گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهميت فولاد  در تمدن بشري و نقش ويژه آن در صنعت، کشاورزی و زمينه هاي گوناگون زندگي كنوني بر كسي پوشيده نيست. امروزه بخش اعظمي از تجهيزات بيمارستاني، وسايل، ابزار و دستگاه هاي پزشكي، دندان پزشكي و آزمایشگاهی هاي تشخيص طبي با استفاده از انواع آلياژ هاي فولادي ساخته مي شود. از سوي ديگر برخي از انواع فولاد زنگ  نزن هم به عنوان بيو مواد فلزي در پزشكي و دندان پزشكي مصرف مي شود. در واقع، از ميان انواع فولاد هاي موجود، آلياژ فولاد زنگ نزن براي استفاده در کاربرد هاي پزشكي مناسب تشخيص داده شده است. نوعي از اين گروه براي تهيه كاشتني ها  ، وسايل تثبيت شكست داخلي  ، پيچ ها و سيم ها    و صفحه شكسته بندي   در پزشكي و ساخت و تهيه سيم هاي ارتودونسي  ، ابزار هاي معالجه ريشه   دندان مثل سوهان سوزني و برقو  ، كاشتني دنداني  و تاج يا روكش پيش ساخته  در دندان پزشكي مصرف مي شوند
فولاد زنگ نزن همچنين به طور گسترده اي در كاربرد هاي پزشكي و دندان پزشكي نظير توليد ابزارها و وسايل دنداني همچون تيغ چاقوي جراحي  ، انبر جراحي  و گيره هاي دندان مصنوعي   مصرف مي شوند.
فولاد ها در گستره ي وسيعي از تركيب شيميايي در دسترس مي باشند كه هر يك خواص ويژه اي دارند و براي كاربرد خاصي طراحي و تهيه شده اند. يكي از دلايلي كه سبب شده تا آلياژ هاي فولادي از نظر مصرف تا به اين حد عموميت و گسترش پيدا كنند اين است كه محدوده ي خواص مكانيكي كه فقط با تغيير اندكي در تركيب شيميايي پديد مي آيد، گسترده و وسيع است.
قبل از معرفي فولاد زنگ نزن به دندان پزشكي در دهه ۱۹۳۰ ميلادي و مطرح شدن كاربرد هاي آن، تنها ماده اي كه مشخص گرديده بود مقاومت خوردگي كافي دارد، طلا بود. فولاد زنگ نزن استحكام كششي  بالايي دارد و به شكل فنر (سيم انعطاف پذير و كشسان) در وسايل ارتودونسي متحرك  بكار مي رود. اين آلياژ همچنين در وسايل ثابت  براي ساخت نوار  ، براكت  و سيم آرك  معروف است. سيم ارتودونسي از آلياژي ساخته مي شود كه با نام فولاد زنگ‌نزن آستنيتي  پايدار شده است.آلياژ ديگري كه براي تهيه سيم ارتودونسي بكار مي رود، فولاد زنگ نزن آستنيتي پايدار شده  است]۲۳[.
اولين فولادي كه براي تهيه كاشتني بدون مورد استفاده قرار گرفت، آلياژ فولاد ۱۸ درصد كرُم و ۸  درصد نيكل (نوع ۱۸-۸ و يا در دسته بندي جديد نوع ۳۰۲) بود كه از فولاد واناديم دار مصرفي براي تهيه صفحه شكسته بندي، قوي‌تر و مقاوم خوردگي آن نيز بيشتر بود ]۲۴[.  فولاد واناديم دار به مدت طولاني براي كاربرد هاي كاشتني مصرف نشد زيرا مقاومت خوردگي آن كافي نبود. پس از آن، فولاد زنگ نزن ۱۸ درصد كرُم و ۸ درصد نيكل موليبدن دار معرفي شد كه به منظور اصلاح مقاومت  در برابر خوردگي در آب‌نمك، حاوي موليبدن بود. اين آلياژ با نام فولاد زنگ نزن ۳۱۶ شناخته شد. در دهه ي ۱۹۵۰، كربن فولاد زنگ نزن ۳۱۶ از ۰۸/۰ درصد وزني به حداكثر ۰۳/۰ درصد وزني كاهش يافت تا مقاومت خوردگي بهتري در آب‌نمك حاصل شود. اين آلياژ با نام فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال معروف شد ]۲۵[.
اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در آغاز، فولاد ۳۰۲ ، ۳۰۴، نوعي فولاد ۱۸-۸  موليبدن دار و فولاد ۳۱۶، مورد استفاده قرار گرفت. اما اغلب اوقات مشكلاتي به دليل عملكرد غير قابل قبول اين آلياژ به ويژه از نظر حساس شدن اجزاء ساخته شده از فولاد زنگ نزن ۳۱۶ پديد آمد. از نيمه دهه ي ميلادي، بهبود و اصلاحي در قابليت اطمينان فولادهاي زنگ‌نزن براي استفاده در تعويض مفصل ران كامل حاصل شد. اين بهبود كيفي از طريق كنترل دقيق‌تر تركيب شيميايي و ريز‌ساختار فولاد بدست آمد. مقدار گوگرد فولاد زنگ‌نزن مصرفي در وسايل ارتوپدي به شدت كاهش داده شد. به اين ترتيب كه از طريق توليد فولاد با فرآيند ذوب تحت خلاء، مقدار گوگرد از ۰۱/۰ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۰۰۲/۰ درصد در سال ۱۹۹۰ رسيد. پس از اصلاحات انجام شده، فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ ال مهمترين فولاد توصيه شده براي كاربرد‌هاي پزشكي بود كه اصلي‌ترين عدم مزيت آن، تمايل اين آلياژ به خوردگي شياري محسوب مي شود. اين آلياژ تحت شرايط خوردگي شياري از استحكام خستگي پاييني برخوردار است و همين امر كاربرد آن را براي تهيه كاشتني تعويض مفصل ران فقط براي بيماران پيرتر، سبك وزن و افرادي كه تحرك كمتري دارند محدود 
مي سازد. البته اصلاحاتي نيز در اين آلياژ ها به كمك نيتروژن و منگنز صورت گرفته است ]۲۶[.
نوعي از فولاد زنگ‌نزن كه ناخالصي بسيار اندكي داشته باشد و سطح نهايي آن نيز رويين باشد براي كاربرد كاشتني در بدن مناسب است. استحكام تسليم فولاد زنگ‌نزن آهنگري شده بيشتر از استحكام فولاد زنگ‌نزن ريختگري است اما استحكام خستگي  آن كمتر از ساير آلياژهاي مناسب براي كاشتن در بدن است. فولاد زنگ‌نزن انعطاف‌پذيري خوبي دارد و به سهولت ماشين‌كاري مي شود و پيشرفت‌هاي اخير، خواص آن را بهبود بخشيده است. به دليل عدم موفقيت طرح‌هاي اوليه، استفاده از فولاد زنگ‌نزن در دهه‌ي اخير به طور پيوسته و به صورت جريان عادي فراگير انجام نگرفته است. فولاد زنگ‌نزن از نظر فرسايش، سازگاري زيستي و عمر خستگي ضعيف‌تر از آلياژهاي جديد و زيست‌سازگاري همچون سوپرالوي‌هاست اما اين آلياژ هنوز هم براي بيماران پير‌تر كه تحرك آنها محدودتر و طول عمر آن ها كوتاه‌تر است به ويژه هنگامي كه هزينه‌هاي اقتصادي عامل مهمي محسوب مي شود مورد توجه است ]۲۲ و ۲۷[. در جدول ۳-۱ مقايسه‌اي بين تركيب شيميايي فولاد زنگ‌نزن و ساير آلياژهاي مصرفي براي ساخت اجزاء پروتز مفصل ران كامل ارائه شده است و در جدول۳-۲ نيز خواص مكانيكي فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ ال و ساير آلياژهايي كه براي ساخت اجزاء پروتز مفصل ران بكار مي روند، ارائه گرديده است.
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرم و شكل دهي فلزات گداخته يا تحت فشار قرار دادن آن‌ها، توسط قالب‌هاي فورج و يا پرس‌هاي هيدروليكي يا پنوماتيك و يا پتك هاي ضربه‌اي را صنعت فورجينگ مي‌نامند. 
اكثر قطعات صنعتي در صنايع مهم مانند ماشين‌سازي، خودروسازي و صنايع نظامي با روش فورج تهيه مي‌شوند. عمليات فورج قطعات را مي‌توان با استفاده از پتك هاي تمام اتوماتيك و  پيشرفته كه قادر است تعداد ضربات لازم و ارتفاع صحيح هر ضربه را كنترل و تنظم نمايد، تعيين نمود. 
در روش فورجينگ (آهنگري) مواد كار با قابليت كوره كري، و در حالت گداخته، فرم لازم را مي‌گيرند. اين قطعات داراي مقاومت و استحكام بيشتري نسبت به قطعات مشابه ماشين‌كاري شده هستند
قابليت كوره‌كاري و فورج قطعات فولادي؟، به مواد آلياژي موجود در آن ها بستگي دارد. هر چه مقدار كربن فولادها كمتر باشد، مي‌توان حرارت شروع آهنگري را افزايش داد.
در پروسه‌ي فورجينگ با افزايش مدقار كربن در فلزات، از قابليت فرم گيري و آهنگري آ‌نها كاسته مي‌شود. همچنين فولادهايي براي عمليات فورج مناسب مي‌باشند كه مقدار فسفر و گوگرد آنها از ۱% بيشتر نباشد و اگر مقدار گوگرد در وفلاد زياد باشد باعث ايجاد شكستگي و ترك‌هايي بر رئي فولاد گداخته مي‌گردد. در ساخت قالب‌هاي فورج از روش‌هاي جديد تكنولوژي ماشين‌كاري و اسپارك استفاده مي‌كنند، به اين شكل كه ابتدا محفظه‌ي قالب‌هاي فورج را با روش سنتي ماشين‌كاري مي‌كنند و اندازه‌ي نهايي را با ساختن الكترودهاي مسي كه شكل و ابعاد دقيق قطعه كار است، با عمليات اسپارك اورژن انجام مي‌دهند. البته مدل‌هاي مسي (الكترودها) با روش كپي كاري گرافيت روي دستگه سه بعدي كپي ساز طراحي و ساخته مي‌شوند كه در بخش‌هاي بعدي كتاب مورد بحث قرار مي‌گيرد. در طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج بايد به قدرت بولك‌ها، اسكلت قالب‌هاي فورج، با توجه به فشار بالا، و مدقار تناژ لازم و نيرويي كه براي توليد به كار مي‌رود، توجه نمود. بلوك‌ها و ساختمان قالب بايد توانايي تحمل فشارهاي عمودي (فشارهاي پرسي) و فشارهاي جانبي (عكس‌العمل داخلي قالب ) را داشته باشند و در به كارگيري فولاد‌هاي آلياژي با استفاده از جداول فولادها ، بهترين انتخاب را انجام داد.
اصول طراحي قالب‌هاي فورج
قالب‌هاي فورج با استفاده از تكنولوژي پيشرفته و محاسبات دقيق و به كارگيري نرم افزارها و تجارب كاربردي طراحي مي‌شوند. 
خاصيت تغيير فرم پذيري قطعات فلزي بر اثر حرارت، فشار و ضربه‌ي قابليت فورجينگ آن‌ها مي‌باشد. فلزاتي مانند فولادها، آلياژهاي مس، آلومينيوم و غيره خصيت اين شكل‌پذيري در پروسه‌ي فورجينگ (آهنگري) را دارند. قطعات فورج كوره‌كاري شده، داراي كيفيت و قدرت بيشتري هستند. در طراحي قالب‌هاي فورج، خواص فيزيكي، تكنولوژيكي، قابليت‌هاي آهنگري و كوره كاري فلزات كه تعيين كننده هستند، بايد در نظر گرفته شوند. 
طراح قالب‌هاي فورج براي پتك‌كاري آلياژهاي مقاوم در برابر دما، بايد توجه ويژه‌اي نسبت به طرح مواد قالب و عمليات ماشين‌كاري و قالب سازي داشته باشد و در پروسه‌ي پتك كاري آلياژها، قالب‌هاي فورج بايد داراي مقاومت، تحمل حرارت بالا و استحكام لازم باشند. 
در طراحي قالب‌هاي فورج، نيازي نيست حفره‌هاي قالب از حفره‌هايي كه براي پتك‌كاري همان شكل از فولاد استفاده مي‌شود، متفاوت باشد. به خاطر لزوم نيروي بيشتر براي پتك‌كاري آلياژهاي ضد حرارت بايد توجه بيشتري به نيروي قالب به منظور جلوگيري از شكستگي معطوف شود. قالب‌هاي اصلي بايد ضخيم‌تر باشند. يا تعداد فرورفتگي‌هايشان كمتر باشد. براي قالب‌هاي بسيار عميق بايد از حلقه‌هاي تكيه‌گاه استفاده شود تا از شكستن قالب جلوگير كند. 
آلياژهاي آهن‌دار در قالب هايي ريخته مي‌شوند كه قبلاً براي قالب گرفتن همان شكل از فولاد Forged steel آهنگري شده استفاده مي‌شد. براي پتك كاري آلياژهاي نيكل‌دار، از قالب‌هاييي كه قبلاً براي فورج فولاد به كار رفته است استفاده نمي‌شود. اين آلياژها نيازمند قالب‌هايي كه قبلاً براي فورج فولاد به كار رفته است استفاده نميشود. اين آلياژها نيازمند قالب‌هاي قوي‌تر هستند. در طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج، كاربرد مستمر و طول عمر قالب يك مشكل بزرگ در پتك‌كاري آلياژهاي ضد حرارت است و اغلب قالب‌ها بايد بعد از كوبيدن حدود ۴۰۰ قطعه مودد بازسازي قرار گيرند. در مقابل، اگر فولاد كربن به همان شكل ريخته شده باشد قالب ها عموماً قبلاز بازسازي اصلي قادر به توليد ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ قطعه، پتك كاري خواهند بود. اين تفاوت مربوط به نيروي بيشتر آلياژهاي ضد حرارت در دماي بالا و تلرانس نزديك‌تري است كه معمولاً براي پتك‌كاري آلياژهاي ضد حرارت لازم است. در نتيجه هر گونه تلاشي صورت مي‌گيرد تا انتخاب مواد قالب درست و سختي و استحكام آن براي طول  عمر قالب بيشتر باشد. 
اكثر قالب‌ها براي پتك‌كاري توسط چكش و ماشين‌هاي پرس از فولاد ابزراي گرم كاري (Hot-work) مانند H13 و H12 و AISI H11 ساخته شده‌اند. ايده‌آل‌ترين طول عمر قالب از قالب‌هايي به دست مي‌آيد كه در اثر عمليات حرارتي صحيح درست شده‌اند و به حداكثر ممكن سختي رسيده‌اند. گر چه گاهي سختي بايد فداي قدرت شود و از احتمال شكستگي قبل از درست شدن قالب جلوگيري شود. براي مثال، در قالب‌گيري پرده‌هاي توربين در يك پرس مكانيكي، سختي قالب فوق ممكن است از HRC 56-47 باشد. براي پتك‌كاري‌هايي كه از حداقل سختي برخومردارند قالب زير در HRC 56-53 در مقابل حرارت عمل آورده مي‌شوند و با افزايش شدت ضربه، ميزان سختي قالب‌ها كاهش مي‌يابد. براي پتك‌كاري در حداكثر سختي حدود HRC 49-47 استفاده مي‌شود. 
در طراحي قالب‌هاي لغزشي بايد فرآيند پروسه‌اي پتك‌كاري پرچ گرم مورد بررسي دقيق قرار گيرد. فرآيند پتك كاري پرچ گرم تنها محدود به س يا ته ميله نيست. به وسيله‌ي اين كار مي‌توان مواد را براي پهن‌سازي در هر نقطه در طول ميله جمع كرد. اين شيوه بخصوص پهن‌سازي كه مي‌تواند روي ميله‌هاي گرد يا كتابي صورت يگرد نيازمند ابزار ويژه‌اي به شكل قالب‌هاي لغزشي است. اين قالب‌ها درچارچوب گيره قالب قرار مي‌گيرند. 
يك نمونه از ترتيب قرارگيري قالب لغزشي در شكل ۱-۲۱ آورده شده است. با اين روش يكي از قالب‌هاي متحرك به طرف قالب ثابت كه قطعه كار را نگه داشته حركت مي‌كند. كوبه (Ram) (قسمتي از پرس كه قسمت بالايي قالب به آن بسته مي‌شود) به آن مي‌خورد و دو قسمت قالب را به درون و هب طرف مقابل دسته حديده فشار مي‌دهد تا به اين ترتيب عمل پرچكاري  (پهن‌سازي) انجام گيرد. عمل لغزش با پشتيباني قالب توس يك قطعه برنجي، تسهيل مي‌شود. قالب‌هاي لغزشي توسط فنر يا كار گذاشتن يك قطعه جديد درون پرچ كننده جمع مي‌شوند. 
آن ها عمر ماتريس را كه در آن قرار دارند افزايش مي دهند. استفاده از روش جاسازي مي تواند هزينه ي توليد را كم كند، يعني چند قالب جدا سازي شده تنها با هزينه ي يك قالب يك تكه ساخته مي شوند. زمان لازم براي تعويض و جاگذاري قطعات قالب كوتاه است، زيرا در حال استفاده از اولين ست (Set) مي توان دومين ست را سرهم كرد. 
در يك قالب چند تكه مي توان پتك كاري دقيق تري نسبت به يك قالب يك تكه انجام داد. 
فولادها با ظرفيت آلياژي بالاتر و سفتي بيشتر مي توانند در قالب هاي جاسايزي استفاده شوند كه هم ايمن تر و هم از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر نسبت قالب هاي يك تكه است. به هر حال در بعضي از كارگاه هاي آهنگري ( فروج كاري) كه در آن بيشتر واحدهاي پتك كاري از دستكاه چكشي كه توسط نيروي جاذبه مي افتد استفاده مي كند، و كاربرد محدودي در قالب هاي جاسازي دارند. 
قطعات قالب مي تواند تنها اثر بخشي از پتك كاري را بگيرد كه در معرض بيشترين سايش است يا مي تواند اثر كل پتك كاري را به خود بگيريد. مثال هاي نوع اول يك نوع ميله (Plug) است كه براي پتك كاري حفره هاي عميق به كار مي رود. مثال هاي نوع دوم شامل قالب هاي جاسازي Master -block حفره هاي باعث پتك كاري يكسري از قطعات تو خالي در يك ماتريس تكي مي شود و قالب هاي جاسازي كه براي جايگزين مناسب است كه در قالب هاي چند تكه به سرعت مورد سايش قرار مي گيرد. 
در اكثر موارد كاربردي، قالب هاي طراحي شده براي پتك كاري شكل داده شده از كربن يا آلياژ فولاد مي توانند براي ريختن طرح همان شكل از فولاد ضدزنگ استفاده شوند. به هر حال به دليل نيروي بيشتر به كار رفته در پتك كاري فولاد ضد زنگ، قدرت بيشتري براي قالب لازم است. بنابراين، قالب نمي تواند چندين دفعه براي پتك كاري فولاد ضد زنگ بازسازي شود. زيرا ممكن است شكسته شود. وقتي در ابتدا يك قالب براي پتك كاري يا ريختن فولاد ضدزنگ طراحي مي شود يك ماتريس ضخيم تر به طور معمول استفاده مي شود تا دفعات بيشتري مورد بازسازي قرار گيرد و در كل طول عمر قالب زيادتر شود. قالب گيري براي پتك كاري فولاد ضد زنگ به طور قابل ملاحظه اي در كارخانجات مختلف، متفاوت است و بستگي به عمليات پتك كاري در چكش يا پرس كاري و روش هاي تكنولوژيكي توليد و به تعداد پتك كاري هاي توليد شده از فلزات ديگر نسبت به تعداد پتك كاري شده از فولاد ضد زنگ دارد. 
قالب هاي چند حفره اي براي پتك كاري هاي كوچك ( كمتر از  kg 10  يا Ib 25 ) بيشتر در چكش ها و كمتر در پر سها استفاده مي شوند. اگر قالب چند حفره استفاده شود حفره ها معمولاً به صورت قالب هاي جاسازي جدا گانه اند زيرا حفره ها داراي زمان كاري بيشتري نسبت به ساير قالب ها هستند. با اين عمل، قالب هاي جاسازي جداگانه را مي توان به هر شكلي كه مورد نياز است تغيير داد. يتك كاري هاي بزرگ تر (بيشتر از kg 10 يا Ib 25 ) معمولاً در يك قالب تك حفره اي توليد مي شوند. بدون توجه به اينكه از يك چكش يا پرس استفاده مي شود. 
در ماشين هاي پرس فلز كه در آن كربن و فولادهاي آلياژي قسمت اعظم فلزات يتك كاري شده را تشكيل مي دهند روش معمول، استفاده از همان سيستم قالب 
(تك حفره اي در مقابل چند حفره اي) براي فولاد ضدزنگ است با قبول اين حقيقت كه عمر قالب كوتاهتر مي شود، اين روش معمولاً مقرون به صرفه تر از استفاده از روش قالب جدا براي وزن هاي يتك كاري كوچك است. 
ممكن است روش گارگاه ها كاملاً متفاوت باشد زيرا در اكثر آن ها پتك كاري هاي توليد شده از فولاد ضدزنگ يا از ساير فلزات مقاوم در برابر پتك كاري مثل آلياژ هاي ضد حرارت توليد مي شوند. باي مثال: در كارگاهي كه در آن پرس هاي مكانيكي تقريباً منحصراً مورد استفاده قرار مي گيرند، اكثر قالب ها مد تك حفره اي هستند. حد مجازها ( Tolerancc) هميشه نزديكترند. بنابراين روش، بدون توجه به كميتي كه بايد توليد شود، همان است. يك قالب با يك حفره پرداخت كاري درست شده و بعد از اينكه كاملاً ساييده شده به طوري كه ديگر نتواند پتك كاري هايي با تلرانس مشخص توليد كند، حفره ي فوق مجدداً براي نيم پرداخت يا حفره مسدود كننده (Blockcr) باز مي شود. وقتي ديگر نتوان از آن به عنوان يك قالب مسدود كننئده استفاده كرد، عمر مفيد آن تمام شده است زيرا بازسازي آن منجر به يك ماتريس نازك مي شود. در طراحي قالب هاي فورج، مواد قالب اهميت بالايي دارند. در كارگاه هايي كه در آن طرز كار قالب براي فولاد ضدزنگ همانند روش انجام گرفته براي كربن و فولادهاي آلياژي است، مواد قالب نيز يك جور هستند. 
در كارگاه هايي كه در آن تهميدات ويژه اي نسبت به قالب هاي فولاد ضدزنگ در نظر گرفته مي شود، قالب هاي كوچك ( براي پتك كاري هاي زير وزن kg 9 يا Ib 20 ) به صورت يك تكه از فولاد ابزاري گرم كار مثل H3, H12, H11 درست مي شوند. براي قالب هاي بزرگ بدون توجه به اينكه آن ها داراي چه نوع سيستمي هستند معيرا و روش كلي اين است كه بدنه ماتريس از يك ماتريس قراردادي فولاد آلياژي پايين مثل G6 يا ۲ F 6 ساخته شود. 
  • بازدید : 188 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴    کد محصول : ۱۳۹۸۴    حجم فایل : ۱۰۰ کیلوبایت   

آهنگری دقیق

  • آهنگری دقیق چیست؟

  • مزایای آهنگری دقیق و کاربردهای آن چیست؟

  • و غیره

آهنگری دقیق هدفش تولید یک شکل خالص می باشد.

که در این مقاله به همه سوالات شما پاسخ داده شده است.

برای خرید کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج