گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

هدف از آموزش كمك به ارتقاء سطح يادگيري در دانش‌آموزان است. اما يادگيري موضوع مشخص واحدي نيست. بلكه تقريباً همه فعاليت‌هايي كه ما در طول زندگي انجام مي‌دهيم از تجارب يادگيري‌مان سرچشمه مي‌گيرد. ما موضوع‌هاي مختلف درسي و غيردرسي مانند رياضي، ادبيات، هنر، علوم ديني، طرز معاشرت را ياد مي‌گيريم. علاوه بر اين ما عواطف مختلف را نيز ياد مي‌گيريم. تهيه فهرست كاملي از آنچه كه انسان در طول زندگي ياد مي‌گيرد بسيار مفصل و شايد غيرممكن است. اما به طور كلي در مورد راهبردهاي مختلف يادگيري به دو نوع از راهبردها يعني راهبرد شناخت و راهبرد فراشناخت تأكيد شده است. در سال‌هاي اخير شاهد پيشرفت عظيم روانشناسي پرورش به سوي كشف اين راهبردها يعني راههاي ياد گرفتن و مطالعه كردن بوده‌ايم
بيان مسأله
سالهاست كه روانشناسان درصدد پاسخ دادن به اين سوالات هستند تا چرا بعضي دانش‌آموزان نسبت به بعضي ديگر از نظر پيشرفت تحصيلي موفق‌ترند؟ چه چيزي اين تفاوتها را رقم مي‌زند؟ براي پاسخ دادن به اين سوالات بررسي عواملي كه تصور مي‌شود موقعيت تحصيلي را تبيين مي‌كنند ضرورت پيدا مي‌كنند. 
به مرور زمان روشن شده تاكيد تبيين و پيش‌بيني موفقيت و كاميابي تنها استفاده از راهبردهاي شناختي نيست. بسياري از دانش‌آموزان با استفاده از راهبرد شناختي مشكلات زيادي در فراگيري مطالب درسي دارند، در حالي كه دانش‌آموزان ديگر با تاكيد زيادتر روي راهبردهاي فراشناختي موفقيت تحصيلي بالايي را كسب كرده‌اند، و چه بسا افرادي را بشناسيم كه با استفاده از راهبرد شناختي درصد متوسط موفقيت تحصيلي را كسب كرده‌اند ولي با درنظر گرفتن راهبردهاي فراشناختي به موفقيت‌هاي زيادي در زندگي‌شان دست يافته‌اند (سيف ۱۹۷۹). 
طي چند دهه گذشته تلاش‌هاي قابل ملاحظه‌اي جهت تبيين و كشف عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي صورت گرفته. محققين در تبيين اهميت راهبردهاي فراشناختي در پيشرفت تحصيلي به نتايج قابل ملاحظه‌اي دست يافته‌اند و نشان داده‌اند كه چنانچه راهبردهاي فراشناختي را براي پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي به راهبردهاي شناختي اضافه كنيم، پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي به طور معناداري با احتمال بيشتري امكان‌پذير مي‌شود تا اينكه تنها از راهبردهاي شناختي استفاده مي‌كنيم (بوتچر ، ۱۹۹۹). 
تمام مسائل فوق نشان مي‌دهد كه توسل به راهبردهاي شناختي براي تبيين پيشرفت تحصيلي كافي نيست، بنابراين اين مسائل نشان دهنده اين نكته است كه عامل مهم ديگري غير از راهبردهاي شناختي وجود دارد كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي يا به طور كلي در موفقيت موثر باشد كه آن راهبردهاي فراشناختي است. اين ديدگاه اين سوالات را مطرح مي‌كند كه چه عامل دستاندركارند كه برخي افراد داراي راهبرد شناختي بالا در زندگي ضعيف عمل كنند و كساني كه راهبرد شناختي متوسطي دارند در كمال تعجب به خوبي عمل مي‌كنند. 
تحقيقات نشان داده كه در غالب موارد تفاوت در توانايي نهفته است كه راهبرد فراشناختي ناميده مي‌شود كه شامل برنامه‌ريزي، كنترول نظارت و نظم‌دهي مي‌باشد و اين مهارت‌ها را مي‌توان به كودكان آموخت تا در امر تحصيلي عملكرد بالاتري نشان دهند (دمبو  1994). تعدادي از محققين براين باورند كه علاقه به راهبردهاي فراشناختي تا حدي واكنش به اين باور است كه راهبرد شناختي تنها كليد پيشرفت تحصيلي است. آنچه در اين جا اهميت دارد اظهارات ضد و نقيض طرفداران و منتقدان راهبردهاي فراشناختي در زمينه توانايي اين مفهوم در پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي است (ماير  و سالووي ، ۱۹۹۹). لذا پژوهش حاضر در راستاي همين تحقيقات به بررسي تاثير راهبردهاي فراشناختي توام با شناخت در مقايسه با راهبردهاي شناختي حرف در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر و روستاهاي گيلان غرب مي‌باشد. 

۳ـ ضرورت و اهميت پژوهش
نظريه‌هاي راهبردهاي فراشناختي مفهوم جديدي است. هنوز هيچ كس نمي‌تواند دقيقاً بگويد كه تفاوت‌هاي ميان دانش‌آموزان در طول تحصيل‌شان تا چه حد مربوط به راهبردهاي فراشناختي مي‌شود. اما داده‌هاي موجود نشان ميدهند كه راهبردهاي فراشناختي مي‌تواند به اندازه راهبردهاي شناختي و گاهي اوقات بيش از آن قدرت پيش‌بيني داشته باشد، و همچنين عده‌اي معتقدند راهبردهاي فراشناختي را مي‌توان به كودكان آموخت و سطح آن را ارتقاء داد (دمبو، ۱۹۹۴). 
از آنجايي كه طيف وسيعي از جمعيت كشورمان را دانش‌آموزان تشكيل مي‌دهند و در اين راستا مشكلات، آموزش و نحوه راهبردهاي متنوع آموزش در امر تدريس وجود دارد، لازم است تحقيقات در مورد روش‌ها و راهبردهاي مختلف در امر آموزش صورت گيرد تا كيفيت و آموزش ارتقاء يابد. و به همين جهت با توجه به تحقيقات انجام شده در خارج از كشور در مورد عامل فراشناخت به عنوان يك عامل مهم در پيشرفت تحصيل دانش‌آموزان لازم است اين عامل به صورت عميق‌تر مورد بررسي قرار گيرد. از طرف ديگر با توجه به وجود روشهايي جهت آموزش راهبردهاي فراشناخت به معلمان و دانش‌آموزان لازم است اين راهبردها صورت تاكيد تحقيقات در زمينه آموزش و پرورش قرار گيرد. به عنوان مثال فلاول  (1995) علاقه پژوهشگران به فراشناخت را ناشي از اعتقاد به كاربردهاي مهم آن در تعليم و تربيت ذكر كرده است. وي سپس به نقل از بيكر  (1991) خاطرنشان مي‌سازد كه شواهد پژوهشي حاكي از وجود حداقل ۹ مورد نارسايي فراشناختي در دانش‌آموزان ضعيف‌تر در مقايسه با دانش‌آموزان قوي‌تر است. همچنين لفرانكو  (1997) مي‌گويد مهم‌ترين سهم فعلي روانشناس شناختي در روانشناس تربيتي تاكيد مجددي است كه بر يادگيري چگونه ياد گرفتن (فراشناخت) مي‌شود. او استدلال مي‌كند كه بهترين يادگيرندگان كساني هستند كه علاوه بر دانش در زمينه‌هاي خاص از دانش فراشناخت نيز برخوردار باشند دانش فراشناختي يعني اينكه فرد بداند چگونه كاري را انجام مي‌دهد، چگونه مسائل را حل مي‌كند، چگونه ياد بگيرد و حفظ كند، چگونه بفهمد و شايد مهمتر از همه چگونه اين فعاليت‌ها را زير نظر داشته باشد، ارزيابي تند و هدايت نمايد. بنابراين با توجه به نكات ذكر شده در فوق به نظر مي‌رسد هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ كاربردي اين موضوع در امر آموزش موثر واقع شود. 

۴ـ اهداف پژوهش
هدف كلي پژوهش: در اين پژوهش سعي بر آن است كه دريابيم در استفاده از راهبردهاي فراشناختي و راهبردهاي شناختي كداميك براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهرستان گيلان غرب بهتر است و اينكه كداميك معيار بهتري براي پيشرفت تحصيلي است. 
هدف جزئي پژوهش: 
مقايسه دانش‌آموزان شهري با روستايي در استفاده از نوع راهبرد.

۵ـ سوال و فرضيات پژوهش
سوال پژوهش
آيا بين دانش‌آموزان شهري و روستايي در استفاده از نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي تفاوت وجود دارد؟ 
فرضيات پژوهش
۱ـ كسانيكه از راهبردهاي شناختي توأم با فراشناختي استفاده مي‌كنند در مقايسه با كسانيكه از راهبردهاي شناختي صرف استفاده مي‌كنند موفقيت تحصيلي بيشتري دارند.
۲ـ بين راهبرد فراشناختي و راهبرد شناختي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. 
۳ـ بين راهبرد فراشناختي و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. 
۴ـ بين راهبرد شناختي و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت معني‌دار وجود درد. 
۵ـ بين دانش‌آموزان دختر و پسر در استفاده از نوع راهبرد شناختي و راهبرد فراشناختي تفاوت معني‌داري وجود ندارد. 
۶ـ متغيرهاي پژوهش
راهبردهاي فراشناختي
تعريف مفهومي: آن دسته از راهبردهاي يادگيري كه نظارت بر راهبردهاي شناختي را برعهده دارند و عبارتند از دانش و كنترول خود و دانش و كنترول فرايند. دانش و كنترل خود شامل ۳ بخش تعهد، نگرش و دقت است و دانش و كنترول فرايند شامل ۳ بخش طرح‌ريزي، ارزش سنجي و نظم بخشي مي‌باشد (مارزينو و همكاران، ۱۹۸۹، ترجمه قدسي امقر، ۱۳۸۰، ص۵۳) 
تعريف عملياتي: عبارت است از نمره‌اي كه دانش‌آموزان در بخش‌هاي مربوط به راهبردهاي دانش و كنترل خود و دانش و كنترول فرايند كه در آزمون راهبردهاي يادگيري كسب مي‌كنند. 
راهبردهاي شناختي
تعريف مفهومي: آن دسته از راهبردهاي يادگيري كه فرد براي پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌دهد و عبارتند از: ۱ـ راهبردهاي تكرار و مرور ويژه تكاليف ساده و پيچيده ۲ـ راهبردهاي بسط ويژه تكاليف ساده و پيچيده ۳ـ راهبردهاي سازمان‌دهي ويژه ساده و پيچيده (وينشتاين و ساير، ۱۹۸۶، به نقل از هيسو، ۱۹۹۷، ص۴۵). 
تعريف عملياتي: عبارت از نمره‌اي كه دانش‌آموزان در بخشهاي مربوط به راهبردهاي تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي كه در آزمون راهبردهاي يادگيري كسب مي‌كند. 
پيشرفت تحصيلي
تعريف مفهومي: پيشرفت در برگيرنده استعداد و توانايي و كار دانش‌آموز است. اين يك عنصر چندبعدي است. اين عنصر به گونه‌اي بسيار ظريف به رشد جسمي، اجتماعي، شناختي و عاطفي مربوط است. اين عنصر سعي كننده تماميت دانش‌آموزان است، اين عنصر به يك مورد خاص ارتباط ندارد، بلكه طي زمان و در طي زندگي دانش‌آموزان در مدارس عمومي و در سالهاي دانشگاه و زندگي كاري خود نشان مي‌دهد (استنبرگ، ۱۹۹۳ به نقل از اسماعيلي، ۱۳۷۶، ص۷۰).
تعريف عملياتي: منظور از پيشرفت تحصيلي در اين پژوهش ميانگين نمرات پايان سال گذشته (۸۳-۱۳۸۲) مي‌باشد. 

محدوديت‌هاي تحقيق
هر تحقيقي داراي محدوديتهايي است كه برطرف كردن آن‌ها از عهدة محقق خارج مي‌باشد اين تحقيق نيز از اين امر استثنا مي‌باشد حال به ذكر اين محدوديت‌ها مي‌پردازيم. 
۱ـ وجود موانع اداري (قسمت حراست) اداره آموزش و پرورش جهت صدور مجوز براي ورود به مدارس دخترانه كه به علت عدم مراجعه مستقيم به مدارس دخترانه اجراي پرسشنامه با حضور مستقيم خود محقق نبوده است با اين وجود به خود مجري پرسشنامه‌ها توصيه‌هاي لازم شده است. 
۲ـ عدم انگيزه كافي دانش‌آموزان براي همكاري با محقق. اين موضوع باعث تلفات پرسشنامه و كاهش تعداد نمونه شد. 
 
فصل سوم روش تحقيق
مقدمه
در اين فصل با توجه به ماهيت موضوع تحقيق، اهداف، سوالات، امكانات اجرايي و.‌.. به انتخاب روش تحقيق پرداخته مي‌شود. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف‌ها، ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. به سخن ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا هرچه دقيق‌تر، آسانتر، سريعتر و ارزان‌تر به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسشهاي تحقيقي دست يابد (نادري و سيف‌نراقي ۱۹۷۹). 
روش انجام پژوهش از كارهاي مهم يك محقق است كه بايد از قبل آن را مشخص نمايد. «روش» معادلي فارسي براي واژه انگليسي “method” به معني تعيين گامهايي است كه بايد براي رسيدن به هدفي با نظم خاص برداشت. اعتبار دستاوردهاي هر تحقيقي به .‌.. روش يا روشهايي وابسته است كه در آن مورد استفاده قرار گرفته است. «تحقيق» عبارت است از يك عمل منطقي در نتيجه آن پاسخ‌هايي براي سوالهاي مورد نظر و مطرح شده پيرامون موضوع تحقيق به دست مي‌آيد (بازرگان و ديگران، ۱۳۸۲، ص۱۷۰). «روش تحقيق» فرايندي نظام‌مند براي فان پاسخ يك پرسش يا راه حل يك مسئله است. آنچه در اين فصل به آن پرداخته مي‌شود عبارت است از: روش انجام پژوهش، جامعه آماري، نوع روش نمونه‌گيري، تعيين حجم نمونه و نمونه آماري، ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات، تعيين ؟؟؟ آن و روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 


نوع و روش انجام پژوهش
براساس هدف: براساس دسته‌بندي‌هايي كه در نتايج علمي مربوط به روش‌هاي تحقيق ذكر شده است، اين پژوهش با توجه به اهداف و مقاصد آن در پس اصلاح و مطلوب نمودن فعاليت يا ارائه راهنمايي براي عمل است، در گروه پژوهش‌هاي كاربردي قرار مي‌گيرد. اين گونه پژوهش‌ها در جهت رشد و بهتر كردن يك محصول يا مدل يك فعاليت و بطور كلي آزمون مفاهيم مجرد (ذهني) در موقعيت‌هاي واقعي و زنده هستند. پژوهش حاضر نيز با هدف بهبود فعاليت‌هاي يادگيري فراگيران كلاس‌هاي اول، دوم و سوم متوسطه و ارتقاء كيفيت و كميت پادگري آنان شكل‌گرفته است و اين هدف را از طريق بررسي تأثير راهبردهاي يادگيري در رشد تحصيلي دنبال مي‌كند. نتايج پژوهش نيز مستقيماً در آموزش و تدريس قابل استفاده و اجرا مي‌باشد. 
براساس روش: اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي است و سازمان‌دهي آن براساس طرح پس‌آزمون است. مسئله پژوهش موقعي از نوع همبستگي است كه پژوهشگر با استفاده از يك گروه آزمودني دست كم درباره دو متغير، بدون آن كه هيچ يك از آنها دستكاري يا كنترول شود، اطلاعاتي به دست آورد. اين گونه مطالعات را مي‌توان براي اين مطلب بكار برد كه آيا متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرند با هم ارتباط دارند، و در صورتي كه رابطه‌اي كشف شود، اين ارتباط مثبت يا منفي است، و شدت و قدرت آن چه اندازه است. مطالعات همبستگي مي‌تواند ذاتاً توصيفي يا استنباطي باشد و هر يك از مشخصه‌هاي آماري حاصل از آنها شاخص عددي بدست مي‌دهد كه نشان دهنده قدرت ارتباط بين متغيرهاي اندازه‌گيري شده از مجموعه‌هاي معيني از داده‌ها است. نكته مهم اين است كه مقصود از گردآوري اطلاعات در پژوهش‌هاي همبستگي هرگز تحقيق درباره يك رابطه علت و معلولي  قاطع نيست (هومن، ۱۳۷۳). 
جمع‌آوري داده‌هاي پژوهشي به شيوه ميداني و با مراجعه به آزمودني‌ها و انتخاب نمونه از جامعه آماري صورت گرفته است و نيز اطلاعات مربوط به چارچوب نظري و مباحث تئوري آن با مراجعه به منابع علمي و به شيوة كتابخانه‌اي انجام شده است. 

جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه دانش‌آموزان پسر و دختر روزانه (دولتي) مدارس متوسطه شهرستان (شهر و روستاها) گيلانغرب‌ كه در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ مشغول به تحصيل بوده‌اند مي‌باشد. (در اين دوره، پيش‌دانشگاهي جز جامعه آماري محسوب نمي‌شود.) تعداد اين دانش‌آموزان برابر ۱۵۰۰ نفر مي‌باشد. 
حجم نمونه
در اين پژوهش حجم نمونه براساس جدول مرگان تعيين شده است كه برابر ۳۰۶ نفر مي‌باشد. و به شيوه كتابخانه‌اي انجام شده است. 
در اين تحقيق متغير مستقل راهبردهاي يادگيري است و متغيرهاي وابسته عبارتند از موفقيت تحصيل است كه از طريق معدل سنجيده مي‌شود. روش نمونه‌گيري
از بين جامعه آماري با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي ۳۰۶ نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. روش نمونه‌گيري به اين صورت بود كه ابتدا از بين دبيرستانهاي شهرستان (شهر و روستاهاي) گيلانغرب كه مدرسه بطور تصادفي انتخاب شد ۲ مدرسه از شهر گيلانغرب يكي دخترانه و ديگري پسرانه و دو مدرسه از روستاهاي گيلانغرب يكي پسرانه و ديگري دخترانه انتخاب شدند. سپس به نسبت لازم از پايه‌هاي اول دوم و سوم بصورت تصادفي پرسشنامه بين دانش‌آموزان توزيع شد. لازم به ذكر است كه اجراي پرسشنامه راهبردهاي يادگيري به صورت گروهي در كلاس انجام شد. 

ابزار اندازه‌گيري پژوهش
پرسشنامه راهبردهاي يادگيري توسط كرمي (۱۳۸۱) ساخته شد كه راهبردهاي شناختي و فراشناختي را مي‌سنجد. اين پرسشنامه از ۸۶ ماده تشكيل شده كه ۴۹ ماده آن مربوط به راهبردهاي شناختي و ۳۷ ماده ديگر مربوط به راهبردهاي فراشناختي است. شيوة پاسخگويي به ماده‌ها بصورت پيوستاري از صفر تا ۹ است. راهبردهاي شناختي به سه زير مجموعه تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي و راهبردهاي فراشناختي به دو مجموعه دانش و كنترول خود و دانش و كنترول فرايند تقسيم شده‌اند. هر يك از زيرمجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دو دسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند. هر يك از زير مجموعه‌هاي راهبردهاي شناختي به دو دسته ويژه تكاليف ساده و ويژه تكاليف پيچيده تقسيم شده‌اند. زير مجموعه‌هاي راهبردهاي فراشناختي، دانش و كنترول خود به گروه‌هاي كوچك تقسيم نشده‌اند ولي راهبردهاي دانش و كنترول فرايند به سه دسته شامل برنامه‌ريزي، كنترول و ارزشيابي و نظم‌دهي تقسيم شده‌ است كه مجموعه اين ۱۰ راهبرد مجموعه راهبردهاي يادگيري را تشكيل مي‌دهد. شيوه نمره‌گزاري پرسشنامه بدين صورت است كه سوالات مربوط به راهبردهايش بين ماده‌ها پراكنده شده‌اند. براي نمره‌گذاري راهبردهاي پاسخ داده شده به گزينه‌هاي مربوط به هر راهبرد جمع و تقسيم بر تعداد مي‌شوند و با توجه به اينكه پيوستار پاسخ از صفر تا ۱۹ است، عدد بدست آمده را در ۱۰۰ حزب و بر ۹ تقسيم مي‌كنيم تا نمره آن راهبردها بدست آيد. در جدول زير سوال‌هاي مربوط به هر يك از راهبردها آورده مي‌شود: 

پايايي
پايايي اين پرسشنامه از طريق روش بازآزمايي و ضريب آلفا بدست آمده است. ثبات پرسشنامه راهبردهاي يادگيري با فاصله سه هفته (۲۱) روز روي ۶۳ نفر از دانش‌آموزان پايه سوم دبيرستان (۳۲ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر) بدست آمد. ضريب همبستگي بين نمره‌هاي اجراي اول و دوم نشان دهنده ثبات بالا براي كل راهبردها و راهبردهاي فرعي است. راهبردهاي فرعي (بين حداقل ۸۵/۰ و حداكثر ۹۱/۰ بوده است و پايايي بازآزمايي كل ۹۸/۰ بوده است (كرمي، ۱۳۸۱).

اعتبار
براي بررسي اعتبار پرسشنامه، ابزار در اختيار ۳۰ نفر از اساتيد و دانشجويان دوره كترا كه با روانشناسي تربيتي و يادگيري سروكار داشتند قرار داده شد و نظر آنها نسبت به تك‌تك سوال‌ها در رابطه با حيطه مورد سنجش خواسته شد. از ۲۶ پرسشنامه اعاده شده كليه اساتيد هر ۸۶ سوال را تأييد نموده منتهي براي برخي از سوال‌ها پيشنهاد اصلاحي داشتند كه اين پيشنهادات در تهيه پرسشنامه نهايي اعمال گرديد (كرمي، ۱۳۸۱)
پژوهشگر با توجه به مباني نظري تحقيق در آغاز تعريف دقيقي از حطه رفتار مورد اندازه‌گيري (راهبردهاي يادگيري مطالعه) ارائه كرده و راهبردهاي اصلي را به بعد از اصلاحاتي كه صاحبنظران متذكر شده بودند در نظر گرفته و آنگاه تعيين مي‌كنند كه آيا پرسشنامه حيطه مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌كند يا نه. بين سوال‌هاي تحت پوشش هر حيطه همساني دورني محاسبه شده و ضريب آلفاي محاسبه شده براي حيطه‌هاي فرعي بين ۶۹/۰ تا ۸۸/۰ بود كه هركدام در سطح بالايي قرار داشتند و بيانگر آن است كه سوال‌هاي طرح شده حيطه مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌كنند (كرمي، ۱۳۸۱)
لازم به ذكر است علاوه بر ۸۶ سوال مطرح شده در پرسشنامه راهبردهاي يادگيري موارد مربوط به مشخصات فردي مشتمل بر سن، جنس، كلاس، رشتة تحصيلي، محل سكونت و معدل نيز در قسمت بالاي پرسشنامه قبل از شروع سوالات توسط محقق گنجانيده شده است. 
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در روش‌هاي آمار توصيفي براي محاسبه شاخص‌هاي توصيفي نظير ميانگين، انحراف استاندارد و غير استفاده شده است. براي بررسي رابطه بين متغيرها از روش همبستگي پيرسون استفاده شده است. و در آمار استنباطي براي بررسي نقش تعديل كنندگي جنسيت و محل سكونت (شهر و روستا) از آزمون براي دو گروه مستقل استفاده شده است. 
 
فصل ۴
تجربه و تحليل داده‌هاي پژوهشي
اين فصل به گزارش تجربه و تحليل داده‌هاي توصيفي و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق اختصاص دارد. در واقع يكي از مراحل اصلي و ضروري در تكميل فرايند پژوهش، آزمون فرضيه‌هاي آن است. اين مهم برمبناي داده‌هاي كمي و اندازه‌هاي توصيفي پژوهش، و با استفاده از روشهاي معتبري كه علم آمار در اختيار محققان گذاشته است انجام مي‌پذيرد. از اين رو ابتدا به گزارش داده‌هاي توصيفي پژوهش پرداخته مي‌شود و پس از آن آزمون فرضيه‌هاي تحقيق برمبناي اين داده‌ها صورت مي‌گيرد. 

توصيف آماري داده‌هاي پژوهش
۱ـ تعداد نمونه
نمونه آماري تحقيق شامل ۳۰۶ دانش‌آموز سال اول و دوم و سوم رشته‌هاي علوم انساني، تجربه و رياضي دبيرستان از ۴ مدرسه، ۲ مدرسه پسرانه و ۲ مدرسه دخترانه شهر و روستاي گيلانغرب انتخاب شدند. 
از اين نمونه ۳۰۶ نفري نهايتاً پس از اجراي پرسشنامه‌ها ۲۷۸ پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل آماري بدست آمد و ساير پرسشنامه‌ها كه ناقص بودند حذف شدند لازم به ذكر است عامل اصلي افت آزمودني‌ها از ۳۰۶ نفر به ۲۷۸ نفر بي‌ملاحظه‌گي دانش‌آموزان در پاسخ واقعي و كامل به سوالات پرسشنامه‌ها بود. 
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد واکنش های عاطفی به مردن رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
امیدوارم این مقاله که در قالب ورد می باشد مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

همانگونه كه ديدگاه ( دورنماي ) چرخه زندگي ممكن است پيش‌بيني كرده باشد، سن مردن فرد بر احساسات وي تأثير ميگذارد ( استيليون، ۱۹۹۵، واس ۱۹۹۵):

كودكان خردسال، كه مفهوم مرگ را در نمي‌يابند، غالباً بواسطه انديشه جدايي از كساني كه دوستشان دارند خشمگين و ناراحت مي‌گردند. يك كودك كه مرگش نزديك است نيازمند مصاحبت و قوت قلب پيوسته است. رشد و گسترش توانش‌هاي شناختي كودكي كه به سنين مدرسه رسيده است مي‌تواند منجر به اين شود كه فرد بيمار جذب يادگيري واقعيت‌هايي درباره بيماري، شيوه درمان آن و عوامل مرگ شود. تلاش براي حمايت از كودك با گفتن واقعيات تعريف شده ( اين درمان تو را معالجه خواهد كرد و مامان بزرگ به يك سفر طولاني رفت ) به گونه‌اي غير قابل اجتناب توسط بچه كشف شده و بسيار آزارنده مي‌باشند.

  

  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به مطالعات من دربارة شخصيت امام حسن(ع)، جنبه هاي او مورد بررسي قرار نگرفته لذا اينجانب سعي دارم كه در حوزه شخصيت حضرت امام حسن(ع) و صلح ايشان با معاويه در زمينة گسترده اي بررسي و تحقيق كنم تا شايد بعضي از ابهامات دربارة صلح امام حسن(ع) بيان كنم و طرحي نورا ايجاد كنم.
روش كار اين تحقيق فقط كتابخانه اي است، و مطلب مورد نظر من(ادبيات صلح امام حسن(ع) متاسفانه در سايت هاي اينترنتي يافت نشد. و حتي در كتاب خانه ها هم در مورد ادبيات صلح امام حسن(ع)، مطلب بسيار كم بود. و همچنين دسترسي به كتابخانه هاي بزرگ كشور، براي من مشكل بود
تاريخ ولادت و حسب نسبت
 در شب نيمه ماه مبارك رمضان سال سوم هجري هنگامي كه ماه نورافشان آسمان چون كشتي سيمگوني در درياي نيلفام سپهر به آرامي بسوي باختر در حركت بود ماه ديگري در شهر مدينه از افق آسمان ولايت طالع و با چهرة ملكوتي و روحاني خود عالم اسلام بلكه بشريت را روشن و تابناك گردانيد. 
اين مولود خجسته سبط اكبر اولين فرزند «علي» و «فاطمه» (عليها السلام) بود كه بر طبق قانون توراث شرافت و فضيلت و عصمت و طهارت و كلية سجاياي اخلاقي را كه در وجود والدين او بود همراه داشت.
بعضي از مورخين تاريخ ولادت او را سال دوم هجري نوشته اند ولي آنچه مسلم است بنا به روايات صحيح مخصوصاً به نقل از شيخ مفيد در ارشاد تاريخ ولادت او همان سال سوم هجري بوده است. ‹‹وُلِدَ بالمَدينهِ كيلَه النصفِ مِنْ شهرِ رمضانَ سَنَهَ مِنَ الهِجْرَهِ››. در شب نيمه ماه رمضان سال سوم هجري متولد شد . 
پيغمبر اكرم (ص) پس از اطلاع به منزل حضرت زهرا (عليها السلام) تشريف فرما شدند و معلوم است كه از شنيدن چنين خبري چقدر خوشحال و شادمان بوده اند. چون به خانه رسيد فرياد زد: اسماء پسرم را بياور. اسماء كه نوزاد را در پارچه اي زرد رنگ پيچيده بود، به حضور آورد. پيامبر فرمود مگر به شما نگفتن كه كودك را در پارچه زرد نگذاريد پس زبان در دهان كودك نهاد و گفت: پروردگارا، او و فرزندانش را از شر اهريمن دور بگردان. به تو پناه مي آورم و بعد در گوشهاي كودك اذان و اقامه گفت و اين نغمة آسماني، نسيم جانبخش بود، كه از دهان پيامبر بر گوش امام حسن (ع) و زيد تا درخشانتر از آنچه در جهان است بر پهنة هستي بدرخشد. 
چه سرآغاز نيكويي كه در حياه امام حسن پديد آمد و چنين طليعة نيكويي در ديگران پديد نيامده. نخستين آوايي كه به گوش نوزاد رسيد نداي حيات بخش نيايش پيغمبر بود و اين نغمات آسماني چنين كلمات بلند و مقدسي را برداشت: ‹‹اللهُ اَكبَر، لا اِلهَ اِلاالله››. خدا بزرگتر است. خدايي جز الله نيست. 
پيغمبر با چنين كلمات مقدسي كه حقيقت ايمان را متضمن بود شجرة پاك كلمة حق را، در وجود فرزند گراميش ايجاد كرد. و كام جانش را به فلاوت ايمان شيرين ساخت، تا از پيروان حق باشد و با پي گيري هدف ممتاز و حقيقي خويش باطل و تباهي را از ميان بردارد. 
پيامبر از علي پرسيد كه نام اين نوزاد مسعود را چه گزارده اي؟ عرضه داشت: من به رسول خدا سبقت نمي جويم و پيامبر گفت من هم بر امر پروردگارم پيشي نخواهم جست در اين هنگام الهام خداوندي بر پيامبر فرود آمد و حضرتش دستور داد نام نوزاد را «حسن» بگذارند. 
و به حق نامي بهترين نامها است. و در نيكويش همين كافي است كه خداوند آن را برگزيده است و زيبايي چنين نام دلالت بر حسنِ معنوي و جلوة حقيقت دارد. چون هفت روز از تولد حسن  (ع) گذشت. پيغمبر به خانه علي (ع) رفت تا به شكرانه اين ولادت قرباني كند. و آنچه توانايي مالي داشت فراهم آورد و حسن (ع) را عقيقه كرد و گوسفندي را قرباني نمود. 
اين اقدام پس از وي، سنتي براي امت گرديد و پيغمبر موي سر فرزندش را نيز تراشيد و هم وزن مويش به مستمندان پول نقره داد و نوزاد مقداري عطر و زعفران ماليد و او را ختنه كرد.
واقعاً مجتبي پدرانه به چنين پاكيزگي گرديده شده و عاطفه اي اين گونه با عنايت همدوشي نكرده ومهري اينگونه گرم و عميق به ظهور نپيوسته است. 
و اين درخت امامت بود. كه چنين شاخه شادابي برآورده بود و طراوت و زيبايي نبوت در آن جلوه داشت. اين انس است كه مي گويد: هيچ كس همچون حسن (ع) به پيامبر همانند نبود و راويان سيمايش را چنان نمايش مي دهند كه بر چهرة ملكوتي پيامبر مي مانست، رخسارش سفيد و آميخته به سرخي بود و در چشمانش سياهي درخشنده اي برق مي زد.
و توده هاي موي سرش انباشته و پيچيده بود، استخوان ها و عضلاتي درشت و سطبر داشت و فاصله شانه و بازوهايش زياد بود، مويي در هم پيچيده و محاسني انبوده و كوتاه داشت. گردنش به مانند ابريقي نقره مي درخشيد و همچنانكه در زيبايي هاي صوري به پيغمبر مي مانست، در اخلاق والايي كه پيامبر به داشتن آن بر همة پيامبران برتري داشت شبيه جدش بود.
پيامبر مي ديد كه فرزندش نمونه كوچكي از وجود خودش، در نيك خويي، و بلند مقامي و پاكي نفس است و به حق شايسته آن است كه از شعاع نبوت پرتو گيرد و رهنموني امت را پس از پدرش عهده دار گردد.
ديدگان نافذ پيامبر اين حقيقت را از ماوراء عالم ماده مي ديد كه آنچه براي او در اقيانوس حيات به موج آمده، حسن را هم تحقق همان بهره، مسلم خواهد بود. به همين جهت شعاع تربيت و عنايتش را بر اين گرامي انعكاس مي بخشيد. و او را در پناه تربيت و مهر معنوي خويش قرار مي داد. و از همان روز ولايت اين توجه و عنايت بي دريغ خود را دربارة حسن (ع) مبذول مي داشت . 
۲٫ در زمان پيغمبر (ص)
در حدود هشت سال از دوران طفوليت امام حسن (ع) در زمان حيات پيغمبر اكرم (ص) سپري مي شد و او در اين مدت از نظر روانشناسي بهترين موقع پرورش و رشد شخصيت طفل است تحت تعليم و تربيت مستقيم رسول گرامي قرار گرفت و آن حضرت شخصيت عالي و روحاني نواده خود را پي ريزي فرمود.
پيغمبر اكرم (ص) حسنين (عليهما السلام) را فرزند خطاب مي كرد و آنها نيز متقابلاً آنحضرت را پدر مي خواندند، محبت و علاقة مفرطي كه رسول اكرم (ص) به آنها داشت مولد عواملي چند به شرح زير بود:
۱٫ اولاد ذكور آن حضرت همگي وفات كرده بودند و خداوند منّان به جاي آنان حسنين (عليها السلام) را به پيغمبر (ص) عطاء فرموده بود در نتيجه مهر و علاقه اي كه هر پدري به فرزند ذكور خود دارد در قلب پر عطوفت نبي گرامي نسبت به آن تجلّي نموده بود.
۲٫ آن دو بزرگوار پسران فاطمه (عليهما السلام) يگانه دختر بازماندة پيغمبر اكرم بودند و قدر و منزلت آن بانوي بزرگوار هم پيش پيامبر معلوم بود.
۳٫ علاوه بر ملاحظات بالا، حسنين (عليهما السلام) جزء پنج تن آل عبا بود و حائز مقام روحاني امامت و مشمول آية مباهله و نظير بودند و خداوند نيز آنان را دوست دارد. 
۴٫ مهمتر از همه، فداكاري و جانفشاني بي سابقه هر يك از آنان در احياء و ابقاء شريعت احمدي قابل مدح و تمجيد است و هر كس و لو بيگانه از اسلام هم باشد از شنيدن حالات جانبازي آنان در خاطر خود نسبت به آن بزرگواران احساس محبت مي نمايد. در اين صورت پيغمبر اكرم (ص) كه قضاياي زمان خلافت حسنين را با دوربين وحي و نبوت مشاهده نموده و مظلوميت آنان را به خاطر حفظ مباني ديني برأي العين ملاحظه مي فرمود و با توجه به رابطة قلبي و معنوي هم كه با آنها داشت مسلّم است كه بايستي بيش از همه كس آنها را دوست داشته باشد. 
عده اي از اشخاص مغرض و نادان چه در زمان هاي گذشته و چه در عصرهاي حاضر چنين پنداشته اند كه حسنين و ساير ائمه معصومين (عليهم السلام) فقط اولاد علي (ع) بود و فرزند پيغمبر اكرم (ص)محسوب نمي شوند در صورتي كه اين تصوّر كاملاً باطل و بي منطق است زيرا:
اولاً خداوند در آية مباهله آنها را پسران پبغمبر خوانده است همچنانكه فرمايد:
‹‹فَمَنْ حاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلمِ فَقُلْ تعالوُا نَدْعُ أّبناءَ نا و أَبنائكُمْ وَ نِساءَ نا و نِسائكُمْ و أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ  نَبتَهِلْ فَنَجْعلْ لَعنَتَ اللهِ عَليَ الكاذبَينَ›› 
اي پيامبر ما، پس هر كس با تو در مقام مجادله برآيد (دربارة عيسي عليه السلام) پس از آنكه به وحي خدا با احوال او آگاهي يافتي بگوئيد بيائيد ما و شما با فرزندان و زنان خود به مباهله (نفرين)، برخيزيم تا دروغگويان را به لعنت خدا گرفتار سازيم. 
به شهادت تاريخ و به اتفاق كليه مورخين رسول اكرم (ص) با حضرت امير و حضرت زهرا و حسنين (عليهم السلام) براي مباهله نصاراي نجران حاضر شدند. و ثانياً خداوند دربارة ذريّه و اولاد حضرت ابراهيم مي فرمايد:
‹‹ وَ وَهبْنا لَهُ أسحاقَ وَ يَعْقوبَ كُلاً هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبلُ وَ مِنْ ذُريتِهِ داوُدَ وَ سُلَيمانَ و وَ أيّوبَ وَ يُوسُفَ وَ موسي و هارونَ وَ كذلكَ نَجْزي المُحسنينَ وَ زَكَرِيّا و يَحيي و عيسي و اِلياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحينَ›› 
خداوند در اين آيه حضرت عيسي را هم بر ساير پيامبران كه نام برده از اولاد حضرت ابراهيم شمرده است درصورتي كه عيسي كلمه الله است و پدري نداشته تا بوسيله آن به ابراهيم برسد. بناچار از ناحيه مادر از اولاد حضرت ابراهيم خواهد بود. 
حال كه عيسي با چندين پشت و در حدود دو هزار سال فاصلة زماني فرزند ابراهيم خوانده مي شود، چگونه حسين (ع) كه نوادة پيغمبر اكرم (ص) بوده در زمان حيات آن حضرت هم وجود داشته اند فرزند پيغمبر خوانده نشود؟
ثانياً: امروزه از نظر بيولوژي و جنين شماسي ثابت شده است كه «اسپرماتوزوئيد» (نطفه مرد) تا با «اوول» (نطفه زن) تركيب نشود جنيني بوجود نخواهد آمد زيرا هيچ يك از آن دو به تنهايي قادر به ادامه حيات نيستند و براي اينكه بتوانند بر زندگي خود ادامه دهند لازم است كه با يكديگر درهم آميزند و تبديل به يك سلول واحد گردند. بنابراين وجود طفل متعلق به پدر و مادر است نه تنها به پدر و حتي از نظر قانون توارث خصوصيات روحي و اخلاقي مادر بيش از صفات پدر در حالات رواني و اخلاقي طفل مؤثر است و علت اينكه سرپرستي طفل را به عهدة پدر گذاشته اند. از نظر ولايت و قيموميتي است كه پدر نسبت به طفل دارد والا در توليد و به جود آوردن كودك هيچ فرقي بين پدر و مادر نيست و رابطة كودك از نظر زيست شناسي با هر يك از والدين خود به يك نسبت است. امام حسن (ع) در زمان جدش مورد لطف و نوازش آن بزرگوار بوده و رسول گرامي حسنين را غالب اوقات حتي در حضور مردم مورد ملاطفت قرار مي داد تا همه بدانند كه آنان دو ريحانة پيغمبرند و دوستي خاندان آن حضرت نيز به حكم آيه شريفة : ‹‹قُلْ لا اِسأَلُكُمْ عَلَيهِ اَجْراً‌ إلاّ المَوَدَهَ في القُربي›› 
(اي پيغمبر بگو من از شما اجر رسالت نميخواهم مگر دربارة نزديكان من محبت و دوستي كنيد). بر همه امت فرض واجب است تا شايد پس از رحلت وي در حق آنان اگر هم به خرج ندهند لا اقل ظلم و ستم روا ندارند.
امام حسن (ع) در زمان حيات پيغمبر (ص) با اينكه طفل نوآموز بود مع الوصف موقع وعظ رسول گرامي در مسجد پاي منبر مي نشست و كلمات دُرر بار جد گراميش را استماع نموده و حفظ مي فرمود به طوريكه وقتي به منزل برمي گشت عيناً آن را به مادرش نقل مي كرد. حضرت صديقة كبري (عليها السلام) همان مطالب را به حضرت امير بيان مي نمود علي (ع) مي پرسيد از كجا وحي خدا را مي داني فاطمه (ع) اظهار مي كرد از فرزندت حسن مي شنوم.  
روزي پدرش در گوشه خانه به طوري كه فرزندش نبيند جهت استماع گفتار او پنهان شد چون كودك از راه رسيد بنا به عادت معهود شروع به سخن گفتن نمود ولي كمي زبانش به لكنت افتاد و نتوانست بر سخن خود مسلط باشد مادرش فرمود چرا زبانت گرفت عرض كرد: ‹‹يا اُمّاهُ أظنُّ أَنَ كبيراً يَصْمَعُني››. مادر جان گمان ي كنم بزرگي صدايم را مي شنود، در آن موقع حضرت امير (ع) دويد و فرزندش را درآغوش گرفت و بوسيد.  
۲-۳٫ در زمان علي(ع)
پس از رحلت پيغمبر اكرم (ص) برخلاف دستور قرآن و عليرغم وصيّت آن حضرت نه تنها دربارة خاندان او محبّت و دوستي ننموده اند بلكه با ايجاد بلوا در سقيفه دودمان نبوّت را مورد اهانت و ستم قرار داده و منصب خلافت الهيّه را كه از جانب خداوند بوسيلة نبي اكرم (ص) در غدير خم براي وجود نازنين علي (ع) تعيين و ابلاغ گرديده بود به ناحق تصاحب كرده و با يگانه يادگار آن حضرت كه دختر والا گهرش بود بدرفتاري نمودند.
مشاهدة اين ناملايمات در روحية اطفال آن خانواده من جمله حسن (ع) نيز خواه نا خواه مؤثر بوده و آنان را محزون و اندوهناك مي نموده است.
بنابراين با رحلت رسول خدا (ص) نور ديدگان فاطمه (ع) از محبّت و علاقة جدّ بزرگوارش محروم مانده و به دامن پر عطوفت مادر پناه بردند. اما طولي نكشيد كه آن يگانه مظهر عفّت و كانون عصمّت نيز در اثر تألمات وحي شديداً بيمار و بالاخره به پدر بزرگوارش ملحق گرديد.
در چنين موقعي فقط وجود امير مؤمنان بود كه امام حسن (ع) و اولاد ديگر فاطمه (ع) را در پناه مهر و محبّت خود داشت و آنان را بعدها هم به فرزندان ديگرش مقدم شمرده و حسنين (ع) را فرزندان پيغمبر مي خواند.
خلفاي غاصب براي جلب توجه مهاجرين و انصار هم كه بود نسبت به حسنين (ع) اظهار مودّت نموده و از بيت المال نيز سهمي به آنان مي دادند چنانكه عمر روزي به هريك از آن دو ده هزار درهم داد و به پسر خود عبدالله هزار درهم بخشيد پسرش گفت: با اينكه سابقة مرا در اسلام مي داني چرا اين دو را بر من ترجيح مي دهي؟ و خيال مي كرد كه با اين منطق پدرش را قانع ساخته و عاطفة پدرانة او را تحريك كرده است ولي فراموش نموده بود كه پدرش روي چه حسابي چنين عملي را داده است از اين رو عمر با حالت تندي و خم به پسرش گفت: واي بر تو، تو مانند جدّ آنها جدي و مانند پدرشان پدري و مثل مادرشان مادري و نظير جدة آنها جده اي و مانند دائي آنها دائي و مثل خالة آنها خاله اي و چون عموي آنها عموئي و نظير عمه شان عمه اي براي من بياور تا من تو را نيز در رديف آنان حساب كنم. مگر نمي داني كه جدّ آنها رسول الله (ص) و پدرشان علي (ع) و مادرشان فاطمه (ع) و جده شان خديجه و دائي شان ابراهيم و خاله شان زينب و رقيه و ام الكلثوم و عمويشان جعفر بن ابيطالب ابن هاني دختر ابيطالب است. 
امام حسن (ع) كه فرزند بزرگتر پدرش بوده و پس از شهادت وي نيز مقام امامت براي او بود مورد توجه و تربيت علي (ع) قرار گرفت. در دوران خلافت علي (ع) نيز در جنگ هاي جمل و صفين و نهروان شركت داشت و خدمات نظامي ارزنده اي انجام مي داد. 
حوادث و انقلابات روزگار در زمان جواني او يعني در فاصلة بين رحلت جدش تا شهادت پدرش كه مدت ۳۰ سال به طول انجاميد و موجب آزردگي و تجربة او شده در طول اين مدت همراه پدرش از ستمديدگان حمايت مي كرد و از بيدادگران انتقاد مي نمود. 
۲-۴٫ نسبت شريف امام حسن مجتبي (ع)
نسبت شريف كريم اهل بيت، امام حسن مجتبي (ع) بدين قرار است:
‹‹حسن بن علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره كعب بن لوي بن غالب بن فهربن مالك بن خضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان.
از پيامبر اكرم روايت شده است: ‹‹ اِذا بَلَغَ نَسَبي إلي عدنان فَامسكوا ›› «هر گاه نسب من به عدنان رسيد، در آن توقف كنيد و فراتر نرويد.»
امام حسن مجتبي (ع) با ۲۹ واسطه به حضرت اسماعيل (ع) فرزند ابراهيم خليل الرحمن (ع) مي رسد. اما نسبت مادري حسن مجّتبي (ع) به واسطة مادرش فاطمه زهرا (عليها السلام) بنت رسول خدا (ص) به عبدالمطلب و در نهايت همانند نصب پدري اش به عدنان و سرانجام به حضرت اسماعيل (ع) مي رسد. 
بنابراين نَسَب امام حسن مجّتبي (ع) از طرف پدر با يك واسطه و از طرف مادر با دو واسطه به عبدالمطلب بن هاشم منتهي مي گردد.
پيامبر اسلام (ص)، دو سبطش حسن و حسين را پسران خود مي خواند و خداوند متعال در آيه مباهله  آن دو را پسران پيامبر (ص) خوانده است . 
۲-۵-۱٫ والدين پاك سرشت امام حسن (ع)
در اينجا اشاره اي كوتاه به زندگي و شخصيت پدر ارجمند و مادر گرامي امام حسن (ع) مي كنيم.
۲-۵-۲٫ پدر ارجمند امام حسن مجّتبي (ع)
اميرمؤمنان علي بن ابي طالب (ع)، پدر ارجمند امام حسن مجّتبي (ع) است.
حضرت علي (ع) در سيزده رجب سال ۳۰ عام الفيل (ده سال پيش از بعثت پيامبر (ص) در داخل خانه خدا ] كعبه[ از مادري پاك و عفيف، چون فاطمه بنت اسد ديده به جهان گشود. پدرش ابوطالب بن عبدالمطلب و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم مي باشند. فرزندان ابوطالب، از جمله حضرت علي (ع) نخستين هاشمي زاده اي بودند كه از پدر هاشمي نسب تولد يافتند.
ابوطالب به مانند پدر و نياكان خود، از موحدان و پيروان دين حنيف ابراهيم (ع)  از هرگونه شرك و بت پرستي دور بود. وي كه جانشين پدرش عبدالمطلب شده بود، بنا به وصيت وي، قيموميت وكفالت پيامبر (ص) از دوران خردسالي اش برعهده گرفت و از وي به مانند فرزندان خود، بلكه بهتر از فرزندان خويش نگه داري و سرپرستي كرد.
ابوطالب و همسرش فاطمه بنت اسد، بيش از چهل سال، حضرت محمد (ص) را چون نگيني در ميان گرفته و از او محافظت كرده و جاي خالي پدر و مادرش را پر كردند. 
پس از بعثت پيامبر اسلام (ص) خانواده ابوطالب نخستين كساني بودند كه به آن حضرت ايمان و از او جانانه دفاع كردند و در اين راه، سختي ها و فشارهاي زيادي متحمل شدند. حضرت محمد (ص) در هر سال حدود يك ماه در «غار حرا» به نيايش عبادت مي پرداخت و در اين مدت، علي (ع) را رابط وي و همسرش خديجه كبري (عليها السلام) و تنها انيس آن حضرت در آن غار بود. 
هنگاميكه حضرت محمد (ص) به پيامبري برگزيده شد، خديجه كبري  (عليها السلام) نخستين زن و حضرت علي (ع) نخستين مردي بودند كه به آن حضرت ايمان آوردند.
از همان آغاز كه جز خديجه كبري  (عليها السلام) و علي (ع) كسي بر پيامبر ايمان نياورده بود، علي (ع) به عنوان وصّي و جانشين پيامبر خدا (ص) معرفي و منصوب شد. اين رويداد، يك امر احساسي و عاطفي نبود، بلكه فرمان الهي بود كه از طريق پيامبرش حضرت محمد (ص) به همگان ابلاغ گرديد.
از اين تاريخ، مسئوليت اجتماعي امام علي (ع) در برابر اسلام و پيامبر اكرم (ص) سنگينتر شد و بدين جهت، احساس وظيفة بيشتري مي كرد. 
اوج ايثارگري اش نسبت به پيامبر (ص) در مكه معظمه، رويداد ليله المبيت بود، كه حضرت علي (ع) در آن شب در بستر پيامبر خوابيد و نقشه شوم سران را نقش بر آب كرد.
پايه هاي حكومت اسلامي در مدينه منوره با رهبري هاي پيامبر (ص) پايه ريز شد ولي نقشه سازنده و نگه دارنده علي (ع) در اين نظام نوبنياد حساس تعيين كننده بود.
سرانجام، پيامبر اسلام (ص) در آخرين ماه سال دهم هجري دقيقاً هفتاد روز پيش از رحلت خويش. علي (ع) را در بازگشت از سفر حجه الوداع، در سرزمين عزيز، به ولايت و جانشيني خودش منصوب كرد و از همه حاجيان و مسلمانان زائر، براي وي بيعت گرفت. 
امام پس از رحلت جان سوز پيامبر اسلام (ص) و در حالي كه علي (ع) با تعدادي از بستگان و فاميلان رسول خدا (ص) به تغسيل و تجهيز پاك و نوراني آن حضرت پرداخته بود، گروهي از مهاجران و انصار در مكاني به نام «سقيفه بي ساعده» گرد هم آمده و جاي علي (ع)، فرد ديگري را به خلافت برگزيدند و از ساير مسلمانان، با اجبار و يا به اكراه بيعت ستانده و حق مسلّم آن حضرت را ناديده گرفتند. 
اما در دوران خلافت خليفة سوم، مسلمانان به تنگ آمده و با مهاجرت بسياري از انقلابيون و مبارزان ضد تبعيض به مدينه منوره و محاصره در دارالخليفه، كشمكش آنان با خليفة سوم و اعوان و انصار و بالا گرفتن و سرانجام خليفه سوم (عثمان بن عفان) به دست معترضان كشته شد. 
در اين زمان بود كه حضرت علي (ع) از جانب مردم به خلافت رسيد. و آن حضرت در روز جمعه ۲۵ ذي الحجه، سال ۳۵ قمري، رسماً زمام خلافت را به دست با كفايت خود گرفت. اجراي عدالت اجتماعي يكي از اصول حكومتي آنحضرت بود و تا آخر عمر به آن پاي بند و بر آن اصرار مي ورزيد.
در آغاز، جنگ جمل، سپس جنگ صفين و در نهايت جنگ نهراوان، ره آورد دسيسه هاي منتقدان و چپاول گرا بود. كه توان تحمل عدالت آن حضرت را نداشته و از روي بي خردي، جهالت و عصبيت خود، باعث جنگ و جدال در ميان امت اسلام و آزار و اذيت خليفه به حق مسلمين مي شدند.
و سرانجام حضرت علي (ع) بدست عبدالرحمن بن ملجم مرادي، در شب نوزده ماه مبارك رمضان سال چهل هجري در مسجد كوفه، ضربت خورد و در شب ۲۱ ماه رمضان به شهادت رسيدند. 
حضرت علي (ع) فرزند بزرگش امام حسن مجتبي (ع) را به جانشيني خويش و فرزند دومش امام حسين (ع) را به جانشيني امام حسن مجتبي (ع) برگزيد. 
۲-۵-۳٫ مادر گرامي امام حسن مجتبي (عليه السلام)
حضرت فاطمه زهرا (عليه السلام) آخرين دختر رسول خدا (ص) مادر گرامي امام حسن مجتبي (ع) است. اين بانوي شريف در بيستم جمادي الآخره، سال پنجم بعثت در مكه معظمه از سرور بانوان قريش، حضرت خديجة كبري (عليه السلام) ويژه به جهان گشود و سراسر عالم هستي را با انوار الهي خويش جلوه گر تابناك نمود. 
حضرت فاطمه (عليها السلام) در دامان مهر انگيز مادرش خديجه كبري (عليها السلام) و پدر والامقام خود حضرت محمد مصطفي (ص) مراحل رشد و ترقي را پشت سرگذاشت و به عنوان آخرين دختر رسول خدا (ص) كه پس از بعثت ديده به جهان گشوده بود، از تربيت الهي و نبوي ويژه اي برخوردار گرديده، بدين جهت، مقام ومنزلت ويژه اي در ميان كودكان بني هاشم و ساير بانوان قريش به دست آورد.
آن حضرت از كودكي شاهد خشونت و بدرفتاري قريش و مشركان مكه با پيامبر (ص) بود. هنوز دو سال از عمر شريفش نگذشته بود كه همراه پدر، مادر و بني هاشم مجبور به زندگي در شعب ابوطالب شد و سه سال در محاصرة اقتصادي، اجتماعي و نظامي قريش قرار گرفت.
پس از بازگشت از شعب ابي طالب هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه مادر گرامي اش حضرت خديجه (عليها السلام)، در سن پنج سالگي از دست داد.
بيش از هشت بهار از زندگي فاطمه زهرا (عليها السلام) نگذشته بود كه ماجراي مهاجرت سرنوشت ساز پيامبر خدا (ص) و ساير مسلمانان از مكه به يثرب (مدينه) به وقوع پيوست.
حضرت زهرا (عليها السلام) در نه سالگي، از جهت جسمي و روحي به رشد و كمال رسيده و سرآمد دوشيزگان هم سال خويش و حتي تمامي زنان مدينه قرار گرفت.
حضرت زهرا به روايتي در ۲۱ محرم سال سوم و به روايتي ديگر در سال دوم قمري با حضرت (علي) ازدواج كرد. آغاز زندگي مشترك حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (عليها السلام) به سبب بروز جنگ هاي پي در پي و حضور علي (ع) در اكثر آن نبردها و وضعيت نامناسب اقتصادي و معيشتي مسلمانان در مدينه، همراه با سختي ها و دشواري هاي فراواني بود. مقام و منزلت فاطمه زهرا (عليها السلام) به آن درجه در رتبه اي رسيد، كه پيامبر خدا (ص) در شأن او فرمود:
‹‹يا فاطِمه! إِنَّ اللهَ- عَزوَجَلْ- يَغضِبُ لِغَضبِكَ وَ يرضي لِرضاكَ››
«اي فاطمه! خداوند سبحان به سبب خشم تو به خشم مي آيد و با خرسندي و شادماني تو، خرسند و شادمان مي گردد.»
هنوز هجده بهار از زندگي با بركت آن حضرت نگذشته بود كه با رحلت جان سوز پدر مواجه شد. حضرت زهرا (عليها السلام) در عزاي پدر مهربان، غير از تحمل مصيبت رحلت پدر و سوگواري جگر خراش آن حضرت از سوي برخي صحابه رسول خدا (ص) كه پس از رحلت آن حضرت به مقام و منصب رسيده بودند، نامهرباني ها و ناملايمات فراواني ديد و از اين بابت بيمار شد و بيماري اش چهار روز ادامه يافت و هر چه به پايان زندگي عزت مند خويش نزديكتر مي شد، بيماري اش شدت مي گرفت.آن حضرت بنا به قولي ۷۵ روز و بنا به قولي ديگر ۹۵ روز پس از رحلت پيامبر (ص) بيشتر زندگي نكرد و سرانجام در هيجده سالگي، به شهادت رسيد.
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق كاهش فقر در ايران: چالش‌ها و افق‌ها-خرید اینترنتی تحقیق كاهش فقر در ايران: چالش‌ها و افق‌ها-دانلود رایگان مقاله كاهش فقر در ايران: چالش‌ها و افق‌ها-تحقیق كاهش فقر در ايران: چالش‌ها و افق‌ها

این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
مهندسي ارزش
تعداد صفحات:۵۲
نوع فایل :WORD

قسمتی از فایل:
تجارت جهانی شرکتها را به طور فزاينده ای به سمت بازار رقابتی کشانده است. از همين روست که استفاده از روش تحليل ارزش و مهندسی ارزش ضرورت بيشتری پيدا کرده است. در طی سالهای اخير، روش تحليل ارزش قابليت و امتيازهای خود را به اثبات رسانده است. اين روش يک ابزار قوی است که کاربرد آن نتايج مثبتی را به همراه دارد. روشی که ديدگاه های تثبيت شده و فعلی را به چالش می طلبد و غالباً به عنوان يک روش نقاد از عملکردهای معمول مديريتی شناخته می شود.
به طور کلی مهندسی ارزش يک تلاش منسجم در جهت تحليل کارکرد سيستمها، تجهيزات، تأسيسات، نگهداری و تعميرات، تعويض تسهيلات و مراحل اجرايی تدارکات به منظور دست يابی به کارکردهای پيش بينی شده با کمترين هزينة کلی می باشد.

  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حسابرس مستقل-خرید اینترنتی تحقیق حسابرس مستقل-دانلود رایگان مقاله حسابرس مستقل
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
حسابرسی مستقل به آنگونه حسابرسی اطلاق می گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می گیرد . علاوه بر اظهار نظر نسبت به درستی صورتهای مالی و  پیوست های آن ، حسابرسی مستقل شامل مطالعاتی در اطراف چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت های دستگاه و بالاخره کنترل های داخلی برقرار شده در آن نیز می گردد 

  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوششهای حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.

روابط عمومی کار روبه‌رو شدن یک سازمان یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی در کنفرانس‌ها، کار با رسانه‌ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه‌ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف این حرفه‌است. فعالیت روابط عمومی چندان مستقیم و ملموس نیست و همین فرق آن باتبلیغات است. کار روابط عمومی می‌تواند برای ساختن روابط تفاهم‌آمیز با کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران، رأی‌دهندگان و عموم مردم به کاررود.

تقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سر و کار دارد و نیازمند تصویر روشنی از خود نزد آن است، گونه‌ای از روابط عمومی را به خدمت می‌گیرد. برخی از رشته‌های مرتبط تحت نام ارتباطات شرکتی نظیر روابط رسانه‌ای، روابط سرمایه‌گذاری، ارتباطات داخلی و روابط کار وجود دارند که به فعالیتهای روابط عمومی ربط دارند. کارکنان روابط عمومی عموماً توجه خود را به ساختن مناسباتشان با همگان‌هایی معطوف می‌کنند که به همسازی با آنها بینجامد. کارکنان روابط عمومی باید بدانند که چطور به شکلی شفاف بنویسند، صحبت کنند و با تجزیه و تحلیل امور مبتلابه سازمان و موسسه خود به رفع و رجوع مسائل بپردازند. این مهارت‌ها به شدت مورد نیازند زیرا در رشته روابط عمومی ارتباط پیوسته‌ای میان کارکنان و کسانی وجود دارد که در تعیین سمت سیاست‌های همگانی ایفا می‌کنند. کارکنان روابط عمومی همچنین باید به اندیشه‌ورزی انتقادی بپردازند تا بتوانند به واسطه این مهارت به حل مشکلات احتمالی مشتریان و موکلان خود اقدام کنند.

یکی از بزرگترین تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات در برنامه‌ریزی است به طوری که روابط عمومی برای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کند اما تبلیغات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌دنبال نتیجه‌است و البته این ریسک کار را بالا می‌برد. روابط عمومی با صبر وحوصله و اختصاص زمان به مشتری برای فکر کردن و نیز همین زمان برای شرکت در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتری و ارائه خدمات بهتر سعی در دائمی کردن مشتریان و مخاطبان شرکت دارد.

ارئه چهره واقعی و شفاف شرکت به مشتریان، از وظایف مهم روابط عمومی است و اگر این درک بوجود آید که مشتریان صاحبان اصلی شرکت هستند و بدون وجود آنها شرکت وسود دهی معنی نخواهد داشت در می‌یابیم که باید به روابط عمومی حرفه‌ای به دیده یک عنصر و یک لازمه در هر سازمانی نگریسته شود.

امروزه مشتری مداری نه به عنوان یک شعار که به عنوان یک رکن اصلی در سود آوری و بقای سازمان‌ها و شرکت‌ها به موضوعی حیاتی تبدیل شده‌است و دیگر نمی‌توان با شعار دادن بدون عمل گفت که سازمانی به این امر پرداخته‌است یا سازمان این ادعا را داشته باشد در حالیکه در عمل مشتریان رضایتی از سازمان ندارند.

ساختن چهره‌ای مناسب از سازمان در میان مردم و مخاطبان اصلی سازمان یا شرکت و نیز مطرح کردن نام یا برند در بین این همه سازمان و شرکت که روزانه به تعداد آنها افزوده می‌شود، کاری است که تنها یک روابط عمومی حرفه‌ای و آگاه از عهده آن بر می‌آید.

روابط عمومی به دنبال سود دو طرفه‌است و مثل تبلیغات تنها به سود سازمان خود فکر نمی‌کند و در واقع روابط عمومی تلاش دارد تا با ارتباطی هدفمند و موثر، ضمن برآوردن نیازهای سازمان خود در جهت شکل دهی صحیح به ارتباط مشتریان و سازمانش اقدام کند و از این طریق ارتباط مخاطبان با سازمان را تسهیل کند.

تعريف روابط عمومي

جي اي گرونيك نظريه پرداز معاصر روابط عمومي را مديريت ارتباط بين يك سازمان در اين رشته و همگان هايي مي‌داند كه با آن سروكار دارند.

ركس هارلو كه از پيشقدمان روابط عمومي در جهان است و تاليفات گوناگوني در اين رشته دارد اين تعريف را پيشنهاد مي‌كند:

روابط عمومي عبارت است از دانشي كه بوسيله آن سازمان ها آگاهانه مي‌كوشند به مسئولت اجتماعي خويش عمل نمايند تا بتوانند تفاهم و پشتيباني كساني را كه براي مؤسسه اهميت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومي هنري است كه به كمك آن مي‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام كارمندان، مشتري ها و مردمي كه با آن سروكار دارند قرار داد. روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است. عملي است ممتد، مداوم و طرح ريزي شده كه از طريق آن افراد و سازمان ها مي‌كوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آنها سروكار دارند بدست آورند.

هدف روابط عمومي ميانجي گري منصفانه ميان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت ميان كساني كه مي‌خواهند كالا و خدماتي را بفروشند و آناني كه مايلند آنها را خريداري كنند.

روابط عمومي ها امروزه بايد در چهارچوب سازمانهاي نوين و براساس مديريت استراتژيك يا راهبردي با چشم اندازهاي جهاني به فعاليت بپردازند. درباره مهارت بيان و امتناع يادآوري كرديم كه امروزه متصديان روابط عمومي بايد مهارت استفاده از رسانه‌ها را كسب كنند، تا بتوانند با اطلاعات جامع و انعطاف پذيري مناسب مخاطبان را از طريق برنامه هاي مؤثر اقناع كنند.

  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند . بیانیه شماره ۱ NCGA هدف حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را چنین تعریف می کند . « محاسبه منابع مالی استفاده شده برای تحصیل یا ساخت تسهیلات مهم سرمایه ای ( به جز منابعی که از طریق حساب مستقل وجوه اختصاصی و حسابهای مستقل وجوه امانی تامین می شوند . ) » 
مبنای حسابداری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده می کنند . وقتی درآمدها به ثبت می رسند که مبنای تعهدی را بپذیرند ( یعنی ، وقتی درآمدها افزایش می یابند که قابل اندازه گیری و قابل استفاده باشند . هزینه ها هنگامی ثبت می شوند که بدهی پرداخت شده باشد . موارد خاص ( استثناهای ) شناسایی هزینه ( صورت موجودی ها ، اقلام پیش پرداخت ، قضاوتها و ادعاها ) در فصل ۷ که راجع به حسابهای مستقل درآمدهای عمومی و اختصاصی مورد استفاده برای حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای می باشد ، توضیح داده شده است . 
( کانون ) تمرکز اندازه گیری 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از تمرکز 
اندازه گیری منابع مالی جاری استفاده می کنند . صورت عملکرد حساب مستقل وجوه سرمایه ای ، افزایش و کاهش منابع قابل هزینه را گزارش می دهد . افزایش منابع قابل هزینه در صورت حساب عملکرد به عنوان « درآمدها » و « سایر منابع مالی » گزارش شده ، در حالی که کاهش منابع خرج کردنی به عنوان « هزینه ها » یا « سایر استفاده های مالی » گزارش شده است . همینطور شایان ذکر است که وقتی حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه منابع کاربردی در پروژه های مهم تحصیل یا ساخت ( پیمانکاری ) استفاده می شوند . دارایی ها به عنوان دارایی های حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای گزارش نمی شوند . ترجیحاً ، این دارایی ها را فقط در صورت حسابهای مالی دولتی گزارش شده اند . حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای تحصیل و ساخت دارایی ها مانند هزینه ها محاسبه می کنند . 
حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چه موقع استفاده می شوند ؟ 
در اکثر مواقع ، دولتها مجاز هستند ولی ملزم نیستند که برای محاسبه منابع و تحصیل و ساخت دارایی های عمده ، حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند . اکثر دولتها برای محاسبه این فعالیتها از یک یا چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده می کنند . همانطور که در ادامه بحث متوجه خواهید شد ، اهمیت مبالغی که از طریق حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای به حساب مستقل وجوه عمومی واریز می شوند ممکن است باعث تحت الشعاع قرار دادن فعالیتهای عمومی دولتی گزارش شده در حساب مستقل وجوه عمومی گردد . حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه درآمدهای خاص که به پروژه های سرمایه ای و هزینه های بهبود سرمایه تامین شده توسط ارزیابی های اختصاصی مربوط می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند . بخش بعدی این فصل گزارشگری حسابداری و مالی را هنگام انتشار بدهی مالیات اختصاصی ( بدهی عوارض ) برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای توضیح می دهد . 
نمونه وجود دارد و در آن GAAP لازم می داند که دولت یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را ایجاد نموده و استفاده نماید . بیانیه شماره ۲ NCGA « کمکهای بلاعوض ، احقاق حق و حسابداری درآمد مشترک توسط دولتهای ایالتی و محلی » لازم می داند که کمکهای بلاعوض سرمایه ای یا درآمدهای مشترک برای تحصیل یا ساخت ( به جز درآمدهای مربوط به حسابهای مستقل وجوه خدمات و تدارکات انتفاعی و داخلی ) محاسبه شده در حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای محدود شوند . 
وقتی دولت تعیین کرد که مایل به ایجاد حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای است ( یا GAAP لازم می داند که حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نمایند ) ، دولت باید تصمیم بگیرد که چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ایجاد نماید . ممکن است دولت تعیین کند که می تواند با یک حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، پروژه های سرمایه ای اش را به قدر کافی محاسبه و اداره نماید . این به خلاصه کردن گزارشگری مالی کمک می کند و به دولت فرصت می دهد تا از سیستم حسابداری اش برای ردیابی و مدیریت پروژه های فردی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای استفاده نماید . از سوی دیگر ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ایجاد چند حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای نیازهای مدیریت مالی و حسابدهی را بهتر برآورده می نماید . وقتی تهیه صورت حساب مالی دولتی در مورد زمان مناسب استفاده از حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای چند گانه دیدگاهها و عقاید خودش را دارد ، به نظر می رسد وقتی دو تا پنج پروژه مهم سرمایه ای به وجود می آیند که فعالیتهای تحصیل یا ساخت دارایی دولت در اولویت باشد ، استفاده از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فردی برای هر یک از این پروژه های مهم سرمایه ای مناسب خواهد بود . 

درآمدها و سایر منابع مالی 
تعداد گروه ها و انواع درآمدها و سایر منابع مالی که در حسابهای مستقل وجوه پروژه های 
سرمایه ای مشخص شده اند معمولاً نسبت به آنهایی که در حساب مستقل درآمد اختصاصی و عمومی مشخص شده بسیار کمتر هستند . از آنجائی که دولت ها تحصیل و ساخت دارایی های سرمایه ای را با استفاده از بدهی تامین مالی می کنند ، انتشار بدهی مهمترین منبع برای حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای به شمار می رود و تحت عنوان منبع « دیگر تامین مالی » گزارش شده است . علاوه بر این ، حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ، دریافت منابع را به صورت معاملات غیر ارزی از سوی فدرال ، ایالت یا سایر برنامه های کمکی ، پرداختهای انتقالی حسابهای مستقل وجوه ، مانند حساب مستقل وجوه ، عمومی و اجاره های سرمایه ای محاسبه 
می کند . پاراگراف های بعدی بعضی از مشکلات حسابداری که دولت در حسابداری منابع حساب های مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای با آنها مواجه می شود را توضیح داده است . 
عواید ناشی از انتشار بدهی 
این بخش به توصیف حسابداری اختصاصی مربوط به عواید ناشی از انتشار بدهی می پردازد . علاوه بر مفاهیم کلی حسابداری عواید بدهی در حساب مستقل وجود پروژه های سرمایه ای و دستورالعمل ویژه ای که به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شود ، اوراق قرضه عندالمطالبه ، بدهی عوارض خاص و ارزیابی های تخفیف خرید و فروش اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار 
گرفته اند . 
ثبت های روزنامه ای اساسی برای ثبت انتشار بدهی ـ همانطور که در بالا ذکر شد ، عواید ناشی از فروش بدهی برای تامین مالی پروژه های محاسبه شده توسط حسابهای مستقل وجوه 
پروژه های سرمایه ای باید به عنوان منبع مالی دیگر حساب مستقل پروژه های سرمایه ای به ثبت رسند . برای توصیف حسابداری مطلوب در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای فرض کنید که دولت یک بدهی با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار انتشار نموده است . ثبت روزنامه ای اساسی ثبت شده به شرح زیر می باشد : 
وجه نقد ۱۰۰۰۰۰ 
سرمایه منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه 
در هر حال ، در عمل به ندرت با ثبت روزنامه ای ساده مانند فوق روبرو می شویم . برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه ، کارمزدهای کارگزار ، کارمزدهای وکیل ، و سایر هزینه ها از عواید اوراق قرضه کاسته می شوند . فرض کنید که این کارمزدها در مثال بالا ۵۰۰۰ دلار می باشند . دولت برای محاسبه این کارمزدها دو راه دارد . دولت می تواند عواید ناشی از هزینه ها و کارمزدهای خالص انتشار اوراق قرضه یا عواید ناشی از بدهی در مبالغ ناخالص و مخارج کارمزدها و هزینه های انتشار را ثبت نماید . GAAFR توصیه می کند که از آخرین روش استفاده شود ، در این روش مخارج برای کارمزدها و هزینه های انتشار به ثبت می رسند . با استفاده از این راهکار توصیه شده ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ دلار 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۰۰۰۰ 
ثبت انتشار اوراق قرضه و پرداخت هزینه های انتشار اوراق قرضه 
اگر دولت مجبور به ثبت عواید ناشی از انتشار اوراق قرضه ، خالص هزینه ها و مخارج انتشار کاربرد می شود ، ثبت روزنامه ای زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۹۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۵۰۰۰ 
ثبت عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ، خالص هزینه های انتشار 
دو نمونه دیگر وجود دارند که انحراف از اولین ثبت روزنامه ای ساده را که در بالا ارائه شده ، نشان می دهند . این نمونه ها هنگام انتشار اوراق قرضه با تخفیف یا با جایزه منتشر می شوند . وقتی نرخ بهره بازار در زمان انتشار بیشتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده برای اوراق قرضه خاص صادره باشد ، اوراق قرضه با تخفیف منتشر می شود . در صورتی که اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار در واقع ۹۷۵۰۰ دلار فروخته شده و هنوز ۵۰۰۰ دلار هزینه انتشار وجود دارد ، ثبت روزنامه ای توصیه شده عبارتست از : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۲ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۹۷۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با تخفیف ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار در صورتی که نرخ بهره رایج بازار کمتر از نرخ بهره کوپنها یا نرخ بهره قید شده اوراق قرضه خاص منتشر شده باشد ، اوراق قرضه با جایزه فروخته خواهد شد . با فرض حقایق مشابه ثبت روزنامه ای قبلی ، انتظار می رود که 
اوراق قرضه با جایزه ۲۵۰۰ دلار به جای تخفیف ۲۵۰۰ دلار فروخته شوند ، ثبت روزنامه ای به صورت زیر به ثبت خواهد رسید : 
وجه نقد ۵۰۰/۹۷ 
مخارج ـ هزینه های انتشار اوراق قرضه ۵۰۰۰ 
سایر منابع مالی ـ عواید ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۲۵۰۰ 
ثبت فروش اوراق قرضه با مبلغ اسمی ۱۰۰۰۰۰ دلار با سود ، خالص هزینه ها و کارمزدهای انتشار اوراق قرضه . 
به یاد داشته بشید که ثبت های روزنامه ای دیگری برای استهلاک صرف و کسر یا توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مقرر نمی شود ( تعیین نشده است ) . به علت اینکه ( کانون ) تمرکز اندازه گیری حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای بر روی منابع مالی جاری است ، حساب مستقل وجوه به راحتی عواید اوراق قرضه ( یعنی ، منابع مالی جاری دریافتی ) را که سود یا تخفیف را نشان می دهند ، به ثبت می رساند . چون بدهی در حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای ثبت نشده ، نیازی به ثبت استهلاک سود یا تخفیف نیست . استهلاک سود یا تخفیف (علاوه بر هزینه های انتشار ) در صورت حساب های مالی دولتی ثبت می شوند . 
اوراق قرضه کوتاه مدت 
اوراق قرضه کوتاه مدت مکانیزمی برای دولتهای مرکزی و محلی در کسب منابع مالی به صورت سندی کوتاه مدت به شمار می روند که دولت مایل است به صورت عواید اوراق قرضه بلند مدت بازپرداخت نماید . اسناد کوتاه مدت درآمد و مالیات نیز از منابع مالی کوتاه مدت برای دولتها محسوب می شوند . بنابراین ، اسناد کوتاه مدت برای بازپرداخت شدن به صورت عواید اوراق قرضه واریز نمی شوند . انتظار می رود که این اسناد از طریق مجموعه ای از درآمدهای مالیاتی آتی غالباً مالیاتهای مستغلات یا سایر منابع درآمد کمک های طبقه بندی شده دولت مرکزی یا فدرال پرداخت شوند . حسابداری معاملات حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای اکثراً به اوراق قرضه کوتاه مدت مربوط می شوند چون اوراق قرضه به احتمال زیاد منبع عوایدی هستند که پروژه های 
سرمایه ای محاسبه شده توسط حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را تامین مالی می کنند . سوال حسابداری مربوط به اوراق قرضه کوتاه مدت این است که آیا اسناد باید شرایط خاص توصیف شده باعث می شوند اسناد به عنوان تعهدات بلند مدت عمل نمایند و فقط در صورتهای مالی دولتی به ثبت می رسند یا خیر؟
تفسیر شماره ۹ (NCGAI 9 ) NCGA تحت عنوان « طبقه بندی های حساب مستقل وجوه اختصاصی / حسابهای ترازنامه ای » سوال مربوط به چگونگی انعکاس اوراق قرضه کوتاه مدت درآمد و مالیات در صورتحساب های مالی دولت به ویژه چگونگی محاسبه آنها توسط حسابهای مستقل وجوه دولتی را مطرح می سازد . به ویژه این رهنمود به حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای مربوط 
می شود ، چون حساب های مستقل وجوه معمولاً عوایدی از اوراق قرضه صادره را دریافت می کنند که تحصیلات یا ساخت دارایی عمده را از نظر مالی تامین می نماید . 
NCGAI 9 تعیین نموده که اگر تمام مراحل قانونی برای تامین مالی اوراق قرضه کوتاه مدت طی شده باشد و بهره بر حسب توان انجام تامین مالی اسناد کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت مطابق با معیارهای مطرح شده در بیانیه شماره FASB 6 (SFAS6) « طبقه بندی تعهدات پیش بینی شده برای تامین مالی مجدد » را حمایت می کند ، نباید به عنوان بدهی حساب مستقل نشان داده شوند ، گرچه به عنوان بدهی در صورتحساب دولتی دارایی های خالص ثبت خواهند شد . در هر حال ، اگر مراحل قانونی ضروری و توان انجام معیارهای تامین مالی مناسب باشند ، اوراق قرضه کوتاه مدت باید به عنوان بدهی حساب مستقل در عواید دریافتی حساب مستقل گزارش شوند . 
شرایط لازم بیانیه SFAS 6 ( فوق الذکر ) عبارتند از : 
تمایل موسسه برای تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت بر حسب توان تکمیل تامین مالی مجدد مشخص شده در هر دو شیوه زیر مورد حمایت قرار می گیرد : 
A ) انتشار تعهدات بلند مدت یا اوراق بهادار سهامداران بعد از تاریخ ترازنامه ـ بعد از تاریخ ترازنامه موسسه ، اما قبل از اینکه ترازنامه منتشر شده ، تعهدات طولانی مدت … به منظور تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه مدت بر مبنای طولانی مدت منتشر شده اند ؛ یا 
B ) قرارداد تامین مالی ـ قبل از انتشار ترازنامه ، موسسه در قرارداد مالی ثبت شده که به موسسه اجازه می دهد تا تعهدات کوتاه مدت را بر مبنای طولانی مدت مجدداً تامین مالی نماید که به سهولت قابل تعیین هستند ، و مطابق شرایط زیر باشند : 
(i) قرارداد تا مدت یکسال چرخه عملیات از تاریخ ترازنامه موسسه منقضی نمی شود و در طی 
دوره ای که قرارداد توسط وام دهند یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار ( و تعهدات پرداخت شده در قرارداد در این مدت عندالمطالبه قابل فسخ نیست به جز تخطی از شرط رعایت مقررات که به صورت عینی ( بی طرفانه ) قابل تعیین یا قابل اندازه گیری است . 
(ii) عدم تخطی از شرایط قرارداد تامین مالی در تاریخ ترازنامه وجود دارد و اطلاعات غیر قابل استفاده نشان می دهد که یک تخطی بعد از ، یا قبل از انتشار ترازنامه روی داده ، یا اگر در تاریخ ترازنامه تخطی وجود دارد یا پس از آن رخ داده باشد ، فسخ به وجود می آید ( فسخ می شود ) . 
(iii) وام دهنده یا پیش بینی شده های وام دهنده یا سرمایه گذار با موسسه ای که وارد قرارداد مالی شده از نظر مالی قادر به قبول قرارداد باشد . 
به منظور استفاده از شرایط فوق الذکر SFAS 6 « تخطی از شرط » با شرایطی که در قرارداد یا نقص یا تخطی شرط مطرح شده ، مطابقت ندارد مانند محدودیت های قرارداد وام ، اظهارنامه یا ضمانت نامه چه فرجه زمانی جهت رفع موارد تخطی از شرایط قرارداد داشته باشند و چه نداشته باشند یا وام دهنده ملزم به اعلام شده باشد . علاوه بر این ، وقتی قرارداد مالی به خاطر تخطی از شرطی که به طور متفاوت توسط طرف قرارداد ارزیابی می شود قابل فسخ است ( برای مثال ، وقتی رعایت مقررات با شرط به طور عینی قابل تعیین یا قابل اندازه گیری نیست ) ، با شرط (ii) b 
فوق الذکر مطابقت ندارد . 
نکته : مطابقت شرایط فوق الذکر اوراق قرضه کوتاه مدت به عنوان یک بدهی حساب مستقل ثبت نمی شوند ، دولت باید تامین مالی را بعد از تاریخ ترازنامه کامل کند اما قبل از اینکه صورت 
حساب های مالی انتشار یافته باشد ، یا دولت باید یک قرارداد ثابت مناسب با کسب تامین مالی طولانی مدت بعد از انتشار صورت حساب های داشته باشد . این ظاهراً یک سرآغاز محدودیت است که از ثبت تامین مالی به عنوان بدهی بلند مدت در گروههای حساب بدهی بلند مدت عمومی جلوگیری می کند . در هر حال ، فرصت مطابق با این شرایط از آنچه به نظر می رسند بهتر است ، چون شرایط لازم اوراق قرضه کوتاه مدت تعیین خواهد کرد که قراردادهای عینی برای انتشار اوراق قرضه طولانی مدت قبل از ارائه تامین مالی کوتاه مدت از طریق اوراق قرضه کوتاه مدت توسط 
وام دهنده به جا و مناسب هستند . 
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۳۷

شرح محتوا

فهرست

عنوان صفحه 
چكيده ۱
فصل اول 
مقدمه ۳
بيان مساله ۵
اهميت و ضرورت تحقيق ۷
اهداف تحقيق ۸
فرضيه هاي تحقيق ۹
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم ۱۰
فصل دوم 
اختلالهاي اضطراب تعميم يافته و هراس ۱۳
تعريف اضطراب ، جنبه ها و جلوه هاي مختلف آن ۱۷
شيوه هاي بيان اضطراب ۲۲
اضطراب و اختلال حركتي ۳۱
طبقه بندي اختلال هاي اضطرابي ۳۸
اضطراب در كودك پس از اكتساب زبان ۴۴
اختلال هاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي ۵۳
افسردگي هاي دوره اول كودكي ۶۲
افسردگي هاي ناشي از محروميت هاي جزيي و افسردگي مادرانه ۶۸
رفتار معادل افسردگي ۷۷
افسردگيهاي يك قطبي ۹۱
گستره ي افسردگي مهاد ۹۴
ديدگاه دوان تحليل گري ۱۰۰
فصل سوم 
جامعه مورد مطالعه ۱۱۹
روش نمونه گيري ۱۱۹
ابزار اندازه گيري تحقيق ۱۲۰

روش آماري مربوط به فرضيه ها ۱۲۲
فصل چهارم 
نمرات اضطراب آزمودنيها ۱۲۷
نمرات آزمودنيها از آزمون افسردگي ۱۲۹
فصل پنجم 
بحث و نتيجه گيري ۱۳۸
پيشنهادات ۱۴۰
محدوديت ها ۱۴۰
منابع ۱۴۱

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت است از مقايسه افسردگي و اضطراب و كمرويي – در بين فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتيب تولد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه از بين ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بر روي آنها اجرا گرديده كه آزمونهاي مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگي و كمرويي است كه نتايج بدست آمده را با روش آماري ضريب همبستگي و t متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين ترتيب تولد و افسردگي و اضطراب و كمرويي رابطه معني داري وجود دارد و تفاوت بين اين مقياس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

اختلالات رفتاري ناپسند و خشم برانگيز ممكن است نخستين نشانه هاي درگيري نوجوانان با يك سلسله عاطفي باشند تند خويي ، پرخاشگري و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان مي دهند كه معمولاً اين اضطرابها ناشي از محيط خانه و بيرون است و گاه در اثر معلوليت هاي ناشناخته و جهاني و گاه از طريق ترتيب تولد و اهميت به فرزندان مي تواند باشد اضطراب و افسردگي و موارد ديگر زماني بروز مي كند تضادهاي ميان خواسته هاي دروني و محرك ها از يك سو و دنياي بيرون از سوي ديگر و يا ميان محركهاي دروني و وجدان شخص وجود داشته باشد كه هنگام غلبه اضطراب فرايندهاي رواني ويژه اي براي حمايت از فرد در برابر رفتار از كنترل خارج شده بكار مي افتد كه اينها مي تواند به ترتيب تولد و اينكه فرزندان اول و آخر و يا وسط كه تحت مراقبت و تربيت قرار مي گيرند رابطه داشته باشد و به نوعي كه فرزندان اول به علت خود كفايي و مستقل بودن و يا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه هاي بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگي شديد مورد توجه قرار گرفته اند و اينكه آيا اين فرزندان از لحاظ ويژگي شخصيتي مي توانند  با هم تفاوتداشته باشند كه روان شناس معروف قرن ۱۹ كه آدلر است در مورد ترتيب تولد و ويژگي هاي شخصيتي فرزندان نظرات گوناگوني دارد كه مي تواند در نوع شخصيت آن نقش داشته باشد و همين طور روابط والدين و برخورد با آنها هم مي تواند در گسترش و يا كمبود يك اختلال نقش بسزايي داشته باشد به اين صورت كه نوجوان بايد رفتارش هم كنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محيط هاي اضطراب آور – اجتماعي به خوبي گذر كند تا در آينده به فردي مضطرب و افسرده كمرو تبديل نشود كه ترتيب تولد مي تواند اين عوامل را كم يا زياد نشان مي دهد به طوري كه در تقسيم بندي آدلر نشان داده شده است كه فرزندان وسط به علت تجربه كسب كردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به كسي و عدم وابستگي شديد مي توان گفت كه هم كم مضطرب هستند و كم رو هم نمي توانند باشند . ( سياسي – 1380 )…

  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق شیوه های درمانگری اضطراب-دانلود رایگان تحقیق  شیوه های درمانگری اضطراب-خرید اینترنتی تحقیق  شیوه های درمانگری اضطراب-دانلود رایگان مقاله  شیوه های درمانگری اضطراب-تحقیق  شیوه های درمانگری اضطراب

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مالیات مستقیم-خرید اینترنتی تحقیق مالیات مستقیم-دانلود رایگان مقاله مالیات مستقیم-تحقیق مالیات مستقیم
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
مالیات بردرآمد حقوق
ماده ۸۲ : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .
تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .
ماده ۸۳ : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود . 
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود . 
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .
ماده ۸۴ : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .
ماده ۸۵ : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود .
ماده ۸۶ : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .
تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف ۳۰ روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .
ماده ۸۷ : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده ۸۸ : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .
ماده ۸۹ : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .
ماده ۹۰ : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) اين قانون نيز جاري خواهد بود .
ماده ۹۱ : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است : 
۱- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند . 
۲- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
۳- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور 
۴- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل . 
۵- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود . 
۶- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . 
۷- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد . 
۸- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
۹- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) اين قانون . 
۱۰- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود . 
۱۱- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند . 
۱۲- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون . 
۱۳- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .
ماده ۹۲ : پنجاه درصد (۵۰% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .
تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .
مالیات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .
تبصره : درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .
ماده ۹۴ : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .
ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند . 
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد . 

ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .
تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .
تبصره ۲ : آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .
ماده ۹۶ : 
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان 
۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود 
۳- بهره برداران معادن .
۴- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم . 
۵- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
۶- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان . 
۷- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر . 
۸- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها . 
۹- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي . 
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري . 
۱۱- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور . 
۱۲- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي . 
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از : 
۱- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
۲- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت 
۳- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي 
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي . 
۶- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران . 
۸- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي . 
۹- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي . 
۱۰- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي . 
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند
۱۲- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي . 
۱۳- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها . 
۱۴- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف . 
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
۱۷- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر . 
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند(ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود .
تبصره ۳ : مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .
ماده ۹۷ : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد : 
۱: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد . 
۲: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق روابط خارجي ايران در دوره زنديه-خرید اینترنتی تحقیق روابط خارجي ايران در دوره زنديه-دانلود رایگان مقاله روابط خارجي ايران در دوره زنديه-تحقیق روابط خارجي ايران در دوره زنديه
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بعد از نادر شاه روابط خارجي ايران از توسعه‌اي كه در زمان  او پيدا كرده بود كاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثماني و نمايندگيهاي تجارتي دول اروپايي در خليج فارس گرديد
در مدت ۲۲ سال حكمراني كريم خان زند (۱۷۵۷-۱۷۷۹) مردم از يك دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابيهايي كه در اثر جنگهاي داخلي به وجود آمده بود تا حدودي ترميم كنند. و در اين دوران دوباره پاي اروپائيها به ايران باز شد زيرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلي نمايندگي‌هاي تجاري اروپايي در ايران تعطيل شده بود. 
به طور كلي در مناسبات سياسي خارجي كريم خان زند به دو دسته از كشورها بر مي‌خوريم: 
۱- كشورهاي همسايه مانند عثماني و روسيه و تا حدودي هندوستان 
۲- كشورهاي اروپايي 
دستة اول كشورهايي هستند كه ارتباط آنها با دولت مركزي ايران به دليل سوابقشان از زمان صفويه بيشتر جنبة سياسي داشت تا تجاري و بازرگاني و در دسته دوم كشورهاي هلند، انگليس و فرانسه قرار دارند كه انگيزة اصلي ارتباط آنها با ايران كسب سود و منفعت از طريق ايجاد دفاتر بازرگاني در بنادر خليج فارس بود، چه آنها ايران را كشوري سودآور مي‌دانستند. 
اين كشورها با توجه به اين كه مي‌خواستند در روابط خود با ايران با امپراطوري وسيع و گسترده عثماني رقابت نمايند و به نوعي موازنة قوا دست يابند تا براي گسترش روابط خود با ايران عملاً باعث تضعيف و يا محدوديت قدرت رو به گسترش عثماني را موجب شوند. 
سياست خارجي كريم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهي به مصالحه و گاهي به جنگ و درگيري – بجز هندوستان – انجاميد. در رابطه با كشورهاي اروپايي وكيل ابتدا سعي كرد با توجه به ضعف مفرط نيروي دريايي خود كمك و پشتيباني آنها را در سركوبي مير مهنا كه سواحل و بنادر جنوبي ايران و راههاي آبي خليج فارس را ناامن كرده بود به دست بياورد تا جايي كه حتي در رابطه با مزاحمتهاي اعراب بين كعب به رهبري شيخ سليمان تعهد كرد خسارت وارده به كشتيهاي انگليسي كمپاني هند شرقي را جبران كند ولي وقتي دورويي و ضعف پشتيباني آنها را از طرحهاي خود مشاهده كرد، دست به اقدامات ديگري زد كه به آن پرداخته مي‌شود. 
در عهد كريم خان هر چند روابط تجاري ايراني بيشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندي خاصي مي‌ديد چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادي هندوستان مسلط شده است سعي كرد هرگز خود را اسير سياستهاي اقتصادي و بازرگاني انگليس نسازد.
روابط ايران و عثماني 
در عصر زند مناسبات ايران و عثماني بيشتر جنبة‌ سياسي داشت اگر چه ارتباط بازرگاني را نيز نمي‌توان ناديده گرفت. مرزهاي طولاني مشترك بين دو كشور، اختلافات سياسي بر سر اشغال برخي مناطق مرزي – كه اغلب متقابلاً صورت مي‌گرفت- و گاه جانبداري از برخي اعراب مرزنشين از جانب يكي از دو كشور، وجود اماكن مقدسه شيعيان در خاك عثماني و علاقة شيعيان ايران به زيارت ايران اماكن و بالاخره راه تجاري ايران به بازار تجارت جهاني از طريق عثماني به طور كلي موضوع اصلي ارتباط دولت ايران و دولت عثماني را تشكيل مي‌داد. زماني به دليل برخي از اين موارد و گاه به علت تشديد يكي از آنها روابط ايران و عثماني شكل ديگر به خود مي‌‌گرفت. 
البته راه زميني و تاريخي تجارت ايران به مركز مهم بازار وقت يعني حلب از خاك عثماني مي‌گذشت و اين راه نسبت به ساير راه‌ها كوتاه‌تر بود. با اين همه تجار ايراني هفته ها و ماه‌ها در كشور عثماني به سر مي‌بردند تا بتوانند كالاهاي خود را در مراكز تجاري وقت در نواحي غرب عثماني عرضه كنند، البته غير از مخارج راه و هزينه حمل و نقل، گاه مي‌بايستي عوارض سنگيني نيز بپردازند همچنين زوار ايراني نيز گاه از پرداخت عوارض معاف نبودند. افزون بر‌آن ايرانيان مسافر مورد آزار عثمانيان قرار مي‌گرفتند كه گاه تلفاتي نيز به همراه داشت همچنين عوامل ديگري نيز بر مناسبات ايران و عثماني تأثير مي‌گذارد. 
در زمان كريم خان اعراب بني كعب كه در ساحل راست اروند رود ساكن بودند و از تعديات والي بغداد به ستوه آمده بودند به سرداري شيخ سليمان از اروند رود گذشته و در ناحيه فلاحيه خوزستان ساكن شدند. هنگاميكه كريم خان مشغول انتظام امور غرب ايران بود شيخ سليمان چند زورق فراهم آورد و مدخل اروند رود را در خليج فارس بر روي مسافران و كشتيهاي تجاري بست و به ويژه براي ابزار مخالفت با والي بغداد و حاكم بصره كشتيهاي عثماني را در دهنه رود توقيف كرد. 
زمانيكه كريم خان در سيلاخور بود سفيري به نام محمد آقا سلام آغاسي از طرف عمرپاشا، والي بغداد به خدمت او رسيد و پيغام آورد كه اگر كريم خان بخواهد قبيلة بني كعب را كه براي والي بغداد مزاحمت هايي ايجاد كرد كه است سركوب كند دولت عثماني با در اختيار گذاشتن كشتي و آذوقه او را ياري خواهد كرد. وكيل با اين پيشنهاد موافقت كرد، اگر  چه كريم خان در رفع مزاحمتهاي اعراب بي كعب كوشيد، اما آنچنان كه از جانب عمرپاشا قول داده شده بود، كمكي از عثماني دريافت نكرد و همين امر زمينه‌اي براي عدم اطمينان بعدي به دولت عثماني را به وجود آورد و تأثير در تيرگي روابط ايران و عثماني گذاشت. 
جريان آن به اين شرح بود كه كريم خان پس از قبول درخواست دولت عثماني از خرم آباد و دزفول گذشت و در اوايل رمضان سال ۱۱۷۸ وارد شوشتر شد و بعد از انتظام امور داخلي لرستان و خوزستان به سركوبي اعراب بني كعب پرداخت، شيخ سليمان چون تاب مقاومت نداشت از دسترس سپاه ايران دور شد و به دريا پناه بود. سپس تلاش كرد كه با ايرانيان از در آشتي درآيد، به همين منظور پيكي به نزد كريم خان فرستاد و اعلام داشت، چنانچه با قبيله‌اش در خاك ايران به راحتي زندگي كند حاضر است مطيع خاندان زند باشد و حتي پسر خود را به عنوان گروگان به دربار كريم خان بفرستد. خان زند چون تركها به تعهدات خود مبني بر در اختيار گذاشتن كشتي و آذوقه عمل نكردند از تقاضاي شيخ سليمان استقبال كرد و زكي خان و سپاه او را كه مأمور جنگ با بني كعب بود فراخواند. اما ماجراي بني كعب خاتمه نيافت. 
فتنه‌هاي مير مهنا و درگيري‌هاي كريم خان با او دوباره داستان بني كعب را پيش آورد، پس از بازگشت كريم خان از نواحي غرب به شيراز شيخ سليمان دوباره با انگليسي‌ها درگير شد و در تابستان ۱۱۷۹ دو فروند از كشتي‌ها را براي سركوبي ميرمهنا با او همكاري مي‌كنند وي نيز آنان را در جنگ با شيخ سليمان ياد مي‌خواهند داد و بيست هزار تن از سپاهيان خود را از راه خشكي به كمك خواهد فرستاد.  
ظاهراً علاقة كريم خان به سركوبي مير مهنا كه مشكلات فراواني توليد كرده بود موجب شده بود  تا وكيل الرعايا عليرغم عفو و بخشيدن اعراب بني كعب، انديشة محدود كرد ن قدرت آنان را در سر بپروراند، از همين رو وقتي آوازة قدرت نمايي ميرمهنا در سواحل خليج فارس پيچيده محمد صادق خان اعتضاد الدوله ، برادر كريم خان كه در غياب او امور فارس را بر عهده داشت ، سپاهي مجهز  به سركوبي ميرمهنا فرستاد، اما اين سپاه با مقاومت و تهاجم زعابي‌ها در هم شكست و به جانب شيراز عقب نشست، كريم خان سپاه ديگري را به فرماندهي امير گونه خان افشار عليه ميرمهنا تجهيز و اعزام كرد. ميرمهنا كه در خود ياراي مقابله با سپاه جديد كريم خان را نمي‌ديد ابتدا به جزيرة خارگو (نزديك خارك) عقب نشت و سپس به علت بي آبي و نامناسب بودن آب و هوا متوجه جزيرة خارك شد و آنجا را با قهر و غلبه از چنگ هلندي‌ها خارج كرد. از اين پس تاخت و تازهاي ميرمهنا در خليج فارس به شهرت افزايش يافت و متمردين را به علت دستبرد و شلتاق او نه عبور از سمت دريا امكان داشت و نه احدي از تجار  و مسافرين از انديشه راهزني او قدم به ساحل بحر عمان توانست گماشت.  
ميرمهنا در سال ۱۱۶۹ تأسيسات انگليسيها را در بند ريگ ويران ساخت و با حملات درياي خود تجارت را در خليج فارس و زيانهاي بسياري به بازرگانان انگليسي در بوشهر وارد كرد. بنابراين براي سركوبي ميرمهنا علاوه در ايران، دولت عثماني هم كه از ناحيه بصره دچار زيانهايي زيادي شده بود و همچنين انگليسيها كه تجارت خود را در خليج فارس مختل مي‌ديدند اظهار علاقه مي‌كردند.  
علاوه بر اينها، بازرگانان و مسافرين نيز  كه در امان نبودند، دست به دامان كريم خان شدند و دفع و ي را خواستار گرديدند، كريم خان نيز ابتدا دو سال به ميرمهنا فرصت داد تا مگر  او از روش خود دست بردارد و چون او بر شرارت خود افزود، زكي خان را مأمور سركوبي او كرد و به شيخ سليمان رئيس طايفه بني كعب و شهبنداران كنگ و بندرعباس و بوشهر و كنگان فرمانهايي فرستاد تا زكي خان را در دفع ميرمهنا ياري دهند، ميرمهنا از شش جهت در خطر قرار گرفت و هم اين وضع موجب شد تا بسياري از هواخواهان و ياورانش توطئه قتل او را چيدند. 
در اين زمان زكي خان نيز كه براي سركوبي وي به نيروي دريايي نياز داشت به انگليسيها امتيازات داد تا آنان وسايل بحري و نيروي لازم را در  اختيار زكي خان قرار دهند، ولي عملاً فقط يك كشتي كوچك را در اختيار او قرار دادند  كه باعث رنجش كريم خان و بدبيني وي نسبت به سياستهاي انگليس گرديد، زكي خان راه رسيدن آذوقه به ميرمهنا را از هر سو بست و به حاكم بنادر جنوب و روساء عشير سواحل خليج فارس دستور داد كشتيها را آماده كنند، در چنين اوضاعي ، متحدان و ياران ميرمهنا از ترس اينكه به كلي نابود شوند تصميم گرفتند رئيس خويش را دستگير و تحويل دهند.  
از همين رو حسن سلطان نامي‌از زعماي طايفه زعابي، روزي كه ميرمهنا بي خبر از همه جا به سير و گشت در بازار مشهد مشغول بود با جماعتي از ياران خود به او هجوم بردند، اما ميرمهنا با زحمت از چنگ آنان جان به در برد و با چند تن از ياران خود به دريا زد. سرانجام ميرمهنا با شجاعت خود را به دريا رساند ولي كشتي ميرمهنا و غلامان او در دريا اسير طوفان شدند و چون شب بود و تاريكي راه تشخيص آنها را بسته بود از اين رو سحر گاه خود را در ساحل بصره ديدند و چون دريا هم طوفاني بود، سپس راه بازگشت  هم نداشتند خاصه كه آذوقه آنها هم تمام شده بود، ميرمهنا كه از نفرت مردم بصره نسبت به خود آگاه بود در صدد برآمد به صورت ناشناس براي تهيه آذوقه داخل شهر شود و سپس مجدداً به دريات بازگردد اما جمعي از اهالي بصره كه ضررهاي كلي و كينة‌ ديرينه از او در دل داشتند و در كنار  دريا كشتي او را ديدند و وي را شناختند وي را دستگير و نزد حاكم بصره بردند و به دستور عمر پاشا به قتل رسانيدند. 
نامي‌اصفهاني دربارة‌ فرار ميرمهنا به بصره و قتل  او معتقد است: 
«با آنكه ميرمهنا خيال رفتن به بصره را نداشت طوفان او را به بصره و مردم بصره كه از دست او هزاران صدمه و رنج ديده بودند بر سر او تاختند وي را اسير و محبوس كردند و به عمرپاشا والي بغداد گزارش دادند، عمر پاشا هم دستور قتل او را صادر كرد و به طور مخفي وي را به قتل رسانيد.» 
سرجام ملكم نيز در كتاب خود در اين رابطه نوشته؛ «ميرمهنا مجبور شد بگريزد و حاكم بصره، علي الفوراً او را گرفته به قتل رسانيد و جسد او را به صحرا انداخته طعمة سگان و عبرت كسان آن بعد ساخت.» 
به هر حال ميرمهنا به قتل رسيد اما ماجراي او پايان نيافت، اينك كريم خان مدعي كشندگان او شده بود، وكيل با عنوان اينكه ميرمهنا يك ايراني بوده و دولت عثماني موظف به تحويل او به دولت ايران بوده و حق قتل او را نداشته به سختي اعتراض كرد. 
از همين رو فرمود فرماني عقاب آميز به سليمان پاشاي مسلم بصره نوشتند كه اي مرد خام بي تجربه ناهوشيار و اي جاهل برگشته بخت سيه روزگار و اي مغرور تنگ مغز از خود بيگانه و اي كوردل بدتر از ديوانه پا از دايرة حيا و ادب و انصاف بيرون نهادي . . .  چاكر ياغي و روگردان ما را از تو چر ا بردار كردي . . .  در حقيقت ميرمهنا صاحب سيف و قلم و به كمالات صدريه و معنويه آراسته بود و از كشور روم، خونبهايش بيش است، سپس بر ما واجب و لازم است كه خونبهاي چاكر رشيد نادر خود را از تو بگيريم، خلاصه آنكه ، يا عادله خاتون خواهر پاشاي بغداد را از بر اي ما بفرستيد يا بصره را به تصرف كارگزاران ما بدهيد يا آمادة‌جنگ باشيد.  
به طور خلاصه دلايل اختلاف ايران و عثماني كه سبب لشكركشي ايران به بصره شد به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ – برخي از مورخان يكي از دلايل اين لشكركشي به بصره را در عهد شكني، دولت عثماني در جريان مبارزه كريم خان با قبيلة بني كعب مي‌دانند كه دولت عثماني برخلاف تعهدي كه سپرده بود كمك نظامي لازم را به كريمخان نكرد. 
۲ – همچنين در ماجراي مربوط  لشكر كشي به عمان وقتي زكي خان عازم بندر عباس شد كريم خان از والي بغداد براي سپاهيان ايران از خشكي اجازه عبور خواست، در اين زمان عثمانيها نه تنها اين اجازه را ندادند بلكه با فرستادن آذوقه به ياري عماني‌ها برخواستند. 
۳- اعدام ميرمهنا به وسيلة والي بغداد كه كريم خان آنرا به منزلة دخالت در امور داخلي ايران تلقي كرده، و اعتراضاتي عليه اين عمل والي بغداد عنوان نمود ولي هيچ پاسخي دريافت نكرد. 

عتیقه زیرخاکی گنج