گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 198 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امر تربيت، با همه ي آساني، كار دشواري است. بدان خاطراست كه انسان موجودي پيچيده، داراي ابعاد و اجزايي متعدد و در هر شرايط و مقتضايي به يك گونه است. او زنده است، متحرك و پويا است، داراي عقل و اراده است، توان انطباق با شرايط گوناگون حيات را دارد، مي تواند موضوع عوض كند، تغيير حالت دهد، ديگران را متوجه خود سازد…. از اين رو براي به راه انداختن وي و ايجاد دگرگوني و تحول مثبت در او بايد خود را به آگاهيهاي مجهز كرد. 
تربيت صحيح كودك از يك طرف مستلزم داشتن هرفهاي تربيتي توسط والدين است و از طرف ديگر بايد به تناسب سن وجنس و محدويت ها و توانايي هاي كودكان روش مناسب را براي رشد و تربيت قواي جسمي و رواني، آنان برگزينيم اگر نيازهاي بدني در خانواده در شرايطي مناسب پاسخ گويي شود مي تواند ساير ابعاد شخصيتي انسان از جمله بُعد اجتماعي، فردي، عقلي و قلبي را فعال و شكوفا كند. شكوفايي اين ابعاد به نوبه ي خود موجب اعتلال رواني خواهد شد و انسان را از افراط و تفريط هاي مضر دور خواهد داشت. 
بزرگترين رسالت والدين، پرورش عقل و خرد فرزندان است كه ناشي از تربيت صحيح و آموزش درست فرزندان مي باشد. 
والدين وظيفه دارند كه با اهداف جهاني آموزش و پرورش آشنا شوند و از طريق تمركز بر فرايندهاي جهاني تعليم و تربيت فرزندانشان را به اعضاي قابل و شايسته ي جهاني بدل سازند. 
«انشاء ا…»

پروردگارا: از جفتمان، فرزنداني مرحمت فرما كه خلف صالح و مايه ي روشني چشم ما باشند و ما را امام و پيشواي تقوي پيشگان قرار بده.(سوره فرقان، آيه ي۷۴)
مقدمه 
اسلام را در موضعگيريهاي خاص آن نسبت به مسائل گوناگون به عناوين مختلف ناميده اند آن را دين علم، دين اخلاق، دين تربيت، دين نجات دختران از زنده بگور شدن، دين توجه به كودك، دين احياي بشريت و… ناميده اند. 
ما مكتب و مذهبي را نمي شناسيم كه به اندازه اسلام درباره كودك و تربيت او سخن گفته باشد. حقوق كودكان در اسلام حقوقي پر دامنه، شامل و بسيار غني است. امر تربيت طفل از همان دوران تكون او مطرح و مورد نظر بوده و تا ۲۱ سال از زندگي او را در بر مي گيرد. «مادران تا ۲ سال فرزندان خود را شير مي دهند»  و پس از آن نيز والدين تا ۲۱ سال به ادامه مراقبت او مي پردازند.(امام صادق).
اصولا ديد اسلام نسبت به كودك ديدي مثبت است و امام سجاد فرمود فرزند خوب چيزي است اگر بماند دعاي پس از مرگ والدين است و اگر پيش تر بميرد شفاعتگري است براي آنان.
تربيت در فرهنگ اسلامي، علاوه بر مفهوم «پرورش» شامل تزكيه و پرورش معنوي نيز مي شود. اگر تربيت را به معني: اتمام، اصلاح، رشد بخشي و نمودادن مرحله به مرحله ي متربي تا حد نهايي آن در نظر بگيريم، لفظ تربيت خاص و هم چنين ويژه حيات انسان مد نظر خواهد بود.
اما نبايد فراموش كرد كه«پرورش» ويژه رشد، در مفهوم عام است. لذا«پرورش» جهت ندارد، اما تربيت رو به سوي ملكوت دارد. بدين ترتيب اجزاي«پرورش» را «آموزش» تشكيل مي دهد. اما اجزاي«تربيت» را«تعليم». «تعليم» به ادراك رساندن است، به شعور رساندن است.«تعليم» نشان دادن حقايق به دانش آموز و متربي. «تربيت» به تعبيري ساده تر، مثل ساختماني است كه«تعليم» آجرها و مصالح آن را تشكيل مي دهد.


ضرورت تربيت كودك 
طفل بايد تربيت شود و اين تربيت بايد در خانواده صورت گيرد. زيرا به گفته‌ي بزرگي تبسم هاي حرفه اي و مصلحتي پرستاران شير خوارگاه ها نمي تواند جانشين خنده هاي بي شايبه ي والدين شود و در اين تربيت شامل با ديدي وسيع مورد عنايت قرار گرفته و تربيت جسماني، قواي ذهني و عقلاني و جنبه هاي عاطفي است. 
والدين موظفند به مراقبت دائم از رشد طفل بپردازند. به آنها قرآن بياموزند، قرائت و كتابت ياد دهند، با فنون سواري، تيراندازي و شنا آشنايش كنند، به پيراستن و پاك كردن انديشه ها و عادات و بالا بردن مقام و رقبت او بپردازند…(حضرت معصومين ع) و بالاخره والدين بدانند كه فرزندشان از پاره پيكرشان و زاده آنهاست و آنان در سرپرستي او مشمولند و موظفند و بايد نيكو ادبش كنند، به سوي خدا راهنمائيش نمايند و به طاعت خدايش وادارند.(امام سجاد ع) 
چنين تربيتي بيش از اينكه صورت آموزش تئوريك داشته باشد داراي جنبه عملي است. طفل در سايه معاشرت در مي يابد چگونه بايد كار و عمل كند و با حضور در سر سفره ها و برخورداري از نعمت سرپرستي والدين درس زندگي مي آموزد. بر اين اساس تكيه گاه تربيتي كودك معاشرت است و والدين و مربيان بايد به اين امر توجه كنند.
از بهترين جلوه ها و در مصداق هاي اين نيكي توجه به تربيت آنها انتخاب نام نيكو، آموزش قرآن، قرار دادن او در موضعي شايسته و آموختن دانشي است كه او را سودي رساند و از انحراف بازدارد. هم چنين رواياتي ديگر مساله تصدق و قربان را براي دوري او از گزندها و آسيب ها مطرح مي‌كنند. 
در سخني آمده است كه حضرت موسي(ع) از خدا مي پرسد: يا ربّ! ايّ الاعمال افضل؟ كداميك از اعمال نزد تو افضل است؟ قال حب الاطفال: فرمود دوست داشتن كودك و محبت ورزيدن به او(قائمي، علي، معاشرت والدين با فرزندان) نوع معاشرت ما با كودك بايد به گونه اي باشد كه او را دلشاد كند و بر سر شوق آورد. اين شادي و سرور براي رشد كودك و گسترش فهم و درك او موثر است و باعث مي شود طفل زودتر و بهتر بفهمد. بيشتر در حيات اجتماعي و خانواده مشاركت داشته باشد. ما مي‌توانيم كه بازي براي كودك هم آموزش است و هم پرورش، يك كتاب مطلب را در قالب يك بازي مي توان به طفل القاء كرد و حتي اثر آن را در او نافذتر ساخت. البته بدان شرط كه بازي انديشيده و جهت يافته باشد.
كودكان بر اساس زمينه فطري خود دوستدار عدالتند و از تبعيضي كه برخي والدين در رابطه با فرزندان زشت و زيبا، پسر و دختر شيرين زبان و الكن و … رواميدارند ناراحتند. رسول خدا فرمود: همانگونه كه خود دوست مي داريد بين شما در مهرورزي و نيكي به عدالت رفتار شود بين فرزندانتان نيز به‌عدالت‌رفتار‌كنيد.(مظاهري، حسين ‌۱۳۶۴) 
معاشرت ها در خانواده بايد يگونه اي باشد كه طفل جرات كند حرف خود را در ميان بگذارد، از آنچه كه بر او مي گذرد آنها را مطلع كند تا به موقع تصميم گيرد. ما شاهد فجايع بسياري هستيم كه در جامعه بر سر كودكان وارد مي آيد و آنها به علت ترس از والدين آن را با آنان در ميان نمي گذارند و نيز لازم است كودك در كشمكش زندگي خود را قدرتمند احساس كند تا بتواند به پيش رود و بر اين اساس نوع معاشرت و يا بازي با كودك بايد به گونه اي باشد كه گاهي او خود را غالب و پيروز احساس نمايد. با فرزند بايد بمانند شخصي رفتار كرد كه به زودي مقام خود را در جامعه احراز مي نمايد و بر اين اساس با توجه به احترام با او بايد رفتار كرد.
اگر تلاش همه ي ما بر اين قرار بگيرد كه از طريق روح حاكم بر كليه ي برنامه هاي رسمي و غير رسمي تربيت، تزكيه و تاديب صورت گيرد و مفاهيم نظري به صورت «رفتار ديني» در آيد، مي توانيم ادعا كنيم كه«تربيت ديني» تا حد زيادي تحقق پيدا كرده است. تربيت ديني زماني محقق مي شود كه نوجوان و جوان ما به مرحله تاديب به مفهوم حسن خلق و تخلف به اخلاق حسنه رسيده باشد. يعني آنچه قرآن به عنوان «اسوه حسنه» وجود مبارك حضرت محمد«ص» معرفي مي نمايد. بايد الگوي متربي ما قرار بگيرد. يعني همان حضور بخشيدن به قرآن و سيره معصومين(ع) در متن زندگي دانش آموزان. 
ترديدي نيست كه تقويت پايه هاي اعتقادي و دست يابي به معتقدات محكم ديني كه بر معرفت و آگاهي استوار باشد نشاط و شادابي زيادي به انسان عطا مي كند. بنابراين كودكان، نوجوانان، كه داراي افكار روشن و تازه اي مي باشند ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد و تعالي بايد همراه با شعور، شادابي و فلاح فردي و اجتماعي باشد. 
تشويق و ترغيب متناسب با گروه هاي سني دانش آموزان در مدرسه و خانه و ترتيب دادن برنامه هاي متنوع و قابل پذيرش، آرامش و اطمينان، همراه با دوستي و صميميت در مسير تربيت ديني، نقشي بسيار مهم و تعيين كننده دارد. 
 • بازدید : 221 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– هماهنگي در احداث ايستگاههاي مختلف هواشناسي با همكاري اداره كل شبكه و استانها 
– برنامه ريزي به منظور تدوين بازرسي ادواري در جهت تعمير و نگهداري ادوات و دستگاهها با همكاري  استانها                                                                                                                            
– مطالعه ، بررسي و تهيه طرحها و برنامه هاي لازم به منظور ساخت ادوات هواشناسي در داخل كشور با همكاري ادارات تابعه و مراكز علمي و تحقيقاتي و استانها                                                     
– برنامه ريزي در جهت كاليبراسيون ادوات مختلف هواشناسي خودكار و غيرخودكار و نيز انواع حسگر ها با مشاركت استانها                                                                                                           
– نگهداري فشار سنج جيو ه اي استاندارد ملي وآزمايشگر تشعشع در شرايط مورد قبول و با رعايت استاندارد هاي اعلام شده از سوي سازمان هواشناسي جها ني و انجام ادواري مقايسه و كاليبراسيون آنها با استاندارد منطقه آسيا و اروپا 
-استاندارد سازي لوازم و ادوات مختلف هواشناسي كشور و ساز مانهاي دولتي كه داراي ايستگاههاي
هواشناسي هستند و ايجاد هماهنگي در اندازه گيري عوامل مختلف جوي با همكاري واحد فني استانها
-مطالعه و بررسي مقايسه اي حساسيت و دقت ادوات مختلف هواشناسي با توجه به آخرين دستورالعملهای فنی                                                                                                                     
– مطالعه و بررسي توصيه ها و دستورالعمل هاي سازمان هواشناسي جهاني ، تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم در ارتباط با استفاده صحيح از ادوات هواشناسي و طريقه نصب و بهره برداري وموارد فني مربوطه                                                                                                                        
– بررسي و برآورد نياز هاي ادواتي و قطعات يدكي مورد نياز ايستگاههاي هواشناسي و تنظيم در خواست خريد داخلي و خارجي ادوات و دستگاهها با توجه به كيفيت مناسب و استاندارد هاي موجود بين المللي و نياز كشور با همكاري واحد هاي ذيربط .                                                                                                              
-پيش بيني و تهيه فرمهاي فني مورد نياز ايستگاهها با مشاركت استانها و واحد هاي ذيربط .
-نظارت و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي كيفيت و كميت كارگاههاي تعمير ادوات دقيق هواشناسي
آزمايشگاهها و كاليبراسيون ، كارگاه تصفيه جيوه ، انبار ادوات و لوازم فني.
– همكاري با اداره مهندسي الكترونيك در آزمايش و بررسي و استاندارد نمودن ايستگاههاي اتوماتيك.
– هماهنگي مستقيم با استانها در جهت ايجاد كارگاههاي تعمير و نگهداري ادوات و كاليبراسيون در مراكز استانها.                                                                                                                               
– همكاري در جهت تامين نياز كليه امور فني متقاضيان از طريق مديريت اداره كل امور فني به منظور تاسيس و بازرسي انواع ايستگاهها ، نصب ادوات ، تعميرو كاليبراسيون دستگاهها و لوازم هواشناسي مورد نياز انها .                                                                                                                
– شركت در سمينارها و مجامع داخلي و در صورت لزوم خارجي در ارتباط با ادوات و روشهاي     ديد باني و ساير جلسات مربوطه .                                                                                                  
– برنامه ريزي به منظور ارتقاي سطح علمي كاركنان با تدوين و انجام دوره هاي كوتاه مدت ( پودماني ) و بلند مدت آموزشي با همكاري مراكز آموزشي داخل و خارج سازمان .                                           
– انجام ساير امور محوله و نظارت بر فعاليتهاي كاركنان تحت سرپرستي .
 
كارشناس آزمايشگاه تشعشع سنجي
– نظارت در تعمير و بويژه كاليبراسيون ادوات تشعشع سنجي و انطباق آن با استاندارد هاي بين المللي        
– شركت در نشست هاي داخلي و خارجي در مورد مسا ئل تشعشع سنجي 
 – رعايت و به كار بستن استانداردها و توصيه هايWMO   و نظارت در نحوه بكار گيري آنها 
-كاليبراسيون دستگاههاي مرجع موجود با دستگاههاي استاندارد در منطقه آسيا يا هر منطقه كه سازمان جهاني اعلام مي نمايد و شركت در دوره هاي توجيهي در ارتباط با آنها                                                      
– تجزيه و تحليل آمار بدست آمده از كاربرد رايانه در اين رابطه و اخذ نتايج براي استغاده در كاربردهاي 
تحقيقاتي و كشاورزي 
– راهبري و ابراز نظر در نحوه بهره برداري و كاربرد دستگاهها و آمار حاصله با توجه به دستور العملهاي 
سازمان جهاني هواشناسي و چگونگي انجام آنها در ايستگاههاي هواشناسي كشور . 
-مطالعه و تحقيق موارد مربوط به تشعشع سنجي و ارتباط آن با ديگر فاكتور هاي هواشناسي و ارايه طريق 
در استفاده بهينه از اطلاعات حاصله 
– عضويت در گروههاي كاري داخلي و خارجي ومشاركت در آموزش فني پودماني و بدو خدمت همكاران
 
كاردان آزمايشگاه تشعشع سنجي
– تعمير دستگاههاي تشعشع سنجي و كاليبراسيون آنها از نظر صحت و دقت اندازه گيري 
– نصب و بهره برداري از انواع دستگاههاي تشعشع سنجي در ايستگاههاي هواشناسي 
– اخذ آمار تشعشع از دستگاهها و گرد آوري و تجزيه و تحليل آنها
-شركت در دوره هاي كوتاه و بلند مدت تحت نظر كارشناس مربوطه و مشاركت در آموزش  
دوره هاي پودماني و بدو خدمت همكاران فني
-شركت در سمينار ها و جلسا تي كه در ارتباط با كاربرد عملي آمار بدست آمده تشعشع با مسائل 
هواشناسي دريايي ، كشاورزي ، هواپيمايي و غيرو دارد 
 
كمك كارشناس تشعشع سنجي
– نصب و راه اندازي ايستگاههاي تشعشع سنجي زير نظر كارشناس مربوط به اين رشته 
-تعمير و راه اندازي و نگهداري انواع دستگاههاي تشعشع سنجي 
-بكار گيري روشهاي مناسب جهت استفاده بهتر از آمار بدست آمده 
-تحقيق و بررسي نحوه كاربرد دستگاههاي مختلف اندازه گيري تشعشع خورشيدي و انتخاب بهينه آنها 
با نظر كارشناس مربوطه
-همكاري با كارشناس مربوط در امر آموزش عملي پودماني و بدو خدمت همكاران فني
 
كارشناس آزمايشگاه فشارسنجي 
-مطالعه و بررسي عوامل فشار ، دما و رطوبت و ميزان تاثير آنها بر يكديگر بطور علمي و عملي 
– مطالعه و بررسي و انتخاب بهينه دستگاههاي اندازه گيري فاكتور فشار با توجه به اقليم كشور 
-راهنمايي و كمك به افراد در آزمايشگاه در مورد نحوه نصب و نگهداري و روشهاي صحيح نگهداري
دستگاهها
– ايجاد تسهيلات لازم در زمينه بهره برداري از دستگاههاي مناسب با تهيه جزوه و دستور العمل 
-شركت در امر آموزش دوره هاي كوتاه مدت پودماني و بدو خدمت همكاران فني 
-شركت در سمينارها و مجامع بين المللي در ارتباط با حوزه كاري و مطالعه و بررسي نحوه عملكرد 
كشورهاي پيشرفته
-مقايسه بارومترهاي جيوه اي با بارومتر هاي استاندارد به منظور كاليبراسيون آنها
-تصفيه جيوه و پر كردن لوله بارومتر به منظور جايگزيني در بارومتر هاي معيوب وانجام  كاليبراسيون 
مجدد
– نظارت و  شركت در جلسات كاليبراسيون بارومتر ها در محل نگهداري بارومتر استاندارد منطقه دو   آسيا  در كشور هندوستان جهت كاليبراسيون بارومتر هاي ملي كشور
-تعمير و كاليبراسيون انواع باروگراف و بارومتر آنروئيد در محيط آزمايشگاه و محل نصب آنها
  دستي و حر فه اي با دقت مورد نياز روزGPS – ارتفاع يابي با استفاده از بارومتر و دستگاههاي  
 
كارشناس آزمايشگاه دما و رطوبت
– مطالعه و بررسي عوامل دما و رطوبت و ميزان تاثير آنها بر يكديگر بطور علمي و عملي .
– اطلاع كامل از مسائل تئوري و عملي دستگاههاي مربوط به اندازه گيري عوامل هواشناسي و استفاده        از اين اطلاعات در انتخاب بهترين نوع دستگاهها .
– ارايه طريق ، تهيه دستورالعمل جهت نگهداري و كار با دستگاههاي هواشناسي و طريقه صحيح حمل 
و نصب و نگهداري آنها .
– شركت در سمينارها و مجامع داخلي به منظور ارتقاي اطلاعات و معلومات و نحوه استفاده از آنها در
زمينه بهبود كيفيت كاربرد و نگهداري دستگاهها .
– تشريك مساعي در آموزش و تدريس مسائل مربوطه 
– مشاركت در طرحهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي هواشناسي و علوم مرتبط .
– سعي و تلاش در جهت حفظ و نگهداري دستگاههاي آزمايشگاهي موجود و ارايه روش در استفاده  بهينه از آنها.
 
كارشناس ادوات فني 
– اطلاع كامل از كليه ادوات هواشناسي ( جو بالا-دريايي-سطح زمين ) و طريقه نصب و نگهداري آنها
– توانايي كار با رايانه و بررسي اطلاعات و داده هاي حاصله از ايستگاهها و تجزيه و تحليل آنها
– مطالعه و بررسي و در جريان بودن پيشرفتها و تحولات در روشها و تكنولوژي جهاني در مورد ادوات
  هواشناسي و نحوه بهره برداري از آنها.
– مشاركت در آموزش دوره هاي كوتاه مدت (پودماني) و بلند مدت همكاران فني.
– نظارت بر تعمير و كاليبراسيون ادوات در كارگاههاي فني اداره استاندارد و فني استانها.
– پاسخگوي مسائل فني مراجعه كنندگان در ارتباط با طراحي و تحقيق و توليد ادوات فني.
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تنظیم خانواده-دانلود رایگان مقاله تنظیم خانواده-خرید اینترنتی فایل تحقیق تنظیم خانواده-تحقیق تنظیم خانواده-دانلود کتاب الکترونیکی تنظیم خانواده

این فایل درصفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زید است :
چکیده، تنظیم وتکثیر موالید در اندیشه دینی-خانواده دراندیشه حقوقی-سابقه تاریخی خانواده
در قسمت بعدی به تویحات کاملتری اشاره خواهیم کرد تا شما بیشتر با این فایل آشنا شوید.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

با سلام

این پاورپوینت شامل ۳۳ اسلاید می باشد

رويكردهاي مختلف به اندازه گيري بهره وري :

بهره وري  از سه ديدگاه • اقتصادي، •مهندسي صنايع، • و مديريت قابل بحث است كه رويكردهاي مهندسي صنايع و مديريت قدري به هم نزديك بوده اما رويكرد اقتصادي سمت و سويي مجزا از ايندو دارد.

معيارهاي انتخاب شاخص مناسب بهره وري :

•شاخصهاي بهره وري بايد طوري انتخاب شوند كه امكان محاسبه آنها به سهولت وجود داشته باشد.
•در انتخاب شاخصهاي بهره وري بايد به اين نكته توجه شود كه اقلام اطلاعاتي آنها با دقت كافي در دسترس بوده و يا مي تواند تهيه شود.
•شاخصهاي بهره وري بايد مبناي محاسباتي مشترك و همخوان با هم داشته باشند.
•شاخصهاي بهره وري مختص به زمان خاصي نبوده و بايد در دوره هاي مختلف امكان محاسبه آنها با اعتبار و دقتي مشابه امكان پذير باشد.
•لازم است شاخصهاي بهره وري براي كاربران معني دار و ملموس بوده و سازو كارهاي عملي منجر به تغييرات آنها نيز برايشان معلوم باشد.
•براي اندازه گيري بهره وري بايد از شاخصهايي استفاده كرد كه ارزش اطلاعاتي آنها از هزينه هاي مترتب بر استحصال آنها بيشتر باشد…….

 • بازدید : 74 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل-دانلود رایگان تحقیق  بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل–دانلود رایگان مقاله  بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل-
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف)نیازهای فیزیولوژیک  ب)نیازهای روانی (میرزا بیگی ،۱۳۷۳).

بشر گذشته از نیازهای فیزیولوژیک نظیر آب ،غذا ،هوا و غیره به نیازهای عالی تر و بالاتری نیاز داردبنابه تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است

یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به احساس خود ارزشمندی یا عزت نفس است. تحقیقات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس زیاد برخوردار است خیلی موثرتر می آموزد،روابط سود بخش تری برقرار می کند،بهتر میتواند از فرصتها استفاده کند و خودکفا باشد،دیدگاه روشنتری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد(علیپور۱۳۷۳).

اهمیت عزت نفس برای کسانی که با کودکان ونوجوانان سروکاردارند امری روشن  است،روان شناسان و جامعه شناسان ،عزت نفس مثبت رابه عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی تلقی می کنند که این دیدگاه ریشه ای تاریخی و عمیق دارد یافته های تجربی جدید ارتباط بین عزت نفس مثبت رابا عملکرد موثر ومطلوب اثبات نموده اند.مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان ونوجوانان است. برخورداری از اراده وعزت نفس قوی ،قدرتمند تصمیم گیری وابتکار،خلاقیت ونوآوری ،سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان وچگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه اصلاح ودرمان بسیاری از اختلالات شخصیتی ورفتاری کودکان ونوجوانان نظیر کمرویی،لجبازی ،پرخاشگری وتنبلی و کندرویی به عنوان اولین یا مهمترین گام برای ارزیابی وپرورش احساس عزت نفس،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. برای اینکه کودکان بتوانند از حداکثر ظر فیت ذهنی وتوانمندی های بالقوه خود بهرمند شوند،می بایست از نگرشی مثبت به خود و محیط اطراف وانگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته شده جامعه ای که افراد آن از احساس خود ارزشمندی برخوردار باشند در مقابل انواع مشکلات ومسائل زندگی ،فشارهای روانی ، مقاوم وپایدار خواهند بود برخورداری از احساس  خود ارزشمندی و عزت نفس به مثابه یک سرمایه وارزش حیاتی است واز جمله عوامل عمده در شکوفایی استعدادها وخلاقیت است. واقعیتهای وجود دراد که اجتناب ازآنها امکان پذیر نیست .یکی از این واقعیتها اهمیت عزت نفس است عزت نفس یکی از نیازهای اصلی انسان است که برای سازگار شدن انسان ضرورت دارد ودر رسانیدن او به موفقیت نقش ایفا می کند. هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن از موقعیت ورشد و تعالی کاهش پیدا می کند .عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بیرونی است منظور  از عوامل درونی عواملی است که از درون نشات می یگرد یا خود شخص آن را ایجاد می کند نقطه نظرها ،باورها،اعمال یا رفتار.عوامل بیرونی همان عواملی بیرونی همان عوامل محیطی هستند، پیامهایی که کلامی وغیر کلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی وباعث آن پدر،مادر،آموزگاران ،اشخاص مهم در زندگی ،سازمان دهندگان فرهنگ هستند.

عزت نفس چیزی به مراتب بیش از احساس خود ارزشمندی است .عزت نفس اعتماد به توانایی خود را اندیشیدن است ،اعتماد به توانایی

بیان مساله

مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است .از برجسته ترین ویژگی های صاحبان تفکر واگر او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی بسیار بالاست .عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه آخر قرن حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .بررسی درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است.تمام کسانی که در هر درجه و مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند و توجه به این نکته برای درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نباید با مفهوم خود پنداره اشتباه شود .خود پنداره عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که فرد برای توصیف خویشتن بکار می برد. یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها  محتوای خود پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس عبارت از ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد واز اعتقادات فرد در مورد تمام صفات وویژگیهایی  که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی  از دیدگاه آسیب شانسی یک حالت درونی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وشامل یک طیف وسیعی است که در یک سر این طیف حالات طبیعی ودر سوی  دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. برای بیماری افسردگی تب مثال خوبی است: به دنبال  در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس موجب تظاهراتی از تنش می گیردد که خود را به شکل تب بروز میدهد اما تب نیز به نوبه خود مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفونت را مبارزه می کنند. بنابراین بیماری حاصل از تب ،هم درد و هم واکنش در برابر آن است .افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار و نشانه های آشکار بیماری افسردگی ،همانطور که توصیف  شد می توانند هم نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روانی فردباشند که در برابر آن  فشار سازگاری بوجود می آورند.بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان یک رویداد مطلوب در زندگی میتوانند  در درجه افسردگی فرد نقش داشته باشد. با توجه به مطالب فوق ،پژوهش  حاضر به طور کلی به دنبال پاسخی برای سئوالهای زیر است:

۱- آیا در جامعه ما نداشتن شغل یا از دست دادن آن تاثیری در عزت نفس افراد دارد؟

۲- آیا بیکاری به عنوان یک عامل نقشی در درجه افسردگی دارد؟

۳-آیا دانشجویان شاغل از نظر سطح عزت نفس در سطح بالاتری از دانشجویان بیکار قرار دارند؟

۴-آیا افراد شاغل از نظر میزان افسردگی در سطح پایین تری از افراد بیکار قرار دارند؟

هدف مطالعه

در دوران معاصر بیکاری یکی از مشکلات اجتماعی است که بسیاری از کشورهای جهان دست به گریبان آن می باشند .در کشور خود ما ایران نیز بیکاری پدیده ای شایع است ورفته رفته برگروه بیکاران افزوده می شود .این یک واقعیت است که بیکاری می تواند برجنبه های مختلف زندگی انسانها از جمله مسائل روانی آنها تاثیر گذارده و مشکلاتی را به بار  آورد .هدف پژوهش حاضر تعیین نقش اشتغال و بیکاری در عزت نفس و افسردگی دانشجویان می باشد در اینجا قصد ما این است که سطح عزت نفس افراد را مشخص کنیم و بگوییم که در چه سطح و میزانی قرار دارند و قصد ما این است که سطح عزت نفس انها رابا هنجارهای جامعه مقایسه کنیم . بلکه در اینجا همان طور که در عنوان پژوهش امده است  هدف مقایسه سطح عزت نفس ومیزان افسردگی در بین دو گروه دانشجویان شاغل و بیکار است تا مشخص شود در سطح عزت نفس و میزان افسردگی این دو گروه تفاوت وجود دارد و اگر وجود دارد آیا معنا دار است یا خیر.

ضرورت تحقیق

مسئله اشتغال و بیکاری در طبقه عوامل اجتماعی قرار دارد که میتوانند در حالات و بیماریهای روانی تاثیر گذار باشد .بیکاری یا از دست دادن شغل به عنوان یک رویداد مخصوصا  دربین مردان که وظیفه تامین  معاش خانواده برعهده آنهاست ودرجامعه از آنان  انتظار داشتن شغل می رود می توانند تاثیر زیادی در روحیات آنها داشته باشد. با توجه به آنچه در بالا ذکر شد نتیجه این پژوهش می تواند هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه اقدامات درمانی مورد استفاده قرار گیرد. اگر در سطح عزت نفس و شدت  افسردگی دو گروه دانشجویان شاغل و بیکار تفاوت معنی داری وجود داشته باشد میتوان از ایجاد اشتغال بعنوان عاملی برای پیشگیری از شدت افسردگی و کاهش عزت نفس این افراد استفاده کرد و یا درصورت افسرده بودن ونداشتن شغل,می توان از طریق فراهم کردن شغل در امور درمان وبهبود به آنها کمک نمود.

فرضیه های تحقیق

۱- سطح عزت نفس در گروه دانشجویان شاغل بالاتر از گروه دانشجویان بیکار می باشد.

۲- میزان افسردگی در گروه دانشجویان بیکار بالاتر از گروه دانشجویان شاغل می باشد.

تعاریف اصطلاحات تحقیق

عبارت است ازمیزان  ارزشی که فرد برای خود قائل است یک قضاوت شخصی در مورد با ارزش بودن پذیرش یا عدم پذیرش خود.(برونو,۱۹۸۶ترجمه فرزانه طاهری ومهشید یاسایی,۱۳۷۰)

سطح عزت نفس:در این پژوهش منظور از سطح عزت نفس نمره ای است که توسط پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بدست می آید.

افسردگی : اصطلاح بسیار وسیع وتاحدودی مبهم است که برای شخص  عادی حالتی با غمگینی ,گرفتگی و بی حوصلگی وبرای پزشک ,گروه وسیعی از اختلالات خلقی زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند.(پورافکاری,۱۳۷۳)

میزان افسردگی :در این پژوهش منظور از میزان افسردگی نمره ای  است که توسط پرسشنامه افسردگی یکب ه دست می آید.

دانشجو: به فردی اطلاق می شود که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲در دانشگاه پیام نور شهرستان نیشابور مشغول به تحصیل می باشد.

فرد شاغل:منظور از فرد شاغل کسی است که کاری انجام دهد ودر قبال آن کار دست مزدی دریافت کند.(برونو۱۹۸۶,ترجمه طاهری ویاسایی,۱۳۷۰)

فرد بیکار:منظور از فرد بیکار کسی است که کاری انجام نیمدهد وبنابراین دستمزدی نیز دریافت نیمکند ویا اگر حقوق ناچیزی می گیرد در قبال کاری که بالقوه میتواند انجام دهد نیست بلکه به صورت کمکی است که به او داده می شود.(برونو,۱۹۸۶,ترجمه طاهری ویاسائی,۱۳۷۰)

سازمان بندی ۳بقیه رساله:ادامه پژوهش حاضر در چهار فصل به هم پیوسته وبا این عناوین و سر فصل ها دنبال می شود در فصل دوم (پیشینه وادبیات پژوهشی)با نگاهی به مفاهیم نظری در مورد عزت نفس وافسردگی ومفاهیم وعناوین برخاسته ازآنها ضمن تعریف وشرح هر کدام به تقسیم بندی اختلالات افسردگی می پردازیم در انتهای فصل دوم مروری برپژوهش های انجام شده در زمینه عزت نفس و افسردگی خواهیم نمود. در فصل سوم (روش پژوهش )با توضیح چگونگی روش جمع آوری اطلاعات جامعه  نمونه روش نمونه گیری شرح وبیان می کردند همچنین در این  فصل روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مشخص شده وابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها را همراه با مواد اجرا و نمره گذاری ,رشد مقیاس واعتبار روایی برای هر کدام از ابزارهاو آزمونهای مورد مطالعه را مورد بحث قرار خواهیم داد.در فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته و ضمن توصیف داده ها وآزمون فرضیه های پژوهش به توصیف ویژگی های عمومی گروه آزمودنیها پرداخته و آنها رابرحسب ویژگی های جمعیت شناختی از نظر عزت نفس و افسردگی طبقه بندی کرده وبالاخره در فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) فرضیه های تحقیق هر کدام بطور مشروح مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند در یان فصل یافته های پژوهش های آینده ضمن ارائه خلاصه ای از پژوهش ما را به انتهای این رساله می رساند.

نتیجه گیری فرضیه های پژوهش

فرضیه اول

(سطح عزت نفس د رگروه دانشجویان شاغل بالاتر از گروه دانشجویان بیکار می باشد)

این فرضیه بصورت (یک دامنه)بیان شده است وبدیهی است که نتیجه آزمون فرضیه مذکور براین اساس استوار است که (میانگین عزت نفس افراد شاغل با افراد بیکار تفاوت معنی داری وجود ندارد)مورد تایید قرار نگرفتن این فرضیه همسو و موافق با بسیاری از پژوهشهای انجام شده در این راستا نمی باشد. یافته بدست آمده از این فرضیه موید تحقیقاتی است که در زمینه بیکاری واشتغال وارتباطشان با افسردگی شده است.بطوریکه نتایج بدست آمده نشان می داد که عزت نفس در بین مدیران بیکار پایینتر نبوده وبا مدت بیکاری طولانی تر کاهش نمی یابد.

فرضیه دوم

(میزان افسردگی در گروه دانشجویان بیکار بالاتر از گروه دانشجویان شاغل می باشد)

همانطور که آزمون t نشان داد فرضیه فوق مورد تایید قرار گرفت وبراساس سطحد معنی داری آزمون مذکور با ۹۵درصد اطمینان میتوانیم ادعا کنیم که میانگین افسردگی دانشجویان بیکار بطور معنا داری با میانگین افسردگی دانشجویان شاغل تفاوت دارد .این فرضیه بصورت(یک دامنه)بیان شده است وبدیهی است که نتیجه آزمون  فرضیه مذکور براین اساس استوار است که (میانگین افسردگی دانشجویان بیکار بالاتر از میانگین افسردگی دانشجویان شاغل می باشد) میانگین بدست آمده از نمرات افسردگی دانشجویان بیکار ۷۸/۱۳بطور چشمگیر وشاخصی از میانگین افسردگی دانشجویان شاغل ۱۸/۹بالاتر بود. یافته بدست آمده ازاین فرضیه موید اکثر تحقیقاتی است که در زمینه بیکاری اشتغال وارتباطشان با افسردگی شده است از جمله بررسی فیدر(۱۹۸۲)تحت عنوان بیکاری و همبسته های روان شناختی آن که از آزمودنیهای بیکار (هم مردان و هم زنان) نمرات افسردگی بالاتر ونمرات عزت نفس پایینتری داشتند.همچنین در بررسی ,فرس ومر(۱۹۸۷)نتایج نشان داد که بیکاری طولانی یا بیکاری مجدد به افسردگی کاهش یافتن امید ومشکلات مالی منجر می شود. همچنین دربررسی نصیری شیخانی (۱۳۷۳) نتایج نشان داد که افراد نمونه شاغل نسبت به نمونه  غیر شاغل از هسته کنترل درون بین تر تمایلات افسردگی کمتر اعتماد به نفس بیشتر وانگیزه پیشرفت قوی تری برخوردار بودند.

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

«كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده‌هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و با بسيح منابع ،‌مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت‌هاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد.» کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها  در  بازار کار وتولید  برای توانایی فردی مورد  بررسی قرار می دهد  و مجموعه دانش و مهارتهایی را که برای ورود به بازار کار ورد نیاز است و همچنین راهبردهای لازم را برای موفقیت در کسب و کار ارائه می نماید تا پس ازفراغت ازتحصیل چنانچه  تمایل داشته  باشی به  جای استخدام و کار برای یگران در حد توان مالی و تخصصی به تنهایی یا به کمک دوستان و نزدیکان نسبت به راه اندازی و اداره یک واحد کوچک صنعتی،کشاورزی،خدماتی ویا هنری برای کسب وکارتولیدی اقدام نمایی.سرعت روند تحولات فن اوری واقتصادی درجهان به گونه ای است و… که حتی راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی وخدماتی کوچک نیز نیازمند اطلاعات و دانش است که در این  مجموعه  سعی شده است این گونه اطلاعات در حد امکان و ضرورت ارائه شود.روحیه و تفکر کار افرینی هم در واحد های بزرگ تولیدی و خدماتی و هم درواحد های کوچک کاربرد فراوان دارد و می تواند خلا قیتها ، نواوریها و موفقیتهای زیادی را به دنبال داشته باشد اما جایگاه اصلی توسعه تفکر کار آفرینی در واحد های کوچک تولیدی و یا خدماتی است.

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاریخ تمدن ایرانخرید اینترنتی تحقیق تاریخ تمدن ایراندانلود رایگان مقاله تاریخ تمدن ایران-دانلود رایگان پروژه تاریخ تمدن ایران-دانلود فایل تحقیق تاریخ تمدن ایران

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیكوتر ساخت. سرزمین كهن ایران كه از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما به ارائه توضیحات مفصلی می پردازیم.

ملتی كه تاریخ خود را نشناسد لاجرم محكوم به تكرار آن است. بسیاری از گذشتگان این سرزمین هركدام سعی در ساختن بنای فرهنگ و تمدن آن داشته اند و اگر ضعف و خطایی از آنها سرزده است باید مورد عبرت ما واقع شود تا از تكرار چنین اشتباهاتی جلوگیری كنیم. در واقع به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیكوتر ساخت. سرزمین كهن ایران كه از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است. سرزمینی كه زرتشت، فردوسی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ذكریای رازی، ابوریحان بیرونی، سعدی، حافظ، امیركبیر و… از آن برخاسته اند و هركدام دانش و معرفت را به بشریت ارزانی داشته‌اند.

تاریخ تمدن بیانگر نقش ارزنده ایرانیان در علوم وفنون است. این سرزمین نه فقط جنگاوران وجهانگیران را در خود جای داده است، بلكه اندیشه ورزان و خردمندانی بس بزرگ از آن برخاسته اند. سرزمینی با مردمانی كه یكتاپرستی را ازهزاران سال پیش آموخته اند، راستگویی و درستكاری رسم دیرینه شان و همواره «گفتار نیك، كردار نیك، پندار نیك » راهنمای آنان بوده است و برای رسیدن به این هدف ناگزیر از ریشه كن كردن زشتی و آلودگی بودند; چرا كه در محیطی كه جولانگاه فقر، فساد ودروغگویی باشد، مجال برای عمل كردن به چنین دستورالعمل الهی وجود نخواهد داشت.

ایجاد فضای امن و آرام میسر نمی گردد، مگر آن كه به علم و دانایی میدان داده شود و این گونه بود كه از هزاران سال پیش نیاكان ما قدم در راه كسب علم و دانش نهادند و بدین ترتیب ایران تبدیل به مكانی برای برخورد علوم وفنون در دنیای باستان شد. پس از آن كه حكومتهای عظیم و قدرتمند تشكیل شدند، می بایست توجه بیشتری به فرهنگ، علم و ادب می شد و در این راه، ایرانی آن قدر گشاده دل و آزاد اندیش بود تا تفكرات متفاوت و حتی متناقض را در خود جای دهد، در طول قرنها حافظ فرهنگ و تمدنهای مختلف و خود نیز پایه ریز فرهنگ والایی بود كه نه تنها بر فرهنگ و تمدن عظیم اسلامی نفوذ و تاثیر ویژه ای داشت بلكه بر ملل و اقوام دیگر نیز اثرات پاینده و ارزنده ای باقی گذاشته است.

هنر عمده ایران همواره كسب علم و دستاوردهای فرهنگهای دیگر ملل و در عین حال ارایه خلاقیتها ودستاوردهای خود بوده است. از زمان تشكیل حكومت مادها، كه آریایی نژاد بودند، تا كنون صدهاحكومت و حاكم به قدرت رسیدند و منقرض شدند.در این میان فرهنگ ایران بر سایر فرهنگ ها اثر گذاشت و از آن ها تاثیر پذیرفت اما هیچ گاه از صحنه تاریخ محو نشد. فرهنگ و تمدن ساسانی كه میراث دوران اشكانی و از سوی دیگر مادها، هخامنشیان و سلوكیان بود، مقداری از فرهنگ سرزمینهایی چون یونان، چین، هند، ارامنه، روم و… را در خود داشت. فرهنگ دوران ساسانیان حتی بعد از ورود اعراب به ایران نیز ادامه یافت.

در دوره ساسانیان علاوه بر فتح سرزمینها وجنگهای پی در پی، علوم مختلف رشد چشمگیری یافتند، در حقیقت فرهنگ و تمدن ایرانی در آن دوران سرآمد تواناترین ملل در آسیا بود. شناخت هر چه بهتر هر كشوری باعث ارایه نظریات و تحلیلهای دقیق تر راجع به فرهنگ و تاریخ آن كشور خواهد شد و در این میان پادشاهان ساسانی از اردشیر بابكان و شاپور به بعد وسایل آشنایی ایرانیان را با علوم مختلف مهیا می كردند. در دوره ساسانیان كتب پهلوی و یونانی در كتابخانه ها و یا آتشكده ها وجود داشت. سخن از سلسله ساسانی باقدمت بیش از چهار صد سال مبحثی نیست كه با چندسطر و صفحه بتوان آن را خلاصه كرد اما تنها به گوشه ای از تلاش ایرانیان در این دوران، كه همانا تاسیس یكی از عمده ترین مراكز علمی جهان باستان است، می توان اشاره مختصر كرد.

همان طور كه در تاریخ ثبت است، سلسله ساسانیان توسط اردشیر بابكان تاسیس شد، اما پس ازچند سال توسط اعراب مسلمان كه ندای وحی را درسرزمین عربستان شنیده بودند، منقرض شد و بدین ترتیب ایران وارد دورانی نو و متفاوت از گذشته شد.در تمام دوران ساسانی حاكمان مختلف به كشورگشایی و جنگها پرداختند.

عمده ترین رقبای ایران درآن دوران روم بود. یكی از علل درگیری ایران و روم علاوه بر جاه طلبی، مسئله ارمنستان بود. حتی در یكی از این جنگها امپراطور روم به نام والریانوس توسط شاپور اسیر شد و این خود باعث اعتبار و عظمت خاندان ساسانی گشت. در این زمان علاوه برجنگ های پی درپی، آیین ها و ادیان مختلفی هم توسطبانیان و پیروان آنها اشاعه یافت همچون مانی، مزدك، بودا، مسیحیت و… اما دین رسمی ایرانیان زرتشت بود. یكی از پادشاهان معروف ساسانیان شاپور دوم؛ معروف به ذوالاكتاف بود. می گویند وی شانه های اسیران را برای عبرت دیگران سوراخ می كرد و ازشانه هایشان طناب می گذرانید و آنان را به بیگاری می گرفت، به همین دلیل نزد ایرانیان به ذوالاكتاف (صاحب شانه‌ها) معروف شده است.

در زمان همین پادشاه، اوستا در ۲۱ نسگ (كتاب) تدوین و شهرهای مختلفی تاسیس شد. نام یكی از این شهرها جندی شاپور یا گندی شاپور بود كه بسیاری ازتاریخ نویسان نام «به از اندیو شاپور» را به آن نسبت داده اند. این شهر در جنوب غربی ایران در خوزستان و نزدیك شوشتر واقع شده بود.اكثر محققین دوره تاریخی ساسانیان را مبتكراصول شهرسازی و معماری می دانند; چرا كه شهرهای زیادی در این دوران ساخته شد.

جندی شاپور در زمان شاپور اردوگاه اسرای رومی بوده است. حتی بسیاری از مورخین اعدام مانی را درگندی شاپور ثبت كرده اند. یعقوب لیث صفاری نیز براثر بیماری در این شهر درگذشت. در زمان ساسانیان تجارت رونق بسیاری داشت ایران واسط تجارت بین شرق و غرب بود. پارچه های ابریشمی حریر دركارگاههای شوشتر و جندی شاپور بافته می شد. ساسانیان در آغاز به سه خط یونانی، اشكانی و ساسانی می نوشتند. خط رایج ساسانی، به فرس میانه یا پهلوی ساسانی معروف است كه خواندن و نوشتن با آن بسیار مشكل بود. این خط قرابت زیادی با خطرایج زمان اشكانی داشت، به همین دلیل آن را پهلوی اشكانی گفته اند كه هر دو خط دارای یك ریشه است. زبان دوران ساسانیان پهلوی (فارسی میانه) بود كه درواقع پدر فارسی كنونی است. سازمان اجتماعی ایرانیان از زمان ساسانیان منظم شد. توجه و علاقه به علم، به خصوص در اواخر دوره ساسانی باعث تالیف و ترجمه كتب مختلفی از زبانهای یونانی، سانسكریت، چینی و غیره شد. 

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اولين سئوالي که در ذهن مطرح مي شود اين است که آيا بين مردان و زنان تفاوتهاي جسمي که در ورزش کردن تأثير بگذارد وجود دارد يا خير ؟ بايد بگويم بله ، در بسياري از موارد تفاوتهايي وجود دارد که برخي از آنها به نفع خانمها بوده و باعث مي شود آنها در برخي ورزشها موفق تر از آقايان باشند . به طور مثال : توانايي زنان در سرعت بخشي به دويدن بيشتر از مردان است و از آنجائيکه ميزان چربي بدن آنها نيز از آقايان بيشتر است و به عنوان منبع انرژي عمل مي کند 
در گذشته تصور مي کردند خانمها بدليل گذراندن مراحلي خاص مانند عادت ماهيانه ، حاملگي ، يائسگي و … نبايد ورزش سنگين انجام دهند در صورتيکه در حال حاضر اين عقايد منسوخ شده اند و حتي در اين مراحل نيز ورزش براي بانوان بسيار مفيد است که در ذيل به آن مي پردازيم . 
تمرينات منظم ورزش داراي فوايد مشابهي در زنان و مردان است يعني کاهش فشار خون ، پائين آوردن تعداد ضربان قلب و کاهش درصد چربي بدن که تمامي اين موارد به پيشگيري از بيماريهاي قلبي کمک مي کنند . به علاوه ، ورزش هاي توأم با اعمال وزن روي بدن ، سبب تقويت استخوانها و جلوگيري از پوکي استخوان بخصوص در خانمها مي گردد . 
  تأثيرات مثبت ورزش در دوران قاعدگي 
هيچ دليل قاطعي وجود ندارد که قاعدگي بر عملکرد بدني تأثير منفي داشته باشد . در ميان زناني که در دانشگاه به ورزش مي پردازند ، تفاوتي در حداکثر جذب اکسيژن در مراحل مختلف قاعدگي وجود نداشته است . لذا دليلي وجود ندارد که خانمها تمرينات و مسابقات ورزشي را در زمان قاعدگي تغيير دهند و يا قطع کنند . 
در برخي خانمها به علل مختلف مانند علل رواني ، ايجاد اختلالات و علائم شديد در زمان قاعدگي مانند درد ، ضعف شديد و يا علائم پيش قاعدگي مانند سردرد ، علائم گوارشي ، ممکن است در عملکرد جسمي شان در زمان قاعدگي اختلال ايجاد  شود . برخي از مطالعات نشان مي دهند که تمرينات ورزشي مي تواند در کاهش درد قاعدگي مؤثر باشد . در يک مطالعه درد قاعدگي در زنان دانشجو وقتي که به مدت يکسال تحت تمرينات جسماني قرار گرفتند تا ۵۵٪ کاهش يافت . از طرف ديگر انجام تمرينات سبک مي تواند در جلوگيري و تسکين درد قاعدگي مفيد باشد . انجام منظم اين تمرينات باعث بهبود گردش خون در ناحيه شکم ، افزايش قوام عضلات شکم و انعطاف پذيري ناحيه کمر و لگن و انبساط عضلاني ناحيه لگن مي گردد . 
بنابراين ورزش براي خانمها حتي در برخي مراحل مانند قاعدگي ، يائسگي ، پس از زايمان و … نه تنها ضرري ندارد بلکه بسيار مفيد است و حتي خانمهاي ورزشکار با قرار گرفتن در اين مراحل نيازي به تغيير و يا قطع فعاليتهاي ورزشي شان ندارند . 
فوايد ورزش در دوران حاملگي 
ورزش مي تواند براي خانم حامله بسيار مفيد باشد . همچنين وقتي خانمهاي ورزشکار حامله مي شوند . در طي دوران حاملگي به ورزش خود ادامه مي دهند . لذا بايد اثرات مفيد و خطرات انجام فعاليتهاي ورزشي طي دوران بارداري را دانسته و توصيه هاي مربوط به سالم ورزش کردن در اين دوران را به خاطر بسپاريم . 
 
فوايد انجام فعاليت ورزشي در دوران بارداري : 
نرمشها و ورزشهاي سبک با توصيه هاي لازم انجام مي شوند ، هيچ خطري براي مادر و جنين ندارند بلکه به دلايل زير مي توانند براي مادر بسيار مفيد باشند . 
ظرفيتهاي ريوي و توانائيهاي تنفسي مادر در حين بارداري را افزايش مي دهند . 
احتمال بروز برخي بيماريهاي در حين حاملگي مانند بيماري قند حاملگي و فشار خون بالا را کاهش مي دهند . 
از افزايش وزن بيش از حد مادر جلوگيري مي کند 
آمادگي و تناسب جسماني مادر را حفظ مي کنند . 
کمردرد و وريدهاي واريسي که در حاملگي شايع است کاهش مي دهند . 
شرايط روحي و خودباوري و وضعيت خواب مادر را بهتر مي کنند و باعث افزايش اعتماد به نفس در وي مي گردند . 
زايمان را آسانتر کرده و بهبودي بعد از زايمان را سريعتر ميکنند . 
به دليل ارتقاء سطح سلامت جسمي و روحي مادر به زايمان طبيعي وي کمک مي کنند
از آنجا که بر روی ورزشکاران زن پژوهش‌های دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است یک اتفاق نظر و تفاهم کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است . در اینجا به تعدادی از ویژگی های جنس مؤنث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم . اگر چه بر اساس نظرسنجی ها ، اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دوران قاعدگی هستند . اما از لحاظ فیزیکی زنانی بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکوردهای جهانی شده اند .
از آنجا که بر روی ورزشکاران زن پژوهشهای دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است یک اتفاق نظر و تفاهم کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است . در اینجا به تعدادی از ویژگی های جنس مؤنث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم . اگر چه بر اساس نظرسنجی ها ، اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دوران قاعدگی هستند . اما از لحاظ فیزیکی زنانی بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکوردهای جهانی شده اند . فعالیت ورزشی شدید سبب کاستن سطح استروژن خون می شود ، اما لزوماً بر سطح عملکرد بدنی اثری ندارند . در تمرینات با شدت برابر ، اختلافی در میزان بروز آسیبهای ناشی از ورزش در زن و مرد دیده نمی شود . قرصهای ضدبارداری هر چند ممکن است سبب تغییرات چشمگیرفیزیولوژیک در بدن زن شوند، اما تأثیر عمده ای روی عملکرد فرد نخواهند گذاشت . حاملگی در ۲ تا ۳ ماه اول ، اثر منفی روی عملکرد نمی گذارد ، لابد می دانید در المپیک سال ۱۹۵۶ ملبورن ، ۳ تن از برندگان مدال طلا حامله بودند . حتی بعد از طی حاملگی اگر وضعیت جسمی و شکل پیش از حامگی زن بازگردد ، مشکلی در رقابتهای ورزشی نخواهد داشت . ورزش سبب بهبود دانستیه ( تراکم ) استخوان زنان نمی شود بلکه فقط سبب حفظ آن می گردد . در صورت مصرف مقادیر کافی کلسیم ، ورزش احتمالاً در شکل گیری استخوانهای قویتر کمک خواهد کرد . هیچ محدودیت سنی برای شرکت در ورزشهای استقامتی وجود ندارد . حتی زنان ۸۰ ساله هم توانایی شرکت منظم در دوهای ماراتن را دارند ، اگر چه مدت زمان طی شده بیشتر خواهد بود . دقیقاً معلوم نیست که آیا زنان سریعتر می دوند یا مردان ؟ فقط می دانیم که در ازای هر دهه عمر ، زنان توانایی سرعت بخشی در دویدن به میزان ۱۴ متر در دقیقه دارند . در حالیکه این رقم برای مردان ۷ متر در دقیقه است . البته با توجه به اختلالات فیزیکی به نظر نمی رسد که زنان توانایی غلبه بر مردان در مسافتهای کوتاه را داشته باشند . اما ، عکس این موضوع در دوهای با مسافت طولانی صدق می کند که به نظر می رسد به علت چربی بالاتر موجود در بدن زنان است و به عنوان منبع انرژی عمل می کند . به علاوه تعریق در دماهای بالاتر بدن ، سبب حفظ و نگهداری بیشتر آب بدن خواهد شد . 
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حدود %۷۰ مواد اوليه مصرفي قالي ايران پشم است. از ضرورت هاي اوليه ارتقاي كيفيت قالي ايراني توجه به پشم مصرفي  آن است .در طول در طول دو دهه اخير بلحاظ عدم توجه به پشم ضربات جبران ناپذيري بر پيكره قالي ايران وارد شده است . در اين مقاله تلاش گرديده است با مطالعه موردي انواع پشم گوسفندان استان خراسان جايكاه آن در قاليبافي ايران از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد. شناسايي ويژگي هاي پشم گوسفندان ايراني و  مزيت نسبي آنها در  استفاده در قالي ايران از ديگر اهداف نگارش مقاله بوده وتامل بيشتري در مورد نژادهاي خراساني بعمل امده است
مقدمه: يقينا يكي از مهمترين دلايل توسعه قاليبافي د رمناطق كوهستاني وجود اصلي ترين ماده  اوليه مورد نياز اين هنر و صنعت همانا پشم بوده است . نگاهي به فرش مناطق مختلف ايران در طول تاريخ نيز نشانگر صحت اين نظر مي باشد كه قاليبافي در مناطقي از توسعه كمي و كيفي برخور دار بوده است كه اصولاً در آن مناطق پرورش گوسفند وجود داشته و گوسفندان آن مناطق داراي پشم قابل توجه و كيفي مي باشند. اگر بنا به نظر محقق بزرگوار سياووش آزادي مبدا اوليه فرشبافي در ميان عشاير بوده و از آنجا به روستا و سپس به شهر و حتي به دربار  راه يافته ، مهمترين دليل آن وجود پشم گوسفندان عشاير بوده است .نگاهي به قاليهاي بيادگار مانده از دوره شكوه ،عظمت و اوج قالي ايراني و بررسي كيفيت مواد اوليه مصرفي آنها براين نكته تاكيد دارد كه قالي ايران با استفاده از پشم گوسفندان ايراني توانسته است به نقطه اوج خود برسد .
بيان مساله:
قريب به ۷۰% پشم گوسفند ايراني در قاليبافي مصرف ميگردد.شناخت و معرفت نسبت  به ويژگيهاي پشم گوسفندان و مزايا و محدوديتهاي آنها مي تواند بخشي از مشكلات فراروي قالي ايران را برطرف نمايد.انجام اقدامات اساسي  در فرايند تهيه خامه قالي اعم از تقويت نژادهاي مناسب ،رعايت اصول پرورش پشم و پشم چيني،سورت و شستسشوي علمي،ريس و رنگرزي مطلوب در افزايش ارزش افزوده قاليبافي موثر است.بنا براين مساله اصلي آن است كه آيا اصولا پشم گوسفندان ايراني يا حداقل بخشي از آن داراي مزيت نسبي جهت مصرف در قاليبافي  ميباشد؟نژادهاي برنر كدامند؟چگونه ميتوان از پتانسيلهاي بالقوه موجود استفاده نمود؟دردو دهه اخير بدليل  اختلاف قيمت شديدي كه بين پشم و گوشت بوجود آمده انگيزه پشم چيني بهنگام ذبح گوسفند كاهش  يافته،درنتيجه يكي از مهمترين چالشهاي فرش ايراني كاربرد پشم دباغي شده درقاليبافي است.خروج پشم از مرزهاي شرقي و واردات آن به خاطر بخش نساجي و  استفاده از اين الياف در فرايند تهيه خامه قالي ابهام دارد!بنا بر اين موضوع فراوري  و پرورش پشم يكي از مهمترين موارد موثردر كيفيت قالي است.استفاده از پشم مناسب در توليد خامه قالي از بسياري عيوب فرش همچون دورنگي،رگه دار شدن ،نمدي شدن ،بري بري شدن ،ذرتي شدن ،عدم شفافيت رنگي جلوگيري نموده ضمن آنكه چگونگي استفاذه از آن نقش موثري در قيمت تمام شده فرش بافته شده دارد .
مواد و روش ها :در اين مقاله تلاش گرديده است ضمن استفاده از برخي منابع موجود در زمينه پشم اعم از كتب ،مقالات ،پايان نامه هاي دانشگاهي از نژاد هاي مختلف گوسفندان خراسان نمونه برداري و با همكاري آزمايشگاه الياف شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس مشخصه هاي مختلف الياف پشمي موجود در خراسان منجمله طول الياف ،قطر الياف ،تعداد وجعد … و همچنين ميزان رنگ پذيري و شفافيت رنگي آنها محاسبه شود. همچنين با مشاهده قاليهاي بافته شده با هريك از اين پشم ها تلاش گرديد كه مزايا و محدوديت هاي كاربرد در انواع پشم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .همچنين به منظور اشراف مقاله بر نتايج حاصل از كاربرد پشم هاي مختلف با عوامل جمع آوري پشم در مناطق مختلف استان بالاخص در منطقه بشرويه فردوس ،سربيشه بير جند ،توليدكنندگان فرش دستباف ،پيش كسوتان فرش و تعدادي از مديران واحد هاي ريسندگي و پشم شوئي مصاحبه عميق به عمل آمد .
يافته ها:
 از دويست نوع نژاد گوسفندي كه بصورت شناخته شده در سراسر جهان پراكنده شده اند بالغ بر ۲۸ نژاد مختلف گوسفند در ايران مورد شناسايي قرار گرفته اند كه عبارتند از: بلوچ ، سنجابي ،مهرباني ،شال ،مغاني ،كلكوهي ،قره گل ،كبود شيراز ،قزل ،افشاري ،تركي ،ماكويي ،فراهاني ،كرماني ،بختياري ،سنگسري ،نائيني ،زندي ،لري ،كردي ،زل ،جمهور ،تركا شوند مريوان ،خويي ،وارتيه شاهپور ،اروميه ،مكري سياه . 
از ميان نژادهاي فوق الذكر پشم نژادهاي بلوچي ، كلكوهي ، بختياري ، ماكويي ، به رنگ سفيد و گوسفند نژاد فراهاني داراي پشم متمايل به سفيد نخودي و نژادهاي كرماني ، تركي ، افشاري و مغاني داراي پشمي به  رنگ سفيد متمايل به شكري و مابقي نژادها پشم آنها به رنگ هاي متنوع ميباشد . مطابق با آمارهاي موجود در وزارت جهاد كشاورزي بالغ بر هفتاد ميليون راس گوسفند در ايران وجود دارد كه بيشترين فراواني به ترتيب مربوط به گوسفندان بلوچي با۲/ ۲۹٫%، سنجابي با۸/۱۰%، مغاني با۷/۹%، قره گل خاكستري با ۹%، كردي ۹/۶%، زل ۲/۶%، قره گل سياه۶% و لري بختياري ۲/۵% ،كمترين نژادها به ترتيب مربوط به نژادهاي سنگسري ۴%، افشاري و ماكويي هر كدام ۲/۳%، مهرباني ۷/۲%، ساير نژادها ۶/۳% ميباشد . توليد پشم در گوسفندان نژادهاي مختلف متفاوت بوده كه بيشترين توليد مربوط به گوسفند نژاد بختياري بين ۳-۴ كيلوگرم و نژادهاي خراساني گوسفند بلوچي  5/1-5/2 كيلوگرم ، قره گل با ۲-۳ كيلو ، كردي ۵/۱-۲ كيلو و مغاني با ۵/۱-۵/۲كيلو توليد پشم دارند بيشترين درصد راندمان پشم گوسفندان ايراني مربوط به واريته رضائيه با ۷۴-۹۴% و كمترين آن مربوط به واريته مكري با ۴۴% مي باشد . درصد راندمان در بين گوسفندان خراساني به ترتيب بلوچي با ۵۰-۶۵%، قره گل ۴۵-۵۰%، كردي با ۵۰-۵۵%، و مغاني ۶۵% مي باشد . از نظر ظرافت پشم گوسفندان بلوچي با ۱۸-۳۱ ميكرون ، شال با ۲۸-۳۴ ميكرون ، فراهاني با ۲۵-۲۸ميكرون ، كرماني با ۲۳-۲۷ميكرون ، زندي با ۲۲-۲۳ميكرون ظريفترين پشم هاي گوسفندان ايراني محسوب ميگردند. نژاد كردي با ۳۱-۳۵ ميكرون و نژاد قره گل با ۳۵-۴۰ ميكرون ضخيمترين پشم خراساني است و واريته هاي مكري با ۴۰-۴۵ ميكرون، قزل با ۳۵-۴۰ ميكرون ، مريوان با ۴۰-۴۲ ميكرون داراي بيشترين ضخامت و قطر الياف در بين گوسفندان ايراني مي باشند. ضخامت مابقي نژادها بين ۲۵-۳۵ ميكرون ميباشد . طول الياف گوسفندان داراي پشم ظريف ايراني بين ۱۱-۱۶ سانتي متر ، پشم متوسط بين ۱۶-۲۰ سانتي متر و پشم ضخيم بين ۲۰-۲۴ سانتي متر ميباشد . گوسفندان مريوان و قزل با ۸ سانتي متر ، سنگسري با ۱۱ سانتي متر واريته رضاييه با ۸-۱۰ سانتي متر داراي كمترين طول الياف و گوسفند واريته مكري با ۲۴ سانتي متر در طول الياف بلند ترين الياف را دارا ست . تعداد جعد در ده سانتي متر در مورد نژادهاي مختلف گوسفندان ايراني نيز متنوع است. گوسفندان كلكوهي ، رضائيه ، بلوچ و زندي به ترتيب با ۶۰،۵۵،۵۰،۴۵ در هر ۱۰ سانتي متر داراي بيشترين جعد و گوسفندان لري با ۱۰ جعد كمترين جعد را داراست . تجعد ساير نژادها نيز بين ۲۵-۴۰ در هر ده سانتي متر ميباشد .
نسبت پشم سفيد به پشم رنگي و الوان نيز در بين استان هاي مختلف متفاوت است استان كرمانشاه با نسبت ۹۵% پشم سفيد به الوان و پس از ان استان هاي خراسان ، اذربايجان ، خوزستان ، كردستان و و مازندران به ترتيب با ۸۵%،۷۵%،۵۰%،۳۰%و ۱۰% پشم سفيد نسبت به پشم الوان در رده هاي بعدي قرار دارند.
از نقطه نظر نرمي و زبري پشم گوسفندان ايراني را به سه گروه نرم ، نيمه زبر و زبر طبقه بندي مي نمايند كه پشم نرم بيشتر در خراسان و بخش هايي از استان هاي كرمان و خوزستان ، پشم نيمه زبر بيشتر در استان هاي مازندران ، كردستان و تعدادي از شهرهاي استان خراسان توليد ميگردد .
با توجه به شاخص هاي مرغوبيت پشم براي قاليبافي منجمله ظرافت ، نرمي ، جعد ، رنگ ، رنگ پذيري و شفافيت رنگي به ترتيب گوسفندان بلوچي خراسان ، عربي اهواز ، كرمانشاه ، ماكويي توليد كننده مرغوبترين پشم مي باشند .
با عنايت به اينكه بالغ بر هفتاد ميليون راس گوسفند در ايران وجود دارد بنابراين اگر محصول نهايي هر گوسفند را معادل يك كيلو پشم شسته اماده ريس فرض نماييم و چنانچه ۷۰% پشم توليدي را قابل مصرف در قاليبافي فرض شود سالانه بالغ بر هفتاد هزار تن پشم در ايران توليد ميگرددكه چهل و نه هزار تن آن آماده مصرف در قاليبافي است . از طرف ديگر چنانچه توليد فعلي فرش را بصورت ميانگين سالانه پنج ميليون متر مربع فرض و براي توليد هر متر مربع فرش معادل چهار كيلو پشم ( با در نظر گرفتن افت ريسندگي )در نظر بگيريم تنها معادل بيست هزار تن پشم مورد نياز بخش قاليبافي است . ملاحظه ميگردد كه نه تنها نيازي به واردات پشم براي تهيه خامه فالي نمي باشد كه بخش قابل توجهي از پشم توليدي را ميتوان در ساير بخش هاي زير مجموعه نساجي يا سابر دستبافته ها مورد استفاده قرارداد. واردات پشم بمنظور تهيه نخ ظريفتر يا تهيه خامه نرمتر و مخلوط نمودن با پشم داخلي انجام ميگردد كه تحقق اين مورد با توجه بيشتر به نژادهايي كه توليدكننده پشم مرغوبترين ميباشند امكانپذير ميباشد .
در استان خراسان نيز بالغ بر ۱۵ ميليون گوسفند توليد كننده حداقل پانزده هزار تن پشم آماده ريسيدن مي باشند و اين در حاليست كه در خراسان بزرگ بالغ بر يك ميليون متر مربع فرش در سال توليد ميگردد چنانچه به ازاي هر مترمربع چهار كيلوگرم پشم در نظر گرفته شود اين استان بالغ بر يازده هزار تن پشم مازاد دارد. مشهورترين نژاد هاي گوسفندان استان خراسان از نظر كيفي به ترتيب بلوچي ،مغاني ،كردي و قره گل مي باشد %۷۵ گوسفندان استان از نژاد بلوچ ،%۲۰ كردي ،%۵ قره گل ،%۵ مغاني  ، %۵ لر و  باقيمانده  نژاد هاي مختلف مي باشد .مقر و زيستگاه اصلي گوسفندان بلوچي خراسان جنوبي و رضوي مي باشد كه با توجه به موقعيت اقليمي بهترين نوع پشم در منطقه بشرويه و سربيشه توليد مي گردد .گوسفند بلوچي دوبار در سال چيده مي شود .لازم به ذكر است كه عمده ترين هدف پرورش گوسفند بلوچي پشم آن مي باشد و هدف هاي ديگر منجمله گوشت و شير و … از اهميت كمتري بر خور دار است .نژاد مغاني گوشتي است و زيستگاه اصلي آن دشت مغان و شهرستان ها ي سراب ،مشكين شهر ،اهر و اردبيل مي باشد و از آنجا به خراسان آورده شده. رنگ پشم گوسفند مغاني سفيد نخودي و شكري و بنابراين نسبت به گوسفند بلوچ از اهميت كمتري برخوردار است .همچنين از نظر نرمي نيز بهيچوجه قابل مقايسه با پشم بلوچي نمي باشد و فوق العاده خشن مي باشد .چون اين الياف داراي مدولاي بزرگ مي باشد شفافيت رنگي ندارد و استفاده از آن در قاليبافي اصولاً توصيه نمي گردد .نژاد كردي عمدتاً در نواحي شمال استان خراسان توسط قبايل كردي كه از دوره صفويه به اين منطقه مهاجرت نموده اند پرورش داده ميشود. بلحاظ سرما تنها يكبار در سال چيده مي شود. رنگ پشم گوسفند كردي از نخودي تيره تا خرمايي و قهوه اي مي باشد. لذا براي بافت سفره هاي كردي خراسان مصرف مي شود . گوسفند قره گل عمدناَ به لحاظ پوست آن پرورش داده مي شود و پشم آن نسبت به ساير نژادها از اهميت بسيار كمي برخوردار است .پشم گوسفد بلوچي نسبت به گوسفند كردي ازقدرت جذب رنگ  بيشتري برخوردار است و نسبت به گوسفند مغاني  نيز همينطور.در شرايط مساوي راندمان پشم بلوچي در بافت قالي نسبت به ساير نژاد هاي پرورش داده شده در سطح استان %۱۵۰ است. بطوريكه براي هر متر مربع  قالي تجاري ۵/۲ كيلو خانه پشمي بلوچ مصرف ميگردد .در مورد نژاد كردي اين مقداربه۷۵/۳ كيلو گرم ميرسد . تهيه مخلوطي شامل %۶۰ بلوچ %۲۰ كردي %۲۰ مغاني ميتواند ضمن تامين نسبي مرغوبيت  قيمت تمام شده آن را تا حدود زيادي كاهش دهد، به شرط آن كه عمليا ت حلاجي ومخلوط كني با دقت خاصي انجام گردد .
تجزيه و تحليل يافته ها : يافته هاي تحقيقي حاكي از آن است كه : 
پشم توليدي در داخل كشور كشور نياز قاليبافي كشور را  تامين مي نمايد و نيازي به    واردات پشم از خارج از كشور نمي باشد .
بر خلاف تصور بسياري پشم گوسفندان ايراني با لاخص نژادهاي بلوچي ،كرماني ،نائيني ،كلكوهي ،ماكويي ،فراهاني ،عربي اهواز ،مرغوب ترين الياف براي بافت قالي هاي ظريف مي باشند اين الياف داراي درخشش رنگي فوق العاده بوده در مقابل عمليات نمدي شدن نسبت به پشم مرينوس از مقاومت  بيشتري برخوردار است .
بمنظور نجات قالي ايران مي بايست راهكارهايي انديشيده شود كه قيمت پشم معادل قيمت گوشت از دامداران خريداري و مابه تفاوت آن به صورت يارانه از طرف مركز ملي فرش ايران  يا وزارت جهاد كشاورزي به دامدار پرداخت گردد .اين مورد در مورد گوسفنداني كه داراي پشم سفيد و ظريف و نرم ميباشد از اهميت بيشتري برخور دار است 
موادرنگرزي طبيعي تكميل كننده جلوه و زيبايي و درخشندگي خامه پشمي تهيه شده از الياف گوسفندان نژادهايي همچون بلوچي ،كرماني ، ،عربي اهواز و … مي باشند حتي الامكان براي رنگرزي خامه قالي تهيه شده از پشم ايراني مي بايست از مواد رنگرزي طبيعي استفاده شود .
بهداشتي نمودن آغل گوسفندان ، آموزشي پشم چيني و استفاده ار ماشين هاي پشم چيني برقي ،تهيه مخلوط مناسب در كارخانه پشم ريسي ،شستشوي مناسب پشم قبل و بعد از عمليات ريسندگي، كيفيت خامه پشمي را فوق العاده ارتقا  مي دهد.
شستشوي گوسفند قبل از پشم چيني باعث كاهش هزينه هاي مربوط به عمل آوري خامه پشمي مي شود ضمن آن كه براي گوسفند نيز مزاياي قابل توجهي دارد .                  
۷-همكاري مستمر ارگانهاي ذيربط منجمله مركز ملي فرش/جهاد كشاورزي/دامپزشكي و اتحاديه هاي ضروري است.
۸-نجات فرش ايراني در گرو توجه به مواد اوليه بالاخص پشم است، انجام پزوهشهاي اساسي در اين زمينه ضروري است
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شـناخت هـر چيزى از دو طريق ميسر است: اول از طريق شناخت اضداد آن از بـاب((تعرف الاشـيا بـاضدادها)) كـه ايـن نوع شناخت را در اصطلاح شناخت جدلى مى نامند. دوم شـناخت از طـريق علل و اسباب و ريشه هاى آن و اين نوع شناخت رااصـطلاحات شـناخت برهانى مى گويند كه بوعلى سينا اين نوع شناخت را بهترين نوع شناختها و شناخت تام معرفى كرده است چنان كه گفت:
و الـعلم التام فى باب التصديق ان يعلم الشى باسبابه و در اصطلاح فلاسفه رأج است كه : ذوات الاسباب لاتعرف الا باسبابها.
از آنـجا كـه هر حادثه و پديده اى داراى علل و عواملى است كه در پـيدايش آن نقش مستقيم يا غير مستقيم داشته و انقلاب اسلامى ايران نـيز از ايـن قانون مستثنى نيست اگر بخواهيم شناخت كامل و آگاهى صـحيحى از آن داشـته باشيم بايد علل و عواملآن را كه در پيدايش آن نـقش داشـته اند بـشناسيم زيـرا بـدون شناخت ريشه ها شناخت اصل انـقلاب ميسر نخواهد بود لذا ما در اين درس در صدد آنيم تا آنجا كـه فـرصت اجازه دهد در اطراف علل و ريشه ها آن بحث و بررسى كنيم هـر چـند كه علل وعوامل انقلاب بسيار بوده و ما را در اين مختصر فـرصت بـررسى هـمه آنـها نـيست لذابه برخى از آنها كه از اهميت بـيشترى بـرخوردار بـوده و دخـالت مـستقيم ترى درپـيدايش انـقلاب داشته اند مى پردازيم.
قبل از شروع در بحث تذكر دو نكته لازم است:
۱ – از آنجا كه اين مباحث و مطالب براى تدريس در دانشكده تنظيم گـرديده است باتوجه به وقت اندك و محدود بودن ساعات درسى در يك تـرم امـكان بـررسى گسترده و همه جانبه علل و عوامل انقلاب اسلامى ميسر نيست لذا به بخشى ازعلل آن هم بصورت اختصار پرداخته خواهد شد.
۲ – عـللى كـه مورد بررسى قرار مى گيرند اين چنين نيست كه همگان در يـك سـطح بوده و داراى نقش مساوى باشند بلكه بعضيها نقش عمده را ايـفا كرده و بعضى ديگر در آن حد از نقش و اثر نيستند و مردم جـامعه ما نيز به همه آن علل يكسان معتقد نبوده و بلكه ممكن است عـلتى بـراى عـده اى از آنچنان نقشى برخوردار بوده كه موجب طغيان آنـان مى شده ولى در نظر ديگرى چنان نبوده باشد ولى در مجموع اين عـلل و عوامل زمينه پيدايش اين انقلاب را فراهم نموده و مردم را عليه نظام حاكم شورانده است اينك بيان آن علل : 
۱ – مذهب 
در ايـران از اوأل قـرن اخـير ايدئولوژى و مكاتب گوناگون مطرح شـده و مـردم رابـسوى خود فرا مى خواندند و آنها عبارت بودند از ((نـاسيوناليسم)) تـحفه غـرب , و((ماركسيسم – لنينيسم)) ارمغان شـرق و ((اسـلام)) كـه از قـبل در ايـن سـرزمين وجودداشته است و مـبلغين هـر كـدام سـعى داشـته اند كـه با نشان دادن جامعه كمال مطلوب پيروان بيشترى را به خود جلب نمايند.
امـا آن دو مـكتب هر چند كه در ابتدا طرفدارانى پيدا كرده و با شـعارهاى پـر آب ورنگشان عده اى را در اطراف خود جمع كرده و حتى احزاب و گروههأى نيز تشكيل داده و تحت عنوان رهأى بشر از سلطه استعمارگران فعاليتهأى نيز داشته اند اما دراثر بروز جريانهايى در جهان چهره دروغين تبليغات سياسى آن دو آشكار گشته واميدى كه طـبقات روشـنفكر بـه آنـها بـسته بـودند تبديل به ياس شده و از آن ايدئولوژيها و مكتبها سر خورده و بيزار شدند ولى اسلام همچنان بـه خـاطر حقانيت و صداقت خود جاذبه خود را حفظ كرده و به زندگى خـود ادامـه مـى دهد و مـردم فهميدند كه تنها راه نجات و تنها ره رهـأى از يـوغ استبداد و استعمار همانا راه اسلام راستين است نه راه شـرق و غـرب زيـرا هـمه جنايتها و اسارتها براى جوامع بشرى درجهان كنونى از صاحبان همين مكاتب شرقى و غربى است آنگاه آنان چـگونه مى توانند مكتبى در جهان ارأه دهند كه مايه نجات و وسيله رهـأى از زير سلطه آنان باشد لذا امام خمينى((ره)) در ۲۸ جمادى الـثانى سـال ۱۳۹۲ هـجرى قمرى در بخشى از پيام خود به دانشجويان مـسلمان مـقيم آمريكا و كانادا چنين فرمود: (…اگر دول اسلامى و مـلل مـسلمان بـه جـاى تـكيه بـه بـلوك شرق و غرب به اسلام تكيه مى كردندو تعاليم نورانى و رهأى بخش قرآن كريم را نصب عين قرار داده و بـكار مـى بستندامروز اسـير تجاوزكاران صهيونيزم و مرعوب فانتوم آمريكا و مقهور سياست سازشكارانه و نيرنگ بازيهاى شيطانى شـوروى واقع نمى شدند… تا روزى كه ملت اسلام پايبند اين مكتبهاى اسـتعمارى مـى باشد و يا قوانين الهى را با آن مقايسه مى كند و در كـنار هـم قـرار مـى دهد روى آسـايش و آزادى نـخواهد ديـد و اين مـكتبهأى كه از چـپ و راسـت بـه مـلت اسلام عرضه مى شود فقط براى گـمراهى و انـحراف آنـان است و مى خواهند مسلمانان را براى هميشه خوار و ذليل و عقب مانده و اسيرنگهدارند و از تعاليم رهأى بخش قرآن دور سازند.
حـاصل آنـكه نـاسيوناليسم و مـاركسيسم بـخاطر مـاهيت الحادىشان نـتوانتسند دراعماق دلها نفوذ كنند و نتوانستند حمايت توده ملت را به خود جلب نمايند و هرچند كه در ابتدا طرفدارانى پيدا كرده ولى به مرور زمان يكى پس از ديگرىطرفدارانشان را از دست داده و خلاصه نتوانستند در اين مملكت اسلامى دوام بياورند.
امـا اسـلام بـعنوان يـك مذهب و مكتب الهى از دير زمان در اعماق دلهاى اقشاروسيعى از مردم جامعه ما نفوذ كرده و مردم را به خود جـلب نـموده بـود اسلام بعنوان يك مذهب حاكم در همه جا (از شهرها گـرفته تا دورترين نقاط مملكت) و در همه اقشار (از غنى و فقير, كـارگر و كـشاورز, دانـشجو و روشنفكر , مردان و زنان) حضورفعال خود را حفظ نموده و در همه شئون زندگى اين ملت حاكميت داشت لذا بـاهمه تبليغات مسموم و گسترده اى كه عليه اسلام از ناحيه دشمنان آن مـى شد و بـاهمه سـمپاشيها كه مى شد (كه مى گفتند اسلام قادر به اداره اجـتماع كنونى نيست وقدرت رهأى بخشى از سلطه استعمار را نـدارد و …) بالاخره اسلام قدرت خود رانشان داده و كاخ ستمشاهى را درهم فرو ريخته و دست اجانب را از اين مملكت كوتاه نموده است و بـه شــرق و غــرب نـشان داد كـه تـنها مـكتبى كـه در بـرابر تـجاوزاتآنان ايستاده و مردم را از زير سلطه آنان خارج مى نمايد اسـلام اسـت و به مسلمين نيزفهماند تنها مكتب رهأى بخش اسلام است نـه مـكاتب شـرق و غـرب پـس براىرهأى خود به اسلام و قرآن تمسك نمأيد نه به مكاتب ديگر. 
۲ – اسلام زدأى نظام حاكم 
جـهان غـرب در جـنگهاى صليبى (كه از قرن ۱۱ تا ۱۳ ميلادى به طول انجاميد) به قدرت و عظمت اسلام پى برده و فهميد تنها قدرتى كه در برابرش استقامت كرده وقد خم نمى كند اسلام است لذا در صدد برآمده بهر طريق ممكن اسلام را از صحنه روزگار محو نموده و يا اگر نامى از اسـلام باقى مانده از محتوى تهى باشد و ديد اين نقشه با جنگ و لشكركشى قابل پياده شدن نيست زيرا مردم مسلمان در اثر جنگ به هم پـيوسته از اسـتحكام بـيشترى بـرخوردار مى شوند لذا در صدد نقشه ديـگرىبرآمده و آن اين بود كه : از طريق عوامل نفوذى كه از خود مـمالك اسلامى انتخاب مى شوند و به قدرت مى رسند بايد از درون اسلام زدأى نمود و آن را از درون پوساند و براى اجراى چنين نقشه اى در كـشورهاى اسـلامى مـهره ها انـتخاب كرده ونوكرهاى كر و كور و چشم بـسته بـه قـدرت رسـاند لـذا افـرادى هـمانند رضاخان درايران و اتـاتورك در تركيه و آل سعود در حجاز و نوكرهاى امثال اينها را در كـشـورهاىاسلامى ديـگر بـه قـدرت رسـانده در صـدد مـحو اسـلام بـرآمده اند البته اين نقشه از قبل يعنى پس از جنگهاى صليبى بوده ولى در قرن اخير از شدت بيشترى برخوردارشد.
عـلماى اسـلام و پـيشوايان دينى به اين مسئله پى برده و در مقام بـيدارى مـسلمين برآمده و با استعمار در همه جوانب آن به مبارزه برخاسته اند كه ما در درس سوم به گوشه اى از آنها اشاره كرده ايم.
سـيد جـمال الدين اسدآبادى در يك قرن قبل چنين مى گفت: مسلمانها بـايد بـدانندكه انـگليس قصد براندازى اسلام را داشته و مى خواهد مـسلمانان را در هـر جاى كره زمين نابود سازد هر چند كه اين كار شدنى نيست.
نـخست وزيـر انـگلستان ((گلادستون)) در سال ۱۸۸۷ ميلادى در برابر نمايندگان كشورخود نطق مهيجى ايراد كرده و در ضمن آن يادآور شد كه : تا زمانى كه قرآن خوانده مى شود و كعبه طواف و نام محمد صلى الـله عـليه و آلـه و سـلم در بـالاى مـا ذنه هابعظمت برده مى شود مـسيحيت در خـطر بزرگ قرار دارد پس بر شما باد كه قرآن راتحريف كـرده و كعبه را تخريب نموده و نام محمد صلى الله عليه و آله و سلم را ازبالاى ما ذنه ها محو نمأيد.
هـمانگونه كه از عملكرد آنان پيداست تمام هم آنان محو و نابودى اسـلام وبرگرداندن ملت اسلامى به دوران جاهليت است تا بتوانند به درسـتى و راحـتى آنـان را بـه زيـر سـلطه خود درآورند البته اين كارشان هيچگاه بى پاسخ نمانده است.
در پـنجاه سال اخير مبارزه با اسلام و مسلمين و سلب حقوق و بردن امـوال و مـنافعآنان در تركيه و ايران صورت جدىترى به خود گرفت الـبته در ايران تا ۲۵ سال -تقريبا – كارگردان اصلى اين مبارزه انگليس بوده و در ۲۵ سال اخير آمريكا.
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جوشکاری چدن-دانلود اریگان مقاله جوشکاری چدن-خرید اینترنتی تحقیق جوشکاری چدن-تحقیق جوشکاری چدن-دانلود رایگان سمینار جوشکاری چدن-دانلود رایگان پروژه جوشکاری چدن

این فایل در۱۳صفحه قابل ویرایش تهخیه شده است وبه موارد زیر می پردازد:
تعریف چدن-صنعت گاز-جوشکاری چدن ها-جوش پذیری چدن ها و….
توضیحات کامل تر در قسمت بعدی برای آشنایی بیشتر شما ارائه خواهد شد

جوش کاری از علوم قدیمی بوده که از عصر آهن به بعد به نحوی در رابطه با اتصال فلزات مورد استفاده قرار می گرفته است و با کشف آهن و نیاز به ساخت ابزار ، بشر برای اتصال فلزات ، فنونی را آموخت و تحولات اساسی در این زمینه عمدتا” در اواخر قرن ۱۹ میلادی آغاز شد و پایه آن چه امروز تکنولوژی جوش کاری نامیده می شود ، نهاده شد .

الکترود ذغالی توسط Bernardo روسی در سال ۱۸۸۵ میلادی ، الکترودهای پوشش دار توسط Kjellberg سوئدی در سال ۱۹۰۷ میلادی و روش جوش کاری با گاز محافظ و الکترودهای غیر مصرفی (TIG) توسط آمریکایی ها در دهه سال ۱۹۳۰ توسعه و در طول جنگ جهانی دوم همراه با روش های متکی بر استفاده از گاز محافظ و الکترود مصرفی (MIG/MAG) به عنوان روش های صنعتی کاربرد گسترده ای یافت و امروزه در برخی از روش های موجود ، ربات های جوش کاری می توانند اجرای قطعات کار را دیده ، محل شروع و اختتام اتصال را تعیین نموده و عملیات جوش کاری را به صورت کاملا” خودکار انجام دهند . 

جوش کاری مکانیزه بیش از ۳۰ سال است که در نقاط مختلف دنیا در خطوط لوله به کار گرفته شده است . این روش ابتدا در خطوط دریایی مورد استفاده قرار گرفت . در اولین پروژه خط لوله به طول ۲۹۷۳ کیلومتر توسط خط لوله آلیانس اجرایی گردید و تا به امروز نزدیک به ۰۰۰/۴۰ کیلومتر توسط این روش مورد جوش کاری قرار گرفته است .

با توجه به آماده بودن دستگاه جوش مكانيزه در نظر است آزمايش هاي لازم بر روي جوش هاي انجام شده با بهره گيري از روش اولتراسونيك (U.T) كه از دقت و سرعت عمل بالايي نسبت به تست راديوگرافي برخوردار است ، استفاده گردد . 

باتوجه به تست این سیستم در مرکز آموزش جوش تأسیسات گاز ری در سال ۸۶ و همچنین در سایت عملیاتی در سال ۸۷ ، دستگاه جوش اتوماتيك در مقايسه با روش دستي از مزاياي مهمي از جمله : سرعت بالا (در روش مکانیزه تقریبا” ۳ برابر روش دستی) ، نرخ رسوب بالا (در روش دستی ۳۶/۱ کیلوگرم در ساعت و در روش جوش مکانیزه ۶/۳ 

کیلوگرم در ساعت ) ، کاهش نرخ تعمیرات جوش بین صفر تا ۳۰% ، كم شدن تعداد پاس هاي جوش كاري ، كاهش زمان اجراي كار با توجه به تعداد پاس هاي كمتر ، كاهش درصد تعميرات و عيوب جوش ، عدم حضور سرباره ، جرقه و دود بسیار کم ، عدم امکان بروز عیوبی مانند لکه قوس (Arc burn) و سوختگی کنار جوش(L.O.F) ، کاهش زمان آموزش اپراتورها (صرف مدت زمان ۲۵ساعت) ، کاهش نيروي ماهر و دارا بودن اپراتوري آسان برخوردار مي باشد . 

به منظور تغيير در تكنولوژي جوش كاري خطوط لوله از روش دستي به مكانيزه با هدف افزايش راندمان كاري ، بهبود در كيفيت جوش و صرفه جويي در زمان ، دستگاه جوش اتوماتيك در مسير خط لوله هشتم سراسري حد فاصل ابركوه نايين به ضخامت ۱۲۵ /۱ اينچ مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت .

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق  سير تحول وتطور نقوش محرابي-دانلود رایگان تحقی  سير تحول وتطور نقوش محرابي-دانلود رایگان مقله  سير تحول وتطور نقوش محرابي-دانلود ریا پروژ  سير تحول وتطور نقوش محرابي-تحقیق  سير تحول وتطور نقوش محرابي

ی فیل در۴۵صه بال ویرایش تهیه شده وشامل موار زیر ست:
در این تحقیق در ابتدای امر سعی بر آن شده تا معنی و مفهوم محراب در فرهنگهای لغت و همچنین جایگاه آن در ادبیات عرفانی ارائه شود . در مرحله بعد تقسیم بندی های مختلف و نظریاتی که در مورد ریشه محراب و منشا پیدایش این نقش می باشد مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هر کدام توضیحات لازم ارائه شده استدر ادامه طلب به توضیحات بیشتر توجهنمایید.

طراحی سنتی ایران اساساً پيش از تاريخ يعنی پيش از پيدايش خط – شکل گرفته است .می دانيم که بشر طراحی را از مرحله غار نشينی آغاز کرده است ، دوره ای که سنگ ساده و نتراشيده را به عنوان ابزار به کار می برد ، اما انسان این دوره دارای ره آوردهای مهم فرهنگی است که در نقش پردازی او اثر گذاشته است . همچنين دوره های نوسنگی ، مفرغ تا آهن هر يك برای انسان یا در هر دوره ای انسان برای ما دارای ره آوردهای مشخصی است که بايد شناخته شود ، زيرا در هر يك از دوره ها به حسب وضع اجتماعی و اقتصادی انسان ، دسته ای از نقشها آفريده شده است . گذشته از اين ، اعتقادات انسان در هر دوره هم باعث پيدايش نقشه هائی شده است که بايد به آنها پرداخت .

عمده مبانی طراحی سنتی ايران مذهبی است ، اما پيش از رسيدن به آن مبناها بايد گفت که حتی نخستين نقشهائی هم که انسان کشيد ،بنيان مذهبی دارد ؛ يعنی به طور عمده جادوئی است . هر گونه باور به نيروئی بيرون از طبيعت يا ماوراء طبيعت ، بنيانی برای مذهب است ، ولو اين که ما امروز آن گونه باورها را جزو مذهب نشماريم . مثلاً جادوگری کاری کاملاً مذهبی است و اتفاقاً همه نقاشيهای آغازين انسان هم دارای بنياد جادوئی است ، زيرا از آن جهت نقش گاو وحشی يا گوزن را به ديواره غار کشيده اند که به آن تيراندازی کنند ، چه انسان باور داشت که اگر تصوير چيزی را تسخير کند ، خود آن را هم تسخير خواهد کرد . جای تير روی نقاشي های درون غارها اندک نست . نقش کوه ، آب ، رقص مذهبی ، نمادهای آ ب ، گياه ، حيوان و چهره ، عمده ی دست ساخته های نقش دار کهن – مثل سفال – را انباشته است . حتی بعد ها و در دوره تمدنهای پيشرفته نقشهای مذهبی بر انواع ابزارها و وسائل زندگی انسان ديده می شود . برای مثال تصوير کوزه ای را می بينيم که از مرو کشف شده است و روی آن آئين سوگ سياوش ، که در واقع آئين عزای خدای نباتی است ، ديده می شود . البته نقشهای صرفاً تزئينی هم از زمانهای دور بر ابزارها و وسائل ديده می شود

 اصول کلی طرح در قالی ايران

به طور کلی طرحهای قالی در ایران به دو دسته کاملاً مشخص قابل طبقه بندی هستند .

الف ) طرحهای شکسته یا هندسی که شامل طرحهایی هستند که از خطوط مستقیم شکسته تشکیل شده اند .

ب  )  طرحهای گردان که شامل طرحهائی هستند که از خطوط منحنی قوام گرفته اند .

مضاف براینکه وجود هر دو طرح در یک نقشه قالی محال نبوده ، و در این مواردکه طرحهای شکسته وگردان مشترکاً در طراحی استفاده شده باشند – وجه غالب مورد توجه می باشد .

این تقسیم بندی دارای ویژگی جغرافیایی و یا منطقه ای نیز می باشد به نحوی که طرحهای شکسته اغلب تداومی است در میان شهرنشینان و کارگاههای شهری . علت این ویژگی نیز مستقیماً مربوط به قابلیت و مهارت طراحان و بافندگان این مناطق می باشد . گذشته از این طبقه بندی کلی که مطمع نظر در آن خطوط مربوط می شود ؛ طبقه بندی های دیگری نیز در طراحی فرش وجود دارد . از آن جمله طبقه بندی منطقه ای است و آن مربوط به منطقه تولید است که معمولاً دارای مشخصه های خاص همان مناطق است . برای نمونه فرشهای ترکمن مجموعه ای از طرحهای هندسی مربوط به طوایف متعدد ترکمن است که بعنوان سمبل های هر طایفه شناخته شده و در جای دیگر مورد استفاده نیست . از این رو فرش منطقه ترکمن و سایر مناطق را به راحتی می توان تمیز داد ؛ یا مثلاً فرشهای بختیاری دارای ویژگیهای مشخصی از طرح هستند که از طرحهای سایر مناطق قابل شناسایی است . اما این شناسایی در اکثر موارد قطعی نیست . فرش های تبریز و اصفهان غیر از موارد خاص ، ویژگیهای قطعی منطقه ای را دارا نیستند ؛ و یا نمی توان فرش های تولیدی کاشان –اردستان – اردکان – نائین – یزد – کرمان و … را در تمامی موارد از هم تمیز داد . این شرایط خصوصاً امروزه به جهت توسعه ارتباطات و افزایش جابجایی جمعیت و امکانات رونوشت برداری بیشتر بوده و تقریباً به سمتی رفته ایم که طرح قم با ورامین و ساوه یا تبریز و اصفهان در هم آمیخته شده و خصلت های منطقه ای خود را از دست داده اند . البته این بدان معنی نیست که دیگر طرحهای منطبق بر ویژگیهای شناخته شده ادوار گذشته تولید نمی گردند . ( ۲ )

با توجه به طبقه بندی که توسط شرکت سهامی فرش صورت گرفته است ؛ نقوش فرشهای ایران در ۱۹ گروه اصلی با زیر مجموعه های آن قرار می گیرد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد .

 

گروه ۱ – طرحهای آثارباستانی و ابنیه اسلامی :

 برای ایجاد این طرحها از ساختمانها و کاشیکاریها و اشکال هندسی و تزئینی بنا ها الهام گرفته شده است . در طول تاریخ طراحان فرش در طرحهای اصلی دخل و تصرفاتی کرده و طرحهای فرعی از آنها بوجود آورده اند . معروفترین آثار از این قبیل عبارتند از : طرح مسجد شیخ لطف ا… –  محرابی کوفی – مسجد کبود – مقبره شیخ صفی – سر در امامزاده محروق – گنبد قابوس- مسجد شاه اصفهان – تخت جمشید – طاق بستان – طاق کسری

 در خصوص موضوع این تحقیق تا به حال کتابی به صورت جامع و صرفاً با عنوان سیر تحول و تطور نقوش محرابی تدوین نشده است ؛ ولی پایان نامه ای با عنوان طرح محرابی در قالی ایران توسط خانم پگاه دیجور فارغ التحصیل رشته صنایع دستی نوشته شده و در آن به این مطلب پرداخته شده است .در کتب مختلف اساتید و پژوهشگران فرش کشور ، مطالب مختلفی ( همانطور که گفته شد نه به صورت جامع و اختصاصی ) در رابطه با نقوش محرابی ذکر شده که به اختصار توضیح می دهیم :

در کتاب پژوهشی در فرش ایران از نوشته های پژوهشگر موفق و نام آشنای کشور – جناب آقای ژوله – در خصوص قالیهای محرابی مطالبی ذکر شده که شامل تقسیم بندی در مورد منشا پیدایش قالیهاش محرابی است که در این تحقیق نیز اساس تقسیم بندی بر پایه آن گذاشته شده است .- به استثناء مورد کلیساها که گمان می رود به دلیل احتمال اندک صادق بودن این نظریه به آن اشاره نفرموده اند .

در کتب دیگر اکثراً یا توضیح جامعی در خصوص قالیهای محرابی داده نشده و تنها حین تقسیم بندی نقوش قالی ایران اشاره مختصری به نقوش محرابی صورت گرفته است مانند : « فرش نائین» و « طراحان بزرگ فرش»  از تالیفات سرکار خانم صور اسرافیل  و« مبانی طراحی سنتی در ایران »  از نوشته های آقای علی حصوری .

يا اينکه در کتب فرش مناطق ، نمونه هایی از  فرش محرابی آن منطقه به تصویر کشیده شده است ؛ مانند : فرش ساروق ( خانم صور اسرافیل ) ، قالی ایران ( سیسیل ادواردز ) ، قالیچه های تصویری ( پرویز تناولی ) ، فرش ایران – مجموعه ای از فرشهای موزه فرش ایران – ( سرکار خانم لیلا دادگر ) و بسیاری از کتب دیگر .


عتیقه زیرخاکی گنج