه کنشهای  سلول نقشی حساس ایفا میکند؛ زیرا، هر یک از این کنشها، مستقیم یا غیر مستقیم، به جذب مواد از خارج، یا دفع مواد از داخل، یا به این دو فرایند، وابسته است. غشای پلاسمایی به طور کلی نوع موادی که وارد سلول، یا از آن خارج می شوند و مقدار آنها را معین میکند. بعضی مواد به آسانی از غشای پلاسمایی رد می شوند؛ بعضی مواد به کندی، یا فقط در اوضاع خاصی می گذرند، انواعی از مواد هم به هیچ وجه نمی توانند به طور طبیعی از این غشا عبور کنند. غشای پلاسمایی خاصیت جذب انتخابی دارد؛ یعنی میان موادی که از آن رد می شوند تفاوت قائل می شود. این تفاوت در نفوذپذیری غشا، به طور عمده ناشی از آن می شود که ماده قابل نفوذ چه نوع تاثیر متقابلی با مولکولهای سازنده غشای پلاسمایی داشته باشد. بنابراین، مطالعه خصوصیت سطح سلول را با پژوهشی درباره ساخت غشا آغاز می کنیم.
ساخت غشا    
بسیاری از اندامک های درون سلولی به طور کلی از غشا ساخته شده اند؛ و هسته سلولهای یوکاریوت را غشایی دو لایه، از  سیتوپلاسم جدا می سازد. ترکیب غشاهایی که جزء این ساختهای درون سلولی هستند، به ساختمان کلی غشای پلاسمایی شباهت دارد از جمله اینکه همه انواع غشاهای سلولی به طور عمده از پروتئین و لیپید ساخته شده اند. پروتئینها معمولاً بخش اعظم غشا را تشکیل می دهند. علاوه بر این، در غشای بیشتر سلولها مقادیر متفاوتی از گلیکوپروتئین و گلیکولیپید نیز وارد است. ساختمان بعضی غشاها محتوی مقدار نسبتاً زیادی کلسترول است. اما بخش اعظم لیپید غشای پلاسمایی فسفوگلیسرید است. «سر» مولکول فسفوگلیسرید  طبیعی سلول یونیزه می شود؛ اما «دم» این مولکول معمولاً بدون بار می ماند. وقتی که مولکول فسفوگلیسرید در آب PH تحت تاثیر قرار می گیرد، منطقه قطبی آن واکنشی کاملاً متفاوت از واکنش منطقه غیر قطبی نشان می دهد. «سر» قطبی گرایش به تولید پیوندهای هیدروژنی با مولکولهای آب پیدا میکند. از این رو، منطقه باردار مولکول فسفوگلیسرید، آب پذیر، نامیده میشود. اما منطقه های غیر قطبی این مولکولها تمایل به جمع شدن به دور هم را پیدا میکنند، به طوری که سطح تماس آنها با آب به حداقل میرسد. بنابراین «دم» 
مولکول این لیپیدها را، آب ناپذیر، می نامند. مطالعات بسیار تایید کرده است که مولکولهای فسفوگلیسرید غشا، به صورت لایه های مضاعف یا لایه های مضاعف مولکولی، مرتب شده اند. « سر » قطبی مولکول فسفولیپید و دیگر لیپیدهای منسوب بدان، با محلولهای
آبی درون سلولی و برون سلولی تماس دارد، حال آنکه « دم » غیر قطبی آن متوجه منطقه میانی دو لایه مولکولی است و از تماس با مولکولهای آب دور می ماند. شکل ساختمان مولکول لیپیدهای غشای پلاسمایی به خوبی شناخته شده است و حال آن که اطلاع از انواع پروتئینهای غشا و رابطه ساختمانی و کنش آنها نسبتاً کم است. ساختمان پروتئینها را نمی توان تشخیص داد مگر آنکه آنها را از غشا استخراج کنند و خالص سازند. اما اکثر پروتئینهای غشا قابل استخراج نیستند مگر با استفاده از شیوه های شیمیایی موثر و این شیوه ها هم غالباً تمامیت کنش و نیز تمامیت آبگون، برای ساخت غشا بیشتر از همه مورد قبول واقع شده است. این مدل که در وهله به وسیله اس. ج . سینگر در سال ۱۹۷۱ پیشنهاد شد، غشای سلول را به صورت موزاییکی از لیپید و پروتئین نشان میدهد. سینگر ساختمان اساسی غشاهای سلولی را به کوههای یخی ( پروتئینها ) تشبیه کرده است که در دریا ( لیپید ) شناورند. بدین ترتیب مولکول های پروتئین را به صورتی در نظر می گیرند که در سطح غشا، حرکتی جانبی دارند و رابطه ساختمانی پروتئینها را با لیپیدها متغیر، نه ثابت، به شمار می آورند.
 طبق مدل موزاییک ـ آبگون پروتئینهای غشا را، بسته به اینکه تا چه حد به درون دو لایه لیپیدی غشا نفوذ کرده باشند، عمقی یا سطحی دسته بندی میکنند. در واقع، گمان میرود که مولکول بعضی از پروتئینها به اندازه ای درشت است که از سطح بیرونی غشا تا سطح درونی آن امتداد دارد. پروتئینهای سطحی را طوری نشان میدهند که در عمق کم غشا جای دارند یا اتصال شان با سطح آن سست است. ظاهراً بعضی از پروتئینهای سطحی، روی سطح غشا، سر به سر به هم می پیوندند و هر یک از مولکول های این زنجیر به یکی از پروتئینهای عمقی که از دو لایه لیپیدی غشا بیرون زده است، متصل می شود. احتمالاً نحوه اتصال این زنجیرهای سطحی به پروتئینهای عمقی، استحکام مکانیکی غشا را افزایش میدهد. 
 فرضیه مدل موزاییک ـ آبگون را مدارکی که از راه شیوه های گوناگون پژوهشی به دست آمده اند، تایید می کنند. مثلاً با استفاده از شیوه خاصی ( فریز ـ اچینگ ) که بر اساس رویت مستقیم غشاست، مدارکی فراهم آمده است. در این شیوه سلولها را در نیتروژن مایع منجمد می کنند. سپس غشای سلول منجمد شده از ضخامت شکاف برمی دارد و دو لایه لیپیدی آن از یکدیگر جدا می شوند و منطقه میانی غشا را نمایان می سازند. آزمودن این لایه های شکافته شده لیپیدی با میکروسکوپ الکترونی، دانه های متعددی را نشان میدهد که از سطح میانی هر دو لایه بیرون زده است. اگر این لایه های شکافته شده را به همین روش مورد آزمایش قرار دهند و از زیر بنگرند، ذراتی را که منظره کوههای یخی دارند در آنها خواهند دید. آزمایشهای جدیدتر تایید کرده اند که این ذرات پروتئینهای غشا هستند و بعضی از آنها در تمام ضخامت غشا امتداد یافته اند. ارتباط ساختمانی گلیکوپروتئینها، گلیکو لیپیدها و دیگر اجزای سازنده غشا با یکدیگر، به درستی شناخته نشده اما معلوم شده است که بخش هیدراتهای کربنی بسیاری از مولکولهای گلیکوپروتئینها در سطح سلول به سوی محیط بیرون سلولی امتداد یافته است. ظاهراً بعضی از گلیکوپروتئینها برای مواد مختلفی که به سطح سلول متصل می شوند ، چون «گیرنده مولکولی » عمل میکنند. 
نفوذ پذیری غشا 
غشاهای سلولی نسبت به انواع زیادی از مواد نفوذ پذیرند، اما همه غشاها برای همه مواد نفوذ پذیر نیستند. تخصص کنشهای درون سلولی و برون سلولی بیشتر به تفاوت موجود در خاصیت نفوذ پذیری اجزای غشایی سلولها وابسته است. با وجود این، می توان چند نتیجه کلی درباره نفوذ پذیری غشا گرفت. 
۱) مواد محلول در چربی معمولاً سریعتر از مواد نامحلول در چربی از غشاهای سلولی می گذرند. بسیاری از مواد محلول در چربی می توانند مستقیماً از دو لایه لیپیدی غشاهای سلولی بگذرند. مواد نا محلول در چربی مثل آب، نمی توانند به آسانی از منطقه آب ناپذیر میان دو لایه لیپیدی بگذرند. 
۲) مواد غیر قطبی که فاقد گروه اتمهای دارای بار الکتریکی هستند، غالباً آسانتر از مواد قطبی، از غشای سلولی می گذرند که شاید بدین سبب باشد که مواد غیر قطبی معمولاً از ترکیبات یونی در چربیها محلول ترند. 
۳) مولکولهای کوچک بسیار آسانتر از مولکولهای بزرگ از غشا می گذرند. مثلاً غشای پلاسمایی نسبت به مولکولهای پروتئینی اساساً
نفوذ ناپذیر است. اما در مورد امکان عبور مواد از غشا، غالباً قابلیت انحلال آنها در لیپید مهمتر از اندازه مولکول آنهاست. روی این اصل، مولکولهایی که قابلیت انحلالشان در لیپید بیشتر است، معمولاً سریعتر از مولکولهایی که قابلیت انحلال کمتری دارند، از غشای پلاسمایی می گذرند. 
انتشار ـ مواد معدودی از قبیل آب، اکسیژن و دی اکسید کربن تقریباً از همه غشاهای سلولی با فرایند انتشار به آسانی می گذرند. این فرایند عبارت است از انتقال ذرات از منطقه پر تراکم به منطقه کم تراکم مثلاً دی اکسید کربن در سلول به صورت فرآورده فرعی تنفس، متراکم می شود و به آسانی از درون سلول به خارج که تراکم دی اکسید کربن کمتر است، منتشر می شود. فرایند انتشار در جابه جایی مواد درون سلولی نیز نقش مهمی ایفا میکند. زیرا گاه اتفاق می افتد که ذرات در درون سلول توزیع نامساوی داشته باشند؛ بنابراین انتشار توزیع آنها را یکسان می سازد. انتشار مواد پدیده آشنایی است. اگر شیشه عطری را در گوشه اتاقی باز کنند، بوی عطر سرانجام تمام فضای اتاق را، حتی اگر هوا ثابت باشد، پر می کند. یا اگر یک قطره جوهر را در سطح لوله آزمایش پر از آب رها کنند، طولی نمی کشد که جوهر در تمام آب لوله آزمایش پخش می شود. فرآیند انتشار نتیجه مستقیم جنبش دمایی ذرات است. میزان تراکم هر نوع ماده در یک محلول، نسبت مستقیم با تعداد ذرات آن ماده در واحد حجم حلال دارد. 
انتقال از غشا ـ گرچه مولکولهایی چون آب، اکسیژن، دی اکسید کربن، بعضی مواد معدنی و بالاخره بعضی از مواد غذایی، معمولاً به وسیله انتشار ساده به درون سلول وارد و از آن خارج می شوند، بیشتر مواد باید با مکانیسم انتقال ویژه ای از خلال غشا « عبور » داده شوند. مثلاً مولکولهای قند، اسید آمینه ها، نوکلئوتیدها و بسیاری از یونها، حتی وقتی که تراکمشان در یک طرف غشا بسیار زیادتر از طرف دیگر آن باشد، نمی توانند از خلال غشا بگذرند. برای اینکه این گونه مواد از غشا بگذرند باید نخست با نوعی مولکول ناقل که در سطح غشاست، پیوند شوند. بنابراین، قابلیت نفوذ پذیری غشای سلول، دست کم تا اندازه ای به وسیله نوع و تعداد مولکولهای ناقلی که در غشای آن سلول وجود دارند، معین می شود. گرچه چند نوع مولکول ناقل که پروتئین نیستند، از غشای پلاسمایی به دست آمده و توصیف شده اند اما عموم مولکولهای ناقل را پروتئینهای آنزیم مانندی تشکیل می دهند که آنها را پرمه آز می نامند. بعضی مواد را مولکولهای ناقل فقط از منطقه پر تراکم به منطقه کم تراکم انتقال می دهند که این نوع انتقال را «انتشارتسهیل شده» می نامند. در این نوع انتقال، چنان که از نام آن برمی آید، مولکولهای ناقل انتشار مواد را به درون یا بیرون سلول آسان می سازند، بدون اینکه جهت سیر طبیعی مواد را تغییر دهند. در مواردی دیگر مولکولهای ناقل مواد را « سربالایی »، یعنی از منطقه کم تراکم به منطقه پر تراکم، انتقال می دهند. این فرایند، بر خلاف انتشار تسهیل شده، نیازمند مصرف شدن انرژی در سلول است و به این جهت    است. مثلاً سلولهای تار کشنده بسیاری از گیاهان می تواند مواد غیر آلی ATP آن را انتقال فعال می نامند. غالباً منبع این انرژی 
محلول را در صورتی هم که تراکم آنها در خاک کمتر از تراکمشان در درون سلول باشد، جذب کند. هر گاه سلولی از به مصرف           منع شود، این عمل « تلمبه زدن » که مواد را با انتقال فعال از خلال غشا عبور می دهد، معمولاً ATP رساندن انرژی ذخیره در  
متوقف می شود. مثلاً گلوکز و بعضی از اسیدهای آمینه در اوضاع خاصی به وسیله انتشار تسهیل شده وارد سلول می شوند و در موارد دیگر به وسیله انتقال فعال. زیست شناسان در آغاز راه شناختن چگونگی انتقال مواد از غشا هستند. برای توضیح اینکه مولکولهای ناقل چگونه مواد را از خلال غشا عبور می دهند، فرضیه های متعددی پیشنهاد شده است. بنابر یک مدل پیشنهادی، وقتی که مولکول ناقل با ماده قابل انتقال برخورد می کند، شکل سه بعدی آن مولکول تغییر می یابد. شکل تغییر یافته مولکول، ماده قابل انتقال چسبیده به آن را از یک سوی غشا به سوی دیگر آن انتقال می دهد و در آنجا از آن جدا می شود. قبول یا رد این مدل، چون دیگر فرضیه های انتقال از غشا، در انتظار نتایج آزمایشهای بیشتری است. 
ساختمانهای سطحی تخصص یافته 
سطوح سلولی به راههای گوناگونی تخصص یافته اند؛ که بعضی از این تخصص یافتنها بر قابلیت انتقال بین سلولی مواد، در سلولهای ویژه ای می افزایند. مثلاً سطح آزاد سلولهای پوشاننده روده باریک را زایده های حاصل از چین خوردن غشا که پرزهای ریز نامیده می شوند، تشکیل می دهند. این زایده ها سطح سلول را افزایش فراوان می دهند و در نتیجه، منطقه جذب بسیار وسیعی را فراهم می آورند. برخی از سلولها مواد را به درون حبابهای محدود به غشا و موسوم به واکوئل، دفع یا از آنجا جذب می کنند. مثلاً بعضی از سلولها، قطره های مایع یا ذرات جامد را با ایجاد برجستگیهایی در غشای پلاسمایی خود جذب می کنند. هر قطره مایع یا ذره جامدی که در فاصله دو تا از این برآمدگیها قرار گیرد، در درون واکوئلی که از به هم پیوستن انتهای برآمدگیها حاصل می شود، محصور میماند همه انواع فرو بردنهای مواد به درون سلول، صورتهای مختلف پدیده عمومی حرکت آمیبی هستند که در آن زایده های انگشت مانند یا پاهای کاذب در هر جای سطح سلول تشکیل می شوند. بعضی از جلبکها و پروتوزوئرها از جمله آمیب، به وسیله پاهای کاذب خود جا به جا می شوند و تغذیه می کنند. اقسام زیادی از سلولهای حیوانی نیز قادر به حرکت آمیبی هستند؛ مثلاً بسیاری از سلولهای جنسی ماده به هنگام لقاح، سلول جنسی نر را در خود فرو می برند و گروههای متعددی از سلولهای خون می توانند ذرات خارجی، باکتریها و دیگر اجسام بالقوه زیان بخش را در خود فرو برند. وقتی که سلول ذره ای را به شیوه آمیبی « می بلعد » فرایند فاگوسیتوز، و هنگامی که قطره های مایعی را فرو می برد، آن را پینوسیتوز می نامند. گاه این دو فرایند، با هم، اندوسیتوز، نامیده می شوند. 
بسیاری از سلولها، موادی را به روش عکس اندوسیتوز ترشح یا دفع می کنند که در این حال فرایند را اکزوسیتوز نامند. در این مورد واکوئل های محتوی مواد خارج شونده از درون به غشای پلاسمایی می چسبند و محتویات خود را به بیرون می ریزند. 
سطح سلولها به راههای بسیار دیگری نیز تخصص حاصل می کند. از جمله، اکثر غشاهای پلاسمایی برهنه نیستند بلکه به طور نسبی یا کامل، به وسیله مواد برون سلولی پوشانیده شده اند. در سلولهای گیاهی، که به دور غشای پلاسمایی خود دیواره سلولی دارند، این مرزهای بیرونی را آسان تر می توان مشاهده کرد. دیواره سلولی که بسیار ضخیم تر و سخت تر از غشای پلاسمایی است، باعث می شود که بافتهای گیاهی سفت تر از بافتهای حیوانی باشند. 
در جریان رشد و نمو سلول گیاهی دیواره سلولی اولیه در آن تشکیل می شود. سلول های کامل شده ای که دیگر رشد نمی کنند، مواد دیگری بر سطح داخلی دیواره سلولی اولیه خود می افزایند که این مواد دیواره سلولی ثانویه را بوجود می آورند. 
سلولهای گیاهی مجاور هم را تیغه نازکی از مواد چسباننده موسوم به تیغه میانی به یکدیگر متصل می دارد. در موارد بسیاری، این گونه سلولها را رشته های نازک سیتوپلاسمی یا پلاسمودسماتا  نیز که از خلال دیواره سلولی و تیغه میانی می گذرد، به هم مربوط می سازد. سلولهای گیاهی که مستقیماً در معرض هوا هستند نیز بر سطح خارجی خود علاوه بر دیواره سلولی، کوتیکول ترشح می کنند.
کوتیکول که از مواد مومی و چربی تشکیل شده، سلولهای سطح خارجی را تا حدی نسبت به آب غیر قابل نفوذ می سازد. عموم سلول های جانوری و بسیاری از جلبکها و پروتوزوئرها، بر خلاف سلولهای گیاهی فاقد دیواره بیرونی هستند. غشای پلاسمایی این سلولها را معمولاً پوششی در بر می گیرد که نرمتر از دیواره سلولی است. این پوشش در بعضی از سلولها، نقشی محافظت کننده ایفا می کند. مثلاً سلولهای پوست اکثر پستانداران و از جمله سلولهای پوست بدن آدمی، نوعی پروتئین به نام کراتین ترشح می کند. کراتین، بعضی دیگر از ساختهای سطحی بدن حیوان از قبیل مو، ناخن و پر را نیز می پوشاند. ماده سخت دیگری مشابه کراتین، به نام کیتین بخش عمده پوشش خارجی انواع خرچنگها و حشرات را تشکیل می دهد. پوشش بعضی از انواع غشای پلاسمایی بسیار نرمتر و فوق العاده نازکتر از این مواد است. مثلاً لایه مخاطی که غشای پلاسمایی انواع زیادی از جلبکها را می پوشاند مانع تبخیر بیش از حد آب از سیتوپلاسم می شود. از سطح غشای پلاسمایی از انواع سلولهای جانوری، چنان که قبلاً بیان شد، مولکولهای گلیکوپروتئین و گلیکو لیپید، به سوی محیط برون سلولی امتداد یافته اند. غالباً این مولکولها، نوعی پوشش سلولی یا گلیکوکالیکس تشکیل می دهند که در بسیاری از تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی مشاهده می شود. دست کم بعضی از مولکولهای گلیکوکالیکس محتوی گیرنده های شیمیایی هستند و به سلول امکان می دهند تا تغییرات محیط برون سلولی را بشناسد و به آن واکنش کند. 
ساختهای پیوند دهنده ـ سلولهای تشکیل دهنده بافتهای گیاهی و جانوری را ساختهای تخصص یافته گوناگونی به یکدیگر متصل یا مربوط می سازند. نام پلاسمودسماتا، یعنی رشته های سیتوپلاسمی ربط دهنده بعضی از انواع سلولهای گیاهی، قبلاً به میان آمد. سلولهای بافتهای متراکم حیوانی را غالباً ساختهای پیوند دهنده موثرتری پیوسته به هم نگه می دارند. پیچیده ترین این گونه ساختها دسموزوم است. ساختمان دسموزوم بدین صورت است که دو بخش کوتاه از غشای دو سلول مجاور هم ضخیم شده و دقیقاً به موازات یکدیگر قرار دارند به طوری که فضای بین سلولی نسبتاً وسیعی آن دو بخش را از همدیگر جدا می سازد. فضای بین سلولی محتوی دسته تارهای نازکی است که گمان می رود، غشاهای سلولی مجاور را محکم به یکدیگر متصل می دارند. از جمله مناطق تخصص یافته دیگر سطح غشای سلولی، پیوند محکم است که در آن غشای دو سلول مجاور به گونه ای به هم جوش می خورند که فضای بین سلولی در میانشان باقی نمی ماند. نوع دیگر، پیوند فاصله دار است که در آن دو غشای پلاسمایی به وسیله ذرات متراکم کوچکی از یکدیگر جدا می شوند. در بعضی موارد سیر بین سلولی مواد، ظاهراً در پیوندهای محکم و پیوندهای فاصله ای صورت می گیرد و مشاهده شده است که پلهای سیتوپلاسمی کوچکی این ساختها را قطع می کنند. 
ساختهای جنبنده ـ بسیاری از اقسام سلولها می توانند حرکت کنند. سلولهایی که حرکت آمیبی ندارند، معمولاً در سطح خود با اندامک های جنبنده تخصص یافته ای مجهزند. مثلاً تاژکها، زواید نخ مانند باریکی هستند که از سطح سلول بیرون زده اند. قاعده تاژک در سیتوپلاسم سلول و به دانه کینه توزوم، یعنی کنترل کننده حرکت آن متصل است. در بعضی موارد تارچه ای نازک به نام ریزوپلاست، کینه توزوم را با سانتریول درون سلول، مربوط می سازد. معمولاً سلول یک تاژک دارد اما اغلب تعداد این زواید بیشتر است؛ همه تاژکهای سلول به یک کینه توزوم وصل می شوند. بسیاری از اقسام سلولها تاژکهای کوتاه مخصوصی دارند که مژک نامیده می شوند. معمولاً تعداد تاژکهای سلول زیاد است. و همه یا قسمت اعظم سطح آن را چون کرک زبری می پوشانند. هر مژکی از قاعده به یک کینه توزوم مستقل متصل است. تاژکها وسیله حرکت بسیاری از انواع جلبکها، پروتوزوآ و اسپرم اکثر گیاهان و جانوران هستند. معمولاً تاژک در بخش پیشین سلول است و زنشهای شلاق مانند آن سلول را به دنبال خود می کشاند. ولی در انواعی از اسپرم ها و سلول بعضی از قارچها، تاژک در بخش پسین است و جنبشهای آن سلول را به جلو می راند. تاژک یا مژک بر پیکر رویان و یا نوزاد بسیاری از جانوران نیز پدید می آید؛ بعضی از جانوران بالغ اما کوچک نیز پوستی پوشیده از تاژک یا مژک دارند که باعث حرکت آنها می شوند، آب محتوی ذرات غذایی را به سوی آنها به جریان می اندازند و یا هر دو کار را انجام می دهند. از این گذشته، اکثر جانوران در درون پیکر خود سلولهای تاژک دار دارند. سلولهای بعضی از اندامهای حسی یا سلولهای بافت سطح درونی راههای تنفسی، لوله گوارش و مجاری تناسلی از این جمله اند. معمولاً در هر جا که هوا، آب یا مواد جامد، باید روی سطحی جا به جا شوند یا از مجرایی بگذرند، سلولهای تاژک دار وجود دارند. سطح سلول نیز چون خود سلول، به راههای متعددی تخصص یافته است؛ بدین معنی که مواد را انتقال می دهد یا این عمل را تنظیم می کند، حفاظت از سلول را بر عهده دارد و در جا به جا شدن سلول نقش مهمی ایفا می کند. 
 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

نکات مهم زیست شناسی سال سوم تجربی

)  بدن ما با دو روش ۱- دفاع غير اختصاصي ۲- دفاع اختصاصي  از خود دفاع مي كنند.

 

دفاع غير اختصاصي

 

۶)  دفاع غير اختصاصي نخستين خط دفاعي در مقابل هجوم ميكروب ها به بدن است.

 

۷) اين مكانيسم در برابر اغلب ميكروب ها يكسان عمل مي كند و نمي تواند ميكروب هاي مختلف را از يكديگر شناسايي كند (به همين جهت غير اختصاصي مي باشد)

 

۸) دفاع غير اختصاصي خود شامل دو خط دفاعي است ۱- نخست پوست و لايه هاي مخاطي ۲- پاسخ التهابي ، پاسخ دمايي ، گلبول‌هاي سفيد و پروتئين ها

 

نخستين خط دفاع غير اختصاصي

 

۹)  لايه هاي شاخي پوست مانع از ورود بسياري از ميكروب ها به بدن مي شوند .

و….

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامکل موارد زیر است:

درون جنین میلیونها سلول بنیادی وجود دارد که بزرگی همه آنها کمتر از یک نقطه است. این سلولها از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و می‌توانند طی فرایند تمایز یابی به سلولهای بافتهای مختلف در بدن تبدیل شوند. پتانسیل تقریبا نامحدود این سلولها آنها را در کانون تحقیقات پزشکی قرار داده است. تصور کنید که این سلولها بتوانند حافظه بیمار مبتلا به آلزایمر را به وی برگردانند.
پوستی را که در اثر سانحه آسیب دیده جایگزین کنند یا بیمار معلولی را قادر به راه رفتن دوباره کنند! و …. اما پیش از آنکه دانشمندان نحوه استفاده از سلولهای بنیادی را برای مقاصد پزشکی فرا بگیرند باید دریابند که چگونه می‌توانند قدرت این سلولها را تحت کنترل خود درآورند. آنها باید نحوه استفاده از سلولهای بنیادی و تبدیل آنها به بافتها یا اندامهای خاصی را فرا بگیرند تا بتوانند یک بیمار یا بیماری علاج کنند.

سلول تخم لقاح یافته 
سلول بنیادی چیست؟ 
سلول بنیادی سازنده بدن انسان است. سلولهای بنیادی درون جنین در نهایت به سلول ، بافت و اندامهای مختلف بدن جنین تبدیل می‌شوند. برخلاف یک سلول معمولی که قادر است با تکثیر شدن چندین سلول از نوع خود را بوجود آورد سلول بنیادی همه منظوره و بسیار توانمند است و وقتی تقسیم شود، می‌تواند به هر یک از انواع سلولها در بدن تبدیل شود. سلولهای بنیادی از قابلیت خود نوسازی هم برخوردارند. سلولهای بنیادی خود بر دو نوع هستند. سلولهای بنیادی جنینی و سلولهای بنیادی بالغ.

سلولهای بنیادی جنینی از جنین بدست می‌آیند. یک جنین ۳ تا ۵ روزه حاوی سلولهای بنیادی است که به شدت در حال تکثیر هستند تا اندامها و بافتهای مختلف جنین را بسازند. افراد بالغ نیز در قلب ،  مغز،  مغز استخوان  ،  ریه ها و اندامهای دیگر خود سلولهای بنیادی دارند. این سلولها مجموعه‌های درونی مخصوص ترمیم هستند و سلولهایی که بر اثر بیماری ، مصدومیت و کهولت سن صدمه می‌بینند دوباره تولید می‌کنند. 
تاریخچه 
در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی دانشمندان نحوه قرار گرفتن سلولهای بنیادی جنینی از موش و کشت آنها را در آزمایشگاه فرا گرفتند و در سال ۱۹۹۸ برای اولین بار در سلولهای بنیادی جنینی انسان را در آزمایشگاه تولید کردند. اما این سوال پیش می‌آید که پژوهشگران جنین انسان را از کجا بدست می‌آورند؟ جنین را می‌توان با تولید مثل ، تلفیق  اسپرم و تتخمک یا شبیه سازی تولید کرد. 
جنین در مرحله ۸ سلولی 
راههای تولید جنین :
۱-تولید مثل 
این راه طبیعی تولید جنین است. 
۲-تلفیق گامتها در شرایط آزمایشگاه 
پژوهشگران تمایل زیادی به تولید جنین از طریق تلفیق اسپرم و تخمک ندارند. با این وجود بسیاری از آنها جنینهای بارور شده در کلینیکهای بارورسازی استفاده می‌کنند. گاهی اوقات زوجهایی که نمی‌توانند بطور طبیعی بچه‌دار شوند و می‌خواهند به شیوه مصنوعی صاحب فرزند شوند چندین جنین بارور شده تولید می‌کنند که همگی آنها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. و جنینهای اضافی را برای انجام تحقیقات علمی اهدا کنند. 
شبیه سازی درمانی 
در این شیوه یک سلول از بیماری‌ که نیازمند درمان از طریق سلول بنیادی است با تخمک اهدا شده ادغام می‌شود. پس از آن  هسته تخمک جدا شده و هسته سلول شخص بیمار جایگزین آن می‌گردد. سپس تخمک حاصل از طریق شیمیایی یا الکتریکی تحریک می‌گردد تا  تقسیم سلولی انجام دهد. جنین حاصل مواد ژنتیکی بیمار را حمل خواهد کرد که می‌تواند پس زدن سلولهای بنیادی را پس از پیوند آنها به میزان زیادی کاهش دهد. 
تکثیر سلولهای بنیادی در آزمایشگاه 
جنین ۳ تا ۵ روزه را بلاستوسیست می‌نامند. یک بلاستوسیست توده ای مشکل از ۱۰۰ سلول و یا بیشتر است. سلولهای بنیادی سلولهای درونی بلاستوسیست هستند که در نهایت به هر سلول ، بافت و اندام درون بدن تبدیل می‌شوند. دانشمندان سلولهای بنیادی را از بلاستوسیست جدا کرده و آنها را درون ظرف پتری دیش در آزمایشگاه کشت می‌دهند. پس از آنکه سلولها چندین بار تکثیر شدند و میزان آنها از گنجایش ظرف کشت فراتر رفت آنها را از آن ظرف برداشته و درون چندین ظرف قرار می‌دهند. سلولهای بنیادی جنینی که چندین ماه بدون ایجاد تمایز پرورش یافته‌اند خط سلول بنیادی نامیده می‌شوند.

این خطوط سلولی را می‌توان منجمد کرده و بین آزمایشگاهها به اشتراک گذاشت. کار با سلولهای بنیادی بالغ برای دانشمندان سخت‌تر است. زیرا استخراج و کشت آنها نسبت به سلولهای بنیادی جنینی دشوارتر است. یافتن سلولهای بنیادی در بافت بالغ به تنها مشکل است بلکه دانشمندان هم برای کنترل آنها در آزمایشگاه با مشکل رو به رو هستند. اما حتی کنترل سلولهای بنیادی جنینی هم که به خوبی در آزمایشگاه پرورش می‌یابند آسان نیست دانشمندان همچنان در تلاشند تا این سلولها را به رشد در انواع خاصی از بافت وادارند. 

موانع بر سر راه استفاده از سلول بنیادی 
یکی از این موانع مشکل پس زدن است. اگر سلولهای بنیادی جنینی اهدا شده به یک بیمار تزریق شوند ممکن است سیستم ایمنی بدن بیمار این سلولها را مهاجمان خارجی تلقی کرده و به آنها حمله کند. اما استفاده از سلولهای بنیادی بالغ تا حدودی از این مشکل می‌کاهد. زیرا  سیستم ایمنی بدن بیمار سلولهای بنیادی خود بیمار را پس نمی‌زند. 
کاربرد سلولهای بنیادی در بازسازی سلولها 
از سلولهای بنیادی می‌توان برای بازسازی سلولها یا بافتهایی استفاده کرد که بر اثر بیماری یا جراحت صدمه دیده‌اند. این نوع درمان به درمان سلولی معروف است. یکی از کاربردهای بالقوه این شیوه درمان ، تزریق سلولهای بنیادی جنینی در قلب برای بازسازی سلولهایی است که بر اثر حمله قلبی صدمه دیده‌اند. در یکی از تحقیقات ، پژوهشگران زمینه  سکته قلبی چندین موش را فراهم کرده و پس از آن سلولهای بنیادی جنینی را درون قلب آسیب دیده موشها تزریق نمودند. در نهایت سلولهای بنیادی  بافت ماهیچه آسیب دیده را بازسازی کردند و کارکرد قلب موشها را بهبود بخشیدند.
از سلولهای بنیادی می‌توان برای بازسازی سلولهای مغزی بیماران مبتلا به پارکینسون استفاده کرد. این بیماران فاقد سلولهایی هستند که ناقل عصبی موسوم به دوپامین را تولید می‌کنند. بدون وجود این پیک شیمیایی حرکت بیماران مبتلا به پارکینسون نامنظم و منقطع است. و این افراد از ارزشهای غیر قابل کنترل رنج می‌برند. در تحقیقات انجام شده روی موشها پژوهشگران سلولهای بنیادی جنینی را در مغز موشهای مبتلا به بیماری پارکینسون تزریق کردند و شاهد آن بودند که سلولهای بنیادی ، موشها را بهبود بخشیدند. دانشمندان امیدوارند که روزی بتوانند این موفقیت خود را در انسانهای مبتلا به پارکینسون هم تکرار کنند
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند.
کلیه دارای ۲ ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است. 
انواع سنگ ها به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی  مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است.
و نمای شاخ گوزنی دارند. و تشکیل بلور آنها در ادرار شبیه در تابوت است سنگ های سیستینی علت تشکیل این سنگ ها ارثی یا نئوپلازی بوده و به رنگ زرد و لیمویی و زیاد شایع نیستند 
بلور های آن در ادرار صفحات  شش ضلعی صاف می باشند. 
سنگ های گزانتینی در اثر کمبود مادر زادی گزاننتین اکسید از ایجاد شده و رنگ این سنگ ها زرد خرمایی  استو شفاف هستند و سنگ های ایند ینادیر در اثر مصرف ایندینادیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود و این سنگ ها رنگ زرد قرمز دارند.
درمان سنگ های موجود در کلیه یا مجاری ادراری نیازمند ترکیبی از اقدامات طبی (مصرف دارو) و جراحی است. درمان بیماران با سنگ های کلسیمی استفاده از دارو های مدر تیازیدی است.  سنگ سازی (نفرولیتیازیس)هیپرکلسیوریک باز جذبی درمان فقط با برداشتن جراحی آدنوم مهاجم پاراتیروئید می باشد. سنگ سازی هیپر کلسیوریک کلیوی به طور موثر با هیدروکلرو تیازید ها درمان می شود. سنگ سازی کلسیمی هیپراوریکوزوری درمان با رژیم غذایی کم پورین، آلوپورینول و پتاسیم سیترات است و درمان سنگ سازی کلسیمی هیپر اگزالوری با کلسیترامین و لاکتات کلسیمی است و درمان هیپو سیتراتوری با نمک های پتاسیم از جمله سیترات پتاسیم موفقیت آمیز است. درمان سنگ های (غیر کلسیمی) 
۱ – استرووایت، درمان آن خارج کردن کامل سنگ با جراحی است(نفرولیتوتومی پروکوتا نئوس)
۲ – درمان سنگ های اسید اوریکی با کاهش رژیم غذایی پورین دار و تجویز آلو پو ر ینول می باشد.
۳ – درمان سنگ های سیستینی با مصرف فراوان مایعات و رژیم کم سدیم و پنی سیلامین است. 
۴ – درمان سنگ های گزانتینی با مصرف فراوان مایعات و مصرف دارویی آلوپورینول و رژیم غذایی محدود از نظر پورین است. درمان سنگ های ایند ینادیر با قطع مصرف دارویی ایندینادیر(داروی مبتلایان به ایدز)و درمان سنگ های سیلیکاتی و تریامترین به ترتیب درمان جراحی و درمان با قطع مصرف دارویتریامترنی می باشد.
در این قسمت به عنوان چکیده این پایان نامه مطالعه جدول ۲-۱ توصیه می شود. درمان جراحی سنگ ها نیز وجود دارد. شکستن از طریق خارج بدنی ، شکستن از طریق لیتوترپسی ماوراءصوتی از طریق پوست و به وسیله لیزر، ۳ روش جدید است که جایگزین روش های قدیمی هستند.
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

فراوانی پوشش رستنی های چنگلی ، اقلیم مرطوب و زمستان های ملایم و بر آمدگی کوه ها و … موجب گوناگونی جانوران در منطقه شده است .این منطقه از نظر کلی یکی از قسمت هایی است که از حیث جغرافیایی حیوانی انواع بیشتر دارد . حیوانات آن در اغلب انواع مشترک با قفقاز می باشد مانند: گنجشک طوق دار ، سیره توکای سیاه و گنجشک سیاه و دارکوب .
پستانداران عمده عبارت اند از : گربه ی کوهی ، شغال ، گرگ ، گربه ی جنگلی ، و نی زاری ، حشره خواران عمده ، موش کور موش زمینی ، و جوندگان عمده موش صحرایی ، موش جنگلی ، خار پشت و 
دوزیستان عمده عبارت اند از : غوک سبز درختی ، و غوک آناتولی و وزغ های سبز و معمولی و سمندر شانه دار . از خزندگان زهری عمده ، مارهای استپی و قفقازی افعی شاخ دار است که در جنگل های طالش و شوروی سابق نیز دیده می شود .

از حشرات عمده به مقدار زیاد زنجره است که از آنها جنگل ها و باغ ها خمیشه مملو است پشه های ریز و درشت و کولکس و ش تاب و غیره .

در رودهای کوهستانی ماهی ها عبارت اند از : فرل، خرامول ، گلول، اوساجی، گلتس ، خاردارزرد ،. در قسمت های پست که جریان آب آرام تر است ، غیر از ماهی های مهاجر مانند لوسوس و مینوگا و ماهی های کارپ قریب بیست و هشت قسم ماهی دیگر دیده می شود ، که نام بعضی از آنها از این قرار است : بال قرمز ، شوکا ، نالیم، ماهی خاردار، و ماهی های قسمت های بلند .
رودها :سنگ پشت های آبی خزر ، دو نوع مار آبی ، که یکی از آنها از ماهی های ریز تغذیه میکنند .
چون مواد غذایی در آب های برکه های این قسمت زیاد است ، انواع حیوانات نیز زیاد خواهد بود.
پرندگان آبی و باتلاقی:اردک های بزرگ و کوچک ،پره لا، آب چلیک به حد وفور در این منطقه یافت میشود . حواصل های مختلف پلیکان های بزرگ و کوچک و در شالی زارها در وقعی که اب دارد ، پرندگان متعدد و وزغ های فراوان در جست و خیزند.

در ماه های زمستانی ، گروه های بی شماری از پرندگان مهاجر به صورت گله های بزرگ غاز و مرغابی و قو و فلامینگو ، زمستان را در منطقه به سر میبرند . چنان که تا هجده هوع از آنها را توانسته اند تشخیص دهند .

ماهی های کناره دریای خزر نیز مانند حیوانات دیگر آن متنوع و قریب سی نوع ماهی های آب شیرین و دریایی مهاجر یا نیمه مهاجر تشخیص داده شده ، که بسیاری از جنس های آن مخصوص همین ناحیه است . ماهی های عمده عبارت اند از : شاه ماهی – لسیسکوس – پنج نوع ماهی سفید – سفید چشم – سبیلو – سوروگا اوسترا – بلوگا – شیبا و لوسوس خزر – سوداک – کوتوم – ژرخ بیچکا- خار ماهی و مینوگا یا مار ماهی مخصوص دریای خزر

جهان جانوران 
جانوران بسيار گوناگونند. توانايي آنها با سازگاري در محيط هاي مختلف سبب شده است كه اين موجودات در سراسر كره زمين در شرايط گوناگون محيطي به شكل هاي متفاوت زندگي كنند. دانشمندان عقيده دارند كه هنوز نيمي از انواع جانوران بر روي كره ي زمين شناخته نشده اند.
اسفنج ها:
اسفنج ها ساده ترين جانورانند اين جانوران كه اغلب دريازي هستند به صورت كلوني زندگي مي كنندتا كنون حدود ۵۰۰۰ گونه آنها شناخته شده است اسكلت اسفنجها از آهك، سيليس و يا نوعي پروتئين سخت تشكيل شده است . و بر اين اساس اسفنج ها به سه دسته آهكي، شيشه اي و شاخي طبقه بندي مي شوند.

بدن يك اسفنج بالغ از سه لايه سلول مختلف تشكيل شده است اين جانوران به طريقه جوانه زدن و يا قطعه قطعه شدن زياد مي شوند اين جانوران توليد مثل جنسي نيز دارند و با تشكيل تخم زياد مي شوند.

كيسه تنان: 
اين گروه از جانوران نسبت به اسفنجها پيشرفته ترند. زيرا چندين نوع سلول اختصاصي كه كارهايي مانند گوارش حركت، حس كردن را بر عهده دارند در ساختمان آنها ديده مي شود.
نام علمي شاخه كيسه تنان كنيدارپا است كه از كلمه كنيدوست گرفته شده است.
كنيدوست سلولهاي زهرآگيني است كه بر روي بازوهاي اطراف دهان جانور وجود دارد 
كيسه تنان به دو شكل اصلي پوليپ(ثابت) و مدوز(متحرك و شناور) ديده مي شوند اين جانوران هم به طريقه جنسي(توليد تخم) و هم به طريقه غير جنسي(جوانه زدن) زياد مي شوند.

كرم ها
كرم ها گروه بزرگي از جانوران را تشكيل مي دهند و اقسام بسيار زيادي دارند. برخي زندگي انگلي وبرخي زندگي آزاد دارند. آنها را مي توان در محيط هاي گوناگون، آب هاي شور، شيرين، خاك و حتي بدن گياهان و جانوران يافت. كرم ها را بر اساس ساختمان بدن به سه شاخه: 
۱) كم هاي پهن ۲) كرم هاي لوله اي ۳) كمر هاي حلقوي 
تقسيم بندي مي كنند.

 

كرم هاي پهن:
تا به حال ۱۳ هزار گونه كرم پهن شناخته شده است همه آنها داراي ويژگي هاي زير هستند.
۱) بدن اين جانداران داراي سه لايه جنيني است
۲) تقارن آنها دو جانبي يا دو طرفي است
۳) بدن حفره عمومي ندارد. و فضاي بين بافتهاي آنها را نوعي بافت پيوندي پر مي كند. كرم هاي لوله اي

در اين كرم ها نيز تقارن دو جانبي است حدود ۱۵ هزار نوع آنها شناخته شده است كه در محيط هاي گوناگون به شكل آزاد يا انگلي زندگي مي كنند. بدن اين جانداران بدون قطعه و لوله مانند است سطح بدن آنان را پوشش يا كوتيكول محكمي مي پوشاند و حفره عمومي آنها (سلوم) كاذب است جنس نر و جنس ماده آنها از هم جداست و به طريق جنسي زياد مي شوند.

كرم هاي حلقوي
كرم هاي حلقوي يا (آنليدها) حدود۹۰۰۰ گونه اند. گونه هايي ساكن آب هاي شيرين و گونه هايي دريازي و برخي در محيط خشكي زندگي مي كنند .

بدن اين جانداران نرم و ماهيچه اي و حلقه حلقه است بدن آنها تقارن دو جانبي وداراي حفره عمومي است. ديواره بدن اين جانداران داراي ماهيچه هاي طولي و حلقوي است كه موجب حركت جاندار مي شوند دستگاه عصبي اين جانوارن كامل تر شده است و شامل يك طناب عصبي شكل است. اين جانوران گردش خون پيوسته دارند و توليد مثل آنها جنسي است.
نرم تنان
حدود ۶۰ هزار گونه از نرم تنان شناخته شده است. از نظر علمي آنان را به ۵ رده تقسيم بندي مي كنند. 
آمفي نورا: 
اغلب دريازي اند در اين جانداران سر تحليل رفته و فاقد چشم، و بازو هستند و حدود ۷۰۰ گونه آنها شناخته شده است.

ناوپايان: 
حدود ۲۰۰ گونه آنها شناخته شده است دريازي هستند صدف آنها لوله اي شكل است كه از هر دو طرف باز است . 
شكم پايان: 
وجود پاي بزرگ و مسطح زير بدن ، عدم تقارن در حالت بلوغ ، داشتن صدف پيچ خورده يك تكه از ويژگي هاي اين گروه است در دهان شكم پايان زبان سوهان مانندي وجود دارد كه براي تراشيدن مواد غذايي كاربرد دارد.

دو كفه اي ها:
در اين جانوران صدف دو قطعه اي است كه با رباط و دندانه به هم اتصال يافته اند. تقارن اين جانوران دو جانبي و پاهايي تبر مانند دارند در اين جانوران آبشش ها پيشرفتگي بيشتري يافته اند و به اندام هاي تغذيه كننده تبديل مي شوند.
سر پايان:
در اين جانوارن پاها در اطراف دهان قرار دارد. دستگاه عصبي اين جانوران بسيار توسعه يافته و اسكلت خارجي آنها تحليل رفته است اما اسكلت داخلي غضروفي دارند. در آب هاي شور و يا شيرين زندگي مي كنند. فضاي جبه آنها زياد است و جاندار مي تواند با فشار آب را به بيرون براند و به سرعت حركت كند.

شاخه بند پايان 
بندپايان داراي اسكلت خارجي و سخت هستند . بدن و اندام هاي حركتي آنها بند بند است . به دليل سازگاري آنان در محيط هاي مختلف موجب تنوع آن شده است به طوري كه حشرات فراوان ترين بي مهره ها هستند تاكنون حدود يك ميليون گونه بندپا شناخته شده است بند پايان به تنهايي از گوناگوني همه جانوران و گياهان بيشتر اند. 
بند پايان به دو زير شاخه كليسرداران و آرواره داران تقسيم بندي مي شوند.

كليسرداران
بدن كليسرداران داراي سر سينه اي بدون بند، شكم بند بند است و به سر سينه ۶ جفت زايده متصل است. نخستين جفت كليسرها، دومين جفت پدي پالپ ها و چهار جفت آخر پاهاي حركتي اين جانوراند. اين جانوران آرواره يا شاخك ندارند.
رده عنكبوتيان؛ در اين گروه قرار دارند اين جانوران معمولاً گوشت خوار و شكارچي اند . چشم هاي آنها ساده و شش هاي كتابي دارند. (عنكبوت، كنه، عقرب، رتيل)

آرواره داران
بدن اين جانوران داراي سرسينه و شكم يا سر ، سينه و شكم و يا سر و تنه است. 
در سر يك يا دو جفت شاخك، يك جفت آرواره(مانديبول) وجود دارد. سخت پوستان ، صدپايان، هزارپايان و حشرات در اين زير شاخه قرار دارند.
سخت پوستان: 
اين جانوران هم در خشكي و هم در آب هاي شيرين و شور ديده مي شوند معمولاً چشم مركب دارند و از طريق آبشش تنفس مي كنند (خرچنگ پهن ، خر خاكي) 
هزار پايان: 
تعداد انواع آنها نسبت به ساير بند پايان كمتر است اين جانوران علف خوار يا مردار خوارند حدود ۱۰ هزار گونه آنها شناخته شده اند (هزار پاي گوشت خوار، هزار پاي علف خوار)

حشرات: 
اين جانوران هم در خشكي و هم در آب قابل مشاهده اند. بدن شامل سر، سينه و شكم است .
معمولاً داراي سه جفت پا و دو جفت بال هستند كه به سينه متصل است. چشم ها ساده و مركب است. علت اينكه سازگاري مناسبي دارند اين است كه از غذاهاي متنوع استفاده مي كنند و سرعت زياد توليد مثل دارند. (مگس، سنجاقك، ملخ)

شاخه خارپوستان
اين جانوران در آب هاي گرم زندگي مي كنند و شباهتي به ساير گروه هاي جانوري ندارند در درون بدن آنها دستگاه گردش آب وجود دارد كه وظيفه انتقال مواد و يا دفع مواد و حتي حركت جاندار را بر عهده دارد. 
مهره داران
بدن اين جانداران داراي سر ، تنه و دم است. داراي اسكلت داخلي و مغز درون جمجمه قرار دارد دستگاه گردش خون بسته دارند و خون داراي گلبول هاي سفيد و هموگلوبين در گلبول هاي قرمز است. 
ماهي ها: 
ماهي ها از لحاظ شكل و رنگ و اندازه و نوع غذاي مصرفي و نوع رفتارها، با يكديگر متفاوتند. در رده بندي ماهي ها را به سه رده زير تقسيم بندي مي كنند.
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

دراین فایل که با زبان فارسی برای شما فراهم شده وتعداد۷۵صفحه وفرمتورد و با قیمت ۸۰۰۰تومان در رابطه با بررسی مسایل زیست محیطی پیرامون شهرستان ری تحقیق وکنکاش صورت گرفته است تا مورد استفاده شما دوستان قرار گیرد.-


عتیقه زیرخاکی گنج