گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

همانطور كه مي دانيم قطعات لاستيكي نيز به نوبة خود در صنعت كاربرد وسيعي دارند از آنجايي كه در دنياي صنعت كمتر دستگاه تا مكانيزي وجود دارد كه در آن قطعات لاستيكي كاربرد نداشته باشد. بيشترين كاربرد قطعات لاستيكي را مي توان در صنعت خودروسازي، لوازم خانگي و تجهيزات پزشكي مشاهده كرد.

عناوین مورد بررسی در این گزارش کار ۲۹ صفحه ای عبارتند از :

 • شركت پلمير كاران
 • انبار مواد اوليه
 • سالن توليد(كامپاندينگ)
 • انبار واسطه(كامپاند)
 • سالن توليد(پرس پخت)
 • انواع قالب
 • نحوة بستن قالب بر روي پرس
 • نحوة تنظيم دماي پرس
 • نحوة انجام مرحلة توليد قطعه
 • بازرسي محصول
 • بسته بندي

 

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حدود ۷۰% كل توليدات مواد نسوز در صنايع توليد آهن و فولاد مصرف مي شود. بسياري از توليد كنندگان فولاد در مراكز خود داراي پخش ديرگداز هستند كه در اين بخشها آزمايشهاي متداول و معيني بر روي ديرگدازهاي جديد دريافت شده انجام مي دهند. بعضي از كارخانه ها نيز بخش هاي بزرگ تحقيقاتي دارند كه در آنها تحقيقات مداومي بر روي ساخت انواع ديرگدازهاي جديد صورت مي پذيرد.
مذاب فلزات و سرباره اثرات مخربي بر روي آستر كوره هاي مورد مصرف در صنايع آهن و فولاد دارد. اين مواد موجبات آلودگي، پوسيدگي، سائيدگي، شستن و حمل كردن آجرهاي ديرگدازي را كه ظاهراً بايد در مقابل عوامل شيميائي سخت و مقاوم باشند را فراهم مي سازند. هدف اصلي طراحان و سازندگان مواد نسوز اينستكه موادي براي آسترها تهيه كنند كه فلز و سرباره نه در آنها نفوذ نمايد و نه با آنها وارد واكنش گردند. ايده آل اين طراحان ساخت موادي است كه بدون عيب بوده و مقاوم در مقابل شوكهاي حرارتي باشند، البته آنها بايد در عمل اين ايده خود را تعديل بخشند.

توليد آهن در كوره بلند
عليرغم احتمال وجود رقابتهائي از طرف روش احيا مستقيم در آينده، بنظر ميرسد كه استفاده از كورة بلند براي تهيه آهن خام لااقل براي سالهاي زياد ديگري همچنان متداول باقي بماند. شواهد و قرائن بسياري تمايل بيشتر براي استفاده از كوره هاي بزرگتر از جانب تهيه كنندگان را نشان مي دهد. استفاده از درجه حرارتهاي بالاتر، دمش اكسيژن اضافي و كار در فشارهاي بالاتر، شرايط انتخاب و كاربرد مواد نسوز بهتر، دقيقتر و بحراني تري را فراهم مي سازد.
كورة بلند عبارتست از يك سيلندر مخروطي فولادي كه آستر آن بدليل شرايط متفاوت ساختمان هر قسمت از كوره. توسط مواد ديرگداز مختلفي پوشيده شده است مواد شارژ شامل سنگ معدن آهن، كك و آهك از دهانه بالاي كوره كه مي تواند تا حدود ۳۶ متر نيز ارتفاع داشته باشد، وارد كوره بلند مي گردد. هواي پيش گرم شده اغلب بهمراه مواد ديگري چون اكسيژن، بخار آب و ديگر گازها از ميان لوله هايي بدرون توده شارژ دميده مي شود. در نتيجه اين عمل كك سوخته و به CO2 تبديل مي گردد و آهن موجود در سنگ معدن شارژ را احياء كرده و به آهن فلزي تبديل مي كند. واكنش زير محصول كوره بلند را نشان مي دهد:
 
مذاب آهن تهيه شده در ته كوره جمع آوري مي گردد تا اينكه يا مستقيماً تحويل كوره فولاد سازي شود و يا براي انجام عمليات بعدي، ريخته گري و سرد گردد.
كوره بلند بر اساس تبادل متقابل انرژيهاي شيميائي و حرارتي عمل مي كند. عليرغم وجود بيش از يك قرن سابقه تحقيقاتي در مورد تهيه آهن توسط كوره بلند، اطلاعات مختصري دربارة توزيع درجه حرارت در هنگام كار اين كوره ها موجود است. اين امر مانع از عملكرد دقيق مواد ديرگداز بكار رفته در نقاط مختلف كوره مي شود. بدنه، شكم و تنوره بخش هاي اصلي يك كورة بلند را تشكيل مي دهد.( به شكل ۱ توجه كنيد). انتخاب دقيق مواد نسوز مناسب همراه با تعبيه سيستم خنك كننده در نقاط گرم كوره بخصوص نواحي شكم و بوته( محل جمع آوري مذاب) عمر كوره را افزايش مي دهد اگر چه غالباً در اثر عملكرد عوامل مخرب ناشناخته، امكان بروز شكستهاي ناگهاني وجود دارد.
گاز از ناحيه فوقاني كوره بلند خارج مي شود و اين در حاليست كه در حدود ۱۵ـ ۱۰ گرم بر سانتيمتر مكعب گرد و غبار حاوي ذرات سنگ معدن آهن، كك و مواد روانساز را به همراه دارد. در بعضي موارد غلظت اين گردو غبارها به حدود ۱۰۰ نيز مي‌رسد. مجموعه اي از عوامل چون درجه حرارت بالا، گرد و غبار معلق در كوره و مواد ساينده ناشي از حركت نزولي شارژ كوره از بالا به پائين، مدت عمر آستر را معين مي سازد. از آنجائيكه اين اعمال با سرعت هاي متفاوتي در قسمت هاي مختلف كوره صورت مي پذيرد لذا طراح مي بايد براي نواحي مختلف، مواد نسوز متفاوتي را انتخاب نمايد.
برحسب مواد ديرگداز بكار رفته براي كورة بلند دو ناحية متفاوت را مي توان تصور نمود:
الف) منطقة فوقاني كه بحراني ترين ناحية اين قسمت، بدنه كوره بلند است.
ب) منطقة تحتاني شامل قسمت هاي تنوره، كف، شكم و لوله هاي دمندة هوا و…   
حدود تغييرات درجه حرارت در منطقة تحتاني با تقريب بسيار مابين C‌ْ ۱۸۰۰ـ۱۳۰۰ و در منطقة فوقاني بين C ْ۱۳۰۰ـ۲۰۰ مي باشد. منطقه تحتاني كه اجباراً در آن مذاب به همراه سرباره وجود دارد و فعل و انفعالات موجود در درجه حرارتهاي بالا  صورت مي پذيرد، موقعي مي تواند پايدار بوده و عمل كند كه آستر توسط جريان آب سرد خنك شود. نحوه ساخت منطقة فوقاني نيز بايد بگونه اي باشد كه در مقابل عمليات مكانيكي و خوردگي شيميائي ناشي از گازها و بخاراتي كه توسط شارژ ايجاد مي شود مقاومت ورزد.
هنگاميكه كوره بلند در حال فعاليت مي باشد تنورة آن در تمام طول عمرش تحت تأثير مذاب آهن با درجه حرارتي حدود C ْ۱۵۰۰ و فشار   قرار دارد. باين ترتيب تنوره بزودي از بين خواهد رفت.
در اين حالت مواد نسوز( آجرهاي كربني و يا خاك نسوز) در مذاب شناور شده و متصديان كوره در معرض خطر نشت و نفوذ آهن به خارج كوره قرار مي گيرند.
از آنجائيكه براي هر تعمير اساسي لازم است كاملاً كار كوره متوقف گردد و بنابراين تنوره كوره بلند بايد با مراقبت هاي ويژه اي ساخته شود. سرعت سايش و خوردگي مواد نسوز علاوه بر نوع و كيفيت ديرگداز بكار رفته تحت تأثير نوع آهن شارژ شده نيز مي باشد. ريخته گري چدن اسفنجي و فرو سيليس ها نياز به كوره هاي با درجه حرارت بالاتري نسبت به فولاد ريزيهاي معمولي دارد. آهن هاي فسفر دار بدليل ويسكوزيتة كمتر داراي قدرت سايش بيشتري بر روي كف كوره هستند. سايش كف كوره هاي بلند نيز بسيار پيچيده و نامشخص است. علت اين مسئله هم اينستكه از مواد ديرگداز كف كوره در طول انجام عمليات نمي توان بسادگي نمونه برداري و آزمايش نمود. كف كوره بصورت مداوم پوشيده از فلز مذاب آهن بوده و بنابراين تحت فشار زياد قرار دارد.

“ فاكتورهاي موثر در آستر كوره”
كاركرد خوب و موثر يك كوره بلند تحت تأثير عوامل مختلفي چون طراحي كوره و  نحوه سرد شدن آن، كيفيت و خواص مواد ديرگداز بكار رفته، اندازة ذرات شارژ( سنگ آهن، كك و آهك)و روش كار عمومي آن به عنوان يك واحد تقريباً خودكار كه بطور مداوم كار مي كند، دارد. بايد توجه عمده اي به اندازة ذرات مواد شارژ شده داشت زيرا كه ميزان ذرات ريز( بصورت گرد) موجود در شارژ تأثير بحراني و موثري بر روي مواردي چون عمر آستر بدنه و شكم كوره بلند دارد. استفاده از مواد نسوز كائوليني با دانسيته بالا در بدنه كوره موجب جلوگيري از نفوذ كربن مونواكسيد مي شود( به بحث هاي بعدي توجه كنيد). جلوگيري از نفوذ CO باعث كاهش احتمال شكست آستر گرديده و اين خود تائيدي براي اين تئوري خواهد بود كه شكست آستر توسط تجزيهCO و رسوب كربن صورت مي پذيرد البته در اين شرايط نيز ذرات كربن بخصوص بر روي نواحي اتصال آجرها با ملاط ديده مي شود. اين پديده در مراحل ابتدائي آغاز كار كوره مهم است و باين خاطر اهميت دارد كه موجب انبساط حجمي 
در ساختمان مي گردد.

“ بوته كوره بلند”
هم اكنون در ايالات متحده آمريكا مصرف آجرهاي كربني براي كف بوته كوره بلند امري متداول است. براي چنين بوته هايي سرد كردن امري ضروري است. توپي مركزي بوته از جنس آجر خاك نسوز ساخته مي شود. اخيراً از سليمانيت نيز براي اين منظور استفاده مي شود. تاكنون تركيبات مختلفي از آجرهاي كربني و آجرهاي خاك نسوز در دنيا براي بوته بكار گرفته شده اند اما برخي متخصصان نسبت به كار برد بلوك هاي كربني در قسمت فوقاني بوته هشدار داده اند زيرا احتمال سايش آنها در اثر دمش هوا وجود دارد.
علاوه بر اين وقتيكه آهن هاي كم كربن در كوره ذوب شوند احتمالاً كربن هاي موجود در آجر كربني در مذاب حاصله حل شده و آجرها بيش از پيش متخلخل گرديده و در نتيجه سريعتر سائيده مي شوند. استفاده از مخلوط كوبيدني كربن ـ كرم منيزيت در آستر عموماً به افزايش عمر بوته كمك مي نمايد.
در مواقعيكه آجرهاي كربني با دانه هاي كربن ريز در ديواره هاي بوته قرار داشته باشد، رسوب نمودن كربن بر روي آجر نيز مي تواند نقشي تعيين كننده در عمر بلوك‌ها داشته باشد. يك راه ممكن براي رفع اين اشكال استفاده از آجرهاي  كربني با نفوذ پذيري كمتر مي باشد. اين امر ارتباط كامل به منبعي كه كربن از آن تهيه شده است دارد( بعنوان مثال كربن حاصل از كك نفتي، آنتراسيت و… ) در مدت بهره برداري از آجرهاي دير گداز بوته كورة بلند، تغييرات مينرالوژيكي و شيميائي مهمي در آنها رخ مي دهد.
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سرد كننده هاي كوچكي كه بيش از چند وات سرمايش ايجاد نمي كنند. اين واحدها بازده پاييني داشته ولي مسايل ديگري از قبيل عدم قابليت اطمينان، اندازه، جرم، لرزش  و قيمت بالاي آن ها، بيشترين توجه توليد كنندگان اين نوع ابزارهاي تبريد را به خود جلب نموده است. درجه ي اهميت هر يك از اين مسايل وابستگي مستقيم به كاربرد كرايكولر دارد. بيشترين كاربرد كرايكولرها در سرمايش حسگرهاي مادون قرمز نصب شده بر روي ماهواره هاي نظامي مي باشد. كرايكولرهاي استرلينگ با ظرفيت سرمايي حدود ۲۵/۰ در ۸۰ درجه كلوين اصولاً براي كاربردهايي از اين قبيل در نظر گرفته شده اند
بيشترين كاربرد كرايكولرها در اشل تجاري، در پمپ هاي سرد براي ساخت نيمه رساناها مي باشد. كرايگولرهاي گيفرد. مك ماهاون، موجب سرمايش حدود چند وات در ۱۵ درجه ي كلوين گشته و از محبوبيتي خاصي نزد مصرف كنندگان برخوردار است. البته نقطه ضعف اين نوع كرايكورلرها ارتعاشات تقريباً شديدي است كه ايجاد مي كنند. سازندگان نيمه رساناها در صدد ساخت خطوط نازكتري در تراشه هاي خود بوده تا بدين وسيله اندازه و وزن مدارات نيمه رساناها را به حداقل برساندد.
با اينكه كرايكورها عموماً بر اساس سيكل ترموديناميكي طبقه بندي مي شوند ولي عمدتاً آن ها را به دو نوع جبران كننده و بازياب طبقه بندي مي كنند(walker 1983). يك كرايكولر از نوع جبران كننده است، اگر فقط مبدل هاي جيران كننده در لن استفاده شده باشد و از نوع بازتاب است اگر حداقل يك مبدل حرارتي بازياب در ان واحد استفاده شده باشد.
از آنجايي كه مبدل هاي حرارتي جبران كننده موجب فراهم شدن دو كانال جريان مجزا براي مبرد مي گردند. جريان مبرد هميشه دايمي بوده و در يك جهت مي باشد مشابه يك سيستم الكتريكي DC. اين مبدل حرارتي نياز به يك دريچه با كمپرسورهاي رفت و برگشتي و شيرهاي انبساط يا كمپرسور و شيرهاي انبساط چرخشي يا توربني دارد. در سيكل هاي بازيابي جريان مبرد نوساني مي باشد، مشابه جريان AC د سيستم‌هاي الكتريكي. اين اثر نوساني موجب ذخيره ي انرژي در ماتريس مبدل در نيمه ي اول سيكل و ازاد شدن اين انرژي ذخيره شده و انتقال آن به سيال عامل در طي نيمه دوم سيكل مي گردد. براي اثربخشي بيشتر، ماتريس هاي با مواد جامد جا سازي شده در بازتاب بايد از ظرفيت گرمايي ويژه ي بالا و هدايت حرارتي خوبي برخوردار باشند. در اين مقاله به بررسي پيشرفت هاي ايجاد شده در كرايكولرها تا حدود سال ۱۹۹۹ خواهيم پرداخت.
سيستم هاي جبران كننده
سيكل هاي ژول تامسون و برايتون كه در شكل(۱) با يكديگر مقايسه شده اند دو سكل تبريد استفده شده در سيستم هاي جبران كننده مي باشد.
كرايكولرهاي ژول- تامسون
اثر ژول تامسون كه همان رسيدن به سرمايش با استفاده از خفانس يك گاز ايده آب مي باشد، از قديمي ترين راه ها و در عين حال با كمترين بازده براي رسيدن به دماهاي كرايجينگ مي باشد. با اين حال پيشرفت هاي عمده اي در كرايكولرهاي ژول تامسون يا به كار بردن متدهاي نوين ساخت، كه شامل الحاق سيكل هاي با پيچيدگي بيشتر و استفاده از مخلوط گازهاي خاص به عنوان مبرد مي باشند، به دست آمده اند. اين پيشرفت ها باعث رقابت كرايكولرهاي ژول تامسون در بسياري از كاربردها حتا در مقايسه با كرايكولرهايي كه عموماً داراي سيكل هاي كارآمد تري مي باشند، شده است. سادگي نسبي آن ها به همراه اندازه ي كوچك، جرم كم و عدم حضور آلودگي صوتي يا ارتعاش موجب جلب توجه مصرف كنندگان شده است.
در گذشته كرايكولرهاي ژول تامسون با استفاده از پيچيدن يك لوله ي موئين فين دار بر روي يك مندريل با اتصال به يك نازل منبسط كننده در انتهاي لوله ي مونين و داخل كردن كل واحد در يك لوله ي تنگ، نزديك به يكي از نقاط انتهايي با شيرهاي ورودي و خروجي در طرف ديگر ساخته مي شدند. ليتل (۱۹۸۹) روش ساخت كرايكولر ژول تاموسن را با استفاده از PMT تكنيك معرفي كرد، كه در آن كانال هاي گاز براي مبدل، لوله هاي موئين انبساط و مخزن مايع به صورت مدار چاپي بر روي يك زير لايه ي شيشه اي. صفحه اي نازك كه با يكديگر آميخته شده اند در يك واحد آب بندي شده حك مي گردند. اين كرايكولرهاي مينياتوري در محدوده بسيار وسيع از اندازه ها و ظرفيت ها ساخته شده اند. يك چنين كرايكولري كه در دماي ۸۰k با ظرفيت سرمايش ۲۵۰mW كار مي كند؛ از مبدلي كه عرض كانال هايش   و عمق آن ها   مي باشند استفاده مي كند. كانال هاي حك شده بر روي زير لايه ي شيشه اي بايد در يك تولورانس   كنترل شوند و قيد ما بين زير لايه هاي مختلف بايد تحمل فشارهاي محدوده ي ۱۵ تا   را داشته باشد. اين كرايكولرها كه در سرمايش نقطه اي سيستم هاي الكترونيكي استفاده شده اند. البته بدون در نظر گرفتن كمپرسور. داراي حداكثر ابعاد فقط   مي باشند.
ساخت كرايكولرهاي ژول- تامسون مينياتوري به اين صورت، بيش از پيش موجب باز شدن دست توليد كنندگان در استفاده در سيكل هاي پيچيده تر و چند طبقه در آن ها شده است. سيكل ژول- تامسون دو مرحله اي كه در آن فشار مبرد با دو انبساط ايزوانتالپي كاهش مي يابد، موجب ايجاد سرمايش در دماهاي پايين تر با  بالاتر براي قدرت ورودي يكسان گرديده است. رسيدن به ۲۰k نيازمند دو سيستم تبريد جداگانه كه در آن ها يك مرحله ي تبريد ژول- تامسون نيتروژني وظيفه ي پيش سرمايش تا ۷۷k را براي مبرد هيدروژني كه در مرحله ي بعد سرمايش تا دماي مورد نظر را ايجاد مي كند دارد. براي ۴k يك مرحله ي اضافي هليم كه با مرحله ي هيدروژن سرد مي شود مورد نياز است. استفاده از واحدهاي چند مرحله اي در اين كرايكولرهاي مينياتوري نياز به كنترل اندازه ي دقيق تري براي فرآيند حكاكي جهت تطبيق جريان دلواه و ظرفيت تعيين شده براي مبدل ها، لوله هاي انبساز و منابع مايع دارد.
براي رسيدن به دماي ۷۷k نيتروژن خالص به عنوان مبرد در كرايكولر ژول- تامسون استفاده شده است. مراحل كار بدين صورت است كه ابتدا نيتروژن در در دماي ۳۰۰k با استفاده از فشار حدود ۱۰ تا ۲۰Mpa متراكم مي گردد كه البته خود اين نسبت فشا بالا موجب كاهش بازده تراكم و همچنين ايجاد تنش هاي مختلف زيادي بر روي اجزاي كمپرسور مي گردد. آلفيو و همكارانش (۱۹۷۳) با استفاده از يك مخلوط گازي شامل ۲۰ درصد مولي نيتروژن، ۳۰ درصد مولي متان، ۲۰ درصد مولي اتان و ۲۰ درصد مولي پروپان، موفق به رسيدن به دماي ۷۸k با استفاده از نسبت فشار ۱:۵۰ گرديدند كه با اين بازده سيستم ۱۰ تا ۱۲ مرتبه نسبت به زماني كه از نيتروژن خالص به عنوان مبرد استفاده مي شد، بهتر شده و براي دماهاي زير ۷۰K با اضافه كردن نئون، هيدروژن با هليم به مخلوط اين كار انجام شد. ليتل (۱۹۸۴) تصديق كرد كه اضافه كردن   به مخلوط نيتروژن، هيدروكربن كارآمد بوده و با استفاده از اين مبرد به دماهاي محدوده ي ۷۷k و پايين تر بدون ته نشين شدن مواد محلول كه ناشي از قابليت عالي حلاليت اين محلول است. دست يافته است. به عنوان يك نتيجه يك سري از مخلوط هاي گازي نيتروژن- هيدروكربن كه مستدلا براي استفاده امن بوده و موجب فراهم شدن بازده سيكل براي نيل به ۵۰ درصد بازده كارنو، بدون در نظر گرفتن افت ناشي از كمپرسورها. هم اكنون در دسترس مي باشند. يك مثال موجب روشن شدن اين پيشرفت مي شود. فرض كنيد نمودار مولير نشان داده شده از نمودار(۱) را براي يك مخلوط هيدروكربني شامل ۲۷ درصد متان، ۵۰ درصد اتان، ۱۳ درصد پروپان و ۱۰ درصد بوتان بر حسب واحد حجمي به عنوان مبرد در يك كرايكولر استفاده كرده ايم. يك فرآيند خفانش براي اين مخلوط گازي، كه در ابتدا در شرايط ۳۰۰k و ۴٫۵Mpa مي تواند ايده آل باشد. كه فرآيندي انتالپي ثابت است. و موجب دستيابي به دماي خروجي ۲۰۰k در فشار خروجي ۰٫۱Mpa خواهد شد. حال اگر از نيتروژن خالص گازي در همين فرآيند با همين شرايط اوليه و همين فشار نهايي استفاده مي كرديم دماي خروجي تنها ۲۹۱k خواهد بود. بنابراين، به اندازه ي يازده مرتبه ارتقاء در كاهش دما توسط مبرد قبلي بعد از فرآيند خفانش داريم. اين شاهكار تبريد در مقايسه با مورد نيتروژن خالص گازي در شرايط فشا اوليه ي ۱۲ تا ۱۵Mpa خود را به خوبي نشان مي دهد چرا كه براي مخلوط گازي تنها فشارهايي به كمي ۳ تا ۵Mpa براي نيل به همان ميزان سرمايش مورد نياز است.
شكل(۱) شماي سيكل هاي ژول تامسون(چپ) و برايتون(راست) (دو كرايكولر استفاده شده از نوع جبران كننده)
تأثير وسيع مخلوط گازي بر روي بازده هر سيكل مي تواند با سنجيدن COP سيكل تجزيه و تحليل شود. تأثير تبريد Q يك سرد كننده ي ژول تامسون كه از يك چنين مخلوطي استفاده مي كند با فرمول زير داده مي شود
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

با توجه به شرایط اقلیمی خاص کشور عزیزمان ایران ، انواع سبزیجات و سیفی جات با کیفیت مطلوب قابل پرورش و برداشت می باشد ،ولی با نبود تکنولوژی بروز و همچنین عدم بسته بندی شکیل و همچنین مدیریت کلان کشور در خصوص  این موضوع سبب شده است که در بازار جهانی از کشورهایی که صاحب تکنولوژی و مدیریت صحیح هستند عقب بمانیم ….

۱- صادر كنندگان و توليد گران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند:

سطح ايران با روش بازاريابي اصولي و علمي آگاهي دارند بر همين جهت است كه نحوه بسته بندي (Packing) آنها از نظر ۱٫ وزن بسته بندي ۲٫ محتواي درون بسته ۳٫ لوگو يا طرح و چاپ روي بسته و …  در نظر گرفته نمي شود و اين موارد تا حد زيادي موجب آن شده است كه مردم فكر و ذهنيت خوبي را نسبت به اين محصول در ايران نداشته باشند.

وقتي كه بر روي طراحي بسته ها اثري از استاندارد و يا مزاياي استفاده از اين محصول نباشد و نيز كيفيت بسته بندي آن هم پايين باشد خريدار رغبتي براي خريد ندارد در صورتيكه اگر بسته بندي بسيار زيبا باشد و يا توصيف نامه اي بر روي بسته بندي از نحوه توليد و مزاياي استفاده از سبزيجات و محصولات ديگر آن باشد ميزان كشش خريد مشتري را جلب مي كند و يا حتي فردي بواسطه نحوه بسته بندي اين محصول آن را خريداري كند.

بخاطر اينكه اين محصول هنوز در فرهنگ و جامعه ايراني جاي خود را پيدا نكرده است براي اينكه بتوانيم بازار خوبي را داشته باشيم بايستي به فرهنگ سازي در اين زمينه دست برسانيم كه بسيار كار وسيعي مي باشد و هزينه بردار است و با تبليغات در كشور بيشتر مي شود.

صادركنندگان ايراني حتي اگر تمام اصول بازاريابي بين المللي را بخوبي آموخته و بكار گيريند به علت اينكه محصولات توليد شده از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي باشد نمي تواند از بازار بين المللي خوبي برخوردار باشد زيرا در كشورهاي پيشرفته به محصول بها مي دهند كه بسته بندي خوبي را دارا باشد و نيز سبزيجات خشك از نظر شكل و ظاهر با سبزيجات تازه تفاوتي نداشته باشد و توانايي شناسايي انواع سبزيجات را از يكديگر بدهند. در ايران پس از طي شدن فرآيند خشك شدن ديگر هيچ تفاوتي را نمي توان بين سبزيها قائل شد و به همين دلايل است كه كار با اهميت صادركنندگان تا زماني كه محصولات ايراني از كيفيت جهاني برخوردار نباشد مشخص نمي شود.

۲- سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادرات برخوردار مي باشند.

سبزيجات توليد شده در ايران از نظر ماهيتي بسيار مرغوب مي باشند و داراي طعم و مزه بي نظير در جهان هسند اما بدليل نبود تكنولوژي و فناوري روز جهان در اين صنعت موجب شده است كه توليدات سبزيجات خشك از نظر كيفيتي در سطح پايينتري نسبت به جهان باشد و چون تاكنون نظارت دقيق و نكته سنجي بر روي اين كارخانجات حاكم نبوده است و خواستار كيفيت مطلوب از آنها نشده است توليدگران انگيزه و تلاشي براي ارتقاي كيفيت محصولاتشان از خود نشان نداده اند.

طونلهاي خشك كننده سبزيجات در كارخانجات، از استاندارد هاي جهاني برخوردار نمي باشند در نتيجه نمي توانند سبزيجات را به نحوي كه تغيير شكل ندهند و رنگهاي اصلي و طبيعي آنها تغيير نكند و ميزان ويتامين هاي آنها كاهش نيابد توليد كنند. حتي اين نوع محصولات، بطور كامل خشك نشده و توانايي پروش انواع قارچها را در خود دارند.

۳- روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرار     مي گيرد.

با توجه به مصاحبات انجام شده و بازديدهاي علمي به عمل آمده مي توان گفت كه در ايران هنوز مكانيزه شدن و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته در اين صنعت بكار گرفته نشده و هم اكنون چيدن سبزيجات بطور نامطلوبي انجام مي شود كه باعث از بين رفتن ۵ تا ۲۰% سبزيجات مي شود و در قسمت شستشوي آنها نيز چون بوسيله نيروي انساني انجام مي شود و نيز بر روي زمين اين كار مي شود باز هم از كيفيت محصول مي كاهد. اين عوامل با اينكه براي مكانيزه شدن خيلي مهم و مسمر ثمر است ولي هزينه زيادي را متحمل سرمايه گذار نمي كند. در عوض اين سرمايه گذاري كم ولي لازم، كيفيت محصول به حد قابل ملاحظه اي افزايش پيدا مي كند كه ممكن است مقداري بر صادرات اين محصول كمك كند.

در سيستم تويد سبزيجات خشك فقط قست طونل خشك كن آن مكانيزه مي باشد كه آن هم از مطلوبيت كافي برخوردار نمي باشد و مدت زمان اين فرآيند نيز بسيار بالا مي باشد و نيز بر اساس همين بالا بودن زمان خشك شدن به دليل اينكه سبزيجات در مدت زمان زيادي حرارت مي بينند تا خشك شوند مقدار زيادي از توانايي ويتاميني خود را از دست مي دهند كه باعث اتلاف وقت و افزايش هزينه ها مي شود.

به دليل اينكه كشور ايران در حال توسعه و پيشرفت مي باشد و روز به روز به صنعتي شدن نزديكتر مي شود لذا فرصت افراد جامعه و گرفتاري آنها بيشتر مي شود و براي جبران كمبود وقت تمايل به استفاده از اجناس و وسايل پيش ساخته مي باشند مثل غذاهاي نيم پخته و … لذا استفاده كردن از سبزيجات خشك راهي است كه در سرعت بخشيدن به كارهاي خانه و همچنين از اتلاف وقت در كارها پرهيز مي كند پس اين بازار استعداد بسيار بالايي را از جهت خريدار دارا مي باشد. پس مي توان با استفاده از تبليغات و شناسايي محصولات مختلف مردم را به خريد و استفاده از اين محصول سوق داد.

روش ديگر اين است كه با ايجاد انواع بسته بندي در سايزهاي مختلف و نيز براي كاربردهاي خاصي مثل سبزي براي طبخ خورشت يا آش و … مردم را به خريد محصولات راغب كرد.

ما در اين محصول بايستي در بين افراد جامعه اعتمادي ايجاد كنيم كه مردم به اين محصول با يك ديد مثبت و بهداشتي بودن محصولات و داشتن صرفه اقتصادي براي آنها نگاه كنند متأسفانه هم اكنون اين ديد وجود ندارد. بالعكس ديد مخربي ايجاد شده است كه اين محصولات را محصول غير بهداشتي، بدون كيفيت و گران تلقي     مي كنند.

ما براي بهره گرفتن از اميتاز بزرگ بازارهاي اين محصل داخلي و خارجي مي بايست مبادرت به واردات ماشين آلات مخصوص اين صنعت بورزيم يا در عوض اين كار كه وجهه خوبي از نظر اقتصادي ندارد مي توانيم با استفاده از علم و فناوري روز به توليد اين ماشين آلات مشغول شويم و چون بازار خارجي اين محصول خواستار توليدات ايراني و با مرغوبيت بالا مي باشد توجيه اقتصادي براي سرمايه گذاري دارد.

 پيشنهادات:

۱٫      ايجاد سيستم مكانيزه و تمام اتوماتيك در اين صنعت

۲٫      ايجاد تره بارهاي منظم كه با استفاده از سيستم آبياري باراني حمايت مي شود.

۳٫      توليد در سايزهاي مختلف و در بسته بندي هاي متفاوت.

۴٫      تبليغات داخلي براي ايجاد فرهنگ استفاده از اين كالا در داخل كشور.

۵٫      تبليغات خارجي در سايتهاي معتبر جهاني براي فروش توليدات.

    معرفي كردن مزاياي استفاده از سبزيجات خشك، انواع ويتامين ها و وجود نداشتن ميكروب در آنها.

 

 

فهرست مطالب

            فصل اول(طرح تحقيق)

هدف و ضرورت تحقيق.. 2

فرضيه ي تحقيق: 3

روش تحقيق: 3

فصل دوم(ادبيات تحقيق). 4

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 5

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 7

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. 7

نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال.. 8

تعريف استراتژي.. 10

نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي.. 10

الف- استراتژي جايگزيني واردات10

ب- استراتژي توسعه صادرات: 12

انواع استراتژي هاي رقابتي عام. 13

رهبري در هزينه. 15

تمايز محصول.. 16

تمركز (محدودنگري) 18

ميانه روي.. 20

تعريف بازاريابي: 22

استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 23

۱- استراتژي بازاريابي يكسان

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


توليد و ذوب آلومينوم در مقادير زياد و براي اجتناب از اكسيداسيون مذاب و جلوگيري از ورود گازهاي ناشي از احتراق سوختگيهاي فسيلي و افزايش كيفيت مذاب آلومينوم كوره هاي الكتريكي در انواع كوره هاي مقاومتي بوته اي ، روبرو كوره هاي القائي مورد استفاده قرار مي گيرند .
مكانيسم اصلي كوره هاي مقاومتي استفاده از گرماي حاصل از مقاومت ميله ( الكترودهائي ) در مقابل عبور جريان مي باشد . معمولا مقاومت ها از نيكروم ( نيكل ، كرم ، آهن ) و كرومل ( اهن ، كروم ، آلومينوم ) ساخته مي شوند 
كوره هاي روبرو الكتريكي و بوته اي مقاومتي تفاوت چنداني با آنچه در قسمت هاي قبل گفته شد ندارند و فقط تفاوت عمده در منبع حرارتي است كه الكتريكي و مقاومتي بوه و از اين رو كنترل حرارت و كيفيت محصول بهتر و مطلوب تر مي باشد. در بعضي از كوره هاي مقاومتي بوته از فلز ساخته مي شود و مكانسيم را طوري تهيه مي كنند كه بوته مركز و هسته اصلي مقاومت و ايجاد حرارت باشد.

۱-۳-۲ كوره هاي القائي
كوره هاي القائي از نظر افزايش ظرفيت و تقليل مصرف انرژي نسبت به كوره هاي مقاومتي داراي مزايائي مي باشند. اين كوره ها در ظرفيت هاي مختلف قادر به ذوب ۱۵كيلوگرم تا چندين تن آلومينوم هستند.
در اين كوره ها هيچ گونه فعل و انفعال شيميائي كه باعث افزايش ناخالصي و تغييرات تركيبي مذاب گردد، انجام نمي شود و علاوه بر آن به دليل عدم استفاده الكترود امكان ورود ناخالصي هاي مواد از طرق مكانيكي نيز امكان پذيرنيست و از نظرمسائل الكتريكي محدوديتي براي افزايش درجه حرارت ندارند.
تا سال ۱۹۵۰ فقط كوره هاي القائي با فركانس زياد مورد استفاده قرار مي گرفت كه از نظر نياز به تاسيسات و ژنراتور ها و همچنين ظرفيت بسياركم ، از نظر سرمايه گذاري و  هزينه تمام شده مقرون  به صرفه نبود. در سال ۱۹۵۰ استفاده از كوره هاي القائي با فركانس كم ( ۵۰ تا ۶۰ سيكل ) بدون هسته و كانال جريان ( ساده ) آغاز گرديد كه بنحو قابل ملاحظه اي هزينه سرمايه گذاري و قيمت تمام شده تقليل پيدا كرد و افزايش ظرفيت و كارآئي آنها به سرعت بالا رفت بطوريكه  امروز  كوره هائي باظرفيت ۷۰ تن چدن و ۵۰۰/۱۷ كيلو وات قدرت در مورد كوره هاي القائي با هسته و كانال  جريان و ۲۶۰ تن و ۴۰۰۰ كيلو وات قدرت در مورد كوره هاي القائي ساده مورد استفاده قرار مي گيرد .
كوره هاي القائي به سه دسته :
كوره هاي فركانس كم بدون هسته و كانال جريان
كوره هاي فركانس كم با هسته و كانال جريان و
كوره هاي فركانس زياد، تقسيم مي شوند كه استفاده از دو نوع اول رو به افزايش مي باشد.
 كوره هاي القائي نوع اول بسيار ساده و مشتمل بر بوته و سيم پيچ هاي جريان است كه به وسيله آب همواره خنك مي شوند در حالي كه در كوره هاي نوع دوم مذاب بين دو قطب اصلي ( هسته ) جريان پيدا مي كند . تفاوت عمده اين دو نوع كوره در استفاده از جريان برق و تبديل به انرژي حرارتي مي باشد. كوره هاي نوع اول بيشتر در مورد ذوب شمش و قطعات بكار مي روند و كوره هاي نوع دوم براي فوق ذوب ، تصفيه ، كنترل و نگاهداري مذاب مورد استفاده واقع مي شوند و راندمان حرارتي و الكتريكي آنها زيادتر است و همان گونه كه از شكل ۴-۲ استنباط مي گردد منطقه ذوب آنها بسيار كوتاه مي باشدو از اين رو درجه حرارت و سرعت حركت مذاب به حدي بايد باشد تا درجه حرارت لازم  در تمام قسمت هاي بوته تامين گردد. اشكال عمده ديگر در كوره هاي القائي با هسته و كانال جريان درآنست كه اين كوره ها همواره براي شروع نياز به مذاب دارند كه در كنار كانال هاي جريان قادر به تشكيل هسته هاي القائي باشند .
در كوره هاي القائي ساده شكل ۵-۲ كه با تغييرات بسيار جزئي در اغلب كارخانجات مورد استفاده قرار مي –گيرند، سيم پيچ هاي مسي ( كويل ) كه در داخل آنها آب جريان دارد مهمترين عامل انتقال جريان الكتريسيته به حرارت مي باشد و به دلائل الكترو مغناطيسي اندازه هاي كوچك اين نوع كوره ها از راندمان مطلوب برخوردار نيستند . اين كوره ها معمولا با فركانس ۱۰۰۰ سيكل كار مي كند و انتقال مذاب به قسمت هاي مختلف با شدت و تحت تاثير جريان انجام مي گيرد.
كوره هاي القائي با فركانس زياد معمولا شامل يك موتور ژنراتور به قدرت ۵ تا ۱۰۰۰ كيلو وات است كه فركانس معمولي را به ۱۰۰۰۰ مي رساند. اصول كلي ساخت اين كوره ها باكوره هاي القائي ساده كم فركانس تفاوت زيادي ندارند جز آنكه براي تامين انرژي و فركانس به ژنراتورها و ترانسفورماتورهاي قوي نياز دارد و ظرفيت آنها نيز كم و محدود مي باشد و حداكثر از ۳۵ كيلوگرم آلومينوم تجاوز نمي كند.
كوره هاي با فركانس زياد معمولا از سيستم يك فاز تغذيه مي شوند و يك مخزن و ژنراتور براي عرضه راندمان انرژي در سيستم هاي ۳ فاز در آنها بكار گرفته مي شود ، فاكتور انرژي اين كوره ها معمولا ۲/۰ و به وسيله سلف و يا مخزن بزرگ به ۱/۰ تصحيح مي شود كه معمولا قيمت اين مخزن   قيمت كل دستگاه مي باشد. ولتاژ لازم براي كورهاي كوچكتر (۲۰۰۰ كيلوواتي ) تا ۸۰۰ ولت و براي كوره هاي بزرگ تا ۲۶۰۰ ولت مي رسد . از اين رو وجود ترانسفور مرهاي تبديل ولتاژ و جريان ضروري است . بوته ها و مواد نسوز در داخل كوره هاي القائي بايستي ۲ پارامتر متضاد را مشمول شوند اول آنكه براي انتقال جريان و القاء آن نازك و از قابليت انتقال برخوردار باشند و دوم آنكه به اندازه كافي ضخامت داشته باشند تا از استحكام برخوردار گردند ، كه معمولا اين ضخامت را ۸% قطربوته منظور مي كنند.
بوته  در سيستم كوره هاي القائي با كوبيدن مواد نسوز در داخل كوره انجام مي گيرد و ماكزيمم چگالي مواد نسوز مورد نياز است ، مواد نسوز معمولا از منيزيت ،mgo آلومين   و مخلوط آنها و گاه سيليس sio2 و مواد چسبي جامد ( پودر ) ترموست تشكيل مي شود ( اسيد بوريك ). مخلوط ماسه و چسب كه بدون رطوبت در اطراف يك ورقه فولادي ( شكل داخلي بوته ) كوبيده مي شوند در جريان شارژگرم شده و از استحكام زياد برخوردار مي گردند . قبل ازريختن و كوبيدن مواد نسوز ، از مواد عايق براي جلوگيري از اتصال سيم پيچ ها استفاده مي كنند و بعد از كوبيدن سطح آزاد رويش را معمولا با چسب هاي زودگير
 ( سيليكات سديم ) پوشش مي دهند .
در كوره هاي القائي با هسته و كانال جريان معمولا بدنه كوره بوسيله ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر نسوز آلومينيا پوشش داده مي شود . كانال ها و ميله هاي اصلي جريان و حوزه ذوب از مخلوط پركلين ، آلوندم ، خاك نسوز و پودر باريت به صورت محلول مايع ( تقريبا خميري ) پوشش مي شوند و پس از خشك شدن مورد استفاده قرار مي گيرند ( معمولا ۲۴ ساعت ).
كوره هاي القائي با فركانس زيادنيز درد و نوع بوته متحرك باظرفيت ۵/۲ كيلوتا ۳۰ كيلو گرم آلومينوم و نوع بوته ثابت با ظرفيت تا ۵۰۰ كيلوگرم بكار مي روند . بوته اين كوره ها مانند كوره هاي بوته اي از خاك نسوز و گرافيك ساخته مي شوند و قبل از ذوب درون كوره جاي مي گيرند.
فعل و انفعالات شيمياي در مذاب
( تركيبات و گازها )
آلومينوم فلزيست كه بخصوص در حالت مذاب قابليت فعل و انفعال شيميائي و حلاليت فيزيكي با بسياري از عناصر را دارد. اين عنصر به سهولت نسبت به مواد محيط خود مانند هوا ، محصولات سوخت ، قالب ، مواد آلياژي و ساير عناصر كه براي مقاصد خاص به آن افزوده مي گردد واكنش نشان مي دهد ، و نتايج اين واكنش به صورت تركيبات فلزي ، تركيبات غير فلزي ( اينكلوژن ها ) و گازهاي حاصل و تخلخل در قطعه ريخته شده ظاهر مي شوند كه هر يك به نوعي خواص مكانيكي و ريخته گري فلز را تقليل مي دهند . در اين بخش ابتدا فعل و انفعالات موجود در آلومينوم مذاب و مواد محيطي آن و سپس هر يك از تركيبات و محلول هاي ناخواسته مورد تشريح قرار مي گيرند.
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-خرید اینترنتی پایان نامه محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-دانلود رایگان سمینار محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-پایان نامه محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-دانلود رایگان مقاله محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه
این فایل در ۶۴صفحه قابل ویرایش تهیه ده وبه موارد زیر می پردازد:
این فایل در باره صنعت لبنیات کشور می باشد وبه محصولات تولیدی این شرکت به صورت کامل پرداخته وهم چنین استانداردهایی که در این شرکت وجود دارد محصولات لبنی برای ما بسیار مهم می باشد وبه همین دلیل سعی شده است که این مطالعه به روش تهیه آنها بپردازد

انسان از دير باز ارزش غذايي شير و نقش آن را در تغذيه شناخته ودر اين زمينه تاكنون مقالات وكتاب هاي زيادي نيز نوشته است. اما مي دانيم كه شير با داشتن ويژگي ها وصفات ممتاز غذايي،به سرعت در معرض آلودگي هاي گو ناگون قرار دارد واگر بهداشت آن در مراحل مختلف شير دوشي،جمع آوري، حمل ونقل،تبديل وفرآوري در كارخانه، توزيع ومصرف رعايت نشود، مي تواند بيماريها وعوارض مختلفي را از حيوان به انسان ويا از انسان به انسان منتقل كند.

از سال ۱۹۳۰كه استفاده از دستگاه هاي پاستوريزاسيون در فرآوري شير، متداول وعرضه فرآورده هاي غير پاستوريزه در كشورهاي صنعتي ممنوع شد، شيوع اينگونه بيماريها به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش يافته وبا استناد به گزارشهاي بي شمار،تا كنون شيوع هيچ گونه بيماري ناشي از مصرف شير و فرآورده هاي آن كه بطور صحيح پاستوريزه شده باشد،ديده نشده است.

متاًسفانه در كشورهاي در حال توسعه هنوز چنين وضع مطلوبي پديد نيامده وبه همين دليل احتمال بروز بيماريهاي بسياري با مصرف شير و فرآورده هاي غير پاستوريزه آن وجود دارد.اين در حالي است كه به دليل فقدان يا عدم كفايت شيوه هاي پژوهشي و گزارشي موجود،وسعت ودامنه حقيقي موضوع هنوز در مرحله حدس و تخمين باقي مانده است.

در حال حاضر فقط حدود يك سوم شير توليد شده در كشور به كارخانه هاي فرآوري شير تحويل مي شود كه مشمول استاندارد اجباري است وعلاوه بر كنترل هاي لازم برروي فرآورده هاي توليد شده،مراكز ذي صلاح كشور از جمله اداره كل نظارت بر مواد غذايي و مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي نيز برآن نظارت دارند.اما دو سوم باقي مانده شير توليدي در كشور به دليل تعدد كارگاه هاي كوچك و ناشناخته در كشور قابل كنترل نيست. با توجه به اينكه عرضه فرآورده هاي شيري غير پاستوريزه هنوزدر كشور ممنوع نشده، در صورت عدم استفاده مردم از شير خام و فرآورده هاي غير پاستوريزه، شيرخام بيشتري جذب كارخانه ها شده وبه تبع آن بهداشت وتندرستي جامعه حفظ خواهد شد.

« مدت زمان كارآموزي وحضور در شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان واحد ۱ از تاريخ ۶/۴/۸۶ تا تاريخ ۱۴/۴/۸۶ بمدت ۶۰ ساعت مي باشد.»

تاريخچه كارخانه :

شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام) متشكل از دو كارخانه مي باشد :

كارخانه شماره۱:

اين كارخانه كه در كيلو متر ۱۳ جاده قوچان واقع شده است، درسال ۱۳۵۵ از سوي شركت تهيه وتوزيع شير ايران تأسيس و درسال ۱۳۵۶ به بهره برداري رسيد.اين كارخانه، اولين كارخانه اي است كه بر ايجاد مراكز جمع آوري شيرخام اهتمام ورزيد ودر اين زمينه الگوي ساير كارخانه ها قرار گرفت.

مديريت كارآمد وتلاش دلسوزانه مديران وكاركنان موجب توسعه اين كارخانه، افزايش توليد و تنوع محصولات شده است. محصولات توليدي اين كارخانه عبارتنداز:

شير:شير پاستوريزه يك ليتري، شير استريل پاكتي يك و ۴/۱ليتري و ۲۵۰ سي سي، شير استريل نايلوني يك ليتري

ماست :انواع ماست در بسته بندي هاي۹۰۰ گرمي_ ماست دبه اي۳ كيلويي_ ماست فله

خامه :خامه استريل ۲۰۰ و۲۵۰سي سي

كره :در بسته بنديهاي۲۵،۱۵و۱۰۰ گرمي- كره نايلوني يك كيلوگرمي

پنير :پنير يواف ۴۵۰ گرمي- پنير باف۲۰۰ گرمي- پنير ليواني ۵۰۰گرمي – پنير يواف حلب.

شيرهاي طعم دار :

۱- شير كاكائو استريل ۱۵۰ و۲۰۰سي سي

۲- شير كاكائو ليواني۲۰۰سي سي

۳- شيرموز استريل۲۰۰ سي سي وشير موز ليواني۲۰۰ سي سي

۴- شير خشك اسكيم- پودر آب پنير- پودر پنير

كارخانه شماره۲ :

اين كارخانه در سال ۱۳۴۵ با سرمايه گذاري بخش خصوصي وبا هدف ارتقاء سطح بهداشت عمومي وصرفاً انگيزه خدمات عام المنفعه با نام شركت شير پاستوريزه مشهد مورد بهره برداري قرار گرفت.در سال ۱۳۶۳ بيش از ۵۵% از سهام اين شركت توسط شركت صنايع شير ايران خريداري وظرفيت توليد آن افزايش يافت. اين كارخانه در سال۱۳۷۹ بخاطر مسائل زيست محيطي به محل جديد خود واقع در انتهاي شهرك صنعتي طوس انتقال وبه بهره برداري رسيد.

عمده محصولات توليدي اين كارخانه عبارتند از :

شير :شير پاستوريزه يك ليتري و۷۵۰ گرمي

خامه :خامه ليواني۱۰۰ گرمي- خامه شكلاتي

ماست :ماست موسير۱۵۰ ،۲۵۰ و۳۸۰ گرمي-ماست چكيده نايلوني يك كيلويي- ماست چكيده ليواني۷۵۰ گرمي- ماست ليواني ۱۰۰و۵۰۰ گرمي وماست ۳كيلويي

پنير :پنير يواف۱۰۰ و۲۰۰ گرمي

دوغ :دوغ خانواده۵/۱ ليتري دوغ يك و۴/۱ ليتري

كشك :كشك ليواني ۲۵۰ گرمي 

مديريت تأمين وبهبود شير خام :

از آنجايي كه مهمترين عامل مؤثر بر كيفيت محصولات نهايي ،كيفيت شير خام ورودي است.لذا دما وبار ميكروبي وساير مشخصات شيميايي، ميكروب و اورگانولپتيكي شير خام كنترل وسپس دريافت مي گردد.

در فرآيند صنعتي شير قبل از دريافت، دركارخانه به لحاظ كيفي مورد آزمايش قرار   مي گيرد ودر صورت اسيديته بالا، بار ميكروبي بيش ازحد مواد افزودني، آنتي بيوتيك و غيره شير خام عرضه شده تحويل گرفته نمي شود.

شير آزمايش شده پس از دريافت وتوزين،با عبور از دستگاههاي صافي، عاري از اجسام واجرام خارجي شده وكاملاً تميزمي شود.سپس با استفاده از دستگاههاي تبادل حرارتي بين ۵-۳ درجه سانتيگراد سرد ودر مخازن شير خام ذخيره مي گردد.

اجراي كلاس آموزشي واعطاي تسهيلات براي خريد تجهيزات دامداريها وايجاد مراكز جمع آوري صنعتي جهت تأمين شير خام با كيفيت از اهداف اين شركت  مي باشد.

اين شركت با تجهيز آزمايشگاه هاي مراكز جمع آوري شير به دستگاه اندازه گيري بار ميكروبي،تجهيز و نصب پليت كولر، تلاش گسترده اي در بالا بردن كيفيت شير خام دريافتي انجام شده است.

كيفيت رمز ماندگاري در بازار رقابت : 

امروزه كيفيت به عنوان يكي از رموز اصلي موفقيت وبقاي سازمانها بحساب مي آيد بطوري كه عدم توجه به اين مقوله مهم، مخصوصاً دريك بازار رقابتي به معناي نابودي ويا حذف تدريجي از صحنه اقتصادي خواهد بود. از مهمترين اهداف سيستمهاي مديريت وكيفيت مي توان به كسب رضايت مشتري،افزايش بهره وري واثربخشي،فراهم آوري بستري مناسب جهت مشاركت فكري وعملي كليه كاركنان، تلاش در جهت افزايش كيفيت محصولات توليدي وبهبود مستمر آن ونهايتاً كاهش ضايعات مي باشد.

اين شركت با توجه به تعهدات صادقانه نسبت به رعايت بهداشت فرآيند توليدات و تندرستي مصرف كنندگان،اقدامات گسترده اي در جهت افزايش كيفيت و تنوع محصولات خود و همچنين حفظ محيط زيست،صرفه جويي در منابع انرژي و احترام به حقوق جامعه به عمل آورده كه دستاورد آن ۱۴ نشان استاندارد ملي، دريافت گواهينامه هايISO 9001:2000  مديريت كيفيت- ISO14000:1669  مديريت زيست محيطي و HACCP  دريافت لوح صنعت سبز و۳ فقره لوح تقدير وتنديس استاندارد بوده است.

در حال حاضر سيستم زيست محيطيISO 14000 در كارخانه شماره يك،سيستم مديريتي ISO 9001: 2000 و   HACCPدركارخانه شماره دو جاري وسيستم ISO 9001:2000  در كارخانه شماره يك در حال استقرار است كه ۹۰% از عمليات مربوطه انجام شده است. بديهي است پس از استقرار سيستم ISO 14000 در كارخانه شماره دو و HACCP در كارخانه شماره يك وآماده شدن شرايط مناسب،ادغام سه سيستم ISO 14000&ISO 9001:2000&HACCP نسبت به استقرار سيستم يكپارچه در سطح شركت اقدام خواهد شد.

بازاريابي و فروش :

شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان بر اين باور است كه بازاريابي آغاز وانجام تمامي   تلاشهابراي توليد محصولات ارائه خدمات به جامعه است وبا استفاده از تبليغات آگاه كننده وجهت دهنده وشناسايي فرصتها وتهديدهاي محيطي وبا خلاقيت،ابتكار،انعطاف پذيري وتطبيق منابع با نيازها وخواسته هاي مشتريان داخلي وخارجي،علاوه بر افزايش سهم بازار،رضايت مشتريان خود را نيز جلب نمايد.

بازاريابي براي هر نوع حركت آگاهانه وهدفمند در بازار امروز ضرورت دارد،لذا شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان اقدام به تأسيس شركت به سامان پگاه خراسان نموده است.با افزايش رقابت،تنوع محصول وسطح آگاهي عموم،خواسته هاي مصرف كنندگان نيز تحول اساسي مي يابد.بنابراين لازمه حفظ بازار فعلي وگسترش آن كشف اين خواسته ها وايجاد تغييرات لازم در سيستم مديريت توليد،كيفيت وبازار يابي وفروش محصولات جهت تأمين خواسته مصرف كنندگان مي باشد.

تغيير در استراتژي شركت صنايع شير ايران مبني بر ايجاد تنوع در توليد وكاهش سهم توليدات يارانه اعم از شير ويا پنير،ضرورت تشكيل شركتهاي بازاريابي وفروش براي توجه عميق وهمه جانبه وكار تخصصي وتمركز بيشتربه معقوله بسيار مهم و حياتي بازاريابي وفروش را از مدتهاي پيش بوجود آورده است. شركتهاييكه با سازماندهي مناسب واتخاذ روشهاي علمي وپيشرفته در امر بازاريابي وفروش بتواند به اين مهم دست يابد. بنابراين شركت به سامان پگاه خراسان جهت دستيابي به اهداف تعيين شده در استان هاي خراسان رضوي،شملي،جنوبي واستانهاي سيستان وبلوچستان تشكيل شد ودر حال حاضر فعاليتها واهداف ذيل را دنبال مي كند :

۱-   شبكه پخش گسترده: بازاريابي ،فروش وتوزيع شير وفرآورده هاي شيري توسط خودرو هاي مجهز به سردخانه به كليه فروشگاههاي مواد غذايي در سطح شهر مشهد.

۲-   شبكه مشتريان بزرگ وخاص: بازاريابي،فروش شيروفرآورده هاي شيري توسط خودروهاي سردخانه دار به كليه ارگانها،تعاوني ها ،بيمارستانها،پادگانها،هتلها، مراكز آموزشي و….

۳-   شبكه زائر: بازاريابي وفروش شير وفرآورده هاي شير به كليه مراكز اقامتي زائرين محترم شهر مشهد بطور ويژه.

۴-   ايجاد دفاتر نمايندگي در شهرهاي استان خراسان رضوي،شمالي،جنوبي وسيستان و بلوچستان به منظور حضور دائم ومستقيم در بازارهاي فوق.

۵-   ايجاد فروشگاههاي عرضه مستقيم به منظور ارتباط مستقيم با مصرف كنندگان واستفاده ازنظرات وپيشنهادات آنان،حفظ زنجيره سرما،حذف واسطه هادر عرضه محصولات،فروش ارزانتر محصولات و….

۶-   ايجاد بانك اطلاعاتي جامع در زمينه مصرف كنندگان،عاملين فروش وغيره جهت تصميم گيري به موقع ومنطقي با توجه به شرايط بازار.

۷-   برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي با عاملين فروش جهت آشنايي هزچه بيشتر عوامل فوق با محصولات،فرآيند توليد آن، روشهاي نگهداري و…..

۸-   برگزاي جلسات آموزشي جهت كارشناسان شاغل درشركت جهت ارتقاء سطح كمي وكيفي عملكرد.

صادرات به افغانستان، تركمنستان وعراق.

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

 یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها هستند، منابع جنگلی در هر یک از نقاط کره خاکی آنچنان اهمیت دارنده که همه انسانها از وجود آنها احساس نشاط و سرخوشی می کند. حتی اگر ظاهراً به سرزمین مولودی و میهنی فرد تعلق نداشته باشد علت این امر این است، که جنگل و درخت ریه ها و اندام تنفس و نگهدارنده کره خاکی هستند و همچنانکه شش در بدن انسان وظیفه دارد اکسیژن لازم را به دهمه اندام ها و عضلات و سلول ها و بافت ها برساند حُکم جنگل نیز چنین است، وظیفه و رسالت و فطرت و ذات جنگل حیات بخش است، جذب دی اکسید کربن است، تولید اکسیژن است، 
 بیان مسأله 
 همواره دام و جنگل در زندگی انسانی و تشکیل اجتماعات انسانی در کنار آب نقش اساسی و اولیه را به عهده داشته است، در حالیکه در گذشته جمعیت جهان نسبت به منابع طبیعی قلیل بود، کسی به فکر و نگران کاهش منابع طبیعی نبود و بدون محدودیت با چرای طبیعت و تهیه مایحتاج زندگی لذت و استفاده های خود را از طبیعت می برد. اما در طول ۲ سده اخیر نگرانی بشر به کاهش و نابودی منابع طبیعی دو چندان شده و عوامل گوناگونی در تخریب و نابودی این منابع به خصوص جنگل ها نقش دارند. اما دام از هر نوع جزء مهمترین و اصلی ترین عوامل تخریب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جنگل ها بوده که در بطن تحقیق کاملاً به آن اشاره شده است. 
 اهمیت جنگل و دام (اهمیت موضوع) 
 اگر تأمین اکسیژن و محیط زیست سالم و اطمینان از آینده تغذیه انسانها و نیز گازهای سمی و دی اکسید کربن و نابودی فضای سبز و رماتع را در زندگی مهم بدانیم این موضوع کاملاً با این مسایل در ارتباط است و اهمیت جنگل و تخریب آن به وسیله موجود مفید دیگری به نام دام آنچنان پیچیده و مهم است که در این تحقیق فقط به صورت اشاره به برخی مسائل اداری و اجتماعی و اقتصادی آن اشاره شده است. 
 اهداف مسئله : اهداف موضوع 
 الف ) شناخت ویژگی های جنگل ؛ 
 ب ) شناخت عوامل تخریب ؛ 
 ج ) راه های تقویت و ترمیم ؛ 
 د ) دام و راه های نابودی طبیعت و جنگل ؛ 
 هـ ) راهکارهای مبارزه ای و بازدارنده ؛ 
 و ) نتیجه گیری و خلاصه. 
 سوره هفتم قرآن کریم یعنی انفال دقیقاً به خاطر اهمیتی که منابع طبیعی چون کوه و دشت و جنگل و دریا دارند. در قرآن کریم این منابع انفال نامیده شده است. و منافع و عایدی و تبعات آن عمومی و در اختیار عموم قرار داده شده است (قرآن کریم، سوره انفال، سوره هفتم). 
 در ایران تا اواخر دوره قاجار جنگل ها مالکیت و متولی خاصی نداشتند و همانند کوه و دریا مردم به نسبت زندگی اقلیمی و اجتماعی از آن بهره مند می شدند. و چون به اهمیت و جایگاه ارزش آن پی نبرده بودند، هرکس همانطور که دلش می خواست از آن استفاده می کرد.  
 قطعنامه ریو قطعنامه ای است که همه کشورها را ملزم و متعهد می سازد که از منابع و مراتع و جنگل ها و دشت ها و منابع طبیعی خود حفاظت و مراقبت کنند. 
عده ای متعقدند که بحران های حال و آینده در جنگل و منابع طبیعی فقط به خاطر جمعیت و رشد بی رویه آن نیست، بلکه کاهش بی اندازه منابع طبیعی افزایش آلودگی ها، نارسائی توزیع متعادل منابع، رشد صنعتی و رشد اقتصادی از جمله از عوامل دیگر هستند.  
 فتاحی (۱۳۷۹ ، جنگل های زاگرس) معتقد است، عوامل ذکر شده تنها در بُعد کلان و برای مناطقی که اغلب با مناطق صنعتی مواجه هستند موثر است اما در کشورهای جهان سوم مسأله جمعیت انسان و دام و سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی نقش مهم ایفا می کند. 
 مخدوم و دیگران (۱۳۶۳ و میلر ۱۳۶۶ و واسمان ۱۹۸۴) معتقدند که با توجه به سرعت رشد تکنولوژی انسان در مقایسه با ۸۰۰۰ سال قبل ارتباطات ده میلیون برابر و سرعت داده پردازی یک میلیون برابر و سرعت دستیابی به منابع انرژی هزار برابر افزایش یافته است. هرچند تلاش همه بر آن است که از راه های مختلف از کاهش بی حد منابع جلوگیری نمایند. 
 و این نگرانی ها و مشکلات باعث گردید که کشورها به فکر چاره بیفتند و با شیوه های مختلف درصدد جلوگیری از کاهش منابع و یا جایگزینی و یا حداقل مصرف بهینه و مطلوب آن برآیند. 
 طبق سوابق موجود در ایران تا سال ۱۲۹۴ هیچگونه کنترل و حفاظتی از جنگل ها به عمل نمی آمد. و کشاورزان و ساکنان حاشیه و داخل جنگل ها به صورت بی رویه ضمن چراندن دام ها و استفاده شبانه روزی از جنگل انواع مختلف استفاده یعنی ساختن خانه های چوبی و فروش الوار و حتی قطع درختان برای افزایش زمین های زراعی و ایجاد زمین های علوفه ای برای دام های خود می کردند. که در سال ۱۲۹۴ دولت موظف گردید که در بخش هایی از ایران به خصوص شمال کشور و جنگل های زاگرس اداره فلاحت را راه اندازی کند. 
 آب و جنگل و درخت و سرسبزی همواره مورد توجه و نیاز و حیات وی بوده اقدامات عظیم در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در چین در کنترل آب و ایجاد سد و تفکرات فلاسفه یونانی فتل ارسطاطالیس در ۳۸۴ قبل از میلاد در کشف فیزیک رانش مایعات و ایجاد سد دپاله توسط ایرانیان بر روی رودخانه دجله و ایجاد سدهای شادروان در شوشتر بر روی رود کارون و ایجاد شبکه های آبیاری و زراعت و کنترل آب و خاک و انتقال به وسیله کانال های سفالی در نوع خود بی نظیر است. 
 از سال ۱۲۹۴ شمسی که مجلس شورای ملّی دولت را موظف به ایجاد اداره فلاحت جهت جنگل ها و مراتع نمود. هرچند عملاً کارهای قابل توجهی صورت نگرفت ولی زمینه تحقیقات و مطالعات عظیمی را توسط صاحب نظران خارجی در ایران را به وجود آورد. 
 پروفسور اروین گائوبا به سال ۱۸۹۱ در اطریش به دنیا آمد و تا سال ۱۹۶۴ در ایران زندگی و در استرالیا درگذشت. 
 در سال ۱۳۱۲ از طرف اداره فلاحت به ریاست مدرسه عالی فلاحت کرج منصوب و به تدریج به تدریس پرداخت و در مجموعه بسیار نضیی به نام فلورکرج با همکاری برنمولر در ۱۲ جزوه در سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ در آلمان به چاپ رساند. و آثار جنگلی و خرما در ایران در ۱۹۸۳ در استرالیا به چاپ رسیده است. 
 از سال ۱۳۰۴ رضاشاه با تأکید بر اجرای فلاحت در ایران جنگلبانی تا حدی رونق یافت و در هر منطقه جنگلی گروه های ۳ تا ۷ نفری بسته به میزان و وسعت جنگل استخدام می شدند که شامل جنگلبان و محافظ و معلم و غیره می شده است که ضمن بازدید از جنگل و مراقبت فیزیکی به همکاری با مطالعه گران و محققان خارجی هم بودند. و امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند. 
 مشکل و موانع جنگل بانی در سال های اولیه بسیار زیاد بود. زیرا : 
 1 ) فرهنگ مردم عادت بر این داشت که بدون هیچ محدودیت و مانعی از جنگل و مواهب آن بهره ببرند ؛ 
 2 ) زندگی اقتصادی مردم یا جنگل گره خورده بود ؛ 
 3 ) دام طیور و تأمین مایحتاج زندگی روستائیان جزء لاینفک زندگی روستائیان و عشایر بود ؛ 
 4 ) از لحاظ اعتقادی جنگل را جزء انفال می دانستند و دخل و تصرف دولت در این باره را هیچگونه بر نمی تافتند ؛ 
 • بازدید : 204 views
 • بدون نظر

بافت صنایع در شهرستان ابهر

قابليت ها و امکانات بخش صنعت

پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر

شهرستان ابهر ۹/۶۵ درصد از سهم معادن شهرستانهاي (ناحيه ابهر) را بخود اختصاص داده وناحيه ابهر نيز ۲/۱۵% از ذخاير معادن استان را تشكيل مي دهد.

در شهرستان ابهر در بخش معدن ۵ واحد تعاوني معدنكاري و۲۷ واحد خصوصي معدن مشغول فعاليت است.

خرید آنلاین و دانلود تحقیق در مورد بافت صنایع

شهرستان ابهر

باهزینه ای اندکککککککک

 • بازدید : 68 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله : 

۱- جايگاه وكاربرد ربات در صنعت 

۲- مشخصات ربات های صنعتی

۳- جوشکاری با کامپیوتر(CWS) و نمونه های از ربات جوشکار

و بسیاری نکات دیگر..

امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

  مقدمه

      از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنایع شروع به پیشرفت  فوق العاده ای نمود. دلیل اصلی رشد چشمگیر صنایع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است. جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضایعات کمتر شده و مصرف مواد اولیه پایین می آید. به عنوان مثال، صرفه جویی در مصرف رنگ را در  رباتهای رنگپاش حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد است. همچنین در بکارگیری رباتها مخارجی چون لباس،دستکش، خوراک و وسایل نظافت کارگر را نیز کاهش می دهد که به جنبه اقتصادی بودن آن می افزاید. در بسیاری از بخشهای تولید که عملیات خطرناک بوده و یا محیط کار پر سروصدا وآلوده است، استفاده از رباتها می تواند کارگران را از خطرات ناشی از کار حفظ نماید. يك مثال چنین عملیاتی پرسکاری است که بطور مرتب موجب نقص عضو و صدمه به کارگران می گردد و یا رنگ پاشی که محیط آن بعلت استفاده از مواد شیمیایی برای سلامت کارگران مناسب نیست با جایگزین شدن رباتها در مراکز کارهای طاقت فرسا و حساس، کمک بسیار موثری به سلامت کارگران و دیگر پرسنل و رشد فکری آنها و رشد و بهبود تولید خواهد شد.

اینها دلایلی هستند که تا کنون باعث رشد روز افزون کاربرد رباتهای صنعتی در صنایع مختلف شده است.

 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

سازمان‎هاي توليدي بيشماري در گوشه و كنار جهان در حال فعاليت هستند، اما معدودي از آنها با اقتدار به فعاليت خود ادامه مي دهند و گوي سبقت را از ديگران ربوده اند. همگان بر قدرت اين سازمانها واقف بوده و از آنها به عنوان سازمانهاي ممتاز ياد مي‌كنند. مشخصه اين سازمانهاي ممتاز چيست؟
يك سازمان ممتاز در تمام زمينه‌ها اعم از سيستم‌هاي توليدي، اطلاعاتي، خريد و فروش، خدمات و بازاريابي، مهندسي و كيفيت در سطح ممتاز فعاليت مي‌كند. يكي از شاخصه هاي اصلي يك سازمان توليدي ممتاز، دارا بودن تشكيلات نگهداري و تعميراتي ممتاز است
بیان مسأله پژو هش 
هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق مهندسین و مدیران، توجه و علاقه فراوانی نسبت به بهره‌گیری از دانش مهندسی نگهداری و تعمیرات، دارند. امروزه بخش مهندسی نگهداری و تعمیرات، در واحدهای صنعتی بیش از پیش به استفاده از روشهای آمار و ریاضی در برنامه‌ریزی‎های خود روی آورده و شکل یک دانش به خود گرفته است.
وجود یک سیستم مجهز و برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات از آنرو ضروری است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و احوال و نحوه عملکرد واحد تولیدی، ابنیه، ماشین آلات و غیره… را ممکن می سازد و لذا ارائه مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین روشها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه امکان پذیر می‌گردد.
از طرف دیگر افزایش سرمایه گذاریها در صنایع و محدودیت در منابع و مواد اولیه مورد نیاز سبب اهمیت کارائی و بهره وری از امکانات موجود نزد صاحبان صنایع و مدیران مسئول در صنعت گردیده است. این هدف زمانی مهمتر و در خور توجه بیشتر جلوه میکند که بحث رقابت های صنعتی شدید که در بازار های داخلی و جهانی وجود دارد، مطرح می‌گردد.
شرکت آب و فاضلاب یک سیستم پیوسته بوده و در صورت بروز مشکل یا احتمالاً خرابی در تأسیسات و ماشین آلات این سیستم پیوسته دچار مشکل شده و باعث تأخیر در تولید می‌گردد که زیان های ناشی از آن نه تنها هزینه های زیادی را برای شرکت در برمیگیرد بلکه از آن مهم‎تر  باعث کمبود و نوسان در تولید آب شرب مصرفی مورد نیاز استان می‌شود بنابراین نیاز به یک سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت احساس می شود که بوسیله آن بتوان تا حدود زیادی از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در تولید به جهت خرابی ناگهانی ماشین آلات جلوگیری شود.
دستیابی به این امر مهم زمانی حاصل می‎گردد که با مسائل تولیدی با دیدی منطقی ، علمی و دقیق و همراه با برنامه ریزی صحیح برخورد گردد، یکی از این مسائل مهم حفظ آمادگی و عملیاتی  نگهداشتن تجهیزات ، ماشین آلات و تأسیسات است و اصولی ترین راه حل این مسئله‎، استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات است.
استقرار چنین سیستمی در یک صنعت و یا سازمان نیازمند به بررسی همه جانبه از اهداف عالی سازمان گرفته تا عواملی نظیر نیروی انسانی ، منابع ، فرهنگ محیطی و محاطی و زمینه مناسب برای انتقال و اجرای آن دارد که در این پژو هش سعی شده این عوامل مورد بررسی قرار گیرد. 

اهمیت پژوهش
سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خواهد توانست با بهره‎گیری از تکنیکهای بازرسی دوره‌ای، زمان بندی سرویس ها، ارائه برنامه های مدون روغن کاری و گریسکاری و سایر بازرسی‌های پیشگیرانه، در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون برنامه، نقش بسزائی داشته باشد، در ضمن پردازش اطلاعات منتج از استقرار این سیستم، کاربران را در مقابله با علل خرابی های تکراری آگاه مي‌سازد، چراکه از کار افتادگی و خرابی‎ها می‎تواند پیامد های ذیل را داشته باشد:
الف- کاهش یا توقف تولید
ب- بیکاری نیروی انسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم
ج- تاخیر یا توقف در سایر امور تولید در یک خط تولیدی 
د- ایجاد هزینه های اضافی
ذ- نارضایتی و تخریب روحیه کارکنان فنی و بهره برداری 
 با توجه به مواردی که ذکر گردید می‎توان اهمیت این پژو هش را بشرح ذیل خلاصه نمود:
آشنائی و ارائه راه حل به مدیران از مشکلات اجرائی و چالش های اجرای سیستم نت
توجه به مسائل مهم تاثیرگذار در اجرای سیستم نت نظیر فرهنگ سازی، ساختار، نیروی انسانی، آموزش و…
ارائه بینش جدید برای رشد و توسعه شرکت بجای نگرش سنتی به تأسیسات و تجهیزات
ارائه جریان مناسب اطلاعاتی در بخش نگهداری در راستای بکارگیری این سیستم 
ایجاد علاقمندی در اجرای این سیستم برای مدیران ارشد سازمان و بازنگری در نمودار سازمانی خود در بخش نگهداری
توجه به نحوه نگهداری و تعمیرات در زمان طراحی و ساخت و راه اندازی تجهیزات اهداف پژوهش
این پژوهش به بررسی مدیریتی در جهت شناسائی عوامل تأثیر گذار در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پرداخته و بر این اساس اهداف ذیل را برای تحقیق دنبال خواهد نمود:
 
۱٫ بررسی استقبال مدیران برای اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۲٫ شرایط تکنولوژی سیستم  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۳٫ شناسائی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه 
۴٫ شرایط فرهنگی مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۵٫ ارائه الگوی مناسب
اهداف این پژوهش به این جهت قابل اهمیت است که تاکنون در سطح کشور به این عوامل بطور اختصاصي پرداخته نشده و بررسی های لازم از عدم موفقیت در اجرای آن صورت نگرفته است. تاکنون در نقاطی از صنعت که این سیستم را مطالعه و مستقر نموده اند نتوانسته اند آن راندمان مناسب را در یافت نمایند و پس از مدتی بنا به عللی عملا در بکار گیری آن بی توجهی شده است.
سؤالات و فرضیه های پژوهش 
در بررسی اهداف پژوهش سؤالات های ذیل مطرح می گردد:
سؤالات :  
۱- آیا مدیران شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استقبال می کنند؟
۲- آیا شرایط تکنولوژیکی مناسب برای دست یابی به الگوی مناسب این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟
۳- آیا اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  با ساختار فعلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هماهنگی دارد؟
۴- آیا شرایط فرهنگی مناسب برای استقرار این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟
۵- آیا زمینه و شرایط مساعد برای اجرای این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشاه وجود دارد؟
فرضیه ها :
در راستای سؤالات اصلی بیان شده فرضیه های این پژوهش بشرح ذیل قابل طرح است:
۱٫ مدیران شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استقبال می کنند.
۲٫ شرایط تکنولوژیکی مناسب برای دست یابی به الگوی مناسب این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد.
۳٫ اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با ساختار فعلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هماهنگی دارد.
۴٫ شرایط فرهنگی مناسب برای استقرار این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد.
۵٫ زمینه و شرایط مساعد برای اجرای سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد.
۶٫ بین عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اولویت یکسانی وجود ندارد.

تعاریف اصطلاحات و  مفاهيم 
نگهداری                                              
مجموعه ای از فعالیت ها که بطور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم (حاج شیرمحمدی،۱۳۸۱، ۱۸۷).
تعمیرات                                       
شامل مجموعه‌ای از فعالیت هائی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده، انجام می‌دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره‌برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه‌ای که به آن محول گردیده است، آماده سازد (همان منبع، ۱۸۷).
نگهداری و تعمیرات                                                         
منظور ازسیستم نگهداری و تعمیرات مجموعه عملیاتی جهت نگهداری دارائیهای فیزیکی و حفظ و صیانت از آنها در شرایط قابل قبول و یا تغییر آنها به شرایط قابل قبول اعمال شده تا زمینه حصول اقتصادی ترین راه صرف هزینه جهت بهره برداری  و بهسازی از تجهیزات را ایجاد نماید (همان منبع،۱۸۷).

فرهنگ                                                           
در معنی فرهنگ تعاریف متعددی و درعین حال متنوعی ارائه گردید که در اینجا صرفاً به دو تعریف اشاره میگردد.
۱- فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای غالبی که توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضاء پذیرفته و حمایت میگردد و عامل انسجام اعضاء و همنوائی درونی میان آنها می باشد.
۲- فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه‌ای از ارزشها ،باورها، درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضاء سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود و آن نماینگر بخش محسوس سازمان است (جي.اي، ۱۳۸۲، ۲۵۲).
مدیریت            
مدیریت مجوعه فعالیتهای برنامه ریزی ، سازماندهی، هدایت و رهبری، کنترل در یک سازمان را به عهده دارد. تصمیم‌گیری، کنترل هزینه‌ها، ایجاد انگیزه، پاداش و تنبیه و تشویق از جمله فعالیتهای مدیریت به شمار می‌رود. مدیریت پایه و اساس یک سازمان می باشد (همان منبع،۲۵۲).
تکنولوژی                                                                         
کلمه تکنولوژی به تازگی وارد ادبیات معاصر شده است و ریشه فارسی ندارد وجزء کلماتی است که بدون کوچکترین تغییری، کاربرد زیادی در زبان فارسی دارد. در حال حاضر این کلمه در فرهنگ صنعتی کشور به معنای ماشین آلات تولیدی و ویژگیهای فنی آن است. در بررسی دقیق تر هم تکنولوژی به عنوان روش تولید معرفی می شود.
این کلمه مرکب از دو واژه یونانی تکنو (فن و هنر و مهارت ، پیشه و همچنین چیزی که وجود نداشته و توسط بشر ساخته شده است) ولوژی (در یونان قدیم به معنای علم ، دانش و خرد یا تعقل و تدبیر بکار می رفته است).
تکنولوژی در صنعت عبارت است از دانشی که از یک سری بررسی‌ها، تحقیقات، آزمایشات و بالاخره پیاده کردن نتایج در سطح اقتصادی و سپس اصلاح و توسعه نتایج آن در عمل برای کسب هدف مشخص بدست می‌آید (همان منبع، ۲۵۲).
ساختار                                                                      
ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود. نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت از کل فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمان است.
در تعریف ساختار سازمانی به سه رکن اصلی زیر اشاره می شود: 
ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی گزارشگری در سازمان است و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و نیز حیطه کنترل مدیران یا سرپرستان را مشخص می کند.  
ساختار سازمانی تعیین کننده افرادی است که به صورت گروهی در دوایر کار می‌کنند و گروه بندی یا تقسیم بندی دوایری است که در کل سازمان وجود دارد.
ساختار سازمانی در برگیرنده سیستم‎های می‌شود که به وسیله آنها فعالیت‌های همه دوایر هماهنگ و یکپارچه می‌گردد و در نتیجه ارتباط مؤثر (در سازمان) تضمین خواهد شد
 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع دستی بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران و ارزیابی نقش عوامل موثر,دانلود پروژه و پایان نامه رشته صنایع دستی درباره بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران و ارزیابی نقش عوامل موثر,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته هنر و صنایع دستی بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران و ارزیابی نقش عوامل موثر,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر و صنایع دستی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران و ارزیابی نقش عوامل موثر
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر و صنایع دستی با عنوان بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران و ارزیابی نقش عوامل موثر رو برای عزیزان دانشجوی رشته صنایع دستی قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۶۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۲۰ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود و حجم فایل نیز ۱۷ مگابایت میباشد

دانشگاه آزاد
دانشکده فنی و حرفه ای
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته صنایع دستی
عنوان پایان نامه :  بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران و ارزیابی نقش عوامل موثر


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید

چكيده :
        نقش و اهميت موضوع مزيت نسبي در طراحي سياست هاي تجاري كشورها و گزينش روندهاي مناسب توليد و صادرات كالا ، امري انكارناپذير است ؛ بطوريكه در حال حاضر بخش عمده اي از مباحثات و مذاكرات بين المللي در زمينة تجارت ، به ارائه راهكارهايي جهت رفع نواقص بازارها و هدايت بازارها به سمت وسوي بهره‌مندي از مزيت نسبي اختصاص يافته است . در اين ميان عوامل مختلفي در هر يك از مراحل توليد ، صادرات و تقاضاي كالا ، مزيت نسبي يك كشور را متأثر مي‌سازند و اين امر موجب ايجاد تغيير در جايگاه كشورها به لحاظ برخورداري از مزيت نسبي در عرصة بين المللي شده است . اين امر ما را بر آن مي دارد كه نسبت به بررسي مزيت نسبي كالاهاي توليدي – صادراتي در كشور اقدام نمائيم .
       هنر-صنعت فرش دستباف از جمله صنايعي است كه طي سالهاي اخير شاهد نوسانات شديد در روند توليد و صادرات آن بوده ايم . بر همين اساس تحقيق حاضر سعي دارد ضمن معرفي شاخص هاي مختلف تعيين مزيت نسبي ، به اندازه گيري مزيت نسبي كشور در زمينه توليد و صدور فرش دستباف و ارزيابي نقش عوامل مؤثر بر آن بپردازيم . به اين منظور ، شاخص مزيت نسبي آشكار شده (RCA) جهت محاسبة مزيت نسبي كشور در صادرات فرش دستباف ، شاخص هزينه منابع داخلي (DRC) جهت محاسبة مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف و كشش قيمتي تابع تقاضاي جهاني فرش دستباف ايران به منظور محاسبة مزيت نسبي رقابتي كشور مطمح نظر قرار گرفته اند .
       نتايج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاكي از آن است كه ايران طي سالهاي مورد بررسي داراي مزيت نسبي در زمينة صادرات فرش دستباف بوده است (RCA>1) . البته تخمين تابع روند تغييرات شاخص RCA نشان دهندة نوسانات شديد وضعيت مزيت نسبي كشور در زمينة صادرات اين كالا مي باشد . تخمين كشش قيمتي تابع تقاضاي جهاني فرش دستباف ايران ، نمايانگر چسبندگي شديد مقدار تقاضاي فرش ايران با قيمت فروش آن در سطح بين المللي است (E>1) . محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نيز حكايت از آن دارد كه كشور در زمينة توليد فرشهاي اعلاباف ۶۰ رج تمام ابريشم در استانهاي آذربايجان شرقي و قم و فرشهاي معمولي باف ۵۰-۴۵ رج در استانهاي اصفهان و خراسان داراي مزيت نسبي و در توليد فرشهاي درشت باف ۳۰ رج در استان همدان از عدم مزيت نسبي برخوردار است .
به منظور تحليل نتايج بدست آمده ، ضمن محاسبة نرخ ارز غايي ، قيمت غايي فروش، ارزش غايي مواد اولية داخلي و نهاده هاي قابل تجارت به كار رفته در توليد هر مترمربع فرش دستباف ، اقدام به محاسبه و تحليل كشش ارزي و قيمتي DRC و همچنين كشش DRC نسبت به تغييرات ارزش مواد اولية داخلي و ارزش نهاده هاي قابل تجارت نموده ايم . مهمترين عوامل مؤثر در مزيت نسبي كشور در توليد و صادرات فرش دستباف نيز در قالب سؤالات پرسشنامه هاي تحقيق و در سطح ميدان تحقيق (استانهاي آذربايجان شرقي ، قم ، اصفهان ، خراسان و همدان) مورد پرسش قرار گرفته و نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با بكارگيري روشهاي تحليل آماري (توصيفي و استنباطي) نسبت به ارزيابي نقش عوامل مذكور بر مزيت نسبي كشور اقدام شده است .
كلمات كليدي : راهبرد توسعه ، تجارت بين الملل ، مزيت نسبي

فهرست مطالب
عنوان                                                  صفحه
چكيده  
فصل اول: كليات
۱-۱- مقدمه                                         2
2-1- اهميت تحقيق                                     2
3-1- فرضيات تحقيق                                     4
4-1- اهداف تحقيق                                     4
5-1- روش شناسي تحقيق                                 5
6-1- سابقه تحقيق                                     6
7-1-فصل بندي و رئوس مطالعات تحقيق                         8
فصل دوم: مباني نظري اصل مزيت نسبي
۱-۲- راهبرد هاي توسعه اقتصادي و جايگاه تجارت بين الملل                 10
1-1-2- راهبردهاي درونگراي توسعه اقتصادي                         11
2-1-2- راهبردهاي برونگراي توسعه اقتصادي                         13
2-2- تأثير تجارت بين الملل بر رشد اقتصادي                         16
1-2-2- تفسير سنتي نقش تجارت بين الملل                             16
2-2-2- تفسير نوين نقش تجارت بين الملل                             18
3-2- مباني تئوريك تجارت بين الملل و مزيت نسبي                     19
1-3-2- ديدگاه مزيت مطلق آدام اسميت                            19
2-3-2- ديدگاه مزيت نسبي ديويد ريكاردو                            20
3-3-2- مزيت نسبي و هزينه فرصت هاي از دست رفته                    21
4-3-2- ديدگاه مزيت نسبي هكشر – اوهلين (نظريه جديد تجارت بين الملل)             21
4-2- مزيت نسبي و سودآوري تجارت بين الملل                    24
 
عنوان                                                  صفحه
۵-۲- شكاف فن آوري و پويايي در مزيت نسبي                    29
6-2- مزيت نسبي بالفعل و بالقوه                             34
1-6-2- مزيت نسبي بالفعل اسمي                                 36
2-6-2- مزيت نسبي بالفعل حقيقي                                 36
3-6-2- مزيت نسبي بالقوه اسمي                                 36
4-6-2- مزيت نسبي بالقوه حقيقي                                 36
فصل سوم: روش شناسي تعيين مزيت نسبي
۱-۳- شاخص هاي مزيت نسبي آشكارشده (RCA)                     41
1-1-3- شاخص هاي مبتني بر آمار توليد و صادرات                         41
1-1-1-3- معيار سهم صادرات                                 42
2-1-1-3- معيار سهم خالص صادرات                             43
3-1-1-3- شاخص يونيدو                                 43
2-1-3- شاخص هاي مبتني بر آمار صادرات                         43
1-2-1-3- شاخص بالاسا (BAL)                             43
2-2-1-3- شاخص دانگز – ريدل (DR)                         45
3-2-1-3- شاخص هاي خالص يونيدو                             45
3-1-3- شاخص هاي مبتني بر آمار صادرات و ابزار آماري                     45
1-3-1-3- نگرش درآمدي                                 46
2-3-1-3- نگرش رتبه اي                                 46
3-3-1-3- نگرش ثبات                                 47
4-3-1-3- نگرش درآمدي – ثبات                             47
2-3- محدوديت هاي شاخص هاي RCA                         48
3-3- شاخص هاي مبتني بر روش هاي اقتصادسنجي                     49
عنوان                                                  صفحه
۱-۳-۳- تخمين توابع عرضه و تقاضاي محصول                         49
2-3-3- روش ديك                                     52
4-3- شاخص مبتني بر روش برنامه ريزي                             53
5-3- شاخص هاي طرف عرضه                                 54
1-5-3- معيار هزينه منابع داخلي (DRC)                             55
1-1-5-3- پيشينه كاربرد و فرمول محاسباتي DRC                     55
2-1-5-3- تعريف قيمت هاي سايه اي و نقش آن در محاسبه DRC                 58
3-1-5-3- تبديل عوامل توليد خارجي به داخلي و وضعيت DRC                 63
2-5-3- معيار نرخ حمايت مؤثر (EPR)                             65
3-5-3- معيار تجزيه و تحليل منافع اقتصادي (SBA) يا سودآوري خالص اجتماعي (NSP)     65
4-5-3- معيار الگوي داده – ستانده، برنامه ريزي و هزينه منابع داخلي                 66
6-3- شاخص‌هاي طرف تقاضا                             68
1-6-3- اهميت شناخت بازارهاي هدف صادراتي در ايجاد مزيت نسبي رقابتي             69
1-1-6-3- نقش مشخصه هاي تقاضا در بازارهاي هدف بر ايجاد مزيت نسبي رقابتي         71
    2-1-6-3- نقش تجزية بازارهاي هدف در ايجاد مزيت نسبي رقابتي                 72
    3-1-6-3- اهميت روابط سياسي در ايجاد مزيت نسبي رقابتي                 72
2-6-3- كاربرد شاخص هاي طرف تقاضا در تعيين مزيت نسبي رقابتي                 73
7-3-بررسي مباني نظري نمونه گيري و انجام فعاليت ميداني تحقيق             75
1-7-3- علل نمونه گيري                                     76
2-7-3- روش هاي مختلف نمونه گيري در تحقيقات ميداني                     77
3-7-3- انواع نمونه گيري احتمالي (تصادفي)                         78
 
عنوان                                                  صفحه
۱-۳-۷-۳- نمونه گيري تصادفي ساده                             79
2-3-7-3- نمونه گيري تصادفي سيستماتيك                         79
3-3-7-3- نمونه گيري تصادفي خوشه اي                         80
4-3-7-3- نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده                        80
4-7-3- روش تعيين حجم نمونه                             81
5-7-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله از فعاليت ميداني تحقيق             83
6-7-3- روش هاي تحليل آماري                                 84
1-6-7-3- آمار توصيفي                                     84
2-6-7-3- آمار استنباطي                                     85
1-2-6-7-3- تحليل آزمون ناپارامتريك چي دو                         85
2-2-6-7-3- تحليل عامل (Factor Analysis)                         86
فصل چهارم : تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اندازه گيري مزيت نسبي
۱-۴- بررسي مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف ايران                  91
1-1-4- بررسي روند صادرات فرش دستباف ايران                         92
2-1-4- محاسبه مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف ايران                     94
3-1-4- بررسي روند تغييرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف كشور             100
4-1-4- بررسي نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در صادرات فرش دستباف كشور         101
2-4-بررسي مزيت نسبي رقابتي كشور در صنعت فرش دستباف                 126
1-2-4- محاسبه مزيت نسبي رقابتي كشور با استفاده از تخمين مدل تقاضاي صادراتي فرش دستباف      129
3-4- بررسي مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف                     131
1-3-4- نحوه كاربرد معيار DRC در محاسبه مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف         132
 
عنوان                                                  صفحه
۲-۳-۴- نحوه برآورد قيمت هاي سايه اي به منظور محاسبه مزيت نسبي حقيقي كشور در توليد فرش دستباف                                          133
1-2-3-4- برآورد قيمت سايه اي عوامل داخلي توليد فرش دستباف                 133
2-2-3-4- برآورد قيمت سايه اي نهاده هاي قابل تجارت درتوليد فرش دستباف         137
3-2-3-4- برآورد قيمت سايه اي نرخ ارز                         138
3-3-4- محاسبه مزيت نسبي در توليد فرش دستباف                          143
4-3-4- بررسي مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي             143
1-4-3-4- پيشينه قالي بافي در آذربايجان                         143
2-4-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي آذربايجان                     146
3-4-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي آذربايجان                     148
4-4-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي         150
5-4-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي         151
6-4-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي                                     153
5-3-4- بررسي مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم                 177
1-5-3-4- پيشينة قالي بافي در قم                             177
2-5-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي قم                         178
3-5-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي قم                         179
4-5-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان قم                 180
5-5-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم                 181
    6-5-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم     183
6-3-4- بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان                  205
1-6-3-4- پيشينة قالي بافي در اصفهان                             205
2-6-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي معاصر اصفهان                     206
 
عنوان                                                  صفحه
     3-6-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي اصفهان                     207
4-6-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان اصفهان             210
    5-6-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان             211
    6-6-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان اصفهان                                             213
7-3-4- بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان                 236
1-7-3-4- پيشينة قالي بافي در خراسان                             236
2-7-3-4- ويژگيهاي ظاهري و فني بافت قالي در مهمترين مراكز قالي بافي در استان خراسان     237
3-7-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان خراسان             244
4-7-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان             245
       5-7-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان خراسان     247
8-3-4- بررسي مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان                  269
1-8-3-4- پيشينة قالي بافي در همدان                              269
2-8-3-4- ويژگيهاي ظاهري قالي هاي همدان                         270
3-8-3-4- ويژگيهاي فني بافت در قالي هاي همدان                     271
4-8-3-4- آناليز قيمت تمام شدة توليد فرش دستباف در استان همدان             274
5-8-3-4- محاسبه مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان             275
    6-8-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان همدان                                             277
9-3-4- تجزيه و تحليل نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف كشور          299
1-9-3-4- تجزيه و تحليل نرخ ارز غايي                         299
2-9-3-4- تجزيه و تحليل قيمت غايي فروش هر متر مربع فرش دستباف             301
3-9-3-4- تجزيه و تحليل ارزش غايي مواد اوليه داخلي هر متر مربع فرش دستباف         303
 
عنوان                                                  صفحه
۴-۹-۳-۴- تجزيه و تحليل ارزش غايي نهاده هاي قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف     305
5-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش ارزي DRC                         306
6-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش قيمتي DRC                         307
7-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش DRC نسبت به ارزش مواد اوليه داخلي             308
8-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت         309
9-9-3-4- ارزيابي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف براساس مطالعات  ميداني تحقيق                                         310
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵- خلاصه نتايج تحقيق                                    331
2-5- ارائه سياست هاي كاربردي                                 340
فهرست منابع                                         343
پيوست                                             345


عتیقه زیرخاکی گنج