گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 194 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق انسان، علم، معنا-خرید اینترنتی تحقیق انسان، علم، معنا-دانلود رایگان مقاله انسان، علم، معنا-تحقیق انسان، علم، معنا
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد یر است:

انسان تقريباً موجود مركبي است كه تجزيه و تحليل آن بآساني صورت نمي گيرد و با تركيب و جسم ظاهري نمي توان نسبت بخصوصياتي دروني او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصي بدست نيامده كه ما بتوانيم مانند يك مسئله رياضي تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با يكديگر و مخصوصاً روابطي كه با دنياي خارج پيدا مي كند تحت مطالعه قرار مي دهيم. 
در مورد انسان بسياري از چيزهاست كه مختصراً بدون جواب مي ماند، ما مي دانيم كه همگي از تركيب انسان و بافته هاي اعصاب و عضلات و يك رشته تمايلات غرايز مخصوص بوجود آمده ايم اما روابط اين تمايلات با سلولهاي مغز جزء اسراري است كه تا كنون هيچ عالمي روانشناسي نتوانسته است كشف كند.
اگر بخواهيم حقيقت را بگوئيم اين انسان غير حقيقي كه ساخته و پرداخته تمدن امروزي است كاملاً شبيه به قصرهاي مجلل است كه روي كارت نقاشي نشده و ساختگي تر از اين انسان آن انساني است كه روي تئوريهاي غلط و تخيلات شاعرانه ماركس كه مي خواست اجتماع آينده دنيا را بنا كند.
انسان داراي دو صورت است:
ما ميل داريم هميشه زندگي كنيم و در عين اين زندگي مي خواهيم آزاد و مستقل باشيم، آن را از ساير موجودات جدا مي دانيم، سعي و كوشش افراد انسان همين بوده است كه تا سر حد امكان مشكلات زندگي را آسان نمايد و چندان توجهي به مسائل مشكل بدن انسان و نيروي مرموز روحي نداشته اند.
اندازه و شكل بدن انسان:
بدن انسان را مي توان به نسبت يك اتمي كوچك و يك ستاره عظيم اندازه گرفت يعني به نسبت اشيائي كه ما خود را با آن مقياس مي گيريم بدن انسان كوچك يا بزرگ جلوه مي كند. در طول بدن انسان مساوي دويست هزار سلول و بافته هاي بدن يا معادل دو ميليونه ميكروب هاي معمولي است بشرطي كه اين سلولها با ميكروبها را روي هم قرار بدهيم.
طول عمر انسان:
هر انسان زنده اي با پيروي غريزه حياتي مايل است كه زياد عمر كند و مخصوصاً مي خواهد در دوره عمر خود هميشه جوان باشد يعني نيروي جواني در زمان پيري در او وجود داشته باشد پس به چه علت است كه تا كنون نتوانسته ايم اين راه‌ها را پيدا كنيم.
بعضي عقيده دارند كه فعاليتهاي زياد و صرف انرژي بدن باعث كوتاهي عمر مي‌شود اشخاصي كه زياد غصه مي خورند و زندگي ناراحت و هول انگيزي دارند از عمر طولاني محرومند دسته ديگر معتقدند كه زيادي عمر او محال و خارج از قاعده‌اي است و ممكن نيست بشر ناتوان بتواند در اين راه موفقيت پيدا كند ولي پيدا شدن چند دسته از مردماني كه صد سال يا بيشتر عمر كرده اند ثابت مي كند اگر موجباتي فراهم شود، اشخاص ديگر هم مي توانند به آن برسند اما مطلبي كه در اينجا مورد توجه است اينست كه عمر زياد در صورتي مفيد است كه نيروي خيالي انسان به يك نسبت معني پايدار بماند در صورتي كه خلاف اين موضوع بيشتر عموميت دارد يعني غالب جواني در دوره جواني چنان ضعيف و فاقد نيرو مي شوند كه از پيران و سالخوردگان ناتوان‌تر و بي جان ترند از طرف ديگر اگر بنا باشد تمام مردم با اين ضعف و ناتواني به سن هشت يا نود برسند بسياري از دانشمندان در مراحل اوليه در مقابل اين آرزو با شكست هاي سخت واجه گرديد و كسي نتوانست با هيچ وسيله رمز جوان ماندن را بدست بياورد.
با اين حال و با وجود شكست هاي متوالي انسان احتياج دارد و مي خواهد هميشه جوان بماند. اما متاسفانه تمدن علمي و پيشروي در عالمي ماده تا مدتي دريچه دنياي روح و حقيقت را بروي انسان بسته بود و چون بطور دائم و مدام با علم ماده سر و كار داشتيم نتوانستيم در اين زمينه موفقيتي حاصل نمائيم.
در مرحله اول چيزي كه براي ما مسلم است اين است كه نيرومندي بدن ما هميشه بايد حفظ شود اما اين نيرومندي و نشاط زندگي تا كنون نتوانسته است حتي يك روز بر عمر انسان بيفزايد و بطوريكه تجربه نشان داد در قرنهاي اخير يك مرد چهل و پنج ساله نيرومند نمي تواند اميدوار باشد كه فرضاً عمر او تا سن هشتاد برسد بلكه بطور محسوس مشاهده مي شود كه بتدريج طول عمر انسان كم مي شود.
روابط بدن انسان با دنياي خارج:
انسان بوسيله دستگاه و سلسله اعصاب خود تاثيرات خارج را در بدن ضبط و از راه اعضاء و عضلات خود به خارج پس مي دهد براي ادامه زندگي انسان راه باطن بيشتر از راه اعضاي خارج خود نبرد مي كند- انسان داراي دو نوع سلسله عصبي است يك سلسله عصب مركزي آن در مغز و بوسيله عضلات بدن پخش مي شود دوم سلسله عصب مجهول كه برعكس سلسله عصب مركزي از روي اراده انسان نيست و اين سلسله عصب مربوط به سلسله عصب مركزي است و هر دوي آنها تركيبات بدن را مجزا و هر كدام با دنياي خارج با يكي از اعضا ارتباط پيدا مي كند. سلسله عصب مركزي شامل مغز سر و نخاع مي باشد كه مستقيماً با عصب عضلات و غير مستقيم با ساير اعضا ارتباط پيدا مي كند.
يكي از وظايف مهم دستگاه مركزي پاسخ دادن سريع بتمام تاثيرات خارجي و ايجاد حركات منظم بدن ما است بطور كلي بوسيله دستگاه عصبي ما مي توانيم با دنياي خارج ارتباط پيدا كنيم- اعضاي بدن ما، مانند معده، جگر و قلب و غيره تحت اراده ما كار نمي كنند و براي ما تقريباً غير ممكن است مقدار ظرفيت رگها يا حركات قلب خود را كم يا زياد كنيم. استقلال اين حركات بواسطه وجود همان اعصاب حساسه در هر يك از اعضاء است و جريان منظم هر يك بوسيله توده هاي عظيم سلولها و سلسله‌هاي اعصاب هر يك از آنها در زير جلد و ساير قسمتهاي بدن صورت مي گيرد و به عبارت ديگر هر يك از اعضاي بدن داراي دستگاه منظم سلسله عصبي مركزي و مجهول و حساس است كه اجتماع تمام آنها حركت مستمر اعضا را روي نظم و انضباط غير قابل انحرافي اداره مي نمايد.
تجزيه و تحليل بدن انسان:
بدن انسان در ظاهر جسم مركبي است كه بوسيله اجتماع عظيم نژادهاي مختلف سلول كه هر كدام از آنها ميلياردها انسان زنده را در بردارند مشغول فعاليت است- اين موجودات بيشمار در درياي مواجي از مايعات و مواد شيميائي كه خودشان براي زندگي خود ساخته يا از غذاهاي وارده بدن جذب نموده اند شناور مي باشند و در عين حال بوسيله سلسله اعصاب به يكديگر مربوط مي شوند بطوريكه ما بدن انسان را بصورت اجتماع عظيم و منظمي تصور مي كنيم پس با اين ترتيب مي توانيم معتقد شويم كه بدن انسان با وجود مركب بودن چون همه آنها باستعانت يكديگر عمل واحدي را انجام مي دهند جسم بسيار ساده اي است.
يكي از فلاسفه اخير قرن نوزدهم آن قدر تنزل فكر پيدا كرده بود كه عقيده داشت خداوند يعني خالق تمام دنيا يك موجود رياضي داني است از تمام موجودات را روي اصول رياضي از نيستي به عالم هستي آورده است و اگر عقيده او درست باشد بايد گفت دنياي ماده و موجودات زنده و خلقت انسان بوسيله اين خدا بوجود نيامده است به جاي اينكه اين تصورات راهي را در مغز خود تقويت نماييم بهتر است در فعاليتهاي جسمي و روحي بدن خود مطالعه كرده آن قدر پيش برويم تا بتوانيم به دنياي مرموز را سراسر آميز عالم خلقت نزديك مي شويم.
رمز موفقيت انسان:
بدن انسان قابل قسمت نيست اگر اعضاي بدن انسان را از هم جدا كنيم حيات او قطع مي شود. و با اينكه در ظاهر امر غيرقابل قسمت بنظر مي رسد معهذا مي دانيم كه داراي قسمتها و قطعات مختلفي است- بدن انسان هم داراي چنين كيفيتي است و هر كس مي تواند با قوه فكر اين جسم ساده را براي اينكه بخواهيم بدن انسان را مطابق واقع مورد آ‌زمايش و تحقيق قرار دهيم ناچاريم از تمام رشته هاي علم استمداد كنيم و همين موضوع يكي از بارزترين و ميل اشكالات زندگي ما است مثلاً اگر بخواهيم تاثيرات يكي از عوامل روانشناسي بدن انسان را مورد مطالعه قرار دهيم ناچاريم از علم طب و جراحي و فيزيك و شيمي استمداد كنيم هميشه اينطور است كه يك تجربه بسيار ساده اسلوبها و فرضيات و تئوريهاي علوم مختلفه مورد استفاده قرار مي گيرد.
هنرهاي زيبا جزء غرايز انساني است:
انساني را كه ما به اين سادگي نگاه مي كنيم و مي خواهيم با زحمت و كوشش بسيار بوسيله مجموعه افكار و شيوه مطالعات دانشمندان در خصوصيات محسوس و غيرمحسوس او داخل مي شويم اين انسان ساده و كوچك داراي يك مشت غرايز و تمايلات مختلف و عجيبي است كه معلوم نيست سرچشمه هر يك از اين غرايز و تمايلات از كجاي انسان و به كمك كدام قوه غير محصوص تراوش مي نمايد- هنر انساني ميل دارد مذهبي باشد مي خواهد در عالم عرفان قدم بگذارد سعي مي كند به قوه مافوق هوش يعني بقوه مكاشفه و از آنجا به غيب گويي و پيش بيني برسد مي‌خواهد جنگ كند تمام اين غرايز و تمايلات كه شرح داديم خود به خود در وجود انسان موجود است هرچه از انسان صادر و ظاهر مي شود آن چيز در باطن او از روز اول وجود داشته و تا وجود نداشته ظاهر نمي شده منتها در اين مدت طولاني نخواسته يا بواسطه عواملي نتوانسته است آن را ظاهر نمايد از جمله غرايز عجيب انساني غريزه هنر نمائي و علاقه به چيزهاي زيباست كه در اصطلاح روان شناسي نام آن را حس «هنرمندي» يا بفرانسه استيك Eshetig مي نامند. اين حس عجيب در بين مردمان قديم غير متمدن و مردمان امروزي متمدن وجود داشته است و حتي اگر هوش و عقل صحيح هم نباشد اين حس در جاي خود مشغول فعاليت است زيرا ماليخوليائي‌ها و ديوانگان نيز در هنرهاي استعداد دارند.
غريزه عرفاني:
در دنيايي جديد خيلي بندرت اشخاصي پيدا مي شوند كه داراي غريزه عرفان مذهبي باشند ما مي دانيم كه از روز اول بشر عادات داشت كه به چيزي نامعلوم و مجهول پرستش نمايد و كسي را معبود و محلي را پرستشگاه خود قرار دهد و همين عادت باعث شد كه مردماني عارف پيشه پيدا شوند و بسياري از مسائل مشكل را در عرفان و سخنان عرفاني خويش گنجاندند و بشر هم كه تابع تمايلات خودش است مقدرات خويش را در اختيار عرفان و تصوف و خيالبافي ها گذاشت اما در يك چنين دوره اي كه علم و صنعت و مباني فلسفه‌هاي اخلاقي بشر را گمراه بر طبيعت مسلط گردانيده خيلي بعيد بنظر مي رسد كه كسي با آشنا شدن به تمام فلسفه هاي تمدن و اصول اخلاقي يك عمر وقت خود را در تصرف و گوشه نشيني و محروميت از لذايذ ديني بسر برساند. 
اما رشته هاي عرفان و تصرف كه مردم را بگوشه‌گيري و انزوا و زندگي كردن در پناه غارها دعوت مي كرد امروز براي علم تمدن معنائي ندارد و اگر چند نفري علاقه به اين كار داشته باشند روش زندگي يك عده قليل سرمشق توده عظيم اجتماع نخواهد بود صورت ظاهر عرفان چنين نشان مي دهد كه مردماني از دنيا گذشته خود را در اختيار نيروئي نامرئي و نامحدود خارج از عالم ماده مي گذارند و با يك سلسله دعاها و مناجات يكنواخت در جستجوي چيزي هستند كه خودشان هم از ماهيت و نوع آن اطلاعي ندارند. اين عادت و غريزه را مي توان در رديف غريزه هنرهاي زيبا قرار دارد يعني بهمان نسبت كه يك صنعتگر زحمت مي كشد چيزي را خيلي قشنگ از كارگاه صنعتي خود بيرون بياورد و با اينكه نمي داند آن چيز بايستي به چه صورتي بخود بگيرد. عارف هميشه آرزومند است كه روحش به جانب كسي يا چيزي پرواز نمايد كه آن را سرچشمه تمام آرزوهاي خود مي داند نيروي پر عظيمي را طلب مي كند كه مردمان مذهبي نام او را “خدا” مي گويند ”چند كلام از طلوع عمر انسان”.
طول عمر انسان مانند قد و اندازه و بزرگي و كوچكي بدن متناسب يا واحدي است كه عمر را با آن قياس بگيريم اگر طول عمر انسان را با طول عمر موش يا پروانه قياس بگيريم خيلي زياد است و برعكس در مقابل عمر يك درخت بلوط خيلي كم است و همچنين در مقابل موجودات عظيم بسيار ناچيز بنظر مي رسد عمر انسان را از نظر ديگر مي توان با گردش عقربه ساعت كه روي صفحه ساعت به قائق و ثانيه ها تقسيم مي شود مقايسه نمود.
انسان با چشم خود سطح افقي را كه جلو چشمانش مجسم است مي بنيد ولي چشمانش چون براي اندازه گرفتن سطح بي انتهاي افق ساخته نشده نمي تواند سطح بي انتهاي افق ساخته نشده نمي تواند سطح افق را تا انتهايش با چشم ببيند.
 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران-خرید اینترنتی تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران-دانلود رایگان مقاله جايگاه دموكراسي در ايران-تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

امروزه در آغاز سده ي بيست و يكم ميلادي چنين به نظر مي رسد كه دموكراسي به عنوان نظام سياسي بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظري گذار به دموكراسي و زمينه هاي اجتماعي آن مهمترين مبحث در جامعه شناسي سياسي به شمار مي رود و حتي مي توان گفت كه با توجه به اهميت اين مبحث، جامعه شناسي سياسي چيزي جز جامعه شناسي زمينه هاي گذار به دموكراسي نيست
دموكراسي چيست؟
براي دموكراسي در طي اين نيم قرن گذشته معاني متعددي بيان شده است از جمله: حكومت مردم، حكومت نمايندگان مردم، حكومت حزب مردم، حكومت اكثريت، ديكتاتوري پرولتاريا، حداكثر مشاركت سياسي، رقابت نخبگان بر سر كسب آراي مردم، نظام چند جزبي، كثرت گرايي سياسي و اجتماعي، حقوق برابر شهروندي، آزادي هاي مدني و سياسي، جامعه ي آزاد، جامعه ي مدني، اقتصاد بازار آزاد، هر چه در بريتانيا يا آمريكا انجام مي دهند پايان تاريخ يا هر چيز زيباي ديگر.
در عين حال كه بسياري از اين تعاريف مشتركند و با يكديگر همپوشي دارند بسياري از آن نيز با يكديگر ناسازگارند. رايج ترين اين تقابل ها عبارتند از: دموكراسي به منزله‌ي مفهومي توصيفي  يا مفهومي تجويزي ؛ دموكراسي همچون رويه اي نهادي يا ايده آلي هنجاري؛ دموكراسي مستقيم در مقابل دموكراسي نمايندگي؛ دموكراسي نخبه گرا در مقابل دموكراسي مشاركتي؛ دموكراسي ليبرال در مقابل دموكراسي غيرليبرال (پوپوليستي، ماركسيستي، راديكال)؛ دموكراسي مشورتي  در برابر دموكراسي توده اي؛ دموكراسي سياسي در مقابل دموكراسي اجتماعي ؛ دموكراسي به عنوان حقوق فردي يا خيرجمعي؛ دموكراسي به منزله ي تحقق برابري يا توافق در مورد تفاوت. تمامي اين تعاريف بيانگر مجادله انگيز و بحث انگيز بودن دموكراسي است كه هيچ تعريف مشخصي كه اساساً در آن توافقي وجود داشته باشد، در درست نيست.
مفهوم دموكراسي به حكومت و مردم باز مي گردد و حكومت بايد به دست مردم و براي مردم باشد دموكراسي به طور كلي به عنوان يك ارزش اجتماعي و سازمان سياسي ريشه در يونان باستان دارد و مبناي اوليه دموكراسي حكومت مستقيم توده مردم بوده است در اوخر قرن۱۸ بعد از انقلاب آفريقا مسئله دموكراسي غيرمستقيم مطرح شد و با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوم قدرت مردمي مسئله گسترش دموراسي بر ساير گروه ها مطرح شد به دنبال اين مسائل متفكراني مانند جان لاك و مونتسكيو مسئله محدود شدن قدرت دولت و تفكيك قوا را به هدف تقويت دموكراسي غيرمستقيم مطرح كردند لاك روسو با طرح دموكراسي مستقيم بر نقش توده مردم تأكيد كرد در اواسط قرن نوزدهم مسئله دموكراسي توده ها خطر حاكميت عوام را تجلي كرد با نهادينه شدن دموكراسي و سازمان هاي سياسي آن اصول دموكراسي مقبوليت عام يافت در قرن ۲۰ زنان در دايره دموكراسي قرار گرفتند. رابردال تحليل مي كند كه استقلال دموكراسي در دولت هاي جديد نهادهاي سياسي را توسعه بخشيد و دموكراسي غيرمستقيم جديد از ساير نظام‌هاي سياسي متمايز است.
او دموكراسي غيرمستقيم را مبتني بر انتخابات آزاد و منصفانه و در برگيرنده، همه افراد همراه با آزادي بيان و دسترسي همگان به اطلاعات و استقلال جمعيت ها مي داند. استقلال دموكراسي سياسي را در جوامع مدرن عمده تر در سطحي پيشرفته از توسعه سرمايه داري اتفاق افتاد و گذار به دموكراسي همراه با نوسازي سرمايه داري به مثابه بخشي از پيشرفت و ترقي در نظر آمد. گسترش دموكراسي همچنين در قرن۲۰ در جوامعي تمركز يافت كه تحت سلطه توليد سرمايه داري بودند اما روند گذار به دموكراسي در جهان كمونيستي محدودتر بود شكل شورايي شوروي سابق اگر چه نام خود را دموكراسي سوسياليستي گذاشت اما با دموكراسي واقعاً فاصله داشت در نظام‌هاي كمونيستي در اروپاي شرقي از يك طرف تشكل هاي مردمي راه براي دموكراسي باز كرد و از طرف ديگر رابطه ميان ديكتاتوري سياسي و نشانه هاي در حال رشد دموكراسي مدني الگوي خاص خود را براي ايجاد اشكال توسعه سياسي فراهم آورد. روند گذار به دموكراسي با روايت هاي مختلف بيان شده است. هانتينكتون سه موج دموكراسي در صحنه جهاني بيان مي كند.
موج اول: از سال۱۳۲۰ تا پس از جنگ جهاني اول
موج دوم: از جنگ جهاني دوم تا سال۱۹۶۰
موج سوم: از سقوط ديكتاتوري در پرتغال و يونان تا ۱۹۸۰
رابرت دال نيز ۳ دوره مختلف رشد سلطه چندگانه را مطرح كرد. اشميتر چهار دوره را بيان كرد. تقويت نوعي تمايل جهاني براي گذار به دموكراسي در سال ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و فشارهاي فزاينده براي تحقق يكپارچگي اقتصاد جهاني بر اساس سرمايه داري چارچوب مشخص را براي گذار به دموكراسي جوامع اروپايي شرقي فراهم كرد اما مشكلات استمرار گسترش دموكراسي در اين جوامع متفاوت با جوامع سرمايه داري است، همچنين سلطه كمونيست بر دوره گذار به دموكراسي در اروپاي شرقي اثر گذاشت.
الگوهاي دموكراسي
در اين قسمت الگوهاي دموكراسي مطابق آزادي انديشمنداني مانند ارسطو – هابز- لاك روسو- ميل- ماركس- انگلس- شومپيتر- وبر- هايك و… بيان مي كنيم. كه اين الگوها از يك طرف گوياي تاريخ تحول مفهوم دموكراسي در نظر و عمل است و از يك طرف نشان دهنده آن است كه هر چند به دنياي امروز نزديكتر مي شويم الگوهاي واقع بينانه‌اي جهت تسهيل مشاركت مردم در تصميم گيري هاي سياسي عرضه مي شود.
۱- دموكراسي كلاسيك آتن
در دولت شهرهاي يونان دموكراسي از نوع مستقيم بوده است. ارسطو در كتاب سياست مي گويد پايه حكومت دموكراسي آزادي است و در دموكراسي مردم از آزادي برخوردارند. خصوصيات اصلي اين دوران عبارت است از: ۱- شهروندان در امور قضايي و قانونگذاري مستقيماً مشاركت دارند. ۲- قدرت حكومت در دست مجمع شهروندان است. ۳- محدوده قدرت حكومت تمامي امور عمومي شهر را شامل مي شود. ۴- هيچ فردي نمي تواند به استثناي مناصب نظامي دوبار عهده دار منصبي شود. 
۵- شهروندان عادي را هيچ امتياز خاصي از صاحب منصبان دولتي متمايز نمي سازد. براين اساس همه به تناسب فرمانبرداري يا فرمانروايي مي كنند و وحدت و يگانگي، مشاركت و محدود بودن نظام شهروندي وجه تمايز دموكراسي كلاسيك آتن است.
تكامل دموكراسي حمايتي
با قدرت گرفتن تدريجي دولت منتهاي انديشه سياسي- تلاش هايي براي محدود كردن قدرت دولت انجام دادند و نظريه دموكراسي حمايتي با محدوديت بخشيدن به نهادهاي دموكراتي درصدد برآمد تا حكومت شوندگان از استبداد دولت مصون بدارد. حكومت به عنوان ابزاري در خدمت دفاع از زندگي- آزادي- دارايي شهروندان است. به طور كلي در دموكراسي حمايتي شهروندان براي كسب اطمينان از اينكه حكومت گران سياست‌هايي را منطبق با منافع شهروندان انجام مي دهند خواهان كسب حمايت دولت مردان و حمايت از يكديگرند. خصوصيات اصلي اين دموكراسي عبارتند از: ۱- حمايت متعلق به به مردم است اما به نمايندگاني واگذار مي شود كه به گونه اي مشروع كاركردهاي دولت را انجام دهند. ۲- حكومت از لحاظ قانوني محدود و غيرشخصي است و در ميان سه قوا تقسيم مي شود. ۳- دولت از جامعه مدني جداست.
شكل گيري دموكراسي تكاملي:
الگوي راديكال از دموكراسي تكاملي
در روايت هاي هابز و لاك حاكميت از مردم به دولت انتقال يافته ولي روسو معتقد است حاكميت از مردم ناشي مي شود و در وراي آن باقي مي ماند و شهروندان از برابري سياسي و اقتصادي برخوردارند. خصوصيات اين دموكراسي عبارتند از: ۱- وظايف قوه مقننه و مجريه تقسيم مي شود ۲- قوه مقننه متشكل از مشاركت مستقيم شهروندان در گروه هاي عمومي است. ۳- مناصب در دست فرمانروايان است. 
۴- مناصب اجرايي به صورت مستقيم انتخاب مي شود.
الگوي دموكراسي تكاملي
ميل طرفدار دموكراسي نيرومند است كه خطرات ناشي از حكومت فراگير و مداخله گر را از ميان بردارد و راه حل او به حداقل رساندن مداخله دولت است كه هم موجب تكامل خويشتن و ايجاد شهرونداني متعهد و آگاه مي شود از خصوصيات اين دموكراسي عبارتند از۱- جامعيت مردمي با حق رأي همگاني ۲- تفكيك آشكار مجمع پارلماني از بروكراسي دولتي ۳- اعمال محدوديت برقدرت دولت تفكيك آن از طريق كنترل قانوني.
الگوي دموكراسي سوسياليستي
ماركس و انگلس به اين چنين الگويي معتقد بودند آنها بيان داشتند كه در دنياي سرمايه داري صنعت خانه دولت مي تواند بي طرف باشد و نه اقتصاد آزاد و اينان راه حل ساخت طبقاتي را ارائه دادند. براساس اين الگو (سوسياليسم و كمونيسم) تكامل آزادي همگاني در گرو تكامل آزادي هر يك از آنهاست. پايان استثمار لازمه آزادي است كه منجر به برابري سياسي و اقتصادي مي شود. خصوصيات اين الگو۱- تبعيت كاركنان دولت از انتخاب دوري و عزل وكالت از جانب جامعه ۲- توزيع مناصب اداري به صورت چرخشي يا انتخابي است. ۳- وفاق، پايه اصلي تصميم گيري در همه امور.
نخبه گرايي رقابتي و ديدگاه تكنوكراتيك
اين نوع دموكراسي، عملاً حكومت سياستمداران و روشي براي انتخاب نخبگان سياسي كاردان و داراي بينش كه مي توانند قانونگذاري كنند و تصميمات ارادي بگيرند حكومت پارلماني توأم با قوه مجريه قوي، وجود رقابت ميان نخبگان سياسي و احزاب، سلطه ي سياسي حزبي بر پارلمان از خصوصيات اين نوع دموكراسي هستند.
تكثرگرايي سرمايه داري صنفي و دولت
در اين الگو، دولت با حفظ قدرت از طريق اقليت ها، آزادي سياسي را تأمين مي كند. تكثرگرايي به دو نوع كلاسيك و نو تقسيم مي شود. ويژگي هاي نوع كلاسيك عبارتند از: حقوق شهروندي، آزادي بيان، تشكيلات، نظام موازنه و… ويژگي هاي نوع نو عبارتند از: وجود گروه هاي فشار متعدد، مقررات قانوني در بافتي از فرهنگ.
دموكراسي حقوقي
اين الگو تلفيقي از ليبراليسم نو و محافظه كاري نو است. هدف اصلي اين الگو، تحقق جامعه ي بازار آزاد توأم با دولت حداقل است. رابرت نوزيك معتقد است كه فقط افراد مي توانند درباره ي آنچه مي خواهند داوري نمايند پس هر چه دولت كمتر دخالت كند بهتر است.
خصوصيات اين الگو عبارتند از: ۱- حاكميت قانون ۲- حداقل مداخله ي دولت در جامعه مدني و خصوصي.
دموكراسي مشاركتي گذار از دموكراسي هاي نمايندگي ليبرال دموكراتيك
الگوهاي قبلي تأكيد زيادي بر ليبرال دموكراتيك يا دموكراسي غيرمستقيم داشتند. اين نظريه در نتيجه ي وابستگي دموكراسي ليبرال به دارايي نابرابر و گرايش تجربه ي ماركسيستي در مورد دموكراسي مستقيم به تمركز قدرت و توتاليتاريانيسم ايجاد شد. سي. پي. مكفسون در زمره ي اولين نظريه پردازان دموكراسي مشاركتي است كه دو پيش شرط را براي آن بيان مي كند:۱- تغيير درآگاهي مردم ۲- تغيير در ساختار جامعه.
از خصوصيات اين الگو عبارتند از: ۱- مشاركت مستقيم شهروندان در تنظيم نهادهاي اصلي جامعه ۲- فعاليت احزاب مشاركتي در قالب ساختار پارلماني.
جبهه ملي ايران
متعاقب جنگ جهاني دوم، ايدئولوژي ملي گرا- ليبرال با نام جبهه ي ملي و به رهبري حقوقدان تحصيل كرده سوئيس محمد مصدق سازماندهي شد، اهداف اصلي گروه هاي ملي گرا و دموكراسي و استقلال ايران را در چارچوب حكومت پادشاهي نيمه مشروطه بود. اهداف دموكراتيك جبهه ي ملي، بازنگري اختيارات مطلق شاه با جمله معروف «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت» بود. هدف ملي گرايانه آن جبهه حذف سلطه بريتانيا بر صنعت نفت ايران بود.
شرايط گسترده محيطي كه دليل ظهور جنبش ملي گرا- ليبرال سال هاي۱۹۴۱-۱۹۵۲ بود، شامل عواملي شد كه سقوط حكومت استبدادي رضا شاه، افول جنبش هاي كارگري و دهقاني و شكست تلاش هاي اقليت هاي قومي براي خودمختاري منطقه از جمله آن‌ها بود. گفتمان ملي گرا- ليبرال روشي بود كه رهبران ملي گرا از آن براي مشكلات اقتصادي و سياسي ايران استفاده مي كردند.
 
ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي
براي رسيدن به مفهومي واضح از دموكراسي و پاسخگويي به پرسش هاي مربوط آن بايد واقعيت هايي را در نظر گرفت. يكي از اين واقعيت ها اين است كه دموكراسي كاملاً برابر با نظام خاص غرب يعني ليبرال- دموكراسي غربي نيست بلكه نظام هاي آشكارا غيرليبرال كشورهاي شورايي (سوسياليستي) و همچنين نظام هاي كشورهاي توسعه نيافته‌ي  آسيا و آفريقا به اعتبار تاريخ خود مدعي عنوان دموكراسي هستند.
واقعيت دوم اينكه ليبرال- دموكراسي درست مانند هر نظام ديگر يك نظام مبتني بر قدرت است؛ يعني در واقع يك نظام قدرت مضاعف است، نظامي كه به وسيله ي آن مي‌توان بر مردم حكومت كرد و آنها را به انجام كارهايي واداشت و از كارهاي برحذرشان داشت كه ممكن است در غير آن انجام دهند.
بنابراين دموكراسي به عنوان يك نظام سياسي، نظامي است كه به وسيله‌ي آن قدرت دولت بر افراد و گروه هاي اجتماعي اعمال مي شود. از آن گذشته يك حكومت دموكراتيك مانند هر حكومت ديگري براي حفظ و تحليل مشكل معيني از جامعه و نوع مشخصي از روابط بين افراد و حقوق و توقعاتي كه انسان ها از يكديگر دارند، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، براساس حق مالكيت عمل مي كند.
واقعيت سوم كه برخي آن را مي ستايند و برخي از بيان آن خودداري مي كنند اين است كه ليبرال دموكراسي و سرمايه داري با هم پيش مي روند. ليبرال- دموكراسي تنها در كشورهايي وجود دارد كه نظام اقتصاديشان تماماً يا به طور عمده سرمايه داري است.
 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق اميل دوركيم   (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني)-خرید اینترنتی تحقیق  اميل دوركيم   (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني)-دانلود رایگان مقاله  اميل دوركيم   (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني)-تحقیق  اميل دوركيم   (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني)
این فایل در ۸۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اميل دوركيم ـ را به همراه ماكس وبرـ يكي از دو بنيانگذار اصلي تئوري جامعه شناسي نوين ناميده‌اند. دوركيم چهارچوب وسيعي براي سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد كرد كه در جامعه شناسي و تعدادي رشته‌هاي مرتبط با آن به عنوان يك اصل هنوز باقي مانده است

 • بازدید : 189 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶-۱۳۵۷)-دانلود رایگان تحقیق جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶-۱۳۵۷)-خرید اینترنتی تحقیق جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶-۱۳۵۷)-دانلود رایگان پایان نامه جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي ۷۶-۱۳۵۷)
این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:

جنبشهاي اجتماعي يكي از مؤلفه هاي بسيار تأثيرگذار در عرصه تحولات اجتماعي و سياسي جوامع نوين به شمار مي‌آيند. سرزمين ايران در طي صد ساله اخير، شاهد جنبش هاي اجتماعي مختلفي بوده است. بخشي از اين جنبش ها با توجه به خاستگاه آن و پايگاه اجتماعي اعضايش تحت عنوان جنبش هاي دانشجويي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك-دانلود رایگان پایان نامه پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك-پایان نامه پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك-دانلود رایگان مقااله پيامد‌هاي جنگ آمريكا و عراق (۲۰۰۳)  و تأثير آن بر آينده اوپك
این فایل در ۱۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در قرن ۲۱ توان مهار منابع انرژي يا خطوط انتقال آن تضمين ورود ثروت است و بدون تضمين جريان انرژي، امنيت ملي كشور‌ها تهديد خواهد شد. اين موضوع تا آن حد مورد توجه قرار گرفته كه اصطلاح «بازي بزرگ جديد» براي آن انتخاب شده است. در اين بازي بزرگ هدف اصلي هر بازيگر مهار منابع يا راه‌هاي انتقال انرژي است

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

هدف از انجام این پژوهش  بررسی تاثیرات سیاسی و اجتماعی کشف نفت بر مردم از ابتدا تا زمان پهلوی اول بر مردم خوزستان می باشد . از نتایجی که این تحقیق در برداشت می توان به مواردی اشاره کرد . با اسکان مهندسین و کارگران انگلیسی و هندی  فرهنگ انگلیسی در بین مردم منطقه رواج پیدا کرد . همچنین نوع ساخت و ساز در شهرک های انگلیسی شرکت نفت در ساختار معماری استان خوزستان تاثیر داشت و بهعلت اینکه کارگران شرکت نفت حقوق بیشتری از سایر مشاغل دریافت می کردند به نوعی باعث ایجاد تفاوت طبقاتی در بین مردم گشت و از لحاظ سیاسی نیز انگلیسی ها با پیمان هایی که با خوانین بختیاری منطقه بستند آنها را شریک خود اعلام نمود و با دادن وام های کلانخوانین بختیاری را وابسته خود کردند

فرمت فایل : ورد      تعداد صفخات : ۱۵۷ صفحه

چکیده:

          نفت با اکتشاف خود در خوزستان وبه ویژه مسجد سلیمان تحولات بسیاری را برای تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم خوزستان رقم زد.این پژوهش تحت عنوان « تأثيرات سياسي و اجتماعي نفت در خوزستان از كشف آن تا پايان حكومت پهلوي اول۱۹به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این مسئله بپردازد از نتایج حاصل می توان به موارد زیر اشاره کرد. با اسکان گارگران و مهندسین انگلیسی و هندی باعث ترویج فرهنگ انگلیسی در خوزستان شد .نوع شهرک سازی شرکت نفت بر ساختار معماری خوزستان تاثیر گذارد.

       از آنجا که کارگران شرکت نفت حقوق بیشتری از سایر حرف سنتی رایج در خوزستان دریافت می کردند نوعی تفاوت طبقاتی در خوزستان ایجاد گشت.از لحاظ سیاسی انگلستان ابتدا پیمان هایی با خوانین بختیاری به منظور حفاظت از لوله های نفتی بست و به نوعی آنها را شریک منافع شرکت نمود اما کوشید تا با دادن وام های کلان به آنها نوعی وابستگی در خوانین بختیاری ایجاد نماید .از طرف دیگر با حمایت از شیخ خزعل کوشید استقلال این منطقه ی زرخیز را از ایران فراهم آورد ودر جنگ جهانی اول تلاش نمود قیام های ضد استعماری مردم عرب را بواسطه حفظ امنیت نفت در خوزستان سرکوب نموده و با روی کار آمدن حکوت پهلوی اول با عدم حمایت از شیخ خزعل زمینه سرکوب وی را فراهم آورد.

 

لغات کلیدی:

خوزستان، قرن ۱۹،نفت، بختیاری ها ، شیخ خزعل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲- ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۷- نوع روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸- روش گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۹- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۰- بررسی منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل دوم : بررسی کوتاه درجغرافیا تاریخی و اقوام خوزستان

۲-۱جغرافياي تاريخي خوزستان………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱ -۱- ۱-وجه تسميه خوزستان…………………………………………………………………….………………………….. ۱۴

۲-۲- شهرهاي مهم و تاثیر گذار خوزستان …………………………………………………………………………………۲۰

۲-۳- پیشینه قبایل ساكن در سواحل و خوزستان ومناسبات آنها با حكومتهای قبل از قاجار………………..۲۶

۲-۴- طوایف خوزستان  ……………………………………………………………………………………………………………28

۲-۴-۱- ایل بختیاری…………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲- بنی طرف…………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۳- آل زعاب……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۴-۴- بنی کعب…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۵- قبایل هوله…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۴-۶- آل مذکور…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۴-۷- عتـوبـی ها………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۸- قواسم ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۵- نگاهي گذرا به اوضاع سياسي– اجتماعي خوزستان عصر قاجار……………………………………………. ۴۳

فصل سوم : سیر نفت در ایران و خوزستان

۳-۱- تاریخ سیاسی نفت ایران………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۲- تاريخ نفت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۳- استحصال نفت در جهان………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۴- بنيانگذاران صنعت نفت در جهان……………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۵- از امتيازات نفتي تا تأسيس شركت نفت ايران و انگليس……………………………………………………….    52

۳-۶- امتياز و سلطه…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۷- امتيازات نفتي در ايران…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۸- امتياز هوتز…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۹- امتياز رويتر و پيامدهاي آن……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۱۰- دومين چاه نفت خيز ۱۹۰۸م/۱۲۸۷ ﻫ ش………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۱- تجدید قرارداد ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ ﻫ ش……………………………………………………………………………….... ۶۰

فصل چهارم : بررسی تاثیر نفت بر اوضاع سیاسی خوزستان

۴-۱-ساختارسیاسی…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲-اوضاع سیاسی خوزستان…………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۳-حکومت مرکزی خوزستان و ارتباط آن با حکومت های محلی……………………………………………… ۶۴

۴-۴-سیاست انگلستان در خوزستان…………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-نقش خان ها، شیوخ و قدرت های محلی در ساختار سیاسی خوزستان………………………………….. ۷۲

۴-۶-شیخ خزعل…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۷- کشف نفت و شیخ خزعل………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۸-روابط شیخ خزعل با خان های بختیاری……………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۹- امتیاز نفت جنوب و آغاز کار آن………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۱۰- سنديكاي امتياز…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱۱- قراردا ۱۹۰۷ و نفت………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱۲- کشف نفت در مسجد سلیمان و اهمیت یافتن نفت خوزستان برای انگلیس………………………….. ۸۴

۴-۱۳- شركت نفت ايران و انگليس ۱۹۰۹م/۱۲۸۸ ﻫ ش…………………………………………………………….... ۸۵

۴-۱۴- شرکت نفت انگلیس و بختیاری………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۱۵- فروش اراضی نفتی…………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۱۶- وام های خان های بختیاری از شرکت نفت………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۱۷- ارتباط رضاخان با نفت………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۱۸- خوزستان در زمان مظفرالدین شاه وتعامل خزعل با حاکمیت…………………………………………….. ۱۰۶

۴-۱۹- جنگ جهانگیر اروپا و پیوستن شیخ خزعل به انگلستان…………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲۰- جهاد عشاير خوزستان در جنگ جهاني اول و واکنش انگلستان برای حفظ نفت………………….. ۱۱۴

فصل پنجم: بررسی تاثیر نفت بر تحولات اجتماعی مردم خوزستان

۵-۱- رشد شهرنشینی در آبادان………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۵-۲- نقش مردم خوزستان در صنعت نفت………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۳- بررسی اوضاع فرهنگی خوزستان بعد از اکتشاف نفت…………………………………………………………. ۱۳۰

۵-۴- چگونگی شکل گیری شهرک های نفتی…………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۵-۵- چگونگی تبدیل اردوگاه های نفتی به شهرک ها………………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۶- شهرک های نفتی تافته ی جدا بافته جامعه خوزستان…………………………………………………………… ۱۴۰

۵-۷- ناکامی شرکت نفت در برقراری موازنه درست در رشد شهرک های نفتی………………………………. ۱۴۲

۵-۸- اضمحلال شیوه‌های سنتی و اقتصاد بومی …………………………………………………………………………..۱۴۴

۵-۹- توسعه شهر نشینی……………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۵-۱۰- تحلیل نظام اجتماعی شرکت نفت در خوزستان………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۱۱- امکانات رفاهی شرکت نفت ابزاری برای اعمال نفوذ اجتماعی بر کارگران………………………… ۱۴۷

۵-۱۲- رشد مهاجرت به مناطق نفت خیز…………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۵-۱۳- پدید آمدن ناموزون حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۵-۱۴- ایجاد ملی گرایی بر کارگران شرکت نفت………………………………………………………………………… ۱۴۹

۵-۱۵- ناهمگونی رشد امکانات………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۵-۱۶- چگونگی بروز تغییرات فرهنگی در اثر اقدامات شرکت نفت……………………………………………… ۱۵۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-دانلود رایگان تحقیق درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-خرید اینترنتی تحقیق درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-دانلود رایگان مقاله درآمدي بر تئوري دولت در اسلام-دانلود رایگان پروژه درآمدي بر تئوري دولت در اسلام
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر اشاره دارد:

به راستى نمى‏توان تاريخ آغاز نظريه ولايت فقيه را به آسانى تعيين‏كرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:يكى غيبت پيامبر و عدم حضور ايشان در بسيارى از شهرها و ديگرى نيازمبرم به احكام و دستورات سياسى و فردى. بنابراين به افرادى نيازداشته‏اند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبيين نمايند در ادامه مطلب به توضیحات بیشتری در باره فایل می پردازیم

انقلاب يا ارتجاع سياسى

رشته‏اى از حركتهاى سياسى كه به‏دنبال تجمع در سالن سرپوشيده «بنى ساعده‏» در سال يازدهم هجرى‏پديدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را بايد به عنوان‏مهمترين عامل در پيدايش نظريه ولايت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اكثريت مسلمانان در اين دوره با اين اعتقاد كه كتاب خدا براى بيان‏احكام، كافى است ، به اهل‏بيت «ع‏» توجهى نكردند. در صورتى كه‏پيامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى ناميده و به مسلمانان توصيه‏نموده بود كه به هر دو تمسك كنند تا نجات يابند. تاثير اين حركتهاى‏سياسى بر بسيارى از انديشه‏ها، بس سترگ بوده و پيامدهاى منفى بسيارداشته است; بنابراين آنچه توجه نخستين نظريه‏پردازان «ولايت فقهاء»را به خود جلب كرد پيامدهاى منفى اين دگرگونيها و تاثيرات بود. اين‏انديشمندان از انحراف ناشى از جريانات مزبور به ويژه در شهر پيامبربسيار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولايت‏»، «امارت‏» وحكومت‏به «صراط اصلى‏»، مايه وحدت همه اين انديشمندان بود. آنها كه‏برجسته بودند در اين دوره خواستار بازگشت‏به دستور خدا و پيامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى كه اين دگرگونى راامكان‏ناپذير مى‏دانستند و بر آنچه پيامبر بر آن تاكيد ورزيده بودچشم پوشيدند. بنابراين فقهاء و محدثين بزرگ آن دوره كه به «قارى‏»معروف مى‏شدند در صدد ايجاد پايه‏هاى نوين يك «نهاد» پايدار درجامعه‏اى شدند كه دستخوش آشوب گشته بود. توجه به اين «نهاد» هنوزهم به عنوان يكى از نگرانيهاى عمده بسيارى از انديشمندان ونظريه‏پردازان گوناگون ولايت فقيه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن‏مسلمانان در مكه، نخستين «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت كه همه روزه‏مسلمانها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى‏و اجتماعى را از زبان پيامبر نور مى‏شنيدند  ، و به آنها عمل نموده، ديگران را در جريان افكار، رفتار و گفتار پيامبر مى‏گذاشتند . امااز همان آغاز به ويژه پس از انتقال به مدينه و تشكيل حكومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسيارى از مسلمانان از پيامبر و دستكارى درنقل قولها و يا اشتباهات غيرعمدى، لازم گرديد كه مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. بخصوص دستور پيامبر مبنى بر اينكه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگيريد و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بياندازيد  ; مبدا نوعى استنباط، به‏صورتى ساده و ابتدايى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى‏به همان روزهاى آغازين مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحكم‏»، «مشكل درك الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت‏به همه احكام‏» بايدكه اجتهاد مى‏كردند. علاوه بر آن يك نفر صحابى، گاهى عين الفاظ حديث رانقل مى‏كرد و گاهى حكمى را كه از آن احاديث و آيات فهميده بود بيان‏مى‏نمود كه در صورت اول، “راوى و محدث” و در صورت دوم، “مفتى ومجتهد” دانسته مى‏شود. بنابراين اجتهاد به معناى فهم حكم ازعمومات و مطلقات و انضمام احاديث‏به يكديگر و بحث از نسخ و تخصيص،تقييد، و استنباط از ظواهر و نصوص كتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در ميان كسانى كه به پيامبر دسترسى داشتند و هم آنها كه‏دور بودند . مسائل ديگرى نيز در زمان پيامبر رخ نمود كه در زمان‏پيامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقهاء [ قاريان ] و امثال ايشان راايجاب كرد. مثلا در واقعه بنى‏قريظه هنگامى كه رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنى‏قريظه اعزام داشت‏به آنان فرمود: “نماز عصر را تا رسيدن به‏آنجا بجا نياوريد”. برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائى بجا نياوردند ولى برخى ديگر با اجتهاد در كلام رسول خدانماز عصر را پيش از رسيدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زيرادانستند كه غرض رسول خدا از فرمان، تسريع در رسيدن به بنى‏قريظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را كه تسريع در رسيدن به مقصدبوده است‏حفظ اين اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهادتخريج ملاك در مقام تطبيق‏» است  . البته نبايد فراموش كنيم كه درزمان حضور پيامبر(ص) و بعدها براى شيعيان در زمان ائمه معصومين(ع)نياز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت‏۱- فراوان نبودن پديده‏ها و فروع جديد ۲-حضور رسول خدا و ائمه‏معصومين در جامعه اسلامى و دسترسى مستقيم به آنها كه بهترين راه‏شناخت احكام شرعى در وقت نياز بودند. حتى در زمان پيامبر و ائمه مكتب هدايت كه افراد صاحب‏نظر داراى ملكه‏اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع‏» بسيارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتندو اين وضع در زمان شخص پيامبر، پيش روى آن حضرت جريان داشت وپيامبر(ص) اين امر (فتوى‏دادن) را تقويت و تشويق مى‏فرمود.همين‏جريان در زمان جانشينان آن حضرت نيز ادامه يافت و فقهايى همچون;سلمان محمدى، عمارياسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن كعب، حذيفه‏يمانى، ابودرداء، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و…در بسيارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.

توجه به شرايط اجتماعى

سومين مسئله‏اى كه درباره سير تاريخى نظريه‏ولايت فقيه بايد در نظر داشته باشيم، «نقش زمان و مكان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظريه «ولايت‏» و «ولايت فقيه‏» مى‏باشد; زيرا يك اصل‏مسلم تاريخى اين است كه همه حوزه‏هاى انديشه در طول تاريخ عميقا تحت‏تاثير زمينه‏هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نظامى زمان نظريه‏پردازى،انديشه‏ورى و صدور انديشه‏هاى سياسى از طرف انديشه‏پردازان سياسى اعم‏از مذهبى و غيرمذهبى، معصوم و غيرمعصوم مى‏باشد. به عبارت ديگرصدور انديشه سياسى رابطه مستقيم با درگيرى انديشه‏وران با مسائل‏سياسى اجتماعى دارد، و در اين مسئله، نظريه‏پردازان ولايت، مستثنى‏نيستند; زيرا با يك بررسى تاريخى مى‏يابيم كه هر گاه درگيرى اين‏انديشمندان با مسائل سياسى زياد بوده است مباحث انديشه سياسى گسترش‏يافته و هرگاه به هر دليل اين درگيرى كم مى‏شده، باحث‏سياسى و روندانديشه‏پردازى سياسى تقليل يافته و يا فروكش مى‏نموده است. اين مهم راما با بررسى تاريخ ۲۳ ساله فعاليت نبى‏اكرم(ص) و ۲۵۰ سال فعاليت ائمه‏معصومين(ع) به خوبى مى‏توانيم دريابيم و اين «فرضيه‏» با تدقيق درتاريخ ۱۲۰۰ ساله فقهاء شيعه به يك اصل و قاعده ثابت موجود در تاريخ‏سياسى شيعه تبديل مى‏گردد. آيات ۱۳ ساله منزل در مكه (مكى) برپيامبر اسلام غالبا انذار و تبشير دارند تا مسائل سياسى، و آيات مدنى،اكثريت در مسائل سياسى اجتماعى دارند. روايات، احاديث و خطب‏باقيمانده از عصر نخستين امام(ع) اكثرا صبغه سياسى دارند. آثار ائمه‏ثانى و ثالث نيز نشان‏دهنده همين مسئله هستند. بر عكس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسيع، صبغه‏سياسى (به معناى حكومتى) كمترى دارند زيرا به اقتضاء شرائط سياسى‏كشور، كمتر از ائمه ديگر، درگير مسائل سياسى حكومتى بوده‏اند، اگر چه‏بدور از مسائل سياسى نيستند. در مورد فقهاء نيز اگر به سوابق محقق‏ثانى، كاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، ميرزاى قمى، شيخ فضل‏الله نورى،محمد حسين نائينى غروى و به ويژه حضرت امام خمينى(ره) نظر كنيم مى‏بينيم‏كه چون درگير مسائل سياسى بوده‏اند كم و بيش پيرامون «نظام سياسى‏»و يا بنيانهاى آن با صراحت‏به انديشه‏پردازى پرداخته‏اند و بر عكس‏فقهاء ديگرى چون شيخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرايع، شيخ طوسى، آيت‏الله بروجردى و ديگرانى كه درگيرى مستقيمى با مسائل سياسى نداشته‏انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سياسى عنايت داشته‏اند، اما بسيارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند

 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق تاریخچه سیاسی فرهنگی یک کشور-دانلود رایگان فایل تحقیق تاریخچه سیاسی فرهنگی یک کشور-دانلود رایگان ماله تاریخچه سیای فرهنگی یک کشور-خرید اینترنتی تحقیق تاریخچه سیاسی فرهنگی یک کشور-تحقیق تاریخچه سیاسی فرهنگی یک کشور

این فایل در۲۰صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وامیدواریم بتواند به شما کمک کند .

امروزه، اكثر انديشمندان به اين باور رسيده‌اند كه مشتركات ديني، اعتقادي و متافيزيكي در پيشبرد استراتژي و اهداف نظامي آمريكا و اسرائيل در خاورميانه نقشي اساسي و غير قابل انكار دارد. اين وجوه مشترك آنقدر قوي و محكم مي‌باشد كه منافع مشترك اقتصادي را به حاشيه رانده و خود در اولويت نخست قرار گرفته است.

اين راهبرد و استراتژي بر پايه‌ي باورهاي شكل گرفته، ريشه در تعاليم و تفاسير نوراني دارد، مانند اعتقاد به بازگشت مسيح در آخر الزمان . ولي در باور مسيحيان بنيادگرا و يهوديان صهيونيست، وقوع اين واقعه، منوط به بروز وقايعي مي‌باشد كه از جمله‌ي آنها مي‌توان به اجتماع و استقرار يهوديان در سرزمين فلسطين، ويراني قبله‌ي اول مسلمين و مساجدالاقصي و صخره‌ در بيت‌المقدس و ساختن معبد بزرگ يهود به جاي آنها و وقوع نبرد آخر الزمان يا جنگ بزرگ آرماگدون در صحراي آرماگدون و در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين اشاره كرد.

اين پيش شرط‌ها بين مسيحيت بنيادگرا و معتقدان به عهد عتيق و يهوديان بنيادگرا مشترك مي‌باشد و اين وجوه اشتراك بين اين دو گروه يك جريان اعتقادي- سياسي را به وجود آورده كه به مسيحيت صهيونيستي و يا صهيونيسم مسيحي معروف گشته است. مطالعات تاريخي در ارتباط با اين پديده نشان مي‌دهد كه اين جريان در بسياري از تحولات سياسي و تغييرات ژئوپوليتيكي و خصوصاً پيدايش كشور نامشروع اسرائيل نقش اساسي و جدي داشته است.

در حال حاضر مسيحيت صهيونيستي در تدوين دكترين و هدايت سياست خارجي آمريكا و پيشبرد آن در راستاي دسترسي به اهداف سياسي- ديني متاثر از نگرش و جهان‌بيني مسيحيت صهيونيستي، نقش غير قابل انكاري دارد؛ به طوري كه نيروهاي راست سنتي آمريكا را نيز به كناري زده و آنها را از صحنه‌ي سياست خارجي اين كشور تقريباً حذف نموده است.

پيدايش و سير تطور تاريخي پديده‌ي مسيحيت صهيونيستي را بايد در آموزه‌هاي پروتستانيزم و پيوريتانيسم جستجو كرد. در واقع، اين دو را بايد بستر ظهور و شكل‌گيري جريان مسيحيت صهيونيستي دانست. وجود عناصر عبراني و آموزه‌هاي ايدئولوژيكي عهد عتيق در پروتستانيسم مسيحي كه وجه تمايز بارز و شاخص ميان مسيحيت كاتوليك و پروتستان است، اين ظن و گمان را ايجاد نموده است كه پروتستانيسم و پيوريتانيزم نوعي يهودي گري در مسيحيت مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه براساس آرا و نظرات موجود، رهبران و بنيانگذاران پروتستانيزم، خود به يهودي بودن يا يهودي گري متهم مي‌باشند و اين موضوع نه تنها از جانب منابع كليساي كاتوليك بيان شده بلكه در بسياري از منابع يهودي نيز مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين نقش يهود و يهودي گري در پيدايش پروتستانيسم مسيح غير قابل انكار است . با روشن شدن اين موضوع شايد بتوان ادعا كرد علت هم آواييي انگليس يك دولت اروپايي مي‌باشد ولي در بسياري از مسائل خصوصاً حمايت از رژيم نامشروع صهيونيستي، مسأله‌ي نفت خاورميانه،‌ مسائل خليج فارس، صلح خاورميانه، حركت‌هاي نظامي آمريكا در افغانستان و عراق و بالاخره ضديت و دشمني با جمهوري اسلامي، كاملاً با دولت آمريكا هماهنگ و در بسياري از موارد نيز به صورت متحد آمريكا عمل مي‌كند. اين مساله پيش از اينكه ريشه در منافع مشترك داشته باشد ريشه در يك بستر تاريخي و اعتقادي مشترك دارد كه در جنبش پروتستانيزم و پيوريتاليزم نهفته است؛ جنبشي كه در انگليس سر برآورد و سپس به آمريكا رفت و در پيدايش و تكوين و شكل‌گيري هويت اعتقادي- فرهنگي آمريكا نقش تاريخي و مهمي ايفا نمود.

+ نوشته شده در  شنبه بيست و پنجم شهريور ۱۳۸۵ساعت 13:38  توسط مسعود کرمیان  |  7 نظر


آيا مي‌دانيد صهيونيزم مسيحي چيست؟

وقتي از گروه‌هاي ديني راديكال در رويارويي اسرائيل و فلسطين سخن به ميان مي‌آيد بلافاصله گروه‌هاي ديني كه تحت نام اسلام و يهوديت قرار دارند به ذهن متبادر مي‌گردد. در صورتي كه گروه‌هاي راديكال و افراطي مسيحي كه نامي از آنها برده نمي‌شود در اين رابطه اهميت غير قابل انكاري را دارا هستند.

اين گروه‌ها از آن جهت كه نقش فعلي را در رويارويي اسرائيل و فلسطينيان بر عهده داشته و مخالف هرگونه برقراري صلح بين آنها هستند به گروه‌هاي افراطي معروفند.

گروه‌هاي مسيحي مذكور عموماً بنيادگرا (راديكال) بوده و جانبدار و هوادار اسرائيل هستند. آنها حتي در ارتباط با اهداف وجودي خود، حتي از بسياري از اسرائيلي‌ها هم بنيادگراترند؛ در حالي كه ميان اعضاي آنها هيچ اسرائيلي و يا فلسطيني وجود ندارد و فقط رهبران بعضي از اين گروه‌ها اسرائيلي هستند. برخي از اين گروه‌ها با حمايت از سياست‌هاي صهيونيستي دولت اسرائيل و با حمايت مستقيم از تعدادي گروه‌هاي ديگر يهودي به توسعه و تشديد درگيري و رويارويي در خاورميانه دامن مي‌زنند. گروه‌هاي ديگر نيز غير مستقيم در اين رابطه فعال هستند. اين گروه‌ها، در حال جمع‌آوري اعانه و كمك براي اسرائيل و گروه‌هاي اسرائيلي در ديگر كشورها بوده و در اين كشور، اطلاعات نادرستي را به جانبداري از اسرائيل و در ارتباط با درگيري و رويارويي‌هاي داخلي در اسرائيل پخش مي‌كنند. علاوه بر اين، اين گروه‌ها در حكومت‌هاي كشورهاي خود گروه‌هاي نفوذي (لابي) را در حمايت از اسرائيل تشكيل داده يا مي‌دهند .

از جمله‌ي اين گروه‌هاي نفوذ، لابي موجود در كنگره‌ي آمريكاست كه در حد قابل توجهي كارايي دارد. لابي گروه‌هاي مذكور كه جانبدار اسرائيل بوده و در كنگره‌ صاحب نفوذ است به قدري بزرگ و قدرتمند است كه هر ساله به واسطه‌ي آن ۵/۵ ميليارد دلار به صورت بلاعوض از جانب دولت آمريكا به اسرائيل پرداخت مي‌شود. گروه‌هاي صهيونيست مسيحي از آنجايي كه معتقد به وجود هفت مرحله‌ي گذار در كتاب مقدس هستند خود ار تقدير گرايان مي‌دانند. در عين حال، اين گروه‌هاي مسيحي به دليل اين كه قبل از جنگ آرماگدون بوده‌اند و از فلاكت و مشقات و درد و رنج آن جنگ دور نگه داشته ‌شد‌اند خود را بخشوده شدگان مي‌نامند.

اين مراحل هفتگانه كه در كتاب مقدس پيشگويي شده و بخشوده شدگان به آن اعتقاد دارند عبارتند از:

۱-    بازگشت يهوديان به فلسطين

۲-    ايجاد دولت يهود

۳-    موعظه‌ شدن انجيل به بني اسرائيل و ديگر مردم دنيا

۴-    به بهشت رفتن تمامي كساني كه به كليسا ايمان آورده‌اند.

۵-  دوران فلاكت كه هفت سال طول خواهد كشيد. در اين مرحله، يهوديان و يا به اصطلاح مومنان، ظلم خواهند ديد، امام سرانجام صالحان با پيروان دجال به نبرد خواهند پرداخت.

۶-     وقوع جنگ  آرماگدون يا جنگي كه در صحراي مگيدو در اسرائيل به وقوع خواهد پيوست.

۷-  شكست لشگريان دجال و استقرار پادشاهي مسيح. پايتخت اين پادشاهي اورشليم(قدس) خواهد بود و به وسيله‌ي يهوديان اداره خواهد شد و يهوديان به مسيح خواهند پيوست و يا مسيحي خواهند شد.

مراحل ياده شده بنيان‌هاي اعتقادي بخشوده شدگان است؛ اما در ميان گروه‌هاي ياد شده بعضي تفاوت‌ها نيز وجود دارد. به عنوان مثال، نقطه نظرات متفاوتي در ارتباط با عاقبت و فرجام يهوديان در ميان آنها وجود دارد.

بخشوده شدگان از تعيين و بازشناسي مكان‌هاي پيشگويي شده توسط كتاب مقدس بسيار خوششان مي‌آيد؛‌ مثل بازشناسي صحراي مگيدو در اسرائيل. بخشوده شدگان با داشتن اين تلقي كه بعضي از كلمات عبراني به كار رفته در مورد دجال در بخش‌هايي از كتاب مقدس در انگليسي مترادف روسيه و مسكو است چنين تعبير مي‌كنند كه دجال از سمت روسيه خواهد آمد . آنها اعتقاد دارند كه نبرد آرماگدون نبردي با سلاح‌هاي هسته‌اي خواهد بود و آمريكا كه در اين جنگ در كنار اسرائيل قرار خواهد گرفت دچار انحطاط اقلامي خواهد شد.

بخشوده شدگان معتقدند كه دياسپورا يا سرگرداني يهود و متفرق شدن آنها و حتي قتل عام آنها توسط نازي‌ها و مجازاتي الاهي، ناشي از ايمان نياوردن يهوديان به مسيح و كشته شدن مسيح توسط آنها است.

+ نوشته شده در  شنبه بيست و پنجم شهريور ۱۳۸۵ساعت 13:37  توسط مسعود کرمیان  |  نظر بدهید


امير توكل كامبوزيا دانشمند مسلمان و ضد صهيونيست دوره‌ي پهلوي

امير توكل كرد زعفرانلو مشهور به كامبوزيا در سال ۱۲۸۳ هـ . ش در تهران متولد شد. اجداد او از اكراد زعفرانلوي ساكن قوچان بودند و «كلاته‌ي ميرزا بابا» از آثار جد اعلاي كامبوزيا هنوز در جنوب غربي قوچان باقي است . امير توكل در كودكي پدر خود را از دست داد و تا كلاس چهارم در مدرسه‌ي علميه‌ي تهران،‌ واقع در خيابان گلشن فعلي درس خواند و پس از آن به همراه خانواده‌ي خود به قوچان شهر زادگاه پدري خود رفت؛ اما پس از چندي در مشهد مقدس ساكن گرديد.

تحصيلات ابتدايي را در آن شهر تكميل نمود و با تلاشي پيگير تحصيلات متوسطه را هم در دبيرستان احمدي به پايان رساند و براي ادامه‌ و تكميل معلومات راهي تاشكند شد. پس از اتمام تحصيلات عاليه‌ي خود در بحبوحه‌ي جنگ جهاني اول به ايران مراجعه كرد و در شهر قوچان ساكن گرديد. در زمان قيام مرحوم كلنل محمد تقي خان پسيان به محمد تقي خان پيوست و به سمت تلگرافچي مخصوص ايشان منصوب شد. در سال ۱۳۰۰ هـ . ش به سمت رياست ماليه‌ي زاهدان انتخاب گرديد و تا سال ۱۳۰۷ در اين سمت باقي بود. پس از آن مدتي در مدرسه‌ي شكوهيه‌ي بيرجند به تدريس اشتغال داشت تا اينكه در سال ۱۳۱۴، از كارهاي اداري و اجتماعي كناره‌گيري كرد و يكسره به مطالعه‌ و كشاورزي روي آورد.

كامبوزيا با انتخاب قطعه زميني بزرگ و لم يزرع و خشك در كوير نزديك زاهدان به آباد كردن آن همت گماشت و آنجا را به نگين سبز در آن بيابان لم يزرع تبديل كرد. او تا بيست و چهارم مهر ماه ۱۳۵۳ كه روي در نقاب خاك كشيد در مزرعه‌ي خود به تحقيق و كشاورزي مشغول بود.

دانشمندان و محققاني كه در مزرعه‌ي سرسبز او به ديدارش رفته و پاي صحبتش نشسته‌اند همگي اظهار شگفتي كرده‌اند؛ حتي عده‌اي از آنان به نحوه‌ي كشاورزي ايشان غبطه خورده‌اند. پروفسور «ايتالو» از برجسته‌ترين دانشمندان كشور ايتاليا، پس از ديدار از مزرعه‌ي كامبوزيا گفته بود: تا به حال سابقه‌ نداشته كه در كوير ارتفاع يونجه به صد و هشتاد سانتي متر برسد. 

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-خرید اینترنتی تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-دانلود رایگان پایان نامه تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران-پایان نامه تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

با فروپاشي شوروي در سال ۱۹۹۱  و جا براي بحران كويت ايالات متحده مقام تك قطبي را به سركردگيخود مطرح ساخت. چين و ايران با نظام تك قطبي به سركردگي آمريكا مخالفت كردند. موقعيت ژئوپلتيكي ايران در منطقه خليج فارش و آسياي مركزي و همسويي سياستها موجب ايجاد روابط استراتژيك بين دو كشور چين و ايران گرديد. اما آمريكا در مخالفت از ايران، چين را از فروش تسليحات هسته‌اي شيميايي به ايران برحذر داشت و با اعمال فشار و وعده امتيازات زياد، چين را مجبور ساخت كه قرارداد مربوط به نيروگاه اتمي بوشهر را معلق و پيشنهاد واگذاري راكتور تحقيقات آب سبك به ايران را رد و نهايتاً  كاربري چين را در استراتژي ژئوپلتيكي ايران كم اثر نمايد. 
دهه ۱۹۹۰ با دو رويداد بزرگ آغاز شد دو رويدادي كه ژئوپلتيك جهاني را بطور كلي دگرگون كرد. از يك سو فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال (۱۹۹۱  ) و سرنگون شدن پيمان و رشد، نه تنها نقطه پايان جها ژئوپلتيك توازن يافته ميان و قطب تلقي شد بلكه راه را براي انتقال نظام ژئوپلتيك جهاني از مرحله رقابتهاي ( ايدئولوژيك سياسي ) به رمحله رقابتهاي ( اقتصادي ـ سياسي ) هموار ساخت. از سوي ديگر حركت نظامي بي‌سابقه امريكا و هم پيمانانشان در ماجراي بحران كويت شيوه نويني از واكنش‌هاي ژئوپلتيك در برابر كنشهاي استراتژيك منطقه‌اي را نمايان ساخت در حاليكه رويداد نخست مفاهيم تازه اي را در ژئوپلتيك جهاني مطرح ساخت و روابط ساختاري ( افقي ـ عمودي ) جهان قدرتهاي را دگرگون كرده و زمينه را‌ آماده شكل گيري نويني از اين روابط ساخته است. رويداد دوم نيز نظام ( ژئوپلتيك خاورميانه را يكسره دگرگون كرده، موازنه نظامي استراتژيك تازه‌اي را پيش كشيده و مفاهيم نويني از ( امنيت منطقه‌اي ) را در روابط ساختاري قدرتهاي منطقه بدست داده است. چين از جمله كشورهايي است كه در نتيجه تيزهوشي كادر رهبري خود كه تهديدات اقتصادي را براي امنيت ملي خويش مخرب تراز دشمن خارجي تشخيص داد براي رفع ناامني از كارايي نهادها و بخش‌هاي اقتصادي، سياست تنش‌زدايي را در پيش گرفت. همراه با نفي مشروعيت رهبري ؟ جهان توسط ايالات متحده، خود مدعي قرار گرفتن در ميان قطبهاي اصلي نظام بين‌المللي محصوب مي‌شود، جمعيت پرشمار برفورداري از نيرومندترين ارتش جهان كه به سلاحهاي پيشرفته متعارف  و هسته‌اي مجهز است، در اختيار داشتن يكي از پنج كرسي شوراي دائمي امنيت با ؟ و تو ونيز جهش اقتصادي خيره كننده دهه اخير كه جايگاه چين را به عنوان كشوري توسعه يافته حداقل در ابعادي اقتصادي تثبيت كرده. 
از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز به جهت داشتن منابع نفت و گاز، موقعيت استراتژيكي مطلوب ؟ ضد ابتكاري سخت در تلاش است كه مقام خود را در نظام شكل گيرندة جهاني از راه جاي گرفتن در نظام اقتصادي منطقه تعيين كند. 
همسويي سياستهاي چين و ايران ؟ با نظام تك قطبي باعث شد تا چين به بهبود بخشيدن وجهة خود در ايران توجه خاصي نشان دهد و اين ناشي از آن است كه احتمال مي‌دهد ايران طي (۲۰ تا ۳۰ ) سال آينده به عنوان قدرت اسلامي در ابعاد جهاني مطرح خواهد شد. و به همين جهت بهترين قدرتي كه مي‌تواند به آن كشور كمك كند تا در برابر رقيب اصلي، يعني آمريكا و اروپا ايجاد ؟ نمايد قدرت اسلامي خواهد بود. 
موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي ايران در خليج فارش و درياي خزر و نياز چين به منابع انرژي در قرن ۲۱ باعث ارتقاء سطح روابط دو كشور گرديده است. اما مخالفت و ضديت ايالات متحده با سياستهاي جمهوري اسلامي در بعضي مقاطع به اوج خود مي‌رسد و علاوه بر اجراي تحريم عليه ايران، ساير كشورها از جمله چين را به چهت داشتن روابط حسنه با ايران به عدم صادرات تكنولوژي پيشرفته به آن كشور و يا عدم واردات محصولات از آن كشور تهديد مي‌نمايد. كه بعضاً اين تهديدات كارساز واقع شده و منجر به تقليل سطح روابط چين و ايران بخصوص در بعد فضايي و فن‌آوري پيشرفته مي‌گردد. ليكن تاكنون منافع ملي دو كشور ايران و چين ايجاد نموده  در تصميم‌گيريها و جهت گيريها و اقدامات سياسي بر عليه يكديگر اجتناب نموده، و با درك صحيح از مسائل بين المللي و مشكلات موجود در روابط مابين را توسعه دهند. 
روش تحقيق: 
براي انجام تحقيق از روشهاي كتابخانه‌اي ـ اسنادي ـ ژورناليستي و انجام مصاحبه استفاده شده و از شيوه تحليل محتوا براي تجزيه و تحليل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتيك چين استفاده گرديده است. 
الف – سؤال اصلي : 
۱) آيا ژئوپلتيكي چين ايجاب مي‌كند كه در آينده متكي به منابع انرژي خليج فارس و حوزه خزر باشد؟ 
۲) آيا چين به مناصبات خود با ايران تا جايي اهميت مي‌دهد كه به روابطش با آمريكا خدشه‌اي وارد نشود؟ 
سؤال فرعي: 
۱) آيا موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين  از نظر ژئواستراتژيك براي آمريكا و روسيه اهميت دارد؟ 
۲) آيا كليات اضافي، اقتصادي و نظامي چين دلالت بر رشد و پيشرفت آن كشور را نشان مي‌دهد؟ 
۳) كشورهايي در مساله امنيتي ارورسيا نقش آفريني مي‌كنند؟ 
۴) كاربردي چين در استراتژي ژئوپلتيكي ايران با توجه به تأثير پذيري آن كشور از فشارهاي آمريكا چگونه خواهد بود. 
۵) آيا تحولات ژئواستراتژيك و ژئواكونوتيك در قرن ۲۱ از سياست بر پايه تفكرات نظامي به اقتصاد محوري تغيير يافته است. 
فرضيات فرعي: 
۱) موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين از نظر ژئواستراتژيكي نقش تكيه‌گاه را داشته و براي آمريكا روسيه اين كشور بسيار مهم است. 
۲) كليات انساني و اقتصادي و نظامي چين دلالت بر جمعيت زياد و انسانها نسبتاً ماهر، ذخاير مالي و رشد اقتصادي بسيار خوب و تكنولوژي روبه‌رشد و ارتش مجهز به سلاحهاي نسبتاً پيشرفته و هسته‌اي دارد. 
۳) تحولات ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك قرن ۲۱ بر اقتصاد محوري قرار گرفته در صورتيكه در قرن ۲۱ سياست محوري بر پايه تفكرات نظامي بود. 
۴) كاربردي چين در استراتژي ژئوپلتيكي ايران تا جائي است كه به روابط چين آمريكا خدشه وارد نسازد. 
۵) مساله امنيتي اوراسيا بيشتر مربوط به خاورميانه، شرق آسيا، آسياي مركزي و حد واصل بين اروپاي شرقي و اروپاي غربي مي‌باشد و در آن كشورهاي آمريكا روسيه و چين نقش آفريني مي‌نمايد. 
اهداف تحقيق: 
الف: هدف كلي: تحليل ژئوپلتيكي جمهوري خلق چين به منظور شناخت اهداف، سياستها، امكانات، نيازمنديها، ؟ كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي به ويژه در قبال جمهوري اسلامي ايران. 
ب: هدف اقتصادي، شناختي تأثير روابط چين و آمريكا و امنيت ايران به منظور دريافتي براي تدوين استراتژي ژئوپلتيكي ايران. 
اصطلاحات واژگان كليدي : 
۱) استراتژي ژئوپلتيك: Stratyy  Geoplotic 
اولين بار خاوس هوخر ـ آلماني ـ اين واژه را مطرح كرد. وي مدعي شد كه « آلمان و روسيه در مقام دو قدرت بزرگ اروپا بايد در آسيا به اشتراك منافع يورش ناپذير مطلق است يابند » اين ترتيبات به آلمانها   فرصت داد تا از طريق ژاپن با آمريكا ارتباط يابند. 
( دكتر عزت ا… غرتي / ژئواستراتژيك / ص۸۹ ). 
۲) ژئواكونوميك GeoEconimic 
مبحثي از مباحث ژئوپلتيك كه بيشتر به جغرافياي و اقتصاد در مقياس با امنيت مي‌پردازد. البته كارش با جغرافياي اقتصادي تفاوت دارد براي مثال عبور دادن لوله‌هاي نفتي خزر ـ آسياي مركزي از ايران به عنوان يك سرزمين واسطه بهترين راه برابري عبور كوتاه‌ترين راه براي رسيدن به درياي آزاد است ( جنبه جغرافيايي ) و كم هزينه‌ترين راه ( جنبه اقتصادي ) و بعلت عدم و؟ به جنگهاي چريكي و تجزيه تحليلي است جنبه ( امنيتي ) (۲) 
۳) راژمان Rayeman 
متغيري وابسته به ايدئولوژي ولي بي‌ترديد نقش فزاينده‌اي به آرمانهاي زماندران مي‌بخشد.
۴) ژئوپاسفيك: Geo Paciflce
 با توجه به اثرات منفي ژئوپلتيك و استفاده نابخردانه از آن در بحران‌ها و كشمكشهاي سياسي و جنگي برخي از جغرافيدانان صلاح را در اين ديدند كه علم جغرافيا را براي بهزيستي و گروههاي بشري به ؟ مي‌گيرند. منظور از ؟ ژئوپاسفيك كه در سال ۱۹۴۷ بوسيله گريفيت تيلر بكار رفت مطالعه جغرافيا باي دريافت صلح و آزادي و بشر دوستي است.
۵) ژئوپولي نومي Geo Poli Nomi 
يعني تركيبي از ژئوپلتيك، سياست و اقتصاد كه امروزه بجاي ژئوپلتيك سنتي بكار مي‌رود و بعنوان مثلث استراتژي معروف است. 
۶) سياست در چين : Two chinas Policy 
سياست آمريكا مبني بر شناسايي ديپلماتيك دو چين، يعني چين كمونيست و چين ملي 
( تايوان ). دولت ايالات متحده آمريكا در سال ۱۹۷۲ ؟ ارتباطي در پكن تأسيس كرد و چين كمونيست نيز ؟ ارتباطي در واشنگتن تأسيس كرد. در سال (۱۹۸۰ ) دولت آمريكا سفارت خود را در چين ملي بست و در چين كمونيست سفارت داير كرد. 
۸) ژئوپلتيك نوين New Geo Politilcs 
پديد آمدن جهاني كه مي‌رود نظامي را بر اساس توازن ميان گروه‌منديهاي اقتصادي منطقه‌اي سازمان دهد. 
۹) ژئوسايكولوژي: Geo PsysholoyY 
به آ“ ژنوپلتيك روانشناسي و يا ژئوپلتيك رفتاري نيز گفته مي‌شود. و عبارت است از اينكه كشوري با شناخت روابط و رفتارهاي ايست خود استراتژي خودش را در جهان جابياندازد. 
۱۰) جهش بزرگ به پيش Creat Leap Foreard 
خظ مشي و برنامه فيقس كردن چين كه در سال ۱۹۵۸ به ابتكار مائو آغاز شد شعارهاي تبليغاتي حاكي بود كه كار بيست سال در يك روز انجام خواهد شد و ظرف ۱۵ سال از انگلستان پيشي خواهد گرفت ( ۱ فرهنگ علوم سياسي ص ۱۶ ). 
۱۱) جهاني شدن : Ylobalization 
واژه رايج دهه (۱۹۹۰) و از نظر يكي از دانشمندان بنام « مگ گرو » عبارتست از برقراري روابط متنوع و متقابل بين دوستها و جوامع كه به ايجاد نظام جهاني كنوني انجاميد و نيز فرآيندي كه از طريق آن حوادث، تصميمات و فعاليت‌ها در يك بخش از جهان مي تواند پيامدهاي مهمي را براي ساير افراد و جوامع در بخشهاي ديگر و كاملاً دور كره زمين داشته است. 
۱۲) ابتكار دفاع استراتژيك ( اس ـ دي ـ آي ۹
برنامه نظامي كردن فضاي كيهان كه از سوي رسانه گروهي به ( جنگ ستارگان  ) معروف شده است. هدف از طرح ابتكار دفاع استراتژيك ايالات متحده تأسيس شرايط وارد كردن ضربه اول از پشت سپس فضائي و تسلط بر كل جهان است. به عبارت ديگر هدف ( اس ـ دي ـ آي ) يك برنامه تحقيقاتي دراز مدت است توسعه و استقرار سيستمي در زمين و فضا است كه در آن با بكار بردن تكنولوژي سيار پيشرفته مانند اشعه ليزر و تورسهاي الكترومغناطيسي بتوان  سرشكلهاي اتمي دشمن را در مراحل مختلف پرواز و پرتاب نابود ساخت ظاهراً از زمان و پيشنهاد رونالد ديگان رئيس جمهوري آمريكا در سال ۱۹۸۳ براي تهيه اين برنامه تا سال ۱۹۹۲ بيش از ۲۱ ميليارد دلار هزينه خرج شده. همسفري كوپر مدير برنامه ( اس ـ دي ـ آي ) در وزارت دفاع آمريكا نيز در سال ۱۹۹۲گفت هدف اين برنامه دفاع از آمريكا در مقابل حمله گسترده موشكهاي شوروري بوده است. 
۱۳) آژانس بين المللي انرژي اتمي International Atomic Eneryy Ayency( IAEA) 
اين مؤسسه در سال ۱۹۷۵ تشكيل شد و يك سازمان بين المللي مستقل است كه تحت نظارت سازمان ملل متحد فعاليت مي‌كند هدف آژانس بين المللي انرژي اتمي، تسريع و افزايش خدمات نيروي اتمي به صلاح بهداشت و سعادت بشر در سراسر جهان است. اين مؤسسه مؤظف است اطمينان حاصل كند. كه از كمكهاي آن براي پيشبرد و مقايسه نظامي استفاده نخواهد شد مور آژانس دروين است ( پيشين ص ۱۸۵ )
۱۴) دهكده جهاني
از نام يكي از كتابهاي مارشال مك لوهان ( ۱۹۱۱-۱۹۸۰ ) جامعه شناس و متفكر كانادايي، به نام ( جنگ و صلح در دهكده جهاني گرفته شده كه در سال ۱۹۹۷ در نيويورك منتشر شد. وسايل ارتباط جمعي، مثل مطبوعات، راديو و تلويزيون بسياري از شيوه‌هاي زدگي را عوض كرده و گوئي جهان پهناور ما به دهكده جهاني تبديل كرده كه هيچ چيزي از كسي پوشيده نيست و تبادل اطلاعات و فن‌آوري به سرعت ؟ آوري در حال انتقال و تبادل است. 
موقعيت جغرافيايي و جايگاه چين:
چين در نيمكره شمالي در قسمت شرق قاره آسيا و ساحل غربي اقيانوس آرام واقع گرديده است و مساحت آن ۶/۹ ميليون كيلومتر مربع مي‌باشد كه از نظر رده پس از روسيه و كانادا در مقام سوم قرار دارد و تقريباً برابر مساحت قاره اروپا است. 
از نظر مختصات جغرافيايي: چين داراي طول ۶۱ درجه ( ۷۴ درجه تا ۱۳۵ درجه شرقي) و عرض ۴۹ درجه ۴ درجه تا ۵۳ درجه شمالي) مي‌باشد از نظر مساحت آن از شمال  جنوب ۵۵۰۰ كيلومتر بود. كه از قسمت مركزي رودخانه خي‌لنگ در شمال شهر موهه شروع و به زنگ ميوريف در جنوبي‌ترين نقطه جزاير نان‌شا خاتمه مي‌يابد. 
در عرصه پهناور درياها چين بيش از پنج هزار جزيره بصورت پراكنده قرار دارد. كه بزرگترين آن تايوان وسعت (۳۶۰۰۰ )كيلومتر مربع مخانن با وسعت (۳۴۰۰۰) كيلومتر مربع مي‌باشد و چهار جزيره استراتژيك چين به نامهاي ( دونگ‌شا ـ شي‌شا ـ جونگشاـ نان‌شا ) و همچنين دو جزيره معروف مخانن و خوانگ يس در درياي چين جنوبي قرار دارند. (۱) اطلس بزرگ جهان ص۱۳۶
سواحل سرزمين اطلسي چين باي كشتيراني و حمل و نقل بسيار عالي است و توسط كانال باشي و تنگه مالاكا به اقيانوس آرام و اقاينوس هند متصل مي‌شود. و درياي چين جنوبي يكي از شاهراه‌هاي اساسي دريايي بين چين و ديگر ممالك دنيا است. 
درياها: 
الف: درياي زرد، اين دريا از جنوب به درياي چين شرقي و از شمال به رأس جزيره 
( چه جودو ) واقع در كشور كره متصل است مساحت آن (۲۸۰۰۰ كيلومتر مربع است ) از آنجا كه تعداد گل و لاي و ديگر رسوبات گوگردي  كه از زمانهاي بسيار قديم در طول سواحل آن انباشته گرديده و توسط رودخانه زرد كه به آن مي‌ريزد آورده شده است به آن درياي زرد گويند. مهمترين بنادر و جزاير چين در سواحل اين دريا قرار گرفته و لنگرها و اسكله‌ها از نظر بازرگاني و استراتژيكي اهميت زيادي دارند. 
 
 درياي چين  شرقي : 
اين دريا در شرق سرزمين چين قرار گرفته از شمال به درياي زرد و در قسمت جنوبي به تنگه تايوان متصل مي‌باشد مساحت آن ( ۰۰۰/۷۷۰ ) كيلومتر مربع است. بزرگترين جزيره آن تايوان و مجمع الجزاير جوشان است تعدادي از رودخانه‌هاي چين از جمله 
( چانگ ـ جيانگ ـ چيان تانگ ـ به حيانگ) به اين دريا مي‌ريزند. 
جزيره چين: 
در عرصه پهناور درياي چين بيش از (۵۰۰۰ جزيره ) با مساحتي معادل ۰۰۰/۸۰ كيلومتر مربع وجود دارد. كه ۹۰ درصد آنها كمتر از يك كيلومتر مربع وسعت دارند. بطور كلي جزاير چين را از نظر جغرافيايي به سه دسته تقسيم مي‌كنند. 
الف) جزاير صخره‌اي : كه بيش از ۹۰ درصد اين جزاير از جي ـ في ـ نن  و تايوان از اين دسته‌اند و در اثر فصل و انفعالات جوي تشكيل شده‌اند. 
ب) جزاير رسوبي: كه از ته نشين شدن رسوبات آبرفتي تشكيل گرديده و اكثراً در دهانه رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. 
ج) جزيار مرجاني: كه از ته‌نشين شدن بقاياي جانواران دريايي تشكيل گرديده‌اند. 
مرزها: 
چين با كشورهاي همسايه داراي (۲۲۸۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك زميني مي‌باشد كه عبارتند از : 
۱) مرز مشترك چين و كره شمالي ۱۴۱۶ كيلومتر است كه از رودخانه يا لو شروع و به منطقه وادي رستوك مرز كرة شمالي و روسيه ختم مي‌شود. 
۲) در شمال شرقي با روسيه ( ۴۳۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك كه در يك قرن گذشته دو كشور بر روي آن اختلاف مرزي داشتند. 
۳) مرز چين با مغولستان از نقطه عمومي هولون  و مرز مشترك روسيه، مغولستان و چين تا ارتفاعات ؟ است كه برابر محاسبه حدود (۴۷۵۰ ) كيلومتر مي‌باشد. 
۴) مرز چين با قزاقستان  در فاصل روسيه تا قرقيزستان حدود ۱۵۳۳ كيلومتر مي‌باشد و منطقه كوهستاني مي‌باشد. 
۵) چين با تاجيكستان داراي ۴۱۴ كيلومتر مرز مشترك مي‌باشد منطقه مرزي بين دو كشور كوهستاني بوده و انجام عمليات نظامي به سختي انجام مي‌شود. 
۶) چين همچنيني با پاكستان ۵۲۳ كيلومتر با هند (۴۰۰۰) كيلومتر باپنال داراي ۱۲۳۶ كيلومتر و با بوتان ۴۷۰ كيلومتر و با ويتنام (۱۴۰۰ ) كيلومتر و نهايتاً با لائوس حدود 
( ۴۰۰ ) كيلومتر مرز مشترك دارد. 
۷) تقسيم بندي نواحي چين:
كشور چين با ۲۳ استان، ۵ ناحيه خود مختار و ۳ شهرداري كه زير نظر حكومت مركزي اداره مي‌شود تقسيم شده و اخيراً نيز كشور هنگ گنگ و كالئو نيز به آن ملحق شده  است. 
۸) منابع معدني: چين پر از منابع معدني است. از نظر حجم ذخاير مقام سوم را در جهان داراست و ذخاير آن در تمام جهان شناخته شده است. تاكنون (۱۴۸ ) نوع ذخاير معدني كشف شده است اساساً در سطح ملي ۱/۱۰۹ ميليارد تن زغال سنگ در شان شي پيدا شده است. و بيشتر از ۳۷۰ نوع نفت و بيشتر از ۱۱۰ نوع گاز در اين كشور كشف شده است ذخاير سنگ آهن در سراسر چينب اب مقدار ۸/۴۸ ميليارد تن محرز گرديده است. 
چين در ميان ساير كشورها در خصوص فلزات غير آهني همچون تنگستن ـ قلع ـ آنتيوان ـ روي ـ مليبون ـ سرب  ـ جيوه  رهبر جهان استاين در حالي است كه آن كشور به مراتب متجاوز از مجموع جهان فلزات كمياب زير خاكي كشف شده است. 
۹) اقليم و آب و هوا:
چين در جنوب شرقي بزرگترين قاره جهان واقع شده و از سمت شرق به بزرگترين اقيانوس جهان اقيانوس آرام متصل و از شمال غربي، غرب و جنوب غربي نيز توسط كوههاي مرتفع احاطه گرديده است و بهمين لحاظ نقاط مختلف آن كشور داراي آب و هواي متفاوتي مي‌باشد بيشتر مناطق چين از نظر اب و هوايي معتدل بوده و قسمتهاي جنوبي آن گرمسيري و سردسيري و مناطق شمالي آن سردسيري، يخبندان و خشك مي‌باشد. 
بطور كلي اينكه: 
 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه-خرید اینترنتی تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه-دانلود رایگان مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه-پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:

 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق خرید ودانلود پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»-خرید اینترنتی تحقیق خرید ودانلود پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»-دانلود پایان نامه خرید ودانلود پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون)) ((رژيم حقوقي درياي خزر-دانلود رایگان مقاله بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون)) ((رژيم حقوقي درياي خزر-خرید اینترنتی تحقیق بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون)) ((رژيم حقوقي درياي خزر-دانلود رایگان پایان نامه بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون)) ((رژيم حقوقي درياي خزر

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:
بررسی چالشهاي موجود درروابط ايران و روسيه از ابتدا تا فروپاشی شوروی 
برای روشنتر شدن محدودیتها و مطلوبیتهای روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه لازم است که روابط دو کشور در طول دوران شکل گیری و تکوین این مناسبات بررسی شود و ضمن نگاه اجمالی به سیر تاریخی مناسبات دو کشور ایران و روسیه ، بایستی که تأثیر تاریخی روابط این دو کشور بر ذهنیت سیاستگذاران آنها بررسی شود تا زمینه های همگرایی و واگرایی و نیز چالشها و فرصتهای روابط کشورهای روسیه و جمهوری اسلامی ایران آشکار گردد .(۱)
۱٫چالشهاي موجود در روابط ايران و روسيه در دوران تزارها : 
تاریخ روابط ایران و روسیه قدمتی چهارصد ساله دارد و شکل گیری روابط بین این دو کشور به زمان تشکیل دولتهای ملی در دو کشور بر می گردد . به عبارت دیگر ، اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم را می توان سرآغاز تشکیل دولتهای ملی در ایران و روسیه دانست . )اهداف عمده روسیه تزاری در ایران که بیش از هر کشور دیگری اراضی ایران را تصرف کرده است ، شامل موارد زیر بود :(۲)
۱-۱ . تصرف سرزمین هرجا که ممکن باشد ؛
روسیه تزاری در روابط خود با ایران عمدتاً سیاست استعماری را دنبال می نمود که در وهله اول بر ملاحظات نظامی – سیاسی استوار بود که با انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای به کامیابی انجامید و روسیه تزاری با تصرف قسمتهایی از قلمرو ایران به مرز طبیعی مورد علاقه خود رسید   
۱   –  گروسه ، رنه ،امپراتوري صحرا گردا ن ترجمه عبدالحسين بيكده ( تهران نشر كتاب ۱۳۵۳) ص ص ۵۶۸
۲-  فولر ، گراهام ، قبله عالم ، ژئوپلتيك ايران – ترجمه عباس مجر ( تهران نشر مركز ) ص ۱۶۱ 


      در وهله دوم رقابت روسیه تزاری با انگلستان آغاز شد که هر یک از این دو کشور ، به منظور گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی ، ایران را زیر فشار شدیدی قرار می دادند .(۱)
۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشورهای مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران ؛ 
     بطور کلی در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، روسیه با تمام امکانات خود تلاش می کرد که با حفظ برتری اقتصادی ، نفوذ سیاسی خود را نیز در ایران گسترش دهد تا به قلب تجارت و ثروت عظیم خلیج فارس و اقیانوس هند دست یابد . سلسله جنگهای ایران و روسیه در قرن ۱۹ که منجربه تحمیل عهدنامه های ترکمنچای و گلستان به ایران شد ، بزرگترین ضربه نظامی ، اقتصادی و سیاسی را در قرن ۱۹ بر استقلال ایران وارد کرد . ضربه های ناشی از این دو قرارداد بر استقلال ایران ، فرصت لازم را برای سوء استفاده انگلیس نیز فراهم ساخت . تحمیل قرارداد ترکمنچای توسط روسیه و قرارداد ۱۸۵۷ پاریس توسط انگلیس به ایران ، عملاً دولتهای روسیه و انگلیس را حاکم بلامنازع سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران کرد . در نیمه دوم قرن ۱۹ ، انگلیس و روسیه برای کسب امتیازات بیشتر از شاه قاجار با یکدیگر رقابت داشتند و در پایان قرن نوزدهم اغلب منابع کشور و طرحهای فنی آن تحت اداره و یا استخراج بیگانگان بود.(۲)____________________________________________________________
۱- تقوي اصل ،عطا ،ژئوپلتيك جديد ايران : از قزاقستان تا گرجستان ( تهران وزارت خارجه ۱۳۷۹)  ص۴۷-۴۶ص۱۸۲  
  2- تز نزيو، پيكارلو ، رقابت روس و انگليس در ايران وافغانستان ترجمه عباس آذين (تهران نشر كتاب ۱۳۵۹)

۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ دولتهای خارجی در ایران ؛
    در خلال این دوران استیلای روسها بیش از پیش مسلم می گشت و آنها نه تنها با تصرف اراضی ایران و ضمیمه ساختن آن به خاک خود مرزهایشان را گسترش می دادند ، بلکه شاه ایران را با اعطای وامهای سنگین زیر قدرت خویش می گرفتند .(۱) بدنبال جنگ جهانی اول و بعدها پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و خروج روسیه از جنگ ، تحولات عمیقی در روابط ایران با این کشور صورت گرفت و به جرأت می توان گفت که اگر روسیه تزاری در جنگ فاتح می شد ، از استقلال ایران اثری نبود ، بطور کلی ایران در دوران حکومت تزارها بر روسیه دو مرحله متمایزی را از سر گذرانده است ؛ مرحله اول ، دوران گسترش اراضی روسیه می باشد که در آن ایران بخشی از قلمرو فیزیکی خود را از دست داد و مرحله دوم ، دوران استعماری روسیه در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ می باشد که در این دوران مسکو در پی اعمال کنترل سیاسی و اقتصادی بر ایران بود .(۲) 
۴-۱٫ کسب حداکثر منافع اقتصادی و سیاسی در ایران.
روسيه در اين دوره همانند دوره هاي قبل بدنبال كسب حداكثر منافع اقتصادي و سياسي در فضا ايران بوده و سعي داشت با استفاده از هر ترفندي فضاي سياسي را به نفع خود تغيير داده و ازاين براي كسب منافع اقتصادي بهره برد.
۲٫ چالشها درمناسبات ايران  وروسيه پس از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ روسيه تا پيروزی:انقلاب اسلامی : 
۱-۲- نگاه به ايران به عنو ان كشوري كه از آن طريق مي توان انقلاب سوسياليستي رابه ساير كشور ها منتقل نمود
۱- لنزوسكي ،جرج- رقابت روسيه و غرب درايران ص۲۵
۲ – رضا زاده ، سخاوت ، ريشه هاي همگرائي وواگرائي در مناسبات جمهوري اسلامي ايران وروسيه فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز شماره ۵۲ ص۶۴ زمستان ۸۲     
    پس از پیروزی بلشویکها در روسیه ، سیاست خارجی این کشور دچار تحولات اساسی شد-رهبران انقلابی که به حکومت جهانی سوسیالیسم می اندیشیدند ، به کشور ایران به عنوان کانال سوئز انقلاب کمونیستی می نگریستند . تروپاتوفسکی ، محقق روسی در ۱۹۱۸ درباره اهمیت ایران برای اتحاد جماهیر شوروی می نویسد : « ایران کانال سوئز انقلاب است و این کشور برای توفیق انقلاب شرق ( انقلاب سوسیالیستی ) ، نخستین کشوری است که باید توسط شوروی ها تسخیر شود و ایران باید به انقلاب تعلق یابد . (۱)
 بلشویکها به منظور جذب ایران در مدار اتحاد شوروی ، تمام امتیازاتی را که در زمان روسیه تزاری از ایران اخذ شده بود ، باطل اعلام کردند و اولین اقدام جمهوری سوسیالیستی شوروی لغو قرارداد ۱۹۰۷ بود که میان انگلیس و روسیه تزاری منعقد شده بود . طبق قرارداد ۱۹۰۷ ، کشورهای روسیه تزاری و انگلیس ، ایران را به سه منطقه شمال( طرفدار روسیه ) ، جنوب ( طرفدار انگلیس ) و مرکز ( بیطرف ) تقسیم کرده بودند .( ۲)
۲-۲- كسب حد اكثر منافع سياسي اقتصادي به عنوان يك ابر قدرت:
پس از پایان جنگ جهانی دوم اتحاد شوروی به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شد . در این مقطع زمانی ، ویژگی های ایران از قبیل موقعیت جغرافیایی ، منابع معدنی و مسایل اقتصادی و سیاسی برای شوروی حائز اهمیت بود . عامل جغرافیایی از عوامل ثابتی بود که سیاستهایی را بر استراتژی منطقه ای اتحاد جماهیرشوروی تحمیل می  كرد . 
_______________________________________________
۱- توراچف، ولاديمير، مناسبات ايران وروسيه ,بسوي مدل قرن بيست ويكم،,مجله آسيا وآفريقا شماره ۸-۹ ۱۹۹۴
۲- ولايتي ،علي اكبر ،تاريخ روابط خارجي ايران ، دوره مشروطه (،تهران دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ۱۳۷۰) ص۴۶
۳- حافظ نيا ,محمد رضا ,خليج فارس ونقش استراتژيك تنگه هرمز(تهران انتشارات سمت ۱۳۷۱)ص ۱۳۵
۳-۲٫دسترسي به آبهاي گرم خليج فارس واقيانوس هند:
این کشور دچار تنگناهایی از قبیل عدم دسترسی به آبهای گرم بود که سیاست خارجی آن را تحت تأثیر قرار می داد . خلیج فارس و اقیانوس هند به منظور برقراری رابطه بین نیروهای بری و بحری از حیث ژئوپلتیک مورد علاقه شوروی بود . علی رغم اینکه روسها در قرن نوزدهم مرزهای خود را گسترش داده بودند ، ولی با وجود کشورهایی چون ایران و پاکستان معضل استراتژیک عدم دسترسی به آبهای گرم به قوت خود باقی مانده بود . پس از انقلاب اکتبر رهبران شوروی تلاش کردند که در مواردی این مشکل را مرتفع سازند و از دید برخی سیاستمداران ، اصرار شوروی بر ادامه اشغال آذربایجان ، به منظور مرتفع ساختن این معضل استراتژیک می باشد .(۱)
۴-۲٫تغييرات در سياست شوروي نسبت به ايران:
      در کل سیاست اتحاد جماهیر شوروی نسبت به ایران در این دوران ، دائماً در حال نوسان بوده است. نمونه بارز این نوسان در نحوه برخورد دولت شوروی با رضا شاه مشهود است . پس از آنکه در ۱۹۳۲ رضا شاه تلاش کرد که در آمدهای نفتی ایران را بالا ببرد و این امر باعث کشمکش بین ایران و شرکت نفت سابق شد ، اتحاد جماهیر شوروی از رضا شاه جانبداری کرده و او را مترقی اعلام نمود . ولی با موافقت طرفین ( رضاشاه و شرکت نفت ) مبنی بر حل مسالمت آمیز اختلافات ، حکومت رضا شاه در ایران هدف حملات تبلیغاتی قرار گرفت .(۲)
۵-۲٫ تلاش براي جذب ايران به اردوگاه كمونيست :
۱- اطاعت،جواد،(ژئوپلتيك وسياست خارجي ايران)(تهران نشر سفير ۱۳۷۶ ص ص۹۷-۹۵ 
۲- اكور،والتر، اتحاد جماهير شوروي در خاور ميانه، ترجمه عبد الصاحب يادگاري( تهران انتشارات امير كبير ۱۳۵۰)ص ۱۲۸ 
                                                                  
      در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی بر ایران نیز ، دولت شوروی علاوه بر افزایش توان نظامی و همپایگی استراتژیک با غرب ، در پی آن بود که کشورهای جهان سوم و ازجمله ایران را به سمت خود جذب كند و بنابراین به رژیم محمدرضا پهلوی پیشنهاد می کردند که روابط دوجانبه دو کشور را در سطوح مختلف اقتصادی ، سیاسی و حتی نظامی گسترش دهند . طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی ، دولت ایران به دلیل وابستگی به غرب به پیشنهادهای شوروی در زمینه گسترش روابط سیاسی و نظامی محتاطانه جواب ردمیداد . ولی در زمینه های اقتصادی و حتی بازرگانی ، روابط دو کشور رو به گسترش بود . به واسطه همین امتیازات اقتصادی و بازرگانی که رژیم شاه به شوروی اعطا می کرد ، دولت شوروی در قبال بیشتر سیاستهای شاه نسبت به مسایل خلیج فارس و جهان غرب بردباری بیشتری نشان داده است . با توجه به این واقعیت است که عدم تغییر صریح موضع مسکو نسبت به رژیم شاه در هنگام وقوع انقلاب اسلامی قابل درک و تفسیر می باشد .(۱)
۳٫چالشهاي بين دوكشور در دوره زمانی بين وقوع انقلاب اسلامی ايران و فروپاشی شوروی:
۱-۳٫ تهديد منافع شوروي توسط ايران با توجه به شعار نه شرقي ونه غربي: 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ژئوپلتیک منطقه دچار تحولات اساسی شد و ایران حافظ منافع غرب ، تهدیدی جدی علیه منافع آن و به ویژه آمریکا به شمار می رفت . گرچه انقلاب اسلامی به لحاظ ماهیت خود ظاهراً با نظام سوسیالیستی نیز متعارض بود ، ولی شوروی ها از این واقعه راضی به نظر می رسیدند .

عتیقه زیرخاکی گنج