گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 217 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات : ۶۹

فرمت : ورد(word)
بررسی فلزات سنگین
بررسی فلزات سنگین
بررسی فلزات سنگین


                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
۱-۱- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲- اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق………………………………………………………………………….۲
۱-۲-۱- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۲- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-۳- سئوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳- روش تحقيق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..۳
فصل دوم : كليات تحقيق
۲-۱- فلزات سنگين………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگين………………………………………………………………………………………..۵
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………۶
۲-۲-۱- سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان……………………………۶
۲-۲-۲- اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان……………………………………………………۸
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹
۲-۳-۱- سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن و اثر آلوده كنندگي آن بر انسان……………..۹
۲-۳-۲-اثر آلوده كنندگي آهن در آب دريا و ماهيان……………………………………………………۱۱
۲-۳-۳- مقادير استاندارد پيشنهاد شده آهن و سرب از سوي سازمانها ومحققان مختلف۲۳

فصل سوم : مواد و روش كار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نياز………………………………………………………………………………………….۲۵
۳-۲- روش كار…………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………۲۸
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….۲۹
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..۳۱
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..۳۲
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..۳۳
فصل چهارم : نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………….۳۵
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….۴۳
منابع :………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول ۴-۱ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي خوراك (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۲ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب خوراك توليد شده در كارخانه‌هاي مختلف (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۵
جدول ۴-۳ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي ماهي  (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۶
جدول ۴-۴ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب ماهيان تغذيه شده از خوراك كارخانه‌هاي مختلف  (بر حسب ميلي‌گرم بر كيلوگرم) ۳۷
جدول ۴-۵ ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب در كل نمونه‌هاي آب مزارع مورد نمونه‌برداري ( بر حسب ميكروگرم بر ليتر) ۳۸
جدول ۴-۶ -ميانگين و انحراف معيار آهن و سرب آب تامين كننده مزارع مختلف( بر حسب ميكروگرم بر ليتر) ۳۹
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار ۴-۱ ميزان آهن در آب ورودي مزارع مختلف ۴۰
نمودار ۴-۲ ميزان آهن در ماهيان تغذيه شده با خوراك كارخانجات مختلف ۴۰
نمودار ۴-۳ ميزان آهن موجود در خوراك كارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۴ ميزان سرب موجود در خوراك كارخانجات مختلف ۴۱
نمودار ۴-۵ ميزان سرب در آب ورودي مزارع مختلف ۴۲
نمودار ۴-۶ ميزان سرب در ماهيان تغذيه شده با خوراك كارخانجات مختلف ۴۲
فهرست شكلها

عنوان                                                                                                                صفحه
شكل ۳-۱ قسمتهاي مختلف دستگاه جذب اتمی  (سيستم تك پرتويي)……………………………….. ۳۰

 • بازدید : 179 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بسیاری از پلیمرهای تجاری مواد چند گانه ای( چند فازی) هستند.تولید کنندگان توانسسته اند با  ترکیب پلیمرها با یکدیگر در روشی کنترل شده محصولاتشان را با نیازهای  مخصوص سازگار کنند که  در بسیاری از موارد همانند روشی است که صنعت فلزات به شکل سنتی الیازهای چند گانه را  برای درخواستهای خاصی گسترش داده است. وازه ی “آلیاژهای پلیمری” اغلب برای آمیزه های  پلیمری چند گانه به کار برده می شود. معمولا” عوامل اصلی در انتخاب موادی که شامل  پلیمرها می شوند هزینه ای را در بر دارند.فرایند- درجه ی حرارت بالا- سختی ومقاومت شکستگی  دیگر عوامل بنیادی ممکن است شامل مقاومت حلال- خصوصیات الکتریکی-آتش زایی- ویا پیدایش  باشد. آمیزه ی پلیمرها برای ساختن یک ماده ی چند گانه اغلب مهمترین روش قابل دسترس برای به دست آوردن یک تعادل رضایت بخش بین این الزامات می باشد.
بر طبق یک نظریه تکنولو زیست پلیمر می تواند از مولکول های غنی شده به عنوان اجزای ترکیبی  این آمیزه ها استفاده کند. بر اساس عادت تاملات در مورد هزینه معمولا” انتخاب پلیمرهای با قیمت  کمتر  ومتوسط تر را تحقق می بخشد. مواد به طور عادی در ترموپلاستیک ها(گرمادیسگرها) استفاده می شوند. آمیزه های ترمو پلاستیک ها شامل:

پروپیلن(  PP  )-نایلون(پلی امید   PA  )- پلی اتیلن(  PE  )-کلرید پلی ونیل(PVC)-پلی کربنات( PC   )پلی اتیلن-
و پلی باتیلن-ترفتالات(TBT  و   PET )-پلی متیلمتا کریلات(PMMA  )-پلی سولفون(PFF  )- پلی یورتن(   PU  )و
    ABS    .آخری یک پلیمرچند گانه است که شامل پلی استیرن- اکریلو نیتریل(PBD)می باشد که از طریق افزودن ذرات پیوند خورده پلی باتادین( PBD  )تعریف می شود.

واژه ی”پلیمرهای چند گانه”نه تنها در مورد ترکیب دو ترمو پلاستیک به کار برده می شود بلکه به  خانواده ی بسیار مهمی از پلاستیک های اصلاح شده نیز اطلاق می شود که ABS  یکی از آنهاست.تقزیبا”تمام ترمو پلاستیک های پایدار علاوه بر رزین گرما سخت به عنوان لاستیک های سخت در  دسترس هستند.

علاوه بر  PBD   لاستیک های که بصورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرند شامل:
پلیمر های چند گانه ی باتادین به همراه استیرن یا اکریلو نیتریل- پلیمرهای چند گانه اتیلن- پروپیلن (لاستیک اتیلن- پروپیلن  ETR  )و لاستیک تک پاره ی اتیلن-پروپیلن- داین(EPDN )- پلی باتیل اکریلات و الا استومرها ی(کشپار های)منسوب به اکریلیک- الا استومرهای پلی اتر و پلی اتیلن کلرینه شده اغلب موادی که پایه واساس ان لاستیک است به ترمو پلاستیک اضافه می شود به منظور اینکه  مقاومت و شکنندگی ترکیبات ترمو پلاستیکی را افزایش دهد.

۱٫امتزاج پذیری
اجزای پلیمر چند گانه باید به اندازه ی کافی با یکدیگر سازگار باشند تا یک سطح رضایت بخش از به چسبیدگی اجزا را در سطح مشترک به نمایش گذارند بدون اینکه کاملا” امتزاج پذیر باشند.اساسا ًاین بدان معناست که هر فاز از یک گونه ی متفاوت پلیمری تشکیل می شود.
تعداد کمی از جفتهای پلیمری در تمام دامنه ی ترکیب امتزاج پذیر هستند و بنابر این ترکیبات تک فازی  را شکل می دهند. یک نمونه ی مهم صنعتی پلی استیرن( PFS )باپلی(۲٫۶ دی متیل-۱٫۴ فنی ان اتر)( PPE )    می باشد.بسیاری از ترکیبات پلیمری از دو یا بیشتر از دو ماده امتزاج پذیر تشکیل می شوند.
یک شرط لازم(ولی نه کافی)برای امتزاج پذیری بین دو گونه ی شیمیایی این است که       انرزی آزاد ترکیب هم دما منفی باشد. عامل تعیین کننده رابطه ی بین       انتروپی ترکیب و    محتوای گرمایی ترکیب است.
 
فلوری و هاگنیز برای     پیوندهای پلیمری امتزاج پذیر با تقسیم مقدار کلی      به تعداد زیادی از محلولهای شبکه ای به این نتیجه رسید که هر کدام مقداری از      وهر کدام قادر به سازگاری با بخشهای کوچک است. معادله ی فلوری-هاگینزممکن است اینگونه باشد:
 


مدل فلوری- هاگینز در مطالعه ی امتزاج پذیری پلیمرها مفید است اما محدودیت های هم دارد.دقیقا” فقط زمانی قابل اعمال است که تمام گونه های داده شده طول یکسانی دارند. در عمل پلیمرها تقسیم وزن های مولکولی دارندو ترکیب های A  و  B  شبه دو تایی هستند. علاوه بر این شاخص فعل و انفعال        برای یک سیستم معین ثابت نیست اما با دماو فشار تغییر می کند. در مدل های پیشرفته تر به طور قابل ملاحظه ای معادله ی فلوری توسعه داده شده تا این تاثیرات مورد توجه قرار گیرد. با این وجود انها اطلاعات بیشتری را در باره ی ویزگی های مواد تشکیل دهنده ی ترکیب لازم داشتند به طوری که بسیاری از کار گزاران استفاده از تحلیل اصلی فلوری-هاگینز را با شناختن    به عنوان تابع دما و ترکیب دنبال کردند.
کاربرد جالب این اصول در محلول های پلاستیکی رزین اپوکسی دیده می شود. زمانی که رزین عمل آورده می شود و        افزایش می یابد سیستم کمتر آمیخته می شود و جدایی مرحله شروع می شود.

در ابتدا رزین و پلاستیک اندکی آمیخته هستند اما جدایی کامل تر بعدا” ایجاد می شود. دمای تعیین شده تاءثیر مشخصی در روند جدا سازی دارد.
۲٫ توصیف صفات اختصاصی
جایی که اجزای سازنده ی یک ترکیب شدیدا” از چند طریق تفکیک می شوند نسبتاً آسان است که تشخیص داد که در چه اندازه ای جدایی مرحله ای اتفاق می افتد. تحلیل نیرو دهی پویا   DMA    و گرما سنجی پولیش دیفرانسیل   DSC    به طور گسترده برای اندازه گیری دمای تبدیل شیشه ای    در پلیمر زمانی که انها بین    200+   100-  گرم می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. وجود دو رأس کاهش نیرو دهی در یک منحنی DMA   یا دو جزء واکنش در   BCS   به وضوح جدایی فازها را مشخص می کند. 
و بزرگی رئوس و اجزاء واکنش کمکی به خرده ی حجم اجزای تشکیل دهنده می کند. یک مقایسه  بین      پلیمرهای خالص و انهای که ترکیبی هستند نشان می دهد که آیا آمیختگی جزیی دارند یا خیر.

تکنیک اساسی دیگر برای توصیف ترکیبات ذره بینی است. ذره بینی روش بسیار ارزشمندی برای مطالعه ی پلیمرهای چند گانه است.اما به قدرت تفکیک ان محدود می شود:

بزرگنمایی بیش از۱۰۰۰ اطلاعات اضافی در اختیار ما قرار می دهد. در نتیجه مطالعات ریخت شناسی جزء به جزء به سختی بر پولیش ذره بینی الکترون سطوح شکسته یا پرداخته شده و عبور از بخش های فوق العاده ظریف ذره بینی الکترون استفاده می کند.

۳٫تولید( فراوری)
یک راه ساده برای ساختن ترکیب پلیمر چند گانه مخلوط کردن اجزاء در یک ترکیب بیرونی است.زمانی کوچکترین اندازه ی ذرات دست نیافتنی هستند که هر دو فاز چسبندگی یکسانی داشته باشند. اخرین  اندازه ی ذره بیانگر یک تعادل بین جدایی و به هم پیوستگی قطرات کوچک پراکنده می باشد که با افزایش سرعت برش و چسبندگی فاز پیوسته و همچنین با کاهش کشش دورویه کاهش می یابد. 
در  نتیجه پراکندگی پلیمر  A  در پلیمر B  زمانی بدست می آید که پیوند یا انسداد همبسپار A  و B    اضافه شود. همبسپار( COPOLYMER    ) در سطح مشترک از هم جدا می شود و در مجموع چسبندگی دورویه ی  بهبود یافته ای را فراهم می سازد. در بعضی موارد پیوند آماده و همبسپارهای دسته ای نشان داده می شود. در موارد دیگر انها در جا ساخته می شوند. به عنوان مثال در پیوند تجاری    POLYOLEFIN  با نایلون-۶   ابتدا در بیرون با ایندرید MCELEIC  در حضور اغاز گر رادیکال آزاد  عکس العمل نشان می دهد سپس با نایلون دو باره بیرون می آید.
 • بازدید : 92 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فولاد مارایجینگ از آلیاژهای آهنی می‌باشد که بدلیل دارا بودن استحکام بالا بدون از دست دادن قابلیت چکش‌خواری، معروف است. آهن با مقادیر بالای نیکل آلیاژ می‌شود تا محصول عملیات حرارتی شده بسیار ویژه‌ای تولید گردد. دیگر عناصر آلیاژی مهم عبارت‌اند از مولیبدن، آلومینیوم، مس و تیتانیم که برای ایجاد ترکیبات بین‌فلزی افزوده می‌شود. کبالت حدود ۱۲درصد برای افزایش سرعت واکنش رسوب‌سختی و نیز یکنواختی و افزایش میزان رسوبات اضافه می‌شود. فولاد مارایجینگ ذاتاً فاقد کربن می‌باشد و این خصیصه‌ای است که آن را از سایر فولادها متمایز می‌سازد. نتیجه این موارد محصولی است شرایط زیر را داراست:
استحکام و چقرمگی بالا 
قابلیت ماشینکاری آسان با کمترین اعوجاج 
تغییر ابعاد یکنواخت در حین عملیات حرارتی 
نیتریدایز آسان 
مقاومت به خوردگی و انتشار ترک 
قابلیت پلیش عالی 
این فولاد جزء کلاس فولاد کم‌کربن با استحکام فوق بالا دسته‌بندی می‌شود که استحکام آنها بدلیل کربن نیست بلکه بدلیل رسوب ترکیبات بین‌فلزی می‌باشد. ایده توسعه این آلیاژها از فولادی با ۲۵-۲۰درصد نیکل که مقادیر اندکی آلومینیم، تیتانیم و نایوبیم داشت ایجاد شد. نمونه شناخته شده این آلیاژ که گرید زنگ‌نزن نمی‌باشد دارای ۱۹درصد نیکل، ۱۲-۸درصد کبالت، ۵-۳درصد مولیبدن و ۶/۱-۲/۰درصد تیتانیم است. گرید زنگ‌نزن وابسته به عنصر کروم می‌باشد البته نه تنها به دلیل جلوگیری از زنگ زدن بلکه بدلیل تقویت قابلیت سختی‌پذیری آلیاژ که با وجود نیکل کاهش یافته‌است. این مورد تغییر فاز به مارتنزیت را در حین عملیات حرارتی تسهیل می‌کند. برخلاف آلیاژهای پرکروم که مارتنزیتی هستند، آلیاژهای با درصد نیکل بالا دارای ساختار اوستنیتی بوده و توانایی استحاله مازتنزیتی در آنها وجود ندارد.
 خواص و ویژگیهای آلیاژ
بهترین ترکیب ممکن از استحکام تسلیم و استحکام کششی فوق بالا بهمراه چکش‌خواری و چقرمگی بالا در بین آلیاژهای آهنی موجود. 
توانایی حفظ استحکام تا حداقل ۳۵۰ درجه سانتیگراد 
بدلیل دارابودن مارتنزیت کم‌کربن، دارای ساختار انعطاف‌پذیر می‌باشد. این آلیاژ پیش از عملیات پیرسازی می‌تواند ۹۰-۸۰درصد تغییر شکل توسط نورد سرد را بدون ایجاد ترک تحمل کند (تغییر شکل نیز بهمین ترتیب ممکن است). 
قابلیت ماشینکاری پیش از عملیات پیرسازی. تغییر ابعاد بسیار کم پس از عملیات پیرسازی 
قطعات دارای سختی یکنواخت در تمام سطح مقطع می‌باشند که دلیل قابلیت سختی‌پذیری بالای آلیاژ می‌باشد. 
بدلیل سیکل عملیات حرارتی نسبتاً ساده، کمترین اعوجاج در قطعه ایجاد می‌شود. 
قابلیت جوشکاری خوب. خواص منطقه جوش (HAZ) با عملیات حرارتی پس از جوشکاری قابل بازگشت است. 
بدلیل شکل‌گیری مارتنزیت انعطاف‌پذیر FeNi در حین انجماد، ترک شکل نمی‌گیرد و یا قابل اغماض است. 
قابلیت سختی سطحی توسط نیتروره کردن را داراست. 
کربن پایین، که در نتیجه آن مشکل دکربوره شده سایر فولادها در آن دیده نمی‌شود. 
مقاومت به خوردگی، خوردگی تنشی و تردی هیدروژنی از ویژگیهای این آلیاژ می‌باشد. 
قابلیت حفاظت توسط پوشش کادمیم یا فسفاته‌کردن. 
 سیکل عملیات حرارتی
آلیاژ ابتدا در دمای ۸۲۰درجه سانتیگراد بمدت ۳۰-۱۵ دقیقه برای مقاطع نازک و یک ساعت به ازای هر ۲۵میلیمتر برای مقاطع بزرگ‌تر، آنیل می‌شود تا ساختار کاملاً اوستنیتی ایجاد گردد. سپس آلیاژ تا دمای محیط در هوا خنک می‌شود تا ساختار مارتنزیتی آهن‌ـ‌نیکل شکل گیرد. در ادامه عملیات حرارتی ثانویه پیرسازی روی آلیاژ انجام می‌شود. سیکل عملیات پیرسازی برای آلیاژهای متداول تجاری ۳ساعت در دمای ۵۰۰-۴۸۰ می‌باشد تا پراکندگی یکنواختی از ترکیب بین‌فلزی Ni۳(X,Y) در طول نابجاییهای حاصل از تشکیل مارتنزیت ایجاد شود که در این ترکیب، X و Y عناصر محلول هستند که بمنظور ایجاد رسوبات اضافه شده‌اند که از جملهٔ آنها می‌توان به مولیبدن، تیتانیم، آلومینیم، مس، سیلیسیم و… اشاره کرد. ترکیبات جدیدتر فولادهای مارایجینگ ترکیبات استوکیومتری بین‌فلزی و همچنین روابط کریستالوگرافی دیگری را بین تیغه‌های مارتنزیت نشان داده‌است که شامل شبکه رومبوهدرال و کمپلکس بزرگ Ni۵۰(X,Y,Z)۵۰ می‌شود. Overaging موجب کاهش خواص آلیاژ خواهد شد. در این فرایند رسوبات همبسته و شبه‌پایدار در جهت کاهش انرژی حل شده و به یکدیگر می‌پیوندند. به عبارت دیگر رسوبات کوچک‌تر حل شده و به سمت روسوبات بزرگ‌تر نفوذ می‌کنند. در نهایت در ساختار رسوبات نیمه‌همبسته با ترکیب Fe۲Ni/Fe۲Mo ایجاد خواهد شد. عملیات حرارتی بیش از حد موجب حذف مارتنزیت از ساختار و تبدیل آن به اوستنیت می‌شود.
 کاربرد
استحکام و چکشخواری فولاد مارایجینگ پیش از عملیات پیرسازی این امکان را می‌دهد که به پوسته‌های نازک تغییر شکل داده شود که آن را برای استفاده در پوستهٔ راکت و موشک مناسب می‌سازد. در صورت استفاده از این آلیاژ بجای سایر فولادها در راکت و موشک، بدلیل نسبت استحکام به وزن بالای این آلیاژ، وزن محصول کاهش قابل توجهی خواهد داشت. فولادهای مارایجینگ دارای خواص میکروساختاری بسیار پایداری می‌باشند و در صورت Overaging به دلیل دمای کاری بالا، بکندی نرم می‌شوند. این آلیاژها در شرایط دمایی مناسب خواص خود را کاملاً حفظ کرده و در دمای کاری بالای ۴۰۰ بیشترین عمر سرویس را داراست. این آلیاژها بیشتر برای قطعات داخلی موتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند که از این جمله می‌توان به میل‌لنگ و دنده‌ها که در شرایط گرم کار می‌کنند، اشاره کرد. سوزن آتش اسلحه‌های اتوماتیک که دارای سیکل گرم و سرد شدن کوتاه و نسبتاً سریع، هم‌زمان با اعمال نیرو و ضربه می‌باشند از دیگر مواردی است که استفاده از این آلیاژ مناسب است. انبساط یکنواخت و ماشینکاری آسان پیش از پیرسازی، این فولادها را برای کاربرد در قسمت‌هایی که مقاومت به سایش نیاز دارند بخصوص در خطوط تولید مانند قالبهای تولید، مناسب می‌سازد. سایر فولادهای با استحکام فوق بالا مانند خانواده ©Aermet بدلیل حضور ذرات کاربید تا این حد قابلیت پروسس ندارند. فولادهای مارایجبنگ بیش از پیش در ورزش ظاهر شده‌اند. در ورزش شمشیربازی، شمشیرهای مورد استفاده در مسابقاتی که تحت حمایت FIE برگذار می‌شوند، اغلب از فولاد مارایجینگ ساخته می‌شوند. اشاعه ترک در این آلیاژ ۱۰ برابر کندتر از فولادهای کربنی می‌باشد در نتیجه تیغه‌های شکسته کاهش یافته و صدمات کمتر می‌شود. شرکتهای دوچرخه‌سازی در آمریکا و انگلستان، اخیراً لوله‌های مارایجینگ جدیدی برای ساخت بدنه دوچرخه تولید نموده‌اند. فولاد مارایجینگ زنگ‌نزن در چوب گلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزار جراحی و سرنگهای زیرپوستی از دیگر موارد مصرف فولاد مارایجینگ زنگ‌نزن می‌باشند. البته این فولادها برای استفاده در چاقوی جراحی مناسب نیستند زیرا بدلیل نبود کربن، قابلیت حفظ لبهٔ تیز در آنها وجود ندارد. همچنین فولاد مارایجینگ از جمله موادی می‌باشد که بسیار مورد توجه افرادی است که مسئولیت امنیت ملی را بر عهده دارند. این فولاد در ساخت سانتریفیوژ برای فراوری اورانیم بدلیل استحکام فوق بالا و یکنواختی خواص، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعداد اندکی از مواد وجود دارند که می‌توانند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به پایداری نسبی ابعاد فولاد مارایجینگ در حین عملیات حرارتی، این آلیاژ برای استفاده در قطعات الکترومکانیکی که به استحکام بالا نیاز دارند، مناسب می‌باشد. سایر کاربردهای این آلیاژ بسیار خاص و ویژه می‌باشد
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه پارامترهای موثر بر طر احی بیوراکتور حذف آمونیاک در فرآیند بیهوازی anammox
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه
نوع فایل: pdf

بی هوازی آمونیوم اکسیداسیون (ANAMMOX) فرایند، پیشرفته بیولوژیکی حذف نیتروژن جایگزین برای نیتریفیکاسیون سنتی – نیتروژن دهی حذف آمونیاک با استفاده از نیتریت به عنوان پذیرنده الکترون بدون اکسیژن است. امکان غنی سازی anammox باکتری های بی هوازی از فرهنگ دانه راه اندازی یک بی هوازی غشاء و فرآیندهای غشایی بیوراکتور (AnMBR) برای N-حذف در این مقاله گزارش شده است. فعالیت Anammox در AnMBR با فرهنگ دانه هاضم های بی هوازی از تصفیه فاضلاب در حالت دسته ای با چرخش به دنبال فرایند مداوم و حالت نیمه مداوم از عملیات تاسیس شد. عملکرد AnMBR تحت مختلف نیتروژن در حال بارگذاری (NLR) و HRTs است برای یک سال گزارش شده است، در شرایط تحولات نیتروژن به نیتروژن آمونیاکی، نیتریت و نیترات با هیدرازین و هیدروکسیل آمین. جالب توجه است روند ANAMMOX از به طور همزمان AMM-N و نیتریت کاهش، تولید نیترات سازگار باشد، هیدرازین و حضور هیدروکسیل آمین، کاهش قابل توجه بار آلی و مصرف بی کربنات مشهود بود.

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق درباره ترکیبات آلی-دانلود رایگان مقاله درباره  ترکیبات آلی-دانلود رایگان سمینار درباره  ترکیبات آلی-خرید اینترنتی فایل تحقیق  ترکیبات آلی-تحقیق  ترکیبات آلی-دانلود رایگان پروزه  ترکیبات آلی 
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبرای افرادی که رشته شیمی دارند مناسب است.
از نظر تاریخی، مهمترین محافظت کننده های آلی، اجزایی بودند که از تقطیر قطران، اصولا از زغال سنگ حاصل می شدند؛ محافظت کننده هایی از این نوع قبلاً به طور مفصل در بخش ۴-۲ شرح داده شده اند

افزودن مواد سمی به روغن سنگین نفت خام در ابتدا تلاشی بود برای یافتن جایگزینی کرئوزوت، در مواقع کمیابی آن، در حالی که فرمول بندی های جدید به گونه ای طراحی شدند که تمام مزایای کرئوزوت را بر حسب سمیت دارا می باشند و حتی فراریت محدود که در پایدار سازی میزان رطوبت چوب فرآوری شده، بسیار با ارزش است را نیز دارا می باشند. البته عیوبی نظیر ظاهر کثیف و احتمال ترشح که تا حد زیادی به علت انتخاب حلال نسبتاً خام و ارزان قیمت می باشد نیز از جمله موارد احتمالی می باشد. محافظت کننده های آلی واقعی چوب شامل محلول مواد سمی در حلالهای فرار می باشند و در صورتی که حلال کاملاً فرار و ماده سمی بیرنگ باشد، فرآوری کاملا تمیزی حاصل می شود. فعالیت محافظت کننده فقط به رسوب سمی پایدار بستگی دارد و حلال هیچ فعالیت محافظتی را نخواهد داشت، اما در عین حال ممکن است گران قیمت باشد. استفاده از چنین حلالهایی فقط هنگامی میتواند تأیید شود که محافظت کننده های حمل شده با آب یا آب برد، به صورت غیر قابل قبولی باشند. مشکل اصلی استفاده از آب، متورم شدگی یا بادکردگی چوب است که برای اموری نظیر درودگری غیر قابل قبول است، حتی اگر چوب فرآوری شده خشک باشد زیرا هنوز خطر تغییر شکل(پیچیدگی) دائمی وجود خواهد داشت.

در چنین مواقعی است که هزینه اضافی یک حلال آلی می تواند توجیه پذیر باشد و در حال حاضر امور مرتبط با نجاری و درودگری معرف بازار اصلی برای محافظت کننده های مبتنی بر حلال آلی می باشند.

حلالهای آلی- مزایای اختصاصی

Organic Solvents – Proprietary advantages

با وجود آنکه حلال آلی ممکن است مستقیماً در خواص محافظت کننده سهیم نباشد، قطعاً از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مایعات تقطیری غیر قطبی نفت خام سبک، گرانرویهای(ویسکوزیته های) پایینی دارند و می توانند به سرعت به داخل چوب خشک نفوذ کنند، به طوری که برای استفاده در فرمول بندی محافظت کننده هایی که جهت کاربرد سطحی به وسیله برس، اسپری یا غوطه ور سازی طراحی می شوند، بسیار مناسبند. با این وجود، رسیدن به نفوذ عمیق توسط فرمول بندی محافظت کننده کافی نیست، چرا که تبخیر بعدی حلال سبب میشود که مواد سمی به جایی در سطح، که بسیار مستعد از دست رفتن به وسیله تبخیر و شستشو می باشند، برگردند. کمک حلالها به صورت مکرر مرود استفاده قرار می گیرند، گاهی اوقات برای افزایش سرعت حل نمودن مواد سمی در حین تولید، اما غالباً برای فراهم کردن باقی مانده یا پسماندهای دارای گرانروی بالا که باعث ابقای مواد سمی به هنگامی می شوند حلال حامل تبخیر می شود، و بر این اساس توزیع مناسبی را ایجاد میکنند. در بعضی موارد استفاده از کمک حلالها سمیت ظاهری یک جزء فعال را به طور مشخص کاهش می دهد که شاید به علت توزیع عمیق تر یا فعالیت محافظت کننده ای که پایداری بیشتر و عمر مؤثر طولانی تری را تأمین می کند، باشد. با وجود آنکه بعضی از محصولات مبتنی بر غلظت یکسان یا مشابه یک ماده سمی خاص باشند، عملکرد آنها به گستردگی تغییر می کند و نباید چنین فرض شود که محصولات با خصوصیات ظاهراً مشابه، عملکرد شمابهی دارند.

ترکیبات نیتراته rated compounds

نیتره کردن(نیتراسیون) ممکن است فعالیت قارچ کشی ترکیباتی نظیر فنول، کرزول، اکسیلنول، نفتول و آنترانول را افزایش دهد. ترکیبات نیتراته مختلف به عنوان محافظت کننده های چوب در قرن نوزدهم مطرح شدند اما مدتی بعد از نظر تجاری نیز پذیرفته شدند، زیرا آزمایشها نشان داد که ابقای بالای، مثلا، دی نیتروفنول یا دی نیترو- O– کرزول، هنگامی که آنها به تنهایی استفاده می شدند، لازم بود.

راکو- آنتیونین- آنتین جرمین- میکانتین

Raco – Antinonnin – Antingermin – mykantin

راکو، اصولا از فنول های نیتراته تشکیل شده است، در هیمن حال آنتیونین که در سال ۱۸۹۲ معرفی شد و تا سال ۱۹۱۳ نیز مورد استفاده قرار گرفت که متشکل از مخلوط دی نیترو- O– کرزولات، صابون نرم و آب بود. در آنتی جرمین، مس در ترکیب با نیترو- O– کرزول استفاده می شد. با این وجود، مهمترین کاربرد ترکیبات آلی نیتراته در ترکیب با نمکها در محافظت کننده های نوع ولمان بود که در بخش ۴-۳ توصیف شد. با وجود آنکه تلاشهایی برای توسعه فرآوری های محلی جهت افزایش عمر تیرهای فرآوری شده صورت گرفته است، ذکر این نکته جالب است که فرمول بندی دی نیتروفنات سدیم که تحت عنوان خمیر میکانتین شناخته می شود به همین منظور تا ۱۹۱۲ توسط فالک تولید شد.

ترکیبات کلرینه- کلروفنولها

Chlorinated compounds – chlorophenols

تلاشهایی برای بالا بردن فعالیت محافظت کننده کرئوزوت به وسیله کلردار کردن (کلرنیاسیون) انجام گرفته است که علاقه به فنولهای کلرینه را سبب شده است، با این حال، این ترکیبات تا زمانی که هاتفیلد در ایالات متحده نسبت به ارزیابی فعالیت انها اقدام نمود، بعنوان محافظت کننده های چوب، به وطور جدی مورد توجه قرار نگرفتند. او ابتدا تتراکلروفنول و سپس پنتا کلروفنول را بررسی قرار ایوانشکی و تورشکی در همان زمان دی- و تری کلروفنول ها را مورد بررسی قرار دادند. تا سال ۱۹۳۵ هاتفیلد توانست خواص محدوده کاملی از کلروفنولها و کلر- o– فنیل فنولها و همچنین نمکهای سدیم آنها را بررسی کند. بر این منبا، مشخص شد که کلردار کردن بیشتر، عموماً فعالیت قارچ کشی و همچنین نقطه ذوب را افزایش می دهد و محافظت کننده های فعالتر و پایدارتری را ایجاد می کند. با تکمیل بعدی این تحقیقات، پنتا کلروفنول برای محافظت از کارهای چوبی(چوبکاری) بیرونی در حدود سال ۱۹۳۶ معرفی شد و در ظرف چند سال، محلول ۵% پنتا کلروفنول بعنوان فرمول بندی استاندارد حلال آلی به طور گسترده پذیرفته شد.

 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
موضوع : پایان نامه انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق مقایسه مراحل نفوذ فیزیکی با تابعیت غیر خطی و واکنش سطحی 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۳۴ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه

فرایند انحلال یکی از فرایندهای بسیار معمول و مهم در مهندسی شیمی و استخراج کانی های معدنی و صنایع غذایی و فولاد و صنایع دیگر می باشد. در کمتر جایی می توان صنعتی را یافت که با این فرایند سروکار نداشته باشد. در صنایع مختلف به طور عموم در بیولوژی داروسازی و بخصوص در صنایع استخراج مواد معدنی تولید شکر فسفات آمونیم کلرور سدیم و کریستالیزاسیون که یکی از روشهای مهم در تهیه مواد با خلوص بسیار بالا است کاربرد فراوانی دارد.

در فرایند کریستالیزاسیون که قدمتی بیش از ۳۵۰۰ سال دارد تهیه نمودار حلالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در فرایند استخراج تفاوت حلالیت یک جزء در دو فاز باعث جداسازی می شود که دانستن میزان حلالیت و شرایط مطلوب مهم است.

با توجه به مصرف کم انرژی در این فرایند پیش بینی می شود با گران شدن تدریجی انرژی فرایند کریستالیزاسیون جایگزین روشهایی نظیر تقطیر و استخراج شود. در جداسازی های بیولوژیکی که هدف تهیه مواد با خلوص بالا و این مواد از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند کریستالیزاسیون یکی از بهترین روش هاست و البته ابتدا باید محلول فوق اشباع تهیه که دانستن نحوه انحلال و سرعت انحلال و نمودار حلالیت لازم و ضروری است.

نکات فوق موجب استقبال شدید محققین بخش مهندسی شیمی به این عملیات شده و در حال حاضر تلاش زیادی در جهت بهبود و ارائه مدل های ریاضی و برنامه های رایانه ای که بتواند رفتار یک سیستم را پیش بینی کند می شود. البته گستردگی این مبحث به گونه ای است که بیشتر مطالعات و تحقیقات بر روی سینتیک انحلال یک ماده خاص آن هم در شرایط بخصوص را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

موضوع : پایان نامه تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب ((آناليز پيامد)) در يكي از مجتمعهاي پتروشيمي ايران
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۳۳۲ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده

امروزه تجزيه و تحليل واحدهاي فرايندي با استفاده از روشهاي سيستماتيك براي اطمينان از ايمن بودن واحدها در كنار تجربيات مهندسي امري ضروري است. يكي از مهمترين مراحل افزايش سطح ايمني در واحدهاي موجود يا در حال طراحي، ارزيابي ريسك خطراتي همچون پخش شدن مواد شيميايي در محيط است. ارزيابي كمي و كيفي ريسك در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جزء لاينفك طراحي واحدهاي فرايندي محسوب مي شود، ولي متأسفانه در كشور ما هنوز جايگاه خود را بدست نياورده و شايد يكي از دلايل مهم آن عدم آشنايي كافي با مباني اوليه ارزيابي كمي و كيفي ريسك است. مدلسازي پيامدهاي خطرات احتمالي در يك واحد فرايندي، يكي از مهمترين مراحل ارزيابي ريسك بحساب مي آيد. امروزه اين مدلسازي توسط نرم افزارهاي صورت مي گيرد. پيش بيني اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در يك PHAST قدرتمند كامپيوتري مانند نرم افزار واحد فرايندي بوسيله مدلهاي رياضي، تحليل پيامد ناميده مي شود. بنابراين مديريت ريسك يك واحد فرايندي بدون انجام تحليل پيامد ممكن نيست. در اين پروژه واحد آيزوماكس پالايشگاه بندرعباس مورد تجزيه و تحليل عواقب حوادث احتمالي قرار گرفته است. ضروري است كه با شناسايي سناريوهاي حوادث محتمل در اين واحد، تحليل پيامدها براي هر يك از آنها صورت گيرد و مناطق و بخش هايي كه احتمال آسيب و خسارت بيشتري دارند، شناسايي شده و با توجه به امكانات فعلي واحد با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مفيد از ميزان تلفات انساني تا حدود زيادي كاسته شود. 

 • بازدید : 100 views
 • بدون نظر
دانلود پروژه و پایان نامه رشته شیمی و زیست شناسی (بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي تصفیه گازهای ترش و عملیات شیرین سازی),دانلود پایان نامه رشته شیمی,دانلود پروژه رایگان رشته شیمی,دانلود پروژه و پایان نامه رشته زیست شناسی,دانلود تحقیق و مقاله تصفیه گازهای ترش و خام و شیرین کردن گازها,دانلود پایان نامه و پروپوزال آماده رشته شیمی و زیست شناسی با عنوان پساب های صنعتی,دانلود پایان نامه آماده ورد word قابل ویرایش رشته شیمی و زیست شناسی
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی و زیست شناسی با عنوان بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي تصفیه گازهای ترش و عملیات شیرین سازی رو برای عزیزان دانشجوی رشته زیست شناسی و شیمی قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

توجه : این پروژه و پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت کامل و جامع قرار داده شده است و حجم کل فایل نزدیک به ۱۶ مگابایت به همراه تصاویر و عکسهای پروژه میباشد .

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته زیست شناسی – شیمی
عنوان پایان نامه: بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي

راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید .

چكيده
يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكيل دهنده شان نمي توانند به آاساني خالص شوند. اين فرآيند جديد از هگزادكان به عنوان مايع حامل بي‌اثر براي حصول اطمينان از توزيع مناسب مايع در ستون تقطير ، به منظور جلوگيري از آلودگي و سهولت تفكيك اجزاء غيرفرار استفاده مي كند. در اين پروژه فرايند با داده هاي تعادل فازي نوين بين مخلوط دي اتانول آمين، بي(هيدروكسي اتيل) پيپرازين، تري(هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين، آب و هگزادكان توضيح داده شده است. خصوصيات فيزيكي طراحي شدة ماده حامل بي اثر مورد بحث قرار مي گيرد و رهنمودهايي جهت انتخاب آن ارائه گرديده اند. از مدل ضريب فعاليت دو مايع غير تصادفي به طور موفقيت آميز جهت نمايش يا ارائه داده هاي تعادلي استفاده مي شود. فرآيند تقطير براي عمل خلوص سازي محلول‌هاي آمين آلوده شده، توصيف شده است. فرآيند تقطير چند مرحله‌اي و مايع حامل بي اثر(هگزادكان) استفاده مي شود. از ستون تقطير با قطر داخلي ۵۰ پيشنهاد شده با شبيه سازاسپن(ASPEN) را تائيد كند و از خصوصيات فيزيكي مايع حامل بي اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده مي كند . بعنوان مثال، براي تفكيك ناخالصي هاي محلول دي اتانول آمين فاسد شده تحت شرايط خلاء راندمان خوبي به دست آمده بود. نتايج با تقطير تك مرحله اي مرسوم برابر هستند.
مقدمه
اين پروژه ، شامل سه فصل مي باشد. فصل اول راجع به شيرين كردن گازها و حلال اتانول آمين، فصل دوم در ارتباط با فرايند بازيافت حلالهاي جاذب و فصل سوم در رابطه با آناليز فرايند پيشنهادي مي باشد.
در فصل اول گازها به صورت عمومي، ناخالصيهاي موجود در گازها، فرايند شيرين كردن گازها ، روشهاي پالايش ، روش آمين، تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين‌ها، حلالها جاذب، آمينها، خصوصيات و كاربرد آمين ها ، ظرفيت تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان و …. بحث شده است.
در فصل دوم فرايند نويني براي بازيافت اتانول آمينها خصوصاً دي اتانول آمين از محلولهاي نيمه فاسد شده پيشنهاد شده است و سپس فرايند و تعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي(هيدوركسي اتيل) پيپازين – تري (هيدروكسي اتيل ) اتيلن دي آمين – هگزادكان ، مشخصات مايع بي اثر ،بررسي تعادلي بخار- مايع ، ترموديناميك تعادل بخار – مايع و… تشريح شده اند.
در فصل سوم آناليز فرايندپيشنهادي ، تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل، آناليز فرايند با شبيه سازاسپن ، تقطير جزئي وناگهاني ، اثر شرايط عملياتي روي اجراي فرايند و …. توضيح داده شده اند.
بعضي علائم، نشانه ها ، حروف و اختصار كلماتي كه در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضيح داده نشده اند، در پايان پروژه تحت عنوان ضميمه آورده شده اند.

فهرست مطالب                                    صفحه

مقدمه    3
چكيده    4

فصل اول
شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها
تعريف عمومي گازها    6
انواع گاز طبيعي    6
ناخالصي هاي موجود در گازها    7
پالايش گازها    7
روش آمين    9
انتخاب نوع فرآيند    10
تجهيزات لازم فرايند تصفيه گاز ترش با آمين ها    11
فرآيند تصفية گاز ترش با دي اتانول آمين (DEA)    12
اثر گازهاي اسيدي جذب شده روي خواص فيزيكي آلكانول آمين    16
واكنش هاي شيميايي فرآيند شرين كردن گاز طبيعي    17
حلالهاي جاذب    19
ويژگيهاي زداينده گازها و حلالهاي جاذب    20
معرفي آمين ها و معيار انتخاب آنها    21
توليداتانول آمين ها    22
خصوصيات اتانول آمين ها    25
كاربرد اتانول آمين ها    28
مزاياي دي اتانول آمين نسبت به موتور اتانول آمين    29   
ظرفيت، تقاضا و قيمت اتانول آمين در سطح جهان    30

فصل دوم
فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:
تشريح فرايند وتعادل فازي سيستم دي اتانول آمين – بي (هيدروكسي اتيل) پيپرازين
تري (هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين – هگزادكان    34

فرايند نوين    36
مشخصات مايع بي اثر    38   
بررسي تعادل بخار مايع(VLE)    39
ترموديناميك تعادل بخار – مايع    39
مخلوط‌هاي دوتايي     45
مخلوط‌هاي چند جزيي    48
آناليز رگرسيون داده‌هاي تعادلي بخار – مايع    49
مواد، تجهيزات و روش‌هاي آ‌زمايشگاهي    53

فصل سوم
فرايند نويني براي بازيافت DEA از محلولهاي نيمه فاسد شده:
آناليز فرايند    56
تقطير تحت شرايط جريان برگشتي كامل    56
آناليز فرايند با شبيه ساز ASPEN     65
تقطير ناگهاني    66
تقطير جزئي و ناگهاني    68
اثر شرايط عملياتي بر اجراي فرايند    72
شبيه سازي فرايند پيشنهادي با دو ستون تقطير    80

نتيجه     84
ضميمه    86
معادلة NRTL و پارامترهاي آن     88
مراجع     89

تعريف عمومي گازها
در طبيعت مواد به اشكال و حالتهاي مختلف وجود دارند كه هر حالت يك فاز ناميده مي شود. مثلاً فاز جامد، فاز مايع، فاز گاز، فاز پلاسما. گازها فازي از ماده هستند كه فاصله بين مولكولها زياد ونيروي جاذبه بين مولكولهاي آنها ناچيز مي باشد. چنانچه در هر ظرفي قرار گيرند، شكل آن ظرف را پيدا مي‌كنند.

انواع گاز طبيعي
گاز طبيعي: ماده اي است كه در بسياري از نقاط جهان بصورت مخازن گازي دراعماق زمين وجوددارد.
گاز چاهي: گازي است كه بطور مستقيم از چاه بهره برداري مي شود.
گاز خام: به ماده اوليه گازي كه بواحدهاي شيميايي داده مي شود، اتلاق مي گردد.
گاز خط لوله: گاز قابل فروش كه مشخصات قابل قبول خريدار داشته باشد و يابا استاندارد متداول ممكن وفق دهد.
گاز ترش: گازي است كه به مقدار قابل ملاحظه سولفيد هيدروژن ( ) يا دي اكسيد كربن( ) و يا هر دوي آنها را داشته باشد.
گاز شيرين: گازي است كه سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن آن حداقل مجاز مناسب خط لوله باشد.
گاز خشك: گازي است كه كم تر از يك دهم گالن هيدروكربن   و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.
گاز تر: گازي است كه بيش از يك دهم گالن هيدروكربن   و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.[۱]
 
ناخالصي هاي موجوددر گازها
ناخالصيهاي موجود در گازها عبارتند از :
– نيتروژن ( )        – سولفيد هيردوژن ( )    – دي اكسيد كربن( )
– آب ( )             – هليم(He)            – گوگرد(S)
– دي سولفيد كربن ( )                    – سولفايد كربونيل(COS)
– مركاپتان مانند متيل مركاپتان واتيل مركاپتان(R-SH)
معمولاً بيش از همه ناخالصي هاي فوق، گازهاي   و   در گاز طبيعي يافت مي شوند كه بايد با روش هاي مناسب زدوده شده و قابل فروش و مصرف استاندارد گردد. ساير ناخالصي ها معمولاً همراه   و  زدوده مي شوند مگر آنكه بطور استثناء روش خاصي براي حذف آنها لازم باشد. روش جذب ناخالصي ها بستگي به ميزان هر كدام در گاز دارد . نسبت سولفيد هيدروژن به دي اكسيد كربن در گاز ممكن است خيلي متغير باشد و لذا روشهاي زدودن آنها مي تواند متفاوت باشد.

پالايش گازها
دلايل پالايش گاز وجذب   و  : گازها آن طوريكه در طبيعت وجوددارد كمتر قابل مصرف بوده و به دلايل مختلف بايد پالايش شود. مهمترين دلايل پالايش گاز عبارتند از:
–    خورندگي و مسموم كنندگي  
–    فقدان ارزش حرارتي 
–    استحصال انرژي
–    استفاده از گاز در تركيبات شيميايي و پتروشيميايي
–    حفظ محيط زيست[۲].

روش هاي پالايش گاز
قبل از پيدايش روش هاي معمول، براي حفظ   و  از گاز طبيعي از آهك استفاده مي شد و آهك مصرف شده دور ريخته مي شد. در سال ۱۹۱۰ روش اكسيدآهن ابتدا در انگلستان و بعد در ساير نقاط جهان رواج يافت. در سال ۱۹۲۰  روش كربنات پتاسيم يا سي بورد  بوسيلة كمپاني كوپر  معرفي شد. در واقع اين اولين روش تجاري بود كه گازهاي اسيدي بوسيلة مايع شستشو داده مي‌شدند. روش استفاده از آمين در سال ۱۹۳۰ به ثبت رسيد و در سال ۱۹۳۹ روش مخلوط آمين و گليكول پيشنهاد شد كه پالايش و خشك كردن گاز را يك جا انجام مي داد. د ۱۹۴۸ تجاري كردن اين روش ها تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. روش هاي جذب سطحي سولفينول   در سال ۱۹۶۵ بوجود آمد و روش فلور و استفاده از غربالهاي مولكولي بتدريج جايگزين روش هاي قديمي گرديد. بطور كلي روش هاي پالايش گاز در چهار گروه دسته بندي مي شوند:
۱-    روش استفاده از حلال هاي شيميايي مثل آمين ها، مخلوط گليكول، آمين وكربنات پتاسيم.
۲-    روش استفاده از حلال هاي فيزيكي مثل پروپيلن، دي متيل اتر. تتراهيدروتيوفن دي اكسيد.
۳-    روش اكسيد كردن گاز سولفيد هيدروژن مانند روش هودري و اكسيد آهن.

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عنصر كربن بطور طبيعي در تمام دنيا بصورت گسترده ا ي در اشكال مختلف كريستالي، منظم شده و بي شكل توزيع و پراكنده شده است. كربن و گرافيت در اشكال مختلف ساخته شده شان رتج مختلفي از خواص حرارتي، الكتريكي و شيميايي را نشان مي دهند كه اين خواص با انتخاب مواد اوليه و عمليات حرارتي كه در حين ساخت بروي آن انجام مي گيرد بستگي داشته و كنترل مي گردد. 
مواد پايه كربني بعلت پيوند هاي شيميايي مختلف اتم هاي كربن ساختارهاي كريستالي مختلف از خود نشان داده و از خواص مختلفي از جمله سختي عالي، بند گپ عريض، هدايت حرارتي بالا و غيره برخوردارند. در مقايسه با موادي با خواص مشابه مواد كربني در بسياري از موارد فوق العاده هستند
کربن عنصری شیمیائی در جدول تناوبی است، با نشان C و عدد اتمی ۶. کربن عنصری غیر فلزی و فراوان، چهارظرفیتی ودارای سه آلوتروپ می‌‌باشد: 
الماس (سخت‌ترین کانی شناخته شده) 
گرافیت(یکی از نرم‌ترین مواد) 
Covalend bound sp1 orbitals are of chemical interest only 
فولریت (فولرین ها، مولکولهایی در حد بیلیونیوم متر هستند که در شکل ساده آن، ۶۰ اتم کربن یک لایه گرافیتی با ساختمان ۳ بعدی منحنی، شبیه به روروئک (روروئکی که قسمت جلوی آن مانند چوب اسکی خم شده)، تشکیل می‌‌دهند .
دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده. این سطوح بصورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن همسانگرد (ایزوتروپیک) است.
چنین کربنی همسانگرد و مانند شیشه محکم است. لایه‌های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده اند، بلکه مانند کاغذ خرد شده می ‌‌باشند.
الیاف کربن شبیه کربن شیشه‌ای می‌‌باشند. تحت مراقبتهای ویژه (کشیدن الیاف آلی و کربنی کردن) می‌توان لایه‌های صاف کربن را در جهت الیاف مرتب کرد. هیچ لایه کربنی در جهت عمود بر محور الیاف قرار نمی‌گیرد. نتیجه الیافی با استحکام بیشتر از فولاد می‌‌باشد . کربن در تمامی جانداران وجود داشته و پایه شیمی آلی را تشکیل می‌‌دهد.همچنین این غیرفلز ویژگی جالبی دارد که می‌تواند با خودش و انواع زیادی از عناصر دیگر پیوند برقرار کند(تشکیل دهنده بیش از ده میلیون ترکیب).در صورت ترکیب با اکسیژن تولید دی اکسید کربن می‌کند که برای رویش گیاهان، حیاتی می‌‌باشد.در صورت ترکیب با هیدروژن ترکیبات مختلفی بنام هیدرو کربنها را بوجود می‌‌آورد که به شکل سوختهای فسیلی، در صنعت بسیار بنیادی هستند. وقتی هم با اکسیژن و هم با هیدروژن ترکیب گردد ،گروه زیادی از ترکیبات را از جمله اسیدهای چرب را می‌‌سازند که برای حیات و استر، که طعم دهنده بسیاری از میوه‌ها است، ضروری است.ایزوتوپ C-14 به طور متداول در سن یابی پرتوزایشی کاربرد دارد.
اشکال
کربن به دلایل زیادی قابل توجه است. اشکال مختلف آن شامل یکی از نرم‌ترین (گرافیت) و یکی از سخت‌ترین (الماس) مواد شناخته شده توسط انسان می‌‌باشد. افزون بر این، کربن میل زیادی به پیوند با اتمهای کوچک دیگر از جمله اتمهای دیگر کربن، داشته و اندازه بسیار کوچک آن امکان پیوندهای متعدد را بوجود می‌‌آورد. این خصوصیات باعث شکل گیری ده میلیون ترکیبات کربنی شده است .ترکیبات کربن زیر بنای حیات را در زمین می‌‌سازند و چرخه کربن – نیتروژن قسمتی از انرژی تولید شده توسط خورشید و ستارگان دیگر را تأمین می‌کند. ==تولید کربن کربن در اثر مهبانگ (انفجار بزرگ آغازین) حاصل نشده، چون این عنصر برای تولید نیاز به یک برخورد سه مرحله‌ای ذرات آلفا (هسته اتم هلیم) دارد. جهان در ابتدا گسترش یافت و به چنان به سرعت سرد شد که امکان تولید آن غیر ممکن بود. به هر حال، کربن درون ستارگانی که در رده افقی نمودار H-R قرار دارند، یعنی جائی که ستارگان هسته هلیم را با فرایند سه گانه آلفا به کربن تبدیل می‌کنند، تولید شد.
کاربردها
کربن بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده است و تا آنجا که می‌‌دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت(به برتر پنداری کربن مراجعه کنید).عمده‌ترین کاربرد اقتصادی کربن، فرم هیدروکربنها می‌‌باشد که قابل توجه‌ترین آنها سوختهای فسیلی، گاز متان و نفت خام است.نفت خام در صنعت پتروشیمی برای تولید محصولات زیادی از جمله مهم‌ترین آنها بنزین، گازوئیل و نفت سفید بکار می‌رود که از طریق فرآیند تقطیر در پالایشگاهها بدست می‌‌آیند. از نفت خام مواد اولیه بسیاری از مواد مصنوعی، که بسیاری از آنها در مجموع پلاستیک نامیده می‌شوند، شکل می‌گیرد.
===دیگر کاربردها=== :
ایزوتوپ C-14 که در ۲۷ فوریه ۱۹۳۰ کشف شد در سن یابی کربن پرتوزا مورد استفاده است. 
گرافیت در ترکیب با خاک رس به‌عنوان مغز مداد بکار می‌رود. 
الماس جهت تزئین ونیز در مته‌ها و سایر کاربردهایی که سختی آن مورد استفاده است کاربرد د ارد. 
برای تولید فولاد، به آهن کربن اضافه می‌کنند. 
کربن در میله کنترل در واکنشگاه‌های اتمی بکار می‌رود.
گرافیت به شکل پودر و سفت شده به‌عنوان ذغال چوب برای پخت غذا ،در آثار هنری و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
قرصهای ذغال چوب در پزشکی که به صورت قرص یا پودر وجود دارند برای جذب سم از دستگاه گوارشی مورد استفاده اند. 
خصوصیات ساختمانی و شیمیایی فولرن به شکل ریزتیوب کربن، کاربردهای بالقوه امیدوار کننده‌ای در رشته در حال شکل گیری نانوتکنولوژی ذارد.
دگرگونه‌ها (آلوتروپها)
 
 
نمودار فازی کربن
تاکنون چهار شکل گوناگون از کربن شناخته شده است: غیر متبلور(آمورف)، گرافیت، الماس و فولرن .
کربن در نوع غیر بلورین آن اساسا گرافیت است اما بصورت ساختارهای بزرگ بلورین وجود ندارد.این شکل کربن، بیشتر بصورت پودر است که بخش اصلی موادی مثل ذغال چوب و سیاهی چراغ (دوده) را تشکیل می‌‌دهد. در فشار و دمای اتاق کربن به شکل گرافیت پایدارتر است که در آن هر اتم با سه اتم دیگر بصورت حلقه‌های شش وجهی- درست مثل هیدروکربنهای معطر – به هم متصل شده اند. هردو گونه شناخته شده از گرافیت، آلفا (شش ضلعی) و بتا (منشور شش وجهی که سطوح آن لوزی است) خصوصیات فیزیکی همانند دارند تنها تفاوت آنها در ساختار بلوری آنها می‌‌باشد. گرافیتهای طبیعی شامل بیش از ۳۰% نوع بتا هستند در حالیکه گرافیتهای مصنوعی تنها حاوی نوع آلفا می‌‌باشند. نوع آلفا از طریق فرآوری مکانیکی می‌تواند به بتا تبدیل شود و نوع بتا نیز براثر دمای بالای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد دوباره بصورت آلفا بر می‌گردد.
گرافیت به سبب پراکندگی ابر pi هادی الکتریسیته است. این ماده نرم بوده و ورقه‌های آن که اغلب به‌وسیله اتمهای دیگر تفکیک شده اند، تنها به‌وسیله نیروهای وان در والس به هم چسبیده‌اند به گونه‌ای که به راحتی یکدیگر را کنار می‌‌زنند.
در دما و فشارهای خیلی بالا کربن به صورت الماس پایدار است که در آن هر اتم با چهار اتم دیگر پیوند دارد.الماس ساختار مکعبی همانند سیلسیم و ژرمانیم دارد و (به سبب نیروی پیوندهای کربن – کربن) با نیترید بور هم‌الکترون(BN) در کنارهم بوده و سخت ترین جسم از نظر مقاومت در برابر سایش به شمار می‌رود. تبدیل الماس به گرافیت در حرارت اتاق به قدری کند است که محسوس نیست. در برخی شرایط کربن به شکل لونسدالیت (lonsdalite) متبلور می‌شود که مشابه الماس ولی شش ضلعی است. فولرین ساختاری مثل گرافیت دارد اما بجای بخش‌های تماما” شش ضلعی، حاوی پنج ضلعیها (یا احتمالا” هفت ضلعیهای) اتمهای کربن نیز می‌‌باشند که ورقه را به شکل کره، بیضی یا استوانه بوجود می‌‌آورند. ویژگیهایی از فولرین با نام فولرین باکمینستر (buckminsterfullerene) هم نامیده می‌شوند هنوز بخوبی بررسی نشده اند. اینگونه ساختار را به گونه کوتاه شده، گلوله‌های باکی (buckyballs) هم نامیده اند. کل نامگان فولرین برگرفته از نام باکمینستر فولر (Buckminster Fuller)، توسعه دهنده گنبد میله‌ای می‌‌باشد که از ساختار گلوله‌های باکی تقلید کرد.
پیدایش
تقریبا” ده میلیون ترکیبات کربنی که برای دانش شناخته شده‌اند وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرآیندهای حیاتی و واکنشهای آلی بسیار مهم اقتصادی، ضروری می‌‌باشند.این عنصر به مقدار فراوان در خورشید، ستارگان، ستاره‌های دنباله دار و نیز در جو بیشتر سیارات یافت می‌شود.بعضی از شهابسنگها حاوی الماسهای میکروسکپی هستند که در زمانیکه منظومه شمسی هنوز یک دیسک گازی شکل بود شکل گرفته اند.کربن به صورت ترکیب با سایر عناصر در جو زمین وجود دارد و در همه گونه آب حل می‌شود.کربن به همراه مقادیر کمتر کلسیم، منیزیم و آهن، عنصر اصلی سازنده جرم زیادی از سنگ کربنات (سنگ آهک، دولمیت، سنگ مرمر و …) می‌‌باشد. این عنصر در صورت ترکیب با هیدروژن تولید ذغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی می‌کند که آنها را هیدرو کربن می‌‌نامند. گرافیت به مقدار فراوان در نیویورک و تکزاس، آمریکا، روسیه، مکزیک، گرینلند و هند یافت می‌شود. الماس طبیعی در کیمبرلیت معدنی موجود درچینه‌ها یا ستونهای سنگهای آذرین یافت می‌شوند.بیشترین الماس در آفریقا بویژه آفریقای جنوبی، نامیبیا، بوتسوانا، جمهوری کنگو و سیرالئون وجود دارد. همچنین کانادا، قسمت‌های قطبی روسیه، برزیل و بخش‌های غربی و شرقی استرالیا دارای الماس می‌‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج