گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين گروه در سال ۱۳۷۰ تأسيس شده و تحقيقات بنيادي و كاربردي را در زمينه‌هاي مختلف از قبيل بندپايان مفيد، عوامل غيرزنده و زنده خسارت‌زا به جنگل‌ها و مراتع انجام مي‌دهد. اين گروه با هدف حفظ تعادل پايدار و تنوع زيستي در گستره جنگل‌ها و مراتع ايران، تدوين برنامه‌هاي لازم براي حفظ عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور را سرلوحه فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود قرار داده است. بدين منظور نخستين اقدام، انجام مطالعات فونستيك و شناخت روابط اكولوژيك حاكم بين اجزاء زنده و غيرزنده بوده است
وظايف و اهداف تحقيقاتي اين واحد به شرح زير مي‌باشد: 
• مطالعه بيولوژي و اكولوژي آفات جنگلها و مراتع.
• بررسي عوامل موثر در طغيان جمعيت بند پايان جنگلها و مراتع.
• بررسي نوسانات جمعيت آفات مهم بمنظور استفاده در برنامه هاي پيش آگاهي.
• مديريت كنترل آفات درختان سريع الرشد.
• مطالعه روي آفت كشهاي كم خطر در جهت دستيابي به تركيبات ايمن‎تر براي محيط زيست و اختصاصي‎تر براي آفات هدف.
• ‎بررسي روشهاي سازگار با طبيعت براي كنترل آفات.
• جمع آوري، شناسايي و بررسي عوامل مولد محصولات فرعي جنگلها و مراتع. 
  
        • موزه بندپايان و جوندگان جنگلها و مراتع 
اين موزه در سال ۱۳۷۸ تاسيس گرديد و نمونه هاي گردآوري شده در آن عمدتا مربوط به طرح ملي” فون حشرات جنگلها و مراتع ايران” و يا ساير طرحهاي تحقيقاتي مي باشد. 
تا كنون بيش از ۳۰۰۰۰ نمونه از راسته هاي مختلف حشرات كه از عرصه جنگلها و مراتع كشور جمع آوري شده اند در اين موزه نگهداري مي شود كه تعداد زيادي از آنها توسط محققين داخلي و خارجي، شناسايي شده‌اند.‎ جهت سهولت در مديريت و ورود به اطلاعات كلكسيون يك برنامه نرم افزاري رايانه اي طراحي شده كه در اين برنامه اطلاعات جامعي مربوط به حشره مورد نظر، ميزبانها, كانونهاي استقرار، پراکنش و ساير اطلاعات منطقه ثبت شده است. اين نرم افزار قادر است در كوتاهترين زمان اطلاعات مربوط به نمونه يا نمونه هاي مورد نظر در بانك را در قالب گزارشهاي عمومي و تخصصي در اختيار قرار دهد.
◊ تحقيقات بيماريها و بهداشت جنگل و مرتع 
وظايف و اهداف تحقيقاتي اين واحد به شرح زير مي‌باشد: 
• شناسايي عوامل بيماريزاي جنگلها و مراتع.
• بررسي بيولوژي عوامل بيمارگر جنگل و مرتع. 
• مطالعه روي زمينه هاي گسترش و اپيدمي شدن عوامل بيماريزاي مهم و مخرب جنگلها و مراتع.
• بررسي قارچهاي ماكروسكوپي جنگلها و مراتع ايران.
• بررسي عوامل پارازيت‎كننده و آنتاگونيست روي پاتوژنهاي گياهي.
• مطالعه عوامل غير زنده و تأثير گذار روي فيزيولوژي گياهان و ايجاد خسارت روي آنها.
• بررسي نقش ميكروارگانيسمهاي همزيست با گياهان (نظير ميكوريزها و ريزوبيومها) در پايداري گياهان جنگلي و مرتعي. 

• مطالعه و بررسي اثر آلاينده هاي زيست محيطي و عوامل تخريب كننده روي پوششهاي گياهي مهم.
• بررسي و مطالعه روي علل و عوامل ايجاد آتش‎سوزي در جنگلها و مراتع 
• بررسي رستنيهاي مزاحم و گياهان ناخواسته در عرصه نهالستانها، جنگلها، مراتع.
◊ تحقيقات كنترل بيولوژي
وظايف و اهداف تحقيقاتي اين واحد به شرح زير مي‌باشد: 
• جمع‎‌آوري، تشخيص و تعيين نقش عوامل زنده مفيد كنترل كننده آفات جنگلها و مراتع.
• مطالعه بيولوژي و اكولوژي دشمنان طبيعي آفات مهم جنگلها و مراتع.
• بررسي روشهاي توليد انبوه و رها سازي پارازيتوييد‎ها، شكارچيها و عوامل بيمارگر بمنظور كنترل بيولوژيك آفات كليدي جنگلها و مراتع.
• بررسي روشهاي حمايت و حفاظت از دشمنان طبيعي و ساير عوامل مفيد در محيط طبيعي بمنظور كنترل موثر آفات.
اصول‌ جنگل‌ 
 در آغاز تدارك‌ جهت‌ برگزاري‌ اجلاس‌ زمين‌، اميد مي‌رفت‌ كه‌ بيانيه‌اي‌ قانوني‌ دربارة‌ جنگل‌ها و معاهدات‌ پيرامون‌ تغييرات‌ آب‌ و هوا و تنوع‌ بيولوژيكي‌ در طي‌ كنفرانس‌ به‌ امضاء برسد. 
 قبلاً «سازمان‌ خواروبار و كشاورزي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد» ( FAO ) مشاوره‌ و مذاكراتي‌ را پيرامون‌ تنظيم‌ يك‌ موافقت‌نامه‌ قانوني‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ پايدار جنگل‌ها آغاز نموده‌ بود. 
 در مراحل‌ اولية‌ مذاكرات‌، كشورهاي‌ صنعتي‌ خواستار موافقت‌نامه‌اي‌ شدند كه‌ بريدن‌ درختان‌ جنگل‌هاي‌ باران‌زا را كه‌ بيشتر از بقيه‌ در معرض‌ نابودي‌ هستند ممنوع‌ نمايد. كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ رهبري‌ مالزي‌ در پي‌ آن‌ بودند كه‌ هرگونه‌ توافقي‌ ناظر بر حفاظت‌ از جنگل‌هاي‌ واقع‌ در مناطق‌ معتدل‌ و يا جنگل‌هاي‌ واقع‌ در عرض‌هاي‌ جغرافيايي‌ شمالي‌ نيز باشد. اينها مناطقي‌ هستند كه‌ بخش‌ اعظم‌ جنگل‌هاي‌ پيشين‌ در آنها از بين‌ برده‌ شده‌ و جنگل‌ زدايي‌ در آنجا آهسته‌تر از مناطق‌ حاره‌ صورت‌ مي‌گيرد (نظير مناطقي‌ كه‌ در ايالات‌ متحده‌، كانادا و شوروي‌ سابق‌ يافت‌ مي‌شوند.)
 رفع‌ اين‌ اختلاف‌ نظر وسيع‌ تا هنگام‌ برگزاري‌ كنفرانس‌ ريو ممكن‌ نگرديد. ماحصل‌ مذاكرات‌، تدوين‌ يك‌ سري‌ اصول‌ جهت‌ مديريت‌ پايدار جنگل‌هاي‌ جهان‌ بود، كه‌ پايه‌اي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ پس‌ از برگزاري‌ اجلاس‌ شود تا يك‌ توافق‌ قانوني‌ بين‌المللي‌ پيرامون‌ مسئلة‌ جنگل‌ها به‌ دست‌ آيد. اين‌ اصول‌ در اجلاس‌ زمين‌ به‌ صورت‌ نهايي‌ در آمده‌ و تصويب‌ شدند.
 
 بيانية‌ اساسي‌ اصول‌ لازمه‌ توافق‌ كلي‌ جهاني‌ پيرامون‌ مديريت‌، حفاظت‌ و توسعه‌ پايدار انواع‌ جنگلها. اين‌ بيانيه‌ الزام‌ قانوني‌ ندارد. 
 مقدمه‌
 (الف‌) مسئله‌ جنگلها به‌ تمامي‌ گستره‌ مسائل‌ و فرصت‌هاي‌ زيست‌محيطي‌ و توسعه‌، از جمله‌ حق‌ اجتماعي‌ـ اقتصادي‌ توسعة‌ پايدار ربط‌ پيدا مي‌كند. 
 (ب‌) هدف‌ اصلي‌ اين‌ اصول‌ عبارت‌ است‌ از ارتقاء مديريت‌، حفاظت‌ از محيط‌زيست‌ و توسعة‌ پايدار و فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ كاركردها و بهره‌گيري‌ گوناگون‌ و مكمل‌ از جنگلهاست‌. 
 (ج‌) مسايل‌ جنگلها و فرصتها و امكاناتي‌ كه‌ فراهم‌ مي‌آورند مي‌بايست‌ به‌ گونه‌اي‌ فراگير و متوازن‌ در چارچوب‌ كلي‌ توسعه‌ محيط‌ زيست‌ و با التفات‌ به‌ كاركردها و استفاده‌هاي‌ گوناگون‌ آن‌ منجمله‌ استفاده‌هاي‌ سنتي‌ و تأثيرات‌ محتمل‌ اقتصادي‌ و فشارهاي‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از منع‌ يا محدود نمودن‌ اينگونه‌ استفاده‌ها و نيز امكانات‌ بالقوه‌اي‌ كه‌ مديريت‌ پايدار جنگل‌ها براي‌ توسعه‌ ايجاد مي‌نمايد بررسي‌ گردند. 
 (د) اين‌ اصول‌ نخستين‌ توافق‌ كلي‌ جهاني‌ پيرامون‌ جنگلها را منعكس‌ مي‌سازد. باتعهد نمودن‌ به‌ اجراي‌ سريع‌ اين‌ اصول‌، كشورها خود را هم‌ چنين‌ مصمم‌ به‌ ارزيابي‌ متناسب‌ بودن‌ آن‌ براي‌ ارتقاء همكاري‌ بين‌المللي‌ در مورد مسائل‌ جنگل‌ مي‌دانند. 
 (ه) اين‌ اصول‌ در مورد كلية‌ جنگلها، چه‌ طبيعي‌ و چه‌ مصنوعي‌، و در تمام‌ مناطق‌ جغرافيايي‌ و آب‌ و هوايي‌، از جمله‌ مناطق‌ سردسير، گرمسير، معتدل‌، نيمه‌ معتدل‌، حاره‌ و نيمه‌ حاره‌ قابل‌ اجرا مي‌باشند. 
 (و) تمامي‌ انواع‌ جنگلها از روندهاي‌ تكاملي‌ پيچيده‌ و منحصربفرد اكولوژيكي‌ برخوردارند كه‌ پاية‌ توانمندي‌ حاضر و بالقوه‌ آنها را در تأمين‌ منابع‌ لازمه‌ رفع‌ نيازهاي‌ انساني‌ و ارزش‌هاي‌ محيط‌زيستي‌ تشكيل‌ داده‌ و لذا مديريت‌ كارآمد و حفاظت‌ از آنها در زمرة‌ توجهات‌ دولتهايي‌ است‌ كه‌ اين‌ جنگل‌ها به‌ ايشان‌ تعلق‌ داشته‌ و نيز براي‌ جوامع‌ محلي‌ و نيز محيط‌زيست‌، به‌ عنوان‌ يك‌ تماميت‌ ارزشمنداند.
 (ز) جنگلها لازمه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و حفظ‌ كلية‌ اشكال‌ حيات‌ مي‌باشند. 
 (ح‌) با توجه‌ به‌ آن‌ كه‌ مديريت‌، حفاظت‌ و توسعه‌ پايدار جنگل‌ها در بسياري‌ از كشورها در سطوح‌ متفاوت‌ فدرال‌ / ملي‌، مركزي‌، استاني‌ و محلي‌ انجام‌ مي‌گيرد، لازم‌ است‌ اين‌ كشورها مطابق‌ با قوانين‌ اساسي‌ و يا ديگر قوانين‌ خويش‌ اين‌ اصول‌ را در سطوح‌ مختلفه‌ پيگيري‌ نمايند. 
  اصول‌ / عناصر 
 1ـ (الف‌) دولتها بر اساس‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ قوانين‌ بين‌المللي‌ از حق‌ حاكميت‌ استفاده‌ از منابع‌ خويش‌ مطابق‌ سياست‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌ خود برخوردارند و مؤظفند يقين‌ حاصل‌ نمايند فعاليت‌هايي‌ كه‌ در قلمرو قانوني‌ يا تحت‌ كنترل‌ ايشان‌ انجام‌ مي‌گردد موجب‌ خسارت‌ به‌ محيط‌ زيست‌ ديگر كشورها يا مناطق‌ خارج‌ از قلمرو ملي‌ ايشان‌ نمي‌گردد. 
 (ب‌) تأمين‌ كل‌ هزينه‌هاي‌ افزايشي‌ مورد توافق‌، حصول‌ به‌ مزاياي‌ ناشي‌ از حفاظت‌ جنگلها و توسعة‌ پايدار آن‌ مستلزم‌ همكاري‌ فزايندة‌ بين‌المللي‌ بوده‌ و بايد جامعة‌ بين‌المللي‌ متساوياً در آن‌ مشاركت‌ جويد. 
 2ـ (الف‌) دولتها از حق‌ حاكميت‌ و غير قابل‌ دخالت‌، بهره‌گيري‌، مديريت‌ و توسعة‌ جنگل‌هاي‌ خود، مطابق‌ با نيازهاي‌ توسعه‌اي‌ و سطح‌ توسعة‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ خويش‌ و بنا بر سياستهاي‌ ملي‌ همساز با قوانين‌ و توسعة‌ پايدار، از جمله‌ تبديل‌ آن‌ براي‌ استفاده‌هاي‌ ديگر در چارچوب‌ برنامه‌ كلي‌ توسعة‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و مطابق‌ با سياست‌هاي‌ عقلايي‌ بهره‌گيري‌ از زمين‌ برخوردارند. 
 (ب‌) منابع‌ و سرزمين‌هاي‌ جنگلي‌ بايد بطور پايدار به‌ گونه‌اي‌ مديريت‌ شوند كه‌ پاسخگوي‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌، محيط‌ زيستي‌، فرهنگي‌ و روحاني‌ نسل‌هاي‌ حاضر و آينده‌ باشند. اين‌ نيازها مشتمل‌اند بر نياز به‌ محصولات‌ و خدمات‌ جنگلي‌ نظير چوب‌ و محصولات‌ چوبي‌، آب‌، غذا، خوراك‌ دام‌، دارو، سوخت‌، پناهگاه‌، اشتغال‌، تفريح‌، مأواي‌ جانوران‌، تنوع‌ مناظر زمين‌، مخازن‌ و منابع‌ جذب‌ كربن‌ و ساير محصولات‌ جنگلي‌. جهت‌ حراست‌ از ارزش‌هاي‌ متعدد جنگل‌ها، بايد اقدامات‌ مناسب‌ براي‌ حفاظت‌ از آنها در مقابل‌ اثرات‌ مخرب‌ آلودگي‌، از جملة‌ آلودگي‌ هوا، آتش‌ سوزي‌، انگل‌ و بيماري‌هاي‌ گياهي‌ صورت‌ بگيرد. 
 (ج‌) فراهم‌ آوردن‌ اطلاعات‌ صحيح‌ و بموقع‌ و معتبر دربارة‌ جنگلها و سيستم‌هاي‌ زيست‌محيطي‌ جنگل‌ها براي‌ ايجاد آگاهي‌ عمومي‌ و اتخاذ تصميمات‌ آگاهانه‌ ضروري‌ است‌. 
 (د) دولتها بايد امكانات‌ لازم‌ را براي‌ شركت‌ طرفهاي‌ علاقمند، از جمله‌ جوامع‌ محلي‌ و مردم‌ بومي‌، صنعت‌، نيروي‌ كار، سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ و افراد مستقل‌، ساكنان‌ جنگل‌ها و زنان‌ در تدوين‌ برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ سياست‌هاي‌ ملي‌ دربارة‌ جنگل‌ها فراهم‌ كنند. 
 3ـ (الف‌) سياست‌ و استراتژي‌هاي‌ ملي‌ بايد باعث‌ ايجاد چارچوبي‌ جهت‌ تلاش‌ بيشتر از جمله‌ تأسيس‌ و تقويت‌ نهادها و برنامه‌هاي‌ مديريت‌، حفاظت‌ از توسعه‌ پايدار جنگل‌ها و سرزمين‌هاي‌ جنگلي‌ گردد. 
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 روغنها و چربيها از زمانهاي بسيار دور يكي از اجزا اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده است. كه يك گرم آن در حدود ۲/۹ كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت. 
با تغيير ساختار اجتماعي در دوراني كه ما در آن زندگي مي كنيم ، دگرگوني و چگونگي توليد مواد مورد نياز جامعه به خصوص مواد غذايي امري اجتناب ناپذير است در حال حاضر با توسعه كشت دانه ها و ميوه هاي روغني فقط ۱۵ % از نياز چربي و روغن مصرفي مردم را مي توانيم تامين نمائيم. از اين جهت بايد ميزان قابل ملاحظه اي روغن خام از خارج وارد كشور شود ، لذا براي افزايش راندمان استخراج روغن از منابع روغن و تصفيه روغن نياز به تكنولوژي جديد روغن مي باشد. 
در كشورهاي صنعتي يك نفر در طول عمر خود در حدود ۳ تن روغن و چربي مصرف مي كند كه بيش از نصف اين مقدار به صورت روغن يا چربي غير قابل رويت موجود در مواد غذايي مانند پنير ، سوسيس ، كالباس ، گوشت و نظير اينها مي باشد. 
اهميت اقتصادي چربيها و روغنها در جهان و ايران 
غذا مسئله مهمي است كه نياز انسانها را برطرف مي كند. كار اساسي كشاورزان و كارخانه هاي صنايع غذايي اين است كه نياز مواد غذايي انسانها را تامين كنند. با توجه به افزايش رشد جمعيت در جهان نياز به مواد غذايي نيز افزايش مي يابد و همزمان بايد تقاضاي مواد غذايي مورد نياز مردم با امكانات و شرايط موجود تامين شود. 
نمودار ۱- ميزان توليد روغنها و چربيها و رشد جمعيت 
اين نمودار نشان مي دهد كه در سال ۱۹۸۵ ميزان توليد چربيها و روغنها ۸۰ ميليون تن بوده است. اما جمعيت در همين مثال ۴/۵ ميليارد نفر مي باشد. 
نودار (۲) ميزان ، توزيع توليد چربيها و روغنها را در جهان از سال ۱۹۹۰ – ۱۹۸۵ نشان مي دهد. 

نمودار ۲ ميزان و توزيع توليد چربيها در جهان از سال ۱۹۳۵-۱۹۹۰
اين نمودار نشان مي دهد كه ميزان و توزيع توليد دانه هاي روغني از %۵۹ به %۶۹ افزايش نشان    مي دهد. همچنين ميزان توليد ميوه هاي روغني از % ۶ به % ۸ افزايش داشته ، اما ميزان توليد كره از % ۱۵ به % ۷  و نيز چربي حيواني از % ۱۷ به % ۱۴ كاهش يافته است. 

نمودار ۳ – ميزان توليد روغنها را نشان مي دهد ( از سال ۱۹۹۰ – ۱۹۳۵ ) اين نمودار در طي ۵۵ سال نشان مي دهد ، توليد روغن سويا از % ۱۵ به % ۲۸ ، روغن پالم از % ۵ به % ۱۸ (خرما) ، روغن كلزا از % ۹ به % ۱۲ و روغن آفتابگردان از % ۷ به % ۱۴ افزايش يافته است اما توليد بعضي از روغنها مانند روغن پنبه دانه از % ۱۶ به % ۶ ، روغن بادام زميني از % ۱۹ به % ۱ و روغن نارگيل از % ۱۱ به % ۷ كاهش يافته است. 


پيشگفتار : 
واحدهاي روغن كشي بر اساس نزديكي –  ماده اوليه بخصوص تخم پنبه احداث مي شوند كه اين مناطق بيشتر در استانهاي مازندران ، گيلان و خراسان مي باشند. يكي از اين واحدهاي روغن كشي كشور كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال واقع در استان مازندران ، شهرستان ساري ( در دوازده كيلومتر شهر ساري ) مي باشد. 
اين كارخانه در سه شيفت كار مي كند و داراي سيستم بازيابي فاضلاب و تصفيه آب مي باشد كه پسابهاي بازيابي شده جهت شروب نمودن زمينهاي مزروعي كارخانه استفاده مي شود. 
اين كارخانه روغن كشي دو واحدي مي باشد كه واحد شماره ۱ آن نيز ( كشت و صنعت شمال ) توليد روغن و واحد شماره ۲ آن ( ام. ام ) صابون پزي است. 
به طوري كه گفته شد محصول اصلي كارخانه كشت و صنعت شمال ، روغن نباتي است كه به دو صورت دان و جامد عرضه مي گردد و در كنار اين محصول اصلي ، محصول فرعي ، خلط صابون توليد شده نيز در واحد ۲ به صابون تبديل مي شود. واحد توليد گاز اكسيژن و هيدروژن در داخل كارخانه وجود دارد كه گاز هيدروژن توليد شده ، جهت پروسس هيدروژناسيون صورت مي گيرد و اكسيژن توليدي در مخازن پر شده و جهت استفاده بخشهاي خصوصي و دولتي به خارج از كارخانه برده مي شود. 
در ضمن طرح توسعه كارخانه نيز در دست اقدام است كه تا حدودي اجرا گرديده ، ولي هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته است. و لازم به تذكر است كه مديريت كارخانه تحت نظارت بانك صنعت و معدن مي باشد و محصول توليدي كارخانه با نام (( روغن غنچه )) به بازار عرضه مي گردد. تاريخچه روغن نباتي در ايران : 
تا حدود سال ۱۳۳۰ از روغن حيواني استفاده مي كرديم و بعد از اين تدريجاً با افزايش جمعيت و كمبود توليد روغن حيواني افزايش قيمت باعث گرديد كه از روغن نباتي استفاده نمايند كه از هلند و آمريكا وارد مي كنند. از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۴۴ با شرايطي كه در ايران انجام شده بود تجار و صنعتگران شروع به آوردن كارخانه هاي روغن نباتي نمودند تا در عرض ۱۲ تا ۱۳ سال كارخانه در ايران شروع به كار نمود و روغن نباتي جامد هم از خارج وارد مي كردند و همه اين كارخانه ها از پنه دانه استفاده مي كردند. در سال ۱۳۴۶ دولت ورود روغن نباتي جامد را غير مجاز اعلام كرد و رقابتي بين كارخانه ها به وجود آمد و سطح توليد بالا رفت و بعضي ها شكست خوردند و بعضي ها هم در كارشان موفق شدند. 
مثلاً يكي از كارخانه هاي روغن نباتي ، پارس (قو) است كه در سال ۱۳۳۹ تاسيس شد و توليد آن در روز ۱۵ تا ۲۰ تن بود و امروزه بيشتر از ۶۰۰ تن در روز توليد مي كند. 
در حال حاضر در ايران در حدود ۱۶ كارخانه روغن نباتي داريم بعضي از اين كارخانه ها در حدود ۳۰۰ تن توليد دارند. 
مثلاً : ۱ – روغن نباتي پارس ( قو ، اطلس ) 
       2 – روغن نباتي بهشهر ( شاه پسند ، بهار ، مايع لادن ) 
       3 – روغن نباتي ورامين 
       4 – فاز اصفهان 
       5 – شيراز ( نرگس ) 
      6 – روغن نباتي جهان 
تا قبل از سال ۱۳۴۵ از پنبه دانه استفاده مي كردند و بعد از آن از روسيه ، بلغارستان ، روماني روغن نيمه تصفيه آفتابگردان وارد مي نمودند و بعد از آن در نتيجه نياز ، روغن سويا از آمريكا جنوبي و ايالات متحده وارد نمودند به طوريكه الان نزديك ۱۰۰ % مواد خام از دانه سويا است و از آرژانتين و برزيل وارد مي نمايند و بعد از آن شركت سهامي توسعه كشت دانه هاي روغني آمدند و كشاورزان را در كشت دانه سويا و آفتابگردان تشوق نمودند ولي با وجود اينها كفاف مصرف را نكرد و در اين سالهاي اخير در حدود ۶ تا ۵/۶ درصد روغن توليدي ايران در داخل ايران توليد مي شود و بقيه از خارج وارد مي شود.( در سال ۱۳۶۲ ) 

فصل ۱ 
۱ – ۱ تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال : 
در سال ۱۳۵۵ همزمان با اجراي طرح و نصب ماشين آلات ، به سبب بازده كم مالي طرح اوليه ، موضوع توسعه ظرفيت واحد به منظور بهره گيري بيشتر از هزينه هاي ثابت طرح و افزايش        سود آوري آن مورد مطالعه قرار گرفت و سپس براي تهيه طرح تكميلي جهت افزايش ظرفيت توليد روزانه تا ميزان ۲۵۰ تن روغن نباتي و متعاقب آن سفارش و نصب ماشين آلات مربوطه اقدام گرديد. اين طرح علاوه بر توسعه واحد تصفيه روغن ، توسعه واحد روغن كشي را نيز از طريق احداث خطوط روغن كشي دانه سويا و آفتابگردان ( علاوه بر پنبه دانه ) در بر مي گرفت كه به واسطه برخي نارساييها و محدوديتهاي ارزي با تدارك تعدادي از ماشين آلات در نيمه راه باقي مانده است. 
واحد شماره ۲ در داخل شهر ساري قرار داشته و داراي قدمتي بيش از ۴۷ سال مي باشد. اين واحد در ابعاد كوچكي شامل قسمتهاي پنبه پاك كني ، روغن كشي پنبه دانه ، تصفيه روغن خام و صابون سازي بوده است ، كه در حال حاضر به سبب فرسودگي بيش از حد ماشين آلات قسمتهاي پنبه –   پاك كني صابون سازي و تصفيه با ظرفيتهاي كمتر قابل بهره گيري بوده و قسمت روغن كشي به طور كلي از زنجيره توليد خارج گرديده است. واحد شماره ۲ به علت قرار گرفتن در داخل شهر ساري از طرف سازمان حفظ محيط زيست منطقه ملزم به انتقال و تعطيل در محل فعلي مي باشد. پساب صنعتي آلوده بوي نامطبوع حاصل از خلط صابون ، پرزهاي معلق پنبه و ساير آلودگي هاي ناشي از احتراق ديگهاي بخار در هواي محيط از يكسو ، و روشهاي قديمي و غير اقتصادي توليد روغن و صابون از سوي ديگر از عوامل تشديد كننده مساله مي باشد. 
پروانه توليد ، دانش فني و برخي ماشين آلات و تجهيزات قابل استفاده اين واحد به عنوان موارد قابل بهره گيري در طرح جامع شركت ( توسعه واحد يك ) مد نظر قرار گرفته اند.
 
۱ –۲ توليدات اصلي و جانبي كارخانه كشت و صنعت :
توليدات كارخانجات كشت و صنعت شمال را مي توان به دو گروه محصولات اصلي و محصولات جانبي (  by – product  ) تقسيم بندي نمود. پنبه محلوج ، روغن نباتي جامد و صابون رختشوئي محصولات اصلي ولينترجين ، زيرجين ، لينترهاي ۱ و ۲ ، پوسته و كنجاله ، محصولات جانبي واحد۲ را تشكيل مي دهند ، در واحد يك نيز روغن نباتي ، به عنوان محصول اصلي و لينترهاي ۲ و ۱ ، پوسته ، كنجاله ، خلط صابون ، گليسيرين و اسيدهاي چرب و اكسيژن به عنوان محصولات جانبي ، توليد مي شود. ضمناً در واحد يك ، قوطيهاي حلبي مورد نياز جهت بسته بندي روغنهاي نباتي نيز در ظرفيتهاي مختلف ( ۲ ، ۴ ، ۱۰ پوند و ۱۷ كيلو ) توليد مي گردد. در اين بخش شرح مشخصات ، استانداردها و موارد مصرف توليدات كارخانجات ارائه گرديده است
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
علم ژنتيك علم انتقال اطلاعات بيولوژيكي از يك سلول به سلول ديگر، از والد به نوزاد و بنابراين از يك نسل به نسل بعد است. ژنتيك با چگونگي اين انتقالات كه مبناي اختلافات و تشابهات موجود در ارگانيسمهاست، سرو كار دارد. علم ژنتيك در مورد سرشت فيزيكي و شيميايي اين اطلاعات نيز صحبت مي‌كند. مبناي گوناگوني ژنتيكي چيست؟ چگونه گوناگوني در جمعيت توزيع مي‌گردد؟ البته تمام اختلافات ظاهري موجودات زنده توارثي نيست، عوامل محيطي و رشدي موجود نيز مهم بوده و بنابراين براي دانشمندان ژنتيك اهميت دارد.
اصطلاحات و مفاهيم اوليه كه براي فهميدن ژنتيك دانستن آنها لازم است.
۱ـ صفات   =   Triat: گل آذين، ارتفاع، رنگ چشم
۲ـ صفات متقابل =  Opposite trait: (انتهايي ـ محوري) (بلند ـ كوتاه) (قهوه‌اي ـ آبي)
۳ـ Domminant= غالب، بارز، مسلط = صفت متقابلي كه صفت متقابل ديگر را مي‌پوشاند.
۴ـ Rercessive = مغلوب، نهفته = صفت متقابلي كه در حضور صفت متقابل ديگر اثر خود را ظاهر نمي‌كند.
۵ـ ژن = Gene = عامل مولد «صفت» براي هر ژن يك حرف الفباي لاتين انتخاب مي‌شود. حروف برزگ معمولاً براي صف متقابل غالب و حروف كوچك براي صفت متقابل مغلوب بكار مي‌رود.
۶ـ آلل = Allele= فرمهاي مختلف يك ژن كه بوسيله نجام «موتاسيون» ايجاد شده‌اند. حروف بزرگ و كوچك (يك) حروف لاتين براي علامت‌گذاري و نشان دادن آنها بكار مي‌رود.
مثال: حرف (آ) لاتين براي «ژن» مولد صفت گل آذين انتخاب و A براي صفت متقابل گل آذين انتهايي (كه با آزمايشاتي معلوم شده غالب است) و a براي صفت متقابل گل آذين محوري (مغلوب) انتخاب شده و به اين شكل نشان داده مي‌شود.

انتهايي = A صفت : گل آذين
محوري = a
۷ـ لوكاس = Locus= «محل» يا «جا»ي قرار گرفتن يك ژن روي كروموزوم بنابراين در يك لوكاس، دو آلل، يا فرمهاي مختلف، يا يكسان يك ژن روي كروموزومهاي مشابه يا كروموزومهاي همولوگ Homologue قرار مي‌گيرند.
۸ـ كروموزومهاي همولوگ = Homologue choromosomes= كروموزومهايي كه هنگام تقسيم ميوزي با هم جفت مي شون. هر يك از همولوگها به صورت جفت وجود دارند كه در اثر توليد مثل جنسي و توليد گامتها، يكي از اجزاي همولوگ از پدر و ديگري از مادر به زيگوت و بعد به موجود بالغ به ارث مي‌رسند. آللها پشت سر هم به ترتيبي مشابه روي هر يك از كروموزومهاي همولوگ قرار مي‌گيرند در نتيجه هر موجود، آللها به صورت جفت وجود دارند كه ممكن است مشابه يا متفاوت باشند.
۹ـ هموزيگوس يا هموزيگوت = Homozygous / Homozygote= موجودي (Organism) كه از دو گامت يك جور و يكنواخت بوجود آمده باشد و لذا گامتهاي يكنواخت نيز توليد مي‌كند. مثلاً موجودي با ژنوتيپ AA كه فقط يك نوع گامت A توليد مي‌كند و خود نيز از تركيب دو گامت A بوجود آمده است. يا موجودي با ژنوتيپ AABB كه فقط يك نوع گامت يعني AB توليد مي‌كند و خود نيز از تركيب دو گامت از همين نوع، به وجود آمده است. ۱۰ـ هتروزيگوس يا هتروزيگوت = Heterozygous/Heterozygote= موجودي كه از دو نوع گامت a و A توليد مي‌كند و خود نيز از تركيب چنين گامتهايي بوجود آمده و يا مثلاً از تركيب دو گامت AB و ab زيگوت AaBb بوجود مي‌آيد كه پس از بلوغ مي‌تواند چهار نوع گامت توليد كند.
۱۱ـ گامت = Gamete = سلولهايي كه در اثر تقسيم ميوزي Meiosis در اندامهاي جنسي از يك سلول سوماتيك Somatic (بدني) ۲n عدد كروموزومي بوجود آمده‌اند و داراي n عدد كروموزوم مي باشند. به گامتها «سلول‌هاي جنسي» هم گفته مي‌شود.
۱۲ـ زيگوت = Zygote= سلول اوليه كه از تركيب گامت نر و گامت ماده بوجود مي‌آيد و در نتيجه داراي ۲n عدد كروموزوم مي باشد. هر موجود پر سلولي در اثر تقسيمات ميتوزي mitosis كه در زيگوت بوقوع مي‌پيوندد، رشد و تكامل مي‌يابد.
۱۳ـ ژنوتيپ = Genotype= تركيب ژني يك موجود يا مجموعه ژنهايي كه از والدين به يك موجود مي‌رسد.
۱۴ـ فنوتيپ = Phenotype = شكل و خواص ظاهري يك موجود. موجودات ممكن است فنوتيپ يكسان ولي داراي ژنوتيپهاي متفاوت باشند. مثلاً دو عدد از نخود فرهنگي‌هاي آقاي مندل ممكن است ژنوتيپيهاي WW و  Ww داشته باشنند كه با وجود اختلاف در ژنوتيپ،  فنوتيپ يكسان دارند.
۱۵ـ P = براي نشان دادن والدين يك آميزش بكار مي‌رود و از كلمه Parents گرفته شده است. P1 و p2 يعني والد اول و والد دوم.
۱۶ـ F1= براي نشان دادن افراد نسل اول بكار مي‌رود و از كلمه Filial گرفته شده است . F2 و F3 و …. Fn براي نشان دادن افراد نسل دوم، سوم و nام بكار مي‌رود.
۱۷ـ علامت ♂ براي نشان دادن پايه پدري ويا والد نر بكار مي‌رود.
۱۸ـ علامت ♀براي نشان دادن پايه مادري يا والد ماده بكار مي‌رود.
۱۹ـ صفات مندلي = Mandilian Traits = صفاتي كه داراي دو صفت متقابل بوده و يكي از صفت متقابل بر ديگري غلبه كامل داشته باشد. بعبارت ديگر بين دو آلل رابطه غالبيت كامل Completed Domonance برقرار باشد. در اين گونه صفات موجود هتروزيگوس، كاملاً شبيه موجود هموزيگوس غالب اتس.
۲۰ـ آميزش = Hybridization = دورگ گيري
۲۱ـ آميخته يا دورگ = Hybrid
۲۲ـ بك كراس = Back – cross = آميزش يكي از افراد F1 با يكي از والدين p1×F1 يا p2×F1  (آميزش را با علامت × نشان مي‌دهيم).
۲۳ـ تست كراس = Test – cross= آميزش يك فرد هتروزيگوس كامل با يك فرد هموزيگوس مغلوب. مثلاً (P:Aaaabb) يا (P:AaBbaabb)
تست كراس را مي‌توان نوع بخصوصي از بك كراس دانست و تست كراس آميزش فو‌ق‌العاده مفيد براي حل مسايل مشكلي كه در ژنتيك و مطالعه توارث صفات، پيش‌ مي‌آيد، مي‌باشد.
۲۴ـ راندوم = Random= احتمال وقوع مساوي براي دو يا چند حادثه. مثلاً : بدست آمدن گامت A و a از يك موجود با ژنوتيپ Aa، دو حادثه است كه احتمال وقوع آنها يكسان است. 
در مربع زير كه به مربع پانت معروف است، تركيب راندوم گامتها بخوبي مشاهده مي‌شود:
½ a ½ A
¼ Aa ¼ AA ½ A
¼ aa ¼ Aa ½ a
به عبارت ديگر، اگر هر گامت نر بتواند با هر گامت ماده تركيب شود و هيچ چيز يا عامل خارجي و داخلي مانع چنين تركيبي نشود، مي‌گوييم گامتها بطور راندوم با هم تركيب شده‌اند.
۲۵ـ موجود = اورگانيسم = Organism = هر موجود زنده‌اي را كه بدنش از يك يا چند سلول تشكيل شده و در سلول يا سلول‌هايش هسته با جدار مشخص داشته باشد، در هسته‌اش كروموزوم وجود داشته باشد، فعلاً در مطالعه اصول مقدماتي ژنتيك آنها كاري نداريم!) اصولي از ژنتيك را كه در اين جا مورد مطالعه قرار خواهيم داد، درباره همه موجودات بطور يكسان صادق است.
۲۶ـ علامت (X) (ايكس لاتين) (با ضربدر كه براي نشان دادن آميزش بكار مي‌رفت اشتباه نشود) = يعني Basic chromosome nember = تعداد اصلي و اساسي كروموزوم يك موجود. (X=Ploid) ايكس (X) را «پلوئيد» نيز مي‌توان دانست، يك (X) برابر يك پلوئيد است. (X) نشان دهندة موجودات «منوپلوئيد» يا «هاپلوئيد» (Haploid, Monoploid) مي‌باشد.
۲۷ـ علامت ۲x,3x,….. ۶x يعني به ترتيب: دي پلوئيد ـ تري پلوئيد ـ …. هگزاپلوئيد و غيره. مثلاً ۲x يعني دو دسته (set) از تعداد اصلي و اساسي كروموزوم يك موجود.
مثال: X=7 در گندم و جو، يعني تعداد كروموزومهاي اصلي و اساسي، براي اين كه موجودي را گندم و يا جو بدانيم، ۷ عدد است. موجودي با X=6 يا كمتر و يا بيشتر، نمي‌تواند گندم و يا جو باشد.
۲۸ـ علامت ۲n= تعداد كرموزومها در سلولهاي بدني يا «سوماتيك» Somatic يك موجود.
مثلاً (۲n) در انسان مساوي ۴۶ عدد است و يا (۲n) در مگس سركه مساوي ۸ عدد و (۲n) در گندم معمولي ۴۲ عدد است.
توجه داشته باشيد كه علامتهايي از قبيل ۳n و ۴n و ۶n و غيره صحيح نيست و بكار بردن آنها در هر كجا و بوسيله هر كس فقط مي‌تواند اشتباه باشد. تساوي مركبي را كه در زير مي‌بينيد، يك مفهوم رياضي نيست بلكه يك مفهوم ژنتيكي دارد:
  انسان   2n=2x = 46 = 
مفهوم ژنتيكي جمله بالا چنين است
در سلولهاي بدني (۲n) انسان كه موجودي ديپلوئيد (۲x) است، ۴۶ عدد كروموزوم وجود دارد.
مثال ديگر:
   گندم       2n = 6x = 42 
مفهوم ژنتيكي جمله بالا چنين است:
در سلولهاي بدني (۲n) گندم كه موجودي ديپلوئيد (۶x) است، ۴۲ عدد كروموزوم وجود دارد.


مثال:
۱٫ ۲n =2x = 48       شامپانزه   
۲٫ ۲n = 2x = 14   جو
۳٫ ۲n = 2x =28   جو
۴٫ ۲n = 2x = 8   مگس سركه
۲۹ـ علامت (n)= تعداد كروموزومها در گامتها يا سلولهاي جنسي
تساوي مركب زير نيز مفهوم رياضي نيست. بلكه مفهوم ژنتيكي ديگري دارد:
انسان  (ll) n = x = 23 =   
مفهوم ژنتيكي جمله بالا از اين قرار است:
در گامت (n) انسان كه موجودي هاپلوئيد (x) است، ۲۳ عدد كروموزوم موجود است كه برابر يك پلوئيد يا يك دسته كروموزوم اصلي و اساسي مي‌باشد.
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دستگاه عصبي، اطلاعات را جمع آوري، تحليل، ذخيره و منتقل مي كند. اين دستگاه كاركردهاي حياتي بدن را كنترل مي كند و با جهان خارج تعامل دارد. دستگاه هاي عصبي دو قسمت دارد: دستگاه عصبي مركزي كه مغز و طناب نخاعي را تشكيل مي دهد و دستگاه عصبي محيطي كه از اعضايي تشكيل مي شود كه از مغز و طناب نخاعي منشأ گرفته، به تمام نواحي بدن مي روند. پيام ها به صورت تكانه تهاي الكتريكي ظريف، از طريق دستگاه عصبي، از مغز به بقيه بدن و برعكس منتقل مي شوند. مغز تقريباً‌ تمامي فعاليت ها را كنترل مي كند: هم فعاليت هاي آگاهانه مثل حركت هم فعاليت هاي غير آگاهانه مثل حفظ دماي بدن. همچنين در مورد محيط و وضعيت ساير قسمت هاي غير آگاهانه مثل حفظ دماي بدن. همچنين در مورد محيط و وضعيت ساير قسمت هاي بدن اطلاعاتي را دريافت مي كند. براي مثال، اعصابي كه به چشم ها ختم مي شوند، اطلاعات تصويري را ثبت مي كنند و اعصاب زير سطح پوست، حواسي چون درد را منتقل مي كنند. به علاوه مغز قادر به انجام فرايندهاي پيچيده اي چون يادگيري، حافظه، تفكر و هيجان است و مي تواند بدن را وادار كند كه بر اساس فرايندها عمل كند
. ساختار و كاركرد مغز مغز، پيچيده ترين عضو بدن است. بيش از ۱۰۰ ميليارد سلول عصبي و ميلياردها راه عصبي را درخود جاي داده است. بزرگترين قمست مغز، مخ است. مخ به دو نيمه (نيمكره) تقسيم مي شود كه به وسيله طنابي از رشته هاي عصبي به نام جسم پينه اي به هم متصل هستند لايه خارجي (قشر مغز) از بافتي به نام ماده خاكستري تشكيل شده است كه پيام هاي عصبي را توليد و تنظيم مي كند. لايه دروني از ماده سفيد تشكيل شده است كه پيام ها را انتقال مي دهد. مخ، تفكر آ‎گاهانه و حركت را كنترل و اطلاعات حسي را تفسير مي كند؛ قسمت هاي مختلف آن، فعاليت هاي ويژه اي چون تكلم و بينايي را اداره مي كنند. ساختاري در قاعده مغز به نام مخچه، وظيفه تعادل، هماهنگي و شكل دادن به وضعيت بدن را بر عهده دارد. ارتباط مغز با طناب نخاعي از طريق سابقه مغز است كه كاركردهاي حياتي از جمله تنفس را كنترل مي كند. درست بالاي ساقه مغز، هيپوتالاموس قرار دارد كه ارتباط بين دستگاه عصبي و غدد درون ريز را برقرار مي كند و به تنظيم دماي بدن، خواب و رفتارهاي جنسي كمك مي كند. مغز به وسيله جمجمه و پرده هايي به نام مننژ محافظت مي شود. مايع شفاف مغزي ـ نخاعي مثل يك ضربه گير، مغز و طناب نخاعي را در برابر آسيب محافظت مي كند.
سازماندهي دستگاه عصبي دستگاه عصبي مركزي، متشكل از مغز نخاع، پيام هاي عصبي را تجزيه تحليل و هماهنگ مي كند نخاع، ارتباط بين مغز و بقيه بدن را برقرار مي سازد. راه هاي حركتي كه پيام ها را از مغز مي آورند، در طناب نخاعي نزول مي كنند. در حالي كه راه هاي حسي از پوست و ساير اعضاي حسي، از طناب نخاعي بالا رفته، پيام ها را به مغز مي برند. شبكه اي از اعصاب محيطي به كليه قسمت هاي بدن مي رسد. هر عصب از صد رشته عصبي تشكيل مي شود كه شامل سلول هاي عصبي هستند و در دستجاتي قرار گرفته اند. از طناب نخاعي، ۳۱ جفت عصب، منشأ مي گيرند. اين اعصاب در تنه و اندام ها به اعصاب كوچكتر و كوچكتري تقسيم مي شوند.
ساختار نخاع نخاع از ماده خاكستري كه حاوي سلول هاي عصبي و حمايت كننده است و ماده سفيد كه حاوي رشته هاي عصبي است، تشكيل مي شود. نخاع به وسيله پرده هاي محافظي به نام مننژ پوشيده مي شود.
بدن انسان دستگاه قلبی عروقی
دستگاه قلبي ـ عروقي وظيفه انتقال خون را به سراسر بدن بر عهده دارد و اكسيژن و مواد غذايي را به بافت هاي بدن حمل مي كند و مواد زايد را از آنها مي گيرد. قلب يك عضو توخالي و عضلاني است كه تقريباً در هر دقيقه يك بار و در مواقع ورزش با سرعت بيشتر، همه خون بدن تقريبا (ً۵ ‌ليتر )را به سراسر بدن پمپ مـي كند. خون در داخل شبكه اي از رگ ها كه به تـمام قسمت هاي بدن مي رسد جريان دارد.
سرخرگ ها و سياهرگ ها سرخرگ ها، ديواره اي ضخيم، عضلاني و كشسان دارند تا بتوانند در برابر فشار بالاي خوني كــه از قلب به بيرون پمپ مي شود، مقـاومت كنند. سياهرگ ها، خون را بـه قلب باز مي گردانند. آنهـ ديواره اي نازك تر دارند كه به راحتي كشيده مي شود و به آنها اجازه مي دهد كه گشاد شود و در زمان استراحت بدن، مقدار زيادي خون را در خود نگه دارند. سطح داخلي بسياري از سياهرگ ها، چين هايي دارد كه به عنوان دريچه هاي يك طرف عمل مي كنند و مانع از عبور خون در مسير نادرست مي شوند.  
ساختار قلب قلب، يك پمپ دوگانه است كه عمدتاً از عضلاتي به نام ميوكارد تشكيل شده است. در هر طرف، خون از طريق سياهرگ ها وارد يك حفره بالايي (دهليز) و سپس وارد يك حفره پاييني (بطن) مي شود كه خون را به درون سرخرگ ها پمپ مي كند. جريان خون در اين حفره ها به وسيله دريچه هايي يك طرفه هدايت مي شود. سمت راست قلب خون را به درون سرخرگ هاي ريوي و در نتيجه ريه ها و سمت چپ قلب خون را به آئورت و سراسر بدن پمپ مي كند
. گردش خون قلب، خون را به داخل۲ ‌مدار متصل پمپ مي كند: گردش خون ريوي و گردش خون عمومي. مدار ريوي، خون بدون اكسيژن را به ريه مي برد كه در آنجا از طريق يك شبكه مويرگي، اكسيژن جذب و دي اكسيد كربن (يك گاز دفعي) آزاد مي شود؛ سپس خون اكسيژن دار شده به قلب برمي گردد. جريان عمومي، خون اكسيژن دار را به بافت هاي بدن مي برد كه در آنجا از طريق جدار مويرگ ها، اكسيژن و موادغذايي آزاد مي شود، دي اكسيد كربن و ساير محصولات دفعي از بافت وارد خون مي شوند و خون بدون اكسيژن به قلب باز مي گردد.
پوكي استخوان
پوكي استخوان حالتي است كه در آن استخوان شكننده شده و احتمال شكستگي با ضربات كوچك افزايش مي‌يابد. پوكي استخوان از گرفتاري‌هاي بسيار شايع جوامع بشري است كه بعد از سن ۳۵ سالگي روند آن در انسان آغاز مي‌شود. حدود نيمي‌از زنان مسن‌تر از ۴۵ سال و ۹۰ درصد زنان مسن‌تر از ۷۵ سال به بيماري پوكي استخوان مبتلا مي‌شوند. مردان مسن نيز به پوكي استخوان مبتلا مي‌شوند كه البته ميزان ابتلاي آنان كمتر از زنان است. به طور تقريبي از هر سه زن يك نفر و از هر دوازده مرد يك نفر به پوكي استخوان مبتلا مي‌شوند و اين امر در سال منجر به ده هزار شكستگي ناتوان كننده در مبتلايان مي‌شود كه متاسفانه تعداد اندكي از مبتلايان به پوكي استخوان مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند.
پوكي استخوان عارضه‌اي است كه با بالارفتن سن بوجود مي‌آيد. در نتيجه از استحكام بافت و املاح استخواني كم شده و از مقاومت آن كاسته مي‌شود. استخوان انسان در سن كودكي خاصيت ارتجاعي و تحمل فشار زيادتري را دارد و به تدريج سفت و محكم شده و از مقاومت آن كاسته مي‌شود و اين مسئله در سن ۲۰ سالگي به اوج خود مي‌رسد و بين سن ۲۰ تا ۳۵ سالگي استحكام استخوان به همان قوت باقي مي‌ماند. به همين دليل در افراد جوان ضربات بسيار شديد مثل تصادفات مي‌تواند منجر به شكستگي استخوان شود، اما از اين سن به بعد بتدريج و با سرعتي كم از تراكم استخوان كاسته مي‌شود و استخوان‌ها با بالا رفتن سن پوك مي‌شوند. در زنان بعد از يائسگي به علت توقف ترشح هورمون‌هاي زنانه و نقش مهم اين هورمون‌ها در استحكام استخوان ها، شيوع پوكي استخوان زيادتر مي‌شود.
چه كساني در معرض پوكي استخوان قرار دارند؟
به طور تقريبي و با احتمال بسيار زياد همه ما در معرض پديده ناخوشايند پوكي استخوان قرار داريم.
ـ افراد مسن در معرض ابتلاي بيشتري قرار دارند.
ـ عارضه پوكي استخوان در نزد خانم‌ها بعد از سن يائسگي بسيار شايع است به ويژه اگر يائسگي زودرس در خانم‌ها ايجاد شده باشد.
ـ تحريك بدني و ورزش باعث استحكام استخوان‌ها در هر سني مي‌شود. عدم تحرك و استراحت زياد باعث تحليل استخوان‌ها و پوكي آن مي‌شود و دردهاي استخواني را بيشتر مي‌كند.
ـ گاه پوكي استخوان در برخي از خانواده‌ها بيشتر ديده مي‌شود. همچنين در بعضي نژادها مثل بعضي از نژادهاي آسيايي اين پوكي بيش‌تر است.
ـ تغذيه نقش مهمي ‌در پوكي استخوان به عهده دارد. افرادي كه كلسيم كافي در رژيم غذايي آنها وجود ندارد و يا ويتامين D كافي دريافت نمي‌كنند، در معرض ابتلاي بالاتري هستند.
ـ همچنين اثر مصرف سيگار، الكل و قهوه زياد هم در پوكي استخوان ثابت شده است.
ـ كساني كه خود سيگار مي‌كشند يا همنشين سيگاري‌ها هستند، در معرض پوكي استخوان زودرس قرار دارند و زناني كه سيگار مي‌كشند دچار پوكي استخوان شديدتري مي‌باشند.
ـ استفاده طولاني از كورتون‌ها و يا داروهاي ادرارآور مي‌تواند باعث پوكي استخوان شود. البته بايد دانست كه مصرف يك يا چند آمپول كورتون در سال چنين اختلالي ايجاد نمي‌كند.
ـ افرادي كه از بعضي اختلالات هورموني مشخص رنج مي‌برند مثل پركاري تيروئيد و پاراتيروييد كم‌كاري غدد جنسي و بيماري كوشينگ در معرض ابتلاي بالاتري براي پوكي استخوان هستند.
آيا پوكي استخوان علامتي دارد؟
متاسفانه بايد گفت به طور معمول پوكي استخوان قبل از بروز عوارض آن علامتي ندارد. علايم هنگامي ‌ايجاد مي‌شود كه شكستگي اتفاق افتاده باشد. درد ناگهاني و شديد در ستون فقرات مي‌تواند از علايم شكستگي‌هاي ستون فقرات باشد. ممكن است شكستگي مهره بدون درد اتفاق افتد و به صورت خميدگي ستون فقرات و كاهش قد بيمار ديده شود. اگر چه عكس برداري با اشعه ايكس به تشخيص شكستگي كمك مي‌كند، ‌ولي براي تشخيص زودرس آن روش مناسبي نيست. پس بهتر است كليه افراد كه در معرض خطر پوكي استخوان قرار دارند قبل از شروع عوارض، مورد ارزيابي قرارگيرند و در صورت مبتلا بودن اقدامات پيش‌گيرانه اعمال شود.
بهترين روش براي تشخيص پوكي استخوان، سنجش تراكم استخوان يا دانسيتومتري است. خوشبختانه امروزه براي سنجش تراكم استخوان دستگاه‌هاي جديدي ساخته شده‌اند كه مي‌توانند با دقت نسبتا زيادي تراكم استخواني و نسبت آن با استخوان سالم و سن مناسب را اندازه‌گيري كنند. آزمايش سنجش تراكم استخواني بدون درد است و تنها چند دقيقه طول ميكشد، همچنين احتياج به آمادگي قبلي ندارد و در طي آن دارويي مصرف نمي‌شود. اين سنجش پزشك را قادر مي‌سازد تا شدت پوكي استخوان را ارزيابي كند و در نتيجه استحكام استخوان را بسنجد.نابراين بهترين روش پيش‌گيري از پوكي استخوان و عوارض آن رعايت رژيم غذايي مناسب، فعاليت ورزشي مناسب و دوري از عوامل كمك كننده در افزايش پوكي استخوان مانند مصرف سيگار (به ويژه تمام موارد ذكر شده تا قبل از سن ۳۵ سالگي) و ارزيابي‌هاي لازم براي تعيين ميزان تراكم استخواني است.
جلوگيري از پوكي استخوان
مي‌توان با روش‌هاي بسيار ساده‌اي خطر پوكي استخوان را كاهش داد:
با اطلاع از وضعيت استخوان به ويژه در خانم‌ها در دوران نزديك به يائسگي، بوسيله مشورت با پزشك، بكار بردن روش‌هاي تشخيص مناسب و در صورت نياز تجويز داروهاي ويژه مي‌توان از پيشرفت بيماري و عوارض حاصل آن پيشگيري كرد.
تغذيه مناسب از روش‌هاي بسيار مؤثر براي پيش‌گيري از پوكي استخوان است. غذاي انسان بايد محتوي پروتئين‌ها و املاح كافي و ويتامين‌هاي لازم باشد تا روند پوكي استخوان كندتر شود. بهترين منبع كلسيم و پروتئين: شير(لينك)، پنير، ماست(لينك) و غذاهاي دريايي به ويژه ماهي است.
كلسيم يكي از اجزاي سازنده استخوان است و غذاي روزانه هر فرد بالغ بايد حداقل حاوي ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ميلي‌گرم كلسيم باشد. البته اين مقدار نياز در زنان باردار، شيرده، يائسه، افراد مسن و بچه‌ها بيشتر بوده و بين ۱۵۰۰ تا =۲۰۰۰ ميلي‌گرم است. همانطوريكه گفته شد فرآورده‌هاي لبني مانند شير(لينك)، ماست(لينك)، پنير، كشك و قره‌قوروت از منابع بسيار خوب و مهم كلسيم‌اند. ساير منابع حاوي كلسيم عبارتند از: سبزيجات برگ سبز، كلم پيچ، شلغم، هويج، پرتقال، انگور و توت فرنگي، خرمالو، زيتون، جعفري، اسفناج، كرفس، كشمش، بادام، پسته، گردو، حبوبات و غذاهاي دريايي مانند ماهي به ويژه ماهي تن، كيلكا و ساردين.
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

غشای سلولی ساختمانی است به ضخامت  که محدوده سلول را معین کرده و به عنوان سد انتخابی ، مبادله مواد بین سلول و محیط اطرافش را کنترل می‌کند. غشا از دو لایه تقریبا ممتد لیپیدی ساخته شده که در آنها مجموعه‌های پروتئینی بطور پراکنده وارد شده‌اند علاوه بر این پروتئینهای غشایی پروتئینهای دیگری که از نوع پروتئینهای حاشیه‌ای هستند، در غشای دو لایه و اغلب روی سطح داخلی قرار می‌گیرد. بنابراین غشا بسیار نامتقارن است. بخشی از عدم تقارن غشا مربوط به زنجیره‌های الیگوساکاریدی می‌باشد که تنها به سطح خارجی غشا چسبیده‌اند
لیپیدهای غشا 
لیپیدهای غشایی شامل فسفولیپید (فسفوگلیسرید و اسفنگولیپید) و کلسترول می‌باشد. فسفولیپیدها مولکولهایی هستند که از یک قسمت سر مانند و یک دنباله متصل به آن تشکیل شده‌اند. قسمت سری که به سر قطبی Polar head نیز موسوم است، حاوی گروه فسفات بوده و آب دوست Hydropgilic می‌باشد قسمت دنباله از دو زنجیره اسید چرب تشکیل شده و آب گریز Hydrophobic می‌باشد. دنباله غیر قطبی Non polartail نیز نامیده می‌شود.
فسفولیپیدها در این ساختمان دولایه به ترتیبی است که قطبهای هیدروفیل آنها در سطح داخلی و خارج سیتوپلاسم و دنباله‌های هیدروفوب آنها در مرکز قرار گرفته است و همین امر باعث سه لایه دیده شدن غشا با میکروسکوب الکترونی می‌گردد. از دیگر لیپیدهای غشایی ، کلسترول می‌باشد که در حد فاصل اسیدهای چرب قرار گرفته است. میزان سیالیت غشا بستگی به میزان کلسترول آن دارد. هرچه کلسترول بیشتر سیالیت غشا نیز بیشتر خواهد بود. 
پروتئینهای غشا 
پروتئینها که در اکثر غشاها بیش از ۵۰ درصد وزن آن را تشکیل می‌دهند، دارای وظایف ساختمانی مانند حفظ شکل سلول مانند گویچه‌های قرمز خون و عملکری (مثل فعالیت آنزیمی) متعدد می‌باشند. این پروتئینها به دو صورت محیطی percpheral و سراسری یا داخلی Integral protein دیده می‌شوند و انواع آنها در ارگانلها و سلولهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. 
انواع پروتئینهای غشا 
پروتئینهای محیطی : در سطح غشا قرار دارند و بسیاری از آنها دارای فعالیت آنزیمی می‌باشند.
پروتئینهای انتگرال : پروتئینهای درشت مولکولی هستند که مستقیما در داخل لیپید دو لایه قرار گرفته‌اند. اندازه این پروتئینها به حدی است که سراسر ضخامت لیپید دولایه را طی می‌کنند و در هر دو سطح غشا نمایان هستند و یا اینکه تا حدی در ضخامت لیپید دو لایه فرو رفته‌اند و فقط در سطح داخلی یا خارجی غشا نمایان می‌باشند. از آنجا که مواد محلول در آب قادر به عبور از لیپید دولایه نمی‌باشند عقیده بر این است که پروتئینهای سراسری به عنوان کانالهایی برای مبادله مواد محلول در آب از قبیل یونها عمل می‌کنند. 
کربوهیدراتهای غشا 
کربوهیدراتهای غشا از نوع الیگوساکاریدها می‌باشند. الیگوساکاریدها به کربوهیدراتهای متشکل از چند واحد قندی اطلاق می‌گردد. الیگوساکاریدها عمدتا در سطح خارجی غشا و متصل با پروتئینها و لیپیدها یعنی به صورت گلیکوپروتئین و گلیکولیپید دیده می‌شوند. ترکیبات فوق هم دارای خاصیت آنتی ژنیک می‌باشند و هم به عنوان رسپتور (گیرنده) در سطح سلول عمل می‌کنند. وجود رسپتور در سطح سلول باعث می‌شود که مواد معینی بتوانند وارد سلول شوند و یا سلول نسبت به هورمون معینی که رسپتور آن را دارد عکس‌العمل نشان دهد. 
سیستمهای انتقال از غشا 
انتشار 
مبادله مواد محلول در چربی ، آب ، گاز اکسیژن و دی‌اکسید کربن بین سلول و محیط اطراف انتشار نامیده می‌شود. در صورتی که انتشار مواد با اتصال به مولکولهای دیگر تسریع گردد آن را انتشار تسهیل شده می‌نامند. چون انتشار تسهیل شده با دخالت پروتئینهای انتگرال صورت می‌گیرد. پروتئینهای دخیل در این امر را حامل Porter یا انتقال دهنده گویند.
انتقال فعال Active transport 
نقل و انتقال الکترولیتها ( ) بین سلول و محیط اطراف آن اگر بر خلاف شیب غلظت و با صرف انرژی انجام می‌گیرد.


آندوسیتوز Endocytosis 
پینوسیتوز : در این روش که به آشامیدن سلول نیز موسوم است ابتدا مایعات و مواد محلول و بسیار ریز به رسپتورهای غیر اختصاصی سطح سلول متصل می‌شوند سپس غشا در آن ناحیه فرو رفته شده و به تدریج با عمق رشد ، فرورفتگی و بهم چسبیدن لبه‌های آن قسمت فرو رفته به صورت وزیکول در آمده و از غشای سلول جدا شده و در سیتوپلاسم رها می‌گردد. این وزیکول ممکن است به لیزوزوم پیوسته و تحت تاثیر آنزیمهای آن قرار گیرد و یا به عنوان حامل عمل کرده و پس از طی بخش داخلی سلول و پیوستن به غشای مقابل محتویات خود را از سلول عبور می‌دهند. عبور مواد از دیواره مویرگها نمونه‌ای از این روش می‌باشد.
آندوسیتوز با واسطه رسپتور : این روش انحصارا برای ورود موادی معین درون سلولهایی معین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیازمند اتصال ماده با رسپتور اختصاصی مربوطه‌اش در سطح سلول می‌باشد. برخی از هورمونها و برخی ویروسها به این طریق وارد سلول می‌شوند.
فاگوسیتوز: فاگوسیتوز در مقایسه با آندوسیتوز با واسطه رسپتور ، روشی غیر اختصاصی است. 
سلولهای معینی مانند ماکروفاژها با استفاده از این روش ، باکتریها و قارچهای وارد شده به بدن و یا حتی سلولهای آسیب دیده و فرسوده را فاگوسیتوز می‌کنند. 
اگزوسیتوز 
برعکس آندرسیتوز در عمل اگزوسیتوز مواد از محیط داخل سلول به خارج از سلول انتقال می‌یابند. این مواد که شامل ذرات ترشحی ساخته شده در سلول و یا مواد باقیمانده حاصل از تجزیه لیزوزوم می‌باشند به صورت وزیکول ترشحی یا دفعی دیده می‌شوند. پس از چسبیدن وزیکول ترشحی یا دفعی به غشای سلول ، غشا در محل چسبیدگی از بین می‌رود و به این طریق محتویات وزیکول به خارج از سلول تخلیه می‌گردد. 
وظایف غشای سلولی 
۱٫ حفظ شکل مشخص سلول و جلوگیری از خروج محتویات آن. این عمل برای پرده‌ای که فقط ۷۵ آنگستروم ضخامت دارد بسیار عجیب و ناباورانه است. اگر غشای سلولی در محلی پاره شود، سیتوپلاسم از آن محل خارج می‌شود و سلول می‌میرد.
۲٫ جلوگیری از خروج مواد لازم برای سلول و وارد کردن موادی که سلول لازم دارد. این غشا مانند یک نگهبان جلوی عبور مواد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود را می‌گیرد و تنها آنهایی را که لازم است، وارد سلول می‌کند. موادی که وارد سلول می‌شوند دو گروه هستند: یک گروه بطور عادی وارد سلول می‌شوند، بعنی از آنها که مقدار آنها در خارج سلول بیشتر است، به داخل آن منتشر می‌شوند. گروه دیگر نحوه ورودشان بسیار جالب است.
زیرا ممکن است مقدار آنها در داخل سلول چندین برابر بیرون باشد و ظاهراً باید از آن خارج شوند، ولی در جدار غشای سلولی موادی وجود دارد که آنها را به داخل می‌برد. این مواد شیمیایی ، مانند مورچه‌هایی که دانه‌های گندم و سایر مواد غذایی را می‌گیرند و به داخل لانه خود می‌برند، به موادی که باید به داخل سلول برده شود می‌چسبند و سپس همراه آنها از غشای سلولی عبور می‌کنند، ولی قبل از رسیدن به سیتوپلاسم ، ماده مزبور را رها کرده و آن را با فشار وارد سیتوپلاسم می‌کنند و خود فوراٌ برای آورن طعمه جدید به طرف خارج غشا می‌روند. مواد شیمیایی دیگری نیز وجود دارند که همین عمل را در مورد خارج کردن موادی که سلول لازم ندارند، انجام می‌دهند. 
 
دیواره سلول گیاهی
نگاه کلی 
سلولهای گیاهی ، قارچها و باکتریها علاوه بر پلاسمالم (غشای سلولی) دارای دیواره هستند. تقریبا همه سلولهای گیاهی دیواره دارند. به جز سلولهایی که در تولید مثل جنسی مشارکت دارند. مثل اسپرمها که در بعضی گیاهان بدون دیواره‌اند. دیواره توسط پروتوپلاست ترشح و بیرون از پلاسمالم قرار می‌گیرد. در مرحله تلوفاز تقسیم سلولی بین دو سلول فرو رفته تشکیل می‌‌شود. 
تاریخچه 
مالپیگی وجود انواع مختلفی از دیواره اسکلتی را مطرح ساخت. مالپیگی و گری اولین زیست شناسانی هستند که به اهمیت دیواره‌های سلولی در ساخت و کار سلولهای زنده توجه کرده‌اند. مولدن هاور در سال ۱۸۱۲ با ساییدن قطعاتی از اندامهای گیاهی موفق به جدا کردن سلولها و بدست آوردن سلولهای گیاهی شد و نشان داد که هر سلول دارای دیواره‌ای مستقل است نه آن که همانند پندارهای گذشته سلولها به صورت حفره‌ای کنده شده در یک توده همگن زمینه‌ای باشد. به این ترتیب دیواره به عنوان یکی از اجزای ساختمانی سلول منظور شد که عمل اصلی آن جدا کردن درون سلول از محیط خارج و ایجاد شکل خاص هر سلول است. 
 • بازدید : 68 views
 • بدون نظر

گیاه‌شناسی یا علوم گیاهی یکی از رشته‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می‌پردازد. گیاه‌شناسی دربرگیرنده شاخه‌های بسیاری از علوم زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبکها و قارچها می‌پردازند. از زیرشاخه‌های گیاه‌شناسی می‌توان به ریخت‌شناسی، فیزیولوژی، سیستماتیک و گرده‌شناسی اشاره نمود.
 

در این مقاله اموزشی شما با علم گیاه شناسی ومیوه شناسی  وانواع ویتامینها وتغذیه مناسب با گیاهان آشنا می شوید.این مقاله آموزشی  قابل استفاده برای عموم علاقمندان به علم گیاه شناسی ودانشجویان وفارغ التحصیلان گیاه پزشکی داروسازی شیمی دارویی زیست شناسی مهندسان کشاورزی متخصصین ودانشجویان رشته تغذیه می باشد.

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر

این پایان نامه در ۹۲ صفحه می باشد.

که شامل ۵ فصل مختلف است.

در زیر قسمتی از فایل قرار گرفته است.

هدف و ضرورت تحقيق:

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.هدف و ضرورت تحقيق

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.

در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

امروزه آلودگی هوا در بسیاری از شهرها و کشورها به یک معضل بزرگ تبدیل شده که باعث به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانوران و همچنین موجب اختلال در بسیاری از موارد دیگر می تواند باشد. از این رو مسوولین مربوطه باید چاره ای برای آن بیاندیشند. در این مقاله انواع آلودگی های هوا و راه های مقابله با آن به صورت مشروح ذکر شده.مواد زايدي که در يک جامعه غير صنعتي دور ريخته مي شود نه تنها آلوده کننده به حساب نمي آيند بلکه اين مواد در اصل بخشي از چرخه عناصر در طبيعت است. اما در جوامع صنعتي، توسعه فرايندهاي انرژي، بيش از نياز شخصي افراد آن جامعه بوده و به دو صورت بر جو زمين تأثير مي گذارد: يکي تغيير در ترکيب گازهاي جو؛ و ديگري تغييردماي جو…

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

این پایان نامه در مورد انسان نخستین بحث میکند . انسان های نخستین همان اجداد ما هستند. البته در یک نظریه علمی گفته شده که انسان ۴ میلیون سال پیش در افریقا بوده که منظور از انسان پیشینیانش که میمون ها بوده اند بر میگردد.

در این پایان نامه شما به تمامی جنبه های انسان اولیه . و نظریات مختلف و مکان های زندگی و تحقیقات انجام شده از جمله در مازندران . و به طور کلی در مورد سیر تکاملی انسان از غار نشینی تا …. بحث میکند.  
در پایین قسمت هایی از پایان نامه را قرار میدهم 
پس هر چه زود تر دانلود کنید تا ضرر نکنید هر لحظه که هدر میرود فاجعه است

مطابق یک فرضیه علمی معاصر ، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما ( اجداد انسان ) در حدود ۴ میلیون سال پیش در آفریقا آغاز گردید . سپس ، میل دگر خواهی مهاجرت این میمونهای انسان نما را به آسیا و اروپا جایی که آنها تکامل خود را ادامه دادند ، منتقل نمودند آنهایی که در آفریقا باقی ماندند به روند تکاملی خود ادامه دادند و به صورت انسانهای امروزی درآمدند و سرانجام آنها به همه نقاط جهان مهاجرت کردند و جای همه میمونهای انسان نمای اولیه را گرفتند .

حدود ۸/۱ میلیون سال پیش دسته هایی از انسان های اولیه از راه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی به سرزمینی که امروز گرجستان است مهاجرت کردند . این انسانهای اولیه جزو اولین دوره های انسان راست قامت یا آخرین دوره ای پیش از آن یعنی انسان ماهر (ابزار ساز ) یا Homo Habilis
دسته بندی می شوند . حجم مغز انسانهای اولیه ۹۰۰ سانتی متر مکعب بود در مقابل حجم مغز انسان امروزی که به طور متوسط ۱۳۵۰ سانتی متر مکعب است .

از خصوصیات این دسته گوشتخوار بودن است . چرا که ……


طبیعت نشان داد که حیواناتی می توانند نسلی از خود بجای گذارند که قادر باشند خود را با طبیعت و شرایط زیست موجود تطبیق دهند و بازنده ماندن ، اجداد نسل های آینده خود باشند . مفهوم تکامل نیز همین است . ( ناپیر ، ۱۳۵۲ : ۱۹-۱۸ )

بشر راه استفاده کردن از دستهایش را می یابد .

کلیه میمون ها و میمون های بی دم ، هوشیارانه و در راههای مختلفی دستهای خود را بکار گمارده و از آنها استفاده می کنند . آنها می توانند قفلها را باز کرده ، چوب پنبه ها را از سر بطری ها درآورده و حتی نقاشی کنند . در واقع میمون ها بدین علت قادر به انجام این کارها میباشند که انگشت شست آنها قابلیت تحرک بسیار خوبی دارد و تقریباً در هر وضعیتی می توانند با کمک آنها به اشیاء چنگ بزنند .  

 دلیل دیگر آنستکه میمون ها دارای دماغ و مغزی فعال می باشند . آنها با تماشای انسانی که مشغول درآوردن چوب پنبه  یک بطری است ، بطور دقیق بیرون آوردن چوب پنبه را یاد می گیرند .              بحدی مغزشان کنجکاو و فعالست که هر آنچه را می آموزند خود میآزمایند . وقتیکه اجداد بیشه ها را ترک کرده و زندگی در چراگاهها را پذیرا شدند ، دستهایشان تقریباً همانند دستهای ماهر میمونهای امروزی بود . پس از گذشت بیش از میلیونها سال دستهای انسان مختصر دگرگونی پذیرفته . انگشت شست کمی درازتر و کلفت تر شده و گوشت انتهای انگشتان پهن تر گشته است .
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

زیر دریاها دنیای عجیبی وجود دارد ، دنیایی با بیش از صدها جاندار مختلف و رنگارنگ در سایز های مختلف ، دنیای ماهی ها دنیای جالبی است . بیش از هزاران نوع ماهی وجود دارد . کوسه ها گونه عظیم الجثه ای از ماهی ها می باشند و انواع گوناگونی دارند . تحقیق زیر درباره کوسه ها می باشد و مناسب دانش آموزان و دانشجویان عزیز است . کوسه هایی که فرمانروایان زیر دریا هستند و بسیار قوی هیکل می باشند .

کوسه ماهی‌ها (sharks) ، سفره ماهی‌ها یا چارگوش ماهی‌ها (Rays) و شیمرا (Chimaera) متعلق به رده ماهیهای غضروفی هستند. پست‌ترین مهره‌داران زنده‌ای هستند که مهره‌های کامل و جداگانه ، آرواره‌های متحرک و ضمایم جفت دارند، همه آنها شکاری هستند و بطور کلی در اقیانوسها بسر می‌برند. این گروه در دوره سیلورین بوجود آمده‌اند و نشانه آنها بقایای سنگواره بسیاری بویژه دندانها ، خارهای باله‌ای و پولک می‌باشد. کوسه ماهی به علت ویژگیهای اساسی کالبدشناسی ، از نظر زیست شناسی بسیار جالب است.

اقیانوس‌ها ۷۰ درصد از سطح زمین را پوشش و بیش از ۲۰ هزار گونه از ماهی‌ها را در خود جای داده‌اند که از این تعداد نزدیک به ۳۷۰ گونه، کوسه هستند. مدت‌ها پیش از به وجود آمدن دایناسورها، کوسه‌ها فرمانروای آب‌ها بودند. آنها نخستین بار بیش از ۴۰۰ میلیون سال پیش شکل گرفتند و در ۱۰۰ میلیون سال اخیر به ندرت دستخوش تغییر و دگرگونی شده‌اند. امروزه کمتر گونه‌ای از موجودات کرهٔ زمین چنین احترام و ترسی را بر می‌انگیزد.

 

این شکارچیان حیرت‌انگیز با خوردن موجودات ضعیف و زخمی، در بالای چرخه غذایی دریایی قرار می‌گیرند. آنها با این کار به حفظ تعادل در سیستم طبیعت کمک می‌‌کنند.

 

 

 

شنوایی و بویایی

کوسه‌ها ماشین‌های هستند که برای شکار تنظیم شده‌اند. آنها که متکی به حس شنوایی مخصوصشان برای گرفتن شکار هستند، می‌توانند ارتعاش صدا را در فاصله‌ای بیش از ۳,۰۰۰ پا تشخیص دهند. کوسه‌ها مخصوصاً به ارتعاشات با بسامد پایین که از طرف شکار منتشر می‌شوند، حساسند. ارتعاش صدای بلندگوها که شبیه صدای ماهی زخمی است، کوسه‌ها را به حالت جنون و از خود بیخودشدگی می‌برد. هرچه که کوسه به شکار نزدیک‌تر می‌شود، حس بویایی‌اش بیشتر به کار می‌افتد. کوسه‌ها می‌توانند یک قطرهٔ خون را در ۲۵ گالن آب تشخیص دهند.

 

آب، درون سوراخ‌های بینی کوسه‌ها که در بخش تحتانی حلزونی شکل قرار گرفته است جاری می‌شود. همچنین کوسه‌ها منافذی کوچک برای جذب سیگنال‌های الکتریکی، که در هنگام حرکت حیوانات ایجاد می‌شود، دارند. این منفذها مانند یک حس اضافی می‌مانند که به کوسه‌ها در یافتن شکار کمک می‌کند، حتی اگر این موجود بداقبال در زیر شن‌ها مخفی شده باشد.همچنین دارای یک بخشی به نام آمپول لورنزینی نیز هستند که یک سیستم حسی بسیار قوی محسوب می شود که در قسمت پشتی و تحتانی پوزه حیوان قرار می گیرد.

 

 

 • بازدید : 176 views
 • بدون نظر

رشد محصولات کشاورزی به عوامل مختلفی بستگی دارد . به اب و هوا ، میزان رطوبت ، کود های مصرفی ، نور کافی و …..
کود های شیمیای یکی از مهم ترین عوامل برای رشد بهتر محصولات کشاورزی می باشد و در میزان محصول حاصل شده هم تاثیر بسزایی دارد . تحقیق زیر درباره کودهای شیمیایی می باشد و به بررسی رابطه آن با محصولات کشاورزی پرداخته است . تحقیقی مناسب دانشجویان رشته کشاورزی و دانش آموزان محترم .

با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس میگردد. بهترین راه برای نیل به این هدف و همچنین تامین قسمتی از ارز مورد نیاز، افزایش تولید در واحد سطح است. در بین نهادهای کشاورزی، اضافه نمودن متعادل کودهای شیمیایی بیشتر از سایر نهادها در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر است. نظر به اینکه تولید کنندگان محصولات کشاورزی کشور برای تولید بیشتر، مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دادند ولی در عمل به علت محدودیتهای زمین، آب و اقلیم و به خصوص عدم مدیریت کارآ در مسایل آب و کود، افزایش کمی و کیفی عمل کرد مورد انتظار حاصل نشد و در نتیجه تعادل عناصر غذایی خاک بهم خورده و مسایل عمده زیست محیطی مطرح شده است بنابر این افزایش تولید در واحد سطح و بهبود کمی و کیفی عملکرد هرچه بیشتر محصولات زراعی و باغی، نیاز به توجه خاصی دارد همچنین مدرنیزه کردن سیستمهای آبیاری و تبدیل آنها از روشهای رایج زارعین (سطحی) به سیستمهای تحت فشار (قطرهای) میتواند نقش مهمی را در این مسئله داشته باشد چرا که استقاده از این سیستمها ( تحت فشار) باعث افزایش راندمان مصرف آب شده و به عبارت دیگر میزان تولید محصول را به ازای هر واحد آب افزایش می دهد

به کار بردن مواد شیمیایی کشاورزی همراه آب آبیاری در سیستمهای آبیاری قطرای و بارانی یکی از اهداف این سیستمها میباشد. اصطلاح عمومی برای این عمل «تزریق مواد شیمیایی به آب آبیاری یا Chemigation » می باشد. مواد شیمیایی شامل انواع کودهای محلول، علفکشها، حشره کشها و غیره میتواند به داخل سیستم آبیاری تزریق شود. این اصطلاح در مورد انواع کودها « تزریق کود به آب آبیاری یا Fertigation » نامیده میشود که از اهداف ویژه انواع سیستمهای آبیاری قطرهای و بارانی است.۱

تزریق کود به آب آبیاری، شامل حل کردن کودهای محلول در آب و کاربرد آن از طریق سیستمهای قطرهای و بارانی میباشد. که روشی موثر، آسان و اقتصادی است. و مناسب بودن آن به شرایط خاک و محصول، روش آبیاری، کیفیت آب، نوع کود و مسایل اقتصادی بستگی دارد. این روش معمولاً در خاکهای درشت بافت دارای امتیاز بیشتری نسبت به خاکهای ریز بافت است. این مساله به نوع کود و چگونگی حرکت آن در خاک بستگی دارد.۲


عتیقه زیرخاکی گنج