گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

» “رابرت دانهام”مدير پيشين سيستمهاي كامپيوتري “موتورولا” و بنيانگزار برنامة سراسري پرورش مديران اجرايي ۱۴ اشتباه فاحش مديران ارشد را بدون توجه به صنعت چنين توصيف مي كند

۱- گوش ندادن:

» به سخنان كاركنان خود توجه نمي كنيد بلكه فقط با آنها صحبت مي كنيد. نتيجه اين شيوه فقدان تعهد, وفاداري و احساس تعلق و نيز افزايش انزجار و دلسردي كاركنان است.

۲- افراط در تعهد:

» اگر نتوانيد كاركناني پرورش دهيد كه در مواقع لازم بتوانند پاسخ منفي دهند, به جاي يك استراتژي موفقيت آميز، با  كار بيش از حد, دستاورد اندك, نارضايتي مشتري و «قهرماناني مرده۱»  دست به گريبان خواهيد بود.

 • بازدید : 158 views
 • بدون نظر

مقاله تربیت بدنی با موضوع هوش معنوی و شادکامی دانشجویان

در دانشگاه بوعلی همدان
نوشته دکتر ابوالقاسم یعقوبی

مقاله تربیت بدنی با موضوع هوش معنوی و شادکامی دانشجویان

در دانشگاه بوعلی همدان
نوشته دکتر ابوالقاسم یعقوبی
معونیت از نیازهای درونی انسان است
هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و سلامت روانی دارد.
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی است
۱۸۰پسر و ۲۰۰ دختر
از پرسشنامه هوش معنوی با ۱۴ گزینه و فهرست شادکامی آکسفورد استفاده شده است
با فازیش نمره هوش معنوی، نمره شادکامی نیز افزایش می یابد
 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در شرايط نوين جهاني كه پيشرفتها باعث تغييرات سريع در كليه امور و فعاليتها و دانش انسان به خصوص در زمينه فن آوري و مديريت شده است، افق هاي جديدي باز شده و نيازهاي تازه به وجود آمده است. 
جايزه كيفيت كه بر اساس نتايج مدلهاي آماري ارائه مي گردد مي تواند باعث ارزيابي سازماني و برنامه هاي استراتژيك به كارگيري روشها و تكنيك هاي خود ارزيابي، بهبود دايمي، الگوبرداري و… شود.
لذا به اين دليل كشورهاي زيادتري در دنيا در پي ايجاد جايزه ملي كيفيت مي باشند و در اين بين كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد.
اولين بار ايده جايزه ملي كيفيت در سال ۷۹ همزمان با برپائي دومين كنفرانس مديران كيفيت توسط انجمن مديريت ايران مطرح و به دنبال آن كميته هايي مركب از كارشناسان و صاحب نظران در ارتباط با تشويق و ترغيب اعضاء انجمن مديريت كيفيت ايران تشكيل شد تا از اين طريق ابتدا در بين اعضاء و سپس نسبت به گسترش آن در سطح جامعه حركتي آغاز گردد. اين كميته با تركيبي مناسب تشكيل شده و جلسات آن برگزار گرديد كه ماحصل آن تدوين آيين نامه جايزه كيفيت و روش اجرايي اعطاء و پيشنهاد آن بود.
سرانجام روز ۱۸ آبان ماه بعنوان روز ملي كيفيت انتخاب شده شوراي عالي استاندارد در يكصد و دومين جلسه خود در تاريخ ۱۵/۳/۸۰ طراحي جايزه ملي كيفيت توسط اين شورا را تصويب كرد و اجراي آن را به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سپرد.

رويكردي نوين در كيفيت
كيفيت:
كيفيت در سازمانهاي جهاني هرگز يك چيزي تجملي نبوده است. اين سازمانها همواره بدنبال تعريفي كاربردي بوده اند و تلاش كرده اند آن را از تصورات ذهني خارج كنند.
امروزه كيفيت به مفهوم انطباق با نيازمنديها است. اما با اين نكته كه اندازه گيري آن امكان پذير باشد. كيفيت از مفهوم محصول گرا به خدمت گرا تحول يافته است و ديگر يك مقوله صرفاً مهندسي نيست و تمامي پرسنل سازمان را با هر وظيفه و مسئوليت پوشش مي دهد.
روند الزامات ايجاد شده در بازار به سمتي است كه از سازمانها مي خواهد تعريف خود را از كيفيت روز به روز فراتر ببرند.
سطح رقابت در بازار خواسته ها و انتظارات مشتريان را تغيير داده و در نتيجه كيفيت يك مفهوم پويا بخود گرفته است. جوران در اين زمينه مي گويد، كيفيت تنها واژه اي است كه در دو دهه گذشته مفهوم آن بشدت تغيير يافته است. هرچند خود واژه ثابت مانده است.

روند تكامل مدل EFQM
۱۹۸۸ تشكيل بنياد مديريت كيفيت اروپا EFQM
۱۹۹۱ شكل گيري و معرفي مدل تعالي EFQM
۱۹۹۵ شكل گيري و معرفي مدل بخش عمومي
۱۹۹۶طراحي مدل براي صنايع كوچك و متوسط
۱۹۹۹ بازنگري عمده در مدلهاي قبلي و معرفي مدل بهبود يافته
۲۰۰۱ معرفي مدل تعالي EFQM براي صنايع كوچك و متوسط

مدل EFQM توسط چه سازمانهايي بكار گرفته شده است
بيش از ۲۰۰۰۰ سازمان در سطح اروپا
۶۰% از ۲۵ شركت بزرگ اروپا
۹ شركت از ۱۳ شركت اروپايي كه در ليست ۵۰ شركت فايننشال تايمز بعنوان مهمترين شركت ها در سال ۲۰۰۱ معرفي شده اند.
حداقل در ۱۰۰۰۰ شركت از صنايع كوچك و متوسط

خلاصه
كيفيت يا (Quality) از كلمه يوناني Qualis به معني «از چه نوع» گرفته شده است و به مرور زمان تعابير و تعاريف بسياري را به وجود آورده است كه چند مورد آن عبارتند از:
كيفيت در چشمان بيننده وجود دارد
تطابق با مشخصه ها
تناسب براي اهداف و يا كاربرد
توليد بدون عيب (Zero defect) از نظر كرازبي
درست انجام دادن كارها در اولين مرتبه و در تمام مراحل
رضايت مشتري(خشنودي مشتري) به اعتقاد IBM
بيش از انتظارات مشتري
مناسب بودن براي استفاده Fitness For Use ژوزف جوران
و آخرين تعريف بر طبق ISO 9000-2000 عبارتست از:
«درجه و مقياسي كه بر اساس آن مجموعه اي از ويژگي هاي ذاتي نيازمنديهاي تعيين شده را برآورده مي كنند.»

تاريخچه:
سير تاريخي توسعه كيفيت را از ديدگاه مي توان اينگونه عنوان كرد.
قبل از ۱۹۰۰= كيفيت به عنوان جزئي از كار صنعتگران
۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ كنترل كيفيت توسط تكنيسين ها و مهندسين
۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ كنترل كيفيت بر اساس بازرسي
۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ كنترل كيفيت آماري
۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تضمين كيفيت
۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ مديريات كيفيت فراگير (TQM)
۱۹۹۰تا كنون TQM و فرهنگ بهبود مداوم در سازمان
به مرور زمان بحث هاي كيفيت جدي تر شد و با ورود دكتر دمينگ به ژاپن در سال ۱۹۵۰ جايزه ملي كيفيت دمينگ در سال ۱۹۵۱ بوجود آمد و باعث شكوفائي گرديد.
در سال ۱۹۷۸ جايزه مالكوم بالدريج توسط كنگره امريكا ايجاد شد.
در سال ۱۹۹۰ سازمان ملل روز جهاني كيفيت را به منظور «افزايش آگاهي جهانيان نسبت به اهميت نقش كيفيت در رشد كاميابي سازمان ها و كشورها» معرفي كرد(دومين پنج شنبه ماه نوامبر)
در سال ۱۹۹۱ جايزه كيفيت اروپا طي اجلاسي در پاريس با اهداف زير بوجود آمد.
رضايت مشتري- رضايت كاركنان- عملكرد تجاري- اثر سازمان روي جامعه
روز ملي كيفيت در اكثر قريب به اتفاق كشورها وجود دارد و كمك زيادي به اشاعه فرهنگ كيفيت مي كند.
انجمن مديريت كيفيت ايران با توجه به هدف خود كه همانا گسترش و تعميق فرهنگ كيفيت در سطح كشور و بويژه جوامع صنعتي و خدماتي مي باشد و با درك اهميت بحث كيفيت در شرايط كنوني جهان و موقعيت حساس كشورمان ثبت روز ملي كيفيت را با اهداف زير پيشنهاد نمود.
الف:گسترش فرهنگ كيفيت در سطح كشور
ب:شناساندن جايگاه كيفيت و اهميت آن در داد و ستدهاي ملي و بين المللي
ج:شناسايي، معرفي و قدرداني از سازمان ها و افراد توليد كننده و ارائه دهنده خدمات در اين روز 

تاريخچه مدلهاي سرآمدي كسب و كار و جوايز كيفيت
در سال ۱۹۵۰ مؤسسه JUSE ژاپن، آقاي دكتر ادوارد مينگ را براي انجام سخنراني‌هاي مختلفي در زمينه كيفيت به ژاپن دعوت نمود. در سال ۱۹۵۱ اين مؤسسه به پاس خدمات دكتر دمينگ جايزه اي به نام ايشان بنيان نهاد كه اهدا آن، همچنان ادامه دارد. اين مدل، نگرش جديدي در بحث كيفيت ايجاد و عنوان كرد كه براي توليد محصولات و خدمات با كيفيت، نياز به هماهنگي همه جانبه در سطح سازمان داريم. اگرچه در آن زمان عمدتاً استفاده از روش هاي آماري براي كنترل كيفيت در كانون توجه اصلي اين مباحث بود، ولي همين تفكر «نگرش فراگير» منجر به ظهور« كنترل كيفيت فراگير» در دهه ۶۰ ميلادي گرديد.
موفقيت ژاپن در بكارگيري روش هاي علمي كسب و كار، تهديدي جدي براي شركت هاي آمريكايي ايجاد كرد، به طوري كه در دهه ۸۰ بسياري از آنها با واگذار كردن بازار به رقباي ژاپني در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند. اين تهديدات منجر گرديد كه شركتهاي غربي در روش هاي كسب و كار خود تجديد نظر كرده و مديريت كيفيت فراگير را بطور گسترده اي بكار گيرند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، مطرح شدن دو نگرش عمده، شيوه ها و نظام هاي مديريت كيفيت سازمانها را بطور محسوسي تحت تأثير قرار داد:
استانداردهاي سري ISO 9000 
 مديريت كيفيت فراگير.
استانداردهاي سري ISO9000 بمنظور هماهنگ كردن استانداردهاي كيفيت و ارايه الگوهايي براي تصمين كيفيت بوجود آمد. سنجش ميزان انطباق و سازگاري هر سازماني با استاندارد ISO9000، به راحتي و از طريق انجام برنامه هاي مميزي(داخلي / بيروني) امكان پذير است و سازمان هايي كه بتوانند با موفقيت، مميزي هاي شخص ثالث(توسط سازمان ها گواهي دهنده) را پشت سر بگذارند موفق به دريافت گواهينامه مربوطه خواهند شد.
مديريت كيفيت فراگير، روشي براي مديريت و اداره يك سازمان است كه اساس آن محور قرار دادن كيفيت و مشاركت همه اعضا سازمان بوده و هدف از آن، نيل به موفقيت در دراز مدت از طريق جلب رضايت مشتري و تأمين منافع همه ذينفعان است. بر خلاف ISO9000، يك استاندارد رسمي بين المللي براي مديريت كيفيت فراگير كه مشخص كند چگونه مي توان يك سيستم مديريت كيفيت فراگير را ايجاد كرد، وجود ندارد. حتي خطوط راهنمايي يكسان و هماهنگي كه كمك كند چگونه مي توان استقرار و بكارگيري مديريت كيفيت فراگير را اندازه گيري و ارزيابي كرد نيز موجود نيست. از سوي ديگر هيچ سازماني يا مرجع رسمي صدور گواهينامه اي كه قادر باشد استقرار  و دست يابي به مديريت كيفيت فراگير را بر اساس استانداردهاي بين المللي گواهي نموده و به رسميت بشناسد نيز وجود ندارد. از اين رو مشاهده مي شود كه نظريات كم و بيش متفاوتي توسط انديشمندان اين رشته همچون دمينگ، جوران، كرازبي، ايشي كاوا، فيگن بام، و… در تعريف مديريت كيفيت فراگير و اصول راه كارهاي اجرايي آن، مطرح شده است. اما موضوعي كه تمامي انديشمندان مديريت بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت اندازه گيري اصول و معيارهاي اصلي مديريت كيفيت فراگير است. به همين دليل در سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات متعددي به منظور شناسايي و اندازه گيري معيارهاي اصلي مديريت كيفيت فراگير در كشورهاي مختلف انجام شده است.
لازم به ذكر است كه پيشتر در غرب مدل هايي براي ارزيابي بنگاه هاي صنعتي و غير صنعتي به وجود آمده بودند كه با ظهور سيستم هاي ISO9000 به مقبوليت هاي جهاني نيز رسيدند ولي هيچكدام ديد فراگيري نسبت به كسب و كار نداشتند يكي از اولين گامها براي بخشيدن ديد فراگير به اين مدل ها، در سال ۱۹۸۳ و در كانادا، با طرح جايزه كيفيت كانادا برداشته شد. پس از آن، در سال ۱۹۸۷ بعد از چندين سال كار مستمر، مدل كسب و كار جايزه كلي كيفيت مالكوم بالدريج در آمريكا مطرح گرديد كه در واقع پوشش دهنده تمامي اجزا يك كسب و كار با در نظر گرفتن منافع تمامي ذينفعان بود. به دنبال مدل بالدريج، مدل جايزه كيفيت اروپا توسط بنياد اروپايي مديريت كيفيت (EFQM) در سال ۱۹۹۱ ارايه گرديد كه بسياري از كشورهاي اروپايي و غير از آن پيروي كردند.
از سوي ديگر، تغييرات به وجود آمده در اقتصاد جهاني، تلاش هاي انجام شده توسط سازمان تجارت جهاني (WTO) در راستاي جهاني كردن اقتصاد و افزايش رقابت جهاني، و همه كشورهاي مختلف(اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه) را به اين باور رسانده است كه براي حضور و بقا در بازارهاي منطقه اي، جهاني و حتي داخلي بايد توان رقابتي و قابليت رقابت پذيري صنايع و سازمان هاي خود را افزايش دهند. از اين رو كشورهاي مختلف، مطالعات متعددي در زمينه شناسايي و اشاعه عوامل كليدي موفقيت سازمانها، به منظور بهبود عملكرد آنها انجام داده اند. جوايز ملي كيفيت و مدل هاي سرآمدي سازماني حاصل اين مطالعات و تحقيقات است و بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در سال هاي اخير آن را در سطرح سازمان هاي كسب و كار خود جاري ساخته اند. جايزه دمينگ در ژاپن (۱۹۵۱)، جايزه كيفيت كانادا(۱۹۸۲)، جايزه مالكوم بالدريج آمريكا(۱۹۸۷)، جايزه كيفيت استراليا(۱۹۸۷)، جايزه كيفيت اروپا(۱۹۹۱)، جايزه كيفيت راجيو گاندي هند(۱۹۹۱) و… نمونه هايي از تلاش هاي انجام شده در اين زمينه است.
اگرچه مدل هاي دمينگ، بالدريج و EFQM معروفترين مدل هاي سرآمدي عملكرد هستند ولي كشورهاي ديگري هستند كه مدل هاي خاصي را براي خود توسعه دادند. البته مدل هاي توسعه داده شده، غالباً از مدل هاي معروف فوق الهام گرفته اند.
جوايز ملي كيفيت بر اين واقعيت تأكيد دارند كه بقا در رقابت جهاني، مستلزم بهبود عملكرد در مقياس جهاني است.
اين مدل ها، با ارايه معيارهاي ارزيابي، خطوط راهنمايي براي سازمانها ايجاد مي كنند تا پيشرفت ها و عملكرد خود را در زمينه كيفيت و سرآمدي سازماني اندازه گيري نمايند. از سويي، معرفي سازمان هاي برتر و برندگان جوايزكيفيت، مثال هاي عملي از دستيابي و موفقيت در پياده سازي اصول مديريت كيفيت فراگير را ايجاد و به سازمان‌ها كمك ميكند تا با الگو قرار دادن آنها، نظام هاي مديريت خود را بهبود بخشيد.

تاريخچه بنياد اروپايي مديريت كيفيت و مدل سرآمدي EFQM
سازمان هايي كه حقيقتاً سرآمد هستند، مي كوشند با دستاوردهايشان و نشان دادن اينكه چگونه به اين دست آوردها رسيده اند و اينكه در آينده چه دستاوردهايي خواهند داشت، رضايت ذينفعان خود را جلب كنند. انجام اين كار، حتي در مساعدترين شرايط كار دشواري است، از اين رو در شرايطي كه رقابت جهاني افزايش مي يابد، نوآوري هاي تكنولوژي به سرعت اتفاق مي افتد، فرآيندها تغيير مي كنند و تغييرات مداوم در اقتصاد، شرايط اجتماعي و محيط پيرامون مشتري رخ ميدهند، استمرار اين كار دشوار‌تر نيز خواهد شد.
با شناخت اين چالش ها بود كه بنياد اروپايي مديريت كيفيت (EFQM) ايجاد شد تا رهيافتي به مديريت را بين سازمان هاي اروپايي ترويج كند كه در ابعاد جهاني قابل طرح و راهنماي آن بسوي سرآمدي پايدار باشد.
بنياد اروپايي مديريت كيفيت، يك سازمان غير انتفاعي است كه در سال ۱۹۸۸ ميلادي توسط چهارده شركت معتبر اروپايي و با حمايت اتحاديه اروپا تأسيس گردد. در حال حاضر بيش از ۸۰۰ شركت اروپايي در اين سازمان ايجاد يك نيروي راهبرنده در جهت سرآمدي عملكرد و چشم انداز آن درخشش سازمان هاي اروپايي در جهان است. رياست وقت اتحاديه اروپا به هنگام امضا موفقت نامه تأسيس اين بنياد چنين اظهار مي‌دارد:
«تلاش براي بهبود و ارتقا كيفيت يكي از پيش نيازهاي موفقيت براي تك تك شركت‌ها و براي رقابت پذيري همه ما به صورت جمعي است.»
 • بازدید : 86 views
 • بدون نظر

مطالعه اين مقاله براي مديران عامل جديد يا مديران عاملي كه سازمان خود را عوض مي‌كنند. بسيار ضروري است. مباحث مطرح شده و راهكارهاي تدوين شده در اين مقاله، نتيجه تجربيات و عملكرد بسياري از مديران عاملي است كه در سازمانهاي بزرگ و كوچك، دولتي و غيردولتي استخدام يا جايگزين شدند.

صد روز اول كار شما در مقام يك مدير عامل، بحراني ترين زمان كاري است. زيردستان شما با نگاه تيزبينانه، به دنبال يافتن خواسته هاي ذهني، ساختار تيم هاي كاري مورد دلخواه، شيوه هاي رهبري، نقاط ضعف و ماهيت و شخصيت شما هستند. اين مقاله مي تواند راهنماي خوبي براي ۱۰۰ روز اول عمر مدير عاملي شما باشد

۱۰۰ روزي كه بحراني ترين روزهاي عمر كاري شما محسوب مي گردد.
شدت عمل به خرج ندهيد و تنها برروي تعداد محدودي از اولويتها تكيه كنيد. دقت كنيد كه از ابتدا بايد بدانيد كه اين اولويتها چه وقت و چطور بايد رعايت شده و استقرار يابند. اين اولويتها حداكثر بايد در سه يا چهار نكته كليدي خلاصه شوند.
در تعيين اولويتهاي كليدي و تكيه بر استقرار سريع آنها بسيار بي رحم و غيرقابل انعطاف باشيد و سريعاً، مجموعه اي از وظايف را براي تمركز مديران خود بر روي اين عوامل كليدي، ترسيم و تدوين كنيد به گونه اي كه تحقق اين عوامل، اهداف سريع‌الوصول آنها قرار گيرد.
اهداف اصلي خود را در سازمان، تعيين و ابلاغ نماييد. در بيانيه خود به چرائي آنها اشاره كنيد. دائماٌ و بدون تغيير به دنبال تحقق آنها باشيد و در ۱۰۰ روز اول. همواره آنها را توضيح دهيد تا همه مديران را با خود همسو كنيد. اين اهداف مي بايست در ۱۰۰ روز اول محقق گردد.
وقتي دستورات و پيشنهاداتي ارائه مي‌دهيد، به سه موضوعي كه مهمتر از همه آنهاست و بيشترين بازدهي را حاصل مي‌نمايد. تكيه خاص بورزيد. از كمبود و فقدان اطلاعات نگران نباشيد. هميشه از آخرين و جديدترين اطلاعات در دست استفاده كنيد. زماني كه مي بايست راهكارهايي را پيشنهاد دهيد. فكر بيان آهها نيز باشيد. راهكارها مي توانند پيچيده، مفهومي يا شفاف و روشن باشند. دقت نماييد كه وضوح آنها مي بايست به گونه اي باشد كه در عرض سي ثانيه بتوانيد آنها را بيان نماييد.

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.
مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز یعنی از سال ۱۹۸۶ میلادی تا کنون دستخوش یک سری تغییرات بنیانی شده است.
مرحله اول: مرحله اول برنامه مدیریت شهری (۱۹۹۱-۱۹۸۶)؛ این برنامه ها بر روی تحقیقات کاربردی بر روی چهار موضوع: مدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری و با هدف توسعه راهبرد های عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.
مرحله دوم: اهداف این مرحله (۱۹۹۶-۱۹۹۲) حول محور چگونگی استفاد از این راهبردها و ابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آن به تمام کشور می بوده است. در این مرحله یک مورد دیگر به چهار موضوعی که قبلا در بالا ذکر شد، افزوده گردید. مورد پنجم کاهش فقر شهری بود. مکانیزم اساسی در این فاز اجرایی پرداختن به سطح کارآیی و تولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاوره ای در سطح کشوری به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزار های کاربرد به کل کشور، معطوف می شد. ساختار این برنامه ها تمرکز زدایی و واگذاری مسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است.
مرحله سوم: مرحله سوم مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت، بانکها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافت.
مرحله چهارم—این مرحله(۲۰۰۴-۲۰۰۱) ادامه مرحله سوم بود و تنها بیشتر از قبل بر روی فعالیت ها و اقدامات دولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متأثر می ساخت، متمرکز شده بود. 
در واقع هم اکنون زمینه هایی که این برنامه ها توجه خاص به آنها دارند عبارتند از:
— کاهش سطح فقر در شهر
— مدیریت محیط زیست شهری
— جذب مشارکت های دولتی
— حل معضل ایدز و اعتیاد در جامعه شهری
برنامه هایی که در بالا بدان اشاره شد در ۱۱ ناحیه و ۲۱ شهر در آسیا اجراشده است.
در اینجا به مقایسه مدیریت شهری در آسیا و اروپا می پردازیم.
اصول مدیریت شهری در اروپا
در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی لحاظ می گردد: برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، نظارت و ارتقای برنامه ها. از این گذشته ویژگی های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها می باشد. 
همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از اینها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.
در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر بطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است، سازگار باشد. شهر هایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند.
به عنوان مثال بسیاری از شهر ها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند. در این موارد شهر های اروپایی وضعیت بازارهای شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.
از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد را می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهی کارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.
۱- خدمات تکنیکی در جهت فقرزدایی شهری بر روی موارد زیر متمرکز شده است:
دستیابی قشر فقیر جامعه به اراضی و تامین امنیت شغلی آنها: بهبود شرایط کاری و سازمان دهی اجتماعی می بایست به اندازه بهبود شرایط محیط شهری مد نظر قرار گیرد. چراکه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هم می بایست از امانات دسترسی به اراضی شهری و امنیت شغلی برخوردار باشند. 
کمک های مالی هر چند جزئی به قشر کم درآمد: این بخش بهبود شرایط مدیریتی در سامان دهی گروه های اجتماع در ایجاد مشارکت های مالی، افزایش کارآیی مدیریتی در جهت اخذ و اداره سرویس های مالی-اعتباری به منظور توسعه فعالیت های درآمدزا و تسهیلات مسکن را شامل می شود. همچنین در این زمینه می توان به ایجاد ارتباط میان این گروه های مشارکتی با موسسه های ملی رسمی و استحکام کارآیی و افزایش سطح تولیدات دولت های محلی در ارتقاء تمهیدات مربوط به وضه اقتصادی و معیشتی جامعه اشاره کرد. 
۲- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت محیط زیست شهری بر موارد زیر متمرکز شده است: 
مدیریت بازیافت زباله:این بخش شامل بهبود مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار، و عملی ساختن امور مربوط به سیستم زباله های جامد شهری می باشد. در اینجا می بایست تقویت سرمایه گذاری در سیستم زباله های جامد شهری و بخصوص در زمینه های جمع آوری زباله های جامد، دفن و همچنین بازیافت مواد به خوبی انجام پذیرد. 
مدیریت آب و فاضلاب و آلودگی هوا: این بخش شامل بهبود خط مشی ها و قوانین زیست محیطی به منظور ترفیع و تفییذ اختیارات مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار و عملی ساختن امور مربوط به سیستم آب و فاضلاب و کیفیت هوا می باشد. در ایجا می بایست تقویت مشارکت میان دولت های محلی و سازمان های دولتی در ارائه خدمات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست لحاظ گردد. 
۳- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت شهری به شیوه مشارکتی
جمع آوری عواید و مدیریت مالی: بهبود روند مدیریتی در جهت جمع آوری عواید بمنظور توزیع مطلوب خدمات شهری 


شهرسازی نوین
به دو خانه زیر نگاه کنید. هر دو از نظر شکل، اندازه و کاربرد یکسان هستند. هر دو محل زندگی قشر متوسط جامعه است. اما از خود بپرسید کدامیک مناسب تر است.
خانه ای که در سمت چپ مشاهده می کنید اثری منزوی از سبک مدرنیسم در دوران ویکتوریایی است. همسایه ها اغلب در عرض خانه هستند، این خانه تنها یک ایوان کوچک و باریک دارد و در راه پله مدرن این ساختمان هم خبری از همسایه ها نیست. هیچکس برای پیک نیک و تفریح در چمن های جلوی خانه نمی نشیند و اوقات خود را در زیر درختچه های تزئینی نمی گذرانند. این ساختمان های جدید انگار در یک عزای همیشگی به سر می برند.
          
ساختمان سمت راست در یک روستای کوچک در “سانتیلانا دل مار” اسپانیا واقع شده است. اتاق های داخلی خانه فاقد تهویه مناسب هوا و دیگر امکاناتی که در خانه ای سبک مدرن موجود است، می باشد. همانطور که مشاهده می کنید در مقابل خانه از چمن کاری و درختچه های تزئینی خبری نیست. اما با این حال حتی در هنگام ظهر که ساکنین خانه در داخل خانه و در حال استراحت هستند باز هم دیوارهای بیرونی خانه حس سرزندگی و شادابی را منعکس می سازد. کاملا مشخص است که مردمی در این خانه زندگی می کنند؛ از پنجره ها گل آویخته شده و مغازه ای که در طبقه اول قرار گرفته اجناسش را به مردم می فروشد.
طراحی دقیق به خلق ساختمان های آمریکایی منجر شد. این ساختمان ها دارای پنجره هایی متقارن هستند و در مقابل آنها به شیوه ای منظم درختچه هایی کاشته می شوند. اما در نقشه کشی آن اشکالاتی به وجود می آمد. شاید معماران از جانب افکار کوته فکرانه بساز و بفروش ها تحت فشار قرار گرفته بودند و یا قوانین و مقررات دست و پاگیر محلی این مسائل را بوجود آورده، شاید هم خود این معماران اصول انسانیت را فراموش کرده بودند.
در اواسط دهه هشت قرن نوزدهم، نسل جدیدی از معماران و شهرسازان در صدد یافتن راهی بودند تا بتوانند شهر ها و روستاهای آمریکا را متمدن و مطابق آداب انسانی بازسازی کنند. این افراد طراحی را از سبک معماری اروپایی رایج در روستاها مانند روستای “سانتیلانا دل مار” الهام گرفتند؛ معماران آمریکایی در حال گذر از چالش هایی هستند تا بتوانند در شهرسازی مردم را در اولویت قرار دهند.
بر مبنای ایده آل های شهرسازی نوین، حتی مراکز خرید و پایگاه های نظامی هم می بایست محیط هایی سرزنده و شاداب باشند. اما مهیا کردن محیطی دلپذیر و دوستانه تنها با اضافه کردن جعبه های گل به محیط امکان پذیر نمی باشد. الگوی ساختار شهر ها می باست مورد بازبینی قرار گیرد و شاید هم ساختار زندگی شهروندان بید تغییر کند.
نکاتی که در شهرسازی کلان شهر ها می بایست مد نظر قرار گیرد.
۱-     کلان شهر ها نواحی خاصی هستند با مرزهای جغرافیایی مشخص که این مرزها از توپوگرافی، رودخانه ها، زمین های زراعی، پارک های محلی و سواحل دریا استخراج می شود. کلان شهر ها دارای چندین مرکز اعم از شهر ها، روستاها و شهرک های اطراف می باشد که هر کدام از اینها هم دارای مرزها و مراکز مشخص هستند.
۲-     هر کلان شهر یک واحد اقتصادی بنیادین دنیای امروز است. همکاری دولت، حط مشی های اجتماعی، طرح های فیزیکی و راهکارهای اقتصادی می بایست این حقیقت را منعکس کنند.
۳-     کلان شهر ها دارای ارتباط الزامی و آسیب پذیر با اراضی کشاورزی و چشم انداز های طبیعی هستند. این ارتباط از نوع زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است. زمین های زراعی به همان اندازه که یک باغچه برای خانه اهمیت دارد برای شهر مهم و موثر است.
۴-     الگوها توسعه نباید طوری باشند که در مرزهای کلان شهر رسوخ کرده و آنها را کم رنگ کند. توسعه شهری اگر در داخل مرزها اتفاق بیفتد هرگز خسارتی به منابع طبیعی، سرمایه های اقتصادی و ساختار اجتماعی وارد نمی سازد و در عین حال حاشیه داخلی شهر که متروکه و بلا استفاده رها شده هم احیا و آباد می شود. بنابراین در روند شهرسازی نوین می بایست به توسعه درون مرزی بیش از توسعه برون مرزی اهمیت داد.
۵-     در مکانی مناسب توسعه های برون مرزی در مجاورت شهرها بصورت ساخت حوزه ها و محله ها صورت پذیرد و این اماکن با الگوی فعلی شهری تناسب و تقارن داشته باشد. توسعه برون مرزی که از شهر ها فاصله دارند بصورت ساخت شهرک و دهکده بطوریکه مرز کنونی شهر حفظ شده و برای زندگی و اشتغال مناسب باشد – تنها یک استراحتگاه بیرون از شهر نباشد – انجام گیرد.
۶-     در توسعه و بازسازی شهر ها و شهرک ها می بایست الگوهای سنتی و تاریخی و همچنین مرزهای شهر ها مورد ملاحظه قرار گیرد.
۷-     شهرها و شهرک ها می بایست متصل به گستره استفاده های شخصی و عمومی باشد تا هر شهروندی با هر میزان درآمدی بتواند از امکانات موجود بهره مند شود. بمنظور فقرزدایی، امکان ساختمان سازی با قیمت های مناسب می بایست در تمام ناحیه و با توجه به فرصت های شغلی، فراهم باشد.
۸-     سازمان های موجوددر ناحیه می بایست مورد حمایت برنامه های سیستم حمل و نقل شهری قرار گیرند. سیستم حمل و نقل عمومی، پیاده روها و امکانات دوچرخه سوراری حداکثر دسترسی و تحرک پذیری در سطح منطقه را داشته باشد تا بتوان تا حدودی از نیاز و وابستگی مردم به وسایل نقلیه شخصی را کاهش داد.
۹-     عوارض و منابع موجود بطور متعادل میان شهرداری و مراکز موجود مشترک باشد تا رقابت های مخرب برای اخذ مالیات و عوارض میان دستگاه ها از بین برود و همکاری بیشتری میان حوزه های حمل و نقل، فضای سبز، خدمات عمومی، معماری و ساختمان سازی و موسسات عمومی صورت پذیرد

ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز
استفاده از مصالح
در هنگام استفاده از مصالح در محوطه سازی پارک ها و باغات نیاز به توجه تکنیکی در این خصوص وجود دارد. مثلا استفاده از کالار سیمان در پارک ها که امروزه رایج شده و بسیاری از جنبه های زیبا شناختی آنها را نابود ساخته است. زیرا سیمان از نظر ساختار بسیار ناپایدار است، هنگامی که اولین برف می بارد بسیار شاداب و پرطراوت به نظر می رسد اما پس از آن کیفیت خود را از دست می دهد. دومین مساله این است که برف سمبل پاکی و عفت است و این درحالی است که سیمان و بتون معنای وحشت و خشونت را به انسان القا می کند. بنابراین از سیمان و بتون می بایست در مکان هایی از پارک که در معرض دید نیستند مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل سنگ نشان دهنده استحکام، وحدت و جاودانگی است. سنگ در بسیاری از ادیان مقدس است. مثلا در دین اسلام سنگ سیاهی که در کعبه زائرین ان را می بوسند و معتقدند که از بهشت آمده و در هنگام نزول از آسمان به رنگ سفید بوده اما در اثر گناهانی که بشر مرتکب شده سیاه شده است. 
در قدیم دیوار باغها از ملاط ساخته می شدند که بسیار مهربان تر و ملایم تر از سیمان پورتلندی به نظر می رسید. آهک آبی از طریق حرارت دادن گچ و سنگ آهک بمنظور آزاد شدن دی اکسید کربن، بدست می آید. هنگامیکه این مواد دوباره با آب مخلوط شدند و در معرض هوا قرار می گیرند و دوباره با دی اکسد کربن ترکیب شده و به همان حالت شیمیایی اولیه باز می گردد. دی اکسید کربن به استحکام لایه های بیرونی ملاط می افزاید و بهمین دلیل شاید یک قرن بتواند استحکام خود را حفظ کند. این نوع ملاط امروزه از نظر ساختمان سازان دور مانده است در صورتیکه هنوز هم می توان از آن در محوطه سازی پارک ها و باغات استفاده کرد. 
مثلا امروزه استفاده از آجر و خشت به کلی از مد افتاده تلقی می شود. اما باید بدانیم که دوام این محصول می تواند با توجه به کیفیت آن مناسب باشد. خشت های گلی که شهر باستانی بابل به کار می رفته بوسیله شل دادن به گل مرطوب درست شده است. این بلوک های گلی سپس در مقابل نور 
آفتاب خشک می شوند و در مکان مناسب مورد استفاده قرار می گرفتند و در ساخت خانه ها کاربرد داشته اند. 
حدود ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح انسان این مساله را دریافته بود که هنگامی که گل مرطوب خشک شود تبدیل به ماده ای سخت می شود. در آن زمان از گل رس برای ساخت ظروف استفاده می شد. رومی ها مهارت لازم را در ساخت خشت کسب کرده و سپس این هنر را در اختیار مردمان شمال اروپا قراردادند. این خشت ها در قرون وسطی در ساخت دودکش ها و مناره کلیساها مورد استفاده قرار گرفت. البته امکان این نبود که در کوره های آجرپزی ابتدایی این خشت ها در دمای بالایی درست شوند.بعد از ۱۲۰۰ سال پس از میلاد مسیح کشورهای سفلی مانند هلند و جنوب انگلستان مبادرت به ساخت این خشت ها ورزیدند. اما در زمان حاضر این خشت ها و در واقع آجر ها به اندازه استاندارد رسیده اند اما در ساخت دیوار باغاها کاربردی ندارند، آجرهای دست ساز از نظر ساختار به گونه ای هستند که هرگز ماشین نمی تواند ان را بسازد؛ آجر های دست ساز را می توان به اندازه مورد نیاز ساخت. این طور به نظر می رسد که آجرهای دست ساز از نظر زیبایی و آذین بندی بهتر از آجرهای کارخانه ای است، البته هزینه دستمزد ساخت آنها از مواد خام بیشتر می شد؛ این مساله هم حل شد و زیبایی حاصله جای خود را به پرداخت هزینه های کلان داد. در دهه سوم قرن بیستم “وینستون چرچیل” به ساخت خشت و آجر و کارگران این حرفه بسیار اهمیت می داد.
سفال هم یکی از مصالح قدیمی است که در امر محوطه سازی باستان اهمیت بسیاری داشته است. سفال همان گل رس است که در دمایی پایین تر از کوره آجرپزی خشک می شود و به رنگ سرخ بسیار زیبایی در می آید و در گذشته بیشتر در ساخت ظرف و ظروف مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه بسیاری از کارخانه ها به جای اساتفاده از پلاستیک و بتون استفاده از این ماده را توصیه می کنند. بسیاری از باغهای بر جای مانده از مصر باستان و روم دارای دیوارهای رنگین بوده اند که دلیل آن استفاده از گل رس و سفال بوده است. در زمان برگزاری فستیوال ها برای تزئینات روی دیوارهای پارک ها و باغها می توان از سفال استفاده کرد. هن.ز هم “توسکانی” در ایتالیا در مرکز ساخت سفال قرار دارد.
استفاده از سایه ها 
حرکت دورانی زمین، حرکت قابل پیش بینی و تدریجی سایه را در صفحه یک ساعت آفتابی سبب می شود. یک اصل مهم در این زمینه این است که ساعت آفتابی می بایست در یک مکان دقیق و حساب شده طراحی شود و انتخاب این مکان از اهمیت خاصی برخوردار است. طول عقربه ساعت آفتابی به زمان، عرض جغذافیایی ساعت آفتابی، موقعیت زمین در چرخش روزانه این بستگی دارد. وضعیت سایه عقربه های در دو ساعت آفتابی همسان یک زمان واحد اما در دو باغ متفاوت، هیچگاه یکسان نخواهد بود.
 نور خورشید در اثر تبدیل هیدروژن به هلیوم تولید می شود و ۸ دقیق زمان می برد تا مسافت ۱۴۹٫۶ میلیون کیلومتری از خورشید به زمین را بپیماید. اگر در ساختمان این ساعت ها به دقت بنگریم تا حدودی شگفت زده خواهیم شد. این ساعت ها بیشتر در بالای برج کلیسا نصب می شود چون زمان امر مقدسی است. چون این ساعت ها خودبخود تنظیم می شوند و اصلا نیازی به تنظیمات ندارد. 
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني استان گيلان بود. جامعه آماري
تحقيق را كليه دبيران تربيت بدني ( ۵۹۸ نفر) مدارس دوره راهنمايي و متوسطه استان گيلان در سال تحصيلي -۸۹ ۸۸ تشكيل مي
دادند كه بر اساس جدول اودينسكي و روش خوشه اي تصادفي، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني استان گيلان بود. جامعه آماري
تحقيق را كليه دبيران تربيت بدني ( ۵۹۸ نفر) مدارس دوره راهنمايي و متوسطه استان گيلان در سال تحصيلي -۸۹ ۸۸ تشكيل مي
دادند كه بر اساس جدول اودينسكي و روش خوشه اي تصادفي، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. از پرسشنامه ۳۳
سوالي عوامل نگهدارنده شغلي اينگلس، چاك و پاستور ( ۱۹۹۶با ) مقياس هفت ارزشي ليكرت و ضريب پايايي۰/۸۷ و پرسشنامه ۲۰
سوالي تعهد سازماني مير و آلن ( ۱۹۹۷) با مقياس پنج ارزشي ليكرت و ضريب پايايي ۰/۸۴ استفاده گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات
با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون فريدمن در سطح (۰/۰۵ >p) نشان داد كه از ميان عوامل نگهدارنده شغلي،
دبيران تربيت بدني از نظر عامل شرايط كاري و عامل شناسايي و احترام در وضعيت بهتري قرار داشتند؛ همچنين تعهد هنجاري
آزمودني ها بالاتر از تعهد عاطفي و مستمر (عقلاني) آنان بود. ضمنا بين كل عوامل نگهدارنده شغلي با تعهد سازماني (=۰/۷۷ r) و بين
عامل هاي نگهدارنده شرايط كاري (=۰/۶۶ r)، شناسايي و احترام (=۰/۸۶ r) و عامل جامعيت و برابري (=۰/۷۴ r) با تعهد سازماني رابطه
مثبت و معني داري وجود داشت .بنابراين مديران مي توانند با بهبود عوامل نگهدارنده كاري معلمان، تعهد سازماني آنان را افزايش
دهند.


 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

شامل ۸۲ اسلاید
عدم توانايي بسياري از مديران رويدادهاي ورزشي در كسب درآمد
عدم شناخت صحيح از رويداد و وجهه آن در جامعه
 مقصر شناختن عوامل بيروني به جاي عوامل تحت كنترل
ارزان فروشي رويداد و تاثير مخرب آن بر وجهه رويداد
 عدم اطلاع از وجود برخي منابع درآمدي بالقوه
و …..  

تعریف حمایت مالی:
ارائه تعاريف مختلف به دليل مواجه بودن با موقعيت هاي مختلف با ويژگي هاي متفاوت
 موضوع مشترك در همه تعاريف :
  وسيله اي ارتباطي
ارتباط يك شركت با يك رويداد ورزشي ، فرهنگي و …
به عنوان ارتباط اقتصادي بين موضوع مورد حمايت و شركت حمايت كننده
سود براي هر دو طرف قرارداد (Win Win Situation)
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تجديد حيات جهاني محصولات هوگ هارلي، اشاره به قدرت بالقوة بازاريابي دارد. اين موضوع همچنين دو ايده مهم را تداعي مي كند: 
نخست اينكه تبليغات، دقيقا بخشي از مجموعة تلاش هاي بازاريابي است. 
دوم ، راهبردهاي بازاريابي- از جمله تبليغات- به آساني از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر قابل انتقال نيست. 
هدف اين كار، فراهم كردن چشم اندازي دركاركرد بازاريابي و چگونگي تأثيرآن برتلاش هاي تبليغاتي است. اين ارتباط، شالوة راهبرد ارتباطات بازاريابي يكپارچه را تشكيل مي دهد. اين موضوع همچنين به عنوان بنيادي براي بخش هاي بعدي نيز عمل خواهد كرد. 
انجمن آمريكايي بازاريابي (AMA )، « بازاريابي» را اين گونه تعريف مي كند : 
« فراگرد برنامه ريزي و اجرا كردن مفهوم پردازي، قيمت گذاري، ترويج و توزيع افكار، كالاها و خدمات براي ايجاد مبادلاتي است كه هدف هاي فردي (مصرف كننده) و سازماني را ارضا كند» . 
بازاريابي، همچنين مي تواند برحسب هدف هاي نهايي كسب و كار نيز تعريف شودكه عبارت است از فراگردي براي يافتن، راضي كردن و حفظ مصرف كنندگان، همراه با تحصيل سود براي كسب وكار. اگرچه مبادله به خودي خود در مركز توجه اين تلاش است، ولي بازاريابي، فراگردي پيچيده است كه دريك محيط دشواركسب وكار عمل مي كند .  در اين مورد، اصولي كلي وجود داردكه چگونگي اجراي بهتر يك وظيفة بازاريابي 
را ارائه مي كند، اما هركسب وكاري براي هماهنگ كردن وضعيت ويژه خود از بازاريابي استفاده مي كند. 
موفقيت يك تلاش بازاريابي مفروض، بسته به آن است كه بتواند مزيتي قابل رقابت براي يك محصول در دهن مصرف كنندگان ايجاد كند. 
مزيت رقابتي، زماني به يك محصول تعلق مي گيردكه يك مصرف كننده چنين قضاوت كندكه اين محصول در مقايسه با محصول رقيب، نيازهاي او را بهتر برطرف مي كند. نياز انسان حالتي از احساس محروميت است، نظيرگرسنگي، جستجوي سرپناه ، نياز به محبت، دانش، يا ابزار وجود. 
اين نيازها ممكن است منطقي يا غيرمنطقي باشند. هارلي- ديويد سون به دليل نياز غير منطقي انبوهي از مردم ژاپن براي داشتن هرنوع كالاي آمريكايي، مقادير زيادي موتورسيكلت در ژاپن به فروش مي رساند. گاهي، مصرف كننده به اين نتيجه مي رسد كه كالاهايي كه فروشنده ارائه كرده است، پذيرفتني نيستند بنابراين چيزي نمي خرد. بسيارممكن است شما به دنبال سبك خاصي از لباس به مركز خريدي برويد اما دست خالي بازگرديد. در ساير مواقع، يك كالا بسيار فوق العاده به نظرمي آيد و مشتري اقدام به خريد آن مي كند. 
هنگامي كه يك دانشكده را براي تحصيل انتخاب مي كنيد، همين عمل روي مي دهد. 
اين موضوع « مبادله » ناميده مي شود يعني به دست آوردن يك شيء مورد نظر از كسي درقبال تقديم بعضي چيزهاي هم ارزش آن. مثلا، هنگامي كه يك كشاورز، غله را با نمك مبادله كرد، فراگرد نظام سادة معاملة پاياپاي آغاز شد و تا امروزه كه ما كفشي 
درقبال پرداخت از طريق كارت اعتباري (وعدة پرداخت) مي خريم، ادامه پيدا كرده است. 
امروزه بيشتر از هر زمان ديگر، فراگرد خلق يك مبادله، امري تصادفي نيست و اين امر، نياز به تلاش وسيعي در بازاريابي دارد. به عبارت ديگر، براي بازارياب اين فراگرد، حول محور برنامة بازاريابي مي چرخد. 
يك طرح بازاريابي از مراحل مختلفي تشكيل مي شود : 
مرحلة تحقق ، كه درخلال آن محيط بازاريابي، شامل مصرف كننده، تجزيه و تحليل مي شود، مرحلة راهبردي كه درخلال آن هدف ها گسترش مي يابند و همراه با آن براي رسيدن به هدف ها، راهبردي اتخاذ مي شود، مرحلة اجرا، كه شامل هماهنگي راهبرد بازاريابي با فعاليت هاي واقعي بازاريابي است و مرحلة ارزشيابي كه درآن مشخص مي شودكه هدف ها تا چه اندازه تأمين شده اند. 
بازاريابي قسمتي از طرح كلي كسب وكار است و تبليغات، بخش مكمل ولي نسبتا كوچك طرح بازاريابي است. به ياد آوريد چگونه هارلي- ديويدسون مجبور بود مشكلات مربوط به تعرفه را رفع كند، قبل از اينكه شركت بتواند حتي شروع به انديشيدن دربارة بازاريابي كند. به طور سنتي، سلسله مراتب راهبردهاي كسب وكارهاي مختلف، با آميزة بازاريابي شروع مي شودكه شامل فعاليت هايي است نظير : 
طراحي محصول، بسته بندي آن ، قيمت گذاري كالا، دورة فروش، توزيع كالا ، از جمله قراردادن آن در فروشگاه هاي قابل دسترس براي مشتريان، ترويج يا برقراري ارتباطات دربارة محصول. 
عنصر اخير يعني ترويج يا ارتباطات بازاريابي، پاية اساسي براي تبليغات است. همواره با روابط عمومي، ترويج فروش، فروش شخصي، بسته بندي/ محل فروش و بازاريابي مستقيم هريك از اين تكنيك هاي ترويجي، دسته اي از قابليت هاي خاص خود را دارند، به طوري كه بعضي از آنها مكان ديگري هستند و بعضي ديگر تلاش هاي يكديگر را مضاعف مي كنند. 
براي مثال، تبليغات قابليت آن را دارد كه بايد و همزمان به مخاطبي انبوه برسد. تبليغات همچنين ابزاري فوق العاده براي اطلاع رساني به مصرف كنندگان در محصولاتي جديد يا تغييراتي مهم درمحصولات موجود است. 
يادآوري به مصرف كننده براي خريد و تقويت خريدهاي گذشته، دو توانمندي ديگر تبليغات است. 
نهايتا تبليغات مي تواند مصرف كنندگان را تشويق كند نگرش ها ، باورها و رفتارهاي خود را تغيير دهند. روابط عمومي نيز چندين توانايي مشابه را در اختيار دارد. ترويج فروش، فروش شخصي و بازاريابي مستقيم، همگي از اين نظر تشابهاتي دارندكه مرتبا رفتارهاي ويژه اي برمي انگيزند. 
طرح بازاريابي                                                                   
تبليغات ممتاز قادر نيست يك طرح بازاريابي ضعيف را حفظ كند، با يك محصول بد را نجات دهد. حداقل نه براي مدتي طولاني- اما تبليغات ضعيف مي تواند يك طرح يا محصول عالي را ضايع كند. 
بنابراين، همان گونه كه براي مدير تبليغات مهم است درك دقيقي از بازاريابي و همة ابعاد آن داشته باشد. براي مدير بازاريابي نيز مهم است تا درك كندكه تبليغات چگونه 
عمل مي كند. اين هوشياري ودرك متقابل، فرض زيربنايي ارتباطات بازاريابي يكپارچه را تشكيل مي دهد. 
اين تنها يك نظر اجمالي ساده به بازاريابي را ارائه مي كند. در جهان واقعي تبليغات، دركي بسيارعميق تر از فراگرد بازاريابي كامل و به همان نسبت، راهبرد بازاريابي خاصي كه متقاضي به كار مي برد، مورد نياز خواهد بود. نقطه شروع براي بررسي اجمالي، خود بازار است. 
پنداري از يك بازار : 
واژه بازار در اصل به معني مكاني است كه درآنجا مبادله ميان فروشنده و خريدار اتفاق مي افتد. اين اصطلاح درمعاني اضافي ديگر نيز به كار رفته است. امروزه ، تلقي ما از بازار، منطقه اي است كه درآنجا كالاها خريد و فروش مي شوند و يا نوع خاصي از خريدار است. اين اصطلاح دلالت مي كندكه خريدار و فروشنده، تصادفا به يكديگر نمي رسند، بلكه آنان درگير مذاكره مي شوند، زيرا هريك اين احتمال را ارزيابي مي كنندكه ديگري قادرخواهد بود نيازها و خواسته هاي او را برآورده سازد. چگونه اين امر به نتيجه مي رسد؟ مشاغل تجاري قادرند موقعيت بهتر بازار را براي يك محصول موجود يا بالقوه از طريق تجربه و تحقيق دربارة بازار تعيين كنند. علاوه براين، مصرف كنندگان براي شناسايي بازارهايي كه به اعتقادشان بهترين قيمت ها را در آنجا خواهند يافت، به تجربه، اطلاعات بازار و بسياري عوامل ديگر ( از جمله تبليغات ) متكي اند. 
انواع بازار : 
هنگامي كه متخصصان راهبردهاي بازاريابي، از بازارها سخن مي گويند معمولا به گروه هايي از مردم يا سازمان ها اشاره مي كنند. چهار نوع اصلي بازارها عبارتند از: 
۱ . مصرف كننده 
۲ . كسب وكار- به كسب وكار (صنعتي)
۳ . مؤسسه اي / نهادي 
۴ . فروشندة دسته دوم/ بازفروشان . 
مصرف كننده : 
بازار مصرف كننده، متشكل از كساني است كه محصولات و خدمات را براي مصرف شخصي خود يا براي ديگر افراد خانوار خريداري مي كنند. شما به عنوان يك دانشجو، عضوي از بازار شركت هايي محسوب مي شويدكه لباس چين، ژاكت گرم كن، پيتزا، كتاب هاي درسي، كوله پشتي و دوچرخه، همراه با انبوهي از ساير محصولات مي فروشند. 
كسب وكار- به كسب وكار (صنعتي): 
بازار صنعتي (شغل- به- شغل)، شامل شركت هايي است كه محصولات يا خدمات را براي استفاده در حرفة خود يا درساخت سايرمحصولات، خريداري مي كنند. براي مثال، جنرال الكتريك، كامپيوتر را براي تهية صورتحساب وكنترل موجودي كالا، فولاد و سيم را براي استفاده درساخت محصولات خود و لوازم نظافت را براي استفاده درنگه داري ساختمان هاي خود خريداري مي كند. 
مؤسسه اي / نهادي: 
بازارهاي نهادي شامل انواع گسترده اي از سازمان هاي انتفاعي و غيرانتفاعي است. نظير بيمارستان ها ، مؤسسات دولتي و مدارس كه كالاها و خدمات را درحد وسيعي براي بهره مندي جامعه فراهم مي آورند. 
براي مثال، دانشگاه ها براي تهية اسباب و اثاثيه، لوازم نظافت، كامپيوتر، لوازم اداري، محصولات غذايي و خواروبار، وسايل ديداري و شنيداري، دستمال كاغذي و كاغذ توالت و نظايرآن به بازار مراجعه مي كنند. 
فروشندة دسته دوم : 
بازارهاي فروشندة دسته دوم يا بازفروشان شامل چيزي است كه اغلب آن را « واسطه ها» مي ناميم. اينها، عمده فروشان، خرده فروشان و توزيع كنندگاني اندكه محصولات آماده و نيمه آماده را مي خرند و براي كسب سود، آنها را دوباره مي فروشند. 
شركت ها ، فروشندگان دسته دوم را كساني مي دانندكه محصولات وخدماتي نظير كاميون، جعبة مقوايي، صندوق، خدمات حمل و نقل (خطوط هوايي، خطوط كشتي راني و مؤسسات كراية اتومبيل) را به فروش مي رسانند. 
از ميان چهار بازار مزبور، بازارمصرف كننده برحسب مخارج صرف شده درتبليغات، احتمالا وسيع ترين بازارهاست. 
بازاريابي براي اين گروه، معمولا از طريق رسانه هاي گروهي نظير راديو، تلويزيون، روزنامه ها، مجلات عمومي و رسانه هاي تبليغات پاسخ مستقيم انجام مي گيرد. 
به سه بازار ديگر صنعتي ، نهادي و فروش دسته دوم از طريق تبليغات حرفه اي و بازرگاني در رسانه هاي تخصصي نظير نشريات بازرگاني، مجلات حرفه اي و پست مستقيم دسترسي حاصل مي شود. 
تبليغات حرفه اي و تجارتي 
تبليغات مصرف كننده 
معناي بازاريابي: 
تكامل تاريخي بازاريابي نه فقط جالب توجه است، بلكه اين شناخت مهم را فراهم مي آوردكه چرا در دهة ۱۹۹۰ بازاريابي در اين مسيرقرارگرفته است. گرچه نوعي آسان سازي به نظرمي رسد اما از انقلاب صنعتي درسالهاي ۱۸۶۰ تا ۱۹۵۰، بازاريابي بردو فعاليت تأكيدكرده است: 
توليد انبوه وكارآيي درتحويل كالا. 
قهرمانان سال هاي ۱۸۰۰، تجار و سازندگان امپراطوري هايي فراتر از عصرخويش بودند به عنوان مثال مي توان از مورگان، راكفلر و كارنگي نام بردكه كارخانه هاي متعددي براي ساخت محصولات جديد وشبكه هاي حمل ونقل براي توزيع آنها بنا نهادند. 
اين امر را درسالهاي ۱۹۰۰ نوابغي چون فورد واتسون دنبال كردندكه راه را براي توليد انبوه با فناوري هاي جديد بازكردند. 
سالهاي توفاني قرن بيستم يا ركود عظيم اقتصادي و دورة رنج و محروميت چشمگير دنبال شد. دراين دوره، دليل چنداني براي بازاريابي وجود نداشت. 
جنگ جهاني دوم سبب تبديل كارخانه هاي ايالات متحده به مراكز توليد محصولات مورد نياز جنگ شد : 
تانك و جيپ ، توپ و مهمات و جنگنده و بمب افكن. به دنبال جنگ و پس ازچهارسال جيره بندي و قرباني دادن ، تقاضاي زيادي براي كالاها به وجود آمد. 
از زماني كه سربازان مشغول كار شدند، ازدواج كردند و بچه دار شدند، اقتصاد ترقي كرد. بازاريابي به عنوان يك مفهوم، قاعده مند نشده بود وبا تقاضاي روز افزون براي كالاها ، تلاش براي فروش، چندان اهميتي نداشت. 
باتوجه به اهميت زياد توليد محصولات براي مصرف كنندگان، مهمترين كاركرد اين دهه، ساختن مصنوعات كافي بود. 
دراواخر سال هاي ۱۹۵۰ با اينكه شركت هاي توليدي درجستجوي حفظ سودمندي از راه كسب نقدينگي از فراگرد ساخت وساز يا فروش توليدات زياد بودند. موج اولية تقاضا فروكش كرده و اقتصاد شروع به تحول كرده بود. 
بازاريابي انبوه براي فروش استاندارد شده ، محصولات انبوه توليد شده با استانداردهاي مشابه ومصرف كنندگان انبوه يكپارچه، ابداع شد. 
نقش بازاريابي صرفا فروش بود. نقش تبليغات ، انعكاس ارزش هاي قالبي و آداب و رسوم موجود در فرهنگ عامه ( از طريق تلويزيون و ساير رسانه ها ) وخلق تبليغات فرمول بندي شدة تكراري بود. 
در طول سالهاي ۱۹۶۰، اصطلاح مفهوم بازاريابي معمول شد. اين مفهوم مي گويد همه چيز با نيازها و خواسته هاي مصرف كننده شروع مي شود. گرچه اين گفته، يك احساس تحسين آميز برمي انگيخت اما بيشتر، يك شعار بود و تجارت، راه معمول خود را مي رفت. تنها معدودي از مراكز كسب وكارها نظير ال ال بين و يونايتد پارسل سرويس (UPS ) اين ديدگاه را پذيرفتند اما اينها استثنا بودند. 
تعداد زيادي از مؤرخان كسب وكار گمان مي كنندكه تا اواخر سال هاي ۱۹۸۰ كه مشاغل گوناگون، مفهوم بازاريابي را پذيرفتند، اين امر تحقق نيافته بود، يقينا كسب و كار انتخاب ديگري نداشت. 
امروزه، مصرف كنندگان، تحصيل كرده تر، عاقل تر و داراي افكار بهتر وپول بيشتري اند موانع تجارت جهاني كمترشده است و با رقباي جديد و فرصت هاي بهتر و بيشتر، به جامعة جهاني معرفي شده ايم. 
محصولات « من- نيز» گرچه سود آورند، اما ديگر براي اغلب مصرف كنندگان پذيرفتني نيستند. همه جا تجانس با فرهنگ آمريكايي وجود ندارد و مردم صرفا به خاطر« همراهي» با ديگران اقدام به خريد كالاها نمي كنند. 
امروزه ، دادوستدكنندگان مي دانندكه براي رقابت مؤثر، بايد به مشكلات مصرف كننده توجه كنند وبكوشندكه با توليد محصولات آن مشكلات را حل كنند. 
اجراي اين وظيفه به بهترين شكل، نويد دهندة نهايت مزيت رقابتي است. مفهوم بازار يابي مي گويد ابتدا آنچه را كه مصرف كننده نياز دارد و مي خواهد، تعيين كنيد و سپس به توسعه، ساخت، بازاريابي و عرضة خدمات براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه آن نيازها و خواسته ها را برآورده مي كند، مبادرت ورزيد. 
پذيرش مفهوم بازاريابي بر تبليغات نيز تأثير مي گذارد. اساسا، تبليغ كردن به عنوان سازوكاري براي ارائه اطلاعات، به كارگرفته مي شود. به وسيلة تحقيق، دادوستد كننده 
متوجه مي شودكه چگونه مصرف كننده با حداكثركارآيي و رضامندي تصميم خود را مي گيرد. اين اطلاعات، سپس درپيام هاي تبليغي به كارگرفته مي شود. 
هدف تبليغات، آسان كردن تصميم گيري است. از آن مهمتر، هدف، خلق تبليغي است كه صادقانه، مفيد و هماهنگ با نيازهاي مصرف كننده باشد، به طوري كه مصرف كننده از انتخابي كه مي كند، راضي باشد. 
هنگامي كه مفهوم بازاريابي، تبليغات را هدايت مي كند، يك هدف اصلي وجود دارد جلب رضايت مصرف كننده كه به هماهنگي تبليغات با سايركاركردهاي بازاريابي كمك مي كند و اين احتمال را افزايش مي دهدكه يك آگهي معين، موفقيت آميز شود. 
اين دقيقا همان فلسفه اي است كه هوندا را در بازار آمريكا موفق ساخته است. هنگامي كه مصرف كنندگان، طالب بازدهي بهتر سوخت اتومبيل بودند هوندا با مدل سيويك خود آماده بود. زماني كه آنان به دنبال جاداري، راحتي وعملكرد بودند، هوندا مدل آكورد را ارائه كرد. 
 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

شامل

vمقدمه
vتعريف شخصيت
vرويكردهاي موجود در باب شخصيت
vنظريات شخصيت
vوجوه اشتراك و افتراق نظريه هاي شخصيت
vفوايد نظريه هاي شخصيت
vنتيجه گيري
vمنابع و مراجع

شخصيت حوزه بسيار گسترده اي است,زيرا شخصيت خود موضوعي است پيچيده وداراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون است.براي شناخت شخصيت انسان از دير باز كوششهاي فراواني به عمل آمده كه برخي از آنها غير عملي, بعضي خرافاتي ومعدودي ديگر علمي و معتبر است.در زبان  عامه,شخصيت معناي ديگري دارد.به طور مثال وقتي گفته ميشود كه كسي با شخصيت است يعني اينكه او داراي ويژگيهايي است كه ميتواند افراد ديگر را تحت نفوذ خود قرار دهد يا متانت و وقار ويژه اي دارد.همين طور در برابر آن بي شخصيت به معني داشتن ويژگيهاي منفي است.كلمه شخصيت در عرف بعنوان چهره مشهور و صاحب صلاحيت در حوزه هايي همچون شخصيت سياسي,عملي,هنري و از اين قبيل بكار ميرود.

 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر

خرید دانلود فایل تحقیق پایان نامه  پرت در برنامه ريزي و مديريت / تعداد صفحات ۳۰

 این  مقاله  شامل مطالب زیر می باشد :

چكيده ، ويژگي هاي روش پرت ، سه برآورد زماني ، براي محاسبه TL ، زمان آزاد و مسير بحراني ،مديريت و كنترل پروژه هاي تحقيق و توسعه با استفاده از رويكرد احتمالي GERT ،تفاوت هاي اساسي ميان GERT و شبكه هاي سنتي ،گره هاي منطقي ،تجزيه و تحليل شبكه هاي احتمالي ،گره هاي پاي غيرشامل ،محاسبه ميانگين و واريانس ، مثال عددي ، نتيجه گيري

ارزانتر از همه جا آماده ارائه به دانشجویان و علاقمندان گروه هدف

چکیده

مدل هاي شبكه اي برنامه ريزي كه جزء ابزارهاي كنترل پروژه نيز محسوب مي شوند عبارتند از: پرت، سي پي ام و برنامه ريزي خطي، گرچه پرت و سي پي ام در اصول بسيار شبيه هم هستند ولي داراي تفاوتهايي نيز مي باشند. فن ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت) به عنوان ابزار مديريت در جهت مشخص كردن و هماهنگ نمودن كاري كه بايد انجام شود تا اهداف پروژه در زمان تعيين شده تحقق يابد عمل مي كند. مدل هاي شبكه اي برنامه ريزي عبارتند از تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)۱، روش مسير بحراني (سي پي ام)۲ و برنامه ريزي خطي (تكنيك ارزيابي و بازنگري گرافيكي)۳- برنامه ريزي خطي روش مخصوصي است كه در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم براي تعيين راه كاربرد منابع موجود براي دستيابي به هدفي مطلوب به كار گرفته شده است. اين روش، روشي است كه براي انتخاب بهترين تركيب متغيرها از ميان تعداد زيادي تركيبهاي ممكن به كار مي رود. استفاده از اين روش در صورتي امكانپذير است كه بين متغيرهاي مزبور ارتباط خطي وجود داشته باشد. ارتباط خطي موقعي وجود دارد كه تغيير معيني در يك متغير منتهي به تغيير متناسبي در متغير ديگر شود.

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


عتیقه زیرخاکی گنج