گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 77 views
  • بدون نظر
این فایل در۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هربرت سايمون برنده جايزه نوبل معتقد است كه فعاليت اقتصادي به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آينده محدود مي گردد.

موديلياني با ارائه نظريه تامين مالي مدرن، نظريه سنتي را كاملاً دگرگون ساخت.

شهرت هري ماركوويتس به سبب تحقيقات او در مورد ماليه شركتها و نظريه پرتفوي است.

ويليام شارپ يكي ديگر از برندگان جايزه نوبل معتقد است كه ريسك بازار را نمي توان با متنوع سازي دارائيها كاهش داد زيرا اين خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.

تغيير ساختار مالياتي بر رابطه ميان تركيب دارايي شـركت و ارزش بازار سهام آن تاثير مي گذارد
هربرت سايمون

هربــرت سايمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامي كه دربيان نظريه هاي جديد اداري و اقتصادي داشته و همچنين كوششهاي او در جرح و تعديل مسائل رفتاري واداري با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهايش در مسائل روانشناسي، علوم اجتماعي و كامپيوتر، در سال ۱۹۷۸ مفتخر به دريافت جايزه نوبل گرديد.

وي معتقد بود كه فعاليت اقتصادي به وسيله هزينه كسب اطلاعات درباره فرصتها وامكانات و نيز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آينده محدود مي گردد. بنگاههاي اقتصادي حتي اگر هم بخواهند نمي توانند به حداكثر رساندن سود اقدام كنند و لذا متقاعد مي شوند كه براي رسيدن به يك سطح معين و عقلايي كه سطح رضايتبخش نام دارد. تلاش كنند. اين حركتها كه به حركتهاي بازي شطرنج شبيه است در فعاليتهاي رفتاري و اقتصادي بسيار نمود پيدا كرده است. در عالم واقعيت به جاي يك حركت مي توان چندين حركت را انجام داد و در اين حركتها عامل هزينه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته مي شود تا بهترين حركتها ازنظر بنگاه يا افراد اعمال شود و همين عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود مي سازد. سايمون در مقالات متعددي ازجمله الگوهاي انسان (۱۹۵۶)، علوم تصنعي (۱۹۶۹)، الگوهاي اكتشاف (۱۹۷۷) و الگوهاي منطق محدود و موضوعهاي ديگر در نظريات اداري و اقتصادي (۱۹۸۲) كوشيده است كه رفتار انسان را با واقع بيني، نه براساس تخيل توضيح دهد. سايمون و همكارانش دردانشگاه كارنگي – ملون در پيترزبورگ مجله اي به نام رفتار سازماني منتشر كردند تا نحوه تصميم گيري افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتي را تشريح كند. وي به خاطــر علاقه مفرطي كه به علم مديريت و تصميم گيري در سلسله مراتب سازماني داشت مهمترين اثر خود يعني كتاب رفتار اداري را تاليف كرد؛ كتابهاي ديگر او در اين زمينه عبارتند از: مديريت دولتي (۱۹۵۰)، كتاب سازمانها با همكاري جي.جي.مارچ (۱۹۵۸)، علم جديد تصميم گيري مديريت (۱۹۶۰) و شيوه خودكاري براي افراد و مديريت (۱۹۶۵).

سايمون در سال ۱۹۱۶ در ميلواكي درايالت مينه سوتاي آمريكا متولد شد. او ليسانس خود را در سال ۱۹۳۶ و دكتري را در سال ۱۹۴۳ از دانشگاه شيكاگو گرفت. از سال ۱۹۳۸-۱۹۳۶ نخستين شغل تحقيقاتي خود را در دانشگاه شيكاگو تجربه كرد. او استادي دانشگاه كارنگي ملون، رياست هيات مديره موسسه تحقيق در علوم اجتماعي، عضويت كميته مشاوران علمي رئيس جمهوري، دفتر بودجه ايالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و رياست كميته علوم رفتاري بنياد علوم ملي را دارا بوده است.

فرانكو موديلياني

فرانكو موديلياني FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زيادي كه در تنظيم نظام كينزي (IS-LM) و فرضيه دوره عمر مصرف و همچنين نظريه جديد تامين منابع مالي شركتها داشته در سال ۱۹۸۵ جايزه نوبل را اخذ كرد.

قبل از طرح مقاله موديلياني و ميلر به نام »هزينه سرمايه، تامين منابع مالي شركتها و نظريه سرمايه گذاري«؛ كه در سال ۱۹۵۸ در مجله بررسي اقتصادي آمريكا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالي بر اين باور بودند كه تامين مالي ازطريق وام ارزانتر از تامين مالي به وسيله انتشار سهام است درنتيجه هزينه سرمايه وام پايين بوده وارزش شركت به هنگام اخذ وام افزايش مي يابد. اما زماني كه بدهي موسسه بيش از اندازه زياد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتري را به علت ريسك بالاي شركت، مطالبه خواهندكرد و هزينه سرمايه افزايش خواهد يافت. بنابراين، بين دو حد تامين مالي يعني انتشار سهام يا ايجاد بدهي، يك نسبت بدهي – سرمايه بهينه با هزينه حداقل كننده وجود دارد. براين اساس، ارزش شركت به ارزش و نوع منابع تامين مالي بستگي دارد. اين نظريه به نظريه سنتي معروف است.

موديلياني و همكارش ميلر (برنده ۱۹۹۰ جايزه نوبل) با ارائه نظريه تامين مالي مدرن، نظريه سنتي را كاملاً دگرگون ساختند. براساس اين نظريه و تحت شرايط رقابت كامل و جدا از تاثيرمالياتها، ارزش بازار يك شركت و هم هزينه سرمايه آن مستقل از نسبت بدهي به سرمايه ونيز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزيع شده است. نظريه موديلياني و ميلر (كه به نظريه (M-M) معروف است) بر سه فرضيه زير استوار است:

فرضيه ۱: هزينه متوسط سرمايه شركت تحت تاثير نسبت بدهي – سهام قرار نمي گيرد؛ فرضيه ۲: با افزايش بدهيهاي (با قيمت ثابت) شركت، هزينه سهام بايد به همين نسبت افزايش يابد؛

فرضيه ۳: مبين آن است كه ارزش شركت تحت تاثير سياست تقسيم سود سهام قرار نمي گيرد. اگر سرمايه گذاري از طريق وام گرفتن يا وام دادن بتواند اهرم مالي براي خودايجاد كند در اين صورت تصميم درمورد تامين مالي در يك شركت نمي تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. اين دو صاحبنظر در دهه هاي ۵۰ و ۶۰ پژوهشهاي زيادي در زمينه منابع تامين مالي، هزينه سرمايه و صرفه جويي مالياتي انجام داده اند.

موديلياني در سال ۱۹۱۸ در شهر رم ايتاليا متولد شد. ليسانس خود را در سال ۱۹۳۹ از دانشگاه رم گرفت ولي با شروع جنگ جهاني به آمريكا مهاجرت كرد و در سال ۱۹۴۴ دكتري خود را از مدرسه عالي تحقيقات اجتماعي نيويورك گرفت. او در سال ۱۹۴۹ با عنوان استاد اقتصاد به عضويت هيات علمي دانشگاه ايلي نويز درآمد. در سال ۱۹۶۲ به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همين سال به انستيتوي تكنولوژي ماساچوست (MIT) پيوست. در سال ۱۹۶۲ به رياست انجمن اقتصادسنجي و در سال ۱۹۷۶ به رياست اقتصاددانان آمريكا و در سال ۱۹۸۱ به رياست انجمن اقتصاد مالي برگزيده شد. ايشان در سلسله كارهاي عملي – كاربردي اش و با همكاري آلبرت آندو، مدل كامپيوتري عظيمي براي اقتصاد ايالات متحده تنظيم كرد كه به مدل (MPS) مشهور شد.

هري ماركوويتس

جايزه نوبل سال ۱۹۹۰ به سه نفراز متخصصان مالي و سرمايه گذاري ماركوويتس، شارپ و ميلر اختصاص يافت. هري ماركوويتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصادداني است كه به سبب تحقيقات خود درمورد ماليه شركتها و نظريه پرتفوي شهرت دارد.

ماركوويتس اولين كسي است كه اين نظريه را به صورت كمي درآورد و برخلاف مطالعات سنتي درمورد خطر تك تك اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ريسك) كل پرتفوي اوراق بهادار معطوف مي كند و مي كوشد اين خطر را در قالب بازده پرتفوي اوراق بهادار ارزيابي كند.

وي براي حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهكارهاي مقداري و آماري مي گردد و مشكل را با تحليل ميانگين – واريانس شروع مي كند. نخستين اثر او كــه در سـال ۱۹۵۲ منتشر شد مقاله اي است تحت عنوان »گزينش مجموعه دارايي« كه در سال ۱۹۵۹ كاملتر شد و به صورت كتابي تحت عنوان؛ گزينش مجموعه دارايي، متنوع كردن موثر؛ انتشار يافت. قبل از نظر ماركوويتس اكثــراً معتقدبودند كه انتخاب سرمايه گذاري بهينه به قيمت و بازده تك تك دارائيها وابسته است. منطق اصلي كار ماركوويتس آن بود كــه ســرمـايه گذاران به گونه اي عمل مي كنند كه براي افزايش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بيشتر پرهيز مي كنند. بهترين گزينه سرمايه گذاري آن است كه با يك انحراف معيار مساوي بيشترين بازده و يا بازده مشخص و يكسان، انحراف معيار پايين داشته باشد. گذشته از اين انحراف معيار تك تك داراييها تشكيل يك انحراف معيار پـرتفوي سرمايه گذاري را مي دهند به گونه اي كه اين انحراف معيار اولاً به ميزان سرمايه گذاري در تك تك دارائيها، دوما به انحراف معيــار هـريك بستگي دارد. تنوع سرمايه گذاري كه وي مطرح كرد كاركرد عملي مثال؛ همه تخم مرغها را در يك سبد نگذاريد؛ است. نوسان نرخ بازده داراييهاي متنوع نرخ بازده كل پرتفوي را تحت الشعاع قرار مي دهد كاهش يا افزايش بازده و ريسك يك دارايي بيشتر از مجموعه دارايي است. سود و قيمت اوراق بهادار متنوع نبايد با يكديگر كوواريانس مثبت داشته باشد زيرا زمان، مسير حركت و مقدار نوسانات آن مشابه همديگر مي گردد متنوع سازي زماني معني پيدا مي كند كه پرتفوي سرمايه گذاري تركيبي از اوراق بهادار باشد كه نوسان مشابهي ندارد وقتي بازده يكي پايين مي آيد بازده ديگري بالا مي رود تا بدين ترتيب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوي به مراتب كمتر از احتمال نوسان يك يك اوراق بهادار باشد. بنابراين، پرتفويي بهينه است كه با يك سطح خطر مشخص بالاترين بازده موردانتظار را در پي داشته باشد. مدل پيشنهادي ماركوويتس يك مسئله برنامه ريزي از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارايي، انحراف معيار، كوواريانس داراييها و محدوديت بودجه اي سرمايه گذار) است كه با استفاده از مدلهاي رياضي و كامپيوتري نسبتاً پيچيده قابل اجراست.

ماركوويتس در سال ۱۹۲۷ درشهر شيكاگو درايالت ايلي نويز آمريكا متولد شد. او در سال ۱۹۸۲ به رياست انجمن ماليه آمريكا رسيد و درحال حاضر استاد دانشگاه نيويورك و متخصصي زبردست در برنامه ريزي كامپيوتري است.

ويليام شارپ

شارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل ۱۹۹۰) در تعميم دادن مدل ماركوويتس به بازارهاي مالي نقش برجسته ايفا كرده است. اثر ارزنده او در اين زمينه تحت عنوان »قيمت داراييهاي سرمايه اي، نظريه تعادل بازار درشرايط مخاطره« (۱۹۶۴) است. حاصل تلاشهاي شارپ، طرح مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي (CAPM) و ضريب بتا است. شارپ معتقد بود كه ريسك بازار را نمي توان با متنوع سازي داراييها كاهش داد زيرا اين خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. اين ريسك به ريسك سيستماتيك (بازار) معروف است و ازطريق ضريب بتا سنجيده مي شود كه نشان دهنده كوواريانس ميان بازده روي دارايي و بازده روي تركيب دارايي بازار است. هر وقت بتا برابر يك باشد ميزان افزايش قيمت سهام يك دارايي با افزايش قيمت سهام بازار همبستگي كامل دارد. غير از خطر بازار (سيستماتيك) خطر غيرسيستماتيك نيز وجود دارد كه به ويژگيهاي خاص سهام و وضعيت مالي و تجاري شركت وابسته است و نه تنها ازطريق تنوع بخشي اوراق بهادار، كاهش پذير بوده بلكه مي توان به مرز صفر نيز رساند. تجزيه ريسك به دو ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك از اساسي ترين پايه هاي نظري شارپ است. هر سرمايه گذاري كه بخواهد پرتفوي كارا برگزيند بايد روي خط بازار سرمايه (CML) كه از تلاقي بازده و ريسك به دست مي آيد قرار گيرد. مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي شارپ ستون اصلي تحقيقات در دهه هاي اخير و در بازارهاي سرمايه بوده است كه كاربرد آن در تشكيل پرتفوي بهينه، تخمين ريسك، محاسبه هزينه سرمايه، ارزش گذاري سهام و موارد كاربردي ديگر است. به اقتباس از اين نظريه بود كه راس (ROSS) در سال ۱۹۷۷ مدل تئوري قيمت گذاري آربيتراژ (APT) را مطرح ساخت كه در آن به جاي عامل بتا، عوامل مختلف تاثيرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق ساختمان های اداری-خرید اینترنتی تحقیق ساختمان های اداری-دانلود رایگان مقاله ساختمان های اداری-تحقیق ساختمان های اداری

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


عتیقه زیرخاکی گنج