گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۴۰ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۵ فصل زیر است:

فصل اول  مقدمه و کلیات تحقیق می باشد. در فصل دوم به رفتار اتصالات  شامل انواع قابهاي ساختماني، انواع اتصال تير به ستون در ساختمانهاي فولادي، اتصال صلب تير به ستون، اتصال مفصلي تير به ستون و…پرداخته شده است، در فصل سوم معرفي نرم افزار و المانهای مورد استفاده در مدلسازي عددي تعریف شده و درفصل چهارم  مدلسازي قاب و اجزاء محدود اتصالات ودر فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.

 

مقدمه

به طور کلي رفتار سازه هاي فلزي به عوامل متعددي بستگي دارد که اثرات متقابل ابن عوامل ،رفتار را نمايان مي سازد. بطور خلاصه اين عوامل را مي توان طبق (نمودار۱-۱) نشان داد. همانطور که ديده مي شود،يکي از اين عوامل رفتار اتصالات مي باشد که در رفتار کلي قاب مؤثر است.

يکي از مشخصه هاي مهم اتصالات شکل منحني لنگر- چرخش اتصال تير به ستون مي- باشد.

زلزله ۱۷ ژانويه سال ۱۹۹۴ نورث ريج که در ۲۰ مايلي شمال غرب لس آنجلس اتفاق افتاد اولين زلزله اي بود که به تعداد زيادي از ساختمانهاي مقاوم خمشي در آمريکا آسيب سازه اي رساند. اگر چه شدت زلزله ۸/۶ در مقياس ريشتر بود که بر اساس مقدار انرژي ايي که رها کرد يک زلزله متوسط در نظر گرفته مي شد، تعداد زيادي از اتصالات تير به ستون ساختمانهاي مقاوم خمشي در آن زلزله به شدت آسيب ديدند. اين اتصالات در آيين نامه ي       (Uniform Building Code) UBC مورد تأييد قرار گرفته بودند و تصور مي شد که ظرفيت کافي دارند تا تير در خمش به حد تسليم برسد و يا ناحيه ي چشمه ي اتصال ستون دچار تسليم برشي گردد. اما بر خلاف انتظار، اکثريت اتصالات به دلايل مختلفي که ذکر خواهد شد بصورت ترد گسيخته شدند و در موارد کمي رفتار آنها شکل پذير بود.

يکسال بعد از زمين لرزه نورث ريج،درست در ۱۷ ژانويه ۱۹۹۵ زلزله اي به بزرگي ۹/۶ در مقياس ريشتر شهر کوبه در ژاپن را لرزاند که در اين زلزله بسياري از اتصالات قابهاي خمشي آسيب ديدند و حتي بعضي از ساختمانها با قاب خمشي فرو ريختند.

کشف آسيب هاي جدي در ساختمان هاي فولادي با قابهاي خمشي جوشي در زلزله هاي ديگر نيز تاييدي بر آسيب هاي اتفاق افتاده در قابهاي خمشي نورث ريج بود و اين نشان دهنده ي اين مطلب بود که آسيب ها فقط به خصوصيات لرزه اي در زلزله نورث ريج مربوط نمي شود و نقص از خود اتصالات آسيب ديده مي باشد.

با توجه به مطالب بالا به نظر مي رسد که بررسي رفتار اتصال صلب با ورق بالائي و پاييني توصيه شده در آئين نامه ۲۸۰۰ زلزله ايران (مشهور به اتصالات کله گاوي ) كه به عنوان اتصال صلب در سازه هاي فولادي ايران کاربرد وافري دارد، ضروري مي باشد.

 


عتیقه زیرخاکی گنج