گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۵    کد محصول : ۱۶۵۶۸    حجم فایل : ۷۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی و تحلیل پاسخ غیر خطی در سدهای ثقلی بتنی

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی و تحلیل  پاسخ غیر خطی  در سدهای ثقلی بتنی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین مجود در این فایل : 

۱- سدهای بتنی وزنی 

۲- شکست در سد های بتنی و ترک در سدها 

۳- بر هم کنش سد و آب

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاه لذت ببرید..

 • بازدید : 206 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۴    کد محصول : ۱۶۵۷۰    حجم فایل : ۷۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب  در رودخانه  ها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله :

۱-معرفی مدل عددی FLUVIAL

۲- معرفی مدل عددی CCHE2D

وبسیاری موارد دیگر امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۴    کد محصول : ۱۶۷۳۷    حجم فایل : ۵۵۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران طراحی سد های بتنی غلتکی RCC
دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران طراحی سد های بتنی غلتکی RCC رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- معرفی سد های بتن غلتکی

۲- مخلوط های بتن غلتکی

۳- مصالح بتن غلتکی 

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.

 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۹    کد محصول : ۱۶۷۴۱    حجم فایل : ۱۱۳۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران معرفی ساخت و نگهداری سد های لاستیکی و کاربرد آنها
دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران معرفی ، ساخت و نگهداری سد های لاستیکی و کار برد آنها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل : 

۱- معرفی سد های لاستیکی 

۲- کاربرد سد های لاستیکی 

۳- مراحل ساخت،بهره برداری و نگهداری سد های لاستیکی 

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید ….

 • بازدید : 209 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۶    کد محصول : ۱۶۷۴۴    حجم فایل : ۱۷۷۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و  سمینار کارشناسی ارشد عمران کاربرد سازه های توری سنگ گابیونی در سازه های هیدرولیکی

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله :

۱- آشنایی با سازه های توریسنگی 

۲- طرح و آنالیز سازه های توریسنگی

۳- دیوار حائل توریسنگی

و بسیاری مواد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۸۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۵    کد محصول : ۱۶۷۵۶    حجم فایل : ۳۷۲۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله :

۱- مواردی از ایجاد کاویتاسیون در نقلط مختلف دنیا 

۲- روش های مقابله با کاویتاسیون

۳- روش های مدل سازی 

و بسیاری موارد دیگر….

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید..

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۳    کد محصول : ۱۶۷۴۸    حجم فایل : ۱۵۴۲ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی اندر کنش سد بتنی وزنی و فونداسیون (برنامه های کامپیوتری برای آنالیز لرزهای سد بتنی)

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی اندر کنش سد بتنی وزنی و فونداسیون رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین مورد بحث در مقاله : 

۱-بررسی اندر کنش خاک و سازه در سد های بتنی

۲- برنامه های کامپیوتری برای آنالیز لرزهای سد بتنی

و بسیاری موارد دیگر..

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید….. 

 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۷    کد محصول : ۱۶۷۹۶    حجم فایل : ۱۸۱۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی اندر کنش سد و مخزن

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی اندر کنش سد و مخزن رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از مباحث موجود در مقاله : 

۱- اندر کنش دینامیکی سیستم سد و مخزن

۲- روش موثر تحلیل اندر کنش دینامیکی سیستم سد و مخزن 

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید….

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۰    کد محصول : ۱۶۷۶۳    حجم فایل : ۲۹۷۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران بررسی کاویتاسیون و اثرات آن بر سریز سدها

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی کاویتاسیون واثرات آن بر سریز سدها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی لز عناوین موجود در مقاله : 

۱- شکل گیری کاویتاسیون

۲- بررسی کاویتاسیون روی سرریزها

۳- خسارات ناشی از کاویتاسیون و نحوه مقابله با آنها

و بسیاری موارد دیگر…

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۹۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۹    کد محصول : ۱۵۸۱۱    حجم فایل : ۲۹۳۶ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد عمران استفاده از مهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح
دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران استفاده از مهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از موضوعات مورد بحث وبررسی در فایل :

۱- روشهای مختلف بهسازی لرزه ای سازه های بتن مسلح

۲-تاریخچه تحقیقات انجام شده در مورد استفاده ازمهاربندهای فولادی در قابهای بتن مسلح

۳- انواع سیستم های مهاربندی متداول و مقایسه آنها

وبسیاری نکات دیگر

امیدوارم دانلود این فایل به شما دوستان عزیز کمک کند..

 

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۲    کد محصول : ۱۷۱۴۷    حجم فایل : ۱۰۱۳۵ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی براساس تئوری آشوب برای بهبود عملکرد ترافیکی
عنوان پایان نامه: مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی براساس تئوری آشوب برای بهبود عملکرد ترافیکی

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۱-۲-۱) عملکرد ترافیکی کشور
۲-۲-۱) تدوین آئین نامه ملی
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: کاوش در متون
۱-۲) مقدمه و طبقه بندی موضوعات
۲-۲) بررسی مقالات
۱-۲-۲) طبقه بندی مقالات
۲-۲-۲) مقالات مرتبط با مفهوم تئوری آشوب
۱-۲-۲-۲) مقالات تشریح کننده سیر تکامل پارادایم ها
۲-۲-۲-۲) پارادایم نیوتنی
۳-۲-۲-۲) پارادایم پیچیدگی
۳-۲-۲) مقالات تشریح کننده روند مورد استفاده در تئوری آشوب
۱-۳-۲-۲) ویژگی های تئوری آشوب
۳-۲) بررسی تزها و پروژه ها
۱-۳-۲) پروژه های انجام شده برای مدل سازی جریان ترافیک با تئوری آشوب
۱-۱-۳-۲) تاریخچه زمانی پروژه های مدل سازی جریان ترافیک با تئوری آشوب
۲-۳-۲) بررسی پروژه های انجام شده برای آنالیز غیرخطی سری های زمانی
۱-۲-۳-۲) بازسازی فاصله دوره ای
۲-۲-۳-۲) تعیین زمان تأخیر
۳-۳-۲) بررسی پروژه های انجام شده برای تعیین وجود آشوب در سری ها
۱-۳-۳-۲) درونه گیری ابعادی
۱-۱-۳-۳-۲) درونه گیری ابعادی براساس قضیه تیکن
۲-۱-۳-۳-۲) درونه گیری ابعادی براساس روش Cao
۳-۱-۳-۳-۲) سری توان فوریه
۴-۲) بررسی کتاب ها
۱-۴-۲) بررسی کتاب Chaos and Fractal
۲-۴-۲) بررسی کتاب Complex and adaptive systems
۵-۲) بررسی کنفرانس ها
۱-۵-۲) بررسی کنفرانس Chaotic modeling and simulation
۶-۲) سؤالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر

فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳) روش به کار گرفته شده و دلایل آن
۱-۱-۳) رفتار شهودی سیستم اجتماعی
۲-۱-۳) ضرورت ارائه دیدگاه جدید نسبت به سیستم ترافیکی
۳-۱-۳) ارائه مدل های کامپیوتری از عملکرد سیستم های ترافیکی
۴-۱-۳) مزیت مدل های کامپیوتری
۵-۱-۳) خصوصیات اجتماعی سیستم های ترافیکی
۲-۳) دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار گرفته
۳-۳) تعاریف، اختصارات و نشانه های ریاضی مورد استفاده در مباحث مورد نیاز
۴-۳) برنامه کامپیوتری مورد استفاده و مباحث مرتبط با آن
۵-۳) ارائه مباحث ضروری علمی، روش دانشگاه پکن
۱-۵-۳) آنالیز نتایج براساس روش دانشگاه پکن
۲-۵-۳) درونه گیری ابعادی
۳-۵-۳) طیف توان فوریه
۴-۵-۳) پیش بینی روند آتی سری داده ها با تئوری آشوب

فصل چهارم: جمع آوری داده ها
۱-۴) مقدمه
۲-۴) تعاریف و عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع متغیر مدل سازی
۱-۲-۴) حجم جریات ترافیک
۲-۲-۴) سرعت جریان ترافیک
۳-۴) عوامل تأثیرگذار در انتخاب محل جمع آوری داده ها
۱-۳-۴) حجم جریان ترافیک
۱-۱-۳-۴) ماهیت داده های ترافیکی
۲-۱-۳-۴) عدم وجود شرایط به وجود آورنده اثر پروانه ای
۴-۴) عوامل تأثیرگذار در انتخاب زمان جمع آوری داده ها
۵-۴) مرتب سازی داده ها
۱-۵-۴) مرتب سازی مقدماتی داده ها
۲-۵-۴) مرتب سازی براساس فواصل زمانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) مقدمه
۲-۵) تحلیل مقدماتی اطلاعات
۱-۲-۵) انتخاب بازه زمانی بازسازی داده ها
۲-۲-۵) تحلیل نتایج انتخاب بازه زمانی بازسازی داده ها
۳-۵) نتایج مدل سازی حجم و سرعت
۱-۳-۵) ترسیم داده های ورودی به برنامه Matlab
۲-۳-۵) حذف نوسانات تصادفی دارای دوره تناوب بالا
۳-۳-۵) مقایسه الگوهای موجود در دو هفته متوالی
۴-۳-۵) پیش بینی رفتار جریان ترافیک براساس تئوری آشوب
۴-۵) نتیجه گیری
۵-۵) کاربردهای عملی و تئوری
۶-۵) پیشنهادی تحقیقاتی برای آینده

پیوست الف) معرفی برنامه TSTOOL
پیوست ب) سری های زمانی هفته اول

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 179 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۷    کد محصول : ۱۲۶۹۷    حجم فایل : ۳۹۳۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه سمینار کارشناسی ارشد عمران دانلود پایان نامه برنامه ریزی مدیریت اقتصادی عرضه با توجه به مطالعات تقاضا در حمل و نقل هوایی داخلی ایران

طی سال های اخیر اهمیت شاخه ی حمل و نقل در اقتصاد کلان کشور های دنیا

بیش از پیش خود را نشان داده و در این میان حمل ونقل هوایی اهمیتی غیر قابل انکار

یافته است. کشور ایران به عنوان یکی از پر رفت و آمد ترین کشور های دنیا از این اهمیت

بی نصیب نبوده است. شما در این مقاله با کلیات حمل ونقل هوایی ایران ، مبانی مدیریتی اقتصاد حمل و نقل هوایی

، پیش بینی در حمل و نقل هوایی ، مدل های پیش بینی حمل و نقل هوایی داخل ایران ،تحلیل مدل های عرضه و تقاظاو…

آشنا می شوید.

برای خرید و دانلود تماس بگیرید ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲


عتیقه زیرخاکی گنج