گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معجزات  وكرامات الهي  همواره چراغي  بوده اند فرا روي آنها كه به قدرت لايزال الهي و وحدانيت او به ديده شك و ترديد نگريسته اند .
 
در خبرها شنيده يا خوانده ايد كه بيماري لاعلاج يا افليجي مادرزاد در حرم يا اماكن مقدس ديگر به طرز شگفت انگيزي بهبود يافت . شفا را بايد يكي از دلايل و براهين قدرت و عظمت خداوند دانست كه به بندگان خود افاضه مي كند . اما شايد شما هم از خود پرسيده باشيد كه براستي حقيقت اين راز بزرگ چيست ؟ چرا برخي از اين چشمه جوشان معرفت مستفيض مي شوند و برخي تشنه كام برمي گردند ؟ بيمار در لحظه شفا چه تصويري دارد
آيت الله معرفت ( قم ) :
مومن با اعتقاد كامل اگر در خواستي از خدا بكند ، خداوند در اجابت دعا و خواسته اش طبق مصلحت واقعي ، مصلحتش را در نظر مي گيرد نه خواسته او را . اگر مصلحت نباشد دعايش مستجاب نمي شود و شفا نمي گيرد ، اما در آخرت دعايش را مستجاب مي كند و به او ثواب مضاعف مي دهد . كه خود اين مومن در آخرت مي گويد اي كاش هيچ يك از دعاهايم در دنيا مستجاب نمي شد و در آخرت مستجاب مي شد . 
آيت ا… مرتضوي ( مشهد ) :
شفا گرفتن متوقف براين است كه مصلحت مريض در آن باشد . اولا بايد مصلحت شخص باشد تا دعايش مستجاب شود و دعايي كه به ضرر فرد مريض  باشد مستجاب نمي شود و شفا پيدا نمي كند به عنوان مثال فردي كه فلج است، ممكن است مصلحت در شفا نباشد و شفا پيدا نكند . 
  
اما درعين حال شرايط دعا هم مهم است درچه زماني باشد ، فرد مريض چه خورده باشد و توجهش چگونه باشد . گاهي هم مصلحت در تاخير دعا است . 
ممكن است ۱۰ سال يا ۲۰ سال طول بكشد يا اينكه مصلحت اين است كه در آخرت جبران شود ، لذا در اينكه انسان موفق نمي شود و دعايش مستجاب نمي شود يا اينكه شفا حاصل نمي گردد ،  سه چيز مهم است .
۱- مصلحت
۲- شرايط دعا
۳- مصلحت در تاخير اجابت دعا 
 
آيا شفا مخصوص مسلمانان است يا در ساير اديان هم وجود دارد ؟ 
آيت ا… مرتضوي :
هركسي براي برآوردن شفايش در هر ديني كه باشد و از خدا بخواهد ، در صورتيكه شرايط دعا فراهم باشد و مصلحت هم در تاخير نباشد ، شفا حاصل مي گردد. حضرت مسيح هم شفا مي دادند . 
 
آيت ا…. معرفت :
شفا برحسب عقيده است . مسيحيان به حضرت مريم و حضرت عيسي (عليه السلام) و مسلمانان به اهل بيت (عليه السلام) مانندحضرت ابوالفضل،امام رضا(عليه السلام) و… متوسل مي شوند. 
 
به لحاظ آموزه هاي ديني رابطه بين فرد بيمار با شفا چيست ؟
آيت ا…. معرفت :
در افراد بيمار يكي از چيزهايي كه موجب مي شود بيماري شفا پيدا كند اين است كه شخص، اطمينان ، آرامش ، و تلقين نفس داشته باشد . به عنوان مثال : فرد اگر عقيده دارد به حضرت ابوالفضل (عليه السلام) يا امام رضا (عليه السلام) كه او را شفا دهند ، تلقين اثر مي گذارد . و لذا دانشمندان اروپايي هم اين مساله را مي دانند كه اگر طرف عقيده به دينش دارد ، بهبودي او حاصل مي شود و شفا مي يابد ولي اگر عقيده فرد سست باشد ، مرض بر او چيره مي شود؛  در عين حال قوت قلب تسلط بر نفس ، همچنين ايمان به خدا است كه موجب تسريع درشفا مي شود . 
 
آيت ا… مرتضوي : 
دعا كند تا خداوند شفايش بدهد . امر به دعا كند هر گرفتاري دارد اگر با اعتقاد كامل امر به دعا كند برطرف مي شود . ان شاءا… 
 فرآيند علمي و تجربي شفا: 
دكتر علي اصغر معنوي :
تمام عناصر و همچنين بدن انسان ازخود انرژي تشعشع مي كند. تشعشعات عناصر و تشعشعات انرژي از بدن انسان ، با انرژي الكترومغناطيسي شيميايي در ابعادي ملموس (عيني) و ناملموس (ذهني ) تعامل دارند . به عبارت ديگر هرچيز عيني همچون ميدان انرژي در بعد ذهني ضد خودش را داراست . 
 
هنگامي كه عملكرد انسان در بعد عيني و خارجي (فركانس مغزي ۲۰ سيكل در ثانيه ) قرار دارد ، تفكرات او در جهت تشعشعات عيني تنظيم مي گردد . اما زماني كه عملكرد انسان دربعد فرضي و رواني (فركانس مغزي ۱۰ سيكل در ثانيه ) واقع است جهت تنظيم تشعشعات افكار انساني ، هم عيني و ذهني است .
 
اشياء و موضوعات بي جان ، ميدان تشعشع كلي و ثابتي دارند كه به راحتي توسط تشعشعات ساده ديگر و اوراهاي ( ميدان انرژي ) تنظيم كننده افكار انساني تحت تاثير قرار گرفته و تغيير مي يابند . تنظيم يك ميدان انرژي ـ چه عيني و چه ذهني به معني افزون يا كاستن از اين ميدان ثابت مي باشد . يعني اينكه چيزي يا بصيرتي مي تواند در تنظيم اين ميدان دخالت كند . موضوعات بي جان ، ميدان انرژي تغيير يابنده اي دارند كه توسط تشعشعات ساده اوراهاي انسان تغيير پيدا مي كند . 
 
وقتي كه انسان در سطح عيني ( فركانس مغزي ۲۰ سيكل در ثانيه ) با قصد ايجاد تاثير بر روي موضوعات و اشياء عمل مي كند ، قادر است در فاصله اي محدود ومعيني براشياء و موضوعات بي جان و جاندار تاثير بگذارد ، اما وقتي كه عملكرد  انسان در سطحي  ذهني و روشن بينانه ( فركانس مغزي ۱۰ سيكل در ثانيه ) قرار داشته باشد ، او نه تنها مي تواند در فاصله اي معين و محدود به اشياء و موضوعات بي جان تاثير بگذارد ، بلكه تاثير گذاري او برروي جاندران از فاصله نامحدود هم امكان پذير است . 

عتیقه زیرخاکی گنج