گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استفاده ازخاک مسلح در سدهای خاکی
ضعف خواص مکانیکی خاک و ابعاد بزرگ سازه های خاکی در مقایسه با سازه های بتنی موضوع تقویت خاک را مطرح کرد.
مفاهیم خاک مسلح جدید نبوده و به عهد باستان بر میگردد. )کاه گل(
اوایل قرن بیست آقای رید استفاده از خاک مسلح در سد خاکی را مطرح کردند.
سایر محققین اروپایی و آمریکایی آنرا توسعه دادند.

عتیقه زیرخاکی گنج