گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر


دانلود فایل گزارش کارآموزی  آزمایشگاه کنترل کیفیتشرکت داروسازی اریا


این فایل قابل ویرایش  در قالب word و در فرمت zip تهیه و تنظیم شده است.


توضیحات:

 در مورد بخش كنترل و تضمين كيفيت بايد متذكر شد كه در اين برهه از تاريخ داروسازي تاكيد خاصي به اين بحث شده است.

نتيجتا وظايف و مسئوليتهاي داروسازان شاغل در اين قسمت از صنعت مشكل و سنگين مي شود. آنها مي بايست با تلاش خستگي ناپذير خود عمليات ساخت فرآورده هاي دارويي را در كليه جنبه ها به حالت بي عيب سوق دهند. براي رسيدن خط توليد به حالت بي عيب داروسازان و ديگر متخصصين بخش كنترل و تضمين كيفيت تلاش خود را صرف امور ذيل مي نمايند:

 • شناسايي مسائل و مشكلات مهم و بالقوه خط توليد قبل از وقوع

 • حساس نمودن و تكميل روشهاي كنترل محصول روشهايي كه جهت تعيين مطابقت محصول نهايي با كليه الزامات فارماكوپه و GMP توانا باشند.

در برخي از شركتهاي داروسازي وظايف و عمليات كنترل كيفيت و تضمين كيفيت مجزا از يكديگر مي باشد. اما به هر صورت مجزا يا با هم عمده مسئوليتهاي آنها به اين قرار مي باشد:

 1. بازرسي آناليز و تاييد مواد اوليه مواد در حين توليد و محصولات نيمه ساخته و نهايي اعم از اينكه اين محصولات براي آزمايشهاي بيولوژيكي و باليني و يا براي فروش به داروخانه باشند.شميستهاي كنترل كيفيت اغلب از روشهايي استفاده مي‌كنند كه بوسيله بخش تحقيقات آناليتيك ارائه و توسعه يافته است. در صورت لزوم شيميستهاي كنترل كيفيت روشهاي مذكور را جهت تسريع در كارهاي روزمره و تكراري خود مناسب مي كنند.

 2. آزمايش محصولات غير استريل ازجهت عاري بودن آنها از آلودگي به ميكروبهاي بيماري زا و آزمايش محصولات استريل از جهت تضمين استريليتي آنها.

 3. آزمايش و تاييد بسته بندي محصولات دراين زمينه بايد متذكر شد كه كنترل و تضمين كيفيت با حضور مستمر خودآگاهيها و هشدارهاي لازم به پرسنل بسته بندي مي دهد. اين هشدارها به منظور جلوگيري ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاريخ انقضاي آنها انجام مي گيرد.

 4. ازجمله وظايف ديگر كنترل و تضمين كيفيت و توسعه روشهاي كنترل جهت تضمين ومطابقت روند توليد باعمليات توليدي خوب GMP مي باشد. در داروسازي جديد وظيفه ديگري بعهده اين بخش مي باشد و آن تضمين مطابقت مطالعات بيولوژيكي و آزمونهاي باليني با عمليات آزمايشگاهي خوب GLP و عمليات باليني خوب GCP مي باشد.


شامل این  عناوین می باشد.

مقدمه

تاريخچه

داروهاي توليد شده در شركت داروسازي آريا

بخش اول

اداره تحقيقات اناليتيك و كنترل كيفيت

وسايل آزمايشگاه كنترل

روش كار با دستگاه KF كارل فيشر

طراحي و فرمولاسيون يك قرص

مطالعات قبل از فرمولاسيون

مراحل اصولي طراحي يك قرص

خواص مورد نظر در مورد يك داروي جديد

اصول اساسي توليد قرص

ويژگي هاي قرص

اختصاصات فيزيكي قرص

عواملي كه در سرعت انحلال داروها دخالت دارند

اداره توليد

بخش دوم

آزمايش تعيين مقدار ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

تعيين مقدار رطوبت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت سيمواستاتين ۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار املوديپين ۵۰ ميلي گرم

آزمايش حلاليت ايندومتاسين ۷۵ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار رانيتيدين ۱۵۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار بيسموت ۱۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن كدئين ۲۰/۳۰۰ ميلي گرم

روش نمونه برداري و آناليز ماده اوليه متيلن كلرايد

بخش سوم

ايندومتاسين

رانيتيدين HCL

استامنيوفن

 


دانلود فایل گزارش کارآموزی  آزمایشگاه کنترل کیفیتشرکت داروسازی اریا


این فایل قابل ویرایش  در قالب word و در فرمت zip تهیه و تنظیم شده است.


توضیحات:

 در مورد بخش كنترل و تضمين كيفيت بايد متذكر شد كه در اين برهه از تاريخ داروسازي تاكيد خاصي به اين بحث شده است.

نتيجتا وظايف و مسئوليتهاي داروسازان شاغل در اين قسمت از صنعت مشكل و سنگين مي شود. آنها مي بايست با تلاش خستگي ناپذير خود عمليات ساخت فرآورده هاي دارويي را در كليه جنبه ها به حالت بي عيب سوق دهند. براي رسيدن خط توليد به حالت بي عيب داروسازان و ديگر متخصصين بخش كنترل و تضمين كيفيت تلاش خود را صرف امور ذيل مي نمايند:

 • شناسايي مسائل و مشكلات مهم و بالقوه خط توليد قبل از وقوع

 • حساس نمودن و تكميل روشهاي كنترل محصول روشهايي كه جهت تعيين مطابقت محصول نهايي با كليه الزامات فارماكوپه و GMP توانا باشند.

در برخي از شركتهاي داروسازي وظايف و عمليات كنترل كيفيت و تضمين كيفيت مجزا از يكديگر مي باشد. اما به هر صورت مجزا يا با هم عمده مسئوليتهاي آنها به اين قرار مي باشد:

 1. بازرسي آناليز و تاييد مواد اوليه مواد در حين توليد و محصولات نيمه ساخته و نهايي اعم از اينكه اين محصولات براي آزمايشهاي بيولوژيكي و باليني و يا براي فروش به داروخانه باشند.شميستهاي كنترل كيفيت اغلب از روشهايي استفاده مي‌كنند كه بوسيله بخش تحقيقات آناليتيك ارائه و توسعه يافته است. در صورت لزوم شيميستهاي كنترل كيفيت روشهاي مذكور را جهت تسريع در كارهاي روزمره و تكراري خود مناسب مي كنند.

 2. آزمايش محصولات غير استريل ازجهت عاري بودن آنها از آلودگي به ميكروبهاي بيماري زا و آزمايش محصولات استريل از جهت تضمين استريليتي آنها.

 3. آزمايش و تاييد بسته بندي محصولات دراين زمينه بايد متذكر شد كه كنترل و تضمين كيفيت با حضور مستمر خودآگاهيها و هشدارهاي لازم به پرسنل بسته بندي مي دهد. اين هشدارها به منظور جلوگيري ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاريخ انقضاي آنها انجام مي گيرد.

 4. ازجمله وظايف ديگر كنترل و تضمين كيفيت و توسعه روشهاي كنترل جهت تضمين ومطابقت روند توليد باعمليات توليدي خوب GMP مي باشد. در داروسازي جديد وظيفه ديگري بعهده اين بخش مي باشد و آن تضمين مطابقت مطالعات بيولوژيكي و آزمونهاي باليني با عمليات آزمايشگاهي خوب GLP و عمليات باليني خوب GCP مي باشد.


شامل این  عناوین می باشد.

مقدمه

تاريخچه

داروهاي توليد شده در شركت داروسازي آريا

بخش اول

اداره تحقيقات اناليتيك و كنترل كيفيت

وسايل آزمايشگاه كنترل

روش كار با دستگاه KF كارل فيشر

طراحي و فرمولاسيون يك قرص

مطالعات قبل از فرمولاسيون

مراحل اصولي طراحي يك قرص

خواص مورد نظر در مورد يك داروي جديد

اصول اساسي توليد قرص

ويژگي هاي قرص

اختصاصات فيزيكي قرص

عواملي كه در سرعت انحلال داروها دخالت دارند

اداره توليد

بخش دوم

آزمايش تعيين مقدار ايبوپروفن ۴۰۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

تعيين مقدار رطوبت استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم

آزمايش حلاليت سيمواستاتين ۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار املوديپين ۵۰ ميلي گرم

آزمايش حلاليت ايندومتاسين ۷۵ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار رانيتيدين ۱۵۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار بيسموت ۱۲۰ ميلي گرم

آزمايش تعيين مقدار استامينوفن كدئين ۲۰/۳۰۰ ميلي گرم

روش نمونه برداري و آناليز ماده اوليه متيلن كلرايد

بخش سوم

ايندومتاسين

رانيتيدين HCL

استامنيوفن

 


عتیقه زیرخاکی گنج