امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر
پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل

میکروبی روده تاثیرات سودمندی روی سلامت انسان دارند. باکتر یهای لاکتیک نقش مهمی در

تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری و تهیه محصولات پروبیوتیکی ایفا می کنند. این مطالعه

با هدف بررسی اثر ضد میکروبی باکتریهای لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان

گلستان برعلیه پاتوژن های شایع دستگاه گوارش انجام گردید.

درادامه با ما همراه باشید…….


عتیقه زیرخاکی گنج