گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 درطی این مدت عکسهایی از مراحل پیشرفت و ساخت این ساختمان گرفتم که در فواصل گزارشها و مطالب جایگزین شده است. اما عملاً شرکت ساختمانی ساربتون که خود کارفرمایان و سهامداران این شرکت می باشند دورة کارآموزی من را برعهده گرفته اند.
 توضیح اینکه جناب آقای مهندس واحدی و مهندس آذرتاش که خود مؤسس شرکت ساربتون می باشند درواقع کارفرمای اصلی شرکت بوده و همچنین پیمانکارانی نیز بعنوان پیمانکار اصلی پروژه می باشند.
 پروژه ساختمانی مسکونیA  تحت نظر شرکت ساختمانی ساربتون بوده که من طی مراحل پیشرفت کار را بررسی کرده و تا به اینجا رسانده ام.
 فصل اول: کلیات پروژه  
 وضعیت فیزیکی پروژه   7 
  موقعیت ساختمان در سایت   7
 کروکی سایت     7 
 پیشرفت کار در روش کار پیمانکار   9
 انواع قراردادهای پیمانکاری   9
 انواع مناقصه   9
  مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری ۱۰
 اصول طرح کارگاه و ساختمان ۱۰
 جدول مصالح مصرفی در انبار ۱۰
 نحوة انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها ۱۱
گزارش روزانه ۱۱
 فصل دوم: عملیات ساختمانی 
بازدید شناسایی زمین ۱۱
طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن ۱۲
آزمایش خاک ۱۲
طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی) ۱۳
زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی ۱۴
زمینهای طبیعی و انواع آن ۱۴
زمینهای غیر قابل تراکم ۱۶
زمینها با تراکم کم ۱۷
تخریب ۱۷
خاکبرداری ۱۸
گودبرداری (پی کنی) ۱۸
گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار ۱۹
روش پایین بردن سطح آب ۱۹
ابعاد پی و پی سازی ۲۱
شمع بندی ۲۳
ترازکردن کف پی ۲۳
شفته ریزی ۲۴
قالب بندی پیها ۲۴
آرماتوربندی ۲۵ 
کلافبندی افقی ۲۶
کلافبندی قائم ۲۷
بتن پی ۲۷
 فصل سوم: ساختمان
عملیات ساختمانهای بتنی ۲۸
مزایای ساختمانهای بتنی ۲۸
ابعاد پی ۲۸
بتن مگر ۲۹
میلگردهای کف پی ۲۹
قالبندی ۲۹
داربست ۳۰
قالبندی پیها ۳۰
آرماتوربندی ۳۰
شناژ ۳۱
ساختمانهای بتنی ۳۲
دانه بندی ۳۲
سیمان ۳۲
بردن بتن تا محل مورد نیاز ۳۲
ریختن بتن ۳۳
عمل آوردن بتن ۳۳
حفظ کردن بتن ۳۳
ستون ۳۴
تیرها ۳۵
اتصال اسکلت بتنی ۳۶
باز کردن قالبها ۳۶
وصله کردن آرماتور ۳۷
فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک
تیرچه ۴۰
بلوک ۴۰
میلگردهای ممان منفی ۴۲
میلگرد حرارتی ۴۲
کلاف عرضی ۴۲
بتون ریزی ۴۳
بامهای تخت یا مسلح ۴۳
عکس از مراحل اجرای  سقف تیرچه بلوک ۴۵
پوشش بامهای تخت یا مسلح ۴۶
دیوار جان پناه ۴۷
 فصل پنج : مصالح وجزئیات 
گچ ۴۸
اجرای کاشی کاری ۴۹
کارگذاری پنجره ها در نما ۵۱
کف سازی ۵۱
سقف کاذب ۵۱
میلگردهای عمودی ۵۲
میلگردهای افقی چپ و راست ۵۲
رابیتس ۵۳
کچ کاری روی رابیتس ۵۳
عایق کاری ۵۳
پله ۵۴
فنداسیون ۵۶ 
آزمایشگاه بتن ۵۶
نحوه اجرای سرویسها ۵۶
محوطه سازی ۵۷
اجرای آسانسور ۵۷
عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور ۵۸
سقف کاذب ۵۹
پارکینگ ۵۹
تأسیسات ۶۰
اجرای فاضلاب ۶۱ 

چکیده:

 وضعیت فیزیکی پروژه:
وضعیت فیزیکی ساختمان: این ساختمان شامل ۴ طبقه مسکونی به همراه یک طبقه پیلوت و یک طبقه زیرزمین( سونا، جکوزی، انباری ها) در آن پارکینگ تعبیه شده است که مراحل فونداسیون را گذرانده و سقف اول و دوم را تمام کرده در حال اجرای مراحل بعدی است.

 موقعیت ساختمان در سایت:
ساختمان در عظیمیه کرج، بوستان ۵  بالای میدان مهران – انتهای خیابان – ساختمان جنوبی- پلاک ۷۱ واقع شده است. 

کروکی سایت: « ساختمان مسکونی A » *
 1- انبار وسایل 
۲- کانکس( محل اقامت ناظر) 
۳- آشپزخانه کارکنان 
 4- اتاق کارکنان 
 5- حصار چوبی کارگاه 
 6-  محوطة ساختمان 
 7- چاه آب( جهت آب های مصرفی مصالح ساختمانی) 
پیشرفت کار در روش کار پیمانکار:
 کار ساختمان عظیمیه از مهر ۱۳۸۵ شروع شده و پیمانکار معتقد است تا شهریور ۱۳۸۶  کار را به پایان برساند.
در شروع کار پیمانکار برنامة زمانبندی و مالی دقیقی تعیین کرده و تسلیم کارفرما   نموده است. که پیشروی کار طبق این برنامه، کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های ماهیانه می باشد. صورت وضعیت های تهیه شده توسط سرپرست کارگاه درابتدای هرماه در اختیار کارفرما قرار می گیرد وطی جلسه ای بررسی دقیقی  توسط کارفرمایان و پیمانکار روی صورت وضعیت ها انجام می شود و پس از اطمینان از صحت آن مبلغ موردنظر توسط کافرمایان پرداخت می شود.
 در این پروژه برای انجام هر یک از فعالیتها اعم از فونداسیون، بتن ریزی، تیغه چینی، لوله کشی، نازک کاری و ….. و همچنین برای هر یک از مصالح سرپرست کارگاه استعلام قیمتی از اشخاص مختلف می گیرد و پس از مشورت با شرکت یکی از آنها را انتخاب و با وی قراردادی تهیه کرده و مشغول بکار می شوند.
 البته دراین انتخاب تنها هزینه مطرح نیست بلکه نوع جنس و نوع انجام کار هم حائز اهمیت می باشد. که در تمامی مراحل کار موارد ذکرشده بررسی و سپس انتخاب صورت می گیرد.  

انواع قراردادهای پیمانکاری: 
قرارداد قیمت مقطوع  بهای کل پیمان مقطوع 
 امانی  بهای خدمات پیمانکار محاسبه می شود.
 انواع مناقصه: 
 عمومی  درج آگهی با توجه به مشخصات و شرایط مشارکت 
 محدود  ارسال دعوتنامه به شرکت ها 
 ترک مناقصه    ترک تشریفات صلاح وصرف نباشد مستقیماً انتخاب می شوند.
قرارداد پیمانکاری شرکت به صورت قرارداد مقطوع می باشد که با شرکه بهای پیمان به صورت مقطوع بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده است.
 نوع مناقصه صورت گرفته : مناقصه محدود می باشد که با ارسال دعوتنامه به شرکت های شناخته شده واقع در شهر کرج صورت می گیرد.
 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از پياده كردن نقشه يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ بر روي زمين به وسيله ابزار آلات در دسترس با ابعاد اصلي به طوري كه محل دقيق پي ها و ستون ها و ديوار ها و عرض پي ها روي زمين به خوبي مشخص باشد. بايد دقت داشت که اين مرحله يکی از مهمترين مراحل ساخت می باشد چرا که کوچکترين اشتباهات در اين مرحله قابل صرفنظر نبوده و اگر اين خطا ها از مقدار مجاز آيين نامه ای بيشتر باشد ، بايد اقدام به تخريب کل ساختمان کرد. حال براي پياده كردن نقشه دو راه داريم اگر ساختمان مهم و بزرگ بود می بايست از دوربين هاي نقشه برداري استفاده شود ولي براي پياده كردن نقشه ساختمان هاي معمولي و كوچك (مانند همين پروژه) از متر و ريسمان بنايي می توان بهره برد که دقت لازم برای کارهای معمولی را دارند. براي پياده كردن نقشه با متر و ريسمان كار ابتدا بايد محل كلي ساختمان را روي زمين مشخص نموده و بعد با كشيدن ريسمان كار به  يكي از امتداد هاي تعيين شده و ريختن گچ ، يكي از خطوط اصلي ساختمان را تعيين کرد 
مقدمه وتشكر ۴
پياده سازی نقشه
گود برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
استفاده از ديوارهاي مانع و نايلون ………………………………………………………………………………………………………..
پياده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری…………………………………………………………………………
قالب بندی پي ………………………………………………………………………………………………………………………………….
بتن سازی و بتن ريزی پي…………………………………………………………………………………………………………………
اجرای ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………
اجرای تيرها و سقف ها……………………………………………………………………………………………………………………..
ساخت پله…………………………………………………………………………………………………………………………..
شرحي در مورد نما كاري ساختمان………………………………………………………………………………….
چکیده:
در اين قسمت از عمليات اقدام به خاکبرداری محل نقشه اجرا شده می شود تا به خاک بکر رسيد. انجام اين عمل به آن علت است که همانطور که گفتيم زمين ، بار کلی ساختمان را تحمل می کند لذا بايد پی ها بر روی يک سطح محکم و بدون رانش قرار بگيرد تا در آينده پس از اتمام پروژه و در نتيجه ی بارگذاری ، پی ها نشست بيش از حد نداشته باشند و يا اينکه نشستهای متفاوت نداشته باشند. البته اگر زمين موجود ، بدون خاکبرداری ، بکر باشد ، باز هم بايد اقدام به گودبرداری کرد. اين عمل بدان علت است که همانطور که می دانيم پی از قسمتهای مهم سازه می باشد. و جنس آن از بتن می باشد همانطور که می دانيم بتن از دو المان آرماتور آهنی و ملات سيمان ماسه شن تشکيل شده است. آهن در مقابل سولفاتها و موادی همچون کلر و آب حساس است و در صورت وجود اين عوامل در کنار آهن ، آهن زنگ زده و مقاومت فشاری و کششی خود را از دست می دهد. همچنين ملات سيمان هم در مقابل آب ضربه پذير است و مقاومت خود را از دست می دهد. بنابر اين سطح زيرين پی ها بايد حداقل ۱٫۵ الی ۲ متر پايين تر از تراز کف زمين باشد. پس ما بايد اقدام به گودبرداري به اندازه درج شده در نقشه ها بكنيم.
در موقع گودبرداري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشد از وسائل معمولي مانند بيل و كلنگ و فرقون ( چرخ دستي ) استفاده مي گردد , براي اين كار تا عمق معيني كه عمل پرتاب خاك با بيل به بالا امكان پذير است ( مثلاً ۲ متر ) عمل گود برداري را ادامه مي دهند و بعد از آن پله اي ايجاد نموده و خاك حاصله از عمق پائين تر از پله را روي پله ايجاد شده ريخته و از روي پله دوباره به خارج منتقل مي نمايند . براي گود برداري هاي بزرگتر استفاده از بيل و كلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسايل مكانيكي مانند لودر و غيره استفاده شود . در اين گونه موارد براي خارج كردن خاك از محل گود برداري و حمل آن بخارج كارگاه معمولاً از سطح شيبدار استفاده مي گردد . بدين طريق كه در ضمن گودبرداري سطح شيبداري در كنار گود براي كاميون و غيره ايجاد مي گردد كه بعد از اتمام كار اين قسمت بوسيله كارگر برداشته مي شود .

 
خاكبرداري پي با ماشين

در اين پروژه خاكبرداري به علت كم بودن حجم، خاكبرداري با وسايل دستي صورت گرفته است.
استفاده از ديوارهاي مانع و نايلون :
چون ايجاد شيب مورد لزوم موجب كار اضافي براي حمل خاك بيشتر به خارج و انتقال مجدد آن بعد از ساختن ديوار مورد لزوم به پشت ديوار مي باشد لذا براي جلوگيري از پرداخت هزينه بيشتر و عدم انجام كار اضافي در موقع گودبرداري در زمينهاي سست بعضي وقتها در صورت امكان اقدام به ايجاد ديوارهاي مانع مي نمايند.كه اين ديوارهاي مانع يا از آجر يا از بلوك ويا از چوب مي باشند. و حتي مي توان از نايلون هم استفاده كرد. 

 
ديوار هاي مانع در پي
در پروژه مورد نظر به علت اينكه خاك پايداري نسبتا خوبي داشت از نايلون استفاده شد.
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قالب بندي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9202{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)
يكشنبه۸۳/۴/۲۸

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8110‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 769‍{
-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9222‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-بازكردن قسمتي از قالب هاي ديواره كوله جنوبي
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-جابجايي كابل برق ۲۰ كيلو ولت در قسمت شماليسه شنبه۸۳/۴/۳۰

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9242‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)


جهارشنبه۸۳/۴/۳۱

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتور بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 771‍{
-بتن ريزي ستون  -EE4P (شمالي)  }امروز: ۳^m 18 و كل: ۳^m 8128‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
– كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-خم و برش آرماتورهاي پايه هاي -E1P (در حال اجرا)

پنج شنبه۸۳/۵/۱

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ديوار كوله مياني E-1A ‌}امروز: t 2.5 و كل: t 773.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي -E1P (در حال اجرا)
-نقشه برداري جهت تعيين محل قرارگيري ستون هاي جنوبي با كمك دستگاه نظارت
-آماده سازي و مشخص كردن اجرايي محل آرماتوربندي ستون هاي جنوبي (با بستن ريسمان كار) براي عمليات آرماتوربندي
-بيرون كشيدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقيل و برش دادن آنها
-خاك ريزي روي كوله جنوبي


جمعه۸۳/۵/۲

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ستون هاي -E1P ‌}امروز: t 2 و كل: t 775.5‍{
-قالب بندي ادامه ستون هاي  -EE4P


شنبه۸۳/۵/۳

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي فونداسيون  -E1P (جنوبي) ‌}امروز: ۲^m 133 و كل: ۲^m 9375‍{
-قالب بندي ادامه ستون هاي -EE4P ‌(شمالي) }امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9390‍{
-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 120 و كل: ۳^m 8248‍{
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-آرماتوربندي كوله جنوبي 
يكشنبه۸۳/۵/۴

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 80 و كل: ۳^m 8328‍{
-بتن ريزي ستون -EE4P (شمالي) }امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8334‍{
-بتن ريزي تكميلي ديوارها در رمپ ا  }امروز: ۳^m 5 و كل: ۳^m 8339‍{
-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 777.5‍{
دوشنبه۸۳/۵/۵

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 779.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
سه شنبه۸۳/۵/۶

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9410‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-بازكردن قالب هاي كوله
-ترميم ديواره هاي كوله شمالي
چهارشنبه۸۳/۵/۷

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ديوار كوله –E1A ‌(جنوبي) }امروز: ۲^m 25 و كل: ۲^m 9435‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-تكميل قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعويض و مرمت لوله هاي چاه پادگان (به عمق m 150)
-ترميم ستون هاي ۴P (شمالي)


پنج شنبه ۸۳/۵/۸

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي ستون –WW3P (مياني-شمالي) }امروز: ۳^m 9.5 و كل: ۳^m 8349‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-تكميل قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعويض و مرمت لوله هاي چاه پادگان (به عمق m 150)
-ترميم ستون هاي ۴P (شمالي)
-خط كشي و تعيين محل آيلند مياني شمالي به كمك دستگاه نظارت
-پيگيري دريافت مجوز جهت توقف پمپ و ميكسر براي بتن ريزي در قسمت تندروي بولوار وكيل آباد
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      تاسيسات حرارت مركزي آبگرم عبارتند از مجموع وسايل و تجهيزاتي است كه مقدار گرماي لازم (برحسب كالري) را در مكان معيني از ساختمان توليد و آنرا با واسطه آب از طريق لوله كشي و رادياتور به اطاقهاي مختلف ساختمان منتقل و توزيع مي نمايد. آبگرم ، ناقل حرارت كه گرماي خود را در نتيجه تبادل از دست داده از طريق لوله هاي برگشت به مركز توليد حرارت(موتورخانه) بازگشته مدارخود را مجددا به ترتيب فوق مي پيمايد. بنا به تعريف اجمالي فوق معلوم  مي شود كه دستگاههاي مورد استفاده تاسيسات حرارت مركزي بطور كامل شامل ديگ ، منبع دوجداره ، منبع انبساط(باز و بسته ) مشعل ، لوله كشي هايرفت و برگشت و رادياتور ها و وسيله يا عاملي است كه آب را در مدار به جريان مي اندازد. پس از آشنايي با تعريف حرارت مركزي  با آبگرم به توضيحي در مورد هر يك از دستگاههاي حرارت مركزي مي پردازيم . و با دستگاه و نحوه عملكرد دستگاه آشنا مي شويم.
      در تاسيسات حرارت مركزي براي گردش آب از دو خاصيت توموسفيون(سيفون حرارتي)يا جريان طبيعي و سيستم حرارت مركزي با جريان سريع استفاده ميشود . كه كاربرد هر كدام از اينها بستگي به وسعت تاسيسات  و زير بناي ساختمان دارد و زير درباره هر دو مورد بطور كامل توضيحاتي داده ميشود (تاسيسات حرارت مركزي با گردش ترموسيفون يا جريان طبيعي ) در ساده ترين تاسيسات حرارت مركزي براي گردش آب از خاصيت ترموسيفون يا جريان طبيعي كه در اثر اختلاف وزن حجم مساوي از سيال گرم و سرد به وجود مي آيد استفاده شده است . بطور مثال هرگاه دو ظرف شيشه اي پر از آب را به وسيله دو لوله به هم مربوط نمايند و در ته ظرف پايين اندكي ماده رنگي (مثلا” پرمنگنات دوپتاسيم) داخل كرده و آنرا روي صفحه داغ اجاق برقي حرارت دهنده بين دو ظرف جريان آب برقرار ميشود به اين ترتيب كه آبگرم و رنگين قسمت پايين ظرف تحتاني از راه لوله سمت راست بالا در سطح فوقاني آب  محتوي ظرف بالا به صورت لايه رنگين جمع ميشود . آب سرد ظرف فوقاني از لوله سمت چپ به داخل ظرف پايين سرازير مي گردد. عامل اين تحرك (جريان ) گرم شدن و انبساط آب موجود در قسمت پايين ظرف تحتاني است كه موجب كاهش وزن مخصوص آن مي گردد. در اين باره بايد ياد آوري شود كه آب در چهار درجه كمترين حجم را دارد هرگاه درجه حرارت آب اين حد تجاوز نمايند به حجم آن افزوده و از وزن مخصوص آن كاسته ميشود.
      درطرح تاسيسات حرارت مركزي برمبناي جريان طبيعي آب نخست تمام حجم داخل سيستم را (ديگ –لوله كشتيها-رادياتورها) تا سطح تراز محل اتصال لوله به منبع انبساط را كه در بالاترين نقطه قرار گرفته با بازكردن شير انشعاب لوله كشي آب شهر پر مي نمايند. بديهي است كه در انجام اين عمل به جز شير تخليه آب محتوي سيستم كه بسته است بقيه شيرها باز مي باشد. موقعي كه سيستم بطــور 
گزارش كارآموزي
كامل از آب پر شده و از لوله خبر كه به بالاي جدار جانبي منبع  انبساط متصل است . آب سرازير گشت شير مخصوص پركردن سيستم را مي بندند تا ارتباط سيستم از لوله كشي شهر قطع شود.
      در موقع راه اندازي در مرحله نخست آب محتوي ديگ گرم و سبك تر شده تبادل وزن مخصوص آب محتوي رادياتورها و لوله كشي ها با آب ديگ به هم خورده آب گرم محتوي ديگ كه بيشتر در قسمت بالاي فضاي داخلي آن جمع شده از داخل ديگ خارج و از لوله مرتبط به قسمت مزبور(لوله رفت) به آرامي در جهت رو به بالا به داخل رادياتورها جريان مي يابد و آب محتوي رادياتورها كه سرد است در جهت رو به پايين از لوله برگشت مربوط به قسمت پايين داخل ديگ سرازير ميشود. گردش طبيعي آب بر  اساس فوق تا موقعي كه تبادل حرارت بين آتش و آب در جدار داخل ديگ و آب و هوا در جدارخارجي رادياتور انجام ميگيرد هم چنان ادامه دارد. منتها بعد از اينكه رژيم به صورت پايدار برقرار شد ، درجه حرارت آب رفت و برگشت به ترتيب با اختلاف ۲۰ درجه در حد ۸۰ درجه و ۶۰درجه تشبيت ميشود. بدين ترتيب هر ليتر از آب در گردش خود ۲۰ كالري حرارت از طريق جدار رادياتورها به فضاي اطاقها  مي رساند.
مثال:
سيستم دولوله اي :
      در اين سيستم هر يك از رادياتورها داراي لوله هاي ورودي ( رفت ) و خروجي ( برگشت ) مستقل و مخصوص ميباشد. بعبارت ديگر رادياتورها بطور موازي قرار دارند لوله هاي رفت و برگشت از هم مجزا است . اين سيستم به سيستم دو لوله اي موسوم است.
      در طرح سيستم مورد بحث ، محل ديگ بايد در پايين ترين نقطه ساختمان (زير زمين ) قرار گيرد. شيب لوله كشي هاي افقي زياد و طول  آنها تا حد امكان كمتر و قطر لوله هاي رابط كه از روي محاسبه به دست مي آيد ، بيشتر از قطر لوله هاي رابط سيستم حرارت مركزي آب گرم با استفاده از الكترپمپ گردش آب است تا جريان طبيعي آب به سهولت انجام بگيرد. از اين روي سيستم مزبور در مورد ساختمانهاي آنها كوچك و ارتفاع آنها بلند است ، مناسب مي باشد طرز كار تاسيسات حرارت مركزي با جريان طبيعي آب بسيار آرام و بي صدا است و چون گردش آب از رادياتورها تابع هيچ انرژي خارجي (الكتريسيته) نيست ضريب اطمينان آن زيادتر است علاوه بر اين چنانچه به هر علت نامشخص مقدار آبي كه از يك رادياتور عبور مي كند( كوچك بودن قطر لوله در نتيجه اشتباه محاشبه يا مسدود شدن لوله مربوط….) كاهش پيدا كند، مقدار آب در جريان بقيه رادياتورها افزايش يافته تعادل و توازن حرارت  بطور خودكار برقرار و ميزان حرارت دهي به خودي خود تنظيم خواهد شد. از اين نوع كه بطور دقيق محاسبه نشده باشد ، به طور رضايت بخش عمل خواهد كرد و اين موضوع مزيت سيستم را نسبت به سيستم هاي توجيه مي نمايد.

گزارش كارآموزي
(سيستم حرارت مركزي با جريان سريع)
      در مواردي كه مساحت زير بناي ساختمان و وسعت تاسيسات زياد باشد فشار لازم براي جريان آب (باسرعت لازم ) در مدار(دقت فشار) بيشتر گشته لازم است كه براي تامين اين فشار از الكتروپمپ مخصوص به نام پمپ سير كولاسيون ( تلمبه گردش) استفاده كرد. در اين حالت به جاي آنكه فشار براي جريان دادن آب حدود ۵-۴ سانتيمتر ستون آب در سانتيمتر مربع باشد(نظير حالت جريان طبيعي) برابر فشار ناشي از پمپ سير كولاسيون خواهد بود كه از ۵ تا ۵/۰ متر ستون آب در هر سانتيمتر مربع تغيير است .اين اين رو سرعت  جريان آب در لوله هاي رابط رفت و برگشت افزايش مي يابد و مي توان از قطر آنها كاست . سرعت مزبور كه در مورد تاسيسات جريان طبيعي حدود ۱۰-۱۵ سانتيمتر در ثانيه است در حالت تاسيسات جريان سريع يا پمپ به ۱-۵/۰ متر مي رسد. تنها عيب حرارت مركزي با جريان سريع آب وابستگي الكترو پمپ آن به جريان برق است كه براي رفع آن لوله اي مجهز به شير بنام لوله باي پاس به موازي لوله ورود و خروج به پمپ پيش بيني ميشود تا به هنگام قطع جريان برق يا وجود عيب در الكتروپمپ يا باز گذاشتن شير لوله باي پاس، آب به صورت بسيار ملايم در بعضي رادياتور ها به طور طبيعي جريان پيدا كند و كار سيستم به كلي متوقف نگردد.
موتورخانه :
      ديگ و متعلقات آن و همچنين الكتروپمپ گردش آب و احيانا” منبع دوجدار تهيه آبگرم در محلي كه ضمن طرح نقشه ساختمان به دقت انتخاب شده است نصب ميشود. ابعاد اين محل كه موتورخانه ناميده ميشود بايد براي نصب و سرويس دستگاههاي حرارتي مركزي و منضمات آنها كافي باشد. براي امكان ورود هواي تازه ضروري جهت احتراق سوخت و تهويه فضاي موتورخانه نيز پيش بيني هاي لازم بايد به عمل بيايد وجود اشكال در دودكش و مشعل موجبات نفوذ گازهاي سمي را به محل موتورخانه فراهم مي سازد.
كنترلهاي تاسيسات:
      درحال حاضر نياز ما انسانها به كنترل كننده هاي تاسيسات بيشتر است تا به مقدمات تاسيسات اگر قرار باشد دستگاهي شروع به كار كردن بكند يا دستگاهي اقدام به اجراي خواسته هاي ما بكند ابتدا بايد دستگاههاي كنترل كننده را خريداري و نصب كنيم تا از دستگاه و ساختمان و اداره حفاظت و كنترل نهايي كنند اين كنترل عبارت است از عملياتي كه در نيروي انساني و همچنين حفاظت و ايمني دستگاه است و نقش قابل توجهي دارند كه معروفترين و كاراترين دستگاه كنترل كننده را ترموستهاتها در بردارنده ما بايد درك كاملي از كار و عملكرد و اساس كار و ساختمان داخلي و خارجي اين دستگاهها داشته باشيم.
      انرژيهايي كه لازم است در اين مورد استفاده قرار گيرد عبارت است از انرژي هوا (باد) و گاز و حرارتي و برودتي و انرژي نيروي فشار و انرژي نور و صدا و…هستند اساسي ترين انرژيها عبارت –
گزارش كارآموزي
است از:
۱-حساس به تغييرات درجه حرارت (مانند انواع ترموستهاتها و ترموكوپلها)
۲-حساس به تغييرات نور و صدا (چشمهاي الكترونيكي يا فتوسل ها)
۳-حساس به تغييرات فشار (كليد كنترل فشار كم و فشار زياد)
۴-حساس به تغييرات ميدانهاي مغناطيسي (رله هاي مغناطيسي و بوبين كنتاكنور)
۵-حساس به جريان مايعات و گازها (فلوسوئيچها و كليدهاي جرياني)
۶-حساس به سطح مايعات (انواع ليوركنترلها يا فلوترها)
۷-حساس به تغييرات زمان (انواع تايمرها و زمانهاي برقي)
۸-حساس به تغييرات رطوبت (انواع رطوبت سنجها و كليد كنترل رطوبت)
علاوه بر اين انرژيها از انرژي پنوماتيكي و نيوماتيكي نيز استفاده شايان ميشود.
      اكثر اين كنترل كننده ها با سيم كشي و جريان فاز در مدار فرمان سيم كشي قرار مي گيرند و در صورت لزوم دستور به قطع يا وصل موتور و دستگاه را صادر مي كنند در اين روش يعني الكترونيكي احتياج به فرم كاري سيمها داريم كه اگر احيانا” روزي اشكالي در سيستم پيش آمد يا به هر دليلي دستگاهها يا كنترل كننده ها درست كار نگردند با پيگيري سيستمها بتوانيم مبدا و مقصد سيمها را پيدا كنيم و اگر عيب از خود سيمها بود آنرا رفع و تعمير كنيم.
 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محل كارآموزي اينجانب در شركت ولشت كلاردشت بوده است كه يك شركت خصوصي است بنده از ابتداي كار يك ساختمان ۸ واحد وارد كارگاه ساختماني شدم در ابتدا كار تخريب ساختمان قديمي موجود مورد توجه قرار گرفت كه شركت قبل از تخريب نقشه هاي اجرايي را كشيده و كارهاي شهرداري را انجام داده تا بعد از گرفتن شناسنامه ساختمان اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر را انجام دهد بعد از انجام دادن كارهاي اداري در شهرداري مورد نظر كه شهرداري منطقه ۹ كرج و گرفتن جو از ساخت از شهرداري شركت اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان كرج كرده وبعد از انجام اين كار اقدام به برچيدن شوفاژ خانه ساختمان كرده است و وسايلي كه مي توانست از ان استفاده كند از ساختمان خارج كرد وسپس ساختمان مورد نظر را تخريب كرد كه تخريب ساختمان ابتدا از ديوارهاي داخلي، درها وبيرون آوردن چارچوب درهاي داخلي شروع شد وسپس آسفالت پشت بام ساختمان توسط عوامل تخريب مانند ورقه هاي كاغذ لوله شده از پشت بام كنده شده نكته مهم اين است كه قبل از تخريب پشت بام حتما آسفالت بايد به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن اين كار تخريب پشت بام با  آسفالت كاري بسياري دشوار ميشود بعداز جمع شدن آسفالت پشته بام وتخليه آن از پشت بام به داخل كاميون وحمل وخارج كردن آن از پروژه سقف ساختمان كه طاق ضربي بودتخريب شد عوامل تخريب موظف به تخريب وجمع آوري آجرهاي موجود وچيدن آجرها در يك گوشه حياط شده بعد از تمام شدن تخريب ساختمان كه قوطي بودند و تير آهن هاي ساختمان بود كه ستون ها از ساختمان قديمي به جاي مانده بود و تيرآهن در يك روز توسط عوامل تخريب بوسيله هوا برش بريده و به همراه تمام چهارچوب ها و درها وپنجره ها كه قبلا از ديوارها خارج شده بود و بار كاميون شدهو از پروژه خارج شدند و خاك بسياري بود كه بر جاي مانده بود تمام عمليات تخريب ساختمان بين ۱۵ تا ۲۰روز انجام شد.
بعد از تمام شدن عمليات تخريب مرحله خاك برداري پروژه بود كه توسط يك لودر و چند كاميون انجام شد عمليات خاك برداري در يك روزكاري به انجام رسيد واز نقطه صغري كه قبلا توسط مهندس ناظر در نظر گرفته شده بود ۸۰سانتي متر با اين تراز انجام شد يعني او در نقطه صفر ۸۰سانتي متر پايين تر رفت قادر به اين حد فاصل شناژ بنحوي وفنداسيون ساختمان جديد احداث شود در حين انجام عمليات خاك برداري به چند فنداسيون تكي كه در زمان قديم براي مقاوم كردن زير ستون انجام شده بود برخورديم كه مصالح موجود براي ساخت اين فنداسيون ها شفته آهك بود كه بسيار سنگين و مقاوم بودند كه لودر با خالي كردن اطراف اين فنداسيون وزير آن موفق به خارج كردن فنداسيون هاي مذكور شد كه دوتاي آن را در يك كاميون بارزده شده به دليل سنگين بودن آن و از پروژه خارج شده درست كردن اين فنداسيون ها با مصالح شفته آهك در زمان خود بسيار جالب وقابل ستايش بود.
در زمان خاك برداري ساختمان سرد و چاه قديمي باز شده كه اگر طبق ضوابط قرار بود اين چاه ها پر شود بوسيله ملات شفته آهك پر مي شود اما يكي از چاه ها متوسط دو در با خاك پر شد كه كار بسيار اشتباهي است اما به دليل هزينه وسرعت  درانجام كار اين نوع پركردن چاه هاي قديمي بيشتر متداول شده است كه كار بسيار اشتباهي است وممكن است بعد ها اين چاه نشت كرده چون خاكي كه به داخل چاه ريخته مي شود انباري چاه را پر نمي كند وفقط مقداري از انباري وتمام ميله را پر مي كند.
كه بعد از گذشت زمان وحركت خالي كه به صورت مخروطي در ميله قرار گرفته باعث نشت خاك ميله چاه مي شود اما اگر چاههاي موجود با ملات شفته آهك به همين صورت پر شود به دليل سفت شدن اين ملات هرگز نشت نكرده وباعث هيچ خطري در اينده هم نمي شود كه اميد است اين كار كه به دليل هزينه موجود در اغلب پروژه هاي ساختماني انجام نمي شود با نظارت پشته مهندسان ناظر انجام شود نكته مهمي كه قابل توجه بود حضور نداشتن مهندسان ناظر در زمان خاك برداري بود كه اگر ايشان حضو رداشتند شايد چاه هاي مذكور را اينچنين باخاك شد كه ريختن مقداري آب وپركردن آن در مدت زمان بيشتر كمي بهتر از چاه اول بود به دليل بودن ساختمان هاي مجاور همسايه باقي ماند تا ضربه هاي لودر و خالي شدن خاك كناره ساختمان باعث تخريب ساختمانهاي مجاور نشود در همسايگي شرقي يك ساختمان يك طبقه كه ساختمان غربي نگراني بيشتري براي مسئولان پروژه به همراه داشت چون ديوارهاي ساختمان با گل چيده شده بود وبسيار سست و ريزش بود البته شركت قبلا ساختمان همسايه را بيمه كرده بود تا در صورت بروز حادثه بيمه خسارت وارده را پرداخت نمايد وبراي اطمينان از همسايه غربي خواسته شده بود كه در زمان خاك برداري ساختمان را تخليه كنند كه كار بسيار پسنديده اي بود در انتهاي زمين مورد نظر زير زمين بود كه در هنگام خاك برداري تا نصف آن خاك برداري شده بود وبقيه زيرزمين پر از خاك شده بود كه در محل فعلي زيرزمين جاي ۳ فنداسيون وشناژهايي بود كه براي ساخت ساختمان جديدي بايد احداث ميشد (بعداً) در مورد اين زيرزمين توضيح داده مي شود ودر پايان روز كاري گودبرداري ساختمان با حمل خاكهاي اضافه بوسيله كاميون به خارج از پروژه خاك برداري به اتمام رسيد.
در روز بعد چند كارگر مشغول كندن خاكهاي كنار ديوارهاي همسايه شدند كه به دليل آسيب نرساندن به ساختمانهاي مجاور آن خاكها را جابجا نكرده بود ساختماني كهنه در همسايگي غربي زمين وجود داشت يك ساختمان دو طبقه بود اما وقتي كه كارگر ها كمي از خاكها را خالي كردند ديده شد ساختمان داراي پي وكرسه چيني است وبا خيال راحت خاكها را از كنار ساختمان خارج كرديم اما نه فقط مانند خاكهاي طرف ساختمان شرقي كه با خالي كردن مقدار كمي از خاكها بوسيله كارگرها ديده شد كه ساختمان فاقد پي است و ديوارهاي آن با گل چيده شده است و اين مسئله باعث ناراحتي كاردر اجرا مي شد و شركت ساختمان مجاور بيمه كرد تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده پرداخت كند .  را خاك را تخليه كرديم وبعد از خارج كردن خاك شناژ که از دیوارهای همسایه خارج شده بود سرند کردند و با اضافه کردن آب ودرست کردن ملات اقدام به دیوارچینی کردیم دلیل استفاده  از گل برای دیوارچینی شناژ فنداسیون این بود که بعد از اجرای فنداسیون بتوان آجراهايی كه در شناژ بندی مصرف شد باز از زمین خارج کرده و در دیوار چینی وپارتیشن بندی از آنها استفاده کرد.بعد از تمام شدن شناژ افقی فنداسیون نوبت به اجرای بتن مگر یا نظاف رسید که با بتن با عیار ۱۵۰ اجرا شد اجرای بتن مگر را تاموازی یکسان ریخته واز تخته ماله صاف کرد و با انجام دادن این کار یک سطح صاف بر کف فنداسیون بوجود آمد با اینکار بتن مگر به پایان رسید.
و بعد از این کار اجرای بتن مگر نوبت به محاسبات میلگردهای مورد مصرف در ساختمان رسید محاسبات میلگردهای ساختمان از روی جدول ونقشه های ساختمان انجام شد و بعد از خریداری میلگرد ها وتخلیه آن د رپروژه آرماتور بند انتخاب شده وبعد از نوشتن قرارداد آرماتوربندی ساختمان شروع شد.
ابتدای آرماتوربندی با اندازه زدن میلگردهای کف فنداسیون (مش) شروع شد ومش های فنداسیون انجام شد طول مشهای به اندازه طول فنداسیون منهای ۱۰ سانتی متر با خم ۱۰ سانتی بود وبعد از بستن مش ها نوبت به میلگردهای شناژ رسید که هم در کف و هم در بالای شناژ شد وبعد نوبت به اجرای خاموتهای فنداسیون شد که بعد از اندازه زدن وقطع کردن وخم کردن میلگردها خاموتهای فنداسیون درست شد و آنها را در داخل میلگردهای طولی موجود در فنداسیون انداخته شد آرماتور بند در زمان بستن خاموتها گره های خاموتها را در یک طرف انداخته بود كه به او گفتم که گره های خاموتها باید در دوطرف به صورت یکی در میان اجرا شود که با تاکید ما چند تا فنداسیونها به این طریق انجام شد اما چند تا شناژ ها گردها در یک طرف شناژ در بالا قرار گرفته بود بعد از تمام شدن خاموتها وبستن آنها میلگردهای انتظار برای اجرای ستون ها انجام شد که طول میلگردهای انتظار از بالای فنداسیون ۸۰سانتی متر بود و با ۲ یا ۳خاموت میلگرد انتظار بسته شد وقبل از بتن ریزی به مهندس اطلاع داده شد تا از پروژه بازدید نماید تا در صورت تایید کردن اجرای آرماتوربندی پیمان کار اقدام به بتن ریزی فنداسیون کند.
روز بعد مهندس ناظر نظارت بر اجرای آرماتوربندی فنداسیون در محل احداث پروژه حاضر شد مهندس ناظر با دقت زیاد شروع به بازدید از پروژه کردند وبعد از مدتی نماینده پیمانکار را خواسته واز او به دلیل اجرا نکردن صحیح گره ها در خاموتهای فنداسیون راخواستار شدند که با توضیح نسبتا منطقی نمایند. رو به رو شدند که نماینده پیمانکار توضیح دادکه تمام گره ها در فنداسیون به صورت چپ و راست اجرا شده است و در بعضی از موارد که آرماتور بند اشتباه کرده بود اکثر گره های خاموتها به طور صحیح اجرا شده بود وبا لطف مهندس که آن مقدار اشتباه را قابل بخشش دانستند آرماتوربندی فنداسیون را تایید کرده و اجازه بتن ریزی را به پیمان کار کار داد.
بعد از تایید آرماتوربندی فنداسیون داخل دیوارهای شناژ با نایلون پوشیده شد تا بتن به آجرهای موجود نچسبد تا بتوان بعداز بتن ریزی آجرهای استفاده شده در شناژ بندی را از خاک بیرون آورده و از آن باز استفاده شود قبل از بتن ریزی حفره های بین فنداسیون با خاک پر می شود تا فشار بتن باعث تخریب دیوارهای شناژ فنداسیون نشود.
بعد از تمام شدن مراحل فوق نوبت به بتن ریزی رسید روز قبل از بتن ریزی اکیپ اجرای کار دستگاه بتن ساز(مخلوط کن) را د رجایی که باید دستگاه قرار می گرفت گذاشته ومقدمات کار را انجام دادند چند کامیون شن وماسه شب قبل از بتن ریزی در کار تخلیه شد.

بتن ریزی فنداسیون
صبح زود کار بتن ریزی فنداسیون شروع شد و ۶ تا ۷ نفر اکیپ بتن ریزی بودند که شروع به ساخت بتن کرده و تخلیه آن د رفنداسیون را انجام دادند با شروع کار بتن ریزی از انتهای فنداسیون بتن ریزی آغاز شد و دلیل این کار برای اکیپ بتن ریز این بود که از اول صبح که قوای بدنی انسان زیاد است بتوانند مسافت بیشتری را طی کنند با شروع کار دیده شد که در دستگاه بتن ریز سیمان به اندازه کافی ریخته نمی شود وبعد از جویا شدن علت کار معلوم شد که این اکیپ ها سیمان مصرفی را بصورت تجربی داخل دستگاه میریزند. وبا یک محاسبه ساده دیده شد مقدار سیمانی که در دستگاهی می ریزند نصف مقدار سیمان را که در دستگاه می ریزند بیشتر کنند و با تایید دستگاه نظارت کار ادامه پیدا کرد.
بتن ریزی فنداسیون شروع شد و همراه با آن ویبره کردن بتن بوسیله دستگاه ویبراتور آغاز شد.
 • بازدید : 108 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيمان شامل اسناد و مدارك زير است :
الف : پيمان حاضر 
ب : شرايط عمومي پيمان 
ج : مشخصات عمومي 
د : مشخصات فني خصوصي 
هـ : فهرست بهاء وبرآورد تقريبي مقادير كار 
و : نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي 
: برنامه تفصيلي اجرائي و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و بامضاي طرفين برسد . 
تبصره ۱ – هر گاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پيمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فني خصوصي و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرايط عمومي پيمان و در درجه پنجم نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي ملاك عمل خواهد بود و اگر اين تناقض مربوط به قيمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود . 
ماده ۳ – مبلغ پيمان 
مبلغ اوليه پيمان بالغ بر (بعدد) ………………………………………………. ريال (بحروف) ……………………………………………………………………………….ريال است كه بر اساس قيمتهاي واحد پيشنهادي پيمانكار و مقادير تقريبي منضم به پيمان (موضوع بند هـ ماده ۲ پيمان محاسبه شده است . 
اين مبلغ تابع تغييرات مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در مواد ۲۹ و۳۰ شرايط عمومي پيمان مي باشد . 
ماده ۴ – مدت پيمان 
مدت پيمان ……………. روز / ماه شمسي و شامل دو قسمت زير است : 
۱-مدت تهيه تجهيزات و تشكيل كارگاه ………… ماه / روز 
۲-مدت اجراي عمليات …………….. ماه / روز كه از پايان مدت تهيه تجهيزات و تشكيل كارگاه شروع مي شود . 
شروع مدت پيمان عبارت است از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه . 
پيمانكار متعهد است در مدت پيمان لااقل نود و هفت درصد كارهاي 
موضوع پيمان را انجام داده و از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند . 

ماده ۵ – دوره تضمين كارها 
حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……… روز / ماده شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد و اين مدت بنام «دوره تضمين» ناميده مي شود . 
اگر در دوره تضمين معايب و تقائصي در كار مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا بكار بردن مصالح بد يا نامرغوب باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را بهزينه خود رفع كند . براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتباً به پيمانكار ابلاغ 
مي كند و پيمانكار بايد حداكثر پانزده روز بعد از ابلاغ مراتب شروع برفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين مي شود رفع نمايد . 
هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقائص را راساً و يا بهر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آنرا باضافه پانزده درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع 
مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند . 

ماده ۶ – نظارت در اجرا 
نظارت در اجراي تعهداتيكه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهده …………………………. بنشاني ………………………………………………………………………………………. كه در اين پيمان «دستگاه نظارت» ناميده مي شود واگذار گرديده است و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتيكه دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان مي دهد اجرا كند . 

ماده ۷ – تعديل آحاد بهاء پيمان 
قيمتهاي واحد مربوط به عمليات موضوع اين پيمان بر حسب مورد بر اساس 
شرايط عمومي پيمان تعديل خواهد شد . 
پيمانكار كارفرما 


اطلاعات حاصل از ساختمانهاي مسكوني  
ساختمانهاي مسكوني :
۱-حداقل سطح زيربنا در تمام تراكمها و مناطق براي هر يك واحد مسكوني در هر شرايط نميبايست از هشتاد متر مربع و پنج متر مربع كمتر باشد .
۲-در كليه مناطق مسكوني و تراكمهاي مختلف ، حداكثر زيربناي زيرزمين معادل سطح زيربناي طبقه همكف و منطبق بر آن جهت استقرار عناصري از قبيل پاركينگ ، انبار ، رختشويخانه ، سرويس و تاسيسات ساختماني مي باشد كه تحت هر شرايطي استفاده از آن جهت سكونت دائمي غيرمجاز و ارتفاع سطح همكف حياط تا زير سقف زيرزمين با حداقل ارتفاع هفتاد سانتيمتر براي نورگير نميبايست بيش از ۲/۱ متر باشد . 
۳-صرفاً زيرزمينهاي احداث شده با رعايت تبصره فوق در محاسبه حداكثر سطح كل طبقات محسوب نخواهند شد . 
۴-مساحت حياط خلوت جهت نورگيري اطاقهاي اصلي بر اساس سطوح مندرج در جداول با حداقل ۲ متر عرض تعيين مي گردد كه اين مقدار جهت نورگيري آشپزخانه حداقل ۳ درصد مساحت كل زمين با عرض ۲ متر و جهت نور طبيعي سرويسهاي بهداشتي حداقل ۲ متر مربع خواهد بود . 
تعداد واحد مستقل مجاز در هر پلاك = 
۵-فضاهاي باز داخلي مانند نورگيرها و غيره در صورتي مي توانند جزو فضاهاي باز محسوب شد كه از ۱۰ درصد سطح كل زمين با حداقل ۲ متر عرض كمتر نباشد  .
۶-در صورتيكه ساختمان داراي پيلوتي باشد هر مقدار از فضاي زير پيلوتي كه حداقل دو برابر باز داشته و داراي ارتفاع حداكثر ۲۰/۲ متر باشد در محاسبه حداكثر سطح كل طبقات محسوب نخواهد شد .
۷-در مورد ساختمانهائيكه در بر پيش از يك معبر قرار گيرند ، ضوابط مربوط به حداقل فضاي باز مسكوني بشرح زير تعديل مي گردد . 
-چنانچه در بر دو معبر قرار گيرند ، ۱۰ درصد از حداقل فضاي باز مجاز كاسته مي شود . 
-چنانچه در بر سه معبر قرار گيرند ، ۲۰ درصد از حداقل فضاي باز كاسته مي شود . 
-چنانچه در بر چهار معبر قرار گيرند ، ۳۰ درصد از حداقل فضاي باز مجاز كاسته مي شود . 
۸-پيش آمدگي خارجي ساختمان (مانند بالكن ، پله يا ايوان) چنانچه ذكر شد ، در خارج از حريم بالكن ساختمان مجاز نيست و در داخل حريم چنانچه طرفين آن باز باشد ، نصف مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب مي شود و چنانچه طرفين آن بسته باشد دو سوم آن جزء سطح طبقات محاسبه خواهد شد . 
اطلاعات حاصل از ساختمانهاي تجارت 
ساختمانهاي تجاري :
۱-هرنوع تغيير اساسي با تكميل ساختمان هاي تجاري مي بايست با توجه به كليه ضوايط اين طرح انجام گيرد .
 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پي يا فونداسيون پايين ترين قسمت ساختمان و در واقع قسمت حائل بين ساختمان و زمين است كه ساختمان بر روي آن استوار مي گردد.
وظيفه پي در يك ساختمان انتقال بارهاي وارده از طرف ساختمان به زمين است لازم به ذكر است كه ترتيب انتقال بارهاي يك ساختمان به صورت زير است:
۱ـ سقف        2ـ تير        3ـ ستون         4ـ پي       5ـ زمين
و به همين علت است كه ستون ها را بر روي پي ها قرار مي دهند زيرا ستون ها حامل بارهاي وارده از طرف ساختمان هستند.
پي يا فونداسيون جسم صلبي است كه در هنگام تحت فشار قرار گرفتن از طرف ستون هيچ گونه تغيير شكلي از خود نشان نمي دهد و تمامي بارهاي وارده از طرف ستون را عيناً به زمين منتقل مي كند.
اگر قرار بود كه در يك ساختمان از پي استفاده نشود ما ناگزير بوديم كه ستون ها را بر روي زمين قرار داده، همين بار ساختمان را مستقيماً و بدون هيچ واسطه اي به زمين وارد كنيم كه در چنين حالتي زمين تاب تحمل وزن زياد ستون را نداشته و در قسمت زير ستون سوراخ مي شود. پي علت استفاده از پي ها در ساختمان ها برطرف كردن ضعف زمين در باربري است. به بيان ديگر اگر زمين مقاومت كافي را در تحمل وزن ساختمان داشت ديگر احتياج به اجراي پي در ساختمان نبود و ما مي توانستيم بار ساختمان را مستقيماً بر روي زمين وارد كنيم و از طرفي طبق قوانين فيزيك بار وارده بر يك جسم با سطح مقطع آن جسم نسبت عكس دارد يعني هر قدر سطح مقطع پي بزرگتر باشد بار كمتري به اجزاي پي وارد مي شود و در واقع بار وارده از طرف ستون در پي پخش مي شود و به همين علت است كه سطح مقطع پي از سطح مقطع ستون بزرگتر است. از طرف ديگر اگر ما بخواهيم ستون را مستقيماً بر روي پي قرار دهيم به دليل تيز بودن لبه هاي ستون، سطح پي را سوراخ كرده و در آن فرو مي رود به همين خاطر در قسمت اتصال ستون به پي صفحه اي فولادي قرار مي دهيم كه اين عيب را برطرف كند.
اين صفحه فولادي به صفحه ستون موسوم است كه آن را به وسيله بولت هايي( پيچ هايي) به پي متصل مي كنند. اين بولت ها قبل از بتن ريزي پي درون آن قرار داده مي‌شوند و پس از بتن ريزي درون پي محكم مي شوند.
پي جسمي مكعب است كه اجزاء آن را بتن و آرماتور( ميلگرد) تشكيل داده است. بتن براي انتقال بار از ساختمان به زمين و آرماتور براي حفظ حالت ثابت پي بكار مي رود تا در اثر بار زياد، پي متلاشي نگردد و اجزاي بتني آن در كنار يكديگر باقي بمانند، چون مقاومت كششي بتن بر عكس مقاومت فشاري آن بسيار ضعيف است. بتني كه براي ساختن پي استفاده مي شود بايد دانه بندي توپر و عيار بالاي سيمان داشته باشد تا به بهترين نحو كار انتقال بار را انجام دهد. همچنين ميلگردهاي مصرفي در پي بايد عاري از زنگ زدگي باشند و در ضمن آجدار نيز باشند تا بدينوسيله اتصال خوبي بين بتن و آرماتور بوجود آيد.
براي اجراي پي، پس از آنكه محل اجراي فونداسيون بر روي زمين حفر شد( عمليات پي كني) دور تا دور پي مورد نظر را با ارتفاع معيني ديوار چيني نموده تا فضاي لازم براي آرماتور گذاري و بتن ريزي پي بوجود آيد. در واقع با اين ديوار چيني مكعبي بوجود خواهد آمد كه چهار طرف آن ديوار، كف آن زمين و روي آن باز است تا از طريق آن بتن و آرماتور مربوط به پي در جاي خود اجرا شود. 
اگر به جاي ديوار چيني پي از همان ديوارهاي خاكي بوجود آمده در اثر پي كني، براي پي ريزي استفاده كنيم مشكلات زير به وجود خواهد آمد.
اول آنكه در هنگام پي كني به هيچ وجه نمي توان ديوارهاي اطراف پي را دقيقاً صاف به همان اندازه مورد نظر حفر كرد، چون اگر حفاري به وسيلة كارگر صورت گيرد رد اثر كلنگ وي بر روي ديوارها باقي خواهد ماند علاوه بر آنكه ديوارها كاملاً عمود نخواهد بود و اگر حفاري با ماشين صورت گيرد تقريباً هيچگاه فاصله ديوارهاي پي با طول ماشين مورد نظر برابري نخواهد كرد و با توجه به اين مطلب كه در هنگام طراحي پي از طرف مهندس محاسبه بر روي تك تك اجزاء پي از لحاظ باربري حساب شده است لذا اگر پي مورد نظر ذره اي از اندازه طراحي شده كوچكتر باشد ديگر قدرت باربري مورد نظر را نخواهد داشت و اگر پي مورد نظر از اندازه طراحي شده بزرگتر ساخته شود از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود.
دوم آنكه در هنگام بتن ريزي يا آرماتورگذاري پي امكان دارد قسمتي از خاك هاي ديواره اطراف پي به دخل بتن ريخته شود كه اين عمل باعث كم شدن مقاومت بتن پي مورد نظر خواهد شد.
لذا به منظور جلوگيري از به وجود آمدن اشكالات فوق و مسائلي از اين قبيل در هنگام پي ريزي، اطراف پي مورد نظر را به وسيله ديوارهاي آجري مهار مي كنند.
نكته: قطر ديوارهاي آجري مذكور معمولاً ۲۰ سانتي متر است و به منظور جلوگيري از تخريب اين ديوارها در هنگام بتن ريزي به علت فشار زياد وارده بر اين ديوارها، پشت اين ديوارها را با خاك و نخاله هاي ساختماني پر مي كنند.
چون ديوارهاي مذكور فقط به منظور اجراي دقيق پي و بتن ريزي صاف و تميز ساخته مي شود لذا در برخي از كارهاي ساختماني و به صلاحديد پيمانكار، پس از بتن ريزي پي و خشك شدن بتن، اين ديوارها خراب و از آجرهاي آن در جاهاي ديگر ساختمان استفاده مي كنند.
چون اين ديوارها عمدتاً موقت بوده و پس از خشك شدن بتن خراب مي شوند معمولاً اين ديوارها را به ارزان ترين نحو مي سازند يعني براي ملات اين ديوارها از سيمان استفاده نمي كنند بلكه آن را از گل مي سازند كه هم ارزانتر است و هم راحت تر تخريب مي شود.
به منظور جلوگيري از نفوذ آب بتن، ديوارهاي داخلي پي را به وسيله پلاستيك يا ماده اي مانند آن كه آب را از خود عبور نمي دهد مي پوشانند و سپس بتن ريزي را انجام مي دهند تا بدين طريق آب بتن جذب ديوارهاي اطراف پي نشود.
در هنگام ديوار چيني پي، بنا داخل پي ايستاده و عمليات ديوار چيني را اجرا مي كند تا بدينوسيله سطح صاف ديوار در داخل پي قرار گيرد. به عبارت ديگر بنا ديوار مذكور را از داخل شاقول مي كند.
قبل از بتن ريزي پي و به منظور تميز بودن و صاف بودن كف پي ها و شناژها در هنگام بتن ريزي، بتني با عيار پايين و قطر حدود ۵ سانتي متر در كف پي ها و شناژها ريخته مي شود كه وظيفه تميز نگهداشتن و صاف كردن كف پي را به عهده دارد كه به آن، بتن مگر يا بتن نظافتي گفت مي شود . در ضمن اين بتن باعث جلوگيري از خروج آب بتن از كف پي مي شود.
نكته: براي تراز كردن سطح بتن اعم از مگر، پي و . . . . بدين گونه عمل مي كنيم كه پس از بتن ريزي و ماله كشي روي بتن، شمشه اي را روي آن قرار داده( از طرف پهناي شمشه) به گونه اي كه زير شمشه كاملاً بتن پر باشد و سپس تراز را روي شمشه قرار داده و صاف بودن سطح بتن را بدين وسيله بررسي مي كنند.
پس از بتن ريزي، واكنش هاي شيميايي بين سيمان و آب آغاز شده و سفتي بتن بدينوسيله تأمين مي شود. در مدت زمان انجام اين واكنش ها كه قسمت اعظم آن در هفت روز اول بتن ريزي صورت مي گيرد، توقف اين واكنش ها به منزله از دست رفتن مقدار زيادي از مقاومت بتن مي باشد. به همين دليل در طول اين هفت روز رطوبت بتن بايد حفظ گردد.
در صورت عدم مراقبت از بتن در هفت روز اول به وسيله مرطوب نگه داشتن آن، در روي سطح بتن ترك هايي ايجاد مي شود كه نشانه ضعف در مقاومت فشاري آن است.
اگر اين ترك ها بيش از حد مجاز در بتن بوجود آيد مي توان به وسيله تزريق بتن در اين ترك ها، ضعف ناشي از مقاومت پايين بتن را تا حدودي مرتفع نمود.
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دستگاه کاساگرانده:این دستگاه دارای یک کاسه ویک دستگیره می باشد و با هر دور چرخش دستگیره کاسه به میزان مشخص بالا رفته و بعد سقوط می نماید. این دستگاه دارای وسیله ای به نام شیار زن می باشد که بر نمونه مربوطه شیار ایجاد می نماید.

ترازو:از این ترازو برای وزن نمودن ظروف و نمونه های مرطوب و خشک دراین آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد. 
اون:که از این دستگاه برای حرارت دادن نمونه مرطوب و خشک کردن ان استفاده می شود.

شرح آزمایش:
در تعین حد روانی به وسیله دستگاه کاساگرانده حد روانی در صد رطوبتی است که شیار ایجاد شده بر روی نمونه مرطوب با ۲۵ ضربه بسته شود. از انجاییکه به دست اوردن این درصد رطوبت به اسانی امکان پذیر نیست ما ازمایش را در چهار مرحله انجام داده و نمودار خطی ان را پردازش می نماییم و با استفاده از ان به درصد رطوبت مربوطه خواهیم رسید.
نکته مهم دیگر در این ازمایش این است که شیار باید در بازه بین ۱۵ تا ۳۵ ضربه             
بسته شود.پس بدین منظور ما رطوبت را در هر مرحله به گونه ای در نظر می گیریم که تعداد ضرباتی که باعث بسته شدن شیار می شود بین چهار بازه زیر باشد:
۱۵ تا ۲۰ 
۲۰ تا ۲۵
۲۵ تا ۳۰
۳۰ تا ۳۵
برای انجام آزمایش در ابتدا وزن ظروف خالی را به وسیله ترازو اندازه گیری می نماییم و ان را M1  قرار می دهیم. سپس در هر مرحله نمونه جاک مرطوب را دردستگاه کاساگرانده قرار داده و تا بسته شدن شیار تعداد ضربات را شمارش می نماییم . سپس مقداری از نمونه را برداشته ودر ظرف مربوطه قرار داده و وزن ظرف و نمونه را به وسیله ترازو اندازه گیری می نماییم و ان را M2 قرار می دهیم .بعد از این مرحله از آزمایش باید ظرف ها را به مدت ۲۴ ساعت برای خشک شدن در دستگاه اون قرار دهیم و بعد از۲۴ ساعت از دستگاه خارج نموده و وزن ظرف و نمونه خشک شده به وسیله ترازو اندازه گیری شود که ان را M3 قرار می دهیم.
با توجه به فرمولهای زیر می توان مقدار W را به دست اورد:
MW=M2-M1
M5=M3-M1
W=(MW-M5)*100
که MW وزن اب و M5 وزن خاک خشک می باشد.
اعداد به دست امده را در جدول اکسل مربوطه قرار می دهیم.
درمرحله بعد برای بدست اوردن حد خمیری (PL) باید فیتیله ای با دست به قطر ۳ میلیمتر درست نماییم تا شروع به ترک خوردن نمایید در این صورت در صد رطوبت موجود میزان حد خمیری است.در این حالت نیز همانند مراحل ذکر شده در فوق می توان میزان در صد رطوبت را به دست اورد.
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سقف های کمپوزیت سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود از برشگیر (نبشی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند 
میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهایی فرعی باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شود وبا جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود   .
قالب بندی این سقفها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود و بعد از اتمام بتن ریزی نایلون باعث راحت جدا شدن تخته ها می شود و در برخی موارد از یونولیت استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید شمع کوبی کنند و مشکلات اجرایی بیشتری دارد و دلیل دیگر اینکه یونولیت زیر سقف می ماند و ما نمی توانیم از فضای زیر سقف کامپوزیت که تیر های فرعی آنها معمولا زنبوری هستند برای عبور لوله تاسیساتی استفاده کنیم در ضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست     .
در قالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آنها این است که در زیر سقف کامپوزیت خلائی وجود دارد و از این خلا برای لوله های تاسیساتی استفاده می شود.
یکی از مزیت های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقفهای تیرچه بلوک است چون یکی از راههای یکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طریق سقف می باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش گیر های نصب شده روی تیرهای فرعی یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد شده و در اطراف ستونها هم همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه دارند ولی در سقف تیرچه بلوک این گونه نیست      .
کلا در باره سیستم های خمشی باید گفت در این سیستم تمام تیرهای اصلی گیردار عمل می کنند و معمولا از پروفیل های سالم استفاده می کنند (لوله زنبوری نباشد)چون اصلا دارای لنگر می باشند و در نتیجه باید آنجا ورق بزنیم و ثانیا لنگرماکزیمم برش در یک سوم تکیه گاهها وجود دارد. ما باید در صورت استفاده از زنبوری آنجا را پر کنیم و ما هم وسط را پر کرده و هم گوشه را پر می کنیم و این تنها وقتی است که ما پروفیل نداریم مگرنه بهتر است از پروفیل استفاده شود.
بادبندي خارج از محور نوع جديدي از بادبندها كه به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خارج از محور۱(EBF) ميباشد. اما متاسفانه اكثر طراحان آشنايي اندكي با نحوه طراحي اين سيستم بادبندي دارند.و اكثرا” به اين سيستم به چشم يك بادبند پرده اي و در جهت تطبيق با نقشه معماري (به طور مثال در محل در و پنجره )نگاه مي‌شود ؛ به همين جهت به نظر مي رسد لازم باشد كه در اين زمينه بحث بيشتري انجام گيرد.
در طرح و محاسبه شكلهاي مشبك و خرپاها تاكيد بر اين نكته هست كه تلاشهاي به وجود آمده همه به صورت نيروهاي محوري باشند و امتداد محور اعضاي جمع شده در يك گره تا حد امكان در يك نقطه تلاقي نمايد تا از به وجود آمدن لنگرهاي خمشي جلوگيري شود. تحقيقات سالهاي اخير در طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله نشان داده كه با طرح مهاربندي خارج از مركز، در سازه هاي فولادي مي توان مزايايي در تامين شكلپذيري سازه و اطمينان بر رفتار آن در زلزله به دست آورد. چنانچه در شكل (۱) ديده مي شود مهاربندي خارج از محور به اين ترتيب به عمل مي آيد كه طراح به ميل خود مقداري خروج از مركز (e) را در مهاربنديهاي نوع ۷ و۸ (و يا انوا ع ديگر) تعبيه مي كند ، به طوري كه لنگر خمشي و نيروي برشي در طول كوتاهي از تير (يعنيe) كه به نام تيرچه ارتباطي (Link beam) ناميده مي شود به وجود آيد. تيرچه ارتباطي ممكن است در اثر لنگر خمشي به جاري شدن برسد؛ در اين صورت ارتباط را خمشي(Moment link) ميگويند ويا اينكه اگر طول (e) خيلي كوتاه باشد جاري شدن در برش اتفاق افتد كه در اين صورت ارتباط را برشي(Shear link) مي نامند. به اين ترتيب مي توان با كنترل شكلپذيريي تيرچه ارتباطي، شكلپذيري قابل اطميناني براي كل سازه ، درزلزله به دست آورد. مطابق آيين نامه ۲۸۰۰ ضريب شكلپذيري براي اين سيستم سازه اي R=7 ميباشد، كه در مقايسه با سيستم هم محور R=6)) حدود ۱۵ درصد شكلپذيرتر ميباشد ، كه همين مساله باعث كاهش برش پايه زلزله به همين ميزان مي شود     .
-تركيب اين سيستم با سيستمهاي سازه اي ديگر     :
الف: تركيب در پلان:در بسياري از موارد ديده شده است كه طراحان در يك طبقه در يك يا چند دهانه از سيستم خارج از محور و در يك يا چند دهانه ديگر به موازات بادبندهاي نوع اول از بادبندهاي هم محور استفاده نموده اند. در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه از آنجايي كه نوع رفتار اين سيستم با سيستم هم محور متفاوت مي باشد، اساساً استفاده از اين سيستم در تركيب با سيستم هم محور در يك جهت و يك پلان كاملاً مردود ميباشد و باعث ايجاد رفتارهاي غير متعارف در سازه در هنگام زلزله ميشود؛ به همين جهت به طراحان توصيه ميشود كه اگر تمايل به استفاده از اين نوع سيستم بادبندي دارند ، در پلان، تمامي دهانه هاي بادبندي را به صورت خارج از محور طراحي نمايند . البته اين مساله مانع استفاده از تركيب اين سيستم با سيستم قاب خمشي به صورت سيستم دوگانه و ضريب رفتار R=7.5 و يا استفاده از يك سيستم مقاوم متفاوت در جهت متعامد با جهتي كه از سيستم برون محور استفاده شده است ، نمي باشد.
ب: تركيب در ارتفاع:در اين زمينه نيز در موارد بسياري ديده شده است كه طراحان در يك دهانه بادبندي خاص در برخي طبقات (عموماً بنا به ملاحظات معماري) از سيستم خارج از محور استفاده كرده و باقي طبقات را به صورت بادبند هم محور طراحي نموده اند. در اينجا نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه آيين نامه۲ تركيب اين سيستم با سيستمهاي ديگر را در ارتفاع، به طور كامل ممنوع كرده است ، مگر در موارد زير:     :
۱- براي بادبندهاي برون محور بالاتر از ۵ طبقه ميتوان بادبند طبقه آخر را به صورت هم محور و بدون تيرچه ارتباطي طراحي نمود.
۲- طبقه اول يك بادبند برون محور بيش از ۵ طبقه مي تواند هم محور باشد به شرط آنكه بتوان نشان داد كه ظرفيت الاستسك آن ۵۰ درصد بزرگتر از ظرفيت تسليم طبقه بالاتر از طبقه اول باشد    .
پس همانطور كه ديده ميشود بهتر است در صورت تمايل طراحان به استفاده از اين سيستم بادبندي ، تمامي طبقات (مگر در موارد استثنا شده در بالا) به صورت خارج از محور طراحي گردند   .
-طراحي تير در دهانه بادبندي: در سيستم بادبندي هم محور طراحي تيرها در دهانه هاي بادبتدي همانند ديگر تيرهاي معمولي وتحت بارهاي ثقلي انجام مي پذيرد و در تركيب بار زلزله نيروي قابل توجهي در اين تيرها ايجاد نميشود ؛ اما در سيستم برون محور علاوه بر برش و لنگرهاي بارهاي ثقلي ، در تركيب بار زلزله ودر اثر نيروهاي محوري ايجاد شده در بادبندها يك سري لنگر و برش اضافي در اين تيرها ايجاد مي شود و باعث بحراني شدن تركيب بار زلزله براي طراحي اين تيرها مي شود . معمولاً محل بحراني در اين تيرها محل اتصال بادبند به تير مي باشد و در اين محل عموماً احتياج به ورق تقويتي بال بالا وپايين مي باشد
 • بازدید : 97 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از زمانهاي بسيار دور بناي سدهاي خاكي به منظور كنترل و ذخيره آب معمول بوده است. اما به علت امكانات محدوده و عدم شناخت قوانين مكانيك خاك و هيدروليك، ارتفاع سدها و بندهاي خاكي از يك مقدار محدودي بيشتر نمي شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنين محدوديتي وجود نداشته است. امروزه با پيشرفت علم مكانيك خاك و توسعه امكانات تكنولوژي و مطالعات دقيق تر توانسته اند سدهاي خاكي را با ارتفاعات قابل ملاحظه احداث نمايند، بطوريكه در زمان حاضر از مرتفع ترين سدهاي دنيا سدهاي خاكي و پاره سنگي هستند. به علاوه زمين هائي را كه سابقاً براي اين منظور غير مناسب تشخيص مي دادند هم اكنون مي توانند آنها را براي زيربناي احداث سد خاكي آماده سازند
علي رغم اين پيشرفت ها هنوز مشكل است كه بتوان راه حل هاي رياضي محكمي براي مسايل طراحي سدهاي خاكي پيشنهاد نمود، و در نتيجه بسياري از اجزاء سدها هنوز بر مبناي تجزيه و ذوق و ذكاوت مهندسين طرح و اجراءٍ مي گردند، به عبارت ديگر طرح تيپ دقيق و كامل وجود ندارد.
به منظور تأمين يك طرح دقيق و منطقي در سدهاي خاكي لازمست كه وضعيت شالوده سد و مواد مشكله آن كاملاً مورد بررسي و مطالعه اوليه قرار گرفته و اجراي سد با روش هاي كنترل شده و دقيقاً مطابق برنامه پيشنهادي طراح انجام پذيرد.
به عنوان يك اصل، اين دو نكته مسلم است كه:
۱- سد به عنوان يك مخزن بايد غيرقابل نفوذ باشد.
۲- در تمام وضعيت هاي ممكن (وضعيت بلافاصله پس از ساخت، ضمن ساخت، وضعيت هاي مخزن پر، طغيان، تخليه سريع، بارندگي و حتي در مواقع سيلهاي استثنائي چند هزار ساله) سد بايد مقاوم باشد.
روش ايجاد سدهاي خاكي امروزه عمدتاً  “با روش تراكم مكانيكي است، هرچند روشهاي ديگري مانند روش هاي هيدروليكي و نيمه هيدروليكي هم وجود دارد كه از اين روشها كمتر استفاده مي گردد، مگر در مورد سدهاي باطله كه ضرورتاًِ” هيدروليكي است.
بخش اصلي سد خاكي كه توده خاكي كوبيده شده است (در حقيقت سازه سد) به نام بدنه سد ناميده مي شود، و زميني كه سد بر روي آن قرار گرفته تا آن حد كه تحت تأثير فشار حاصل از سد و نفوذ پذيري آب سد مي باشد به نام شالوده (فونداسيون) است. به جز اين دو بخش اصلي، اجزاء ديگري از قبيل آب بندها، زهكش ها،   پوشش ها و غيره وجود دارد كه اهميت آنها به لحاظ حفاظت و ايمني و عملكرد سد براي آن نقش حياتي دارند.
انواع سدهاي خاكي 
از ديدگاه تكنيك و روش ساخت، سدهاي خاكي به دوگروه هستند كه تقريباً تمامي آنها در گروه غلتكي (كوبيدني) قرار دارند و تعدادي در گروه هيدروليكي و نيمه هيدروليكي طبقه بندي مي شوند. منظور از سدهاي غلتكي اينست كه ساخت سد با روش كوبيدن خاك كه بوسيله غلتك است صورت مي گيرد، كه معمولاً در لايه هاي ۱۵ تا ۲۲ سانتيمتري در هر نوبت تراكم كوبيده مي شوند. منظور از روش هيدروليكي اينست كه بنا شدن سد (جابجائي مواد و قرارگرفتن آنها در محل) با كمك آب انجام مي گيرد و در ضمن جدا شدن آب از خاك، نوعي طبقه بندي طبيعي در دانه بندي خاك صورت مي گيرد كه براي سد مناسب مي باشد، يعني دانه هاي درشت تر در كناره ها و دانه هاي ريزتر در وسط سد قرار مي گيرند.
از ديدگاه همگني بدنه سد، نيز مي توان تيپ هاي مختلفي را از هم تشخيص داد كه عبارتند از:
تيپ همگن (Homogeneous )، تيپ مطبق (Cored يا Zoned ) يا مغزه دار، و تيپ ديافراگمي
انتخاب نوع سد خاكي و ابعاد هندسي
انتخاب نوع سد، يعني اينكه خاكي، پاره سنگي، بتن ثقلي، قوسي، پايه اي و غيره باشد.
اما هنگامي كه زميني همراه با شرايط ديگر براي بناي سدخاكي مناسب تشخيص داده شد انتخاب يكي از انواع سدخاكي مطرح مي شود.
نوع سد خاكي در بد و امر تابع مصالحي است كه در آن ناحيه يا در نزديكيهاي آن موجود است. نوع شالوده سدخاكي، هرچند باشد عمدتاً غير قابل تغيير است، مگر  لايه هاي سطحي آن كه ممكنست برداشته شده و به جاي آن در صورت لزوم خاك مناسب كوبيده شود. بنابراين وضعيت زمين محل يا شالوده تا حدزيادي در طرح سدخاكي (و اصولاً در انتخاب نوع سد اعم از خاكي و غيره) موثر است. به عنوان يك عامل فراگير بر تمام جنبه ها، مسأله اقتصادي بودن طرح نيز سرانجام مطرح مي گردد.
بطور كلي، چنانچه مواد نفوذ پذير و نفوذ ناپذير به فراواني در دسترس باشند، ترجيحاً از سدهاي مغزه دار (غير همگن) استفاده مي گردد هرچند نسبت حجمي مواد نفوذناپذير به نفوذ پذير (پس از تعيين مقدار لازم به منظور استحكام و آب بندي) نيز تابع هزينه هاي حمل و نقل آنها و نيز هزينه تهيه دانه بندي مورد نظر است.
 اگر سدي به صورت همگن ساخته شود ضرورتاً  “مواد تشكيل دهنده آن نفوذناپذير و يا كم نفوذپذير مي باشد و با وجود اين ضرورتاً بايد به نوعي زهكش (مثلاً زهكش افقي در پائين دست) مجهز باشد تا دامنه پايين دست همواره از اشباع شدن در اثر زه مصون بماند. از طريقي اگر سد عمتاً از مواد دانه درشت باشد ضرورتاً ” بايد مغزه اي نفوذ ناپذير در بخش مياني يا در محلي از دامنه بالا دست وجود داشته باشد تا آنرا كاملاً آب بندي كند.
چنانچه سد روي رسوبات نفوذ پذير ساخته شود، ميزان حد بالائي اتلاف آب از ا، بايد در بدو امر تخمين زده شود. مقدار تخميني اين حد را بايد با استفاده از رسم شبكه جريان و يا بر اساس نتايج تلمبه كردن آب در محل و نيز از تستهاي آزمايشگاهي بدست آورد و چنانچه مقدار اتلاف آب به صورت زه بيش از مقداري باشد كه براي پروژه سدسازي مورد نظر زيان بار باشد، لازمست از بعضي از انواع آب بندها استفاده شود.
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ملاحظات زیست محیطی تا سا ل های زیادی در توسعه کشورها نادیده انگاشته می شد. تنها در سه دهه آخر قرن بیستم فاکتورهای زیست محیطی نقش مهمی را در جهت  توسعه ملتها ایفاء نمودند. بشر با توسعه و عمران می تواند در توازن کلی مگهدارنده کره زمین به عنوان یک مکان قابل سکونت در  جهان ایجاد اختلال کند. البته توسعه به خودی خود با محیط زیست در تضاد نیست، بلکه رشد اقتصادی بی رویه و بهره برداری هایی که با محیط متناسب نباشد در نهایت به تخریب و آلودگی محیط زیست می انجامد . یک توسع در صورتی قابل تداوم و استمرار خواهد بود که علاوه بر توجیهات فنی و اجتماعی – اقتصادی، موجب از میان بردن و تخریب سرزمین نگردد که قرار است با بهره وری ار منابع آن بارور شود. به بیان دیگر در هر بخش از سرزمین کاربردی قابل توجیه هستند 
 یکی از پایه های اصلی اساسی در توسعه جوامع  کشورهای مختلف آب است. در شرایط کنونی اب به عنوان مسئله ای مبرم در توسعه  به حساب آمده و گرچه نقش منابع آبی در توسعه و دونق اقتصادی و زمان اجتماعی در اذهان بسیاری از جوامع به  خصوص در مردم جهان سوم ناشناخته مانده است، اما کمبود شدید اب و محدویت های آن موجب گردیده روز به روز توجه مرئدم به این نیاز معطوف گردد. محدودیت و کمبود اب شیرین در سطح جنوبی کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین از جمله کشور پهناورمان، شرایطی را ایجاب نموده است که در جهت حفظ بهبود و بهره برداری بهینه از این منابع بسیار با ارزش برند ه های مستعدی از جمله پروژه های آبیاری، زهکشی، کنترل سیلاب و سدهای مربوطه طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده. از آن جایی که هر گونه توسعه نیازمند  بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی بوده و هر نوع فعالیت انسانی تاثیراتی در محیط بر جای  می گذارد ضروری است که ابعاد زیست محیطی طرح های توسعه به دقت مد نظر قرار گیرد. کشور ما هنوز از جمله کشورهای توسعه یابنده است و توسعه باید در صدر برنامه های دولت جای گیرد. ولی  این یک سکه دورو می باشد که این روی سکه، رفاه حاصل از توسعه است. روی دیگر آن اثرات مخربی است که بر اثر توسعه شتابزده و بی برنامه در محیط بروز می کند .
اگر محدودیت های محیط و تخریب های به عمل امده در آن، نادیده انگاشته شود توسعه در نهایت پایدار نخواهد ماند و ارزیابی لذات توسعه با پیش بینی پیامدهای ناگوار توسعه، کوششی در پیشگیری بروز آنها دارد که این امر آگاهی در جهت رسیدن به توسعه پایدار است. با این وجود شتاب روند توسعه در سطح جهان در برخی موارد موجب اجرای پروژه هایی شده است که اثرات منفی زیست محیطی آنها نه تنها مشکلات جانبی فراوان فراهم آورده بلکه در مواقعی حتی خود پروژه را از مسیر انتفاع خارج ساخته است. به عبارت بهتر می توان گفت: در جایی که تکنولوژی بسیاری از مسائل را حل می کند، خود نیز مشکلات جدیدی به بار می آورد که برای حل آنها نیاز به  تخصص های پیچیده و تکنولوژی گران تر است (میلر، ۱۳۷۷). اما اکنون وضعیت به گونه ای است که نمی توان اشتباهی را نادیده گرفت. ادامه اشتباه و تکرارش در زمان پیامد فقر و نابودی منابع محیط زیست را به دنبال خواهد داشت.
با نگاهی به مطالعات سد سازی کشور در گذشته به خوبی درک می شود که متاسفانه تا کنون مطالعه و نحقیق و تفحص در مسائل زیست محیطی در مطالعات سد سازی نقش مهمی بازی نکرده است. از طرفی با توجه به اهمیت و ضرورت مطالعات زیست محیطی سدها نظر به این که جای این قبیل مطالب در آموزش های سیستماتیک دانشگاهی خالی بوده است، لذا طراحان سازه های آبی، اینگونه مطالعات را به صورت محدودی و مستقل در نظر گرفته و از اطلاعات زیست محیطی در تعیین نوع، محل، حجم سد، چگونگی سیستم انحراف و مقدار دبی طرح، سرریز، محل موقعیت و ارتفاع آبگیر، نحوه رهاسازی جریان پایه، دریچه دار یا بدون دریچه بودن سرریزها، اثرات بهداشتی، اثرات فیزیکی و شیمیایی، لایه بندی دما ونمک در دریاچه سد، تثرات فیزیکی مخزن به محیط اطراف و اثرات اکولوژیکی مخزن استفاده مطلوبی ننموده اند. از این رو  عاقلانه و منطقی خواهد بود که با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری کشور در امر سد سازی و به منظور بهره برداری مناسب از جریان آب رودخانه ها و استفاده از این منابع طبیعی تجدید شونده، به شناخت مسائل زیست محیطی سدها در مراحل مطالعه، ساخت و بهره برداری پرداخته شود تا در راستای پیش بینی اثرات نامناسب و متقابل سد و محیط زیست، راه های منطقی  برای پیشگیری از این اثرات به عمل آید و این امر نه تنها موجب حفظ سرمایه و منابع تجدید شونده کشور می گردد، بلکه تامین آب در جهت توسعه و بهبود زندگی مردم و عدم وابستگی به کشورهای خارجی نیز موثر واقع خواهد شد.
ضرورت انجام پژوهش در اثرات زیست محیطی سد
ارزیابی محیط زیست یک اولویت  ملی و جهانی است و  انرژی است که ما را به سوی توسعه پایدار سوق می دهد. امر ارزیابی در مورد پروژه هایی که در کشور به اجرا گذاشته می شود یک امر اختیاری و داوطلبانه نیست، بلکه بلکه معیاری که برای تحقق توسعه پایدار وجود دارد باید در یک قالب الزام آوز شکل بگیرد و ارزیابی اثرات زیست محیطی امری ضروری است. بدین ترتیب در حال حاضر ارزیابی زیست محیطی  دنده ها قبل از اجرای آنها  با توجه به ضرورتهای احساس شده کاملا اجباری بوده و جز  لاینفک مطالعات اولیه  و توجیهی طرح ها می باشد. در کشورهای درمان توسعه یافته رشد نکرده استبه همین لحاظ برای تدوین  الگوهای لازم شناخت مشکلات اجرای چنین ارزیابی هایی در کشور و هم چنین کسب تجربه کافی با تحقیقات و انجام ارزیابی های جامع با روش های متفاوت می باشد.بررسی نتایج حاصل از احداث بسیاری از سدها که در نقاط مختلف جهان ساخته شده نمایانگر این واقعیت است که در هنگام  بهره برداری از پاره ای از سدها به اهداف مورد نظر دست نیافته اند و یا اثرات سوء پاره ای از این سدها با حدی وخیم و گسترده بوده که سرمایه گذاری در چنین طرح هایی را عبث و بیهوده نموده است. احتیاج به آب و یا یافتن بهترین راه استفاده از پتانسیل آبی ناحیه نمی تواند به تنهایی توجیه پذیری یک طرح توسعه منابع آب نظیر سد سازی را موجه نماید، بلکه اگر سری ساخته می شود باید علاوه بر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ، از جهت اثرات متقابل آن با محیط زیست نیز مرد ارزیابی کامل قرار گیرد و این تحقیق با تاکید بر این موضوع می تواند به عنوان الگویی در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.اهداف پژوهش در سد کوران بوزان
هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت ومنفی  ناشی از اهداف سد و نیروگاه برقابی کوران بوزان     و انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی این توسعه با استفاده از دو روش اصلی ارزیابی و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و تعیین مشکلات عمده اجرای چنین طرح هایی در کشور می باشد. با بهره گیری از نتایج به دست آمده می توان ضمن آنکه مقاط قوت و ضعف روش های مورد استفاده برای کشور ایران و همچنین در مقایسه با یکدیگر شناسایی نمود ، اثرات کلی پروژه های سد سازی را نیز به ویژه در مناطق اقلیمی مشابه مشخص کرد.از اهداف ثانویه این پژوهش، ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی و راهکارهایی جهت کاهش اثار منفی و تقویت اثار مثبت طرح و نهایتا بررسی حداقل نیاز زیست محیطی پایین دست سد می باشد. 
با اتکا به نتایج حاصله می توان پروژه موردنظر و یا پروژه های جدید را به نحوی اجرا کرد که کمترین نشانزد های منفی را در محیط از خود باقی گذارند و چنانچه  در آینده پروژه های سد سازی و نیروگاه برقابی با روشهای دیگری مورد ارزیابی قرار گیرند، میتوان با مقایسه آنها بهترین روش برای شرایط ایران را پیشنهاد نمود. از دیگر اهداف این پژوهش ارائه یک نمونه گزارش ارزیابی در کنار دیگر کارهای انجام شده به عنوان مطالعه موردی جهت استفاده کارشناسان امر برای تهیه گزارشهای ارزیابی در دیگر نقاط کشور بوده است. و از اهداف ثانویه می توان مقایسه کاربرد این دو روش جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه را از بسیاری جهات ذکر نمود فقدان یک روش مشخص و عدم وجود الگوی مصوب برای سازه های آبی، لزوم مطالعات مقایسه ای در کاربرد روش شناسی  های گوناگون را ضروری می سازد و همین مسئله موجب اهمیت این موضوع به جهت انتخاب آن در قالب این پژوهش را فراهم آورده است. همچنین به دلیل استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در روش رویهم گذاری نقشه ها  به دلیل سرعت و دقت و کیفیت بیشتر و بروز کمترین خط هایی می توان  نقش آن را در انجام این مطالعات نمایان ساخت و به عنوان آخرین هدف از انجام این پژوهش نمی  می توان بارز نمودن تقش ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرحهای توسعه منابع آب را ذکر نمود.
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق معماری هخامنشی-خرید اینترنتی تحقیق معماری هخامنشی-دانلود رایگان مقاله معماری  هخامنشی-دانلود تحقیق معماری هخامنشی-تحقیق معماری هخامنشی

این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر است:
   یکی از ویژگیهای ایرانیان کهن و هنرمندان آنها باور به تقلید درست بوده که آن را بهتر از نوآوری بد میدانستند. تقلید یا برداشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. آریایی ها چون مردمی کشاورز بودند ودر سرزمینی آباد و خرم زیسته بودند خویی آشتی جو و سازگار داشتند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل به توضیحات مفصل درباره ان می پردازیم.

ویژکی های معماری هخامنشی

نیارش

در معماری هخامنشی آسمانه تخت با تیر و ستون اجزا اصلی ساختمان بوده است. از چوب بسادگی می شد برای پوشش دهانه هایی از ۲٫۵ تا ۳٫۵ گز بهره گیری کرد. ولی در معماری تخت جمشید دهانه میان دو ستون را تا حدود ۶ گز ( ۶٫۴۰ متر ) رسانده اند و این بزرگترین دهانه چوب پوش در جهان آنروز بود. چنین چوبی در خور این دهانه در ایران یافت نمی شد از این رو آنها چوبهای درخت کنار را از جبل عامل لبنان از راه شوش به تخت جمشید رسانده اند و آنرا به کابرده اند. نیز هخامنشیان اتاق هایی می ساختند که دو ستون در میان آن بوده و دو تیر چوبی را بر روی هم با کنف می بستند و روی ستونها می گذاشتند. بدین گونه به توانایی باربری تیر می افزودند. در تخت جمشید تالار هدیش خشایار شا را با بیست ستون ساخته اند که فاصله زیر سری آنها نزدیک به سه گز و دهانه میان دو ستون چهار گز می باشد.

درمعماری هخامنشی نو آوری های شگفتی در ساخت آسمانه تخت بکار برده می شد. برای نمونه در تیر ریزی آسمانه برای اینکه تیرچه ها در دو دهانه کنار هم سنگینی باررا برروی یک تیرباربر نگذارند راستای چیدن آنها را تغییر می دادند. بدین گونه سر هر تیرچه بالشتکی به پهنای یک تیر باربر پیدا می کرد و این برای گسترش بار تیرچه بهتر بود.

بنیاد شیوه معماری پازسی از همان ساختمانهای ساده که در سرزمینهای غرب و شمال غرب ایران و دیگر جاها بوده برگرفته شده است. اما پدیده تازه ایی که با گسترش فرمانروایی پارسها روی می دهد همکاری هنرمندان مختلف از سرزمینهای گوناگون در کار ساختمان سازی است. روشن است که کشوری به بزرگی ایران دوره هخامنشی با ملت های گوناگون مختلفی که زیر سلطه داشته این کار را می بایست انجام دهد. داریوش اول یکی از پادشاهان این دودمان در کتیبه ای بازمانده در شوش این نکته را چنین می آورد :

” این کاخ را من در شوش ساخته ام آرایه های آن از راههای دور آورده شد. زمین آن تا جایی کنده شد که به سنگ رسید. هنگامی کندن زمین که گودی آن در برخی جاها چهل ارش و در جاهای دیگر بیست ارش بود به پایان رسید پی ریزی شد و کاخ روی آن ساخته شد. آجرها به دست بابلی ها قالب گیری و در آفتاب خشک شد تیر های چوب چوب درخت سدر از کوهی به نام لبنان آورده شد و مردم آشور آنها را به بابل آوردند و از بابل یونانیها و کاریه ( کرخه ) آنها را به شوش آوردند. چوبهای در وپنجره ها از قندهار یا کرمان آورده شده اند. زر از سارد و باکتریا    ( بلخ ) وارد و در اینجا ساخته شد. سنگ نفیس لاجورد و عقیق از سغدیان وارد و اینجا ساخته شد. نقره و چوب آبنوس از مصر وارد شد. زینت دیوارها از یونان عاج از حبشه و آراکونیا وارد و اینجا ساخته شد. ستونهای چوبی از دهکده ای بنام آبی رادو در ایلام وارد واینجاساخته شدند.سنگ تراشان یونانی ها وساردی ها بودند. زرگرهایی که طلاها را ساخته اند مادی ها و مصری ها بودند. مردانی که آجرها راساختند بابلی ها بودند و آنهایی که دیوارها را آراستند مادی ها و مصریان بودند. ”  

آنچه مهم است گردهم آمدن هنرمندان مختلف وپدیدآوردن شیوه ای متناسب و ایرانی است که درآن عناصرگوناگون بصورت منطقی در کنار هم قرار می گیرند و این هنر است. البته این کار تنها در تخت جمشید انجام نشده است در شوش نیز به همین گونه همچون ساختمان های تپه نوشیجان ساختمانی را ساخته اند گرچه بدلیل گرمای زیاد محل آن را با طبیعت اطراف وفق داده اند.

با وجودی که اوزیر ( ساختار ) ساختمانهای این روزگار از سنگ بوده است اما از دیوار خشتی نیز برای پنام ( عایق ) بهره گیری شده تاجایی که درشوش دیوارخشتی به ستبرای پنج گز(۵٫۳۳متر) و تنها به صورت اسپر ساخته شده است. در تخت جمشید و پاسارگاد نیز از همین پنامها بهره گیری شده است. همین روش در ساخت تیر پوشهای تخت جمشید و دیگر بناها نیز انجام شده است. درست است که الگو از دیگر جاها گرفته شده است اما دهانه ها را تا ده متر پهنا ( از محور تا محور ستونها ) رسانده اند و این شیوه ی ساخت برای اولین بار در معماری جهان آن روز رخ  می دهد.

 

آرایه

در شیوه هخامنشی آرایه هایی به کار رفته که هر کدام منطق خاصی داشته است. آرایه سرستون در معماری ایران ریشه کهنی دارد. در دخمه های مادی سرستون هایی بر دیواره کنده شده که همانند سرستون های ایونی یونانی  هستند. شاید بتوان منطق دست یافتن به این ریخت ها را چنین پنداشت که چون برای سوار کردن و نگهداشتن دو تیر در کنار هم بر بالا و دو سوی یک ستون آنها را با ریسمانی بنام کبال به هم می بسته اند و سپس تخته ای روی آنها برای بالشتک   می گذاشتند این چفت و بست و پیچش ریسمان سرتیرها کم کم دگر گون شده و همانندی چون سرستون ایونی پیدا کرده است. درتخت جمشید این آرایه در چند جا یافت می شود.

همچنین در سرستونهای کله گاوی در گودی پشت آنها سر تیرها جای می گرفته اند و از رانش آنها نیز جلوگیری می شده است. پس هر کدام از این آرایه ها در عین اینکه یک آذین بشمار میرفتند دارای منطق نیارشی هم بوده اند. هخامنشیان همواره این گفته ارزشمند را پاس می داشتند که ” آزموده را نباید دوباره آزمود “.

همانگونه که می دانیم هنر پیکره ( مجسمه پپپپ) سازی در ایران چون هم دین های پیش از اسلام در ایران هم دین اسلام بت پرستی را نمی پذیرفتند چندان رواج نداشته است.

در ایران کهن جایگاهی بوده بنام ” ازدیس تچار ” که چون در آن بت می پرستیدند جایگاهی بی ارج و ناشایست شمرده می شده است. گفته شده یکی از افتخارات خشایارشا پس از بازگشت از جنگ ویران ساختن بتکده ها بوده است. ( ازدیس تچار واژه ای است در بر گیرنده ” از + دیس + تچار ” برابر بیرون کشیدن + ریخت وشکل + جایگاه ” و روی هم برابر ” بتکده ” است ).

حال به بررسی چند بنای دوره هخامنشی می پردازیم:

 

پاسارگاد

پاسارگاد پایتخت فرمان روایی کوروش بود. در این که این شهر چه زمانی ساخته شده است دیدگاه های گوناگونی ارائه شده اما گمان می رود پیش از کوروش نیز جایگاه اصلی پادشاهان انشان بوده باشد. در روزگار کوروش این شهر بزرگ تر شده و بنا های تازه ای در آن ساخته شد که شایسته ی پادشاهی کوروش بزرگ باشد که پس از شکست امپراتور ماد تبدیل به یک قدرت جهانی شده بود. البته برخی بر آنند که پاسارگاد پس از پیروزی کوروش بر ارشته ویگه و به یادگار آن پیروزی ساخته شده است. زیرا جنگ نهایی میان آنان در نزدیکی این شهر روی داده است.

درباره ی نام پاسارگاد نیز مطالب گوناگونی گفته شده است. برخی آنان را  پارس گده  (parsa.gada) یا پارس گرد (parsa – gird) به معنی نشیمن گاه و یا لشکرگاه هخامنشیان می دانند.

برخی نیز نام آن را اصیل می دانند و بر این باورند که این نام از همان دوران باستان ( پاسارگاد ) بود و تنها شاید تلفظ واقعی آن اندکی دگرگون شده باشد.

برخی ازاینان دلیل اصیل بودن نام پاسارگاد راچنین می دانند که ( پاسارگادیان ) یکی از قبایل اصلی تشکیل دهنده ی اتحادیه هخامنشیان است که خاندان هخامنشی از افراد این قبیله بوده اند و نام شهر از نام این قبیله گرفته شده است. این گروه همچنین عنوان می کنند که ( پاسارگاد) تحریف شده ی واژه باستانی ( پزرگد ) (Pazar – gada)( پزر = گران و سنگین ) ( گد و گدا = گرز ) به معنای گرز گران ( گرز سنگین ) است. بنابراین نام قبیله پاسارگادیان به معنای گران گرزان  ( کسانی که گرز سنگین حمل می کنند ) می باشد.

حال به بررسی خلاصه ای از آثار موجود در پاسارگاد می پردازیم.

 

آرامگاه کوروش :

کوروش بزرگ در سال ۵۲۹ پ.م .در جنگ با ماساگ ها ( ( masaget کشته شد. قوم ماساگ ( ماساژت ) اتحادیه ی بزرگی از قبایل سکایی بوداند که امنیت و آسایش ناحیه ی شمالی و شمال شرقی کشور بزرگ پارس را به هم می زدند. کوروش دراین نواحی پادگانی ساخته بود که به آن شهرکوروش(  cyro – polis) می گفتند.این پادگان امنیت نواحی رابه خوبی حفظ کرده بود اما ظاهرادرسال های آخر زندگی کوروش قبایل بیابانگرد شمالی که بخش بزرگی از آنان را سکایی ها تشکیل می دادند با هم یک دست شده و گروهی بزرگ را به وجود آورده بودند. کوروش برای بررسی اوضاع و هم چنین تقویت پادگان خود در آن جا آهنگ آن سامان کرد اما او در جنگ با ماساگ ها کشته شد و پیکر وی به پاسارگاد آورده و در آن جا به ابدیت سپرده شد. 


عتیقه زیرخاکی گنج