گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد اجرا وارزشیابی یادگیری رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود:

۱-   مزايا و معايب روشها و تكنيك هاي مختلف آموزشي را شرح دهيد.

۲- دربارة روشها و تكنيك هاي متناسب با حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي بحث كنيد.

۳- يك تجزيه و تحليل وظايف (شرح وظايف) تأليف كنيد.

۴- روشهايي كه با آنها آموزش سازمان يافته و مداوم را فهرست كنيد.

۵- اهداف ارزشيابي آموزشي را شناسايي كنيد.

۶- انواع مختلف ارزشيابي را شرح دهيد.

۷- يك طرح درس تهيه كنيد.

۸- ارزشيابي كمي را با كيفي، ارزشيابي هنجار مرجع را با ارزشيابي معيار مرجع، روايي را با پايايي مقايسه نموده و تمايز دهيد.

۹- يك سخنراني آموزشي براي يك گروه مخاطب خاص، طراحي، اجراء و ارزشيابي كنيد.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

مقدمه

چگونه متخصصان رژيم شناسي مي توانند مراجعين و كارمندان را بطور موفقيت آميز آموزش دهند؟ براي مراجعين، رژيم شناس خواستار ارتقاء سلامتي و كاهش خطر بيماريهاي مزمن است و براي كارمندان خواستار افزايش توانايي هاي آنان در انجام وظايف است. مراحل مقدماتي در طراحي يادگيري در فصل ۱۱ مورد بحث قرار گرفت كه شامل پيش ارزيابي دانش و صلاحيت فعلي آموزش گيرنده در حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي و تعيين محتواي آنچه بايد آموخته شود، بود.

اين فصل دربارة انتخاب و اجراي فعاليتهاي يادگيري مناسب در حيطه هاي مذكور بحث مي كند. طرح ها براي ارزشيابي نتايج يادگيري و مستندسازي نيز مورد بحث قرار گرفته است. چرا كه اين مراحل براي كامل شدن فرآيند يادگيري ضروري است.


عتیقه زیرخاکی گنج