گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

۱-  آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000

۲-    تعريف پروژه/ مديريت پروژه/ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

۳-    چارچوب دانش مديريت پروژه/ انواع مديريت پروژه/ فرهنگ مديريت پروژه

۴-    مراحل و چرخه حيات پروژه

۵-   سيستمها/ فرهنگ و انواع ساختار سازماني

تعاريف:

       استاندارد:

مدرك شناحته شده توسط مؤسسه‌اي شناخته ‌شده براي استفاده مكرر و عمومي از راهنما و مشخصات يك محصول و قوانين مندرج در آن مدرك ( مقبوليت عامه)

– قانون:

مدارك تأييد ‌شده‌اي حاوي مشخصات محصول، فرآيند يا خدمتي همراه با قيود اجرائي و اداري لازم  (تبديل‌يافته استاندارد)

 – استانداردهاي مديريت پروژه:

British Standard- 6079, ISO 10006- 10007, APMI 2000, PMBOK 2000

 – پروژه:

مجموعه تلاشهاي موقتي براي تحقق يك تعهد و تقبل ايجاد يك محصول و ارائه خدمات مشخص

 – مشخصات اصلي پروژه:

يكتائي بودن، موقتي بودن، تفصيل فزاينده

 – مديريت پروژه:

 

بكارگيري دانش،‌ مهارتها،‌ ابزار و تكنيك‌هاي لازم در اداره جريان فعاليت‌ها به منظور رفع نيازهاي پروژه از طريق فرآيندهاي آغازين، برنامه‌ريزي، اجرائي كنترلي و اختتامي است.

      امروزه فعاليت‌هاي عمده و اصلي غالباٌ توسط سازمانها و مؤسسات در دو قالب ” عمليات دوره‌اي و مداوم” و ” پروژه” اجرا مي‌شوند. اين دو قالب داراي مشخصات مشتركي هستند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

·       ·       فعاليت‌هاي عمده و اصلي آنها توسط نيروهاي متخصص اجرا مي‌شوند

·       ·       انجام فعاليت‌هاي عمده با محدوديت استفاده از منابع كاري همراه است.

·       فعاليت‌هاي عمده و اصلي ابتدا برنامه‌ريزي مي‌شوند، سپس به اجرا گذاشته‌ شده و تا پايان كار به صورت مداوم كنترل مي‌گردند


عتیقه زیرخاکی گنج