گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامه ارتباط اختلا لات رفتاری با هوش هیجانی در دانش آموزان رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه :
هوش هیجانی به عنوان شکلی از هوش هیجانی معرف توانایی شخص در مواجهه و انطباق با فشارهای روانی می باشد.مطالعات نشان داده که نقص در هوش هیجانی با بروز رفتارهای مخرب در نوجوانان در ارتباط است.هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط اختلالات رفتاری و هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران بود.
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

این فایل در ۹۷ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۳ فصل زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق شامل مقدمه،بیان مسئله،اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات می باشد. در فصل دوم مروری برادبیات پژوهشی شامل مطالعات نظري(مفهوم طلاق، طلاق در مذاهب متفاوت و انواع طلاق در اسلام )و چهارچوب نظري(مكتب مبادله و بحث تكميلي چهارچوب نظري)شده است و در فصل سوم به یافته های پژوهشی شامل يافته هاي توصيفي، تجزيه و تحليل کلی، نتيجه گيري نهايي و فهرست منابع پرداخته شده است.

 

 

مقدمه

بررسي پديده ها و مسائل اجتماعي از دغدغه هاي اساسي متخصصين علوم اجتماعي است. در اين راستا پژوهشي انجام شده تا به بررسي يكي ازآسيب هاي اجتماعي به نام طلاق بپردازد. در تحقيقاتي كه درگذشته توسط محققين ديگرانجام شده ثابت شده است كه وقتي طلاق،به يك آسيب اجتماعي تبديل شود باعث ايجاد آسيب هاي اجتماعي ديگردر جامعه چه به صورت مستقيم وچه به صورت غيرمستقيم مي شود مثل اعتياد ،بزهكاري،خودكشي،اختلالات رفتاري وشخصيتي و…… در اين پژوهش سعي شده تا از جنبه ديگري به اين مسئله بپردازدو جوابي براي اين سؤال كه چه علل اجتماعي دخيل دردرخوا ست طلاق مي با شد پرداخته شود.

چه ساختارهاي اجتماعي،فرهنگي دراين امردخالت دارند وسرنوشتي اين چنين را براي برخي ازدواج هاوزندگي هاي زنا شوئي رقم مي زنند.اين پژوهش براساس نظريه مبادله به بررسي اين آسيب پرداخته تا از اين منظر،متغيرهايي رادر نظربگيرد واثر آنها را بر طلاق و افزايش آن مطالعه كند وبا درنظرگرفتن وتوجه به اين متغيرها گا هي درجهت حذف،كا هش و يا تغيراين متغيرها برداشته شود تا هدف اصلي كه مهار طلاق در سطح جامعه مي باشد با انجام اين گونه پژوهشها محقق شود .

 

  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

تحقیقی کامل و منسجم درباره انواع اختلالات روانی همراه با پی نوشت ها در پایین صفحه
مفهوم كلي يادگيري اين است كه اختلات دوران كودكي به همان طريقي به كودك مي رسد كه ساير رفتار ها ، انتشار مقاله واتسون به نام روانشناسي از ديد رفتارگرا ( ۱۹۳۱) چشم اندازي را عرضه كرد

فرمت ورد ۵۲ صفحه

اختلالات شخصیتی

اختلال رفتاري

نظريه يادگيري رفتاري اجتماعي

مفهوم كلي يادگيري اين است كه اختلات دوران كودكي به همان طريقي به كودك مي رسد كه ساير رفتار ها ، انتشار مقاله واتسون به نام روانشناسي از ديد رفتارگرا ( ۱۹۳۱) چشم اندازي را عرضه كرد كه با نظريه قليل رواني به رقابت برخاست از نظريه يادگيري رفتاري و اجتماعي ، يادگيري در سرتاسر طول عمر ادامه داشت و از اين رو نمي توانست اين تصور كه شكل گيري شخصيت تا سن بخصوص صورت گيرد . معني داشته باشد . سرانجام بر عكس نظر يه قليل رواني كلاسيك ، ديدگاه رفتاري حكم نظريه اي جامع و واجد را نداشت كه بتواند تمام رفتارها را توجيه كند بلكه بر عكس نظريه هاي گوناگون پيشنهاد شده بود كه اغلب از زبان مشابهي استفاده مي كرد . اما هر كدام از آنها جنبه متفاوتي از روند يادگيري را شرح مي داد ( ترجمه منشي طوسي ، ۱۳۷۲ )

يادگيري مشاهده اي

پژوهشگري كه بيش از همه يادگيري مشاهده اي يا سرمشق مدل سازي مي پردازد … بندورا[۱] كه در كنار پيوندش با اين موضوع مطالعات بسيار روي پيدايش و درمان اختلالات رفتاري كودكان داشته است . كودكان نشان داده اند كه با مشاهده كارهاي ديگران مي توانند رفتارهاي گوناگون ، پرخاشگري ، همكاري ، تأخير در احساس رضايتمندي ، سهيم شدن كسب اين مطالعات نشان مي دهند كه چگونه يادگيري مشاهده اي باعث شود مشكلي رفتاري آموخته شود يا از بين برود چشم انداز يادگيري اجتماعي كه از نگرش باندورا و ساير مطالعات گرفته شده است بر فرايندهاي شناخت مانند توجه ، حا فظه و حل مسائل تأكيد فزاينده اي دارد.( ترجمه منشي طوسي ، ۱۳۷۲)

نظريه يادگيري رفتاري اجتماعي

يادگيري مشاهده اي

شناخت گرايان ( Cogninvsm )

ديدگاه شناختي رفتاري:

نگرش رواني تربيتي:

نظريه متقابل :

تشخيص و طبقه بندي

۶- گروهبندي بر اساس  سن

۷- گروهبندي بر اساس رفتارهاي اوليه و ثانويه [۱]

۹- گروهبندي از ديدگاه متخصصان آموزش و پرورش :

نشانه شناسي اختلالات رفتاري كودكان

* سبب شناسي اختلالات رفتاري

  1. عوامل مربوط به خانواده و والدين

الف ساخت خانواده :

ب) فضاي عاطفي و روابط خانوادگي :

ج) اندازه خانواده :

د) موقعيت اقتصادي اجتماعي خانواده :

  1. عوامل اجتماعي فرهنگي :
  2. عوامل زيستي :

 عوامل زمينه ساز۴[۲] و عوامل آشكار ساز۵۲ :

الف ) عوامل زمانه ساز

ب ) عوامل آشكار ساز

۴- عوامل برون زاد :

۵– محروميتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاري دانش آموزان :

ب) سازگاري اجتماعي دانش آموزان در مدرسه   

ج) نقش وضعيت تحصيلي در سازگاري دانش آموزان :

تعريف سلامت روان۳

پيشينه نظري

بنابر تحقيقات « انجمن ملي بهداشت رواني[۳] » :

ديدگاه روانپزشكي

ديدگاه روان تحليلي

۴- هدف نهايي او رشد خلاقيت و تحقق خويشتن است ( خدارحيمي ۱۳۷۴) .

ديدگاه رفتار گرايان : ۳   

ديدگاه انسان گرايي

ديدگاه هستي گرايي

ديدگاه شناختي   

ديدگاه بوم شناسي

منابع :

۱- ميلاني فر ( ۱۳۵۶)

۴- predisposing factor

۵-  precipiting factor

۳

[۳] – Mental Health National Association

[۱] – Bandura


عتیقه زیرخاکی گنج