گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

هدف: انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقا مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید .
۱- در کارهای گروهی شغل شما اگر شخصی برای تغییر روش های معول انجام کار تلاش نماید، به طور کلی کار چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟

هدف: انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه تکمیل: عبارات ذیل را دقیقا مطالعه نمایید و تنها یک گزینه را برای هر عبارت انتخاب کنید .
۱- در کارهای گروهی شغل شما اگر شخصی برای تغییر روش های معول انجام کار تلاش نماید، به طور کلی کار چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟

عتیقه زیرخاکی گنج