گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق هنری با موضوع خط نویسی که شامل ۲۴ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

خط نویسی

مقدمه

ولی مهمترین گامی که انسان بسوی مذنیت برداشته، همانا اختراع خط است، امکان دارد که خط نویسی در صورتی که بمعنی وسیع کلمه در نظر گرفته شود و علامات تصویری را که نماینده اندیشه معینی است شامل شود، از ان زمان شروع شده باشد که نخستین کوزه گران با نگشت یا ناخن خود- خاه برای تزیین و خواه برای علامت گذاری- علامتهای روی کل نرم کوزه ها بر جا  گذاشته اند. در قدیمترین نوشته های هیروکلیفی که در سومر دست آمده مرغ را بصورتی نگاشته اند که با نقشه های موجود  ظروف سفالی شوش در عبلام کمال شباهت را دارد. بنابراین خط نویسی نیز مانند نقاشیو حجاری از شاخه های هنر کوزه گریست.

کهن ترین رمز تصویری که تاکنون شناخته شده آنهائیست که بر روی قطعات سفال و ظروف گلی در مقابر ما قبل تاریخ مصر و اسپانیا و خاور نزدیک کشف شده است. بنابگفته بمری عده زیادی از رموز بتدریج در دوره های ابتدایی بوسیله بازرگانان بکار گرفته شده و از کشوری به کشور دیگر رفته … و در پایان دودوجین از آنها برای دسته ای از  ؟؟ بازرگانی حالت ملکیت مشاع را پیدا کرده و باقی رموز که منحصر بناحیه خاصی بوده در این انزوا بتدریج از بین رفته و نابود شده است.

قضیة تکامل و تطور علایم رمزی هر چه بوده، بموازات آن نوعی از خط نویسی وجود داشته که از شعب نقاشی بشمار می رفته و افکار را بوسیله تصاویر مجسم می ساخته است. هنوز بر تخته سنگهای مجاور دریاچة سوپریور آثاری از تصاویر غیرظریفی دیده می شود که هندیان امریکا بوسیله آنها داستان گذشتن خود را از  این دریاچة هولناک با افتخار روایت کرده اند. شاید تطور و تکاملی از این قبیل سبب شده باشد که در والی مدیترانه در پایان عصر حجر جدید خط نویسی از نقاشی نتیجه شده باشد و این یقینی است که هنوز سال ۳۶۰۰ قبل از میلاد آغاز نشده بود- و شاید بسیار پیش از ان- که در عقلام و سومر و مصر مجموعه ای از تصاویر نماینده افکار ترتیب داده از آن رو خطی ساختند که هیروکلیف نامیده می شود، زیرا بیشتر کسانی که آنرا بکار می برند کاهنان بودند فنیقیان همچون دلالهایی بوده اند که انتقال الفباء بوسیله آنان صورت می گرفته است. هنگامی که زمان هومر یونانی فرا رسید یونانیان این حروف فنیقی را گرفتند و آنها را با دو اسم سامی که نماینده دو حرف اول است نامگذاری کردند(آلفا، بتا- درعبری الف، بت، الفبا، آلفابه).

چنانکه ملاحظه می شود خط نویسی محصول و نتیجه تجارت است، و در اینجا یکبار دیگر متوجه می شویم که مدنیت تا چه حد مدیون بازرگانی است. پیدایش خط حدی است که ابتدای تاریخ را ناشن می دهد، و هر اندازه معرفت ما به آثر گذشتگان بیشتر شود، این نقطه شروع عقب تر می رود…

مختصری پیرامون سیر و تحول پیدایش خطوط:

 خط تصویری

 1. خط صوتی یا مفهوم نگار
 2. خط هجایی یا سیلابی
 3. خط الفبایی
 • خط هیروگلیف:
 • خط منحنی
 • خوشنویسی در چین:
 • خوشنویسی در ژاپن:
 • خط الفبایی در یونان وروم:

خوشنویسی در قلمرو اسلام:

خطوط اصلی و متداول عصر حاضر:

 • کوفی:
 • کوفی مغربی
 • کوفی مشرقی

خط کوفی مشرقی

الف- کوفی ساده:

ب- کوفی تزئینی:

ج- کوفی بنایی(معقلی)

۲-خط محقق:

 • خط ریحان:
 • خط ثلث:
 • خط نسخ:

مشاهیر خط نسخ

خط تعلیق:

تعدادی از مشاهیر خط

خط دیوانی:

 • خط رقعه:

 9- خط تستعلیق:

 خط شکسته نستعلیق:

 • ویژگیهای خط شکسته:

مختصری پیرامون خطوط تفننی:

الف) طغری:

ب) مثنی:

آشنایی با سیاه مشق:

آشنایی با کتابت:

آشنایی با چلیپا:

تاریخچه سیر تحولات خط در ایران:

 


عتیقه زیرخاکی گنج