گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

یازده درصد وزني آب را هيدروژن و ۸۹ درصد آنرا اكسيژن تشكيل مي دهد. آب خالص در طبيعت يافت نمي شود و هميشه با مقداري مواد خارجي همراه است.

۱-۲-خواص فيزيكي آب هاي آشاميدني

الف-درجه گرماي آب آشاميدني-آب بسيار يرد اثرهاي بدي بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با درجه گرماي بسيار، حالت بي مزگي داشته و گوارا نيست. درجه گرماي آب آشاميدني بايد ميان ۵ تا ۱۵ درجه باشد.مناسبترين درجه گرماي آب آشاميدني ۸ تا ۱۲ درحه سانتيگراد است.

درجه گرماي آب هاي زير زميني در گودي هاي ۱۰ متر از سطح زمين نزديك به ۱۰ درجه است و به ازاي هر ۳۳ متر افزايش گودي تقريبا يك درجه به گرمي آب هاي زير زميني افزود مي شود

يازده درصد وزني آب را هيدروژن و ۸۹ درصد آنرا اكسيژن تشكيل مي دهد. آب خالص در طبيعت يافت نمي شود و هميشه با مقداري مواد خارجي همراه است.

۱-۲-خواص فيزيكي آب هاي آشاميدني

الف-درجه گرماي آب آشاميدني-آب بسيار يرد اثرهاي بدي بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با درجه گرماي بسيار، حالت بي مزگي داشته و گوارا نيست. درجه گرماي آب آشاميدني بايد ميان ۵ تا ۱۵ درجه باشد.مناسبترين درجه گرماي آب آشاميدني ۸ تا ۱۲ درحه سانتيگراد است.

درجه گرماي آب هاي زير زميني در گودي هاي ۱۰ متر از سطح زمين نزديك به ۱۰ درجه است و به ازاي هر ۳۳ متر افزايش گودي تقريبا يك درجه به گرمي آب هاي زير زميني افزود مي شود


عتیقه زیرخاکی گنج