گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

يكي از روشهاي كنترل سيل و رسوب احداث سازه‌هاي اصلاحي بوده كه براساس وضعيت منطقه و نوع آبراهه و ساير عوامل از جمله نوع خاك، وضعيت زمين‌شناسي و… در نظر گرفته مي‌شود. اين نوع سازه‌ها شامل بندهاي خاكي، بتني، سنگي، ملاتي، گابيوني، خشكه‌چين بوده كه هر يك بسته به نوع كاربري و ميزان مقاومت در برابر نيروهاي وارده از طرف آب و وضعيت پايداري آنها پيشنهاد مي‌گردند.

يكي از روشهاي كنترل سيل و رسوب احداث سازه‌هاي اصلاحي بوده كه براساس وضعيت منطقه و نوع آبراهه و ساير عوامل از جمله نوع خاك، وضعيت زمين‌شناسي و… در نظر گرفته مي‌شود. اين نوع سازه‌ها شامل بندهاي خاكي، بتني، سنگي، ملاتي، گابيوني، خشكه‌چين بوده كه هر يك بسته به نوع كاربري و ميزان مقاومت در برابر نيروهاي وارده از طرف آب و وضعيت پايداري آنها پيشنهاد مي‌گردند.

عموماً در حوزه‌هاي آبخيز بحراني كه معضل سيل و فرسايش در آنها سبب ايجاد خسارات به اراضي پايين‌دست و مجاور آبراهه اصلي و تاسيسات، راههاي ارتباطي و… مي‌گردد يكي از ساده‌ترين راه‌حلهاي كنترل، سازه‌هاي مرتبط مي‌باشد كه اين سازه‌ها علاوه بر اينكه سريعاً احداث مي‌گردند از  لحاظ هزينه احداث نيز نسبت به ساير سازه‌هاي مرتبط با مهندسي رودخانه داراي هزينه كمتري بوده و نتايج حاصله از احداث آنها نيز سريعاً عمل مي‌نمايد. بنابراين براساس شرح خدمات مرتبط با اهداف آبخيزداري اين نوع سازه‌ها پيشنهاد مي‌گردد،  لذا در صورت نياز به عمليات اصلاح مسير و مهندسي رودخانه در سطح گسترده كه در حيطة وظايف دستگاه‌هاي اجرايي همچون آب منطقه‌اي مي‌باشد پيشنهادات درصد لزوم در طرح منظور مي‌گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج