گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 180 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي)به ظرفيت ۶۰۰۰ متر مربع رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۵ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه
نرخ بالاي رشد جمعيت از يك سو و كاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روزافزون
شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر، ضرورت استفاده بهينه از امكانات موجود را بيش از پيش
مينمايد. بطور كلي افزايش توليد محصولات كشاورزي به دو طريق ميسر ميباشد ،يكي از طريق
افزايش سطح زير كشت و ديگري افزايش عملكرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلايل
فوقالذكر قابل اجرا نيست، لذا بايستي با استفاده از تكنولوژيهاي جديد نسبت به افزايش ميزان
توليد در واحد سطح اقدام نمود. توليد صيفيجات گلخانه اي يكي از مصاديق توليد بيشتر در سطح
كمتر ميباشد.
يكي از محصولاتي كه در كشت گلخانهاي صيفيجات مورد توجه قرار گرفته است، خيار
تيريپلوئيد ميباشد كه هر بوته آن در يك دوره كشت به طور متوسط بيش از بيست و دو كيلو گرم
محصول توليد مينمايد. بذر اين خيار هيبريد بوده و خيار حاصله پارتنوكارپ ( بدون تخم ) و قلمي
خواهد بود. به دليل مسدود بودن محيط ، كنترل شرايط اقليمي از قبيل دما و رطوبت و همچنين
آفات و امراض به راحتي مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول ميانجامد. در اين
دوره محصول هر سه روز يك بار قابل چيدن است.
كشت صيفي جات در گلخانه به صورت رديفي و آبياري به روش قطره اي صورت ميگيرد . فاصله
كاشت بذر در روي رديف ها ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتر و فاصله رديفها از يكديگر ۸۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر در
نظر گرفته ميشود. دماي مناسب گلخانه براي رشد مطلوب بوته ها ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتيگراد بوده
و بايستي توجه داشت كه افزايش بيش از حد رطوبت نسبي در گلخانه باعث تشديد بروز و گسترش
امراض قارچي گوناگون ميگردد. بديهي است كه در صورت مشاهده نشانه هاي بيماري بايستي
سريعا نسبت به سمپاشي و كنترل آن با سموم قارچ كش مناسب اقدام نمود.
 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۴۰۰ جعبه رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۵ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه
يكي از قديمي ترين مشاغل بشري نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم بمنظور توليد پيله است . اين رشته كشاورزي
بر پايه تبديل علوفه (برگ توت) به ليف (نخ) و ايجاد ارزش افزوده از يك ماده ارزان به محصول پر ارزش استوار
است.
كرم ابريشم درخت توت ، حشره ايست كوچك با نام علمي Bombix mori و دگرديسي كامل كه چهار مرحله

رشد و تكامل (تخم ، لارو ، شفيره ، پروانه ) را در يك نسل دارا مي باشد.زمان مناسب براي شروع پرورش كرم
ابريشم در بهار هنگامي است كه هر جوانه برگي داراي حداقل ۵ الي ۶ برگ كاملا باز شده داشته باشد.چنانچه
ديرتر اقدام به پرورش گردد ميزان برداشت برگ بمنظور پرورش كرم در تابستان و پائيز كاهش مي يابد. كرم
۴۰ درجه – ابريشم نيز مانند ساير حشرات خونسرد مي باشد. درجه حرارت قابل رشد براي كرم ابريشم ۱۵
۳۰ درجه – سانتيگراد است . در اين محدوده حرارتي درجه حرارت مناسبي كه كرم قادر به رشد مي باشد از ۲۰
سانتيگراد است و چنانچه ميزان حرارت از ۳۰ درجه بالاتر رود موجب كوتاه شدن دوره رشد كرم و اگر از ۱۵
درجه پائينتر باشد موجب تاخير در رشد آن و در نتيجه وارد آمدن لطماتي به آن مي گردد.
نور بر روي خصوصيات كمي رشد كرم ابريشم تاثير قابل ملاحظه اي ندارد ولي از نظر كيفي و بويژه بر روي
فيزيولوژي كرم تاثير بسزايي دارد. البته نور دائم در محيط پرورش براي رشد مناسب نيست. بطوريكه گفته مي
شود وجود نور موجب افزايش دوره پوست اندازي و يا ظهور كرمهايي كه قادر به تنيدن پيله نيستند مي گردد و
برعكس ، تاريكي مسائل فوق را كاهش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه ميزان نور مناسب براي پرورش كرم
ابريشم در هر شبانه روز عبارتست از ۱۵ ساعت روشنايي و ۹ ساعت تاريكي ، چنانچه بستر پرورش از روشنايي
يكنواخت برخوردار نباشد ، همه كرمها به سمت نقطه اي كه داراي نور است كشيده شده و روي هم جمع شده ،
اين امر باعث ايجاد اختلال در تغذيه و رشد آنها مي گردد. ولي چنانچه بستر از روشنايي يكنواختي برخوردار باشد
، تمامي كرمها بطور يكنواخت نيز از برگ داده شده تغذيه نموده و رشدشان هماهنگ مي شود.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه اي (به مساحت ۲۰۰ هكتار) رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۵ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه
بهره برداري بي رويه و غيرعامي از منابع طبيعي و فقدان تعادل بين ظرفيت مراتع كشور و ميزان استفاده از آنها ،
منجر به كاهش توان توليد مراتع شده و در برخي از موارد به كلي اين توان را از مراتع سلب كرده است.
از طرف ديگر، به لحاظ اينكه معاش دامداران و عشاير كشور به وجود دام وابسته است و كاهش تعداد دام ، منجر به
بروز اخلال در زندگي اين قشر از مردم مي گردد. به منظور كاهش فشار دام بر مراتع و ايجاد تعادل ميان ظرفيت مراتع
كشور و ميزان بهره برداري از آنها مي بايست با كشت گياهان علوفه اي ، بخشي از علوفه مورد نياز دام هاي كشور
تامين گردد.
طرح هاي توليد گياهان علوفه اي، علاوه بر تامين اين نياز به ايجاد اشتغال مولد در بخش كشاورزي نيز منجر مي
گردد. ضمن اينكه به طور غير مستقيم بر اشتغال در بخش دامپروري نيز تاثير گذار است. بدين منظور در طرح حاضر ،
توليد سه گونه علوفه اي ذرت ، يونجه و جو مورد بررسي قرار گرفته است.
ذرت، با دوره رشد نسبتا كوتاه و عملكرد بالا، داراي قدرت تطابق و سازش پذيري با شرايط گوناگون اقليمي مي
باشد. اين قابليت ها منجر شده است ذرت نقش مهمي در تامين مواد غذايي مورد انسان ، دام و طيور در مناطق معتدل
و نيمه گرمسيري پيدا كند.
ذرت ، در اكثر خاكهاي زراعي قابل كشت مي باشد و تنها زمين هايي كه شور يا قليايي هستند براي اين گياه مساعد
نمي باشند. در مناطقي كه نزولات جوي به حدود ۷۰۰ ميلي متر در سال برسد و پراكنش آن در طول سال تقريبا
يكنواخت باشد مي توان ذرت را به صورت ديم كشت نمود. در ساير مناطق، آبياري گياه اجتناب ناپذير خواهد بود.
جو ، از ديگر گياهان مورد استفاده در تامين علوفه است. جو از گياهان تيره غلات است كه داراي پراكنش وسيع
جغرافيايي مي باشد. جو مانند گندم در مناطق مختلف با شرايط جوي متفاوت رشد كرده و محصول به بار مي آورد.
مقاومت آن در برابر گرما بيش از گندم است. خاك هايي كه داراي مقداري شن بوده و زياد سنگين نباشد براي كشت
جو مناسب هستند . احتياج جو به آب در ابتداي دوره رشد زياد است لكن در آخر دوره رشد ، كم آبي صدمه زيادي به
اين گياه وارد نخواهد كرد.
از ساير گياهان مناسب براي كشت علوفه اي، يونجه است. يونجه ، بومي ايران بوده و پراكنش آن در كليه شرايط
اقليمي كشور مشاهده مي شود. ارزش غذايي يونجه تقريبا دو برابر شبدر و چهار برابر ذرت مي باشد. يونجه در خاكهاي
خنثي يا كمي قليايي به خوبي رشد مي كند. احتياج يونجه به آب ، بستگي به شوري خاك و حاصلخيزي آن، درجه
حرارت ، ميزان تبخير ، بافت خاك و گسترش نفوذ ريشه و شرايط بيولوژيكي گياه دارد. از مزرعه زير كشت يونجه به
مدت سه سال برداشت انجام مي پذيرد و در سال چهارم نياز به كشت مجدد وجود دارد.
 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی توليد الكل ازخرما با ظرفیت۰۰۰/ ۳۰۰ لیتر ظرفيت الكل و اسید سیتریک ۶۰/۰۰۰ لیتر تفاله خرما ۳۰۰ تن رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۹ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه 
خرما موارد مصرف مختلفي دارد كه يكي به عنوان ماده غذايي مقوي به شمار مي
رود و با توجه به انواع خرما با كيفيت هاي متفاوت در مواقع نوع مرغوب آن
مصرف غذايي داشته و يا اينكه در تهيه نان و كيك و ساير صنايع توليد مواد غذايي
خرما هاي با كيفيت پايين تر مورد استفاده قرار ميگيرد از ديگر موارد استفاده از
خرما براي مصارف دارويي و طبي از قبيل تهيه سركه الكل و اسيد و همچنين از تفاله
آن به عنوان خوراك دام استفاده مي كنند و به عقيده صاحبنظران امكانات بالقوه و
متنوعي براي ديگر مصارف خرما وجود دارد كه هنوز بررسي و شناخته نشده است
 • بازدید : 176 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۳ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
خلاصه طرح :
موضوع طرح : توليد و نصب ايزوگام
نوع توليدات: ايزوگام
تعداد شاغلين : ۱۰ نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۳۶۲۰
سرمايه گذاري ثابت : ۲۲۰۰
سرمايه در گردش : ۱۳۰۰
در آمد ساليانه: ۹۵۰۰
سود ويژه : ۸۷۶
دوره بازگشت سرمايه : ۵۰۳۰ ماه
 نرخ باز دهي سرمايه : ۴۰%
 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی فني ، مالي و اقتصادي جمع آوری شیر با ظرفیت ۸/۵ تن در روز رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۷ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- توجيه اقتصادي طرح
۲- سرمايه گذاري ثابت
۳- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۴- هزينه نگهداري و تعميرات
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه 
جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي شد به بيش از شش
ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي شود كه تا سال ٢٠٢٠ اين رقم از مرز
هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در
آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.
نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام
ملل ايجاب مي نمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا
بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود ٧٥٠ كيلوكالري انرژي
در هر ليتر مي تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.
در اين ميان ، نكته قابل تامل ، حفظ بهداشت و سلامت شير از محل توليد تا مصرف نهايي آن
است به طوريكه ضمن جلوگيري از فساد شير ، از سرايت احتمالي بيماري هاي مشترك انسان و
دام نيز به مصرف كننده پيشگيري شود. هدف ارائه كنندگان اين طرح ، جمع آوري شير ، حمل به
محل اصلي واحد و سردسازي آن براي حمل نهايي به كارخانه هاي پاستوريزاسيون شير مي باشد
كه علاوه بر اينكه نقش بسزايي در حفظ سلامت شير توليدي واحدهاي دامداري دارد، داراي
توجيه اقتصادي مناسبي نيز مي باشد و همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم
مي آورد. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله
اجرا درآيد.
 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی فني ، مالي و اقتصادي پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) با ظرفيت دوهزار متر مربع رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۹ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- توجيه اقتصادي طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- جمع كل سرمايه گذاري ثابت
۴- هزينه نگهداري و تعميرات
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه
وضعيت جغرافيايي وطبيعي ايران به گونه اي است كه آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن
عامل مثبتي براي رشد و نمو برخي گياهان در فصول مختلف سال است اين امر باعث مي شود تا
در آينده نه تنها از واردات بذر و قلمه گل و گياه كاسته شود بلكه سبب صادرات محصولات گلخانه
اي نيز خواهد بود.
بايد توجه داشت كه فرآورده هاي گل و گياه زينتي بايد قادر باشند در بازارهاي داخلي و
خارجي با فراورده هاي مشابه رقابت نمايند. در حقيقت كساني كه به كار پرورش گياهان زينتي
مي پردازند زماني موفق خواهند بود كه همه ساله از محصولشان سود ببرند و براي دستيابي به اين
منظور مسائل مربوط به كيفيت گل، ميزان محصول در واحد سطح ، زودرس يا ديررس بودن گل،
هزينه توليد ، روشهاي بسته بندي ، حمل و نقل، بازاريابي و صادرات بسيار حائز اهميت است.
بيشتر اين مسائل وابسته به شرايطي است كه گياهان در آن رشد و نمو كرده ، پرورش مي يابند و
بعد به سوي بازارهاي مصرف مي روند.
عواملي نظير درجه حرارت هوا و خاك ، شدت نور، طول دوره روشنايي، ميزان رطوبت و تبخير
در كيفيت و ميزان عملكرد بسيار مؤثر است.
ايران ، موطن اصلي بسياري از گياهاني است كه امروزه به عنوان گياهان زينتي در گوشه و كنار
دنيا كشت مي شوند. به طور مثال انواع لاله و زنبق و بسياري ديگر از گلها ريشه نژادي ايراني داشته
و در كشورهاي ديگر دچار تغييرات ژنتيكي شده اند و به اشكال و رنگ هاي گوناگون دوباره به
ايران برگشت داده شده اند.
در حال حاضر گل و گياه ، جايگاه خود را در كشور بازيافته و در ساليان اخير توليد آن مانند
ساير نقاط دنيا از حالت سنتي خارج شده و به صورت فعاليتي تجاري در آمده است. مسلما در
آينده كشورهايي كه داراي چهار فصل مجزا و آفتاب مناسب و دائمي باشند از نظر توليد و
صادرات قادرند جايگاه ويژه اي در اين بازار بيابند كه كشورمان نيز در زمره اين كشورها است.
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdf وبه صورت زیر تهیه شده:

چراغهای روشنایی پارکها در پارکه ا ، فضای سبز، معابر عمومی و میدان ها بعنوان یک منبع اصلی

روشنائی و همچنین زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد . این چراغها مجموعه ای از قطعات خریدنی و
Cross بازو (Post) ساختنی مونتاژ شده به صورت یک مجموعه واحد بوده و بطور کلی شامل پایه
می باشند . (bulb) و حباب روشنائی (Arm)
چراغهای روشنائی در دو نوع ساده و یا تزیینی و در طرح و شکلهای کاملا متنوع به بازار عرضه
می شود.
تکنولوژی ساده ساخت این کالا و عدم نیاز به سرمایه گذاری سنگین باعث شده است تا کارگاه های
کوچک و متوسط به سادگی این محصول را تولید و به بازار عرضه نمایند.
با استفاده از مبانی داده شده، عددی بیش از ۱۸ درصد برای این (IRR) با محاسبه نرخ بازده داخلی
مناسبی است و در صورتی که بازاریابی مناسبی برای فروش کالا صورت IRR طرح بدست می آید که
پذیرد، طرح از توجیه مناسب و منطقی برای سرمایه گذاری برخوردار خواهد بود.
چراغهاي روشنايي پاركها در پارك ، فضاي سبز، معابر عمومي و ميدان ها بعنوان يك منبع اصلي روشنائي و همچنين زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين چراغها مجموعه اي از قطعات خريدني و ساختني مونتاژ شده به صورت يك مجموعه واحد می باشد. چراغهاي روشنائي در دو نوع ساده و يا تزييني و در طرح و شكلهاي كاملا متنوع به بازار عرضه مي شود.تكنولوژي ساده ساخت اين كالا و عدم نياز به سرمايه گذاري سنگين باعث شده است تا كارگاه هاي كوچك و متوسط به سادگي اين محصول را توليد و به بازار عرضه نمايند. و این باعث شده طرح از توجيه مناسب و منطقي براي سرمايه گذاري برخوردار خواهد بود.

مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری  –

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی-

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاههای زود بازده-

گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون-

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی-

طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد. اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و … تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است. داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افراد علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد

چراغهاي روشنائي در دو نوع ساده و يا تزييني و در طرح و شكلهاي كاملاً متنوع به بازار
عرضه مي شود. بسته به نوع چراغ روشنائي مورد بحث فرايند توليد آنها متفاوت مي باشد.
در چراغهاي تزييني پايه ها معمولا به روش ريخته گري فولاد، ريخته گيري فولاد و آلومنيوم و يا
ريخته گري آلومنيوم توليد مي شوند . پايه ها در ابعاد و اندازه هاي مختلف قابل توليد مي باشند .
براي چراغهاي پاركي كه بيش از يك چراغ روشنائي دارند، بازو تعبيه مي گردد . قيمت چراغهاي
تزييني نسبت به چراغهاي ساده بالاتر بوده و بيشتر در بحث مبلمان شهري مي تواند مورد
استفاده قرار گيرد.
مزاياي ريخته گري آلومنيوم :
• صرفه اقتصادي
• راحتي نصب به لحاظ سبك بودن آن
مزاياي ريخته گري فولاد :
• درجه اطمينان بالا
• دوام و عمر بالاي آن
• استحكام و عدم انعطاف پذيري
• عدم انتقال تنشها همانند ساير فلزات و در نتيجه افزايش طول عمر و كاهش نياز به
تعميرات و نگهداري
• امنيت بيشتر از خرابكاران به دليل ارزش بازيافت كم و سنگين بودن آن
موارد كاربرد:
• پروژه هائي كه استحكام و عمر بالا مد نظر باشد
• پروژه هائي كه در معرض خرابكاري زياد هستند
مزاياي ريخته گري فولاد –آلومنيوم :
• صرفه اقتصادي بالا براي چراغهاي پايه بلند
• دوام و طول عمر بالا


 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی پرورش اردك مادر به ظرفيت ۵۰۰۰ قطعه در سال رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۱۶ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- سرمايه گذاري ثابت طرح
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
مقدمه
با توجه به افزايش روزافزون جمعيت دنيا و نياز جوامع انساني به تامين پروتئين خصوصا نوع پروتئين حيواني اهميت
پرداختن به حل مسائل تغذيه اي دنياي آينده مشخص ميشود. زماني كه بدليل رشد بيش از حد جوامع انساني و
مصرف مواد غذايي و كاهش منابع اوليه توليد با مشكلات تامين نيازمنديهاي اوليه انساني كه مهمترين آنها غذا مي
باشد مواجه خواهيم شد . .با بالارفتن درآمد سرانه و آگاهي مردم به اهميت پروتئين حيواني در تغذيه و سلامتي افراد
جامعه مصرف پروتئين هميشه با تصاعد هندسي افزايش پيدا مي كنددر صورتي كه توليد گوشت با تصاعد عددي
افزايش پيدا كرده است.
پرندگاني كه براي توليد گوشت پرورش داده مي شوند عبارتند از انواع مرغ ، بوقلمون ، اردك و غاز. در ميان كليه
طيور اردك از جمله پرندگاني مي باشد كه نگهداري و پرورش آن آسانتر از سايرين است و ثمراتي كه از اين راه به
پرورش دهنده مي رسد از ساير پرندگان بيشتر است. رشد اردك بسيار سريع و چشمگير است بطوريكه با رعايت رژيم
۲ كيلوگرم رسانيد. ميزان تخمگذاري اين پرنده در / غذايي مناسب و قوي ، مي توان در مدت دو ماه وزن پرنده را به ۵
بعضي از نژادهاي تخمگذار بسيار قابل توجه است و در پاره اي از موارد حتي به ۳۰۰ تخم در سال ميرسد. پرورش
اردك معمولا در نواحي معتدل و پرباران كه داراي آببندهاي طبيعي باشد بهتر و اقتصادي تر است.معمولا براي اردك
۲ مترمربع فضاي گردش در جلوي لانه در نظر مي گيرند و مقدار فضاي سقف مورد نياز را براي هر ۳ الي ۴ قطعه
اردك مادر يك مترمربع در نظر مي گيرند. به جرات مي توان گفت كه بيش از ۵۰ درصد پيروزي يا شكست طرح
اردك داري بستگي مستقيم به مكاني دارد كه براي پرورش آنان در نظر گرفته مي شود. محاسبه درست فضاي مورد
نياز جهت پرورش اردك به روش صنعتي از نظر اقتصادي بسيار مهم است كه بستگي به آب و هوا ، نژاد و نحوه
پرورش دارد.
در هر بخش مي توان بين ۱۰۰ الي ۱۱۰ اردك را با احتساب ۳ الي ۴ اردك هر يك متر مربع منظور نمود كه بيشتر
از اين لطمه شديدي به تخمگذاري اردك مي رسد.
مقدار غذايي كه در اختيار اردكهاي تخم گذار قرار داده مي شود بستگي به تعداد توليد تخم آنها دارد .قبل از
تخمگذاري بايد مقدار كافي صدف و يا سنگهاي آهكي (منابع تامين كلسيم) در اختيار اردكها قرار داد. يكي از جيره
هاي متداول و قابل مصرف بشرح ذيل مي باشد:
% ذرت ۴۷ % – سبوس گندم ۲۱ % – پودر يونجه ۸% – پودر شيرخشك ۷% – صدف يا سنگ آهك ۲% – نمك ۱
مقدار كنستانتره مورد نياز روزانه اردك تخمگذار ۱۸۰ گرم مي باشد در نتيجه اردك تخمگذار ۳ كيلوگرمي در مدت
دو ماه ميتواند ۴۵ الي ۵۰ تخم توليد كند. بايد جيره غذايي پولتها را از هفتمين تا بيست و پنجمين هفته زندگي
طوري تنظيم نمود كه در اين مدت هر جوجه بيش از ۵۰۰ گرم وزن پيدا نكرده و غذاي آنان حدود ۱۳۵ گرم باشد .
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی عمليات اكتشاف سنگهاي تزئيني رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۷ صفحه pdf برای شما دوستان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این مقاله :
۱- طرح اجرائي عملات اكتشاف سنگهاي تزئيني
۲- كارهاي ساختماني وراهسازي
۳- ماشين آلات و لوازم مصرفي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

طرح اجرائي عملات اكتشاف سنگهاي تزئيني :
۱) نوع ماده : معدني با سنگهاي تزئيني (مرمريت – چيني )
۲) هدف : دستيابي به ماده معدني مزبور و تعيين كيفيت و ذخيره ماده معدني
براي رسيدن به ذخائر سنگهاي مرمريت و چيني كه در مصالح ساختماني داخل
و خارج از كشورمورد مصرف قرار مي گيرد .
۳) مجوزهاي لازم : وزارت معادن و فلزات
۴) كل هزينه هاي عملياتي اكتشاف : ۳۷۴۸۲۵ هزار ريال
۵) توضيح : عمليات مزبور بمنظور اكتشاف و تعيين ذخيره و بازكردن محل
سينه كارهاي استخراجي و احداث جاده هاي دسترسي و ساير عمليات آماده
سازي با ظرفيت استخراجي تا ۱۰۰۰۰۰ تن ساليانه پيش بيني شده است.
 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق طرح توجیهی خدمات برق رساني رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۲۲ صفحه pdf برای شما دوستان عزیزآماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- ماشين آلات و تجهيزات
۲- وسايل حمل و نقل
۳- آب و برق و سوخت مصرفي
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
شرح كار
ارايه كليه خدمات برق رساني شبكه هاي برق جهت توسعه و مرمت و سامان دهي در
زمين هاي (كشاورزي،صنايع، شهري و روستايي و …) كه شامل موضوعات زير مي باشد:
١- نصب انواع تيرهاي برق فشار متوسط ۲۰ كيلو وات و فشار ضعيف ( ۲۰۰ ، و ۴۰۰
و …) كه شامل حفاري براي نصب تير به عمق يك دهم تير به علاوه شصت
سانتيمتر در زمينه هاي معمولي و حفر چاله در ز ميينه هاي سنگلاخ و سفت يك
دهم تير به علاوه چهل سانتبمتر و پر كردن آنها با سنگ و بتون بعد از نصب و
اسپانس زدن تيرهاي انتقال نيرو كه توسط نيروهاي شركت و جرثقيل صورت
مي گيرد.
٢- نصب انواع مقره ها( مقره هاي چرخشي ،سوزني، مقره هاي
بشقابي،كششي،مهاري) جهت عايق كردن سيم هاي شبكه برق از پايه هاي انتقال
نيرو كه هر كدام به دليل خاص و مزاياي خود را دارند . جنس اين مقره ها از
نوع شيشه و چيني مي باشد . نصب آنها توسط نيرو هاي متخصص و كار
آزموده شركت انجام ميپذيرد.
٣- سيم كشي شبكه هاي برق و انواع مختلف دارد كه استفاده از آن بر حسب
شدت جريان مجاز بر حسب آمپر استفاده مي شود.
اصلي كردن سيم هادر واقع همان وصل كردن سيم ها در شبكه هوايي بر روي تيرهاي
برق مي باشد كه در اصلي كردن ابتداي شبكه و انتهاي شبكه و محكم بسته شدن سيم
هاي شبكه و تحمل فشار از بسته هاي مخصوص استفاده مي شود . فلش زدن س يم هاي
شبكه هاي برق كه در واقع همان مقدار شكم يا انحناي سيم هاي بين دو تير مي باشد
كه رعايت ميزان فلش بسيار مهم و ضروري مي با شد .ميزان فلش سيم هاي برق در
شبكه هاي هوايي با توجه به شرايط اقليمي محيط از قبيل : باد ،برق، باران، درجه حرارت
هر منطقه محاسبه ميكنند كه در نقاط مختلف با يكديگر متفاوت است.
مونتاژ و نصب و سرويس تابلو هاي برق كه توسط نيرو هاي متخصص با امكانات و
تجهيزات مورد نياز صورت مي پذيرد.
-۱ تعمير و تعويض سيم هاي شبكه هاي برق كه توسط نيرو هاي متخصص با
امكانات و تجهيزات مورد نياز صورت مي پذ يرد.
كه شامل: NSA -2 نصب ومونتاژ و سرويس، تعمير و نگهداري سكسيونر
۱) كنترل و بازبيني به هنگام تحويل
۲) نگهداري مناسب قبل از مونتاژ
۳) مونتاژ و تنظيم كه بايد طبق نقش ابعاد مربوطه انجام گردد.
۴) مونتاژ و تنظيم تيغه هاي حامل جريان
۵) مونتاژ لوله هاي ارتباطي
۶) تنظيم موقعيت كنتاكتها نسبت به همديگر
۷) تنظيم لحظه عملكرد
۸) مونتاژ و تنظيم ساختار ارتينگ سويچ
۹) نصب ترانسفورماتورها ي بيست هزار ولت در آخر خط انتقال نيرو و نصب كات
اوت با ابعاد و فواصل مجاز توسط نيرو هاي متخصص شركت با ماشين آلات و
تجهيزات لازم
۱۰ )نصب انواع مهار كه در جهت خنثي كردن نيرو هاي كششي نا متعادل به
تيراستفاده مي شود كه در خطوط فشار ضعيف تا ۴۰۰ ولت استفاده فراوان دارد.
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
این فایل ورد در ۳۸ صحفه در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابداری صحبت میکند

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری و با توجه به شرایط محیطی، متـن پیشنهادی استـاندارد حسابـداری » فعاليتهاى بيمـه عمومى‏«  را تهیه کرده است.  انتشار استاندارد به صورت متن پیشنهادی با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری از تمام افراد صاحبنظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق این استاندارد پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه۱۳۸۴  برای مدیریت تدوین استانداردها (به‌آدرس-  تهران،  خیابان بیهقی،  نبش خیابان ۱۲، پلاک ۳۱  و یا پایگاه اطلاع رسانی سازمان حسابرسی  ارسال فرمایند.


عتیقه زیرخاکی گنج