گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع اصلی بحث چگونگی تولید اندیشه دینی مطابق مقتضیات زمان و بر اساس نیازهای جوانان -به ویژه دانشجویان وبه طور خاص دانشجویان ایرانی درغرب — درآن سال های هجوم افکار سکولار و ضد دینی است . از نکات جالب توجه ، جواب هایی است که هر کدام از متفکران شناخته شده مطرح می کنند. اما به این سوال باید عنایت داشت که چهار متفکراین نشست چه کسانی اند؟ چهار صاحب رای مسلمانی که د و تن آنان به د یار باقی شتافته اند؛ یکی در مرگی مشکوک در خارج و دیگری به تیر تروریست های گروه نفاق یعنی گروهک فرقان در داخل . گرد هم آمدن این چهارنفر نیز در زیر یک سقف، در آن زمان و برای هم ا ند یشی ، ازمنظر روابط وتاثیر متقابل صاحب نظران مسلمان اهمیت ویژه دارد.
موضوع جلسه نیز هنوز از اهمیت وحساسیت بسزایی برخودار است به ویژه که اینک در عصر حکومت اسلامی – درقالب جمهوری اسلامی – زندگی می کنیم وبه طور طبیعی مسائل تازه وچند وجهی به اقتضای پیشرفت دانش ، گسترش اطلاع رسانی نوین وارتباطات زود هنگام و لحظه ای مطرح است و نسل جوان، تشنه ومنتظر است تا به پرسش ها و ابهام ها یش پاسخ دقیق ،عالمانه و منطقی داده شود.
۳-اولین نفر از آن چهارنفرمرحوم دکتر علی شریعتی است که با همان ملاحت کلام وزبان عاطفی وگفتار دلسوزانه ، ضمن تشریح موقعیت و وضعیت اندیشه دینی ، ازاین که جوانان درتنگنای افکار غیر دینی و ضد دینی قرارگرفته اند و امکان پاسخگویی ندارند ، اظهار نگرانی می کند. ا و معتقد است در این باره باید فکرعاجل شود و تولید اندیشه دینی مناسب مقتضیات زمان ومکان، ازضرورتهای غیرقابل تاخیراست . وی می گوید که جوانان مهمترین سرمایه جامعه اند که اگر از دست بروند، هیچ چیز دیگری برای فردا باقی نمی ماند. 
۴-  پس ازوی، رهبر کنونی انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای ، ضمن تشکر از سخنان حساب شد ه و دلسوزانه  دکترشریعتی ، به نگرانی وی پیرامون ازدست رفتن جوانان درپی هجوم مکاتب فکری وارداتی اشاره وبه تفسیر راهکارهای درمان آن می پردازند.  جالب است  بدا نیم، ایشان آن روز در باب رویکرد جوانان به اندیشه های دینی  برنکاتی انگشت می گذارند و امید وارانه به نسل جوان کشورمی نگرند که  با آن چه امروز به عنوان رهبر یک حکومت توصیه می کنند ، منطبق است.  بیانات سا ل ۱۳۵۵ وبیانات امروزایشان درباره لزوم اعتماد به جوانان این مرز و بوم ، نشانگر شناختی عمیق از این  قشر است که باور دارد برای برون رفت آنان ازخود باختگی وبی هویتی، باید اتکا به نفس ملی را در آنها تقویت کرد . سخنان ایشان ضمن این که دغدغه هجوم افکارغیربومی وغیردینی به جوانان را باز می گوید، در عین حال به رویکرد جوانان بسیاری اشاره دارد که در آن سال ها به د ین و منابع دینی، متفکران دینی ، مراکز و اماکن د ینی رجوع دارند، به قرآن و نماز روی آورده اند و با اشتیاق و توجه در پی فراگیری معارف اسلامی اند .
آیت الله خامنه ای ، آن روز به عنوان یک روحانی و عالم متفکر دینی که در مبارزه و تبلیغ اسلام اجتماعی نیز پیشرو است،از این که د ر چند سال اخیر- منظورسال های قبل از انقلاب –  نسل جوان چنین توجهی به معارف دینی پیدا کرده که یافته های مطالعاتی اش به دیگران و خود وی ، آ موزه های جدید وجدی می دهد، نسبت به آینده اظهار امیدواری می کنند . گرچه در همین حال معتقدند که باید به موضوع پیشنهادی دکتر شریعتی توسط اندیشمندان مسلمان جواب مناسب داده شود. جوابی که لزوما باید تولید اندیشه های نو،اما برگرفته از منابع اصیل دینی باشد.
 5-  نفرسوم ، دکتر فخرالدین حجازی است. فردی که در سالیان سیاه ا ستبدا د  شاهنشاهی و نظام وابسته پهلوی برای احیای ا ند یشه دینی تلاش بسیاری کرد و یکی از سر پل های ارتباط و اتصال جوانان با اسلام انقلابی و اجتماعی بود. حجازی برنکته ای بسیار حساس و دقیق انگشت می گذارد که آن عنایت خاص به معنویت اسلامی است .اوپای می فشارد که معارف دینی بدون معنویت درونی خویش معنایش را از دست می دهد واز این که در برخی محافل و گروه ها، و افرادی در داخل و خارج کشور سعی دارند اصول و مبانی دین را از معنویت تخلیه وبه  تمام آن  جنبه مادی بدهند ، اظهار نگرانی می کند.
۶- آخرین نفر این نشست ، متفکر بزرگ ، شهید آیت الله مرتضی مطهری است . وی با همان نکته سنجی ها و دقت نظرهای ویژه خویش ، ضمن این که برروزآمد بودن پاسخ به نیازها تاکید می کند، به نکاتی مانند “دشمن” و “رقیب” در بحثهای پیشین سایر سخن وران اشاره وبه کالبد شکافی آن بحث می پردازد. اوسپس بر یکی از اصلی ترین دغدغه های دوران زندگی عالمانه خویش انگشت می نهد ودر باره تفکر التقاطی هشدار می دهد.
 نتیجه ای که ازمحورهای مباحث فشرده آن جلسه وشرایط امروز می توان گرفت ؛ غیر از این نیست که هجمه فکری وفرهنگی به نسل جوان همچنان ادامه دارد . تولید اندیشه های متناسب وپاسخگو بر این حمله مستمر فرهنگی وعقیدتی به نسل جوان مسلمان همچنان الزامی است . تقویت دانایی وتعمیق باورها وانگیزه های معنوی، نیاز همگانی و بویژه نسل جوان است . امروز هم التقاط درپوشش های فریبنده  تهدیدی خزنده است که مقابله با آن ظرافت و دقت و همت خاص می طلبد. دست آخر اینکه مسائل دیروز ما ، مسائل امروز ماست. با ویژگی هایی که حکومت گران ملزم به تبیین آنند. همراه با روند تحولاتی که در عرصه اطلاع رسانی می گذرد وهرلحظه برابعاد موضوع و تنوع آن می افزاید . راستی چند نفر با امتیازهای یاد شده در میانه میدان دفاع ازمیراث وهویت دینی وملی نسل آینده سازمان داریم؟ نفر داریم، اما گویا منتظراین مانده اند که رهنمود سترگ”جنبش نرم افزاری” به “جهاد نرم افزاری” تبدیل شود! 
نشاط، آزادي، زيبايي  
استقبال کم‌نظيري که بازديدکنندگان سايت «بازتاب» از مقاله بحراني به نام شل‌حجابي به عمل آورده و تذکرات و اظهارنظرهاي فراوان و ارزشمندي که ارسال کردند، مرا بر آن داشت تا به توضيح و تبيين بيشتر پنج مطلب که مورد عنايت اکثر اظهارنظرکنندگان بود، بپردازم.
در آن نوشتار آورده بودم که جوان به اقتضاي خصلت غريزي و طبع جواني در طلب سه عنصر نشاط، آزادي و زيبايي (ناز) است. هر فرد، گروه، فرهنگ و حکومتي که اين سه مقوله را براي جوانان فراهم سازد، آنان را در حيطه اقتدار خود خواهد داشت. 
بديهي است که نه منظور از نشاط، عيش و طربهاي مهوع است و نه مراد از آزادي، رهايي از قيد و بندهاي اخلاقي. منظور از زيبايي هم، زرق و برق‌هاي کادو‌پيچي‌شده فضولات مصرفي دنياي بورژوازي نيست. با اين تذکر، ذيلا به توضيح بيشتر آن مطالب مي‌پردازم: 
۱ـ آگاهي، آزادي، آفرينندگي
انسان، آن‌طور که فطرت الهي و سرشت طبيعي او حکم مي‌کند، بايد خود را مبتني بر تعاليم مشترک همه اديان آسماني، در سه بعد آگاهي، آزادي و آفرينندگي، به کمال برساند. بديهي است که تعالي هر يک از اين سه بعد، در فضاي استبدادزده آلوده به وهم، جهل و خشم، امکان‌پذير نمي‌شود. انسان آگاه و آزاد و آفريننده از زور و زر و تزوير روي مي‌گرداند.
آگاهي: 
در حالي که در قرآن کريم، متجاوز از ششصد بار به علم و آگاهي توصيه شده است، اما در بيان راه و هدف از تحصيل علم، به هيچ قيد و حد و مرزي جز خير و صلاح انسانها در اين جهان و سعادت ابدي در آن جهان، برنمي‌خوريم. 
نکته در خور توجه اين است که توصيه قرآن به فراگيري علم، به علوم ـ به اصطلاح ـ ديني ختم نمي‌گردد وگرنه پيامبر گرامي(ص) اسلام، سفر حتي به چين را براي تحصيل علم توصيه نمي‌کرد، چرا که حوزه علميه‌اي در آن روزگار در چين وجود نداشت. در بسياري از روايات وارده از اهل بيت(ع)، تحصيل علم اگر به قصد خدمت به انسانها و خير و صلاح بشر باشد، علاوه بر سعادت و برکتي که نصيب فرد مي‌کند، عبادت پروردگار نيز به حساب آمده است. از همين جا معلوم مي‌شود که عبادت، به نماز و روزه منحصر نمي‌گردد.
تلاش براي وصول به آزادي و رهايي از يوغ بندگي غير خدا، نيز در زمره عبادات بوده و جهاد در راه خدا محسوب مي‌شود. بندگي خدا، که عين آزادگي است، خروج از ظلمات جهل، ستم و پليدي‌ها و روي آوردن به نور علم و دانش و عدل و بي‌نيازي و زيبايي و کمالات مطلق است. 
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از مسائل علمی وتربیتی آن-خرید اینترنتی تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از مسائل علمی وتربیتی آن-دانلود رایگان مقاله میزان آگاهی دانشجویان از مسائل علمی وتربیتی آن-دانلود رایگان تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از مسائل علمی وتربیتی آن

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


۱- يكي از گسترده‌ترين نهادهای فرهنگي جامعه است و كارآمدترين نيروي های انساني را در دسترس دارد.
۲- بخش اعظم جمعيت جوان جامعه را تحت تعليم و تربيت دارد  و اين جمعيت هم از لحاظ كيفي با مخاطبان ساير نهادها و سازمان‌ها قابل قياس نيست. در اين رساله با عنايت به اين رسالت سنگين آموز عالي در تعليم و تربيت نسل جوان جامعه سعي بر اين است كه تأثير آموزش كاربردي قرآن كريم در بين دختران دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته، در خاتمه با ارائه پيشنهادها و راه حلهايي كه مأخوذ از نتايج تحقيق مي‌باشند، گامي در جهت رفع اين موانع و مشكلات برداشته شود.
۱-۲- بيان مسأله
تحقيق و بررسي در مسائل آموزش عالي و انطباق نتايج آن با هدفهاي از پيش تعيين شده مي‌تواند در نشان دادن نارساييهاي فرايند تعليم و تربيت و اقدام براي رفع مسائل و مشكلات آن راه‌گشا باشد. از ديگر سو، نوجوانان و جوانان كه خيل عظيمي از جمعيت كشور مان را تشكيل مي‌دهند در مدار آموزش عالي قرار داشته و از مفاهيم علمي واجتماعي و اخلاقي در جهت رشد و تعالي بهره مي‌برند. يكي از دروس مهمي كه در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌شود و نقش عمده‌اي در تعليم و تربيت اين آينده‌سازان جامعه ايفا مي‌نمايد، درس قرآن مي‌باشد.
در جامعه اسلامي ما، اهميت و قدر و منزلت قرآن و دستورات آن بر همگان روشن و واضح گشته و دانش‌جويان از طريق فراگيري محتوي و كاربرد عملي آن، راه سعادت را خواهند پيمود. اما به نظر مي‌رسد كه بازنگري به برنامه دروس قرآن در سطح دانشگاه و بررسي چگونگي ثمردهي اين برنامه‌ها با توجه به اهميت خاص درس قرآن ضروري مي‌باشد. اين بازنگري به منظور كمك به تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بعدي و شناخت موانع و مشكلات بر سر راه تحقق اهداف آموزشي درست و ارائه راهبردهايي به منظور رفع اين موانع صورت خواهد گرفت. كه در اين راستا از تجارب اساتيد در اين زمينه استفاده خواهد شد.
آموزش عالي در بيان اهداف كلي آموزش قرآن در دبيرستان در قسمت حيطه‌شناختي، آگاهي پيدا نمودن از برخي مفاهيم مهم قرآني و ترجمه برخي از آيات و عبارات قرآني ساده و درك مفهوم كلي آنها و نيز آگاهي يافتن از برخي قواعد تجويدي را ذكر نموده است. و در حيطه عملي نيز، بيان برخي آيات ساده قرآني و مفاهيم با تلاوت صحيح و روان و عمل نمودن به معارف اخلاقي مورد تأكيد قرآن را بر شمرده است. و در ادامه بيان اهداف كلي آموزش قرآن در دانشگاه در حيطه عاطفي به ايجاد علاقمندي نسبت به ترجمه آنها وعمل به معارف اخلاقي مورد تإكيد قرآن توأم با تعهد و پايبندي توجه دارد اما  اين تعلميات کمتر مي‌تواند ميزان آگاهي آنان را در بيشتر مواقع تحت تأثير قرار دهد.. اين پژوهش با عنايت به اهميت دستيابي به اين اهداف آهنگ مطالعه پيرامون تحقق اهداف برنامه‌هاي آموز قرآن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دماوند در حقيقت اين تحقيق کاربردی کردن مسائل قرآنی از طریق تکنولوژی اموزشی و نیاز سنجی و آموزش بر اسسا نیاز به دنبال اين است كه تا چه اندازه آموزش قرآن، احاديث و روايات از طريق تكنولوژي روز مي‌تواند در نگرش و ميزان آگاهي دانشجويان از مسائل علمي و تربيتي قرآن مؤثر باشد؟

۱-۳- اهداف تحقيق 
هدف اصلي: تعيين ميزان تأثير آموزش و كاربردي كردن مسائل علمي و تربيتي قرآن كريم، احاديث و روايات در ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند.

ب – اهداف جزئي تحقيق
۱) تعيين ميزان آگاهي دختران دانشجو از مسائل تربيتي قرآن كريم، احاديث و روايات.
۲) تعيين تأثير آموزش فيلم بر ميزان آگاهي دانشجويان از مسائل تربيتي قرآن كريم، احاديث و روايات.
۳) تعيين تأثير آموزش از طريق سخنراني بر ميزان آگاهي از مسائل تربيتي قرآن كريم، احادث و روايات
۴) تعيين تأثير آموزش از طريق بحث گروهي (كنفرانس) بر ميزان آگاهي دانشجويان دختر از مسايل تربيتي، احاديث و روايات.
۵) مقايسه روش آموزش فيلم، سخنراني و كنفرانس در ميزان آگاهي بر ميزان آگاهي دانشجويان دختر از مسائل تربيتي، احاديث و روايات.

۱-۴- سوالات تحقيق
۱) ميزان آگاهي دختران دانشجو از مسائل علمي و تربيتي قرآن كريم چگونه است؟
۲) آموزش مسائل تربيتي قرآن، احاديث و روايات از طريق فيلم تا چه اندازه در ميزان اگاهي دانشجويان دختر مؤثر است؟
۳) آموزش مسائل تربيتي قرآن، احاديث و روايات از طريق سخنراني تا چه اندازه در ميزان اگاهي دانشجويان دختر مؤثر است؟
۴) آموزش مسائل تربيتي قرآن، احاديث و روايات از طريق كنفرانس( بحث گروهي) تا چه اندازه در ميزان اگاهي دانشجويان دختر مؤثر است؟
۵) آيا روشهاي آموزش (بحث گروهي، سخنراني و آموزش فيلم) تفاوت وجود دارد؟

ت – تعاريف عملياتي
آموزش قرآن  : 
فرايندي است براي دستيابي به قرائت، درك معنا، تدبر و انس با قرآن كريم به منظور تقويت ايمان و عمل صالح با توجه به سيره معصومين عليهم‌السلام.

دوره متوسطه  : 
اين دوره تحصيلي يكي از حلقه‌هاي زنجير آموزشي است كه آموزش عمومي را به آموزش عالي پيوند مي‌دهد. و هر نوع نارسايي وخللي در آن مستقيماً در عملكرد و كيفيت هر دو حلقه قبل و بعد تأثير بسزايي خواهد داشت. ـ امرو اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه، ۱۳۷۳، صفحه۱۷).

اهداف آموزش قرآن كريم در دوره متوسطه  : 
اين اهداف توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (دفتر تأليف كتب) تدوين شده‌اند و در اين رساله به عنوان اهداف آموزش قرآن دوره متوسط مورد لحاظ قرار گرفته‌اند.
وسايل كمك آموزشي  : 
وسايل و امكاناتي كه به منظور تسهيل در امر ياددهي – يادگيري درس قرآن كريم و به جهت نيل به اهداف آموزشي قرآن بكار گرفته مي‌شوند
محتوا  : 
كليه مطالب و مواد متشكله كتب درسي قرآن دبيرستان كه در عين ساده و روان بودن و تناسب با هدفهاي موردانتظار، از جذابيت و دلپذيري خاصي برخوردار بوده، با نيازها و علائق و قابليت دانش‌آموزان در اين دوره تناسب داشته باشد. (برگرفته از مصوبات شوراي پيگيري فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص آموزش قرآن در مدارس)
روش تدريس  : 
شيوه درس دادن معلم قرآن به گونه‌اي كه متناسب با قداست و سأن قرآن كريم بوده و با در نظر گرفتن نیازها امكانات و محدوديتهاي دانشجویان موضوعها انتخاب شده قدرت جذب و کشش را ایجاد کند  تناسب داشته باشد.
فصل سوم : 
روش‌شناسي تحقيق
۳-۱- مقدمه 
پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فكر انتخاب روش تحقيق باشد. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت موضوع پژوهش، هدفها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد، چه شيوه و روشي را اتخاذ كند تا او را هر چه دقيق‌تر، آسان‌تر، سريعتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخهايي براي پرسش يا پرسشهاي تحقيقي مورد نظر كمك كند.
پس از انتخاب روش تحقيق، مراحل مختلف اجراي تحقيق، جامعه آماري، گروه نمونه و نحوه گزينش آن ابزارهاي پژوهشي جهت گردآوري داده‌ها و روش‌هاي آماري، مورد بررسي قرار گرفته است.

عتیقه زیرخاکی گنج