گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

آزمایش ایستایی G.U.N.T.HM 150.01 می تواند برای بدست آوردن اصطکاک تلف شده در جریان آرام و درهم مورد استفاده قرار گیرد.

لوله ای از جنس برنج با قطر داخلی ۳ میلی متر داریم. طول بخشی از لوله آزمایش برای اندازه گیری فشار مناسب ۴۰۰ میلی متر است.

فشار از دست رفته برای جریان آرام به وسیله فشارسنج آبی اندازه گیری می شود. فشار ایستایی به صورت های متفاوتی نشان داده می شوند.

سر مخزن دارای قابلیتی برای ایجاد جریان آرام و تهیه فشار آب ورودی در بخشی از لوله با سطح آب ثابت است.

برای جریان درهم اختلاف فشار با استفاده از مانومتر اندازه گیری می شود. سر مخزن برای ایجاد جریان آرام استفاده نمی شود. 

آزمایش ایستایی G.U.N.T.HM 150.01 می تواند برای بدست آوردن اصطکاک تلف شده در جریان آرام و درهم مورد استفاده قرار گیرد.

لوله ای از جنس برنج با قطر داخلی ۳ میلی متر داریم. طول بخشی از لوله آزمایش برای اندازه گیری فشار مناسب ۴۰۰ میلی متر است.

فشار از دست رفته برای جریان آرام به وسیله فشارسنج آبی اندازه گیری می شود. فشار ایستایی به صورت های متفاوتی نشان داده می شوند.

سر مخزن دارای قابلیتی برای ایجاد جریان آرام و تهیه فشار آب ورودی در بخشی از لوله با سطح آب ثابت است.

برای جریان درهم اختلاف فشار با استفاده از مانومتر اندازه گیری می شود. سر مخزن برای ایجاد جریان آرام استفاده نمی شود. 


عتیقه زیرخاکی گنج