گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 221 views
  • بدون نظر

حس عمقي بخشي از سيستم سوماتوسنسوري است و اهميت اطلاعات حس عمقي در ايجاد ثبات مفصل و همينطور ثبات پوسچر کل بدن در مطالعات مشخص شده است. پيامهاي آوران عضله نه تنها در درک وضعيت و پوسچر فرد بلکه در وضعيت کل بدن و حرکت آن دخالت دارند(Mergner et al.1992; Stillman et al. 2002; Strimpakoss et al. 2006).در اثر اختلال حس عمقي، هماهنگي عضلاني دچار اشکال مي شود و بي ثباتي مفصل ايجاد مي گردد (Terelevan et al. 2006).تحقيقات نشان مي دهد که صدمات مي تواند بر توانايي حس عمقي اثر بگذارد و حس عمقي ضعيف يک فاکتور مهم در ايجاد صدمات مکرر بعد از بهبودي عضله و تاندون مي باشد  (Jerosch et al. 1996; Vuillerme et al. 2008).بخاطر اهمیت بالای درک حس عمقی و تاثیرات آن برروی زندگی فرد ، پایان نامه ی حاضر به مطالعه و بررسی این موضوع پرداخته است.

حس عمقي نقش مهمي در تنظيم پوسچر کلي بدن (تعادل پوسچرال)و درک آگاهانه حس حرکت و وضعيت مفصل دارد. عوامل مختلفي مي تواند موجب اختلال حس عمقي و بدنبال آن اختلال در کنترل حرکت و بارگذاري غيرطبيعي بر مفاصل ناحيه گردن وباعث ايجاد درد شوند
(
Dehner et al. 2008; Falla et al. 2007) . يکي از عوامل مطرح که مي تواند حس عمقي را دچار اختلال کند خستگي عضلاني است که با توجه به نقش گيرنده هاي عضلاني در حس عمقي و چگالي بالاي اين گيرنده ها در عضلات ناحيه گردن بنظر مي رسد خستگي عضلات اين ناحيه بتواند موجب اختلال حس عمقي شود (Larrochelle et al. 2008; Gosselin et al. 2004) . درصورتيکه اين مساله ثابت گردد پيشگيري از خستگي مي توانداحتمالا به کاهش ريسک ضايعات ناحيه سر و گردن و ميزان درد در اين ناحيه کمک کند. 


عتیقه زیرخاکی گنج