گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصل بقاي هرسازماني، ارايه محصولات و خدمات با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني و خواست مشتري است. شركت شتاب كار با بينش جهاني شدن در زمينه توليد قطعات خودرو و ايجاد سازماني نمونه، پيشرو و تأثيرگذار دراقتصاد ايران يكي از شركت‌هايي است كه كيفيت، رضايت مشتري و بهبود مستمر، پايه تمامي فرآيندهاي آن مي‌باشد و باتوجه به اينكه اهتمام كليه كاركنان ارايه محصولات و خدمات با كيفيت است، لذا اجراي پروژه SPC در دستور كار واحدهاي توليدي اين شركت قرارگرفته است. دراين راستا شركت شتاب كار كنترل فرآيند آماري (SPC) را درخط استكان تايپت واحد شماره يك خود به صورت آزمايشي اجرا نموده و پس از حصول نتايج موردنظر و با استفاده از تجربيات اكتسابي اين ابزار را به ساير خطوط و واحدهاي توليدي خود تعميم داد.
۱- آشنايي با شركت شتاب كار
شركت شتاب كار با هدف تأمين بخشي از نيازهاي صنعت خودروي كشور و با سرمايه‌گذاري صددرصد شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات خودرو داخلي (ساپكو) تأسيس گرديده است. اين شركت درسال ۱۳۶۲ با عنوان ساپكو ۴ فعاليت خود را ادامه داد و در تاريخ ۲۰/۵/۷۶ شركت چدن نشكن (سهامي خاص) به ثبت رسيده و از سال ۱۳۷۵ به شكل رسمي به شركت شتاب كار تغييرنام داد.
فعاليت‌هاي شركت توليدي شتاب كار در چهاركارخانه به شرح زير انجام مي‌گيرد:
واحد شماره يك 
توليد استكان تايپت، انگشتي(چپ و راست)، پايه انگشتي، ميل فرمان كوتاه پيكان دركارخانه شماره يك واقع درجاده آبعلي، خيابان سازمان آب، خيابان خورشيد صورت مي‌گيرد.
واحد شماره دو
توليد شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پيستون و پروژه انژكتور و كيت گازسوز دركارخانه شماره دو واقع دركيلومتر ۷جاده مخصوص كرج صورت مي‌پذيرد.
واحد شماره سه 
توليد محفظه آب جلو سرسيلندر پژو و پيستون روي فنر سوپاپ پژو و پيستون روي فنر سوپاپ پژو دركارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاكستان انجام مي‌شود.
واحد شماره چهار
مونتاژ جعبه فرمان پژو در كارخانه شماره ۴ واقع دركيلومتر ۱۷ جاده مخصوص كرج صورت مي‌پذيرد.
 
۲- تاريخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار
اجراي پروژه SPC در راستاي تحقق اهداف زير از اسفندماه ۷۷ در واحد شماره يك آغاز گرديد:
۱- كاهش ضايعات و دوباره كاري‌ها
۲- كاهش ميزان نوسانات محصولات و خدمات
۳- فراهم آوردن فرصت براي تمامي كاركنان جهت مشاركت درامر بهبود مستمر
۴- كمك به مديريت و كاركنان درامر اتخاذ تصميمات اقتصادي درباره فرآيند
دراين پروژه خط توليد استكان تايپت بدليل داشتنن بيشترين درصد ضايعات و حجم بالاي توليد بعنوان خط نمونه انتخاب و كار بر روي آن آغاز گرديد تا درصورت مثبت بودن نتايج و تجربيات حاصله به سايرخطوط تسري يابد.
پس از گذشت ۴ماه از آغاز پروژه درخط استكان تايپت و دستيابي به نتايج قابل قبول و بكارگيري SPC درساير خطوط توليد مدنظر قرارگرفت. دراين راستا SPC درخطوط توليدي انگشتي چپ و راست با هدف كاهش ضايعات تا حد ۸/۰ درصد آغاز گرديد.
با بكارگيري تكنيكهاي SPC و ايجاد سيستم‌هاي انگيزشي مناسب در راستاي اهداف SPC ، اين پروژه درساير خطوط نيز به نتيجه مطلوب رسيد.
درحال حاضر نيز باتوجه به تجارب كسب شده درواحد شماره يك، استفاده از ابزار SPC به ساير واحدهاي توليدي توسعه داده شده است.
۳- مراحل انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار
مراحل اصلي انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- بررسي نياز به انجام SPC در سازمان
۲- تشكيل كميته اجرايي
۳- انتخاب فرآيندي كه بيشتري ضايعات را داراست (خط استكان تايپت)
۴- تهيه زمانبندي اجراي پروژه بمنظور استفاده بهينه از زمان
۵- امكان‌سنجي پروژه
۶- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات (شامل ضايعات و دوباره كاريها)
۷- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC 
۸- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار(رسم OPC و تعيين مشخصه‌هاي كيفي)
۹- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرآيند
۱۰- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC 
۱۱- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه جهت دستيابي به راه‌حل بهينه 
۱۲- تهيه و بررسي آمار ضايعات
۱۳- تهيه نمودار پاراتو وشناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات
۱۴- شناسائي حدود كنترلي مشخصه‌هاي كيفي و تعيين مشخصه‌هاي بحراني
۱۵- مشخص كردن ابزار انداز‌ه‌گيري و حصول اطمينان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گيري (تست IC) 
۱۶- تهيه نمودارهاي RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL 
۱۷- تحليل نمودار روند و شناسائي اقدامات اصلاحي
۱۸- انجام اقدامات اصلاحي
۱۹- بررسي اثر بخشي اقدامات اصلاحي انجام شده
۲۰- تهيه نمودارهاي كنترلي مناسب (XBAR R-CHART, P-CHART) 
۲۱- تدوين سيستم انگيزشي در راستاي اهداف SPC 
۲۲- بهبود مستمر
۲۳- اجراي SPC در ساير خطوط
در ادامه مراحل كلي انجام پروژه SPC بصورت شماتيك نشان داده شده است.
 
۳-۱- نياز به انجام پروژه SPC در سازمان:
اعتقاد به بهبود كيفيت مستمر دركيفيت و بهره‌وري در راستاي سوددهي سازماني يك امرحياتي است. استانداردهاي ديروز مانند (AQI) كافي نيستند. براي عرضه محصولات در بازارهاي جهاني نياز به كيفيت برتر درسطح جهاني است مصرف‌كنندگان درجستجوي خريد محصولي با كيفيت برتر و قيمت كمتر هستند. هرسازماني بايد كليه پرسنل را متعهد به پيروي از روشهاي مؤثر درانجام فرآيندهاي توليدي و يا ستادي كند تا بهره‌وري وكيفيت درتوليد محصولات رقابتي باشد.
كنترل فرآيند آماري: يك ابزار براي بهبود مستمر كليه فرآيندهاي سازماني است. 
۳-۲- تشكيل كميته اجرائي و مهندسي:
هدف: كميته مهندسي جهت تصميم‌گيريهاي كلان پروژه و تشكيل كميته اجرائي جهت اجراي تصميمات گرفته شده و پيگيري امور SPC 
اقدامات انجام شده: 
تشكيل كميته مهندسي
تشكيل كميته اجرائي
تشكيل جلسات هفتگي كميته اجرائي براي اجراي SPC و تصميم‌گيري درخصوص نحوه ادامه SPC 
نتايج بدست آمده:
بررسي مشكلات و موانع اجرائي و سعي درجهت حل آنها
تدوين برنامه كاري هفتگي جهت اجرا
تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده 
۳-۳- انتخاب فرآيندي كه بيشترين ضايعات را داراست:
هدف: تعيين يكي از خطوط توليد براي پياده‌سازي SPC و كاهش ضايعات ماشينكاري و اطلاع از چگونگي جريان مواد درايستگاههاي كاري خط انتخاب شده
اقدامات انجام شده: 
تعريف كل پروژه (اهداف و رويه…)
شناسائي فعاليتهاي لازم براي هرفعاليت و زمان كل پروژهگ
تهيه برنامه زمانبندي اجراي پروژه وسيله نرم‌افزار M.S.PROJECT 
نتايج بدست آمده:
شناسائي فعاليت بحراني
درصد پيشرفت فيزكي پروژه درمقاطع مختلف زماني
پيش‌بيني زمان اتمام پروژه باتوجه به فعاليتهاي انجام شده درهرمقطع زماني 
۳-۴ تهيه زمانبندي اجراي پروژه به منظور استفاده بهينه از زمان:
هدف: استفاده بهينه از زمان جهت اجراي پروژه وكنترل روند انجام آن.
اقدامات انجام شده: 
تعريف كل پروژه (اهداف و رويه‌ها ….)
ـ شناسايي فعاليتهاي لازم جهت انجام پروژه
ـ تهيه زمانهاي لازم براي هرفعاليت و زمان كل پروژه
ـ تهيه برگه‌هاي FMEA جهت تشخيص علل بالقوه بروز عيب
ـ ثبت آثار خرابي بوجود آمده و علل بوجودآورنده آنها در برگه‌هاي FMEA 
ـ ثبت كنترلهائي كه بايد جهت جلوگيري از بروز مشكل انجام شود.
ـ تهيه ماتريس CP بعنوان شناسنامه‌اي جهت اقدامات اصلاحي و پيشگيري 
 نتايج بدست آمده:
درطرح كيفيت آورده شده است.
۳-۵- امكان‌سنجي اقتصادي پروژه
هدف: اطمينان از اقتصادي بودن انجام و يا ادامه پروژه
اقدامات انجام شده:
ليست قطعات ورودي و ضايعات ماشينكاري خروجي هرمرحله و تهيه فرمهاي موردنياز
محاسبه كل هزينه‌هاي مربوط به هرمرحله
ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌ها جهت دو دوره سه ماهه اجراي SPC 
محاسبه هزينه‌هاي انجام پروژه
 نتايج بدست آمده:
پروژه ازنظر اقتصادي بودن مقرون به صرفه است.
۳-۶- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات
شامل ضايعات برگشتي از مشتري و تعداد مردوديها و دوباره كاريها مي‌باشد.
هدف: به صفر رساندن ضايعات و حداقل كردن دوباره كاريها
اقدامات انجام شده:
دريافت قطعات برگشتي از مشتري و تهيه نظرات كارشناسان مربوطه جهت تهيه دلايل بوجود آمدن عيوب و انجام اقدامات اصلاحي 
طراحي و مكانيزه كردن سيستم ثبت اطلاعات ايستگاههاي كاري
نتايج بدست آمده:
آمار ضايعات طي بهمن و اسفندماه (آغاز پروژه SPC) متوسط ۱۰/۸۱ درصد بوده
آمار ضايعات پايان تيرماه (پايان فاز اول پروژه) ۳/۷۵ درصد بوده است.
۳-۷- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC 
  هدف: رسيدن به سطح اطلاعاتي مطلوب پرسنل مرتبط با SPC 
اقدامات انجام شده:
برگزاري كلاسها و جلسات آموزشي براي پرسنل و كارآموزان درگير با پروژه
تهيه جزوات و اطلاعات مربوط به SPC 
كنترل و نظارت بركار آموزش پرسنل و كارآموزان
نتايج بدست آمده:
فراگيري پروژه درسطح بالاي اطلاعاتي براي پرسنل و كارآموزان SPC 
۳-۸- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار
هدف: شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار و تفكيك رده‌هاي مختلف، مشخصه‌هاي كيفي استكان تايپت و تعيين محدوده پذيرش و اهميت آنها و مستندسازي اين اطلاعات
اقدامات انجام شده:
تهيه O.P.C. از قطعه خام تا محصول نهائي
شناسائي و رده‌بندي مشخصه‌هاي كيفي محصول
 نتايج بدست آمده:
مشخص شدن سه رده اولويتي به شرح زير:
رده A : مشخصه كيفي بسيار مهم دركيفيت محصول
رده B : مشخصه كيفي كه وجودش براي محصول اهميت دارد و عدم وجود آن باعث معيوب شدن قطعه نهائي مي‌شود.
رده C : مشخصه‌هاي بي‌اهميت
 
۳-۹- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرايند
هدف: تشكيل ماتريس CP بعنوان تاريخچه‌اي از اتفاقات و اقدامات انجام شده 
اقدامات انجام شده: خط استكان تايپت براي كاهش ضايعات انتخاب شد و پس از بررسي نتايج و تجارب حاصله spc را روي خطوط ديگري نيز اعمال خواهيم كرد.
۳-۱۰- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC
هدف: ارائه رويه‌اي جهت اطمينان از توانمندي فرآيند درامر توليد محصواتي مطابق با نيازمنديهاي مشتري اقدامات انجام شده:
اطمينان از مهارت مسئول اندازه‌گيري
محاسبه قابليت فرآيند
اطمينان از صحت عملكرد ابزار اندازه‌گيري
سيستم اقدامات اصلاحي پيشگيرانه
سيستم تحت كنترل درآورنده فرآيندهاي خارج از كنترل 
 نتايج بدست آمده:
سيستم را كاملاً تحت كنترل درآورده و پس از آن با انجام اقدامات لازم اين حالت را تثبيت كرده و كاردرجهت بهبود مي‌باشد.
۳-۱۱- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه
 هدف: تنظيم و تشريح چگونگي استفاده از ابزارهاي حل مشكل
اقدامات انجام شده:
كتاب هفت گام طلائي‌ حل مشكل تهيه شده است.
نتايج بدست آمده:
آشنائي بيشتر با مراحل كار SPC و حل مشكلات پيش آمده درحين كار 
۳-۱۲- تهيه و بررسي آمار ضايعات:
هدف: اين قسمت جهت كاهش ضايعات انجام مي‌گيرد. 
اقدامات انجام شده:
تهيه نمودارهاي كنترلي و تجزيه و تحليل در راستاي كنترل خط توليد.
نتايج بدست آمده:
براساس اين آمار متوسط درصد ضايعات ماشينكاري درخط توليد استكان تايپت طي دوماه پاياني سال ۸ و ۱۰% بوده است.
۳-۱۳- تهيه نمودار پاراتو و شناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات: (محل ايجاد ضايعات و علل ايجاد ضايعات)
هدف: اولويت‌بندي كار بر روي ايستگاههاي كاري باتوجه درصد ضايعات آنها 
اقدام: نمودارها پاتو براي محل ضايعات خط استكان تايپت، تعدادي قطعه به دستگاه تكميل كادر داده شده و تعداد ضايعات ناشي از هريك از علل محاسبه شده است. 
نتايج بدست آمده: معلوم شده كه مهمترين علت بروز ضايعات درتكميل كار موقعيت STOP مي‌باشد و همچنين علت بعدي وجود شيب دركف قطعه بود كه در دستگاه كفساب فيكسچر جديدي براي رفع اين عيب طراحي و نصب شد.
 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

فایل که اماده کرده ایم با تعداد۶۶صفحه وقیمت ۶۰۰۰تومان و با فرمت pdf وکاملأ فارسی در ارتباط با پایان نامه محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت گاز و پتروشیمی.ﻓﻠﺮﻳﻨﮓ ﻳﻚ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮔﺎز ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ه ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑـﺎﻻ دﺳـﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻠﺮ ﻳـﻚ ﻣﺸـﻌﻞ در ﻫـﻮاي آزاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص در ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﻚ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﻠـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ ﻫﺎي ﻃﺮح دور ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري رخ ﺑﺪﻫﺪ، ﻓﻠﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ . زﻳﺮا ﺑﺎ وﻗﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺧـﻮراك از ﺧﻄـﻮط ﻓﺮاﻳﻨـﺪي آزاد و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ ،ﺷﺪ، ﺳـﻮزاﻧﺪن آن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻓﻠـﺮ اﻳﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . در واﻗﻊ ﻓﻠﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﮔـﺎزي و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات واﺣـﺪ و ﻳـﺎ ﭘﺮﺳـﻨﻞ آﺳـﻴﺒﻲ ﺑﺮﺳﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺳﻮزﻧﺪ. ﻓ ﻠﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺟﻬﺖ ﺳـﻮزاﻧﺪن ﮔـﺎز ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺣﺘﺮاق ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ و ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟﻮذه ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﺮوﭘﺎن، اﺗﻴﻠﻦ، ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ، ﺑﻮﺗﺎ دﻳﻦ و ﺑﻮﺗﺎن%۹۵ ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺮ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ وﻗﻮع اﺣﺘﺮاق ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي در ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و آب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪه و ﻣـﺰاﺣﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺟﻬﺘﺤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ آﻟ ﻮدﮔﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﻠـﺮ ﻫـﺎي ﮔـﺎزي ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺷﺘﻌﺎل دارﻧﺪ . در ﻳﻚ ﻓﻠﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﺮاق ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﻗﺎﻣـﺖ ﮔـﺎز در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻠﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
انقلاب صنعتی 
تغییرات بزرگی که در قرن هجدهم در انگلستان رخ داد به نام انقلاب صنعتی شناخته می شود. اختراعات جدیدی مثل ماشین بخار کالاها را سریعتر و ارزانتر از قبل تولید می کرد. در قرن نوزدهم گسترش صنعت به اروپا و آمریکا رسید. راه آهن سرعت مسافرت را زیاد کرد. مردم زیادی در کارخانه ها کار و در شهرها زندگی می کردند. 

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
I. جوشكاري با قوس الکتریکی :
یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دو الکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکه در شرایط معمولی نمی توان در خلاء جوشكاري نمود

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

ارگونومی بعنوان رشته ای از علوم كه با بدست آوردن بهترين ارتباط ميان كارگران و محيط كاری شان ، مرتبط است تعريف ميشود . ارگونومی با ارزيابی قابليتها و محدوديتهای انسان (بيومكانيك و آنتروپومتری ) ، استرسهای كاری و محيطی (فيزيولوژی كار و روانشناسی صنعتی ) ، نيروهای استاتيك و ديناميك روی بدن انسان (بيومكانيك )، احتياط (روانشناسی صنعتی ) ، خستگی (فيزيولوژی كار و روانشناسی صنعتی )، 

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
بارگذاري جرثقيل ها
مقدمه:
جرثقيلها وسايلي هستند كه به منظور نقل و انتقال بارهاي سنگين مورد استفاده قرار مي گيرند در كارخانجات معمولاً يك جرثقيل ثابت بر روي سازه (و يا در مواقعي كه بار سنگيني است بر روي ستوني مجزا درنظر گرفته مي شود) تا نقل و انتقالات مورد نظر توسط آن صورت گيرد در اينجا ما مي خواهيم بدانيم كه بار ناشي از جرثقيل كه بدست سازه داده مي‌شود چگونه و به چه ميزان است. در اين رابطه اين موضوع حائز اهميت است كه جرثقيل 

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

عمليات قارچي روي تراشه‌هاي چوب قبل از خميرسازي مكانيكي موجب ذخيره انرژي برق و بهبود خواص استحكام كاغذ و كاهش محتواي pitchآن مي‌شود عمليات قارچي برروي گياهاني غير جوبي مفيد است و  pitch آن را كاهش مي‌دهد و از سولفيت، ارگانوسولو و تجزيه توليد خمير كاغذ استفاده مي‌گردد. نتايج مقدماتي با خمير كاغذ يبوكر افت اميدوار كننده است 

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
تبخير جرياني است كه بوسيله آن آب يا يخ تبديل به گازمي شود. در فيزيك فرايند تبديل يخ به بخار را تصعيد مي نامند.
با توسعه جوامع بشري يكي از مسائل مهم در پيشرفت هرجامعه ، دسترسي به آب با كيفيت مناسب در محل و زمان مورد نظر مي باشد ، به طوريكه يكي از مهمترين عوامل محدودكننده توسعه اقتصادي ، مي تواند كمبود آب و يا كيفيت نامناسب آن مي باشد.

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
روشهاي مختلف در تبريد 
۱-۱- مقدمه
در سيستمهاي تبريد حرارت را در درجه حرارت پائين گرفته و در درجه حرارت بالا خارج خواهيم کرد. به طور کلي روشهائي از سرد کردن که در حالتهاي مختلف تبريد خواهيم داشت به صورت زير است:

بالا رفتن درجه حرارت مبرد 
تغيير فاز 
انبساط مايع 
انبساط گاز ايده آل 
مرحله توليد خلاء 
انبساط گاز حقيقي 
مراحل الکتريکي و مغناطيسي 
۲-۱-بالا رفتن درجه حرارت مبرد 
در اثر بالا رفتن حرارت مبرد مقداري حرارت از محيط گرفته مي شود که از رابطه زير بدست مي آيد:

که در آن Q مقدار حرارت از دست رفته در فشار ثابت، m جرم، به ترتيب حرارت مخصوصي در فشار ثابت و افزايش درجه حرارت مبرد مي باشد. 
۳-۱-تغيير فاز 
مقداري حرارتي که مبرد در اثر تغيير فاز جامد به مايع، مايع به بخار، و يا جامد به بخار از دست مي دهد که به ترتيب حرارت ذوب، حرارت نهان تبخير و حرارت تصعيد (sublimation) ناميده مي شود. در اين مورد مثلا انيدريدکربنيک جامد (يخ خشک) در فشار جو در درجه حرارت  از حالت جامد به بخاردر آمده و  حرارت جذب مي کند که مي تواند مبرد خوبي در درجات حرارت پائين باشد. 
رابطه اي که مقدار حرارت منتقل شده را در اثر تغيير فاز مي دهد به صورت زير است. Q=m.L                                                             
که در آن Q حرارت منتقل شده و m جرم مبرد و L تغييرات انتالپي در اثر تغيير فاز که ممکن است حرارت ذوب يا تبخير و يا تصعيد باشد. 
عمل اپراتور در سيکلهاي تراکمي که مايع در آن تبخير مي شود و سرما توليد کند نمونه اي از آن است.
۴-۱- انبساط مايع 
انبساط مايع موجب نقصان درجه حرارت آن شده و اگر همراه با تغيير فاز مايع به بخار باشد نقصان درجه حرارت قابل توجهي خواهيم داشت. مثلا در شکل  (1-1) دياگرام (TS) که در آن منحني هاي مايع و بخار اشباع و فشار ثابت در ناحيه اي که سيال به صورت مايع است رسم شده، نقطه ۱ و ۲ به ترتيب قبل و بعد از انبساط ايزآنتروپ مايع باشد. اگر اين انبساط برگشت ناپذير و آدياباتيک باشد، نقطه  بعد از انبساط سمت راست ۲ واقع مي شود. به هر حال ملاحظه مي شود که درجه حرارت کمي در اثر اين انبساط تغيير کرده که عملا قابل توجه نيست. 

شكل (۱-۱)
برعکس در اثر انبساط ايزآنتروپ مايع اشباع شده نقطه ۳ به نقطه ۴ در ناحيه مخلوط بخار و مايع خواهيد رسيد که در اين تحول، نقصان درجه حرارت قابل توجهي داشته و در اينحالت نيز اگر تحول برگشت ناپذير و آدياباتيک باشد بجاي نقطه ۴ به نقطه  خواهيم رسيد که نقصان درجه حرارت با حالت ايزوآنتروپ ۴-۳ يکسان است. مرحله انبساط مايع يکي از مراحل سيکل تراکم بخار مي باشد، که در لوله موئين و يا شير انبساط صورت ميگيرد. 
۵-۱- انبساط گاز کامل در جريان ثابت 
وقتي گاز کاملي انبساط مي شود نقصان درجه حرارتي خواهيم داشت. رابطه گازهاي کامل به صورت زير است:

حرارتهاي مخصوص نيز ثابت بوده و داريم:

که در آن u و h به ترتيب انرژي داخلي و انتالپي مي باشد. 
رابطه انرژي در جريان ثابت برابر با:

که در آن q و w به ترتيب حرارت مبادله شده و کار انجام گرفته روي سيستم مي باشد. حال اگر تحول خفگي را در لوله شکل (۲-۱) بررسي کنيم در رابطه (۱-۱) با صرفنظر کردن انرژي پتانسيل و حرکتي خواهيم داشت:
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات:۱۱۱ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
در این پروژه ابتدا طبقه بندی انواع بویلرها را ذکر خواهیم کرد  بویلرها   طبقه بندی های گوناگونی دارند بویلرها را می توان بر اساس جنس ، فشار،  درجه حرارت ، شکل ، نوع سوخت و  طبقه بندی کرد.کلمه بویلر از فعل boil به معنی جوشاندن استخراج شده و بویلر به معنی جوشاننده است . درواقع بویلرها نوعی مبدل حرارتی هستند که با گرفتن انرژی حرارتی سوخت و انتقال آن به آب سرد ، باعث تبدیل آب به بخار می شوند . توضیحات بیشتر و فهرست مطالب در ادامه مطلب

انسان همواره برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسایل گرمازا بوده است . در ابتدا با سوزاندن موادی مانند گیاهان و چوب و بعدها با کشف و استخراج معادن انواع سوختهای فسیلی ، از وسایلی مانند بخاری و آبگرمکن استفاده کرده است . ولی به تدریج با گسترش شهر نشینی وفرهنگ آپارتمان نشینی و ایجاد انواع ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و همچنین لزوم توجه بیشتر به مصرف بهینه و اقتصادی سوخت ، باعث گردید سیستمهای مختلف گرمایشی مانند : سیستم حرارت مرکزی ، انواع پکیج یونیت های آپارتمانی ، سیستمهای حرارت تشعشعی و …  مورد توجه بیشتری قرار گرفته و در زمینه بهبود کیفیت و سهولت بهره برداری و نگهداری از آنها اقدامات موثری انجام شده است که از آن جمله می توان تولید و ساخت انواع دیگهای حرارت مرکزی که در ساختمانها و مراکز مختلف صنعتی بسته به شرایط اقتصادی وفنی مورد استفاده قرارمی گیرند ، را نام برد .

دیگهای آب گرم که تولید و بهره برداری ازآنها قدمتی چندین ساله دارد ، در انواع مختلف به صورت عمده با استفاده از فولاد و یا چدن ساخته شده است و برای تولید آب گرم مورد نیاز ، در محلی به نام موتورخانه نصب و بکار گرفته می شوند .

ب – دیگ بخار و جایگاه آن دریک نیروگاه حرارتی :

کلمه بویلر از فعل boil به معنی جوشاندن استخراج شده و بویلر به معنی جوشاننده است . درواقع بویلرها نوعی مبدل حرارتی هستند که با گرفتن انرژی حرارتی سوخت و انتقال آن به آب سرد ، باعث تبدیل آب به بخار می شوند .

فهرست :

الف – مقدمه

ب – دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی

فصل اول : طبقه بندی بویلرها

۱-۱-   طبقه بندی از نظر مصارف بویلر

۱-۲-   طبقه بندی از نظر فشار سیكل آب و بخار

۱-۳-   طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیكی

۱-۴-   طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی

۱-۵-   طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها

۱-۶-   طبقه بندی از نظر فشار كوره بویلر

۱-۷-   طبقه بندی از نظر نوع احتراق

۱-۸-   طبقه بندی از نظر منبع انرژی بویلر

۱-۹-   طبقه بندی از نظرنوع سیال عامل

۱-۱۰-                     طبقه بندی از نظر نوع سیركولاسیون سیال عامل

۱-۱۱-                     طبقه بندی از نظر نام سازنده بویلر

۱-۱۲-                     طبقه بندی از نظر شكل و موقعیت لوله های بویلر

۱-۱۳-                     تشخیص پارامترهای یك بویلر از روی نمودار

فصل دوم : انواع بویلر ها و عملكرد آنها

۲-۱- دیگ های چدنی

۲-۲- دیگ های فولادی

۲-۲-۱- تاریخچه و عملكرد بویلرهای فایرتیوب

۲-۲-۱-۱- انواع بویلرهای فایرتیوب

۲-۲-۲- تاریخچه و عملكرد بویلرهای واتر تیوب

۲-۲-۲-۱- انواع بویلرهای واترتیوب

۲-۳- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها

۲-۳-۱- دیگ های بخار با سیركولاسیون طبیعی

۲-۳-۲- دیگ های بخار با سیركولاسیون اجباری

۲-۳-۲-۱- بویلر با سیركولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی با درام

۲-۳-۲-۲- بویلر با سیركولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی و یكبار گذر

۲-۴- دیگ های پكیج

۲-۵- نحوه انتخاب دیگ بخار

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ بخار

۳-۱- مدارهای عملكرد دیگ های بخار

۳-۱-۱- مدار آب و بخار و اجزای آن

۳-۱-۱-۱- كوره

۳-۱-۱-۲- لوله اصلی تغذیه آب بویلر

۳-۱-۱-۳- پمپ تغذیه آب بویلر

۳-۱-۱-۴- ری هیترها

۳-۱-۱-۵- اكونومایزر

۳-۱-۱-۶- پیش گرم كن دوار یا یانگستروم

۳-۱-۱-۷- دی سوپرهیترها

۳-۱-۱-۸- شیرهای اطمینان

۳-۱-۲- مدار سوخت و هوا و اجزای آن

۳-۱-۲-۱- تعریف سوخت و انواع آن

۳-۱-۲-۲- ارزش حرارتی

۳-۱-۲-۳- احتراق و تعریف آن

۳-۱-۲-۴- محصولات احتراق

۳-۱-۲-۵- راندمان احتراق

۳-۲- مشعل ها و انواع آنها

۳-۲-۱- مشعل های تبخیری

۳-۲-۲- مشعل های پودر كننده

۳-۲-۳- مشعل های گریز از مركز

۳-۳- بازده حرارتی دیگ های بخار

فصل چهارم : رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

۴-۱- رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

۴-۲- شستشوی دیگ های بخار

۴-۳- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگ های بخار

۴-۳-۱- روش دستی

۴-۳-۲- روش كاتدیك

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

۵-۱- نحوه نصب دیگ های حرارت مركزی

۵-۲- راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

۵-۲-۱- بازدیدهای قبل از راه اندازی

۵-۲-۲- پركردن دیگ های بخار

۵-۲-۳- سیستم كنترل وزش دیگ بخار

۵-۲-۴- مشعل های سوخت سبك ( آتش زا )

۵-۲-۵- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی

۵-۲-۶- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد

۵-۲-۷- خواباندن عادی به منظور كار تعمیراتی

۵-۲-۸- خواباندن اضطراری واحد

۵-۲-۹- راه اندازی دیگ های بخار گازسوز

۵-۲-۱۰- خواباندن دیگ بخار گازسوز

فصل ششم : كنترل و بازرسی دیگ های بخار

۶-۱- كنترل دیگ های بخار

۶-۱-۱- كنترل فشار

۶-۱-۲- كنترل درجه حرارت بخار

۶-۱-۳- كنترل سوخت و هوا

۶-۱-۴- كنترل آب تغذیه

۶-۲- بازرسی اساسی سالیانه دیگ های بخار

فصل هفتم : طراحی و ساخت دیگ های بخار

۷-۱- طراحی دیگ های بخار

۷-۲- نحوه ساخت دیگ های بخار

۷-۳- مراحل ساخت دیگ های چدنی شركت ایرفو

۷-۳-۱- تهیه مواد اولیه

۷-۳-۲- تایید مواد اولیه توسط كارشناسان

۷-۳-۳- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تایید مواد اولیه

۷-۳-۴- انبار و توزیع مواد

۷-۳-۵- آزمایشگاه و كنترل آنالیز ذوب

۷-۳-۶- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی

۷-۳-۷- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها

۷-۳-۸- ورقكاری و نقاشی

۷-۳-۹- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تكمیلی

۷-۳-۱۰- تست هیدرواستاتیك پره ها

۷-۳-۱۱- ماشینكاری پره ها و مونتاژ

۷-۳-۱۲- بسته بندی و تحویل به انبار

۷-۳-۱۳- تحویل دیگ چدنی به مصرف كننده

۷-۳-۱۴- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شركت ایرفو

فصل هشتم : تعمیر و نگهداری دیگ های بخار

۸-۱- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال

۸-۱-۱- نگهداری دیگ بخار به روش خشك

۸-۱-۲- نگهداری دیگ بخار به روش تر

۸-۲- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار

۸-۳- رفع عیوب در دیگ های بخار

میهمانی نهار درون یك دیگ بخار

منابع و مراجع

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۶۷ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
كاربرد چوب بدانگونه كه شایسته است تا از اركان اصلی ساختمانها باشد ، فراموش شده است  با این حال هنوز چوب یكی از مهم ترین عناصر كارا و نقش آفرین در مسائل معماری و هنری میباشد چوب برخلاف سایر مصالح ساختمانی پس از گل به خاطر خاصیت شكل پذیری فراوان و طبیعی بودنش با روحیه انسان سازگار و از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است
ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده كرده است ( تصویر شماره ۱) از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و كوشك ها از چوب ساخته میشدند كه بسیاری از آنها در ایران یا كشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شك بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیك به ۶۰۰۰ سال پیش ،‌معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسكونی ،‌كاخ ها و ابنیه ،‌به طور گسترده از چوب استنفاده میكردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، كاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را كه در زمان مادها بنا شده بود. توضیحات بیشتر و فهرست مطالب در ادامه مطلب

مقدمه و تاریخچه

پیش از بكار گیری مواد  معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیك در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است انسان اولیه طرز شكل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر  اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده كرده است ( تصویر شماره ۱)

از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و كوشك ها از چوب ساخته میشدند كه بسیاری از آنها در ایران یا كشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شك بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیك به ۶۰۰۰ سال پیش ،‌معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسكونی ،‌كاخ ها و ابنیه ،‌به طور گسترده از چوب استنفاده میكردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، كاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را كه در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف كرده است :

‍‍«بیشتر این كاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »

در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور كلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبك های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از اركان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه كه مربوط به دوره میانی معماری كشورمان است نام برد .

فهرست مطالب

مقدمه و تاریخچه

ساختار درخت

ساختار قابل رؤیت :

سخت چوب ها :

نرم چوب ها :

خواص چوب

خواص فیزیكی چوب :

 رطوبت چوب :

هدایت حرارت در چوب :

تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) :

گرمای ویژه چوب :‌

قابلیت سوختن و قدرت انرژی  زایی :

انتقال و انتشار صوت :

جذب و تخفیف صدا :

هدایت الكتریكی  :

هم گشیدگی و واكشیدگی :

رنگ  و بو :

خواص مكانیكی چوب :‌

مقاومت خمشی :

تاب ضربه ای :

تاب كششی :

دوام چوب :

خواص شیمیایی :

اثر هوا ، اكسیرژن و آب بر سلولز :

اثر حرارت :

اثر اسیدها :

اثر قلیاها :

خواص كاربردی :

رطوبت چوب

میزان رطوبت در چوب :

چوب دارای آب آزاد یا چوب تر:

چوب نم دار :

چوب خشك :

چوب خشك مطلق :

تغییر حجم در مقاطع چوبی :

اشكال گوناگون

چوب از نظر مصرف :

چوبهای گرد :

چوب های بریده شده :

انواع چوب های بریده شده :

چهار تراش :

بینه :

تخته :

الوار :

چوب های ورقه ای :

چوب های مصنوعی :

تخته چند لایی :

تخته خرده چوب ( نئوپان ) :

تخته فیبرها :

صفحات چوب ـ سیمان :

كانتكس :

آندولین :

تخته های گلولام :

معایب چوب :

معایب هنگام رویش درخت :

گره ها :

تغییر جهت تارهای چوب :

ترك ( شكاف و گسیختگی ) :

پیچ خوردگی درخت :

یكطرفه روئیدن درخت :

اعوجاج :

روی هم افتادگی :

دو مركزی بودن :

قارچ ها و میكر ارگانیسم ها :

آفات چوب :

حشرات :

قابلیت اشتعال چوب :

حفاظت از چوب

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف :

لاك :

ورنی ها :

رنگ ها :

بتانه :

اشباع چوب

روش های اشباع :

با فشار :

بدون فشار :

سوزاندن سطح چوب :

موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسكلت ساختمان :

چوب به عنوان مصالح كمكی :

چوب به عنوان مصالح

برای معماری داخلی :

پوشش های چوبی

درها و پنجره های چوبی

تیغه های جداكننده چوبی

كارهای چوبی تزئینی :

اتصالات چوب

اتصالات چوبی :

میخ ، پیچ و سایر وسایئل اتصال :

چسب ها :

حمل و نقل و نگهداری

جدول شماره (۱)بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها ( سخت چوبها )

جدول شماره (۲) بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها ( نرم چوبها )

ساختمان چوب

كاركردن چوب

آب موجود در چوب به دو دسته تقسیم میشود :

نقطه اشباع چوب

رطوبت تعادل

علت تغییر شكل دادن چوب

خشك كردن چوب

۱-                    خشك كردن چوب در هوای آزاد

۲-                    خشك كردن چوب در كوره

انواع كورهای چوب خشك كنی

زیانهای ناشی از خشك كردن چوب

۱-                    ركود سرمایه

۲-                    تغییر شكل

۳-                    كج شدن چوب

قسمتهای مختلف یك درخت

انواع چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشوند

تفاوتهای درختان سوزنی برگ و پهن برگ

وزن  مخصوص چوب

نقوش چوب

۱-                    نقوش ایجاد شده در اثر رنگ

۲-                    نقوش ایجاد شده در اثر الیاف

معایب چوب

۱- گره ها

۲- پیچ خوردگی دخت

۳- بد روئیدن درخت

۴- شكاف و گسیختی

۱- قطع كردن دخت

۲- حمل درخت به كارخانه

۳- پوست كندن درخت

۴- خشك كردن الوار

۵- محافظت چوب بعد از خشك كردن

۶- محافظت چوب پس از مصرف

۷- محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار

تشخیص معایب چوب

عمر چوب

عمل آوردن چوب

چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشود

۱-                    نئوپان

۲-                    تخته سه لا

۳-                    روكش

تهیه روكش

۴-فیبر

فرمیكا

پاركت یا فرش چوبی

كلیات

مواد متشكله

هیگرو سكپی یا میزان مكش آب ـ وضع فیزیكی

وضع مكانیكی چوب

معایب چوب

انواع چوب عمل شده (‌مواد افزونی )

برش ها

چوب ساختمانی

ساختمان درخت ـ

بریده درخت

بریدن الوار و تخته

خشك كردن چوب

كاركردن چوب

عیب های چوب

بهتر كردن جنس چوب

چوبهای ساختمانی

چوبهای ساختگی

تخته فنری

تخته پوك

گرده چوب ساختگی

ویژگیهای چوبهای ساختمانی :

تخته خرده چوب

پانلهای معدنی

كابینت

تعریف تخته خرده چوب :

تخته ها ی حاصل از پرس صفحه ای صاف :

تخته های حاصل از پرس غلتكی ( پرس بی انتها ):

تخته های تولید شده با پرس قالبی ( قالب گیری شده )

تخته خرده چوب بدون روكش :

تخته خرده چوب با روكش طبیعی ( چوبی ) :

تخته خرده چوب با روكش مصنوعی :

تخته خرده چوب لعاب دار ( لاك كاری شده)

تخته لایه

تعریف تخته لایی :

لایه خارجی ( نمایی )

لایه مركزی ( مغز )

لایه میانی :

گونه های چوبی مور مصرف در تخته چند لایه :

انواع تخته لایه

تخته لایه پهنا تار:

تخته لایه متعادل:

تخته لایه مطبق :

تخته لایه اختر تار :

تخته لایه مختلط :

تخته لایه قالبی :

تخته لایه همگن :

تخته لایه ناهمگن 

استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه :

موارد مصرف تخته چند لا

انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید :

موارد مصرف تخته فیبر

تخته فیبر نیمه سخت

تخته فیبر سخت :

روكوب گونیایی :

روكوب مربعی :

H.P.L

خصوصیات روكش فرمیكا

مقاومتهای رطوبتی :

مقاومت حرارتی :

سایر مقاومت ها :

تخته فیبر سخت ( HDF) :

روكوب گونیایی :

روكوب مربعی :

كفپوشهای hdf

پنل های معدنی

موارد مصرف پانلهای چوب و سیمان : ( C.B)

پانلهای چوب و گچ ( G.F.B)

موارد مصرف پانلهای چوب و گچ: (G.F.B )

پانلهای چوب و لاستیك :

كابینت

انواع سیستم آشپزخانه

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت كابینت

نوع پشت بند

نوع كابینت

روش علمی ساخت كابینت

رعایت نكات فنی و حفاظتی پس از نصب كابینت

نكات حفاظتی

جدول كیفیت سختی  در چوبهای سوزنی و پهن برگ

توسكا Alnus:

راش Brich

ملج

افرا Maple:

گردو

چنار

بلوط

ممرز

كاج ایرانی ( روس )

نراد

ماهاگونی یا آكاژو

اكونه ( گابون )

ساج ( تیك )

چوب آبنوس

چوب ا فرای سیاه

چوب والسا ـ بالسا

زبان گنجشك ( ون )

چوب شمشاد

چوب لاله درختی

چوب كاج بلسان ( Balsam fir)‌

ویژگیهای چوبهای مختلف مورد مصرف در مبل سازی

روكش

طبقه بندی روكشها از نظر كاربرد

روكشهای نمایی  :

روكشهای تجاری :

روكشهای بسته بندی :

گونه های مورد مصرف در تهیه روكش :

موارد مصرف روكش :

منابع مهم تولید روكش در ایران :

روكش مصنوعی  :

منابع و مأخذ

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله هنری با عنوان طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان) که شامل ۴۸ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا

طرح، نقش و رنگبندي قالي بلوچ خراسان (جنوب خراسان)

     واژگان کليدی:

    قالی بلوچ- طرح های قالی بلوچ- نقشمايه های قالی بلوچ- رنگبندی قالی بلوچ خراسان

  

    چکيده:

    اقوام هفت گانه بلوچ، کرد، عرب، ترک، فارس، چارايماق و سيستانی به دليل شرايط خاص سياسی و طبيعی در طول تاريخ در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و جنوبی سکونت گزيده اند. اين اقوام توليدکننده قاليهايي هستند که بلحاظ دارا بودن ويژگيهای مشترک در بازار جهانی فرش به نام قالی بلوچ خراسان شناخته شده اند. طرح ها و نقوش، نقشمايه، رنگهای کاربردی و همنشينی رنگ ها در اين قاليها به هم شباهت بسياری دارد در اين مقاله تلاش گرديده با بهره گيری از طرح تحقيقاتی شناسايي، ريشه يابی و احيای نقوش قالی بلوچ خراسان ضمن معرفی طرح ها و نقوش و نقشمايه های قالی بلوچ خراسان در خصوص رنگبندی و همنشينی رنگها در اين قالی بحث و بررسی به عمل می آيد.   

        مقدمه:

    قالی ايران درختي است كه ريشه درژرفناي كويرداردوبلنداي سرشاخه هاي آن به ارتفاعات البرزميرسد.ميوه شيرين اين درخت تنومند قرنهاست كه مورد توجه جهانيان قرارگرفته است! آنان نام ايران را با فرشهايش و قالي را توام با نام ايران شناحته و ميشناسد! قاليبافي در ايران نقطه تقاطع فرهنگ تاريخ و اقتصاد محسوب ميگردد! چراكه در بسياري از مناطق روستائي، عشايري و شهري علاوه بر آنكه فرشبافي از بعد هنري نيازهاي دروني بشر را برطرف مي نمايد، در ايجاد اشتغال، افزايش درآمد سرانه ملي و صدور فرهنگ ملي و اسلامي نقش بسزائي داشته و دارد. لذا همگي ما به فرش مديون هستيم و مي بايست در حد توان به معرفي فرشهاي ايراني بپردازيم! يكي از مهمترين ويژگيهاي قالي ايراني تنوع آن است. محققي همچون فورد(p.r.j.ford) براين نكته تاكيد مي نمايد كه فرشهاي ايراني آنقدر متنوع هستند كه بسياري از طرحها و نقوش آن ناشناخته است. قاليبافي درايران نزد اقوام مختلف از محبوبيت فوق العاده اي برخوردار است كه در اين بين خراسان همواره يكي از مهمترين مراكز بافت قالي بوده است. اين استان كه زماني از يك طرف به استان سغد و از طرف ديگر به خوارزم ختم ميگرديده از ديرباز تاكنون همواره يكي از مهمترين قطب هاي توليد فرش بوده است .

    هجوم ازبكها، افاغنه و مغولها و تاخت و تاز اين اقوام و در بسياري از موارد ويران نمودن شهرهاي بزرگي همچون نيشابور و كاشمر نتوانسته است رشد هنرهاي سنتي بويژه قاليبافي را در خراسان متوقف نمايد و همواره عليرغم وجود بحرانهاي مختلف در مقاطع متعدد تاريخي اين هنر- صنعت از رشد خوبي برخوردار بوده است. تنوع سبكهاي بافت ، طرحها و نقوش و اقوام و قبائلي كه دراستان خراسان به شغل قاليبافي اشتغال دارند نيزبسيارزياداست، در حاليكه در شمالي ترين نقطه استان طرحها ونقوش زيباي تركمن بافته ميشود وهر يك از شهرهاي استان طرح ونقش ويژه اي دارند، درسراسرمرزمشترك خراسان باافغانستان وتركمنستان واستان سيستان وبلوچستان دستبافته هايي توليدميگرددكه با عنوان فرشهاي بلوچي در بازارهاي داخلي و خارجي به فروش ميرسد. اين دستبافته هاي عشايري و روستائي بسيار سحرآميزاست و طرحهايش دريچه اي است به سوي شناخت فرهنگ اقوام مختلفي كه در اين نواحي زندگي مي كنند.

    طرحها و نقوش فرش دستباف انعكاسي از باورها، اعتقادات، مشاهدات، آرزوها، آرمانها و بطور كلي فرهنگ بافندگان مي باشد.

    عليرغم جايگاه بسيار مهم قالي بلوچ خراسان دركلان فرشهاي ايراني شرقي متاسفانه اطلاعات دقيق كارشناسي وسامان يافته اي درباره طرحها و نقوش ، نقشمايه ها و موتيفها، رنگبندي آنها ( منجمله تعداد و تنوع رنگها و همنشيني رنگها ) وجود نداشت، لذا طرح شناسايي، ريشه يابي طرحها و نقوش قالي بلوچ خراسان توسط مدیریت پژوهش مرکز ملی فرش ایران اجرا گردید که اين مقاله نیز برداشتی از پژوهش فوق مي باشد.

        1 – شناسايي اقوام مشهور به بلوچ خراسان

    مشهورترين اقوام توليدکننده قالی های بلوچ خراسان

    الف- تيموريها:

        ب- بلوچ ها:

        ج- ترکها:

        د- اعراب:

        2- پتانسيل های بالقوه:

        3- ويژگيهای دار، ابزار ، مواد اوليه و بافت قالی بلوچ خراسان:

        4-رنگبندي قالي بلوچ خراسان :

    5 -طرحها ونقوش قالي

    الف – يافته هاي اسنادي :  

    1- طرح طاووسي

    2- طرح بوته

    3- طرح ماه ونيم ماه

    4- طرح قورباغه گل

    5- _طرح مددخاني

    6- _طرح مارگل

    7- طرح چشمه گل بافت

    8- طرح بلوچي : بافت اطراف نيشابور

    9- طرح تيموري بافت تربت جام

    10- طرح كشميري بافت منطقه خواف

    11- طرح كشميري بافت ايل بهلولي

    12- طرح كشميري بافت منطقه خواف

    13- طرح كشميري بافت منطقه خواف

    14- طرح كشميري بافت جلگه خواف

    15- طرح كشميري بافت جلگه خواف ( تيره موبزي ايل تيموري )

    17- طرح دوگلي بافت اطراف كاشمر ( بلوچ عبد الرخي ) حدود ۱۹۳۰

    18- طرح دوگلي بافت جلگه خواف

     18- نقشه قابي هشت ضلعي ( بااستقرار قطري ومحرمات گونه ) بافت منطقه جلگه خواف

    20-طرح قابي شش ضلعي بافت جلگه خواف

طرح هاي قالي بلوچ

    1- محرابي:   

     2- طرح قابي:

        3- طرح ترنجدار :    

    4- طرح مرغي:    

    5-درختي:  

    6- بوته :     

     7- محرمات:         

    8- افشان:     

     9- طرح مکرر:     

          10- طرح حيواني و تصويري:

    6-نقشمايه هاي قالي بلوچ :

    1-نقشمايه بوته :

    2-نقشمايه برگ بيدي يابرگ تاكي:

    3-دوگلي :

    4- نقشمايه قلمداني :

    5- نقشمايه بازوبندي :

    6-نقشمايه كشميري يا ماهي درهم :

    7-نقشمايه حوضي :

    8- نقشمايه چهل چراغ :

    9- نقشمايه قابي:

    10- نقشمايه ماه ونيم ماه :

    11- نقشمايه پنجه :

    12- ابروي عروس :

    13- نقشمايه پاي مرغ:

    14- نقشمايه درختي:

    15- نقشمايه چيات اشتر گل بزرگ هشت ضلعي

    16- نقشمايه دودني:

    17- نقشمايه قلاب:

    18- نقشمايه قوچك :

    19- موتيف كجاوه :

    20- نقشمايه گلدان :

    21- نقشمايه هاي مهري :

    22- موتيفهاي حيواني :

    23- نقشمايه مرغي :

    24- موتيف ستاره:     

       پاورقی:    

    منابع و مآخذ:

منابع :


عتیقه زیرخاکی گنج