گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کریسمس جشنی است که هرساله نوید آغاز نومیلادی را به جهانیان می دهد یک جشن مذهبی برای مسیحیان است که در طول تاریخ خود دگرگونی های بسیاری را تجربه کرده است .آنگونه که از تاریخ می آید کریسمس در قرن چهارم میلادی که امپراطور روم (بیزانس) به طور رسمی آیین مسیحیت را پذیرفت در دنیای غرب رایج شد وبه مرور زمان نما گرفت .مورخان می گویند :گرچه این جشن متعلق به مسیحیان است اما در اصل از ایران باستان و آیین مهر (میترانیسم)گرفته شده وبه همین دلیل با دی وشب یلدای ایرانی همزادی دارد 
مسیحیت به طور کلی به سه قسمت :کاتولیک ،ارتودوکس،پروتستان تقسیم شده است که فرقه های کوچک و زیادی نیز از آ نها منشعب شده است. تعدادی از مذاهب در طول سده های دوم و سوم در سراسر امپراطوری روم پیروانی را برای خود جلب کرده اند .مراسم نیایش ایسوس و میتراپرستی طرفداران زیادی داشت اما مهارت سنتابل (بل مقدس) در تبلیغ کمک کرد تا مسیحیت به طور مذهب اصلی روم در دوران وی درآید. مسیحیان غالبا توسط امپراتوری روم مورد شکنجه شدیدی قرار گرفتند اما سرانجام مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری پذیرفته شد. امپراتوری روم در مقابل ادیانی که با مذاهب رسمی و خدایان رومی در جنگ نبودند ویا تقدیس امپراتور را به زیر سئوال نمی بردند.با آزاد اندیشی و عقل برخورد میکرد. مذهب ملی رومیها  مقدس سرد و بی روح بود وتعجبی ندارد ادیانی که دارای جنبه های روحانی واحساسی بیشتر بودند محبوبیت بیشتری پیدا کردند. 
ادیان دیگر
آیین میترا الهه ی ایرانی نور،روی عشق و برادری و اهمیت آن تکیه می کرد این آیین خصوصا در بین مسلمانان رومی محبوبیت داشت. آیین لیموس، الهه ی مصری بسیاری از زنان رومی را جلب نمود .مذهب مسیحیت در طبقه ی پایین جامعه طرفداران بسیار پیدا کرد زیرا آنها عقیده داشتند خداوند همه ی انسانها رابا هم برابر می داند و حتی بزرگان وآزادشدگان وزنان نیز همگی از حقوق مساوی برخوردار هستند.
دوران آشوب
در دوران آشوب بزرگ که امپراتور روم مورد تهدید حمله ی بربرها و امپراتوری ایران قرار داشت همه امپراتورها در جستجوی خدایی قدرتمند برای کمک به دفع بلا از روم بودند امپراتور دیوکلتیانوس(۲۴۵-۳۱۳میلادی) میترا ،الهه ی نور ایرانیان رابه عنوان خدای خود اعلام کرد که از امپراتوری حمایت و حفاظت کند. امپراتور کنستاتین خدای مسیحیت را انتخاب نمود .کنستاتین در سال ۳۱۲ در حالیکه به طرف روم می رفت تاآنرا از رقیب پس بگیرد اعلام کرد که نشانه ی مسیحیت را روی خورشید دیده است وجمله شما با این علامت پیروز خواهد شد را به لاتین  روی آن خوانده است . روی پل میلویان بروری رودخانه ی تیبر،ارتش کنستاتین به پیروزی رسید. در مدت کوتاهی مسیحیت به عنوان مذهب رسمی امپراتوری روم جایگاه خود را تثبیت کرد.
تاریخ شمار ابتدای مسیحیت
۳۰میلادی: در این  سال عیسی مسیح از سوی مقامات رومی که آموزه های اور ا تهدید علیه خود می پنداشتند ،مورد محاکمه قرار گر فت وبنا به عقیده ی مسیحیان مصلوب گردید.
۳۷میلادی :بل اهل نارسوس بادیدن صحنه ای در جاده دمشق به دین مسیحیت گروید وماموریت خود را برای تبلیغ و مسیحی کردن غیر یهودیان آغاز می کند .
۴۲میلادی :پیتر که برای قرنها متمادی به عنوان اولین پاپ ،مقام او را جشن می گیرند، اولین جامعه ی مسیحی را در روم بنیانگذاری می کند.
 64میلادی: مسیحیان به خاطر آتش سوزی شهر روم مورد اتهام قرار گرفتند .امپراتور آنان را موردشکنجه وآزار قرار می دهد. پیتر مقدس دراین زمان کشته می شود. ۷۰میلادی: رومیها  (اورشلیم) بیت المقدس را بعد از شورش یهودیان برعلیه حکومت آنها شدیدا تخریب می کنند. بسیاری از یهودیان از اورشلیم اخراج می شدند. مسیحیان در این شورش برعلیه رومیان شرکت نمی کنند .رم به مرکز حکومتهای روبه رشد مسیحی تبدیل می شود.
۳۰۴میلادی : جوامع مسیحی در اطراف مدیترانه به صورت گروههایی جمع شده وازآنجا تابریتانیا ودره ی نیل در مصررفتند.
۳۱۳میلادی :اولین گردهمایی رهبران کلیسای مسیحیت برای سازماندهی جامعه ی مسیحیت و تبیین عقاید مسیحیت در نیمتیه تشکیل شد اعتقادنامه ی حواریون با اعتقاد نامه نیسن (مجموعه ای از اعتقادات مسیحیان) نوشته می شود.
 330میلادی: روم جدید در بیزانس توسط کنستاتین تاسیس شده و دوباره به کنستانیتپول(استانبول) نامگذاری شده و به عنوان پایتخت امپراتوری مسیحیت ساخته می شود . 
۳۸۱-۳۹۱میلادی: در طول حکومت امپراتور تئودوسیوس ،مسیحیت به صورت دین رسمی امپراتور روم در می آید. وادیان  غیر مسیحی ،کافر وبدعت گذاری در مسیحیت (افکار مخالف دیدگاههای کلیسا) غیر قانونی اعلام می شود. 
حقایق تثبیت شده
مسیحیان اولیه نیز مانند رومیها مردگان خود را در دخمه های زیر زمینی دفن می کردند.در این دخمه ها  یک کلیسای کوچک برای اجرای مراسم تدفین وجود داشت. مسیحیان شکنجه شده در این قبرهای تاریک زیر زمینی  پنهان می شدندو حتی در آنجا زندگی می کردند . به دلیل آنکه تعداد زیادی از مقدسین دراین محلها دفن شده بودند.بسیاری از آنها تبدیل به مرقد و زیارتگاه شدند. 
مسیحیت در اروپا وامپراتور روم
بانی انتشار مسیحیت در اروپا پولس بود .این شخص که مسیح را ندیده بودوخود پس از سالها بت پرستی به دین مسیح گردیده بود عقاید مسیحیت را با افکار بت پرستی روم وفلسفه یونان مفروج ساخت .پولس رساله های خود را بعد از قرن اول میلادی نگاشت نوشته های او به خوبی گواهی میدهد که او مسائل دینی رابا افکار فلسفی به ویژه با فلسفه حلول وفروج کرده است .او معتقد بود که مسیح در طرف راست خدا نشسته وبرای خیر خواهان طلب آمرزش می کند آنان را به مجد وعظمت خواهد رسانید. از مجموع گفته های او به دست می آید که منتظر بوده مسیح به زودی به زمین بازگشت کند .بزرگترین حادثه ای که در قرن چهارم میلادی اتفاق افتاد. موضوع طرفداری کنستاتین امپراتوروم از مسیحیان در سال ۳۱۳میلادی بود. این حادثه هر چند به ظاهر برای مسیحیان پیروزی و موفقیتی بزرگ شمرده می شدو پس از آن حذب مسیحی می توانست تنها حذب مقتدروبا نفوذ در دستگاه امپراتوری باشد. دیانت مسیح برخلاف انتظار مسیحیان متعصب همچنان آلوده وآمیخته با افسانه ها و افکار بت پرستی می ماند. 

عتیقه زیرخاکی گنج