گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل وارد زیر است:

سازمانهاي مجازي مصداق عيني پيشرفت در فناوري اطلاعات آند و بدين وسيله از آنها پشتيباني مي‌كنند. اين سازمانها يا واگذاري فعاليتها به سازمانهاي مستقل ديگر و تأمين خدمات و كالاها با همكاري واحدهاي خارجي از رهگذر اتحاد آنها به وجود آمده‌اند. در اين قرن پيشرفتهاي فناوري اطلاعات و حركت به سوي مجازي سازي سازمانها آن چنان جدي است كه لحظه‌اي غفلت از آن خسارات جبران ناپذيري را به جامعه سازماني وارد خواهد كرد. 
براي مثال، شركت جانسون الكتريك در هنگ كنگ، موتورهاي كوچكي با ارزش ۱۹۵ ميليون دلار توليد و آنها را در دستگاههاي آبميوه‌گيري، مخلوط كن و به كار مي‌برد. كارخانه هاي توليدي در جنوب چين، آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه در هنگ كنگ و شركت جانسون چندين هزار كيلومتر دورتر از كارخانه‌هايي قرار دارد كه براي توليد محصول خود از اين قطعه‌ها استفاده مي‌كنند. شركت ترتيبي داده است كه هر روز صبح با كمك ابزارهاي پيشرفته فناوري اطلاعات، به مدت دو ساعت بين دست اندركاران، متخصصان و مشتريان در ايالات متحده و اروپا ميزگردي از راه دور تشكيل شود (دفت، ۱۳۸۱: ص ۲۶۱). 
نمونة ديگر، شركت فيليس است كه مركز آن در هلند و واحدهاي آن در شصت كشور دنيا قرار دارد. شركت براي آنكه بتواند اطلاعات را به همه واحدهاي بسيار پراكنده و جدا از هم خود ، به طوري كه همه آنها در فناوري جديد سهيم شوند، برساند بايد از ساختار مجازي استفاده كند. (همان/ ص ۲۹۶). 
محاسن اينگونه سازمانها به طور كلي شامل وفق‌پذيري بيشتر، كوتاه شدن زمان پاسخگويي و تخصصي‌تر شدن وظايف است. اما معايب آنها افزايش مناقشات، كاهش وفاداري و احتمال خطرپذيري است. محققان به دلايل زير استقرار محيطهاي كاري مجازي را در سطح جهان اجتناب ناپذير مي‌دانند: 
كاهش هزينه‌هاي واقعي: براي مثال، شركت اي . بي. ام  با حذف دفاتر و محيطهاي كاري لازم كاركنان، سالانه بين ۴۰ تا ۶۰% در هزينه هاي خود صرفه جويي داشته است. 
افزايش سرويس دهي به  مشتريان: به طور نمونه، شركت مشاوره‌اي اندرسون  با تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه مشاورانش از زماني كه دفاتر كاري خود را رها كرده و به طور مجازي مشغول به كار شده‌اند، با مشتريان خود ۲۵% مذاكره رو در روي بيشتري داشته‌اند. 
افزايش سوددهي: براي مثال، شركت هيولت و پاكارد  با تغيير محيط كاري به سمت سازمان مجازي، درآمد خود را به ازاي هر فروشنده تا دو برابر افزايش داده است. 
افزايش كارايي: براي نمونه، مطالعات در شركت آي. بي. ام نشان مي‌دهد كه اين شركت بين ۱۵ تا ۴۰% افزايش توليد داشته است. همچنين شركت يو. اس.وست  گزارش مي‌دهد كه ميزان توليد اين شركت بيش از ۴۰% دچار افزايش شده است. (اصيلي ، ۱۳۸۰: ۴۸).
تعاريف سازمان مجازي
تعريف استاندارد و مشتركي از سازمانهاي مجازي در دسترس نيست و در تعريف هر محققي صرفاً به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود: 
سازمان مجازي از مجموعه‌اي از شركتها به وجود مي‌آيد كه براي بهره جستن از فرصتهاي رقابتي دست به دست هم مي‌گذارند و پس از تأمين هدف مورد نظر از يكديگر جدا مي‌شود (دفت، ۱۳۸۱، ص ۲۸۳). 
سازمان مجازي بسياري از فعاليتهاي خود را از منابع خارجي تأمين مي‌كند و ساختاري را به وجود مي‌آورد كه در آن به جاي ايفاي وظايف سنتي در هر واحد داخلي، واحدهاي خارجي عهده‌دار ايفاي آن وظايف مي‌شوند (Gokdman et al, 1995). 
سازمانهاي مجازي (شكل ۲) در واقع نوعي از سازمانهاي شبكه‌اي   فاقد هسته مركزي دائمي‌اند و صرفاً از طريق ائتلافهاي موقتي شكل مي‌گيرد(رضاييان، ۱۳۸۰، ص ۳۲۶). 
مدلهاي سازمانهاي مجازي 
اين سازمانها الگوهاي ساختاري مختلفي دارند كه به دو نمونه از آنها اشاره مي‌ شود (Hedberg, 1997): 
الف) شبكة تار عنكبوتي:  در اين الگو يك مؤسسه به منزلة سازمان رهير وظيفه ايجاد سازمان مجازي را در جهت تجارت و بازاري مشخص و معين برعهده مي‌گيرد و با  تعامل و ارائة طريق يه ساير سازمانهايي كه قابليت و امكاناتي دارند اما به تنهايي قادر به بهره‌برداري بهينه از بازار نيستند به فعاليت مي‌پردازد. اساس سازمان به مركزيت آن وابسته است و خواسته‌هاي مشتري محور قرار مي‌گيرد (شكل ۵). 
ب) شبكة جزاير مرتبط : در اين مدل يك يا چند مؤسسه كه تواناييهاي مشابه يا مكمل دارند براي بهره‌بردراي مؤثر از بازار در نواجي مختلف جغرافياي، به واسطة راهبرد سازمان مجازي به هم مي‌پيوندند و بر اساس خاصيت هم افزايي كارايي و توانمندي آنان بسيار بيشتر از پيش مي‌شود مثل نمايندگيهاي مسافرتي و فروشگاههاي زنجيره‌اي (شكل ۶). 
محاسن سازمان مجازي 
صاحبنظران مختلف به بيان رويكردي خاص از محاسن سازمانهاي مجازي پرداخته‌اند كه به نمونه‌هايي از آنها اشاره مي‌شود: 
محاسن سازمانهاي مجازي، وفق پذيري بيشتر، كوتاه شدن زمان پاسخگويي و تخصصي‌تر شدن وظايف است( اصيلي، ۱۳۸۰: ۴۸). 
صاحبنظران ديگري نكات مثبت كارهاي مجازي را استقلال بيشتر در انجام دادن كارها در مدت زمان كمتر، كاهش بسياري از هزينه‌هاي عملياتي (ناهار، لباس، رفت‌ و آمد و … ) و فارغ بودن از محدوديتهاي زماني و مكاني مي‌دانند. (Egan, 1999 Nancy and)
محدوديتهاي سازمان مجازي
 سازمان مجازي محدوديتهايي همچون كاهش قدرت نظارت مديريت، مخدوش هماهنگي، كاهش ميزان و وفاداري و تعهد كاري در كاركنان، افزايش كارهاي روزمره، افزايش ساعات كار، نقصان در اجراي وظايف روشن به موازات كاهش اطلاعات در فرايند اطلاع رساني با كاهش تحرك به ويژه فعاليت فيزيكي كار را دارند (Markus,2000).
 
 
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سازمانهاي مجازي مصداق عيني پيشرفت در فناوري اطلاعات آند و بدين وسيله از آنها پشتيباني مي‌كنند. اين سازمانها يا واگذاري فعاليتها به سازمانهاي مستقل ديگر و تأمين خدمات و كالاها با همكاري واحدهاي خارجي از رهگذر اتحاد آنها به وجود آمده‌اند. در اين قرن پيشرفتهاي فناوري اطلاعات و حركت به سوي مجازي سازي سازمانها آن چنان جدي است كه لحظه‌اي غفلت از آن خسارات جبران ناپذيري را به جامعه سازماني وارد خواهد كرد. 
براي مثال، شركت جانسون الكتريك در هنگ كنگ، موتورهاي كوچكي با ارزش ۱۹۵ ميليون دلار توليد و آنها را در دستگاههاي آبميوه‌گيري، مخلوط كن و به كار مي‌برد. كارخانه هاي توليدي در جنوب چين، آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه در هنگ كنگ و شركت جانسون چندين هزار كيلومتر دورتر از كارخانه‌هايي قرار دارد كه براي توليد محصول خود از اين قطعه‌ها استفاده مي‌كنند. شركت ترتيبي داده است كه هر روز صبح با كمك ابزارهاي پيشرفته فناوري اطلاعات، به مدت دو ساعت بين دست اندركاران، متخصصان و مشتريان در ايالات متحده و اروپا ميزگردي از راه دور تشكيل شود (دفت، ۱۳۸۱: ص ۲۶۱). 
نمونة ديگر، شركت فيليس است كه مركز آن در هلند و واحدهاي آن در شصت كشور دنيا قرار دارد. شركت براي آنكه بتواند اطلاعات را به همه واحدهاي بسيار پراكنده و جدا از هم خود ، به طوري كه همه آنها در فناوري جديد سهيم شوند، برساند بايد از ساختار مجازي استفاده كند. (همان/ ص ۲۹۶). 
محاسن اينگونه سازمانها به طور كلي شامل وفق‌پذيري بيشتر، كوتاه شدن زمان پاسخگويي و تخصصي‌تر شدن وظايف است. اما معايب آنها افزايش مناقشات، كاهش وفاداري و احتمال خطرپذيري است. محققان به دلايل زير استقرار محيطهاي كاري مجازي را در سطح جهان اجتناب ناپذير مي‌دانند: 
كاهش هزينه‌هاي واقعي: براي مثال، شركت اي . بي. ام  با حذف دفاتر و محيطهاي كاري لازم كاركنان، سالانه بين ۴۰ تا ۶۰% در هزينه هاي خود صرفه جويي داشته است. 
افزايش سرويس دهي به  مشتريان: به طور نمونه، شركت مشاوره‌اي اندرسون  با تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه مشاورانش از زماني كه دفاتر كاري خود را رها كرده و به طور مجازي مشغول به كار شده‌اند، با مشتريان خود ۲۵% مذاكره رو در روي بيشتري داشته‌اند. 
افزايش سوددهي: براي مثال، شركت هيولت و پاكارد  با تغيير محيط كاري به سمت سازمان مجازي، درآمد خود را به ازاي هر فروشنده تا دو برابر افزايش داده است. 
افزايش كارايي: براي نمونه، مطالعات در شركت آي. بي. ام نشان مي‌دهد كه اين شركت بين ۱۵ تا ۴۰% افزايش توليد داشته است. همچنين شركت يو. اس.وست  گزارش مي‌دهد كه ميزان توليد اين شركت بيش از ۴۰% دچار افزايش شده است. (اصيلي ، ۱۳۸۰: ۴۸).
تعاريف سازمان مجازي
تعريف استاندارد و مشتركي از سازمانهاي مجازي در دسترس نيست و در تعريف هر محققي صرفاً به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود: 
سازمان مجازي از مجموعه‌اي از شركتها به وجود مي‌آيد كه براي بهره جستن از فرصتهاي رقابتي دست به دست هم مي‌گذارند و پس از تأمين هدف مورد نظر از يكديگر جدا مي‌شود (دفت، ۱۳۸۱، ص ۲۸۳). 
سازمان مجازي بسياري از فعاليتهاي خود را از منابع خارجي تأمين مي‌كند و ساختاري را به وجود مي‌آورد كه در آن به جاي ايفاي وظايف سنتي در هر واحد داخلي، واحدهاي خارجي عهده‌دار ايفاي آن وظايف مي‌شوند (Gokdman et al, 1995). 
سازمانهاي مجازي (شكل ۲) در واقع نوعي از سازمانهاي شبكه‌اي   فاقد هسته مركزي دائمي‌اند و صرفاً از طريق ائتلافهاي موقتي شكل مي‌گيرد(رضاييان، ۱۳۸۰، ص ۳۲۶). 
مدلهاي سازمانهاي مجازي 
اين سازمانها الگوهاي ساختاري مختلفي دارند كه به دو نمونه از آنها اشاره مي‌ شود (Hedberg, 1997): 
الف) شبكة تار عنكبوتي:  در اين الگو يك مؤسسه به منزلة سازمان رهير وظيفه ايجاد سازمان مجازي را در جهت تجارت و بازاري مشخص و معين برعهده مي‌گيرد و با  تعامل و ارائة طريق يه ساير سازمانهايي كه قابليت و امكاناتي دارند اما به تنهايي قادر به بهره‌برداري بهينه از بازار نيستند به فعاليت مي‌پردازد. اساس سازمان به مركزيت آن وابسته است و خواسته‌هاي مشتري محور قرار مي‌گيرد (شكل ۵). 
ب) شبكة جزاير مرتبط : در اين مدل يك يا چند مؤسسه كه تواناييهاي مشابه يا مكمل دارند براي بهره‌بردراي مؤثر از بازار در نواجي مختلف جغرافياي، به واسطة راهبرد سازمان مجازي به هم مي‌پيوندند و بر اساس خاصيت هم افزايي كارايي و توانمندي آنان بسيار بيشتر از پيش مي‌شود مثل نمايندگيهاي مسافرتي و فروشگاههاي زنجيره‌اي (شكل ۶). 
محاسن سازمان مجازي 
صاحبنظران مختلف به بيان رويكردي خاص از محاسن سازمانهاي مجازي پرداخته‌اند كه به نمونه‌هايي از آنها اشاره مي‌شود: 
محاسن سازمانهاي مجازي، وفق پذيري بيشتر، كوتاه شدن زمان پاسخگويي و تخصصي‌تر شدن وظايف است( اصيلي، ۱۳۸۰: ۴۸). 
صاحبنظران ديگري نكات مثبت كارهاي مجازي را استقلال بيشتر در انجام دادن كارها در مدت زمان كمتر، كاهش بسياري از هزينه‌هاي عملياتي (ناهار، لباس، رفت‌ و آمد و … ) و فارغ بودن از محدوديتهاي زماني و مكاني مي‌دانند. (Egan, 1999 Nancy and)
محدوديتهاي سازمان مجازي
 سازمان مجازي محدوديتهايي همچون كاهش قدرت نظارت مديريت، مخدوش هماهنگي، كاهش ميزان و وفاداري و تعهد كاري در كاركنان، افزايش كارهاي روزمره، افزايش ساعات كار، نقصان در اجراي وظايف روشن به موازات كاهش اطلاعات در فرايند اطلاع رساني با كاهش تحرك به ويژه فعاليت فيزيكي كار را دارند (Markus,2000).
 

عتیقه زیرخاکی گنج