گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۰    کد محصول : ۱۱۸۵۸    حجم فایل : ۸۸۰ کیلوبایت   

این جزوه  در طی ده فصل به تشریح جامعه شناسی آموزش و پرورش پرداخته است.

جزوه حاضر یک منبع مناسب برای دانشجویان علوم تربیتی می باشد. هدف کلی این جزوه، آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با ضرورت و اهمیت جامعه شناسی در آموزش و پرورش و اهمیت آن در نظام آموزشی است.

مطالب به گونه ای عنوان شده اند که یک دانشجو به طور کامل هدف از مطالعه این درس را بفهمد تا بتواند در آینده عضوی کارآمد در نظام آموزش و پرورش باشد.

بدیهی است که آموزش و پرورش یک پدیده اجتماعی است و یکی از نهادهای اجتماعی اصلی در هر کشوری است.

در این پاورپوینت جامعه شناسی و اهمیت و کاربرد های آن در آموزش و پرورش از منظر های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است و منبع مناسبی برای تدریس است.

 

  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
Øمقدمه
Øکارکردهای جامعه شناسی
Øجامعه شناسی آموزش و پرورش
Øظهور و رشد جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øدلایل افزایش محبوبیت و رشد جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øقلمرو جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øنقش های عمده ی جامعه شناسی آموزش و پرورش
Øنتیجه گیری
Øمنابع

در ابتدای قرن بیستم، علاقه زیادی برای توسعه ی شاخه ی جدیدی از جامعه شناسی به نام جامعه شناسی پرورشی به وجود آمد. به این ترتیب پیدایش اصطلاح جامع شناسی پرورشی به اوایل قرن گذشته بر می گردد.

وارد از بنیانگذاران جامعه شناسی آمریکا و اولین رئیس انجمن جامعه شناسی این کشور معتقد بود که آموزش و پرورش منبع اصلی ترقی آدمی و عامل عمده ی تغییر در اوست و می تواند تعهد اخلاقی و رشد شناختی برای نیل به جامعه ی بهتر را سبب شود.

بدین ترتیب تمرکز اصلی جامعه شناسی پرورشی بر موضوعات کاربردی و ارئه ی سیاست ها و توصیه های عملی بوده است.

  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

دانلودفایل تحقیق  رویکردهای آموزش و پرورش درعصرحاضر

بدون ترديد در آستانه قرن بيست و يکم نظام آموزش و پرورش با مشکلات متعدد و اضطراب بسياري بويژه در ارتباط با جامعه، اقتصاد و فرهنگ روبروست. در زمان ما در کلي ترين تقسيم بندي ها رويکرد های متفاوتی را مي توان در سياستهاي آموزش و پرورش کشورها مشاهده نمود.

رويکرد نخست هدف از آموزش و پرورش و فرايند ياددهي و يادگيري را در محدوده
دست يابي به نتايج و بهره دهي بهتر و قابل سنجش در کار آموزش و پرورش، از راه علمي کردن هرچه بيشتر مباني آن مي داند. در اين گزينش سعي مي شود آموزش و پرورش هرچه بيشتر به علوم تجربي نزديک شود و در اين ميان نسل جديد به منزله ابزاري براي تامين اهداف از پيش تعيين شده جامعه پرورش يابند. (دلورز
،۱۳۸۰،به نقل ازافتخارزاده ص۲۷)

اما در رويکرد دوم: هدف نظام آموزش و پرورش دست يابي به شناختي کلي از انسان به عنوان يک واحد زيستي، رواني- اجتماعي- تاريخي و در حال رشد است که تماميت خويش را زماني تحقق مي دهد که همه ابعاد او از نظر جسمي، ذهني، عاطفي ، اخلاقي و … به طور يکپارچه مورد توجه قرارگيرد.


عتیقه زیرخاکی گنج