گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

  • در اين مقاله ابتدا به طور اجمالي انواع اتصالات و ويژگيهاي هر يك مورد بررسي قرار گرفته است و سپس به طور مفصل در مورد اتصال صلب ،‌ويژگيها ، طراجي اجزاء و توصيه هاي آئين نامه اي آن بحث مي گردد
  • آنگاه به بيان توضيحاتي درباره بارگذاري دوره اي ، انرژي پذيري ، روشهاي عددي ،‌و سابقه بررسي در مورد اين اتصال پرداخته و در نهايت يك مدل اتصتال صلب نمونه كه شرايط ذكر شده را دارا بوده در نظر گرفته و با استفاده از برنامه كامپيوتري خاصيت انرژي پذيري آن مورد بررسي قرار گرفته در نتهايت نتايج حاصله استخراج مي گردد .

عتیقه زیرخاکی گنج