گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت مي‌باشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.
شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي‌باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود ۳/۹۷ درصد اقيانوس‌ها و ۱/۲ درصد يخ‌هاي قطبي و ۶/۰ درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود ۳۶/۰ درصد كل منابع آب مي‌باشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي‌باشند
خواص فيزيکي آب:

پارامترهاي فيزيکي ، آن دسته از خصوصيات آب است که به وسيله حواس بينايي ، لامسه ، چشايي و يا بويايي قابل تشخيص است. مواد جامد معلق ، کدورت، رنگ ، طعم ، بو و درجه حرارت در اين گروه قرار مي گيرند.

۱٫ جامدات معلق

چنان که پيش از اين اشاره شد جامدات مي توانند به دو صورت معلق و محلول در آب وجود داشته باشند . اگر چه بعضي از مواد جامد محلول به وسيله حواس فيزيکي قابل تشخيص هستندذ ، ولي قرار دادن آنها در گروه پارامترهاي شيميايي مناسب تر است و در بخش بعدي بيشتر شرح داده خواهند شد.


۲٫ کدورت         

معمولاً اندازه گيري مستقيمي از ذرات جامد معلق بر روي نمونه هاي گرفته شده از منابع آب طبيعي يا منابع آب آشاميدني صورت نمي گيرد . طبيعت جامدات در اين آبها و اثرات ثانويه اي که اين جامدات ايجاد مي نمايند از مقدار حقيقي آنها مهمتر است براي اينگونه آبها يک آزمايش جهت کدورت به طور متداول انجام مي گيرد.
کدورت معياري براي ميزان جذب نور و. يا پراکندگي نور توسط مواد معلق در آب است.
از آن جا که جذب و تفرق نور تحت تاثير اندازه و خواص سطحي مواد معلقث قرار مي گيرد کدورت يک اندازه گيري کمي مستقيم از ذرات معلق جامد نمي تواند به حساب آيد . براي مثال يک ذره کوچک در داخل يک ليوان آب در واقع هيچگونه کدورتي ايجاد نمي کند . اگر اين ذره به هزاران ذره کوچکتر با اندازه هاي کلوئيدي شکسته شود با وجود آن که جرم جامدات تغييري ننموده است اما کدورت به ميزاني مي رسد که قابل اندازه گيري است.

۳٫ رنگ

آب خالص بي رنگ است ، اما آبي که در طبيعت يافت مي شود معمولاً توسط مواد خارجي داراي رنگ مي باشد . رنگ آبي که در نتيثجه تاثير مواد معلق به وجود آمده باشد ، اصطلاحاً رنگ آشکار ناميده مي شود؛ و رنگي که در اثر مواد جامد محلول پديد آمده باشد و پس از جدا سازي مواد معلق همچنان در آب باقي بماند به نام رنگ حقيقي خوانده مي شود.

۴٫ طعم و بو

مفاهيم طعم وبو به خودي خود بيانگر خصوصيت اين دو عامل اند.از آن جا که احساس طعم وبو غالباً به يکديگر مربوط اند ومعمولاً با يکديگر اشتباه گرفته مي شوند اين احتمال وجوددارد که طعم ها وبوهاي بسيارزيادي که از تنوع برخوردارند توسط مصرف کنندگان به آب نسبت داده شوند موادي که در داخل آب ايجاد بو مي کنند تقريباً هميشه ايجاد طعم مي نمايند ولي به هيچ وجه توليد بو نمي کنند.
براي تهيه يک مخلوط ۲۰۰ml مي باشد اعدا آستانل بويايي متناظر با حجم هاي متعدد نمونه ها در جدول نشان داده شده اند از آزمايش مشابهي مي توان براي تعيين ميزان طعم استفاده کرد و يا دستگاه مي تواند به سهولت از لحاظ کيفي در يک مقياس قابل قبول به آزمايش آب بپردازد.

۵٫ دما

دما براي ارزيابي مستقيم آب آشاميدني ويا فاضلاب به کاربرده نمي شود در عين حال يکي از مهمترين عوامل در سيستم هاي آب سطحي در طبعت به شمار ميرود دماي آبها سطحي به مقدار زيادي گونه هاي بيولوژيکي موجود در آب وشدت فعاليت آنها را کنترل مي کند دما بر روي بسياري از واکنش هاي شيميايي که در سيستم هاي طبيعي آب انجام مي گيرند اثر مي گذارد همچنين دما داراي قابل ملاحضه اي بروي حلاليت گازها در آب است .
 آزمایش جارتست
یکی از آزمایشات فیزیکی که بر روی آب انجام می شود آزمایش جارتست است 
که در این روش ابتدا میزان کدورت و PH  آب را توسط دستگاه کدورت سنج و PH متر اندازه می گیریم سپس دستگاه جارتست را راه اندازی می کنیم به گونه ای که ۶ عدد بشر ۱۰۰۰ میلی لیتری که تمیز و شسته شده است را از آب شیر به میزان ۱لیتر پر می کنیم و بشرهای شماره بندی شده از ۱ تا ۶  را در دستگاه جار تست قرار می دهیم طوری که در زیر همزن ها باشد و سپس به هر کدام از بشر های حاوی آب  به میزان ۰٫۰۱ میلی گرم یا ۱۰ گرم آهک اضافه می کنیم و به هر کدام از بشرها به ترتیب شماره ی روی آن ماده ی منعقد کننده ی پر کلرید فریک یا ماده ی منعقد کننده ی دیگری بر حسب صدم اضافه می کنیم .

 به طور مثال برای بشر اول ۰٫۰۱ میلی لیتر و دومی ۰٫۰۲میلی لیتر و…با استفاده از سمپلر اضافه می کنیم و در اینجا برای به وجود آمدن حالت چسبندگی به تمام محلول های مورد نظر باید مقداری ماده ی کمک منعقد کننده ی پلی الکترولیت اضافه کنیم . 

 در این لحظه باید به اندازه ی لخته ی تشکیل شده توجه کنیم که برای بشر اول و دوم ریز و برای بشر سوم و چهارم متوسط و برای بشر پنجم و ششم درشت است و دستگاه را روشن می کنیم و ابتدا دستگاه را روی دور سریع۱۲۰  دور و زمان ۱ دقیقه تنظیم می کنیم وقتی اختلاط صورت گرفت بعد دستگاه را روی دور کند ۴۰ دور و زمان ۲۰ دقیقه تنظیم می کنیم وقتی که اختلاط به مراحل پایانی رسید و خوب مخلوط شدند دستگاه را خاموش می کنیم و اجازه می دهیم محلول موجود ته نشین شود که برای این کار ۲۰ دقیقه زمان نیاز است  پس از این ۲۰ دقیقه میزان کدورت و PH هر کدام از این محلول های ۶ بشر را به طور جداگانه اندازه می گیریم و یادداشت می کنیم .

عتیقه زیرخاکی گنج