گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   بلاياي طبيعي به عنوان بزرگترين دشمن طبيعي انسان باعث کشته و مجروح شدن سالانه صدها هزار تن و بي خانمان شدن ميليون ها نفر در سراسر جهان مي شود. از اين رهگذر زمينلغزش به عنوان يکي از معضلات جهاني پيش روي انسان که همواره در سراسر جهان باعث تلفات سالانه هزاران نفر و وارد آمدن خسارات سنگين مالي و اقتصادي به مناطق مسکوني مي شود داراي اهميت خاصي مي باشد؛ خصوصاً که با افزايش جمعيت و اسکان در مناطقي که مستعد رويداد زمينلغزش هستند آمارهاي جهاني تلفات و خسارات مالي ناشي از اين پديده ، پيوسته در حال افزايش مي باشد.
   با توجه به اين نکته که زمينلغزش ها نسبت به ساير بلاياي طبيعي مثل سيل، آتشفشان، زلزله و … مديريت پذيرتر و قابل پيش بيني تر مي باشند لذا شناخت اين پديده در جهت جلوگيري از خسارات ناشي از آن از اهميت بنيادي در مقابله با بلاياي طبيعي بر خوردار است.
   اين نوشتار به منظور شناخت پيکره زمينلغزشها، ضمن طبقه بندي انواع زمينلغزش ها بر اساس طبقه بندي وارنز، به معرفي بخش هاي مختلف يک زمينلغزش شاخص مي پردازد.
معرفي
   نيروي ثقل زمين همواره سبب اعمال يک نيروي پايين سو به مواد مي شود . در اثر اعمال اين نيرو که نتيجه تجزيه نيروي وزن در روي دامنه مي باشد مواد ناپايدار موجود در دامنه ها در جهت رسيدن به پايداري بر روي دامنه شروع به حرکت کرده و بر اساس عوامل مختلفي مانند هندسه دامنه، نوع مواد، نوع حرکت و سرعت حرکت مواد انواع حرکات دامنه اي را به وجود مي آورند.
   زمينلغزش اصطلاحي است که در بر گيرنده کليه انواع حرکات دامنه اي بوده و عموما به کليه رويدادهايي گفته مي شود که در اثر ناپايداري در دامنه ها اتفاق افتاده و سبب جابجايي توده اي از مواد در طول دامنه مي شود اين اصطلاح در بر گيرنده کليه فرايند هايي است که منجر به حرکت توده اي از مواد شامل سنگ، خاک، يا ترکيبي از آنها به سمت پايين دامنه مي شود فرايند هاي فوق سبب حرکت مواد به صورت لغزش، واژگوني، جريان، ريزش، خزش و گسترش جانبي مي شوند، گاهي اين حرکات چنان سريع هستند که سرعت انها به ده ها کيلومتر در ساعت مي رسد و گاهي چنان آهسته هستند که جز با گذشت زمان و از روي شواهد نشان دهنده حرکت، نمي توان به وجود حرکت پي برد. 

 
 تجزيه نيروي وزن بر روي دامنه ( معماريان ۱۳۷۴ )


طبقه بندي زمين لغزش ها
   وارنز ( D.J Varnes ) در سال ۱۹۷۶ بر اساس ويژگيهاي اصلي زمينلغزش يعني نوع حرکت و نوع مواد جابجا شده نوعي از طبقه بندي زمين لغزش را ارائه داد که بعنوان ساده ترين و رايج ترين طبقه بندي زمينلغزش بکار مي رود. از ويژگيهاي اصلي اين طبقه بندي استفاده از مشخصه هاي است که پس از رويداد زمينلغزش نيز حفظ شده و با گذشت زمان کمتر دستخوش تغيير مي شوند و از اين ويژگي آن مي توان براي دسته بندي زمينلغزشهاي قديمي نيز استفاده کرد. همچنين استفاده از نوع حرکت براي طبقه بندي از ويژگيهاي ديگر اين طبقه بندي است که باعث مي شود مکانيسم تغيير شکل به عنوان عامل مهمي در ارزيابي پايداري دامنه ها ، در اين طبقه بندي موثر باشد (Mathewson1981).
   در اين طبقه بندي حرکات دامنه اي بر حسب شکل و سرعت حرکت مواد به ۵ دسته سقوط، واژگوني، لغزش، گسترش جانبي و روانه تقسيم شده اند.
   در طبقه بندي وارنز مواد درگير در حرکت به دو دسته سنگ بستر و خاکهاي مهندسي تقسيم مي شوند. که اين مواد بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي ( IAEG ) به قرار جدول شماره ۲ تقسيم بندي شده اند طبق اين تعريف خاکهاي مهندسي به دو دسته واريزه و خاک تقسيم مي شوند که خاک عبارت است از مواد ريز دانه اي که حداقل ۵۰ درصد ذرات آن در اندازه ماسه، سيلت يا رس باشد.


علل وقوع زمين لغزشها
   به طورکلي دلايل وقوع زمينلغزش را مي توان به سه دسته کلي عوامل زمين شناسي، عوامل ريخت شناسي و عوامل انساني دسته بندي نمود ( USGS, Fact sheet ) که در زير تقسيم بندي مربوط به هر دسته ذکر شده است :
  عوامل زمين شناسی
   الف) وجود مواد حساس يا ضعيف
   ب) وجود مواد هوا زده
   ج) حضور موا د برش يافته، درزه دار يا ترک خورده
   د) ناپيوستگي با جهت يافتگي مخالف ( لايه بندي، شيستوزيته، گسل، سطوح تماس) و… 
   و) تفاوت در نفوذپذيري و يا سختي مواد    
عوامل ريخت شناسي
   الف) بالا آمدگي ناشي از فعاليتهاي تکتونيکي يا آتشفشاني
   ب) حذف فشار سربار ناشي از ذوب يخچالها
   ج) فرسايش رودخانه اي ، موجي يا يخچالي در پنجه دامنه يا حاشيه هاي کناري آن
   د) فرسايش زير زميني ( انحلال ، جوشش)
   ذ) بارگذاري رسوبي بر روي دامنه يا بالاي آن
   ن) حذف پوشش گياهي ( آتش سوزي، خشکسالي )
   و ) ذوب شدن برفها
   ه ) هوازدگي ناشي از يخ زدن – ذوب شدن
   ي) هوازدگي ناشي از انقباض – انبساط
عوامل انساني
   الف ) حفاري بر روي دامنه يا پنجه آن
   ب ) بارگذاري بر روي دامنه يا بالاي آن
   ج ) افت سطح آب زير زميني
   د ) قطع درختان جنگلي
   ذ ) آبياري
   ن ) معدنکاري
   و ) نوسانات لرزه اي مصنوعي
   ه ) نشت آب از تاسيسات
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فصل به بررسی روش های مختلف ایجاد تغییرات درکل ساختارسایت طراحی شده می پردازد. بهینه سازی وسفارشی کردن سایت طراحی شده وسیله مناسبی برای برنامه های استانداردی که کاربرنیازدارد،است.در نمونه ما شما کاربرهستید و برنامه استاندارد مورد استفاده، joomla  است.
 درjoomla administration (به فصل ۳رجوع شود)، می توانید سایت خود را بصورت دلخواه سفارشی کنید یا تغییردهید ویا آن را با محتوا پرکنید. اولین چیزی که صاحب سایت طراحی شده ازما بعنوان طراح وب سایت می خواهد، تغییردررنگ وطرح بندی سایت است. بنابراین ما می خواهیم ابتدا درمورد آن بحث کنیم.  
ایجاد چشم اندازی درطرح بندی سایت حالا که با قیافه همه چیزبیشترآشنا شدید، ممکن است بخواهید سایت شما طرح کاملا متفاوتی داشته باشد می توانید این کاررا با تغییرنام منوها وتغییرقالب ها انجام دهید تا سایت شما چهره جدیدی وچشم اندازمتفاوتی به خود بگیرد.
                                  
 تغییرنام منوها 
برای تغییرنام module manager  – main menu  را با کلیک  _Modules| site modules  بازکنید(۱،۴). 
روی لینک main menu  برای ویرایش آن کلیک کنید متن را در فیلد title به                                                 
Check  this out تغییر دهید وmain menu   برا ی check this out باز می شود.
                        
                               تغییرقالب ها 

برای اینکه ببینید درjoomla   چه چیزبعنوان استاندارد است، به –Manager|site template  site|template  درtemplate manager  سوئیچ کنید.                                       

“site”همان وب سایت شما است که قادربه دیدنش هستید ودرواقع front end است. 

دراینجا شما می توانید ببینید که قالب های مدیریت، بخوبی وجود دارند. 

دراینجا دوقالب ایجاد شده با joomla  دیده می شوند. هم اکنون درصفحه پایین، قالب های 

فعال با یک مارک سبزعلامت گذاری شده اند. اگرشما مکان نمای ماوس تان را روی نام قالب حرکت دهید، یک نمایش گرافیکی کوچک ظاهرمی شود، چنانچه درشکل ۲،۴ نشان  شده است قالب اول با نام solarflare  ازنسخه قبلی مامبوگرفته شده وبا joomla  تطبیق   داده شده است . قالب دوم  با نام mare hinses madeyourweb ، جدید است.  برای استفاده ازاین قالب درسایت تان، دکمهradio را قبل از نام قالب دلخواه انتخاب کنید وdefault را در نوار منو کلیک کنید به وب سایت تان سوئیچ کرده ودکمهupdate را درbrowser کلیک کنید.
با انجام مراحل گفته شده  دربالا شما یک طرح بندی متفاوت وظاهری کاملا تازه دارید که بعد ازتجربه انجام آن، ما وشما را مشتاق برای ادامه کارمی کند. اکنون مقدارزیادی اطلاعات مطلوب در مورد استفاده از قالب های متنوع درسایت بدست آورید. نحوه ساخت قالب هم درفصل ۱۰کتاب آموزش داده خواهد شد.

         پیکربندی joomla  administration 

Joomla   تقریبا همان سطحی را که هربرنامه ای با کاربرد گرافیکی ارائه می کند مانند- Gnome kDE – windows یا (Mac OSX  )  -Aqua عرضه می کند. این برای صفحات وب چیزبدیهی نیست وبا استفاده زیاد ازجاوا اسکریپت امکان ساخته شدنش است. جاوا اسکریپت بطورمحلی برروی کامپیوترشما اجرا می شود واگراین کار انجام دهید ، می توانید مدت زیادی با joomla  administration  کارکنید. جستجوگرها هرقدرتوانایی وامکانات می توانند بخوبی برای چندین سال با جاوا اسکریپت، محتوا را اداره کنند وهیچ حفاظت جدی وزیادی لازم ندارند جستجوگرمنبع بازMozilla firefox ، (http://www.mozilla.org ) ایمنی زیادی دارد وکاربردش نسبت به _    

Explorer    Internet راحت تراست بنابراین از این در طراحی سایت خود استفاده کنید. 

Joomla Administration _ فقط شبیه سایت شما وشامل عناصرمتفاوتی است:

در نوار منویtop –  منوهایی هستند ودرطرف راست دو تذکردرمورد دریافت پیام ها توسط شما وچگونگی ورود کاربران به سیستم وجود دارند.     پایین آن یک فیلد با لینک  infober  وجود دارد که اطلاعاتی درباره کامپوننت هایی که هم اکنون با مدیرنشان داده شده قابل اجرا هستند، دارد . ( دراین نمونه     .( joomla 100/com_admin

 درسمت راست ترین قسمت،toolbar  با آیکون های متنوع (دراین نمونه، آیکون (help  برای مهمترین وظایف joomla  وجود دارد. وظایف در managers سازماندهی شده اند و آیکون هایی که نشان داده شده اند بستگی به مدیر دارند اگرشما مکان نمای ماوس تان را روی یکی از این آیکون ها بلغزانید ، روشن می شود شما می توانید آیکون را کلیک کنید و عمل مناسب را اجرا کنید. جدول ذیل عناصر موجود درجعبه  ابزار joomla   را پیش روی شما قرار می دهد. آیکون ها ووظایف شان در زیرهستند:  
پایین toolbar  فضای کاری جاری است چنانچه در شکل۴،۴ نشان داده شده ، این Control panel  است.  که بعد ازورود به سیستم نشان داده شده است ودسترسی سریع به مهمترین عناصر را ارائه می کند اگرشما نخواهید control panel  را ببینید ، به سادگی  home  را در بالا گوشه سمت چپ در نوار منو کلیک کنید . 
 درسمت چپ، آیکون هایی هستند که به مدیران گونا گونی اشاره می نمایند. در سمت  راست، شما پنج tab  پیدا می کنید که به شما دیدی کلی از وضعیت های جاری وب سایت تان را می دهند . درمنطقه پایین تر یک نوارجهت یابی می بینید که کل joomla   را می پوشاند. اینجا شما می توانید تعدادی خطوط  نشان داده شده را قراردهید وبا استفاده از جدول، هدایت کنید، بطوریکه۶۰۰  کاربر درآن واحد آنلاین باشند این تعداد درسایت             
   Joomla کاملا واقع گرایانه است تغییرتعداد خطوط نشان داده شده با همه جداول نشان 
داده شده، امکانپذیرهستند.  
Logged: این tab  یک دید کلی از کاربرانی که هم اکنون به سیستم وارد شده اند                             

   می دهند، مانند administrator  شما می توانید کاربر را از بیرون با کلیک کردن(x)       

  Red cross  برای نام کاربربعدی ثبت کنید.                       

Components: این tab  کامپوننت های نرم افزاری را که هم اکنون راه اندازی 

شده اند ،نشان می دهد. اینها چندین گزینه دارند( برای مثال، web links )، پس این 

کامپوننت مانند یک عنوان با زیرموضوعات ، نمایش داده شده است.
   
Popular:  این tab  به شما درباره بیشترین صفحات جستجوشده از وب سایت تان 

 می گوید. با کلیک نام صفحۀ شما به content manager  سوئیچ می کنید وصفحه 

 مربوطه را در حالت ویرایش می – بینید .اگر درحالت edit  هستید، مجبورهستید که 

عمل را با cancel  یا save خاتمه دهید وبعدأ home  را برای برگشتن –

control panel  کلیک کنید.

Lastest Items: این tab  شبیه popular  است. اینجا محتوا به ترتیب زمانی    

  
وقوع، بصورت معکوس نشان داده شده است. با کلیک روی نام، شما به     

Content manager سوئیچ می کنید.   

Menu stats  : این قسمت تعداد عناصرمنورا  درهر منونشان می دهد.

 نوار منوشامل نه گزینه است. همواره سمت چپ لینک home  است  که شما را به عقب 

به عقب به control panel  بازمی گرداند .درسمت راست می توانید لینک help  را ببینید.

می توانید control panel  را با کلیک module|Administrator  module  پیکر- بندی  کنید.
           
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.
راهکارهای عملی طراحی شمع ها
۱-        اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل
۲-        شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و اولویت بندی آنها
۳-        شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع
۴-        شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع
۵-        انتخاب نوع شمع
۶-        بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی 
۷-        برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و …
۸-        تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی
۹-        آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات مؤثر در طراحی از جمله  تداخل شمع، ضریب کارایی، …
۱۰-         تعیین توان کاربری شمع(تکی یا گروهی) با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی
۱۱-         تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینامیکی و تدقیق توان باربری
۱۲-         دخالت دادن عوامل مؤثر پیرامونی برتوان باربری بدست آمده
۱۳-         کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده
۱۴-         طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع
۱۵-     انجام آزمایشات عملی بار گذاری استاتیکی یا دینامیکی(در صورت لزوم و صلاحدید) به منظور اطمینان از صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا
۱۶-         تعیین ضریب اطمینان
۳-۲- انواع پی های عمیق از نظر اجرایی
چنانکه گفته شد بر اساس استاندارد BS 8004 بریتانیا شمع ها به سه دسته طبقه می شوند:
الف- «شمع های با تغییر مکان بزرگ» که هنگام نصب و رانش درون زمین، تغییر مکان زیادی در خاک ایجاد می کنند. این شمع ها معمولاً دارای مقاطع توپر و یا تو خالی ته بسته می باشند که با شیوه کوبشی یا جک زدن به درون خاک رانده می شوند. شمع های کوبیدنی با تغییر مکان های بزرگ شامل موارد زیر هستند:
–           چوبی با مقاطع دایره ای یا مربعی، یکسره یا با اتصالات وصل شده
–           بتنی پیش ساخته شده با مقاطع تو پر یا توخالی
–           پیش تنیده با مقاطع تو پر یا توخالی
–           لوله فولادی ته بسته 
–           جعبه ای فولادی ته بسته 
–           لوله ای باریک شونده
–           لوله ای فولادی ته بسته و رانده شده با جک
–           استوانه ای بتنی توپر، پیش ساخته و قطور رانده شده با جک 
ب- شمع های«کوبیدنی- ریختنی با تغییر مکان های بزرگ» نیز موارد زیر را شامل می شوند:
–          لوله های فولادی کوبیده شده و بعد از بتن ریزی یا بتدریج بیرون کشیده می شوند.
–          پوسته های بتنی پیش ساخته که با بتن پر می شوند.
–          پوسته های فولادی جدار نازک که داخل خاک کوبیده شده سپس با بتن پر می شوند.
پ- «شمع های با جابجایی کم»
اینگونه شمع ها نیز بصورت کوبشی یا با جک درون زمین نصب می شوند و لیکن دارای سطح مقطع نسبتاً کوچکی هستند. مثالهایی از این نوع عبارتند از مقاطع فولادی H یا  I شکل، لوله ها یا جعبه های فولادی ته باز که در حین نصب، خاک وارد قسمت های حفره ای مقطع می شود. اگر در حین کوبش این شمع ها درون زمین، توده خاک در حوالی نوک شمع تشکیل و قفل شود بطوریکه مانع نفوذ ستون خاک به درون حفرات مقطع شود شمع از نوع با جابجایی زیاد محسوب می شود.
«شمع های با جابجایی کم» شامل انواع زیر هستند:
–          بتنی پیش ساخته با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه 
–          بتنی پیش تنیده با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه 
–                 مقاطع فولادی H شکل
–        مقاطع فلزی لوله ای ته باز کوبشی که در صورت ضرورت خاک وارد شده درون لوله تخلیه می  شوند.
ت- «شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی»
برای نصب این نوع شمع ها نخست حفره محل شمع با روش های حفاری مناسب حفاری شده و درون آن بتن ریزی می شود. بتن ممکن است درون غلاف ریخته شود و یا بدون غلاف بتن ریزی انجام شود. غلاف ممکن ست با پیشرفت بتن ریزی بیرون کشیده شود. در بعضی موارد ممکن است شمع های آماده چوبی، بتنی یا فولادی درون حفره قرار داده شود.
«شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی» شامل انواع زیر می شوند:
–        حفر چاهک توسط روشهای متد دورانی، چنگک، بالابر هوایی و پر کردن آن بتن(در جاریز)
–        حفر چاهک با روشهای فوق و قرار دادن لوله و پر کردن آن با بتن در صورت لزوم
–        حفر چاهک و قرار دادن قطعات پیش ساخته بتنی درون آن
–        تزریق ملات سیمان یا بتن درون چاهک
–        مقاطع فولادی قرار داده شده درون چاهک
–        حفر چاهک و قرار دادن لوله فولادی بطور همزمان
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهمیت اثر نیروی جانبی با بالا رفتن ارتفاع ساختمان با سرعت زیادی افزایش می یابد. در ارتفاع معینی تغییر مکان جانبی ساختمان چنان زیاد می شود که ملاحظات سختی کنترل کننده طرح می گردند تا اینکه مقاومت مصالح سازه ای . درجه سختی اساسا بستگی به نوع سیستم سازه دارد . بعلاوه بازده هر سیستم خاصی مستقیما با مقدار مصالح مصرف شده ارتباط دارد.بنابراین از بهینه کردن سازه برای شرایط فضایی معینی باید با حداقل وزن حداکثر سختی حاصل شود . این عمل منجربه ابداع سیستم های سازه ای مناسب برای حدود ارتفاعات معین میگردد. 
در بخش های زیر متداول ترین سیستم های سازه ای مورد بحث قرار می گیرند.در این بحث ها طرح های هندسی نمونه،رفتار سازه ها تحت بار گذاری،و بازده سیستم ها مورد تأکید می باشند. 
•         سازه دیوار باربر 
•         سازه هسته برشی 
•         سازه تیر دیواری 
سازه دیوار باربر 
از لحاظ تاریخی سازه های ضخیم و سنگین ساخته شده از مصالح بنایی بوده اند.وزن زیاد و انعطاف ناپذیری آنها در طرح افقی باعث عدم استفاده مؤثر از آنها در ساختمان های بلند گردید.اما پیشرفت تکنولوژی جدید در استفاده از مصالح بنائی مهندسی ساخته شده و قطعات بتنی ساخته مفهوم دیوار باربر را برای ساختمان های با ارتفاع متوسط اقتصادی ساخته است. 
این سیستم برای انواعی از ساختمان ها که در آنها تقسیمات مکرر فضا لازم است مانند آپارتمان ها و هتل ها قابل استفاده می باشد. روش دیوار باربر برای انواع طرح و شکل ساختمان ها مناسب است.نقشه های افقی این طرح ها از شکل های مستطیلی ساده تا شکل های دایره ای و مثلثی متغییر می باشند. 
سازه های دیوار باربر عموماً شامل مجموعه ای از دیوارهای خطی می باشند.بر اساس نحوه قرار گرفتن این دیوارها در ساختمان آنها را می توان به سه گروه اصلی تقسیم نمود: 
•         سیستم دیوار عرضی که شامل دیوار های خطی در امتداد عمود بر طول ساختمان می باشد و در نتیجه مانع نما کاری نمای اصلی نمی گردد. 
•         سیستم دیوار طولی که شامل دیوارهای خطی موازی طول ساختمان می باشد این رو دیوار نمای اصلی را تشکیل می دهد. 
•         سیستم دو طرفه که شامل دیوارهای موازی عرض و طول ساختمان می باشد. 
همچنبن ممکن است ساختمان را بطور مشخصی به قسمت های سازه ای مختلف تقسیم کرد بطوریکه هر قسمت سیستم دیوار جداگانه ای را به کار ببرد. 
ترتیب قرار گرفتن دیوارها که در اینجا بحث شد در مورد ساختمان های مستطیلی ممکن است به وضوح قابل بیان باشد،اما در مورد ساختمان های با تصاویر افقی پیچیده تر طبقه بندی کردن ممکن است تا حدودی مشکل باشد. 
رفتار سازه دیوار بار بر تحت بار گذاری بستگی به مصالح مصرف شده و نحوه اثر متقابل صفحه افقی کف و صفحه قائم دیوار دارد.به عبارت دیگر این رفتار تابعی از درجه پیوستگی(اتصال) دیوارها به یکدیگر و به دال های کف می باشد.اتصال سازه کف به دیوارهای پیوسته را باید مفصلی تصور کرد.(با فرض هیچگونه سیستم اتصال خاصی بکار نرفته باشد)،در صورتی که در ساختمان های بتنی در محل ریخته شده ،دال هاو دیوارها بطور واقعی متصل و پیوسته هستند. واضح است که ساختمان بتنی در محل ریخته شده ،با توجه به رفتار سه بعدیش،خیلی سخت تر از ساختمان ساخته شده ار مصالح بنائی یا قطعات پیش ساخته مفصلی می باشد و این نکته بتن را برای ساختمان های بلندتر اقتصادی می سازد. 
بارهای قائم با ایجاد خمش از سازه کف مستقیما به دیوارها انتقال می یابند.دهانه های متداول کف ها (یعنی فاصله بین دیوارها ) بسته به ظرفیت حمل بار وصلبیت جانبی سیستم کف و عوامل دیگر بین ۱۲ تا ۲۵ فوت متغیر می باشند.چون دیوار بارها را خیلی شبیه به یک ستون باریک و عریض مقاومت می کند پایداری آن در مقابل کمانش باید کنترل گردد. 
تنش های فشاری در دیوار تابعی از دهانه کف،ارتفاع و نوع ساختمان ،و اندازه و ترتیب سوراخ های دیوار(برای در و پنجره و غیره)می باشد. سوراخ های دیوار باید روی یک محور قائم قرار داده شود تا از تمرکز و ترکیب تنش ها در اثر ترتیب متناوب پنجره ها اجتناب گردد. 
کف هایی که بصورت خارج از مرکز به دیوارها متصل می باشند لنگرهای خمشی ایجاد می کنند که دیوار باید آنها را نیز مقاومت کند. 
نیروهای افقی به وسیله سازه کف که مانند دیافراگمی افقی عمل می کند به دیوارهای برشی موازی امتداد نیرو توزیع می شود. ین دیوارهای برشی به دلیل صلبیت زیاد شان مانند تیرهای با عمق زیاد عمل می کنند و در مقابل برش،خمش و واژگونی مثل آن واکنش نشان می دهند. 
در مقابل نیروی باد موازی با جهت کوتاه ساختمان،دیوارها در سیستم دیوار عرضی نه فقط بارهای وزن را تحمل می کنند بلکه در مقابل برش ناشی از باد نیز مقاومت می نمایند. از طرف دیگر سیستم دیوار طولی این دو وظیفه دیوارها را هم جدا می کند. دیوارهای طولی بارهای وزن را تحمل می نمایند و نیروهای باد را به صورت خمش موضعی به دیافراگم کف یا مستقیما به دیوارهای برشی واقع در وسط یا دو انتهای ساختمان منتقل می کنند. 
در مورد اثر باد روی ضلع کوتاه ساختمان که اهمیت کمتری دارد، دیوارهای باربر در سیستم دیوار طولی اکنون به صورت دیوار های برشی نیز عمل می کنند. در سیستم دیوار عرضی دیوارهای برشی را ممکن است در امتداد کریدور مرکزی قرار داد. در ساختمان های بتنی در محل ریخته شده، پایداری در اثر رفتار یکپارچه سیستم کف-دیوار که مانند یک واحد صندوقی با خمش واکنش نشان می دهد تامین می گردد. 
بنابراین با فرض دیافراگم های کف بی نهایت صلب آنها مستقیماً به نسبت سختی نسبی شان بارهای باد را مقاومت می کنند.اما اگر طرح دیوارها چنان باشد که نیروی برآیند باد از مرکز جرم دیوار های مقاوم عبور نکند،پیچش ایجاد می شود که باعث افزایش برش در بعضی از دیوار ها می گردد. 
رفتار دیوار برشی در مقابل بار گذاری جانبی به مقدار زیاد بستگی به شکل آن در تصویر افقی یعنی اینرسی حاصله در مقابل خمش دارد. 
دیوارهای برشی به ندرت دیوارهای توپر می باشند زیرا غالبا در آنها سوراخ هایی برای پنجره و غیره تعبیه می شود که باعث ضعیف شدن آنها می گردد. تعداد، اندازه، و ترتیب قرار گرفتن این سوراخ ها ممکن است شدیداً در رفتار دیوار تأثیر داشته باشد. 
اگر دیوار فقط دارای سوراخ های پنجره کوچک باشد تحت بار گذاری جانبی مثل دیوار تو پر رفتار می کند. بارهای زیاد وزن چنان فشاری در دیوار تولید می کنند که دوران(خمش) ایجاد شده در اثر باد هرگز قادر به غلبه کردن آن در طرف رو به باد نمی باشد. 
با قرار دادن سوراخ های در دریک دیوار برشی داخلی به طور متناوب بطوریکه در آن دیوار به صورت واحد هایی تکرار می شود. نتیجه مشابه ای به دست می آید. اما در منتهی الیه دیگر که در آن سوراخ ها به صورت شکافی دیوار را به دو واحد جدا تقسیم می کنند هر یک از واحد ها به صورت دیوار جداگانه عمل می نمایدو نصف بار را تحمل می کند.در چنین حالتی به دلیل بارهای وزن بالنسبه کم امکان اینکه در دیوار کشش ایجاد شود کاملاً وجود دارد. همچنین برای دیوار برشی داخلی در جایی که پیوستگی در عرض کریدور فقط بوسیله دال کف تامین می شود، با اطمینان می توان فرض نمود که دو قسمت دیوار به صورت جداگانه و انفرادی عمل می کنند ولی به علت وزن مرده بیشتر ممکن است در اثر باد کشش ایجاد نشود. 
تعیین رفتار سیستم دیواری که بین حالت های منتهی الیه مورد بحث در بالا قرار دارد نسبتاً مشکل است. رفتار این سیستم های دیواری بستگی به مقدار صلبیت ایجاد شده بوسیله قسمت های فوقانی و تحتانی پنجره ها (یا درها) در مقابل برش قائم دارد. دیوار را ممکن است به صورت دو قطعه جدا تصور نمود که موقع مقاومت کردن بارهای جانبی تا حدودی روی یکدیگر اثر متقابل دارند. 
در این بحث فرض شده است که دیوار های بار بر،تو پر و مسطح و در صفحه های قائم باشند. اما دیوارها ممکن است از شبکه ای از عناصر مورب یا اعضاء خطی ستونی در فواصل نزدیک تشکیل شده باشند.آنها همچنین ممکن است منحنی شکل یا تاب دار و در صفحه های مایل قرار گرفته باشند.
سازه هسته برشی 
سیستم دیوار خطی بار بر برای ساختمان های آپارتمانی که در آنها وظایف و نحوه استفاده ساختمان ثابت است کاملاً مناسب می باشد. اما برای ساختمان های تجارتی و اداری حداکثر انعطاف پذیری در تقسیم بندی فضا لازم می باشد، از این رو در این ساختمان ها فضاهای باز و وسیع مطلوب است که بتوان آنها را به وسیله جدا کننده های متحرک تقسیم کرد. یک راه حل متداول این است که سیستم های قائم حمل و نقل و توزیع انرژی (مانند آسانسور، پله ها، و مجراهای عبور وسایل مکانیکی) را یک جا جمع کرده تا بسته به اندازه و وظیفه ساختمان تشکیل هسته یا هسته هایی بدهند. این هسته ها به عنوان سیستم های دیوار برشی مورد استفاده قرار می گیرند و پایداری جانبی لازم را برای ساختمان تأمین می کنند. به نظر می رسد که از لحاظ شکل و محل هسته در داخل ساختمان هیچگونه محدودیتی وجود نداشته باشد. خصوصیات سیستم های هسته ی به قرار زیر می باشند: 


•         شکل هسته 
o        هسته باز در مقابل هسته بسته 
o        هسته تنها در مقابل هسته توام با دیوارهای خطی 
•         تعداد هسته ها: هسته انفرادی در مقابل چندین هسته. 
•         محل هسته ها: داخلی در مقابل محیطی و در مقابل خارجی 
•         ترتیب قرار گرفتن هسته ها: متقارن در مقابل نا متقارن 
•         هندسه ساختمان به عنوان مولد شکل هسته: مولد مستقیم در مقابل مولد غیر مستقیم 
هسته ها را می توان از فولاد ، بتن یا ترکیبی از هر دو ساخت. در هسته قابی فولادی برای رسیدن به پایداری جانبی مطلوب ممکن است از خر پای ویراندیل استفاده کرد.سیستم قاب ویراندیل نسبتا انعطاف پذیر است، از این رو فقط برای ساختمان های بالنسبه کوتاه به کار می رود. برای ساختمان های بلند تر در قاب ویراندیل از مهار بندی قطری (به صورت خر پای قائم) استفاده می شود تا سختی لازم برای هسته به دست آید. مزیت هسته های قابی فو لادی در سوار کردن نسبتا سریع قطعات پیش ساخته می باشد. 
 • بازدید : 67 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ماكاروني يكي از اين مصالح جايگزين مي باشد . اين عنصر سازه اي جديد به دليل برخي از خصوصيات ويژه مثل ( سبكي ، دسترسي ساده و ارزان بودن ) بيشتر از ديگر مصالح مشابه مورد توجه قرار گرفته است .
 سالانه در آمريكا مسابقات بزرگي در اين زمينه بين دانشجويان برگزار مي گردد و سازه هاي ساخته شده توسط ماكاروني به دليل طراحي بهينه 
، به ركورد هاي غير قابل باوري دست پيدا مي كنند .
گروهSBG   نيز از ابتداي سال ۱۳۸۱ پروژه تحقيقاتي را در اين زمينه آغاز نمود و توانست به تجربيات و موفقيت هاي قابل توجهي دست پيدا كند . 
اين مجموعه شامل دانسته ها و تجربيات اين گروه ، در اين زمينه مي باشد ، كه اميدواريم مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد .
در پايان وظيفه خود مي دانيم ، تا از اساتيد محترم ، دكتر هوشمند ، دكتر فيوض ، مهندس ماهيني ، مهندس صنعتي و بويژه خانم ناصري( معاونت فرهنگي – دانشجويي  دانشگاه خليج فارس ) كه ما را در اين امر  پژوهشي ياري نمودند ، نهايت تشكر و قدرداني را به جاي آوريم .

معرفي سازه ماكاروني :
 سازه هاي ماكاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، كه مصالح استفاده شده در آنها تنها ماكاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس كوچكتر نسبت به سازه هاي واقعي طراحي و توسط ماكاروني و چسب ساخته مي شوند و پس از ساخت مورد بارگذاري قرار مي گيرند .
در واقع اين سازه ها به عنوان ماكت ساخته نمي شوند و سازه اي كه بار بيشتري را تحمل مي كند ، موفق تر خواهد بود . پل ( تحت بارگذاري يكنواخت ، متمركز و متحرك ) ،  Towercrain ، انواع قاب هاي ساختماني و ستون هاي فشاري از جمله رايج ترين سازه هاي ماكاروني مي باشند . 
هر ساله در اين راستا مسابقات بزرگي در دانشگاه هاي معتبر دنيا بين دانشجويان رشته مهندسي عمران برگزار مي گردد . اين دانشگاه ها از سالها پيش در اين زمينه سرمايه گذاري كرده تا ذهن خلاق دانشجويان را فعال سازند و از طرحها و پژوهش هاي آنها در عمل استفاده كنند . طراحي و ساخت پل و ستون هاي فشاري رايج ترين رشته هاي اين مسابقات  مي باشند . بطور مثال طراحي و ساخت پل خرپايي تنها با استفاده از ۷۵۰ گرم ماكاروني ( معادل يك بسته ماكاروني )  كه مي تواند وزن زيادي را تحمل نمايد . طول دهانه پل يك متر و حداكثر ارتفاع پل نيم متر مي باشد . پل روي دو تكيه گاه  كه از يكديگر يك متر فاصله دارند قرار مي گيرد و تكيه گاهها فقط قادر به وارد كردن عكس العمل عمودي مي باشند و هيچ عكس العمل افقي در تكيه گاهها بر پل وارد نمي شود . ركورد كسب شده در اين رشته ( پل خرپايي ) معادل ۱۷۶ كيلو گرم مي باشد ، كه اين ركورد تقريبا ۲۳۰ برابر وزن خود سازه مي باشد . همچنين طراحي و ساخت سازه هاي فشاري كه قادر به تحمل بار هايي بيش از نيم تن مي باشند ، از ديگر نمونه هاي اين سازه ها هستند . اينجا يك سئوال ممكن است مطرح مي گردد ، آيا جنس ماكاروني در دست يافتن به ركورد هاي بالا موثر است ؟
در اين زمينه تحقيقاتي روي محصول هاي مختلف شركت هاي ماكاروني دنيا انجام گرفته و ماكاروني  شركت Rose   ايتاليا به عنوان بهترين ماكاروني براي اين هدف شناخته شده است .
البته لازم به ذكر است كه قدرت و مهارت طراح در ارائه يك طرح موفق ، بسيار مهم تر از جنس ماكاروني در رسيدن به ركورد هاي بالا مي باشد .
هدف از استفاده از ماكاروني به عنوان عنصر سازه اي :
۱٫ در واقع ماكاروني بر خلاف فولاد و بتن عنصر سازه اي ناشناخته اي مي باشد . اين بدان معني است كه خصوصيات ماكاروني شامل حداكثر تنش كششي ، حداكثر تنش فشاري ، مدول الاستيسيته ، نحوه كمانش ماكاروني و ديگر خصوصيات ماكاروني كه مورد نياز براي طراحي و تحليل سازه مي باشند ، ناشناخته مي باشد و تنها راه بدست آوردن اين ويژگيها ايجاد وابداع آزمايش هاي ساده و دقيق مي باشد . 
۲٫ ماكاروني بر خلاف بتن و فولاد داراي  ضعف هاي زيادي مي باشد  و اين ضعف ها كار را براي طراح مشكل تر مي كند و اينجاست كه ابداعات و خلاقيت هنر نمايي مي كنند و براي رسيدن به ركورد هاي بالا بهينه سازي سازه ها مطرح مي گردد .
۳٫ ارزان بودن ماكاروني نسبت به مصالحي چون فولاد وبتن .
اهداف كلي طرح :
۱٫  اين طرح در وهله اول به عنوان يك طرح آموزشي مي تواند بسيار مفيد و سودمند براي دانشجويان رشته مهندسي عمران ايفاي نقش نمايد ، زيرا اين امكان را به دانشجويان مي دهد كه ، با استفاده از مصالح ارزان ، سبك و قابل دسترس ( ماكاروني به جاي بتن و فولاد ) دست به طراحي و ساخت سازه هاي مختلف زده و با اين كار كليه دروس فراگرفته در رشته سازه را به عمل تجربه نمايند .
۲٫ دانشجويان مي بايست با استفاده از مسائل تئوريك فرا گرفته در دروس مقاومت مصالح و آزمايشگاه هاي مربوط به آن تلاش نمايند تا خصوصيات عنصر سازه اي جديد را كشف نمايند .
۳٫ دانشجويان مي بايست با استفاده از تحليل سازه ها و با بكارگيري نرم افزار هاي كامپيوتري به طراحي و آناليز سازه مورد نظر بپردازند.
۴٫ طراحي و ساخت يك سازه بهينه كه تحت عنوان بهينه سازي سازه ها مطرح است .

معرفي  انواع مختلف سازه هاي ماكاروني :
 سازه هاي فشاري : 
نوعي پل با دهانه كوتاه ، كه اكثر اعضاي آن در فشار مي باشند . از مزيت هاي اين رشته از مسابقات طراحي اعضاي فشاري و بررسي پديده كمانش در آنها مي باشد .  
 Tower Crain : 
دراين  نوع از سازه هاي ماكاروني ، هدف طراحي جرثقيلهايي است كه بر روي برجهاي بلند به كار گرفته مي شوند .
اين سازه ها بايد قادر باشند با داشتن ارتفاع معين شعاع خاصي را تحت پوشش قرار دهند . 
پل با بار متمركز : 
اين سازه از به هم پيوستن دو خرپاي دوبعدي به وجود مي آيد و بارگذاري از وسط دهانه صورت مي گيرد .
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در دسامبر ۱۹۶۴ در اتحاديه معماران هلندي پيشنهادهايي شد كه طرح كلي و روشي براي طراحي مسكن تطبيق پذير با استفاده از ساخت ثابت (نگهدارنده Support) و واحدهاي آزاد (واحد جدا شدني Detachable Unit) را نشان مي‌دهد .
در اين گروه هم معماران و هم مجريان ساختمان و توليد كنندگان قطعات ساختماني ، سرمايه گذاران ، پيمانكاران و شركتهاي خانه سازي نيز مي باشند . به دلايلي چند هلند را مي توان آزمايشگاهي براي بررسي راه حل مشكلات خانه سازي انبوه در سراسر دنيا به حساب آورد . اين گروه هلندي روشي را براي طراحي ارائه مي‌دهد كه نتيجه آزمايشها و شرايط خاص مي باشد .
چون تراكم جمعيت كشور زياد بود و با وجود سنت قدرتمند شهرنشيني تقريبا نا‌ممكن بود كه مسئله ساختمان سازي را چون امري كاملا مجزا به حساب آورد . بنابراين معماران تصميم به صنعتي شدن ساختمانها گرفتند ولي هنوز معلوم نبود كه اين تفكر مقرون به صرفه نباشد .
معماران بنيانگذار پذيرفتند كه از مفهوم «ساخت ثابت» به عنوان يك فرضيه عملي ديگر براي تحقيقات بيشتر استفاده شود . اساس فرضيه ساخت ثابت و واحدهاي آزاد آن بود كه شخص مصرف كنندة خانه در توليد آن مشاركت يا نظارت داشته باشد . چنين پنداشته مي شد كه نقص توليد انبوه ، همان عدم مشاركت مصرف كننده در روند خانه سازي است . در واقع هم در خانه سازي انبوه اصل مهم به مفهوم فني و سازماني آن اين است كه مصرف كننده نقشي در تصميم گيري ندارد . از سوي ديگر در مفهوم «ساخت ثابت» مبناي كار اينست كه مسكن به هر شكل و هر اندازه كه باشد ، هميشه محصول دو حوزة مسئوليت و تصميم گيري است . بخشي از ساختار شخصاً در اختيار ساكن خانه است كه مي تواند آن را به دلخواه تغيير دهد و تبديل كند امّا بخش ديگر به يك زير ساخت عظيم تري تعلق دارد ، كه فرد دربارة آن نمي تواند تصميم گيرد بلكه بايد از قوانين و قراردادهاي گروه بزرگتر (چه در حد همسايگي باشد يا مقامات محلي) پيروي كند .
اين دو حوزة تصميم گيري را هميشه و همه جا مي توان تشخيص داد . حتي آنها كه صاحب خانه ويلايي نيز هستند بايد زير ساخت خيابانها ، خدمات و مقررات حوزه بنديها و غيره را بپذيرند . آنچه محيط خود مي نامند محصول يك زمينه طبيعي و اجتماعي بزرگتري است كه افراد در آن مشاركت دارند . در طول تاريخ اين تعادل بين فرد و جمع در اشكال بيشماري تجلي يافته است .
مفهوم ساخت ثابت ، بازشناسي سنت ديرينه اي است در مورد بازتاب خصوصيات اساسي در محيط ظاهري و بدين معني ابداع جديدي به حساب نمي آيد . ولي به هر جهت اين مفهوم با مفهوم خانه سازي انبوه كه در اين قرن به يكسان مورد توجه متخصصان و دولتمردان ، در تلاششان براي دنيا بهتر بوده ، در تضاد است .
در مفهوم ساخت ثابت توليد خانه مشابه ساير كالاهاي صنعتي نخواهد بود بلكه مصرف كننده نيز در روند توليد آن دخالت دارد . اما اين دخالت در چهارچوب بزرگتر خدمات و زير ساختهاي اجتماعي انجام مي پذيرد . اگر اين فلسفه در مورد خانه سازي انبوه در محيط متراكم شهري پياده شود ، مفهوم «ساخت ثابت» تبديل به يك موجوديت مادي مي گردد .
در اينجا ديگر نمي شود خانه سازي ويلايي و قطعات مجزا را در نظر گرفت ، بلكه بايد ساختهاي وسيعتر ، خواه مرتفع و خواه كم ارتفاع را مد نظر داشت . كه چندين واحد مسكوني را در خود جاي داد . اتحاديه معماران سعي كرده است افراد در اين ساختهاي وسيعتر همان قدر حق انتخاب داشـته باشـند كه در خـانه هاي ويـلايي 
داشتند .
ساخت ثابت به هر ساختماني گفته مي شود كه چندين واحد مسكوني قابل تطبيق با نيازها و خواسته هاي متغير مصرف كنندگان در طول زمان را در خود جاي دهد . اين مسئله اي است كه در زمينه خانه سازي هلندي بايد با آن روبرو شد . در واقع اين مسئله در هر كجا كه عدة زيادي بايد از فضاي محدود و كوچكي استفاده كنند وجود دارد و بايد با آن مقابله شود . اين يك نمونه بارز از مسئله شهرنشيني است .
از ابتداي امر اميد مي رفت كه طرح ساخت ثابت برخي از مشكلات سنتي مربوط به طراحي خانه سازي انبوه را حل كند . روند طراحي در خانه سازي انبوه بر اساس نقشه يك واحد يا نقشه يك طبقه انجام مي گيرد . وقتي واحد طراحي شد ، از تكرار آن ، ساختمان بزرگتر به دست مي آيد . در شرايطي كه هزينه ما بايد به حداقل برسد و ضوابط و آيين نامه هاي دولتي بايد مراعات گردد و همچنين تقسيم فضا و نواحي سودمند بايد در يك سطح محدود صورت گيرد . نقشه طبقه مبنا هميشه محصول و نتيجه توافق و مذاكرات پيچيده ميان معمار ، صاحبكار ، مهندس ساختمان و ديگر دست اندركاران اين حرفه است . در حقيقت سعي بر اين است كه مقشه اي قابل قبول به دست آيد تا تكرار مداوم آن منطقي باشد . ولي در طراحي ساخت ثابت ، نقشه نهايي از پيش تعيين نشده است .
ساخت ثابت در عين حال بايد بتواند مسكنهايي را در خود جاي دهد كه با ضوابط معمول خانه سازي در هر جامعه منطبق باشد . مسائل مربوط به محدوديت منابع ، بودجه و فضا در اين حالت هم به قوت خود باقي است . تطبيق پذيري و قابليت گونه گوني بايد بي آنكه نياز به كوشش زياد يا خبرگي فني ساكن خانه باشد ، بيشترين حق انتخاب را در اختيار كساني بگذارد كه دست آخر در بناهاي مبتني بر ساخت ثابت سكونت مي گزينند .
جنبه مهمي هست كه بايد در طراحي ساخت ثابت و واحدهاي آزاد مدنظر قرار گيرد . وقتي ما ساخت ثابت را طرح مي كنيم ، فرض مي گيريم كه واحدهاي آزاد آن جداگانه طراحي و توليد مي شوند . بدين ترتيب دو روند توليد متفاوت وجود دارد :
۱) روند توليد ساخت ثابت .
۲) روند توليد واحدهاي آزاد .
براي استفاده از چند راه و روش بايد چند كلمه اي دربارة سرشت اين روش گفته شود . روند ارزيابي بايد به آزمون اين نكته بپردازد كه چه امكاني در يك ساختار داده شده است . (مثلاً نقشه هاي نهايي طبقات) در برابر وضع مطلوب (مثلاً ضوابط مشخصاً تعيين شده) وجود دارد . در اين روش اساساً مجموعه اي از عمليات را در اختيار مي‌گذارد كه در موقعيتهاي رو‌به پيچيدگي بيشتر امكان چنين مقايسه اي را‌فراهم 
سازد .
براي مثال فرض كنيم كه عرض يك دهانه (يك تير يا فاصله دو ستون اصلي) را مي دانيم ، چند سوال پيش مي آيد .
۱) در اين عرض چه تركيب بنديهاي فضايي يا عملكردي مناسبي مي توانيم داشته باشيم ؟
۲) در قسمت به خصوصي از يك ساختار چه نوع فعاليتي امكان پذير است ؟
۳) به عكس با دادن مناسبات لازم بين كاركردها ، چه عرض دهانه اي مي تواند در چهارچوب محدوديت هاي فني و مالي ، راه حل مطلوب را در اختيار بگذارد ؟
۴) در چه قسمت به خصوصي از يك ساختار مي توان فعاليتهاي ضروري مورد نظر را قرار داد ؟
هر عمليات ، در اين روش سرانجام به يك سري جوابهاي گوناگون مي رسد . اين جوابها ما را در تصميم گيري در مراحل مختلف اين روند ياري مي دهد و نيز مسير حركت بعدي را مشخص مي سازد . اين جوابهاي مختلف را گونه گوني مي ناميم .
براي مقايسه گونه گوني هاي يك عمليات با گونه گوني هايي كه از عمليات ديگر به دست مي آيد ، بايد به طريق منظم عمل كنيم و الگويي كلي براي كار داشته باشيم . به عبارت ديگر طريقه تفسير گونه گوني ها و نيز نتيجه آن بايد به قاعده در آيد تا از هر گونه سردرگمي جلوگيري شود . با توجه به مسائلي كه ما در روند طراحي مطرح مي كنيم ، عمليات اين روش ممكن است گيج كننده باشد .
بعنوان مثال ، وقتي يك شكل ظاهري خاص را انتخاب مي كنيم ، آيا مي دانيم كه تاثير اين انتخاب بر امكانات بالقوه اين طرح چه خواهد بود !
يا وقتي مي خواهيم يكي از اين امكانات را تسهيل كنيم ، چه شكلي جوابگوي آن است ؟ وقتي اين سؤالات براي يك نفر پيش آيد و مسئله نيز زياد پيچيده نباشد ، ممكن است جواب صحيح به او الهام شود بدون اينكه شخص نيازي به يك تحليل منضبط داشته باشد يا لازم باشد با سايرين تماس گيرد ولي اگر چندين نفر در يك طرح دخيل باشند يا اينكه مسئله پيچيده باشد يا اگر لازم آيد كه ضوابط و قوانين مربوط مشخص تر شود ، به روشهاي تحليل دقيق و مدونتري احتياج داريم . به طور كلي در موارد زير استفاده از يك روش نظام يافته ضروري به نظر مي رسد :
اول) در صورتي كه چندين نفر با سليقه ها و تخصصهاي متفاوت بايد در مورد يك كار نظر بدهند .
دوم) هنگاميكه كيفيات يك طرح بايد به صورت ضوابط و قواعد كلي دسته بندي شودتا افراد دخيل در كار بتوانند آن را درك كنند و در مورد آن تصميم گيرند .
سوم) وقتي كه بايد در هر مرحله به چندين جواب رسيدتا در مرحله بعدي در 
مورد آنها تصميم گيري شود .
چهارم) در صورتيكه چندين نفر به صورت مستقل ، ولي همزمان و هماهنگ روي يك پروژه كار كنند .
پنجم) هنگاميكه چند نفر بايد مستقلاً ولي به صورت زنجيره اي پشت سر هم و هماهنگ فعاليت كنند به عبارت ديگر در اين كار روند طراحي به روند تصميم گيري در مورد اشكال فيزيكي تبديل شده است .
اين تصميم گيري بايد توسط افراد مختلف ولي به طور هماهنگ انجام پذيرد . براي رسيدن به اهداف زير بايد روشي رسمي و قراردادي براي اين كار تدوين شود .
الف) ثبت تصميمات اتخاذ شده .
ب) ارزيابي اين تصميمات از نقطه نظر كاربرد ، سهولت تكميل و ميزان هزينه اي كه لازم دارد . بدون اين قراردادها نه ارتباط اين با يكديگر امكان پذير است و نه دستيابي به يك روند ساختماني .
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نوع روکش و آسفالت را می توان به سادگی با توجه به حجم ترافیک شهری در خیابان و نوع خاک انتخاب نمود اما گاهی انتخاب روکش آسفالت آنقدر پیچیده می شود که باید با توجه به تحقیقات و پژوهش های سنگین صورت گرفته و فاکتور های مهم و وزین مانند چرخه هزینه زندگی انتخاب کرد. هر گاه که در انتخاب از متدولوژی استفاده شود باید سبک انتخاب شده عینی، منطقی، علنی، قابل توضیح و مهم تر از همه این که بهترین معیار برای پرداخت کننده مالیات را در بر داشته باشد.
بسیاری از آژانس های سازنده بزرگراه های ایالات متحده امریکا درصددند تا روند روکش کردن خیابان ها را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا نسب به رعایت اصول و الگوهای آسفالت کاری مطمئن شوند. در برخی از ایالات تصمیم گیری در این خصوص فقط بر عهده سازمان مرکزی است و در برخی دیگر به سازمان ها و ادارات زیر مجموعه نیز تفیذ اختیار شده است. 
روکش کردن خیابان ها کاری بسیار دشوارتر از آسفالت کردن مسیر درب منزل تا پارکینگ اتومبیلتان است. اما آسفالت کردن خیابان ها با این نوع آسفالت بسیار متفاوت است چرا که آسفالت مطلوب می بایست در برابر ترافیک و عبور و مرور سنگین اتومبیل ها و بدی شرایط آب و هوایی بسیار مقاوم بوده و از نظر همواری به گونه ای باشد که بتوان بر روی آن هاکی بازی کرد.
همچنین اگر عمل آسفالت کردن خیابان ها به خوبی صورت گرفته و از آن به خوبی محافظت شود جذابیت خاصی را به خیابان ها و خانه ها ومغازه ها می بخشد. به همین جهت است که طراحان و مهندسین با استفاده از خلاقیت خود تغییرات جالبی را در رنگ و الگوی آسفالت کاری پدید آورده اند. باید از آسفالت خیابان ها طوری محافظت شود که در زمستان ها در اثر برف و یخبندان آسیبی نبیند و در تابستان هم آلودگی و کثیفی بر آن تاثیر گذار نباشد. اگر آسفالت این گونه باشد بدیعی است که مقرون به صرفه، بادوام و دائمی خواهد بود و همچنین نگهداری از آن نیزراحت تر می باشد.
برای تحقق این امر سه فاکتور اساسی وجود دارد که عبارتند از:
۱)طراحی مناسب
۲)استفاده از مصالح و مواد مرغوب
۳)اجرای صحیح عملیات ساخت و زیرسازی ومهمتر از آن نظارت صحیح
تاثیرطراحی مناسب چیست؟ 
اگر طراحی دقیق و مناسب باشد می توان گفت که خیابان آسفالت شده تا ۲۰ سال به همان صورت اولیه و بدون مشکل باقی می ماند. 
شالوده: جاده از زمین و خاک درست شده است پس می بایست کار زیرسازی آن را با استفاده از مواد جامد شروع کرد. 
*زیرسازی خیابان می بایست هموار، قرص و محکم باشد و در بستر حمل و نقل شهری واقع شود. به هیچ عنوان استفاده از تن مایه های گیاهی و حیوانی و خاک های سطحی در زیرسازی تجویز نمی گردد.
*حدود ۶ تا ۸ میلیمتر از سطح بالایی زیرسازی باید با سنگ ریزه های زبر و در عین حال متراکم پر شود.
*برای عریض سازی و زیرسازی دوباره خیابان باید مجددا عملیات زیرسازی با سنگ ریزه ها صورت گیرد تا زه کشی محل اجرا با اطمینان بیشتری انجام شود.
روکش کردن: آنچه می بینیم و به نظر مناسب می آید ملزوما مطلوب نیست. به عنوان مثال اگر روکش خیابان در نظر صاف و هموار می آید دلیل بر مطلوب بودن و مناسب بودن آن نیست. در واقع آنچه فاکتور اصلی در مطلوب بودن آسفالت مد نظر است تراکم و ضخامت آسفالت اجرایی است.
*راههای ورودی و اختصاصی به کمترین تراکم ضخامت یعنی چیز در حدود ۵۰ میلیمتر آسفالت مخلوط گرم نیازمند است.
*ضخامت هر لایه آسفالت معمولا سه چهارم ضخامت آسفالت نرم و مخلوط و گرم است. پیمانکار می بایست در قراردادش میزان ضخامت و تراکم روکش را بطور دقیق ذکر کند تا ابهامات در این مورد از بین رفته و از هر گونه کارشکنی ممانعت به عمل آید.
*برای اینکه دوام آسفالت بیشتر شود بهتر است که ۵۰ میلیمتر به زیرسازی و ۴۰ میلیمتر به لایه های رویی و سطح خیابان اختصاص یابد.
زه کشی: هنگامیکه آب بر آسفالت ها جاری می شوند و از مسیر خانه ها روان شده و از زیر سازی آسفالت عبور می کنند، تهدید کننده است.
*روکش خیابان ها باید دارای شیب باشد_در شیب گذاری گذاشتن شیب یک چهارم اینچ در هر ۵/۳۰ معمول است.(۲ سانتی متر متر برای هر یک متر عرض(
*زه کشی زیر زمینی لزومی ندارد.
*برای هر ۳۰ متر از خیابان ارتفاع شیب می بایست ۴۶۰ میلیمتر باشد.
*زه کشی باید از ساختمان ها فاصله داشته باشد و نباید اجازه داد تا آب در لبه آسفالت خیابان جمع شود. 
چرا استفاده از مواد و مصالح مرغوب
*در خیابان ها که نیروی زیادی بر آن وارد نمی شود همان آسفالت HMA سنتی مناسب است. در بیشتر موارد HL-8 مخلوط برای زیرسازی (به اندازه ۱۹ میل متر) این قبیل خیابان ها استعمال می شود. در زیرسازی جاده های خارج از شهر و پارکینگ ها می توان از HL-3 (به اندازه ۵/۱۲ میلیمتر) برای بخش های سطحی استفاده نمود. برخی عقیده دارند که استفاده از HL-3 و یا HL-3A (به اندازه ۵/۱۲ میلی متر) به روکش و آسفالت دوام بیشتری می بخشد.
*مطمئن شوید که پیمانکار پروژه آسفالت را از تولید کنندگان مجاز و معتبر تهیه کرده است تا از کیفیت پروژه کاسته نشود.
اجرای صیحیح عملیات اجرایی
*زیرسازی می بایست هموار و محکم باشد. پیمانکار باید مناطقی که خاک سست و نرم دارند را با مواد متراکم و چگال جایگزین سازد این مورد نقش تعیین کننده ای دارد.
*در مناطقی که خانه های جدیدی ساخته شده اول مطمئن شوید که دیگر زمین نشست نمی کند شاید لازم باشد برای اطمینان از این امر چندین ماه منتظر بمانید.
*سنگ ریزه هایی که در شالوده به کار می رود باید طوری ریخته شود که ضخامت در همه جا یکسان باشد.
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعمال اصلاحاتي در پوسته ساختمان، تجهيزات HVAC و سيستم‌‌هاي روشنايي و همچنين روش‌هاي راهبردي و نگهداري در اين فهرست پيشنهاد شده بودند.در اين فهرست، تكيه بسياري بر روي ساختمان‌هاي صنعتي و همچنين ملاحظات عمومي HVAC شده بود.اين فهرست در زمان خود به دليل ملاحظات انرژي آن دوران، با استقبال بسيار مناسبي روبه‌رو شد. تكيه بسيار بر روي ساختمان‌هاي صنعتي و همچنين ملاحظات عمومي موجود در آن زمان بود
امروزه نيز حفاظت از منابع انرژي و صرفه‌جويي در مصرف آن، يك اولويت اصلي براي مالكان ساختمان به شمار مي‌آيد، روندي كه به نظر مي‌رسد فراتر از موج به وجود آمده در مورد قيمت نفت، گاز و برق و همچنين عدم قطعيت تامين اين مواد، همچنان ادامه داشته باشد.هرچند فهرست سال ۱۹۷۵ داراي موارد صرفه‌جويي در انرژي بوده كه امروزه نيز همچنان داراي اعتبار است، اما اصلاحات بسياري نيز در هنر صرفه‌جويي در انرژي صورت گرفت.بديهي است كه اشاره به تمام موارد مرتبط با اين زمينه امكان‌پذير نيست و هدف از اين فهرست، تنها ارائه ايده‌اي از پيشرفت‌هاي در حال انجام در زمينه سيستم‌هاي داراي بازدهي انرژي بالا است، نه مستند ساختن تمام راه‌هاي صرفه‌جويي در انرژي. برخي از روش‌هاي قديمي مانند «تعمير پنجره‌هاي شكسته» از اين ليست حذف شده و در عوض يك بخش جديد با نام «شيوه‌هاي موثر» به اين فهرست اضافه شده‌اند.همچنين، فهرست مذكور جهت سهولت استفاده به بخش‌هاي فرعي تقسيم شده است. مهندسان بايستي موارد ذكر شده در اين فهرست را مورد ارزيابي قرار دهند تا اطمينان حاصل كنند كه اين روش‌ها، براي ساختمان‌هاي موردنظرشان مناسب و ايمن هستند.
شيوه‌هاي موثر
۱ – در برنامه‌هاي عملكردي فراتر از دستورالعمل‌هاي اجباري، به شكل داوطلبانه شركت كنيد.به عنوان نمونه‌اي از اين برنامه‌ها، مي‌توان برنامه «راهبري در طراحي انرژي و محيط‌زيست LEED» اشاره كرد.
۲ – اطمينان حاصل كنيد كه طراحي موجود با دستورالعمل‌هاي صرفه‌جويي در انرژي «در صورت قابل اعمال بودن» و يا استانداردهاي ASHRAE تطابق داشته باشد.
۳ – مدارك بهره‌برداري و نگهداري سيستم را به روز نگاه داشته و مطمئن شويد كه كاركنان اين بخش داراي دانش فني لازم بوده، آموزش‌هاي لازم را دريافت كرده، اطلاعات لازم را در اختيار داشته و در وظايف خود به صورت فعال عمل مي‌كنند.
۴ – اهدافي كه مورد مصرف و نياز به انرژي تدوين كرده و آنها را با پرسنل عملياتي در فواصل زماني مناسب مورد رديابي و بحث قرار دهيد.
۵ – براي اينكه چرخه عمر ساختمان را در طول مراحل طراحي، ساخت و بهره‌برداري در ذهن داشته باشيد، به صورت گروهي عمل كنيد.
۶ – به ساكنان ساختمان مورد درك و گزارش دادن كيفيت هواي داخل و مشكلات انرژي آموزش داده و روش‌هايي براي تشويق آنان در اين زمينه در نظر بگيريد.
۷ – در بازنگري‌هاي عمومي و هم‌ارز طراحي براي آشنايي با دستورالعمل‌ها و استانداردها شركت كنيد.
۸ – شركت در سازمان حرفه‌اي را تشويق كرده، آموزش‌هايي در مورد شيوه‌هاي تداوم‌پذير تدارك ببينيد، در نشريه‌هاي كيفيتي مشترك شويد و پايگاه‌هاي اينترنتي مفيد را نشانه‌گذاري كنيد.
ساختمان
پوسته ساختمان:به‌كارگيري پوسته‌هاي داراي كيفيت بالا و فضاهاي ارتقادهنده عايق‌كاري و همچنين مناطق تهويه‌اي ديگر، نفوذ هوا در ساختمان را به حداقل برسانيد آزمايش‌هايي را براي اطمينان از برآورده شدن معيارهاي طراحي مشخص كنيد.
از بيشترين مقادير عملي عايق‌كاري براي بام، ديوارها و شيشه‌هاي ساختمان بهره بگيريد.
تامين آسايش ساكنان و در عين حال حداكثر كاهش ممكن در اندازه سيستم‌هاي مكانيكي را لحاظ كنيد.
در ورودي ساختمان از درهاي خودكار يا گردان استفاده كنيد. مطابق توصيه ASHRAE، استفاده از اين درهاي مي‌تواند در مقايسه با درهاي يك لنگه يا دو لنگه معمولي، تا ۷۵درصد از نفوذ هوا در ساختمان بكاهد.
از شيشه‌هاي دو سايه جداره پر شده با آرگون با پوشش مخصوص اعمال شده توسط كارخانه «ضريب سايه پايين» استفاده كنيد. از نورگيرها و يا سايبان‌ها جهت كمك به كاهش باز سرمايشي در طول ساعات اوج بار استفاده كنيد.
سعي كنيد تا حد امكان از سايه درختان و گياهان در اطراف ساختمان بهره بگيريد. 
با استفاده از برنامه‌هاي نگهداري، ارتقاي جدي براي ورودي و پوسته ساختمان، مقاومت بدنه ساختمان را در مقابل نفوذ هوا حفظ كرده و بهبود بخشيد.
سيستم‌هاي مكانيكي/ الكتريكي
كليات: تحقيق انرژي انجام دهيد و يا از يك محل ديگر با كاربرد مشابه كاربرد مورد نظرتان ديدن كنيد. 
به طور دوره‌اي، بارهاي موجود در ساختمان را دوباره ارزيابي كنيد تا مطمئن شويد كه سيستم HVAC و اجزاي مختلف آن داراي ظرفيت مناسبي بوده و از نظر عملكردي داراي توازن هستند. 
از برنامه‌هاي توزيع استفاده كنيد به قسمتي كه تامين آسايش و روشنايي براي ساكنين، تنها در هنگام حضور افراد انجام گيرد. هميشه كنترل مناسبي بر روي هواي خارجي داشته باشيد تا از جريان اضافي هواي خارج در شرايط حاد دمايي جلوگيري كرده و در عين حال كيفيت هواي مناسب را در تمام اوقات حضور افراد حفظ كنيد. براي اكونومايزرهاي هوا از كنترل آفتابي استفاده كنيد. 
كنترل‌ها 
كنترل‌هايي براي كاربرد و نگهداري راحت با امكانات عيب‌يابي خودكار و ديگر قابليت‌هاي رديابي خطا طراحي كنيد.محل حس‌گرها و حلقه‌هاي كنترل را بررسي كرده و آنها را در صورت لزوم دوباره كاليبره كنيد تا شرايط طراحي براي تامين رفاه ساكنين و همچنين صرفه‌جويي در مصرف انرژي حفظ شود. 
رفع مشكلاتي كه نياز به مدخلات دستي و يا تعميرات محدودكنندگي عملكردي دارند، سيستم كنترل را در وضعيت كاركرد در حالت طراحي حفظ كنيدهر زمان كه امكان آن وجود داشت، سيستم‌هاي كنترل خود را به انواع جديدتر كنترل اتاق يا فضاي كاري ارتقا دهيد. كاركرد صحيح نرم‌افزار كنترلي را بررسي نماييد تا از عدم وجود خطا در برنامه‌ها اطمينان حاصل كنيد. در صورت لزوم براي اضافه كردن خصوصيات جديد مانند برنامه‌ريزي‌هاي بهبود يافته و يا ظرفيت بيشتر تنظيمات اپراتور، سيستم را ارتقا دهيد. در هنگام لزوم، كنترل‌ها و سيستم كنترلي را ارتقا دهيد. جايگزين كردن سيستم‌هاي پنوماتيكي با كنترل مستقيم ديجيتال، مي‌تواند بسيار موثر باشد. سعي كنيد خصوصيات شبكه را براي بهبود اخطاردهي و پاسخگويي نگهداري سيستم و همچنين عكس‌العمل نشان دادن به علامت‌هاي انرژي بدون وقفه، به سيستم اضافه كنيد. يك برنامه نگهداري مناسب را كه شامل بررسي‌هاي دوره‌اي براي كنترل دمپرها، اتصالات، شيرهاي كنترلي و ديگر ابزارهاي مكانيكي كنترل است، به كار بگيريد. 
از ايستگاه‌هاي كاري ارتقا يافته براي ارائه اطلاعات بيشتر به اپراتورها استفاده كنيد. 
از كنتورهاي فرعي برق استفاده كنيد. همچنين، ثبت‌كننده‌هاي موقت در سيستم نصب كرده و يا سيستم كنترل را براي رديابي ناهنجاري‌هاي بار و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده توسعه دهيد. 

سيستم‌هاي هوا

سيستم‌هاي فن از نوع حجم ثابت را به سيستم‌هاي حجم هواي متغير VAV تغيير دهيد تا حجم هواي سيستم و مصرف انرژي در شرايط اوج باز كاهش يابد.
سيستم‌هاي مكانيكي كنترل حجم هواي سيستم‌هاي VAV را با كنترل حجم هواي فركانس متغير VFD جايگزين كنيد.كنترل تنظيم استاتيك كانال ثابت فن‌ها را با تنظيم مجدد استاتيك كانال شبكه‌اي با كنترل ناحيه‌اي مستقيم حجم فن براي كاهش مصرف انرژي در بارهاي جزيي جايگزين كنيد.استانداردهاي طراحي نصب و نگهداري را براي كاهش نفوذ دمپرها، كانال‌‌هاي هوا و سقف‌هاي كاذب بهبود دهيد. همچنين، طراحي و نگهداري كانال‌ها و عايق‌بندي آنها را براي تامين جريان هواي موثر و يكنواخت بهبود دهيد. سيستمي طراحي و نگهداري كنيد كه بتواند هواي خارج را تا الزامات واقعي موجود در تمام اوقات كنترل كند. از بكارگيري كويل‌هاي پيش گرمايش مجدد و همچنين عملكرد بازدارنده‌ چنين كويل‌هايي در صورت امكان اجتناب كنيد. سيستم‌هايي را براي ارتقاي دماي هواي مخلوط و همچنين براي تنظيم مجدد دماهاي سطوح سرد و گرم در شرايط بار جزيي طراحي و راه‌اندازي كنيد. اندازه‌ فيلترها را درست انتخاب كنيد و از بكارگيري فيلترهاي بيش از حد لزوم اجتناب كنيد. همچنين، فيلتري با اثربخشي مناسب براي محل مورد نظر در نظر بگيريد. مطمئن شويد كه فيلترها در اطراف لبه‌هاي داراي نشتي نباشند. اخطاردهنده‌هايي را مشخص و نصب نماييد تا اختلاف فشار را در هر مجموعه فيلتر اندازه‌گيري كرده و اخطارهايي در صورت لزوم به سيستم مديريت مشعل ارسال كند. از يك برنامه نگهداري فيلترها بهره بگيريد تا مطمئن شويد كه تغييرات براي به حداكثر رساندن بازدهي و به حداقل رساندن هزينه‌هاي فيلتر انجام گرفته‌اند. در مورد VFD و فن‌هاي داراي شروع ملايم، از زنجير براي حصول بازدهي بالاتر استفاده كنيد. تمام تسمه‌هاي فن‌ها را به صورت دوره‌اي بازديد كرده و در صورت لزوم آنها را تعويض كنيد. مسيرهاي مكش هواي خارج را در صورت لزوم جابه‌جا كرده يا تغيير جهت دهيد تا مكش‌هاي تخليه به داخل ساختمان به حداقل برسد. 
خروجي‌ها و مسيرهاي برگشت هوا را طوري طراحي و نگهداري كنيد كه مانعي بر سر راه آنها وجود نداشته باشد. 

سيستم‌هاي تخليه

در زمان عدم حضور افراد، تمام فن‌هاي تخليه را قطع كنيد. سيستم‌هاي تخليه را بررسي نماييد تا مطمئن شويد كه تنها مقدار هواي لازم با تخليه مي‌كنند. در صورت امكان، مقادير هواي تخليه را از دستشويي‌ها، آزمايشگاه‌ها و غيره تا حداقل سطح قابل قبول، كاهش دهيد. فن‌هاي تخليه اتاق‌ها و فرآيندها را كنترل كنيد تا تنها زماني كه افراد در اتاق حضور دارند و يا زماني كه دستگاه در حال كار است، اين فن‌ها در حال كار باشند. يك ابزار بازيافت انرژي براي احياي انرژي از ساختمان و سيستم‌هاي تخليه هواي فرآيند نصب كنيد. راهكارهاي عملياتي ابداع كنيد كه زماني كه هودهاي آزمايشگاهي و فن‌هاي تخليه در حال استفاده نيستند، بسته بوده و خاموش شوند.
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


يكي از مسائل مهم در ساخت و سازه‌هاي شهري، ايجاد پايداري‌ مناسب در هنگام تخريب،گودبرداري و اجراي سازه‌ي نگهبان است. عدم رعايت مسائل فني و ايمني درتخريب، گودبرداري و ساخت سازه‌هاي نگهبان باعث تخريب برخي ساختمان‌هاي مجاور گودبرداري در ساخت و ساز‌هاي شهري شد‌ه‌است. يكي از متداول‌ترين انواع سازه‌هاي نگهبان، “ديوار‌هاي توكار” است. در اين نوع سازه‌ي نگهبان نيروي فعال خاك به يك ديوار نازك منتقل مي‌گردد و ديوار از طريق ستون‌هايي كه در فواصل معيني در آن قرار دارد، نيرو‌ها را به مهاربند، دستك و پشت‌بند منتقل مي‌كند. تكيه‌گاه مهاربند كه در خاك قرار دارد به كمك نيروهاي رانش مقاوم خاك، در برابر نيروهاي مهاربند و در نتيجه نيروهاي فعال خاك وارد بر ديواره‌ي مقابله مي‌نمايد. معمولاً ديوارها از جنس بتن مسلح، صفحه‌هاي فلزي يا الوارمي‌باشند. آنچه كه دراين مقاله بدان مي‌پردازيم، پيشنهاد برخي دستورالعمل‌هاي فني و ايمني لازم در اجراي ديوار‌هاي متداول بتني با پشت بند‌هاي خرپايي است كه براي حفاظت گود‌هاي ايجاد شده درمجاورت ساختمان‌هاي قديمي‌فاقد عناصرمناسب مقاوم دربرابر نيرو‌هاي ثقلي و جانبي اجرا مي‌گردد. دراين مقاله عناصري كه بايد در سازه‌ي نگهبان طرح شوند و همچنين مسائل ايمني كه لازم است در هنگام طراحي پيش‌بيني گردد و نيز دستورالعمل‌هاي قبل، در حين و بعد از گودبرداري و اجراي سازه‌ي نگهبان، پيشنهاد و اشكالات عمده و مشتركي كه عامل ايجاد تخريب ساختمان‌هاي مجاور گودبرداري بوده طرح و بررسي شده‌است
كارگاه، گودبرداري، تخريب، سازه‌هاي نگهبان، ديوار توكار، ساختمان مجاور، ساختمان‌هاي مصالح بنايي، ساختمان‌هاي فاقد شناژ.  
۲- كليات 
براي پايدار نمودن ديواره‌ي گودبرداري‌ها در مناطق شهري از انواع عناصر ساختماني كه ازتركيب خاك و سنگ تشكيل يافته‌اند، ديوار‌ها و سيستم‌هاي نگهبان ساخته مي‌شود كه اصطلاحاً “سازه‌ي نگهبان” ناميده مي‌شود. در تخريب، گودبرداري‌و اجراي سازه‌هاي نگهبان، يكي از مهمترين نكات لازم حفظ ايمني كارگاه است. در آيين نامه‌ها و مقررات ملي ساختمان[۱و۲]، دستورالعمل‌هاي ايمني به صورت مطلوب و شفاف جهت تخريب، گودبرداري و اجراي سازه‌ي نگهبان نيامده و نياز به تهيه و تدوين آيين نامه‌هاي مناسب براي اين منظور بخوبي احساس مي‌شود. به دليل عدم تطابق شرايط شهرسازي و تكنولوژي ساخت كشور‌هاي ديگر با شرايط موجود در كشورمان، آيين نامه‌هاي ايمني اين كشور‌ها نيز، بخوبي نمي‌تواند دستورالعمل‌هاي ايمني لازم را در اينگونه عمليات پوشش دهد. 
سازه‌هاي نگهبان مشتمل بر سه نوع هستند كه “ديوار‌هاي نگهبان وزني”، “ديوار‌هاي توكار” و “سازه‌هاي نگهبان تركيبي” ناميده مي‌شوند. در اين مقاله دستورالعمل‌هاي پيشنهادي براي حفظ ايمني كارگاه درتخريب، گودبرداري و اجرايي سازه‌هاي نگهبان با عناصر ديوار توكار و پشت بند خرپاي فلزي طرح شده، كه در بخش‌هاي بعد به آن مي‌پردازيم.  
۳- سازه‌هاي نگهبان با عناصر “ديوار توكار” و پشت بند خرپاي فلزي 
اين سازه متشكل از يك ديوار بتن مسلح است كه در فواصل مشخصي در درون آن يك ستون فلزي يا بتني قراردارد و شبكه‌ي آرماتور‌هاي ديوار بتن مسلح به نحو مطلوبي در درون ستون‌هاي بتني مهار و يا به ستون فلزي جوش شده ‌است. ستون‌ها در فواصل قائم مناسب بوسيله‌ي تير‌هاي بتني يا فلزي به‌هم متصل شد‌ه‌اند. ديوار به وسيله‌ي پشت بند خرپايي درداخل خاك مهارشده و نيرو‌هاي فعال خاك وارد برسازه‌ي نگهبان توسط نيروي رانش مقاوم خاك، تحمل مي‌شود. پشت بند‌هاي خرپايي در فواصل قائم مناسب توسط عناصر افقی و ضربدري به يكديگر متصل مي‌گردند تا از حركت جانبي يا كمانش صفحه‌اي آن‌ها جلوگیری به عمل آید. شکل (۱) اجزاي مختلف این نوع سازه‌ي نگهبان را نشان مي‌دهد.  
 
 
 
شكل(۱) سازه‌ي نگهبان و عناصر ساز‌هاي آن
۱٫ شمع زير ستون، 
۲٫ شمع تأمين كننده رانش مقاوم خاك، 
۳٫ ستون خرپاي پشت بند، 
۴٫ خرپاي سازه‌ي نگهبان، 
۵٫ چاه آب يا فاضلاب ساختمان مجاور، 
۶٫ ديوار توكار، 
۷- ديوار مقاوم كننده ساختمان مجاور،
۸- ديوار مرزي ساختمان مجاور،
۹- شمع‌هاي انتقال نيروي سقف به كف،
۱۰- عمق گودبرداري،
۱۱-فاصله توقف گودبرداري،
۱۲- عنصر ضربدري كاهش دهنده طول كمانش جانبي خرپا، 
۱۳- تكيه گاه تأمين كننده رانش مقاوم خاك،
۱۴- عنصر كاهش دهنده‌ي طول كمانش جانبي خرپا،
۱۵- ديواره‌ي گودبرداري،
۱۶- چاه تعبييه شده جهت نصب ستون‌هاي پشت بند،
۱۷- ساختمان مجاور 
الف) پلان سازه نگهبان
ب) نماي سازه نگهبان 
 
۴- ساختمان‌های مصالح بنايي فاقد عناصر مناسب مقاوم در برابر زلزله
منظور از ساختمان‌های مصالح بنّايي در این مقاله، ساختمان‌هايي است كه ‌ازمصالح سنگی یا آجری با ملات ماسه سيمان يا ملات ديگري ساخته شده و فاقد كلاف‌هاي افقی و قائم بوده و مصالح آجر و ملات استفاده شده درآن دارای مشخصات فني مناسب نبوده، بعضاً داراي سقف دیافراگم صلب يكپارچه نیز نیست. علاوه برآن به دليل قدمت زياد، مصالح استفاده شده در آن دچار پوسيدگي، فرسايش و هوازدگي شده‌است. معمولاً اينگونه ساختمان‌ها داراي ديوارنسبي[۳] مناسبي نبوده و ازشالوده منسجم وكافي نيز بهرمند نيستند. دراينگونه ساختمان‌ها سيستم فاضلاب بصورت چاه جذبي بوده و به صورت يك يا دو طبقه ساخته شد‌ه‌اند. دربرخي موارد بخشي از ديوار‌هاي مرزي اين ساختمان‌ها با ساختمان‌هاي ساختگاه پروژه مشترك بوده و يا داراي ضخامت كم و يا بازشو‌هاي بزرگ مي‌باشد.  
۵- مسائل ايمني كارگاه قبل از گودبرداري 
قبل از هرگونه گودبرداري مسائل ايمني مربوط به تخريب يا گودبرداري ساختگاه پروژه و ساختمان‌هاي مجاور بايد در زمان طراحي و اجرا به شرح مندرج دربند ۵-۱ و ۵-۵ مد نظر قرارگيرد.  
۵-۱- تأمين مسائل ايمني درطرح سازه‌ي نگهبان
رعايت مسائل ايمني در طراحي سازه‌ي نگهبان شامل در نظر گرفتن كليه‌ي شرايط موجود، اعم از شرايط هندسي، بارگذاري و ژئوتكنيكي است. در تحليل و طراحي سازه‌هاي نگهبان كليه مفاد مطرح در آيين‌نامه‌هاي بارگذاري و طراحي سازه‌ي نگهبان [۲و۴] بايد رعايت گردد. يك طرح مناسب داراي مرحله‌بندي ترتيب انجام عمليات تخريب،گودبرداري و اجراي سازه‌ي نگهبان است و توسط مهندس محاسب ذيصلاح كه داراي تخصص ژئوتكنيك است انجام مي‌پذيرد. در بند‌هاي ذيل اين موارد به صورت مجزا پيشنهاد شده كه درطراحي سازه‌ي نگهبان لازم است درنظرگرفته شود. 
۵-۱-۱- طراحي جهت جلوگيري از فقدان پايداري كلي،
۵-۱-۲- طراحي در برابر گسيختگي يكي از عناصر سازه‌اي مانند، ديوار، ستون، تير، مهارت پشت بند، اعضاي افقي كاهش دهنده‌ي طول كمانش جانبي پشت‌بند‌ها، شالوده‌ي تأمين‌كننده‌ي نيرو‌هاي رانش مقاوم و شالوده‌ي ستون‌ها. اين طرح بايد دربرگيرنده‌ي تهيه‌ي نقشه‌ي كليه‌ي عناصر سازه‌ي نگهبان، تيپ‌هاي مختلف عناصر و اتصالات و مرحله‌بندي اجراي آن و تعيين پيش‌ساخته يا درجا بودن آن باشد. حتي‌المقدور قسمت عمده‌ي عناصر بصورت پيش ساخته‌ي طراحي شود تا كمترين عمليات اجرايي درمحل نصب صورت پذيرد،
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ناحیه جنوبی ایران و در شمال خلیج فارس، ایالتی واقع شده بود که در روزگار باستان ”پارس“ نامیده می‌شد، که از آغاز دوره اسلامی مرکز آن شهر شیراز بوده است. در این منطقه از ایران سلسله‌ای به نام هخامنشیان به قدرت رسیدند توانستند سالها بر بخش بسیار مهمی از جهان فرمانروایی کنند. ”هخامنشیان از مهارت هنرمندان و صنعتگران ممالک زیر فرمان خویش بهره می‌گرفتند. از این جهت در آثار معماری و صنعت این دوره تأثیر سایر ملل نیز دیده می‌شود. شاهان هخامنشی در مراکز حکومت خود… اقدام به ساختن کاخهای بزرگ و زیبایی کردند که پس از گذشت ۲۵ قرن هنوز بقایای آنها محکم و استوار باقیمانده‌اند. ستونها و سرستونهای باقیمانده از پایتختهای هخامنشیان نمونه بارزی است که ما را با هنر معماری و حجاری این دوره آشنا می‌کند. سرستونها غالباً به شکل مجسمه شیر، اسب، گاو، عقاب و حیوانات تلفیقی مانند سر انسان و تن گاو وبال عقاب و گوش گاو هستند.“
در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی به یکی از مهم‌ترین عناصر معماری در بناهای اصلی ساخته شده در طول فرمانروایی سلسله هخامنشی یعنی ستون و زیرستون، و نمونه‌های مشابه در معماری دوره کلاسیک یونان و مصر باستان عظمت یادگارهای ایران باستان نماینده شود. بنا براین، جریان بررسی آثار از یونان و مصر آغاز شده و با بررسی ستون‌ها و سرستون‌های تخت جمشید و مجموعه‌های مشابه آن و مقایسه مختصر تمام مجموعه پایان می‌یابد. 

یونان 
در دوران معاصر عصر هخامنشی در منطقه‌ای دورتر، اما مربوط به هخامنشیان، یونانیان نیز تمدن و معماری خاص خود را برپا کرده بودند. یونانی‌ها در این دوران که عصر کلاسیک هنر و معماری آنها به شمار می‌رود، معابدی بنا کردند چنان با شکوه و زیبا که هنوز هم مایه الهام معماران معاصر هستند. 
”در معماری یونانی ستون عنصر اصلی شمرده می‌شد، یعنی ستون اصالت و اهمیت کل ساختمان را دارا بوده است.“ مهم‌ترین آثار معماری یونانی بنای معابد بوده است، زیرا معابد یکی از مراکز مهم در شهرها محسوب می‌شدند. ”معمولاً معابد بر تپه و یا شالوده‌ای بلند بنا می‌گردید تا از سایر ساختمان‌های شهر متمایز شود.“ این بلندی‌ها را در زبان یونانی آکروپلیس می‌نامند. آکروپولیس‌ها دژهایی بودند که یونانی‌ها در بلندی می‌ساختند و کاربردهای متعددی داشته‌اند: پناهگاه مردم در زمان جنگ، مسکن حکمرانان، و معبد و نیز مرکز عبادی و مرکز تجمع عمومی. آکروپولیس در شهر آتن یکی از مهم‌ترین آکروپولیس‌هاست. این مجموعه در حدود ۴۵۰ پیش از میلاد پس از جنگ ایران احداث گردید. ساختمان‌ها و مجسمه‌های این منطقه به عنوان بهترین نمونه هنر و معماری یونان باستان به شمار می‌رود. از جمله ساختمان‌های مهم این بلندی عبارتند از: 
– معبد پارتنون (Parthenon): معبدی شکوهمند برای الهه آتن. 
– ایوان: (دروازه ورودی مرمری) به عنوان ورودی اصلی آکروپولیس 
– معبد ارکتیوم (Erechtheum): قهرمان، و بنا بر برخی روایات اسطوره‌ای یکی از خدایان تن، که جزئیات بسیار دقیقی دارد؛ و 
– معبد نیکه (Nike): خدای بالدار پیروزی 
ستون‌های یونانی در سه قسمت یا شیوه عمده دسته‌بندی می‌شوند: شیوه دوری (Doric) متعلق به سرزمین اصلی یونان، شیوه ایونی (Ionic) متعلق به آسیای میانه و جزایر دریای اژه، و شیوه کورنتی (Corinthian) ، که در اینجا به اختصار به توضیح آنها می‌پردازیم: 
شیوه دوری: ساده‌ترین نوع ستون‌ها با این شیوه ساخته شده‌اند که شامل ستون‌هایی نیرومند، با سر ستونی ساده و تخت هستند. این شیوه در یونان و مناطق جنوب ایتالیا و سیسیل استفاده می‌شده است. این ستون‌ها دارای شیارهای ۱۶ تا ۲۵ تایی هستند . (بر خلاف شیارهای ۴۸ تایی ستون‌های دروازه ملل تخت جمشید.) در این شیوه ستون‌ها زیرستون ندارند. و مستقیما بر روی یک زمینه اصلی قرار داده می‌شوند. ستون دوری از کمر به بالا انحنایی خفیف دارد و در بالا به سرتونی مدور به نام بالشتکی ختم می‌شود. ”در نظر یونانیان سبک دوریک ظاهری مستحکم و مردانه دارد.“ نمونه این نوع ستون‌ها در پارتنون دیده می‌شود. 
شیوه ایونی: در این شیوه ستون‌ها بلند‌تر، باریک‌تر و ظریف‌تر هستند. سر ستون آنها با طرحی طوماری تزئین می‌شد. ستون‌ها در وسط کمی کوژ داده می‌شدند تا با وجود مخروطی بودنشان، از دور صاف به نظر آیند. تعداد شیارهای ستون‌ها در این شیوه بیش از شیوه دوری است. بهترین نمونه این سبک معبد نیکه در آکروپولیس است. 
شیوه کورنتی: در این شیوه که به ندرت در یونان استفاده شده است (بیشتر در معابد رومی ساخته شده است) سرستون‌ها با جزئیات و تزئینات بسیار زیاد با برگ‌های کانتالوس تزئین شده‌اند. 
همانطور که می‌بینیم هر یک از این شیوه‌ها محصول خاصی دارند که اندکی با دیگری تفاوتدارد، اما آشکارترین تفاوت بین این سه شیوه در سرستون‌های آنهاست: سرستون دوریک ساده و بی‌تزئین است، و سرستون‌های دو شیوه دیگر به شدت تزئین یافته می‌باشند. گاهی هنرمندان معمار بویژه در شیوه‌ دوری به جای ستون‌هایی که جنبه زیبایی داشتند، نه باربری، به جای ستون‌های معمول که پیشتر توضیح داده شد از مجسمه‌های زن استفاده می‌کردند. این مجسمه‌ها اصطلاحاً کاریاتید نامیده می‌شوند. معبد ارکتیوم، نزدیک دیوار شمالی آکروپلیس در یونان، نمونه‌ای از این ستون‌ها را دارد. 
مصر 
در شمال آفریقا، مصریان باستان، وارث تمدنی بودند که بسی پیشتر از تمدن‌های یونان و هخامنشی پایه گذاری شده بود. همانطور که می‌دانیم، مصریان از جمله معمارانی بودند که در ساخت بناهای دوره هخامنشی شرکت داشتند، بنابراین، برای درک بهتر تأثیر آنها بر معماری این دوره، باید نگاهی به معماری این کشور بپردازیم. 
مردم مصر بر این باور بودند که پس از مرگ زندگی همچنان ادامه دارد. پس، برای اطمینان از ادامه زندگی، می‌بایست جسد را در مکانی امن قرار دهند. بنابراین، آن را مومیایی کرده و در مقبره‌ای قرار می‌دادند. بدین ترتیب معابد باشکوه در دوران پادشاهی جدید در مصر جایگاهی همچون هرم‌های دوران پیش از آنها می‌یابند. از جمله مهم‌ترین معابد مصر می‌توان به موار زیر اشاره کرد: 
– معبد رامسس دوم (ابوسمبل): این بنای باشکوه محل این معبد در جریان احداث سد و دریاچه اسوان زیر آب رفت، اما دانشمندان توانستند تمام مجموعه را از جا کنده و در جایی دیگر نصب کنند. ستون‌های این بنا به شکل مجسمه‌های انسانی و همچون خود آن غول پیکر هستند. این ستون‌نماها هیچ نقشی در باربری ندارند و گویی برای نمایش اقتدار و عظمت فرمانروایی فرعون ساخته شده‌اند. در ساخت این قطعات عظیم زیبایی فدای نمایش جلال و قدرت پادشاهی شده است. 
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ستون عنصری است که معولا به صورت عمودی در ساختمان نصب می شود و بارهای کف ناشی از طبقات به تیرو شاهتیر به آن منتقل می گردد وتوسط آن به پی و سپس به زمین انتقال می یابد.
شکل ستونها :
شکل سطح مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد.برای ساختن ستونها ی فلزی ازانواع پروفیل ها و ورقها استفاده می شود.عموما ستونها از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می شوند:
نیمرخ(پروفیل)نورد شده شامل انواع تیرهاوقوطی ها :
بهترین پروفیل نورد شده برای ستون؛تیرآهن بال پهن یاقوطی های مربع شکل است،زیرا از نظر مقاومت بهیر از مقاطع دیگر عمل می کند.ضمن اینکه یشتر مواقع عمل اتصالات تیرها به راحتی روی آنها انجام می گیرد.
۲-مقاطع مرکب:
هرگاه سطح مقطع و مشخصات یک نیمرخ به تنهایی برای ایستایی یک ستون کافی نباشد،از اتصال چند پروفیل به کدیگر ستون مناسب آن ساخته می شود.

علل استفاده از مقاطع مرکب در ستون ها:
۱- د رصورتی که سطح مقطع نیمرخ های نورد شده تکافوی سطح لازم را برای ستون نکند؛با ساختن مقطع مرکب سطح لازم ساخته می شود.
۲- نیاز اجباری به مقاطع با شکل های هندسی خاص از نظر اتصالات دیگر به ستون
چگونگی ساخت ستون(مقاطع مرکب):
ستون ها ممکن است بر حسب نیاز با ترکیب واتصالات متنوع از انواع پروفیلهای مختلف ساخته شوند،اما رایج ترین اتصالها برای ساخت ستون ها سه نوع است:
الف)اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن
ب)اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بالها
ج)اتصال دو پروفیل با بستهای فلزی(تسمه)
شیوه ساختن ستون نوع” الف”:
 ابتدا دو تیر آهن در کنار یکدیگر وبرروی سطح صاف بهم چسبیده گردیده،سپس دو سر ووسط ستون ها را جوش داده و ستونها  برگردانده می شوند و مانند قبل جوشکاری صورت می گیرد.آن گاه ستون معکوس و در قسمت وسط جوشکاری می شود.همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به این ترتیب جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیا ستون تامین گردد.
این شیوه جوش کاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثرحرارت زیاد جوش کاری ممتد می باشد .
در صورتیکه در سریاسر ستون به جوش نیازی نباشد،دست کم طول جوشها باید به این ترتیب اجرا گردد:
۱-حداکثر فاصله بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتداز ۶۰ سانتیمتر تجاوز نکند.
۲- طول جوش های ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر بزرگترین عرض مقطع باشد و به طور یکسره انجام گیرد.
۳- طول موثر هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰ سانتیمتر کمتر باشد.
۴- تماس میان بدنه دو پروفیل نباید از یک شکاف ۵/۱ میلیمتر بیشتر،اما از ۶ ملیمتر کمترباشد.
روش ساخت ستون نوع “ب”:
 در مقاطع مرکبی که ورق اتصال برروی دو نیمرخ متصل می شودتا مقطع مرکب تشکیل دهد،فاصله جوشهای غیر ممتد که ورق رابه نیمرخ ها متصل میکند نباید از ۳۰ سانتیمتر بیشتر شود.اندازه حداکثر فاصله فوق در مورد فولاد معمولی به صورت ۲۲ در می آید. 
ساخت ستون به روش قید،نوع “ج”:
متداولترین نوع ستون در ایران ستون ها ی مرکبی است که دو تیرآهن بع فاصله معین از یکدیگر قرار می گیردو قید ها ی افقی یا چپ یا راست این دو نیمرخ را به هم متصل می کند،البته بستها ی چپ وراست که شکلها ی مثلثی را بوجود می آورند دارای مقاومت بهتری نسبت به قیدهای موازی می باشند.در مورد این گونه ستون ها بویژه ستون با قید موازی مسابل زیر را باید رعایت کرد:
۱- ابعاد بست افقی ستون کمتر از این مقادیر نباشد:
  : طول وصله حداقل به فاصله مرکز به مرکز دو نمرخ باشدو
  :عرض وصله ازا ۴۲ درصد طول آنکمتر نباشد .
  :ضخامت وصله از ۳۵/۱ طول آن کمتر نباشد.
۲-در اطراف کلیه وصله ها ودرسطح تماس با بال نیمرخ های عمل جوشکاری انجام گیرد.
۳-فاصله قید ها و ابعاد آن بر اساس مجاسات فنی انجام می شود.
۴- در قسمت انتهایی ستون باید حتما از ورق با طول برابر عرض ستون استفاده شود تا علاوه بر تویت پایه،محل مناسبی برای اتصال بادبندهای فلزی به ستون به وجود آید.
۵- در محل اتصال تیر یا پل به ستون لازم است قبلا ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بالهای ستون جوش شده باشد.

ستون هابا مقاطع دایره ای:
 معمولا مقاطع لوله ای از قطر ۲ تا ۱۲ اینچ برا ستونها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.مقطع لوله د رمواقعی که ویله اتصال جوش باشد،آسانتر به کار میرود.
کاربرد لوله بیشتر در پایه های بعضی منابع هوایی،دکلها و خرپا ساری ها ی سبک است.این مقطع ها به طور کلی مقاومترند،برای اینکه ممان اینرسی آنها در تمام جهات یکسان است با تغییر ضخامت لوله می توان اینرسیهای مختلفی بدست آورد.
 روش نصب نبشی بر روی کف ستونها برای استقرار ستون:
هنگام محاسبه ابعاد کف ستون ها باید حداقل فاصله میله مهاری از لبه کف ستون ومحل جاگذاری نبشی با ضخامت جوش لازم برای نگه داشتن ستون،همچنین پلیت انتهایی  ستون وابعاد ستون را با دقت برسی کرد,سپس با توجه به موارد یاد شده  به نصب نبشی و استقرار ستون به این صورت اقدام نمود.
 بر روی بیس پلیت ها محل کف ستون و محل آکس ستون را کنترل می کنیم .سپس نبشی های اتصال را به صورت عمود بر هم بر روی بیس پلیت ها جوش داده،آنگاه ستون را مستقر و اقدام به نصب دیگر نبشی های لازم کرده و آنها را به بیس پلیت جوش می دهیم.

عتیقه زیرخاکی گنج