گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

  یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسرکشور

، ۲۰۰۴ CESC

 

چكيده

اين مقاله در مورد رفتار لرزه اي و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فلزي مركب است . ديوار برشي فلزي مركب يك صفحه فلزي جوش شده به ستونهاي عمودي و تيرهاي افقي است


  یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسرکشور

، ۲۰۰۴ CESC

 

چكيده

اين مقاله در مورد رفتار لرزه اي و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فلزي مركب است . ديوار برشي فلزي مركب يك صفحه فلزي جوش شده به ستونهاي عمودي و تيرهاي افقي است. كه در يك يا دو طرف آن ديوار بتني مسلح قرار دارد و فولاد و بتن به وسيله يك سري رابط هاي مكانيكي (پيچ يا گل ميخ ) به هم متصل شده اند و تشكيل يك ديوار برشي مركب را داده اند .

ديوار برشي مركب در تعداد كمي از ساختمانهاي آمريكا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . اين ديوارها برا ي ساختمانهاي با اهميت زياد كه  پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در بهره بردار ي از آنها بطو ر غیر  مستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات در نواحي زلزله زده مي شود مانند بيمارستانها ارائه و مورد بحث قرا ر گرفته است.

به تازگي دو نمونه از ديوارهاي برشي هاي مركب در دانشگاه كاليفرنيا مورد آزمايش و مطالعه قرار گرفته است كه نتايج آزمايشات به صورت خلاصه در اين مقاله آمده است.

 

 

كلمات كليدي: ديوار برشي فلزي مركب ، تيرها و ستونهاي مرزي ، اتصالات برشي ، ميدان كششي قطري


عتیقه زیرخاکی گنج