گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بیمه های اموال در جهت مستقیم تلاش هایی است که برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت، در صورت تحقق خطر مورد بیمه، صورت می گیرد. زیرا تحقق خطر بیمه شده
 برای مثال آتش سوزی، باعث انهدام ثروت و دارایی های ملی می شود که بر اقتصاد جامعه اثر منفی دارد. بیمه آتش سوزی هم فقط میزان خسارت را بین جامعه بیمه شد گان سر شکن می کند، در حالی که تعدادی از ضایعات و صدمات وارده (مانند آثار روانی، ترس، نگرانی و بیم از آینده) را نمی توان با پول جبران کرد. این جاست که پیش گیری از وقوع حوادث و یا حد امکان کاهش ان مفهوم پیدا می کند. بیمه اموال در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می کند
پس از وقوع آتش سوزی، تجدید بنای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی را امکان پذیر می سازد، به رفاه عمومی و جلوگیری از بی کاری کمک می کند و از لحاظ مالی بیمه گذار را از نا به سامانی نجات می دهد.
۲ ) اگر مورد بیمه شرکت تجاری باشد که در زمینه صادرات فعالیت می کند، بیمه اموال می تواند به حفظ موقعیت شرکت در بازار جهانی و برخورداری از استانداردهای مربوط یاری رساند.
۳ ) به اقتصاد ملی برای حفظ تراز پرداخت های کشور کمک می کند.
۴ ) به دلایل زیر موقعیت موسسات تجاری را ثبات می بخشد و اعتبار آن ها را افزایش می دهد.
– میزان حق بیمه از قبل مشخص است و بیمه گذار می تواند آن را در بودجه سالیانه خود در نظر بگیرد. در حالی که بدون داشتن این بیمه نامه، شرکت باید خود نظر احتمالی را که ممکن است در هر لحظه به وقوع بپیوندد و از نظر مالی شرکت را دچار مشکل کند بر عهده گیرد.
– با داشتن این بیمه نامه، دیگر نیازی نیست که شرکت همیشه مبلغ معتنابهی وجه نقد داشته باشد تا در زمان وقوع خطر احتمالی، خسارت ها را جبران کند. خسارت ها را جبران کند.ضمن آن که می تواند این وجوه را سرمایه گذاری و بنیه مالی خویش را تقویت کند.
– با داشتن پوشش بیمه ای، دارایی های شرکت تضمین می شود و می تواند با خیال راحت عملیات خود را گسترش دهد و با آسودگی خاطر وام های مورد لزوم را دریافت کند.
تقسیم بندی بیمه های اموال:
بیمه های اموال به سه گروه بزرگ به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱ ) بیمه های اشیا؛
۲ ) بیمه های زیان پولی؛
۳ ) بیمه های مسئولیت؛
۱ ) بیمه های اشیا:
بیمه های اشیا از متنوع ترین انواع بیمه ها هستند. موضوع تعهد بیمه گر در بیمه اشیا جبران زیان مادی است که به دارایی بیمه گذار وارد آمده است.
 به عبارت دیگر، وقوع حادثه موجب وارد آمدن زیان به اموال بیمه گذار می شود و بیمه گر باید ضرر وی را جبران کند. حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه های اشیا جبران زیان و خسارت  مادی بیمه گذار است.
 یعنی بیمه نباید موجب انتفاع بیمه گذار شود، بلکه بیمه گذار فقط باید در موقعیتی قرار گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در ان موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازد، مگر این که به موجب توافق دو طرف قرار داد، استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری باشد که نفع بیمه پذیر داشته و از وقوع خسارت متضرر شده است که در این صورت خسارت به وی پرداخت می شود.
۲ ) بیمه های زیان پولی:
موضوع بیمه اموال، اشیای مادی عینی و قابل لمس است، در حالی که موضوع بیمه زیان پولی تامین بیمه ای برای جبران زیان های پولی غیر مادی بیمه گذار است، مانند از دست دادن در آمد، سود، منفعت یا کاهش ارزش به شکل پول، بیمه های زیان پولی به سه شاخه بیمه اعتبار، بیمه تضمین و بیمه عدم النفع تقسیم می شوند.
۳ ) بیمه های مسئولیت:
در بیمه های مسئولیت، تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت وارده به اشخاص ثالثی است که بیمه گذار مسئوول آن شناخته می شود. در واقع، بیمه گر خسارت شخص ثالث را جبران نمی کند بلکه خسارتی را می پردازد که بیمه گذار قانوناً در مقابل آن مسئولیت بوده است و باید از اموال و دارایی خود آن را بپردازد.
 از انواع بیمه های مسئولیت می توان به بیمه مسئولیت مالک و مستاجر در مقابل هم، بیمه مسئولیت مقاطعه کاران، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل دارندگان وسایل نقلیه موتور ی زمینی و بیمه مسئولیت دایر کنند گان و اداره کنند گان مکان های ورزشی و تفریحی اشاره کرد.
تعاریف:
اموال: شامل هر چیز مادی و فیزیکی است که در معرض خسارت و زیان اتفاقی و احتمالی قرار دارد. از نظر حقوقی نیز تفاوتی بین اموال غیر منقول ثابت (مثل زمین و ساختمان) و اموال منقول و متحرک وجود ندارد.
اموال بیمه پذیر: کلیه اموالی که ورود زیان و خسارت ناشی از حوادث اتفاقی بر آن ها متصور است، به استثنای موارد زیر، بیمه پذیرند.
آتش سوزی چیست؟
آتش سوزی، احتراق شدید مواد سوختنی و یا آتشی نا خواسته و از کنترل خارج شده است که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توام است. احتراق نیز ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن است که امکان دارد آرام (مانند اکسیده شدن مس) یا شدید (همراه با حرارت، دود و نور) باشد. برای ایجاد آتش سه عامل مورد نیاز است:
۱ ) مواد اشتغال پذیر: جامدات، مایعات، و گازها. میزان مواد اشتغال پذیر در ایجاد آتش سوزی نقش مهمی ایفا می کند.
۲ ) اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشتعال پذیر و اکسیژن هواست.
۳ ) انرژی آتش زنه: این انرژی ممکن است با افزایش گرما تولید شود. انرژی آتش زنه اندکی کافی است تا آتش سوزی آغاز شود. این عوامل، انرژی لازم را برای شروع آتش سوزی مهیا می کنند: ایجاد آتش زنه به طور مستقیم (زدن کبریت)؛ افزایش حرارت؛ آتش سوزی خود به خود، انفجار جرقه الکتریکی، کنش و واکنش شیمیایی، و متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی.
مثلث حریق:
برای ایجاد آتش، وجود مثلث حریق (سوخت، حرارت و اکسیژن) ضروری است. چنان چه یکی از این سه ضلع برداشته شود، آتش سوزی به خودی از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب صورت می گیرد که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است. به طور کلی برای اطفای حریق، جامدات بهترین وسیله به شمار می آیند.
برای از بین بردن ضلع سوخت باید آن را از حریق جدا کرد. بهترین کار آن است که مانع از رسیده هوا با اکسیژن شویم. برای مثال، مواد سوختنی را که بر روی زمین پخش هستند و هنوز شعله ور نشده اند، یا در ظروف در باز مشتعل شده اند با کف شیمیایی یا فیزیکی کاملاً می پوشانند تا مانع از رسیدن هوا یا اکسیژن به آن ها شوند. این طریقه خاموش کردن را بیشتر «خفه کردن» گویند. 
پودر های شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کننده که با فشار بر روی مواد مشتعل پاشیده می شوند سنگین تر از هوا هستند و در واقع اکسیژن را دور می کنند تا حریق خاموش شود. حتی درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای بی اثر از حد معینی کمتر شود، حریق به خودی خاموش می شود. 
درجه احتراق :درجه حرارتی که لازم است تا احتراق حاصل شود و به آن درجه حرارت سوخت گویند و به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود:
۱ ) نقطه اشتعال: کمترین درجه حرارتی که یک جسم می تواند آن قدر بخار اشتعال پذیر متصاعد کند که با دریافت شعله، احتراق موقتی و کوتاه به وجود آورد و عمل احتراق ادامه یابد.
۲ ) نقطه آتش: کمترین درجه حرارتی که یک ماده یابد دریافت کند تا  با رسیدن منبع آتش زنه مشتعل شود و با دور کردن منبع آتش زنه، سوختن آن ادامه پیدا کند.
۳ ) درجه حرارت خود سوزی: کمترین درجه حرارت برای این که یک ماده اشتعال پذیر بدون احتیاج به منبع آتش زنه «به خودی خود» مشتعل شود.
حرارت:
تعریف:
بنا بر فرضیه «حرکت مولکولی» اتم ها و مولکول های هر جسم در حرارتی بالاتر از صفر مطلق ۲۷۳- درجه پیوسته در حرکت هستند. اتم ها سه نوع حرکت متمایز دارند: دورانی، نوسانی و انتقالی که به طور متصل باعث برخورداری کم و بیش سریع و شدید مولکول های اجسام مختلف (گاز، مایع یا جامد) با هم می شوند و در هر تصادم با همان زاویه بر خورد و با سرعتی برابر با نتیجه نیروهای تصادم کننده بر می گردند. همین نیروست که مولد فشار است. برای ترسیم نموداری از تعداد این برخوردها در ذهن، می توان تصور کرد که در درجات عادی حرارت و فشار، تعداد برخوردهای یک مولکول در ثانیه برابر تیک تیک ساعت در ۷۰ سال است.
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به قرار گرفتن کشور ما برروي کمربند زلزله، هميشه اين وحشت وجود دارد که در آينده نيز زلزله هايي به وقوع پيوسته و خسارتهاي بيشتري به بار آورند، لذا استاندارد سازي فرآيند ساخت و ساز با رويکردهاي مختلف ضرورتي است که لزوم اهتمام بدان برکسي پوشيده نيست.
گرچه بررسي نقاط تخريب شده در اثر زلزله مبين اين امر است که ساختمانهاي بتن آرمه ايکه براساس ضوابط و آئين نامه هاي ساختماني تحت نظارت  دقيق ساخته شده  توانسته اند، در مقابل زلزله به خوبي مقاومت کرده، آسيب پذيري کمتري نسبت به ساير ساختمانهاي سنتي و اسکلت فولادي داشته باشند
در واقع طرحي که مهندسان طراحي مي کنند در عمل به اجرا در نمي آيد. در واقع عدم نظارت برتوليد بتن و اجرا و کنترل کيفيت، از جمله ضعف هايي است که در ساختمانهاي بتني وجود داشته و دارد. مثلاً در شرايطي که بتن ساخته شده به مدت ۵ تا ۷ روز نياز به آب دارد در برخي مناطق کشور، بعلت خشک سالي در ساخت و ساز از آب براي عمل آوري بتن، کمتر استفاده مي کنند و يا در مناطقي ديگر از کشور بعلت سرماي هوا و يخ زدگي، ساختماهاي بتني لاجرم از کيفيت  و استحکام لازم برخوردار نيستند، اين مشکلات و بسياري ديگر از موارد، باعث شده که به اعتراف کارشناسان صنعت ساختمان، “در سراسر دنيا ، عمر سازه تا ۸۰ سال است. اما در کشور ما متأسفانه اين زمان به کمتر از ۱۰ سال ميرسد” . از طرف ديگر مستند به تحقيقات بعمل آمده و با فرض خوشبينانه و رعايت کامل استاندارد ۲۸۰۰  ساختمانهاي اجرا شده در کشور بسيار سنگين بوده، بطوريکه برخي کارشناسان معتقدند که در کشور ما  بار مرده هر مترمربع ساختمان بطور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ کيلوگرم بيش از معيارها و استانداردهاي متداول جهاني است. 
چنانچه سنگيني ساختمانهاي اجرا شده هزينه بسيار بالاي استفاده از بتن، هزينه هاي اعمال نظارت کامل را در کنار آوارهاي کشنده ناشي از حدوث زلزله مورد مطالعه قرار دهيم، علت استقبال فراوان از تکنولوژيهاي جديد در صنعت ساخت و ساز کشور خودنمايي       مي کند. اين استقبال در چند ساله اخير خصوصاً پس از وقوع زلزله دلخراش ” بم ” نمود جدي تري يافته تا جايي که از آن بعنوان ” فرهنگ سبک سازي ” ياد مي شود. 
در واقـع سبک سـازي در حـال حاضـر يکي از اسـاسي تـرين،  کـم هزينـه تـرين و مؤثرتـرين راهکارهاي مقابلـه بـا خسارات مالي و جاني ناشي از بروز زلزله و ساير بلاياي طبيعي بشمار مي آيد. اهميت سبک سازي زماني آشکارتر مي گردد که امکان نظارت دقيق، علمي و عيني را برآن بيافزائيم.  در واقع با گسترش و ترويج سبک سازي، اعمال نظارت برساخت و ساز، دچار تحول اساسي گرديده است
بجاي اعمال ناقص و بسيار پرهزينه و بعضاً ناممکن نظارتهاي ” پسيني ” ، اين امکان وجود خواهد داشت تا با تدوين استاندارد ملي و گواهينامه هاي خاص پيش از نصب و اجرا تا ۹۰ درصد فرآيند نظارت صورت گرفته، ضريب ايمني ساخت و ساز را افزايش دهيم. در اين ميان سيستم ساختماني پوما ( پانل هاي سقفي و ديواري سه بعدي) نسبت به ساير مصالح ساختماني به سبب وجوه متمايزي که با ساير مصالح سبک دارد باعث شده تا شاهد بيشترين استقبال در سطح کشور و خصوصاً مناطق زلزله زده بم و … باشد. 
سيستم ساختماني پوما علاوه بر سبک بودن و مقاومت بسيار بالا و اطمينان بخش در برابر زلزله،  در برابر صدا، سرما و گرما نيز عايق است. همچنين اين پانلها کم حجم بوده و قادرند تا ساعتها در برابر شعله هاي مستقيم آتش مقاومت کنند. عمده ترين وجه تمايز پانل هاي پوما با ساير مصالح سبک از جمله ساندويچ پانل، ديوارهاي دراي وال، آزبست و … قيمت مناسب اين پانلهاست زيرا پانلهاي توليدي شرکت پوما بي نياز از مواد اوليه وارداتي مي باشد به سبب بي نيازي از ارزبري مواد با قيمت مناسب در دسترس مصرف کنندگان قرار    مي گيرد. ماده اصلي پانلهاي ” پومـا ” پلي استايرن است که در مجتمع پتروشيمي تبريز توليد مي گردد. در حاليکه در ساخت نوعي از پانلها از ماده شيميائي پلي يورتان استفاده مي شود که استفاده از اين مـاده علاوه بر تخريب محيـط زيست، براي سلامتي انسان نيز زيانبار است. مزيت بسيار مهم ديگر پانلهاي پوما تهيه و تدوين جزئيات اجرايي و روش کار سيستم است. اين روشها بصورت کاملاً دقيق و منطبق با مقررات ملي ساختمان تدوين شده که خود باعث سرعت اجراي بالاي اين سيستم است. علاوه بر آن ساخت تجهيزات جانبي اجراي سيستم پوما باعث شده تا سرعت اجرا چندين برابر گردد. دستگاههاي ملات پاش الکترونيکي ساخته شده در شرکت پوما تحول عظيمي در اجراي اين سيستم است. بکارگيري ملات پاش سرعت اجراي سيستم را تا سه برابر افزايش مي دهد. ضمن اينکه ضايعات و تلفات ملات سيماني کاهش مي يابد، در مجموع همه عوامل دست بدست هم داده اند تا هموطنان زلزله زده بم بيش از ساير نقاط کشور از اين سيستم استقبال نمايند

  جزئيات اجرايي روش ساختمان سازي با پانلهاي عايقدار « پوما »
   مقدمه:
۱- اين بخش حاوي جزئيات عمومي در کاربرد پانل هاي “پوما” مي باشد و براي اجراي هر ساختمان خاص مشاوره با کارشناسان با تجربه سازه در بکارگيري ميلگردهاي تقويتي در ديوار و سقف ساختمان اکيدا توصيه مي شود.
۲- جهت اجراي عمليات بتن پاشي در سقف جزئيات شماره ۶ و ۸ علاوه بر اخذ نظر کارشناس سازه و تعبيه ميلگردهاي تقويتي، حتما مي بايستي پانل “پوما” با چوب بست مناسب از زير مهار و ابتدا بتن پاشي زير و سپس بتن ريزي روي سقف صورت گيرد.
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مطلب حائز اهمیت به هنگام وقوع آتش سوزی ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از توسعه حریق و کاهش خسارات جانبی و مالی است.به طور نمونه در یک ساختمان چند طبقه باسازه فولادی، چنانچه حریق در پارکینگ اتفاق افتد، به دلیل فشار بار وارده بر روی سازه فولادی، پل ها و ستون ها با حرارت حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد قابلیت تغییر فرم داشته و موجب واژگون شدن ساختمان می گردد. در این شرایط بدون آنکه حریق به طبقات بالا سرایت نماید ، امکان واژگونی ساختمانی با توجه به وسعت حریق می باشد، لذا چنانچه سیستمی از محافظت کننده ها را بتوان بر روی سازه های فلزی اعمال نمود تا در طی مدت زمان مشخص، از انتقال حرارت محیط به سطح فلز جلوگیری نماید، کار بسیار ارزشمندی صورت پذیرفته است
پوشش های ضد حریق
  مطلب حائز اهمیت به هنگام وقوع آتش سوزی ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از توسعه حریق و کاهش خسارات جانبی و مالی است.به طور نمونه در یک ساختمان چند طبقه باسازه فولادی، چنانچه حریق در پارکینگ اتفاق افتد، به دلیل فشار بار وارده بر روی سازه فولادی، پل ها و ستون ها با حرارت حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد قابلیت تغییر فرم داشته و موجب واژگون شدن ساختمان می گردد. در این شرایط بدون آنکه حریق به طبقات بالا سرایت نماید ، امکان واژگونی ساختمانی با توجه به وسعت حریق می باشد، لذا چنانچه سیستمی از محافظت کننده ها را بتوان بر روی سازه های فلزی اعمال نمود تا در طی مدت زمان مشخص، از انتقال حرارت محیط به سطح فلز جلوگیری نماید، کار بسیار ارزشمندی صورت پذیرفته است.

در یک مکان عمومی مانند کتابخانه، موزه، سینما و دیگر اماکن عمومی که سرمایه های ملی هستند و جان انسان ها در معرض خطر حریق می باشد با استفاده از مواد کند کننده و اعمال آن بر روی کاغذ، پارچه، چرم، چوب و دیگر اشیا می توان از توسعه حریق جلوگیری نمود. 
از انواع پوشش های ضد حریق، می توان از ملات های سیمانی نسوز، مواد خمیری اندود کننده و رنگ های ضد حریق و کند سوزها به عنوان آخرین دستاوردهای علوم و تکنولوژی نام برد. رنگ های ضد حریق، قابلیت ضد شعله وری داشته و نیز مانع انتقال حرارت به لایه های زیرین اجسام می گردند.در ادامه، به منظور آگاهی بیشتر مقایسه مختصری بین موارد فوق به عمل می آید. 
مزایای رنگ های ضد حریق در مقایسه با ملات های سیمانی و موادخمیری اندود کننده: 
رنگ های ضد حریق و کند سوز کننده ها در مقایسه با ملات های سیمانی، مواد خمیری اندود کننده ها و سایر روکش های ضد حریق، دارای مزیت های زیادی می باشند که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم : 
فضای اشغال شده 
رنگ های ضد حریق می توانند بنابر شرایط تعریف شده به طور متوسط از ۵۰۰ میکرون تا ۵۷۰۰ میکرون روی کلیه سطوح با هر زاویه ای و شکستگی اعمال گردند. در نتیجه فضایی را اشغال نکرده و به عنوان یک پوشش رنگ می باشندلیکن ملات های سیمانی در ضخامت چند سانتیمتر اعمال شده و در سازه فلزی، مسلح نمودن آن ضروری می باشد که این امر خود باعث اشغال فضای بیشتر می گردد. 
زمان و سهولت اجرا 
اجرای رنگ ضد حریق پس از آماده سازی سطح، به سهولت و در زمان بسیار کوتاه و با ابزار های مختلف اعمال می گردد، لیکن جهت اجرای ملات های سیمانی نیاز به ابزار خاص و زمان بسیار طولانی می باشد. 
ظاهر پوشش ها 
ظاهر رنگ های ضد حریق بسیار صاف بوده و نیازی به عملیات ترمیم و ماستیک کاری نداشته و حتی می توان برای حفاظت و پایداری بیشتر ضد حریق، از رنگ های پایه آبی استفاده نمود.لیکن در ملات های سیمانی، به دلیل نا همواری سطح، چنانچه سطح صافی مورد انتظار باشد علیات ترمیم بسیار سخت و پر هزینه است. 
وزن مصالح 
مصالح در رنگ های ضد حریق به لحاظ وزن در واحد متر مربع بین ۵-۶/۰ کیلوگرم را به خود اختصاص می دهند، لیکن در پوشش های ضد حریق با ملات سیمانی، این وزن در واحد متر مربع به چندین برابر افزایش می یابد، به طوریکه در مواردی می بایست در طراحی، این بار مرده را مورد محاسبه قرار داد. 
ترمیم نقاط 
ترمیم نقاطی از سطح که صدمه دیده باشد در پوشش های ضد حریق به سهولت و حتی با قلم مو قابل انجام است لیکن ملات های سیمانی نسوز، نیاز به عملیات گسترده و وقت گیر دارد. 
ایمنی و بهداشت 
مواد ضد حریق، پایه آبی بوده، سمیت نداشته و در زمان بروز حریق نیز گازهای سمی متصاعد نمی کنند.لیکن ضد حریق های پایه حلالی و نیز دیگر روکش ها، ایمنی لازم را در مراحل اعمال و نیز در زمان بروز آتش سوزی ندارند. 
اثر پذیری 
وجود گازهای خورنده در محیط ،به خصوص گاز دی اکسید سولفور، موجب خوردگی سطح بتن می گردد، لیکن در رنگ های ضد حریق، این خوردگی ایجاد نمی شود. 
جنبه اقتصادی 
به دلیل تسریع در زمان اجرا، اشغال فضای کمتر، دستیابی به سطح هموار و عدم نیاز به هزینه اضافی جهت هموار نمودن سطح اجرا شده و میزان کم مصرف در واحد سطح، استفاده از رنگ های ضد حریق بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد. 
کاربردهای متنوع رنگ های ضد حریق 
گروه های مختلفی از رنگ های ضد حریق عرضه می گردند که گروهی ، نفش پف کننده را داشته و گروهی نقش دیرسوز کننده.گروهی که نقش پف کننده را دارند در ضخامت های ۵۰۰ تا ۵۷۰۰ میکرون بر روی کلیه سطوح از جمله سازه های فلزی، بتن، گچ، کابل، چوب و دیگر سطوح قابل اعمال می باشند و به محض رسیدن حرارت حاصل از شعله، ضخامت ۵۰۰ میکرونی به حدود ۴ تا ۵ سانتی متر می رسد و این امر مانع انتقال حرارت به سطح می شود. 
گروهی که نقش دیرسوز کننده ها را دارند، می توانند بر روی سطوح کاغذ، پارچه ، چوب، چرم و دیگر مواد اعمال شوند تا هنگام آتش سوزی قابلیت مشتعل شدن نداشته باشند. همچنین زمانی که در برابر شعله قرا می گیرند، سوختن آن ها بسیار کند می باشند. 
این گروه از مواد علاوه بر قابلیت اعمال بر روی سطوح ، قابلیت وارد شدن به پروسه تولید را داشته و به طور نمونه می توان در تولید قطعات پلیمری از آن ها استفاده نمود و با توجه به نوع مواد پلیمر می توان درصدی از مواد ضد حریق را در پروسه تولید به آن اضافه نمود.به طور مثال در ساخت کلید و پریز ، بدنه تلویزیون، کامپیوتر، کابل، مقوا، کاغذ و غیره می توان از مواد کند سوز کننده استفاده نموده و آن ها را غیر قابل اشتعال کرد. 
مواد ضد حریق و کند سوز کننده ها در دنیای امروز در جهت حفظ جان انسان و سرمایه ها بسیار با اهمیت می باشند و استاندارد های اروپا تماماً در این راستا تدوین گردیده است.حتی چوب های به کار رفته در یک داربست ساختمان، ضد حریق بوده و نیز لوازم صنعتی و خانگی، غیر شعله ور می باشند
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

مطلب حائز اهمیت به هنگام وقوع آتش سوزی ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از توسعه حریق و کاهش خسارات جانبی و مالی است.به طور نمونه در یک ساختمان چند طبقه باسازه فولادی، چنانچه حریق در پارکینگ اتفاق افتد، به دلیل فشار بار وارده بر روی سازه فولادی، پل ها و ستون ها با حرارت حدود ۶۰۰ درجه سانتی گراد قابلیت تغییر فرم داشته و موجب واژگون شدن ساختمان می گردد. در این شرایط بدون آنکه حریق به طبقات بالا سرایت نماید ، امکان واژگونی ساختمانی با توجه به وسعت حریق می باشد، لذا چنانچه سیستمی از محافظت کننده ها را بتوان بر روی سازه های فلزی اعمال نمود تا در طی مدت زمان مشخص، از انتقال حرارت محیط به سطح فلز جلوگیری نماید، کار بسیار ارزشمندی صورت پذیرفته است
در یک مکان عمومی مانند کتابخانه، موزه، سینما و دیگر اماکن عمومی که سرمایه های ملی هستند و جان انسان ها در معرض خطر حریق می باشد با استفاده از مواد کند کننده و اعمال آن بر روی کاغذ، پارچه، چرم، چوب و دیگر اشیا می توان از توسعه حریق جلوگیری نمود. 
از انواع پوشش های ضد حریق، می توان از ملات های سیمانی نسوز، مواد خمیری اندود کننده و رنگ های ضد حریق و کند سوزها به عنوان آخرین دستاوردهای علوم و تکنولوژی نام برد. رنگ های ضد حریق، قابلیت ضد شعله وری داشته و نیز مانع انتقال حرارت به لایه های زیرین اجسام می گردند.در ادامه، به منظور آگاهی بیشتر مقایسه مختصری بین موارد فوق به عمل می آید. 
مزایای رنگ های ضد حریق در مقایسه با ملات های سیمانی و موادخمیری اندود کننده: 
رنگ های ضد حریق و کند سوز کننده ها در مقایسه با ملات های سیمانی، مواد خمیری اندود کننده ها و سایر روکش های ضد حریق، دارای مزیت های زیادی می باشند که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم : 
فضای اشغال شده 
رنگ های ضد حریق می توانند بنابر شرایط تعریف شده به طور متوسط از ۵۰۰ میکرون تا ۵۷۰۰ میکرون روی کلیه سطوح با هر زاویه ای و شکستگی اعمال گردند. در نتیجه فضایی را اشغال نکرده و به عنوان یک پوشش رنگ می باشندلیکن ملات های سیمانی در ضخامت چند سانتیمتر اعمال شده و در سازه فلزی، مسلح نمودن آن ضروری می باشد که این امر خود باعث اشغال فضای بیشتر می گردد. 
زمان و سهولت اجرا 
اجرای رنگ ضد حریق پس از آماده سازی سطح، به سهولت و در زمان بسیار کوتاه و با ابزار های مختلف اعمال می گردد، لیکن جهت اجرای ملات های سیمانی نیاز به ابزار خاص و زمان بسیار طولانی می باشد. 
ظاهر پوشش ها 
ظاهر رنگ های ضد حریق بسیار صاف بوده و نیازی به عملیات ترمیم و ماستیک کاری نداشته و حتی می توان برای حفاظت و پایداری بیشتر ضد حریق، از رنگ های پایه آبی استفاده نمود.لیکن در ملات های سیمانی، به دلیل نا همواری سطح، چنانچه سطح صافی مورد انتظار باشد علیات ترمیم بسیار سخت و پر هزینه است. 
وزن مصالح 
مصالح در رنگ های ضد حریق به لحاظ وزن در واحد متر مربع بین ۵-۶/۰ کیلوگرم را به خود اختصاص می دهند، لیکن در پوشش های ضد حریق با ملات سیمانی، این وزن در واحد متر مربع به چندین برابر افزایش می یابد، به طوریکه در مواردی می بایست در طراحی، این بار مرده را مورد محاسبه قرار داد. 
ترمیم نقاط 
ترمیم نقاطی از سطح که صدمه دیده باشد در پوشش های ضد حریق به سهولت و حتی با قلم مو قابل انجام است لیکن ملات های سیمانی نسوز، نیاز به عملیات گسترده و وقت گیر دارد. 
ایمنی و بهداشت 
مواد ضد حریق، پایه آبی بوده، سمیت نداشته و در زمان بروز حریق نیز گازهای سمی متصاعد نمی کنند.لیکن ضد حریق های پایه حلالی و نیز دیگر روکش ها، ایمنی لازم را در مراحل اعمال و نیز در زمان بروز آتش سوزی ندارند. 
اثر پذیری 
وجود گازهای خورنده در محیط ،به خصوص گاز دی اکسید سولفور، موجب خوردگی سطح بتن می گردد، لیکن در رنگ های ضد حریق، این خوردگی ایجاد نمی شود. 
جنبه اقتصادی 
به دلیل تسریع در زمان اجرا، اشغال فضای کمتر، دستیابی به سطح هموار و عدم نیاز به هزینه اضافی جهت هموار نمودن سطح اجرا شده و میزان کم مصرف در واحد سطح، استفاده از رنگ های ضد حریق بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد. 
کاربردهای متنوع رنگ های ضد حریق 
گروه های مختلفی از رنگ های ضد حریق عرضه می گردند که گروهی ، نفش پف کننده را داشته و گروهی نقش دیرسوز کننده.گروهی که نقش پف کننده را دارند در ضخامت های ۵۰۰ تا ۵۷۰۰ میکرون بر روی کلیه سطوح از جمله سازه های فلزی، بتن، گچ، کابل، چوب و دیگر سطوح قابل اعمال می باشند و به محض رسیدن حرارت حاصل از شعله، ضخامت ۵۰۰ میکرونی به حدود ۴ تا ۵ سانتی متر می رسد و این امر مانع انتقال حرارت به سطح می شود. 
گروهی که نقش دیرسوز کننده ها را دارند، می توانند بر روی سطوح کاغذ، پارچه ، چوب، چرم و دیگر مواد اعمال شوند تا هنگام آتش سوزی قابلیت مشتعل شدن نداشته باشند. همچنین زمانی که در برابر شعله قرا می گیرند، سوختن آن ها بسیار کند می باشند. 
این گروه از مواد علاوه بر قابلیت اعمال بر روی سطوح ، قابلیت وارد شدن به پروسه تولید را داشته و به طور نمونه می توان در تولید قطعات پلیمری از آن ها استفاده نمود و با توجه به نوع مواد پلیمر می توان درصدی از مواد ضد حریق را در پروسه تولید به آن اضافه نمود.به طور مثال در ساخت کلید و پریز ، بدنه تلویزیون، کامپیوتر، کابل، مقوا، کاغذ و غیره می توان از مواد کند سوز کننده استفاده نموده و آن ها را غیر قابل اشتعال کرد. 
مواد ضد حریق و کند سوز کننده ها در دنیای امروز در جهت حفظ جان انسان و سرمایه ها بسیار با اهمیت می باشند و استاندارد های اروپا تماماً در این راستا تدوین گردیده است.حتی چوب های به کار رفته در یک داربست ساختمان، ضد حریق بوده و نیز لوازم صنعتی و خانگی، غیر شعله ور می باشند

عتیقه زیرخاکی گنج