گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

اصول آرماتوربندی پی، فونداسیون، سقف و دیواره

فاصله آرماتورها
اورلب آرماتور
مهار آرماتورها
پوشش روی آرماتورها
خاموت گذاری
رعایت فاصله و اندازه خاموت و
…….

اصول آرماتوربندی پی، فونداسیون، سقف و دیواره

فاصله آرماتورها
اورلب آرماتور
مهار آرماتورها
پوشش روی آرماتورها
خاموت گذاری
رعایت فاصله و اندازه خاموت و
…….

عتیقه زیرخاکی گنج