گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق کاربر شبکه های عصبی در ارزیابی انواع اتصال کوتاه تشخیص نوع خطا وتعیین محل خطا در شبکه های قدرت-دانلود رایگان تحقیق کاربر شبکه های عصبی در ارزیابی انواع اتصال کوتاه تشخیص نوع خطا وتعیین محل خطا در شبکه های قدرت-خرید اینترنتی تحقیق کاربر شبکه های عصبی در ارزیابی انواع اتصال کوتاه تشخیص نوع خطا وتعیین محل خطا در شبکه های قدرت

این فایل در ۸صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:


 در شبکه های قدرت ، شناسایی و تعیین محل و نوع اتصال کوتاه در حداقل زمان ممکن و با دقت هرچه بیشتر، یکی از موضوعات جالب توجه محققین می باشد. به اینوسیله از یک طرف، حفاظت هرچه بهتر شبکه های قدرت فراهم شده و از طرف دیگر باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم خواهد شد. در این مقاله، برای این منظور از شبکه عصبی استفاده شده است. بطوریکه نوع اتصال کوتاه اعم از LLL, LLG, LL, SLG مشخص می شود و سپس محل تقریبی آن تخمین زده میشود.

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

شامل مباحثی از جمله:

آشنایی با جوشکاری و علائم جوشکاری
واکنش تکیه گاهی تیرهای ساده
تیرهای نعل درگاه
اتصال خورجینی تیر به ستون
اتصال بادبند به تیر
و ….

شامل مباحثی از جمله:

آشنایی با جوشکاری و علائم جوشکاری
واکنش تکیه گاهی تیرهای ساده
تیرهای نعل درگاه
اتصال خورجینی تیر به ستون
اتصال بادبند به تیر
و ….

عتیقه زیرخاکی گنج