گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 225 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق دارو-خرید اینترنتی تحقیق دارو-دانلود رایگان مقاله دارو-تحقیق دارو

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
سير تحولي 
عبارت شيمي درماني در سال ۱۹۱۳ توسط “پل ارليش” پدر شيمي درماني نوين بکار برده شد. اين جمله مشهور اوست که:
“داروها اثر نخواهند گذاشت، مگر اين که اتصال يافته باشند.”
در سال ۱۹۷۵ “فرد اچ. هامن” اين جمله را تغيير داده و به صورت جمله مثبت بيان کرد:
“داروها اثر مي‌کنند، زيرا اتصال مي‌يابند.”
سينتيک داروها در ارتباط با بيماري 
درمان دارويي آنژين صدري قفسه سينه 
نيتراتها و بلوک کننده هاي کانال کلسيم.
نيتراتها:
o مکانيسم:موجب شل شدن عضلات صاف احتمالا در اثر آزاد شدن گروه اکسيد نيتريک (NO) مي‌شود. 
o جذب:دارو ممکن است سريع و کوتاه العمل (زير زباني) در عرض ۳۰-۱۵ دقيقه ، متوسط (خوراکي يا دهاني) در عرض ۴-۲ ساعت ، يا طويل العمل (ترانس درمال يا جلدي) در عرض ۸-۴ ساعت باشد.
o دفع:داروهاي فعال و سه گروه بسرعت در کبد و جاي ديگر متابوليزه شده و نيمه عمر آنها ، ۸-۲ دقيقه است.
بلوک کننده هاي کانال کلسيمي:
o مکانيسم:بطور مستقيم موجب اشباع محيطي عروق و کاهش ميزان ورودي کلسيم فعال‌کننده به داخل عضله صاف و سلولهاي قلبي مي‌شود. اين داروها از روده جذب مي‌شوند و توسط کليه دفع مي‌شوند. 
آنتي بيوتيکها 
مکانيسم:در اصل با مهار مرحله‌اي از سنتز ديواره سلولي باکتري (و نه غشا سلولي) عمل کرده که منجر به انهدام خود به خود با کتري مي‌گردند.
جذب:تعدادي از آنتي بيوتيکها توسط اسيد معده تجزيه مي‌گردند و آنتي بيوتيکهاي مقاوم به اسيد در روده بوسيله غذاها جذب مي‌شوند.
دفع:در صفرا و ادرار ترشح مي‌شوند. 
سرطان 
مکانيسم:اغلب ، عوامل ضد سرطان از راه تداخل با متابوليسم اسيد نوکلئيک DNA با سنتز زيستي تداخل مي‌يابند. اثر آنها در يک يا چند مرحله از چرخه سلولي بروز مي‌نمايد. 
سينتيک داروها 
جذب و دفع و مدت اثر داروهاي متنوع ، مختلف است و بيشتر از طريق ادرار دفع مي‌شوند. 
داروهاي خواب آور و کاهنده اضطراب 
مکانيسم:داروهاي مورد استفاده ، در محل کانالهاي کلريد در غشا نروني متصل مي‌شوند که موجب افزايش جريان کلريد و هيپرپلاريزه شدن نرون مي‌گردد.
جذب:جذب دارو از طريق عضلاني نامنظم بوده و مشخص نيست و سرعت جذب ، عامل تعيين کننده شروع عمل داروهاست.
دفع:از طريق متابوليسم کبدي ، دفع صورت گرفته و نيمه عمر داروها در بيماران کبدي طولاني مي‌شود. 
داروهاي بيماريهاي گوارشي 
مکانيسم:آنتي اسيدها ، PH معده و قسمت فوقاني دوازدهه را افزايش مي‌دهند.
جذب:جذب اين داروها از دستگاه گوارشي ، %۶۰-۵۰ مي‌باشد.
دفع:از طريق کليه صورت مي‌گيرد. 
داروهاي بيماريهاي پوستي 
مکانيسم:ترکيبات مورد استفاده ، مقدار آب لايه شاخي را از طريق تشکيل لايه‌اي انسدادي که از دفع آب جلوگيري به عمل مي‌آورد، افزايش مي‌دهد و باعث نرم شدن پوست شده و پوسته‌ريزي و ترک ترک شدن را کاهش مي‌دهد

عتیقه زیرخاکی گنج