گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته  علوم اقتصادی  بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)  بر صنعت بيمة كشور را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه  در قالب ۲۱۲صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها ارزان ومناسب می باشد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول – كليات تحقيق
۱-۱) مقدمه ۱
۱-۲) موضوع تحقيق ۲
۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ۲
۱-۴-) اهميت و ارزش تحقيق ۲
۱-۵) كاربرد نتايج تحقيق ۳
۱-۶) فرضيات تحقيق ۳
۱-۷) سابقه تحقيق ۴
۱-۸) روش تحقيق ۴
۱-۹) جامعه آماري ۴
۱-۱۰) ابزار گردآوري داده‌ها ۴
۱-۱۱) كليد واژه‌ها ۵
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني 
۲-۱-۱) مقدمه ۶
۲-۱-۲) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) ۷
۲-۱-۳) اصول اساسي گات ۸
۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد ۸
۲-۱-۳-۲) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي ۹
۲-۱-۳-۳) اصل مشورت ۹
۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها ۹
۲-۱-۴) مذاكرات چند جانبه گات ۱۰
۲-۱-۵) ايجاد سازمان تجارت جهاني ۱۲
۲-۱-۶) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني ۱۲
۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهاني ۱۴
۲-۱-۷-۱) كنفرانس وزيران ۱۴
۲-۱-۷-۲) شوراي عمومي ۱۴
۲-۱-۷-۳) كميته‌ها ۱۵
۲-۱-۷-۴) دبيرخانه ۱۵
۲-۱-۷-۵) رويه تصميم‌گيري ۱۵
۲-۱-۸) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني ۱۶
۲-۱-۹) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني ۱۷
۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات ۲۱
۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات ۲۲
۲-۱-۱۰-۲) اختلافات ميان كالاها و خدمات ۲۳
۲-۱-۱۰-۳) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات ۲۳
۲-۱-۱۰-۴) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات ۲۴
۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه ۲۵
۳-۱-۱۲) تعهدات كلي ۲۶
۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت كامله الوداد ۲۶
۲-۱-۱۲-۲) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو ۲۷
۲-۱-۱۲-۳) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات ۲۷
۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير 
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده ۲۸
۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازي ۳۱
۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات ۳۱
۲-۱-۱۲-۷) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه ۳۲
۲-۱-۱۳) روند آزادسازي تجارت خدمات ۳۳
۲-۱-۱۳-۱) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل ۳۴
۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت 
خدمات ۳۵
۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت 
جهاني پيوسته‌اند: ۳۶
۲-۱-۱۴) عضويت در سازمان تجارت جهاني ۳۷
۲-۱-۱۴-۱) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني ۳۸
۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق ۳۹
۲-۱-۱۴-۳) فرايند الحاق ۴۰
۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه ۴۳
۲-۱-۱۶) ايران و سازمان تجارت جهاني ۴۴
۲-۱-۱۶-۱) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ۴
۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ۴۵
۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هايي از تعارضات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه ۴۸
۲-۱-۱۷) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني ۵۰
۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات ۵۰
۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن  اقتصاد ۵۲
بخش دوم- بيمه ۵۷
۲-۲-۱) مقدمه ۵۷
۲-۲-۲) تعريف واژه بيمه ۵۸
۲-۲-۳) تعريف بيمه ۵۸
۲-۲-۴) تعريف صنعت بيمه ۵۸
۲-۲-۵) تقسيم‌بندي انواع بيمه ۵۹
۲-۲-۶) تاريخچة بيمه ۶۲
۲-۲-۶-۱) تاريخچة بيمه در ايران ۶۴
۲-۲-۶-۲) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي ۶۵
۲-۲-۷) نظريه بيمه و اقتصاد ۶۷
۲-۲-۸) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان ۶۷
۲-۲-۹) تأثير بر موازنه ارزي ۶۹
۲-۲-۱۰) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد ۷۱
۲-۲-۱۱) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه ۷۱
۲-۲-۱۲) بيمه و صادرات ۷۲
۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازي بيمه ۷۵ 
۲-۲-۱۴) مروري بر تحولات بيمه در ايران ۷۷
۲-۲-۱۵) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۵۰ ۸۹
۲-۲-۱۵-۱) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران ۹۶
۲-۲-۱۶) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران ۹۶
۲-۲-۱۷) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي ۹۹
۲-۲-۱۸) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه ۱۰۰
۲-۲-۱۸-۱) خصوصي سازي چيست؟ ۱۰۱
۲-۲-۱۹) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه ۱۰۳
بخش سوم- مطالعه موردي
۲-۳-۱) مقدمه ۱۰۷
۲-۳-۲) تعهدات خاص ۱۰۷
۲-۳-۳) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات ۱۰۸
۲-۳-۴) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب ۱۰۸
۲-۳-۵) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني ۱۱۱
۲-۳-۵-۱) صنعت بيمه چين ۱۳۱
۲-۳-۵-۲) بيمه گران خارجي در چين ۱۳۲
۲-۳-۵-۳) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين ۱۳۳
۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134
۲-۳-۵-۵) نتيجه‌گيري ۱۳۵
فصل سوم- روش تحقيق 
۳-۱) مقدمه ۱۳۸
۳-۲) نوع و روش تحقيق ۱۳۸
۳-۳) جامعه آماري ۱۳۹
۳-۴) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141
۳-۵) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data 142
۳-۶) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data 147
۳-۶-۱) اثرات ثابت ۱۴۹
۳-۶-۲) اثرات تصادفي ۱۵۰
۳-۷) آزمون اثرات ثابت ۱۵۲
۳-۸) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت 
بيمه كشورهاي در حال توسعه ۱۵۳
تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي 
در كشورهاي در حال توسعه ۱۵۳
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي 
در حال توسعه ۱۵۴
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي  در حال
توسعه از كل بازار بيمة جهاني ۱۵۴
۳-۹) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155
۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندي ۱۵۵
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها 
۴-۱) مقدمه ۱۵۷
۴-۲) آزمون فرضيه‌ها ۱۵۸
۴-۲-۱) فرضية ‌فرعي شماره ۱ ۱۵۸
آزمون برابري عرض از مبدأها ۱۵۸
صحت آماري تخمين ۱۵۸
تجزيه و تحليل نتايج ۱۵۹
۴-۲-۲) فرضيه فرعي شماره ۲ ۱۶۱
آزمون برابري عرض از مبدأها ۱۶۱
صحت آماري تخمين ۱۶۱
تجزيه و تحليل نتايج ۱۶۲
۴-۲-۳) فرضيه فرعي شماره ۳ ۱۶۳
آزمون برابري عرض از مبدأها ۱۶۳
صحت آماري تخمين ۱۶۳
تجزيه و تحليل نتايج ۱۶۴
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات 
۵-۱) مقدمه ۱۶۷
۵-۲) نتيجه‌گيري ۱۶۷
۵-۳) رهنمودها ۱۷۲
منابع و مأخذ
– منابع فارسي ۱۷۵
– منابع انگليسي ۱۸۱
ضمائم و پيوستها ۱۸۲
 
فهرست جداول
جدول (۲-۱-۱): مذاكرات ادواري گات در دوره ۱۳۸۱-۱۳۵۰ ۱۱
جدول (۲-۲-۱): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه ۹۲
جدول (۲-۳-۱): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه ۱۱۲
جدول (۲-۳-۲): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه ۱۱۵
جدول (۲-۳-۳): تعهدات خاص اتحاديه اروپا ۱۱۸
جدول (۲-۳-۴): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه ۱۲۷
 
فهرست نمودارها
نمودار (۲-۱-۲): تشريفات الحاق به سازمان تجارت جهاني ۴۲
نمودار (۲-۲-۱): حق بيمة سرانه (۱۳۷۰-۱۳۷۱) ۹۳
نمودار (۲-۲-۲) حق بيمة سرانه (۱۳۸۱-۱۳۷۱) ۹۴
نمودار (۲-۲-۳) شاخص نفوذ بيمه‌اي (۱۳۸۱-۱۳۵۰) ۹۵

توضیحات متن:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دليل تأثيراتي كه بر فرآيند توليد، افزايش اشتغال و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي دارد  از اهميت ويژه اي بر خوردار است و طي دهه هاي اخير اكثر كشورهاي پيشرفته توجه خود را به تغييرات ساختاري در اين بخش معطوف ساخته اند. با افزايش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهاي پيشرفته و پيدا شدن مزيتهاي رقابتي براي اين كشورها در دهه ۹۰ براي اولين بار بحث آزاد سازي تجارت خدمات در مذاكرات ادواري گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولاني همزمان با تأسيس سازمان تجارت جهاني به پيدايش موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات  (GATS) انجاميد كه از اول ژانويه ۱۹۹۵ لازم الااجرا گرديد. اين موافقتنامه جامعه بين المللي را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذير موانع موجود در برابر مشاركت خارجي و حركت به سوي آزاد سازي و مقرارت زدايي در بازار بيمه اي خود متعهد كرده است. به اين ترتيب امروزه مشكل مي‌توان بازار داخلي را از رقابت بيمه گران خارجي مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرايط كنوني و موقعيت حساس ما، مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان موضوعي اساسي در چارچوب سياستهاي تجاري ايران قرار مي‌گيرد.
۱-۳) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از اين پژوهش آنست كه تأثير پيوستن ايران به WTO بر صنعت بيمه بررسي شود. به اين ترتيب كه با پيوستن به اين سازمان چه پارامترها و شاخصهايي در صنعت بيمه متأثر  خواهد شد.
۱-۴) اهميت و ارزش تحقيق
به جرأت مي‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهاني كه در آن اقتصاد  ملي بتواند از مزاياي آن استفاده كند، عضويت در سازمان تجارت جهاني است. هم چنين در حاليكه جهاني شدن فرآيند مسلط در روند تحولات جهاني است، بومي‌گرايي، محلي گرايي و منطقه گرايي نيز در حال تشديد است.( اتحاديه اروپا، آسه آن و…) در  چنين شرايطي براي برقراري ارتباط تجاري، كشور ما با محدوديت مواجه مي‌باشد. چون كشورهاي عضو WTO يا هر اتحاديه تجاري ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه هاي سازمان و يا اتحاديه مربوط با كشورهاي ديگر به همكاري اقتصادي بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي‌دهد. بخشهاي خدماتي و توليدي ارتباط و وابستگي متقابل و پويايي با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادي اهميت اين بخش به طور مستمر افزايش مي‌يابد. و در نتيجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسي اثرات پيوستن به WTO بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم ارائه گردد.
۱-۵) – كاربرد نتايج تحقيق:
نتايج اين تحقيق مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند در حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد. به گونه اي كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاري و قانوني، خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات بيمه اي به طور كارا و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندگان خارجي اين خدمات ارائه گردد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اين پديدة جهاني به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و محركي براي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد.
۱-۶) – فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه مي‌شود.
فرضيه فرعي ۱: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي مي‌شود.
فرضيه فرعي ۲: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش حق بيمه سرانه مي‌گردد.
فرضيه فرعي ۳: عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم بازار صنعت بيمه از بازار جهاني حق بيمه مي‌شود.
۱-۷) – سابقه تحقيق:
۱- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.
۲- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.
۳- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
۱-۸) – روش تحقيق:
در اين پايان نامه روش تحقيق به صورت تحليلي – توصيفي است كه بر اساس مدلهاي مبتني بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.
۱-۹) – جامعه آماري:
جامعه آماري فاصله زماني (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) را در بر مي‌گيرد و شامل ۱۰ كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهاني مي‌باشد. فاصله زماني ۲۰۰۳-۱۹۹۰ به دو دورة زماني ۱۹۹۴-۱۹۹۰ (سالهاي قبل از عضويت) و ۲۰۰۳-۱۹۹۵ (سالهاي بعد از عضويت) تقسيم شده است.
۱-۱۰)- ابزار گرد آوري داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پايان نامه ها در كتابخانه بيمه مركزي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، مؤسسه پژوهشهاي بازرگاني و چندي از دانشگاهها جمع آوري وبقيه به صورت جستجوي اينترنتي در سايتهاي علمي‌از جمله WTO و بانك جهاني گرد آوري شده اند.
۱-۱۱)- كليد واژه ها
بيمه (Insurace) عملي است كه به موجب آن يكطرف ( بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي‌شود و از طرف ديگر ( بيمه گر) با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده مي‌گيرد.
تراكم بيمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغي است كه به طور سرانه در يك كشور صرف خريد پوششهاي بيمه اي مي‌گردد. ( حق بيمه سرانه)
شاخص نفوذ بيمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد.
 GATT     (General  agreement on tarrif and trade) 
موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت.
(General agreement on trade  and services)      GATS
موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات
(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهاني 
 
بخش اول- سازمان تجارت جهاني 
۲-۱-۱) مقدمه:
سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.
اعضاي سازمان تجارت جهاني موظفند قوانين، مقررات و رويه هاي ملي خود را كاملاً با مفاد اين موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كليه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهيل تجارت مي‌گردد. همچنين باعث مي‌شود كه مقررات ملي، موانعي غير ضروري براي تجارت به وجود نياورده و صادرات و واردات هيچ كشوري به وسيله ايجاد تعرفه‌هاي بالاتر و يا ساير موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پيوستن به سازمان جهاني تجارت ممكن است براي كشورها ضروري نباشد، ولي مزايا و فوايد نظام چند جانبه تجاري كه در سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي آن تبلور يافته است، فقط به اعضاي اين سازمان تعلق مي‌گيرد.

عتیقه زیرخاکی گنج