گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت جديد ، مهندسي و تكنولوژي همبستگي بسيار نزديك با علوم پايه دارد دانستن حقايق تعاملات و فرآيندهاي صنعتي در گرو آگاهي خوب از قوانين علوم پايه است اين آگاهيها صرفاً از متون كتابهاي درسي و شنيدن درسهاي نظري حاصل نمي شود مگر اين كه دانشجو خودش در آزمايشگاه دست به تحقيق و بررسي بزند تا به رازها و نهفته ها و دقايق اصول و قوانين فيزيك دست يابد .مهمترين هدف از كار در آزمايشگاه تحقيق مستقيم و تجربي قوانين نظري است 
۱- در اولين جلسه وورود به آزمايشگاه از محل وسايل ، كليد و پريز برق ، شير آب ، جعبه كمكهاي اوليه ، كپسول آتشنشاني و غيره آگاهي يافته و به خاطر بسپاريد .
۲- رعايت نكات انضباطي از شرايط اوليه كار دسته جمعي است همواره مواظب باشيد تا مزاحمتي براي ديگران ايجاد نگردد .
۳- محيط آزمايشگاه را تميز نگه داريد.
۴- پيش از حضوردر هر جلسه آزمايشگاه، مطالب مربوط به آن جلسه را از كتاب فيزيك و دستور كار آزمايشگاه فيزيك و با كتابهاي جنبي مطالعه كرده و آمدگي لازم را براي انجام آزمايش كسب كنيد .
۵- از روز اول بايد دفتر كار (و ماشين حساب )همراه داشته باشيد و همه اطلاعات مفيد را مطابق دستورهاي داده شده در آن بنويسد .
۶- براي انجام آزمايش هر يك از جلسات وسايل مورد نياز را به طور كامل و سالم تحويل گرفته و در حين انجام آزمايش در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد و پس از پايان آزمايشهاي مربوط تمام وسايل را سالم تحويل دهيد .
۷- سعي كنيد تمام افراد گروه در انجام آزمايشها شركت داشته باشند .
۸- چنانچه طرز استفاده صحيح از وسيله اي را نمي دانيد آن را به كار نگيريد و در صورت لزوم از مربي آزمايشگاه كمك بگيريد .
۹- در ضمن كار با يد مقررات ايمني را رعايت كنيد و مواظب باشيد به خود و دستگاهها صدمه اي وارد نكنيد چنانچه ضمن انجام آزمايش برايتان حادثه اي پيش آمد براي رفع آن به مربي يا مسئول آزمايشگاه مراجعه كنيد .
۱۰- در حين آزمايشها بهتر است كه دانشجو فكر خود را به كار انداخته و سعي كند جواب سؤالهاي پيش آمده را شخصاً و اگر نشد با مشورت همكاران خود و اگر باز هم نشد توسط مربي آزمايشگاه بدست آورد ولي اين روش كه دانشجو تا با سؤال و مشكلي مواجه گرديد فوراً بخواهد آن را از ديگران بپرسد آموزنده نيست.
۱۱- در حين اندازه گيريها و آزمايشها از همان اول بايد مراقب منابع خطاي اندازه گيري بوده و سعي شود تا حد امكان از ميزان خطاها كاسته شود .
۱۲- در مواردي كه احتمال وجود خطا زياد است بايد آزمايش را به دفعات لازم تكرار كرده و ميانگين اندازه گيري هاي را بدست آوريد تا از تأثير خطاهاي تصادفي كاسته گردد .
۱۳- دانشجو در حين خروج از آزمايشگاه بايد دفتر كار خود را به امضاي مربي برساند تا اينكه مربي كار وي را بررسي نموده و اگر كم و كاستي روي داده باشد همانجا جبران شود .
تهيه گزارش كار
ارائه گزارش به مافوق و تدوين طرح و برنامه اجرايي و نحوه نظلرت بر چگونگي عمليات در سطوح پايين تر از ضروريات كار در مراكز صنعتي ، اداري و خدماتي است لذا تهيه گزارش كار آزمايشگاه مي تواند تمرين خوبي براي اين مقاصد باشد . از كليه آزمايشهايي كه مشاهده كرده و يا انجام داده ايد گزارشي تهيه كنيد كه شامل موارد زير باشد :
۱- نام و نام خوانوادگي و شماره دانشجويي و …
۲- رشته تحصيلي… روز و ساعت آزمايشگاه … تاريخ انجام آزمايش …
۳- موضوع آزمايش …
۴- هدف آزمايش …
۵- وسايل لازم براي انجام آزمايش …
۶- مطالب علمي مربوط به ازمايش به طور اختصار …
۷- شرح نحوه انجام آزمايش …
۸- اشكال مورد نياز …
۹- نمودار ، جداول و محاسبات لازم …
۱۰- عوامل خطا و راههاي كم كردن اثر آنها …
۱۱- نتيجه حاصل از آزمايش …
۱۲- مقايسه نتايج حاصل از آزمايش با مقادير ايده آل كه از نظريه حاصل مي شود و نوشتن دلايل مطابقت و عدم مطابقت آنها …
۱۳- نظرات و پيشنهادات …
۱۴- پاسخ به پرسشهاي دستور كار آزمايشگاه …
خطا (بيراهي ) 
براي اندازه گيري هر كميتي بايد آن را با مقداري از همان كميت كه به عنوان واحد انتخاب شده بسنجيم نسبت مقدار كميت به واحد آن را اندازه يا مقدار عددي آن كميت مي نامند .اما معمولاً در خلال مقايسه ، دچار خطا مي شويم كه علت هاي گوناگوني دارد در زير به اختصار اين علل و عوامل را بررسي مي كنيم : 
عوامل خطا : 
اغلب براي اندازه گيري يك كميت مي توان از ابزارهاي مختلف با دقتهاي مشخصي استفاده كرد .به عنوان نمونه ضخامت يك قطعه شيشه را مي توان با يك خط كش با دقت ميلي متر ،با كوليس با دقت دهم ميلي متر و با ريز سنج با دقت صدم ميلي متر اندازه گرفت پس هر چه از ابزار دقيق تري استفاده شود معمولاً دقت اندازه گيري بيشتر خواهد بود اما دقت ابزار اندازه گيري محدود مي باشد و به طبع آن امكان خطا نيز وجود دارد و اين عامل را خطاي ابزار اندازه گيري مي ناميم از طرفي دقت شخص اندازه گير نيز عامل ديگري محسوب مي گردد كه براي مثال عمود بودن خط ديد شخص بر خط دماسنج مي تواند دقت را افزايش دهد و عدم توجه به اين امر باعث افزايش خطا مي گردد همچنين عوامل محيطي مي تواند بر دقت اندازه گيري تأثير گذار باشند .براي نمونه دماي محيط مي تواند تأثير مستقيمي بر اندازه گيريهاي ترموديناميكي بر جاي بگذارد پس به طور خلاصه عوامل خطا به سه دسته زير تقسيم مي گردد :
۱- خطاي ابزار اندازه گيري 
۲- خطاي انسان يا شخص اندازه گيرنده 
۳- خطاي ناشي از عوامل محيطي 
البته گاهي خطاهاي تصادفي در اندازه گيريها وارد مي شوند كه كه با چند بار اندازه گيري و گرفتن ميانگين مي توان تأثير اين خطاها را كم كرد .
خطاي مطلق و خطاي نسبي  
همانگونه كه گفته شد معمولاً اختلافي بين مقدار واقعي يك پارامتر مانند x    و مقدار اندازه گيري شده xّ وجود دارد كه آن را خطاي مطلق مي نامند .
خطاي مطلق = x –x = x
اما در عمل براي مقايسه دقت در اندازه گيري از عبارت ديگري به نام خطاي نسبي استفاده مي گردد كه به صورت زير تعريف مي شود .
خطاي نسبي ، نسبت خطاي مطلق به مقدار واقعي كميت مي باشد .
                                                            =  = خطاي نسبي 
خطاي مطلق  x Δ كميتي از جنس x  و با تغيير واحد اندازه گيري x  مقدار عددي آن تغيير مي كند ولي خطاي نسبيx Δ /x Δچون نسبت بين دو كميت از يك جنس مي باشد عدد مطلق است و مقدار عددي آن با تغيير واحد اندازه گيري x     تغيير نمي كند خطاي نسبي معمولاً براي مقايسه دقت در اندازه گيريها و محاسبات به كار مي رود ولي چون هميشه عددي است از يك كوچكتر ، بيشتر آن را به صورت درصد محاسبه نموده و آن را درصد خطا مي نامند با در دست داشتن خطاي نسبي ،درصد خطا به صورت زير محاسبه مي شود .
 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق آشنایی با متالوگرافی-خرید اینترنتی تحقیق آشنایی با متالوگرافی-دانلود رایگان مقاله آشنایی با متالوگرافی-تحقیق آشنایی با متالوگرافی

این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
آماده سازي نمونه متالوگرافي را تا حد زيادي مي توان يک هنر دانست معمولا در آزمايشگاه هاي مختلف از شيوه هاي متفاوتي براي آماده سازي نمونه استفاده مي شود با توجه به اينکه فلزات از نظر سختي و بافت با يکديگر متفاوت هستند و از اين نظر با توجه به نوع فلز مورد آزمايش روش آماده سازي نمونه ممکن است کمي متفاوت باشد ولي بطور کلي عمليات آماده سازي نمون ها مشابه است به منظور آشنايي با فرايند آمده سازي يک نمونه متالوگرافي روش رايج در مورد آهن و فولاد مورد بررسي قرار مي گيرد

آنچه که مورد بحث قرار مي گيرد تنها يک توضيح کلي است و براي دستيابي به اطلاعات دقيق تر بايد به مرجع مناسب تري مراجعه شود آماده سازي نمونه متالوگرافي را تا حد زيادي مي توان يک هنر دانست معمولا در آزمايشگاه هاي مختلف از شيوه هاي متفاوتي براي آماده سازي نمونه استفاده مي شود با توجه به اينکه فلزات از نظر سختي و بافت با يکديگر متفاوت هستند و از اين نظر با توجه به نوع فلز مورد آزمايش روش آماده سازي نمونه ممکن است کمي متفاوت باشد ولي بطور کلي عمليات آماده سازي نمونه ها مشابه است.
به منظور آشنايي با فرايند آمده سازي يک نمونه متالوگرافي روش رايج در مورد آهن و فولاد مورد بررسي قرار مي گيرد آنچه که مورد بحث قرار مي گيرد تنها يک توضيح کلي است و براي دستيابي به اطلاعات دقيق تر بايد به مرجع مناسب تري مراجعه شود شرح :يک نمونه کوچک که از يک قطعه فولادي جدا شده را در نظر بگيريد که يک سطح تخت مناسب در يک طرف اين نمونه بوسيله اره کردن و سنگ زني آمده شده است روش معمول اينست که اين نمونه در يک قرص پلاستيکي با قطر يک اينچ ۲۵ ميليمتر و ضخامت يک دوم اينچ نصب مي شود به طوري که آن سطح از نمونه که قرار است پوليش شود در يک طرف ديسک قرار بگيرد دريک روش براي توليد اين قرص نمونه در داخل يک قالب ساده استوانه اي قرار داده شده و سپس رزين اپوکسي مايع در داخل قالب ريخته مي شود اين مراحل به چهار مرحله مختلف طبقه بندي مي شود.

۱) سايش نرم
۲) پرداخت خشن
۳) پرداخت نهايي
۴) اچ کردن
در سه قسمت اول هدف اصلي کاهش ضخامت لايه تغيير شکل يافته زير سطح نمونه است عمليّات برش سنگ زني و سايش فلز نزديک به سطح را به شدت تغيير شکل مي دهند ساختار واقعي فلز تنها زماني آشکار مي شود که لايه تغيير شکل يافته کاملا از روي سطح برداشته شود چون هر مرحله از آماده سازي نمونه نيز به خودي خود باعث تغيير شکل در سطح مي شود ، بنابراين در هر مرحله بايد از ساينده هاي نرم تر از قبلي استفاده شود هر ساينده سبب جدا شدن لايه تغيير شکل يافته ناشي از مرحله قبل مي شود در حالي که همين ساينده ، يک لايه اعوجاج يافته با عمق کمتر نيز توليد مي کند سايش نرم در اين مرحله سطح نمونه با استفاده از پودر هاي کاربيد سيليسيم که بر ريو کاغذ هاي مخصوص تعبيه شده اند ساييده مي شود ممکن است نمونه بصورت دستي روي کاغذ سنباده اي که روي يک سطح تخت نظير يک تکه شيشه تخت قرار دارد ساييده شود همچنين ممکن است کاغذ سنباده روي سطح يک چرخ دوار افقي و تخت چسبانيده شده و سپس نمونه متالوگرافي روي آن قرار داده شود در هر دو روش معمولا از آب به عنوان يک روانساز استفاده مي شود که باعث حمل ذرات جدا شده از سطح نيز مي شود سه نوع ساينده با شماده هاي ۳۲۰ ،۴۰۰، ۶۰۰ که در آنها به ترتيب اندازه ذرات کاربيد سيليسيم برابر ۳۳ ، ۲۳ ، ۱۷ ميکرون است مورد استفاده قرار مي گيرند در هر يک از مراحل سايش اوليه نمونه بصورتي روي يک سطح حرکت داده مي شود که خراش ها فقط دريک جهت تشکيل شود هنگام تعويض يک کاغذ سنباده نمونه به اندازه تقريبي ۴۵ درجه دوران داده مي شود که در نتيجه خراش هاي جديد تشکيل شده در روي سطح با خراش هاي قبلي زاويه مي سازند سايش تا زماني ادامه مي يابد که خراش هاي تشکيل شده از مراحل قبل ناپديد شوند.پرداخت خشن اين مرحله بسيار حساس است در حال حاضر ماده ساينده مورد استفاده براي عمليات پرداخت خشن پودر الماس با اندازه دانه تقريبي ۶ ميکرون است پودر الماس در خميري قابل حل در روغن نگه داري و حمل نقل مي شود در اين مرحله مقدار کمي از اين خمير بر روي سطح يک چرخ دوار که با يک پارچه نايلوني پوشيده است قرار مي گيرد روانساز مورد استفاده در حين عمليات پرداخت روغني مخصوص است نمونه روس چرخ دوار با فشار قابل ملاحظه اي فشار داده مي شود در طول اين مرحله نمونه در يک محل خاص و ثابت روي چرخ دوار با فشار قابل ملاحظه اي فشار داده مي شود در طول اين مرحله نمونه در يک محل خاص ثابت روي چرخ پرداخت نگه داشته نمي شود و د حول چرخ و در جهت مخالف دوران چرخ حرکت داده مي شود در نتيجه عمل پرداخت با يکنواختي بالايي انجام مي شود ذرات الماس خاصيت داده مي شود در نتيجه عمل پرداخت با يکنواختي بالايي انجام مي شود ذرات الماس خاصيت برش شديدي داشته و در جدا کردن لايه عميق تغيير شکل يافته ناشي از عمليات سايش اوليه بسيار موثرند پودر الماس ۶ميکرون قادر به جدا سازي لايه تغيير شکل يافته حاصل از ساينده کاربيد سيليسيم ۱۷ ميکروني در مرحله آخر سايش اوليه است پرداخت نهايي در اين مرحله خراش هاي ظريف و لايه هاي اعوجاج يافته بسيار ريز که از مرحله پرداخت خشن باقي مانده اند جدا مي شوند ماده پرداخت مورد استفاده اغلب پودر آلومينا از نوع گاما با اندازه دانه ۰۵/۰ ميکرون است اين پودر روي يک چرخ دوار پوشيده شده با پارچه ريخته شده و از آب مقطر به عنوان رونساز استفاده مي شود بر خلاف پارچه نايلوني بدون پرز استفاده شده در پوليش خشن ، پارچه مورد استفاده در مرحله عموما پرزدار است چنانچه اين مرحله و مرحله قبلي با دقت کافي انجام شوند ، سطحي عاري از خراش و تقريبا بدون هيچ لايه فلزي اعوجاج يافته قابل تشخيص تشکيل مي شود اچ کردن معمولا در نمونه متالوگرافي ساختار داده ها پس از پايان عمليات پرداخت نهايي در زير ميکروسکوپ مشخص نيست ضخامت مرز دانه هاي يک فلز در بهترين حالت در حد ضخامت چند اتم است در حالي که توان آشکار سازي يک ميکروسکوپ بسيار کمتر از حد لازم براي تشخيص آنهاست تنها در فلزي که بلور هايي با رنگ هاي مختلف در تماس با يکديگر باشند ، قابل رويت ساختن مرز دانه ها نمونه هاي متالوگرافي اچ مي شوند که اين عمليات با فرو بردن سطح نمونه پوليش شده در يک محلول اچ ضعيف اسيدي يا قليايي انجام مي شود رايج ترين محلول مورد استفاده براي فولاد هاي نايتال نام دارد که محتوي محلول ۲% اسيد نيتريک در الکل است در بعضي حالات مي توان عمل اچ را توسط مالش ملايم يک تکه پنبه آغشته به محلول اچ بر روي سطح انجام داد در هر صورت در نتيجه اين عمل مقداري از سطح فلز حل شده و از سطح خارج مي شود چنانچه محلول اچ مورد استفاده مناسب باشد سطح فلز بصورت يکنواخت حل نمي شود گاهي عامل اچ کننده به مرز دانه ها سريع تر از سطح دانه ها حمله مي کند ساير محلول ساير محلول هاي اچ ، دانه هاي مختلف را بر اساس جهت گيري آن ها حل خواهند کردپس از اچ کردن مرز ها به صورت پله هايي کم عمق در سطح ظاهر مي شوند جداره هاي عمودي اين پله ها نور را همانند سطوح بلوري نسبتا صاف به عدسي هاي شيئ ميکروسکوپ منعکس نمي کنند و در نتيجه محل مرز بلوري در زير ميکروسکوپ قابل رويت مي شوند پرداخت الکتريکي و اچ الکتريکي در فلزاتي نظير فولاد زنگ نزن تيتانيم و زير کونيم که از بين بردن لايه هاي سطحي اعوجاج يافته بسيار مشکل است پوليش مکانيکي مناسب نيست بنابراين اغلب اين مواد توسط روش پرداخت الکتريکي در آخرين مرحله پرداخت مي شوند در اين حالت نمونه به عنوان آند و يک ماده غير قابل حل به عنوان کاتد در يک حمام الکتروليتي به صورت مناسب قرار مي گيرند چنانچه از دانسيته جريان مناسب استفاده شود مي توان سطح نمونه را به صورتي حل کرد که يک سطح پرداخت مناسب توليد شود در روش پرداخت الکتريکي حمام و دانسيته جريان بايد به صورت مجزا طوري کنترل شوند که سطحي صاف و بودن پستي و بلندي توليد شود همچنين با تغيير ترکيب شيميايي حمام و دانسيته جريان مي توان سطحي با پستي بلندي هاي مناسب عمليات اچ را توليد کرد به اين مراحل پرداخت الکتريکي گويند
 • بازدید : 100 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد-دانلود رایگان مقاله جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد-تحقیق جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد-دانلود گزارش کار جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد

این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
به طور كلي وظيفه آزمايشگاه دريافت نمونه وانجام تعدادي آزمون بر روي آن و اعلام نتايج حاصله مي باشد.
هر نمونه بسته به نوع ان وچگونگي آناليز در خواستي توسط دستگاه مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد.
نمونه هاي آزمون به طور كلي به دو دسته تقسيم ميشوند :
 1-آلياژها ۲- فرو آلياژها
هر كدام از نمونه هاي فوق توسط وسايل وتجهيزات اوليه آماده سازي ميشوند ودر نهايت آزمون اصلي بوسيله دستگاه مورد نظر بر روي آنها انجام ميشود كه در اينجا هر يك را  طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
نمونه هاي آلياژي يا ذوبي ) يشتر مربوط به توليدات خود شركت مي باشد كه از واحد هاي در خواست كننده كه شامل واحد كوره القايي ، كوره پاتيلي وواحد ريخته گري مي باشد به آزمايشگاه ارسال ميشود.
اين نوع نمونه ها توسط دستگاهي به نام كوانتومترآزمايش ميشوند كه براي انجام اين نوع آزمايش ابتدا بايد بر روي آن عمليات آماده سازي انجام شود.
جهت تست اين نمونه ها بوسيله كوانتومتر ابتدا نمونه هاي ارسالي به علت داشتن دماي بالا بوسيله آب به طور كامل سرد ميشوند وسپس سطح نمونه بوسيله دستگاه پوليش سنگ زده ميشود بايد توجه داشت كه هنگام پوليش دادن سطح نمونه بايستي پس از ۴ الي ۵ ثانيه نمونه را از روي سطح سمباده برداشت تا كربن سطح نمونه در اثر تماس زياد با سمباده نسوزد زيرا سوختن سطح نمونه باعث خطا در آناليز آن ميشود.
بعد از پوليش زدن نمونه آنرا درون دستگاه كوانتومتر قرار مي دهيم بايد توجه داشت كه به هيچ عنوان سطح نمونه با دست يا مواد روغني تماس پيدا نكند چون 
در اين صورت باعث ايجاد خطا در نتايج آزمون مي شود. 
با برنامه اي كه بر روي كامپيوتر متصل به دستگاه وجود دارد دستورات لازم را جهت آناليز نمونه به دستگاه مي دهيم .


آناليز هر نمونه در حدود ۲۰ ثانيه طول مي كشد كه ۵ ثانيه اول آن دمش گاز آرگون مي باشد وسپس به مدت ۵ ثانيه اسپارك مقدماتي (pre- intergration spark  ) كه جهت آماده سازي سطح نمونه وتثبيت نور حاصله مي باشد ودر نهايت به مدت ۱۰ ثانيه اسپارك نهايي (intergration sprak  ) جهت دريافت اطلاعات ميباشد.
پس از طي مراحل فوق نتايج بر روي صفحه مونيتور ظاهر مي گردد.

 • بازدید : 214 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مرحله خونگیری می بایست تمام وسایل آماده شده و بر روی لوله ها مشخصات بیمار الصاق گردیده و سپس اقدام به خونگیری شود
خونگیری معمولا از وریدها بعمل می آید مگر در موارد ذیل:
۱- جهت آزمایش گازهای خون که می بایست خون شریانی تهیه شود و این عمل توسط پزشک انجام می گیرد.
۲- خون محیطی ( که به غلط خون مویرگی خوانده می شود) که با سوراخ کردن پوست فراهم می آید و مخلوطی از خون وریدی و شریانی است.
در موارد ذیل اقدام به گرفتن خون محیطی می شود:
الف) نوزادان و اطفالی که در انها دسترسی به وریدها مشکل است و احتمال ایجاد ضایعاتی ولو نادر مثل ایست قلبی، خونریزی، ترومیوز و عفونت به هنگام خونگیری وریدی وجود دارد.
ب) در بزرگسالانی که به علت چاقی زیاد، سوختگی وسیع یا زمینه ترمبوز، خونگیری وریدی ممکن و یا به صلاح نیست.
در نوزادان خیلی کوچک خون محیطی را از پاشنه پا می گیرند. به این منظور می بایست قبلا به مدت ۱۰-۵ دقیقه پاشنه را در آب ولرم قرار داد. در نوزادان بزرگتر از لاله گوش می توان خونگیری نمود که در این صورت آن را باید با ماساژ گرم و برافروخته ساخت.
حتی الامکان باید خون وریدی را بدون استفاده از گارو گرفت. در صورت نیاز به گارو باید بلافاصله پس از ورود سوزن به داخل رگ گارو را باز نمود. بستن طولانی گارو باعث بالا رفتن کاذب بعضی مواد موجود در خون می گردد.
خون گرفته شده بر حسب نوع آزمایش در لوله بدون ضد انعقاد یا حاوی ضد انعقاد تخلیه شود. ضد انعقادهای مورد استفاده در ایران بطور معمول EDTA، سیترات سدیم و گاهی هپارین می باشند. نسبت ضد انعقاد به خون در نتیجه آزمایش بسیار مهم و تعیین کننده است. نسبت های صحیح بدین قرارند
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
این فایل در pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است و بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و بافت‌های بدن انسان با هدف تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه سر و کار دارددر ایران رشته علوم‌آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی پیوسته ۱۳۰ واحد دارد که ۱۶ واحد آن کارآموزی در مراکز درمانی است.[۲] دوره کاردانی دارای ۷۲ واحد است.[۳]همچنین در دوره کارشناسی ناپیوسته ۶۶واحد درسی ارائه می شود.
دروس علوم آزمایشگاهی هم پوشانی زیادی با دروس علوم پایه پزشکی دارد. مانند
با وجود اینکه چندین سال از حذف رشته ی علوم آزمایشگاهی در مقاطع بالاتر از کارشناسی می گذرد اما وجود گرایش های فراوان تا حدی این کمبود را جبران کرده اند. از رشته های موجود می توان به بیوشیمی،خون شناسی،ایمنی شناسی،میکروب شناسی،قارچ شناسی،باکتری شناسی،ژنتیک انسانی،انگل شناسی،سم شناسی و ویروس شناسی اشاره کرد.
باید توجه کرد که این رشته بیشتر به جنبه تشخیصی تکیه دارد و کمتر با مریض برخورد پیدا می کند.فارغ التحصیلان مقاطع بالاتر از کارشناسی امکان تدریس در دانشگاه های پزشکی را هم دارند.
فارغ التحصیلان مقطع دکترا امکان راه اندازی آزمایشگاه در گرایش خود را دارند.درباره تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی گفتنی است که درحال حاضر بر اساس مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، کسانی حق تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی دارند که در یکی از رشته‌های پاتولوژی یا علوم آزمایشگاهی دارای درجه دکترای حرفه‌ای باشند. کسانی که دارای تخصص پاتولوژی هستند افرادی هستند که دارای درجه دکترای حرفه‌ای پزشکی هستند و افراد دیگر که دارای درجه دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی یا آزمایشگاه بالینی هستند، افرادی هستند که در رشته علوم آزمایشگاهی مدرک دکترای حرفه‌ای گرفته‌اند . البته دارندگان مدرک phd در هر کدام از رشته های تخصصی آزمایشگاه اجازه تاسیس آزمایشگاه در حیطه تخصصی خود را دارند. این رشته از نظر کاربرد و بازارکار، یکی از رشته‌های خوب گروه پزشکی است. زیرا با توجه به توسعه و اهمیت امر بهداشت و زمینه مناسب کاری، اغلب فارغ‌التحصیلان این رشته به راحتی وارد بازارکار می‌شوند. در حال حاضر تلاش های زیادی برای راه اندازی مجدد دوره دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی در جریان است

 • بازدید : 94 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به طور کلی می توان گفت امروزه جهت تعیین وتشخیص قطعی نوع وعوامل بیماریها انجام آزمایشات مختلف امری لازم واجتناب ناپذیراست.
ضرورت این مقوله به میزانی است که وجود آن در تمامی مکانهای بهداشتی درمانی محسوس و حایز اهمیت میباشد.
 شناخت وبرخورد با این فضا وچگونگی قرارگیری عناصر سازنده آن وارتباط آنها با یکدیگر در یک مکان بهداشتی درمانی موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت.
  

مطالعات فیزیکی و شناخت فضاهای مورد استفاده درطراحی کلینیک تخصصی

آشنایی با عملکرد آزمایشگاه در کلینیک

خط مشی ها :
۱- انجام آزمایش های روتین و تخصصی 
۲- ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران اورژانس ،سر پائی و بستری 
۳- ارئه گزارش نتایج آزمایشگاهی به پزشکان به صورت اورژانس یا به صورت معمول 
۴- ارائه خدمات آموزشی به انترن ها ، رزیدنت های پاتولوژی و دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی 
۵- ارائه خدمات پژوهشی به منظور پیشرفت و توسعه علوم پزشکی 
۶- انتخاب افراد حائز شرایط جهت اهدای خون 
۷- وجود حفاظت و ایمنی شغلی  

۱- روش تهیه محلول های استاندارد . 
۲- آماده سازی بیماران قبل از نمونه برداری 
قوانین و مقررات :
۱- کارکنان آزمایشگاه مجوز نمونه گیری را دارا باشند .
۲- ظروف حاوی نمونه ها به درستی علامتگذاری و بر چسب نویسی شود . 
۳- نسخه دوم گزارش نتایج کلیه آزمایش ها در آزمایشگاه ضبط ونگهداری شود . 
۴- کنترل و تنظیم وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی به درستی انجام شود . 
شرایط محیطی :
۱- وجود هوای تازه و کافی ، خارج کردن گازها ، بخارات سمی و زیان آور برای حفظ سلامتی کارکنان ضرورت دارد 
۲- نور و روشنایی باید به اندازه کافی برای تشخیص رنگ ها از یکدیگر و خواندن صحیح اعداد 
و درجه بندی ها وجود داشته باشد
 

وسایل و تجهیزات

 1- وسایل شیشه ای در آزمایشگاه
۲- وسایل و تجهیزات الکترونیکی و اتوماتیکی
۳- دوش آب سرد جهت مقابله با آتش سوزی و آسیبهای ناشی از اسیدها و بازها
۴- سایر لوازم مسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها
مسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها  
۱- پاتولوژیست به عنوان رهبر و اداره کننده آزمایشگاه با مدرک تخصصی پاتولوژی و دارا بودن 
پروانه اشتغال به کار و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی
۲- متخصصان رشته های مختلف آزمایشگاه جهت احراز مسئولیت هر یک از بخش ها با داشتن 
مدارک دکترا در رشته مربوطه
۳- تکنولوژیست آزمایشگاه جهت انجام آزمایش های تخصصی ، آزمایش های مربوط به بانک خون و حتی مدیریت اجرایی آزمایشگاه به عنوان ناظر فنی یا سوپروایزر به شرط داشتن حداقل مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی
و معرف های ازمایشگاهی ۴- تکنسین آزمایشگاه برای انجام آزمایش های روتین ، نمونه برداری از بیماران ، تهیه محلول ها به شرط داشتن حداقل مدرک کاردانی علوم آزمایشگاهی و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی
۵- منشی بخش به شرط داشتن حداقل دیپلم دبیرستان و آشنا بودن با ماشین نویسی ، رایانه و اصطلاحات پزشکی
فضای فیزیکی
۱- دفتر کار پاتولوژیست در مدخل در ورودی بخش
۲- اتاق انتظار بیماران در مجاورت ناحیه پزیرش
۳- ناحیه پذیرش در مجاورت اتاق انتظار بیماران
۴- فضای اصلی با بخش های مختلف آزمایشگاه مثل خون شناسی ، میکروب شناسی ، بیوشیمی ، سرم شناسی ، بانک خون و آسیب شناسی ، 
۵- بانک خون و اتاق ذخیره سازی خون برای نگهداری از فراورده های خون و انجام آزمایشهای بانک خون  
۶- اتاق نمونه گیری و توزیع نمونه ها برای بیماران سر پایی
۷- اتاق نمونه گیری از اهداء کنندگان خون
۸- اتاق ریکاوری جهت اهداء کنندگان خون
۹- اتاق استقرار متخصصان و مسئولین بخش های مختلف آزمایشگاه
۱۰- انبار مخصوص نگهداری مواد ، معرف ها ، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
۱۱- رختکن به صورت جداگانه برای کارکنان زن و مرد
۱۲- توالت و دستشویی بصورت جداگانه برای کارکنان و بیماران

 

نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان
۱- هماهنگی چشم ها با دست ها ، هماهنگی انگشتان با یکدیگر ، قدرت بینایی و قدرت تشخیص و 
تمییز دادن رنگ ها
۲- دقت و درستی در انجام کار
۳- داشتن خونسردی و اعتماد به نفس و روابط عمومی خوب با بیماران و همکاران
کمیته خون :
موظف به باز نگری و ارزشیابی درخواست تهیه فراورده های خون و ارائه توصیه ها و پیشنهادات به پزشکان برای استفاده مطلوب از خون کامل و فراورده های خون است 

نظارت یا کنترل
کنترل کمیت :
۱- تعیین تعداد و نوع آزمایش های انجام شده در دورهای معین
۲- مقدار مواد مصرفی در بخش های مختلف آزمایشگاه
۳- محاسبه هزینه کلی انجام آزمایش ها
کنترل کیفیت :
۱- رنگ ها و معرف های بیوشیمیایی باید از استاندارد های شناخته شده ای برخوردار باشند
۲- انجام آزمایش ها در چهار چوب زمان استاندارد به منظور جلوگیری از ایجاد خطا و به هدر رفتن زمان و سایر منابع 
۳- تکنسین ها و تکنولوژیست ها اجازه تفسیر نتایج آزمایش ها را برای بیماران ندارند
۴- علل افزایش یا کاهش تعداد آزمایش های انجام شده به دلایل مختلف مثل افزایش یا کاهش تعداد بیماران 

سوابق و مدارک :

۱- برگه درخواست آزمایش با مشخصات استاندارد
۲- برگه گزارش نتایج آزمایش ها با مشخصات استاندارد
۳- دفتر های ثبت اطلاعات مربوط به بخش ها و قسمت های مختلف آزمایشگاه (دفتر بخش )
۴- دفتر ثبت اسامی اهدا کنندگان خون
۵- دفتر کل جهت ثبت نام بیماران با روش دستی ویا با استفاده از رایانه
۶- دفتر ثبت تعداد واحدهای خون کراسمچ شده و تزریق شده
۷- شناسنامه مربوط به هر یک از دستگاه ها
۸- سوابق و مدارک مربوط به کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

 
معمولا در آزمایشگاههای طبی آزمایشات متعددی امر تشخیص را یاری می دهند که عبارتند از:

آزمایشات بیوشیمی 
 آزمایشات باکتری شناسی(باکتریولوژی)
 آزمایشات خون شناسی (هماتولوژی)
 آزمایشات انگل شناسی (پاراسیتولوژی) 
 آزمایشات بافت شناسی(هیستولوژی)
 آزمایشات آسیب شناسی(پاتولوژی)
 آزمایشات ویروس شناسی(ویرولوژی)
 آزمایشات سرم شناسی خون(سرلوژی)
  آزمایشات هورمون شناسی 
آزمایشات بیوشیمی:
آزمایشات روتین قند وچربی و…که تجزیه وتحلیل شمیایی از نمونه های خون ادرارومدفوع وسایر عناصر بدنی به عمل می آید.این آزمایشات نیاز به یک آزمایشگاه شیمی آلی با مقادیر قابل ملاحظه ای تجهیزات دارد .
اجزای مورد استفاده در اتاق
دستگاه نگهداری خون بن ماری ( حمام آب گرم ) برای تحلیل. باید نور کافی داشته باشد .
سانتری فیوژ میکرودور تا ۵۰۰۰ دور در دقیقه
جداسازی کپسول در سرم ( با ته نشین شدن ) در سانتری فیوژ
 که سدیم , پتاسیم و لیتیم خون را می گیرد. FlawePhoto Meter  
Pipettor  برای اندازه سختی نمونه ها 
دستگاه SpectroPhotoer  به منظور رنگ سنجی ( شدت رنگ خون ) به کار می رود.
RA 1000 دستگاه تمام اتوماتیک بمنظور انجام تحلیل داده ها و انجام آزمایش های قند , اوره , تری گلسیرین , کراتین , کلسترول , اوریک اسید , فسفر , آلکالاین
دستگاه آب مقطر گیری از آب شهری به روش Dionizer 
نکته مهم ارتفاع پیشخوانها ومیزهای کارکه  در این قسمت است باید ۹۰سانتیمتر(۳۶اینچ)باشد.
 
 
آزمایشات باکتری شناسی:
آزمایشات باکتریولوژی تقریبا همگی با میکروسکوپ بوده ومی توان آنرا در حال نشسته پشت پیشخوان به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر (۳۰اینچ)انجام داد.
اين مكان معمولا با آزمايشگاه انگل شناسي ادغام ميگردد.
برای انجام این اعمال فضا جهت آماده نمودن محیط کشت ضروری خواهد بود.(محيط كشت ميتواند به صورت فضايي تفكيك شده باشد كه ميزان آن ۸متر مربع مي باشد.) 

آزمایشات خون شناسی:
آزمایشات هماتولوژی در رابطه با شمارش گلوبولهای سفید وقرمز وشیمی خون می باشد.بیشتر کار با میکروسکوپ بوده و می توان در حال نشسته پشت پیشخوان به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر انجام داد .
*    اجزای مورد استفاده در اتاق 
– یخچال °۴-°۸ برای نگهداری نمونه خون 
– دستگاه استریل و بخار آب (Auto clav(
)- دستگاه مخلوط کن Mixer Hemato Logi(
*    دراین قسمت ۱۳ نوع آزمایش خون انجام می شود که عبارتند از 
– قطره ضد انعقاد : برای حرکت دادن و دوران و جلوگیری از انعقاد خون
-مشخص کردن شماره گلبول سفید WBC) , گلبول قرمز (RBC, نوع سرباز خون , پلاکتها ,( شناسایی , غلظت خون ) 
– آزمایش CBC
– آزمایش ESR 
– آزمایش قند و چربی , اوره , کراتیتی , اسید اوریک , کلسترول , تری گلیسرین , کلسیم , فسفر , سدیم , پتاسیم , CPK, CDH
– آزمایش PT  , PPT برای کسانی که سکته قلبی می کنند.
آزمایشات انگل شناسي :

آزمايشات پاراسيتولوژي كه معمولا با بررسي مدفوع انجام مي شود وبه طور عمده از شيمي وميكروسكوپ استفاده ميشود وهمانگونه كه در قسمت آزمايشگاه باكتري شناسي ذكر گرديد مي توان اين دو فضا را با يكديگر ادغام نمود.
آزمایشات بافت شناسی:

آزمایشات هيستولوژي الگوي سلولي نمونه هاي بيمار شده مي باشد كه معمولا با ماليدن روي شيشه يا با مقاطع بسيار نازك از نمونه هاي يخ زده  انجام مي پذيرد.اين فضا با قسمت فرمالين و آسيب شناسي میتواند ادغام شود.


 
آزمايشات آسيب شناسي:
آزمايشات پا تولوژي عبارت است از بررسي هاي ضروري در مورد كل نمونهاي كه از عنصر بيمار به دست آمده كه معمولا اين قسمت نيز با آزمايشگاه بافت شناسي ادغام ميگردد.
اجزای مورد استفاده در اتاق
– هود , سینک , روشویی , کامپیوتر و قفسه نگهداری نمونه های عمل شده
– دستگاه میکروتن ( برش نهایی ) برای برش قالب ها به اندازهای مختلف
– دستگاه بن ماری که نمونه را روی لام گذاشته و برای متخصص به منظور آزمایش فرستاده می شود.
– یخچال برای نگهداشتن نمونه های برش خورده
– فایل برای نگداری بلوک ها و لام ها تا ۱۵ سال و نگهداری نمونه ها تا ۳ ماه
       *نحوه کار 
– اول نمونه ها پذیرش می شوند سپس بصورت ژله مانند برش داده می شوند ( پاس دادن ) بعد داخل دستگاه فور می گذارند تا پارافین مرحله قبل ذوب شود و توسط دیسپنسر داخل قالب نهایی می شود.
 
اجزای مورد استفاده در اتاق :

– یخچال °۴-°۸ برای نگهداری نمونه خون 
– دستگاه استریل و بخار آب (Auto clav(
)- دستگاه مخلوط کن Mixer Hemato Logi(


 
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با استفاده از يك IC         كه خروجي آن بصورت متوالي بايك IC7404  متصل مي باشد مداري را طراحي مي كنيم كه در آن خاصيت عمل or  رعايت شده باشد . بدين صورت كه در IC       شاخكهاي شماره ۱ و۲ مرودي بوده و شاخك ۳ خروجي مي باشد ، همچنين مانند ديگر IC ها  شاخك شماره ۷ به ولتاژ صفر و شاخك شماره ۱۴ به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد و خروجي اين IC بصورت متوالي به ورودي IC 7404 « شاخك شماره ۱ » وصل مي گردد و شاخكهاي شماره ۷ و ۱۴ نيز به ترتيب به ولتاژهاي صفر و ۵+ وصل مي گردد 
خروجي اين IC نيز به يكي از شاخكهاي led وصل مي گردد و شاخك ديگر led به يك سر مقاومت وصل شده و سر ديگر مقاومت به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد . حال اگر شاخكهاي ورودي IC       را طبق جدول زير وصل نمائيم led روشن يا خاموش خواهد شد . « توجه كنيد كه اين شاخكها اگربه هيچ ولتاژي وصل نشوند بصورت پيش فرض ۵+ ولت فرض شده در نتيجه led روشن خواهد بود . » 
با استفاده از يك IC         كه خروجي آن بصورت متوالي بايك IC7404  متصل مي باشد مداري را طراحي مي كنيم كه در آن خاصيت عمل or  رعايت شده باشد . بدين صورت كه در IC       شاخكهاي شماره ۱ و۲ مرودي بوده و شاخك ۳ خروجي مي باشد ، همچنين مانند ديگر IC ها  شاخك شماره ۷ به ولتاژ صفر و شاخك شماره ۱۴ به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد و خروجي اين IC بصورت متوالي به ورودي IC 7404 « شاخك شماره ۱ » وصل مي گردد و شاخكهاي شماره ۷ و ۱۴ نيز به ترتيب به ولتاژهاي صفر و ۵+ وصل مي گردد خروجي اين IC نيز به يكي از شاخكهاي led وصل مي گردد و شاخك ديگر led به يك سر مقاومت وصل شده و سر ديگر مقاومت به ولتاژ ۵+ وصل مي گردد . حال اگر شاخكهاي ورودي IC       را طبق جدول زير وصل نمائيم led روشن يا خاموش خواهد شد . « توجه كنيد كه اين شاخكها اگربه هيچ ولتاژي وصل نشوند بصورت پيش فرض ۵+ ولت فرض شده در نتيجه led روشن خواهد بود . » 

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت تهران دارو شامل كنترل‌هاي فيزيكي و شيميايي، ميكروبي و كنترل حين توليد مي‌باشد. آزمايشهاي فيزيكي و شيميايي مانند نقطه ذوب و تست حلاليت و تستهاي فيزيكي مجموعاً كنترل‌هاي فيزيكي و شيميايي مي‌باشد. آزمايشات در قسمت دستگاهي توسط انواع دستگاههاي كروماتوگرافي مانند
 
(GC, HPLC) و انواع دستگاههاي طيف‌سنجي مانند IR, UV-Vis و POLARIMETR و KARL-FISHER انجام مي‌پذيرد. كنترل‌هاي ميكروبي بر روي مواد اوليه و محصولات هر دو انجام مي‌شود. اين آزمايشات شامل كنترل مواد از نظر وجود و رشد ميكروب در آنهاست. در اين آزمايشات ميزان پرزرداتيوها ـ مواد جلوگيري كننده از پيدايش و رشد ميكروبها را اندازه‌گيري مي‌كنند. در قسمت كنترل‌هاي حين توليد،‌ آزمايشهاي در رابطه وزن سنجي، سختي، ضخامت و زمان باز شدن و فرسايش به طور اختصاصي بر روي قرص‌ها انجام مي‌شود. آزمايشات ذكر شده روي مواد اوليه در خط توليد و محصولات مختلف انجام مي‌گيرد. تستهاي ادواري تا مدتزمان انقضاي محصول به صورت ماهيانه روي محصولات توليدي كه روانه بازار شده‌اند صورت مي‌گيرد.

 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هر متخصص حشره‌شناسي پزشكي، در حين انجام تحقيقات صحرايي مجبور به صيد كردن نمونه‌ها و كار با آنهاست. اين كار معمولاً شامل جمع‌آوري و نگهداري نمونه‌ها با روش‌هاي خاصي است كه عمدتاً، و گاهي اوقات تنها روش‌هايي هستند كه براي مطالعه گروه خاصي از بندپايان به كار مي‌روند. اين روش‌ها براي گروههاي مختلف حشرات مهم پزشكي و همچنين در نقاط مختلف، متفاوت هستند. بنابراين، در ذيل به شرح برخي از نكات اساسي در اين مورد مي‌پردازيم و روش‌هاي تخصصي در فصل مربوط به هر گروه ارائه گرديده است. 
اين وسايل از ساده‌ترين ابزار، از قبيل توري‌هاي حشره‌شناسي و لوله‌هاي صيد، تا تله هاي بسيار تخصصي كه براي اهداف خاصي به كار مي‌رود، متفاوتند. نمونه‌گيري عبارتست از جمع‌آوري نمونه‌ها با يك روش استاندارد به منظور انجام مطالعه كمّي، كه در آن مي‌توان از ابزار بسيار متفاوتي استفاده نمود. در اين قسمت فقط برخي از نكات ساده و اساسي كه به صورت روتين مورد استفاده بوده و براي صيد لازم هستند، مورد بررسي قرار گرفته‌اند. انواع مختلف تله‌ها براي صيد حشرات به منظور انجام تحقيقات خاص به كار رفته‌اند. برخي از آنها حشرات را به صورت انفرادي و از طريق مكانيكي به دام مي‌اندازند مثل تله‌هاي مكنده)، در حاليكه سايرين با استفاده از مواد جلب كننده از قبيل نور، دي‌اكسيدكربن و يا بوي بدن ميزبان آنها را صيد مي‌كنند. 
توري‌هاي حشره‌شناسي دستي (شكل ۱) معمولاً شامل يك كيسه ساخته شده از توري‌هاي داراي سوراخ‌هاي ريز هستند كه به دور يك قاب دايره‌اي متصل گرديده است. اين قاب از جنس آلومينيوم بوده و طوري طراحي شده كه مي‌توان در موقع عدم استفاده، آن را از هم جدا نمود. به دليل ريز بودن جثه اكثر حشرات و بندپايان مهم پزشكي، توري‌ها معمولاً در حشره‌شناسي پزشكي ارزش محدودي دارند. با وجود اين، در مورد جمع‌آوري پشه‌ها از طريق حركت جارويي بر روي رويش گياهي و صيد مگس‌هاي تسه‌تسه از روي ميزبانهايشان، از آن‌ها استفاده مي‌شود. هدف صيد، مشخص كننده نوع مناسب توري است. در مورد حشرات مهم پزشكي، كار با كيسه‌هاي توري سفيد راحت تر است، در حالي كه براي جمع‌آوري پروانه‌ها توري سياه طرفدار بيشتري دارد.
وسيله جمع‌آوري مهم ديگر در حشره‌شناسي پزشكي، آسپيراتور است (شكل ۲). اين وسيله كه انواع مختلفي هم دارد، براي جمع‌آوري پشه‌ها و پشه‌خاكي‌ها از اماكن استراحتشان و حتي براي جمع‌آوري اكتوپارازيت‌هايي كه وادار به ترك ميزبانهايشان مي‌شوند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
آسپيراتورها وسايل ساده، ولي مؤثري هستند كه حشرات كوچك را از طريق مكيدن به داخل، صيد مي‌كنند. عمل مكش هوا هم توسط دهان فرد جمع‌آوري كننده و هم با وسايل حبابي شكل پلاستيكي صورت مي‌گيرد. در برخي موارد هم فَن‌هاي كوچكي كه با نيروي باتري كار مي‌كنند، اين عمل را به عهده دارند. ساده‌ترين نوع آسپيراتور، يك لوله شيشه‌اي يا پلاستيكي شفاف به طول حدود ۲۵ سانتيمتر است كه يك توري بر روي يك انتهاي آن قرار گرفته و بر روي توري يك لوله بلند قابل انعطاف متصل شده است. انتهاي ديگر لوله پلاستيكي قابل انعطاف در دهان فرد جمع‌آوري كننده قرار مي‌گيرد و با عمل مكش هوا، حشرات را مي‌توان به سادگي درون لوله شيشه‌اي كشيد. 
نوع ديگر آسپيراتور داراي يك قسمت شيشه‌اي يا لوله پلاستيكي به طول حدود ۱۵-۱۰ سانتيمتر است كه دو انتهاي آن توسط يك درپوش مسدود شده‌اند. يك لوله شيشه‌اي باريك كه در هر دو انتها باز است از اين درپوش عبور داده مي‌شود. در كنار اين لوله يك لوله پلاستيكي وجود دارد و حشرات از طريق انتهاي لوله باريك ديگري وارد محفظه مي‌شوند. يك تكه توري كه روي انتهاي داخلي لوله مكش قرار دارد، جلوي ورود نمونه‌ها را از محفظه به داخل حلق فرد جمع‌آوري كننده مي‌گيرد. 
بسياري از حشرات مهم پزشكي را مي‌توان حتي بدون استفاده از توري يا آسپيراتور و از طريق قرار دادن يك لوله آزمايش بدون لبه بر روي آنها كه در حال استراحت يا خونخواري هستند، صيد نمود. لوله‌ها يا ويال‌هاي داراي اندازه و شكل مختلف براي اين كار مناسب هستند. 
حشرات كوچك مثل پشه‌خاكي‌ها و ميدج‌هاي Culocoides را مي‌توان از طريق الكتريسيته ساكن كه در لوله‌هاي پلاستيكي ايجاد مي‌شود، به آنها چسباند و جمع‌آوري نمود؛ به ويژه اين كار را مي‌توان با لوله‌هاي ساخته شده از جنس پلي استيرن شفاف به خوبي انجام داد.
كشتن و نگهداري نمونه‌ها
مهمترين نكته‌اي كه بايد در حين كشتن و نگهداري نمونه مد نظر داشت، ويژگي‌هايي است كه براي تشخيص آن به كار مي‌روند. عدم توجه به اين نكته در هر يك از مراحل اوليه مي‌تواند تعداد زيادي از نمونه‌هايي را كه به دقت جمع‌آوري شده‌اند، غير قابل استفاده سازد. به عنوان مثال، پشه‌ها نبايد در مايعات نگهداري شوند و يا توسط آنها جمع‌آوري گردند؛ زيرا فلس‌هايي را كه بدن و بال‌هايشان را پوشانده از دست خواهند داد و اين كار، تشخيص آنها را تقريباً غير ممكن مي‌سازد. همچنين كيفيت نمونه در بسياري از حشرات و ساير بندپايان در صورتي كه گذاشته شوند تا بميرند، پايين خواهد آمد. براي شناسايي يا ذخيره طولاني مدت به صورت نمونه‌هاي مورد استفاده در شناسايي ساير نمونه‌ها (نمونه‌هاي مرجع)، بايد آنها را از طريق تماس دادن با يكي از تركيبات كشندة استاندارد، كشت. اين مواد شامل استات اتيل، اتر، تتراكلرواتان و كلروفرم هستند كه مي‌توان آنها را روي يك تكه پنبه ريخت و پنبه آغشته را به همراه نمونه در يك بطري يا لوله شيشه‌اي گذاشت. حشرات را مي‌توان از طريق سرما دادن (فريز كردن) نيز كشت (اگر چنين امكاناتي در شرايط صحرايي وجود داشته باشد). همچنين به عنوان آخرين راهكار مي‌توان نمونه‌ها را از طريق تماس با دود سيگار كشت، اما توجه داشته باشيد در اين روش، لوازم به دود سيگار آلوده مي‌شوندو براي جمع‌آوري‌هاي بعدي حشرات به صورت زنده، بايد اين نكته را مد نظر داشت. راه ديگر براي كشتن نمونه‌ها، استفاده از گرماي شديد نور آفتاب است. لاروها را مي‌توان با انداختن در الكل كشت. افراد بالغ بندپايان كوچك را نيز مي‌توان در الكل يا به صورت مونته در لام نگهداري نمود. لاروهاي بزرگ دوبالان (مثل لارو مگس‌هاي موسيده يا كاليفوريده) را به به خوبي در آب جوش مي‌توان كشت. نمونه‌ها در آب جوش شكل خود را حفظ مي‌كنند و چروكيده نمي‌شوند. بخار حاصل از مايعات كشنده بر روي ديواره‌هاي بطري‌ها و لوله‌هاي مرگ، به ويژه در شرايط گرم نواحي گرمسيري، باقي مي‌ماند و رعايت اين نكته مهم است كه نمونه‌ها به محض مردن بايد براي سوزن زدن از شيشه مرگ خارج شوند. نمونه‌ها بايد بلافاصله پس از مرگ، اندازه‌گيري و سوزن زده شوند و يا به روش ديگري ذخيره گردند تا از چروكيده و يا شكننده شدن زياد آنها جلوگيري به عمل آيد. اين عمل به ويژه در مورد هر نمونه‌اي كه در معرض كلروفرم قرار گرفته، بايد انجام شود؛ ‌چون اين ماده كشنده به سرعت بدن حشرات را سفت و شكننده مي‌سازد. 
سه روش اساسي نگهداري كه به صورت عمومي مورد استفاده‌اند، عبارتند از: خشك، غوطه‌ور در مايع و مونته در لام.
نگهداري به صورت خشك، براي چندين گروه از بندپايان ناقل (پشه‌ها، مگس‌هاي سياه، مگس‌هاي اسب و مگس‌هاي وزوزو -blowfly-) مطلوب و در برخي موارد ضروري است. اسكلت خارجي سخت بدن آنها اغلب ويژگي‌هاي مرفولوژيكي خارجي خود را حفظ مي‌كند و اين حشرات معمولاً به صورت سوزن زده شده نگهداري مي‌شوند. نمونه‌هاي بزرگ (مثل مگس اسب جنس Tabanus) را مي‌توان مستقيماً با روش‌هاي بالا مونته كرد، اما در مورد نمونه‌هاي كوچك لازم است كه اول روي يك سوزن بسيار ريز سوزن زده شوند و سپس بر روي پايه قرار گيرند. يعني نمونه‌هايي كه با سوزن‌هاي بسيار ريز سوزن زده شده اند؛ روي قطعات كوچكي از موادي از قبيل پلي‌اورتان مونته مي‌شوند و سپس اين قطعات روي يك سوزن حمل كننده بلند فيكس مي‌شوند (شكل ۳). براي جلوگيري از خطر آسيب ديدن و شكستن، نمونه بايد در نزديكي وسط سوزن بسيار ريز فيكس شود. گاهي اوقات ديده مي‌شود كه براي مونته نمونه ابتدا سوزن بسيار ريز از پايه بلند عبور داده مي‌شود و سپس نمونه به صورت اريب روي گوشه سوزن بسيار ريز قرار مي‌گيرد. از اين روش هرگز نبايد استفاده شود. ميكروسوزن‌هاي استيل ضد زنگ در چندين اندازه و قطر مختلف، براي نمونه‌هاي با اندازه‌هاي مختلف ساخته شده‌اند. كار با چنين سوزن‌هايي توسط پنس انجام مي‌شود. روش مورد استفاده براي نمونه‌هاي كوچك، چسباندن آنها به قطعات كارت است. از به كار بردن سلولوئيد و يا ساير مواد بايد خودداري شود، چرا كه نمونه‌ها اغلب پس از خشك شدن ماده چسبدار از بين مي‌روند. 
نگهداري به صورت مرطوب، براي بسياري از بندپايان مهم پزشكي لازم است و براي حشرات در مرحله لاروي متداول مي‌باشد. بعضي از حشرات بالغ (مثل اكتوپارازيت هايي از قبيل كك‌ها و شپش‌ها) و كنه‌ها به اين روش نگهداري مي‌شوند. در اين روش، نمونه‌ها بايد در يك مايع كه از متلاشي شدن آنها جلوگيري مي‌كند (اتيل الكل يا اتانول) قرار داده مي‌شوند. از ساير مايعات نگهدارنده مي‌توان به فرمالين و متيل الكل (متانول) اشاره كرد. با وجود اين، اولي رنگ نمونه‌ها را تغيير مي‌دهد و دومي آنها را ترد و شكننده مي‌سازد. با گذشت زمان، همه مايعات نگهدارنده باعث سفيد و بي‌رنگ شدن نمونه‌ها مي‌شوند؛ اما نگهداري آنها در تاريكي، روند اين كار را كند مي‌سازد. بسياري از انواع لوله‌ها يا ويال‌ها، براي نگهداري نمونه‌ها در اتانول مناسب هستند، اما اين ماده از همه ظروف تبخير مي‌شود؛ حتي اگر درب آن بسته شده و يا يك چوب پنبه در درب آن قرار گرفته باشد. بنابراين، بايد ويال‌ها و لوله‌ها براي امنيت در داخل يكسري جارهاي بزرگتر كه با الكل پر شده و درب آنها كاملاً ‌بسته و درزگيري شده، قرار داده شوند (شكل ۴). 
تعدادي از بندپايان مهم پزشكي از قبيل: ميدج‌ها، پشه‌خاكي‌ها، كك‌ها و مايت‌ها بايد براي شناسايي و نگهداري طولاني مدت پس از شناسايي، به صورت لام‌هاي ميكروسكوپي مونته شوند. با وجود اين، مي‌توان آنها را به صورت موقتي در الكل هم نگهداري كرد. دو نوع اصلي از مواد مونته كننده وجود دارند:
۱٫ موادي كه محيط سازنده آنها آب است؛ مثل محيط‌هاي برلز و پوري. 
۲٫ موادي كه محيط سازنده آنها حلال آلي است؛ مانند كانادا بالزام و اوپارال. 
مواد مونته كننده، از نظر شاخص‌هاي انكسار نور تفاوت دارند. بدين معني كه برخي از آنها براي يك گروه از بندپايان، مناسبتر از گروه ديگر هستند. روش‌هاي مونته و تكنيك‌هاي مناسب براي هر گروه در بخش مربوط به هر يك توضيح داده شده‌اند. در صورت مونته نمونه در وضعيت و حالت صحيح، مي‌توان آن را در راحت‌ترين حالت ممكن و با حداقل اتلاف وقت مطالعه كرد و تشخيص داد. 
مراقبت از كلكسيون‌هاي حاوي حشرات سوزن زده شده در برابر آفات و قارچ‌ها، به ويژه در نواحي گرمسيري ممكن است كار مشكلي باشد. براي اين كار بايد مراحلي طي شود كه اولين آنها مطمئن شدن از نگهداري نمونه‌ها در جعبه‌هايي است كه تا حد امكان در برابر نفوذ هوا عايق باشند. بدين منظور جعبه‌هاي مخصوصي ساخته شده‌اند كه توصيه مي‌كنيم از آنها استفاده گردد. كيپ بودن درب اين جعبه‌ها، مانع از ورود آفات به داخل جعبه و از بين رفتن نمونه‌ها مي‌شود. آغشتن جعبه با قارچ‌كش (مثل مرتيولات) معمولاً براي جلوگيري از كپك زدن نمونه كافي است، اما براي حفاظت بيشتر در مكان‌هاي به شدت نمور و مرطوب، هر جعبه نگهداري را مي‌توان به صورت محكم و كاملاً عايق، در يك جعبه پلاستيكي حاوي مقداري سيليكاژل پيچيد. يك حشره‌كش (از قبيل ديكلرووس) كه در جعبه‌اي در داخل يك بلوك پلاستيكي كه در قسمتي از جعبه ثابت شده، پاشيده مي‌شود؛ مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. اما اين كار بايد به صورت مرتب تكرار گردد.
اطلاعات مربوط به نمونه
نمونه‌هاي فاقد برچسب ارزشي ندارند. بنابراين هر نمونه بايد داراي برچسب‌هايي كه اطلاعات مربوط به محل و زمان صيد نمونه،‌ و ميزبان (در مورد اكتوپارازيت‌ها) در آن درج شده،‌ باشد.
اطلاعات جغرافيايي، بايد شامل كشور، بخش كشور (استان، ‌ناحيه يا شهرستان)، جهت‌يابي با ذكر خصوصياتي از قبيل نام روستا، رودخانه، ارتفاع محل و … باشد. 
اطلاعات برچسب بايد ارائه كننده تاريخ صيد بر حسب روز، و همراه نمونه باشند. يعني به سوزني كه نمونه خشك مونته شده به آن متصل است، الصاق گردند؛ يا در زير ويال‌ها (در مورد نمونه‌هايي كه به صورت مايع نگهداري مي‌شوند) قرار گيرند و اگر نمونه‌ها به صورت لام ميكروسكوپي مونته شده باشند، به لام‌ها چسبانده مي‌شوند. 
ارسال نمونه‌ها از طريق پست
در صورتي كه براي تشخيص نمونه نياز به يك متخصص باشد، و يا براي ساير مقاصد، از قبيل ارسال نمونه براي قرار گرفتن در يك كلكسيون مرجع، مي‌خواهيد آن را از طريق پست ارسال نماييد؛ نياز به بسته‌بندي خاصي مي‌باشد. متأسفانه بسياري از نمونه‌ها به صورت شكسته شده يا با خسارت‌هاي غير قابل جبران به مقصد مي‌رسند. اين امر تقريباً بيشتر به خاطر بسته‌بندي نادرست و ضعيف آنها مي‌باشد، تا به خاطر اهمال و بي‌دقتي در سرويس‌هاي پستي. از خسارت ديدن نمونه مي‌توان با رعايت احتياطات ساده‌اي جلوگيري به عمل آورد. 
نمونه‌هاي موجود در مايعات بايد در داخل ويال‌هاي پلاستيكي يا شيشه‌اي كه داراي يك درب پيچ‌دار هستند، ارسال شوند (مثلاً لوله‌هايي كه در كشت انگل و ميكروبيولوژي كاربرد دارند)، و نبايد در لوله‌هايي كه با چوب پنبه يا قطعات پلاستيكي مسدود شده‌اند، قرار گيرند. در صورتي كه ويال‌هاي شيشه‌اي به دقت بسته‌بندي شوند، امنيت آنها به اندازه انواع پلاستيكي است، اما از هر نوعي كه استفاده مي‌شود، درپوش‌هايشان بايد با چسب بسته شوند، تا خطر تراوش مايع و خشك شدن محتويات لوله كاهش يابد. از ظروف چوبي توخالي موجود در بازار مي‌توان براي پست كردن ويال‌هاي با اندازه‌هاي مختلف، استفاده نمود. هر ويال بايد در داخل اين لوله‌ها با نوارهاي دستمال كاغذي كه در اطراف آن چپانده مي‌شود، در جاي خودش فيكس شود تا نمونه‌ها در حين انتقال تكان نخورند و بدن آنها متلاشي نشود. 
براي ارسال پستي حشراتي كه به صورت خشك سوزن زده شده‌اند، بايد آنها را در يك جعبه محكم و تانشو، لاستيكي يا چوبي كه آن هم به نوبه خود در يك كارتن بزرگتر قرار مي‌گيرد، بسته‌بندي كرد. تقريباً همه خسارتي كه به نمونه‌هاي سوزن زده شده در پست وارد مي‌شود، در اثر فقدان يا ضخامت كم و ناكافي بسته‌بندي اطراف آن‌ها و جعبه محتوي نمونه مي‌باشد. حداقل ضخامت ۸ سانتيمتر از ماده بسته‌بندي نرم (مثل پلاستيك حباب‌دار)، يا پشم چوب بايد در اطراف هر سطحي حتي يك جعبه نمونه كوچك، و بيشتر براي جعبه‌هاي ذخيره بزرگ مورد استفاده قرار گيرد. فضاي بين نمونه‌هايي كه به صورت سوزن زده شده ارسال مي‌شوند، بايد طوري تنظيم شود كه اگر نمونه‌ها به صورت تصادفي در حين حمل و نقل بچرخند، با يكديگر برخورد نكنند. يك قطعه پنبه بايد در گوشه جعبه قرار داده شود تا قطعات شكسته شده بدن نمونه‌ها در آن گير كنند و به بقيه صدمه نزنند. 
محتويات بسته ارسال شده، به صورت متداول روي سطح خارجي آن يا روي هر فرم لازم به صورت “ نمونه براي مطالعه علمي؛ فاقد ارزش تجاري” بايد نوشته شود. اين كار باعث مي‌شود كه در موقع بازرسي گمرك، جعبه را باز نكنند و محتويات آن آسيب نبيند. 
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگی بشر را چیزی جز مکانیزم حرکتی ( دینامیک) و الگوهای ثابت و بی حرکت(ایستاتیک) تشکیل نمی دهد.در ابتدای زندگی بشر امکان اکتشاف قوانین از لابلای حوادث زندگی روزمره او وجود نداشته است. شاید خود او نیز از حضور چنین قوانینی در زندگی اش که معیشت او را امکان پذیر ساخته بی خبر بوده است و هر رویداد و حادثه ای را امری طبیعی می پنداشت و هیچ وقت کشش و جاذبه ای برای کشف علت و معلول نداشته است

فیزیک حقیقت علت و معلول جهان هستی را تشکیل می دهد. شاید در ابتدا با شنیدن لفظ ان مفاهیمی مانند مسائل پیچیده و یا قانون ساده گرانش زمین و سیب نیوتن در ذهن همگی تداعی شود. اما چنین نیست! دنیایست پیچیده از کلیه حوادثی که دانستن هر یک از انها زمینه ای برای شکر گذاری هر چه بیشتر خالق منان را فراهم می سازد.

شصت سال فیزیک ایران

استاد دکتر محمود حسابی تنها شاگرد ایرانی پروفسور انیشتین بوده و در طول زندگی با دانشمندان طراز اول جهان نظیر شرودینگر- بورن- فرمی- دیراک- بور و… و با فلاسفه و ادبایی همچون اندره ژید- برتراند راسل و.. تبادل نظر داشته اند. ایشان از سوی جامعه علمی و جهانی به عنوان (مرد اول علمی جهان) بر گزیده شدند و در کنگره شصت سال فیزیک در ایران ملقب به پدر فیزیک ایران گردیدند.

ذرات بینهایت

در زمینه تحقیق علمی ۲۵ مقاله رساله و کتاب از استاد به چاپ رسیده است.تئوری بینهایت بودن ذرات ایشان در میان دانشمندان و فیزیکدانان جهان شناخته شده است.

نشان (اومیسیه دو لالژیون دونور) و همچنین نشان (کو ماندور دو لایژیون دو نور) بزرگترین نشان های کشور فرانسه به ایشان اهدا گردید.

تاریخچه علم فیزیک

فیزیکدانان تا اغاز سده نونزدهم میلادی( حدود سال ۱۲۸۰ هجری شمسی) توانسته بودند برای بسیاری از پدیده های طبیعی توجیه های قانع کنندهای ارائه کنند. مجموعه قانون ها و نظریه های تدوین شده تا ان زمان را فیزیک کلاسیک می نامند. این مجموعه از قانونها امروزه هم در بسیاری از مورد ها برای توجیه پدیده های طبیعی مورد استفاده قرارمی گیرد. 

در سالهای پایانی سده نوزدهم میلادی پدیده هایی مشاهده شدند که با فیزیک کلاسیک قابل تو جیه نبو دند. فیزیکدانان در دهه های نخست سده بیستم میلادی این پدیده ها را به کمک نظریه های جدیدی که در فیزیک کلاسیک مطرح نبو دند تو جیه کردند. مجموعه این نظریه ها و قانون های مربوط به انها امروزه به نام فیزیک جدید یا نوین شناخته می شود.

نسبیت و کوانتوم


مبنا و شالوده فیزیک جدید را نسبیت و کوانتوم تشکیل می دهد. نسبیت مربوط به مطالعه پدیده ها در سرعت های بسیار بالا و نزدیک به سرعت نور است. و رفتار مواد را از دید ماکروسکوپیک مد نظر قرار می دهد.

کوانتوم نیز به بررسی پدیده ها در مقیاسهای کوچک و ذرات بنیادین و یا به عبارتی رفتار میکروسکوپیکی مواد می پردازد.

نظریه های نسبیت و کوانتوم هر دو طی بیست و پنج سال اول سده بیستم مطرح شدند. پایه گذار نظریه نسبیت البرت انیشتین بودو نظریه کوانتومی بودن ذرات نتیجه پژوهش های بسیاری از جمله انیشتین- بور شروندینگر- هایز بنرگ- دیراک- پائولی و… بوده است.

نظریه کوانتومی

در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی پنج سال قبل از ان که انیشتین نظریه نسبیت را پیشنهاد کند ماکس پلانک نظریه ای ارائه داد که در ان زمان تاثیر شگرف ان بر تحول های بعدی چندان اشکار نبود. نظریه کوانتومی که توسط پلانک ارائه شد نخستین نظریه از زنجیره نظریه هایست که مبانی مکانیک کوانتومی را تشتیل می دهد.پلانک این نظریه را برای تو جیه نتیجه های تجربی مر بوط به تابش مو ج های الکترو مغناطیسی از اجسام ارائه داد. شایان ذکر است که این تجربه ها قابل توجیه با قانونهای فیزیک کلاسیک نبود.

الکترومغناطیس- سابقه تاریخی

مبدا علم الکتریسیته به مشاهده معروف THALES OF MILETUS در ۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد. در ازمایشگاه تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده های کاه را می رباید. از طرف دیگرمبدا علم مظناطیس به مشاهده این واقعیت برمی گردد که بعضی سنگها ( یعنی سنگهای ماگنیتیت) به طور طبیعی اهن را جذب می کنند. در سال ۱۸۲۰ هانس کریسنیان اورستد مشاهده کرد که جریان الکتریکی در یک سیستم می تواند عقربه قطب نمای مغناطیس را تحت تاثیر قرار دهد. 

بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهندگان که مهمترین انان مایکل فاراده بود تکامل یافت. جیمز کلرک مالسول قوانین الکترومغناطیس را به شکلی که امروزه می شناسیم دراورد. معادلات ماکسول همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که قوانین حرکت و گرانش نیوتن در مکانیک دارا هستند

اپتیک

ماکسول چنین نتیجه گرفت که ماهیت نور الکترومغناطیس است و سرعت ان را می توان با اندازگیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیسی کرد. از این رو اپتیک با الکتریسیته و مغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کرد.

داستان ادامه دارد؟!!

تکامل الکترو مغناطیس کلاسیک به ماکسول ختم نشد. فیزیکدانان انگلیسی لایور هوی ساید و به ویژه فی زیکدانان هلندی در پالایش نظریه ماکسول مشارکت اساسی داشتند.

حسادت!

هاینریش هرتز بیست سال و اندی پس از انکه نظریه خود را مطرح کرد گام موثری به جلو برداشت. وی امواج ماکسولی الکترو مغناطیسیی را از نوعی که اکنون امواج کوتاه رادیویی می نامیم در ازمایشگاه تولید کرد. مارکونی و دیگران کاربرد علمی امواج الکترو مغناطیسی ماکسول و هرتز را مورد استفاده قرار دادند.

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳    کد محصول : ۱۵۹۵۶    حجم فایل : ۲۲۷ کیلوبایت   

آزمایشگاه مدار

آشنایی با انواع ولتاژ و جریان AC

قوانین کریشهف

تونن – نورتن

آشنایی با اسکوپ

تأثیرات فرکانس

اندازه گیری های خازن

… به همراه تمرینات عملی و کاربردی

 • بازدید : 194 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۲    کد محصول : ۱۳۹۶۲    حجم فایل : ۱۱۶۷ کیلوبایت   

محصول مورد نظر در این طرح محصولات با کاربرد آزمایشگاهی بوده و دارای تنوع شکل می باشند. از محصولات این طرح می توان هاون ، بوته ، نازل و … را نام برد. ظروف چینی آزمایشگاهی تولید شده در این طرح بر اساس مواد کانی غیر فلزی کائولین ، فلدسپات و سیلیس می باشد. همچنین محصولات این طرح دارای لعاب می باشد، لعاب قشر شیشه ای شفاف نازکی است که سطح قطعه را پوشانده و باعث ازدیاد مقاومت مکانیکی ، شیمیایی و الکتریکی گردیده و اثرات و عوامل جوی را کاهش می دهند. ظروف چینی با مصارف آزمایشگاهی از نوع کالای نهایی بوده و مستقیما به مصرف می رسند. ظروف آزمایشگاهی در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی به کار می روند. از نقطه نظر کالاهای جانشین و رقیب برای ظروف چینی با کاربرد آزمایشگاهی ظروف سرامیکی می باشند. مشاهده ادامه مطلب در لینک زیر.


عتیقه زیرخاکی گنج