گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۶    کد محصول : ۱۳۹۱۹    حجم فایل : ۱۳۹۴

دانلود سمینار و پایان نامه رشته برق استفاده از روش پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه در تصاویر

عنوان سمینار: استفاده از روش پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه در تصاویر
فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) کاربردها
۲-۱) سابقه
۳-۱) ساختار گزارش
فصل دوم: بررسی ارتقاگر لبه عصبی برای ارتقای لبه تحت سرپرست از تصاویر نویزی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) مسأله ارتقای لبه در ارتقاگر لبه عصبی
۱-۲-۲) معماری
۲-۲-۲) یادگیری
۳-۲-۲) مقایسه شبکه عصبی پیشنهادی با یک شبکه عصبی مرسوم
۴-۲-۲) آزمون هایی با تصاویر مصنوعی نویزی و ترکیب کردن تصاویر مصنوعی
۵-۲-۲) نتایجی از ارتقای لبه
۶-۲-۲) مقایسه آشکارسازهای لبه معمولی
۷-۲-۲) تحلیل NEE آموزشی
فصل سوم: بررسی برخی روش های ارتقای لبه
۱-۳) نتایجی از ارتقای لبه توسط شبکه عصبی
۱-۱-۳) مقدمه
۲-۱-۳) نمایش لبه ها
۳-۱-۳) توپولوژی شبکه عصبی
۴-۱-۳) نتایج شبیه سازی
۲-۳) عملگرهای شکل شناسی فازی برای اجرای ارتقای لبه تصاویر
۱-۲-۳) مقدمه
۲-۲-۳) عملگر ارتقادهنده شکل شناسی فازی
۳-۲-۳) نتیجه شبیه سازی
۳-۳) ارتقای لبه با استفاده از روش های استنباط فازی
۱-۳-۳) مقدمه
۲-۳-۳) فرآیند استنباط فازی ارتقای تصویر
۳-۳-۳) نتیجه گیری
۴-۳) یک چارچوب کلی برای فیلترهای ولترا به منظور ارتقای لبه
۵-۳) آنالیز سفالومتری برای تشخیص ناهنجاری های ارتودنسی
۱-۵-۳) بدست آوردن نقشه لبه به صورتی بهبودیافته
۲-۵-۳) تیزسازی و ردیابی لبه ها
فصل چهارم: استفاده از روش پراکندگی مجازی برای ارتفای لبه در تصاویر
۱-۴) مقدمه
۲-۴) عملگرهای پراکندگی مجازی
۱-۲-۴) مفهوم اصلی مدل
۲-۲-۴) تعریف عملگرهای پراکندگی مجازی
۳-۲-۴) مدل پراکندگی مجازی و توصیف معادلات مشتق جزئی
۳-۴) توصیف مبتنی بر معادلات مشتق جزئی از لبه های سقفی
۴-۴) انتخاب ضرایب E2 و E4
۱-۴-۴) انتخاب دقیق تر مقادیر E2 و E4
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
مراجع
چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج